Nie stój z boku. zostań wolontariuszem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie stój z boku. zostań wolontariuszem"

Transkrypt

1 Nie stój z boku zostań wolontariuszem

2 Wstęp W 2007 r. Volunteer Development Agency (Agencja Rozwoju Wolontariatu) razem z Equality Commission (Komisją ds. Równouprawnienia) przeprowadziły badania dotyczące udziału osób z ró nych grup etnicznych w wolontariacie na terenie Irlandii Północnej. Jak się okazało, niewielki procent pracowników organizacji wolontariackich stanowią osoby czarnoskóre i przedstawiciele mniejszości etnicznych. W ostatnich latach w Irlandii Północnej nastąpiły znaczące zmiany demograficzne. Są one głównie następstwem napływu du ej liczby osób spoza Wielkiej Brytanii i Irlandii, które przyjechały tu w celu podjęcia pracy lub nauki. Niniejsza broszura, opracowana w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 przez Agencję Rozwoju Wolontariatu we współpracy z Komisją ds. Równouprawnienia, ma na celu promowanie wolontariatu wśród nowych społeczności Irlandii Północnej. Mo liwości pracy w trzecim sektorze są ogromne, a udział w wolontariacie mo e korzystnie wpłynąć na integrację imigrantów w społeczeństwie Irlandii Północnej. Wolontariat to poświęcenie czasu i energii na rzecz społeczności, środowiska naturalnego lub osób spoza własnej rodziny. To praca wykonywana dobrowolnie i nieodpłatnie. świetny sposób na włączenie się w ycie swojej lokalnej społeczności. ogromny potencjał dokonywania zmian. Wolontariusze wkładają w swoją pracę du o wysiłku, a jej efekty przynoszą im olbrzymią satysfakcję. Wolontariat nie jest sposobem na pozyskanie taniego pracownika. Wolontariusze często pracują razem z opłacanym personelem, uzupełniając i podnosząc jakość jego pracy. Nigdy jednak nie zastępują płatnych pracowników. ograniczony do jednego lub dwóch obszarów działań. Praca wolontariacka ma wpływ na wszystkie sfery ycia. tylko dla określonego typu osób. Ka dy mo e zostać wolontariuszem. Z wolontariatem związani są ludzie z ró nych środowisk. Wolontariat jest DLA CIEBIE! Większość z nas myślała kiedyś o wolontariacie. Na ogół jednak pomysłu tego nie zrealizowaliśmy. Niniejsza broszura zawiera wszystkie informacje na temat tego, jak zostać wolontariuszem. Odwa się! Gdy spróbujesz, będziesz się zastanawiał, dlaczego nie zrobiłeś tego wcześniej!

3 Dlaczego wolontariat? Ka dy ma własne powody, dla których decyduje się na podjęcie pracy wolontariackiej. Szanująca się organizacja nie pozostaje obojętna wobec potrzeb wolontariuszy i stara się je zaspokoić na równi ze swoimi. Pracując w wolontariacie: Widzisz efekty swojej pracy Wolontariat mo e naprawdę odmieniać ycie ludzi, społeczności i wpływać na środowisko naturalne. Wolontariusze odczuwają ogromną satysfakcję widząc efekty swojej pracy. Nawiązujesz nowe przyjaźnie Praca wolontariusza daje mo liwość poznania wielu ró nych ludzi i nawiązania nowych przyjaźni. Dobrze się bawisz Większość wolontariuszy naprawdę lubi swoją pracę dlatego z niej nie rezygnuje! Podejmujesz wyzwania Rozpoczęcie zupełnie nowej pracy mo e być prawdziwym wyzwaniem. Wolontariat jest okazją do realizowania osobistych celów, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania talentów. Dbasz o swoje zdrowie Praca charytatywna to ćwiczenie zarówno dla umysłu, jak i dla ciała. Podnosisz swoje kwalifikacje Jeśli myślisz o karierze zawodowej, znalezieniu pracy lub powrocie do niej, doświadczenie zdobyte w trakcie wolontariatu mo e okazać się bardzo przydatne. Uczestniczysz w czymś wa nym Wolontariat daje Ci szansę na Twoje pięć minut i na włączenie się w ycie społeczności.

4 Zanim się zdecydujesz Aby wybrać odpowiednie dla siebie zajęcie i stanowisko w wolontariacie, musisz rozwa yć kilka kwestii. Zastanów się: Czym chcesz się zajmować? Czy interesuje Cię konkretna sprawa lub zagadnienie? Czy chcesz pracować sam czy w zespole? Czy chciałbyś zajmować się stroną administracyjną projektów czy wolisz raczej pracować w terenie? Czy lubisz pracować z ludźmi czy wolałbyś mieć praktyczne zadanie do wykonania? Bądź szczery - zarówno wobec siebie, jak i organizacji, w której chcesz pracować i jasno określ, co chcesz, a czego nie chcesz robić. Ile czasu mo esz przeznaczyć na wolontariat? W zale ności od organizacji istnieją ró ne zobowiązania czasowe od jednorazowego działania w ramach wydarzenia lub projektu, poprzez kilka godzin tygodniowo lub miesięcznie, a do pracy w pełnym wymiarze godzin. Nie zobowiązuj się do pracy przekraczającej Twoje mo liwości czasowe. Jakie umiejętności mo esz zaoferować? Mo liwe, e posiadasz kwalifikacje lub talent (np. znasz się na finansach, muzyce, informatyce), które chciałbyś wykorzystać w wolontariacie. Wiele stanowisk w pracy charytatywnej nie wymaga adnych specjalnych umiejętności, a najczęściej organizacje same zapewniają szkolenie. Musisz jasno określić, czy chcesz wykorzystać w pracy dotychczasowe umiejętności czy interesuje Cię zdobycie nowych kwalifikacji poprzez szkolenia, czy te jedno i drugie!

5 Czym zajmują się wolontariusze? Oto przykłady obszarów, w których pracują wolontariusze. Pamiętaj jednak, i wolontariat to sprawa indywidualna, więc Twoje zainteresowania mogą wykraczać poza poni szą listę. Praca z dziećmi i młodzie ą Praca z osobami starszymi Praca z niepełnosprawnymi dziećmi lub dorosłymi Praca w szpitalach Poradnictwo Poradnictwo psychologiczne Praca z rodzinami Praca z osobami z problemami zdrowia psychicznego Praca na rzecz wymiaru sprawiedliwości Praca na rzecz ochrony środowiska Zbieranie funduszy Pomoc kryzysowa Zarządzanie Sport i rekreacja Praca z uchodźcami i osobami starającymi się o azyl Sztuka i dziedzictwo kulturowe Rozwój społeczności lokalnych Praca ze zwierzętami Prowadzenie kampanii Praca z bezdomnymi

6 Od czego zacząć Kiedy ju wiesz, czym chciałbyś się zająć, następny krok to znalezienie organizacji, która chciałaby skorzystać z Twojej pomocy. 1 Wejdź na stronę bazę danych ośrodków wolontariatu Irlandii Północnej, zawierającą oferty pracy wolontariackiej. Znajdź obszar działalności, który Cię interesuje i organizację, w której chciałbyś pracować. Oferty mo na równie przeglądać według kwalifikacji i umiejętności, jakie posiadasz. 2 Skontaktuj się z wybraną organizacją Zadzwoń do organizacji, z którą chciałbyś współpracować. Numer znajdziesz w ksią ce telefonicznej lub w Internecie. 3 Ośrodek wolontariatu w Twojej okolicy Ośrodki wolontariatu (Volunteer Centres) znajdują się na terenie całej Irlandii Północnej. Ka dy ośrodek: udzieli informacji na temat ofert pracy charytatywnej w okolicy; porozmawia z Tobą na temat Twoich zainteresowań i przedstawi Ci dostępne oferty; zorganizuje spotkanie z organizacją; zapewni wsparcie w trakcie trwania wolontariatu. Armagh & Dungannon Volunteer Centre 3 College Street Armagh, BT61 9BT tel: fax: internet: Unit 4 Castleview Buildings Feeney s Lane Dungannon, BT70 1TX tel: fax: internet: Belfast & Castlereagh Volunteer Centre (VSB) 34 Shaftesbury Square Belfast, BT2 7DB tel: fax: internet: Ballymena & Larne Volunteer Centre Units Ledcom Industrial Estate 100 Bank Road Larne, BT40 3AW tel: fax: internet: Causeway Volunteer Centre 14 Killowen Court, Killowen Street Coleraine, BT51 3TP tel: fax: internet:

7 Cookstown & Magherafelt Volunteer Centre 6 Loy Street Cookstown, BT80 8PE tel: fax: internet: 55 Rainey Street Magherafelt, BT45 5AF tel: fax: internet: Craigavon & Banbridge Volunteer Centre Legahory Centre Office 2, First Floor Craigavon, BT65 5BE tel: fax: internet: Down District Volunteer Centre 31a St Patrick s Avenue Downpatrick, BT30 6DW tel: fax: internet: Fermanagh Volunteer Centre Fermanagh House Broadmeadow Place Enniskillen, BT74 7HR tel: fax: internet: Limavady Volunteer Centre Limavady Community Development Initiative Roe Valley Hospital 24d Benevenagh Drive Limavady, BT49 0AQ tel: fax: internet: Lisburn Volunteer Centre (VSL) 52a Bachelors Walk Lisburn, BT28 1XN tel: fax: internet: Loughside Volunteer Centre 10d High Street Antrim, BT41 4AN tel: fax: internet: Newry & Mourne Volunteer Centre Ballybot House 28 Cornmarket Newry, BT35 8BG tel: fax: internet: North Down & Ards Volunteer Centre 91 High Street Bangor, BT20 5BD tel: fax: internet: North West Volunteer Centre 22 Bishop Street L Derry, BT48 6PP tel: fax: internet: Omagh Volunteer Centre 2nd Floor Community House 2 Drumragh Avenue Omagh, BT78 1DP tel: fax: internet:

8 4 Ubieganie się o pracę wolontariusza W przypadku większości organizacji kandydaci muszą przejść przez proces selekcji. Mo e być to frustrujące, jeśli chce się podjąć pracę jak najszybciej. Organizacje muszą jednak mieć pewność, e wybierają odpowiednią osobę na dane stanowisko. Tego typu strategia jest korzystna dla obu stron. Proces selekcji kandydatów mo e obejmować: Formularz zgłoszeniowy zawierający prośbę o podanie referencji W formularzu nale y podać dane osobowe i odpowiedzieć na pytanie dotyczące rodzaju pracy charytatywnej, jaka Cię interesuje. Często trzeba podać dane kontaktowe jednej lub dwóch osób udzielających Ci referencji. Niektóre formularze zawierają punkt dotyczący niekaralności kandydata. Niespełnienie warunku niekaralności niekoniecznie przekreśla szanse kandydata na pracę w ramach wolontariatu. Rozmowę kwalifikacyjną Większość organizacji przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną (mniej lub bardziej formalną). Jest to niezbędny etap procedury kwalifikacyjnej, podczas której organizacja ma szansę poznać kandydata i zadecydować, czy jest odpowiednią osobą na dane stanowisko. Jest to równie okazja dla Ciebie do zadawania pytań i sprawdzenia, czy dana organizacja jest odpowiednia dla Ciebie. Sprawdzenie kartotek policyjnych w przypadku osób starających się o pracę z dziećmi lub osobami dorosłymi szczególnej troski Jest to istotny element postępowania z punktu widzenia ochrony dziecka. Niektóre formy działalności wolontariackiej, jak praca z dziećmi, młodzie ą czy osobami dorosłymi szczególnej troski, mogą wymagać sprawdzenia niekaralności. Dobre procedury prawne dotyczące ochrony dziecka chronią zarówno wolontariuszy, jak i dzieci przebywające pod ich opieką. Więcej informacji na ten temat udziela AccessNI (www.accessni.gov.uk). Informacje mo na tak e otrzymać od zespołu Our Duty to Care w Volunteer Development Agency.

9 Czego należy oczekiwać od organizacji? Organizacja, która dba o wolontariuszy, powinna zapewniać: poszanowanie ró norodności oraz równe i sprawiedliwe traktowanie; asystę osoby zapewniającej stałe wsparcie i nadzór (w bardziej lub mniej sformalizowany sposób); jasne wytyczne dotyczące danego stanowiska i wykonywanych obowiązków; zwrot kosztów dojazdu i posiłków za wykonywanie pracy charytatywnej nie powinno się płacić; ubezpieczenie w stosownym zakresie; szkolenie w zakresie nale ących do Ciebie obowiązków; bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Nie ka da organizacja przestrzega wszystkich z powy szych punktów. Od Ciebie zale y decyzja, czy organizacja, w której pracujesz zapewnia Ci odpowiednią pomoc i wsparcie. Wolontariat a świadczenia socjalne Mo na wykonywać pracę wolontariacką i korzystać jednocześnie ze świadczeń socjalnych. Otrzymywanie zwrotu kosztów nie wpływa na pobieranie zasiłków, pod warunkiem e zwrot kosztów pokrywa jedynie wydatki poniesione w trakcie wykonywania pracy wolontariackiej. Praca wolontariacka nie wpływa na prawo do otrzymywania zasiłku dla osób poszukujących pracy (Job Seekers Allowance), pod warunkiem e: - poinformujesz urząd ubezpieczeń społecznych (Social Security Office) o podjęciu pracy wolontariackiej; - pieniądze, jakie otrzymujesz stanowią jedynie zwrot kosztów poniesionych z własnej kieszeni ; - wyrazisz zgodę na podjęcie pracy zarobkowej, gdy tylko pojawi się taka mo liwość; - w trakcie trwania wolontariatu nadal aktywnie poszukujesz pracy za wynagrodzeniem; - pracujesz wolontariacko dla organizacji typu non-profit (organizacji nienastawionej na zysk).

10 Mo esz wykonywać pracę wolontariacką, jeśli jesteś osobą niezdolną do pracy i otrzymujesz świadczenia dla osób niepełnosprawnych (disability benefits). Musisz jednak spełniać następujące warunki: - otrzymujesz zwrot kosztów poniesionych tylko i wyłącznie z własnej kieszeni ; - poinformujesz odpowiedni oddział przyznający zasiłek o podjęciu pracy wolontariackiej. Choć prawo nie mówi kiedy, praktyka pokazuje, e najlepiej jest zrobić to przed rozpoczęciem wolontariatu. Jeśli otrzymujesz zasiłek z tytułu niezdolności do pracy (Incapacity Benefit), powinieneś poczekać z rozpoczęciem wolontariatu do momentu, a otrzymasz zgodę urzędu przyznającego Ci zasiłek.

11 Informacje na temat wolontariatu i statusu imigranta Nie istnieją obostrzenia prawne dotyczące imigrantów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG (European Economic Area - EEA), chcących podjąć pracę wolontariacką na terenie Wielkiej Brytanii. Osoby spoza EOG mogą podjąć pracę wolontariacką, pod warunkiem i posiadają odpowiednią wizę lub pozwolenie na pracę i przestrzegają ustalonych zasad w związku z podjętą przez nie pracą. Studenci spoza EOG mogą podjąć pracę wolontariacką w trakcie roku akademickiego, jednak e w wymiarze nie przekraczającym 20 godzin tygodniowo (poza pewnymi wyjątkami). Osoby mające status uchodźcy lub prawo stałego pobytu przyznawane w wyjątkowych okolicznościach (exceptional leave to remain) oraz członkowie ich rodzin mają prawo do podjęcia pracy wolontariackiej. Osoby starające się o przyznanie statusu uchodźcy i członkowie ich rodzin mogą podjąć pracę wolontariacką i otrzymywać rzeczywisty zwrot kosztów poniesionych w trakcie jej trwania. Nale y jasno określić, i podejmuje się pracę w organizacji charytatywnej i e nie zastępuje ona pracy zarobkowej lub nieodpłatnego zatrudnienia. Więcej informacji udziela Volunteer Development Agency.

12 Volunteer Development Agency jest główną organizacją zajmującą się promowaniem i rozwojem wolontariatu w Irlandii Północnej. Każdy powinien spróbować swoich sił w wolontariacie. 129 Ormeau Road Belfast BT7 1SH tel: fax: internet: ORGANIZACJA CHARYTATYWNA (ZAREJESTROWANA W INLAND REVENUE) NR XO 115/92 SPÓŁKA OGRANICZONA GWARANCJĄ NR:NI2668 POLISH Volunteer Development Agency 2008

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami

PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami PraktycznY poradnik współpracy z wolontariuszami Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Redakcja: Wojciech Rustecki Autorzy tekstów: Dagmara Gortych, Ireneusz Jundziłł, Wojciech Rustecki

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie

Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie Poradnik Wolontariusza Banku Żywności w Olsztynie Redakcja: Joanna Borowska Marek Borowski Izabela Walicka Olsztyn 2010 Projekt graficzny, skład, łamanie: Studio OFF 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 5 tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego

Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczacych, Wolontariatu Europejskiego Przewodnik dla organizacji goszczących Wolontariatu Europejskiego Wstep, Być może najpierw pojawiło się marzenie może nawet z pozoru niemożliwe

Bardziej szczegółowo

Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę

Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę Sukces w poszukiwaniu pierwszej pracy nie zawsze jest proporcjonalny do uzyskanego wykształcenia. Oprócz posiadanej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku pracy

Sukces na rynku pracy Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Beata Kolan Sukces na rynku pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Irlandii Północnej

Życie i praca w Irlandii Północnej ludzie:umiejętności:praca Życie i praca w Irlandii Północnej Pośrednictwo ludzie: umiejętności: praca w Europie Poland Europos žemėlapis Islandia Finlandia Portugalia Irelandia Polnocna Irlandia Hiszpania

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT Najczęściej zadawane pytania Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2007 SPIS TREŚCI CO TO JEST WOLONTARIAT?... 2

Bardziej szczegółowo

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK Jak być aktywnym na rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska Aktualizacja 2010 Znaleźć pracę w Europie Przewodnik dla poszukujących pracy eures.europa.eu Komisja Europejska Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY DOROTA KRÓL Utwór na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 2.5 Polska Można ten tekst kopiować i rozpowszechniać, ale nie

Bardziej szczegółowo

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika

Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Joanna Pieczyńska Poszukiwany Poszukiwana ABC przyszłego pracownika Koalicja Powrót do wolności Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej Warszawa 2007 Koalicja Potwrót do wolności Poszukiwany Poszukiwana

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM! PORADNIK DLA PEŁNYCH ZAPAŁU GIMNAZJALISTÓW Publikacja powstała w ramach projektu Rozwijamy skrzydła stawiamy na wolontariat! WSTĘP Potrzeba działania społecznego jest znacząco związana

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedsiębiorstwa. Autor: Anna Szcześniak

1. Opis przedsiębiorstwa. Autor: Anna Szcześniak Autor: Anna Szcześniak Innowacyjny program zdrowotny dla wsparcia aktywności pracowników firmy budowlanej. Doświadczenia Cianbro Corporation w zarządzaniu wiekiem, Stany Zjednoczone 1 1. Opis przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

24506 makeup EDU 19/12/06 10:47 Page 1 SZKOLNICTWO

24506 makeup EDU 19/12/06 10:47 Page 1 SZKOLNICTWO SZKOLNICTWO SZKOLNICTWO DLA DZIECI EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Dzieci mogą rozpocząć przedszkolną edukację w wieku 2 lat i 8 miesięcy. W Irlandii Północnej edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa. Można wybrać:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

wolontariat metropolitalny

wolontariat metropolitalny wolontariat metropolitalny MODEL GDAŃSK 2016 fot. KFP Kosycarz 3 spis treści 1. Wolontariat Metropolitalny. Strategia i działania 3 2. Od wizji do strategii 3 2. Od modelu do działania. Synergia system

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

filantropia odczarowana Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak

filantropia odczarowana Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak filantropia odczarowana Poradnik dla tych, którzy chcą pomagać, ale nie wiedzą jak Spis treści Niezwykła podróż do świata filantropii Jak korzystać z poradnika? Wydanie niniejszej publikacji było możliwe

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork

Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork ... Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork Opublikowany przez Nasc: The Irish Immigrant Support Centre (Irlandzki Ośrodek Wspierania Imigrantów) Projekt wspierany

Bardziej szczegółowo