Budowa nowego przedszkola na finiszu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa nowego przedszkola na finiszu"

Transkrypt

1 Nr 13-14/ Rok VII listopad 2013 r. egzemplarz bezpłatny Fot. ANDRZEJ MURAT Urząd Dzielnicy zaprasza dzieci i rodziców 14 grudnia na bal W Krainie Mikołaja do Wawerskiej Strefy Kultury przy ul. Żegańskiej 1a od godz. 15. Czeka moc atrakcji, w tym m.in. przedstawienie, konkursy, koncert i spotkane z Mikołajem (dla wszystkich dzieci niespodzianki). Termin odbioru wejściówek będzie podany na Budowa nowego przedszkola na finiszu Nie miało zaprojektowane dla Międzylesia przedszkole integracyjne przy ul. Świebodzińskiej szczęścia do wykonawcy. Przetarg wygrała firma Zbet, chociaż Urząd Dzielnicy wolałby, aby tę inwestycję realizował kto inny. Zbet od początku sprawiał kłopoty, wreszcie z różnych powodów, w tym finansowych, zrejterował z rozgrzebanej budowy. Konieczna była inwentaryzacja tego, co zrobił, a to wymagało czasu. Władze dzielnicy postanowiły wykorzystać okazję i zleciły dokonanie zmian w projekcie, który zawierał niepotrzebnie duże wolne powierzchnie. Dzięki różnym zmianom udało się, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów, wygospodarować miejsce na dwa dodatkowe oddziały przedszkolne, co nie jest bez znaczenia w sytuacji, gdy miejsc w dotychczasowych placówkach nie jest za dużo. Inaczej niż przewidywał architekt, będzie wyglądał teren rekreacyjny tego przedszkola ziast plenerowego fiteatrzyku zwiększono ilość sprzętu zabawowego. Jednocześnie wprowadzono zmiany obejmujące materiały budowlane i instalacyjne, które pozwalają»2-3 na uzyskanie oszczędności. Spis treści NAUCZYCIELE NAGRODZENI»5 Liczna grupa wawerskich pracowników oświaty otrzymała z okazji Dnia Edukacji Narodowej medale oraz nagrody za wkład pracy w nauczanie i wychowywanie młodego pokolenia. PLAN DLA SADULA»6 Można zapoznać się z projektem planu zagospodarowania dla osiedla Sadul. Przewiduje on niską zabudowę, która zajmie 53 proc. powierzchni i zieleń naturalną oraz urządzoną na 21 proc. Będzie budżet obywatelski Energia po gospodarsku Warszawa, a w jej rach także dzielnica Wawer, przystąpiła do wprowadzenia w życie zasady, że o przeznaczeniu części (od 0,5 do 1,5 proc.) budżetu miasta zadecydują nie jak dotychczas radni ale mieszkańcy, w sposób jak najbardziej demokratyczny. W Wawrze powstał 27-osobowy zespół, w skład którego wchodzą mieszkańcy deklarujący chęć uczestniczenia w pracach nad opracowaniem tego obywatelskiego budżetu, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych i urzędnicy. Ten zespół będzie przygotowywał propozycje przeznaczenia określonych kwot na określone cele: osiedlowe, ogólnodzielnicowe. One zostaną poddane pod głosowanie i do realizacji skieruje się te z największym społecznym poparciem. Pierwszy taki obywatelski budżet będzie realizowany w 2015 r.»4 Wawer jest pierwszą stołeczną dzielnicą, która zierza ograniczyć do niezbędnego możliwego minimum koszty energii elektrycznej. Droga do tego celu wiedzie przez jej zakup u jednego dystrybutora dla grupy odbiorców. A przy takim grupowym zakupie można liczyć na korzystne upusty cenowe. Jak sprawdzono, badając koszty energii elektrycznej ponoszone przez oświatowe placówki, Ośrodek Sportu i Rekreacji a także Zakład Gospodarowania Nieruchomościi, jedni płacą za kilowatogodzinę niewiele ponad 60 groszy, a inni więcej niż 1,2 zł. Jeszcze w grudniu rozpisany zostanie przetarg na zaopatrzenie w energię elektryczną przez dwa lata szkół, przedszkoli, pływalni i hal sportowych oraz budynków komunalnych w dzielnicy. Spodziewane są znaczne oszczędności, które będzie można przeznaczyć na inne ważne cele.»2

2 2 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier URZĘDOWY Zmiany organizacyjne W dążeniu do poprawy funkcjonowania Urzędu Dzielnicy i racjonalizacji zatrudnienia wprowadzone zostały zmiany w jego organizacji. Dotychczasowy Wydział Infrastruktury został podzielony na dwie części. Jedna, jako Wydział Infrastruktury z naczelnikiem Wandą Krzemińską, będzie się zajmowała bieżącymi sprawi w zakresie utrzymania dróg, oświetlenia, kanalizacji, wodociągów, druga, jako Wydział Inwestycji, pod kierownictwem Andrzeja Kobusa, nowymi zadanii. Powstała nowa komórka organizacyjna Wydział Promocji, Kultury i Sportu na bazie pracowników Wydziału Kultury oraz Wydziału Sportu i Rekreacji, z koordynatorem Magdaleną Foltin. Nastąpiła też zmiana nazwy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na Spraw Społecznych i Świadczeń, co bardziej oddaje jego zadania. Kurier URZĘDOWY Nie wolno spalać liści i trawy Wobec zgłaszanych do redakcji pytań wyjaśniy, że z ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r, opublikowanej w Dz. U. z 2013 r. poz. 21 (art. 31 pkt 7) wynika, że na terenie m.st. Warszawy nie wolno spalać liści i ściętej trawy. Można je kompostować. Jak informuje Biuro Gospodarowania Odpadi Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy, właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą zwrócić się pisemnie do firmy, z którą mają zawartą umowę, z wnioskiem odbiór liści i trawy. Usługa taka będzie realizowana, jeśli firma otrzyma więcej zgłoszeń z danego rejonu. Dopiero w sytuacji, gdy wnioskowana potrzeba nie jest realizowana, właściciel nieruchomości powinien zgłosić problem za pośrednictwem infolinii Urzędu m.st. Warszawy numer Zbiórki akcyjne odpadów zielonych będą przeprowadzane z chwilą wejścia w życie docelowego systemu odbioru odpadów komunalnych czyli od 1 lutego 2014 r. Wydaje Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer Adres redakcji: Warszawa, ul. Żegańska 1, I piętro, pok. 131 Redaktor naczelny: Andrzej Murat tel. (22) , Skład i druk: Nakład: 7 tys. egz. ISSN Redakcja nie zwraca materiałów niezówionych, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania. Kurier SAMORZĄDOWY Radni poznali założenia budżetu na 2014 r. Budżet dzielnicy tegoroczny zmieniany, przyszłoroczny opiniowany Po raz kolejny Zarząd Dzielnicy przedstawił Radzie Dzielnicy Wawer propozycje zmian w tegorocznym załączniku budżetowym. Trwają prace nad uchwaleniem budżetu na przyszły rok. Kurier URZĘDOWY Będą znaczące oszczędności Wspólny zakup energii W ostatnich tygodniach trwały w Wawrze poszukiwania środków brakujących w dzielnicowej oświacie na pensje dla nauczycieli i pochodne ich wynagrodzeń. Wygospodarowano kwotę ok. 2 mln zł. Ponadto na konto oświaty wpłynęło ok. 1,9 mln zł z miejskich środków tzw. wyrównawczych. Oznacza to, że dzielnicowe wydatki na oświatę zkną się kwotą przekraczającą 81 mln zł. Wprowadzono zmiany w zakresie inwestycji dzielnicowych 2013 r. Po przebudowaniu ul. Hafciarskiej od ul. Konopnej na wschód powstały oszczędności w kwocie 215 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na przebudowę ul. Hafciarskiej między ul. Konopną, a Pożaryskiego. Kolejna oszczędność to 300 tys. zł z budowy przedszkola przy ul. Świebodzińskiej. Kwotę tę przeniesiono na sfinansowanie zagospodarowania poddasza przedszkola w roku przyszłym. Powstały też oszczędności przy budowie oświetlenia ulic Borowieckiej, Pasażerskiej i Żeglarskiej w łącznej wysokości ok. 250 tys. zł. Przeniesiono 1,7 mln zl zarezerwowanych na budowę przedszkola przy ul. Kadetów w osiedlu Las na przyszły rok, ponieważ przetarg na wyłonienie wykonawcy rozstrzygnięty zostanie dopiero na przełomie listopada i grudnia. Ponieważ powstała możliwość rozszerzenia umowy z obecnym wykonawcą budowy ul. Panny Wodnej o wykonanie oświetlenia oraz ciągów pieszo rowerowych po północnej stronie jezdni, przeznaczono na ten cel ok. 820 tys. zł. O ile w tym i w poprzednim roku bywały kłopoty ze zbilansowaniem potrzeb i możliwości finansowania nieinwestycyjnych oświatowych, o tyle nie powinno być tego problemu w roku przyszłym poinformowała radnych burmistrz Jolanta Koczorowska. W propozycjach budżetu Wawra zapisano dla oświaty o 7,5 mln zł więcej niż w roku obecnym. Cały budżet 2014 r. ma być większy o 11,5 mln zł. Mimo to sorząd dzielnicy uważa, że za mało jest w nim środków na inwestycje infrastrukturalne. To 14,8 mln zł. Jeśli jednak do tego doda się pieniądze z inwestycji tegorocznych, kwota ta wzrośnie do mln zł. Propozycje przyszłorocznego budżetu zostały zaopiniowane pozytywnie, chociaż nie jednogłośnie. Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w podległych dzielnicy placówkach planuje Urząd Dzielnicy. Ogłoszony został przetarg na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej, skupiającej jednostki organizacyjne działające na terenie dzielnicy, takie jak Zakład Gospodarowania Nieruchomościi, placówki oświatowe i wawerski Ośrodek Sportu i Rekreacji. To pierwszy tego rodzaju przetarg w Warszawie. Dzięki porozumieniu placówek podległych Urzędowi Dzielnicy udało się stworzyć wspólną grupę zakupową, która znacznie poprawia ich potencjał przetargowy. Liczmy dzięki temu na niższe ceny oferowanej energii poprzez wyłonienie jednego, kompleksowego dostawcy twierdzi zastępca burmistrza Ad Godusławski. Z przeprowadzonych analiz wynika, że koszt kwh energii elektrycznej zużywanej w wawerskich placówkach publicznych mieści się w granicach od 64 gr do nawet 1,26 zł. W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu spodziewy się znacznego spadku obecnych cen. Będzie to oznaczało dla dzielnicy znaczne oszczędności z zachowaniem obecnej wielkości dostaw energii przewiduje burmistrz Godusławski. Zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć np. na nowe wyposażenie szkół czy dodatkowe zajęcia dla dzieci podkreśla. Oszczędności w wydatkach na energię mają pojawić się od przyszłego roku. Termin realizacji zówienia to dwa lata. Dostawcę powinniśmy poznać na początku grudnia. Szacowane roczne oszczędności dla Wawra dzięki wspólnym zakupom energii mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy zł. kr Zapraszy na profil Urzędu Dzielnicy Wawer na Facebooku do nas!

3 OD MARYSINA PO FALENICĘ 3 Kurier INWESTYCYJNY Nie ma tego złego Budowa przedszkola na finiszu Dobiega końca budowa przedszkola integracyjnego w Międzylesiu. Po rozwiązaniu umowy z firmą Zbet na budowę największego zadania inwestycyjnego ostatnich lat w Wawrze, konieczne było przeprowadzenie inwentaryzacji tego, co ten tracący płynność finansową wykonawca po sobie zostawił. Był to tez czas na zmiany w projekcie. Roboty po przerwie wznowiono na początku drugiego półrocza. Ad Godusławski, zastępca burmistrza oraz jego służby wykorzystały przerwę na poszukiwanie możliwości zwiększenia liczby oddziałów z pierwotnie planowanych 7 do 9 oraz obniżenia kosztów realizacji tej inwestycji. Stało się to możliwe po podjęciu odważnej decyzji wyłonienia aż 9 wykonawców poszczególnych prac. Zrezygnowano z dużego zaplecza kuchennego, wychodząc z założenia, że placówka będzie korzystać z posiłków dostarczanych przez firmę zewnętrzną. Przeprojektowano szatnie wygospodarowując powierzchnię na dwa nowe oddziały. Zastąpiono zbyt drogie sufity podwieszone tańszymi, co przy dużych ich powierzchniach dało spore oszczędności. Kolejne uzyskano zastępując kosztowne oprawy oświetleniowe lpi innego, a równie renomowanego producenta. Zrezygnowano z budowania przedszkolnego fiteatru na terenie rekreacyjnym i doinwestowano wyposażenie placu zabaw. Dzięki oszczędnościom przedszkole zyska wyposażenie do terapii sensorycznej i bogate multimedialne. Na początku listopada jedno skrzydło przedszkola było już pomalowane, w drugim montowano sufity, układano wykładziny podłogowe, nad wejściem montowano zadaszenie. Na założenie czekały drzwi wewnętrzne. Sprowadzano wyposażenie sanitarne. To wskazywało, że za kilka tygodni będzie można zgłosić tę inwestycję do odbiorów. fot. Tak prezentuje się, po pomalowaniu ścian na miłe dla oka kolory, jedno ze skrzydeł budowanego przedszkola Jedne z ostatnich prac pokrywanie podłóg wykładzini. Pod szczególnym nadzorem zastępcy burmistrza Ada Godusławskiego fot. Kurier INWESTYCYJNY Przyłącza kanalizacyjne Po projekcie realizacja W poprzednim numerze przedstawiliśmy drogę, jaką właściciel posesji musi przejść, aby przygotować projekt przyłącza kanalizacyjnego. Gdy go już ma, można przystąpić do budowy. W tym celu należy: zgłosić gotowość jego wykonania w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej MPWiK, ul. Jagiellońska 65/67, z oryginalnym egzemplarzem uzgodnionego projektu, aktualnym dokumentem tytułu prawnego nieruchomości, z danymi dotyczącymi kierownika budowy (imię, nazwisko, nr uprawnień, miejsce zeldowania), dane wykonawcy (imię, nazwisko, nazwę i siedzibę firmy, nr działalności gospodarczej lub nr KRS). podpisać umowę o pełnienie nadzoru nad budową przyłącza i przyłączenia do sieci. MPWiK w ciągu pięciu dni od zgłoszenia gotowości rozpoczęcia prac i złożenia dokumentów przygotuje umowę do popisu w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej. Podczas realizacji inwestycji MPWiK pełni nad nią nadzór, a na koniec dokonuje odbioru technicznego przyłącza i wydaje inwestorowi protokół kontroli i odbioru technicznego. Po tym następuje podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków. Kurier ZDROWOTNY Mikrobusy dowożą Komunikacja dla pacjentów Mieszkańcy dzielnicy coraz chętniej korzystają z możliwości dojechania do wawerskich przychodni zdrowia i szpitali mikrobusi naszego ZOZ. Kursują one na trzech trasach, cztery razy dziennie, bilet kosztuje tylko 3,5 zł, a zatrzymują się także na niektórych przystankach MZA oraz na żądanie pasażerów. Przedstawiy schematy wszystkich trzech linii mikrobusowych. Trasa 1: Przychodnia ul. Strusia 4/8 > Stara Miłosna > Przychodnia ul. Strusia 4/8 Trasa 2: Przychodnia ul. Strusia 4/8 > Wesoła Północ > Rembertów > Przychodnia ul. Strusia 4/8 Trasa 3: Przychodnia ul. Strusia 4/8 > Zerzeń > Falenica > Radość > Międzylesie > Przychodnia ul. Strusia 4/8

4 4 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier SPORTOWY Lotto Poland Bike Marathon NA TERENIE WAWRA Rekordowa frekwencja w ostatnim wyścigu cyklu Rekordowa była frekwencja na zakończenie cyklu zawodów w kolarstwie górskim, jakie od pięciu sezonów, w różnych rejonach kraju, organizuje były czołowy polski kolarz szosowy Grzegorz Wajs. Na najdłuższą trasę, 50-kilometrową, wyruszyło 262 kolarzy. Kategorię open kobiet wygrała Anna Klimczak ze Świata Rowerów Kellys Te, a open mężczyzn Michał Ziułek z Sante BSA Tour. W wyścigach Lotto Poland Bike Marathon z terenu Centrum Zdrowia Dziecka wystartowało ponad 900 zawodników, od maluchów począwszy, a na zawodnikach, którzy wybrali najdłuższy dystans, skończywszy. Poprzedni rekord to start 650 kolarzy górskich, także pobity, na trasach w okolicy Płocka. Pierwsi na trasę FUN, wynoszącą 7,5 km wyruszyli uczniowie wawerskich i pozawawerskich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zupełni atorzy i nowicjusze, oraz kolarze górscy trenujący atorsko tę dyscyplinę sportu w klubach. To grupa 121 zawodniczek i zawodników. Zwycięzca kategorii open, Artur Budny z Huraganu Wołomin, na przejechanie tego dystansu potrzebował 14 minut i 12 sekund. A Konrad Czabok, najlepszy wśród uczniów wawerskich szkół, ze SP nr 138 w Międzylesiu, 13 w kategorii open na tym dystansie 16 minut i 44 sekundy. Dystans MINI to 27 km. Startowało na nim 380 zawodników. Wśród kobiet w kategorii open zwyciężyła Ewa Duda z klubu Świat Rowerów Kellys Te, a w gronie mężczyzn Michał Dobrzyński z Legion Serwis Actiwe Jet Merida Te. Rywalizację sorządowców Warszawy i Mazowsza wygrali: w kategorii mężczyzn Mirosław Kado Na starcie imprezy pod hasłem Życie czeka stanęło łącznie ponad 900 zawodników. Na zdjęciu ostatnie chwile przed startem na 7,5 km Fot. Kurier SAMORZĄDOWY Mieszkańcy zadecydują o części wydatków Powstanie budżet obywatelski 27 osób liczy zespół, powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy Wawer, który pracuje nad rozdysponowaniem w 2015 r. tzw. budżetu partypacyjnego. ZESPÓŁ DO SPRAW budżetu obywatelskiego Jego członkowie zadecydują, na jakie społeczne cele wydadzą 842 tys. zł. Te pieniądze zostaną rozdysponowane kolektywnie na takie cele, na jakie podatnicy chcieliby je przeznaczyć. Zanim to jednak nastąpi, zespół zbierze od mieszkańców propozycje. Można spodziewać się, że jedni będą chcieli wybudowania chodnika, inni ulicy, jeszcze inni oświetlenia lub monitoringu w newralgicznych punktach dzielnicy czy osiedla. Po weryfikacji przez dzielnicowych urzędników, którzy muszą wypowiedzieć się na temat możliwości realizacyjnych, wybrane projekty zostaną poddane powszechnemu głosowaniu mieszkańców. I dopiero te, które uzyskają największe społeczne poparcie, trafią do budżetu dzielnicy. Pomysł tworzenia budżetów obywatelskich nie jest nowy, już 20 lat temu inicjatywa ta została podjęta w brazylijskim mieście Porto Alegre. Sprawdził się także w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, w Hiszpanii. Warszawa dołączyła do ponad 20 polskich miast, których mieszkańcy także upomnieli się o możliwość bezpośredniego oddziaływania na podział pieniędzy budżetowych. W skład wawerskiego zespołu wchodzi pięcioro mieszkańców (Lech Załęski, Magdalena Perdion, Andrzej Tomaszczyk, Jolanta Chlipała i Monika Laskowska-Ludwiczak), których wyłoniono w drodze losowania z grupy 15 chętnych, czworo przedstawicieli organizacji społecznych (Marek Sson ze Stowarzyszenia Społecznego Wawer 2002, Izabella Roguska ze Stowarzyszenia Inicjatywa Mieszkańców Warszawa Społeczna, Ewa Jaskólska z Fundacji Stacja Kultury Kinokawiarnia Stacja Falenica, Kinga Jakubowska ze Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego Wawerskie Interakcje Taneczne ), trzech radnych dzielnicy (Włodzimierz Zalewski, Leszek Baraniewski i Mirosław Gotowiec), dziesięcioro reprezentantów rad osiedlowych (Henryk Orłowski z Marysina Wawerskiego Północ, Krzysztof Sokołowski z Zerzenia, Lech Pajchel z Anina, Jan Frelek z Aleksandrowa, Andrzej Dzierżyński z Radości, Andrzej Olszewski z Międzylesia, Sebastian Janczewski z Marysina Wawerskiego Południe, Henryk Rakoczy z Miedzeszyna, Edyta Kostrzewa z Sadula, Krzysztof Daniluk z Wawra) i pięciu urzędników (Dorota Głażewska z wydziału organizacyjnego, Anna Orzechowska z wydziału promocji, kultury i sportu, Katarzyna Pałasz z wydziału budżetowo-księgowego, Marcin Małyska z wydziału prawnego oraz Andrzej Kobus z wydziału inwestycji. Kurier URZĘDOWY Zimowe odśnieżanie Urząd Dzielnicy już w październiku rozpoczął intensywne przygotowania do zbliżającej sie akcji odśnieżania dzielnicy, realizowanej przez firmę wyłonioną w przetargu do tego celu. Chce usprawnić akcję tak, aby drogi podlegające dzielnicy były regularnie i kompleksowo odśnieżone (za zimowe utrzymanie w należytym stanie dróg tzw. powiatowych (np. Patriotów, Trakt Lubelski, Kajki) oraz wojewódzkich i krajowych (np. tzw. nadwiślanka) odpowiadają inne podmioty). Zarząd Dzielnicy liczy w związku z tym na opinie mieszkańców, także krytyczne, na ocenę poprzedniej akcji oraz na propozycje i sugestie odnośnie planowanej akcji odśnieżania w zimie na przełomie 2013 i 2014 r., w szczególności dotyczące wykazu dróg kwalifikowanych do odśnieżania w pierwszej i w drugiej kolejności. Uwagi oraz propozycje można nadsyłać do wydziału infrastruktury Urzędu Dzielnicy drogą ową pod adres: Sorządowe władze Wawra zapewniają, że wszystkie propozycje zostaną skrupulatnie przeanalizowane i rozważone. Chciałyby, kierując się zgłoszonymi sugestii, aby drogi w dzielnicy były skutecznie i zawsze na czas odśnieżone. kr

5 OD MARYSINA PO FALENICĘ 5 Współorganizatori tej imprezy był Urząd Dzielnicy Wawer, dzielnicy, która kolarzy górskich startujących w cyklu Poland Bike Marathon gościła już po raz trzeci i Centrum Zdrowia Dziecka, promujące zdrowy tryb życia (popularyzowało go zachęcając do bezpłatnych badań poziomu cukru w organizmie). Gościem ubiegłorocznych zawodów był Ryszard Szurkowski. W tym roku zaproszoną gwiazdą polskiego kolarstwa był Lechosław Michalak, przed laty mistrz Polski i zwycięzca Wyścigu Dookoła Polski. Zawody obserwował i był obecny podczas dekoracji zwycięzców XII tegorocznych zawodów oraz całego cyklu Poland Bike Marathon zastępca burmistrza dzielnicy Wawer Łukasz Jeziorski. Andrzej Murat Fot. Zbigniew Świderski W Mini Crossie, na najmniejszych rowerkach, w tym bezpedałowych, odpychanych nogi, startowało, aż trudno w to uwierzyć, 131 dzieci w wieku 2-4 oraz 5-7 lat. To także absolutny rekord uczestnictwa. I w tych kategoriach rywalizacja była niezwykle zacięta. Jak mówili po zakończeniu jazdy zawodnicy, trasa wawerskiego wyścigu była urozmaicona, pełna pod- jazdów i zjazdów, jechano po twardszych leśnych duktach, po ścieżkach poprzecinanych korzenii drzew, po piachu, co wymagało i koncentracji, i umiejętności pokonywania takich przeszkód. Fot. Zbigniew Świderski radny powiatu legionowskiego, a wśród kobiet Katarzyna Bernadetta Olszewska, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga Południe. Trasy ostatniego wyścigu cyklu Lotto Poland Bike Marathon w Wawrze nie należały do łatwych Kurier OŚWIATOWY Dzień Edukacji Narodowej w Wawrze Nauczyciele wyróżnieni i nagrodzeni W wawerskim XXV LO przy ul. Halnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji liczną grupę pracowników szkół i przedszkoli spotkały miłe wyróżnienia i nagrody. chwalić się sukcesi swoich uczniów w olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, współzawodnictwach, którzy rozwijają współpracę z zagranicą, choćby w rach progru Comenius, prowadzą zajęcia w świetlicach i uczniowskich klubach sportowych, w kołach zainteresowań, którzy opiekują się szkolnymi wolontariuszi. Na zakończenie uroczystości uczniowie XXV LO zaprezentowali spektakl, w którym z wykorzystaniem muzyki, śpiewu i tańca na wesoło przedstawili sceny z życia szkoły. Fot. Burmistrz Jolanta Koczorowska złożyła nauczycielom oraz niepedagogicznym pracownikom przedszkoli oraz szkół podziękowania za trud, inicjatywy pedagogiczne, zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia. Dyrektor SP nr 109 w Zerzeniu Stefan Dejneka w imieniu wyróżnionych podziękował burmistrz za stworzenie warunków i atmosfery, sprzyjających realizowaniu edukacyjnych i wychowawczych celów. Wśród uhonorowanych tego dnia pracowników oświaty znaleźli się nauczyciele, którzy prowadzą w Wawrze interesujące progry, którzy mogą po- Grupa pracowników wawerskiej oświaty, nagrodzonych przez burmistrz Jolantę Koczorowską z okazji Dnia Edukacji Narodowej Jak widać, rośnie młode pokolenie kolarzy górskich Nagrody Burmistrza Dzielnicy otrzymali: Barbara Puścian, P nr 84, Anna Zbroch, P nr 110, Monika Prochot, ZS nr 70, Maria Maciak, ZS nr 111, Ewa Skiba, SP nr 218, Stefan Dejneka, SP nr 109, Tomasz Wierzbicki, ZS nr 116, Wioletta Sędek, SP nr 124, Agnieszka Pastuszka, SP nr 138, Bożena Kozak, SP nr 218, Agnieszka Suchocka, ZS nr 70, Małgorzata Pawlik, ZS nr 70, Elżbieta Piątkowska, ZS nr 111, Monika Królikowska, ZS nr 115, Beata Sigłowy-Kaproń, ZS nr 116, Beata Stępień, ZS nr 116, Monika Rokicka-Kulińska, ZS nr 120, Magdalena Ładyko, ZS nr 120, Agata Adczewska-Miller, P nr 84, Grażyna Kurowska, P nr 86 przy CZD, Sylwia Rafał, P nr 107, Anna Włodarczyk, P nr 264, Hanna Czerwińska, PPP nr 17, Małgorzata Cicha, SP nr 128, Barbara Wojewódzka, SP nr 218. Nagroda Prezydenta Warszawy: Urszula Inglot z ZS nr 70. Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty: Izabella Rudzka, P nr 338, Dorota Brodaczewska, P nr 264, Róża Nowicka, ZS nr 115, Monika Seredyn, ZS nr 11. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: Bernardetta Piotrowska, P nr 233. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono: Beatę Rogowską, P nr 348, Barbarę Paraszczak, ZS nr 114, Jadwigę Śliwak, P nr 107, Dorotę Białą, P nr 107, Dorotę Okoń, SP nr 216. Srebrnym Medalem za długoletnią służbę uhonorowano: Iwonę Lipko, ZS nr 115, Elżbietę Dąbrowską, ZS nr 115, Joannę Kacperczyk, ZS nr 115, a Złotym Medalem za długoletnią służbę wyróżniono: Krystynę Bułacińską, P nr 85, Bernardettę Piotrowską, P nr 233, Barbarę Puścian, P nr 84, Monikę Królikowską, ZS nr 115.

6 6 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier URZĘDOWY Plan zagospodarowania Sadula Przewiduje się tylko niską zabudowę Nie jest to nowa propozycja dla osiedla Sadul. Wcześniej część jego obszaru objęta była miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Julianowa. Stracił on jednak ważność, jak i wszystkie inne, i całą procedurę trzeba było rozpoczynać od nowa. Obecnie tworzony plan dla Sadula obejmuje obszar o powierzchni 260 hektarów, otoczony od północy ul. Kadetów i Lucerny, od wschodu ul. Patriotów, od północy skrajem terenu leśnego, a następnie ul. Wiązaną i Kombajnistów oraz Kanałem Nowe Ujście, a od zachodu skarpą starorzecza Wisły, gdzie znajduje się Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Pod zabudowę planiści przeznaczają 53 proc. obszaru, pod lasy i zieleń urządzoną (np. parki) 21 proc., pod drogi 20 proc. i 6 proc. pod usługi publiczne. W starej części Sadula, na wschód od ul. Węglarskiej i Mydlarskiej, znaczących zmian w układzie drogowym i zabudowie proponowany plan nie przewiduje. Dopuszcza się funkcje usługowe wzdłuż ul. Patriotów. Stara się umożliwić mieszkańcom starego Sadula dojścia do znajdujących się przy tej arterii przystanków autobusowych i PKP. Plan zachowuje istniejące tereny zielone: las na południu granicy projektowanego obszaru oraz las w widłach ul. Trakt Lubelski i ul. Lucerny, a także ogródki działkowe między ul. Lebiodową oraz Kanałem Zagoździańskim. Stara się chronić znajdujący się w obrębie planu obszar starorzecza Wisły ze względu na jego walory przyrodnicze przed dalszą wymuszoną zabudową. Dla Sadula projektanci przewidzieli wyłącznie zabudowę jednorodzinną oraz bliźniaczą i tylko częściowo szeregową. Wielorodzinna występuje w pobliżu ul. Mydlarskiej. Na terenach bliskich starorzecza Wisły i innych ważnych ze względów przyrodniczych zaproponowali konieczność pozostawienia na działkach budowlanych nawet 70 proc. powierzchni biologicznie czynnej. Przy czym pozostałe 20 proc. byłoby przeznaczone na zabudowę, a 10 proc. na dojazdy do budynków i dojścia. W planie stworzono rezerwę pod usługi publiczne, w tym przewidywane w przyszłości placówki służby zdrowia, kultury i oświaty. Te ostatnie wzbudzają kontrowersje ze względu na to, że projektanci sytuują ewentualną przyszłą szkołę na terenach prywatnych, na północ od Kanału Zagoździańskiego i na zachód od Traktu Lubelskiego. Jak zwykle mieszkańcy są przeciwni niektórym projektowanym ulicom, a także zbyt szeroko rozstawionym liniom rozgraniczenia dróg. Przez teren objęty przygotowywanym planem mają w przyszłości przebiegać dwie arterie komunikacyjne: Trasa Olszynki Grochowskiej oraz o niższej randze ulica przedłużenie ul. Bora Komorowskiego od Trasy Siekierkowskiej do ul. Zwoleńskiej. Kiedy powstaną nie wiadomo. Pierwsza prezentacja projektu planu odbyła się na posiedzeniu komisji ładu przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer w lutym 2012 r. W końcu września br. przeprowadzono publiczną dyskusję nad tym planem. Po raz drugi pochyliła się nad nim komisja ładu przestrzennego 2 października. Projektanci do tego czasu wprowadzili pewne poprawki. Zrezygnowali z poprowadzenia drogi przez las na południu obszaru planu. Ziast dróg dojazdowych zgodzili się na pozostawienie dróg wewnętrznych na zkniętych osiedlach mieszkaniowych w zachodniej części Sadula. T, gdzie zaprojektowane linie rozgraniczenia dróg powodowały, że ulice przebiegałyby zbyt blisko istniejących domów, ograniczyli je do niezbędnego minimum. Andrzej Murat Kurier KULTURALNY Spotkania, koncerty, spektakle, wystawy, konkursy Nie przeocz tej oferty Klub Kultury Aleksandrów, ul. Sorządowa 10, tel listopada, godz Bawmy się razem, andrzejkowy bal w Aleksandrowie. 24 listopada, godz. 13 Niedzielne spotkania z teatrem sztuka dla dzieci Straszydło. 29 listopada, godz. 17 Bliskie spotkania kina z książką. Film Bridget Jones: W pogoni za rozumem Klub Kultury Anin, ul. V Poprzeczna 13, tel listopada, godz. 18 Ludzie Wawra Ludzie Nauki, spotkanie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy oddział Anin i Klub Kultury Anin. Gość dr Stanisław Latek dyrektor Departentu Szkolenia i Informacji Społecznej Polskiej Agencji Atomistyki, red. naczelny kwartalnika Postępy techniki jądrowej. Klub Kultury Radość, ul. Planetowa 36, tel listopada, godz. 13 Na marchewki urodziny, występy sekcji edukacji kulturalnej dzieci młodszych. 22 listopada, godz Audycja muzyczna w wykonaniu uczestników sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych uczniów Elżbiety Osiak. 25 listopada, godz , 17 pokaz baletowy w wykonaniu sekcji Balerinek 28 listopada, godz Audycja muzyczna w wykonaniu uczestników sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych uczniów Lucyny Affeltowicz. Klub Kultury Falenica, ul. Włókiennicza 54, tel listopada, godz. 18 Znikająca stara Falenica, projekcja multimedialna fotoprzewodnika nagrodzonego w konkursie w rach projektu Letnisko z Artysti, prowadzenie Barbara Wizimirska. 23 listopada, godz. 16 Teatrzyk Zielona Gęś, spektakl z piosenki, reżyseria Szczepan Szczykno, muzyka Dawid Ludkiewicz, Wawerska Strefa Kultury, ul. Żegańska 1a. 24 listopada, godz. 16 Wycieczka do Świdra, spektakl z piosenki, reżyseria Szczepan Szczykno, muzyka Dawid Ludkiewicz, Wawerska Strefa Kultury, ul. Żegańska 1a. 30 listopada, godz. 16 Miłość mnie szuka po mieście, premiera spektaklu z piosenki wg utworów J. Tuwima, reżyseria Szczepan Szczykno, muzyka Dawid Ludkiewicz. Klub Kultury Marysin, ul. Korkowa 96, tel listopada, godz. 18 Piątek literacki, a w nim poezja Marka Klczyńskiego. 27 listopada, godz. 15 andrzejkowe wróżby w Klubie Seniora. 29 listopada, godz. 17 Czary mary, filijna zabawa andrzejkowa dla dzieci. Przebrania mile widziane! 30 listopada godz. 17 Czary mary, zabawa andrzejkowa dla mieszkańców przy muzyce na żywo. Klub Kultury Zastów, ul. Lucerny 13, tel do 20 listopada, do godz. 19 przyjmowanie prac w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Pocztówka do Świętego Mikołaja i Ozdoba choinkowa. Reguliny na stronie Oferta kulturalna Biblioteki Wawerskiej, ul. Trawiasta 10 Spotkania z pisarzi 26 listopada, godz. 10 spotkanie autorskie z tłumaczką literatury szwedzkiej Anną Węgleńską, ul. Trawiasta 10.

7 OD MARYSINA PO FALENICĘ 7 Kurier SPORTOWY Ponad 100 uczestników Turniej pięci szachowego mistrza W Wesołej odbył się VI Turniej Szachowy im. Jana Brustmana (rozgrywany na przemian z Wawrem) zmarłego w 2007 r. trenera i wychowawcy dzieci oraz młodzieży, pasjonata szachów. Udział wzięło 112 zawodników nie tylko z Warszawy, ale także ze Skierniewic, Ostrołęki, Mińska Mazowieckiego, Sulejówka, Józefowa, Otwocka, Michałowic, Podkowy Leśnej i Zielonki, zawodnicy z wysokim rankingiem, ale też i tacy, którzy po raz pierwszy startowali w turnieju szachowym. Jednym ze współorganizatorów turnieju jest Agnieszka Brustman, arcymistrzyni szachowa, dziś zajmująca się sędziowaniem. Zwyciężczynią turnieju została mieszkanka Wesołej, zawodniczka Klubu Szachowego Polonia Warszawa, wychowanka Jana Brustmana, kandydatka do tytułu mistrzyni szachowej Kinga Pastuszko. Kolejne medalowe miejsca zajęli: Mariusz Szewczyk, zawodnik niezrzeszony, posiadający najwyższy ranking szachowy spośród startujących zawodników i Igor Kowalski, Klub Szachowy Polonia Warszawa. Wśród dziewcząt najlepsza trójka to: Kinga Pastuszko, Maria Zaborowska MTSz Mińsk Mazowiecki, Daria Sołoducha Gimnazjum nr 126 Rembertów. Kurier EKOLOGICZNY Pięć lat współpracy z EKON-em Z pożytkiem dla obu stron BHP, aby podczas pracy nie byli narażeni na urazy i wypadki. Sprzątają wawerskie tereny publiczne, Urzędu Dzielnicy, przedszkola, leśne dukty. W zimie odśnieżają, np. przejścia dla pieszych, schody obiektów użyteczności publicznej. Posypują chodniki piachem. Ostatnio ZGN zlecił im przycinanie krzewów i gałęzi drzew, które rozrastając się utrudniają przejście chodniki przez pieszych lub zasłaniają znaki drogowe i widoczność na skrzyżowaniach. To jest obowiązek właścicieli posesji, ale wielu z nich nie poczuwa się do niego. Pracując w Wawrze zajmują się odbiorem tzw. elektrośmieci od mieszkańców. W dzielnicy mieszka wiele starszych osób, które nie mają możliwości dostarczenia wysłużonych telewizorów, pralek, lodówek itp. do punktu odbioru tych artykułów gospodarstwa domowego mówi Włodzimierz Kalata. My im w tym pomagy, propagując podczas prac porządkowych także ten rodzaj usług. Dziś m na sochodzie pięć telewizorów i dwie lodówki sprzęt z epoki Gierka. Taką bezpłatną usługę można zówić pod tel Niektóre si znajdujemy po lasach, otrzymujemy zlecenia z ZGN, jeśli o takich porzuconych przedmiotach informuje go Straż Miejska lub mieszkańcy. Gdyby nie my, ZGN musiałby to robić s lub zatrudnić kogoś z zewnątrz, a na pewno wyszłoby to drożej niż w naszym przypadku. Ze względów ustawowych (płaca minimalna) jesteśmy konkurencyjni. Obecna umowa Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON z ZGN obowiązuje do końca tego roku. Co dalej? Ekonowcy mają nadzieję, że będzie przedłużona z korzyścią dla Ekonowców, w charakterystycznych seledynowych kizelkach, można spotkać obu stron. przy pracy w różnych rejonach dzielnicy. Na zdjęciu: prześwietlają zielony teren w Falenicy przy ul. Filmowej fot. AM Codziennie przyjeżdżają m.in. z Otwocka i okolic, z Mokotowa, Tarchomina, Żoliborza do Falenicy. Wyciągnięci z domów przez Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Ich koleżanki i koledzy sortują odpady komunalne oraz odbierają śmieci od mieszkańców Ursynowa. W ten sposób mają zajęcie, wynagrodzenie, bez którego trudno byłoby im wykupić lekarstwa i opłacić czynsz, mieć motywację do życia. Schizofrenicy, wśród których są ludzie bez wykształcenia, ale także nauczyciele, inżynierowie, bo ta choroba nie wybiera. Kto by ich zatrudnił, gdyby nie pomocna dłoń wyciągnięta przez EKON pyta retorycznie Włodzimierz Kalata, od początku kierownik brygady Wawer. Od 5 lat na podstawie umowy podpisanej z władzi dzielnicy wykonują na rzecz Wawra prace porządkowe, dawniej zlecane przez wydział ochrony środowiska, teraz przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościi. ZGN dba nie tylko o zajęcie, ale wyposaża tę 24-osobową brygadę (dawniej 30-osobową) w worki na śmieci, rękawice robocze, w kontenery, w zimie daje zupy regeneracyjne, w lecie wodę mineralną, dopłaca do biletów komunikacji miejskiej. Są przeszkoleni w zakresie Z reprezentantów Wawra najlepiej spisali się: Michał Bazan, I w kategorii do lat 14 i Marcin Wasilewski, trenujący szachy w KK Anin I wśród zawodników z IV kat. Kazimierz Włodarczyk Kurier KONKURSOWY Bezpieczeństwo Ośrodek Dokształcania Zawodowego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Walor z Radości zachęca dzieci i młodzież, uczęszczające do szkół podstawowych Wawra do udziału w konkursie poświęconym bezpieczeństwu w szkole, w domu, podczas zabawy, choćby na podwórku. Konkurs adresowany jest do uczniów od 7 do 13 lat (przewiduje się podział na dwie grupy wiekowe). Warunkiem udziału jest sodzielne wykonanie pracy plastycznej, nawiązującej do tematu, w dowolnej technice (np. fotografia, rysunek, obraz, grafika, rzeźba, cerika, szkło, techniki mieszane, inne własne). Nie przewiduje się startu w konkursie zespołów. Jedna placówka może nadesłać maksymalnie pięć prac. Termin ich nadsyłania pod adresem Ośrodek Dokształcania Zawodowego Walor, Warszawa, ul. Patriotów 212, upływa 22 listopada 2013 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Więcej szczegółów, w tym regulin konkursu, na stronie Kurier KONKURSOWY Jubileusz Nutka Poliglotka KK Radość zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych wokalistów poliglotów do X Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Europejskiej Nutka Poliglotka. Niewielki początkowo przegląd w momencie wejścia Polski do UE stopniowo rozrastał się i w 2008 r. uzyskał rangę ogólnopolskiego. Jego celem jest m.in. umożliwienie prezentacji dorobku artystycznego wokalistów, rozwijanego w atorskim ruchu artystycznym. Przesłuchania odbędą się w formie występu publicznego 7-8 grudnia br. Uczestnik (solista lub zespół) wykona jedną piosenkę zagraniczną (nie będą oceniane ich polskie wersje). Jury oceni umiejętności wykonawcze, walory muzyczne, stopień trudności utworu, wrażenie artystyczne oraz poprawność języka obcego. Nadsyłanie zgłoszeń do 27 listopada br. Rozdanie nagród i koncert laureatów 8 grudnia br. Regulin oraz karta zgłoszenia są na stronie pl lub Laureaci poprzednich edycji występowali na eurofestiwalach, m.in. w Bułgarii, Niemczech, Danii i we Włoszech.

8 8 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier URZĘDOWY Przy ul. Stradomskiej i Mozaikowej Działki na sprzedaż Prezydent m.st. Warszawy ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Stradomskiej. Przedmiotem przetargów są grunty niezabudowane, będące własnością miasta stołecznego Warszawy, oznaczone jako działka ew. nr 56/1 o pow m 2 i działka ew. nr 56/2 o pow m 2 w obrębie , stanowiące części nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW Nr WA6M/ /3. Teren, na którym położone są działki, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Anin, zatwierdzonym Uchwałą Nr LXXII/2262/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 75, poz z późn. zm). Według planu działki ew. nr 56/1 i 56/2 znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem MJ/31 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Cena wywoławcza działki ew. nr 56/1 netto x) zł, wadium zł, minimalne postąpienie zł. Cena wywoławcza działki ew. nr 56/2 netto x) zł. wadium zł, minimalne postąpienie zł. x) Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z treścią informatora przetargowego, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik do informatora przetargowego). Wadium winno być wniesione na rachunek bankowy dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy Nr , do dnia r. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Zgłoszenie udziału w przetargu winno być złożone do dnia r. do godz. 15 bezpośrednio w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościi m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok.112. Tże do wglądu są, lub do kupienia w kwocie 50 zł, w godz. 8 16, informatory przetargowe. Przetargi odbędą się 11 grudnia 2013 r. w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro: przetarg na sprzedaż działki ew. nr 56/1 o godz , a przetarg na sprzedaż działki ew. nr 56/2 o godz. 11. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu. Dodatkowe informacje o gruncie można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 112 tel w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu, od poniedziałku do piątku w godzinach x x x Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że 31 października 2013 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nr XIII/WGN/5/2013 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Mozaikowej 15, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 28/2 o pow m 2 w obrębie , uregulowanej w KW Nr WA6M/ /7, stanowiącej własność m.st. Warszawy. Kurier SPORTOWY Tenis ziemny Tomek Dudek znów najlepszy Zakończył się tenisowy sezon letni 2013 r. Młodzi zawodnicy, nadzieje polskiego tenisa ziemnego, od maja rywalizowali w różnych turniejach, krajowych i zagranicznych, walcząc o punkty do klasyfikacji końcowej i o jak najwyższą pozycję w rankingu. W tym roku uczestników imprezy dla najlepszych zawodników, Supermasters PZT, gościł Sopocki Klub Tenisowy. Na turniej zaproszono najwyżej sklasyfikowanych zawodników we wszystkich kategoriach młodzieżowych. Wśród nich po raz czwarty Tomasza Dudka z TKKF Falenica. Tomek po raz kolejny potwierdził swoją dominację i po raz czwarty zwyciężył w tej najważniejszej w sezonie imprezie. W pięciu rozegranych meczach nie stracił nawet seta! Trenerzy selekcjonerzy z PZT mieli dużo pracy. Taki turniej to wspaniała okazja do weryfikacji przyszłych polskich gwiazd tenisa. Już niebawem rozpocznie się zgrupowanie kadry narodowej w Bydgoszczy, oczywiście z Tomkiem w jej składzie. Fot. TKKF FALENICA Kurier URZĘDOWY Budowa ul. Hafciarskiej Obwieszczenie prezydenta Warszawy Na podstawie art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) oraz art i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) zawiadi, że w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i budowie ulicy Hafciarskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Konopnej w Warszawie na dz. ew. 49/1, 49/2, 49/3, 49/9, 49/11, 49/15, 49/17, 49/45, 49/47, 109/1 powstałej w wyniku podziału dz. ew. 109, 83/1, 83/2, 83/16 z obrębu , dz. ew. 131/4, powstałej w wyniku podziału dz. ew 131/3, 106/27 powstałej w wyniku podziału dz. ew. 106/14, 106/17 powstałej w wyniku podziału dz. ew. 106/29 oraz dz. ew. 131/2 z obrębu oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.). oraz informuję o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z akti sprawy, które do wglądu znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wawer Urzędu m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Żegańskiej 1 w Warszawie, II piętro, pok. 219 w dniach przyjęć interesantów: w poniedziałki w godz oraz środy w godz , tel Stroni postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Zainteresowanym stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawa dla Dzielnicy Wawer za pośrednictwem wydziału Obsługi Mieszkańców, Warszawa ul. Żegańska 1 do dnia wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U r. Nr 98, poz z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów

W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W głosowaniu wybraliście Państwo do realizacji łącznie 65 projektów, które będą realizowane w 2017

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 472/2015. BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 472/2015. BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości. ZARZĄDZENIE Nr 472/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 30 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Bolesławcu przy ulicy Leśnej - do sprzedaży w drodze przetargu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze

Bardziej szczegółowo

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte,

Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, 17 czerwca 2013 r. WYKAZ NR 27/13 Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części niezabudowanej nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... druk Nr A-5/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia... w sprawie: inicjatywy uchwałodawczej Rady m.st. Warszawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej

Bardziej szczegółowo

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi

I. 1. Adres nieruchomości oraz oznaczenie nieruchomości wg. danych z ewidencji gruntów i nr księgi PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Nr 7/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2016r.

Ogłoszenie Nr 7/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2016r. Ogłoszenie Nr 7/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2016r. Ogłaszam czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŝ na własność niezabudowanych nieruchomości połoŝonych w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zwierającego nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 27 września 2016 r. Uchwała Nr XXVI/320/2016 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Mini plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku

Mini plac zabaw i boisko do koszykówki w Sadulskim Zakątku ..., 10.02.2015... (miejscowość, data) Zarząd Dzielnicy m.st. Warszawy Wawer (nazwa Dzielnicy m.st. Warszawy) Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 1)

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Warszawa, r.

Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Warszawa, r. Plany inwestycyjne na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Warszawa, 06.10.2016 r. PLANY INWESTYCYJNE DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY 2016-2017 Odwodnienie Odwodnienie osiedla Aleksandrów Chodniki Budowa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 2 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 2 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 2 /DT/ 2015 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Warszawski Holding Nieruchomości S.A. zaprasza do udziału w negocjacjach ofertowych mających na celu sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Willowej Termin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 396/2010r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2010 r.

Zarządzenie Nr 396/2010r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2010 r. Zarządzenie Nr 396/2010r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej 189-199, do oddania w dzierżawę, w formie

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO. przeznaczonych do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

WYKAZ DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO. przeznaczonych do najmu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warszawa, dnia 10.05.2016 r. WYKAZ DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/51/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr IX/51/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. Uchwała Nr IX/51/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze. Na podstawie art. 49 ust. 1a ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r.

Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r. Uchwała Nr XIII/96/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Gostyń Nagrody Burmistrza

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 listopada 2012 r. Poz. 4374 UCHWAŁA NR XXIII/222/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia kryteriów

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości OGŁOSZENIE WÓJT GMINY MIEŚCISKO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości I. Wiela, obręb geodezyjny Mieścisko. 1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, działka Nr 678/1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel. 022 59 310 18 www.sggw.waw.pl SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE OGŁASZA NEGOCJACJE NA ZBYCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015

UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015 UCHWAŁA NR 68 /2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 sierpnia 2015 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ośmiu działek budowlanych położonych w

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 13/100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. nr 30/16. 7/100 w dz. Lp. Gmina Obręb Nr działki ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. REGULAMIN TURNIEJU TEATRU EKOLOGICZNEGO Turniej Teatru Ekologicznego Maj 2013 roku Hasło przewodnie Dowcipne Śmieciuchy 1 Organizator 1. Organizatorem Turnieju Teatru Ekologicznego jest Zakład Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Kolonia Górczewska. przedmiot odrębnej własności lokali i przeniesie własność na wszystkie zainteresowane. osoby.

Kolonia Górczewska. przedmiot odrębnej własności lokali i przeniesie własność na wszystkie zainteresowane. osoby. Odrębna własność W roku 2008 kontynuowane były prace związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, niezbędne do umoŝliwienia wyodrębnienia własności poszczególnych lokali. przygotowano kompleksową dokumentację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 8070 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkań z mieszkańcami DYSKUSJA O PRIORYTETACH ROZWOJOWYCH Dzielnicy: WAWER Budżet Partycypacyjne m.st. Warszawy na rok 2016

Raport ze spotkań z mieszkańcami DYSKUSJA O PRIORYTETACH ROZWOJOWYCH Dzielnicy: WAWER Budżet Partycypacyjne m.st. Warszawy na rok 2016 Raport ze spotkań z mieszkańcami DYSKUSJA O PRIORYTETACH ROZWOJOWYCH Dzielnicy: WAWER Budżet Partycypacyjne m.st. Warszawy na rok 2016 Termin spotkania Dzień: 13.01.2015 r. Godz. 17.00 Miejsce spotkania

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę krok po kroku Pozwolenie na budowę krok po kroku Domy jednorodzinne możemy budować wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Może ją uzyskać tylko osoba, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2% BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 6/DT/ Przeznaczenie. w planie zagospodarowania przestrzennego

Wykaz nr 6/DT/ Przeznaczenie. w planie zagospodarowania przestrzennego Wykaz nr 6/DT/ 2011 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r.

PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r. PROTOKÓŁ Nr 15/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy W dniu 13 listopada 2008 r. Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Sternik przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 5 /DT/ 2015 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r. UCHWAŁA Nr XVIII/212/05 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 marca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 10 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 21 marca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 10 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1493 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy: PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651z późn.zm.) OGŁASZA Pierwszy przetarg

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia r. UCHWAŁA Nr.../.../09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia... 2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice.

WARUNKI PRZETARGU. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Wolice. Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 54/2016 BURMISTRZA BARCINA z dnia 20 kwietnia 2016 r. WARUNKI PRZETARGU II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 1/12 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE

WYKAZ NR 1/12 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE Warszawa, dnia 23.01.2012 r. WYKAZ NR 1/12 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 38/IX/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2015 roku

UCHWAŁA Nr 38/IX/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2015 roku UCHWAŁA Nr 38/IX/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok Na podstawie 13 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/177/09

Uchwała Nr XXXIII/177/09 Uchwała Nr XXXIII/177/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00

Przeznaczenie. 147 1,9100 SZ1K/00008331/0 Brak MPZP 220.000 22.000 2.200 10.00 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU. 5) działka nr 8/9 o powierzchni 0,1568 ha, w skład której wchodzą grunty oznaczone symbolem RIVa /grunty orne/:

WARUNKI PRZETARGU. 5) działka nr 8/9 o powierzchni 0,1568 ha, w skład której wchodzą grunty oznaczone symbolem RIVa /grunty orne/: Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 53/2016 BURMISTRZA BARCINA z dnia 15 kwietnia 2016 r. WARUNKI PRZETARGU II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. SZ1T/ /4 7/100 w dz. nr 27/ /100 w dz. nr 30/12 10/100 w dz. nr 30/15 50/100 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. Miasto Stargard Miasto Stargard ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Dzielnica WAWER Obszar: Aleksandrów

Dzielnica WAWER Obszar: Aleksandrów Obszar: Aleksandrów Koszt wybranych projektów: 64 769 zł 6 Nazwa Koszt Liczba ważnych głosów Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie 64 769 zł 323 3 Budowa siłowni plenerowej

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 45/XII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 45/XII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 45/XII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. Gmina Obręb 1. Wolin 2. 3. Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński 0003 Domysłów 4. Kołbaskowo Rajkowo ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 341/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 21 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 341/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 21 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 341/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Żeliszów - do sprzedaży wraz z rozpoczętą budową

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

a, (imię i nazwisko) wydanym przez:,

a, (imię i nazwisko) wydanym przez:, UMOWA WSTĘPNA POŻYCZKI określająca wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe stron w celu wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 16 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX/113/2015 Rady Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim z dnia 16 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX/113/2015 w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Na podstawie 3 pkt. 4 lit f uchwały Nr XCIX/1506 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 951/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 951/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 951/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20.04.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo