Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego"

Transkrypt

1 Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego 1 Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. w Warszawie

2 Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Cel: na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii Unia innowacji skoncentrowanie na rezultatach maksymalizowanie wpływu funduszy koncentracja wsparcia INTELIGENTNA SPECJALIZACJA REGIONU 2

3 Strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji warunek ex ante dla działań w ramach RPO WM w celu tematycznym wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji zgodność z inteligentną specjalizacją warunkiem dostępu dla projektów w celu tematycznym wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji preferencja projektów zgodnych z inteligentna specjalizacją w pozostałych celach tematycznych 3

4 Inteligentna specjalizacja w województwie mazowieckim Załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji Narzędzie zwiększające efektywność działań Poddawany przeglądowi co 2-3 lata Aktualizacja w procesie analogicznym do określenia, niezależna od aktualizacji RSI Grupy robocze dla obszarów inteligentnej specjalizacji 4

5 Inteligentna specjalizacja powiązanie działalności B+R, rozwoju kapitału ludzkiego i specyfiki gospodarczej regionu łączenie nauki z dążeniami przedsiębiorstw próba całościowego spojrzenia na zagadnienie specjalizacji w zakresie nauki, technologii i gospodarki unikanie powielania i rozdrobnienia działań rozwój potencjału badawczego i innowacyjnego budowanie przewagi konkurencyjnej proces przedsiębiorczego odkrywania 5

6 Cztery modele zmian strukturalnych wg RIS3 Guide Transformacja przejście od istniejącego do nowego sektora w oparciu o istniejące zasoby i kompetencje (np. sektor optyczny i medyczny w Austrii) Modernizacja technologiczne usprawnienia w ramach istniejących sektorów w oparciu o technologie ogólnego zastosowania (np. sektor papierniczy w Finlandii); Dywersyfikacja poszerzenie działalności na nowe sektory w oparciu o wykorzystanie efektów synergii (np. przemysł lotniczy i kosmiczny we Francji) Radykalna transformacja utworzenie nowego sektora w oparciu o pewne dostępne zasoby i kompetencje (np. wykorzystanie ICT w archeologii we Włoszech) 6

7 Inteligentna specjalizacja wybór dziedzin o największym potencjale, które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu na poziomie międzynarodowym i skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie badań i rozwoju innowacji, ale niekoniecznie skoncentrowanie na jednej branży, możliwe podejście międzysektorowe nie tylko innowacyjne produkty, ale również innowacje organizacyjne, marketingowe, usługowe, społeczne nie tylko technologie ogólne, ale zastosowanie tej technologii w jednej lub kilku ważnych dla regionu dziedzinach 7

8 I II III badania, analizy, statystyki spotkania robocze i warsztatowe grupy robocze przedsiębiorców dla obszarów IS opracowanie priorytetowych kierunków badawczych 8

9 Obszary sektor rolno-spożywczy, sektor chemiczny, sektor medyczny, sektor energetyczny, sektor IT, sektor budowlany. Procesy usługowe usługi B2B, w tym usługi finansowe usługi B+R Technologie wiodące biotechnologia, technologie informacyjnokomunikacyjne, nanotechnologie, elektronika, fotonika. 9

10 I II III badania, analizy, statystyki spotkania robocze i warsztatowe grupy robocze przedsiębiorców dla obszarów IS opracowanie priorytetowych kierunków badawczych 10

11 Inteligentna specjalizacja obszary interdyscyplinarne określone na podstawie powiązań i sprzężeń zwrotnych między: poszczególnymi obszarami gospodarczymi, poszczególnymi technologiami wiodącymi, obszarami gospodarczymi a technologiami wiodącymi potencjał potrzeby 11

12 Wysoka jakość życia Bezpieczna żywność Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego Nowoczesne usługi dla biznesu Inteligentne systemy zarządzania 12

13 Bezpieczna żywność Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego 13

14 produkcja żywności: systemy monitorowania upraw/hodowli, przebiegu procesu produkcji i pakowania, systemy oceny jakości surowców i produktów automatyzacja i robotyzacja produkcji, rolnictwo precyzyjne organizmy żywe wykorzystywane w procesie produkcji dystrybucja: opakowania logistyka, zarządzanie cyklem dostaw, magazynowanie żywność wysokiej jakości: systemy klasyfikacji jakościowej aparatura do zapewniania i badania jakości 14

15 minimalizowanie wpływu na środowisko (zrównoważony rozwój): środki i techniki ochrony upraw, środki weterynaryjne, biopestycydy zagospodarowanie produktów ubocznych produkcji i przetwórstwa rolnospożywczego, rozwiązania w zakresie zamkniętego obiegu bezpieczeństwo odbiorcy: substancje aktywne biologicznie, żywność funkcjonalna, nutraceutyki 15

16 Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego Inteligentne systemy zarządzania 16

17 rozwiązania infrastrukturalne: sieci inteligentne systemy zarządzania i sterowania infrastrukturą, budynki inteligentne, systemy sterowania ruchem Internet obiektów nowoczesne systemy wytwarzania, w tym systemy technologiczne oraz wyposażenie do realizacji rozwiązań materiałowych inżynierii powierzchni, automatyka produkcji bezpieczne i przyjazne środowisku środki i systemy transportu, w tym systemy transportu substancji niebezpiecznych 17

18 bezpieczeństwo i monitoring: aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia diagnostyczne automatyzacja systemów pomiaru, sterowania i diagnostyki, w tym z użyciem maszyn i robotów, przestrzennych materiałów kompozytowych wielofunkcyjnych i samonaprawiających się systemy wykrywania i zapobiegania zagrożeniom rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego efektywność surowcowa i energetyczna: systemy utylizacji odpadów przemysłowych i recyklingu, produkcja energii z odpadów magazynowanie energii zwiększenie sprawności energetycznej odbiorników energetycznych 18

19 Nowoczesne usługi dla biznesu Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego 19

20 wsparcie kapitałowe i infrastrukturalne: rozwój i zwiększanie adekwatności usług instytucji otoczenia biznesu, rozwój instrumentów i usług finansowych wspierających innowacyjność usprawnianie procesów: konsolidacja i rozwój struktur sieciowych logistyka towarowa, transport intermodalny, zarządzanie procesami transportowymi systemy informatyczne w procesie zarządzania, np. ERP, CRM 20

21 zasób wiedzy: profesjonalizacja usług badawczych, projektowanie, prototypowanie usługi sektora kreatywnego, w tym działalność twórcza o charakterze użytkowym rozwiązania w zakresie kształcenia, ukierunkowane na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorców usługi w zakresie analizy i przetwarzania danych zapewnianie dostępu do informacji gospodarczej 21

22 Wysoka jakość życia Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego 22

23 23 edukacja: programy kształcenia i rozwoju umiejętności stymulujące kreatywność oraz przedsiębiorczość otwarty dostęp do wiedzy praca: telepraca rozwiązania organizacyjne zmniejszające pozasłużbowe obciążenia pracowników czas wolny: zaawansowane systemy rozrywki rozwój usług świadczonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów transmisji danych

24 zdrowie: nowoczesne technologie i rozwiązania w medycynie, m.in: telemedycyna, nanomedycyna, diagnostyka i terapia w medycynie spersonalizowanej, medycyna molekularna, medycyna regeneracyjna zaawansowana farmacja, w tym leki biologiczne zaawansowana dietetyka tworzywa, warstwy i powłoki spełniające specjalne wymagania opracowanie i upowszechnienie stosowania materiałów i substancji obojętnych dla organizmów żywych i środowiska, np. farby hipoalergiczne 24

25 bezpieczeństwo: systemy wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, systemowe rozwiązania organizacyjne i zarządcze w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzkiego bezpieczeństwo cyfrowe bezpieczeństwo infrastruktury 25

26 I badania, analizy, statystyki II III spotkania robocze i warsztatowe grupy robocze przedsiębiorców dla obszarów IS opracowanie priorytetowych kierunków badawczych 26

27 Grupy robocze dla obszarów inteligentnej specjalizacji opracowanie priorytetowych kierunków badań (agend badawczych) współpraca przy tworzeniu programów wdrożeniowych dla RSI możliwe uczestnictwo w procesie monitorowania RSI weryfikacja IS udział w procesie aktualizacji inteligentnej specjalizacji konsultowanie instrumentów wsparcia w ramach specjalizacji (np. założenia konkursów, kryteria oceny projektów propozycje warunków wsparcia obszarów IS w RPO WM ) 27

28 Grupy robocze dla obszarów inteligentnej specjalizacji złożone z przedstawicieli przedsiębiorców, instytucje naukowe, instytucje otoczenia biznesu jako doradca charakter otwarty i publiczny Instytucja Zarządzająca RSI (docelowo) obserwator, odbiorca ustaleń grup funkcjonowanie grup proces ciągły, uzależniony od zaangażowania uczestników pierwsze spotkania 18, 21, 24, 25 listopada 2014 r. 28

29 29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata PI 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii (...) Typy projektów projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw; tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw; realizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania i monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji wraz z regionalną inteligentną specjalizacją, w tym realizacja nieprofilowanych konkursów dla przedsiębiorstw, jako proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. Warunek konieczny: projekt realizowany w obszarach inteligentnej specjalizacji!!!

30 Dziękuję za uwagę 30

Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim. Procesy usługowe usługi B2B, w tym usługi finansowe usługi B+R

Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim. Procesy usługowe usługi B2B, w tym usługi finansowe usługi B+R Inteligentna specjalizacja w Województwie Mazowieckim Obszary gospodarcze sektor rolno-spożywczy sektor chemiczny sektor medyczny sektor energetyczny sektor IT Technologie wiodące biotechnologia technologie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI

STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI STRATEGIA INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI W KONTEKŚCIE WYBRANYCH REGIONÓW POLSKI Ewa Romanowska 1 Agnieszka Firgolska 2 Justyna Hrudeń 3 Streszczenie Niniejszy artykuł prezentuje założenia teoretyczne koncepcji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo