Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów"

Transkrypt

1 Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: Autor: Anna Grabowska, Izabela Lewandowska, Magdalena Matusik, Przemysław Wojtasik, Rozliczenia za 2005 rok bez kłopotów PIT I Rzeczpospolita" pomaga czytelnikom w prawidłowym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzisiaj drukujemy odpowiedzi, których udzielali w trakcie dyżurów redakcyjnych: Dominika Dragan-Berestecka ze Spółki Doradztwa Podatkowego Marciniuk i Wspólnicy, specjaliści z Izby Skarbowej w Krakowie, Magdalena Pancewicz z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej, Marek Kolibski ze Spółki Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy, Jacek Bajson ze spółki MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy WĄTPLIWOŚCI WOKÓŁ ULGI REMONTOWEJ W 2004 r. za pieniądze z oszczędności kupiłam wyposażenie łazienki (wanna, umywalka, armatura), na które wydałam około 3 tys. zł. Ponieważ wtedy nie pracowałam, nie miałam dochodu, od którego mogłabym odliczyć ten wydatek. Pracę podjęłam w końcu 2005 r., toteż mój dochód jest zbyt niski, abym mogła całą kwotę wykorzystać z tytułu ulgi remontowej. Czy będę mogła zrobić to w rozliczeniu za 2006 r.? Tak. Wszyscy, którzy wydali pieniądze na remont lub modernizację mieszkania bądź domu w latach , będą mogli kontynuować odliczanie w latach następnych. Istotne jest jedynie to, żeby minimalny wydatek wyniósł 567 zł. Trzeba też pamiętać, że maksymalne odliczenie nie może przekroczyć w wypadku remontu: mieszkania 4725 zł, domu 5670 zł. W obu wypadkach można ulgę powiększyć o 945 zł, jeżeli przedmiotem modernizacji była instalacja gazowa. Jeśli zatem w 2005 r. może pani odliczyć np. tylko 1000 zł, to w rozliczeniu za 2006 r. pomniejszy pani swój podatek o kolejne 2000 zł Wprawdzie ulgi remontowej już wówczas nie będzie w przepisach o PIT, ale w sytuacji przedstawionej w pytaniu zastosowanie ma zasada praw nabytych. Polega ona na tym, że jeżeli ktoś nabył prawo do ulgi pod rządami przepisów, które ją przewidywały, może ją zrealizować do końca, nawet wówczas, gdy przepisy się zmienią. Ta realizacja polega zaś właśnie na odliczaniu wydanych na remont lub modernizację kwot na które podatnikowi zabrakło podatku. Potwierdza to również Ministerstwo Finansów ("RZ" z 21 marca). a.g. Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej i wpłacam pieniądze na fundusz remontowy. Czy w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów o możliwości kontynuowania ulgi remontowej będę mógł odliczać wpłaty na fundusz także w przyszłym roku? Spółdzielnia zmieniła już blankiety wpłat tak, że nie ma już na nich rubryki opłata za fundusz remontowy". Nie. Stanowisko MF dotyczy jedynie takiej sytuacji, w której pieniądze zostały wydane do końca 2005 r., czyli w okresie, za który ulga remontowa jeszcze przysługiwała. Jeśli wydatek nastąpi dopiero w 2006 r., nie będzie już można pomniejszyć o tę kwotę dochodu rozliczanego w zeznaniu rocznym składanym do końca kwietnia 2007 r. Podatnik nie nabył bowiem prawa do ulgi w okresie, w którym ona obowiązywała. Spółdzielnia mogła, oczywiście, zmienić druki, ale nawet gdyby tego nie zrobiła, podatnik i tak nie mógłby odliczyć wpłat na fundusz remontowy dokonanych po i stycznia 2006 r. -a.g. Otrzymałam od dewelopera fakturę za prace wykończeniowe mieszkania. Są na niej wymienione tylko roboty ogólnobudowlane" bez określenia poszczególnych czynności. Czy taka faktura wystarczy do skorzystania z ulgi remontowej? Organy podatkowe dopuszczają rozliczenie z tytułu ulgi remontowej wydatków na wykończenie nowego

2 mieszkania. Pod tym jednak warunkiem, że jego budowa została formalnie zakończona. Do skorzystania z ulgi potrzebna jest umowa zobowiązująca do udostępnienia lokalu przed podpisaniem aktu notarialnego oraz protokół potwierdzający jego przejęcie (oczywiście po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie budynku). I, oczywiście, faktury potwierdzające wydatki. Aby określić, czy mają one związek z remontem, musimy sięgnąć do rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. Jako wydatki na remont i modernizację wymienia ono m.in. zakup usług obejmujących wykonawstwo robót. Jeżeli usługi te mają związek z inwestycjami wymienionymi w załączniku do rozporządzenia (np. z montażem instalacji sanitarnych), jest podstawa do skorzystania z ulgi. Warto jednak, aby deweloper wystawił pani jako załącznik do faktury specyfikację wykonanych prac. Mam fakturę z grudnia za materiały budowlane. W styczniu sprzedawca ją skorygował, ponieważ część produktów zwróciłam. Jaką kwotę mogę odliczyć? Odliczyć od podatku możemy faktyczne wydatki Tak więc kwota zwrócona przez sprzedawcę nie może być rozliczona w granicach ulgi remontowej. -w.p. CHCĘ ODLICZYĆ ROWEREK DO ĆWICZEŃ Wychowuję niepełnosprawnego sześcioletniego syna. Ma on problemy z koordynacją ruchowowzrokową. Dlatego kupiłam mu dziecięcy rower z doczepianymi kółkami, na którym wykonujemy różne ćwiczenia. Syn jest pod opieką ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci i właśnie takie ćwiczenia zaleca mu rehabilitant. Czy wydatek na zakup roweru mogę odliczyć od dochodu? Moim zdaniem tak na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Przepis ten mówi o odliczeniu wydatków na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego". Z pytania wynika, że rower jest wykorzystywany w rehabilitacji syna, a ćwiczenia pomagają rozwiązać problemy z jego koordynacją ruchowo-wzrokową. Warto jednak mieć potwierdzenie na piśmie, że ćwiczenia na rowerze są elementem programu rehabilitacji. Informację taką może sporządzić lekarz albo rehabilitant z ośrodka, który opiekuje się pani synem. PO WYCOFANIU PIENIĘDZY Z KASY MIESZKANIOWEJ W styczniu 2005 r. wycofałam pieniądze z kasy mieszkaniowej. Wpłaciłam je na konto dewelopera, z którym w październiku podpisałam umowę przedwstępną zakupu mieszkania (w formie aktu notarialnego). Lokal przejęłam w grudniu. Czy muszę oddawać pieniądze odliczone z tytułu ulgi na kasę mieszkaniową? Nie, ponieważ pieniądze z kasy przeznaczyła pani na zakup mieszkania. Ulgę trzeba oddać tylko wówczas, gdy oszczędności wydano niezgodnie z celami systematycznego oszczędzania. Wymienia je ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. A jeden z tych celów to właśnie nabycie lokalu mieszkalnego. CO Z AKCJAMI I OPERACJAMI GIEŁDOWYMI Czy muszę płacić podatek giełdowy, jeśli w 2005 r. sprzedałem akcje TP SA uzyskane w spadku po ojcu? Zarejestrowałem je w biurze maklerskim w 2003 r. Ojciec otrzymał je jako akcje pracownicze. Jeśli podatek mam płacić, to w jaki sposób obliczyć w tym wypadku koszty uzyskania przychodów? Ma pan obowiązek rozliczyć się z dochodu uzyskanego ze sprzedaży tych akcji w zeznaniu na PIT-38.

3 Dochód ten opodatkowany jest wedle stawki 19 proc. Jest nim różnica między przychodem a kosztami jego uzyskania, pomniejszona o ewentualne koszty sprzedaży poniesione przez sprzedającego (np. prowizję maklerską). Nie uwzględnia się kosztów sprzedaży, jeżeli poniósł je nabywca. W wypadku sprzedaży akcji czy udziałów w spółce z o.o. uzyskanych w drodze spadku lub darowizny nie ma innych kosztów uzyskania. Podstawą, od której wylicza się podatek, jest w związku z tym co do zasady cała kwota uzyskana ze sprzedaży (pomniejszona o ewentualne koszty sprzedaży). Jednakże podczas obliczania podatku można tę kwotę pomniejszyć o zapłacony podatek spadkowy, przypadający od wartości tych akcji. Prawną podstawą tego pomniejszenia jest art. 21 ust. 1 pkt 105 updof. i.l. W 2005 r. poniosłem stratę na operacjach giełdowych. Księgowa wykazała mi ją w PIT-37 w rubryce Inne źródła". Czy jest tak rzeczywiście? Pana księgowa popełniła błąd, ponieważ dochody (straty) z kapitałów pieniężnych wykazujemy w deklaracji P1T-38.0 stratę z 2005 r. będzie pan mógł pomniejszyć tegoroczne dochody z giełdy. Rozliczamy ją w ciągu 5 lat a w jednym roku można maksymalnie odliczyć połowę straty. Sprzedałem akcje NFI za 519 zł. Czy muszę zapłacić podatek? Nie, ponieważ dochody ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych są zwolnione z podatku do wysokości połowy jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Mówi o tym art 21 ust 1 pkt 42 updof. Wynagrodzenie to wyniosło w 2005 r. 2380,29 zł, tak więc nieopodatkowany jest dochód wynoszący około 1190 zł. JAK ODLICZAĆ KOSZTY INTERNETU Zamierzam w zeznaniu podatkowym za 2005 r. skorzystać z ulgi na użytkowanie Internetu. Proszę o wyjaśnienie, czy od dochodu odlicza się całą kwotę figurującą na fakturze wystawionej przez TP SA, łącznie z VAT, czy należność bez VAT? Odliczeniem, oczywiście w granicach limitu wynoszącego za cały 2005 r. 780 zł, objęta jest cała należność, łącznie z VAT. i.l. Należność za korzystanie z Internetu za grudzień 2005 r. była płatna do 5 stycznia 2006 r. i w tym też terminie ją uregulowałam. Czy mogę odliczyć także tę kwotę w zeznaniu za 2005 r.? Nie. Obowiązuje bowiem ogólna zasada, że w wypadku ulg uwzględnia się tylko objęte nimi wydatki faktycznie poniesione w roku, którego dotyczy zeznanie. Dlatego należność za korzystanie z Internetu za grudzień 2005 r. uiszczoną w styczniu 2006 r. będzie mogła pani odliczyć w zeznaniu za 2006 r. i.l. Korzystam z Internetu, łącząc się przez linię telefoniczną. W fakturze opłaty wykazywane są pod pozycją sieci internetowe". Czy to uprawnia mnie do ulgi? Tak, korzysta pan z Internetu w miejscu zamieszkania, a wydatek potwierdza faktura. Czy mogę odliczyć fakturę za korzystanie z Internetu w grudniu 2004 r.? Opłaciłem ją w styczniu 2005 r. Z tym będzie kłopot ponieważ w grudniu 2004 r. ulga na użytkowanie Internetu jeszcze nie obowiązywała. Urząd skarbowy może wobec tego uznać, że nie ma pan prawa do odliczenia.

4 Prowadzę firmę w domu i na jej potrzeby korzystam z Internetu. Jak rozliczyć wydatki zaliczyć do kosztów działalności czy odliczyć od dochodu? Jeżeli Internet jest wykorzystywany w działalności, to wydatki może pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli są wątpliwości co do tego, czy koszty te można rozliczyć w firmie, przysługuje odliczenie od dochodu w zeznaniu PIT-36. Ale tylko do wysokości 760 zł. Wyższe wydatki korzystniej jest wykazać w firmowych kosztach. WYDATKI NA LEKARSTWA Jestem osobą niepełnosprawną. Czy mogę odliczyć wydatki na lekarstwa? Tak, ale tylko w wysokości różnicy między poniesionymi w danym miesiącu wydatkami a kwotą 100 zł. Przykładowo, jeżeli w grudniu kupił pan lekarstwa za 230 zł, to od dochodu można odliczyć 130 zł. Powinien mieć pan także zaświadczenie od lekarza o konieczności ich stosowania. wp. ROZLICZAMY DOCHODY Z ZAGRANICY W 2005 r. pracowałam w Anglii i muszę teraz w zeznaniu składanym w Polsce rozliczyć się również z dochodów tam uzyskanych. Wiem, że od podatku należnego mam prawo odliczyć podatek zapłacony w Anglii. Czy mogę w moim PIT uwzględnić zapłaconą tam obowiązkową składkę na ubezpieczenie społeczne (National Insurance)? W urzędzie skarbowym powiedziano mi, że nie. Tymczasem dla mnie, obywatelki polskiej, ta składka ma wymiar czysto podatkowy. Dlatego uważam, że powinnam ją odliczyć od podatku. Niestety, takiej możliwości polskie prawo nie przewiduje. Wolno zrekompensować w formie odliczenia od dochodu tylko składki na ubezpieczenia społeczne wpłacane do polskiego systemu tych ubezpieczeń. Nie zmienia tego fakt, iż rzeczywiście niemożność zrekompensowania składki na ubezpieczenie społeczne zapłaconej za granicą może być odczuwana jako niesprawiedliwość. Jednakże dla zmiany tego stanu rzeczy konieczna jest nowelizacja polskich przepisów podatkowych, ewentualnie umowy z Anglią o unikaniu podwójnego opodatkowania. -i.l. Jako student wyjechałem do Wielkiej Brytanii do pracy na praktyki zagraniczne. Skierowała mnie na nie moja uczelnia. Praktyki trwały w 2005 r. ponad 10 miesięcy. Tam płaciłem podatki zgodnie z angielskimi przepisami. W Polsce w 2005 r. nie miałem żadnych dochodów. Czy muszę w takiej sytuacji rozliczać się z zarobków uzyskanych w Anglii? Tak. Jeśli była to praca na podstawie umowy o pracę (najemna), to wolno panu dochody uzyskane w Anglii (przeliczone na złote polskie) pomniejszyć o równowartość diet zagranicznych za 30 dni pracy (równowartość 32 GBP za dobę). Ma pan też prawo do uwzględniania zryczałtowanych miesięcznych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i pokrewnych za każdy miesiąc, w którym wykonywał pan pracę w Anglii (choćby przez dzień). Obowiązują w tym zakresie zasady ustalone w polskich przepisach (art. 22 ust 2 oraz ust. 11 updof). Od dochodów uzyskanych w Anglii należy w zeznaniu rocznym obliczyć podatek dochodowy wedle polskiej skali (poz. 163 PIT-36), a następnie odliczyć od niego przeliczony na złote podatek zapłacony w Anglii (poz. 165 PIT-36 i POZ. 167 PIT-36). - i.l. Otrzymałem wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą polskim oraz zleceniodawcą z siedzibą w Anglii. Jak powinienem rozliczyć te dochody? Powinien je pan wykazać w deklaracji PIT-36. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą polskim rozliczy pan na podstawie danych z PIT-8B. Również wynagrodzenie otrzymane na podstawie umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą zagranicznym trzeba opodatkować w Polsce.

5 Ze względu na postanowienia polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynagrodzenie uzyskane na podstawie zlecenia przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce od zleceniodawcy z siedzibą w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce (pod warunkiem, że nie ma pan w Wlk. Brytanii stałej placówki, która służy do prowadzenia tam pańskiej działalności). Oznacza to, że podmiot brytyjski, który wypłacił panu wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, nie powinien pobrać od niego podatku. W Polsce podczas obliczania podatku od wynagrodzenia uzyskanego na podstawie umowy zlecenia z brytyjskim podmiotem może pan zastosować 20-proc. koszty uzyskania przychodów (chyba że przedmiotem zlecenia jest wykonanie utworu objętego prawem autorskim - wówczas przysługują panu 50-proc. koszty uzyskania przychodów). wp. ZASADY WSPÓLNEGO ROZLICZANIA Do czerwca 2005 r. samotnie wychowywałam 6-letnią córkę. W lipcu wyszłam za mąż. Czy mogę rozliczyć się za 2005 r. jako osoba samotnie wychowująca małoletnie dziecko? Tak Artykuł 6 ust 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o osobach wychowujących samotnie dzieci w roku podatkowym", a nie przez cały rok podatkowy". Wystarczy zatem, aby taki stan zaistniał w ciągu roku, a niekoniecznie trwał przez cały rok. Jeżeli spełnia pani warunki określone w ustawie, to pomimo że była pani osobą samotnie wychowującą dziecko przez część roku podatkowego, uzyskane w 2005 r. dochody może pani opodatkować na preferencyjnych zasadach jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Czy, skoro sąd orzekł separację, mogę rozliczać się jako samotna matka? Tak. Definicja osoby samotnie wychowującej dziecko wprowadza jasność co do tego, kogo uznaje się za osobę samotną. Jest nią jedno z rodziców albo opiekun prawny, jeśli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, lub osoba, wobec której sąd orzekł separację. Czy, jeśli mój mąż jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, to można przyjąć, że mogę rozliczyć się na preferencyjnych zasadach jako samotna matka? Dodam jeszcze, że moje dziecko w tym roku otrzymało spadek, czyli uzyskało dochód. Czy ta okoliczność też nie przeszkadza? Tak. Za osobę samotną uważa się też taką, która pozostaje w związku małżeńskim, ale małżonek został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub też odbywa karę pozbawienia wolności. Do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania osoby samotnej niezbędne jest aby dziecko nie uzyskało w danym roku podatkowym żadnych dochodów. Ale chodzi tu o dochody w sensie podatkowym, a nie ekonomicznym. 29 marca 2005 r. został ogłoszony wyrok sądu powierzający wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem obojgu rodzicom. Miejsce zamieszkania dziecka jest jednak wyłącznie przy ojcu i to on został obciążony kosztami utrzymania i wychowania dziecka w wysokości 600 zł miesięcznie. Czy w takiej sytuacji może rozliczyć się z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko? Tak. Osobą samotnie wychowującą dziecko może być m.in. jeden z rodziców, jeżeli jest rozwodnikiem, albo osoba, w stosunku do której orzeczono separację. Dotyczy to także osób pozostających w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Jednak tylko jedna osoba może być uznana za samotnie wychowującą to samo dziecko w danym czasie. Aby ustalić, któremu z rodziców przysługuje to prawo, organy podatkowe mogą opierać się na orzeczeniu sądu o powierzeniu władzy rodzicielskiej. Decydujące znaczenie ma jednak to, z kim

6 dziecko mieszka i na czyim utrzymaniu pozostaje. Jeśli osobą tą jest ojciec, to właśnie jemu przysługuje prawo do wspólnego opodatkowania. a.g. Czy wystarczy zaznaczyć w zeznaniu rocznym odpowiedni kwadrat, aby skorzystać z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków? Tak, wniosek o wspólne opodatkowanie należy wyrazić w zeznaniu rocznym przez zaznaczenie odpowiedniej rubryki. Trzeba jednak pamiętać, iż dotyczy to wyłącznie zeznania złożonego w terminie określonym w przepisach; jeżeli zeznanie roczne zostanie złożone po tym terminie, to małżonkowie nie skorzystają z możliwości wspólnego opodatkowania. JAK TRAKTUJEMY NAGRODY W KONKURSACH Pracuję jako kierownik działu sprzedaży w oddziale firmy, która ma główną siedzibę w Warszawie. Centrala firmy zorganizowała konkurs na najlepsze wyniki sprzedaży, w którym wygrałam 1750 zł. Przychód ten wykazano w informacji PIT-8C. Jak go rozliczyć? Wygląda na to, że organizator akcji popełnił błąd w rozliczeniu. Jeżeli mamy bowiem do czynienia z konkursem, to wygrana powinna być opodatkowana 10-proc. zryczałtowanym podatkiem. Mówi o tym art 30 ust 1 pkt 2 updof. Tego przychodu nie wykazujemy w PIT-8C, zgodnie bowiem z art 42a updof obowiązek ten nie dotyczy świadczeń, od których płatnik pobiera zryczałtowany podatek. Nie uwzględniamy go także w zeznaniu rocznym (art 30 ust 8 updof). Ważne są jednak tutaj okoliczności danej akcji. Organy podatkowe mogą bowiem ją przekwalifikować" i zastosować odmienne zasady rozliczenia. Mogą np. twierdzić, że nie mamy do czynienia z konkursem, ponieważ nie było w nim elementów rywalizacji. Tym bardziej że do takiego wniosku prawdopodobnie doszedł też organizator imprezy wystawił bowiem uczestnikom informację PIT-8C. Uznał wobec tego, że nagroda za dobrą sprzedaż to przychód z innych źródeł wykazywany w zeznaniu rocznym i dodawany do przychodów rozliczanych według skali podatkowej. Dlatego proponuję wyjaśnić z organizatorem, jaki charakter miała cała akcja i jak powinna być prawidłowo rozliczona. Proponuję też sprawdzić, czy organizator nie jest pani pracodawcą. Gdyby tak było, to może okazać się, że wygraną trzeba doliczyć do przychodów ze stosunku pracy. Wygrałem nagrodę w konkursie, a od organizatora otrzymałem deklarację, w której wykazał kwotę podatku. Czy powinienem uwzględnić wartość nagrody w zeznaniu rocznym? Nie, nagrody w konkursach są jednym z rodzajów przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym. Jeżeli podatek ten został pobrany przez płatnika, czyli w tym przypadku organizatora konkursu, to wartości wygranej nie uwzględnia się w rozliczeniu rocznym. KTO POPRAWI BŁĄD W ZEZNANIU Czy to prawda, że teraz pomyłki rachunkowe poprawi za mnie urząd skarbowy? Od 1 września 2005 r. urząd skarbowy może sam skorygować błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki w deklaracji, jeżeli m.in. zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1 tys. zł. Należy liczyć się jednak z tym, że procedura ewentualnego zwrotu podatku znacznie wydłuży się, ponieważ urząd skarbowy prześle najpierw podatnikowi kopię poprawionej deklaracji. Ten zaś będzie miał czternaście dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu do korekty. Dopiero po upływie tych dwóch tygodni rozpocznie się bieg trzymiesięcznego terminu zwrotu podatku.

7 Anna Grabowska, Izabela Lewandowska, Magdalena Matusik, Przemysław Wojtasik, Wszyscy, którzy wydali pieniądze na remont lub modernizację mieszkania bądź domu w latach , będą mogli kontynuować odliczanie w latach następnych. Odliczą od podatku jednak tylko faktyczne wydatki Aby ustalić, któremu z rodziców przysługuje prawo rozliczenia z dzieckiem, organy podatkowe mogą opierać się na orzeczeniu sądu o powierzeniu władzy rodzicielskiej. Decydujące znaczenie ma jednak to, z kim dziecko mieszka i na czyim utrzymaniu pozostaje Wynagrodzenie ze zlecenia dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce od zleceniodawcy z siedzibą w Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce (pod warunkiem, że zleceniobiorca nie ma w Wielkiej Brytanii stałej placówki, która służy mu do prowadzenia tam działalności)

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2014

Bardziej szczegółowo

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok

Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2014 rok FORMULARZE PIT FORMULARZE PIT Rozliczając się za 2014 rok podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia

Bardziej szczegółowo

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013.

TEMAT na czasie. Problemy podatkowe spadkobierców w pytaniach i odpowiedziach. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013. MONITOR księgowego nr 17(237) 1.09.2013 dodatek nr 14 TEMAT na czasie Grzegorz Ziółkowski doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji z dziedziny podatków

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2012 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2012 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2012

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE DOCHODY ZAGRANICZNE 2012 ROK Lp. temat strona 1. Informacje ogólne 2 2. Praca najemna 14 3. Emerytury i renty 30 4. Funkcje publiczne 34 5. Działalność wykonywana

Bardziej szczegółowo

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok

PIT. Informator o rozliczeniu. za 2010 rok Informator o rozliczeniu PIT za 2010 rok Pierwsze dni nowego roku to dla urzędów skarbowych i podatników początek kolejnej kampanii składania PIT-ów, czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2010

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i Podatki dla praktyków

Rachunkowość i Podatki dla praktyków www.rachunkowoscipodatki.pl Rachunkowość i Podatki dla praktyków Magazyn fachowych porad i komentarzy EKSPERT RADZI w każdą środę godz 11 13 Szczegóły na str. 5 Styczeń 2011 ISSN 1898-5262 raport specjalny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok

PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok 1. Składki ZUS Społeczne PORADNIK Ulgi i odliczenia za 2012 rok I. Odliczane od dochodu Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od dochodu składek ZUS. UWAGA: Składki ZUS podlegają odliczeniu od dochodu.

Bardziej szczegółowo

Przegląd orzecznictwa i interpretacji

Przegląd orzecznictwa i interpretacji MONITOR księgowego nr 3(271) 5.02.2015 dodatek nr 4 Przegląd orzecznictwa i interpretacji Ulga na dzieci Przegląd interpretacji Broszura Ulga na dzieci przegląd interpretacji... 2 1. Rozwód rodziców limit

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT

MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014. dodatek nr 19. Sprzedaż domu lub mieszkania. zasady opodatkowania PIT MONITOR księgowego nr 22(266) 15.11.2014 dodatek nr 19 Temat na czasie Tomasz Krywan prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE 1. Czy jeżeli moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne ale nie osiągają z niego dochodu, to czy muszę załączyć do wniosku zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo