Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów"

Transkrypt

1 Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: Autor: Anna Grabowska, Izabela Lewandowska, Magdalena Matusik, Przemysław Wojtasik, Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów PIT I Rzeczpospolita" pomaga czytelnikom w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzisiaj drukujemy odpowiedzi, których udzielali w trakcie dyżurów redakcyjnych: Dominika Dragan-Berestecka ze Spółki Doradztwa Podatkowego Marciniuk i Wspólnicy, specjaliści z Izby Skarbowej w Krakowie, Magdalena Pancewicz z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, Marek Kolibski ze Spółki Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy, Jacek Bajson ze spółki MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy WĄTPLIWOŚCI WOKÓŁ ULGI REMONTOWEJ W 2004 r. za pieniądze z oszczędności kupiłam wyposażenie łazienki (wanna, umywalka, armatura), na które wydałam około 3 tys. zł. Ponieważ wtedy nie pracowałam, nie miałam dochodu, od którego mogłabym odliczyć ten wydatek. Pracę podjęłam w końcu 2005 r., toteż mój dochód jest zbyt niski, abym mogła całą kwotę wykorzystać z tytułu ulgi remontowej. Czy będę mogła zrobić to w rozliczeniu za 2006 r.? Tak. Wszyscy, którzy wydali pieniądze na remont lub modernizację mieszkania bądź domu w latach , będą mogli kontynuować odliczanie w latach następnych. Istotne jest jedynie to, żeby minimalny wydatek wyniósł 567 zł. Trzeba też pamiętać, że maksymalne odliczenie nie może przekroczyć w wypadku remontu: mieszkania 4725 zł, domu 5670 zł. W obu wypadkach można ulgę powiększyć o 945 zł, jeżeli przedmiotem modernizacji była instalacja gazowa. Jeśli zatem w 2005 r. może pani odliczyć np. tylko 1000 zł, to w rozliczeniu za 2006 r. pomniejszy pani swój podatek o kolejne 2000 zł Wprawdzie ulgi remontowej już wówczas nie będzie w przepisach o PIT, ale w sytuacji przedstawionej w pytaniu zastosowanie ma zasada praw nabytych. Polega ona na tym, że jeżeli ktoś nabył prawo do ulgi pod rządami przepisów, które ją przewidywały, może ją zrealizować do końca, nawet wówczas, gdy przepisy się zmienią. Ta realizacja polega zaś właśnie na odliczaniu wydanych na remont lub modernizację kwot na które podatnikowi zabrakło podatku. Potwierdza to również Ministerstwo Finansów ("RZ" z 21 marca). a.g. Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej i wpłacam pieniądze na fundusz remontowy. Czy w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów o możliwości kontynuowania ulgi remontowej będę mógł odliczać wpłaty na fundusz także w przyszłym roku? Spółdzielnia zmieniła już blankiety wpłat tak, że nie ma już na nich rubryki opłata za fundusz remontowy". Nie. Stanowisko MF dotyczy jedynie takiej sytuacji, w której pieniądze zostały wydane do końca 2005 r., czyli w okresie, za który ulga remontowa jeszcze przysługiwała. Jeśli wydatek nastąpi dopiero w 2006 r., nie będzie już można pomniejszyć o tę kwotę dochodu rozliczanego w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia 2007 r. Podatnik nie nabył bowiem prawa do ulgi w okresie, w którym ona obowiązywała. Spółdzielnia mogła, oczywiście, zmienić druki, ale nawet gdyby tego nie zrobiła, podatnik i tak nie mógłby odliczyć wpłat na fundusz remontowy dokonanych po i stycznia 2006 r. -a.g. Otrzymałam od dewelopera fakturę za prace wykończeniowe mieszkania. Są na niej wymienione tylko roboty ogólnobudowlane" bez określenia poszczególnych czynności. Czy taka faktura wystarczy do skorzystania z ulgi remontowej? Organy podatkowe dopuszczają rozliczenie z tytułu ulgi remontowej wydatków na wykończenie nowego

2 mieszkania. Pod tym jednak warunkiem, że jego budowa została formalnie zakończona. Do skorzystania z ulgi potrzebna jest umowa zobowiązująca do udostępnienia lokalu przed podpisaniem aktu notarialnego oraz protokół potwierdzający jego przejęcie (oczywiście po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie budynku). I, oczywiście, faktury potwierdzające wydatki. Aby określić, czy mają one związek z remontem, musimy sięgnąć do rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. Jako wydatki na remont i modernizację wymienia ono m.in. zakup usług obejmujących wykonawstwo robót. Jeżeli usługi te mają związek z inwestycjami wymienionymi w załączniku do rozporządzenia (np. z montażem instalacji sanitarnych), jest podstawa do skorzystania z ulgi. Warto jednak, aby deweloper wystawił pani jako załącznik do faktury specyfikację wykonanych prac. Mam fakturę z grudnia za materiały budowlane. W styczniu sprzedawca ją skorygował, ponieważ część produktów zwróciłam. Jaką kwotę mogę odliczyć? Odliczyć od podatku możemy faktyczne wydatki Tak więc kwota zwrócona przez sprzedawcę nie może być rozliczona w granicach ulgi remontowej. -w.p. CHCĘ ODLICZYĆ ROWEREK DO ĆWICZEŃ Wychowuję niepełnosprawnego sześcioletniego syna. Ma on problemy z koordynacją ruchowowzrokową. Dlatego kupiłam mu dziecięcy rower z doczepianymi kółkami, na którym wykonujemy różne ćwiczenia. Syn jest pod opieką ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci i właśnie takie ćwiczenia zaleca mu rehabilitant. Czy wydatek na zakup roweru mogę odliczyć od dochodu? Moim zdaniem tak na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Przepis ten mówi o odliczeniu wydatków na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego". Z pytania wynika, że rower jest wykorzystywany w rehabilitacji syna, a ćwiczenia pomagają rozwiązać problemy z jego koordynacją ruchowo-wzrokową. Warto jednak mieć potwierdzenie na piśmie, że ćwiczenia na rowerze są elementem programu rehabilitacji. Informację taką może sporządzić lekarz albo rehabilitant z ośrodka, który opiekuje się pani synem. PO WYCOFANIU PIENIĘDZY Z KASY MIESZKANIOWEJ W styczniu 2005 r. wycofałam pieniądze z kasy mieszkaniowej. Wpłaciłam je na konto dewelopera, z którym w październiku podpisałam umowę przedwstępną zakupu mieszkania (w formie aktu notarialnego). Lokal przejęłam w grudniu. Czy muszę oddawać pieniądze odliczone z tytułu ulgi na kasę mieszkaniową? Nie, ponieważ pieniądze z kasy przeznaczyła pani na zakup mieszkania. Ulgę trzeba oddać tylko wówczas, gdy oszczędności wydano niezgodnie z celami systematycznego oszczędzania. Wymienia je ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. A jeden z tych celów to właśnie nabycie lokalu mieszkalnego. CO Z AKCJAMI I OPERACJAMI GIEŁDOWYMI Czy muszę płacić podatek giełdowy, jeśli w 2005 r. sprzedałem akcje TP SA uzyskane w spadku po ojcu? Zarejestrowałem je w biurze maklerskim w 2003 r. Ojciec otrzymał je jako akcje pracownicze. Jeśli podatek mam płacić, to w jaki sposób obliczyć w tym wypadku koszty uzyskania przychodów? Ma pan obowiązek rozliczyć się z dochodu uzyskanego ze sprzedaży tych akcji w zeznaniu na PIT-38.

3 Dochód ten opodatkowany jest wedle stawki 19 proc. Jest nim różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania, pomniejszona o ewentualne koszty sprzedaży poniesione przez sprzedającego (np. prowizję maklerską). Nie uwzględnia się kosztów sprzedaży, jeżeli poniósł je nabywca. W wypadku sprzedaży akcji czy udziałów w spółce z o.o. uzyskanych w drodze spadku lub darowizny nie ma innych kosztów uzyskania. Podstawą, od której wylicza się podatek, jest w związku z tym co do zasady cała kwota uzyskana ze sprzedaży (pomniejszona o ewentualne koszty sprzedaży). Jednakże podczas obliczania podatku można tę kwotę pomniejszyć o zapłacony podatek spadkowy, przypadający od wartości tych akcji. Prawną podstawą tego pomniejszenia jest art. 21 ust. 1 pkt 105 updof. i.l. W 2005 r. poniosłem stratę na operacjach giełdowych. Księgowa wykazała mi ją w PIT-37 w rubryce Inne źródła". Czy jest tak rzeczywiście? Pana księgowa popełniła błąd, ponieważ dochody (straty) z kapitałów pieniężnych wykazujemy w deklaracji P1T-38.0 stratę z 2005 r. będzie pan mógł pomniejszyć tegoroczne dochody z giełdy. Rozliczamy ją w ciągu 5 lat a w jednym roku można maksymalnie odliczyć połowę straty. Sprzedałem akcje NFI za 519 zł. Czy muszę zapłacić podatek? Nie, ponieważ dochody ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych są zwolnione z podatku do wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Mówi o tym art 21 ust 1 pkt 42 updof. Wynagrodzenie to wyniosło w 2005 r. 2380,29 zł, tak więc nieopodatkowany jest dochód wynoszący około 1190 zł. JAK ODLICZAĆ KOSZTY INTERNETU Zamierzam w zeznaniu podatkowym za 2005 r. skorzystać z ulgi na użytkowanie Internetu. Proszę o wyjaśnienie, czy od dochodu odlicza się całą kwotę figurującą na fakturze wystawionej przez TP SA, łącznie z VAT, czy należność bez VAT? Odliczeniem, oczywiście w granicach limitu wynoszącego za cały 2005 r. 780 zł, objęta jest cała należność, łącznie z VAT. i.l. Należność za korzystanie z Internetu za grudzień 2005 r. była płatna do 5 stycznia 2006 r. i w tym też terminie ją uregulowałam. Czy mogę odliczyć także tę kwotę w zeznaniu za 2005 r.? Nie. Obowiązuje bowiem ogólna zasada, że w wypadku ulg uwzględnia się tylko objęte nimi wydatki faktycznie poniesione w roku, którego dotyczy zeznanie. Dlatego należność za korzystanie z Internetu za grudzień 2005 r. uiszczoną w styczniu 2006 r. będzie mogła pani odliczyć w zeznaniu za 2006 r. i.l. Korzystam z Internetu, łącząc się przez linię telefoniczną. W fakturze opłaty wykazywane są pod pozycją sieci internetowe". Czy to uprawnia mnie do ulgi? Tak, korzysta pan z Internetu w miejscu zamieszkania, a wydatek potwierdza faktura. Czy mogę odliczyć fakturę za korzystanie z Internetu w grudniu 2004 r.? Opłaciłem ją w styczniu 2005 r. Z tym będzie kłopot ponieważ w grudniu 2004 r. ulga na użytkowanie Internetu jeszcze nie obowiązywała. Urząd skarbowy może wobec tego uznać, że nie ma pan prawa do odliczenia.

4 Prowadzę firmę w domu i na jej potrzeby korzystam z Internetu. Jak rozliczyć wydatki zaliczyć do kosztów działalności czy odliczyć od dochodu? Jeżeli Internet jest wykorzystywany w działalności, to wydatki może pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli są wątpliwości co do tego, czy koszty te można rozliczyć w firmie, przysługuje odliczenie od dochodu w zeznaniu PIT-36. Ale tylko do wysokości 760 zł. Wyższe wydatki korzystniej jest wykazać w firmowych kosztach. WYDATKI NA LEKARSTWA Jestem osobą niepełnosprawną. Czy mogę odliczyć wydatki na lekarstwa? Tak, ale tylko w wysokości różnicy między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł. Przykładowo, jeżeli w grudniu kupił pan lekarstwa za 230 zł, to od dochodu można odliczyć 130 zł. Powinien mieć pan także zaświadczenie od lekarza o konieczności ich stosowania. wp. ROZLICZAMY DOCHODY Z ZAGRANICY W 2005 r. pracowałam w Anglii i muszę teraz w zeznaniu składanym w Polsce rozliczyć się również z dochodów tam uzyskanych. Wiem, że od podatku należnego mam prawo odliczyć podatek zapłacony w Anglii. Czy mogę w moim PIT uwzględnić zapłaconą tam obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne (National Insurance)? W urzędzie skarbowym powiedziano mi, że nie. Tymczasem dla mnie, obywatelki polskiej, ta składka ma wymiar czysto podatkowy. Dlatego uważam, że powinnam ją odliczyć od podatku. Niestety, takiej możliwości polskie prawo nie przewiduje. Wolno zrekompensować w formie odliczenia od dochodu tylko składki na ubezpieczenia społeczne wpłacane do polskiego systemu tych ubezpieczeń. Nie zmienia tego fakt, iż rzeczywiście niemożność zrekompensowania składki na ubezpieczenie społeczne zapłaconej za granicą może być odczuwana jako niesprawiedliwość. Jednakże dla zmiany tego stanu rzeczy konieczna jest nowelizacja polskich przepisów podatkowych, ewentualnie umowy z Anglią o unikaniu podwójnego opodatkowania. -i.l. Jako student wyjechałem do Wielkiej Brytanii do pracy na praktyki zagraniczne. Skierowała mnie na nie moja uczelnia. Praktyki trwały w 2005 r. ponad 10 miesięcy. Tam płaciłem podatki zgodnie z angielskimi przepisami. W Polsce w 2005 r. nie miałem żadnych dochodów. Czy muszę w takiej sytuacji rozliczać się z zarobków uzyskanych w Anglii? Tak. Jeśli była to praca na podstawie umowy o pracę (najemna), to wolno panu dochody uzyskane w Anglii (przeliczone na złote polskie) pomniejszyć o równowartość diet zagranicznych za 30 dni pracy (równowartość 32 GBP za dobę). Ma pan też prawo do uwzględniania zryczałtowanych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i pokrewnych za każdy miesiąc, w którym wykonywał pan pracę w Anglii (choćby przez dzień). Obowiązują w tym zakresie zasady ustalone w polskich przepisach (art. 22 ust 2 oraz ust. 11 updof). Od dochodów uzyskanych w Anglii należy w zeznaniu rocznym obliczyć podatek dochodowy wedle polskiej skali (poz. 163 PIT-36), a następnie odliczyć od niego przeliczony na złote podatek zapłacony w Anglii (poz. 165 PIT-36 i POZ. 167 PIT-36). - i.l. Otrzymałem wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą polskim oraz zleceniodawcą z siedzibą w Anglii. Jak powinienem rozliczyć te dochody? Powinien je pan wykazać w deklaracji PIT-36. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą polskim rozliczy pan na podstawie danych z PIT-8B. Również wynagrodzenie otrzymane na podstawie umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą zagranicznym trzeba opodatkować w Polsce.

5 Ze względu na postanowienia polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynagrodzenie uzyskane na podstawie zlecenia przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce od zleceniodawcy z siedzibą w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce (pod warunkiem, że nie ma pan w Wlk. Brytanii stałej placówki, która służy do prowadzenia tam pańskiej działalności). Oznacza to, że podmiot brytyjski, który wypłacił panu wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, nie powinien pobrać od niego podatku. W Polsce podczas obliczania podatku od wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy zlecenia z brytyjskim podmiotem może pan zastosować 20-proc. koszty uzyskania przychodów (chyba że przedmiotem zlecenia jest wykonanie utworu objętego prawem autorskim - wówczas przysługują panu 50-proc. koszty uzyskania przychodów). wp. ZASADY WSPÓLNEGO ROZLICZANIA Do czerwca 2005 r. samotnie wychowywałam 6-letnią córkę. W lipcu wyszłam za mąż. Czy mogę rozliczyć się za 2005 r. jako osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko? Tak Artykuł 6 ust 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o osobach wychowujących samotnie dzieci w roku podatkowym", a nie przez cały rok podatkowy". Wystarczy zatem, aby taki stan zaistniał w ciągu roku, a niekoniecznie trwał przez cały rok. Jeżeli spełnia pani warunki określone w ustawie, to pomimo że była pani osobą samotnie wychowującą dziecko przez część roku podatkowego, uzyskane w 2005 r. dochody może pani opodatkować na preferencyjnych zasadach jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Czy, skoro sąd orzekł separację, mogę rozliczać się jako samotna matka? Tak. Definicja osoby samotnie wychowującej dziecko wprowadza jasność co do tego, kogo uznaje się za osobę samotną. Jest nią jedno z rodziców albo opiekun prawny, jeśli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, lub osoba, wobec której sąd orzekł separację. Czy, jeśli mój mąż jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, to można przyjąć, że mogę rozliczyć się na preferencyjnych zasadach jako samotna matka? Dodam jeszcze, że moje dziecko w tym roku otrzymało spadek, czyli uzyskało dochód. Czy ta okoliczność też nie przeszkadza? Tak. Za osobę samotną uważa się też taką, która pozostaje w związku małżeńskim, ale małżonek został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub też odbywa karę pozbawienia wolności. Do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania osoby samotnej niezbędne jest aby dziecko nie uzyskało w danym roku podatkowym żadnych dochodów. Ale chodzi tu o dochody w sensie podatkowym, a nie ekonomicznym. 29 marca 2005 r. został ogłoszony wyrok sądu powierzający wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem obojgu rodzicom. Miejsce zamieszkania dziecka jest jednak wyłącznie przy ojcu i to on został obciążony kosztami utrzymania i wychowania dziecka w wysokości 600 zł miesięcznie. Czy w takiej sytuacji może rozliczyć się z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Tak. Osobą samotnie wychowującą dziecko może być m.in. jeden z rodziców, jeżeli jest rozwodnikiem, albo osoba, w stosunku do której orzeczono separację. Dotyczy to także osób pozostających w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Jednak tylko jedna osoba może być uznana za samotnie wychowującą to samo dziecko w danym czasie. Aby ustalić, któremu z rodziców przysługuje to prawo, organy podatkowe mogą opierać się na orzeczeniu sądu o powierzeniu władzy rodzicielskiej. Decydujące znaczenie ma jednak to, z kim

6 dziecko mieszka i na czyim utrzymaniu pozostaje. Jeśli osobą tą jest ojciec, to właśnie jemu przysługuje prawo do wspólnego opodatkowania. a.g. Czy wystarczy zaznaczyć w zeznaniu rocznym odpowiedni kwadrat, aby skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków? Tak, wniosek o wspólne opodatkowanie należy wyrazić w zeznaniu rocznym przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki. Trzeba jednak pamiętać, iż dotyczy to wyłącznie zeznania złożonego w terminie określonym w przepisach; jeżeli zeznanie roczne zostanie złożone po tym terminie, to małżonkowie nie skorzystają z możliwości wspólnego opodatkowania. JAK TRAKTUJEMY NAGRODY W KONKURSACH Pracuję jako kierownik działu sprzedaży w oddziale firmy, która ma główną siedzibę w Warszawie. Centrala firmy zorganizowała konkurs na najlepsze wyniki sprzedaży, w którym wygrałam 1750 zł. Przychód ten wykazano w informacji PIT-8C. Jak go rozliczyć? Wygląda na to, że organizator akcji popełnił błąd w rozliczeniu. Jeżeli mamy bowiem do czynienia z konkursem, to wygrana powinna być opodatkowana 10-proc. zryczałtowanym podatkiem. Mówi o tym art 30 ust 1 pkt 2 updof. Tego przychodu nie wykazujemy w PIT-8C, zgodnie bowiem z art 42a updof obowiązek ten nie dotyczy świadczeń, od których płatnik pobiera zryczałtowany podatek. Nie uwzględniamy go także w zeznaniu rocznym (art 30 ust 8 updof). Ważne są jednak tutaj okoliczności danej akcji. Organy podatkowe mogą bowiem ją przekwalifikować" i zastosować odmienne zasady rozliczenia. Mogą np. twierdzić, że nie mamy do czynienia z konkursem, ponieważ nie było w nim elementów rywalizacji. Tym bardziej że do takiego wniosku prawdopodobnie doszedł też organizator imprezy wystawił bowiem uczestnikom informację PIT-8C. Uznał wobec tego, że nagroda za dobrą sprzedaż to przychód z innych źródeł wykazywany w zeznaniu rocznym i dodawany do przychodów rozliczanych według skali podatkowej. Dlatego proponuję wyjaśnić z organizatorem, jaki charakter miała cała akcja i jak powinna być prawidłowo rozliczona. Proponuję też sprawdzić, czy organizator nie jest pani pracodawcą. Gdyby tak było, to może okazać się, że wygraną trzeba doliczyć do przychodów ze stosunku pracy. Wygrałem nagrodę w konkursie, a od organizatora otrzymałem deklarację, w której wykazał kwotę podatku. Czy powinienem uwzględnić wartość nagrody w zeznaniu rocznym? Nie, nagrody w konkursach są jednym z rodzajów przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym. Jeżeli podatek ten został pobrany przez płatnika, czyli w tym przypadku organizatora konkursu, to wartości wygranej nie uwzględnia się w rozliczeniu rocznym. KTO POPRAWI BŁĄD W ZEZNANIU Czy to prawda, że teraz pomyłki rachunkowe poprawi za mnie urząd skarbowy? Od 1 września 2005 r. urząd skarbowy może sam skorygować błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki w deklaracji, jeżeli m.in. zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1 tys. zł. Należy liczyć się jednak z tym, że procedura ewentualnego zwrotu podatku znacznie wydłuży się, ponieważ urząd skarbowy prześle najpierw podatnikowi kopię poprawionej deklaracji. Ten zaś będzie miał czternaście dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu do korekty. Dopiero po upływie tych dwóch tygodni rozpocznie się bieg trzymiesięcznego terminu zwrotu podatku.

7 Anna Grabowska, Izabela Lewandowska, Magdalena Matusik, Przemysław Wojtasik, Wszyscy, którzy wydali pieniądze na remont lub modernizację mieszkania bądź domu w latach , będą mogli kontynuować odliczanie w latach następnych. Odliczą od podatku jednak tylko faktyczne wydatki Aby ustalić, któremu z rodziców przysługuje prawo rozliczenia z dzieckiem, organy podatkowe mogą opierać się na orzeczeniu sądu o powierzeniu władzy rodzicielskiej. Decydujące znaczenie ma jednak to, z kim dziecko mieszka i na czyim utrzymaniu pozostaje Wynagrodzenie ze zlecenia dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce od zleceniodawcy z siedzibą w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce (pod warunkiem, że zleceniobiorca nie ma w Wielkiej Brytanii stałej placówki, która służy mu do prowadzenia tam działalności)

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT?

Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT? Czy matka, która samotnie wychowywała dziecko - ale nie przez cały rok podatkowy - może zastosować preferencyjne, roczne rozliczenie PIT? Pytanie Matka samotnie wychowywała dziecko przez pierwsze 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu.

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu. Jeżeli jeszcze nie rozliczylismy sie z fiskusem, to jeszcze możemy skorzystać z porady fachowców! W najbliższy czwartek,23 kwietnia, dyżur w redakcji plus50.pl będą pełnić eksperci III Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D

ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D 1 ULGI I ODLICZENIA OD DOCHODU I OD PODATKU PRZYSŁUGUJĄCE W 2015 ROKU ZAŁĄCZNIK PIT/O I PIT/D Każda osoba, która

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko.

W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. W 2008 roku limit tej ulgi został podniesiony, przez co możemy odliczyć 1173,70 zł na każde dziecko. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPIT) uprawnia do szeregu ulg obniżających nasze

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Ewa Ciechanowska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Ewa Ciechanowska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Ewa Ciechanowska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743).

- o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 743). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DSP - 140-106(6)/06 Warszawa, 12 września 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustawy Przekazuję stanowisko

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga internetowa* Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37.

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37. ULGI MIESZKANIOWE KONTYNUACJA PRAW NABYTYCH Ulgi mieszkaniowe polegające na odliczeniu wydatków inwestycyjnych bądź od dochodu, bądź od podatku funkcjonują jedynie w zakresie praw nabytych, tzn. podatnicy,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2009 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki PIT

e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki PIT e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki PIT 2011 PIT od pracodawcy jako podstawa rozliczenia e-pit Rozliczanie przychodów z zagranicznej giełdy Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości Korzyści z ulgi

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ULGA REHABILITACYJNA *

ULGA REHABILITACYJNA * ULGA REHABILITACYJNA * WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Karta informacyjna K-023/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć się z fiskusem za 2005 rok

Jak rozliczyć się z fiskusem za 2005 rok Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 08.03.2006 Autor: Anna Grabowska, Grażyna J.Leśniak, Izabela Lewandowska, Przemysław Wojtasik Pogotowie podatkowe Rz" Jak rozliczyć się z fiskusem za 2005 rok Pogotowie podatkowe

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania

Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 13.01.2009 Autor: MONIKA POGROSZEWSKA Jak uniknąć płacenia podatku przy sprzedaży mieszkania NIERUCHOMOŚCI I Z początkiem 2009 r. zmieniły się zasady rozliczenia dochodu ze

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-023/2 obowiązuje od 10.03.2012 r. Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2014/15

Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2014/15 Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2014/15 Zadanie 1. Alina (bezdzietna, stanu wolnego) w 2015 roku osiągnęła przychód ze stosunku pracy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej a 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-37 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2005 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Projekt USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu z tytułu sprawowania

Bardziej szczegółowo

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku Autor: Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 28.04.2012. Portal finansowy IPO.pl To już ostatni moment na roczne rozliczenie z fiskusem i jednocześnie ostatnia

Bardziej szczegółowo

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska

Podatki samotnej matki. Natalia Kuchnowska Podatki samotnej matki Natalia Kuchnowska Osoba samotnie wychowująca dziecko panna/kawaler wdowa/wdowiec rozwódka/rozwodnik osoba, w stosunku do której orzeczono separację osoba w związku małżeńskim, jeżeli

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga na dzieci, czyli jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymać

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy

3. Nr dokumentu. dla osób samotnie mowa w art. 6 ust. 2 ustawy 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

3. Nr dokumentu. 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania 1) 12. Pierwsze imię. 25. Pierwsze imię 26. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa wwwmfgovpl 1 Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli płacisz za używanie Internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw

Bardziej szczegółowo

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać?

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Jeśli inwestujesz na giełdzie, to niezależnie od tego, czy w 2009 r. osiągnąłeś zysk czy poniosłeś

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLTA 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-36 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA NA DZIECI. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA NA DZIECI Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ULGA NA DZIECI 1 Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka. Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 2005 r.

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 2005 r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2005, nr 177, poz. 1468 ze zm.) Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D MINISTERSTWO FINANSÓW SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2007 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Jak odliczyć ten jeden procent na chore dziecko sąsiadki- maja swoje konto.

Jak odliczyć ten jeden procent na chore dziecko sąsiadki- maja swoje konto. Jak rozliczać PIT? Dziś ostatni dzień składania zeznań podatkowych.ostatni dyżur w dyżur w redakcji plus50.pl pełnili: starszy komisarz skarbowy Maria Wrzesień i starszy komisarz skarbowy Bożena Firląg.

Bardziej szczegółowo

Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2016/17

Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2016/17 Zadania z podatku dochodowego od osób fizycznych rok akademicki 2016/17 Zadanie 6. Dorota C. uzyskała w 2017 r. następujące przychody: a) ze stosunku pracy w wys. 25 000 zł (zatrudniona przez cały rok);

Bardziej szczegółowo

Zwrot VAT za materiały budowlane. Wpisany przez Krzysztof Ścipień

Zwrot VAT za materiały budowlane. Wpisany przez Krzysztof Ścipień Skrócenie terminu tego zwrotu nastąpiło wskutek nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Za sprawą nowelizacji ustawy

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć swój roczny podatek dochodowy o

Bardziej szczegółowo

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga na dzieci. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga na dzieci Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga na ipsum dzieci* dolor Podatnicy wychowujący dzieci mogą zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2008 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, 362 i 596)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 Chełmża, dnia...... (imię i nazwisko)... (nr PESEL) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu WNIOSEK o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 Podstawa prawna: art. 61,

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) a 3. Nr dokumentu 4. Status 2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka PIT-37 Prawidłowe wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZAŁĄCZNIKA PIT/D SKŁADANEGO WRAZ Z ZEZNANIEM PIT-28, PIT-36 LUB PIT-37 ZA 2014 ROK ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek:

Warunkiem odliczenia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której dotyczy wydatek: Odliczeniu mogą podlegać określone w zamkniętym katalogu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zasady dotyczące możliwości skorzystania i

Bardziej szczegółowo