Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Transkrypt

1 Upowszechnienie i promocja idei mentoringu w biznesie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

2 Spotkanie informacyjne Funkcjonowanie i strategia małych, mikro i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. Lublin

3 Partnerzy realizujący projekt Lider projektu: Lubelska Fundacja Rozwoju Partner: Stowarzyszenie B-4 Partner: Związek Gmin Lubelszczyzny Podmiot współpracujący: Lubelski Sejmik Gospodarczy

4 Cele projektu upowszechnienie i promocja idei mentoringu w biznesie; opracowanie metody długofalowego wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub będących przedsiębiorcami na etapie start-up; zwiększenie dostępu do wiedzy doświadczonych przedsiębiorców poprzez wprowadzenie biznesowego doradztwa on- line; promowanie inicjatyw przedsiębiorczych podejmowanych przez kobiety uczestniczki projektu.

5 Co to jest mentoring? Mentoring to partnerska relacja między mistrzem (mentorem) a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, aby uczeń dzięki odpowiednim zabiegom mistrza poznawał organizacje i siebie, rozwijając w ten sposób świadomość i satysfakcję i nie lękał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu ucznia. (S. Karwala, 2007)

6 Mentor przewodnik, doradca, konsultant; wspiera podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz buduje relację z uczniem opartą na szacunku i zaufaniu; wzmacnia podopiecznego w podążaniu wybraną przez niego ścieżką rozwoju zawodowego.

7 Funkcje i zadania mentoringu: odkrywanie i urzeczywistnianie potencjału ucznia; rozwijanie jego długotrwałej i samoistnej motywacji; ciągły i nieustający feedback budujący samoświadomość; uwrażliwianie uczestnika projektu na otaczający go świat, pobudzenie ciekawości i zachęcanie go do poszukiwania prawdy; rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych, w tym m.in. samowiedzy oraz cech przywódczych; nauczanie jak się uczyć, zarządzać sobą oraz żyć z pasją i entuzjazmem.

8 Funkcje i zadania mentoringu: wspólna identyfikacja oraz analiza mocnych i słabych stron ucznia; wsparcie ucznia w podejmowanych przez niego wyzwaniach; stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości ucznia; odkrywanie w uczniu lidera i uświadamianie wpływu na innych; analiza możliwych ścieżek kariery, analiza zagrożeń i szans; wyznaczanie i okresowa weryfikacja celów oraz ewaluacja stopnia ich osiągnięcia (cele dotyczą m.in. przebiegu nauki, rozwoju osobistego oraz kariery zawodowej);

9 Etapy procesu mentoringu 1. Wzajemne poznanie i określenie oczekiwań. 2. Identyfikacja słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju podopiecznego. 3. Ustalenie celu długoterminowego oraz celów krótkoterminowych. 4. Konsekwentne realizowanie obranej ścieżki połączone z rozwijaniem kompetencji osobistych oraz społecznych. 5. Ciągły kontakt i rozbudowany feedback. 6. Regularna samoocena wyników i weryfikacja obranej ścieżki.

10 Mentoring jest strategią, która przyczynia się do zaangażowania i jakościowej poprawy życia. Możliwe jest to dzięki krystalizacji celów, koncentracji działań na priorytetach i uświadomionej orientacji na samorealizację. Umożliwia to refleksyjne i pełne motywacji uświadomienie wpływu na własne życie. Mentoring, dzięki swojej elastyczności i niewielkim kosztom, może być z powodzeniem wdrożony do każdej organizacji komercyjnej czy niekomercyjnej. Jego wprowadzenie sprzyjać będzie rozwijaniu twórczej i opartej na ścisłej współpracy kultury organizacyjnej.

11 Uczestnicy projektu Projekt skierowany jest do: osób mieszkających lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego,w tym szczególnie do przedsiębiorczych kobiet; osób chcących założyć własną działalność gospodarczą; Wsparcie mentorskie będzie świadczone przez: osób doświadczonych w prowadzeniu działalności gospodarczej biznesmenów i bizneswomen które chciałyby dzielić się swoją wiedzą i nabytym doświadczeniem z początkującymi przedsiębiorcami i wystąpić w roli Mentora i Mentorki Biznesu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Korzyści płynące z udziału w projekcie dla uczestników projektu Rozwój potencjału i wiedzy na temat prowadzenia własnego przedsiębiorstwa; Korzystanie z doświadczenia i wiedzy biznesmenów i bizneswoman; Poznanie swoich słabych i mocnych stron, co prowadzi do rozwoju osobistego jak i firmy; Możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, problemami, wątpliwościami z mentorem/ką; Nawiązanie sieci kontaktów biznesowych; Rozwijanie długotrwałej i samoistnej motywacji; Wsparcie przez mentora/kę w podejmowanych wyzwaniach; Analiza możliwości rozwojowych firmy, analiza zagrożeń i szans dla własnej przedsiębiorczości; Rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych (np. przywódczych).

13 Bezpłatne formy wsparcia dla Uczestników Projektu Udział w warsztatach szkoleniowych mających na celu rozwijanie postaw przedsiębiorczych - mentoring grupowy (przewidziany łącznie dla 36 osób); Indywidualne spotkania z doświadczonymi praktykami biznesu (mentorami) mentoring indywidualny (przewidziany łącznie dla 18 osób); Dostęp do platformy internetowej, umożliwiającej m.in. kontakt z mentorem i korzystanie z bazy informacji biznesowej e mentoring.

14 Warsztaty grupowe 3 edycje warsztatów grupowych; Z warsztatów może skorzystać 18 uczestników projektu w woj. lubelskim; Każda edycja warsztatów to 16 godzin, podzielonych na dwa dni dla 6 uczestników projektu; Zakres tematyczny to m.in. pomysł na swój biznes, co zmienić w swojej firmie, jak utrzymać się na rynku, jak wyprzedzać konkurencję;

15 Mentoring indywidualny 9 uczestników projektu w woj. lubelskim; Obejmuje indywidualne sesje z mentorem/ką; 12 godzin sesji mentoringowych dla uczestnika projektu z mentorem/ką; Spotkania będę odbywały się w siedzibach firm mentora lub uczestnika projektu;

16 E-mentoring Współcześnie, tradycyjna forma mentoringu jest wspierana a coraz częściej też zastępowana przez e-mentoring; Jest to interaktywna relacja między mentorem/mentorką a podopiecznym, która odbywa się przez internet, na specjalnie utworzonej platformie; Mentorzy dzielą się na platformie e - mentoringu swoją wiedzą i doświadczeniem; Odpowiadają na pytania zadawane przez Uczestników projektu poprzez e- mail lub forum; Platforma e mentoringu funkcjonuje na projektowej stronie

17 NASI MENTORZY

18 Iwona Majewska -Opiełka Od 1990 roku w ramach własnej firmy prowadziła szkolenia i doradztwo w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Była współzałożycielką Akademii Sukcesu w Chicago. Jest psychologiem, specjalistą w zakresie kierowania ludźmi, mentorem, coachem i doradcą dla najwyższej kadry kierowniczej. Doradca rozwoju osobowości i trener liderów w USA i Kanadzie, a od 1994 roku także w Polsce. W 2000 roku założyła w Polsce AKADEMIĘ SKUTECZNEGO DZIAŁANIA, która działa według unikatowego programu szkoleń opartych na świadomym wpływaniu na podświadomość, doskonaleniu własnego charakteru oraz kształtowania życia w zgodzie z życiowym posłannictwem i pryncypialnymi zasadami. Pisze artykuły, rozmawia z dziennikarzami. Lubi radio, dobrze czuje się przed kamerą. Cokolwiek robi, realizuje swoją misję buduje dobrą energię świata. Każda z trzynastu pozycji jej autorstwa jest w sprzedaży i większość należy do bestsellerów w swojej dziedzinie. Pełne wiedzy z wielu obszarów pisane są ładnym, zrozumiałym językiem, a logiczny wywód powoduje łatwość rozumienia. Wnoszą refleksję oraz ogląd świata, w którym widać mądrość i afirmację życia. W każdej z nich jest wiele wskazówek pozwalających wnieść życie lub firmę na wyższy poziom. Często gości z wykładami na uczelniach, często na prośbę samych studentów. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie III wieku. Często bywa prelegentem na różnego rodzaju konferencjach, seminariach i sympozjach. Jest zapraszana do Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz do radiowych i telewizyjnych stacji komercyjnych.

19 Artur Tymiński Artur Tymiński jest jednym z założycieli spółki SYMBIO i od momentu jej powstania wchodzi w skład jej Zarządu pełniąc do 2001 roku funkcje Prezesa Zarządu. Firma Symbio Polska S.A powstała w roku 1998 i jest jednym z największych producetów żywności Ekologicznej w Polsce. W roku 2007 Firma została przyjęta do klubu Gazel Biznesu ( grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w kraju) Od roku 2008 Firma Symbio jest notowana na Rynku Akcji New Connect Posiada wyższe wykształcenie oraz tytuł magistra rolnictwa uzyskany w Akademii Rolniczej na Wydziale Rolnictwa. Posiada również certyfikaty Wydziału Handlu Międzynarodowego i Finansów Uniwersytetu w Nowym Jorku oraz Wydziału Marketingu i Reklamy Baruch College New York. Jego ojczystym językiem jest język polski, płynnie posługuje się także językiem angielskim, zna również język rosyjski.

20 Maciej Maniecki Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki, specjalność Technologia Elektronowa), uzyskał dyplom magistra inżyniera elektronika w roku Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Medisquad Sp. z o.o., Prokurenta/Doradcy Zarządu WebChili Sp. z o.o. i Prezesa Zarządu Solet Sp. z o.o. Działalność społeczna i okołobiznesowa: Od kwietnia 2011 r. jest Członkiem Rady Rozwoju Lublina Od grudnia 2010 r. pełni funkcję Doradcy Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka Od dnia r. zasiada w Konwencie Politechniki Lubelskiej Został powołany w skład Konwentu UMCS na kadencję Współzałożyciel i członek Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, od kwietnia 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu RPL W latach pełnił funkcję Kanclerza Lubelskiej Loży Business Centre Club

21 Roman Tarnowski Prezes Zarządu OMEGA NMB sp. z o.o. Właściciel firmy doradczo szkoleniowej OMEGA trener biznesu. Prezes Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych. W sierpniu 1980 r. rozpoczynał karierę zawodową od tzw. zera. W roku 1992 założył, działającą do dziś firmę konsultingową OMEGA Szkolenia Konsulting, zajmującą się szkoleniami i indywidualnym doradztwem dla firm. W tym samym roku powstała druga jego firma, znana w Polsce OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane". Firma ta, jako pierwsza w Polsce w tej branży, w 1998 roku wdrożyła system ISO Kolejnym jego biznesem, jest działająca od 1989 roku chełmska firma, zajmująca się dystrybucją materiałów budowlanych, funkcjonująca od 1997 roku pod nazwą OMEGA PLUS Sp. z o.o. Na przełomie roku 1991 i 1992 napisał swą pierwszą książkę Prawo i Biznes, która wspierała tworzącą się w wolnej Polsce prywatną gospodarkę. Angażuje się w działania wspierające rozwój polskiego biznesu. W 2005 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny. Jako trener biznesu obok doświadczenia i szerokich kompetencji z zakresu zarządzania biznesem, wykorzystuje najnowszą wiedzę o funkcjonowaniu umysłu i źródłach podejmowanych przez człowieka decyzji. Pomimo tak dużego zaangażowania w biznesie aktywnie oddajesię swoim licznym pasjom. Kilka miesięcy w roku spędza pod żaglami. Poza tym wędkuje, podróżuje, jeździ na nartach

22 Stanisław Wilk Dyrektor handlowy Kompass Poland należącej do grupy Coface oraz właściciel firmy doradczej. Doświadczenie jego obejmuje wiele obszarów działalności firmy począwszy od sprzedaży i marketingu, aż po planowanie, budżetowanie, zarządzanie spółką, opracowywanie i wdrażanie strategii w organizacjach małych i dużych, oraz startupach, a także kilkunastoletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Członek rady Nadzorczej firmy Strategietel S.A. zajmującej się wdrażaniem tworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne Od 1996 r. własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, projektów unijnych szczególnie dotyczących strategii eksportowych i możliwości rozpoczęcia i zwiększenia eksportu produktów i usług firmy na rynkach zagranicznych Poza tym oferujemy klientom indywidualne rozwiązania dotyczące zaistnienia i promocji w Internecie, tworzenia firmowych Intranetów i zaawansowanych systemów CRM Oczywiście poza pracą istotnym elementem jest hobby i czas wolny, W lecie są to wszystkie sporty związane z wodą: windsurfing, kitesurfing i żeglarstwo morskie i śródlądowe, natomiast w zimie oczywiście narty. Poza tym dobra książka, kino, podróże. i

23 Jacek Strojny Pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o. Trener i doradca biznesowy specjalizujący się problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP.

24 Piotr Żelisko Właściciel firmy Opus IT Tadeusz Niedzielski Inwestor z USA Mirosława Gerkowicz Posiada bogate doświadczenie biznesowe oraz trenerskie w zakresie przedsiębiorczości. Maciej Brodowicz

25 Spotkanie rekrutacyjne dla potencjalnych Uczestników Projektu z expertempanią Lilianną Kupaj odbędzie się dnia r.

26 Czas realizacji projektu Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Upowszechnienie i promocja idei mentoringu w biznesie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu Więcej szczegółów na stronie:

27 Dziękuję za uwagę.

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku

Rok 2014 Rokiem Henryka Sławika na Śląsku NOWI CZŁONKOWIE HONOROWI ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW NOTKI BIOGRAFICZNE Trudno ocenić jednoznacznie mijający 2013 rok. Dane statystyczne w zakresie pkb wskazują systematyczny wzrost gospodarczy.

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą

Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą Program studiów realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem WSB Dyplom MBA z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton 100% zajęć w języku polskim Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl

STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII. www.scitt.paip.pl STUDENCKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII www.scitt.paip.pl Dla kogo i po co, CZYLI zamiast wstępu Jesteś studentem lub doktorantem jednej z wielkopolskich uczelni i masz pomysł na innowację,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Bardziej szczegółowo