O konsolidacji pionowej w elektroenergetyce obiektywnie. Bez konfabulacji i gwoli prawdy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O konsolidacji pionowej w elektroenergetyce obiektywnie. Bez konfabulacji i gwoli prawdy."

Transkrypt

1 O konsolidacji pionowej w elektroenergetyce obiektywnie. Bez konfabulacji i gwoli prawdy. Tytuł mojej wypowiedzi nie jest przypadkowy. Z założenia ma oddać nie tylko to, co w treści poniżej, ale także, a może przede wszystkim, być syntetyczną reakcją i oceną tego, co głoszą zwolennicy pionowej konsolidacji. Mnożą się różne wypowiedzi na ten temat, półprawdy przeplatają się z prawdami, jedne argumenty eksponuje się usilnie, inne, te niewygodne, pomija się skwapliwym milczeniem. W sposób zamierzony i wręcz niemal cyniczny, a z pewnością ahistoryczny, dokonuje się przeróżnych pseudoodkryć, jak chociażby te jak to robią inni. Wszystko po to, by zyskać poparcie, by dowieść konieczności realizacji jedynie słusznej koncepcji, by w końcu, w kategoriach sprawowania władzy postawić na swoim i w konsekwencji być beneficjentem zaproponowanych przez siebie zmian. Jak to z elektroenergetyką naprawdę było wydawało się, iż jest to już powszechnie znane. Aktualne wypowiedzi dowodzą, iż jednak nie. Nie pozostaje nic innego, jak kolejny raz powrócić do przeszłości. Robię to z pewnym zażenowaniem, bowiem w moich i moich współpracowników publikacjach czynione to już było wielokrotnie. Ale cóż, może nie wszyscy zadali sobie trud przeczytania... Od początku swojego istnienia (a było to już ze 130 lat temu) elektroenergetyka rozwijała się w pewien specyficzny sposób. Jako działalność komercyjna (nastawiona na zysk i adresowana do tych, których było stać na skorzystanie z tej epokowej innowacji) i zorganizowana w ramach pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw, jedynych dostarczycieli energii elektrycznej. O tym drugim aspekcie zadecydowała techniczna specyfika dostaw. Rozwijano sieci w ramach jednego przedsiębiorstwa, świadomie rezygnując z konkurencji. Wydawało się, że ma to w pełni obiektywny charakter i tak po prostu być musi. Skoro tak to taka prawidłowość ma naturalny charakter. I stąd stosowane przez wiele lat w odniesieniu do elektroenergetyki określenie monopol naturalny. Z czasem uległ nieco osłabieniu (zwłaszcza w krajach tzw. Bloku Wschodniego, choć nie tylko) komercyjny charakter działalności energetycznej. Stało się tak za sprawą cywilizacyjnego znaczenia energii elektrycznej. Należało dostarczyć ją każdemu wszystkim mieszkańcom, podatnikom i wyborcom. Dostawy energii elektrycznej stały się więc dobrem publicznym, poddanym nadzorowi publicznemu, głównie zaś poprzez bezpośrednie zaangażowanie się państw w energetykę. W tej swoistej symbiozie elektroenergetyka pozostawała długie lata. Dopiero okres tzw. szoku naftowego z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, uświadomił ludzkości mankamenty takiego rozwiązania. Zrozumiano wówczas, iż pionowo zintegrowane struktury szeroko rozumianej energetyki (a więc nie tylko elektroenergetyki) stały się niemal powszechnym źródłem nieefektywności (wszak z nikim i nigdzie nie musiały konkurować), co doprowadzało do nieskrępowanego i stałego wzrostu cen energii. W konsekwencji odczuwano to jako istotny hamulec rozwoju. Świat zaczął obawiać się o swoją przyszłość (choć oczywiście nie brakowało też i innych powodów, z racji których ta przyszłość nie jawiła się w zbyt różowym kolorze). Nadszedł czas na zmiany. To przekonanie zrodziło nową doktrynę polityki gospodarczej polegającej, najogólniej rzecz ujmując, na wymuszeniu na energetyce respektowania mechanizmów rynkowych, wszędzie tam, gdzie mechanizmy konkurencji mogą zaistnieć w wytwarzaniu i obrocie (czyli w dostawie energii w sensie handlowym). Natomiast tam, gdzie nadal pozostaje wyłączność na dostawę energii w sensie technicznym (czyli w przesyle lub/i dystrybucji), monopol ma być administracyjnie nadzorowany przez specjalny organ państwa. Dodatkowo ma go osłabić zasada TPA (third party access), umożliwiająca zainteresowanym i jednocześnie uprawnionym odbiorcom lub handlowym dostawcom prawo do korzystania z cudzej własności (tj. sieci przesyłowych/dystrybucyjnych), według reguł ściśle przez prawo ustalonych. Ta doktryna, choć wielu się to nie podoba, utożsamiana z hasłami liberalizacji i regulacji energetyki, w wymiarze światowym stała się procesem niemal powszechnym, choć nadal silnie zróżnicowanym. Jej celem zaś jest poprawa efektywności ekonomicznej funkcjonowania energetyki, przy wyhamowaniu tempa wzrostu cen i jednocześnie rosnącym poziomie bezpieczeństwa energetycznego. Wszystko logiczne i transparentne. Niby tak, ale mimo tego, że oczywiste, stworzyło jednak pole do nieuprawnionych spekulacji i nadużyć. Także do mijania się z prawdą. Nie ma w tej doktrynie mowy o prywatyzacji. Jest to zawsze przedmiotem autonomicznych decyzji uprawnionych organów państwa. Może dojść do prywatyzacji, bo zróżnicowana własność lepiej sprzyja konkurencji, ale nie musi. Czyżby ktoś próbował tu szerzyć fobie i straszyć nas prywatyzacją? Niewykluczone. Organy regulacyjne są przede wszystkim do nadzorowania obszarów energetyki nie poddanych mechanizmom konkurencji. Nie zaś dlatego, że energia jest jakimś innym towarem. Oczywiście, ma pewną odmienność, ale jako dobro publiczne a nie jako towar. Nie ulega wątpliwości, że może i powinna być poddana rynkowemu prawu popytu i podaży, o ile rzecz jasna spełnione są zasadnicze przesłanki rynku konkurencyjnego, a infrastruktura techniczna nie stwarza ograniczeń w wytwarzaniu i przepływach energii. Nie wchodząc nadmiernie w szczegóły, idzie o to, by na rynku funkcjonowało wiele różnych konkurencyjnych podmiotów dysponujących tym samym towarem, o zbliżonej sile ekonomicznej, zabiegających o klienta, poddanych tym samym wymaganiom i regułom funkcjonowania. Taki stan rzeczy zwykło się określać pożądaną strukturą organizacyjną rynku i zasadami jego funkcjonowania. Najważniejsze jest jednak to, by najistotniejsze kryterium rynku konkurencyjnego, jakim jest cena danego towaru, kształtowało się jako wypadkowa autonomicznych decyzji odbiorców, a nie np. efekt wcześniejszych i to wieloletnich ustaleń samych energetyków, czynionych na konto tychże odbiorców, ale bez ich wiedzy i zgody.

2 Truizmem jest zapewne przypominanie rzeczy tak oczywistych, ale to przypomnienie ma swoje głębokie uzasadnienie. Wróćmy pamięcią do początku 2002 r. Mają wówczas miejsce prace, w efekcie, których powstaje dokument rządowy pt. Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski do 2020 r.. Z formalnego punktu widzenia ustawowa kontynuacja, z drugiej strony zaś swoisty przełom. Po raz pierwszy poddano pod wątpliwość prognozy energetyków, które w przeszłości wielokrotnie stanowiły alibi dla woluntaryzmu inwestycyjnego energetyków. Po raz pierwszy, tak wyraźnego, deklaratywnego upodmiotowienia doczekał się odbiorca (abstrahuję tu nieco od tych idei, na kanwie, których zrodziło się Prawo energetyczne). To on właśnie ma być beneficjentem reform sektora. To w imię jego interesów obiecuje się podporządkowanie sektora energetycznego potrzebom gospodarki i gospodarstw domowych. Nie odwrotnie, tak jak było do tej pory! W ślad za tym, jesienią 2002 r. powstają zaktualizowane, komplementarne dokumenty. Pierwszy z nich dotyczy koncepcji urynkowienia sektora 1), drugi podporządkowanych temu celowi restrukturyzacyjnych działań właścicielskich w obrębie własności państwowej 2). Wizja jest realizacyjnie trudna, ale wszystko współgra ze sobą konceptualnie, więc warto potrudzić się na rzecz urzeczywistnienia tej wizji. Personalnym perturbacjom w resorcie skarbu zawdzięczać trzeba opóźnienia w przyjęciu tych dokumentów. Ale wbrew oczekiwaniom, nie rozpoczął się wyścig z czasem..., tylko wyścig o zdyskredytowanie tego programu! Można wytłumaczyć to następująco: sektor nieco zebrał się w sobie i przystąpił do kontrofensywy. Na podorędziu znalazło się wiele różnych racji, z których na szczególną uwagę zasługuje argument zakładający niemożność zagwarantowania rozwoju energetyki przez mechanizmy rynkowe oraz uzasadnienie konieczności utworzenia skonsolidowanego podmiotu o ogólnokrajowym zasięgu pod presją oczekiwań rynku kapitałowego. Nieco wcześniej rozpoczęło się kontestowanie struktur koncernów w dystrybucji, protesty przeciw prywatyzacji poszczególnych źródeł wytwarzania, nieograniczone roszczenia w ustalaniu kwot rekompensat za rozwiązanie KDT, itp., itd. Towarzyszył im swoisty lejtmotyw o nowych potrzebach inwestycyjnych (kolejnych astronomicznych wydatkach proekologicznych w kwocie 10 mld euro), które, co oczywiste, muszą zapłacić odbiorcy. Takie działania nie dziwią, wszak nikt nie lubi być poddany presji konkurencji, zagrażającej jego bytowi. I aby takie zagrożenie wykluczyć warto głośno i bez skrupułów domagać się zaspokojenia swoich wydumanych roszczeń. Najlepiej w myśl sprawdzonego hasła nam się należy, więc nam dajcie. Inaczej biada nam wszystkim, bo będziemy skazani na obcą energię, co oznacza utratę... tożsamości narodowej. Co ciekawe, tak twierdzą ci, którzy na co dzień np. jeżdżą samochodami produkowanymi za granicą, tankują do nich paliwo na zagranicznych stacjach, być może zbierając pieczołowicie punkty promocyjne, piją whisky a nie bełty, palą cygara sprowadzone za zagranicy... I jakoś to wszystko nie kłóci się z ich rozumieniem patriotyzmu. Ale jak mamy np. dopuścić obcą energię na nasz rynek to podejście zmienia się diametralnie. Oczywiście przerysowuję, ale taka jest właśnie istota sprawy. Idzie o obronę status quo. By zachować formalną kuratelę państwa nad energetyką, a w rzeczywistości by dać jej przyzwolenie na bycie nieefektywną po wsze czasy, by stale móc mieć roszczenia wobec państwa i jego organów. Rzecz jasna, retoryka jest tu bardziej wysublimowana. Zaczęło się bodajże od fiaska prywatyzacji. No rozumiecie, brak koniunktury, no i inwestorzy mało dają! To co robimy? Coś trzeba. To skonsolidujmy. Mieliśmy co prawda stworzyć zróżnicowaną strukturę organizacyjną rynku energii elektrycznej, ale w tej sytuacji... Sami rozumiecie. Wiecie?! Tak wielkie reformy jak teraz robimy, wymagają społecznej akceptacji i spokoju społecznego! Co z tego, że wiemy, iż korzyści z koncernu są większe! Ale załoga chce holdingu. To zróbmy tak, bo inaczej nic nie zrobimy. Tak, lepiej coś, niż nic. Wiecie, Unia zmienia swoje dyrektywy?! Będą potrzebne pieniądze na inwestycje proekologiczne! No, tak, to ważne. Ale już raz poszliśmy w instalacje odsiarczania spalin, sfinansowane przez KDT! I kosztowało to ze dwadzieścia parę miliardów złotych! Nie szkodzi. Musimy pamiętać o przyszłych pokoleniach. A to wymaga kolejnych wydatków. Wiecie, gdyby nam dali dystrybucję. To dobry pomysł! Na ich konto moglibyśmy się zadłużyć i sfinansować to, co dla nas niezbędne. Tak, niech nam dadzą! Najpierw akcje a potem się zobaczy. Musimy dbać bowiem o bezpieczeństwo energetyczne kraju! Musimy być też konkurencyjni wobec tych z Zachodu! Zobaczcie! Wszak oni są pionowo zintegrowani! Eureka! Musimy zrobić tak samo, to z pewnością przetrwamy! Nie możemy być gorsi! 3) Tak wyglądała (w lapidarnym skrócie) realizacja rządowego programu działań właścicielskich adresowanych do sektora elektroenergetyki. Jak widać, brakuje tu wyraźnego wskazania uczestników tego procesu. Prawdę powiedziawszy, nie ma takiej potrzeby. Jednym głosem mówią tu zarówno energetycy, jak i niektórzy politycy oraz wtórujący im apolityczni urzędnicy korpusu służby cywilnej. Wystarczyło, że raz i drugi zmienił się minister, pojawili się nowi jego zastępcy, i stali już jednym głosem i wspólną piersią bronić interesów branży, zamiast interesu publicznego! Pewnie dlatego, że interes tych pierwszych jest jakby nieco bliższy myśleniu wielu osób związanych z energetyką. Co więcej zasługi na tym polu mogą być szybciej zauważone i godziwiej, niż w wiecznie biednym budżecie, wynagrodzone. A jak ma się do tego program rządowy? Będzie musiał zostać zmieniony! Skoro nie odpowiada takim oczekiwaniom branży i wspierających ją polityków! Niestety, z pewnym niesmakiem trzeba stwierdzić, że są takie propozycje, ale też na szczęście pomysłodawcom nieco brakuje inwencji i nie potrafią kompleksowo uzasadnić potrzeby wprowadzenia zmian w przyjętym stosunkowo niedawno programie. Dla ludzi zajmujących się zawodowo polityką gospodarczą jest sprawą oczywistą, iż programy gospodarcze nie są czymś stałym i danym raz na zawsze. Wręcz odwrotnie. Muszą i powinny się zmieniać. Często za sprawą chociażby samego upływu czasu. Częściej pewnie za sprawą nie tyle zmienności stawianych celów i pozostających do dyspozycji narzędzi

3 realizacyjnych, co zmieniających się uwarunkowań, w których dany program przychodzi urzeczywistniać. Ciekawe, co by było, gdyby postulującym zmiany w omawianym programie przyszło wskazać ich przesłanki, co by wybrali? Upływ czasu? Raczej nie, bo okres 14 miesięcy tak naprawdę jest okresem stosunkowo krótkim i trudno przypisać mu siłę sprawczą do tak fundamentalnych zmian. Czy zatem zmianie uległy cele i priorytety związane z urynkowieniem sektora elektroenergetyki? Także nie. Ten program wymaga pewnej, ale zaledwie, kosmetyki i nie stanowi to uzasadnienia dla zmian w działaniach właścicielskich. Nie zmieniły się także narzędzia pozostające w gestii resortu skarbu. Więc co? Wytłumaczeniem mogą być zatem jedynie zmiany uwarunkowań realizacyjnych. Ma to znaczenie, ale czy na tyle ważkie, by doprowadzać do zmian w programie i to za cenę odstępstwa od jego zasadniczej filozofii? Ależ nic podobnego zaprotestują w tym momencie zwolennicy modyfikacji programu. Ich zdaniem nic to rynkowi nie zagrozi i tym samym nie narusza pryncypiów programu wdrażania rynku w elektroenergetyce. Niestety trudno podzielić takie myślenie. Tym, którzy traktują postulowaną integrację pionową jako nic nie znaczący dla urynkowienia manewr, należy się kilka zdań komentarza. Robię to w otwarty sposób, bowiem nie tylko znany jest mi podstawowy kanon Unii Europejskiej, ale też utożsamiam się z nim w pełni i gotów jestem zawsze go bronić. Idzie o swobodny przepływ idei, ludzi, towarów i kapitału. Co to ma do naszej dyskusji o urynkowieniu sektora? Wbrew pozorom, ma i to sporo. Ten nieskrępowany przepływ jest bowiem nie tylko istotą społeczeństw demokratycznych, ale też podstawą konkurencyjnej gospodarki, zorientowanej na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców i zapewnienie im tak komfortu swobodnego wyboru, jak i korzyści ekonomicznych z tej konkurencji płynących. A tego zwolennicy integracji pionowej chcą nas ewidentnie pozbawić. W jaki sposób? Ano identycznie, jak to drzewiej już bywało. Poprzez ponowną monopolizację sektora. Jaka monopolizacja?! zakrzykną oburzeni zwolennicy tej koncepcji. Wszak zgodnie z zasadami Unii Europejskiej idzie o powiązania kapitałowe. I to tylko takie, jakie są w Unii. Tak, tylko od takich jak postulowane powiązań, droga do monopolu już niedaleka. Z pozoru to wszystko wygląda niewinnie. Najpierw struktura holdingowa, do której Skarb Państwa wniesie akcje tak wytwórców, jak i dystrybutorów. A także być może inne aktywa. Albo wniosą je sami zainteresowani, tworząc w ten sposób wrażenie silnej i zdywersyfikowanej, a więc względnie bezpiecznej struktury. W tym miejscu nieco przewrotne pytanie. Skoro energetycy domagają się zachowania bezpośredniego udziału państwa w sektorze, to dlaczego jednocześnie chcą się spod nadzoru właścicielskiego państwa uwolnić? Idzie o to, by jednocześnie zjeść i nadal mieć ciasteczko! Trochę to przewrotne, ale w sumie dla energetyków bezpieczne. W taki to prosty sposób są nieco odlegli od polityki i polityków, ale jakby co jest podstawa by zażądać od państwa wszystkiego co niezbędne. Co dzieje się dalej? Nadzorowana przez wspólną czapkę spółka dystrybucyjna metodami łagodnej perswazji jest skłaniana do zakupu energii na potrzeby swoich odbiorców taryfowych tylko w swoich, macierzystych źródłach wytwarzania. Te mając zapewniony zbyt produkcji nie muszą pracować nad poprawą swojej efektywności i zabiegać o silną pozycję na konkurencyjnym rynku. Nie muszą zabiegać o kupujących energię. Już przecież zostali zakontraktowani i praktycznie o nic nie muszą się już martwić. Z czasem, choć tu prawo Unii może w przyszłości nieco pokrzyżować szyki, wspomniana czapka nadzorcza dojdzie do wniosku, że niektóre służby mogą być dla wytwórców wspólne i pewnie lepiej będzie mieć jedno, wielozakładowe przedsiębiorstwo wytwórczo-dystrybucyjne. Dziś można tak zrobić. I nie ma tu znaczenia, iż zgodnie z Prawem energetycznym zostaną zachowane zasady odrębnej ewidencji kosztów poszczególnych rodzajów działalności energetycznej. Obraz przedsiębiorstwa z pewnością zostanie nieco przysłonięty, stanie się niezbyt ostry i niejednoznaczny. Zawsze bowiem przedsiębiorstwo zna lepiej samo siebie, niż jest to w stanie uczynić nawet najlepszy Regulator. Wszak regulacja bazuje tylko na tym, co przedsiębiorstwo samo o sobie ujawni. I nie ma wątpliwości, jak wiele rzeczy potrafi ono zrobić z kosztami! Zatem ten sposób postępowania nie służy, bo nie może, ułatwieniu życia odbiorcy. A jak ocenić inne postulaty zwolenników integracji pionowej, czy i na ile są one zasadne, i tym samym warte uwzględnienia? Spróbujmy zidentyfikować ich istotę. Czy jest prawdą, że gospodarka rynkowa nie wykształciła form finansowania nawet bardzo kapitałochłonnych inwestycji, takich jak w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej? Nie brzmi to przekonywująco. Mamy, bowiem coraz więcej obszarów poddanych konkurencji. I ogromna rzesza podmiotów funkcjonujących na takich rynkach finansuje się również długiem. Weźmy chociażby przemysł motoryzacyjny, będący synonimem jednego z bardziej konkurencyjnych sektorów, bo każdy z nas może kupić dowolną markę samochodu. Czy banki odmawiają im kredytowania? Nie, ale wypracowały odpowiednie metodyki wyceny ryzyka i konsekwentnie je stosują. Ponadto muszą się liczyć z bankructwem lub co najmniej przejęciem danego producenta przez innych, bardziej efektywnych. Czas zatem najwyższy by skłonić banki do zmiany podejścia do energetyki. Niech zacznie w końcu być oceniana jak każdy inny konkurencyjny segment rynku. Aby tak się stało banki muszą pozostać głuche na pseudoargumenty energetyków, domagających się zapewnienia sobie odbioru energii. W tym miejscu może pojawić się kontrargument, że energetyka, jak mało kto we współczesnym świecie, wymaga wieloletniego kredytowania i długookresowego zwrotu zaangażowanego kapitału. I ten argument jest chybiony, bowiem instytucje finansowe już od dawna operują różnymi instrumentami finansowymi np. eurokredytami i euroobligacjami o dwudziesto- i więcej- letnim okresie zapadalności. Podobnie można ocenić stwierdzenia, iż nawet prywatni inwestorzy nie są w stanie zapewnić swoim źródłom wytwarzania niezbędnego dla ich rozwoju finansowania, czego najlepszym przykładem w naszej gospodarce jest Elektrim SA współwłaściciel PAK-u. Tymczasem było inaczej. Finansowanie zostało zaaranżowane, stosowne umowy uroczyście

4 podpisane, a późniejsze wycofanie się kredytodawców było spowodowane nie tyle negatywną oceną efektywności projektu inwestycyjnego, co kłopotami samego inwestora. Z kolei, czy prawdą jest, że rynek kapitałowy oczekuje pełnej integracji sektora, bo łatwiej byłoby mu finansować jedno ogólnopolskie przedsiębiorstwo? To również wydaje się tezą nieco zwodniczą, bowiem tak naprawdę rynek kapitałowy żyje i rozwija się dzięki różnorodności i mnogości, zarówno uczestników, jak i pośredników, a przede wszystkim transakcji. Ale najlepiej zostawić te sprawy przedstawicielom rynku kapitałowego. Oni po prostu lepiej znają swoje potrzeby i możliwości, niż są w stanie wyobrazić je sobie energetycy. I chyba już na zakończenie swoista powtórka z moich opinii o powiązaniach kapitałowych w energetyce. Prezentowałem je już wcześniej, zarówno w swoich bezpośrednich wypowiedziach publicznych, jak i na łamach Biuletynu URE oraz w Bibliotece Regulatora. Różnorodne związki kapitałowe w naszej gospodarce, z pewnością, będą coraz liczniejsze i powszechniejsze, chociażby za sprawą wspomnianej unijnej doktryny o swobodzie przepływu kapitałów. I ważne jest tu to, co miałem okazję po raz pierwszy wygłosić na zeszłorocznym, majowym Rynku Energii Elektrycznej w Kazimierzu Dolnym. Twierdziłem wówczas, że nie należy obawiać się kapitałowej integracji pionowej, tzn. połączenia w jednej grupie kapitałowej wytwórcy, dystrybucji, obrotu, itd. Nie wzbraniam się przed konsolidacją pionową, realizowaną, tak jak w przypadku zachodnich firm, przez umiejscowienie poszczególnych obszarów działania (wytwarzania, przesyłu czy dystrybucji) w różnych krajach. Dlaczego polscy wytwórcy nie mieliby kupować sieci np. w Hiszpanii czy Szwecji? Nie mogę natomiast zgodzić się na postulowane, najpierw kapitałowe, a w konsekwencji przestrzenne zintegrowanie polskiej energetyki, tak by powołać do życia jedną wielozakładową hybrydę. Ucierpi bowiem odbiorca, a to jemu, poprzez rynek działający na jego rzecz, a nie sprzedawcy, należy stworzyć możliwość dysponowania prawem wyboru. I to podtrzymuję. Jednak dla dopełnienia całości obrazu, warto co nieco ten sąd poszerzyć. Dwie okoliczności wydają się być tu szczególnie istotne. Pierwsza z nich dotyczy charakteru transakcji. Z jednej strony tych realizowanych w gospodarce rynkowej przez fuzje i przejęcia, z drugiej zaś postulowanych przez polskich energetyków. Wbrew jakimkolwiek pozorom nie są to transakcje tożsame. Rzecz bowiem w tym, że polscy wytwórcy wcale nie chcą kupować spółek dystrybucyjnych. Oni chcą je po prostu dostać i wziąć. Gdyby kupowali, to zapewne nie oponowałbym. Przywiązuję do kupna szczególną rolę. Konieczność zapłacenia określonej ceny działa racjonalizująco. Muszę wiedzieć, po co kupuję. Muszę policzyć, czy mnie na to stać i czy mi się to opłaca. Jak to mądrze oceniono w znanej kabaretowej rozmowie telefonicznej pt. Sęk : ile trzeba mieć, żeby ryzykować w razie, że się straci? Utwierdziła mnie w tym przekonaniu argumentacja jednego z czołowych przedstawicieli polskiej energetyki. Zapytany, jakiego wyboru by dokonał, gdyby przyszło mu wydać pieniądze albo na budowę kolejnych dwóch bloków wytwórczych, albo za podobne pieniądze kupić skonsolidowaną grupę spółek dystrybucyjnych, odpowiedział bez dłuższego zastanawiania się: wybrałbym tę pierwszą możliwość. A gdyby dawali? A to co innego. Jakby dawali to bym wziął! I okoliczność druga. Dlaczego na pionowo zintegrowane energetyczne koncerny zachodnie nie padają podejrzenia podobnego rodzaju, jak te wspomniane uprzednio? Abstrahujemy, rzecz jasna, od oczywistego faktu przestrzennego zdywersyfikowania struktury takiego koncernu, tj. usytuowania źródeł wytwórczych w jednym, zaś dystrybucji w innym kraju. Chociaż wtedy, gdy weźmiemy w tym samym zarzut preferowania swojego źródła nie pojawia się. Czyżby tam nie dostrzegali tego, co stanowi oczywiste zagrożenie? Z pewnością dostrzegają. Ale mają pewność, że tego rodzaju niebezpieczeństwo nie zmaterializuje się. Dlaczego? Nie pozwoli na to silne otoczenie rynkowe energetyki. Choć i tam urynkowienie samej energetyki przebiega z podobnymi do polskich problemami, to różnimy się znacznie jakością rynkowego otoczenia. I siłą oddziaływania prorynkowych regulatorów, stale, odwrotnie jak u nas, prawnie umacnianych i właściwie doposażanych. Jeśli sięgnąć pamięcią wstecz, np. do początków reformy energetyki w Anglii, tj. do 1988 r., to warto przytoczyć choćby trzy ważne, wówczas sformułowane przesłanki tego procesu: decyzje dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną powinny być determinowane potrzebami odbiorców, konkurencja jest najlepszą gwarancją interesów odbiorców, odbiorcy winni otrzymać nowe prawa, a nie tylko gwarancje. Pochodzą one z wystąpienia Sekretarza Stanu ds. Energetyki w Izbie Gmin. Można pozazdrościć. Który z polskich polityków, oprócz Ministra Jacka Piechoty, tak klarownie mówi o pryncypiach reformowania naszej gospodarki energetycznej? Trzeba zazdrościć. Oni, tam w Anglii, te zasady nadal konsekwentnie realizują, nie rozmieniając, tak jak u nas, na drobne i coraz drobniejsze. Miejmy jednak nadzieję, że obecne meandry polityki gospodarczej w zakresie energetyki mają chwilowy charakter, zaś politycy szybko zrewidują swoje poglądy i znów zaczną skutecznie działać w imię i na rzecz interesu publicznego. Upływa siedem lat obowiązywania ustawy Prawo energetyczne, konstytuującej rynkową transformację polskiego sektora energii i zarazem siedem lat żmudnych moich polskiego Regulatora zmagań o sprawniejszą ekonomicznie, przyjazną

5 ludziom i środowisku energetykę. Szkoda, że w tych dążeniach jestem właściwie osamotniony. Strony, których interesy staram się równoważyć odbiorcy i dostawcy energii albo nie mają świadomości przysługujących im praw, albo ich nie chcą respektować. Lansowanie przez energetyków powrotu do pionowej integracji jest tego przykładem. Wydaje się, że realizacja tej idei przysporzy jedynie krótkookresowych korzyści. Największe szanse na sukces rynkowy mają te firmy, które najszybciej akceptują zmiany i lepiej przystosowują się do wymagań konkurencji. Nie ważne kto jaki jest, znacznie ważniejsze jest jego zachowanie na rynku. Dlatego jedyną rękojmią wygrania pozycji na otwierającym się, coraz bardziej konkurencyjnym rynku, są usilne działania na rzecz radykalnej poprawy efektywności ekonomicznej, co oczywiście jest o wiele trudniejsze niż podejmowanie restrukturyzacji na koszt odbiorcy. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dr Leszek Juchniewicz Warszawa, 15 kwietnia 2004 r. 1) Aktualizacja programu wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce, dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2003 r. 2) Program realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 stycznia 2003 r. 3) Mało kto da wiarę, ale w ostatnich materiałach przygotowanych dla Ministerstwa Skarbu Państwa (i pewnie przez nie akceptowanych, skoro upowszechnianych) znalazł się między innymi i taki argument: jeśli nie przyłączyć dystrybucji do wytwarzania, to niewątpliwie do Polski napłynie tańsza energia (sic!). Czyli niech energia będzie droższa, byle polska! Zapewniam jednak wszystkich, że energia barw narodowych nie posiada, bowiem wszystkie elektrony są identyczne. Data publikacji :

Zapis stenograficzny (1268) 199. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r.

Zapis stenograficzny (1268) 199. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1268) 199. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014

X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 X Międzynarodowa konferencja New Energy User Friendly NEUF 2014 Energetyka a gospodarka niskoemisyjna, czyli co zrobić, żeby się opłacało RAPORT 1 Spis treści Spis treści... 2 WSTĘP... 5 Nowa Rada ds.

Bardziej szczegółowo

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R

ZGIERZ 11 MAJA 2005 R ZGIERZ 11 MAJA 2005 R Funkcjonowanie i budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przetwórczych, budowlano-montażowych i usługowych w UE Dyskusja ekspertów toczyła się wokół następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku)

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, zakończyła o godz. 13.40. Obrady

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym

Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym redakcja Agnieszka Haber Maciej Szałaj Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Warsaw Capital City. czyli o spełnianiu marzeń lub wiecznej niemocy

Warsaw Capital City. czyli o spełnianiu marzeń lub wiecznej niemocy Warsaw Capital City czyli o spełnianiu marzeń lub wiecznej niemocy Ostatnie 25 lat to ćwierć wieku wolności, które Polska doskonale wykorzystała stając się jedną z najsilniej rozwijających się gospodarek

Bardziej szczegółowo

ROSNIE PRODUKCJA I ZUŻYCIE PRĄDU

ROSNIE PRODUKCJA I ZUŻYCIE PRĄDU Lipiec upłynął w Polsce, i nie tylko, pod znakiem niespotykanej fali upałów. Póki co jednak nasza energetyka poradziła sobie z pogodą całkiem nieźle. Rodzi się natomiast w związku z tym pytanie: czy nie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Moim córeczkom Julii i Gabrysi Honorarium za książkę Autor przekazuje Fundacji Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL

Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL Warszawa, dn. 29.05.2014 r. L.dz. Wizja/59/2014 Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter

Bardziej szczegółowo

Gazowa (r)ewolucja w polsce

Gazowa (r)ewolucja w polsce Gazowa (r)ewolucja w polsce Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN SA w oparciu o raport CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Ekonomiczny potencjał produkcji

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY Adam Mikołajczyk Nadciąga unijne eldorado 4 Andrzej Liberadzki Rośnie skuteczność 7 Hanna Wiecka Nie ile a co Unia daje Pomorzu 11 Włodzimierz Szordykowski MSP solą

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Dajcie nam zielone światło. Rozmawiamy z Adamem Dudkiem, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPS. Magazyn Grupy BPS

Dajcie nam zielone światło. Rozmawiamy z Adamem Dudkiem, nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku BPS. Magazyn Grupy BPS Prezentacja członków V kadencji Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. Debata bankowców Koszty regulacji Sukces z Bankiem Spółdzielczym Malinowy biznes str. 15 str. 21 str. 35 Magazyn Grupy BPS str. 12 Dajcie

Bardziej szczegółowo

C Z A S O PI S M O PO L S K I E G O Z W I Ą Z K U PR A C O D A W C Ó W B U D O W N I C T W A

C Z A S O PI S M O PO L S K I E G O Z W I Ą Z K U PR A C O D A W C Ó W B U D O W N I C T W A nr. 1 (82) październik 2013 ISSN 1505-2265 C Z A S O PI S M O PO L S K I E G O Z W I Ą Z K U PR A C O D A W C Ó W B U D O W N I C T W A Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Sporządzony w dniu 1 czerwca 2007 r. Początek przesłuchania godz. 10 min 07

Sporządzony w dniu 1 czerwca 2007 r. Początek przesłuchania godz. 10 min 07 Protokół przesłuchania osoby wezwanej w celu złożenia zeznań przed Komisją Śledczą do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków (SPSB) w dniu 1

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r.

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I CZYNNIKI SUKCESU WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 6 II RYZYKO WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 7 1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE...

Bardziej szczegółowo