Budowa nowego przedszkola na finiszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa nowego przedszkola na finiszu"

Transkrypt

1 Nr 13-14/ Rok VII listopad 2013 r. egzemplarz bezpłatny Fot. ANDRZEJ MURAT Urząd Dzielnicy zaprasza dzieci i rodziców 14 grudnia na bal W Krainie Mikołaja do Wawerskiej Strefy Kultury przy ul. Żegańskiej 1a od godz. 15. Czeka moc atrakcji, w tym m.in. przedstawienie, konkursy, koncert i spotkane z Mikołajem (dla wszystkich dzieci niespodzianki). Termin odbioru wejściówek będzie podany na Budowa nowego przedszkola na finiszu Nie miało zaprojektowane dla Międzylesia przedszkole integracyjne przy ul. Świebodzińskiej szczęścia do wykonawcy. Przetarg wygrała firma Zbet, chociaż Urząd Dzielnicy wolałby, aby tę inwestycję realizował kto inny. Zbet od początku sprawiał kłopoty, wreszcie z różnych powodów, w tym finansowych, zrejterował z rozgrzebanej budowy. Konieczna była inwentaryzacja tego, co zrobił, a to wymagało czasu. Władze dzielnicy postanowiły wykorzystać okazję i zleciły dokonanie zmian w projekcie, który zawierał niepotrzebnie duże wolne powierzchnie. Dzięki różnym zmianom udało się, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów, wygospodarować miejsce na dwa dodatkowe oddziały przedszkolne, co nie jest bez znaczenia w sytuacji, gdy miejsc w dotychczasowych placówkach nie jest za dużo. Inaczej niż przewidywał architekt, będzie wyglądał teren rekreacyjny tego przedszkola ziast plenerowego fiteatrzyku zwiększono ilość sprzętu zabawowego. Jednocześnie wprowadzono zmiany obejmujące materiały budowlane i instalacyjne, które pozwalają»2-3 na uzyskanie oszczędności. Spis treści NAUCZYCIELE NAGRODZENI»5 Liczna grupa wawerskich pracowników oświaty otrzymała z okazji Dnia Edukacji Narodowej medale oraz nagrody za wkład pracy w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia. PLAN DLA SADULA»6 Można zapoznać się z projektem planu zagospodarowania dla osiedla Sadul. Przewiduje on niską zabudowę, która zajmie 53 proc. powierzchni i zieleń naturalną oraz urządzoną na 21 proc. Będzie budżet obywatelski Energia po gospodarsku Warszawa, a w jej rach także dzielnica Wawer, przystąpiła do wprowadzenia w życie zasady, że o przeznaczeniu części (od 0,5 do 1,5 proc.) budżetu miasta zadecydują nie jak dotychczas radni ale mieszkańcy, w sposób jak najbardziej demokratyczny. W Wawrze powstał 27-osobowy zespół, w skład którego wchodzą mieszkańcy deklarujący chęć uczestniczenia w pracach nad opracowaniem tego obywatelskiego budżetu, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędnicy. Ten zespół będzie przygotowywał propozycje przeznaczenia określonych kwot na określone cele: osiedlowe, ogólnodzielnicowe. One zostaną poddane pod głosowanie i do realizacji skieruje się te z największym społecznym poparciem. Pierwszy taki obywatelski budżet będzie realizowany w 2015 r.»4 Wawer jest pierwszą stołeczną dzielnicą, która zierza ograniczyć do niezbędnego możliwego minimum koszty energii elektrycznej. Droga do tego celu wiedzie przez jej zakup u jednego dystrybutora dla grupy odbiorców. A przy takim grupowym zakupie można liczyć na korzystne upusty cenowe. Jak sprawdzono, badając koszty energii elektrycznej ponoszone przez oświatowe placówki, Ośrodek Sportu i Rekreacji a także Zakład Gospodarowania Nieruchomościi, jedni płacą za kilowatogodzinę niewiele ponad 60 groszy, a inni więcej niż 1,2 zł. Jeszcze w grudniu rozpisany zostanie przetarg na zaopatrzenie w energię elektryczną przez dwa lata szkół, przedszkoli, pływalni i hal sportowych oraz budynków komunalnych w dzielnicy. Spodziewane są znaczne oszczędności, które będzie można przeznaczyć na inne ważne cele.»2

2 2 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier URZĘDOWY Zmiany organizacyjne W dążeniu do poprawy funkcjonowania Urzędu Dzielnicy i racjonalizacji zatrudnienia wprowadzone zostały zmiany w jego organizacji. Dotychczasowy Wydział Infrastruktury został podzielony na dwie części. Jedna, jako Wydział Infrastruktury z naczelnikiem Wandą Krzemińską, będzie się zajmowała bieżącymi sprawi w zakresie utrzymania dróg, oświetlenia, kanalizacji, wodociągów, druga, jako Wydział Inwestycji, pod kierownictwem Andrzeja Kobusa, nowymi zadanii. Powstała nowa komórka organizacyjna Wydział Promocji, Kultury i Sportu na bazie pracowników Wydziału Kultury oraz Wydziału Sportu i Rekreacji, z koordynatorem Magdaleną Foltin. Nastąpiła też zmiana nazwy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Spraw Społecznych i Świadczeń, co bardziej oddaje jego zadania. Kurier URZĘDOWY Nie wolno spalać liści i trawy Wobec zgłaszanych do redakcji pytań wyjaśniy, że z ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r, opublikowanej w Dz. U. z 2013 r. poz. 21 (art. 31 pkt 7) wynika, że na terenie m.st. Warszawy nie wolno spalać liści i ściętej trawy. Można je kompostować. Jak informuje Biuro Gospodarowania Odpadi Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy, właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą zwrócić się pisemnie do firmy, z którą mają zawartą umowę, z wnioskiem odbiór liści i trawy. Usługa taka będzie realizowana, jeśli firma otrzyma więcej zgłoszeń z danego rejonu. Dopiero w sytuacji, gdy wnioskowana potrzeba nie jest realizowana, właściciel nieruchomości powinien zgłosić problem za pośrednictwem infolinii Urzędu m.st. Warszawy numer Zbiórki akcyjne odpadów zielonych będą przeprowadzane z chwilą wejścia w życie docelowego systemu odbioru odpadów komunalnych czyli od 1 lutego 2014 r. Wydaje Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer Adres redakcji: Warszawa, ul. Żegańska 1, I piętro, pok. 131 Redaktor naczelny: Andrzej Murat tel. (22) , Skład i druk: Nakład: 7 tys. egz. ISSN Redakcja nie zwraca materiałów niezówionych, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania. Kurier SAMORZĄDOWY Radni poznali założenia budżetu na 2014 r. Budżet dzielnicy tegoroczny zmieniany, przyszłoroczny opiniowany Po raz kolejny Zarząd Dzielnicy przedstawił Radzie Dzielnicy Wawer propozycje zmian w tegorocznym załączniku budżetowym. Trwają prace nad uchwaleniem budżetu na przyszły rok. Kurier URZĘDOWY Będą znaczące oszczędności Wspólny zakup energii W ostatnich tygodniach trwały w Wawrze poszukiwania środków brakujących w dzielnicowej oświacie na pensje dla nauczycieli i pochodne ich wynagrodzeń. Wygospodarowano kwotę ok. 2 mln zł. Ponadto na konto oświaty wpłynęło ok. 1,9 mln zł z miejskich środków tzw. wyrównawczych. Oznacza to, że dzielnicowe wydatki na oświatę zkną się kwotą przekraczającą 81 mln zł. Wprowadzono zmiany w zakresie inwestycji dzielnicowych 2013 r. Po przebudowaniu ul. Hafciarskiej od ul. Konopnej na wschód powstały oszczędności w kwocie 215 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na przebudowę ul. Hafciarskiej między ul. Konopną, a Pożaryskiego. Kolejna oszczędność to 300 tys. zł z budowy przedszkola przy ul. Świebodzińskiej. Kwotę tę przeniesiono na sfinansowanie zagospodarowania poddasza przedszkola w roku przyszłym. Powstały też oszczędności przy budowie oświetlenia ulic Borowieckiej, Pasażerskiej i Żeglarskiej w łącznej wysokości ok. 250 tys. zł. Przeniesiono 1,7 mln zl zarezerwowanych na budowę przedszkola przy ul. Kadetów w osiedlu Las na przyszły rok, ponieważ przetarg na wyłonienie wykonawcy rozstrzygnięty zostanie dopiero na przełomie listopada i grudnia. Ponieważ powstała możliwość rozszerzenia umowy z obecnym wykonawcą budowy ul. Panny Wodnej o wykonanie oświetlenia oraz ciągów pieszo rowerowych po północnej stronie jezdni, przeznaczono na ten cel ok. 820 tys. zł. O ile w tym i w poprzednim roku bywały kłopoty ze zbilansowaniem potrzeb i możliwości finansowania nieinwestycyjnych oświatowych, o tyle nie powinno być tego problemu w roku przyszłym poinformowała radnych burmistrz Jolanta Koczorowska. W propozycjach budżetu Wawra zapisano dla oświaty o 7,5 mln zł więcej niż w roku obecnym. Cały budżet 2014 r. ma być większy o 11,5 mln zł. Mimo to sorząd dzielnicy uważa, że za mało jest w nim środków na inwestycje infrastrukturalne. To 14,8 mln zł. Jeśli jednak do tego doda się pieniądze z inwestycji tegorocznych, kwota ta wzrośnie do mln zł. Propozycje przyszłorocznego budżetu zostały zaopiniowane pozytywnie, chociaż nie jednogłośnie. Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w podległych dzielnicy placówkach planuje Urząd Dzielnicy. Ogłoszony został przetarg na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej, skupiającej jednostki organizacyjne działające na terenie dzielnicy, takie jak Zakład Gospodarowania Nieruchomościi, placówki oświatowe i wawerski Ośrodek Sportu i Rekreacji. To pierwszy tego rodzaju przetarg w Warszawie. Dzięki porozumieniu placówek podległych Urzędowi Dzielnicy udało się stworzyć wspólną grupę zakupową, która znacznie poprawia ich potencjał przetargowy. Liczmy dzięki temu na niższe ceny oferowanej energii poprzez wyłonienie jednego, kompleksowego dostawcy twierdzi zastępca burmistrza Ad Godusławski. Z przeprowadzonych analiz wynika, że koszt kwh energii elektrycznej zużywanej w wawerskich placówkach publicznych mieści się w granicach od 64 gr do nawet 1,26 zł. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu spodziewy się znacznego spadku obecnych cen. Będzie to oznaczało dla dzielnicy znaczne oszczędności z zachowaniem obecnej wielkości dostaw energii przewiduje burmistrz Godusławski. Zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć np. na nowe wyposażenie szkół czy dodatkowe zajęcia dla dzieci podkreśla. Oszczędności w wydatkach na energię mają pojawić się od przyszłego roku. Termin realizacji zówienia to dwa lata. Dostawcę powinniśmy poznać na początku grudnia. Szacowane roczne oszczędności dla Wawra dzięki wspólnym zakupom energii mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy zł. kr Zapraszy na profil Urzędu Dzielnicy Wawer na Facebooku do nas!

3 OD MARYSINA PO FALENICĘ 3 Kurier INWESTYCYJNY Nie ma tego złego Budowa przedszkola na finiszu Dobiega końca budowa przedszkola integracyjnego w Międzylesiu. Po rozwiązaniu umowy z firmą Zbet na budowę największego zadania inwestycyjnego ostatnich lat w Wawrze, konieczne było przeprowadzenie inwentaryzacji tego, co ten tracący płynność finansową wykonawca po sobie zostawił. Był to tez czas na zmiany w projekcie. Roboty po przerwie wznowiono na początku drugiego półrocza. Ad Godusławski, zastępca burmistrza oraz jego służby wykorzystały przerwę na poszukiwanie możliwości zwiększenia liczby oddziałów z pierwotnie planowanych 7 do 9 oraz obniżenia kosztów realizacji tej inwestycji. Stało się to możliwe po podjęciu odważnej decyzji wyłonienia aż 9 wykonawców poszczególnych prac. Zrezygnowano z dużego zaplecza kuchennego, wychodząc z założenia, że placówka będzie korzystać z posiłków dostarczanych przez firmę zewnętrzną. Przeprojektowano szatnie wygospodarowując powierzchnię na dwa nowe oddziały. Zastąpiono zbyt drogie sufity podwieszone tańszymi, co przy dużych ich powierzchniach dało spore oszczędności. Kolejne uzyskano zastępując kosztowne oprawy oświetleniowe lpi innego, a równie renomowanego producenta. Zrezygnowano z budowania przedszkolnego fiteatru na terenie rekreacyjnym i doinwestowano wyposażenie placu zabaw. Dzięki oszczędnościom przedszkole zyska wyposażenie do terapii sensorycznej i bogate multimedialne. Na początku listopada jedno skrzydło przedszkola było już pomalowane, w drugim montowano sufity, układano wykładziny podłogowe, nad wejściem montowano zadaszenie. Na założenie czekały drzwi wewnętrzne. Sprowadzano wyposażenie sanitarne. To wskazywało, że za kilka tygodni będzie można zgłosić tę inwestycję do odbiorów. fot. Tak prezentuje się, po pomalowaniu ścian na miłe dla oka kolory, jedno ze skrzydeł budowanego przedszkola Jedne z ostatnich prac pokrywanie podłóg wykładzini. Pod szczególnym nadzorem zastępcy burmistrza Ada Godusławskiego fot. Kurier INWESTYCYJNY Przyłącza kanalizacyjne Po projekcie realizacja W poprzednim numerze przedstawiliśmy drogę, jaką właściciel posesji musi przejść, aby przygotować projekt przyłącza kanalizacyjnego. Gdy go już ma, można przystąpić do budowy. W tym celu należy: zgłosić gotowość jego wykonania w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej MPWiK, ul. Jagiellońska 65/67, z oryginalnym egzemplarzem uzgodnionego projektu, aktualnym dokumentem tytułu prawnego nieruchomości, z danymi dotyczącymi kierownika budowy (imię, nazwisko, nr uprawnień, miejsce zeldowania), dane wykonawcy (imię, nazwisko, nazwę i siedzibę firmy, nr działalności gospodarczej lub nr KRS). podpisać umowę o pełnienie nadzoru nad budową przyłącza i przyłączenia do sieci. MPWiK w ciągu pięciu dni od zgłoszenia gotowości rozpoczęcia prac i złożenia dokumentów przygotuje umowę do popisu w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej. Podczas realizacji inwestycji MPWiK pełni nad nią nadzór, a na koniec dokonuje odbioru technicznego przyłącza i wydaje inwestorowi protokół kontroli i odbioru technicznego. Po tym następuje podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków. Kurier ZDROWOTNY Mikrobusy dowożą Komunikacja dla pacjentów Mieszkańcy dzielnicy coraz chętniej korzystają z możliwości dojechania do wawerskich przychodni zdrowia i szpitali mikrobusi naszego ZOZ. Kursują one na trzech trasach, cztery razy dziennie, bilet kosztuje tylko 3,5 zł, a zatrzymują się także na niektórych przystankach MZA oraz na żądanie pasażerów. Przedstawiy schematy wszystkich trzech linii mikrobusowych. Trasa 1: Przychodnia ul. Strusia 4/8 > Stara Miłosna > Przychodnia ul. Strusia 4/8 Trasa 2: Przychodnia ul. Strusia 4/8 > Wesoła Północ > Rembertów > Przychodnia ul. Strusia 4/8 Trasa 3: Przychodnia ul. Strusia 4/8 > Zerzeń > Falenica > Radość > Międzylesie > Przychodnia ul. Strusia 4/8

4 4 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier SPORTOWY Lotto Poland Bike Marathon NA TERENIE WAWRA Rekordowa frekwencja w ostatnim wyścigu cyklu Rekordowa była frekwencja na zakończenie cyklu zawodów w kolarstwie górskim, jakie od pięciu sezonów, w różnych rejonach kraju, organizuje były czołowy polski kolarz szosowy Grzegorz Wajs. Na najdłuższą trasę, 50-kilometrową, wyruszyło 262 kolarzy. Kategorię open kobiet wygrała Anna Klimczak ze Świata Rowerów Kellys Te, a open mężczyzn Michał Ziułek z Sante BSA Tour. W wyścigach Lotto Poland Bike Marathon z terenu Centrum Zdrowia Dziecka wystartowało ponad 900 zawodników, od maluchów począwszy, a na zawodnikach, którzy wybrali najdłuższy dystans, skończywszy. Poprzedni rekord to start 650 kolarzy górskich, także pobity, na trasach w okolicy Płocka. Pierwsi na trasę FUN, wynoszącą 7,5 km wyruszyli uczniowie wawerskich i pozawawerskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zupełni atorzy i nowicjusze, oraz kolarze górscy trenujący atorsko tę dyscyplinę sportu w klubach. To grupa 121 zawodniczek i zawodników. Zwycięzca kategorii open, Artur Budny z Huraganu Wołomin, na przejechanie tego dystansu potrzebował 14 minut i 12 sekund. A Konrad Czabok, najlepszy wśród uczniów wawerskich szkół, ze SP nr 138 w Międzylesiu, 13 w kategorii open na tym dystansie 16 minut i 44 sekundy. Dystans MINI to 27 km. Startowało na nim 380 zawodników. Wśród kobiet w kategorii open zwyciężyła Ewa Duda z klubu Świat Rowerów Kellys Te, a w gronie mężczyzn Michał Dobrzyński z Legion Serwis Actiwe Jet Merida Te. Rywalizację sorządowców Warszawy i Mazowsza wygrali: w kategorii mężczyzn Mirosław Kado Na starcie imprezy pod hasłem Życie czeka stanęło łącznie ponad 900 zawodników. Na zdjęciu ostatnie chwile przed startem na 7,5 km Fot. Kurier SAMORZĄDOWY Mieszkańcy zadecydują o części wydatków Powstanie budżet obywatelski 27 osób liczy zespół, powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy Wawer, który pracuje nad rozdysponowaniem w 2015 r. tzw. budżetu partypacyjnego. ZESPÓŁ DO SPRAW budżetu obywatelskiego Jego członkowie zadecydują, na jakie społeczne cele wydadzą 842 tys. zł. Te pieniądze zostaną rozdysponowane kolektywnie na takie cele, na jakie podatnicy chcieliby je przeznaczyć. Zanim to jednak nastąpi, zespół zbierze od mieszkańców propozycje. Można spodziewać się, że jedni będą chcieli wybudowania chodnika, inni ulicy, jeszcze inni oświetlenia lub monitoringu w newralgicznych punktach dzielnicy czy osiedla. Po weryfikacji przez dzielnicowych urzędników, którzy muszą wypowiedzieć się na temat możliwości realizacyjnych, wybrane projekty zostaną poddane powszechnemu głosowaniu mieszkańców. I dopiero te, które uzyskają największe społeczne poparcie, trafią do budżetu dzielnicy. Pomysł tworzenia budżetów obywatelskich nie jest nowy, już 20 lat temu inicjatywa ta została podjęta w brazylijskim mieście Porto Alegre. Sprawdził się także w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, w Hiszpanii. Warszawa dołączyła do ponad 20 polskich miast, których mieszkańcy także upomnieli się o możliwość bezpośredniego oddziaływania na podział pieniędzy budżetowych. W skład wawerskiego zespołu wchodzi pięcioro mieszkańców (Lech Załęski, Magdalena Perdion, Andrzej Tomaszczyk, Jolanta Chlipała i Monika Laskowska-Ludwiczak), których wyłoniono w drodze losowania z grupy 15 chętnych, czworo przedstawicieli organizacji społecznych (Marek Sson ze Stowarzyszenia Społecznego Wawer 2002, Izabella Roguska ze Stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Warszawa Społeczna, Ewa Jaskólska z Fundacji Stacja Kultury Kinokawiarnia Stacja Falenica, Kinga Jakubowska ze Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Wawerskie Interakcje Taneczne ), trzech radnych dzielnicy (Włodzimierz Zalewski, Leszek Baraniewski i Mirosław Gotowiec), dziesięcioro reprezentantów rad osiedlowych (Henryk Orłowski z Marysina Wawerskiego Północ, Krzysztof Sokołowski z Zerzenia, Lech Pajchel z Anina, Jan Frelek z Aleksandrowa, Andrzej Dzierżyński z Radości, Andrzej Olszewski z Międzylesia, Sebastian Janczewski z Marysina Wawerskiego Południe, Henryk Rakoczy z Miedzeszyna, Edyta Kostrzewa z Sadula, Krzysztof Daniluk z Wawra) i pięciu urzędników (Dorota Głażewska z wydziału organizacyjnego, Anna Orzechowska z wydziału promocji, kultury i sportu, Katarzyna Pałasz z wydziału budżetowo-księgowego, Marcin Małyska z wydziału prawnego oraz Andrzej Kobus z wydziału inwestycji. Kurier URZĘDOWY Zimowe odśnieżanie Urząd Dzielnicy już w październiku rozpoczął intensywne przygotowania do zbliżającej sie akcji odśnieżania dzielnicy, realizowanej przez firmę wyłonioną w przetargu do tego celu. Chce usprawnić akcję tak, aby drogi podlegające dzielnicy były regularnie i kompleksowo odśnieżone (za zimowe utrzymanie w należytym stanie dróg tzw. powiatowych (np. Patriotów, Trakt Lubelski, Kajki) oraz wojewódzkich i krajowych (np. tzw. nadwiślanka) odpowiadają inne podmioty). Zarząd Dzielnicy liczy w związku z tym na opinie mieszkańców, także krytyczne, na ocenę poprzedniej akcji oraz na propozycje i sugestie odnośnie planowanej akcji odśnieżania w zimie na przełomie 2013 i 2014 r., w szczególności dotyczące wykazu dróg kwalifikowanych do odśnieżania w pierwszej i w drugiej kolejności. Uwagi oraz propozycje można nadsyłać do wydziału infrastruktury Urzędu Dzielnicy drogą ową pod adres: Sorządowe władze Wawra zapewniają, że wszystkie propozycje zostaną skrupulatnie przeanalizowane i rozważone. Chciałyby, kierując się zgłoszonymi sugestii, aby drogi w dzielnicy były skutecznie i zawsze na czas odśnieżone. kr

5 OD MARYSINA PO FALENICĘ 5 Współorganizatori tej imprezy był Urząd Dzielnicy Wawer, dzielnicy, która kolarzy górskich startujących w cyklu Poland Bike Marathon gościła już po raz trzeci i Centrum Zdrowia Dziecka, promujące zdrowy tryb życia (popularyzowało go zachęcając do bezpłatnych badań poziomu cukru w organizmie). Gościem ubiegłorocznych zawodów był Ryszard Szurkowski. W tym roku zaproszoną gwiazdą polskiego kolarstwa był Lechosław Michalak, przed laty mistrz Polski i zwycięzca Wyścigu Dookoła Polski. Zawody obserwował i był obecny podczas dekoracji zwycięzców XII tegorocznych zawodów oraz całego cyklu Poland Bike Marathon zastępca burmistrza dzielnicy Wawer Łukasz Jeziorski. Andrzej Murat Fot. Zbigniew Świderski W Mini Crossie, na najmniejszych rowerkach, w tym bezpedałowych, odpychanych nogi, startowało, aż trudno w to uwierzyć, 131 dzieci w wieku 2-4 oraz 5-7 lat. To także absolutny rekord uczestnictwa. I w tych kategoriach rywalizacja była niezwykle zacięta. Jak mówili po zakończeniu jazdy zawodnicy, trasa wawerskiego wyścigu była urozmaicona, pełna pod- jazdów i zjazdów, jechano po twardszych leśnych duktach, po ścieżkach poprzecinanych korzenii drzew, po piachu, co wymagało i koncentracji, i umiejętności pokonywania takich przeszkód. Fot. Zbigniew Świderski radny powiatu legionowskiego, a wśród kobiet Katarzyna Bernadetta Olszewska, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga Południe. Trasy ostatniego wyścigu cyklu Lotto Poland Bike Marathon w Wawrze nie należały do łatwych Kurier OŚWIATOWY Dzień Edukacji Narodowej w Wawrze Nauczyciele wyróżnieni i nagrodzeni W wawerskim XXV LO przy ul. Halnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji liczną grupę pracowników szkół i przedszkoli spotkały miłe wyróżnienia i nagrody. chwalić się sukcesi swoich uczniów w olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, współzawodnictwach, którzy rozwijają współpracę z zagranicą, choćby w rach progru Comenius, prowadzą zajęcia w świetlicach i uczniowskich klubach sportowych, w kołach zainteresowań, którzy opiekują się szkolnymi wolontariuszi. Na zakończenie uroczystości uczniowie XXV LO zaprezentowali spektakl, w którym z wykorzystaniem muzyki, śpiewu i tańca na wesoło przedstawili sceny z życia szkoły. Fot. Burmistrz Jolanta Koczorowska złożyła nauczycielom oraz niepedagogicznym pracownikom przedszkoli oraz szkół podziękowania za trud, inicjatywy pedagogiczne, zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia. Dyrektor SP nr 109 w Zerzeniu Stefan Dejneka w imieniu wyróżnionych podziękował burmistrz za stworzenie warunków i atmosfery, sprzyjających realizowaniu edukacyjnych i wychowawczych celów. Wśród uhonorowanych tego dnia pracowników oświaty znaleźli się nauczyciele, którzy prowadzą w Wawrze interesujące progry, którzy mogą po- Grupa pracowników wawerskiej oświaty, nagrodzonych przez burmistrz Jolantę Koczorowską z okazji Dnia Edukacji Narodowej Jak widać, rośnie młode pokolenie kolarzy górskich Nagrody Burmistrza Dzielnicy otrzymali: Barbara Puścian, P nr 84, Anna Zbroch, P nr 110, Monika Prochot, ZS nr 70, Maria Maciak, ZS nr 111, Ewa Skiba, SP nr 218, Stefan Dejneka, SP nr 109, Tomasz Wierzbicki, ZS nr 116, Wioletta Sędek, SP nr 124, Agnieszka Pastuszka, SP nr 138, Bożena Kozak, SP nr 218, Agnieszka Suchocka, ZS nr 70, Małgorzata Pawlik, ZS nr 70, Elżbieta Piątkowska, ZS nr 111, Monika Królikowska, ZS nr 115, Beata Sigłowy-Kaproń, ZS nr 116, Beata Stępień, ZS nr 116, Monika Rokicka-Kulińska, ZS nr 120, Magdalena Ładyko, ZS nr 120, Agata Adczewska-Miller, P nr 84, Grażyna Kurowska, P nr 86 przy CZD, Sylwia Rafał, P nr 107, Anna Włodarczyk, P nr 264, Hanna Czerwińska, PPP nr 17, Małgorzata Cicha, SP nr 128, Barbara Wojewódzka, SP nr 218. Nagroda Prezydenta Warszawy: Urszula Inglot z ZS nr 70. Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Izabella Rudzka, P nr 338, Dorota Brodaczewska, P nr 264, Róża Nowicka, ZS nr 115, Monika Seredyn, ZS nr 11. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: Bernardetta Piotrowska, P nr 233. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono: Beatę Rogowską, P nr 348, Barbarę Paraszczak, ZS nr 114, Jadwigę Śliwak, P nr 107, Dorotę Białą, P nr 107, Dorotę Okoń, SP nr 216. Srebrnym Medalem za długoletnią służbę uhonorowano: Iwonę Lipko, ZS nr 115, Elżbietę Dąbrowską, ZS nr 115, Joannę Kacperczyk, ZS nr 115, a Złotym Medalem za długoletnią służbę wyróżniono: Krystynę Bułacińską, P nr 85, Bernardettę Piotrowską, P nr 233, Barbarę Puścian, P nr 84, Monikę Królikowską, ZS nr 115.

6 6 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier URZĘDOWY Plan zagospodarowania Sadula Przewiduje się tylko niską zabudowę Nie jest to nowa propozycja dla osiedla Sadul. Wcześniej część jego obszaru objęta była miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Julianowa. Stracił on jednak ważność, jak i wszystkie inne, i całą procedurę trzeba było rozpoczynać od nowa. Obecnie tworzony plan dla Sadula obejmuje obszar o powierzchni 260 hektarów, otoczony od północy ul. Kadetów i Lucerny, od wschodu ul. Patriotów, od północy skrajem terenu leśnego, a następnie ul. Wiązaną i Kombajnistów oraz Kanałem Nowe Ujście, a od zachodu skarpą starorzecza Wisły, gdzie znajduje się Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Pod zabudowę planiści przeznaczają 53 proc. obszaru, pod lasy i zieleń urządzoną (np. parki) 21 proc., pod drogi 20 proc. i 6 proc. pod usługi publiczne. W starej części Sadula, na wschód od ul. Węglarskiej i Mydlarskiej, znaczących zmian w układzie drogowym i zabudowie proponowany plan nie przewiduje. Dopuszcza się funkcje usługowe wzdłuż ul. Patriotów. Stara się umożliwić mieszkańcom starego Sadula dojścia do znajdujących się przy tej arterii przystanków autobusowych i PKP. Plan zachowuje istniejące tereny zielone: las na południu granicy projektowanego obszaru oraz las w widłach ul. Trakt Lubelski i ul. Lucerny, a także ogródki działkowe między ul. Lebiodową oraz Kanałem Zagoździańskim. Stara się chronić znajdujący się w obrębie planu obszar starorzecza Wisły ze względu na jego walory przyrodnicze przed dalszą wymuszoną zabudową. Dla Sadula projektanci przewidzieli wyłącznie zabudowę jednorodzinną oraz bliźniaczą i tylko częściowo szeregową. Wielorodzinna występuje w pobliżu ul. Mydlarskiej. Na terenach bliskich starorzecza Wisły i innych ważnych ze względów przyrodniczych zaproponowali konieczność pozostawienia na działkach budowlanych nawet 70 proc. powierzchni biologicznie czynnej. Przy czym pozostałe 20 proc. byłoby przeznaczone na zabudowę, a 10 proc. na dojazdy do budynków i dojścia. W planie stworzono rezerwę pod usługi publiczne, w tym przewidywane w przyszłości placówki służby zdrowia, kultury i oświaty. Te ostatnie wzbudzają kontrowersje ze względu na to, że projektanci sytuują ewentualną przyszłą szkołę na terenach prywatnych, na północ od Kanału Zagoździańskiego i na zachód od Traktu Lubelskiego. Jak zwykle mieszkańcy są przeciwni niektórym projektowanym ulicom, a także zbyt szeroko rozstawionym liniom rozgraniczenia dróg. Przez teren objęty przygotowywanym planem mają w przyszłości przebiegać dwie arterie komunikacyjne: Trasa Olszynki Grochowskiej oraz o niższej randze ulica przedłużenie ul. Bora Komorowskiego od Trasy Siekierkowskiej do ul. Zwoleńskiej. Kiedy powstaną nie wiadomo. Pierwsza prezentacja projektu planu odbyła się na posiedzeniu komisji ładu przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer w lutym 2012 r. W końcu września br. przeprowadzono publiczną dyskusję nad tym planem. Po raz drugi pochyliła się nad nim komisja ładu przestrzennego 2 października. Projektanci do tego czasu wprowadzili pewne poprawki. Zrezygnowali z poprowadzenia drogi przez las na południu obszaru planu. Ziast dróg dojazdowych zgodzili się na pozostawienie dróg wewnętrznych na zkniętych osiedlach mieszkaniowych w zachodniej części Sadula. T, gdzie zaprojektowane linie rozgraniczenia dróg powodowały, że ulice przebiegałyby zbyt blisko istniejących domów, ograniczyli je do niezbędnego minimum. Andrzej Murat Kurier KULTURALNY Spotkania, koncerty, spektakle, wystawy, konkursy Nie przeocz tej oferty Klub Kultury Aleksandrów, ul. Sorządowa 10, tel listopada, godz Bawmy się razem, andrzejkowy bal w Aleksandrowie. 24 listopada, godz. 13 Niedzielne spotkania z teatrem sztuka dla dzieci Straszydło. 29 listopada, godz. 17 Bliskie spotkania kina z książką. Film Bridget Jones: W pogoni za rozumem Klub Kultury Anin, ul. V Poprzeczna 13, tel listopada, godz. 18 Ludzie Wawra Ludzie Nauki, spotkanie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oddział Anin i Klub Kultury Anin. Gość dr Stanisław Latek dyrektor Departentu Szkolenia i Informacji Społecznej Polskiej Agencji Atomistyki, red. naczelny kwartalnika Postępy techniki jądrowej. Klub Kultury Radość, ul. Planetowa 36, tel listopada, godz. 13 Na marchewki urodziny, występy sekcji edukacji kulturalnej dzieci młodszych. 22 listopada, godz Audycja muzyczna w wykonaniu uczestników sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych uczniów Elżbiety Osiak. 25 listopada, godz , 17 pokaz baletowy w wykonaniu sekcji Balerinek 28 listopada, godz Audycja muzyczna w wykonaniu uczestników sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych uczniów Lucyny Affeltowicz. Klub Kultury Falenica, ul. Włókiennicza 54, tel listopada, godz. 18 Znikająca stara Falenica, projekcja multimedialna fotoprzewodnika nagrodzonego w konkursie w rach projektu Letnisko z Artysti, prowadzenie Barbara Wizimirska. 23 listopada, godz. 16 Teatrzyk Zielona Gęś, spektakl z piosenki, reżyseria Szczepan Szczykno, muzyka Dawid Ludkiewicz, Wawerska Strefa Kultury, ul. Żegańska 1a. 24 listopada, godz. 16 Wycieczka do Świdra, spektakl z piosenki, reżyseria Szczepan Szczykno, muzyka Dawid Ludkiewicz, Wawerska Strefa Kultury, ul. Żegańska 1a. 30 listopada, godz. 16 Miłość mnie szuka po mieście, premiera spektaklu z piosenki wg utworów J. Tuwima, reżyseria Szczepan Szczykno, muzyka Dawid Ludkiewicz. Klub Kultury Marysin, ul. Korkowa 96, tel listopada, godz. 18 Piątek literacki, a w nim poezja Marka Klczyńskiego. 27 listopada, godz. 15 andrzejkowe wróżby w Klubie Seniora. 29 listopada, godz. 17 Czary mary, filijna zabawa andrzejkowa dla dzieci. Przebrania mile widziane! 30 listopada godz. 17 Czary mary, zabawa andrzejkowa dla mieszkańców przy muzyce na żywo. Klub Kultury Zastów, ul. Lucerny 13, tel do 20 listopada, do godz. 19 przyjmowanie prac w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Pocztówka do Świętego Mikołaja i Ozdoba choinkowa. Reguliny na stronie Oferta kulturalna Biblioteki Wawerskiej, ul. Trawiasta 10 Spotkania z pisarzi 26 listopada, godz. 10 spotkanie autorskie z tłumaczką literatury szwedzkiej Anną Węgleńską, ul. Trawiasta 10.

7 OD MARYSINA PO FALENICĘ 7 Kurier SPORTOWY Ponad 100 uczestników Turniej pięci szachowego mistrza W Wesołej odbył się VI Turniej Szachowy im. Jana Brustmana (rozgrywany na przemian z Wawrem) zmarłego w 2007 r. trenera i wychowawcy dzieci oraz młodzieży, pasjonata szachów. Udział wzięło 112 zawodników nie tylko z Warszawy, ale także ze Skierniewic, Ostrołęki, Mińska Mazowieckiego, Sulejówka, Józefowa, Otwocka, Michałowic, Podkowy Leśnej i Zielonki, zawodnicy z wysokim rankingiem, ale też i tacy, którzy po raz pierwszy startowali w turnieju szachowym. Jednym ze współorganizatorów turnieju jest Agnieszka Brustman, arcymistrzyni szachowa, dziś zajmująca się sędziowaniem. Zwyciężczynią turnieju została mieszkanka Wesołej, zawodniczka Klubu Szachowego Polonia Warszawa, wychowanka Jana Brustmana, kandydatka do tytułu mistrzyni szachowej Kinga Pastuszko. Kolejne medalowe miejsca zajęli: Mariusz Szewczyk, zawodnik niezrzeszony, posiadający najwyższy ranking szachowy spośród startujących zawodników i Igor Kowalski, Klub Szachowy Polonia Warszawa. Wśród dziewcząt najlepsza trójka to: Kinga Pastuszko, Maria Zaborowska MTSz Mińsk Mazowiecki, Daria Sołoducha Gimnazjum nr 126 Rembertów. Kurier EKOLOGICZNY Pięć lat współpracy z EKON-em Z pożytkiem dla obu stron BHP, aby podczas pracy nie byli narażeni na urazy i wypadki. Sprzątają wawerskie tereny publiczne, Urzędu Dzielnicy, przedszkola, leśne dukty. W zimie odśnieżają, np. przejścia dla pieszych, schody obiektów użyteczności publicznej. Posypują chodniki piachem. Ostatnio ZGN zlecił im przycinanie krzewów i gałęzi drzew, które rozrastając się utrudniają przejście chodniki przez pieszych lub zasłaniają znaki drogowe i widoczność na skrzyżowaniach. To jest obowiązek właścicieli posesji, ale wielu z nich nie poczuwa się do niego. Pracując w Wawrze zajmują się odbiorem tzw. elektrośmieci od mieszkańców. W dzielnicy mieszka wiele starszych osób, które nie mają możliwości dostarczenia wysłużonych telewizorów, pralek, lodówek itp. do punktu odbioru tych artykułów gospodarstwa domowego mówi Włodzimierz Kalata. My im w tym pomagy, propagując podczas prac porządkowych także ten rodzaj usług. Dziś m na sochodzie pięć telewizorów i dwie lodówki sprzęt z epoki Gierka. Taką bezpłatną usługę można zówić pod tel Niektóre si znajdujemy po lasach, otrzymujemy zlecenia z ZGN, jeśli o takich porzuconych przedmiotach informuje go Straż Miejska lub mieszkańcy. Gdyby nie my, ZGN musiałby to robić s lub zatrudnić kogoś z zewnątrz, a na pewno wyszłoby to drożej niż w naszym przypadku. Ze względów ustawowych (płaca minimalna) jesteśmy konkurencyjni. Obecna umowa Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON z ZGN obowiązuje do końca tego roku. Co dalej? Ekonowcy mają nadzieję, że będzie przedłużona z korzyścią dla Ekonowców, w charakterystycznych seledynowych kizelkach, można spotkać obu stron. przy pracy w różnych rejonach dzielnicy. Na zdjęciu: prześwietlają zielony teren w Falenicy przy ul. Filmowej fot. AM Codziennie przyjeżdżają m.in. z Otwocka i okolic, z Mokotowa, Tarchomina, Żoliborza do Falenicy. Wyciągnięci z domów przez Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Ich koleżanki i koledzy sortują odpady komunalne oraz odbierają śmieci od mieszkańców Ursynowa. W ten sposób mają zajęcie, wynagrodzenie, bez którego trudno byłoby im wykupić lekarstwa i opłacić czynsz, mieć motywację do życia. Schizofrenicy, wśród których są ludzie bez wykształcenia, ale także nauczyciele, inżynierowie, bo ta choroba nie wybiera. Kto by ich zatrudnił, gdyby nie pomocna dłoń wyciągnięta przez EKON pyta retorycznie Włodzimierz Kalata, od początku kierownik brygady Wawer. Od 5 lat na podstawie umowy podpisanej z władzi dzielnicy wykonują na rzecz Wawra prace porządkowe, dawniej zlecane przez wydział ochrony środowiska, teraz przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościi. ZGN dba nie tylko o zajęcie, ale wyposaża tę 24-osobową brygadę (dawniej 30-osobową) w worki na śmieci, rękawice robocze, w kontenery, w zimie daje zupy regeneracyjne, w lecie wodę mineralną, dopłaca do biletów komunikacji miejskiej. Są przeszkoleni w zakresie Z reprezentantów Wawra najlepiej spisali się: Michał Bazan, I w kategorii do lat 14 i Marcin Wasilewski, trenujący szachy w KK Anin I wśród zawodników z IV kat. Kazimierz Włodarczyk Kurier KONKURSOWY Bezpieczeństwo Ośrodek Dokształcania Zawodowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Walor z Radości zachęca dzieci i młodzież, uczęszczające do szkół podstawowych Wawra do udziału w konkursie poświęconym bezpieczeństwu w szkole, w domu, podczas zabawy, choćby na podwórku. Konkurs adresowany jest do uczniów od 7 do 13 lat (przewiduje się podział na dwie grupy wiekowe). Warunkiem udziału jest sodzielne wykonanie pracy plastycznej, nawiązującej do tematu, w dowolnej technice (np. fotografia, rysunek, obraz, grafika, rzeźba, cerika, szkło, techniki mieszane, inne własne). Nie przewiduje się startu w konkursie zespołów. Jedna placówka może nadesłać maksymalnie pięć prac. Termin ich nadsyłania pod adresem Ośrodek Dokształcania Zawodowego Walor, Warszawa, ul. Patriotów 212, upływa 22 listopada 2013 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Więcej szczegółów, w tym regulin konkursu, na stronie Kurier KONKURSOWY Jubileusz Nutka Poliglotka KK Radość zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych wokalistów poliglotów do X Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Europejskiej Nutka Poliglotka. Niewielki początkowo przegląd w momencie wejścia Polski do UE stopniowo rozrastał się i w 2008 r. uzyskał rangę ogólnopolskiego. Jego celem jest m.in. umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego wokalistów, rozwijanego w atorskim ruchu artystycznym. Przesłuchania odbędą się w formie występu publicznego 7-8 grudnia br. Uczestnik (solista lub zespół) wykona jedną piosenkę zagraniczną (nie będą oceniane ich polskie wersje). Jury oceni umiejętności wykonawcze, walory muzyczne, stopień trudności utworu, wrażenie artystyczne oraz poprawność języka obcego. Nadsyłanie zgłoszeń do 27 listopada br. Rozdanie nagród i koncert laureatów 8 grudnia br. Regulin oraz karta zgłoszenia są na stronie pl lub Laureaci poprzednich edycji występowali na eurofestiwalach, m.in. w Bułgarii, Niemczech, Danii i we Włoszech.

8 8 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier URZĘDOWY Przy ul. Stradomskiej i Mozaikowej Działki na sprzedaż Prezydent m.st. Warszawy ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Stradomskiej. Przedmiotem przetargów są grunty niezabudowane, będące własnością miasta stołecznego Warszawy, oznaczone jako działka ew. nr 56/1 o pow m 2 i działka ew. nr 56/2 o pow m 2 w obrębie , stanowiące części nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW Nr WA6M/ /3. Teren, na którym położone są działki, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXII/2262/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 75, poz z późn. zm). Według planu działki ew. nr 56/1 i 56/2 znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem MJ/31 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Cena wywoławcza działki ew. nr 56/1 netto x) zł, wadium zł, minimalne postąpienie zł. Cena wywoławcza działki ew. nr 56/2 netto x) zł. wadium zł, minimalne postąpienie zł. x) Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik do informatora przetargowego). Wadium winno być wniesione na rachunek bankowy dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy Nr , do dnia r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Zgłoszenie udziału w przetargu winno być złożone do dnia r. do godz. 15 bezpośrednio w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościi m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok.112. Tże do wglądu są, lub do kupienia w kwocie 50 zł, w godz. 8 16, informatory przetargowe. Przetargi odbędą się 11 grudnia 2013 r. w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro: przetarg na sprzedaż działki ew. nr 56/1 o godz , a przetarg na sprzedaż działki ew. nr 56/2 o godz. 11. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Dodatkowe informacje o gruncie można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 112 tel w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu, od poniedziałku do piątku w godzinach x x x Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że 31 października 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr XIII/WGN/5/2013 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Mozaikowej 15, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 28/2 o pow m 2 w obrębie , uregulowanej w KW Nr WA6M/ /7, stanowiącej własność m.st. Warszawy. Kurier SPORTOWY Tenis ziemny Tomek Dudek znów najlepszy Zakończył się tenisowy sezon letni 2013 r. Młodzi zawodnicy, nadzieje polskiego tenisa ziemnego, od maja rywalizowali w różnych turniejach, krajowych i zagranicznych, walcząc o punkty do klasyfikacji końcowej i o jak najwyższą pozycję w rankingu. W tym roku uczestników imprezy dla najlepszych zawodników, Supermasters PZT, gościł Sopocki Klub Tenisowy. Na turniej zaproszono najwyżej sklasyfikowanych zawodników we wszystkich kategoriach młodzieżowych. Wśród nich po raz czwarty Tomasza Dudka z TKKF Falenica. Tomek po raz kolejny potwierdził swoją dominację i po raz czwarty zwyciężył w tej najważniejszej w sezonie imprezie. W pięciu rozegranych meczach nie stracił nawet seta! Trenerzy selekcjonerzy z PZT mieli dużo pracy. Taki turniej to wspaniała okazja do weryfikacji przyszłych polskich gwiazd tenisa. Już niebawem rozpocznie się zgrupowanie kadry narodowej w Bydgoszczy, oczywiście z Tomkiem w jej składzie. Fot. TKKF FALENICA Kurier URZĘDOWY Budowa ul. Hafciarskiej Obwieszczenie prezydenta Warszawy Na podstawie art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) oraz art i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) zawiadi, że w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i budowie ulicy Hafciarskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Konopnej w Warszawie na dz. ew. 49/1, 49/2, 49/3, 49/9, 49/11, 49/15, 49/17, 49/45, 49/47, 109/1 powstałej w wyniku podziału dz. ew. 109, 83/1, 83/2, 83/16 z obrębu , dz. ew. 131/4, powstałej w wyniku podziału dz. ew 131/3, 106/27 powstałej w wyniku podziału dz. ew. 106/14, 106/17 powstałej w wyniku podziału dz. ew. 106/29 oraz dz. ew. 131/2 z obrębu oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.). oraz informuję o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z akti sprawy, które do wglądu znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer Urzędu m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie, II piętro, pok. 219 w dniach przyjęć interesantów: w poniedziałki w godz oraz środy w godz , tel Stroni postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawa dla Dzielnicy Wawer za pośrednictwem wydziału Obsługi Mieszkańców, Warszawa ul. Żegańska 1 do dnia wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U r. Nr 98, poz z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dwa razy większe przedszkole w Lesie

Dwa razy większe przedszkole w Lesie Nr 19/160 Rok VIII 1-15 października 2014 r. egzemplarz bezpłatny Fot. AM Dwa razy większe przedszkole w Lesie Wiele inwestycji na finiszu Jedne inwestycje dzielnicowe są na ukończeniu, inne rozpoczęto,

Bardziej szczegółowo

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Po wielu miesiącach starań, po zebraniu ponad 2 tys. podpisów, nazwanie jednej z ulic dzielnicy imieniem Wacława Wojtyszki, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Wyjazd na rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej. Przybywa pieniędzy w budżecie

Wyjazd na rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej. Przybywa pieniędzy w budżecie Nr 15-16/94-95 Rok V 1 31 sierpnia 2011 egzemplarz bezpłatny Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów jest placówką, która w sposób kompleksowy zajmuje się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą.

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Powstaje nowa przychodnia w Marysinie Wawerskim

Powstaje nowa przychodnia w Marysinie Wawerskim Nr 4 / 169 Rok IX 16 28 lutego 2015 r. egzemplarz bezpłatny Anita Ścichocka, pracująca w UD Wawer, pomyślnie przeszła przesłuchania kandydatów do programu Must BeThe Music. W eliminacjach, już w TV, uzyskała

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Rok 2010 było i kulturalnie, i sportowo

Rok 2010 było i kulturalnie, i sportowo Nr 6/85 Rok V 16 31 marca 2011 egzemplarz bezpłatny uczniowie wawerskich szkół uczestniczyli w historycznej grze. Rozpoczęli ją na terenach Olszynki Grochowskiej, gdzie 180 lat temu odbyła się jedna z

Bardziej szczegółowo

W numerze. LIPIEC 2014 r. Lato w mieście str. 7. Warszawska Strefa Rodziny str. 7. Siłownie plenerowe str. 7. Bezpłatne pismo.

W numerze. LIPIEC 2014 r. Lato w mieście str. 7. Warszawska Strefa Rodziny str. 7. Siłownie plenerowe str. 7. Bezpłatne pismo. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 4 (173) LIPIEC 2014 r. W numerze Nadanie nazw rondom w Dzielnicy Wesoła...2-4 Budżet partycypacyjny....5-6 Słoneczny pociąg... 6 Letnie kino plenerowe w Wesołej...

Bardziej szczegółowo

Roztańczony Marysin Wawerski. Z lodowiska obiekt wielofunkcyjny. Racjonalizowanie wydatków na drogi

Roztańczony Marysin Wawerski. Z lodowiska obiekt wielofunkcyjny. Racjonalizowanie wydatków na drogi Nr 11-12/90-91 Rok V 1 30 czerwca 2011 egzemplarz bezpłatny Można dożyć 100 lat mieszkając nie tylko t, gdzie woda czysta i trawa zielona, a w dużym mieście. Nie w jednorodzinnym domku, a w bloku z wielkiej

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja w realizacji. Spis treści

Kanalizacja w realizacji. Spis treści Nr 14/117 Rok VI 16 31 lipca 2012 r. egzemplarz bezpłatny Wawer ma kolejnego mieszkańca, który osiągnął piękny wiek 100 lat życia. Jest nim od 30 czerwca br. Władysław Gołębiewski, ojciec trzech synów,

Bardziej szczegółowo

48 nowych mieszkań socjalnych

48 nowych mieszkań socjalnych ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/186 LISTOPAD 2007 W numerze: Na najblizsze lata: inwestycje za 300 mln zł Uczniowie, uwaga na czyny i słowa! Za znieważenie nauczyciela grożą teraz surowe

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

fotoreportaż str. 12 14 Wywiad z Burmistrzem Andrzejem Balcerkiem str. 3 Co z ul. Magazynową? str. 7 Rozkłady jazdy autobusów i pociągów str.

fotoreportaż str. 12 14 Wywiad z Burmistrzem Andrzejem Balcerkiem str. 3 Co z ul. Magazynową? str. 7 Rozkłady jazdy autobusów i pociągów str. ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Sierpień 2012 nr 8 (245) ISSN 1231-8493 fotoreportaż str. 12 14 Wywiad z Burmistrzem Andrzejem Balcerkiem str. 3 Co z ul. Magazynową? str. 7 Rozkłady jazdy autobusów

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

gimnazjum Nowe INFORMACJE GMINY HALINÓW w Halinowie Rozliczając PIT Z pierwszej ręki! wpisz Gminę Halinów jako miejsce zamieszkania

gimnazjum Nowe INFORMACJE GMINY HALINÓW w Halinowie Rozliczając PIT Z pierwszej ręki! wpisz Gminę Halinów jako miejsce zamieszkania ISSN 2299-968X nr 8, marzec 2014 pismo bezpłatne Z pierwszej ręki! INFORMACJE Michałów przeciwko wysypisku str. 5 Oddaj 1 procent str. 7 Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli str. 7 Gmina Halinów przystępuje

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skarżą na ministra. Skargi nie wynikają bynajmniej. Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia

Skarżą na ministra. Skargi nie wynikają bynajmniej. Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia 24 STYCZNIA 2014 (NR 246) Nakład kontrolowany: 35 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Skarżą na ministra Mieszkańcy Nowych Grocholic i Osiedla Michałowice bronią dorobku życia

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo