Wprowadzenie do finansów. Troch teorii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do finansów. Troch teorii"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do finansów Troch teorii

2 Podstawowe funkcje Funkcja stabilizacyjna Funkcja alokacyjna Funkcja redystrybucyjna

3 Funkcja stabilizacyjna Wspieranie procesów gospodarczych Denie do stałego i zrównowaonego wzrostu Optymalne wykorzystanie czynników produkcji

4 Funkcja alokacyjna Podział czynników produkcji midzy produkcj publiczn i prywatn Podział na działy, gałzie itd.

5 Funkcja redystrybucyjna Wtórny podział dochodów pod wpływem mechanizmu rynkowego lub regulacji Instrumenty: renty, zasiłki, emerytury Przedmiotem redystrybucji nie tylko dochód, ale te majtek (np. przedsibiorstw w postaci akcji, obligacji)

6 Ilociowa teoria pienidza MV = PT gdzie: M ilo pienidza w obiegu V szybko obiegu pienidza P poziom cen T wolumen towarów i usług

7 M.Friedman Do równania Fishera w miejsce V (szybkoci obiegu pienidza) wstawił funkcj popytu na pienidz (1/V) Zaproponował teori dochodu permanentnego Wprowadził do toku rozumowania pojcie naturalnej stopy bezrobocia i oczekiwa inflacyjnych.

8 Wnioski Friedmana Zmiany stóp procentowych nie mog wywiera wpływu na popyt na pienidz, gdy jest on zaleny głównie od dochodu permanentnego, czyli poziomu zamonoci. Skoro popyt na pienidz zaleał od dochodu permanentnego, który zmieniał si powoli i rzadko, to jasno wynika z tego, e popyt na pienidz zmieniał si równie w niewielkim stopniu. Z niewraliwoci popytu na pienidz na zmiany stóp procentowych i wynikajcej std relatywnej niezmiennoci popytu na pienidz mona take wycign wniosek o przewidywalnoci szybkoci obiegu pienidza. Monetaryci zakładali zatem stało popytu na pienidz, a prdko obiegu pienidza uznawali za przewidywaln, ale nie stał. Podobnie jak Irving Fisher, Friedman zakładał, e najwikszy wpływ na wzrost cen ma poda pienidza.

9 Systematyka zjawisk finansowych Systematyka przedmiotowa Systematyka podmiotowa

10 Systematyka przedmiotowa Przychody i rozchody rynkowe (ekwiwalentno) Przychody i rozchody nierynkowe (transfery takie jak podatki, zasiłki etc.)

11 Systematyka podmiotowa Finanse przedsibiorstw Finanse gospodarstw domowych Finanse publiczne Finanse instytucji finansowych (banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych itd.)

12 Skd bierze si pienidz?

13 Krótka historia pienidza (1) Pocztki zwizane ze społecznym podziałem pracy Trudnoci z wymian barterow Pierwszy pienidz (ryby muszle, bursztyn etc.), głównie towary konsumpcyjne Cechy pienidza - podzielno, trwało, powszechny akcept

14 Krótka historia pienidza (2) Towary zastpione metalami (elazo,mied; póniej srebro, złoto) Komplikacje z waeniem złota sztabowego doprowadzaj do wprowadzenia kulek złota Dokarmianie pienidza - domieszki innych metali

15 Krótka historia pienidza (3) Spłaszczenie kulek utrudnia dokarmianie pienidza Pieczcie - gwarancja jakoci Poda pienidza zalena od iloci metalu, a nie dóbr Odkrycia geograficzne - napływ metali - inflacja

16 Krótka historia pienidza (4) Kilka rodzajów metali - Francja przedrewolucyjna (brz, srebro - ecu, złoto) - wahania cen metali System bimetalowy - parytet Prawo Kopernika-Greshama Złoto wyparło srebro Złoto deponowane - kwity depozytowe

17 Krótka historia pienidza (5) Weksel znany ju w XII w. Rozwój pienidza papierowego w Londynie XVI - XVII w. Kwitów wicej ni złota Dochód z emisji kwitów Trzy systemy wymienialnoci (pełnej, sztabowo-złoty, dewizowo-złoty)

18 Krótka historia pienidza (6) Pierwsze banki centralne (Riksbank 1668, Bank Anglii 1694) Pienidz niewymienialny - kurs przymusowy Emisja asygnat rzdowych - pierwowzór dzisiejszych papierów skarbowych

19 Krótka historia pienidza (7) Od XIX w. Ograniczano stopniowo prawo do emisji banknotów do jednego banku

20 Granice emisji pienidza - teoria Szkoła bankowa - W. Tooke - emisja powizana z dyskontem weksli czyli zalena od handlu - koncepcja liberalna Szkoła kruszcowa - D. Ricardo - emisja moe by zwizana z wydatkami rzdowymi - nadmiar pienidza rodzi inflacj

21 Reglamentacje emisji pienidza Pełne pokrycie emisji banknotów (w aktywach realnych - kruszce, obligacje) Limit emisji banknotów Emisja proporcjonalna do zasobów złota - uelastycznienie emisji

22 Kreacja współczesnego pienidza bezgotówkowego

23 Kreacja współczesnego pienidza bezgotówkowego

24 Mnonik pienidza wkładowego Moliwo kreacji pienidza w systemie bankowym jest wprost proporcjonalna do wkładu pierwotnego i odwrotnie proporcjonalna do stopy rezerwy obowizkowej D = Dp / r

25 Mnonik kreacji pienidza Mnonik kreacji pienidza informuje jaki jest stosunek pienidza wykreowanego do wkładu pierwotnego D / Dp = 1 / r

26 Mnonik bazy monetarnej Mnonik bazy monetarnej to stosunek poday pienidza ogółem do pienidza rezerwowego M2 / M0

27 Agregaty pienine Agregat najwszy M0, w skład którego wchodzi gotówka w obiegu i zobowizania banku centralnego wobec banków komercyjnych Kady nastpny agregat jest rozszerzany o now kategori (M1, M2, M3, L)

28 Od M0 do L W miar rozszerzania agregatu pieninego (np. od M0 do M2) spada płynno, ale lepiej przechowywana jest siła nabywcza

29 Funkcje pienidza miernik wartoci - wyraa warto towarów (siła nabywcza) rodek cyrkulacji - usprawnia przebieg transakcji (moment zapłaty) rodek płatniczy - znaczenie przy kredytowej regulacji zobowiza rodek akumulacji (gromadzenia wartoci) - zabezpieczanie siły nabywczej poprzez oszczdzanie

30 Inflacja Długookresowy, powszechny wzrost poziomu cen prowadzcy do spadku siły nabywczej pienidza i zmian w dochodach realnych społeczestwa

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA PIENIĄDZ PIENIĄDZ I POLITYKA MONETARNA środek umożliwiający wymianę dóbr i usług, którego zdolność do zapłaty jest nieograniczona dobro najbardziej płynne, ma moc prawną zwalniania od zobowiązań, formy:

Bardziej szczegółowo

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA PIENIĄDZ PIENIĄDZ I POLITYKA MONETARNA środek umożliwiający wymianę dóbr i usług, którego zdolność do zapłaty jest nieograniczona dobro najbardziej płynne, ma moc prawną zwalniania od zobowiązań, formy:

Bardziej szczegółowo

III. Pieniądz i bankowość

III. Pieniądz i bankowość III Pieniądz i bankowość III: PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ / Pieniądz w gospodarce Pieniądz w gospodarce CELE: Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz wiedzieć: do czego służy pieniądz, jakie są formy pieniądza,

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA PIENIĄDZ PIENIĄDZ I POLITYKA MONETARNA środek umożliwiający wymianę dóbr i usług, którego zdolność do zapłaty jest nieograniczona dobro najbardziej płynne, ma moc prawną zwalniania od zobowiązań, formy:

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania

Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Marcin Otorowski grupa 343, numer studenta: 140440 marcin@otorowski.com Ewolucja poglądów na temat inflacji i sposobów jej zwalczania Praca zaliczeniowa na przedmiot Historia Myśli Ekonomicznej, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P

Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P Kamila Wereszczyńska Forma pracy: praca merytoryczna Pieniądz i instytucje finansowe W S T Ę P Celem pracy jest próba poznania funkcji pieniądza i roli instytucji finansowych. Praca składa się z trzech

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UZUPEŁNIAJACE STUDIA MAGISTERSKIE Kierunek: EKONOMIA

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UZUPEŁNIAJACE STUDIA MAGISTERSKIE Kierunek: EKONOMIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UZUPEŁNIAJACE STUDIA MAGISTERSKIE Kierunek: EKONOMIA Adam Ślązak POLITYKA PIENIĘśNA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W KONTEKŚCIE AKCESJI POLSKI DO STREFY

Bardziej szczegółowo

Działalność banku centralnego w świetle poglądów austriackiej szkoły ekonomii

Działalność banku centralnego w świetle poglądów austriackiej szkoły ekonomii Paweł Bochenek Działalność banku centralnego w świetle poglądów austriackiej szkoły ekonomii Wprowadzenie Występujące w ostatnich dziesięcioleciach kryzysy finansowe powodują, że zarówno politycy, jak

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ROK AKADEMICKI 2007/2008 DR ROBERT HUTERSKI INSTYTUCJONALNE PODSTAWY POLITYKI PIENIĘŻNEJ ZARYS WYKŁADÓW DO PRZEDMIOTU 1. POWSTANIE PIENIĄDZA I BANKÓW CENTRALNYCH pieniądz pojawił się i rozwinął głównie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ

Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ Wprowadzenie. Zwyczajne, codzienne sprawy 1 ROZWIĄZANIA DO SPRAWDŹ, CZY ZROZUMIAŁEŚ ROZDZIAŁ 22 Sprawdź, czy zrozumiałeś 22.1 1.a. Jest to pytanie mikroekonomiczne, ponieważ dotyczy decyzji podejmowanych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI w WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Joanna Brzozowska Niezależności Narodowego Banku Polskiego na tle historii bankowości praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Adam Narkiewicz. Temat 3: Pieniądz i system bankowy, bank centralny, stopy procentowe i polityka pienięŝna

Adam Narkiewicz. Temat 3: Pieniądz i system bankowy, bank centralny, stopy procentowe i polityka pienięŝna Adam Narkiewicz Temat 3: Pieniądz i system bankowy, bank centralny, stopy procentowe i polityka pienięŝna Na początku był barter. Barter to innymi słowy handel wymienny. W zamierzchłych czasach, gdy ludzie

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. Andrzej Sławiƒski. Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN

Redakcja naukowa. Andrzej Sławiƒski. Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN Redakcja naukowa Andrzej Sławiƒski Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN Polityka pieni na Ksià k dedykujemy jej Czytelnikom FINANSE Autorzy: Piotr Baƒbuła 13 Jakub

Bardziej szczegółowo

Ewolucja bankowości centralnej

Ewolucja bankowości centralnej Ewolucja bankowości centralnej Kluczowe czynniki warunkujące powstanie banków centralnych: - wynalezienie pieniądza papierowego - ustanowienie monopolu emisyjnego 1. Banknot wynaleziony w Chinach (dynastia

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

FINANSE MIĘDZYNARODOWE Niels Bohr opowieść o wielkości profesora uczeń wysłuchał 3 wykładów rabina, gdy go pytali jakie one były: pierwszy wykład znakomity przejrzysty i precyzyjny, drugi znacznie lepszy inspirujący zrozumiałem

Bardziej szczegółowo

Adam Kościelniak. Finanse. Wykłady dr Jarosława Marczaka 2009-01-24

Adam Kościelniak. Finanse. Wykłady dr Jarosława Marczaka 2009-01-24 Adam Kościelniak Finanse Wykłady dr Jarosława Marczaka 2009-01-24 Podstawowe pojęcia Finanse są to zjawiska i procesy pieniężne, tam gdzie nie występuje pieniądz (czyli w gospodarce naturalne) nie ma też

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna. Prof. dr hab. Marian Górski

Polityka pieniężna. Prof. dr hab. Marian Górski Polityka pieniężna Prof. dr hab. Marian Górski Spis wykładów Wykład 1 Pieniądz pochodzenie i formy współczesnego pieniądza Wykład 2 Dwuszczeblowy sektor bankowy gospodarki rynkowej Wykład 3 Podaż pieniądza

Bardziej szczegółowo

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy Gabriela Grotkowska Plan wykładu Międzynarodowy system walutowy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

Definicja pieniądza. Płynność pieniądza. Funkcje pieniądza 2012-12-12. Formy i funkcje pieniądza Historia i formy pieniądza

Definicja pieniądza. Płynność pieniądza. Funkcje pieniądza 2012-12-12. Formy i funkcje pieniądza Historia i formy pieniądza Formy i funkcje pieniądza Historia i formy pieniądza Pieniądz i wybrane instytucje rynku finansowego Człowiek pierwotny nie korzystał z dobrodziejstw jakie daje używanie pieniądza, ponieważ go nie znał.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce 1. Agregaty pieniężne M1,M2,M3. 2. Mnożnik kreacji pieniądza.. 3. Podaż pieniądza i Baza Monetarna w Polsce.. Współczesny pieniądz jest instrumentem finansowym

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo