Finansowanie efektywno ci energetycznej w Polsce: do wiadczenia EBOiR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie efektywno ci energetycznej w Polsce: do wiadczenia EBOiR"

Transkrypt

1 Finansowanie efektywno ci energetycznej w Polsce: do wiadczenia EBOiR EPEC workshop MRR, Warszawa, 18 grudnia, 2012 Grzegorz Peszko Wiodący ekonomista ds. Energetyki i Ochrony rodowiska Biuro G ównego Ekonomisty, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) European Bank for Reconstruction and Development 2012

2 2

3 Gdzie dzia amy? 3

4 EBOR Instytucja międzynarodowa o ratingu AAA/Aaa. Baza kapitałowa EUR 30 mld. Udziałowcami jest 61 krajów i 2 instytucje. Misja: Wspieranie procesu transformacji do gospodarek rynkowych Koncentracja inwestycji w sektorze prywatnym Dodatkowość (wspierać, a nie wypychać inwestycje prywatne) Projekty motywowane i finansowane komercyjnie (ostrożnie z subwencjami) Promowanie inwestycji wspierających proekologiczny rozwój zrównoważony: OZE I EE to 30% portfela projektów EBOR; OZE to ok. 20% inwestycji w energetyce 4

5 Inwestycje EBOR Od 1991 r. EBOR zainwestował EUR 71.1 mld. w 3,389 projektów (78% prywatne) EUR mld W 2011 r. EBOR zainwestował EUR 9 mld. w 380 projektów % to instrumenty dłużne Oprócz finansowania projektów także pomoc techniczna i pomoc w reformach regulacyjnych i instytucjonalny Note: dane na XII Debt ABV Equity ABV Net Cumulative Business Volume

6 EBOiR w Polsce Team of 12 Bankers based in Warsaw Net Cumulative business volume EUR 5.7 billion Current Portfolio EBRD Financing: EUR 2.27 billion Over EUR 1.5 bn (out of which c. 40% is the energy sector) in 40 transactions in (95.9% private and 72.1% debt) 6 6

7 EBOiR: najwazniejsze transakcje w sektorze energetycznym w Polsce Farmy wiatrowe Kukinia 2012, Golice 2011, Margonin 2010, Iberdrola 2010, Tychowo 2009 Biomasa Saturn 2009, Patnów II 2011 Wytwarzanie gaz Stalowa Wola CCGT w przygotowaniu Dystrybucja Energa 2010, Enea 2008 Elektrownie weglowe: BOT Elektrownia Be chatów 2006, Patnów I

8 8

9 Oszczędzanie energii i ma e OZE w M P: POLSEFF 150 mln EUR linia kredytowa dystrybu owana przez polskie banki i firmy leasingowe Dotacje finansowane grantem UE zale nym od efektu energetycznego: 10% do 15% warto ci po yczki Zintegrowany produkt finansowy obejmujący ustrukturyzowany d ug, pomoc techniczną i marketing POLSEFF II: strukturyzowany wspólnie z NFOSiGW Liczymy, e banki partnerskie i NFOS oswoją się z produktem, i ryzykiem takich projektów oraz będą kontynuować kredytowanie po wyczerpaniu linii EBOiR 9

10 Program EBOiR dla ESCO Cel: poprawa efektywno ci energetycznej w sektorze publicznym i prywatnym w Europie rodkowo- Wschodniej na podstawie umów o poprawie efektywno ci energetycznej (EnPC) Pomoc techniczna na rzecz rozpoznania rynku, identyfikacji i usuwania barier Pomoc techniczna dla wdro enia projektów pilota owych skierowana do sektora publicznego, firm ESCO oraz banków komercyjnych Finansowanie dla firm ESCO bezpo rednio lub poprzez banki komercyjne, lub przez wyspecjalizowane fundusze 10

11 Wyzwania dla finansowania EE Luka informacyjna, ryzyko oraz bariery Podmioty publiczne i prywatne nie chcą/nie mogą zaciągać d ugoletnich zobowiąza na projekty związane z oszczędzaniem energii ESCO mogą i chcą ale banki komercyjne dają krótkoterminowe po yczki na bilans ESCO Banki nie udzielą d ugoterminowego d ugu zabezpieczonego wy ącznie przychodami z oszczędno ci energii ESCO maja zazwyczaj zbyt ma a sumę bilansowa, eby zrealizować większy portfel projektów Brakuje róde d ugoterminowego refinansowania umów EnPC i uwalniania zdolno ci do zaciągania nowych krótkoterminowych kredytów Brakuje wzorcowych dokumentów przetargowych i umów o gwarancję efektu 11

12 Odpowied Finansowanie pozabilansowe dla ESCO: Fundusz faktoringowy skupujący d ugoterminowe wierzytelno ci ESCO z tytu u umów EnPC Kredytowanie Funduszu ESCO d ugoterminową po yczką zabezpieczoną przychodami z portfela umów EnPC ro nych ESCO z ró nymi klientami Podzia ryzyka kredytodawcy z wiarygodnym podmiotem Inne bariery do usunięcia Oswajanie gmin, procedury przetargowe Zamówienia publiczne Czy zobowiązania umowne to dług publiczny? 12

13 Bulgarski Fundusz Faktoringowy dla ESCO: I etap P atno ci przez 7 lat BEF 7 mln po yczka EBRD Kapita za ozycielski ~ 7 mln na zakup wierzytelnosci 7 mln gwarancja Enemona 13

14 Mechanizm BEF II etap Banki komercyjne Rynek kapita owy Po yczki krótko terminowe Udzia y, obligacje Gwarancje przez udzia owcow P atno ci przez 7 lat BEF mln po yczka EBRD Kapita za o ycielski ~ 19 mln na zakup wierzytelno ci gwarancja Enemona 14

15 15

16 Mo liwy mechanizm finansowania umów w Polsce : etap 1 Finansowanie projektu ESCO Krótkoterminowa po yczka Bank 16

17 Mechanizm finansowania umów w Polsce: Etap 2 Platno ci przez 3-7 lat FUNDUSZ FAKTORINGOW Y ESCO wykup nale no ci ESCO Sp ata po yczki Bank 17

18 Mechanizm finansowania umów : Etap 2 Partner publiczny oraz prywatny Kapita lub gwarancja pierwszej straty EBOR Po yczka Platno ci przez 3-7 lat FUNDUSZ FAKTORINGOW Y ESCO Kapita za o ycielski wykup nale no ci KAPE ESCO Sp ata po yczki Bank 18

19 Kiedy umowa z ESCO nie jest d ugiem publicznym? CMS Cameron McKenna robi dla KAPE analizę prawną finansowaną przez EBOiR 1. Analiza umów EnPC w świetle prawa UE i polskiego o długu publicznym 2. Analiza alokacji ryzyka w umowach i skutków ekonomicznych EnPC dla gmin 3. Opracowanie standardowej umowy EnPC (essentialia negotiii), która nie powiększałaby długu publicznego 4. Opracowanie standardowej dokumentacji przetargowej dla jednostek publicznych 5. Przygotowanie dokumentów do rozmów z Ministerstwem Finansów o zaliczaniu umów EnPC do długu publicznego 19

20 Dalsze kroki 1. Doko czenie negocjacji z partnerami polskimi 2. Przygotowanie projektu i budowanie portfela umów EnPC do refinansowania 3. Rozmowy z Ministerstwem Finansów w oparciu o prace CMS Cameron McKenna 4. Uruchomienie kredytu i wykupu wierzytelno ci 5. Pomoc dla gmin w negocjowaniu umów EnPC i w procedurach przetargowych 6. Replikacja produktu finansowego przez podmioty krajowe

21

NADZÓR NAD PROGRAMEM:

NADZÓR NAD PROGRAMEM: NADZÓR NAD PROGRAMEM: 1 PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE KATALIZATOREM DŁUGOTERMINOWYCH INWESTYCJI W POLSCE CEL Wsparcie realizacji wybranych inwestycji infrastrukturalnych w sposób: GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010

ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 Janusz Toruński Henryk Wyrębek 18 Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE PROJEKTOWE JAKO INNOWACYJNY INSTRUMENT FINANSOWANIA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW W RAMACH UE

OBLIGACJE PROJEKTOWE JAKO INNOWACYJNY INSTRUMENT FINANSOWANIA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW W RAMACH UE Blandyna Puszer Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach OBLIGACJE PROJEKTOWE JAKO INNOWACYJNY INSTRUMENT FINANSOWANIA STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW W RAMACH UE Wprowadzenie Do niedawna europejski rynek finansujący

Bardziej szczegółowo

Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie

Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie Konferencja Energia odnawialna szans rozwoju Województwa Podlaskiego Bia ystok, 30-31 stycznia 2012 r. Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie Grzegorz Wi niewski

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych

INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Warszawa, 8 grudnia 2009 r. Joanna DĄBROWSKA Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie

Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie Zaangażowanie BGK w realizację Programu Inwestycje Polskie Podstawowe informacje BGK założony w 1924 roku to jedyny w Polsce bank państwowy. BGK posiada długoterminowy rating Fitcha równy ratingowi Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji. energetycznych RAPORT. energetycznych. Financing of Energy Investments. debata

Finansowanie inwestycji. energetycznych RAPORT. energetycznych. Financing of Energy Investments. debata Finansowanie inwestycji energetycznych RAPORT Financing of Energy Investments 31 marca 2010, godz. 11.00 Centrum Prasowe FOKSAL - Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa 31 March 2010, 11 a.m. Press

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI. NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko

PLAN PREZENTACJI. NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko POTRZEBY POLSKICH FIRM ESCO NA PRZYKŁADZIE POE ESCO Sp. z o.o. w Krakowie NFOŚIGW - Zespół Merytoryczny Forum Energia Efekt -Środowisko Janusz Mazur Prezes Zarządu POE ESCO Sp. z o.o PLAN PREZENTACJI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW BOŚ S.A. W 2014 R.... 5 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw w Polsce

Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw w Polsce mgr Ewa Worobiej Zak ad Finansów i Bankowo ci Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Bia ymstoku Rozwój rynku krótkoterminowych papierów d u nych przedsi biorstw w Polsce Rozwój rynku krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

inwestycji ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce

inwestycji ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce Ekonomia Mened erska 2008, nr 3, s. 33 43 Joanna Duda *, Anna Wolak-Tuzimek ** Ventures capital jako ród o finansowania inwestycji ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce 1. Wprowadzenie Najlepiej rozwini

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SIECIOWĄ (ŚWIATŁOWODY) Z WYKORZYSTANIEM BOT W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

SAMORZĄDOWE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SIECIOWĄ (ŚWIATŁOWODY) Z WYKORZYSTANIEM BOT W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO SAMORZĄDOWE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SIECIOWĄ (ŚWIATŁOWODY) Z WYKORZYSTANIEM BOT W MODELU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO Warszawa, 30 marca 2006 roku. Samorząd na samym początku powinien określić

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity

Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity Koncepcja modelu funkcjonowania i finansowania funduszu private equity Sławomir Popłooski 2010-10-26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w kontekście projektów poprawy efektywności energetycznej

Finansowanie modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w kontekście projektów poprawy efektywności energetycznej Finansowanie modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w kontekście projektów poprawy efektywności energetycznej PAWEŁ ROGOSZ DYREKTOR ds. FINANSOWANIA SEKTORA PUBLICZNEGO PRYWATNY BANK Z POLSKIM KAPITAŁEM

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE. Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o.

Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE. Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o. Instrumenty finansowania inwestycji publicznych a Fundusze UE Alina Sarnacka, PwC Polska Sp. z o.o. Niniejsza prezentacja podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów

Bardziej szczegółowo