Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii"

Transkrypt

1 Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (-)78 9 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (-)78 71 Świat: Wpływ makroekonomiczny i rynkowy zakończenia złagodzenia ilościowego Rezerwa Federalna zamierza zakończyć program zakupów aktywów na dużą skalę, znany również jako złagodzenie ilościowe, pod koniec czerwca po zwiększeniu swojego bilansu do kwoty około,8 bln USD. Inwestorzy są podzieleni co do wpływu, jaki to wydarzenie będzie miało na gospodarkę i rynki. Niektórzy z nich wieszczą powrót recesji i bessę na rynku ryzykownych klas aktywów. Naszym zdaniem wpływ makroekonomiczny drugiej rundy złagodzenia ilościowego jest ograniczony, a jego głównym skutkiem jest zwiększenie poziomu nadmiernych rezerw w systemie bankowym. Mnożnik kredytowy spadł, ponieważ banki nie przeznaczały zwiększonych rezerw na kredyty dla sektora prywatnego, co ograniczyło wpływ tych kroków na działalność gospodarczą. Z tego punktu widzenia zakończenie złagodzenia ilościowego nie powinno zatrzymać ożywienia gospodarczego. Niemniej jednak, podczas gdy trudno jest odizolować te skutki, złagodzenie ilościowe miało prawdopodobnie negatywny wpływ na oprocentowanie amerykańskich obligacji skarbowych i kurs dolara amerykańskiego, zachęcając jednocześnie do zmian struktury portfeli na rzecz gospodarek wschodzących i towarów. Zakończenie złagodzenia ilościowego może odwrócić te tendencje i doprowadzić do większej zmienności ryzykownych klas aktywów na skutek wzrostu oprocentowania amerykańskich obligacji skarbowych i umocnienia dolara amerykańskiego. W dłuższej perspektywie skutki średnioterminowe nie będą znane dopóki nie zakończy się złagodzenie ilościowe i bilans Fed nie powróci do normalnych wartości. Jednocześnie obecne będą obawy o możliwe skutki inflacyjne tych działań. Wielka Brytania: Iluzja i złudzenie pieniądza Mijają kolejne kwartały, a Bank Anglii wydał kolejne ostrzeżenie, że Wielka Brytania będzie musiała wytrzymać kolejny atak tymczasowej inflacji. Utrzymywanie stóp procentowych na rekordowo niskich poziomach jest przez niektórych uważane za jedyne działanie mające na celu poprawę sytuacji finansowej zarówno gospodarstw domowych, jak i państwa. Jednocześnie pociąga to za sobą koszty w postaci wyższej inflacji, co według niektórych członków komitetu polityki pieniężnej, jest akceptowalną ceną takiej polityki. Iluzja pieniądza może być przyczyną utrzymywania się wysokich wskaźników sprzedaży detalicznej, chociaż biorąc pod uwagę wielkość przeprowadzonej dotąd redukcji zadłużenia, gospodarstwa domowe mogą być w stanie zmniejszyć stopę oszczędzania i zwiększyć wydatki. Bank Anglii gra w niebezpieczną grę, utrzymując stopy procentowe na rekordowo niskich poziomach. Częste niedoszacowywanie inflacji przez Bank połączone z niefortunnymi decyzjami stawia poważny znak zapytania co do zdolności, a być może chęci, osiągnięcia celu inflacyjnego. Więksi cynicy wątpią w ogóle w niezależność Banku. Może to wywołać wzrost stabilnych obecnie oczekiwań inflacyjnych, co z kolei doprowadzi do dłuższego okresu zwiększonej inflacji w Wielkiej Brytanii, a być może nawet do stagflacji. Wykres Aktywa Rezerwy Federalnej ogółem Źródło: Rezerwa Federalna, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r..

2 Świat Koniec złagodzenia ilościowego w czerwcu Znaczne różnice opinii dotyczących jego skutków Głównym skutkiem jest wzrost rezerw bankowych, nie akcja kredytowa Wpływ makroekonomiczny i rynkowy zakończenia złagodzenia ilościowego Pod koniec czerwca Rezerwa Federalna zakończy kontrowersyjny program drukowania pieniędzy i kupowania amerykańskich obligacji skarbowych znany bardziej oficjalnie jako program zakupów aktywów na dużą skalę lub złagodzenie ilościowe. Druga runda złagodzenia ilościowego zwiększy bilans Fed o mld USD. Jest ona kontynuacją pierwszej rundy, która rozpoczęła się w 8 roku. Działania te doprowadziły do tego, że amerykański bank centralny posiada obecnie około,8 bln USD w amerykańskich obligacjach skarbowych i papierach wartościowych opartych na hipotekach (patrz wykres na pierwszej stronie). Inwestorzy są podzieleni co do tego, jaki wpływ na gospodarkę i rynki będzie miało zakończenie zakupów tych papierów wartościowych. Istnieje pogląd, że złagodzenie ilościowe miało niewielki wpływ na te dwa obszary i że zakończenie tej polityki będzie bez znaczenia. Inni uważają natomiast, że działania Fed mają kluczowe znaczenie w stymulowaniu ożywienia gospodarki i rynków finansowych, w związku z czym zakończenie programu będzie miało bardzo negatywny wpływ na gospodarkę i rynki. Oczywiście bezpośredni wpływ złagodzenia ilościowego na gospodarkę wydaje się być ograniczony, ponieważ pieniądz wygenerowany przez działania Fed został zablokowany w systemie bankowym. Nastąpił gwałtowny wzrost rezerw banków, ale środki te nie zostały przeznaczone na kredyty dla podmiotów działających w realnej gospodarce. Sektor prywatny nadal redukuje zadłużenie, przez co wpływ na wzrost ilości środków pieniężnych i dochodu narodowego był ograniczony. Prędkość obiegu pieniądza i mnożnik kreacji pieniądza mocno spadły (wykres 1). Ta sytuacja może ulec zmianie w przyszłości. Wrócimy do tej kwestii później. Wykres 1. Mnożnik kreacji pieniądza w Stanach Zjednoczonych Mnożnik kreacji pieniądza (M/M) Źródło: Thompson Datastream, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. Okazuje się jednak, że złagodzenie ilościowe ma także skutki pośrednie. Na przykład pierwsza runda miała na celu odblokowanie rynków kredytowych, które doświadczyły znacznego wzrostu emisji papierów dłużnych. Spółki mogły omijać system bankowy i zwracać się bezpośrednio do inwestorów, którzy byli skłonni przekazać oprocentowane środki.

3 Rynki kredytowe przejęły pałeczkę, ale nie mogą sobie poradzić z brakiem akcji kredytowej Oprocentowanie obligacji skarbowych wzrosło od momentu rozpoczęcia drugiej rundy złagodzenia ilościowego Wydaje się, że złagodzenie ilościowe osłabiło dolara amerykańskiego Gdy dołożymy do tego niski poziom krótkookresowych stóp procentowych, okaże się, że przedsiębiorstwa amerykańskie znalazły się w bardzo korzystnych warunkach. Na przykład spółka Walmart zaoferowała inwestorom oprocentowanie w wysokości jedynie,7% za -letnie papiery wartościowe wyemitowane pod koniec zeszłego roku. Inne przedsiębiorstwa zachowywały się podobnie. Również europejskie przedsiębiorstwa wyemitowały rekordowo dużo papierów dłużnych. W związku z tym, nie wydaje się, aby załamanie się mnożnika kreacji pieniądza miało znaczenie, ponieważ przedsiębiorstwa nadal są w stanie pozyskiwać kapitał. Całkowity poziom kapitału dostarczanego do gospodarki pozostaje jednak niski, nawet jeśli uwzględni się rynki kredytowe, które wypełniają część niszy. Główną przyczyną tego zjawiska jest fakt, że gospodarstwa domowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie wykorzystać tego kanału i wciąż są zależne od banków. Najistotniejszym punktem dyskusji na temat skutków złagodzenia ilościowego jest kwestia wpływu tej polityki na rynki. Zgodnie z teorią duże zakupy obligacji przez Fed powinny doprowadzić do spadku ich oprocentowania. Szacunki empiryczne wskazują, że ogłoszony zakup długoterminowych obligacji skarbowych za kwotę mld USD powinien przełożyć się na spadek oprocentowania 1-letnich obligacji skarbowych o punktów bazowych 1. Obserwując jednak zachowanie obligacji skarbowych, trudno dostrzec bezpośredni efekt. W momencie ogłoszenia drugiej rundy złagodzenia ilościowego w listopadzie zeszłego roku oprocentowanie 1-letnich amerykańskich obligacji skarbowych było niższe niż obecnie (patrz wykres ). Wykres. Oprocentowanie 1-letnich amerykańskich obligacji państwowych %,8,7,,,,,,1,,9,8,7,, 1 sierpnia: reinwestycje dotyczące papierów wartościowych opartych na hipotekach, listopada: ogłoszenie zakupów, 7 sierpnia: spotkanie w Jackson Hole obligacji zamiennych na kwotę mld USD, Źródło: Thompson Datastream, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. Oczywiście nie wiadomo, jaki byłby poziom oprocentowania, gdyby Fed nie przeprowadził zakupów, ponieważ nie wszystkie parametry pozostawały niezmienione. Na przykład przed rozpoczęciem drugiej rundy złagodzenia ilościowego pojawiły się oznaki poprawy sytuacji w gospodarce amerykańskiej. Ponadto rynki zdyskontowały wprowadzenie programu. Bardziej czytelny efekt wystąpił w przypadku rynków walutowych, gdzie doszło do osłabienia kursu dolara w trakcie drugiej rundy złagodzenia ilościowego (patrz wykres na następnej stronie). Również w tym przypadku na taki rozwój sytuacji wpływ miało wiele czynników. Jednak poza Stanami Zjednoczonymi dominuje przekonanie, że głównym celem złagodzenia ilościowego było zdeprecjonowanie dolara poprzez obniżenie oprocentowania, co z kolei zmusiło inwestorów do opuszczenia amerykańskiego rynku. Konferencja prasowa z 7 kwietnia 11 r., potwierdzenie zakończenia złagodzenia ilościowego 18 maja 11 r.: analiza strategii wyjścia w protokole Fed 1 Patrz: How much will the second round of large scale asset purchases affect inflation and unemployment?, New York Federal reserve, maja 11 r.

4 Co z kolei podniosło ceny towarów Taki pogląd jest szeroko podzielany w Azji, gdzie działania Fed są często postrzegane jako część większej strategii mającej na celu wywarcie presji na władze, aby doprowadziły do rewaluacji kursów walutowych. Wielu inwestorów (nie tylko w Azji) postrzega złoto jako najlepsze zabezpieczenie przed spadkami kursu dolara wywołanymi przez działania Fed. Cena złota jest najlepszym odzwierciedleniem tych działań, podobnie jak ceny wielu towarów, które znacznie wzrosły. Wykres. Indeks efektywnego kursu dolara amerykańskiego sierpnia: reinwestycje dotyczące papierów wartościowych opartych na hipotekach sierpnia: spotkanie w Jackson Hole listopada: ogłoszenie zakupów obligacji zamiennych na kwotę mld USD 18 maja 11 r.: analiza strategii wyjścia w protokole Fed 7 7 Konferencja prasowa z 7 kwietnia 11 r., potwierdzenie zakończenia złagodzenia ilościowego Zakończenie złagodzenia ilościowego umocni dolara i wpłynie na spadek cen towarów Rynki są bardziej wrażliwe niż gospodarka na zakończenie złagodzenia ilościowego Źródło: Thompson Datastream, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. Fed zaprzecza, że jego działania miały na celu osłabienie dolara, ale to właśnie związane z tym osłabieniem efekty portfelowe niepokoją inwestorów. Podczas złagodzenia ilościowego doszło do wzrostu rezerw dewizowych w bankach centralnych państw wschodzących, co sugeruje, że wzrósł napływ kapitału. To z kolei jest postrzegane jako czynnik stymulujący wzrost podaży pieniądza w gospodarkach wschodzących, ponieważ w państwach o sztywnym kursie walutowym próbuje się zatrzymać napływ kapitału. Ten wzrost napędza następnie popyt na towary, co stymuluje wzrost cen. Z tego punktu widzenia zakończenie złagodzenia ilościowego może wywołać odwrócenie ostatnich przepływów kapitałowych, powodując umocnienie dolara amerykańskiego i obniżenie cen towarów. Na rynkach może dojść do wzrostu zmienności, jeśli zakończenie złagodzenia ilościowego wywoła odwrócenie tendencji w przypadku transakcji typu carry trade denominowanych w dolarach amerykańskich. Wnioski Podsumowując, zakończenie drugiej rundy złagodzenia ilościowego prawdopodobnie nie będzie miało dużego wpływu na gospodarkę amerykańską, ponieważ głównym skutkiem tej polityki jest wzrost już nadmiernych rezerw bankowych. Zakładając niezmienność pozostałych czynników, skutkiem tych działań powinien być wzrost oprocentowania obligacji, a następnie, po wywołaniu odwrotnych tendencji w przepływach kapitałowych i umocnieniu dolara amerykańskiego, powinno dojść do kolejnego spadku cen towarów. Również skłonność do ryzyka może się zmniejszyć, jeśli pojawią się transakcje carry trade, co zdestabilizuje rynki akcji i kredytowy. Te działania w sferze finansowej będą miały wpływ zwrotny na gospodarkę, w związku z czym inwestorzy mogą nie być pewni, czy wzrost jest wystarczająco silny, aby uniknąć recesji lub wystąpienia drugiego dna. To sugeruje, że czeka nas okres zwiększonej awersji do ryzyka oraz wzrostu oprocentowania obligacji i silniejszego dolara.

5 Inflacja pozostanie problemem, dopóki bilans Fed nie wróci do normy Do omówienia pozostała jeszcze jedna kwestia. Co prawda mówimy tutaj o zakończeniu złagodzenia ilościowego, ale tak naprawdę polityka ta nie została jeszcze zakończona przez Fed. Nastąpi to dopiero po uwzględnieniu wzrostu podaży pieniądza w bilansie Fed. Mimo że Fed wkrótce przestanie kupować obligacje, środki pieniężne wygenerowane w ramach złagodzenia ilościowego nadal będą znajdować się w systemie. Przestanie jedynie wzrastać ich ilość. Istnieją obawy, że stanowi to ukrytą presję inflacyjną gdy banki rozpoczną akcję kredytową finansowaną z nadmiernych rezerw, dojdzie do przyspieszenia wzrostu podaży pieniądza i inflacji. Fed odpowiada, że ta polityka będzie neutralizowana za pomocą sprzedaży aktywów, oraz że przejściowa presja na podaż pieniądza wynikająca z akcji kredytowej banków może zostać zmniejszona poprzez oprocentowanie rezerw. Problem związany z tym argumentem polega na tym, że Fed musi podjąć odpowiednie działania we właściwym czasie, a także prawidłowo ocenić politykę. Jednak biorąc pod uwagę doświadczenia z ostatnich kilku lat, inwestorzy mają wątpliwości, czy Fed będzie w stanie temu podołać. W związku z tym obawa, że złagodzenie ilościowe doprowadzi w końcu do wzrostu inflacji, jest uzasadniona. Powołując się na ostatni protokół komitetu FOMC, uważamy, że Fed rozpocznie sprzedaż aktywów po podniesieniu stopy procentowej funduszy federalnych na początku 1 roku. Wcześniej Fed zaprzestanie reinwestowania wypłaconych odsetek i rozpocznie stabilizowanie bilansu.

6 Wielka Brytania Niskie stopy procentowe pomagają gospodarstwom domowym i rządowi w szybszej redukcji zadłużenia mimo że inflacja szybko rośnie i zaczyna mieć negatywny wpływ na realny wzrost gospodarczy. Wielka Brytania: Iluzja i złudzenie pieniądza Istnieje różnica pomiędzy rzeczywistym osiągnięciem celu inflacyjnego w średnim terminie a jedynie obietnicą, że się to zrobi. Wydaje się, że ostatnio umknęło to uwadze Banku Anglii, pomimo że inflacja w 7 z ostatnich 7 miesięcy przewyższała o ponad 1% cel inflacyjny Banku znajdujący się na poziomie %. Obecnie, gdy Bank Anglii przewiduje wzrost inflacji ponad poziom %, rosną wątpliwości co do tego, czy bank będzie w stanie (i czy będzie chciał) osiągnąć cel na poziomie %. Przeciwności nie ustępują Rząd brytyjski próbuje zacieśnić politykę fiskalną szybciej niż w jakimkolwiek okresie po drugiej wojnie światowej. Jednocześnie sektor gospodarstw domowych kontynuuje redukcję zadłużenia. To są właśnie przeciwności, których doświadcza brytyjska gospodarka. Jest to jednocześnie uzasadnienie, dlaczego przez wiele najbliższych lat spodziewamy się wzrostu niższego niż normalnie. Ta sytuacja wywarła presję na utrzymanie przez Bank Anglii stóp procentowych na tak niskim poziomie, jak to tylko możliwe, tak aby rząd mógł w tym czasie naprawić finanse publiczne. Jeśli stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie, sektor gospodarstw domowych będzie w stanie szybciej zredukować zadłużenie, a rząd będzie mógł płacić niższe odsetki od długu (co pomoże również szybciej zmniejszać deficyt). Jednak nie ma nic za darmo. Ceną liberalnej polityki pieniężnej jest słabsza waluta i wynikająca z tego wyższa inflacja importowana. W ostatnim czasie kolejny wzrost inflacji był skutkiem podniesienia podatku VAT i wzrostu cen żywności i energii. Brytyjski Urząd Statystyczny ONS (Office of National Statistics) podał, że inflacja mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych wzrosła w kwietniu do,%, co jest najwyższym poziomem od października 8 roku. Wydaje się, że historia się powtarza. Jest maj i zaufanie rynków jest podważane przez kryzys zadłużenia państwowego w Grecji, kolejny islandzki wulkan wyrzuca popioły w powietrze i wreszcie urząd ONS podaje, że wzrost w pierwszym kwartale był słaby ze względu na wzrost inflacji, na który miała przede wszystkim wpływ podwyżka podatku VAT. Jak widać na wykresie, nominalny PKB wzrósł w pierwszym kwartale 11 roku o,% (8,8% w ujęciu rocznym), ale wyższa inflacja spowodowała, że w ujęciu realnym tempo wzrostu wyniosło jedynie,%, podobnie jak w pierwszym kwartale 1 roku. Różnica w przypadku bieżącego roku jest taka, że Bank Anglii nie jest już tak optymistyczny w swoich prognozach inflacji. Wykres. Wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii zahamowany przez wysoką inflację kwartał/kwartał % % 1% % Inflacja wywołana wzrostem podatku VAT obniżyła tempo wzrostu realnego PKB -1% -% -% Wzrost nominalnego Efekt inflacyjny Wzrost realnego PKB PKB Źródło: Thompson Datastream, Office for National Statistics, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r.

7 Bank Anglii oczekuje, że inflacja przed końcem bieżącego roku osiągnie poziom % i najwcześniej powróci do celu w 1 roku. Należy oczekiwać wyższej i dłużej trwającej tymczasowej inflacji! Bank Anglii w publikacji dokumentu May Inflation Report (Majowy raport o inflacji) jak zwykle podał nową prognozę wzrostu i inflacji. Drugi miesiąc z rzędu prognoza Banku jest niższa od poprzedniej co do wzrostu, ale z drugiej strony prognozowana inflacja wzrosła. Według banku ostatnia zmiana ma swoje źródło przede wszystkim w wyższych cenach ropy naftowej, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w inflacji za pośrednictwem cen nośników energii i opłat za usługi użyteczności publicznej w dalszej części bieżącego roku. Bank Anglii ostrzega, że inflacja mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych może osiągnąć na koniec bieżącego roku poziom % (patrz wykres ). Co bardziej niepokojące, Bank nie oczekuje już, że inflacja powróci do celu w 1 roku. Taka jest prognoza tymczasowej inflacji. Ostatnie stwierdzenie podważa wiarygodność Banku, zwłaszcza że stopy procentowe pozostają na rekordowo niskim poziomie. Ostatnio prognozy inflacji Banku Anglii nie sprawdzały się. Niepokoi fakt, że prognozy te nie doszacowywały inflacji w rocznym horyzoncie czasowym. Błąd prognozy w pierwszym kwartale 11 roku wynosił ponad punkty procentowe. W drugim kwartale błąd będzie najprawdopodobniej na podobnym poziomie (patrz wykres ). Wykres. Prognoza inflacji Banku Anglii (Inflation Report) 1 Wykres. Mediana prognozy Banku Anglii w porównaniu do rzeczywistych wartości zanotowanych rok później % kwartał 11 roku w oparciu o dane z kwietnia Inflacja wyższa od prognozy 1-1 Gołębie w komitecie twierdzą, że mandat Banku Anglii pozwala mu na tolerowanie podwyższonej inflacji w krótkim okresie Źródło: Bank Anglii (May Inflation Report), ONS, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. 1. Projekcja inflacji (wskaźnika cen konsumpcyjnych) w oparciu o profil rynkowych stóp procentowych przy założeniu kupna aktywów na kwotę mld funtów szterlingów W Komitecie Polityki Monetarnej (MPC, Monetary Policy Committee) trwa zażarta dyskusja. Charlie Bean, wicedyrektor Banku Anglii do spraw polityki pieniężnej, głosując za utrzymaniem bieżących stóp procentowych, naszym zdaniem ponownie potwierdził strategię Banku w swoim ostatnim przemówieniu: wybrane przez komitet MPC podejście akceptuje tymczasowo inflację powyżej celu i nie skupia się na ciągłym utrzymywaniu inflacji jak najbliżej poziomu %. Uważam, że podejście Komitetu jest spójne z mandatem uzyskanym od Kanclerza Skarbu, który przyznaje, że rzeczywista stopa inflacji będzie się czasami odchylać od celu w wyniku szoków i zaburzeń oraz że próby utrzymania inflacji na poziomie celu inflacyjnego w tych warunkach mogą doprowadzić do niepożądanej niestabilności produkcji. Głos w debacie zabrały również jastrzębie. Spencer Dale, główny ekonomista Banku Anglii i członek komitetu MPC, podzielił się ostatnio swoimi obawami w wywiadzie prasowym: Przemówienie wygłoszone 19 maja 11 roku przed izbą handlową Irlandii Północnej (Northern Ireland Chamber of Commerce). Financial Times z maja 11 r. 7

8 ...ale jastrzębie argumentują, że utrzymywanie inflacji powyżej celu przez 7 lat jest ryzykowne. Uważamy, że powrót występującej poprzednio zewnętrznej presji deflacyjnej jest mało prawdopodobny co oznacza, że może być konieczne obniżenie inflacji krajowej, aby zneutralizować tę zewnętrzną presję Powiedział: Nie jestem wcale przekonany, że ożywienie jest stabilne i że na pewno będzie się wzmagać. Bardziej obawiam się jednak o rozwój sytuacji związanej z inflacją. Nie przechodzę do porządku dziennego nad skutkami, jakie może ona mieć dla niektórych rodzin, dodał. Sądzę jednak, że koszt dla naszej gospodarki jako całości gdyby inflacja utrzymała się w dłuższym okresie i doszło do spadku naszej wiarygodności mógłby być jeszcze większy. W naszej prognozie centralnej i majowym raporcie o inflacji nie spodziewamy się spadku inflacji przed początkiem 1 roku. Jeśli nasza prognoza się sprawdzi, będzie to oznaczać, że przez większość siedmioletniego okresu inflacja znajdowała się powyżej celu. W naszej opinii debata nad koniecznością podniesienia stóp procentowych przez Bank Anglii oscylowała wokół dwóch kluczowych pytań: 1. Czy ataki tymczasowej inflacji zewnętrznej są naprawdę tymczasowe, czy też doszło do fundamentalnego przesunięcia równowagi globalnej.. Abstrahując od zewnętrznej presji na ceny, czy istnieje wystarczająca ilość wolnych mocy produkcyjnych, a w związku z tym presji deflacyjnej w gospodarce brytyjskiej, aby zatrzymać inflację płac stymulowaną przez rozdmuchane oczekiwania inflacyjne, które skutkują efektami inflacyjnymi w postaci podwyżek płac spowodowanych żądaniami pracowników. Wielokrotnie w przeszłości próbowaliśmy odpowiedzieć na drugie pytanie i nadal uważamy, że Bank Anglii przeszacowuje wielkość wolnych mocy produkcyjnych, a w związku z tym presję deflacyjną w gospodarce brytyjskiej. Przed kryzysem finansowym większość gospodarek rozwiniętych doświadczała deflacji cen dóbr, częściowo dzięki wzrostowi produktywności w ostatniej dekadzie. Najprawdopodobniej był to jednak przede wszystkim skutek wzrostu globalizacji przejawiającej się w przenoszeniu produkcji na Daleki Wschód. Zewnętrzna presja deflacyjna pozwoliła gospodarkom rozwiniętym, a w szczególności Wielkiej Brytanii, utrzymywać wyższy poziom inflacji krajowej, co można było obserwować przede wszystkim w sektorach usług niepodlegających handlowi międzynarodowemu (co miało wpływ na wzrost płac krajowych). Jak widać na wykresie 7, roczna stopa inflacji cen dóbr w Wielkiej Brytanii wyniosła średnio,% w latach. Średnia od roku wzrosła jednak do poziomu +,%. Jednocześnie inflacja w sektorze usług utrzymywała się na średnim poziomie,7% od roku. Poza widocznym przesunięciem strukturalnym w inflacji cen dóbr, zacieniowano również na wykresie niektóre okresy, aby pokazać, że przy prawie każdym przekroczeniu przez wskaźnik cen konsumpcyjnych poziomu % dochodzi do wzrostu inflacji cen dóbr powyżej %. Wykres 7. Inflacja cen dóbr i inflacja cen usług r/r % % % % % 1% % -1% -% -% Średnia od roku = +,7% Średnia w latach = -,% Średnia od roku = +,% Inflacja roczna wyrażona Sektor dóbr Sektor usługowy wskaźnikiem cen konsumpcyjnych wyższa niż % Źródło: ONS, Thompson Datastream, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. Patrz Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii z grudnia 1 r. 8

9 Jeśli doszło do strukturalnego przesunięcia inflacji cen dóbr w górę, zwłaszcza w przypadku dóbr importowanych, wówczas teoretycznie brytyjscy konsumenci powinni w końcu zacząć substytuować dobra importowane krajowymi, co w długim horyzoncie czasowymi napędzi wzrost gospodarczy. Może to być wyjaśnienie, dlaczego gubernator Banku Anglii Mervyn King położył tak duży nacisk na konieczność zrównoważenia gospodarki. Chociaż prawdopodobnie dojdzie do pewnego zrównoważenia, jest mało prawdopodobne, aby Wielka Brytania była w stanie produkować dobra, których produkcja charakteryzuje się niską wartością dodaną, konkurując z Chinami i Indiami. I jeśli gospodarki wschodzące nie zaczną znów eksportować deflacji, Wielka Brytania będzie musiała podjąć decyzję: albo zaakceptować niższą inflację w sektorze usług (a co za tym idzie niższe tempo wzrostu płac) w celu zrównoważenia wyższej inflacji cen dóbr, albo przywyknąć do wyższego poziomu inflacji, aby utrzymać status quo w sektorze usług. Czy wyższa inflacja może napędzać iluzję pieniądza? Płace rosną w ujęciu nominalnym, ale nie w realnym Iluzja i złudzenie pieniądza Teoretycznie pracownikowi powinno być obojętne, czy jego płaca zostanie zredukowana o % w okresie bezinflacyjnym, czy też otrzyma % podwyżkę płacy przy inflacji na poziomie %. Badania pokazały, że przeciętny pracownik woli jednak wariant drugi. Jest to określane mianem iluzji pieniądza. Określenie to pochodzi od Johna Maynarda Keynesa, który sformułował je na początku dwudziestego wieku. Następnie koncepcja ta została rozwinięta przez Irvinga Fishera. 7 W Wielkiej Brytanii nominalny wzrost płac pozostawał w ostatnim roku na poziomie % (w ujęciu rocznym), ale po skorygowaniu o inflację wyrażoną wskaźnikiem cen konsumpcyjnych płace w ostatnim roku spadły o prawie %. Potwierdza to wielkość dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych (uwzględniającego podatki, spłaty rat kredytów hipotecznych i inflację), który maleje w podobnym tempie (patrz wykres 8). Wykres 8. Iluzja pieniądza ujemny wzrost płac w ujęciu realnym r/r 8% % % % % -% -% -% Źródło: Thompson Datastream, ONS, Schroders. Aktualizacja: maja 11 r. Średni nominalny wzrost tygodniowych stawek płac Średni realny wzrost tygodniowych stawek płac (skorygowany o wskaźnik cen konsumpcyjnych) Wzrost realnego dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych Biorąc pod uwagę powyższe dane, dalszy szybki wzrost sprzedaży detalicznej jest zaskakujący. Pomiar wzrostu sprzedaży detalicznej dokonywany przez urząd ONS wskazuje, że tempo tego wzrostu wynosi prawie %. Co więcej analiza dystrybucji przeprowadzona przez organizację Confederation of Business & Industry wskazuje, że wartość oficjalnego miernika sprzedaży detalicznej powinna nadal wzrastać w najbliższych miesiącach (patrz wykres 9 na następnej stronie). Czy na tym właśnie polega iluzja pieniądza? Należy zauważyć, że cel inflacyjny jest określany przez Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii, a nie przez Bank Anglii. 7 W 198 roku Irving Fisher napisał książkę pod tytułem The Money Illusion (Iluzja pieniądza). 9

10 co może tłumaczyć utrzymywanie się wysokiego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej Wykres 9. Złudzenie pieniądza sprzedaż detaliczna wciąż wysoka r/r Indeks % % % % 1% - % - chociaż iluzja pieniądza może się szybko przekształcić w złudzenie pieniądza, ponieważ gospodarstwa domowe uświadomią sobie, że ich siła nabywcza spada Do pozytywnych zjawisk należy zaliczyć stopień redukcji zadłużenia gospodarstw domowych 1-1% Źródło: ONS, Thompson Datastream. Aktualizacja: maja 11 r. Uważamy, że iluzja pieniądza odgrywa pewną rolę, ale nie jest ona jedynym wyjaśnieniem trwającego wzrostu sprzedaży detalicznej. Jeśli tak jest, iluzja szybko może zmienić się w złudzenie, ponieważ gospodarstwa domowe uświadomią sobie, że spada ich siła nabywcza oraz wartość posiadanego przez nie majątku. Wśród istotnych czynników, oprócz iluzji pieniądza, wymieniamy także ogromną skalę redukcji zadłużenia, do której doszło w ostatnim czasie w sektorze gospodarstw domowych. Naszym zdaniem wielkość zadłużenia sektora gospodarstw domowych nie stanowi obecnie czynnika decydującego w kwestii zwiększania lub redukcji zadłużenia. Tym czynnikiem jest natomiast zdolność do spłaty długu. Mimo, że redukcja zadłużenia trwa nadal, wydaje się, że wkrótce tendencja ta może ulec spowolnieniu, co wpłynie na pewne ożywienie konsumpcji. Stopa oszczędności gospodarstw domowych w ostatnim kwartale 1 roku wyniosła,% po spadku z maksymalnej wartości na poziomie 7,% odnotowanej w drugim kwartale 9 roku. Jej wartość jest jednak wciąż wyższa w porównaniu z poziomami obserwowanymi w połowie minionej dekady. Aby odnieść wielkość redukcji zadłużenia do innych pozycji, porównujemy całkowite zadłużenie gospodarstw domowych (z uwzględnieniem kredytów hipotecznych) z całkowitymi aktywami płynnymi gospodarstw domowych (przechowywanymi w bankach). Obecnie wskaźnik wielkości długu w stosunku do utrzymywanych depozytów kształtuje się na poziomie z połowy roku (patrz wykres 1). Wykres 1. Trend redukcji zadłużenia gospodarstw domowych pomaga zwiększyć konsumpcję 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,1 1,1 Sprzedaż detaliczna wg ONS: Wszystko (lewa strona) Powrót do poziomów z Źródło: ONS, Thompson Datastream. Aktualizacja: maja 11 r. Kredyty hipoteczne i inne kredyty będące zobowiązaniami sektora gospodarstw domowych podzielone przez aktywa płynne tego sektora utrzymywane w bankach i kasach mieszkaniowych. - Analiza dystrybucji wg CBI, wskaźnik wyprzedzający o miesięcy (prawa strona)

11 EBC za przyczynę okresu wielkiej inflacji uważa ciągłe przestrzeliwanie inflacji i słabe zdefiniowanie nominalnego celu inflacyjnego co jest ostrzeżeniem dla Banku Anglii. Bank zaryzykuje utratę zaufania publicznego, jeśli będzie kontynuował zbyt liberalną politykę pieniężną. Niebezpieczeństwo samozadowolenia Pokusa przypisywania zjawiskom tymczasowym odpowiedzialności za inflację jest niebezpieczna. Europejski Bank Centralny (EBC) porównał i przeciwstawił sobie amerykańskie i niemieckie doświadczenia okresu wielkiej inflacji w latach. i 7. ubiegłego stulecia. 8 Stany Zjednoczone (oraz wiele krajów europejskich) doświadczyły wieloletniego okresu utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji, podczas gdy Niemcy potrafiły szybciej obniżyć inflację do przeciętnych poziomów. EBC zauważa, że wbrew powszechnemu przekonaniu wielka inflacja nie została wywołana przez szereg pechowych wyjaśnień [i] serię negatywnych szoków podażowych, przyczyną wielkiej inflacji były przede wszystkim istotne błędy w polityce pieniężnej. Doświadczenia amerykańskie z drugiej połowy lat... ewidentnie pokazują, że kilka lat stale podwyższonej inflacji może doprowadzić do eskalacji oczekiwań inflacyjnych, jeśli cel polityki pieniężnej nie jest jasno określony. EBC kładzie nacisk na zagrożenia wynikające z nadmiernego zaufania [ ] do nieopartych na obserwacjach, a co za tym idzie ze swej istotny niepoprawnie zmierzonych wskaźników, takich jak luka PKB, przedstawiwszy uprzednio dowody, że szacunki luki popytowej w czasie rzeczywistym w analizowanym okresie przeszacowują wielkość wolnych mocy produkcyjnych w gospodarce w porównaniu z szacunkami opartymi na potwierdzonych danych. Mając to na uwadze, istnieje ryzyko, że, jeśli Bank Anglii będzie nadal bagatelizował zagrożenie inflacyjne w średnim horyzoncie czasowym i utrzymywał stopy na rekordowo niskim poziomie, społeczeństwo może przestać wierzyć, że jest on w stanie kontrolować inflację, a nawet, że dąży on do osiągnięcia celu inflacyjnego. Więksi cynicy kwestionują w ogóle niezależność Banku. Strata zaufania może spowodować eskalację długookresowych oczekiwań inflacyjnych, co w połączeniu ze wskazywanymi przez nas mniejszymi wolnymi mocami produkcyjnymi, może doprowadzić ostatecznie do efektów inflacyjnych związanych z podwyżkami płac spowodowanymi żądaniami pracowników, co z kolei przyczyni się do utrzymania się podwyższonej inflacji w Wielkiej Brytanii w dłuższym okresie lub nawet do stagflacji. 8 The Great Inflation Lessons for Monetary Policy, artykuł opublikowany w comiesięcznym biuletynie EBC w maju 1 roku. 11

12 Zaktualizowane wykresy prognoz organizacja Consensus Economics W przypadku rynków wschodzących, rynków wschodzących z Azji oraz krajów Pacyfiku z wyłączeniem Japonii prognozy na temat wzrostu i inflacji są ważone względem PKB i obliczane przy użyciu prognoz organizacji Consensus Economics dla poszczególnych krajów. Wykres A. Prognozy Consensus Economics PKB 11 1 % 9 8 Rynki wschodzące Azja % 8 7 Rynki wschodzące Azja 7 1 Rynki wschodzące Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii USA Wielka Brytania Strefa euro Japonia 1 Rynki wschodzące Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii USA Wielka Brytania Japonia Strefa euro Miesiąc prognozy Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Miesiąc prognozy Wykres B. Prognozy organizacji Consensus Economics inflacja 11 1 Miesiąc prognozy Miesiąc prognozy Źródło: Consensus Economics (maj 11 r.), Schroders. Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii: Australia, Hongkong, Nowa Zelandia, Singapur. Rynki wschodzące w Azji: Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia. Rynki wschodzące: Chiny, Indie, Indonezja, Malezja, Filipiny, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia, Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Chile, Meksyk, Peru, Wenezuela, RPA, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rumunia, Rosja, Turcja, Ukraina, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa Ważne informacje: Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investments Management, i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy. Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroder Investment Management Ltd (Schroders) nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązków i odpowiedzialności spółki Schroders wobec klientów spółki wynikającej z ustawy o usługach i rynkach finansowych z r. z późniejszymi zmianami ani z jakiegokolwiek innego przepisu. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne. Wydawca: Schroder Investment Management Limited, 1 Gresham Street, London ECV 7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Services Authority. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane. Dane osób trzecich są własnością danej osoby trzeciej wskazanej powyżej i podane są jedynie do użytku wewnętrznego. Danych tych nie wolno powielać ani dalej rozpowszechniać, jak również wykorzystywać do tworzenia żadnych instrumentów lub produktów finansowych i żadnych indeksów. Dane te podano bez jakichkolwiek gwarancji. Ani właściciel danych będący osobą trzecią ani osoba trzecia biorąca udział w publikacji niniejszego dokumentu nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek błąd. Warunki konkretnych klauzul wyłączających odpowiedzialność osoby trzeciej przedstawiono w części Ważne Informacje na stronie 1 % 7 1 Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Wielka Brytania Rynki wschodzące Japonia Strefa euro Wydane w kwietniu 11 r. przez spółkę Schroder Investment Management Limited. USA % 1-1 USA Rynki wschodzące Rynki wschodzące Azja Kraje Pacyfiku z wyłączeniem Japonii Wielka Brytania Strefa euro Japonia Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank BANKOWOŚĆ CENTRALNA 1668 - Sveriges Riksbank W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France (1800). W XIX wieku powstały

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

dochodów do dyspozycji, powinno nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Wzrostowi gospodarczemu powinien sprzyjać także wzrost inwestycji.

dochodów do dyspozycji, powinno nadal przyczyniać się do wzrostu gospodarczego. Wzrostowi gospodarczemu powinien sprzyjać także wzrost inwestycji. ARTYKUŁ WSTĘPNY Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2008 r. Rada Prezesów postanowiła na podstawie prowadzonej regularnie analizy ekonomicznej i monetarnej utrzymać podstawowe stopy procentowe na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-17 09:54:36 2 Wielka Brytania jest wciąż ekonomiczną potęgą. Według Banku Światowego to 6. gospodarka świata z PKB przekraczającym 2,5 bln dolarów, co stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra

10. Perspektywy rozwiązywania problemu zadłużenia: koordynowanie polityki ekonomicznej w ramach spotkań przywódców i ministrów finansów państw; mądra TEMAT: Zadłużenie międzynarodowe 9. 8. Funkcje kredytów w skali międzynarodowej: eksport kapitałów; możliwość realizacji określonych inwestycji np. przejęcie kontroli nad firmą znajdującą się zagranicą,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

EBC Biuletyn Miesięczny Kwiecień 2008

EBC Biuletyn Miesięczny Kwiecień 2008 ARTYKUŁ WSTĘPNY Na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. Rada Prezesów postanowiła na podstawie regularnie prowadzonej analizy ekonomicznej i monetarnej utrzymać podstawowe stopy procentowe na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE

WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH WYCZEKIWANIE NA RYNKI WSCHODZĄCE W połowie mijającego miesiąca zespół przeprowadził kolejną podróż inwestycyjną,

Bardziej szczegółowo

Przepływy kapitału krótkoterminowego

Przepływy kapitału krótkoterminowego Wykład 6 Przepływy kapitału krótkoterminowego Plan wykładu 1. Fakty 2. Determinanty przepływów 3. Reakcja na duży napływ kapitału 1 1. Fakty 1/5 Napływ kapitału do gospodarek wschodzących (mld USD) 1.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII. Bilans płatniczy Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład XII Bilans płatniczy Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej http://msg.umcs.lublin.pl/ Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Inflacja. Zgodnie z tym, co poznaliśmy już przy okazji modelu ISLM wiemy, że rynek pieniądza jest w stanie równowagi, gdy popyt jest równy podaży:

Inflacja. Zgodnie z tym, co poznaliśmy już przy okazji modelu ISLM wiemy, że rynek pieniądza jest w stanie równowagi, gdy popyt jest równy podaży: Inflacja Inflacja - wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Jeśli ceny wszystkich dóbr i czynników produkcji wzrastają w takim samym tempie to mamy do czynienia z czystą inflacją. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio

Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014. 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza. -609B obecnie 659,8B poprzednio Rynki Azjatyckie 25.08.2014 29.08.2014 Szymon Ręczelewski JAPONIA 26 sierpnia Wskaźnik Cen Usług Korporacyjnych (rok do roku) [1] 3,7% obecnie 3,7% poprzednio 3,7% prognoza 27 sierpnia Zakup obligacji

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż

Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Makroekonomia 1 Wykład 12: Zagregowany popyt i zagregowana podaż Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Horyzont czasu w makroekonomii Długi okres Ceny są elastyczne i

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a )

ZAŁOŻENIA. STRONA POPYTOWA (ZAGREGOWANY POPYT P a ): OGÓLNA RÓWNOWAGA RYNKU. STRONA PODAŻOWA (ZAGREGOWANA PODAŻ S a ) przeciętny poziom cen MODEL ZAGREGOWANEGO POPYTU I ZAGREGOWANEJ PODAŻY ZAŁOŻENIA Dochód narodowy (Y) jest równy produktowi krajowemu brutto (PKB). Y = K + I + G Neoklasycyzm a keynesizm Badamy zależność

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak

Charakterystyka wybranych banków centralnych. Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Edyta Kukieła Monika Maćkowiak Charakterystyka wybranych banków centralnych Niemcy Grecja Japonia Wielka Brytania Niemcy- Niemiecki Bank Federalny (DBB- Deutsche

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO

ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Samer Masri ROZDZIAŁ 7 WPŁYW SZOKÓW GOSPODARCZYCH NA RYNEK PRACY W STREFIE EURO Najbardziej rewolucyjnym aspektem ogólnej teorii Keynesa 1 było jego jasne i niedwuznaczne przesłanie, że w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 12 maj 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

1 Inflacja. wzrost ceny jednego produktu nie musi prowadzić do inflacji; spadek ceny jednego produktu może wystąpić przy istnieniu inflacji;

1 Inflacja. wzrost ceny jednego produktu nie musi prowadzić do inflacji; spadek ceny jednego produktu może wystąpić przy istnieniu inflacji; 1 Inflacja Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen. Miarą inflacji jest indeks cen dóbr konsumpcyjnych, równy stosunkowi cen dóbr należących do reprezentatywnego koszyka w danym okresie czasu cen tych

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

DUALIZM W USA QUANTITATIVE EASING 21 KWIETNIA 2011 USA

DUALIZM W USA QUANTITATIVE EASING 21 KWIETNIA 2011 USA USA DUALIZM W USA Quantitative Easing 3? Poprawiające się dane makro Kluczowy czerwiec Istotnym wydarzeniem ostatnich dni było obniżenie perspektywy amerykańskiego ratingu kredytowego przez międzynarodową

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce?

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Rafał Antczak Członek Zarządu Deloitte Consulting S.A. Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

EBC Biuletyn Miesięczny Sierpień 2008

EBC Biuletyn Miesięczny Sierpień 2008 ARTYKUŁ WSTĘPNY Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. Rada Prezesów postanowiła na podstawie regularnie prowadzonej analizy ekonomicznej i monetarnej utrzymać podstawowe stopy procentowe na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 8

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 8 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 8 Pieniądz w gospodarce Tomasz Gajderowicz. Rozkład jazdy: Kartkówka Pieniądz w gospodarce Definicja Miary pieniądza Kreacja pieniądza i system bankowy Rynek pieniężny

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI

Międzyrynkowa analiza kursów walutowych SPIS TREŚCI Międzyrynkowa analiza kursów walutowych Ashraf Laidi SPIS TREŚCI Przedmowa Podziękowania Wprowadzenie Rozdział 1. Dolar i złoto Koniec systemu z Bretton Woods złoto rozpoczyna hossę Restrykcyjna polityka

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo