Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp pn: Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na terenie Stacji Pomp rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (postępowanie nr 01057/WS/PW/PZL-DZA- WRI/B/2015). Odpowiedzi na pytania Wykonawców Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na poniższe pytania Wykonawców: Pytanie nr 18 Proszę o wskazanie koloru RAL stolarki aluminiowej. Odpowiedź nr 18 Zamawiający wyjaśnia, że kolor stolarki aluminiowej, który należy zastosować to szary. Pytanie nr 28 Prosimy o przekazanie prawomocnego zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją inwestycji lub sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań wynikających z treści zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Odpowiedź nr 28 Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do usunięcia w projekcie zostały już usunięte. Do usunięcia przez Wykonawcę pozostają drobne grupy krzewów (niezinwentaryzowanych) znajdujących się wzdłuż istniejącego ogrodzenia przewidzianego do rozbiórki oraz grupa czterech topól białych o wysokości około 30 metrów i obwodach pni od 160 do 220 cm. Dla tychże drzew Zamawiający pozyskuje obecnie zezwolenie na wycinkę. Opłatę administracyjną za wycinkę ponosi Zamawiający, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty robót związanych z wycinką. Pytanie nr 29 Prosimy o potwierdzenie, czy zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów jest nadal aktualne? Odpowiedź nr 29 Patrz odpowiedź na pytanie nr 28. Pytanie nr 30 Prosimy o potwierdzenie, że w wyniku realizacji inwestycji nie jest konieczna wycinka drzew i krzewów. Odpowiedź nr 30 Patrz odpowiedź na pytanie nr 28. Pytanie nr 57 Prosimy o potwierdzenie, czy Generalny Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wyłącznie materiały konstrukcyjne posiadające certyfikat ISO14001 lub ISO9001, zgodnie z kredytem MAT03 Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów. Strona1

2 Odpowiedź nr 57 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ, Zamawiający nie planuje uzyskania punktu w tej kategorii. Niemniej jednak, Wykonawca może uwzględnić możliwość uzyskania punktu "zapasowego" jeśli 80% objętościowo lub tonażowo materiałów konstrukcyjnych posiadać będą certyfikaty ISO lub ISO 9001 lub równoważne. Pytanie nr 58 Prosimy o potwierdzenie, czy Generalny Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wyłącznie izolacje termiczne posiadające certyfikat ISO14001, zgodnie z kredytem MAT04 Izolacje. Odpowiedź nr 58 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca zastosuje tylko takie izolacje termiczne, których producenci oraz dostawcy głównego komponentu materiału posiadają certyfikat ISO14001 lub równoważny. Wymóg ten należy uwzględnić w ofercie. Pytanie nr 59 Prosimy o potwierdzenie, czy Generalny Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 14001/EMAS lub jego ekwiwalent, zgodnie z kredytem MAN03 Oddziaływanie prac budowlanych na środowisko. Odpowiedź nr 59 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami OPZ, aby uzyskać planowaną liczbę punktów w kategorii MAN03- Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 14001/ EMAS lub równoważny. Zamawiający wyjaśnia, że wymagania BREEAM i wszelkie niezbędne normy powinny być pozyskane przez Wykonawcą we własnym zakresie. Pytanie nr 63 Prosimy o potwierdzenie, czy Generalny Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wyłącznie izolacje termiczne wytworzone z surowców posiadających certyfikat ISO14001, zgodnie z kredytem MAT04 Izolacje. Odpowiedź nr 63 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 58.. Pytanie nr 64 W nawiązaniu do Projektu wykonawczego Instalacji wewnętrznych wod-kan, część opisowa, strona Instalacja kanalizacji deszczowej: W projekcie przyjęto dane i parametry dla dobranego systemu podciśnieniowej kanalizacji deszczowej typu Pluvia firmy Geberit zgodnie z przesłanymi rozwinięciami i zestawieniem materiałów. Instalację montować ściśle wg wytycznych producenta. Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów dobranego systemu. Odpowiedź nr 64 Zamawiający w załączeniu przekazuje zestawienie przykładowych elementów wchodzących w skład instalacji kanalizacji deszczowej. Pytanie nr 86 Prosimy o przekazanie doborów urządzeń, takich jak: centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, wentylatory, klimakonwektory, pompy oraz zestawy hydroforowe, urządzenia klimatyzacyjne split, VRF, nawilżacze powietrza. Odpowiedź nr 86 Zamawiający przekazuje w załączeniu informację o dobranych urządzeniach wraz z ich parametrami technicznymi. Pytanie nr 89 Czy Inwestor posiada komplet decyzji związanych z wycinką drzew, przekładką sieci, wykonaniem przyłączy -prosimy o udostępnienie tych decyzji. Odpowiedź nr 89 Zamawiający wyjaśnia, że posiada komplet decyzji związanych z wycinką drzew, przekładką sieci, wykonaniem przyłączy. Dodatkowe pozwolenie na wycinkę drzew (patrz pyt. 28) jest w trakcie realizacji. Pytanie nr 90 Czy w ofercie należy uwzględnić opłatę administracyjną za wycinkę drzew czy opłatę tą poniesie Zamawiający. Odpowiedź nr 90 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 28. Strona2

3 Pytanie nr 91 Czy w ramach projektu posadowienia budynków, w tym badań geologicznych, przeprowadzono badania CPT. W przypadku wykonania tych badań prosimy o ich udostępnienie. Odpowiedź nr 91 Zamawiający wyjaśnia, że Wszelkie badania, jakie były wykonywane, w tym w zakresie geologii, są załączone do Projektu budowlanego w części Załączniki. Pytanie nr 92 Czy na terenie planowanej Inwestycji są dostępne media woda, prąd, kanalizacja, do ewentualnego wykorzystania dla potrzeb budowy. Odpowiedź nr 92 Zamawiający wyjaśnia, że na terenie planowanej inwestycji są dostępne wszystkie media. Pytanie nr 93 Prosimy o wskazanie metody obciążenia statycznego pali. Jaka jest wymagana ilość obciążeń próbnych pali. Odpowiedź nr 93 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 10. Pytanie nr 94 Czy Inwestor posiada operat i pozwolenie wodno-prawne dla potrzeb związanych z ewentualnym zrzutem wody. Odpowiedź nr 95 Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiotowych dokumentów. Jeżeli na etapie realizacji wyniknie konieczność ich pozyskania Wykonawca wystąpi do Zmawiającego o udzielenie stosownych pełnomocnictw i pozyska niezbędne dokumenty w imieniu Zamawiającego. Pytanie nr 95 W jakich godzinach można prowadzić roboty budowlano-montażowe. Odpowiedź nr 95 Zamawiający wyjaśnia, że roboty budowlano-montażowe można prowadzić w godzinach Pytanie nr 96 Jakie obciążenia użytkowe na 1 m2 przyjęto dla pomieszczeń biurowych, komunikacji, stropodachu. Odpowiedź nr 96 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 66. Pytanie nr 97 Czy w zakresie oferty należy ująć akwarium wraz z wyposażeniem znajdujące się w hallu Segmentu A. Jeżeli tak to prosimy o podanie wymiarów akwarium oraz wyposażenie jakie należy wycenić w ofercie. Odpowiedź nr 97 Zamawiający wyjaśnia, że znajdujące się w budynku A akwarium wraz z wyposażeniem technicznym należy ująć w ofercie. Zamawiający przedstawia poniżej zestawienie przykładowych elementów wchodzących w skład akwarium, które mogą być zastosowane przez Wykonawcę. Zarybienie akwarium i obsadzenie roślinami nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Przykładowe elementy akwarium: - akwarium o wym. 4660/5695x1800x1000 ze szkła Optiwhite - stelaż stalowy o wym. 4660/5695x1800x filtracja oparta na sumpie - hydraulika / zespół rur, zaworów itd. / - wypełnienia sumpa / ceramika, biologia, gąbki / - lampa UV 55W 2 szt - timery elektroniczne 10 szt - grzałka 500W Aquamedic Titanium 3 szt - pompa główna Aquamedic ECO Runner szt - automatyczna dolewka wody Aquamedic - filtr RO - automatyczna dolewka nawozów - oświetlenie oparte na świetlówkach T5 Strona3

4 Pytanie nr 100 Na rysunkach rozwinięcia ścian łazienek w zestawieniu wyposażenia podany jest jako pozycja podajnik do mydła a opis i symbol odnosi się do uchwytu na papier. Prosimy o podanie jaki typ podajnika do mydła należy wycenić w ofercie. Odpowiedź nr 100 Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć podajnik do mydła w płynie, ze stali nierdzewnej matowej o pojemności ok. 0,4l, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia, łączenie boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Pytanie nr 103 W pom. 004/A i 002/A występują bramki kontroli dostępu (tripody) oraz barierki. Czy należy te elementy uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o podanie przykładowego typu. Czy barierki mają być ze stali nierdzewnej, malowane czy szklane? Odpowiedź nr 103 Zamawiający wyjaśnia, że bramki kontroli dostępu oraz barierki są w zakresie oferty. Bramki kontroli występują jako półwysokie kołowroty wykonane ze stali nierdzewnej i szkła. Przepustowość do 40 osób/min. Zamawiający informuje również o stosowanych u Zamawiającego systemach, z którymi kompatybilne winny być rozwiązania w zakresie systemów: SKD, RCP, SSWiN oraz CCTV. - system kontroli dostępu (SKD) zbudowany na bazie oprogramowania Kantech, - system rejestracji czasu pracy (RCP) zbudowany na bazie oprogramowania XChronos, - system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zbudowany na urządzeniach firmy SATEL, - autonomiczny system telewizji dozorowej CCTV zbudowany na bazie oprogramowania SeeTec. Pytanie nr 105 Prosimy o informację, jaki jest oczekiwany przez Inwestora kolor posadzki granitowej wewnątrz obiektu. Odpowiedź nr 105 Zamawiający wyjaśnia że przyjęto posadzkę granitową z dwóch rodzajów granitu: Labrador Blue Pearl oraz Kashmir White. W pomieszczeniach: 001/A, 002/A, 004/A, 006/A, 022/A, 023/A, 001/B, 002/B, 003/B, 030/B, 031/B występuje razem 224m2 granitu Kasmir White oraz 193m2 granitu Labrador Blue Pearl. Pytanie nr 107 Czy oferenci powinny wycenić wyposażenie akwarium w osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, zarybienie i obsadzenie roślinami? Jeżeli tak, prosimy o podanie konkretnych gatunków i ilości. Odpowiedź nr 107 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 108 Prosimy o podanie wysokości akwarium. Odpowiedź nr 108 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 110 Zgodnie z dokumentacją wykończenie ścian hallu głównego składać się będzie z tynku strukturalnego i okładziny kamiennej. Przedmiar robót przewiduje natomiast okładzinę z paneli drewnianych laminowanych w ilości 280,67m2. Prosimy o podanie oczekiwanego rodzaju wykończenia ścian hallu głównego. Jeśli będą to dwa lub więcej materiałów prosimy o określenie procentowego udziału poszczególnych rodzajów wykończeń. Odpowiedź nr 110 Zamawiający wyjaśnia, że w wykończeniu hallu głównego należy przyjąć zastosowanie paneli drewnianych, okładzin kamiennych i tynku strukturalnego w proporcjach ok. 60%, 20%, 20%. Pytanie nr 112 Prosimy o potwierdzenie, iż zaprojektowane łamacze światła dla elewacji wyczerpują punkt z Opisu Przedmiotu Zamówienia nt. zapewnienia ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Strona4

5 Odpowiedź nr 112 Zamawiający wyjaśnia, że zaprojektowane dla elewacji łamacze światła nie wyczerpują problemu zapewnienia ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Pytanie nr 142 Wykonawca po odbyciu wizji lokalnej w dniu r. na terenie przewidzianym pod inwestycję zwraca uwagę, iż zgrupowanie topól przedstawionych na poniższym zdjęciu może wchodzić w kolizję z projektowanym budynkiem oraz robotami drogowymi jakie należy wykonać w bliskim sąsiedztwie nasadzeń. Prosimy o potwierdzenie, iż w/w drzewa nie kolidują z projektowanym budynkiem i drogami. W przypadku kolizji prosimy o potwierdzenie, iż po stronie Zamawiającego jest uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem decyzji, w tym koszty opłat administracyjnych oraz koszt samej wycinki. Odpowiedź nr 142 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 28. Pytanie nr 174 W projekcie wykonawczym architektury (NR DOK. 1-A-101REW0) w punkcie 8.10 wskazano parametry sufitów podwieszanych podając markę referencyjną, a następnie opis właściwości, które muszą być spełnione, przy zastosowaniu materiałów równoważnych. Informujemy Zamawiającego, że zamieszczony opis właściwości wyklucza innych producentów, wskazując konkretnego producenta firmę Armstrong, naruszając tym samym zasady uczciwej konkurencji. Prosimy o wskazanie kluczowych właściwości sufitów które muszą być spełnione przy zastosowaniu ewentualnych zamienników tak, aby uwzględniały one również produkty innych producentów. Odpowiedź nr 174 Zamawiający podaje poniżej kluczowe właściwości sufitów: a) sufity dla pomieszczeń biurowych: Płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową, kolor biały, wymiary modułowe 60x60 przystosowane do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 15mm. Klasa pochłaniana dźwięku C. Dźwiękoizolacyjność powinna wynosić minimalnie Dncw=36 db, natomiast RW nie mniejsze niż 18dB. Odbicie światła 86%. Odporność na wilgotność względną 95%RH z dziesięcioletnią gwarancją nie ugięcia pod wpływem wilgoci. Krawędź płyty frezowana b) sufity dla pomieszczeń komunikacji: Płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej o powierzchni pokrytej welonem z włókna szklanego malowanym lateksową farbą akustyczną. Wymiary: 300x1500/1800/2500. Krawędź frezowana wzdłuż płyty ukrywająca konstrukcję oraz zapewniająca łatwy demontaż, kolor biały. Klasa pochłaniania dżwięku - C. Odbicie światła 88%. c) pomieszczenia typu VIP: Płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową, kolor biały, wymiary modułowe 60x60 przystosowane do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 15mm. Klasa pochłaniana dźwięku C. Dźwiękoizolacyjność powinna wynosić minimalnie Dncw=43dB, natomiast RW nie mniejsze niż 21dB Odbicie światła 86%. Odporność na wilgotność względną 95%RH z dziesięcioletnią gwarancją nie ugięcia pod wpływem wilgoci. Krawędź płyty frezowana. Dodatkowe płyty sufitowe: płaski panel z wełny szklanej o grubości 22 mm, powierzchnia i krawędzie płyty są pokryte białym i mocnym welonem z włókna szklanego, dodatkowo wykończone farbą odporną na uszkodzenia. Odbicie światła 90%. Odporność na na wilgotność względną 90%RH. Pochłanianie dźwięku: 3,85 S Strona5

6 d) pomieszczenia sanitarne: Płyta sufitowa higieniczna wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej o powierzchni gładkiej zapewniającej zmywalność, pokrytej środkiem bakteriobójczym aktywnie zwalczającym grzyby, pleśnie i bakterie. Produkt powinien spełniać wymagania normy NF S (strefa 1,2 i 3). Wymiary modułowe 60x60, przystosowana do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 15mm. Klasa pochłaniana dźwięku C. Dźwiękoizolacyjność powinna wynosić minimalnie Dncw=34 db, natomiast RW nie mniejsze niż 17dB. Kolor biały, odbicie światła 71% e) pomieszczenia kuchenne: płyta metalowa, wymiary modułowe 60x60, płyta z perforacją Rd1522 co daje 22% powierzchni otwartej przy średnicy otworów 1,5mm. Malowana dwustronnie na kolor biały. Odbicie światła 70%. Euroklasa A2-s2,d0. Pytanie nr 177 Prosimy o udostępnienie projektu wnętrz ze względu na brak możliwości określenia rozmiarów występowania materiałów lub okładzin ściennych wskazanych w projekcie do częściowego obłożenia części (niejednoznacznie opisanych) pomieszczeń. Ww. materiały to okładzina kamienna, panele Gustafs, tynk strukturalny. Odpowiedź nr 177 Zamawiający podaje ilości materiałów wykończeniowych: 1) Panele Gustafs lub równoważne (panele ścienne fornirowane naturalną okleiną o właściwościach: niepalne, krawędzie wykończone listwą z litego drewna, na podkonstrukcji) występują w poniższych ilościach: Halle wejściowe i Dział obsługi klienta ( bud A i B) - 280,67 m2 Pomieszczenia: 006/A - 44,5m2 225/B -25,52m2 234/B+231B - 35,06m2 213/B - 8,63m2 207/B+ 209/B - 20,53m2 181(53) - Okładzina kamienna występuje w następujących pomieszczeniach: 023/A -14,26 m2 016a/A - 4,05m2 004/A - 19,06m2 182(54) - Tynk strukturalny występuje w następujących pomieszczeniach: 006/A - 85,05m2 023/A - 44,25m2 031/B - 53,20m2 118/B - 60,5m2 158/B - 47,4m2 266/B - 22,53m2 224/B - 24,6m2 Klatki schodowe ewakuacyjne - 240,76m2 Klatki schodowe duże - 462,58m2 2) Okładzina kamienna występuje w poniższych ilościach: Pomieszczenia: 023/A -14,26 m2 016a/A - 4,05m2 004/A - 19,06m2 3) Tynk strukturalny występuje w poniższych ilościach: Pomieszczenia: 006/A - 85,05m2 023/A - 44,25m2 031/B - 53,20m2 118/B - 60,5m2 158/B - 47,4m2 266/B - 22,53m2 224/B - 24,6m2 Klatki schodowe ewakuacyjne - 240,76m2 Klatki schodowe duże - 462,58m2 Strona6

7 Pytanie nr 179 Z uwagi na brak projektu wnętrz prosimy o informację, czy należy wycenić montaż paneli drewnianych laminowanych w hallu głównym zgodnie z przedmiarem w przekazanym przedmiarze robót, tj. w ilości 280,67m2. Prosimy o potwierdzenie że wskazana w projekcie wykonawczym ilość paneli będzie zgodna z przekazanym przedmiarem. Prosimy o przekazanie detalu rozwiązania. Zwracamy uwagę powyższe panele zostały wskazane w opisie wykonawczym architektury (NR DOK. 1-A-101REW0) w punkcie 8.11 do wykonania na fragmentach ścian w gabinetach, sali obsługi klienta oraz w stołówce pracowniczej, a nie tak jak podano w przekazanym przedmiarze jedynie w holu głównym. Odpowiedź nr 179 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 180. Pytanie nr 180 Prosimy o wskazanie listy pomieszczeń w których występują panele Gustafs i określenie ilości paneli w tych pomieszczeniach. Odpowiedź nr 180 Zamawiający wyjaśnia, że panele Gustafs lub równoważne (panele ścienne fornirowane naturalną okleiną o właściwościach: niepalne, krawędzie wykończone listwą z litego drewna, na podkonstrukcji) występują w poniższych ilościach: Halle wejściowe i Dział obsługi klienta ( bud A i B) - 280,67 m2 Pomieszczenia: 006/A - 44,5m2 225/B -25,52m2 234/B+231B - 35,06m2 213/B - 8,63m2 207/B+ 209/B - 20,53m2 181(53) - Okładzina kamienna występuje w następujących pomieszczeniach: 023/A -14,26 m2 016a/A - 4,05m2 004/A - 19,06m2 182(54) - Tynk strukturalny występuje w następujących pomieszczeniach: 006/A - 85,05m2 023/A - 44,25m2 031/B - 53,20m2 118/B - 60,5m2 158/B - 47,4m2 266/B - 22,53m2 224/B - 24,6m2 Klatki schodowe ewakuacyjne - 240,76m2 Klatki schodowe duże - 462,58m2 Pytanie nr 184 Z uwagi na brak projektu wnętrz prosimy o przekazanie parametrów tynków strukturalnych wskazanych w opisie wykonawczym architektury w punkcie 8.11 do wykonania na fragmentach ścian holu głównego, sal konferencyjnych, sali stołówki pracowniczej oraz klatek schodowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i wskazanie lokalizacji ze względu na brak w takiej pozycji w przekazanym przedmiarze robót i w projekcie wykonawczym architektury. Odpowiedź nr 184 Zamawiający wyjaśnia, że przewidziana jest szpachla StoCalze Veneziano na farbę strukturalną Sto look Struktur G lub inny produkt o cechach równoważnych, tj. powłoka dekoracyjna z tradycyjnych glin z naturalnie barwionymi pyłami marmuru, wysoko odporna na wilgoć, matowa, ukształtowana na wygląd naturalnego kamienia. Pytanie nr 185 Z uwagi na brak projektu wnętrz prosimy o przekazanie parametrów wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej wskazanej w opisie wykonawczym architektury w punkcie 8.11 do wykonania na warstwie izolacyjnej ścian i sufitów (izol. termicznej i akustycznej). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i wskazanie lokalizacji ze względu na brak w takiej pozycji w przekazanym przedmiarze robót i w projekcie wykonawczym architektury. Odpowiedź nr 185 Zamawiający wyjaśnia, że wyprawa tynkarska cienkowarstwowa nie występuje na warstwie izolacyjnej ścian i sufitu. Zrezygnowano z niej, dlatego nie ma jej w przedmiarze. Strona7

8 Pytanie nr 186 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru płytek ceramicznych w pomieszczeniach w których występują umywalki: 009/A, 039/A, 045/A, 005/B, 018/B. Prosimy o potwierdzenie, że w wyżej wymienionych pomieszczeniach płytki na ścianach występują jedynie w obszarze umywalek, a pozostałą powierzchnię ścian należy pomalować farbą emulsyjną. Odpowiedź nr 186 Zamawiający wyjaśnia, że glazura będzie występowała w pom. 009/A w obszarze umywalki oraz wzdłuż ciągu kuchennego 60cm nad blatem, w pom. 039/A - pas glazury o wys. 60cm nad blatem w pom. 045/A - glazura w obszarze umywalki, w pom.005/b - glazura wzdłuż ciągu kuchennego 60cm nad blatem w pom. 018/B - glazura w obszarze umywalki. Razem - 14,55m2 glazury Pozostała część ścian - farba emulsyjna Pytanie nr 187 Prosimy o potwierdzenie że niżej wymienione pomieszczenia wyczerpują listę pomieszczeń technicznych w związku z czym, jedynie w poniższych należy stosować na ścianach farbę epoksydową do wysokości 2m a powyżej farbę emulsyjną: 025/A, 046/A, 044/A, 027/B, 026/B, 025/B, 025a/B, 024/B, 015/B, 014/B. Odpowiedź nr 187 Zamawiający wyjaśnia, że pomieszczenia: 025/A, 046/A, 044/A, 027/B,026/B, 025/B, 025a/B, 024/B, 015/B, 014/B wyczerpują listę " pomieszczeń technicznych" i należy w nich stosować farbę epoksydową do wys. 2,0 m a powyżej farbę emulsyjną. Pytanie nr 188 Prosimy o potwierdzenie, że ściany pomieszczeń magazynowych należy pomalować farbą emulsyjną. Odpowiedź nr 188 Zamawiający wyjaśnia, że ściany pomieszczeń magazynowych należy pomalować farbą emulsyjną. Pytanie nr 189 Prosimy o wyjaśnienie co oznacza przerywana linia dzieląca pomieszczenia 207/B i 209/B. Odpowiedź nr 189 Zamawiający wyjaśnia, że numery pomieszczeń 207/B i 209/B obejmują jedną przestrzeń. Przerywana linia pokazuje jedynie możliwy podział tej wspólnej przestrzeni na dwa pomieszczenia: 207/B i 207/B. Pytanie nr 190 Prosimy o potwierdzenie ze zgodnie z opisem wykonawczym architektury wszystkie wewnętrzne ściany działowe powinny być klasy minimum EI15 pomimo braku takiego opisu na rysunkach. Odpowiedź nr 190 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem wykonawczym ściany wewnętrzne działowe powinny być minimum klasy EI15 z wyjątkiem tych które są opisane inaczej na rysunkach oraz tych które są częścią głównej konstrukcji nośnej. Pytanie nr 191 Prosimy o potwierdzenie że ściany korytarzy powinny mieć klasę minimum EI15 pomimo braku takiego opisu na rysunkach. Odpowiedź nr 191 Zamawiający wyjaśnia, że ściany korytarzy powinny mieć klasę minimum EI15, chyba że na rysunkach zaznaczono inaczej. Pytanie nr 192 Prosimy o wskazanie listy pomieszczeń do których odnosi się nazwa pomieszczenia kuchenne występująca w opisie wykonawczym architektury (NR DOK. 1-A-101REW0) w punkcie 8.10 SUFITY. Informacja jest niezbędna do wykonania przedmiaru sufitów podwieszonych dla pomieszczeń kuchennych. Odpowiedź nr 192 Zamawiający wyjaśnia, że nazwa pomieszczenie kuchenne odnosi się do pomieszczeń: 011/A, 013/A, 014a/A, 015/A, 015a/A, 016/A. Strona8

9 Pytanie nr 193 Prosimy o wskazanie z jakiego materiału powinny być wykonane blaty podumywalkowe. Odpowiedź nr 193 Zamawiający wyjaśnia, że blaty podumywalkowe powinny być wykonane z konglomeratu np. Corian na podkonstrukcji. Pytanie nr 194 Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem wyprawy antypoślizgowej dla posadzek kamiennych w holu głównym i bufecie. Czy są to np. płyty płomieniowane? Odpowiedź nr 194 Zamawiający wyjaśnia, że wyprawa antypoślizgowa dla posadzek granitowych w holu głównym i bufecie oznacza zastosowanie impregnatu antypoślizgowego do R9. Pytanie nr 197 Wg tabeli przedmiarowej na dachu obu budynków występują szynoprzewody 630A natomiast na dachu bud A rys. 1-E-128 występuje szynoprzewód 1250A. Prosimy o odpowiedź, który szynoprzewód należy ująć w wycenie. Odpowiedź nr 197 Zamawiający wyjaśnia, że zasilanie chillera CH1/A powinno być wykonane szynoprzewodem 1250A, takim samym jak rozdz. RNN3 (nie ma zmiany przekroju szynoprzewodu). Pytanie nr 198 Prosimy o odpowiedź co kryje się pod nazwą BOX-xxx/A lub B, gdzie x to cyfra, występujących na planach instalacji siły w budynkach. Odpowiedź nr 198 Zamawiający wyjaśnia, że skrzynki BOX-xxx/A lub B - są to szafki systemu klimatyzacji, gdzie xxx oznacza numer pomieszczenia w budynku A lub B. Pytanie nr 199 Prosimy o wskazanie miejsca występowania opraw VARSITY LED OPAL 76W. Odpowiedź nr 199 Zamawiający wyjaśnia, że oprawy VARSITY LED OPAL 76W zastępują oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W. Pytanie nr 200 Prosimy o wskazanie miejsca występowania opraw DXL 48W RGBW 5 IP68. Odpowiedź nr 200 Zamawiający wyjaśnia, że oprawy DXL 48W RGBW 5 IP68 są wymienione w projekcie sieci zewnętrznych i przeznaczone są do iluminacji budynku (montaż w podłożu). Pytanie nr 201 Dotyczy UPS 160 kva. Prosimy o podanie dla jakiego obciążenia został przewidziany czas podtrzymania 10 min. Odpowiedź nr 201 Zamawiający wyjaśnia, że UPS-y 160kVA o czasie podtrzymania min. przeznaczone są do zasilania obwodów gniazd komputerowych. Moc UPS-ów dobrana została do obciążenia ok kW. Pytanie nr 202 W przedmiarze robót w zakładce 4_przedm. inst. elektr. brakuje pozycji dotyczącej rozdzielnicy B1RA1. Prosimy o potwierdzenie, że rozdzielnicę B1RA1 należy uwzględnić w ofercie. Odpowiedź nr 202 Zamawiający wyjaśnia, że rozdzielnicę B1RA1 należy uwzględnić w ofercie (podobnie jak rozdz. A1RA1). Pytanie nr 203 Prosimy o potwierdzenie że inwestor przed przekazaniem terenu budowy Generalnemu Wykonawcy uprzątnie składowane na terenie materiały (rury, kostka, gruz itp.) a po stronie wykonawcy będzie jedynie rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, fundamentów po magazynach, Ogrodzenia oraz budynku gospodarczego w złym stanie technicznym i będącego do rozbiórki. Strona9

10 Odpowiedź nr 203 Zamawiający potwierdza, że wszelkie materiały składowane na placu budowy zostaną uprzątnięte przed przekazaniem tego terenu Wykonawcy. W zakresie Wykonawcy będzie rozebranie nawierzchni, fundamentów po magazynach, ogrodzenia oraz budynku gospodarczego. Pytanie nr 206 Prosimy o określenie, po czyjej stronie leżą opłaty certyfikowania inwestycji w BREEAM. Odpowiedź nr 206 Koszty certyfikacji inwestycji w systemie BREEAM leżą po stronie Zamawiającego. Pytanie nr 219 Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą gruntową, poszerzoną dokumentacją techniczną odnośnie warunków gruntowych terenu na którym będzie realizowana Inwestycja? Odpowiedź nr 219 Zamawiający wyjaśnia, że dysponuje wyłącznie dokumentacja warunków gruntowych załączoną do projektu Budowlanego w części Załączniki. Pytanie nr 221 Prosimy o informację w której poz. przedmiaru zostały ujęte płyty okładzinowe kamienne układane na fragmentach ścian w holu głównym? Odpowiedź nr 221 Płyty okładzinowe występują w pomieszczeniu 023/A. Są to płyty granitowe Kashmir White o wymiarach 120x60x2 w ilości 15,5m2 Pytanie nr 238 Prosimy o wskazanie, którą część dokumentacji przetargowej należy traktować jako nadrzędną w przypadku rozbieżności: SIWZ (IDW) czy projekt wykonawczy? Odpowiedź nr 238 Zamawiający wyjaśnia, że załączona dokumentacja techniczna, w tym projekt wykonawczy stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie nr 237 W opisie Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych pkt Oświetlenie podstawowe znajduje się zapis: Ponadto przewiduje się montaż inteligentnych sensorów do pomiaru natężenia oświetlenia do wykorzystywania światła dziennego w biurach jako oświetlenie robocze. Natomiast na planach instalacji oświetleniowych, rysunki 1-E-113, 1-E-114, 1-E-115, 1-E-116, 1-E-117, 1-E-118, nie zostały wskazane sensory do pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych. Prosimy o uzupełnienie projektów o wskazanie lokalizacji oraz o podanie typu i producenta projektowanych sensorów. Odpowiedź nr 237 Zamawiający wyjaśnia, że na wskazanych rysunkach brakuje rozmieszczenia sensorów do pomiarów natężenia oświetlenia. W ofertach należy je przewidzieć. Przykładowy typ sensorów AXCS01 SRJ - producent COOPER/EATON. Pytanie nr 239 Wg poz. 13 przedmiaru Konstrukcja ilości ścian żelbetowych wynosi 298,86 m 2, natomiast z wyliczeń Wykonawcy wynika, że jest ich ok. 700 m 2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odpowiedź nr 239 Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze pod pozycją 13 nie występują ściany żelbetowe w ilości 298,86 m2 tylko ławy fundamentowe w ilości 66,278 m3. Ilość wymieniona w pytaniu tj. 298,852 m2 występuję w poz. 22 przedmiaru ale nie dotyczy ścian konstrukcyjnych tylko attyk - ścianek o wysokości 77 cm /co jest wyraźnie zaznaczone w opisie pozycji/. Wszystkie wyliczenia dotyczące segmentu A i segmentu B są zawarte w pozycji przedmiarowej. Pytanie nr 240 W projekcie zieleni w pkt. 6 zapisano Technologia działania fontanny wg oferty WATERSYSTEMU (oferta i schemat w załączeniu. Prosimy o udostępnienie brakującego schematu lub innych wytycznych dot. technologii fontanny. Odpowiedź nr 241 Zamawiający wyjaśnia, że elementy schematu fontanny znajdują się w projekcie wod-kan. Strona10

11 Pytanie nr 241 Prosimy o udostępnienie schematu, technologii lub parametrów akwarium Akwarlux zlokalizowanego na parterze bud. A. Odpowiedź nr 241 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 248 Prosimy o informację, czy akwarium jest przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o załączenie specyfikacji określającej jego wielkość (ewentualnie wysokość), osprzęt, wyposażenie i rodzaj roślinności i ryb. Odpowiedź nr 248 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 249 Prosimy o informację, czy fontanna jest przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o załączenie specyfikacji. Odpowiedź nr 249 Zamawiający wyjaśnia, że fontanna jest objęta zakresem przedmiotu zamówienia. Przykładowe zestawienie elementów fontanny wskazano w załączonym dokumencie. Wykonawca ma możliwość doboru rozwiązań równoważnych pochodzących od innych producentów. Pytanie nr 250 Prosimy o udostępnienie technologii działania fontanny stanowiącej załącznik do Projektu wykonawczego: zieleń, nawierzchnie ozdobne, elementy małej architektury. Opis do projektu zawiera następujące stwierdzenie: Technologia działania fontanny zgodnie z opisem wg oferty WATERSYSTEMU (oferta i schemat w załączeniu). Odpowiedź nr 250 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 249. Pytanie nr 251 Prosimy o udostępnienie przekrojów A-A, B-B, C-C zaznaczonych na rysunku 1A135_REW0. Rzuty aranżacji wnętrz parteru są nie wystarczające do rzetelnej wyceny. Odpowiedź nr 251 Zamawiający udostępnia w załączeniu przekroje A-A, B-B, C-C do rysunku 1A135_REW0. Pytanie nr 253 Prosimy o udostępnienie zestawień fasad szklanych. Odpowiedź nr 253 Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie występuje osobne zestawienie fasad szklanych. Fasady szklane są uwidocznione na elewacjach i rzutach. Pytanie nr 254 W zestawieniu stolarki dla części B (1A118_REW_)) występują ścianki aluminiowe szklone o symbolu Sa2 o wymiarach 3250x2500mm szklone szkłem bezpiecznym. Prosimy o wskazanie pomieszczenia lub miejsca występowania tych drzwi na rzucie. Odpowiedź nr 254 Zamawiający wyjaśnia, że drzwi SA2 nie występują w części B. Pytanie nr 255 Opis architektury 1-A-101REW0: Płyty okładzinowe kamienne: - fragmenty ścian w holu głównym (wg. projektu wnętrz). Stwierdzenie: fragment ściany jest nie wystarczające do rzetelnej wyceny. Prosimy o udostępnienie wspomnianego projektu wnętrz. Odpowiedź nr 255 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 177. Pytanie nr 256 Opis architektury 1-A-101REW0: Okładziny drewniane na ruszcie z przekładkami aluminiowymi panele Gustafs lub inne o identycznych parametrach tzn. o odporności ppoż A2-s1, d0: fragmenty ścian w gabinetach, dziale obsługi klienta, stołówce pracowniczej. Stwierdzenie: fragment ściany jest nie wystarczające do rzetelnej wyceny. Prosimy o konkretne sprecyzowanie ilości ścian jakie mają być Strona11

12 wykończone wymienionym materiałem. Odpowiedź nr 256 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 177. Pytanie nr 257 Prosimy o przekazanie specyfikacji drzwi przesuwnych. Odpowiedź nr 257 Zamawiający podaje specyfikację drzwi przesuwnych: Drzwi z profili zewnętrznych, aluminiowych, systemowych. Skrzydła szklone zespolonym szkłem termicznym. Kolor szyby zgodny z kolorem elewacji. Zamek hakowy typu euro z wkładką. Zamek elektromechaniczny( ryglowany napięciem). Fotokomórka bezpieczeństwa, przycisk awaryjnego otwierania. Konstrukcja skrzydeł umożliwia rozsunięcie na pełną szerokość otworu z zachowaniem normy PN-EN Ochrona przy otwieraniu i zamykaniu drzwi automatycznych. Każde skrzydło wyposażone w kontaktron. Pytanie nr 258 Szyb windowy: prosimy o określenie mocowania szklenia. Odpowiedź nr 258 Zamawiający wyjaśnia, że szyb windowy winien być obudowany taflami szklanymi mocowanymi punktowo na rotulach do stalowej konstrukcji lub podkonstrukcji. Pytanie nr 259 Elewacja: prosimy o określenie materiału i/lub systemu wykończenia elementów konstrukcyjnych poziomych łączących słupy zewnętrzne w okładzinie z kompozytu na elewacji zachodniej ze stropami widoczne na przekrojach i rysunkach elewacji zachodniej i południowej. Odpowiedź nr 259 Zamawiający wyjaśnia, że wykończenie elementów konstrukcyjnych poziomych jest również w okładzinie z kompozytu, jak słupy zewnętrzne Pytanie nr 260 Czy przy pochylniach zewnętrznych dla osób dla osób niepełnosprawnych przewidziano balustrady ze stali nierdzewnej. Jedyna informacja, że mogą występować w tym miejscu balustrady znajdują się w Specyfikacji technicznej nr 05. Jeżeli tak prosimy o załączenie stosownego rysunku wraz z balustradą. Odpowiedź nr 260 Zamawiający wyjaśnia, że pochylnie zewnętrzne mają spadek chodnika i nie przewiduje się tam balustrad dla niepełnosprawnych. Pytanie nr 261 Prosimy o informację, czy barierki i bramki w holach wejściowych (pomieszczenia 02/A i 02/B) są przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o załączenie specyfikacji i rysunków zestawieniowych. Odpowiedź nr 261 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 103. Pytanie nr 262 Czy meble wbudowane: lady recepcyjne w pom. Recepcji 004/A i 0/30B są przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o załączenie specyfikacji. Odpowiedź nr 262 Zamawiający wyjaśnia, że meble te nie są przedmiotem zamówienia. Pytanie nr 263 Proszę o wskazanie lokalizacji załącznika bądź uzupełnienie jego braku w dokumentacji technicznej wezel_przylacze/25_1H401REWO.DOC, na stronie 18/18, punkt 6. Wykaz materiałów. Wykaz materiałów i urządzeń wchodzących w moduły oraz nie zawierających się w modułach, ale dostarczanych przez producenta zawarty jest na stronach producenta modułów od stron 1/4 do 4/4. Odpowiedź nr 263 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 65. Pytanie nr 266 Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie wyposażenie akwarium należy wycenić w pozycji 107 Dostawa montaż i uruchomienie akwarium w hallu głównym np. według standardów firmy Akwarlux lub równoważnych. Strona12

13 Odpowiedź nr 266 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 267 Prosimy o określenie okresu, w którym Wykonawca ma przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne założonej zieleni. Odpowiedź nr 267 Zamawiający wyjaśnia, że zabiegi pielęgnacyjne założonej zieleni należy prowadzić do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania. Pytanie nr 268 Prosimy o podanie grubości nawierzchni płyt drogowych betonowych oraz rodzaju i grubości podbudowy pod płyty, które należy rozebrać. Odpowiedź nr 268 Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną tych elementów uzbrojenia terenu. Wykonawcy mogli zapoznać się e stanem terenu budowy podczas wizji lokalnych. Pytanie nr 269 Zgodnie z opisem technicznym architektury - na fragmentach ścian w holu głównym zastosowano płyty okładzinowe kamienne (wg. projektu wnętrz). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wnętrz, na podstawie którego można zliczyć ilości materiału. Odpowiedź nr 269 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 177. Pytanie nr 270 Prosimy o informację, w której części przedmiarów uwzględniono stolarkę i ślusarkę zewnętrzną? Odpowiedź nr 270 Zamawiający wyjaśnia, że ślusarkę i stolarkę zewnętrzną uwzględniono w następujących częściach przedmiaru: poz. 233 d.7.4 poz.234 d.7.4 poz. 235 d.7.4 poz. 245 d.7.5 poz.246 d.7.5 poz. 255 d.7.7 poz.256 d.7.7 Pozostałe elementy ślusarki związane systemowo z fasadą znajdują się w części przedmiaru dotyczącego fasady: poz. 290 d.9.2 poz.291 d.9.2 poz.293 d.9.2 poz.294 d.9.2 Pytanie nr 271 Jaki wymiar powinny mieć drzwi rozsuwane w fasadzie parteru części A i B. Na rysunkach występują rozbieżności. Odpowiedź nr 271 Zamawiający wyjaśnia, że drzwi rozsuwane w fasadzie parteru części A i B mają wymiar w świetle przejścia 1845mm. Pytanie nr 272 Co Zamawiający rozumie przez pojęcie dźwig towarowo-osobowy? Wg Specyfikacji technicznej nr 13: W dokumentacji projektowej przewidziano 2 identyczne dźwigi: jeden o przeznaczeniu windy osobowej, druga o przeznaczeniu towarowo-osobowym. Prosimy o określenie przeznaczenia dźwigu towarowo-osobowego. Odpowiedź nr 272 Zamawiający wyjaśnia, że dźwig używany w części B będzie używany również do przewozu np. mebla, komputerów itp. Strona13

14 Pytanie nr 273 Prosimy o określenie parametrów dźwigów: a. Wg Specyfikacji technicznej nr 13 Montaż Dźwigów parametry wind: udźwig: 630 kg/8-10 osób, prędkość: 1,0 m/s. b. W przedmiarze udźwig do 1000 kg, prędkość: 1,7 m/s, Odpowiedź nr 273 Zamawiający podaje parametry wind: udźwig 630kg/8-10 osób, prędkość 1,0 m/s. Pytanie nr 274 Na rysunku rzutu parteru w wykazie pomieszczeń w pomieszczeniach nr. 022/A i 023/A wykończenie posadzki oznaczono jako GR-1 czyli gres antypoślizgowy o podwyższonym standardzie, natomiast na rysunku 1-A-121 w tych pomieszczeniu na posadzce znajdują się płyty o wymiarze 120x60cm co sugeruje zastosowanie płyt granitowych. Proszę o podanie właściwego wykończenia posadzki dla tych pomieszczeń. Odpowiedź nr 274 Zamawiający wyjaśnia, że w pomieszczeniach nr 022/A i 023/A jako wykończenie posadzki występuje granit. Pytanie nr 275 Prosimy o określenie koloru obudowy słupów i sufitów z paneli kompozytowych np. Alucobond. Kolor paneli ma znaczenie w cenie produktu i może to wpłynąć na wartość oferty. Odpowiedź nr 275 Zamawiający wyjaśnia, że obudowy słupów i sufitów z paneli kompozytowych np. Alucobond są koloru srebrnego. Pytanie nr 276 Czy logo MPWiK widoczne na rysunkach elewacji jest przedmiotem zamówienia. Odpowiedź nr 276 Zamawiający wyjaśnia, że logo MPWiK widoczne na rysunkach elewacji jest przedmiotem zamówienia Pytanie nr 277 Czy informacja wizualna jest przedmiotem zamówienia. Odpowiedź nr 277 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 276. Pytanie nr 278 Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 19 z dnia 17 czerwca. Z odpowiedzi nr19 wynika że fasady przeszklone oraz drzwi zewnętrz powinny spełniać warunek Ra1=~48 db. Proszę o potwierdzenie tak niezwykle wysokich wymagań akustycznych (praktycznie nie do spełnienia). Odpowiedź nr 19 oznacza również zmianę projektu - patrz p2.2.2 (str. 11) 05_Montaż_stolarki_slusarki. Proszę również o potwierdzenie zmiany rodzaju wsp. z Ra2 na Ra1 (niezgodne z specyfikacją). Odpowiedź nr 278 Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na pytanie nr 19 dotyczy fasad szklanych. Pytanie nr 281 Uprzejmie prosimy o informację czy posiadają Państwo rysunki konstrukcyjne akwarium? Czy posiadają Państwo obliczenia konstrukcyjne akwarium? A może zaprojektowanie całości akwarium pozostanie w gestii generalnego wykonawcy? Czy w takim wypadku należy wykonać obliczenia konstrukcyjnego do zaprojektowanego akwarium? Odpowiedź nr 281 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 282 W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia roku (znak pisma PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4286) na pytanie nr 85, prosimy o wyjaśnienie czy wymagane zgodnie z odpowiedzią co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami, odpowiednio sanitarnymi lub elektrycznymi, w ramach budowy budynków, z których każdy o kubaturze co najmniej m 3 dotyczy doświadczenia nabytego w okresie ostatnich 5 lat? Pytanie nr 286 W związku z pytaniami i odpowiedziami z dnia (pytanie i odpowiedź nr 85) oraz z dnia Strona14

15 (pytanie i odpowiedź nr 169) odnośnie wymagań na stanowiska Kierownika robót w specjalności sanitarnej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej bardzo proszę o ujednolicenie zapisu odnośnie wymagań na stanowisko Kierownika robót w specjalności sanitarnej oraz Kierownika robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej uwzględniając Państwa wyjaśnienia w tej kwestii. Odpowiedź nr 282 i 286 Zamawiający informuje, że prostuje wskazane w pytaniu 286 odpowiedzi na pytania i podtrzymuje treść odpowiedzi na pytanie 169 oraz nie zmienia pierwotnej treści warunku określonego w pkt oraz IDW (Część I SIWZ). Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z warunkiem określonym w przywołanych powyżej punktach, kierownik robót w specjalności sanitarnej i odpowiednio robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej musi wykazać się doświadczeniem, które nabył w okresie ostatnich 5 lat. W tym okresie, wskazana osoba, kierowała odpowiednio robotami sanitarnymi/elektrycznymi w ramach budowy budynku, czyli co najmniej jednego, o wskazanej w warunku kubaturze. Z treści warunku nie wynika wymóg posiadania 5-letniego doświadczenia w kierowaniu takimi robotami. Pytanie nr 284 Uprzejmie prosimy o informację czy obudowa szybów windowych powinna zapewniać odporność pożarową. Jeśli tak to proszę o informację o klasie takiej odporności. Odpowiedź nr 284 Zamawiający wyjaśnia, że Obudowa szybów windowych nie musi zapewniać odporności pożarowej. Pytanie nr 283 W nawiązaniu do wyjaśnień treści SIWZ z dn uprzejmie informujemy, iż: załącznik do odpowiedzi na pyt. Nr 270 stanowi pusty plik, bez rysunku, pytanie nr 240 dotyczy technologii akwarium Akwarlux, natomiast odpowiedź dotyczy technologii fontanny Water System. Odpowiedź nr 283 Zamawiający przekazuje brakujący załącznik do pytania nr 207. Odnośnie odpowiedzi na pytanie nr 240 Zamawiający wyjaśnia, że omyłkowo została udzielona w nim odpowiedź do pytania nr 241. Odpowiedzi do pytania nr 240 i 241 zostały udzielne w niniejszym piśmie. Pytanie nr 285 Prosimy o ponowne przesłanie pliku przesłanego w formacie PDF pod nazwą 1-A-116-REW0 odpowiedź na pyt Ten plik nie otwiera się lub został przesłany jako czyta kartka. Odpowiedź nr 285 Zamawiający przekazuje brakujący plik 1-A-116-REW0 odpowiedź na pyt Pytanie nr 287 Witam z uwagi na to iż zamawiający zatrudnia asesora breeam, w celu kontroli wykonawcy usług budowlanych i zdobycia certyfikatu, prosimy Państwa o podanie wyceny usług asesora. Jest nam to potrzebne do prawidłowego wycenienie Państwa zamówienia. Odpowiedź nr 287 Zamawiający wyjaśnia, że zatrudnienie Asesora BREEAM leży po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży zatrudnienie BREEAM AP. Ze względu nieporównywalny zakres usług dla obu tych funkcji cena usługi Asesora BREEAM, jaka Zamawiający zapłaci wykonawcy tej usługi jest nieproporcjonalna do ceny usługi BREEAM AP, którego powinien zatrudnić Wykonawca. Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na asesora ze strony Zamawiającego jest publicznie dostępna pod adresem: e%20oferty% (1).pdf Strona15

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.)

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.) Agencja Rozwoju Regionalnego 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1a Starachowice, 05.11.2010 r. Dot. przetargu pn.: Rozbudowa budynku Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (otwarcie ofert

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Rys. A-01 (Projekt Wykonawczy) Rzut Poziomu -1 pom. P-01 do pom. P-06 istniejące pomieszcznia bez zmian natomiast Projekt wykonawczy Część opisowa

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ,

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, które wpłynęły do dnia 11 czerwca 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 17 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

ZP Rzeszów, r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZP.271.1.87.2014 Rzeszów, 19.11.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 04.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.11.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

IKR Lubaczów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WNIESIONE W DNIU r.

IKR Lubaczów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WNIESIONE W DNIU r. IKR.271.12.2016 Lubaczów, dnia 05.12.2016 r. ODPOWIEDŹ N ZPYTNIE WNIESIONE W DNIU 01.12.2016 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT.5.212.29.2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE

ZALECENIA. DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYCIA AKUSTYCZNYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH i PANELI ŚCIENNYCH w WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 340 w WARSZAWIE MIKOŁAJ JAROSZ GRUDZIEŃ, 2015 1. Korytarze i hole 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych klimatyzatorów, lamp UV, dostawa i wymiana stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : SŁUBICE - ZASOBY Gminne Obiekt : BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUBICACH Adres : 69-100 SŁUBICE ul. Akademicka 1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2007-05-10 Str: 1 a. ELEMENT : Malowanie Poz.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15 Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa GBI.3410/Ś/I/22/09 Kamień, dnia 12.10.2009r. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na : Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pławanice. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

Opis farb, płytek i oświetlenia będzie stanowić podstawę do zakupów dokonywanych przez obecnego wykonawcę robót budowlanych (Agrobex Sp. z o.o.

Opis farb, płytek i oświetlenia będzie stanowić podstawę do zakupów dokonywanych przez obecnego wykonawcę robót budowlanych (Agrobex Sp. z o.o. Pkt 2. ppkt 3) 3) Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy następujących pomieszczeń: Pyt. 1 hol wejściowy, recepcja z barem na zapleczu, restauracja, klatki schodowe K1, K2, K3, K4, K5, Czy wystarczy wykonanie

Bardziej szczegółowo

2 - Odpowiedzi na pytania do

2 - Odpowiedzi na pytania do 2 - Odpowiedzi na pytania do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO DLA WYKONANIA STANU WYKOŃCZENIOWEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE 1. W związku z warunkiem

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r.

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Librantowa wraz z

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów (1)

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów (1) 271.12.2016 Łubowo 21.10.2016 r. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów (1) Dotyczy przetargu: Budowa przedszkola w Fałkowie, Gmina Łubowo W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Dializ na Oddział

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź:

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź: Sąd Okręgowy w Warszawie OF-382-14/14 Warszawa, dnia 6 lutego 2014 roku Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZP/INW/2/14 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/2/14

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

EI-III Darłowo dnia r.

EI-III Darłowo dnia r. EI-III.0713.10.2011 Darłowo dnia 25.03.2011 r. W/g rozdzielnika Dotyczy: zapytania złożonego w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na Budowę boiska sportowego w Darłowie.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - cz. VII

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - cz. VII Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA DWORKU SZLACHECKIEGO W KUŹNICY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12 Projekt techniczny Nazwa inwestycji: Montaż sufitów podwieszanych wraz z montażem lamp oświetlenia, lamp oświetlenia nocnego w korytarzach na poziomie 100, 200, 300, 400 w budynku Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie biblioteki, czytelni i sali widowiskowej w Głogówku

Remont i wyposażenie biblioteki, czytelni i sali widowiskowej w Głogówku MGOK.III.271.1.2013 Głogówek, 21.08.2013r. Dotyczy: nr ogłoszenia 156595-2013 z dnia 06.08.2013r Remont i wyposażenie biblioteki, czytelni i sali widowiskowej w Głogówku Zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Zielona Góra, 03.01.2013 r. RA-AI/MS/ 2 /2013 INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.63.46.2016 Zielona Góra, 25 października 2016 r. RISS 3361543 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002

Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002 Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002 Szanowni Państwo, Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę hali laboratorium i przebudowę istniejącej hali ciemni wraz z infrastrukturą techniczną.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Czy można zmienić podane w przedmiarach podstawy wyceny robót?

Pytanie nr 5 Czy można zmienić podane w przedmiarach podstawy wyceny robót? Nr ref.: P/RCS/WSPiA/01/2012 Rzeszów, 17 lutego 2012 roku Pytanie nr 5 Czy można zmienić podane w przedmiarach podstawy wyceny robót? Odpowiedź na pytanie 5 Podstawy wyceny robót nie można zmienić ze względu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 15. Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 15. Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 15 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu?

Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Pytania i odpowiedzi: Pytanie 1: Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu? Istnieje część magazynowa. Część rozbudowywana budynku nie istnieje. Początek realizacji,

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej.

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej. Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42 256 Olsztyn, woj. śląskie Nr sprawy 3410/12/2007 tel.: (0 34) 328 50 77, fax (0 34) 328 50 57 http://www.olsztyn.ug.gov.pl email: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz

Projekt Techniczny. Inwestor: Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk Wrzeszcz Załącznik nr 1 Projekt Techniczny Dokumentacja projektowa dotycząca remontu wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Pytanie 7: Odpowiedź: Pytanie 8: Odpowiedź: Pytanie 9: Odpowiedź: Pytanie 10: Odpowiedź: Pytanie 11: Odpowiedź: Pytanie 12: Odpowiedź:

Odpowiedź: Pytanie 7: Odpowiedź: Pytanie 8: Odpowiedź: Pytanie 9: Odpowiedź: Pytanie 10: Odpowiedź: Pytanie 11: Odpowiedź: Pytanie 12: Odpowiedź: dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym na os. Piaski w Legionowie Treść pytań dotyczących wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK BIUROWY METROPOINT OFFICE

BUDYNEK BIUROWY METROPOINT OFFICE BUDYNEK BIUROWY METROPOINT OFFICE GRZYBOWSKA 85C Specyfikacja techniczna budynku CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA KONSTRUKCJA Konstrukcja żelbetowa monolityczna. NOŚNOŚCI STROPÓW Nośności poszczególnych stropów:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Wnętrz laboratorium informatycznego w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Projekt Wykonawczy Wnętrz laboratorium informatycznego w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej I. OPIS TECHNICZNY 1 Informacja o inwestorze 2 2 Przedmiot inwestycji 2 3 Podstawa opracowania 2 4 Stan istniejący 2 5 Charakterystyka funkcjonalna wnętrza 2 6 Rozwiązania materiałowe 2 6.1 Ściany 2 Ściany

Bardziej szczegółowo

IKR Lubaczów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WNIESIONE W DNIACH r.

IKR Lubaczów, dnia r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WNIESIONE W DNIACH r. IKR.271.12.2016 Lubaczów, dnia 01.12.2016 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WNIESIONE W DNIACH 24-25.11.2016 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Modernizacja Zespołu Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74)

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74) GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl Strona internetowa Zamawiającego Wasze pismo z dnia - Znak - Nasz znak WIiZP.271.20.2013.MP.6-11

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 października 2015 roku

Gdańsk, dnia 12 października 2015 roku Gdańsk, dnia 12 października 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Katowice, dnia 13 listopada 2014 r. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a, 40 065 Katowice Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: HALL WEJŚCIOWY W BUDYNKU BIUROWYM NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH

PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: HALL WEJŚCIOWY W BUDYNKU BIUROWYM NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: HALL WEJŚCIOWY W BUDYNKU BIUROWYM NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH TEMAT: ADAPTACJA WNĘTRZA HOLU WEJŚCIOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM W BALICACH BRANŻA: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.10.2010 r. WIiR.MK 3410-77- 1 /10 ... ... ...

Toruń, dnia 19.10.2010 r. WIiR.MK 3410-77- 1 /10 ... ... ... WIiR.MK 3410-77- 1 /10 Toruń, dnia 19.10.2010 r.......... Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Adaptacja kompleksu Młynów Toruńkich na Centrum Nowoczesności i Toruński Inkubator Technologiczny przy ul.

Bardziej szczegółowo

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Kraków, 02 listopada 2009 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych prac

Bardziej szczegółowo

Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki

Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Maków Mazowiecki 30.11.2016 Dotyczy:dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk, panel nadłóżkowy 2 stanowiskowy 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna 3 sztuki Znak sprawy: 23/2016 Prosimy o udzielenie

Bardziej szczegółowo

...... wg rozdzielnika......

...... wg rozdzielnika...... Nr sprawy - 84/09 Cp- 764/09 Gdańsk, dnia 03.08.2009 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Gdyni - Wzgórze

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Strona tytułowa 1.2. Spis zawartości opracowania 1.3. Opis techniczny 1.3.1. Przedmiot opracowania. 1.3.2. Podstawa opracowania. 1.3.3. Przeznaczenie i

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem WSZYSCY WYKONAWCY Wrocław, 18 sierpnia 2016 r. NZ.3620. 48.454.2016. Wyspa Słodowa. MSZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie Słodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania Zakopane, 2015-03-23 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu osobowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

Załącznik VII POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ D ZAŁĄCZNIK NR VII

Załącznik VII POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ D ZAŁĄCZNIK NR VII 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ D ZAŁĄCZNIK NR VII 2 WYKAZ MEBLI... 1. Regał metalowy 90x30x200 cm szt. 18 2. Regał prezentacyjny 90x40x200 cm szt. 19 3. Gablota stojąca 100x60x29,5 cm szt. 8 4.Tablica

Bardziej szczegółowo

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej

Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Remont stacji uzdatniania wody wodociągu gminnego w Borowej Wyjaśnienia do SIWZ Pytanie Nr 1: 1. Proszę o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej (format.ath) dla inwestycji SUW w celu ujednolicenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/25/2013 Data publikacji: 08.01.2013 Kategoria: stolarka aluminiowa

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/25/2013 Data publikacji: 08.01.2013 Kategoria: stolarka aluminiowa Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/25/2013 Data publikacji: 08.01.2013 Kategoria: stolarka aluminiowa Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI

STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI STANDARD MATERIAŁOWY DLA INWESTYCJI Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego tj. szatni z inst. wew. wod-kan, co-mpec, prądu, teletechniki, went. mech. z przebudową zew. odcinka instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw

Bardziej szczegółowo