Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp pn: Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na terenie Stacji Pomp rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (postępowanie nr 01057/WS/PW/PZL-DZA- WRI/B/2015). Odpowiedzi na pytania Wykonawców Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na poniższe pytania Wykonawców: Pytanie nr 18 Proszę o wskazanie koloru RAL stolarki aluminiowej. Odpowiedź nr 18 Zamawiający wyjaśnia, że kolor stolarki aluminiowej, który należy zastosować to szary. Pytanie nr 28 Prosimy o przekazanie prawomocnego zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją inwestycji lub sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań wynikających z treści zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Odpowiedź nr 28 Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do usunięcia w projekcie zostały już usunięte. Do usunięcia przez Wykonawcę pozostają drobne grupy krzewów (niezinwentaryzowanych) znajdujących się wzdłuż istniejącego ogrodzenia przewidzianego do rozbiórki oraz grupa czterech topól białych o wysokości około 30 metrów i obwodach pni od 160 do 220 cm. Dla tychże drzew Zamawiający pozyskuje obecnie zezwolenie na wycinkę. Opłatę administracyjną za wycinkę ponosi Zamawiający, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty robót związanych z wycinką. Pytanie nr 29 Prosimy o potwierdzenie, czy zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów jest nadal aktualne? Odpowiedź nr 29 Patrz odpowiedź na pytanie nr 28. Pytanie nr 30 Prosimy o potwierdzenie, że w wyniku realizacji inwestycji nie jest konieczna wycinka drzew i krzewów. Odpowiedź nr 30 Patrz odpowiedź na pytanie nr 28. Pytanie nr 57 Prosimy o potwierdzenie, czy Generalny Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wyłącznie materiały konstrukcyjne posiadające certyfikat ISO14001 lub ISO9001, zgodnie z kredytem MAT03 Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów. Strona1

2 Odpowiedź nr 57 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ, Zamawiający nie planuje uzyskania punktu w tej kategorii. Niemniej jednak, Wykonawca może uwzględnić możliwość uzyskania punktu "zapasowego" jeśli 80% objętościowo lub tonażowo materiałów konstrukcyjnych posiadać będą certyfikaty ISO lub ISO 9001 lub równoważne. Pytanie nr 58 Prosimy o potwierdzenie, czy Generalny Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wyłącznie izolacje termiczne posiadające certyfikat ISO14001, zgodnie z kredytem MAT04 Izolacje. Odpowiedź nr 58 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca zastosuje tylko takie izolacje termiczne, których producenci oraz dostawcy głównego komponentu materiału posiadają certyfikat ISO14001 lub równoważny. Wymóg ten należy uwzględnić w ofercie. Pytanie nr 59 Prosimy o potwierdzenie, czy Generalny Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 14001/EMAS lub jego ekwiwalent, zgodnie z kredytem MAN03 Oddziaływanie prac budowlanych na środowisko. Odpowiedź nr 59 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami OPZ, aby uzyskać planowaną liczbę punktów w kategorii MAN03- Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 14001/ EMAS lub równoważny. Zamawiający wyjaśnia, że wymagania BREEAM i wszelkie niezbędne normy powinny być pozyskane przez Wykonawcą we własnym zakresie. Pytanie nr 63 Prosimy o potwierdzenie, czy Generalny Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie wyłącznie izolacje termiczne wytworzone z surowców posiadających certyfikat ISO14001, zgodnie z kredytem MAT04 Izolacje. Odpowiedź nr 63 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 58.. Pytanie nr 64 W nawiązaniu do Projektu wykonawczego Instalacji wewnętrznych wod-kan, część opisowa, strona Instalacja kanalizacji deszczowej: W projekcie przyjęto dane i parametry dla dobranego systemu podciśnieniowej kanalizacji deszczowej typu Pluvia firmy Geberit zgodnie z przesłanymi rozwinięciami i zestawieniem materiałów. Instalację montować ściśle wg wytycznych producenta. Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów dobranego systemu. Odpowiedź nr 64 Zamawiający w załączeniu przekazuje zestawienie przykładowych elementów wchodzących w skład instalacji kanalizacji deszczowej. Pytanie nr 86 Prosimy o przekazanie doborów urządzeń, takich jak: centrale wentylacyjne, agregaty wody lodowej, wentylatory, klimakonwektory, pompy oraz zestawy hydroforowe, urządzenia klimatyzacyjne split, VRF, nawilżacze powietrza. Odpowiedź nr 86 Zamawiający przekazuje w załączeniu informację o dobranych urządzeniach wraz z ich parametrami technicznymi. Pytanie nr 89 Czy Inwestor posiada komplet decyzji związanych z wycinką drzew, przekładką sieci, wykonaniem przyłączy -prosimy o udostępnienie tych decyzji. Odpowiedź nr 89 Zamawiający wyjaśnia, że posiada komplet decyzji związanych z wycinką drzew, przekładką sieci, wykonaniem przyłączy. Dodatkowe pozwolenie na wycinkę drzew (patrz pyt. 28) jest w trakcie realizacji. Pytanie nr 90 Czy w ofercie należy uwzględnić opłatę administracyjną za wycinkę drzew czy opłatę tą poniesie Zamawiający. Odpowiedź nr 90 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 28. Strona2

3 Pytanie nr 91 Czy w ramach projektu posadowienia budynków, w tym badań geologicznych, przeprowadzono badania CPT. W przypadku wykonania tych badań prosimy o ich udostępnienie. Odpowiedź nr 91 Zamawiający wyjaśnia, że Wszelkie badania, jakie były wykonywane, w tym w zakresie geologii, są załączone do Projektu budowlanego w części Załączniki. Pytanie nr 92 Czy na terenie planowanej Inwestycji są dostępne media woda, prąd, kanalizacja, do ewentualnego wykorzystania dla potrzeb budowy. Odpowiedź nr 92 Zamawiający wyjaśnia, że na terenie planowanej inwestycji są dostępne wszystkie media. Pytanie nr 93 Prosimy o wskazanie metody obciążenia statycznego pali. Jaka jest wymagana ilość obciążeń próbnych pali. Odpowiedź nr 93 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 10. Pytanie nr 94 Czy Inwestor posiada operat i pozwolenie wodno-prawne dla potrzeb związanych z ewentualnym zrzutem wody. Odpowiedź nr 95 Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiotowych dokumentów. Jeżeli na etapie realizacji wyniknie konieczność ich pozyskania Wykonawca wystąpi do Zmawiającego o udzielenie stosownych pełnomocnictw i pozyska niezbędne dokumenty w imieniu Zamawiającego. Pytanie nr 95 W jakich godzinach można prowadzić roboty budowlano-montażowe. Odpowiedź nr 95 Zamawiający wyjaśnia, że roboty budowlano-montażowe można prowadzić w godzinach Pytanie nr 96 Jakie obciążenia użytkowe na 1 m2 przyjęto dla pomieszczeń biurowych, komunikacji, stropodachu. Odpowiedź nr 96 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 66. Pytanie nr 97 Czy w zakresie oferty należy ująć akwarium wraz z wyposażeniem znajdujące się w hallu Segmentu A. Jeżeli tak to prosimy o podanie wymiarów akwarium oraz wyposażenie jakie należy wycenić w ofercie. Odpowiedź nr 97 Zamawiający wyjaśnia, że znajdujące się w budynku A akwarium wraz z wyposażeniem technicznym należy ująć w ofercie. Zamawiający przedstawia poniżej zestawienie przykładowych elementów wchodzących w skład akwarium, które mogą być zastosowane przez Wykonawcę. Zarybienie akwarium i obsadzenie roślinami nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Przykładowe elementy akwarium: - akwarium o wym. 4660/5695x1800x1000 ze szkła Optiwhite - stelaż stalowy o wym. 4660/5695x1800x filtracja oparta na sumpie - hydraulika / zespół rur, zaworów itd. / - wypełnienia sumpa / ceramika, biologia, gąbki / - lampa UV 55W 2 szt - timery elektroniczne 10 szt - grzałka 500W Aquamedic Titanium 3 szt - pompa główna Aquamedic ECO Runner szt - automatyczna dolewka wody Aquamedic - filtr RO - automatyczna dolewka nawozów - oświetlenie oparte na świetlówkach T5 Strona3

4 Pytanie nr 100 Na rysunkach rozwinięcia ścian łazienek w zestawieniu wyposażenia podany jest jako pozycja podajnik do mydła a opis i symbol odnosi się do uchwytu na papier. Prosimy o podanie jaki typ podajnika do mydła należy wycenić w ofercie. Odpowiedź nr 100 Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć podajnik do mydła w płynie, ze stali nierdzewnej matowej o pojemności ok. 0,4l, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym zlicowanym z powierzchnią urządzenia, łączenie boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Pytanie nr 103 W pom. 004/A i 002/A występują bramki kontroli dostępu (tripody) oraz barierki. Czy należy te elementy uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o podanie przykładowego typu. Czy barierki mają być ze stali nierdzewnej, malowane czy szklane? Odpowiedź nr 103 Zamawiający wyjaśnia, że bramki kontroli dostępu oraz barierki są w zakresie oferty. Bramki kontroli występują jako półwysokie kołowroty wykonane ze stali nierdzewnej i szkła. Przepustowość do 40 osób/min. Zamawiający informuje również o stosowanych u Zamawiającego systemach, z którymi kompatybilne winny być rozwiązania w zakresie systemów: SKD, RCP, SSWiN oraz CCTV. - system kontroli dostępu (SKD) zbudowany na bazie oprogramowania Kantech, - system rejestracji czasu pracy (RCP) zbudowany na bazie oprogramowania XChronos, - system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) zbudowany na urządzeniach firmy SATEL, - autonomiczny system telewizji dozorowej CCTV zbudowany na bazie oprogramowania SeeTec. Pytanie nr 105 Prosimy o informację, jaki jest oczekiwany przez Inwestora kolor posadzki granitowej wewnątrz obiektu. Odpowiedź nr 105 Zamawiający wyjaśnia że przyjęto posadzkę granitową z dwóch rodzajów granitu: Labrador Blue Pearl oraz Kashmir White. W pomieszczeniach: 001/A, 002/A, 004/A, 006/A, 022/A, 023/A, 001/B, 002/B, 003/B, 030/B, 031/B występuje razem 224m2 granitu Kasmir White oraz 193m2 granitu Labrador Blue Pearl. Pytanie nr 107 Czy oferenci powinny wycenić wyposażenie akwarium w osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania, zarybienie i obsadzenie roślinami? Jeżeli tak, prosimy o podanie konkretnych gatunków i ilości. Odpowiedź nr 107 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 108 Prosimy o podanie wysokości akwarium. Odpowiedź nr 108 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 110 Zgodnie z dokumentacją wykończenie ścian hallu głównego składać się będzie z tynku strukturalnego i okładziny kamiennej. Przedmiar robót przewiduje natomiast okładzinę z paneli drewnianych laminowanych w ilości 280,67m2. Prosimy o podanie oczekiwanego rodzaju wykończenia ścian hallu głównego. Jeśli będą to dwa lub więcej materiałów prosimy o określenie procentowego udziału poszczególnych rodzajów wykończeń. Odpowiedź nr 110 Zamawiający wyjaśnia, że w wykończeniu hallu głównego należy przyjąć zastosowanie paneli drewnianych, okładzin kamiennych i tynku strukturalnego w proporcjach ok. 60%, 20%, 20%. Pytanie nr 112 Prosimy o potwierdzenie, iż zaprojektowane łamacze światła dla elewacji wyczerpują punkt z Opisu Przedmiotu Zamówienia nt. zapewnienia ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Strona4

5 Odpowiedź nr 112 Zamawiający wyjaśnia, że zaprojektowane dla elewacji łamacze światła nie wyczerpują problemu zapewnienia ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Pytanie nr 142 Wykonawca po odbyciu wizji lokalnej w dniu r. na terenie przewidzianym pod inwestycję zwraca uwagę, iż zgrupowanie topól przedstawionych na poniższym zdjęciu może wchodzić w kolizję z projektowanym budynkiem oraz robotami drogowymi jakie należy wykonać w bliskim sąsiedztwie nasadzeń. Prosimy o potwierdzenie, iż w/w drzewa nie kolidują z projektowanym budynkiem i drogami. W przypadku kolizji prosimy o potwierdzenie, iż po stronie Zamawiającego jest uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem decyzji, w tym koszty opłat administracyjnych oraz koszt samej wycinki. Odpowiedź nr 142 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 28. Pytanie nr 174 W projekcie wykonawczym architektury (NR DOK. 1-A-101REW0) w punkcie 8.10 wskazano parametry sufitów podwieszanych podając markę referencyjną, a następnie opis właściwości, które muszą być spełnione, przy zastosowaniu materiałów równoważnych. Informujemy Zamawiającego, że zamieszczony opis właściwości wyklucza innych producentów, wskazując konkretnego producenta firmę Armstrong, naruszając tym samym zasady uczciwej konkurencji. Prosimy o wskazanie kluczowych właściwości sufitów które muszą być spełnione przy zastosowaniu ewentualnych zamienników tak, aby uwzględniały one również produkty innych producentów. Odpowiedź nr 174 Zamawiający podaje poniżej kluczowe właściwości sufitów: a) sufity dla pomieszczeń biurowych: Płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową, kolor biały, wymiary modułowe 60x60 przystosowane do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 15mm. Klasa pochłaniana dźwięku C. Dźwiękoizolacyjność powinna wynosić minimalnie Dncw=36 db, natomiast RW nie mniejsze niż 18dB. Odbicie światła 86%. Odporność na wilgotność względną 95%RH z dziesięcioletnią gwarancją nie ugięcia pod wpływem wilgoci. Krawędź płyty frezowana b) sufity dla pomieszczeń komunikacji: Płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej o powierzchni pokrytej welonem z włókna szklanego malowanym lateksową farbą akustyczną. Wymiary: 300x1500/1800/2500. Krawędź frezowana wzdłuż płyty ukrywająca konstrukcję oraz zapewniająca łatwy demontaż, kolor biały. Klasa pochłaniania dżwięku - C. Odbicie światła 88%. c) pomieszczenia typu VIP: Płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu laminowanym włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową, kolor biały, wymiary modułowe 60x60 przystosowane do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 15mm. Klasa pochłaniana dźwięku C. Dźwiękoizolacyjność powinna wynosić minimalnie Dncw=43dB, natomiast RW nie mniejsze niż 21dB Odbicie światła 86%. Odporność na wilgotność względną 95%RH z dziesięcioletnią gwarancją nie ugięcia pod wpływem wilgoci. Krawędź płyty frezowana. Dodatkowe płyty sufitowe: płaski panel z wełny szklanej o grubości 22 mm, powierzchnia i krawędzie płyty są pokryte białym i mocnym welonem z włókna szklanego, dodatkowo wykończone farbą odporną na uszkodzenia. Odbicie światła 90%. Odporność na na wilgotność względną 90%RH. Pochłanianie dźwięku: 3,85 S Strona5

6 d) pomieszczenia sanitarne: Płyta sufitowa higieniczna wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej o powierzchni gładkiej zapewniającej zmywalność, pokrytej środkiem bakteriobójczym aktywnie zwalczającym grzyby, pleśnie i bakterie. Produkt powinien spełniać wymagania normy NF S (strefa 1,2 i 3). Wymiary modułowe 60x60, przystosowana do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 15mm. Klasa pochłaniana dźwięku C. Dźwiękoizolacyjność powinna wynosić minimalnie Dncw=34 db, natomiast RW nie mniejsze niż 17dB. Kolor biały, odbicie światła 71% e) pomieszczenia kuchenne: płyta metalowa, wymiary modułowe 60x60, płyta z perforacją Rd1522 co daje 22% powierzchni otwartej przy średnicy otworów 1,5mm. Malowana dwustronnie na kolor biały. Odbicie światła 70%. Euroklasa A2-s2,d0. Pytanie nr 177 Prosimy o udostępnienie projektu wnętrz ze względu na brak możliwości określenia rozmiarów występowania materiałów lub okładzin ściennych wskazanych w projekcie do częściowego obłożenia części (niejednoznacznie opisanych) pomieszczeń. Ww. materiały to okładzina kamienna, panele Gustafs, tynk strukturalny. Odpowiedź nr 177 Zamawiający podaje ilości materiałów wykończeniowych: 1) Panele Gustafs lub równoważne (panele ścienne fornirowane naturalną okleiną o właściwościach: niepalne, krawędzie wykończone listwą z litego drewna, na podkonstrukcji) występują w poniższych ilościach: Halle wejściowe i Dział obsługi klienta ( bud A i B) - 280,67 m2 Pomieszczenia: 006/A - 44,5m2 225/B -25,52m2 234/B+231B - 35,06m2 213/B - 8,63m2 207/B+ 209/B - 20,53m2 181(53) - Okładzina kamienna występuje w następujących pomieszczeniach: 023/A -14,26 m2 016a/A - 4,05m2 004/A - 19,06m2 182(54) - Tynk strukturalny występuje w następujących pomieszczeniach: 006/A - 85,05m2 023/A - 44,25m2 031/B - 53,20m2 118/B - 60,5m2 158/B - 47,4m2 266/B - 22,53m2 224/B - 24,6m2 Klatki schodowe ewakuacyjne - 240,76m2 Klatki schodowe duże - 462,58m2 2) Okładzina kamienna występuje w poniższych ilościach: Pomieszczenia: 023/A -14,26 m2 016a/A - 4,05m2 004/A - 19,06m2 3) Tynk strukturalny występuje w poniższych ilościach: Pomieszczenia: 006/A - 85,05m2 023/A - 44,25m2 031/B - 53,20m2 118/B - 60,5m2 158/B - 47,4m2 266/B - 22,53m2 224/B - 24,6m2 Klatki schodowe ewakuacyjne - 240,76m2 Klatki schodowe duże - 462,58m2 Strona6

7 Pytanie nr 179 Z uwagi na brak projektu wnętrz prosimy o informację, czy należy wycenić montaż paneli drewnianych laminowanych w hallu głównym zgodnie z przedmiarem w przekazanym przedmiarze robót, tj. w ilości 280,67m2. Prosimy o potwierdzenie że wskazana w projekcie wykonawczym ilość paneli będzie zgodna z przekazanym przedmiarem. Prosimy o przekazanie detalu rozwiązania. Zwracamy uwagę powyższe panele zostały wskazane w opisie wykonawczym architektury (NR DOK. 1-A-101REW0) w punkcie 8.11 do wykonania na fragmentach ścian w gabinetach, sali obsługi klienta oraz w stołówce pracowniczej, a nie tak jak podano w przekazanym przedmiarze jedynie w holu głównym. Odpowiedź nr 179 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 180. Pytanie nr 180 Prosimy o wskazanie listy pomieszczeń w których występują panele Gustafs i określenie ilości paneli w tych pomieszczeniach. Odpowiedź nr 180 Zamawiający wyjaśnia, że panele Gustafs lub równoważne (panele ścienne fornirowane naturalną okleiną o właściwościach: niepalne, krawędzie wykończone listwą z litego drewna, na podkonstrukcji) występują w poniższych ilościach: Halle wejściowe i Dział obsługi klienta ( bud A i B) - 280,67 m2 Pomieszczenia: 006/A - 44,5m2 225/B -25,52m2 234/B+231B - 35,06m2 213/B - 8,63m2 207/B+ 209/B - 20,53m2 181(53) - Okładzina kamienna występuje w następujących pomieszczeniach: 023/A -14,26 m2 016a/A - 4,05m2 004/A - 19,06m2 182(54) - Tynk strukturalny występuje w następujących pomieszczeniach: 006/A - 85,05m2 023/A - 44,25m2 031/B - 53,20m2 118/B - 60,5m2 158/B - 47,4m2 266/B - 22,53m2 224/B - 24,6m2 Klatki schodowe ewakuacyjne - 240,76m2 Klatki schodowe duże - 462,58m2 Pytanie nr 184 Z uwagi na brak projektu wnętrz prosimy o przekazanie parametrów tynków strukturalnych wskazanych w opisie wykonawczym architektury w punkcie 8.11 do wykonania na fragmentach ścian holu głównego, sal konferencyjnych, sali stołówki pracowniczej oraz klatek schodowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i wskazanie lokalizacji ze względu na brak w takiej pozycji w przekazanym przedmiarze robót i w projekcie wykonawczym architektury. Odpowiedź nr 184 Zamawiający wyjaśnia, że przewidziana jest szpachla StoCalze Veneziano na farbę strukturalną Sto look Struktur G lub inny produkt o cechach równoważnych, tj. powłoka dekoracyjna z tradycyjnych glin z naturalnie barwionymi pyłami marmuru, wysoko odporna na wilgoć, matowa, ukształtowana na wygląd naturalnego kamienia. Pytanie nr 185 Z uwagi na brak projektu wnętrz prosimy o przekazanie parametrów wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej wskazanej w opisie wykonawczym architektury w punkcie 8.11 do wykonania na warstwie izolacyjnej ścian i sufitów (izol. termicznej i akustycznej). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i wskazanie lokalizacji ze względu na brak w takiej pozycji w przekazanym przedmiarze robót i w projekcie wykonawczym architektury. Odpowiedź nr 185 Zamawiający wyjaśnia, że wyprawa tynkarska cienkowarstwowa nie występuje na warstwie izolacyjnej ścian i sufitu. Zrezygnowano z niej, dlatego nie ma jej w przedmiarze. Strona7

8 Pytanie nr 186 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru płytek ceramicznych w pomieszczeniach w których występują umywalki: 009/A, 039/A, 045/A, 005/B, 018/B. Prosimy o potwierdzenie, że w wyżej wymienionych pomieszczeniach płytki na ścianach występują jedynie w obszarze umywalek, a pozostałą powierzchnię ścian należy pomalować farbą emulsyjną. Odpowiedź nr 186 Zamawiający wyjaśnia, że glazura będzie występowała w pom. 009/A w obszarze umywalki oraz wzdłuż ciągu kuchennego 60cm nad blatem, w pom. 039/A - pas glazury o wys. 60cm nad blatem w pom. 045/A - glazura w obszarze umywalki, w pom.005/b - glazura wzdłuż ciągu kuchennego 60cm nad blatem w pom. 018/B - glazura w obszarze umywalki. Razem - 14,55m2 glazury Pozostała część ścian - farba emulsyjna Pytanie nr 187 Prosimy o potwierdzenie że niżej wymienione pomieszczenia wyczerpują listę pomieszczeń technicznych w związku z czym, jedynie w poniższych należy stosować na ścianach farbę epoksydową do wysokości 2m a powyżej farbę emulsyjną: 025/A, 046/A, 044/A, 027/B, 026/B, 025/B, 025a/B, 024/B, 015/B, 014/B. Odpowiedź nr 187 Zamawiający wyjaśnia, że pomieszczenia: 025/A, 046/A, 044/A, 027/B,026/B, 025/B, 025a/B, 024/B, 015/B, 014/B wyczerpują listę " pomieszczeń technicznych" i należy w nich stosować farbę epoksydową do wys. 2,0 m a powyżej farbę emulsyjną. Pytanie nr 188 Prosimy o potwierdzenie, że ściany pomieszczeń magazynowych należy pomalować farbą emulsyjną. Odpowiedź nr 188 Zamawiający wyjaśnia, że ściany pomieszczeń magazynowych należy pomalować farbą emulsyjną. Pytanie nr 189 Prosimy o wyjaśnienie co oznacza przerywana linia dzieląca pomieszczenia 207/B i 209/B. Odpowiedź nr 189 Zamawiający wyjaśnia, że numery pomieszczeń 207/B i 209/B obejmują jedną przestrzeń. Przerywana linia pokazuje jedynie możliwy podział tej wspólnej przestrzeni na dwa pomieszczenia: 207/B i 207/B. Pytanie nr 190 Prosimy o potwierdzenie ze zgodnie z opisem wykonawczym architektury wszystkie wewnętrzne ściany działowe powinny być klasy minimum EI15 pomimo braku takiego opisu na rysunkach. Odpowiedź nr 190 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem wykonawczym ściany wewnętrzne działowe powinny być minimum klasy EI15 z wyjątkiem tych które są opisane inaczej na rysunkach oraz tych które są częścią głównej konstrukcji nośnej. Pytanie nr 191 Prosimy o potwierdzenie że ściany korytarzy powinny mieć klasę minimum EI15 pomimo braku takiego opisu na rysunkach. Odpowiedź nr 191 Zamawiający wyjaśnia, że ściany korytarzy powinny mieć klasę minimum EI15, chyba że na rysunkach zaznaczono inaczej. Pytanie nr 192 Prosimy o wskazanie listy pomieszczeń do których odnosi się nazwa pomieszczenia kuchenne występująca w opisie wykonawczym architektury (NR DOK. 1-A-101REW0) w punkcie 8.10 SUFITY. Informacja jest niezbędna do wykonania przedmiaru sufitów podwieszonych dla pomieszczeń kuchennych. Odpowiedź nr 192 Zamawiający wyjaśnia, że nazwa pomieszczenie kuchenne odnosi się do pomieszczeń: 011/A, 013/A, 014a/A, 015/A, 015a/A, 016/A. Strona8

9 Pytanie nr 193 Prosimy o wskazanie z jakiego materiału powinny być wykonane blaty podumywalkowe. Odpowiedź nr 193 Zamawiający wyjaśnia, że blaty podumywalkowe powinny być wykonane z konglomeratu np. Corian na podkonstrukcji. Pytanie nr 194 Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem wyprawy antypoślizgowej dla posadzek kamiennych w holu głównym i bufecie. Czy są to np. płyty płomieniowane? Odpowiedź nr 194 Zamawiający wyjaśnia, że wyprawa antypoślizgowa dla posadzek granitowych w holu głównym i bufecie oznacza zastosowanie impregnatu antypoślizgowego do R9. Pytanie nr 197 Wg tabeli przedmiarowej na dachu obu budynków występują szynoprzewody 630A natomiast na dachu bud A rys. 1-E-128 występuje szynoprzewód 1250A. Prosimy o odpowiedź, który szynoprzewód należy ująć w wycenie. Odpowiedź nr 197 Zamawiający wyjaśnia, że zasilanie chillera CH1/A powinno być wykonane szynoprzewodem 1250A, takim samym jak rozdz. RNN3 (nie ma zmiany przekroju szynoprzewodu). Pytanie nr 198 Prosimy o odpowiedź co kryje się pod nazwą BOX-xxx/A lub B, gdzie x to cyfra, występujących na planach instalacji siły w budynkach. Odpowiedź nr 198 Zamawiający wyjaśnia, że skrzynki BOX-xxx/A lub B - są to szafki systemu klimatyzacji, gdzie xxx oznacza numer pomieszczenia w budynku A lub B. Pytanie nr 199 Prosimy o wskazanie miejsca występowania opraw VARSITY LED OPAL 76W. Odpowiedź nr 199 Zamawiający wyjaśnia, że oprawy VARSITY LED OPAL 76W zastępują oprawy świetlówkowe nastropowe 2x36W. Pytanie nr 200 Prosimy o wskazanie miejsca występowania opraw DXL 48W RGBW 5 IP68. Odpowiedź nr 200 Zamawiający wyjaśnia, że oprawy DXL 48W RGBW 5 IP68 są wymienione w projekcie sieci zewnętrznych i przeznaczone są do iluminacji budynku (montaż w podłożu). Pytanie nr 201 Dotyczy UPS 160 kva. Prosimy o podanie dla jakiego obciążenia został przewidziany czas podtrzymania 10 min. Odpowiedź nr 201 Zamawiający wyjaśnia, że UPS-y 160kVA o czasie podtrzymania min. przeznaczone są do zasilania obwodów gniazd komputerowych. Moc UPS-ów dobrana została do obciążenia ok kW. Pytanie nr 202 W przedmiarze robót w zakładce 4_przedm. inst. elektr. brakuje pozycji dotyczącej rozdzielnicy B1RA1. Prosimy o potwierdzenie, że rozdzielnicę B1RA1 należy uwzględnić w ofercie. Odpowiedź nr 202 Zamawiający wyjaśnia, że rozdzielnicę B1RA1 należy uwzględnić w ofercie (podobnie jak rozdz. A1RA1). Pytanie nr 203 Prosimy o potwierdzenie że inwestor przed przekazaniem terenu budowy Generalnemu Wykonawcy uprzątnie składowane na terenie materiały (rury, kostka, gruz itp.) a po stronie wykonawcy będzie jedynie rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, fundamentów po magazynach, Ogrodzenia oraz budynku gospodarczego w złym stanie technicznym i będącego do rozbiórki. Strona9

10 Odpowiedź nr 203 Zamawiający potwierdza, że wszelkie materiały składowane na placu budowy zostaną uprzątnięte przed przekazaniem tego terenu Wykonawcy. W zakresie Wykonawcy będzie rozebranie nawierzchni, fundamentów po magazynach, ogrodzenia oraz budynku gospodarczego. Pytanie nr 206 Prosimy o określenie, po czyjej stronie leżą opłaty certyfikowania inwestycji w BREEAM. Odpowiedź nr 206 Koszty certyfikacji inwestycji w systemie BREEAM leżą po stronie Zamawiającego. Pytanie nr 219 Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą gruntową, poszerzoną dokumentacją techniczną odnośnie warunków gruntowych terenu na którym będzie realizowana Inwestycja? Odpowiedź nr 219 Zamawiający wyjaśnia, że dysponuje wyłącznie dokumentacja warunków gruntowych załączoną do projektu Budowlanego w części Załączniki. Pytanie nr 221 Prosimy o informację w której poz. przedmiaru zostały ujęte płyty okładzinowe kamienne układane na fragmentach ścian w holu głównym? Odpowiedź nr 221 Płyty okładzinowe występują w pomieszczeniu 023/A. Są to płyty granitowe Kashmir White o wymiarach 120x60x2 w ilości 15,5m2 Pytanie nr 238 Prosimy o wskazanie, którą część dokumentacji przetargowej należy traktować jako nadrzędną w przypadku rozbieżności: SIWZ (IDW) czy projekt wykonawczy? Odpowiedź nr 238 Zamawiający wyjaśnia, że załączona dokumentacja techniczna, w tym projekt wykonawczy stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Pytanie nr 237 W opisie Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych pkt Oświetlenie podstawowe znajduje się zapis: Ponadto przewiduje się montaż inteligentnych sensorów do pomiaru natężenia oświetlenia do wykorzystywania światła dziennego w biurach jako oświetlenie robocze. Natomiast na planach instalacji oświetleniowych, rysunki 1-E-113, 1-E-114, 1-E-115, 1-E-116, 1-E-117, 1-E-118, nie zostały wskazane sensory do pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach biurowych. Prosimy o uzupełnienie projektów o wskazanie lokalizacji oraz o podanie typu i producenta projektowanych sensorów. Odpowiedź nr 237 Zamawiający wyjaśnia, że na wskazanych rysunkach brakuje rozmieszczenia sensorów do pomiarów natężenia oświetlenia. W ofertach należy je przewidzieć. Przykładowy typ sensorów AXCS01 SRJ - producent COOPER/EATON. Pytanie nr 239 Wg poz. 13 przedmiaru Konstrukcja ilości ścian żelbetowych wynosi 298,86 m 2, natomiast z wyliczeń Wykonawcy wynika, że jest ich ok. 700 m 2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odpowiedź nr 239 Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze pod pozycją 13 nie występują ściany żelbetowe w ilości 298,86 m2 tylko ławy fundamentowe w ilości 66,278 m3. Ilość wymieniona w pytaniu tj. 298,852 m2 występuję w poz. 22 przedmiaru ale nie dotyczy ścian konstrukcyjnych tylko attyk - ścianek o wysokości 77 cm /co jest wyraźnie zaznaczone w opisie pozycji/. Wszystkie wyliczenia dotyczące segmentu A i segmentu B są zawarte w pozycji przedmiarowej. Pytanie nr 240 W projekcie zieleni w pkt. 6 zapisano Technologia działania fontanny wg oferty WATERSYSTEMU (oferta i schemat w załączeniu. Prosimy o udostępnienie brakującego schematu lub innych wytycznych dot. technologii fontanny. Odpowiedź nr 241 Zamawiający wyjaśnia, że elementy schematu fontanny znajdują się w projekcie wod-kan. Strona10

11 Pytanie nr 241 Prosimy o udostępnienie schematu, technologii lub parametrów akwarium Akwarlux zlokalizowanego na parterze bud. A. Odpowiedź nr 241 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 248 Prosimy o informację, czy akwarium jest przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o załączenie specyfikacji określającej jego wielkość (ewentualnie wysokość), osprzęt, wyposażenie i rodzaj roślinności i ryb. Odpowiedź nr 248 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 249 Prosimy o informację, czy fontanna jest przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o załączenie specyfikacji. Odpowiedź nr 249 Zamawiający wyjaśnia, że fontanna jest objęta zakresem przedmiotu zamówienia. Przykładowe zestawienie elementów fontanny wskazano w załączonym dokumencie. Wykonawca ma możliwość doboru rozwiązań równoważnych pochodzących od innych producentów. Pytanie nr 250 Prosimy o udostępnienie technologii działania fontanny stanowiącej załącznik do Projektu wykonawczego: zieleń, nawierzchnie ozdobne, elementy małej architektury. Opis do projektu zawiera następujące stwierdzenie: Technologia działania fontanny zgodnie z opisem wg oferty WATERSYSTEMU (oferta i schemat w załączeniu). Odpowiedź nr 250 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 249. Pytanie nr 251 Prosimy o udostępnienie przekrojów A-A, B-B, C-C zaznaczonych na rysunku 1A135_REW0. Rzuty aranżacji wnętrz parteru są nie wystarczające do rzetelnej wyceny. Odpowiedź nr 251 Zamawiający udostępnia w załączeniu przekroje A-A, B-B, C-C do rysunku 1A135_REW0. Pytanie nr 253 Prosimy o udostępnienie zestawień fasad szklanych. Odpowiedź nr 253 Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie występuje osobne zestawienie fasad szklanych. Fasady szklane są uwidocznione na elewacjach i rzutach. Pytanie nr 254 W zestawieniu stolarki dla części B (1A118_REW_)) występują ścianki aluminiowe szklone o symbolu Sa2 o wymiarach 3250x2500mm szklone szkłem bezpiecznym. Prosimy o wskazanie pomieszczenia lub miejsca występowania tych drzwi na rzucie. Odpowiedź nr 254 Zamawiający wyjaśnia, że drzwi SA2 nie występują w części B. Pytanie nr 255 Opis architektury 1-A-101REW0: Płyty okładzinowe kamienne: - fragmenty ścian w holu głównym (wg. projektu wnętrz). Stwierdzenie: fragment ściany jest nie wystarczające do rzetelnej wyceny. Prosimy o udostępnienie wspomnianego projektu wnętrz. Odpowiedź nr 255 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 177. Pytanie nr 256 Opis architektury 1-A-101REW0: Okładziny drewniane na ruszcie z przekładkami aluminiowymi panele Gustafs lub inne o identycznych parametrach tzn. o odporności ppoż A2-s1, d0: fragmenty ścian w gabinetach, dziale obsługi klienta, stołówce pracowniczej. Stwierdzenie: fragment ściany jest nie wystarczające do rzetelnej wyceny. Prosimy o konkretne sprecyzowanie ilości ścian jakie mają być Strona11

12 wykończone wymienionym materiałem. Odpowiedź nr 256 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 177. Pytanie nr 257 Prosimy o przekazanie specyfikacji drzwi przesuwnych. Odpowiedź nr 257 Zamawiający podaje specyfikację drzwi przesuwnych: Drzwi z profili zewnętrznych, aluminiowych, systemowych. Skrzydła szklone zespolonym szkłem termicznym. Kolor szyby zgodny z kolorem elewacji. Zamek hakowy typu euro z wkładką. Zamek elektromechaniczny( ryglowany napięciem). Fotokomórka bezpieczeństwa, przycisk awaryjnego otwierania. Konstrukcja skrzydeł umożliwia rozsunięcie na pełną szerokość otworu z zachowaniem normy PN-EN Ochrona przy otwieraniu i zamykaniu drzwi automatycznych. Każde skrzydło wyposażone w kontaktron. Pytanie nr 258 Szyb windowy: prosimy o określenie mocowania szklenia. Odpowiedź nr 258 Zamawiający wyjaśnia, że szyb windowy winien być obudowany taflami szklanymi mocowanymi punktowo na rotulach do stalowej konstrukcji lub podkonstrukcji. Pytanie nr 259 Elewacja: prosimy o określenie materiału i/lub systemu wykończenia elementów konstrukcyjnych poziomych łączących słupy zewnętrzne w okładzinie z kompozytu na elewacji zachodniej ze stropami widoczne na przekrojach i rysunkach elewacji zachodniej i południowej. Odpowiedź nr 259 Zamawiający wyjaśnia, że wykończenie elementów konstrukcyjnych poziomych jest również w okładzinie z kompozytu, jak słupy zewnętrzne Pytanie nr 260 Czy przy pochylniach zewnętrznych dla osób dla osób niepełnosprawnych przewidziano balustrady ze stali nierdzewnej. Jedyna informacja, że mogą występować w tym miejscu balustrady znajdują się w Specyfikacji technicznej nr 05. Jeżeli tak prosimy o załączenie stosownego rysunku wraz z balustradą. Odpowiedź nr 260 Zamawiający wyjaśnia, że pochylnie zewnętrzne mają spadek chodnika i nie przewiduje się tam balustrad dla niepełnosprawnych. Pytanie nr 261 Prosimy o informację, czy barierki i bramki w holach wejściowych (pomieszczenia 02/A i 02/B) są przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o załączenie specyfikacji i rysunków zestawieniowych. Odpowiedź nr 261 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 103. Pytanie nr 262 Czy meble wbudowane: lady recepcyjne w pom. Recepcji 004/A i 0/30B są przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o załączenie specyfikacji. Odpowiedź nr 262 Zamawiający wyjaśnia, że meble te nie są przedmiotem zamówienia. Pytanie nr 263 Proszę o wskazanie lokalizacji załącznika bądź uzupełnienie jego braku w dokumentacji technicznej wezel_przylacze/25_1H401REWO.DOC, na stronie 18/18, punkt 6. Wykaz materiałów. Wykaz materiałów i urządzeń wchodzących w moduły oraz nie zawierających się w modułach, ale dostarczanych przez producenta zawarty jest na stronach producenta modułów od stron 1/4 do 4/4. Odpowiedź nr 263 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 65. Pytanie nr 266 Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie jakie dokładnie wyposażenie akwarium należy wycenić w pozycji 107 Dostawa montaż i uruchomienie akwarium w hallu głównym np. według standardów firmy Akwarlux lub równoważnych. Strona12

13 Odpowiedź nr 266 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 267 Prosimy o określenie okresu, w którym Wykonawca ma przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne założonej zieleni. Odpowiedź nr 267 Zamawiający wyjaśnia, że zabiegi pielęgnacyjne założonej zieleni należy prowadzić do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania. Pytanie nr 268 Prosimy o podanie grubości nawierzchni płyt drogowych betonowych oraz rodzaju i grubości podbudowy pod płyty, które należy rozebrać. Odpowiedź nr 268 Zamawiający wyjaśnia, że Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną tych elementów uzbrojenia terenu. Wykonawcy mogli zapoznać się e stanem terenu budowy podczas wizji lokalnych. Pytanie nr 269 Zgodnie z opisem technicznym architektury - na fragmentach ścian w holu głównym zastosowano płyty okładzinowe kamienne (wg. projektu wnętrz). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wnętrz, na podstawie którego można zliczyć ilości materiału. Odpowiedź nr 269 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 177. Pytanie nr 270 Prosimy o informację, w której części przedmiarów uwzględniono stolarkę i ślusarkę zewnętrzną? Odpowiedź nr 270 Zamawiający wyjaśnia, że ślusarkę i stolarkę zewnętrzną uwzględniono w następujących częściach przedmiaru: poz. 233 d.7.4 poz.234 d.7.4 poz. 235 d.7.4 poz. 245 d.7.5 poz.246 d.7.5 poz. 255 d.7.7 poz.256 d.7.7 Pozostałe elementy ślusarki związane systemowo z fasadą znajdują się w części przedmiaru dotyczącego fasady: poz. 290 d.9.2 poz.291 d.9.2 poz.293 d.9.2 poz.294 d.9.2 Pytanie nr 271 Jaki wymiar powinny mieć drzwi rozsuwane w fasadzie parteru części A i B. Na rysunkach występują rozbieżności. Odpowiedź nr 271 Zamawiający wyjaśnia, że drzwi rozsuwane w fasadzie parteru części A i B mają wymiar w świetle przejścia 1845mm. Pytanie nr 272 Co Zamawiający rozumie przez pojęcie dźwig towarowo-osobowy? Wg Specyfikacji technicznej nr 13: W dokumentacji projektowej przewidziano 2 identyczne dźwigi: jeden o przeznaczeniu windy osobowej, druga o przeznaczeniu towarowo-osobowym. Prosimy o określenie przeznaczenia dźwigu towarowo-osobowego. Odpowiedź nr 272 Zamawiający wyjaśnia, że dźwig używany w części B będzie używany również do przewozu np. mebla, komputerów itp. Strona13

14 Pytanie nr 273 Prosimy o określenie parametrów dźwigów: a. Wg Specyfikacji technicznej nr 13 Montaż Dźwigów parametry wind: udźwig: 630 kg/8-10 osób, prędkość: 1,0 m/s. b. W przedmiarze udźwig do 1000 kg, prędkość: 1,7 m/s, Odpowiedź nr 273 Zamawiający podaje parametry wind: udźwig 630kg/8-10 osób, prędkość 1,0 m/s. Pytanie nr 274 Na rysunku rzutu parteru w wykazie pomieszczeń w pomieszczeniach nr. 022/A i 023/A wykończenie posadzki oznaczono jako GR-1 czyli gres antypoślizgowy o podwyższonym standardzie, natomiast na rysunku 1-A-121 w tych pomieszczeniu na posadzce znajdują się płyty o wymiarze 120x60cm co sugeruje zastosowanie płyt granitowych. Proszę o podanie właściwego wykończenia posadzki dla tych pomieszczeń. Odpowiedź nr 274 Zamawiający wyjaśnia, że w pomieszczeniach nr 022/A i 023/A jako wykończenie posadzki występuje granit. Pytanie nr 275 Prosimy o określenie koloru obudowy słupów i sufitów z paneli kompozytowych np. Alucobond. Kolor paneli ma znaczenie w cenie produktu i może to wpłynąć na wartość oferty. Odpowiedź nr 275 Zamawiający wyjaśnia, że obudowy słupów i sufitów z paneli kompozytowych np. Alucobond są koloru srebrnego. Pytanie nr 276 Czy logo MPWiK widoczne na rysunkach elewacji jest przedmiotem zamówienia. Odpowiedź nr 276 Zamawiający wyjaśnia, że logo MPWiK widoczne na rysunkach elewacji jest przedmiotem zamówienia Pytanie nr 277 Czy informacja wizualna jest przedmiotem zamówienia. Odpowiedź nr 277 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 276. Pytanie nr 278 Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 19 z dnia 17 czerwca. Z odpowiedzi nr19 wynika że fasady przeszklone oraz drzwi zewnętrz powinny spełniać warunek Ra1=~48 db. Proszę o potwierdzenie tak niezwykle wysokich wymagań akustycznych (praktycznie nie do spełnienia). Odpowiedź nr 19 oznacza również zmianę projektu - patrz p2.2.2 (str. 11) 05_Montaż_stolarki_slusarki. Proszę również o potwierdzenie zmiany rodzaju wsp. z Ra2 na Ra1 (niezgodne z specyfikacją). Odpowiedź nr 278 Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na pytanie nr 19 dotyczy fasad szklanych. Pytanie nr 281 Uprzejmie prosimy o informację czy posiadają Państwo rysunki konstrukcyjne akwarium? Czy posiadają Państwo obliczenia konstrukcyjne akwarium? A może zaprojektowanie całości akwarium pozostanie w gestii generalnego wykonawcy? Czy w takim wypadku należy wykonać obliczenia konstrukcyjnego do zaprojektowanego akwarium? Odpowiedź nr 281 Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 97. Pytanie nr 282 W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia roku (znak pisma PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4286) na pytanie nr 85, prosimy o wyjaśnienie czy wymagane zgodnie z odpowiedzią co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami, odpowiednio sanitarnymi lub elektrycznymi, w ramach budowy budynków, z których każdy o kubaturze co najmniej m 3 dotyczy doświadczenia nabytego w okresie ostatnich 5 lat? Pytanie nr 286 W związku z pytaniami i odpowiedziami z dnia (pytanie i odpowiedź nr 85) oraz z dnia Strona14

15 (pytanie i odpowiedź nr 169) odnośnie wymagań na stanowiska Kierownika robót w specjalności sanitarnej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej bardzo proszę o ujednolicenie zapisu odnośnie wymagań na stanowisko Kierownika robót w specjalności sanitarnej oraz Kierownika robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej uwzględniając Państwa wyjaśnienia w tej kwestii. Odpowiedź nr 282 i 286 Zamawiający informuje, że prostuje wskazane w pytaniu 286 odpowiedzi na pytania i podtrzymuje treść odpowiedzi na pytanie 169 oraz nie zmienia pierwotnej treści warunku określonego w pkt oraz IDW (Część I SIWZ). Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z warunkiem określonym w przywołanych powyżej punktach, kierownik robót w specjalności sanitarnej i odpowiednio robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej musi wykazać się doświadczeniem, które nabył w okresie ostatnich 5 lat. W tym okresie, wskazana osoba, kierowała odpowiednio robotami sanitarnymi/elektrycznymi w ramach budowy budynku, czyli co najmniej jednego, o wskazanej w warunku kubaturze. Z treści warunku nie wynika wymóg posiadania 5-letniego doświadczenia w kierowaniu takimi robotami. Pytanie nr 284 Uprzejmie prosimy o informację czy obudowa szybów windowych powinna zapewniać odporność pożarową. Jeśli tak to proszę o informację o klasie takiej odporności. Odpowiedź nr 284 Zamawiający wyjaśnia, że Obudowa szybów windowych nie musi zapewniać odporności pożarowej. Pytanie nr 283 W nawiązaniu do wyjaśnień treści SIWZ z dn uprzejmie informujemy, iż: załącznik do odpowiedzi na pyt. Nr 270 stanowi pusty plik, bez rysunku, pytanie nr 240 dotyczy technologii akwarium Akwarlux, natomiast odpowiedź dotyczy technologii fontanny Water System. Odpowiedź nr 283 Zamawiający przekazuje brakujący załącznik do pytania nr 207. Odnośnie odpowiedzi na pytanie nr 240 Zamawiający wyjaśnia, że omyłkowo została udzielona w nim odpowiedź do pytania nr 241. Odpowiedzi do pytania nr 240 i 241 zostały udzielne w niniejszym piśmie. Pytanie nr 285 Prosimy o ponowne przesłanie pliku przesłanego w formacie PDF pod nazwą 1-A-116-REW0 odpowiedź na pyt Ten plik nie otwiera się lub został przesłany jako czyta kartka. Odpowiedź nr 285 Zamawiający przekazuje brakujący plik 1-A-116-REW0 odpowiedź na pyt Pytanie nr 287 Witam z uwagi na to iż zamawiający zatrudnia asesora breeam, w celu kontroli wykonawcy usług budowlanych i zdobycia certyfikatu, prosimy Państwa o podanie wyceny usług asesora. Jest nam to potrzebne do prawidłowego wycenienie Państwa zamówienia. Odpowiedź nr 287 Zamawiający wyjaśnia, że zatrudnienie Asesora BREEAM leży po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży zatrudnienie BREEAM AP. Ze względu nieporównywalny zakres usług dla obu tych funkcji cena usługi Asesora BREEAM, jaka Zamawiający zapłaci wykonawcy tej usługi jest nieproporcjonalna do ceny usługi BREEAM AP, którego powinien zatrudnić Wykonawca. Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na asesora ze strony Zamawiającego jest publicznie dostępna pod adresem: e%20oferty% (1).pdf Strona15

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR

PYTANIA i ODPOWIEDZI do ZDR Budowa hali wystawowej G, oraz bramy wejściowej z systemem rejestracji i ewidencji zwiedzających i wystawców z infrastrukturą w ramach realizacji projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/04/09 na Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych.

Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych. Szczecin, 21.05.2014 r. Pytania oferentów do projektu wykonawczego Budowy Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych. 30.04.2014r. 1. Pyt. 1 po wnikliwej analizie projektu architektury i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dn. 03.04.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami na działce nr 759/43

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie

Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie Wielobranżowa Przetargowa dokumentacja projektowa do zadania o nazwie Modernizacja dwóch sal w Krzywem (sali muzealnej i sali edukacyjnej) Sporządził Marek Wrona Styczeń 205 . Roboty rozbiórkowe:. Rozebranie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ) Gmina Morąg Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 WSZYSCY WYKONAWCY ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Szanowni Państwo, PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI

Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska 3. PYTANIA i ODPOWIEDZI Gdańsk dnia, 16 października 2013 Dotyczy: Postępowania Nr 45.21.21.20-3/RB/PN/2013 Obiekty hodowlano ekspozycyjne dla lwów II etap w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża w Gdańsku Oliwie ul. Karwieńska

Bardziej szczegółowo