Szóstoklasisto sprawdź swoja wiedzę historyczną!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szóstoklasisto sprawdź swoja wiedzę historyczną!!!"

Transkrypt

1 Szóstoklasisto sprawdź swoja wiedzę historyczną!!! Witam wszystkich! Pytania, które tu znajdziecie są pytaniami z zakresu historii Polski i powszechnej. Pytania zostały ułożone na podstawie dotychczas zdobytej przez was wiedzy tj. od września 2007r., na bieżąco będą poszerzane. Na początek wiek XVI i XVII. POWODZENIA!!! 1. Renesans to: a) okres w historii kultury europejskiej określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" starożytnych trwający od końca XV wieku do końca wieku XVI, b) epoka kulturalna która trwała przez cały XVIII wiek, c) określenie dotyczące feudalizmu w Europie, 2. Krzysztof Kolumb odkrył: a) wybrzeża Ameryki Południowej, b) morską drogę do Indii, c) wyspy Ameryki Środkowej, 3. Prawda czy fałsz? a) Król Anglii Henryk VIII założył nowy Kościół nazwany anglikańskim... b) Marcin Luter zapoczątkował nowe wyznanie noszące miano prawosławnego... c) Hołd Pruski został złożony w 1625r. przez Albrechta Habsburga w Poznaniu... d) Gdańsk był największym miastem Polski w XVI wieku... e) Henryk Walezy był pierwszym elekcyjnym królem Polski Unia lubelska to: a) to unia polsko litewska zawarta w 1385 roku, dotyczyła personalnego związku dwóch państw, b) to unia polsko litewska zawarta w 1569 roku, na mocy tej unii powstało państwo Rzeczpospolita Obojga Narodów, c) to dobrowolny związek niemiecko polski zawarty w XVII wieku w celu wspólnej polityki w szkolnictwie, 5. Astrolabium to: a) pomiarowy przyrząd astronomiczny używany w nawigacji do wyznaczania położenia ciał niebieskich nad horyzontem, b) statek transportowy, c) rodzaj statku na którym Krzysztof Kolumb dopłynął do wysp Ameryki Środkowej, 6. Wolna elekcja to: a) wybór króla przez szlachtę, b) tradycja zrywania przez szlachtę sejmu, c) okres pomiędzy śmiercią króla a wyborem nowego monarchy, 7. Zabytkiem renesansowym NIE jest: a) Kościół II Gesu w Rzymie, b) Łuk Triumfalny na Polach Elizejskich w Paryżu, c) Bazylika św. Piotra w Rzymie, d) Zamek królewski na Wawelu, e) Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji, 8. Vasco da Gama odkrył: a) drogę morską do Indii, b) Przylądek Dobrej Nadziei, c) Zatokę św. Wawrzyńca, 9. Pierwszym królem wybranym przez szlachtę był:

2 a) Stefan Batory z Siedmiogrodu, b) Henryk Walezy późniejszy król Francji, c) Zygmunt II August, 10. Jakie były przyczyny i skutki reformacji w Europie w XVI wieku? 11. Jakie były przyczyny i skutki odkryć geograficznych? 12. Zaznacz którzy z poniżej wymienionych postaci zaliczani są do twórców malarstwa renesansowego. a) Peter Paul Rubens, Francicsco Petrarca, Mikołaj Gomółka, b) Leonardo da Vinci, Rafael Santi, Michał Anioł, c) Caravaggio, Velazquez, Homer, 13. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. Tezy Marcina Lutra.34. Owe bowiem odpusty odnoszą się tylko do ustanowionych przez człowieka kar zadośćuczynienia w sakramencie pokuty,. [...)82. Dlaczego jednak papież nie uwalnia wszystkich dusz z czyśćca z przyczyny najświętszej miłości i najwyższej potrzeby dusz, co byłoby. rzeczą najsprawiedliwszą, gdy tymczasem nieskończona ilość dusz uwolnił on dla podłej monety. złożonej na budowy bazyliki - a więc rzeczy małej wagi, [...] 86. Dlaczego również nie buduje papież bazyliki św. Piotra raczej za własne, niż za pieniądze biednych chrześcijan. wszakże jego majątek jest znaczniejszy [...]. a) Czym był pust?. b) Co nie podobało się Marcinowi Lutrowi w działalności Kościoła Katolickiego? c) Na co Kościół przeznaczał pieniądze pobierane za odpust? 14. W czym przejawiała się wysoka pozycja szlachty polskiej w XVI stuleciu? 15. Elementami charakterystycznymi dla architektury renesansu były: a) zwartość planu, prostota, czytelność i harmonia bryły; portyki, arkady, półkoliste sklepienia, b) przepych, przeładowanie formy, ogromna ilość płaskorzeźb, ciężkość budowli, c) strzeliste łuki, sklepienia krzyżowo-żebrowe, witraże zdobiące okna,

3 Odpowiedzi. 1 A 2 C 3 ap bf cf dp ep 4 B 5 A 6 A 7 AB 8 A 9 B 10. Przyczyny: - sprzedaż odpustów przez Kościół, - przeświadczenie o zepsuciu kleru, - chęć reformy Kościoła, Skutki: - powstanie wyznań protestanckich, - wojny religijne w Europie, - próba naprawy Kościoła, 11. Przyczyny: - chęć znalezienia nowej drogi morskiej do Indii, - wyczerpanie bogactw naturalnych i chęć poszukiwania ich poza kontynentem europejskim, - sprawdzenie teorii o kulistości Ziemi, 12. B 13. a. Odpust jest darowaniem kary doczesnej za popełnione grzechy. b. M. Lutrowi nie podobało się odpuszczanie grzechów za pieniądze wiernych. (...)Dlaczego jednak papież nie uwalnia wszystkich dusz z czyśćca z przyczyny najświętszej miłości i najwyższej potrzeby dusz, co byłoby. rzeczą najsprawiedliwszą, gdy tymczasem nieskończona ilość dusz uwolnił on dla podłej monety.(...) c. Pieniądze ze sprzedanych odpustów przeznaczane były na budowę Bazyliki św. Piotra w Rzymie.(...) buduje papież bazyliki św. Piotra raczej za własne, niż za pieniądze biednych chrześcijan.(...) 14. Wysoka pozycja szlachty przejawiała się między innymi w tym, że miała ona jako jedyny stan świecki w Polsce wpływ na rządy poprzez Sejm Walny. Szlachta posiadała tez przywileje czyli specjalne prawa nadane jej przez królów polskich, dzięki czemu mogła swobodnie wpływać na poszczególne decyzje władcy. 15. A Zagadnienia dodatkowe dla uczniów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy historycznej. Klasa VI. Wiek XVI. 1. Wojny religijne w Europie (Anglia, Niemcy i Francja). Przyczyny i skutki. Przebieg pierwszej wolnej elekcji.

4 2. Renesans w Wielkopolsce. 3. Zabytki renesansowe które można zobaczyć w Wielkopolsce opisać architekturę wybranego zabytku. 4. Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów. Wiek XVII 1. Wojny Rzeczpospolitej z Rosją (dymitriady). 2. Powstanie Chmielnickiego jego przyczyny, przebieg i skutki. 3. Polityka zagraniczna Francji w okresie panowania Ludwika XIV Burbona. 4. Kultura polskiego baroku na terenie Wielkopolski. 5. Kontrreformacja polityka Kościoła Katolickiego wobec reformatorów. Wiek XVIII 1. Wielcy myśliciele oświecenia i ich poglądy (Monteskiusz, Wolter J.J Rousseau). 2. Srebrny wiek kultury polskiej na przykładzie miasta Warszawy. 3. Stanisław August Poniatowski jako król reformator. 4. Powstanie Kościuszkowskie przyczyny, przebieg i skutki. 5. Wzrost potęgi mocarstw ościennych (Rosja, Austria, Prusy) w XVIII stuleciu. 6. Liberum veto symbol wolności czy słabość Rzeczypospolitej? W razie niejasności udzielę wszelkich informacji. Anna Szustakowska Wszelkie informacje które będą potrzebne do poszerzenia wiedzy historycznej z tego zakresu znajdziecie w następujących pozycjach książkowych: 1. Cegielski T., Zielińska K., Historia. Dzieje najnowsze. Podręcznik dla II klasy liceum ogólnokształcącego, Warszawa, Kersten A., Historia Powszechna. Wiek XVII, Warszawa, razy Wielkopolska, pod. red. W. Łęckiego, Poznań, Topolski J., Wielkopolska poprzez wieki, Poznań, Wyczański A., Historia Powszechna. Wiek XVI, Warszawa, Żywczyński M., Historia Powszechna , Warszawa, Wiek XVII 1. Barok to: a) epoka historyczna, która rozpoczęła się pod koniec XVI wieku i trwała przez cały XVII wiek. Barok z portugalskiego to nieregularna perła. Hasłami baroku było Chwytaj dzień i Pamiętaj o śmierci. b) epoka historyczna trwająca przez cały wiek XVI. Charakteryzowała się powrotem do wzorców antycznych. Naczelnym hasłem była sentencja Terencjusza Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce c) epoka historyczna która przypadła na lata panowania Władysława Jagiełły.

5 2. Architektura baroku charakteryzowała się: a) bogactwo środków, monumentalizm budowli, skręcone kolumny, namnożenie rzeźb i płaskorzeźb (postacie na rzeźbach w emocjonalnych pozach), b) umiarkowanie i stateczność, antyczne wzorce architektoniczne, zastosowanie kopuł, krużganków i arkad, c) sklepienia krzyżowo-żebrowe, witraże, zastosowanie ostrego łuku, 3. Twórcami malarstwa barokowego nie byli: a) Giovanni Bernini, b)michał Anioł, c)caravaggio, d)velazquez, e)p.p Rubens, f)rafael, g)j.s. Bach, h)g.f. Haendel, i) Mikołaj Gomółka, 4. Zabytkami baroku są: a) Kościół Il Gesu, Kościół Santa Maria del Fiore, Pałac w Wersalu, b) Wawel, Ratusz w Zamościu, Ratusz w Poznaniu, Luk Triumfalny w Paryżu, 5. Połącz nazwiska filozofów XVII wiecznych z ich poglądami 1. Kartezjusz 3.empiryzm a) wiara w rozum 2. John Locke 4. racjonalizm b) wiara w doświadczenie 6. Nazwiska wielkich hetmanów połącz z bitwami przez nich dowodzonymi a) Jan Sobieski 1.bitwa pod Kłuszynem b) Stanisław Żółkiewski 2. Bitwa pod Chocimiem c) Jan Karol Chodkiewicz 3.bitwa pod Kircholmem 7. Wojny Rzeczpospolitej ze Szwecja miały miejsce w latach a) i b) i c) i Przyczynami wojen ze Szwecja było: a) konflikt o Inflanty, b) Szwedzi chcieli uczynić z Morza Bałtyckiego morze wewnętrzne Szwecji, c) Doprowadzenie do wyrzeczenia się pretensji do tronu szwedzkiego przez następców Zygmunta III Wazy, d) Konflikt o Podole, e) Szwedzi chcieli zagarnąć dla siebie Śląsk, 9. Konflikt polsko- turecki w XVII wieku został zakończony: a) w roku 1988r. w Andruszowie, b) w roku 1699 w Karłowicach, c) w roku 1699 w Jamie Zapolskim, d) w roku 1667 w Andruszowie, 10. Połącz bitwy z wodzami którzy dowodzili podczas tej bitwy wojskami polskimi i z państwem przeciw któremu w nich walczyła Polska: a) Bitwa pod Kłuszynem 1 Jan Sobieski d) Turcja b) Bitwa pod Chocimiem 2Jan Karol Chodkiewicz e) Rosja c) Bitwa pod Kircholmem 3 Stanisław Żółkiewski f) Szwecja

6 11. Skutkami wojen z Rosją było: a) utracenie Wielkopolski, b) utrata Śląska i Pomorza, c) utrata ziem czernihowskiej, siewierskiej i smoleńskiej oraz części Ukrainy, d) utrata Ukrainy i ziemi czernihowskiej, siewierskiej i smoleńskiej, 12. Polskimi zabytkami architektury baroku są: a) Dworek w Nowym Tomyślu, b) Pałac w Rydzynie, c) Zamek krzyżacki w Malborku, d) Wawel, 13.Połącz postaci z wydarzeniami: 1.Izaak Newton A dowództwo nad armią turecką podczas oblężenia Wiednia 2.Galileusz B potwierdził teorię Mikołaja Kopernika 3.Kara Mustafa C odkrycie siły grawitacji 14. Na mapce zostały zaznaczone: pod numerem 1 ziemia, pod numerami 2 i3 państwa. Podpisz je. Odpowiedzi: 1. A 2. A 3. A,B,F,G,H,I, 4. A A 2-3-B 6. A2, B1,C3 7. A 8. A,B,C 9. B 10. a3e; b1d; c2f

7 11. C 12. A,B 13. 1C 2B 3A Inflanty 2- Austria 3 - Rosja

POSTACIE HISTORYCZNE KLASA II

POSTACIE HISTORYCZNE KLASA II POSTACIE HISTORYCZNE KLASA II CZASY NOWOŻYTNE: EPOKA ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH XV XVI w. 1. Henryk Żeglarz syn króla Portugalii, uważany za patrona rozwoju floty portugalskiej i odkryć geograficznych, założyciela

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1 Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1. Polska Piastów Państwo polskie założone przez plemiona Słowian (ludy indoeuropejskie). Plemiona zlokalizowane na ziemiach polskich to : władca Mieszko I Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

- zna postać Jana Husa,

- zna postać Jana Husa, Temat Lekcji Główne zagadnienia 1. Kryzys wieków XIV i XV 1.Niewola awiniońska 2. Wielkie herezje Osłabienie cesarstwa 3.Wojna stuletnia 4. Czarna śmierć 2. Królestwo Polskie za Kazimierza Wielkiego 1.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Temat lekcji, zagadnienia Ocena dopuszczająca Roczny plan wynikowy kl. VI Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa* Epoka odrodzenia Temat: Uczeni i artyści odrodzenia. 1. Czym

Bardziej szczegółowo

Starożytność: Strona 1

Starożytność: Strona 1 Starożytność: 1. W czasach paleolitu (prehistoria) ludzie prowadzili koczowniczy tryb życia: wędrowali, polowali na zwierzęta, zbierali jedzenie, itp. 2. Po ociepleniu klimatu, w neolicie, człowiek osiadł

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 6 dobrą. Powrót do kultury starożytności zeszyt ćwi-. Czym było odrodzenie. mapa histoczeń 2. Piękno włoskich ryczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV - VI Z HISTORII Celem nauczania historii w szkole podstawowej jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa II gimnazjum Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Wielkie odkrycia geograficzne wie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII DLA KLASY VI OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra)

Wymagania DOPEŁNIAJĄCE (ocena bardzo dobra) Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcie: karawela określa datę odkrycia Ameryki (1492 rok) i potrafi zaznaczyć ją na taśmie definiuje pojęcie: odrodzenie, renesans wymienia wybitnych

Bardziej szczegółowo

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WIESłAWA SURDYK-FERTSCH, BOGUMIłA OLSZEWSKA MY I HISTORIA. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej. Opracowany w oparciu o program

Bardziej szczegółowo

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487 Drodzy Uczestnicy XVII edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Was do przygody z historią. Przed Wami zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 2a, 2b i 2c W GIMNAZJUM IM. WANDY RUTKIEWICZ W RZĄSCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 2a, 2b i 2c W GIMNAZJUM IM. WANDY RUTKIEWICZ W RZĄSCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY 2a, 2b i 2c W GIMNAZJUM IM. WANDY RUTKIEWICZ W RZĄSCE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA Europa i świat

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 Klasa VI DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE PROPONOWANY TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE FORMY SPRAWDZANIA POZIOMU OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Testy, sprawdziany samodzielne pisemne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM KLASA I OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna rodzaje źródeł historycznych;

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4

- H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - P R Z Y S T A Ń. S z k o t o w o 2 0 1 4 - H i s t o r i a L i t e r a t u r a K u l t u r a - Nr 5 P R Z Y S T A Ń Z e s p ó ł S z k ó ł w S z k o t o w i e S z k o ł a P o d s t a w o w a i G i m n a z j u m i m. k s. J a n a T w a r d o w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Uczeń:

Cele szczegółowe Uczeń: Roczny plan dydaktyczny przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy Vas, Vbi, Vc i Vd 2014/2015 Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy program owej Cele ogólne Uczeń: Cele szczegółowe Uczeń: Kształcone

Bardziej szczegółowo

Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) 843. 2. Koronacja Stefana Batorego. a) 1576 b) 1520 c) 1496. 3.

Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) 843. 2. Koronacja Stefana Batorego. a) 1576 b) 1520 c) 1496. 3. Zaznacz poprawną odpowiedź. 1. Chrzest Polski a) 988 b) 966 c) 843 2. Koronacja Stefana Batorego a) 1576 b) 1520 c) 1496 3. Hołd Pruski a) 1506 b) 1434 c) 1525 4. Potop szwedzki a) 1700 1721 b) 1555 1560

Bardziej szczegółowo

WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE. Awers strona główna monety, medalu itp. Rewers strona odwrotna monety, medalu itp., zawierająca treści uzupełniające.

WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE. Awers strona główna monety, medalu itp. Rewers strona odwrotna monety, medalu itp., zawierająca treści uzupełniające. WAŻNE POJĘCIA HISTORYCZNE Cywilizacja poziom rozwoju dużej grupy ludzi, czyli wybitne osiągnięcia ludzi w dziedzinie kultury duchowej (np. religii), materialnej (np. wynalazki) oraz organizacji społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii na ocenę dopuszczająca dla klas pierwszych i drugich

Wymagania z historii na ocenę dopuszczająca dla klas pierwszych i drugich I Wymagania z historii na ocenę dopuszczająca dla klas pierwszych i drugich Klasa Dział Wymagania konieczne do otrzymania oceny pozytywnej Początki człowieka i cywilizacje staroŝytnego Bliskiego oblicza

Bardziej szczegółowo

Inne czasy, epoki w historii Polski

Inne czasy, epoki w historii Polski Epoki historyczne PREHISTORIA (lub inaczej prahistoria, ok. 2 mln lat temu ok. 3500 p.n.e.) od powiedzmy pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma. Dzieli się na kilka podepok : paleolit, neolit,

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie VI szkoły podstawowej Ocenę dopuszczającą wymagania nieco poniżej wymagań podstawowych, tj.: 1. Uczeń zna i rozumie różnice między

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV - VI Mgr Maria Durczak Mgr Mirosława Jóźwiak PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS IV-VI mgr Katarzyna Marchowiecka PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIA: STANISŁAWA, JOLANTA I RAFAŁ JABŁOŃSCY TEKST: RAFAŁ JABŁOŃSKI

ZDJĘCIA: STANISŁAWA, JOLANTA I RAFAŁ JABŁOŃSCY TEKST: RAFAŁ JABŁOŃSKI POLSKA Polska ZDJĘCIA: STANISŁAWA, JOLANTA I RAFAŁ JABŁOŃSCY TEKST: RAFAŁ JABŁOŃSKI s Ow morze ba tyckie GDYNIA KO OBRZEG GDAÑSK SZCZECIN POMORZE BYDGOSZCZ TORUÑ ELBL G KUJAWY WA MA OLSZT niemcy ZIELONA

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - Pytania sprawdzające

HISTORIA - Pytania sprawdzające Imię i nazwisko ucznia:... Klasa:... Data:... Kod testu: his_a20452691381797 HISTORIA - Pytania sprawdzające Każde z pytań zawiera cztery odpowiedzi (A, B, C, D). Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Proszę

Bardziej szczegółowo