Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi XEROX PHASER 6180MFP Podręcznik użytkownika XEROX PHASER 6180MFP Instrukcje obsługi XEROX PHASER 6180MFP Instrukcje użytkowania XEROX PHASER 6180MFP Instrukcja użytkowania XEROX PHASER 6180MFP Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP

2 Skrót instrukcji: Apple, Bonjour, ColorSync, EtherTalk, Macintosh oraz Mac OS s znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. PCL jest znakiem handlowym firmy Hewlett-Packard Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft, VistaTM, Windows oraz Windows ServerTM s znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Bezpieczestwo dotyczce prdu elektrycznego Bezpieczestwo dotyczce lasera..... Bezpieczestwo dotyczce konserwacji..... Bezpieczestwo dotyczce pracy..... Przesuwanie drukarki.... Symbole dotyczce bezpieczestwa umieszczone na drukarce.. Specyfikacja drukarki Specyfikacje fizyczne Specyfikacje rodowiskowe..

3 Specyfikacje elektryczne Specyfikacje techniczne Specyfikacje kontrolera Informacje prawne Stany Zjednoczone (Przepisy FCC).. Kanada (przepisy). Unia Europejska Przepisy dotyczce drukowania..

4 Przepisy dotyczce faksowania Karta danych bezpieczestwa materialów Odzysk i utylizacja drukarki... Wszystkie kraje Unia Europejska.. Ameryka Pólnocna..... Inne kraje Widok z przodu..

5 .. Widok z tylu Widok wntrza.... Skaner Konfiguracje drukarki Opcje Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP i Spis treci Panel sterowania Uklad panelu sterowania...

6 Strony informacyjne Tryby oszczdzania energii Tryb oszczdzania energii 1 (drukarka) Tryb oszczdzania energii 2 (system) Sprawdzanie stanu danych drukowania Sprawdzanie stanu w systemie Windows Sprawdzanie stanu w programie CentreWare Internet Services Wywietlanie konfiguracji urzdze opcjonalnych i ustawie tacy papieru Wicej informacji Zasoby

7 Oprogramowanie zarzdzania drukark Sterowniki drukowania i skanowania CentreWare Internet Services Tworzenie hasla administratora. 3-2 Edytor ksiki adresowej Meneder skanowania ekspresowego Program Szybkie uruchamianie (Windows) Oprogramowanie PrintingScout Podstawowe informacje o sieci Przegld ustawie i konfiguracji sieci Wybór metody polczenia

8 . Podlczanie poprzez interfejs Ethernet i USB..... Podlczanie za pomoc sieci Ethernet Podlczanie przez USB... Podlczanie przez interfejs równolegly Konfigurowanie adresu sieciowego.... Adresy TCP/IP i IP. Automatyczne ustawianie adresu IP drukarki. Dynamiczne metody ustawiania adresu IP drukarki Rczne ustawianie Adresu IP drukarki Instalowanie sterowników drukarki..

9 . Dostpne sterowniki.... System Windows 2000 i nowsze.... Macintosh OS X, wersja i wysze.... Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP ii Spis treci 5 Podstawy drukowania Obslugiwany papier i noniki... Wskazówki dotyczce uycia papieru Wskazówki dotyczce automatycznego podajnika dokumentów Papier, który moe uszkodzi drukark..... Wskazówki dotyczce przechowywania papieru... Informacje na temat papieru Ustawianie typów i rozmiarów papieru Ustawianie tac papieru...

10 5-9 Ustawianie typów papieru. 5-9 Ustawianie rozmiarów papieru Ladowanie papieru Ladowanie papieru do tacy 1 (MPT) Ladowanie papieru do tac 2 i Wybieranie opcji drukowania.. Wybieranie preferencji drukowania (Windows) Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Windows).. Wybieranie opcji dla indywidualnej pracy (Macintosh). Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP

11 Drukowanie po obu stronach papieru Wskazówki dotyczce automatycznego drukowania dwustronnego.. Opcje krawdzi oprawy Wybieranie drukowania dwustronnego.... Drukowanie na noniku specjalnym Drukowa Skanowanie obrazów do aplikacji.... Skanowanie obrazu do aplikacji Windows (TWAIN)... Korzystanie z programu WIA Image Manager w aplikacji Windows Skanowanie obrazu do aplikacji Macintosh OS X Dostosowywanie opcji skanowania Dostosowywanie domylnych ustawie skanowania....

12 7-18 Zmiana ustawie skanowania dla jednej pracy Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP iv Spis treci 8 Faksowanie Konfiguracja faksu Mapa menu Wprowadzanie tekstu za pomoc panelu sterowania Korygowanie tekstu Rozwizywanie problemów Zacicia papieru Zapobieganie i usuwanie zaci papieru Zacicie papieru w tacy 1 (MPT)...

13 Zacicie papieru w tacy papieru Zacicia papieru w automatycznym podajniku dokumentów Zacicie papieru w nagrzewnicy Zacicie papieru w zespole dupleksu Zacicie papieru w opcjonalnym podajniku arkuszy Gdy zatnie si dlugi papier Jako druku.... Problemy z jakoci druku... Problemy z jakoci kopiowania.... Rejestracja kolorów Problemy z drukark.

14 Wlczanie opcji Komunikaty o bldach na panelu sterowania.... Komunikaty o materialach eksploatacyjnych.... Komunikaty o drukarce i innych elementach.... Bldy sieci Uzyskiwanie pomocy Komunikaty na panelu sterowania.. Alarmy PrintingScout Online Support Assistant (Asystent pomocy online)... Lcza internetowe....

15 Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP vi Spis treci 11 Konserwacja Czyszczenie drukarki.... Czyszczenie szyby dokumentów.... Czyszczenie obudowy... Czyszczenie wntrza.... Zamawianie materialów eksploatacyjnych Materialy eksploatacyjne..... Elementy rutynowej konserwacji.... Kiedy zamawia materialy eksploatacyjne Recykling materialów eksploatacyjnych.

16 .. Zarzdzanie drukark... Sprawdzanie drukarki lub zarzdzanie ni za pomoc programu CentreWare IS.. Sprawdzanie stanu drukarki za pomoc programu PrintingScout (Windows)..... Sprawdzanie stanu drukarki poprzez Sprawdzanie licznika stron Przesuwanie drukarki Indeks Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP vii Informacje o drukarce Ten rozdzial zawiera: Bezpieczestwo uytkownika na stronie 1-2 Specyfikacja drukarki na stronie 1-9 Informacje prawne na stronie 1-12 Przepisy dotyczce drukowania na stronie 1-14 Przepisy dotyczce faksowania na stronie 1-17 Karta danych bezpieczestwa materialów na stronie 1-21 Odzysk i utylizacja drukarki na stronie 1-22 Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-1 Bezpieczestwo uytkownika Bezpieczestwo uytkownika Drukarka i zalecane materialy eksploatacyjne zostaly tak zaprojektowane i przetestowane, aby spelnialy rygorystyczne wymagania dotyczce bezpieczestwa. Przestrzeganie poniszych zalece zapewnia nieprzerwan, bezpieczn prac drukarki. Bezpieczestwo dotyczce prdu elektrycznego Naley uywa przewodu zasilajcego dostarczonego z drukark. Przewód zasilajcy naley podlczy bezporednio do odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego. Naley si upewni, e oba koce przewodu s dobrze podlczone. Jeli nie wiadomo, czy gniazdko jest uziemione, naley poprosi elektryka o sprawdzenie gniazdka. Nie naley uywa wtyczki z adapterem uziemienia do podlczenia drukarki do gniazdka elektrycznego, które nie ma bolca uziemiajcego. Nie naley uywa przedluacza ani listwy zasilajcej. Naley sprawdzi, czy drukarka jest podlczona do gniazdka, które moe dostarczy prd o odpowiednim napiciu i mocy. Jeli to konieczne, naley przejrze specyfikacj elektryczn z elektrykiem. Ostrzeenie: Naley unika potencjalnego poraenia prdem elektrycznym, zapewniajc odpowiednie uziemienie drukarki. Urzdzenia elektryczne mog by niebezpieczne w razie niewlaciwego uycia. Nie naley umieszcza drukarki w miejscu, w którym kto moe nadepn na przewód. Nie naley kla przedmiotów na przewodzie elektrycznym. Nie naley blokowa otworów wentylacyjnych. Otwory wentylacyjne zapobiegaj przegrzaniu drukarki. Nie naley upuszcza spinaczy ani zszywek na drukark. Ostrzeenie: Nie naley wpycha przedmiotów do gniazd lub otworów drukarki. Kontakt z zasilanym punktem lub zwarcie danej czci moe spowodowa poar lub poraenie prdem elektrycznym. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-2 Bezpieczestwo uytkownika W przypadku zauwaenia niezwyklych dwików lub zapachów: 1. Natychmiast wylcz drukark. 2. Odlcz przewód zasilajcy od gniazdka elektrycznego. 3. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, aby naprawi problem. Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP

17 Przewód zasilajcy jest dolczony do drukarki jako urzdzenie wpinane z tylu drukarki. Jeli konieczne jest calkowite odlczenie prdu od drukarki, naley wylczy przewód zasilajcy z gniazdka elektrycznego. Ostrzeenie: Nie naley zdejmowa pokryw lub elementów ochronnych przykrconych rubami, chyba e instaluje si sprzt opcjonalny i instrukcja mówi, e naley to zrobi. Podczas wykonywania tych instalacji, zasilanie powinno by WYLCZONE. Z wyjtkiem elementów opcjonalnych instalowanych przez uytkownika, adne czci pod tymi pokrywami nie podlegaj konserwacji ani serwisowaniu. Notatka: Drukark naley pozostawi wlczon w celu uzyskania optymalnej wydajnoci, jeli nie powoduje to niebezpieczestwa. Jeli jednak drukarka nie bdzie uywana przez dluszy okres czasu, powinna zosta wylczona i odlczona. Nastpujce czynniki zagraaj bezpieczestwu: Przewód zasilajcy jest uszkodzony lub postrzpiony. Na drukark zostal wylany plyn. Drukarka zostala wystawiona na dzialanie wody. Jeli wystpi jakiekolwiek z tych czynników, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. Natychmiast wylcz drukark. 2. Odlcz przewód zasilajcy od gniazdka elektrycznego. 3. Skontaktuj si z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. Ostronie: Aby zmniejszy ryzyko wywolania poaru, naley uywa wylcznie przewodów telekomunikacyjnych oznaczonych wedlug amerykaskiego systemu okrelania gruboci kabla (American Wire Gauge) numerem 26 lub grubszych. Bezpieczestwo dotyczce lasera W przypadku laserów, drukarka spelnia standardy wydajnoci produktów zawierajcych lasery ustanowione przez agencje rzdowe, krajowe i midzynarodowe i posiada certyfikat Class 1 dla produktu zawierajcego laser. Drukarka nie emituje niebezpiecznego wiatla, poniewa wizka jest calkowicie zamknita we wszystkich trybach pracy i konserwacji. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-3 Bezpieczestwo uytkownika Bezpieczestwo dotyczce konserwacji Nie naley próbowa wykonywa adnych procedur konserwacyjnych, które nie zostaly opisane w dokumentacji dostarczonej z drukark. Nie naley uywa rodków czyszczcych w aerozolu. Uycie materialów eksploatacyjnych, które nie s zatwierdzone moe spowodowa nisk wydajno i stwarza zagroenie. Nie naley próbowa otwiera, ponownie uywa ani pali materialów eksploatacyjnych oraz elementów rutynowej konserwacji. Aby uzyska informacje na temat programów odzysku materialów eksploatacyjnych Xerox, przejd na stron Bezpieczestwo dotyczce pracy Drukarka i materialy eksploatacyjne zostaly zaprojektowane i przetestowane, aby spelnialy rygorystyczne wymagania dotyczce bezpieczestwa. Obejmuj one badanie, zatwierdzanie przez agencj zajmujc si bezpieczestwem, oraz zgodno z obowizujcymi standardami rodowiskowymi. Przestrzeganie poniszych wskazówek dotyczcych bezpieczestwa pomoe zapewni nieprzerwan, bezpieczn prac drukarki. Lokalizacja drukarki Drukark naley umieci w niezakurzonym miejscu o temperaturze w zakresie od 10 C do 35 C i wilgotnoci wzgldnej w zakresie od 15 do 80 procent. Notatka: Nagle zmiany temperatury mog mie wplyw na jako druku. Nagle ogrzanie chlodnego pomieszczenia moe spowodowa kondensacj wewntrz urzdzenia, co ma bezporedni wplyw na transfer obrazu. Przestrze wokól drukarki Drukark naley umieci w obszarze, w którym jest odpowiednia przestrze na wentylacj, prac i serwis. Zalecana minimalna przestrze to: Przestrze u góry: 35 cm (13,8 cala) nad drukark 108 cm (42,5 cala) 10 cm (3,9 cala) za drukark 60 cm (23,6 cala) z przodu drukarki 10 cm (3,9 cala) po lewej stronie drukarki 10 cm (3,9 cala) po prawej stronie drukarki Wymagania dotyczce calkowitej wysokoci: Pozostala przestrze: Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-4 Bezpieczestwo uytkownika Wskazówki dotyczce pracy Nie naley blokowa ani zakrywa gniazd i otworów drukarki. Bez odpowiedniej wentylacji drukarka moe si przegrza. Aby uzyska optymaln wydajno, naley uywa drukarki na wysokoci poniej 3100 m (10171 stóp). Nie naley umieszcza drukarki w pobliu ródla ciepla. Nie naley umieszcza drukarki w bezporednim slocu, aby unikn wystawienia na dzialanie wiatla elementów wiatloczulych, w przypadku otwarcia drzwiczek. Nie naley umieszcza drukarki w strumieniu chlodnego powietrza z klimatyzatora. Drukark naley ustawi na poziomej, stalej i nie wibrujcej powierzchni o wytrzymaloci odpowiedniej do ciaru drukarki. Nachylenie powinno mieci si w granicach 1 w poziomie, a wszystkie 4 nóki powinny mie staly kontakt z podloem. Drukarka wraz z zespolem dupleksu i materialami eksploatacyjnymi way 40 kg (88,2 funta). Nie naley umieszcza drukarki w miejscach naraonych na dzialanie pola magnetycznego. Nie naley umieszcza drukarki w wilgotnych miejscach. Nie naley umieszcza drukarki w miejscach naraonych na drgania. Wskazówki dotyczce bezpieczestwa drukowania Midzy wylczeniem i wlczeniem drukarki naley odczeka sekund. Rce, wlosy, krawaty itp. naley trzyma z dala od miejsc wyjciowych i rolek podajcych. Nie naley wyjmowa tacy ródla papieru, która zostala wybrana w sterowniku drukarki lub panelu sterowania. Nie naley otwiera drzwiczek. Nie naley przesuwa drukarki. Gdy drukarka drukuje: Materialy eksploatacyjne drukarki Naley uywa materialów eksploatacyjnych przeznaczonych do posiadanej drukarki. Uycie nieodpowiednich materialów moe spowodowa nisk wydajno i zagraa bezpieczestwu. Naley przestrzega wszystkich ostrzee i instrukcji, które zostaly oznaczone na drukarce lub dostarczone z drukark, elementami opcjonalnymi i materialami eksploatacyjnymi. Ostronie: Uycie materialów eksploatacyjnych innych firm ni Xerox nie jest zalecane. Gwarancja Xerox, Umowy serwisowe oraz Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja calkowitej satysfakcji) nie obejmuj uszkodze, awarii ani pogorszenia wydajnoci spowodowanych uyciem materialów eksploatacyjnych innych firm ni Xerox lub uyciem materialów eksploatacyjnych Xerox nie przeznaczonych do tej drukarki. Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja calkowitej satysfakcji) jest dostpna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres moe róni si poza tymi obszarami; naley skontaktowa si z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczególowych informacji. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-5 Bezpieczestwo uytkownika Przesuwanie drukarki Postpuj zgodnie ze wskazówkami, aby unikn obrae lub uszkodzenia drukarki: Przed przesuniciem drukarki naley wylczy drukark i odlczy wszystkie kable zasilajce. 6180mfp-001 Ustaw blokad skanowania w poloeniu zamknitym. 6180mfp-064 Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-6 Bezpieczestwo uytkownika Drukark powinny zawsze podnosi trzy osoby. Zawsze naley podnosi drukark trzymajc za wyznaczone do podnoszenia miejsca. 6180mfp-042 Drukark naley przenosi bez jej przechylania. Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP

18 Ostronie: Nie naley przechyla drukarki bardziej ni o 10 stopni w przód/tyl lub lewo/prawo. Przechyl wikszy ni 10 stopni moe doprowadzi do wysypania si znajdujcych si w drukarce materialów eksploatacyjnych. Notatka: Tyl drukarki jest ciszy ni przód. Podczas przenoszenia drukarki naley pamita o tej rónicy w wadze. Nie naley stawia jedzenia ani napojów na drukarce. Ostronie: Uszkodzenie drukarki wynikajce z nieprawidlowego przenoszenia lub niewlaciwego przepakowania drukarki do wysylki nie jest objte gwarancj, umow serwisow ani Total Satisfaction Guarantee (Gwarancj calkowitej satysfakcji). Total Satisfaction Guarantee (Gwarancja calkowitej satysfakcji) jest dostpna na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zakres moe róni si poza tymi obszarami; naley skontaktowa si z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczególowych informacji. Patrz równie: Przesuwanie drukarki na stronie Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-7 Bezpieczestwo uytkownika Symbole dotyczce bezpieczestwa umieszczone na drukarce Naley zachowa ostrono (lub zwróci uwag na okrelony element). Informacje znajduj si w instrukcjach. Gorca powierzchnia na lub w drukarce. Naley zachowa ostrono, aby unikn obrae. Stygnicie nagrzewnicy moe potrwa 30 minut. Nie naley dotyka elementu. Nie naley go pali. Nie naley wystawia go na wiatlo sloneczne. Nie naley wystawia go na wiatlo. Podlega recyklingowi. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-8 Specyfikacja drukarki Specyfikacja drukarki Specyfikacje fizyczne Szeroko: 460 mm (18,1 cala) Glboko: 520 mm (20,5 cala) Wysoko (z podniesion pokryw skanera): 1080 mm (42,5 cala) Waga: 6180MFP-N: 40 kg (88,2 funta) lcznie z materialami eksploatacyjnymi 6180MFP-N: 41 kg (90,4 funta) lcznie z materialami eksploatacyjnymi Specyfikacje rodowiskowe 50 F do 95 F (od 10 C do 32 C) i wilgotno wzgldna w zakresie od 15 do 80 procent Specyfikacje elektryczne Specyfikacje elektryczne V~, 50/60 Hz, 9 A V~, 50/60 Hz, 4,5 A Zuycie energii AC 110 V: Tryb oszczdzania energii 1 (drukarka): 35 W lub mniej Tryb oszczdzania energii 2 (system): 17 W lub mniej Tryb czuwania: mniej ni 90 W (wlczona nagrzewnica) Cigle drukowanie w kolorze lub czarno-biale, rednio: 500 W lub mniej AC V: Tryb oszczdzania energii 1 (drukarka): 35 W lub mniej Tryb oszczdzania energii 2 (system): 17 W lub mniej Tryb czuwania: mniej ni 90 W (wlczona nagrzewnica) Cigle drukowanie w kolorze lub czarno-biale, rednio: 500 W lub mniej Drukarka nie zuywa prdu elektrycznego, gdy wylcznik zasilania jest ustawiony w pozycji wylczenia, nawet jeli drukarka jest podlczona do gniazdka prdu zmiennego. Drukarka zgodna z norm ENERGY STAR: Domylny czas przejcia w tryb oszczdzania energii 1 wynosi 30 minut. Ustawieniem domylnym dla trybu oszczdzania energii 2 jest 30 minut po rozpoczciu trybu oszczdzania energii 1. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-9 Specyfikacja drukarki Czas nagrzewania 30 sekund lub mniej (gdy zasilanie jest wlczone, temperatura: 22 C) System elektryczny drukarki jest gotowy 10 sekund po wlczeniu drukarki. Specyfikacje techniczne Rozdzielczo Maksymalna rozdzielczo: 600 x 600 dpi Szybko drukowania (Letter/ A4) 1-str drukowanie (s/min.) Tryb drukowania 600 dpi standardowe 600 dpi ulepszone Kolor 20 / / 20 Czarno-biale 31 / / 30 Drukowanie dwustronne (obrazów na minut) Kolor 14 / / 14 Czarno-biale 21 / / 21 Szybko kopiowania Kolor: 20 kopii na minut Czarno-biale: 31 kopii na minut Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-10 Specyfikacja drukarki Specyfikacje kontrolera Szybko procesora Procesor 400 MHz Pami Drukarka: 256 MB Kopiowanie/skanowanie/faksowanie: 128 MB Rozszerzalne do lcznej pamici 1408 MB Czcionki na dysku PCL 5/PCL 6 PostScript 3 Interfejsy Ethernet 10/100 Base Tx Uniwersalna magistrala szeregowa (USB 2. 0) Równolegly Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-11 Informacje prawne Informacje prawne Ta drukarka zostala przetestowana pod wzgldem zgodnoci ze standardami emisji promieniowania elektromagnetycznego oraz odpornoci na nie. Standardy te zostaly wprowadzone w celu zmniejszenia zaklóce powodowanych lub odbieranych przez t drukark w typowym rodowisku biurowym. Stany Zjednoczone (Przepisy FCC) Urzdzenie zostalo przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami urzdzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z czci 15 przepisów FCC. Ograniczenia te maj zapewni rozsdne zabezpieczenie przed szkodliwymi zaklóceniami w przypadku instalacji mieszkaniowej. Urzdzenie wytwarza, zuywa i moe emitowa energi o czstotliwoci radiowej. Jeli nie zostanie zainstalowane i uywane zgodnie z tymi instrukcjami, moe powodowa szkodliwe zaklócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, e zaklócenia nie wystpi w przypadku prawidlowej instalacji. Jeli urzdzenie to powoduje szkodliwe zaklócenia w odbiorze radia lub telewizji, które mona okreli poprzez wylczenie i wlczenia urzdzenia, uytkownik powinien spróbowa skorygowa te zaklócenia w nastpujcy sposób: Zmiana orientacji lub poloenia odbiornika. Zwikszenie odlegloci pomidzy urzdzeniem a odbiornikiem. Podlczenie urzdzenia do gniazdka w obwodzie innym ni ten, do którego podlczony jest odbiornik. Konsultacja ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. Wszelkie zmiany lub modyfikacje nie dopuszczone wyranie przez firm Xerox mog uniewani uprawnienia uytkownika do korzystania z urzdzenia. Aby zapewni zgodno z czci 15 przepisów FCC, naley uywa ekranowanych kabli interfejsowych. Kanada (przepisy) Sprzt cyfrowy klasy B jest zgodny z kanadyjsk norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme la norme NMB-003 du Canada. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-12 Informacje prawne Unia Europejska Symbol CE nadany tej drukarce symbolizuje deklaracj zgodnoci firmy Xerox z nastpujcymi majcymi zastosowanie dyrektywami Unii Europejskiej: 1 stycznia 1995: Dyrektywa niskonapiciowa 73/23/EWG ze zmianami zawartymi w dyrektywie 93/68/EWG 1 stycznia 1996: Dyrektywa zgodnoci elektromagnetycznej 89/336/EWG 9 marca 1999: Dyrektywa w sprawie urzdze radiowych i kocowych urzdze telekomunikacyjnych 1999/5/WE Niniejsza drukarka, uytkowana zgodnie z instrukcjami uytkownika, nie stanowi zagroenia dla konsumenta ani dla rodowiska. Aby zapewni zgodno z dyrektywami Unii Europejskiej, naley uywa ekranowanych kabli interfejsowych. Podpisan kopi Deklaracji zgodnoci dla niniejszej drukarki mona uzyska od firmy Xerox. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-13 Przepisy dotyczce drukowania Przepisy dotyczce drukowania Stany Zjednoczone Kongres ustawowo zabronil reprodukowania w pewnych warunkach poniszych przedmiotów. Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP

19 Na winnych wytwarzania takich reprodukcji mog zosta naloone kary grzywny lub wizienia. 1. Skrypty dlune lub papiery wartociowe rzdu Stanów Zjednoczonych, takie jak: Instrumenty dlune Kupony obligacji Certyfikaty srebra Obligacje Stanów Zjednoczonych Papiery wartociowe Rezerwy Federalnej Certyfikaty depozytowe rodki platnicze Banku Narodowego Banknoty Rezerwy Federalnej Certyfikaty zlota rednioterminowe obligacje skarbowe Banknoty ulamkowe Pienidze w formie papierowej Obligacje i skrypty dlune niektórych jednostek rzdowych, na przyklad agencji FHA itp. Obligacje (obligacje oszczdnociowe USA mog by fotografowane tylko do celów reklamowych zwizanych z kampani wspierajc sprzeda tych obligacji). Znaczki oplaty skarbowej. Mona skopiowa dokument prawny, na którym znajduje si skasowany znaczek oplaty skarbowej, pod warunkiem, e celem tego dzialania jest wykonanie kopii do celów zgodnych z prawem. Znaczki pocztowe, skasowane i nieskasowane. Mona fotografowa znaczki pocztowe do celów filatelistycznych, pod warunkiem, e kopia jest czarno-biala i ma wymiary liniowe mniejsze ni 75% lub wiksze ni 150% od oryginalu. Pocztowe przekazy pienine Rachunki, czeki i przelewy pienine na rzecz lub wykonane przez uprawnionych urzdników w Stanach Zjednoczonych. Znaczki i inne wiadectwa wartoci, niezalenie od nominalu, które byly lub mog by wydawane na podstawie ustawy Kongresu. 2. Skorygowane certyfikaty kompensacyjne dla weteranów wojen wiatowych. 3. Skrypty dlune lub papiery wartociowe rzdu innego kraju, zagranicznego banku lub firmy. 4. Materialy chronione przepisami prawa autorskiego, chyba e uzyskano pozwolenie wlaciciela praw autorskich lub kopiowanie podlega postanowieniom prawa autorskiego o,,uczciwym uytkowaniu" lub moliwoci reprodukowania bibliotecznego. Dalsze informacje dotyczce tych postanowie mona otrzyma pod adresem Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C , USA. Naley zwróci si z pytaniem o okólnik R Zawiadczenie o obywatelstwie lub naturalizacji. Zagraniczne zawiadczenia o naturalizacji mona fotografowa. 6. Paszporty. Zagraniczne paszporty mona fotografowa. 7. Dokumenty imigracyjne. 8. Karty poborowe. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-14 Przepisy dotyczce drukowania 9. Wybrane dokumenty dotyczce wprowadzenia do sluby, które zawieraj nastpujce informacje o rejestrowanej osobie: Zarobki lub dochód Kartoteka sdowa Stan fizyczny lub psychiczny Status niezalenoci Odbyta sluba wojskowa Wyjtek: mona fotografowa zawiadczenia o zwolnieniu ze sluby w wojsku Stanów Zjednoczonych. 10. Odznaki, karty identyfikacyjne, przepustki lub insygnia noszone przez personel wojskowy lub czlonków rónych departamentów federalnych, takich jak FBI, Ministerstwo Skarbu itp. (chyba e wykonanie fotografii jest polecone przez glow danego departamentu lub biura). Reprodukowanie nastpujcych dokumentów jest take zabronione w niektórych krajach: Zezwolenie na kierowanie pojazdem Prawo jazdy Zawiadczenie o tytule motoryzacyjnym Powysza lista nie jest kompletna i nie przyjmuje si odpowiedzialnoci za jej kompletno czy dokladno. W przypadku wtpliwoci naley skontaktowa si z prawnikiem. Kanada Parlament ustawowo zabronil reprodukowania w pewnych warunkach poniszych przedmiotów. Na winnych wytwarzania takich reprodukcji mog zosta naloone kary grzywny lub wizienia. Aktualne banknoty i pienidze w formie papierowej. Skrypty dlune lub papiery wartociowe rzdowe lub bankowe. Bony skarbowe lub dokumenty podatkowe. Piecz publiczna Kanady lub prowincji albo piecz organu publicznego, wladz Kanady lub sdu. 5. Obwieszczenia, polecenia, przepisy lub nominacje bd powiadomienia o nich (w celu nieuczciwego spowodowania rozpoznania falsyfikatu jako dokumentu wydrukowanego przez Królewsk Drukarni Kanady lub ekwiwalentn drukarni dla prowincji). 6. Oznaczenia, znamiona, pieczcie, opakowania lub projekty wykorzystywane przez bd w imieniu rzdu Kanady lub prowincji, rzdu kraju innego ni Kanada lub departamentu, rady, komisji bd urzdu ustanowionego przez rzd Kanady lub prowincji bd rzd kraju innego ni Kanada. 7. Tloczone lub samoprzylepne znaczki wykorzystywane w celach podatkowych przez rzd Kanady lub prowincji bd przez rzd kraju innego ni Kanada Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-15 Przepisy dotyczce drukowania 8. Dokumenty, rejestry lub wpisy prowadzone przez organy urzdowe obarczone wykonywaniem lub wydawaniem potwierdzonych egzemplarzy tych dokumentów, w przypadku gdy kopia ma w nieuczciwym celu zosta rozpoznana jako potwierdzony egzemplarz. 9. Materialy chronione prawem autorskim lub znaki handlowe kadego typu i rodzaju bez zgody wlaciciela praw autorskich tudzie znaku handlowego. Powysza lista zostala zamieszczona dla wygody i aby sluyla pomocy, jednake nie jest kompletna i nie przyjmuje si odpowiedzialnoci za jej kompletno czy dokladno. W przypadku wtpliwoci naley skontaktowa si z radc prawnym. Inne kraje Kopiowanie niektórych dokumentów moe by nielegalne w danym kraju. Na winnych wytwarzania takich reprodukcji mog zosta naloone kary grzywny lub wizienia. Bilety platnicze Banknoty i czeki Obligacje i papiery wartociowe bankowe i rzdowe Paszporty i karty identyfikacyjne Materialy chronione prawem autorskim i znaki handlowe -- bez zgody wlaciciela Znaczki pocztowe i inne dokumenty zbywalne Ta lista nie jest kompletna i nie przyjmuje si odpowiedzialnoci za jej kompletno i dokladno. W przypadku wtpliwoci naley skontaktowa si doradc prawnym. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-16 Przepisy dotyczce faksowania Przepisy dotyczce faksowania Stany Zjednoczone Wymagania wzgldem naglówka wysylanego faksu Wedlug ustawy o ochronie abonentów telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z 1991 roku uycie komputera lub innego urzdzenia elektronicznego, w tym faksu, do wyslania jakiejkolwiek wiadomoci jest nielegalne, chyba e ta wiadomo w górnym lub dolnym marginesie kadej transmitowanej strony lub na pierwszej stronie transmisji zawiera wyran dat i czas wyslania oraz dane identyfikacyjne jednostki gospodarczej bd innej lub osoby fizycznej wysylajcej wiadomo, a take numer telefonu maszyny wysylajcej lub jednostki gospodarczej bd innej lub osoby fizycznej. Zamieszczony numer telefoniczny nie moe by numerem z puli 900 ani innym numerem zwizanym z oplatami przekraczajcymi oplaty za polczenia lokalne lub dlugodystansowe. W celu zaprogramowania tych informacji w maszynie naley zajrze do dokumentacji uytkownika i postpowa zgodnie z opisan w niej procedur. Informacje o sprzgu danych Ten sprzt jest zgodny z czci 68 przepisów FCC i wymaganiami przyjtymi przez Pastwow Komisj ds. Kocowych Urzdze Telefonicznych (Administrative Council for Terminal Attachments, ACTA). Na obudowie tego sprztu znajduje si etykieta zawierajca midzy innymi identyfikator produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXX. Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP

20 Numer ten naley poda na wezwanie firmy telefonicznej. Wtyczka i gniazdko wykorzystywane do podlczenia tego sprztu do instalacji w lokalu oraz sieci telefonicznej musz by zgodne z wlaciwymi przepisami czci 68 przepisów FCC i wymaganiami przyjtymi przez komisj ACTA. Z produktem jest dostarczony zgodny przewód telefoniczny i wtyczka modulowa. S one przeznaczone do podlczenia do tak samo zgodnego gniazdka modulowego. Szczególowe informacje znajduj si w instrukcji instalacji. Mona bezpiecznie podlczy maszyn do standardowego gniazdka modulowego USOC RJ11C za pomoc zgodnego przewodu telefonicznego (zakoczonego wtyczkami modulowymi), który znajduje si w zestawie instalacyjnym. Szczególowe informacje znajduj si w instrukcji instalacji. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-17 Przepisy dotyczce faksowania Parametr REN (Ringer Equivalence Number) sluy okreleniu liczby urzdze, które mona podlczy do linii telefonicznej. Przekroczenie liczby REN danej linii telefonicznej moe uniemoliwi dzwonienie urzdze w odpowiedzi na polczenie przychodzce. W wikszoci obszarów suma REN nie powinna przekracza piciu (5,0). W celu upewnienia si co do liczby urzdze, które mona podlczy do linii, okrelonej jako parametr REN, naley skontaktowa si z firm telefoniczn. W przypadku produktów zatwierdzonych po 23 lipca 2001 warto REN produktu jest czci skladow identyfikatora produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXX. Cyfry przedstawione jako ## oznaczaj warto REN bez separatora dziesitnego (np. 03 odpowiada wartoci 0,3 REN). We wczeniejszych produktach parametr REN byl zamieszczany oddzielnie na etykiecie. Aby zamówi wlaciw uslug w lokalnej firmie telefonicznej, naley poda Kod interfejsu urzdzenia (FIC) i Kod zamówienia uslugi (SOC) podane niej. FIC: 02LS2 SOC: 9. 0F Potrzebne moe by równie kod gniazdka USOC i numer REN (Ringer Equivalence Number). Jeli ten sprzt firmy Xerox jest szkodliwy dla sieci telefonicznej, firma telefoniczna powiadomi uytkownika z wyprzedzeniem o koniecznoci tymczasowego przerwania wiadczenia uslug. Gdyby jednak wczeniejsze powiadomienie okazalo si niemoliwe, firma telefoniczna powiadomi uytkownika najszybciej, jak to moliwe. Ponadto uytkownik zostanie poinformowany o prawie zgloszenia do komisji FCC zaalenia, jeeli uwaa, e dzialania takie nie s konieczne. Firma telefoniczna moe dokonywa zmian urzdze, sprztu, uslug lub procedur, które mog wplywa na dzialanie sprztu. Jeli ma to miejsce, firma ta powinna powiadomi o takim fakcie z wyprzedzeniem w celu umoliwienia dokonania niezbdnych zmian pozwalajcych na nieprzerwan prac. Jeli ten sprzt firmy Xerox jest ródlem problemów, w celu dokonania naprawy lub uzyskania informacji o gwarancji naley skontaktowa si z odpowiednim centrum serwisowym, którego dane s wywietlane przez maszyn lub zawarte w przewodniku uytkownika. Jeli ten sprzt jest szkodliwy dla sieci telefonicznej, firma telefoniczna moe zada odlczenia go do momentu rozwizania problemu. Naprawy maszyny mog by przeprowadzane wylcznie przez przedstawiciela serwisowego firmy Xerox lub uslugodawc autoryzowanego przez firm Xerox. Dotyczy to okresu obowizywania gwarancji oraz póniejszego. Wykonanie nieautoryzowanej naprawy powoduje naruszenie warunków gwarancji i anulowanie pozostalego okresu gwarancyjnego. Tego sprztu nie mona uywa do polcze z liniami towarzyskimi. Polczenie z lini towarzysk podlega oplatom obowizujcym w danym kraju. W celu uzyskania informacji prosimy o zwrócenie si do krajowej komisji do spraw rodków uytecznoci publicznej, komisji do spraw uslug komunalnych lub przedsibiorstw. Jeli biuro jest wyposaone w specjaln instalacj alarmow podlczon do linii telefonicznej, naley si upewni, e podlczenie sprztu firmy Xerox nie spowoduje wylczenia urzdze alarmowych. Pytania dotyczce moliwoci wylczenia sprztu alarmowego naley kierowa do firmy telefonicznej lub dyplomowanego instalatora. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-18 Przepisy dotyczce faksowania Kanada Notatka: Etykiet Ministerstwa Przemyslu Kanady jest oznaczany zatwierdzony sprzt. Taki certyfikat oznacza, e sprzt spelnia pewne wymagania sieci telekomunikacyjnej w zakresie ochrony, pracy i bezpieczestwa, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami dotyczcymi urzdze kocowych (Terminal Equipment Technical Requirements). Ministerstwo nie gwarantuje zadowolenia uytkownika z dzialania sprztu. Przed instalacj uytkownik powinien upewni si, czy podlczenie sprztu do infrastruktury lokalnej firmy telekomunikacyjnej jest dozwolone. Sprzt musi by zainstalowany z wykorzystaniem zaakceptowanej metody podlczenia. Uytkownik musi by wiadomy, e zgodno z powyszymi warunkami nie chroni przed spadkiem jakoci uslugi w niektórych sytuacjach. Naprawy zatwierdzonego sprztu powinny by skoordynowane z przedstawicielem wyznaczonym przez dostawc. Wszelkie naprawy i zmiany dokonane w sprzcie przez uytkownika lub awarie sprztu mog by przyczyn zadania przez firm telekomunikacyjn odlczenia sprztu. Uytkownik powinien upewni si dla swojej wlasnej ochrony, e uziemienia elektryczne sieci zasilajcej, linii telefonicznej i wewntrznych metalowych rur instalacji wodnej (o ile istnieje) s polczone. Ten rodek ostronoci ma szczególne znaczenie w obszarach wiejskich. Ostronie: Uytkownik nie powinien wykonywa powyej wymienionych polcze samodzielnie, lecz w tym celu powinien skontaktowa si z odpowiednim urzdem kontroli sieci elektrycznej lub elektrykiem, zgodnie z wymogami. Parametr REN (Ringer Equivalence Number) przypisany kademu urzdzeniu kocowemu sluy identyfikacji maksymalnej liczby urzdze kocowych, które mona podlczy do interfejsu telefonicznego. Zakoczenie interfejsu moe zawiera dowoln kombinacj urzdze pod warunkiem, e suma parametrów REN wszystkich urzdze nie przekracza 5. Kanadyjska warto parametru REN znajduje si na etykiecie przytwierdzonej do urzdzenia. Wielofunkcyjna drukarka Phaser 6180MFP 1-19 Przepisy dotyczce faksowania Europa Dyrektywa w sprawie urzdze radiowych i kocowych urzdze telekomunikacyjnych Faks zostal zatwierdzony zgodnie z decyzj Rady nr 1999/5/WE odnoszc si do paneuropejskiego podlczania pojedynczych urzdze kocowych do publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN). W zwizku z rónicami midzy poszczególnymi sieciami PSTN w rónych krajach zatwierdzenie samo w sobie nie daje jednak bezwarunkowej pewnoci wlaciwego dzialania w kadym punkcie kocowym sieci PSTN. W przypadku wystpienia problemu naley najpierw skontaktowa si z autoryzowanym lokalnym sprzedawc. Ten produkt zostal przetestowany i jest zgodny z norm ES , -2, -3 bdc specyfikacj urzdze kocowych wykorzystywanych w analogowych komutowanych sieciach telefonicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W tym produkcie uytkownik moe dokonywa zmiany kodu kraju. Procedura ta jest opisana w dokumentacji uytkownika. Kod kraju powinien by ustawiony przed podlczeniem produktu do sieci. Notatka: Mimo e ten produkt moe uywa zarówno sygnalizacji polegajcej na rozlczaniu ptli (impulsowej), jak i DTMF (tonowej), zaleca si wykorzystywanie sygnalizacji DTMF. Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Phaser 6130. printer. User Guide

Phaser 6130. printer. User Guide Phaser 6130 printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support Niepublikowane

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SCX-4200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SCX-4200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG SCX-4200 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Phaser 3300MFP Drukarka wielofunkcyjna Phaser 3300MFP Przewodnik użytkownika 2008 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie do celów informacyjnych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425

Twoja instrukcja użytkownika LENOVO IDEAPAD Z465 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3336425 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika

Xerox WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika Wrzesień 2012 702P01017 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika UWAGA: Ten dokument zastępuje część Bezpieczeństwo w Przewodniku użytkownika. 2012 Xerox Corporation. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560 http://pl.yourpdfguides.com/dref/567578

Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560 http://pl.yourpdfguides.com/dref/567578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KYOCERA KM-2560. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KYOCERA KM-2560 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika

XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika XEROX PHASER 3635 Podręcznik użytkownika 2013, Xerox Corporation. Xerox e XEROX com a marca figurativa são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Nazwy produktów i znaki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo