CONTENTS. Część A... 2 Część B Część C Część D Część M... 77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONTENTS. Część A... 2 Część B... 31 Część C... 48 Część D... 75 Część M... 77"

Transkrypt

1 CONTENTS Część A... 2 Część B Część C Część D Część M... 77

2 CZĘŚĆ A A /2/21 flowfilters Van de Oudeweetering, Ronald Eerste van Swindenstraat 2 3hg 193 GD Amsterdam NL INADAY Hengelosestraat AA Enschede NL NL EN 1 - Produkty chemiczne do celów przemysłowych, naukowych i fotograficznych, jak również rolniczych, ogrodniczych i leśniczych, z wyjątkiem produktów do oczyszczania gazu, powietrza, wody i innych cieczy;surowe żywice sztuczne, nieprzetworzone plastiki; Nawozy do użyźniania gleby; Mieszanki do gaszenia ognia; Preparaty do odpuszczania i lutowania; Preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych; Środki garbarskie; Kleje do celów przemysłowych Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych; Suszarki powietrza; Bakteriobojcze (lampy -) do oczyszczania powietrza; Urządzenia jonizacyjne do uzdatniania powietrza; Powietrze (sterylizatory -). 4 - Powietrze (dezodoryzacja -); Obróbka materiałow;pozbawianie powietrza zapachu; Odświeżanie powietrza /2/21 TEATUBE Haas, Christoph Reutlinger Straße 8a 9441 Nürnberg Lehr, Matthias Äußere Sulzbacher Str Nürnberg RAU, SCHNECK & HÜBNER Königstr Nürnberg EN 21 - Narzędzia do gospodarstwa domowego /6/21 strongwatch Bonhoff, Hannes Bergstr Berlin EN 14 - Metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali szlachetnych lub pokryte nimi, nie zawarte w innych klasach; Biżuteria, kamienie szlachetne /9/21 Calle 2

3 Część A.1. CTM Calle A/S Industrivej Padborg DK Fleggaard Holding A/S Steenbergen, Charlotte Skovbakken 1 Kollund 634 Kruså DK DA 35 - Reklama; Pomoc w zakresie zarządzania; Usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą; Czynności biurowe;sprzedaż detaliczna i hurtowa związana z artykułami codziennego użytku, mianowicie artykuły żywnościowe, wyroby cukiernicze, napoje, artykuły perfumeryjne, artykuły kosmetyczne, środki i preparaty czyszczące;sprzedaż detaliczna związana z artykułami metalowymi, upominkami, w tym sztuką stosowaną;sprzedaż detaliczna następujących: artykuły gospodarstwa domowego, aparatura elektroniczna i akcesoria do nich (w tym odbiorniki telewizyjne), hydraulika, artykuły grzewcze i sanitarne (w tym przybory kuchenne i łazienkowe), komputery, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe i akcesoria do niego (w tym konsole do gier), artykuły gospodarstwa domowego i ogrodowe, mianowicie namioty i trampoliny, rożna i grille, stoły i krzesła ogrodowe, parasole przeciwsłoneczne, artykuły sportowe;wszystkie wyżej wymienione artykuły dostarczane w drodze sprzedaży detalicznej, hurtowej, przez katalogi sprzedaży wysyłkowej i media elektroniczne /1/21 Expi-Taler W środku jest zielony okrąg z niebieską literą I we wnątrz, zielony okrąd jest otoczony złotym okręgiem, na zewnętrznym złotym okręgu stoi poniżej niebieski napis Expi-Taler; Zielony, złoty, niebiesku TM24 GmbH i.g. Am Nickelberg 12a Nittendorf BLTS RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE Kumpfmühlerstr Regensburg EN 35 - Reklama; Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; Administrowanie działalności handlowej; Czynności biurowe; Aktualizacja materiałów reklamowych; Analizy kosztów; Rekrutacja personelu; Usługi doradcze w zakresie zarządzania i organizacji; Porady i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; Usługi zaopatrzeniowe dla osób trzecich; Opieka nad pracownikami w obszarze zakładowym; Eksport-import (agencje -); Zarządzanie w działalności handlowej; Usługi konsultingowe i doradcze w sprawach działalności gospodarczej; Księgowość; Rachunkowość; Audyt księgowy; Czynności biurowe; Komputerowe zarządzanie plikami; Transkrypcja; Usługi związane z przenoszeniem działalności gospodarczej; Usługi wywiadowni gospodarczych; Sporządzanie sprawozdań rachunkowych; Przygotowywanie zeznań podatkowych; Prognozy ekonomiczne; Udzielanie informacji i doradztwo dla konsumentów w sprawach handlowych i gospodarczych; Usługi w zakresie faktoringu; Reklama telewizyjna; Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; Reprodukcje heliograficzne; Publikowanie bezpłatnych tekstów reklamowych; Pomoc na rzecz firm handlowych lub przemysłowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej; Komercyjne zarządzanie licencjonowaniem towarów i usług dla osób trzecich; Tworzenie projektów do celów reklamowych; Administracja płac (payrolling); Marketing; Badania rynku i ankietowanie; Poszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich; Badania w dziedzinie działalności gospodarczej; Usługi Public Relations; Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej; Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych; Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej; Usługi outsourcing; Usługi agencji pośrednictwa pracy; Rekrutacja personelu; Przeprowadzanie testów psycholo- 3

4 CTM Część A.1. gicznych; Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami; Reklamy zewnętrzne; Prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych, dla handlu detalicznego; Usługi porównywania cen; Sporządzanie rozliczeń; Reklamy radiowe; Zbieranie i zestawianie artykułów prasowych odnośnie do danego tematu; Wycena jakości wełny; Dekoracja wystaw sklepowych; Maszynopisanie; Usługi maszynopisania; Usługi sekretarskie; Szukanie sponsorów; Usługi doradcze dla pracowników; Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych; Telefoniczne udzielanie informacji (dla nieobecnych abonentów); Administrowanie działalności handlowej; Organizować targi korelujące do branży i reklamy; Przygotowywanie tekstów (reklamowych); Promocja sprzedaży (dla osób trzecich); Wynajem miejsc na reklamy i materiałów reklamowych; Wynajem czasu reklamowego we wszystkich srodkach przekazu; Załatwianie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich; Organizowanie subskrypcji w zakresie usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich; Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych; Reklamy korespondencyjne; Dystrybucja próbek; Usługi w zakresie materiałów reklamowych; Dokumenty (powielanie -); Opracowywanie zamówień pod względem prawnotechnicznym; Usługi pokazowe w celach handlowych; Korespondencja reklamowa; Wycena firm; Zbieranie danych w komputerowych bazach danych; Usługi marketingowe;zwłaszcza budowa i nadzorowanie programów przywiązania klientów w celu wspomagania lojalności klientów w odniesieniu do przedsiębiorstwa, na przykład wykraczające poza ramy branż i przedsiębiorstw programy bonusowe i premiowe, marketing pozyskiwania klientów, pośredniczenie i wydawanie premii rzeczowych i/lub usług wszelkiego rodzaju;reklama, promowanie towarów, konsultacje biznesowe dotyczące systemów lojalnościowych dla klientów; Zarządzanie działalnością handlową, administrowanie działalnością handlową, prace biurowe, wszystkie wyżej wymienione usługi także przeważnie przez globalną sieć komputerową, na przykład przez internet; Informacje on-line odnośnie do marketingu, bonusów, programów reklamowych i/lub premiowych, na przykład przez internet;publikacje on-line, zwłaszcza w zakresie marketingu, badań marketingowych, programów przywiązania klientów, np. programów bonusowych i premiowych;programy reklamowe Transport; Pakowanie i składowanie towarów; Organizowanie podróży; Dystrybucja paczek i towarów; Dostawy gazet; Wypożyczanie samochodów;transport osób i podróżnych; Czarterowanie; Ratownictwo okrętowe [akcje ratunkowe]; Usługi łamania lodu; Wynajmowanie statków; Rezerwacja miejsc (podróż); Usługi szoferskie; Pośrednictwo transportowe; Obsługa przeprowadzek; Cumowanie statków; Usługi składowania oraz magazynowania towarów; Pakowanie towarów; Rozładunek towarów; Informacja o magazynowaniu; Pośrednictwo frachtowe; Frankowanie przesyłek pocztowych; Wynajem garaży; Przenoszenie, przewóz bagaży; Ratownictwo okrętowe; Transport sanitamy; Usługi kurierskie; Usługi w zakresie przechowywania towarów; Wynajem magazynów; Transport lotniczy;usługi pośredników w zakresie prowadzenia wycieczek; Usługi w zakresie transportu mebli; Transport i wyładunek odpadów; Parkowanie samochodów; Transport pasażerski; Transport rurociągowy; Osoby towarzyszgce podróznym (uslugi -); Usługi w zakresie rezerwacji miejsc na podróż i środków transportu; Ratownictwo (usługi -); Usługi nawigacji; Maklerstwo okrętowe; Obsługa śluz; Usługi transportu morskiego; Wystrzeliwanie i wysyłanie satelitów na życzenie osób trzecich; Prace dokerskie [załadunek okrętów]; Usługi taksówkarskie; Transport kolejowy; Transport samochodowy; Transport barkami; Statkami (transport -); Transport i wyładunek odpadów; Transport sanitarny; Transport kosztowności; Transport; Ratownictwo podwodne; Zwiedzanie (turystyka); Organizowanie rejsów; Organizowanie wycieczek turystycznych; Czarterowanie; Informacja dla podróżnych; Wynajmowanie statków; Usługi wynajmu pojazdów; Wynajmowanie garaży; Wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe; Wypożyczanie lodówek; Wypożyczanie kontenerów magazynowych; Wynajmowanie magazynów; Wynajem miejsc parkingowych; Wynajmowanie koni; Wypozyczanie foteli na kolkach; Wypożyczanie skafandrów do nurkowania; Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony]; Wagony (wynajmowanie -); Pakowanie produktów; Pakowanie i składowanie towarów; Dystrybucja prądu elektrycznego; Dystrybucja energii; Dystrybucja wody; Dostarczanie towarów; Zaopatrywanie w wodę Edukacja; Kształcenie; Rozrywka; Dzialalnosc sportowa i kulturalna; Poradnictwo w zakresie szkoleń, doskonalenia zawodowego i edukacji; Kształcenie; Informacje o działaniach rekreacyjnych i imprezach; Wystaw z dziedziny kultury lub edukacji; Elektroniczne publikacje; Udostępnianie urządzeń do karaoke; Przewodnictwo w zakresie ksztalcenia glosu; Obsługa klubów; Przedszkola [nauczanie]; Szkoły z internatem; Obsługa kasyn; Usługi ośrodków wczasowych; Usługi centrum odnowy biologicznej; Usługi poprawiania kondycji fizycznej; Obsługa pól golfowych; Muzea; Usługi sal na imprezy okolicznościowe i dyskoteki; Obsługa salonów gier; Oferowanie urządzeń sportowych;usługi studiów nagrań; Sale koncertowe; Lunaparki; Prowadzenie ogrodów zoologicznych; Wypożyczalnia książek; Szkolenia; Komputerowy skład drukarski [tzw. mała poligrafia (DTP)]; Usługi rozrywkowe; Usługi reporterskie; Usługi dotyczące organizacji czasu wolnego; Usługi obrazowania cyfrowego; Prezentacja przedstawień na żywo; Sprawdziany pedagogiczne; Przedsprzedaż biletów wstępu; Fotoreportaże; Sporządzanie napisów do filmów; Usługi edukacyjne; Wyższe uczelnie (edukacja); Kursy korespondencyjne; Telewizyjne programy rozrywkowe; Kursy korespondencyjne; Produkcja filmów; Wypożyczanie filmów; Prezentacje filmów w kinie; Zdjęcia;Tłumaczenie języka migowego; Usługi w zakresie szkoleń finansowanych ze środków rządowych i półrządowych; Instrukcje gimnastyczne; Publikacje sieciowe (on-line); Publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe); Informacja o imprezach; Usługi komponowania muzyki; Agencje teatralne; Kształtowanie strony graficznej, nie do celów reklamowych; Wykonywanie mikrofilmów; Montaż taśm wideo; Widowiska muzyczne; Oferowane online usługi gier w sieci komputerowej; Publikacja książek i periodyków w Internecie; Organizowanie i prowadzenie konferencji; Organizowanie i przeprowadzanie kongresów; Organizowanie i prowadzenie koncertów; Organizowanie i przeprowadzanie sympozjów; Usługi planowania przyjęć; Rezerwacja miejsc na spektakle; Kształcenie praktyczne (pokazy); Produkcja przedstawień; Nauczanie religii; Radiowe programy rozrywkowe; Dzialalnosc sportowa i kulturalna; Postsynchronizacja; Produkcje teatralne; Tresura zwierząt; Kultura fizyczna;tłumaczenia; Rozrywka; Usługi edukacyjne; Organizowanie zawodów sportowych; Organizowanie i przeprowadzanie seminariów; Organizowanie i prowadzenie warsztatów; Organizowanie i przeprowadzanie zjazdów; Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji; Organizowanie balów; Organizowanie loterii; Organizowanie rozrywkowych show; Organizowanie konkursów; Pisanie scenariuszy; Redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe; Wypożyczanie sprzętu audio; Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych; Wypożyczanie dekoracji teatralnych; Wypożyczanie kamer wideo; Wypożyczanie projektorów filmowych i akcesoriów; Usługi wypożyczania filmów; Wynajmowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych; Wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów); Wynajmowanie stadionów; Wynajmowanie kortów tenisowych; Wypożyczanie dekoracji scenicznych; Wypożyczanie nagrań dźwiękowych; Wypożyczanie kamer wideo; Publikowanie książek;filmowanie; Usługi w zakresie produkcji taśm wideo; Wypożyczanie taśm wideo; Chronometraż imprez sportowych; Przedstawienia cyrkowe; Produkcja programów radiowych i telewizyjnych;publikacje online, zwłaszcza o zastosowaniu ujętego w klasie 9 oprogramowania komputerowego. 4

5 Część A.1. CTM Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Przemysłowa analiza i badanie usług; Projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego; Aktualizacja oprogramowania komputerowego; Doradztwo w dziedzinie oszczędzania energii; Udostępnienie wyszukiwarek internetowych; Badania biologiczne; Doradztwo w sprawach komputerów; Usługi konsultingowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego; Projektowanie systemów komputerowych; Analiza systemów komputerowych; Projektowanie oprogramowania komputerowego; Usługi kreślarskie; Usługi architektów wnętrz i inżynierów; Usługi chemiczne;usługi projektantów-architektów lub projektantów opakowań; Usługi projektanta mody; Badania fizyczne; Usługi chemiczne; Usługi w celu ochrony przed wirusami komputerowymi; Analizy chemiczne; Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki; Dęby; Rozwijanie zintegrowanych koncepcji gospodarki energetycznej; Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich z uwzględnieniem nowych produktów; Projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego; Programowanie komputerów;analiza w celu eksploatacji i ekspertyz pól naftowych; Pomiary geodezyjne; Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska; Badania bakteriologiczne; Badania chemiczne; Badania w dziedzinie kosmetyki; Badania techniczne; Badania mechaniczne; Badania i ekspertyzy geologiczne; Poszukiwania geologiczne; Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich; Szczepienie chmur; Przemysłowa analiza i badanie usług; Prace inżynieryjne; Instalacje oprogramowania komputerowego; Projektowanie budynków; Konwertowanie programów komputerowych i danych, z wyjątkiem zmiany fizycznej; Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną; Powielanie oprogramowania komputerowego; Pomiary gruntu; Analiza materiałów; Badania fizyczne; Opracowywanie projektów; Usługi rozwojowo-badawcze odnośnie do nowych produktów świadczone dla osób trzecich; Planowanie urbanistyczne; Styling; Opracowywanie projektów technicznych; Doradztwo technologiczne; Kontrola przydatności drogowej pojazdów; Badanie szybów naftowych; Badania dotyczące ochrony środowiska; Akwanautyka (badania podwodne); Wynajem i konserwacja miejsc pamięci w celu użytku jako strony www dla osób trzecich; Wypozyczanie oprogramowania komputerowego; Wynajem komputerów; Wynajem serwerów sieci web; Odzyskiwanie danych komputerowych; Testowanie materiałów; Prognozowanie pogody; Odzyskiwanie danych komputerowych; Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie;pozyskiwanie danych i zarządzanie bazami danych w zakresie programów przywiązania klientów, wyżej wymienione usługi także przeważnie przez globalną sieć komputerową, na przykład przez internet;usługi komputerowe do zarządzania komunikacją on-line, zwłaszcza w zakresie serwisu dla klientów, wspierania klientów, sprzedaży i marketingu /1/21 Expi-Taler TM24 GmbH i.g. Am Nickelberg 12a Nittendorf BLTS RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE Kumpfmühlerstr Regensburg EN 35 - Reklama; Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; Administrowanie działalności handlowej; Czynności biurowe; Aktualizacja materiałów reklamowych; Analizy kosztów; Rekrutacja personelu; Usługi doradcze w zakresie zarządzania i organizacji; Porady i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; Usługi zaopatrzeniowe dla osób trzecich; Opieka nad pracownikami w obszarze zakładowym; Eksport-import (agencje -); Zarządzanie w działalności handlowej; Usługi konsultingowe i doradcze w sprawach działalności gospodarczej; Księgowość; Rachunkowość; Audyt księgowy; Czynności biurowe; Komputerowe zarządzanie plikami; Transkrypcja; Usługi związane z przenoszeniem działalności gospodarczej; Usługi wywiadowni gospodarczych; Sporządzanie sprawozdań rachunkowych; Przygotowywanie zeznań podatkowych; Prognozy ekonomiczne; Udzielanie informacji i doradztwo dla konsumentów w sprawach handlowych i gospodarczych; Usługi w zakresie faktoringu; Reklama telewizyjna; Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; Reprodukcje heliograficzne; Publikowanie bezpłatnych tekstów reklamowych; Pomoc na rzecz firm handlowych lub przemysłowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej; Komercyjne zarządzanie licencjonowaniem towarów i usług dla osób trzecich; Tworzenie projektów do celów reklamowych; Administracja płac (payrolling); Marketing; Badania rynku i ankietowanie; Poszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich; Badania w dziedzinie działalności gospodarczej; Usługi Public Relations; Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej; Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych; Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej; Usługi outsourcing; Usługi agencji pośrednictwa pracy; Rekrutacja personelu; Przeprowadzanie testów psychologicznych; Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami; Reklamy zewnętrzne; Prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych, dla handlu detalicznego; Usługi porównywania cen; Sporządzanie rozliczeń; Reklamy radiowe; Zbieranie i zestawianie artykułów prasowych odnośnie do danego tematu; Wycena jakości wełny; Dekoracja wystaw sklepowych; Maszynopisanie; Usługi maszynopisania; Usługi sekretarskie; Szukanie sponsorów; Usługi doradcze dla pracowników; Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych; Telefoniczne udzielanie informacji (dla nieobecnych abonentów); Administrowanie działalności handlowej; Organizować targi korelujące do branży i reklamy; Przygotowywanie tekstów (reklamowych); Promocja sprzedaży (dla osób trzecich); Wynajem miejsc na reklamy i materiałów reklamowych; Wynajem czasu reklamowego we wszystkich srodkach przekazu; Załatwianie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich; Organizowanie subskrypcji w zakresie usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich; Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych; Reklamy korespondencyjne; Dystrybucja próbek; Usługi w zakresie materiałów reklamowych; Dokumenty (powielanie -); Opracowywanie zamówień pod względem prawnotechnicznym; Usługi pokazowe w celach handlowych; Korespondencja reklamowa; Wycena firm; Zbieranie danych w komputerowych bazach danych; Usługi marketingowe;zwłaszcza budowa i nadzorowanie programów przywiązania klientów w celu wspomagania lojalności klientów w odniesieniu do przedsiębiorstwa, na przykład wykraczające poza ramy branż i przedsiębiorstw programy bonusowe i premiowe, marketing pozyskiwania klientów, pośredniczenie i wydawanie premii rzeczowych i/lub usług wszelkiego rodzaju;reklama, promowanie towarów, konsultacje biznesowe dotyczące systemów lojalnościowych dla klientów; Zarządzanie działalnością handlową, administrowanie działalnością handlową, prace biurowe, wszystkie wyżej wymienione usługi także przeważnie przez globalną sieć komputerową, na przykład przez internet; Informacje on-line odnośnie do marketingu, bonusów, programów reklamowych i/lub premiowych, na przykład przez internet;publikacje on-line, zwłaszcza w zakresie marketingu, badań marketingowych, programów przywiązania klientów, np. programów bonusowych i premiowych;programy reklamowe. 5

6 CTM Część A Transport; Pakowanie i składowanie towarów; Organizowanie podróży; Dystrybucja paczek i towarów; Dostawy gazet; Wypożyczanie samochodów;transport osób i podróżnych; Czarterowanie; Ratownictwo okrętowe [akcje ratunkowe]; Usługi łamania lodu; Wynajmowanie statków; Rezerwacja miejsc (podróż); Usługi szoferskie; Pośrednictwo transportowe; Obsługa przeprowadzek; Cumowanie statków; Usługi składowania oraz magazynowania towarów; Pakowanie towarów; Rozładunek towarów; Informacja o magazynowaniu; Pośrednictwo frachtowe; Frankowanie przesyłek pocztowych; Wynajem garaży; Przenoszenie, przewóz bagaży; Ratownictwo okrętowe; Transport sanitamy; Usługi kurierskie; Usługi w zakresie przechowywania towarów; Wynajem magazynów; Transport lotniczy;usługi pośredników w zakresie prowadzenia wycieczek; Usługi w zakresie transportu mebli; Transport i wyładunek odpadów; Parkowanie samochodów; Transport pasażerski; Transport rurociągowy; Osoby towarzyszgce podróznym (uslugi -); Usługi w zakresie rezerwacji miejsc na podróż i środków transportu; Ratownictwo (usługi -); Usługi nawigacji; Maklerstwo okrętowe; Obsługa śluz; Usługi transportu morskiego; Wystrzeliwanie i wysyłanie satelitów na życzenie osób trzecich; Prace dokerskie [załadunek okrętów]; Usługi taksówkarskie; Transport kolejowy; Transport samochodowy; Transport barkami; Statkami (transport -); Transport i wyładunek odpadów; Transport sanitarny; Transport kosztowności; Transport; Ratownictwo podwodne; Zwiedzanie (turystyka); Organizowanie rejsów; Organizowanie wycieczek turystycznych; Czarterowanie; Informacja dla podróżnych; Wynajmowanie statków; Usługi wynajmu pojazdów; Wynajmowanie garaży; Wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe; Wypożyczanie lodówek; Wypożyczanie kontenerów magazynowych; Wynajmowanie magazynów; Wynajem miejsc parkingowych; Wynajmowanie koni; Wypozyczanie foteli na kolkach; Wypożyczanie skafandrów do nurkowania; Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony]; Wagony (wynajmowanie -); Pakowanie produktów; Pakowanie i składowanie towarów; Dystrybucja prądu elektrycznego; Dystrybucja energii; Dystrybucja wody; Dostarczanie towarów; Zaopatrywanie w wodę Edukacja; Kształcenie; Rozrywka; Dzialalnosc sportowa i kulturalna; Poradnictwo w zakresie szkoleń, doskonalenia zawodowego i edukacji; Kształcenie; Informacje o działaniach rekreacyjnych i imprezach; Wystaw z dziedziny kultury lub edukacji; Elektroniczne publikacje; Udostępnianie urządzeń do karaoke; Przewodnictwo w zakresie ksztalcenia glosu; Obsługa klubów; Przedszkola [nauczanie]; Szkoły z internatem; Obsługa kasyn; Usługi ośrodków wczasowych; Usługi centrum odnowy biologicznej; Usługi poprawiania kondycji fizycznej; Obsługa pól golfowych; Muzea; Usługi sal na imprezy okolicznościowe i dyskoteki; Obsługa salonów gier; Oferowanie urządzeń sportowych;usługi studiów nagrań; Sale koncertowe; Lunaparki; Prowadzenie ogrodów zoologicznych; Wypożyczalnia książek; Szkolenia; Komputerowy skład drukarski [tzw. mała poligrafia (DTP)]; Usługi rozrywkowe; Usługi reporterskie; Usługi dotyczące organizacji czasu wolnego; Usługi obrazowania cyfrowego; Prezentacja przedstawień na żywo; Sprawdziany pedagogiczne; Przedsprzedaż biletów wstępu; Fotoreportaże; Sporządzanie napisów do filmów; Usługi edukacyjne; Wyższe uczelnie (edukacja); Kursy korespondencyjne; Telewizyjne programy rozrywkowe; Kursy korespondencyjne; Produkcja filmów; Wypożyczanie filmów; Prezentacje filmów w kinie; Zdjęcia;Tłumaczenie języka migowego; Usługi w zakresie szkoleń finansowanych ze środków rządowych i półrządowych; Instrukcje gimnastyczne; Publikacje sieciowe (on-line); Publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe); Informacja o imprezach; Usługi komponowania muzyki; Agencje teatralne; Kształtowanie strony graficznej, nie do celów reklamowych; Wykonywanie mikrofilmów; Montaż taśm wideo; Widowiska muzyczne; Oferowane online usługi gier w sieci komputerowej; Publikacja książek i periodyków w Internecie; Organizowanie i prowadzenie konferencji; Organizowanie i przeprowadzanie kongresów; Organizowanie i prowadzenie koncertów; Organizowanie i przeprowadzanie sympozjów; Usługi planowania przyjęć; Rezerwacja miejsc na spektakle; Kształcenie praktyczne (pokazy); Produkcja przedstawień; Nauczanie religii; Radiowe programy rozrywkowe; Dzialalnosc sportowa i kulturalna; Postsynchronizacja; Produkcje teatralne; Tresura zwierząt; Kultura fizyczna;tłumaczenia; Rozrywka; Usługi edukacyjne; Organizowanie zawodów sportowych; Organizowanie i przeprowadzanie seminariów; Organizowanie i prowadzenie warsztatów; Organizowanie i przeprowadzanie zjazdów; Organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji; Organizowanie balów; Organizowanie loterii; Organizowanie rozrywkowych show; Organizowanie konkursów; Pisanie scenariuszy; Redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe; Wypożyczanie sprzętu audio; Wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych; Wypożyczanie dekoracji teatralnych; Wypożyczanie kamer wideo; Wypożyczanie projektorów filmowych i akcesoriów; Usługi wypożyczania filmów; Wynajmowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych; Wypożyczanie sprzętu sportowego (z wyjątkiem pojazdów); Wynajmowanie stadionów; Wynajmowanie kortów tenisowych; Wypożyczanie dekoracji scenicznych; Wypożyczanie nagrań dźwiękowych; Wypożyczanie kamer wideo; Publikowanie książek;filmowanie; Usługi w zakresie produkcji taśm wideo; Wypożyczanie taśm wideo; Chronometraż imprez sportowych; Przedstawienia cyrkowe; Produkcja programów radiowych i telewizyjnych;publikacje online, zwłaszcza o zastosowaniu ujętego w klasie 9 oprogramowania komputerowego Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Przemysłowa analiza i badanie usług; Projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego; Aktualizacja oprogramowania komputerowego; Doradztwo w dziedzinie oszczędzania energii; Udostępnienie wyszukiwarek internetowych; Badania biologiczne; Doradztwo w sprawach komputerów; Usługi konsultingowe w dziedzinie oprogramowania komputerowego; Projektowanie systemów komputerowych; Analiza systemów komputerowych; Projektowanie oprogramowania komputerowego; Usługi kreślarskie; Usługi architektów wnętrz i inżynierów; Usługi chemiczne;usługi projektantów-architektów lub projektantów opakowań; Usługi projektanta mody; Badania fizyczne; Usługi chemiczne; Usługi w celu ochrony przed wirusami komputerowymi; Analizy chemiczne; Stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki; Dęby; Rozwijanie zintegrowanych koncepcji gospodarki energetycznej; Prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich z uwzględnieniem nowych produktów; Projektowanie i rozwijanie sprzętu i oprogramowania komputerowego; Programowanie komputerów;analiza w celu eksploatacji i ekspertyz pól naftowych; Pomiary geodezyjne; Usługi badawcze w zakresie ochrony środowiska; Badania bakteriologiczne; Badania chemiczne; Badania w dziedzinie kosmetyki; Badania techniczne; Badania mechaniczne; Badania i ekspertyzy geologiczne; Poszukiwania geologiczne; Tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich; Szczepienie chmur; Przemysłowa analiza i badanie usług; Prace inżynieryjne; Instalacje oprogramowania komputerowego; Projektowanie budynków; Konwertowanie programów komputerowych i danych, z wyjątkiem zmiany fizycznej; Konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną; Powielanie oprogramowania komputerowego; Pomiary gruntu; Analiza materiałów; Badania fizyczne; Opracowywanie projektów; Usługi rozwojowo-badawcze odnośnie do nowych produktów świadczone dla osób trzecich; Planowanie urbanistyczne; Styling; Opracowywanie projektów technicznych; Doradztwo technologiczne; Kontrola przydatności drogowej pojazdów; Badanie szybów naftowych; Badania dotyczące ochrony środowiska; Akwanautyka (badania podwodne); Wynajem i konserwacja miejsc pamięci w celu użytku jako strony www dla osób trzecich; Wypozyczanie oprogramowania komputerowego; Wynajem komputerów; Wynajem serwerów sieci web; Odzyskiwanie danych komputerowych; Testowanie materiałów; 6

7 Część A.1. CTM Prognozowanie pogody; Odzyskiwanie danych komputerowych; Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie;pozyskiwanie danych i zarządzanie bazami danych w zakresie programów przywiązania klientów, wyżej wymienione usługi także przeważnie przez globalną sieć komputerową, na przykład przez internet;usługi komputerowe do zarządzania komunikacją on-line, zwłaszcza w zakresie serwisu dla klientów, wspierania klientów, sprzedaży i marketingu /1/21 tm24 TM24 GmbH i.g. Am Nickelberg 12a Nittendorf BLTS RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE Kumpfmühlerstr Regensburg EN 35 - Reklama; Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; Administrowanie działalności handlowej; Czynności biurowe; Aktualizacja materiałów reklamowych; Analizy kosztów; Rekrutacja personelu; Usługi doradcze w zakresie zarządzania i organizacji; Porady i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; Usługi zaopatrzeniowe dla osób trzecich; Opieka nad pracownikami w obszarze zakładowym; Eksport-import (agencje -); Zarządzanie w działalności handlowej; Usługi konsultingowe i doradcze w sprawach działalności gospodarczej; Księgowość; Rachunkowość; Audyt księgowy; Czynności biurowe; Komputerowe zarządzanie plikami; Transkrypcja; Usługi związane z przenoszeniem działalności gospodarczej; Usługi wywiadowni gospodarczych; Sporządzanie sprawozdań rachunkowych; Przygotowywanie zeznań podatkowych; Prognozy ekonomiczne; Udzielanie informacji i doradztwo dla konsumentów w sprawach handlowych i gospodarczych; Usługi w zakresie faktoringu; Reklama telewizyjna; Usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; Reprodukcje heliograficzne; Publikowanie bezpłatnych tekstów reklamowych; Pomoc na rzecz firm handlowych lub przemysłowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej; Komercyjne zarządzanie licencjonowaniem towarów i usług dla osób trzecich; Tworzenie projektów do celów reklamowych; Administracja płac (payrolling); Marketing; Badania rynku i ankietowanie; Poszukiwania informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich; Badania w dziedzinie działalności gospodarczej; Usługi Public Relations; Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej; Organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych; Doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej; Usługi outsourcing; Usługi agencji pośrednictwa pracy; Rekrutacja personelu; Przeprowadzanie testów psychologicznych; Doradztwo w zakresie zarządzania kadrami; Reklamy zewnętrzne; Prezentacja towarów w mediach komunikacyjnych, dla handlu detalicznego; Usługi porównywania cen; Sporządzanie rozliczeń; Reklamy radiowe; Zbieranie i zestawianie artykułów prasowych odnośnie do danego tematu; Wycena jakości wełny; Dekoracja wystaw sklepowych; Maszynopisanie; Usługi maszynopisania; Usługi sekretarskie; Szukanie sponsorów; Usługi doradcze dla pracowników; Systematyzacja danych w komputerowych bazach danych; Telefoniczne udzielanie informacji (dla nieobecnych abonentów); Administrowanie działalności handlowej; Organizować targi korelujące do branży i reklamy; Przygotowywanie tekstów (reklamowych); Promocja sprzedaży (dla osób trzecich); Wynajem miejsc na reklamy i materiałów reklamowych; Wynajem czasu reklamowego we wszystkich srodkach przekazu; Załatwianie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich; Organizowanie subskrypcji w zakresie usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich; Pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych; Reklamy korespondencyjne; Dystrybucja próbek; Usługi w zakresie materiałów reklamowych; Dokumenty (powielanie -); Opracowywanie zamówień pod względem prawnotechnicznym; Usługi pokazowe w celach handlowych; Korespondencja reklamowa; Wycena firm; Zbieranie danych w komputerowych bazach danych; Usługi marketingowe;zwłaszcza budowa i nadzorowanie programów przywiązania klientów w celu wspomagania lojalności klientów w odniesieniu do przedsiębiorstwa, na przykład wykraczające poza ramy branż i przedsiębiorstw programy bonusowe i premiowe, marketing pozyskiwania klientów, pośredniczenie i wydawanie premii rzeczowych i/lub usług wszelkiego rodzaju;reklama, promowanie towarów, konsultacje biznesowe dotyczące systemów lojalnościowych dla klientów; Zarządzanie działalnością handlową, administrowanie działalnością handlową, prace biurowe, wszystkie wyżej wymienione usługi także przeważnie przez globalną sieć komputerową, na przykład przez internet; Informacje on-line odnośnie do marketingu, bonusów, programów reklamowych i/lub premiowych, na przykład przez internet;publikacje on-line, zwłaszcza w zakresie marketingu, badań marketingowych, programów przywiązania klientów, np. programów bonusowych i premiowych;programy reklamowe Transport; Pakowanie i składowanie towarów; Organizowanie podróży; Dystrybucja paczek i towarów; Dostawy gazet; Wypożyczanie samochodów;transport osób i podróżnych; Czarterowanie; Ratownictwo okrętowe [akcje ratunkowe]; Usługi łamania lodu; Wynajmowanie statków; Rezerwacja miejsc (podróż); Usługi szoferskie; Pośrednictwo transportowe; Obsługa przeprowadzek; Cumowanie statków; Usługi składowania oraz magazynowania towarów; Pakowanie towarów; Rozładunek towarów; Informacja o magazynowaniu; Pośrednictwo frachtowe; Frankowanie przesyłek pocztowych; Wynajem garaży; Przenoszenie, przewóz bagaży; Ratownictwo okrętowe; Transport sanitamy; Usługi kurierskie; Usługi w zakresie przechowywania towarów; Wynajem magazynów; Transport lotniczy;usługi pośredników w zakresie prowadzenia wycieczek; Usługi w zakresie transportu mebli; Transport i wyładunek odpadów; Parkowanie samochodów; Transport pasażerski; Transport rurociągowy; Osoby towarzyszgce podróznym (uslugi -); Usługi w zakresie rezerwacji miejsc na podróż i środków transportu; Ratownictwo (usługi -); Usługi nawigacji; Maklerstwo okrętowe; Obsługa śluz; Usługi transportu morskiego; Wystrzeliwanie i wysyłanie satelitów na życzenie osób trzecich; Prace dokerskie [załadunek okrętów]; Usługi taksówkarskie; Transport kolejowy; Transport samochodowy; Transport barkami; Statkami (transport -); Transport i wyładunek odpadów; Transport sanitarny; Transport kosztowności; Transport; Ratownictwo podwodne; Zwiedzanie (turystyka); Organizowanie rejsów; Organizowanie wycieczek turystycznych; Czarterowanie; Informacja dla podróżnych; Wynajmowanie statków; Usługi wynajmu pojazdów; Wynajmowanie garaży; Wynajmowanie powierzchni na salony samochodowe; Wypożyczanie lodówek; Wypożyczanie kontenerów magazynowych; Wynajmowanie magazynów; Wynajem miejsc parkingowych; Wynajmowanie koni; Wypozyczanie foteli na kolkach; Wypożyczanie skafandrów do nurkowania; Wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony]; Wagony (wynajmowanie -); Pakowanie produktów; Pakowanie i składowanie towarów; Dystrybucja prądu elektrycznego; Dystrybucja energii; Dystrybucja wody; Dostarczanie towarów; Zaopatrywanie w wodę Edukacja; Kształcenie; Rozrywka; Dzialalnosc sportowa i kulturalna; Poradnictwo w zakresie szkoleń, doskonalenia zawodowego i edukacji; Kształcenie; Informacje o 7

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 180 Część C... 195 Część D... 216 Część M... 230

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 180 Część C... 195 Część D... 216 Część M... 230 CONTENTS Część A... 2 Część B... 18 Część C... 195 Część D... 216 Część M... 23 CZĘŚĆ A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California

Bardziej szczegółowo

41 obsługa urządzeń sportowych 40 obuwie (barwienie -) 37 obuwie (naprawa -) 45 ochrona osobista 45 ochrona osobista [eskorta] 42 ochrona środowiska

41 obsługa urządzeń sportowych 40 obuwie (barwienie -) 37 obuwie (naprawa -) 45 ochrona osobista 45 ochrona osobista [eskorta] 42 ochrona środowiska Symbol klsyfikacyjny Opis 40 nabłyszczanie futer 38 nadawanie telegramów 37 nadzór budowlany 45 nadzór nocny (ochrona) 41 nagrania dźwiękowe (wypożyczanie -) 41 nagrywanie filmów na taśmach wideo [filmowanie]

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CONTENTS Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88 CZĘŚĆ A A.1. 22 8548174 25/9/29 ZERO HOUSE 22 8695348 18/11/29 Waterless. Printing. Naturally. 571 591 Tekst Zero House napisany

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330 CONTENTS Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330 CZĘŚĆ A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 218 Część C... 250 Część D... 273 Część M... 275

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 218 Część C... 250 Część D... 273 Część M... 275 CONTENTS Część A... 2 Część B... 218 Część C... 25 Część D... 273 Część M... 275 CZĘŚĆ A A.1. 8861825 5/2/21 DC-SIM KBC ADVANCED TECHNOLOGIES PLC KBC House 42-5 Hersham Road Walton on Thames, Surrey KT12

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CONTENTS Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CZĘŚĆ A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 154 Część C... 215 Część D... 235 Część M... 237

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 154 Część C... 215 Część D... 235 Część M... 237 CONTENTS Część A... 2 Część B... 154 Część C... 215 Część D... 235 Część M... 237 CZĘŚĆ A A.1. 27 27 9747486 18/2/211 UTRUSTA Inter IKEA Systems B.V. Olof Palmestraat 1 2616 LN Delft NL Inter IKEA Holding

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 91 Część C... 103 Część D... 124 Część M... 126

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 91 Część C... 103 Część D... 124 Część M... 126 CONTENTS Część A... 2 Część B... 91 Część C... 13 Część D... 124 Część M... 126 CZĘŚĆ A A.1. 9292582 3/8/21 FLORAL Errebi Paper S.r.l. Industria Cartaria Via Valle Po, 92 122 Madonna dell'olmo (Cuneo)

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 71 Część C... 134 Część D... 150 Część M... 152

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 71 Część C... 134 Część D... 150 Część M... 152 CONTENTS Część A... 2 Część B... 71 Część C... 134 Część D... 15 Część M... 152 CZĘŚĆ A A.1. 22 22 591 8341331 4/6/29 SPLENDOR F. LIMA, S.A. Largo do Movimento das Forças Armadas, 1 Alfragide 272-391 Amadora

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 220 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 310

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 220 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 310 CONTENTS Część A... 2 Część B... Część C... 267 Część D... 29 Część M... 31 CZĘŚĆ A A.1. 8578197 28/9/29 IKIOSK Axel Springer AG Axel-Springer-Str. 65 1888 Berlin JONAS RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH Hohenstaufenring

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 32 Część C... 49 Część D... 74 Część M... 76

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 32 Część C... 49 Część D... 74 Część M... 76 CONTENTS Część A... 2 Część B... 32 Część C... 49 Część D... 74 Część M... 76 CZĘŚĆ A A.1. 8856692 3/2/21 BIG GAME 591 531 czarny 27.5.1 SIGN FISHING Sp. z o.o. Kruszyn Krajeński 56 A 86-5 Białe Błota

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 104 Część C... 138 Część D... 157 Część E... 159 Część M... 163

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 104 Część C... 138 Część D... 157 Część E... 159 Część M... 163 CONTENTS Część A... 2 Część B... 14 Część C... 138 Część D... 157 Część E... 159 Część M... 163 CZĘŚĆ A A.1. 143211 9/11/211 1515369 PERFECT GREEN 21/12/211 Kłopociński, Marcin Karpacka 14 C 4- Warszawa

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214 CONTENTS Część A... 2 Część B... 147 Część C... 188 Część D... 212 Część M... 214 CZĘŚĆ A A.1. 989261 14/3/211 WEB TV - ENJOY THE WEB GRUNDIG Multimedia B.V. Strawinskylaan 315 177 ZX Amsterdam NL LOUIS

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 46 Część C... 73 Część D... 96 Część M... 113

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 46 Część C... 73 Część D... 96 Część M... 113 CONTENTS Część A... 2 Część B... 46 Część C... 73 Część D... 96 Część M... 113 CZĘŚĆ A A.1. 22 554 554 27 6829576 14/4/28 13.1.11 Catellani, Enzo Via Papa Giovanni XXIII, 55 242 Villa di Serio (BG) A.BRE.MAR.

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 105 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CONTENTS Część A... 2 Część B... 15 Część C... 134 Część D... 156 Część E... 158 Część M... 165 CZĘŚĆ A A.1. 866493 9/1/29 DIGITAL ARTS Digital Arts Inc. 15F Prudential Tower, 13-1, Nagata-cho, 2-chome

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 135 Część C... 166 Część D... 177 Część M... 179

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 135 Część C... 166 Część D... 177 Część M... 179 CONTENTS Część A... 2 Część B... 135 Część C... 166 Część D... 177 Część M... 179 CZĘŚĆ A A.1. 22 22 971286 4/2/211 EASYdrive Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstr. 5 48163 Münster HABBEL & HABBEL Am Kanonengraben

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 242 Część C... 369 Część D... 381 Część M... 443

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 242 Część C... 369 Część D... 381 Część M... 443 CONTENTS Część A... 2 Część B... 242 Część C... 369 Część D... 381 Część M... 443 CZĘŚĆ A A.1. 001607332 12/04/2000 CLUBBER'S GUI TO... Ministry of Sound Holdings Limited 103 Gaunt Street London SE1 6DP

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 133 Część C... 152 Część D... 176 Część M... 178

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 133 Część C... 152 Część D... 176 Część M... 178 CONTENTS Część A... 2 Część B... 133 Część C... 152 Część D... 176 Część M... 178 CZĘŚĆ A A.1. 554 92595 12/4/21 3 Co. Kildare IE TOMKINS & CO. 5 Dartmouth Road Dublin 6 IE 4 - Węgiel. IE - 8/4/21-1/6192

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... 210 Część M... 212 CONTENTS Część A... 2 Część B... 152 Część C... 187 Część D... Część M... 212 CZĘŚĆ A A.1. 9652892 12/1/211 NeXii 27.5.1 CSR Systems (Pty) Ltd Block A, Richmond Centre Cnr Main Road & Gabriel Road Plumstead,

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 268 Część C... 287 Część D... 310 Część M... 319

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 268 Część C... 287 Część D... 310 Część M... 319 CONTENTS Część A... 2 Część B... 268 Część C... 287 Część D... 31 Część M... 319 CZĘŚĆ A A.1. 571 895545 12/3/21 CLIP AND STAND BG - Цветна фигурална запазена марка CLIP AND STAND - Marca CLIP AND STAND

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 173 Część C... 213 Część D... 234 Część M... 236

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 173 Część C... 213 Część D... 234 Część M... 236 CONTENTS Część A... 2 Część B... 173 Część C... 213 Część D... 234 Część M... 236 CZĘŚĆ A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 107 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 107 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166 CONTENTS Część A... 2 Część B... 17 Część C... 115 Część D... 127 Część M... 166 CZĘŚĆ A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 221 Część C... 240 Część D... 261 Część M... 275

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 221 Część C... 240 Część D... 261 Część M... 275 CONTENTS Część A... 2 Część B... 221 Część C... 24 Część D... 261 Część M... 275 CZĘŚĆ A A.1. 8931149 5/3/21 14 - Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 159 Część C... 178 Część D... 199 Część M... 201

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 159 Część C... 178 Część D... 199 Część M... 201 CONTENTS Część A... 2 Część B... 159 Część C... 178 Część D... 199 Część M... 21 CZĘŚĆ A A.1. 7464498 15/12/28 THE URBAN MARKET COMPANY The Urban Market Company Ltd 58 Grosvenor Street London W1K 3JB APPLEYARD

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 234 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 301

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 234 Część C... 267 Część D... 290 Część M... 301 CONTENTS Część A... 2 Część B... 234 Część C... 267 Część D... 29 Część M... 31 CZĘŚĆ A A.1. 967771 17/12/21 VfL Bochum 1848 24.1.3 24.1.15 VfL Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e.v. Castroper Str. 145 44791

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 164 Część C... 203 Część D... 234 Część M... 236

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 164 Część C... 203 Część D... 234 Część M... 236 CONTENTS Część A... 2 Część B... 164 Część C... 23 Część D... 234 Część M... 236 CZĘŚĆ A A.1. 27 9772476 28/2/211 LandProp LandProp Services Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 56c -83 Warszawa PL KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 142 Część C... 175 Część D... 203 Część M... 205

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 142 Część C... 175 Część D... 203 Część M... 205 CONTENTS Część A... 2 Część B... 142 Część C... 175 Część D... 23 Część M... 25 CZĘŚĆ A A.1. 9827544 21/3/211 POWERED FOR LIFE Cambridge Silicon Radio Ltd. Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 193 Część C... 236 Część D... 260 Część M... 262

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 193 Część C... 236 Część D... 260 Część M... 262 CONTENTS Część A... 2 Część B... 193 Część C... 236 Część D... 26 Część M... 262 CZĘŚĆ A A.1. 9225384 31/8/21 hairlady Reiswich, Waldemar Duisburger Str. 413 47198 Duisburg SCHEFFLER RA Scheffler, Hauke

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 151 Część C... 182 Część D... 202 Część M... 204

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 151 Część C... 182 Część D... 202 Część M... 204 CONTENTS Część A... 2 Część B... Część C... 182 Część D... 22 Część M... 24 CZĘŚĆ A A.1. 22 22 9958992 11/5/211 Excellent Play Steenhold, Jens Martin Frederik d. 3s vej 7 Fredericia DK DA EN 2 - Meble.

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 77 Część C... 106 Część D... 126 Część M... 128

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 77 Część C... 106 Część D... 126 Część M... 128 CONTENTS Część A... 2 Część B... 77 Część C... 16 Część D... 126 Część M... 128 CZĘŚĆ A A.1. 9242496 13/7/21 POSIDONIA Ramirez Sierra, José Agustín Plaza Triangular Esq. Doctor Pérez Llorca (Inmobiliaria

Bardziej szczegółowo