WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY w KUTNIE Kutno, ul. Wyszyńskiego 11; tel. (0-24) , fax (0-24) WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Kutno

2 Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy między innymi inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy. Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest usługa organizacji szkoleń. Zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.) starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz.1193 z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy sporządza wykaz potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych, z wykorzystaniem: zgłoszeń osób uprawnionych, wyników badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych, zgłoszeń pracowników urzędu pracy, doradców zawodowych, pośredników pracy i liderów klubu pracy, zgłoszeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz centrów integracji społecznej. 2

3 1. Zgłoszenia osób uprawnionych do szkolenia zainteresowanych podjęciem szkolenia. Zgodnie z 71 ust.2, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy sporządza wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych z wykorzystaniem zgłoszeń osób uprawnionych do szkolenia zainteresowanych podjęciem szkolenia. Powiatowy urząd Pracy w Kutnie chcąc poznać potrzeby szkoleniowe osób uprawnionych do szkoleń co roku przeprowadza badanie ankietowe. Formularz badający potrzeby szkoleniowe może wypełnić każda osoba uprawniona zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Badanie ma na celu dostarczenie informacji, pozwalających na przygotowanie efektywnego wykazu potrzeb szkoleniowych na kolejny rok kalendarzowy, z uwzględnieniem środków finansowych. Do dnia r. badaniem ankietowym objęto 279 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie oraz z terenu działania filii w Żychlinie. Z przedmiotowej analizy ankiet wynika, że większość formularzy ankietowych trafiła do kobiet 70,61%. Taki fakt może świadczyć o tym, że kobiety mają większą motywację do zmiany swojej sytuacji zawodowej oraz dążą do wykazania się własną inicjatywą. Daje się zauważyć tendencję dotyczącą trudności kobiet w znalezieniu pracy. Kobiety, pomimo wysokich kwalifikacji i umiejętności, napotykają wiele barier na drodze do uzyskania zatrudnienia. W Polsce kobiety są o wiele lepiej wykształcone niż mężczyźni. Pozostaje to jednak bez wpływu na kształtowanie się struktury osób pracujących. Widzimy, że kobiety pomimo wysokich umiejętności nadal pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ich doskonalenie bądź zmianę. Istotnym zagadnieniem w niniejszym opracowaniu jest również wskazanie szkolenia, którym respondent jest najbardziej zainteresowany. Odpowiadając na to pytanie ankietowani mieli możliwość podania propozycji 3 tematów szkoleń. 3

4 Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia potrzeby szkoleniowe (najczęściej wskazywane przez ankietowanych), uzyskane na podstawie danych zawartych w kwestionariuszach ankietowych: Lp. Nazwa szkolenia Ilość osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniem 1. obsługa kasy fiskalnej/sprzedawca/handlowiec wózki widłowe/jezdniowe obsługa komputera/urządzeń biurowych księgowość(komputerowa)/fakturowanie komputerowe operator koparki/koparko-ładowarki/koparki 28 jednonaczyniowej 6. kosmetyczka/kosmetologia/wizaż/stylizacja fryzjer spawacz 21 9 opiekun osób starszych florystyka kucharz język angielski prawo jazdy kat. C+E opiekunka dziecięca cukiernik informatyk Kurs SEP szwaczka magazynier ochrona osób i mienia prawo jazdy kat. B pakowacz animator czasu wolnego mechanik samochodowy murarz-tynkarz 3 26 kadry i płace kwalifikacja wstępna do prawa jazdy C, C+E przedstawiciel handlowy aktywizacja zawodowa szkolenie ogólnobudowlane ADR masaż projektowanie wnętrz 2 4

5 33. prawo jazdy kat. D piekarz język niemiecki wykończenia wnętrz kurs BHP groomer barista ślusarz język włoski szkolenie z zakresu asertywności ogrodnik 1 Tablica Nr 1 Wykaz potrzeb szkoleniowych najczęściej wskazywanych przez osoby bezrobotne w kwestionariuszach ankiet Kobiety Mężczyźni Tablica Nr 2 Liczba osób objętych badaniem ankietowym dotyczącym potrzeb szkoleniowych kobiety mężczyźni Wykres kołowy Nr 1 prezentuje odsetek mężczyzn oraz kobiet objętych badaniem ankietowym dotyczącym potrzeb szkoleniowych 5

6 Na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, że respondenci najczęściej wskazywali szkolenia po których zwiększa się szansa na podjęcie zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 2. Zgłoszenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, doradców zawodowych, pośredników pracy i liderów klubu pracy. Poniższa lista została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od osób bezrobotnych zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu. Podczas rozmowy z pośrednikami pracy bezrobotni informowali o swoich chęciach aktywizacji zawodowej poprzez możliwość udziału w szkoleniu. Pojawiły się m.in. takie propozycje szkoleń jak: 1. Obsługa kas fiskalnych, 2. Operator wózka widłowego, 3. Kurs komputerowy i księgowość, 4. Operator koparko-ładowarki, 5. Spawacz: MIG, MAG, CO2, 6. Kurs florystyka i bukieciarstwo, 7. Kurs języka angielskiego, 8. Kurs fryzjerski, 9. Kurs prawa jazdy kat. C, E, T, D, 10. Fakturowanie, 11. Operator koparki, 12. Barista, 13. Magazynier, 14. Kurs kosmetyczki, 15. Kurs kadry i Płace, Płatnik. Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie podczas porad indywidualnych uzyskali informacje dotyczące propozycji szkoleń osób korzystających z poradnictwa 6

7 zawodowego. Na podstawie uzyskanych danych powstała lista, która przedstawia potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych dot. szkoleń w następujących kierunkach: 1. Florystyka, 2. Fryzjerstwo, 3. Kosmetyczka-wizaż, stylizacja paznokci, 4. Gastronomia (kucharz małej gastronomii), 5. Szwaczka, 6. Język angielski różne stopnie zaawansowania, 7. Język niemiecki, 8. Pracownik biurowy, 9. Księgowość, kadry i płace, 10. Obsługa komputera, 11. Obsługa kasy fiskalnej, 12. Magazynier z obsługą komputerowych programów magazynowych, 13. Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 14. Opiekun osób starszych, 15. Operatorzy sprzętu ciężkiego, 16. Pracownik remontowo-budowlany, 17. Prawo jazdy, 18. Spawanie różnymi metodami (MAG; TIG), 19. Uprawnienia SEP, 20. Wykończenia wnętrz, 21. Operator maszyn CNC, 22. Pilarz. Lider klubu pracy w ramach prowadzonych zajęć aktywizacyjnych ustalił, że uczestnicy zajęć zgłaszali potrzeby szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych o następującej tematyce: 1. Palacz, 2. Pracownik ochrony, 3. Obsługa kasy fiskalnej, 7

8 4. Florystyka, 5. Księgowość komputerowa, 6. Język angielski, 7. Język niemiecki, 8. Magazynier, 9. Spawacz MIG, MAG, 10. Kosmetyczka, 11. Fryzjer, 12. Obsługa wózków jezdniowych, widłowych, 13. Murarz, 14. Kierowca kat. B, C, 15. Uprawnienia na przewóz rzeczy, materiałów niebezpiecznych. 3. Zgłoszenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz centrów integracji społecznej. W dniu r. wysłano pismo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie z prośbą o wskazanie informacji jakie kierunki szkoleń dla osób bezrobotnych z punktu widzenia klientów MOPS-u należałoby uwzględnić przy projektowaniu na rok W odpowiedzi na nasze pismo MOPS Kutno wskazał, iż klienci ośrodka są zainteresowani szkoleniami o następujących kierunkach: 1. Tokarz, 2. Ślusarz, 3. Elektryk, 4. Nauka i obsługa programów komputerowych, 5. Obsługa wózków widłowych, 6. Obsługa kas fiskalnych, 7. Masaż, 8. Układanie kostki brukowej, 9. Kurs administracyjno-biurowy w tym rozliczanie PIT, 10. Szkolenie dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 8

9 11. Wykończenia wnętrz, 12. Budowlane, 13. Opiekun nad chorym w domu, 14. Opiekun nad niepełnosprawnym dzieckiem w domu. Na terenie powiatu kutnowskiego brak jest centrów integracji społecznej. 4. Inne dokumenty, badania lub informacje mogące mieć istotne znaczenie przy sporządzaniu wykazu potrzeb szkoleniowych. Aby szkolenie było jak najbardziej efektywne i skutkowało jak największą liczbą podjęć zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, powinno odpowiadać na zapotrzebowanie pracodawców, szczególnie tych, którzy działają na lokalnym rynku pracy. W tym celu Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie, w dniach r. skierował do pracodawców ankietę przeprowadzoną w formie rozmów telefonicznych, której celem było uzyskanie informacji dotyczących zapotrzebowania na pracowników w określonych specjalnościach i zawodach. Wśród 109 przebadanych przedsiębiorców 59 ankietowanych pracodawców nie jest zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych, które nabyły uprawnienia lub umiejętności zawodowe po ukończonym szkoleniu. Analizując zgłoszone oferty pracy, w których pracodawcy do wykonywania zawodu wskazywali dodatkowe uprawnienia można stwierdzić, iż chętniej skłaniają się do zatrudniania osób posiadających doświadczenie przy wykonywanych czynnościach. Pozostałych 50 firm deklarowało gotowość zatrudnienia osób bezrobotnych po szkoleniach finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Największym zainteresowaniem wśród pracodawców cieszyły się następujące kierunki szkoleń: Kurs kierowca wózków widłowych 25, Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych 15, Kurs języka angielskiego 13, Kurs obsługi kas fiskalnych i fakturowania 13, Kurs spawacza 12, 9

10 Kurs uprawnienia elektroenergetyczne SEP 12, Kurs operatora maszyn CNC 9. kurs kierowca wózków widłowych kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych kurs jezyka angielskiego kurs obsługi kas fiskalnych i fakturowania kurs spawacza kurs uprawnienia elektoenergetyczne SEP kurs operatora maszyn CNC Wykres kołowy Nr 2 prezentuje kierunki szkoleń, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród pracodawców Jak widać część z ww. przez pracodawców propozycji szkoleń pokrywa się z oczekiwaniami i potrzebami szkoleniowymi osób uprawnionych. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie wystosował pisma do gmin z terenu powiatu kutnowskiego (11 gmin), Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie oraz Kutnowskiego Komitetu Obrony Bezrobotnych z prośbą o wskazanie informacji jakie kierunki szkoleń dla osób bezrobotnych z terenu poszczególnych gmin należałoby uwzględnić przy opracowaniu planu szkoleń grupowych na 2014 rok. 10

11 Na dzień rok do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie wpłynęło 13 pism dotyczących kierunków szkoleń dla osób bezrobotnych, które należy uwzględnić w wykazie potrzeb szkoleniowych. Poniższa tablica przedstawia propozycje kierunków szkoleń. Lp. Partner rynku pracy Proponowane kierunki szkoleń 1. Urząd Miasta Kutna BRAK ODPOWIEDZI 2. Urząd Gminy Dąbrowice BRAK ODPOWIEDZI 3. Urząd Gminy Krzyżanów Kucharz małej gastronomii, obsługa komputera, specjalista ds. sprzedaży, operator koparko-ładowarki, magazynier z obsługą wózków widłowych, technolog robót wykończeniowych - malarz, murarz, spawacz, kelnerka-barmanka, nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, pomoc administracyjna, opiekunka dziecięca, opiekunka osób starszych, florystyka, ogrodnik terenów zielonych, prawo jazdy kat. B 4. Urząd Gminy Kutno monter i konserwator instalacji wodno-kanalizacyjnej, murarz, palacz CO, malarz budowlany 5. Urząd Gminy Strzelce Operator koparko-ładowarki, księgowość komputerowa, sprzedawca fakturzysta z obsługą komputera, ABC przedsiębiorczości 6. Urząd Gminy Nowe Ostrowy kurs na wózki widłowe, kurs spawania, prawo jazdy kat. C i E, operator koparko-ładowarki 7. Urząd Gminy Łanięta Zawodowe prawo jazdy (samochody dostawcze i ciężarowe), zawody masarskie, obsługa maszyn budowlanych, wszelkie zawody budowlane do dotyczące wykańczania wnętrz 8. Urząd Gminy Oporów sprzedawca, fakturzystka (obsługa kas fiskalnych), magazynier z obsługą wózków widłowych, opiekun środowiskowy (osób starszych i dzieci), spawacz, glazurnik, murarz, kucharz małej gastronomii 11

12 9. Urząd Gminy Bedlno samodzielna księgowa, prawo jazdy kat. C, C+E, D, fryzjer z elementami wizażu, podstawy języka angielskiego, murarz-tynkarz, spawanie metodą MAG (135), operator sprzętu ciężkiego, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 10. Urząd Gminy Żychlin kierowca kat. C+E, robotnik budowlany, spawanie metodą MIG-MAG, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 11. Urząd Miejski w Krośniewicach 12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie 13. Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie 14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie księgowość dla osób ze średnim wykształceniem, archiwista, spawacz, obsługa komputerów, obsługa kas fiskalnych, operator koparki, operator wózków widłowych, operator maszyn drogowych (równiarka), murarz, brukarz, glazurnik, kelner, barman, kucharz, ochroniarz, pilarz pił spalinowych, palacz (uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci), kombajnista (kombajn zbożowy), prawo jazdy kat. B+T tokarz, ślusarz, elektryk, nauka i obsługa programów komputerowych, obsługa wózków widłowych, obsługa kas fiskalnych, masaż, układanie kostki brukowej, kurs administracyjno-biurowy w tym rozliczanie PIT, szkolenie dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wykończenie wnętrz, budowlane, opiekun nad chorym w domu, opiekun nad niepełnosprawnym dzieckiem w domu. szkolenie z autoprezentacji, operator maszyn CNC, kierowca wózka jezdniowego, monter maszyn, mechanik, operator urządzeń gospodarki osadowej z uprawnieniami do prowadzenia ciągnika rolniczego, operator koparko-ładowarki, szkolenia z zakresu: zagęszczarek, ubijarek wibracyjnych, walców drogowych, uprawnienia UDT na suwnice, uprawnienia na wózki widłowe, kierowca kat. B, C i C+E, kat. D, szkolenia okresowe dla kat. C+D, kwalifikacja wstępna i przyśpieszona dla kat. Ci D, elektryk, ślusarz, uprawnienia spawalnicze (MAG lub MIG), szkolenia dla pracowników ochrony, kasy fiskalne, pilarz i konserwator drzew, laborant opiekun osoby starszej 15. Kutnowski Komitet Obrony kurs na wózki widłowe - magazynier, kurs na kasę fiskalną - 12

13 Bezrobotnych (KKOB) sprzedawca, mechanik samochodowy, elektronik samochodowy, lakiernik samochodowy, spawacz CO2/MIG/MAG, kierowca kat. C kraj i UE Tablica Nr 3 Przedstawia propozycja kierunków szkoleń przedmiotowych Wnioski W oparciu o zgłoszenia osób uprawnionych do szkolenia, informacji od doradców zawodowych, pośredników pracy, pracodawców oraz innych partnerów rynku pracy, sporządzony został wykaz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA: 1. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowych, 2. Operator maszyn do robót ziemnych (koparki jednonaczyniowej, koparko-ładowarki, ładowarki, równiarki, zagęszczarki, ubijarek wibracyjnych, walców drogowych), 3. Obsługa kas fiskalnych, 4. Magazynier, 5. Księgowość komputerowa, 6. Opiekun osób starszych i dzieci, 7. Kucharz, 8. Florystyka, 9. Palacz CO, 10. Prawo jazdy kat. C, E, D, T, 13

14 11. Fryzjer, 12. Wykończenia wnętrz, 13. Operator maszyn CNC, 14. Język angielski, 15. Podstawy obsługi komputera, 16. Pracownik ogólnobudowlany (malarz, murarz, tynkarz, glazurnik), 17. Pilarz, 18. Spawanie (różne metody), 19. Uprawnienia SEP. Sporządziła: 14

15 Wykaz tablic i wykresów Tablice Tablica Nr 1 Wykaz potrzeb szkoleniowych najczęściej wskazywanych przez osoby bezrobotne w kwestionariuszach ankiet. str.5 Tablica Nr 2 Liczba osób objętych badaniem ankietowym dotyczącym potrzeb szkoleniowych..str.5 Tablica Nr 3 Przedstawia propozycja kierunków szkoleń przedmiotowych.str.13 Wykresy Wykres kołowy Nr 1 prezentuje odsetek mężczyzn oraz kobiet objętych badaniem ankietowym dotyczącym potrzeb szkoleniowych str.5 Wykres kołowy Nr 2 prezentuje kierunki szkoleń, które cieszyły się największym zainteresowaniem wśród pracodawców..str.10 15

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Centra Integracji Społecznej

Centra Integracji Społecznej 2 Podmioty Ekonomii Społecznej Centra Integracji Społecznej Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Co to jest Centrum Integracji Społecznej? 2 > > Kim są uczestnicy Centrum

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

!" #$ %&' $ # +$+ " !" #$ %&' # # " " )-- !" #$ $ # +$+* ; " ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4

! #$ %&' $ # +$+  ! #$ %&' # #   )-- ! #$ $ # +$+* ;  ,) -,1), -).- 0.,.) 1 ,. 2. -.. 0-2.) 0 1/,/1,200 /, 2 11,.22 5 4 3.1. LICZBA PRACUJĄCYCH Do pracujących, oprócz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, Urząd Statystyczny zalicza również pracodawców i pracujących na własny rachunek, osoby wykonujące pracę nakładczą,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo