Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku"

Transkrypt

1 Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

2 W N U M E R Z E M.IN. ycie Uczelni 4/2008 Uznanie dla osiągnięć naukowych Tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej otrzymało na uroczystych posiedzeniach Senatu w listopadzie i grudniu trzech wybitnych polskich uczonych: prof. Eugeniusz Dembicki, prof. Andrzej Tylikowski i prof. Tadeusz Kaczorek. W obu uroczystościach uczestniczyło liczne grono profesorów i przyjaciół z wielu polskich uczelni i instytutów naukowych. (więcej str. 4-5) Zajrzeć do wnętrza rury W Katedrze Informatyki Stosowanej otwarto laboratorium badawcze tomografii procesowej jedno z najnowocześniejszych w świecie. Umożliwia ono badanie zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych bez potrzeby ingerowania w ich wnętrze. Laboratorium służyć będzie nie tylko do badań naukowych, będą z niego korzystać także studenci. (więcej str. 6) Centrum Bio- i Nanotechnologii w Łodzi Utworzenie w Łodzi Centrum Bio- i Nanotechnologii, w którym prace prowadzić będą interdyscyplinarne zespoły naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i przemysłowych pozwoli na dołączenie do światowych liderów w dziedzinie zaawansowanych technologii. Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Doradczego został prof. Krzysztof Matyjaszewski z Carnegie Mellon University w Pittsburgu. (więcej str. 7) Wydarzenia Uznanie dla osiągnięć naukowych... 4 Zajrzeć do wnętrza rury... 6 Centrum Bioi Nanotechnologii w Łodzi... 7 Ruszyła druga edycja Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego... 8 Niezwykli, chociaż zwyczajni... 9 Konferencja PO KL Profesor-Mistrz-Przyjaciel Gaudeamus na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Wspinanie to poznawanie świata i poznawanie siebie Świadectwa energetyczne tuż, tuż Matematyczna akademia szczęścia Konferencja PULS lat Programu Erasmus w Polsce 5. Dzień Erazma w PŁ Absolwenci studiów inżynierskich i menedżerskich na łódzkim rynku pracy Politechnika była szara, dziś jest kolorowa Nauka Międzynarodowe projekty doktoranckie Fundusz Stypendialny PŁ otwarty! Finansowanie nauki Program Ramowy co warto wiedzieć Sukcesy Wynalazki w Chinach... 21

3 ycie Uczelni 4/2008 W N U M E R Z E M.IN. Prostudent Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Architekci w Zamku Królewskim Architektura betonowa Biały Tygrys Polskiej Energetyki Doceniony pomysł na oczyszczanie wody pitnej Akademickie mistrzostwa sportowe podsumowane I miejsce w konkursie Otwarte Drzwi Projekt na srebrny medal Nasz brydżysta Medale i odznaczenia w Brukseli Hi-Tech dyplomy Architektura Betonowa W konkursie Architektura Betonowa nagrodzono absolwentów Politechniki Łódzkiej. Nagrodę główną otrzymała mgr inż. arch. Zofia Mamińska (projekt na zdjęciu), a wyróżnienie mgr inż. arch. Michał Kowalczyk. (więcej str. 23, 30, 31) Biały Tygrys Polskiej Energetyki Prof. Maciej Pawlik z Politechniki Łódzkiej został uhonorowany Laurem Białego Tygrysa Polskiej Energetyki Energia Laureat prowadzi owocną współpracę z największą w kraju Elektrownią Bełchatów i od lat jest w gronie naukowców, którzy mają wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki. (więcej str. 24) Studenci Nauka pod okiem przemysłu.. 29 Debiut żeglarzy w mistrzostwach Osiągnięcia sportowe Moje miasto Archifiesta inicjatywa kulturalna młodych architektów Centrum Mody Jak być modnym i etycznym Młodzi w Łodzi na Politechnice Łódzkiej Jechać czy nie jechać? Młodzi w Łodzi na Politechnice Łódzkiej W ramach akcji Młodzi w Łodzi rozdano stypendia ufundowane dla studentów przez firmy z naszego regionu. Z przyznanych 25 stypendiów aż 22 trafiły na Politechnikę Łódzką. Program powstał w Wydziale Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi przy współpracy Biura Karier PŁ. (więcej str. 32) Rozmaitości Bal inżynierii materiałowej Szalik kibica W Galerii Papieru i Druku Zatańczyli w Warszawie... 35

4 W Y D A R Z E N I A ycie Uczelni 4/2008 Profesorowie: Eugeniusz Dembicki, Andrzej Tylikowski, Tadeusz Kaczorek zostali doktorami honoris causa Politechniki Łódzkiej Uznanie dla osiągnięć naukowych Od lewej: prof. A. Tylikowski i prof. E. Dembicki Jacek Szabela Podczas uroczystego posiedzenia Senatu, które odbyło się 5 listopada 2008 r. w audytorium im. A. Sołtana tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej otrzymali dwaj wybitni uczeni Profesor Eugeniusz Dembicki i Profesor Andrzej Tylikowski. Wśród gości obecnych na sali była wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, rektorzy i prorektorzy wielu polskich politechnik oraz liczni przedstawiciele instytucji współpracujących z Politechniką Łódzką. O nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej dla prof. E. Dembickiego wystąpił Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Profesor jest wybitnym uczonym, autorytetem w zakresie geotechniki, mechaniki gruntów i fundamentowania. Swoje życie zawodowe związał z Wydziałem Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Od momentu gdy w Politechnice Łódzkiej powstała Katedra Geotechniki prof. Dembicki współpracował ściśle z jej twórcą, prof. Bolesławem Rossińskim. Obaj profesorowie byli inicjatorami wspólnych przedsięwzięć naukowych i wydawniczych Sekcji Geotechniki Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN. Prof. Dembicki był recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników obecnej Katedry Geotechniki i Budowli Inżynierskich PŁ. W czasie uroczystości laudację wygłosił promotor prof. Piotr Klemm. Profesor Andrzej Tylikowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej na wniosek Wydziału Mechanicznego, a jego promotorem był prof. Tomasz Kapitaniak. W laudacji przedstawił wybitne osiągnięcia uczonego z Politechniki Warszawskiej, specjalisty w dziedzinie teorii drgań, mechaniki stosowanej i teorii procesów stochastycznych w budowie maszyn i konstrukcji. Mówił też o trwającej ponad 20 lat owocnej współpracy naukowej prof. Tylikowskiego z Politechniką Łódzką, a szczególnie z pracownikami Katedry Dynamiki Maszyn oraz Katedry Automatyki i Biomechaniki. Profesor był wielokrotnie współorganizatorem konferencji naukowych służących wymianie doświadczeń i rezultatów prac badawczych pomiędzy naukowcami Politechniki Warszawskiej i Łódzkiej. Jest też autorem około 30 recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków awansowych dotyczących pracowników tych dwóch katedr. Profesor Eugeniusz Dembicki Wybitny uczony, autorytet w zakresie geotechniki, mechaniki gruntów i fundamentowania. Profesor zwyczajny nauk technicznych, doktor honoris causa Uniwersytetu J. Fouriera w Grenoble, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Urodził się w 1929 r. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, z którym związał swoje zawodowe życie. Stopień doktora uzyskał w 1962 r. w Grenoble, habilitował się w Politechnice Gdańskiej. W 1971 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, od 1977 r. jest profesorem zwyczajnym. W gdańskiej uczelni był kierownikiem Katedry Fundamentowania, dyrektorem Instytutu Hydrotechniki, kierownikiem Katedry Budownictwa Morskiego i Geotechniki, od roku 1983 Katedry Geotechniki. W latach był rektorem Politechniki Gdańskiej i przewodniczącym Kolegium Rektorów Uczelni Wybrzeża Gdańskiego. Jest prezydentem Polskiego Komitetu Geotechniki. Badania naukowe prof. E. Dembickiego dotyczą teoretycznych i praktycznych zagadnień mechaniki gruntów i fundamentowania, zwłaszcza metod rozwiązywania zagadnień stanów granicznych, zastosowania materiałów syntetycznych do wzmacniania podłoża gruntowego oraz nowoczesnych technik komputerowych w geotechnice. Opublikował ponad 500 prac, w tym: 199 monografii, studiów i rozpraw, 167 artykułów naukowych, 25 książek, podręczników i skryptów (wydanych we Francji, Australii, Belgii, Rosji, Chorwacji, Chinach). Wypromował 28 doktorów, w tym 5 cudzoziemców. Pracował jako profesor na wielu uczelniach zagranicznych we Francji, Chorwacji, Niemczech, Włoszech i Australii. Został odznaczony orderami kawalerskim i oficerskim Francuskiej Legii Honorowej. Jest kawalerem i komandorem Orderu Odrodzenia Polski oraz kawalerem i komandorem francuskich Palm Akademickich. Został wyróżniony dwunastoma medalami uniwersytetów zagranicznych i trzech polskich. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych, w tym nagrody naukowej Maxa Plancka. Prof. Andrzej Tylikowski Wybitny uczony, specjalista w dziedzinie teorii drgań, mechaniki stosowanej i teorii procesów stochastycznych w budowie maszyn i konstrukcji.

5 ycie Uczelni 4/2008 W Y D A R Z E N I A Prof. T. Kaczorek Jacek Szabela Urodził się w 1942 r. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Stopień doktora uzyskał w 1969 r., doktora habilitowanego w roku Tytuł profesora otrzymał w 1981 r., od 1992 r. jest profesorem zwyczajnym. Od 1974 r. pracuje w Politechnice Warszawskiej w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn, którego dyrektorem był w latach Był prodziekanem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych ( ). Prof. A. Tylikowski jest naukowcem o światowym formacie oraz animatorem polskiego i międzynarodowego życia naukowego. Jego dorobek publikacyjny, obejmujący ponad 300 prac, składa się z 10 monografii (2 wydane za granicą), 35 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, 76 artykułów w innych czasopismach i rozdziałów w książkach, 210 prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych, 7 wydawnictw dydaktycznych. Wypromował 13 doktorów. Recenzował ponad 150 prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków awansowych. Profesor jest doskonale znany poza granicami kraju, także jako visiting professor w wielu krajach Europy oraz USA, Japonii, Chinach. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, którego był przewodniczącym. Kolejna uroczystość związana z nadaniem wybitnemu uczonemu godności doktora honoris causa odbyła się 3 grudnia. Profesor Tadeusz Kaczorek otrzymał ten tytuł i godność z inicjatywy Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Promotorem honorowego doktoratu był prof. Edward Jezierski. Audytorium im. A. Sołtana zgromadziło wielu wybitnych gości. Przybyła pani wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, rektorzy wielu polskich uczelni, przyjaciele profesora z kraju i zagranicy. Profesor Tadeusz Kaczorek jest wybitnym uczonym w dziedzinie automatyki i elektrotechniki ze szczególnym uwzględnieniem teorii sterowania i teorii układów dynamicznych. Profesor jest naukowcem, którego charakteryzuje wszechstronna aktywność; jest znakomitym dydaktykiem, a także organizatorem nauki i dydaktyki. W okresie ponad 50-letniej działalności zawodowej był związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Brał udział w organizowaniu od podstaw placówek naukowych, które miały się stać w przyszłości centrum rozwoju automatyki w Polsce. Jednym z największych sukcesów Profesora Kaczorka jest stworzenie szkoły naukowej w zakresie teorii sterowania i układów dynamicznych. Wyszło z niej aż 20 profesorów! Profesor ma bardzo silne związki z Politechniką Łódzką. Od ponad trzydziestu lat zaprasza pracowników Instytutu Automatyki na seminaria prowadzone w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Spotkania te stały się inspiracją do wykreowania własnych obszarów badawczych dla wielu młodszych naukowców z Politechniki Łódzkiej. Prof. Tadeusz Kaczorek Urodził się w 1932 roku. Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej w 1956 r. Na tej uczelni uzyskał kolejne stopnie i tytuły naukowe: w 1962 r. doktorat, w 1964 habilitacja, profesorem nadzwyczajnym został w roku1971, a w 1974 profesorem zwyczajnym. Obszary badań Profesora to teoria sterowania i teoria systemów. Jest on inicjatorem badań w obszarze singularnych układów dwuwymiarowych oraz dwuwymiarowych układów dodatnich. Profesor Kaczorek wypromował 56 doktorów, prowadzi wykłady i seminaria w Politechnice Warszawskiej oraz Politechnice Białostockiej, wykładał w ponad pięćdziesięciu uniwersytetach Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Japonii, Grecji i innych krajów. Podczas swej długoletniej pracy zawodowej pełnił wiele ważnych funkcji: był kierownikiem Katedry Podstaw Elektroniki i Automatyki, kierownikiem Zakładu Sterowania, dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej ( ), prorektorem Politechniki Warszawskiej ( ), dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, był członkiem (od 1996), wiceprzewodniczącym ( ), a od roku 2007 jest przewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Prof. Kaczorek jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce i członkiem honorowym Węgierskiej Akademii Nauk. Jest doktorem honoris causa pięciu uczelni: Uniwersytetu Zielonogórskiego i politechnik: Lubelskiej, Szczecińskiej, Warszawskiej i Białostockiej. Jest odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniany wieloma nagrodami państwowymi i resortowymi (Nagroda Państwowa w 1985 r., Nagroda Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk). n

6 W Y D A R Z E N I A ycie Uczelni 4/2008 Tomografia jako metoda diagnostyczna pozwalająca na uzyskanie obrazów badanych obiektów jest szeroko stosowana w medycynie i w technice. W Politechnice Łódzkiej zostało otwarte laboratorium badawcze tomografii procesowej jedno z najnowocześniejszych w świecie. Zajrzeć do wnętrza rury Wykorzystując zaawansowane algorytmy obliczeniowe można uzyskać trójwymiarowy obraz badanych procesów lub zjawisk, w tym także zjawisk zachodzących z dużą szybkością, np. wybuchów. Uruchomienie laboratorium tomografii procesowej stawia naszą uczelnię w czołówce światowej w tej dziedzinie Przecięcia wstęgi dokonują prezydent Łodzi J. Kropiwnicki i rektor PŁ prof. S. Bielecki, obok kierownik Katedry prof. D. Sankowski Jacek Szabela Prace naukowe związane z tomografią procesową prowadzone są w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej od 2000 roku pod kierunkiem prof. Dominika Sankowskiego przy inspiracji i znaczącej pomocy prof. Andrzeja Pląskowskiego z Warszawy i zmarłego przedwcześnie prof. Tomasza Dyakowskiego. Od dwóch lat w Katedrze jest realizowany projekt DENIDIA Development of Excellence in Non Invasive Diagnostic Systems for Industrial and Scientific Applications którego celem jest uzyskanie doskonałości w badaniach naukowych i w przemysłowych zastosowaniach bezinwazyjnych systemów diagnostycznych, do których należy właśnie tomografia procesowa. Projekt ten finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Maria Curie - Transfer Wiedzy i wspomagany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach tego projektu zostało zbudowane laboratorium badawcze tomografii procesowej jedno z najnowocześniejszych w świecie. Badania w zakresie tomografii procesowej dotyczą przede wszystkim tworzenia i modyfikowania oprogramowania do rekonstrukcji oraz analizy obrazów pod kątem zastosowania w przemysłowej diagnostyce, m.in. w transporcie i przechowywaniu materiałów sypkich, w rurociągach, gazociągach, wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z przepływami cieczy, mieszanki gaz-ciecz, czy transportem cząstek stałych odbywającym się z wykorzystaniem sprężonego gazu. O zaletach tomografii prof. Sankowski mówi: Tomograficzna wizualizacja procesów przemysłowych daje możliwość badania zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących w instalacjach przemysłowych bez potrzeby ingerowania w ich wnętrze. Dostarcza ona informacji służącej nie tylko do wizualizacji przebiegu procesów, ale również daje możliwość sterowania tymi procesami. Głównym celem realizowanego projektu jest transfer wiedzy pomiędzy wiodącymi ośrodkami naukowymi w świecie a Politechniką Łódzką. Uruchomienie laboratorium tomografii procesowej stawia naszą uczelnię w czołówce światowej w tej dziedzinie. Opracowane w Katedrze Informatyki Stosowanej metody i algorytmy uzyskały wiele nagród i medali na krajowych i światowych wystawach wynalazków w Brukseli, Zagrzebiu i Taipei. Uroczyste otwarcie laboratorium odbyło się 28 października 2008 r. Wzięło w nim udział wielu znamienitych gości, a wśród nich Prezydent Łodzi, Władze Uczelni i Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, dziekani innych wydziałów uczelni, przedstawiciele środowisk naukowych z Polski oraz prof. A. Pląskowski, którego prof. Sankowski przywitał jako twórcę polskiej szkoły tomografii procesowej. Laboratorium zostało poświęcone przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Lepę i nadano mu imię prof. Tomasza Dyakowskiego zmarłego przedwcześnie w 2006 roku współtwórcy łódzkiej szkoły tomografii procesowej, pracownika Katedry Informatyki Stosowanej i Uniwersytetu w Manchester. W nowo otwartym laboratorium wybudowano instalację do prowadzenia procesów w skali półtechnicznej Tę instalację zaprojektowali pracownicy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Dzięki tomografii procesowej możliwe jest przyjrzenie się zjawiskom zachodzącym w jej wnętrzu. W czasie uroczystości system został uruchomiony i każdy mógł zobaczyć na ekranie komputera trójwymiarową wizualizację przepływu uzyskaną dzięki czujnikom sprzężonym z tomografem. Specjaliści mogą sprawdzić jak zmieniają się parametry procesu, czy jego przebieg jest prawidłowy i bezpieczny. Laboratorium służyć będzie nie tylko do badań naukowych, będą z niego korzystać także studenci. n Ewa Chojnacka

7 ycie Uczelni 4/2008 W Y D A R Z E N I A Politechnika Łódzka tworzy nowatorskie w skali kraju centrum badawcze, oparte na najlepszych europejskich wzorcach. Centrum Bio- i Nanotechnologii w Łodzi Inauguracyjne spotkanie Centrum Bioi Nanotechnologii Jacek Szabela Prof. Krzysztof Matyjaszewski Jacek Szabela Biotechnologia i nanotechnologia to nauki robiące obecnie światową karierę w technologii, bowiem znajdują zastosowania praktycznie we wszystkich dziedzinach przemysłu, medycyny, ochrony środowiska i in. Utworzenie w Łodzi Centrum Bio- i Nanotechnologii (CBNT), w którym prace prowadzić będą interdyscyplinarne zespoły naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i przemysłowych pozwoli na dołączenie do światowych liderów w dziedzinie zaawansowanych technologii. Zyska na tym miasto i region łódzki, ale także cała Polska. Centrum będzie rozwijać prace zgodne z kierunkami badań czołowych ośrodków naukowych na świecie oraz priorytetami badawczymi Programu Ramowego UE mówi prof. Jacek Ulański (pełnomocnik Rektora PŁ ds. CBNT). W związku z szybkim postępem w biotechnologii i nanotechnologii nasze programy badawcze będą na bieżąco aktualizowane, a na potrzeby realizacji konkretnych projektów będziemy tworzyć konsorcja badawczo-wdrożeniowe. Badania będą skupiały się przede wszystkim wokół ochrony środowiska, energii i medycyny. W Centrum realizowany ma być cały proces od badań teoretycznych do badań wdrożeniowych. Istotną rolę w tym względzie będzie odgrywał Międzynarodowy Komitet Doradczy złożony z wielu znakomitych uczonych z Europy i z USA. Przewodniczącym Komitetu zgodził się być prof. Krzysztof Matyjaszewski z Carnegie Mellon University w Pittsburgu, światowej sławy uczony, który od kilku lat jest uważany za jednego z najpoważniejszych kandydatów do Nagrody Nobla z dziedziny chemii. W skład komitetu weszli ponadto: dr John Hassard z Imperial College w Londynie, prof. Jose Kenny z Uniwersytetu w Perugii, prof. Tomasz Kowalewski (absolwent PŁ) z Cornegie Mellon University w Pittsburgu, dr Patric Pons z CNRS w Tuluzie, prof. Adam Proń z CEA w Grenoble, prof. Jakif Uznam z Uniwersytetu w Huston, prof. Gerhard Wegner z Instytutu Maksa Planka w Moguncji, prof. Eric J. Vandamme z Uniwersytetu w Gandawie, dr Roland Wohlgemuth ze szwajcarskiej firmy Sigma Aldrich. Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego odbyło się 20 października br., a poprzedziła je uroczysta sesja związana z powołaniem Centrum Bio- i Nanotechnologii. Mówiono o tym, jak ważne w naszym rozwoju są badania prowadzone w interdyscyplinarnych międzynarodowych zespołach. Europa nas w tym zakresie wyprzedziła, ale możemy wykorzystać doświadczenia tych, którzy podobne centra utworzyli wcześniej. Bez wątpienia integracja badań z zakresu nanomateriałów i nanotechnologii, osiągnięcie odpowiedniego konkurencyjnego potencjału naukowego oraz kształcenie w tych dziedzinach na różnych poziomach studiów to tylko niektóre z celów postawionych przed Centrum Bio- i Nanotechnologii. W czasie spotkania w sali konferencyjnej Wydziału Chemicznego goście wysłuchali interesującego wykładu prof. Krzysztofa Matyjaszewskiego o szerokim zastosowaniu polimerów w różnych dziedzinach życia. Nawiązując do korzyści z powstania Centrum w Łodzi powiedział jesteśmy w stanie nie tylko dogonić świat w ciągu najbliższych dziesięciu lat, ale nawet wyprzedzić inne ośrodki badawcze w temacie biotechnologii i nanotechnologii. Kolejny zaproszony wykład wygłosił prof. Eric Vandamme, który mówił o rozwoju biotechnologii przemysłowej. Zdaniem specjalistów, nanotechnologia pomoże rozwiązać wiele kluczowych problemów współczesności. Już teraz produkuje się nanomateriały o niespotykanych własnościach, znajdujące zastosowania w bardzo różnych dziedzinach przemysłu. Przyszłość nanotechnologii to wykorzystanie w niej rozwiązań podpatrzonych w przyrodzie; jak na przykład struktur zdolnych do samoorganizacji. Pomysłodawcą CBNT jest prof. Stanisław Bielecki, rektor PŁ, a zorganizowaniem placówki kieruje prof. Jacek Ulański, szef Katedry Fizyki Molekularnej PŁ. W przyszłości CBNT w Łodzi ma otrzymać nowoczesną siedzibę, wzniesioną i wyposażoną przy udziale funduszy unijnych. n Ewa Chojnacka

8 W Y D A R Z E N I A Zasłuchani studenci ŁUD Jacek Szabela Rektor prof. S. Bielecki przyjął do grona studentów ŁUD kolejną grupę dzieci Jacek Szabela ycie Uczelni 4/2008 Ruszyła druga edycja Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego Zajęcia w Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym rozpoczęły się uroczyście w sobotę 18 października. Rektor prof. Stanisław Bielecki serdecznie powitał naszych najmłodszych studentów. Zarówno rektor, jak i obecna na uroczystości wojewoda Jolanta Chełmińska, podkreślali rolę i wartość edukacyjnej oferty ŁUD. Zajęcia mają za zadanie rozbudzenie ciekawości u najmłodszych, przekazanie im wiedzy w atrakcyjny sposób, tak by nie tylko zapamiętali to o czym usłyszą od wykładowcy, ale by chcieli dalej szukać odpowiedzi na pytania, które rodzą się w ich młodych umysłach. Pomysł Politechniki Łódzkiej okazał się strzałem w dziesiątkę i, jak wiemy, inne uczelnie techniczne chcą go także realizować mając świadomość, że choć nie jest to łatwe zadanie organizacyjne, to warto je podjąć. Podobnie jak w ubiegłym semestrze, zgłosiło się bardzo wiele chętnych do udziału w zajęciach. Zapisy przyjmowane były tylko przez Internet mówi kierująca Łódzkim Uniwersytetem Dziecięcym pani Anna Janicka, jego pomysłodawczyni. Bardzo szybko musieliśmy zamknąć listę przyjęć. Tak jak w ubiegłym semestrze, mamy 560 dzieci, a więc dwie grupy wykładowe. Jest to dowód, że realizowany przez nas projekt skierowany do dzieci w wieku 7-12 lat sprawdził się i jest bardzo udaną inicjatywą uczelni. Nową propozycją ŁUD w semestrze zimowym 2008/2009 są prowadzone w małych grupach zajęcia praktyczne. Dr inż. Maciej Dems wraz ze studentami Koła Naukowego Fizyków Politechniki Łódzkiej Kot Schrödingera prowadzi warsztaty Zabawa w fizykę zobacz świat, którego nie znałeś, a dr inż. Łukasz Kaczmarek i dr inż. Łukasz Kołodziejczyk wprowadzają dzieci w świat mechaniki i pokazują Jak wygląda auto rajdowe od środka. Podobnie jak w ubiegłym roku wykłady są transmitowane w Internecie. Dzięki temu rodzice czekający na swoje dzieci w specjalnie dla nich przygotowanej sali i inne osoby, które ciekawi temat wykładu mogą zobaczyć i usłyszeć co dzieje się w audytorium. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Krysiński, w którego kadencji rektorskiej powołano ŁUD. Profesor starał się wytłumaczyć dzieciom Dlaczego samochód jedzie?. Bardzo starannie przygotował się do swojej prezentacji, wiedział, że trzeba mówić prostym językiem, ale jednocześnie wytłumaczyć najważniejsze zasady i prawa. Zaczął od prawa tarcia, które wyjaśnił w komiksowej historii o dwóch braciach próbujących zdjąć piłkę leżącą na wysokiej szafie, do której dosuwali stół. W dalszej części pokazał siły działające na Małysza podczas zjeżdżania ze skoczni i przeszedł do podstawowego tematu dlaczego samochód jedzie. Oczywista odpowiedź bo odpycha się kołami od ziemi, została dalej rozwinięta o wyjaśnienie z jakich elementów składa się układ napędu samochodu. Dzieci dowiedziały się jak działa sprzęgło, skrzynia biegów, przekładnia różnicowa i półosie napędzające koła. Duża część wykładu poświęcona była silnikowi, czyli sercu każdego samochodu. Wykład był bogato ilustrowany zdjęciami oraz animacjami. Prof. Krysiński przyniósł ze sobą także kilka eksponatów, by dzieci mogły zobaczyć jak wyglądają niektóre części silnika samochodu. Ilustracją pracy silników tłokowych był świetnie wyrecytowany, razem z dziećmi, fragment wiersza Tuwima Lokomotywa. Dla lepszego wytłumaczenia działania skrzyni biegów prof. Krysiński posłużył się przykładem działania rowerowej przerzutki. Na zakończenie wykładu wyjaśnił, jakie warunki muszą być spełnione aby samochód przyspieszał, a jakie aby jechał ze stałą prędkością. Po wykładzie dzieci miały bardzo wiele pytań. Między innymi chciały wiedzieć kto wymyślił tarcie, kiedy będzie samochód na wodę, co to jest turbo, jak to się dzieje, że kluczyki zasilają auto? Ich ciekawość związana z tematem wykładu wydawała się trudna do zaspokojenia. Już po zakończeniu wykładu, gdy rodzice przychodzili odbierać swoje pociechy, część z nich nadal stała wokół prof. Krysińskiego i chciała wiedzieć więcej i więcej... Kolejne wykłady na Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym odsłonią przed młodymi studentami inne atrakcyjne obszary wiedzy. Biblioteka w komórce dyrektor Biblioteki PŁ mgr inż. Błażej Feret Ekologia czy masz o tym zielone pojęcie? prof. Roman Zarzycki Kamienie nie z tej Ziemi dr inż. Marian Szurgot Czy krew krąży czy płynie? dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik n Ewa Chojnacka

9 ycie Uczelni 4/2008 W Y D A R Z E N I A Explorers Festival organizowany w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej co roku przyciąga do Łodzi wybitne postaci światowego alpinizmu, eksploracji, sportu, przygody i filmu. Od dziesięciu lat, czyli od początku istnienia imprezy, odwiedzają go tłumy widzów z całej Polski. Tegoroczny Festiwal był szczególny jubileuszowy, a jego wspaniałych uczestników zaprosiliśmy do rektoratu Politechniki. Niezwykli, chociaż zwyczajni Na zaproszenie rektora prof. Stanisława Bieleckiego do sali Senatu przyszło kilkunastu niezwykłych ludzi, którzy przyjechali do Łodzi by opowiadać o swoich pasjach, o łączeniu sportu z przygodą, o radości z przeżywanych wypraw. Na spotkanie z eksploratorami przyszła także Jolanta Chełmińska wojewoda łódzki i Jerzy Kropiwnicki prezydent Łodzi. Ich obecność była miłym zaskoczeniem dla naszych gości. Pokazujecie zwykłym ludziom fascynujący świat - mówiła wojewoda. Pokonaliście wiele fizycznych i psychicznych progów, przekraczacie zdawałoby się ludzkie możliwości, ale ciągle podnosicie poprzeczkę stawianych sobie wymagań. Możecie być dla innych wzorem, przykładem, że nigdy nie należy się poddawać, że warto radzić sobie z trudnościami i mieć z tego satysfakcję. Z kolei prezydent barwnie opowiadał o historii Łodzi, jej korzeniach, przemianach i unikatowym charakterze. Rektor przedstawił Politechnikę Łódzką zwracając szczególną uwagę na dziedziny aktywności naszych studentów i pracowników związane z alpinizmem, turystyką, żeglarstwem i pieszymi wędrówkami. Przede wszystkim chciał jednak usłyszeć od uczestników Festiwalu w jaki sposób przekonywać studentów do odkrywania pasji, do ciekawego życia, w którym pokonuje się wyzwania. Chociaż robimy rzeczy dla wielu ludzi wyjątkowe, jesteśmy zwykłymi ludźmi mówił Hans Florine Mamy rodziny i bywa, że codzienne prozaiczne czynności jak np. ułożenie dziecka do snu są trudniejsze niż sprostanie wyzwaniom wynikającym z naszych zainteresowań. Tę myśl powtarzały także inne gwiazdy Explorers Festival. Ich zdaniem każdy człowiek powinien czuć się wyjątkowy, bo każdy z nas ma duże możliwości. I nie jest ważne co robimy, ważna jest pasja z jaką to robimy i radość, która temu towarzyszy. Bardzo pozytywnie mówiono o naszej młodzieży Wasi studenci mają w sobie więcej pasji niż kanadyjska młodzież mówił Colin Angus Więcej wiedzą o świecie, mają mnóstwo entuzjazmu. Młodych ludzi nie trzeba do niczego na siłę przekonywać, tylko jak najwięcej im pokazać, tak by chcieli spróbować czegoś nowego, co będzie dla nich metaforycznym szczytem góry. Takie nowe wyzwania wciąż stawiają sobie także nasi goście, już doświadczeni i sławni ze swoich dokonań. Amerykanka Lynn Hill myśli np. o pisaniu książek dla dzieci. Jak mówi Każdy ma jakiś talent, który należy rozwijać, aby znaleźć sposób na swoje życie. Najważniejsze, aby próbować i nieważne, czy będzie to wspinaczka, czy pisanie. To musi być coś dla mnie, coś co mnie spełni. Poszukiwania są bezcenne. Dla młodych ludzi trzeba tworzyć koła zainteresowań, kluby dla pasjonatów, organizować warsztaty i podtrzymywać oraz wzmacniać te inicjatywy, które już zakorzeniły się w uczelni. Dobrze jeżeli pasje zaszczepia się już od dziecka. Konkretny przykład podała Julia Angus z Kanady W moim kraju prowadzimy specjalny program Paszport aktywności, który stwarza dzieciom możliwość zdobywania sprawności w 10 różnych kategoriach (m.in. pływanie, wspinanie, geografia itp). Dużo mówiono też o samym Explorers Festival. Nasi goście chwalili pomysł, jego wyjątkowy charakter i entuzjazm publiczności. Podkreślali, że taki festiwal to ewenement na światową skalę. To możliwość kontaktu z ludźmi pełnymi pomysłów na swoje życie, gotowych na przełamywanie barier i pokonywanie własnych słabości. To także spotkania i rozmowy z młodzieżą pełną entuzjazmu i ciekawości świata. W spotkaniu udział wzięli Colin Angus (Kanada) należy do grona najwybitniejszych postaci światowej eksploracji. Jako pierwszy przemierzył świat dookoła, wykorzystując jedynie siłę własnych mięśni. Za ten wyczyn National Geographic przyznało mu nagrodę Najważniejsza podróż 2006 roku. W czasie tegorocznego Explorers Festival został laureatem nagrody Explorer. Julie Angus (Kanada) pierwsza kobieta, która wiosłując przepłynęła łodzią Ocean Atlantycki. Michael Brown (USA) reżyser, operator, dokumentalista, autor pierwszego w historii filmu kręconego na Evereście w technologii 3D IMAX. Otrzymał 4 nagrody Emmy i był pięciokrotnie do niej nominowany. Piotr Chmieliński (Polska/USA) organizator i uczestnik wielu wypraw kajakowych po rzekach obu Ameryk. Kierował wyprawą do źródeł Amazonki, która przez New York Times została zaliczona do największych osiągnięć eksploracyjnych XX wieku. W czasie tegorocznego Explorers Festival został laureatem nagrody Explorer. Hans Florine (USA) znakomity alpinista. Jedna z najbardziej cenionych postaci wspinaczki wielościano- Lynn Hill laureatka nagrody Explorers w rozmowie z wojewodą J. Chełmińską. W środku stoją: rektor prof. S. Bielecki i prorektor prof. I. Zbiciński Jacek Szabela cd. str. 10

10 ycie Uczelni 4/ W Y D A R Z E N I A Niezwykli, chociaż zwyczajni dokończenie ze str. 9 wej, przede wszystkim tej odmiany wspinaczki, w której ważną rolę odgrywa czas i szybkość pokonywania ściany. John Harlin III (USA) wspinacz, pisarz, dziennikarz, wydawca prestiżowego American Alpine Journal, bohater filmu Alpy (IMAX). Lynn Hill (USA) megagwiazda wspinaczki, która za życia przeszła do historii wspinania. Prawdziwym wyzwaniem jest dla niej wspinanie się bez sztucznych ułatwień, klasycznie. W czasie tegorocznego Explorers Festival została laureatką nagrody Explorer. Edurne Pasaban (Hiszpania) należy do najwybitniejszych himalaistek, dotychczas zdobyła dziesięć ośmiotysięczników. Corey Rich (USA) jeden z najbardziej znanych i podziwianych fotografików amerykańskich, towarzyszący wspaniałym postaciom wspinaczki, sportu i eksploracji. W czasie tegorocznego Explorers Festival został laureatem nagrody Camera Extreme Araceli Segarra (Hiszpania) znana modelka, himalaistka, gwiazda pierwszego filmu IMAX kręconego na Evereście, znakomity fotografik. Fiona Thornewill (Wielka Brytania) indywidualność światowej kobiecej eksploracji polarnej, jako pierwsza kobieta na świecie dotarła na nartach do obu biegunów, kobieta, która w najkrótszym czasie dotarła na nartach do bieguna północnego, zaś jej rekord dotarcia na nartach do bieguna południowego do dziś nie jest pokonany. Przez dziennikarzy nazywana Królową Lodu, Europejka Roku W czasie tegorocznego Explorers Festival została laureatką nagrody Explorer. (Źródło: materiały 10. Explorers Festiwal) n Ewa Chojnacka W dniu 22 października 2008 roku odbyła się Konferencja Innowacyjna dydaktyka na Politechnice Łódzkiej otwierająca oficjalnie projekt Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych w ramach współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, numer konkursu 1/PKOL Konferencja PO KL Celem konferencji było przybliżenie tematyki projektu Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń oraz zagadnień związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na szczeblu krajowym i regionalnym oraz dyskusja na temat wykorzystania funduszy strukturalnych poprzez Innowacyjność Uczelni Wyższej. Konferencja adresowana była w szczególności do pracowników Uczelni, angażujących się w innowacyjne rozwiązania, organizację procesów kształcenia, jak również zarządzania uczelnią poprzez dofinansowywanie ich z funduszy UE. Konferencja miała charakter otwarty. Wśród zaproszonych gości byli m. in. JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki, prorektorzy, dziekani i prodziekani. Honorowym gościem był były rektor Politechniki Łódzkiej prof. Jan Krysiński. Konferencję prowadził dr hab. inż. Krzysztof Jóźwikprorektor ds. kształcenia, natomiast organizatorem był koordynator projektu mgr inż. Konrad Szumigaj. Konferencja miała bardzo bogaty przebieg merytoryczny, gdyż autorami zaprezentowanych referatów były kompetentne osoby bezpośrednio zarządzające środkami strukturalnymi Unii Europejskiej, byli wśród nich: prof. Jan Krysiński, były rektor Politechniki Łódzkiej, Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka, zastępca dyrektora Departamentu Wdrożeń i Innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (Departament spełnia rolę Instytucji Pośredniczącej m.in. w Działaniu 4.1), Jacek Zieliński, dyrektor Biura Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Łodzi, Bartosz Rzętkiewicz, dyrektor departamentu ds. PO KL, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski w Łodzi. Ponadto referat zatytułowany Doświadczenia płynące z realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez Konsorcjum Uczelni Wyższych wygłosił Prezes Stowarzyszenia Edukacja dla przedsiębiorczości dr hab. Lesław Piecuch. Nadmieńmy, iż projekt dydaktyczny pt. Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw realizowany przez Stowarzyszenie był największym tego typu w Polsce. Podsumowania dokonał dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, który podziękował wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu za referaty oraz wszystkim przybyłym gościom za obecność. Jestem przekonany, że uczestnikom imprezy przede wszystkim przedstawicielom Uczelni biorącym czynny udział w dyskusji konferencja ułatwiła zrozumienie specyfiki funduszy strukturalnych, a jej skutkiem będą coraz lepiej przygotowane aplikacje i tym samym korzyści dla naszej Uczelni. n Konrad Szumigaj

11 Prof. C. Strumiłło (z prawej) z rodziną i prof. I. Zbicińskim (z lewej) W dn r. w Domu Pracy Twórczej w Konopnicy odbyło się seminarium Katedry Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) kierowanej aktualnie przez prof. Ireneusza Zbicińskiego, prorektora PŁ ds. nauki. W ciągu dnia pracownicy i doktoranci prezentowali wyniki swoich prac badawczych, piątkowy wieczór natomiast miał charakter szczególny. Poświecony był prof. Czesławowi Strumiłło w związku z jego formalnym rozstaniem się z Politechniką Łódzką. Profesor C. Strumiłło członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, odpowiedzialny za działalność naukową Instytutu Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału, dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, prorektor i rektor Politechniki Łódzkiej, stypendysta British Council i Royal Society w Wielkiej Brytanii, przewodniczący Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, przewodniczący trzech Polskich Misji Naukowych (w Japonii, RFN i Korei Południowej), wiceprzewodniczący KBN, doktor honoris causa trzech uczelni, laureat wielu odznaczeń i nagród krajowych i zagranicznych, Profesor, który nawiązał kluczowe dla rozwoju naukowego własnego wydziału kontakty z ośrodkami naukowymi w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii od września 2008 roku formalnie rozwiązał stosunek pracy z Politechniką Łódzką. Na uroczystą kolację zaproszono również kilka osób spoza kate- 11 ycie Uczelni 4/2008 Profesor-Mistrz-Przyjaciel dry, które ściśle współpracowały z Profesorem przez te wszystkie lata oraz rodzinę syna Pawła Strumiłło (kierownik Zakładu Elektroniki Medycznej w Instytucie Elektroniki PŁ) z żoną i córką. Wieczór miał charakter bardzo uroczysty. Najpierw prof. I. Zbiciński, następca prof. Strumiłło na stanowisku kierownika Katedry przedstawił krótki życiorys Profesora. Urodził się w Wilnie, w rodzinie inteligenckiej. Za sprawą wojny jego rodzina zmuszona była opuścić rodzinną Wileńszczyznę i organizować życie od nowa. Czesław Strumiłło po maturze kontynuował naukę na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W 1951 r., jeszcze jako student, przyjął propozycję prof. Serwińskiego objęcia funkcji zastępcy asystenta. Przeszedł w Politechnice Łódzkiej wszystkie szczeble kariery akademickiej do rektora włącznie. Oglądając na ekranie zdjęcia Profesora jako małego chłopca w marynarskim ubranku, z rodzicami na ulicach Wilna, z żoną i synami w czasie wakacji nad morzem, wszyscy byliśmy wzruszeni. Największą niespodzianką wieczoru byli dla Profesora jego doktoranci. Zameldowali się wszyscy osobiście, listownie lub w wywiadach nagranych przez dr. K. Ciesielskiego. Pięciu było obecnych na uroczystości prof. W. Kamiński kierownik Katedry Termodynamiki Procesowej na naszym wydziale, prof. I. Zbiciński i jego współpracownicy: doc. dr J. Adamiec i dr R. Żyłła. Przyjechał również dr Z. Przesmycki najbardziej rogaty W Y D A R Z E N I A doktorant jak wspominał Profesor. Wprowadzony przez Profesora, dla każdego doktoranta, już w latach 60. obowiązek referowania najnowszej literatury naukowej, w języku angielskim, próbował torpedować słowami M. Reja: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają. Po latach wyrażał wielką wdzięczność mówiąc: Panie Profesorze, co ja bym znaczył bez znajomości angielskiego. We wszystkich listach i wypowiedziach przewijały się słowa podziękowania, szacunku i uznania. Bo chociaż mamy w Polsce rzesze naukowców napisał w swoim liście dr I. Zawłocki z Częstochowy - to jest wśród nich tylko niewielu prawdziwych uczonych i tylko nielicznym z nich udało się stworzyć własne szkoły naukowe na światowym poziomie. Na pewno do tych szkół można z powodzeniem zaliczyć Łódzką Szkołę Suszarnictwa Profesora Strumiłły. Przyznanie Profesorowi, w 1994 r., międzynarodowej nagrody Excellence in Drying Research podczas International Drying Symposium w Brisbane w Australii potwierdza te słowa. Doktoranci Profesora, T. Kudra i S. Grabowski, którzy są w Kanadzie napisali: Nasze osobiste doświadczenia w Kanadzie jasno wykazują, że był Pan Profesor najlepszym szefem, a mieliśmy ich tutaj w Kanadzie kilku, także tych zaborczych i mało liczących się z opiniami współpracowników. Teraz sami kierujemy zespołami naukowymi i staramy się postępować z naszymi podwładnymi tak, jak nauczyliśmy się od Pana Profesora, a więc traktując ich z należnym respektem oraz oferując współpracę i pomoc w każdej sytuacji. A potem były kwiaty, upominki i życzenia od wszystkich zebranych. Wreszcie przemówił bohater wieczoru. Oprócz słów podziękowań przedstawił swoją wizję warunków uzyskania sukcesu w nauce. Słuchając naszego Profesora-Mistrza-Przyjaciela upewniliśmy się, że prawdziwe są słowa umieszczone na ofiarowanym od nas wszystkich miedziorycie: Homo doctus in se semper divitias habet. (Człowiek uczony ma zawsze bogactwo w samym sobie). n Urszula Cywińska

12 W Y D A R Z E N I A ycie Uczelni 4/ Po raz trzeci został zainaugurowany rok akademicki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ). Była to uroczystość szczególnie ważna dla nowo przyjętych słuchaczy, którzy rozpoczęli kolejny rozdział w swoim życiu. Gaudeamus na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Dyrektor UTW prof. A. Koziarski zapowiada w nowym semestrze atrakcyjne i różnorodne zajęcia Jacek Szabela Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszy się ogromnym zainteresowaniem Jacek Szabela Podobnie jak w poprzednich latach, w dniu inauguracji 9 października, sala wypełniona była słuchaczami. Kierownictwu uczelni sprawia wielką radość i satysfakcję, że nasz uniwersytet otwarty cieszy się tak dużym zainteresowaniem mówił rektor prof. Stanisław Bielecki. Dodam, że to zainteresowanie przekroczyło już granice Łodzi i na sali obecni są także przedstawiciele dużej grupy słuchaczy oddziału naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Konstantynowie. Rektor wyraził nadzieję, że udział w zajęciach to nie tylko sposób na dalszy rozwój intelektualny i psychofizyczny, ale także możliwość nawiązania nowych kontaktów towarzyskich i przyjaźni. Jesień życia może być piękna, tylko od nas zależy ile w niej będzie słońca dodał na zakończenie krótkiego wystąpienia. Nowy rok w Uniwersytecie Trzeciego Wieku rozpoczęło 450 osób, a jak wynika z obliczeń statystyczny słuchacz ma 60 lat. Zasadniczymi zajęciami są cotygodniowe wtorkowe i czwartkowe wykłady prowadzone przez znakomitych specjalistów. Dyrektor UTW prof. dr Eur Ing. Andrzej Koziarski podkreśla, że podobnie jak na innych tego typu uniwersytetach największe zainteresowanie wzbudzają wykłady poświęcone kulturze i sztuce oraz psychologii. Z tego powodu wszystkie czwartkowe wykłady dotyczą właśnie tych tematów. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w mniejszych grupach. Słuchacze najbardziej zainteresowani są poznaniem obsługi komputera i nauką języków obcych. Dużo chętnych zgłasza się także na spacery po Łodzi. Słuchaczem UTW PŁ może zostać każdy kto dysponuje wolnym czasem, bez względu na wiek, wykształcenie, zawód i stan zatrudnienia podkreśla prof. Koziarski. W czasie inauguracji prof. Marek Snycerski wygłosił wykład zatytułowany Tekstylia niezastąpiony wytwór ludzkiej wyobraźni. W ciekawy sposób opowiadał o bardzo różnorodnych zastosowaniach współczesnych wyrobów włókienniczych. Inżynierowie potrafią opracować specjalne konstrukcje tekstylne, które sprawiają nie tylko to, ze odzież oddycha, nie przepuszcza wody, jest wiatroodporna, ale także np. w określonej temperaturze zatrzymuje parę wodną pod ubraniem, a później gdy temperatura wzrośnie uwalnia ją. Takie rozwiązania stosowane są w ubraniach dla himalaistów. Sporo uwagi poświęcił prof. Snycerski tkaninom dystansowym, które mogą być wykorzystywane przy konstruowaniu specjalnych pokryć dachowych, czy w monitorowaniu zbiorników z benzyną. Wielu słuchaczy zaskoczonych było zapewne informacją, że współczesne konstrukcje włókiennicze pozwalają na postawienie domku rekreacyjnego na działce, który został na nią przywieziony... w walizce. Równie ciekawe są zastosowania e-tekstyliów (piloty TV, odtwarzacze MP3, telefon komórkowy), w których elektronika wszyta w tkaniny uruchamiana jest za pomocą wyhaftowanych na ubraniu przycisków oraz tekstyliów medycznych. W tym przypadku mamy do czynienia np. z materiałami implantacyjnymi, protezami naczyń krwionośnych, protezami ścięgien, innowacyjnymi konstrukcjami bandaży i opatrunków. Z zaprezentowanych przez prof. Snycerskiego przykładowych rozwiązań tekstyliów w wielu dziedzinach techniki, życia i ochrony zdrowia wyłoniła się niezwykle interesująca i nowoczesna dziedzina nauki, w której ludzka wyobraźnia może realizować najśmielsze pomysły. n Ewa Chojnacka

13 13 ycie Uczelni 4/2008 W Y D A R Z E N I A 12 listopada br. Rada Miejska uhonorowała zaszczytnym tytułem Honorowego Obywatela Miasta Łodzi cztery osobistości: aktora Jana Machulskiego, himalaistę, nauczyciela akademickiego w PŁ, Piotra Pustelnika, pisarza Andrzeja Sapkowskiego i mecenasa kultury Richarda Demarco. Honorowe Obywatelstwo Miasta Łodzi jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym za godną najwyższego uznania działalność na rzecz miasta we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, kultury, gospodarki i polityki. Podczas uroczystości docent Jan Kozicki z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ otrzymał odznakę Zasłużony dla Miasta Łodzi. Wspinanie to poznawanie świata i poznawanie siebie Dr inż. Piotr Pustelnik, himalaista i nauczyciel akademicki 2 grudnia spotkał się na swoim wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska z pracownikami i studentami, by opowiedzieć o swoich górskich przeżyciach i odebrać oficjalne gratulacje i życzenia od władz wydziału. Prof. Stanisław Ledakowicz, dziekan wydziału podkreślił, że wyróżnienie Piotra Pustelnika przynosi zaszczyt wydziałowi i całej Politechnice Łódzkiej, gdyż dołączył do grona osób najwybitniejszych. Dotychczas takie miano otrzymali m.in. Jan Paweł II, Józef Piłsudski, Karl Dedecius, Marek Edelman, Kazimierz Dejmek, Andrzej Wajda, Roman Polański i Władysław Ziółek. Podczas spotkania można było obejrzeć na slajdach krótką historię życia naszego himalaisty zatytułowaną Moje górskie życie. W sposób humorystyczny Piotr Pustelnik zaprezentował wszystkie swoje wyprawy w góry, na których w sumie spędził 4 lata swojego życia, zaś stolicę Nepalu Katmandu poznał tak dobrze jak Łódź, swoje rodzinne miasto. Według Pustelnika wspinanie to poznawanie świata i poznawanie siebie. Swoją przygodę z dużymi górami rozpoczął od czterotysięcznika. Obecnie ma na swoim koncie 13. ośmiotysięczników. Pierwszym, który zdobył w 1990 r. był Gesherbrum. Był to początek dobrej passy naszego himalaisty, w ciągu kilku lat ( ) zdobył aż osiem ośmiotysięczników. Do Korony Himalajów brakuje mu tylko Annapurny. Jest twórcą projektu Trzy Korony, czyli pomysłu na zdobycie Korony Ziemi, Koronki Ziemi (drugie co do wysokości szczyty kontynentów) i Korony Himalajów. Ostatnia jego wyprawa w marcu 2008 r. na szczyt Annapurny nie zakończyła się sukcesem. Około 150 m przed szczytem fatalne warunki pogodowe zmusiły ekipę do zawrócenia. Była to dla Pustelnika już druga próba zdobycia tej góry. Ale do trzech razy sztuka. Życzymy jej zdobycia i serdecznie gratulujemy honorowego obywatelstwa! n Małgorzata Trocha Świadectwa energetyczne tuż, tuż... Na jakim etapie jest Polska przy wdrażaniu Europejskiej Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków? Jak będzie obliczało się parametry energetyczne budynków i lokali mieszkalnych? Co należy zrobić, aby znaleźć się w nowej grupie zawodowej ekspertów sporządzających świadectwa energetyczne budynków? To tylko kilka tematów poruszonych na seminarium organizowanym przez Politechnikę Łódzką i Narodową Agencję Poszanowania Energii. Aktualność i znaczenie tematyki seminarium jest niezwykłe, bowiem od 1 stycznia 2009 roku konieczne stanie się sporządzanie świadectw energetycznych dla budynków oddawanych do użytkowania, modernizowanych lub remontowanych oraz sprzedawanych lub wynajmowanych. Wynika z tego, że wszyscy, którzy budują i eksploatują budynki właściciele i zarządcy budynków, inwestorzy oraz osoby zajmujące się sprawami budownictwa w zakresie projektowania i wykonawstwa powinni być zorientowani w tej problematyce. Jak podkreśla dr inż. Wiesława Pabjańczyk przewodnicząca komitetu organizacyjnego seminarium wdrażanie dyrektywy EC 91/2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków koncentruje się od kilku lat wyłącznie na pracach legislacyjnych, które mają zapewnić uruchomienie systemu oceny energetycznej budynków oraz na usuwaniu sprzeczności postanowień Dyrektywy z postanowieniami znowelizowanej 19 września 2007 ustawy Prawo budowlane. Na szczęście ukazały się już stosowne rozporządzenia. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny problem: świadectwa energetyczne będą sporządzane przez grupę uprawnionych ekspertów nową grupę zawodową, których szkolenia rozpoczęły się w całej Polsce. Ogrom pracy jaką trzeba wykonać w Polsce z zakresu świadectw energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oznacza pracę dla dużej grupy specjalistów. Dr Pabjańczyk uważa, że przyszli inżynierowie różnych specjalności powinni zainteresować się tą problematyką, bowiem może ona być dla nich bardzo opłacalnym źródłem dochodu i satysfakcji zawodowej. Seminarium Charakterystyka energetyczna budynków dyrektywa odbyło się 27 listopada 2008 r. i zgromadziło około 150 osób. n Ewa Chojnacka

14 W Y D A R Z E N I A W lutym ubiegłego roku dr inż. Jakub Szczepaniak z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej rozpoczął cykl zajęć, w czasie których jego słuchacze poznali pasjonujące oblicze matematyki jako nauki znajdującej zastosowania w naszym codziennym, także uczuciowym życiu. Odbyło się 6 wykładów, podczas których omówione zostały między innymi praktyczne zastosowania układu równań miłości (zależności od czasu intensywności uczuć partnerów w związku), metody poszukiwania optymalnego partnera (w zależności od naszych wymagań), teoria dopasowań, twierdzenia o małżeństwach, a także zabawy towarzyskie z elementami teorii ryzyka. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów i pracowników PŁ oraz spragnionych miłości Łodzian opowiada dr inż. Jakub Szczepaniak. Skrócona wersja wykładu poświęconego równaniom miłości i poszukiwaniu optymalnego partnera została wykorzystana w trakcie akcji Dziewczyny na Politechniki. Zachęcony i ośmielony sukcesem pierwszego kursu dr Szczepaniak, postanowił jeszcze raz wykorzystać narzędzia matematyczne, tym razem by mówić o szczęściu. Zajęcia Drugiej Akademii Zastosowań Matematyki rozpoczęły się 4 grudnia o godz w auli IFE. Początkowe wykłady poświęcone będą omówieniu koncepcji szczęścia. Usłyszymy o tym jak możemy wpływać na intensywność naszych przeżyć oraz gdzie i kiedy szczęście jest nam nieodzowne. Opiszemy, jak ycie Uczelni 4/ Matematyczna akademia szczęścia widzą szczęście analitycy i na podstawie pewnych symulacji zobaczymy jak można wpływać na przedłużenie satysfakcji i radości z przeżywania pozytywnych emocji mówi dr Szczepaniak a z drugiej strony, jak zmniejszyć gorycz porażki z niepowodzeń w pracy czy życiu osobistym. Akademia zajmie się również szczęściem z punktu widzenia statystyki. Przekonamy się, jak nasze osobiste odczuwanie szczęścia wypada w konfrontacji z różnymi jego koncepcjami sformułowanymi przez psychologów mówi dr Szczepaniak. Ponieważ szczęście, jak wiadomo, przydaje się nie tylko życiu prywatnym ale i np. w kartach, na kolejnych zajęciach przyjdzie czas na matematyczne podstawy strategii w towarzyskich grach losowych. To znakomita rozrywka podczas długich zimowych wieczorów dodaje dr Szczepaniak nie tylko w środowisku studenckim. Część warsztatową poświeconą taktyce gry w blackjacka oraz poker texas hold em poprowadzi J. Żuberek student V roku IFE, entuzjasta i animator wielu turniejów sportowych. Pomożemy sobie wygrywać zapewnia dr Szczepaniak. Możemy przecież nauczyć się tak żyć, aby mówiono o nas dziecko szczęścia. Matematyka stworzyła nam ciekawe teorie, które warto sprawdzać w praktyce. Jak podkreśla dr Jakub Szczepaniak, aby uczestniczyć w zajęciach wystarczy mieć ukończone 18 lat i być ciekawym jak piękna i pomocna może być w naszym życiu matematyka królowa nauk. n Ewa Chojnacka Konferencja PULS W dniach 6-12 września odbyła się ósma Międzynarodowa Konferencja Pulse Investigations in Chemistry, Biology and Physics PULS Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej PŁ (MITR) organizuje Konferencje z serii PULS regularnie od 1985 roku. Pierwsza z nich odbyła się w Łodzi. Ich inicjatorem był prof. Jerzy Kroh, założyciel i wieloletni dyrektor MITR. Charakterystyczną i bardzo cenioną przez uczestników cechą tych konferencji są wolne popołudnia (sesje naukowe odbywają się przed południem oraz wieczorem) wykorzystywane na swobodne, nieskrępowane limitem czasowym dyskusje, a także na zwiedzanie okolicy. Konferencje PULS są bowiem organizowane za każdym razem w innym regionie Polski. Tym razem do współorganizowania zaprosiliśmy kolegów z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, a współprzewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego byli prof. dr hab. Krzysztof Bobrowski z IChTJ oraz dr hab. Jerzy L. Gębicki z MITR. Na miejsce konferencji wybraliśmy należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego Dom Gościnny Przegorzały położony w krakowskim Lasku Wolskim. Zapewniono nam tam bardzo dobre warunki lokalowe i miłą atmosferę. Konferencja zgromadziła 76 uczestników, w tym niespełna połowa z Polski, oraz 6 osób towarzyszących. Reprezentowane były wszystkie kontynenty z wyjątkiem Afryki. Tematyka konferencji obejmowała mechanizmy wol- norodnikowych reakcji ważnych dla procesów życiowych, reaktywność potencjalnych leków antynowotworowych, transport ładunku elektrycznego oraz energii w układach polarnych, niepolarnych, mikroheterogenicznych, a także w nanorurkach węglowych i nanodrutach molekularnych, badane fotochemicznymi oraz radiacyjnymi metodami doświadczalnymi oraz metodami symulacji komputerowej. Wygłoszono 24 wykłady na zaproszenie, zaprezentowano 10 obszernych komunikatów ustnych oraz 34 plakatowe, które można było oglądać przez cały czas trwania konferencji. Przy okazji konferencji odbyło się też międzygrupowe spotkanie robocze projektu COST Action CM0603 Free Radicals in Chemical Biology, w którym pracownicy naszego Instytutu są aktywnymi uczestnikami. Naukowcy biorący udział w konferencji podkreślali wyjątkowo wysoki poziom naukowy i ożywione dyskusje merytoryczne. Cieszy liczny udział młodych osób, w tym dużej grupy doktorantów z naszego Instytutu. Jako Gość Specjalny był też z nami prof. Jerzy Kroh, a prof. Ortwin Brede z Uniwersytetu w Lipsku, który jako jedyny z uczestników brał udział we wszystkich ośmiu konferencjach z serii PULS otrzymał od organizatorów pamiątkowy album. Wielką atrakcją pozanaukową okazała się wycieczka do kopalni soli w Wieliczce zakończona uroczystym bankietem w komorze solnej na głębokości 135 m. n Jerzy L. Gębicki

15 15 ycie Uczelni 4/2008 W Y D A R Z E N I A O zaangażowaniu Politechniki Łódzkiej w Program Erasmus świadczy fakt, że od kilku lat zajmujemy pierwsze miejsce wśród polskich uczelni technicznych pod względem liczby wyjeżdżających za granicę studentów, choć nie jesteśmy w tym gronie uczelnią największą! O jakości naszej wymiany mówi zaszczytny tytuł Uczelnia przyjazna mobilności. Nadany został nam i tylko 5 innym polskim uczelniom z okazji dziesięciolecia działania w Polsce Programu Erasmus. 10 lat Programu Erasmus w Polsce 5. Dzień Erazma w PŁ 5. Dzień Erazma zainteresował wielu studentów Jacek Szabela Lodowa zima w Holandii I nagroda w konkursie fotograficznym Tomasz Kośmider Politechnika Łódzka uczestniczy w Programie Erasmus od chwili, gdy zaistniał on w Polsce. W pierwszym roku jego funkcjonowania nasza Uczelnia wysłała za granicę 72 studentów, przyjęła 10. Rok ubiegły zamknęliśmy liczbami 323 i 127! Łącznie za granicę wyjechało już ponad 2100 naszych studentów, a studiowało u nas ponad 500! Dziesięciolecie Programu w Polsce jest uroczyście obchodzone. Również Politechnika Łódzka zorganizowała we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i Erasmus Student Network Polska specjalny dzień, połączony z 5. Dniem Erazma PŁ. Impreza odbyła się 26 listopada w Sali Widowiskowej PŁ, a rozpoczął ją występ chóru Politechniki Łódzkiej, który odśpiewał m.in. Odę do radości. W programie pokazaliśmy film jubileuszowy przygotowany przez Agencję Narodową Programu Erasmus, w którym przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, największych polskich uczelni oraz studenci beneficjenci Programu podsumowywali dotychczasowe działania i omawiali korzyści płynące dla studentów i systemu edukacyjnego z uczestnictwa w Programie. Uroczyście wręczone zostały dyplomy dla byłego Rektora PŁ prof. Jana Krysińskiego oraz koordynatorów wydziałowych, od początku niezwykle zaangażowanych w propagowanie idei Programu, w opiekę nad studentami i w rozwój wymiany. W czasie panelu dyskusyjnego pt. Idealna uczelnia, idealny Erasmus dowiedzieliśmy co Erasmus daje studentom, jakie korzyści przynosi uczelni oraz w jaki sposób przyczynia się do kariery zawodowej absolwentów. W części mniej oficjalnej mogliśmy wysłuchać relacji i wspomnień studentów polskich z erasmusowych pobytów za granicą i studentów zagranicznych obecnie przebywających w Politechnice Łódzkiej. Cześć ta była bogato ilustrowana zdjęciami, a także filmami. Na zakończenie Dnia Erazma wystąpił kabaret MIMIKA z Lublina. To kabaret jakich mało, angażujący w swój występ studentów, co spotkało się ze zrozumiałym aplauzem. Imprezie towarzyszyły infomarkety stoiska, na których zaprezentowana była oferta naszych partnerów Erasmusa, oferta praktyk IAESTE, a także organizacji studenckich. Na stoisku Działu Współpracy z Zagranicą można było także uzyskać informacje o Programie, formalnościach i zasadach uczestnictwa. W czasie całego dnia trwał konkurs fotograficzny pod hasłem Europa oczami studentów Erasmusa. Wszyscy uczestnicy naszego Dnia Erazma mogli głosować na dowolne z 30 przesłanych zdjęć. Nagrodę główną, kurs nauki dowolnego języka obcego (i plecak) otrzymał Tomasz Kośmider z Wydziału OiZ PŁ za Lodowa zima w Holandii. Druga nagroda aparat fotograficzny ufundowany przez prorektora ds. studenckich prof. Wojciecha Wolfa oraz nagroda trzecia album krajoznawczy o Polsce trafiły do studentów z Hiszpanii. Przyznaliśmy także upominki dla osób, które głosowały w konkursie. Wieczorem studenci zaprosili wszystkich do klubu na tort urodzinowy. n Joanna Stawicka

16 W Y D A R Z E N I A ycie Uczelni 4/ Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej zorganizowała 20 listopada 2008 r. sympozjum nt.: Absolwenci studiów inżynierskich i menedżerskich na łódzkim rynku pracy Spotkanie zostało zorganizowane na zakończenie realizacji projektu badawczego nt.: Zapotrzebowanie na kadrę menedżerską i inżynierską w województwie łódzkim w latach , finansowanego przez MNiSzW. Przeprowadzone w ramach projektu badania miały na celu zidentyfikowanie potrzeb studentów i pracodawców na usługi edukacyjne, skonfrontowanie oczekiwań pracodawców z oczekiwaniami studentów oraz wyznaczenie prognoz związanych z zapotrzebowaniem na kadrę menedżerską i inżynierską. Organizatorzy sympozjum uzyskali wsparcie finansowe z Urzędu Miasta Łodzi w ramach programu Współpraca z wyższymi uczelniami. Sympozjum otworzył prorektor PŁ ds. studenckich prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf, a dyskusję panelową poprowadził Pan Tomasz Boruszczak. Jako pierwsza wystąpiła dr Teresa Śmiłowska dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Łodzi. Było to wystąpienie nt.: Studenci i absolwenci studiów inżynierskich a łódzki rynek pracy w świetle badań statystyki publicznej. Kolejno Pani Anna Kardasz-Jóżwicka z Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego mówiła o zapotrzebowaniu na nowych pracowników w związku z otwarciem Laboratorium Badań Wyrobów Elektrycznych, Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej oraz Centrum Transferu Czystych Technologii. Pan Sebastian Rybarczyk z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwrócił szczególną uwagę na negatywne skutki likwidacji średniego szkolnictwa technicznego. Z kolei Anna Roszkowska, reprezentująca Firmę Doradczą HR Partners podkreśliła, że absolwentom studiów inżynierskich brakuje często umiejętności dobrego przygotowania CV i listów motywacyjnych. Każda oferta wymaga bowiem innych umiejętności i kompetencji oraz odpowiedniego przedstawienia się w procesie selekcji. Zdaniem rekruterów menedżerowie też nie są bez winy. Często nie potrafią swoich podwładnych odpowiednio motywować, inspirować, zarażać swoimi ideami oraz zdobywać ich zaufanie. Pan Marcin Węgierski przedstawiciel Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego stwierdził, że żadna, nawet najlepsza uczelnia nie zagwarantuje absolwentowi pełnego sukcesu na rynku pracy. W dużym stopniu zależy on od korzystania przez studenta z zajęć dodatkowych, zdobywania umiejętności i doświadczenia, a także systematycznej współpracy z biznesem. Zdaniem Prezesa Marka Skoczylasa z Firmy FAMED S.A. w Łodzi, fachowcy są i będą potrzebni w każdej dziedzinie. Podstawową sprawą jest jednak odpowiednie sformułowanie oczekiwań wobec pracodawcy oraz uzmysłowienie sobie po co przychodzę do pracy?. Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Łódź Wschód Krzysztof Błaszczyk zwrócił uwagę, że absolwenci z wykształceniem inżynierskim i menedżerskim nie mają w zasadzie problemów na rynku pracy. Osoby z wyższym wykształceniem stanowią zaledwie 10% zarejestrowanych w Łodzi bezrobotnych. Drugą część panelu rozpoczęło wystąpienie Jerzego Urbańskiego Dyrektora Firmy Polska Woda Sp. z o.o., który stwierdził, że większość inżynierów zajmuje się pracami poniżej swoich kwalifikacji, czyli problemami technicznymi wymagającymi wykształcenia średniego. Jego zdaniem w pracy inżyniera bardzo przydatne są umiejętności menedżerskie i należy je odpowiednio kształtować. Pani Magdalena Jasiniak z Wydziału Zarządzania UŁ zaprezentowała wyniki projektu pt. Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie, realizowanego pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Różańskiego. O pracy uczelnianych Biur Karier mówili Agnieszka Ciszewska, kierownik Biura Karier na Wydziale Zarządzania UŁ oraz Grzegorz Kierner, kierownik Biura Karier PŁ. Przedstawił on działania, które są finansowane z funduszy unijnych oraz podkreślił konieczność wprowadzania praktycznych elementów nauczania, przede wszystkim w ramach celowych praktyk i staży. Z kolei dr Maciej Kozakiewicz, pełnomocnik rektora UŁ ds. współpracy z pracodawcami, zwrócił uwagę na konieczność poszukiwania źródeł finansowania dobrego i praktycznego przygotowania absolwentów do wymagań rynku pracy. Wystąpienia poszczególnych prelegentów wzbudziły ożywioną dyskusję. Mówiono o umiejętnościach i kompetencjach, które w przyszłości będą decydować o pozycji na rynku pracy. Wszyscy byli zgodni co do potrzeby ciągłego dialogu między uczelniami i pracodawcami. Stworzenie konstruktywnej platformy wymiany poglądów pozwoliłoby optymalizować systemy i treści kształcenia menedżerów i inżynierów z punktu widzenia bieżących i perspektywicznych potrzeb gospodarki. Płynące z tego korzyści są oczywiste. Pracodawcy będą mogli oczekiwać od absolwentów uczelni lepszego przygotowania do pracy, studenci otrzymają adekwatną do potrzeb rynku pracy wiedzę, a uczelnie zwiększą swoją konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Zwrócono uwagę, że jednym z pozytywnych przejawów współpracy uczelni i firm są stypendia fundowane w ramach projektu Młodzi w Łodzi. Prorektor prof. Wojciech Wolf dziękując pracodawcom i studentom za głosy w dyskusji, podkreślił jej ciekawy i twórczy charakter. Miłe słowa skierował także do organizatorów tego przedsięwzięcia. Pozostaje tylko niedosyt, że w sympozjum uczestniczyło mało przedstawicieli kadry dydaktycznej uczelni, na której wszak spoczywa obowiązek przygotowania studentów do wymagań rynku pracy. n Iwona Staniec

17 17 ycie Uczelni 4/2008 W Y D A R Z E N I A Jak co roku późną jesienią wychowankowie Politechniki Łódzkiej spotkali się na uroczystej sesji. Temat sesji był jak zawsze aktualny i stworzył okazję do prezentacji aktywności i dynamiki w działaniach naszej Uczelni, ale dla wielu zgromadzonych najważniejszy tego dnia był Złoty Dyplom. Politechnika była szara, dziś jest kolorowa Sala widowiskowa Politechniki wypełniła się 28 listopada uczestnikami sesji Politechnika Łódzka w europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Wielu z obecnych miało odebrać tego dnia Złoty Dyplom, nadawany w pięćdziesiątą rocznicę otrzymania dyplomu inżyniera, czy magistra inżyniera. Takie spotkania po latach są zazwyczaj wzruszające, ale oprócz wspomnień wywołują dominujące uczucie dumy z macierzystej uczelni, która wspaniale się rozwija i zajmuje znaczące miejsce w tytułowej europejskiej przestrzeni. Wiele ważnych osób absolwentów PŁ przybyło na spotkanie. Z satysfakcją goście wysłuchali wystąpienia rektora prof. Stanisława Bieleckiego, który w ciepłych słowach mówił o swych zamierzeniach i zadaniach do wypełnienia w nowej kadencji, a także zaapelował do wychowanków aby tworzyli lobby na rzecz swojej uczelni. Temat sesji rozwinął prorektor ds. studenckich prof. Wojciech Wolf w referacie Europejski wymiar studiów w Politechnice Łódzkiej. Mamy bardzo dobrą wymianę studencką przodujemy tu wśród uczelni technicznych, mamy też Centrum Kształcenia Międzynarodowego i szereg cennych inicjatyw sprzyjających mobilności studentów. Pani poseł Hanna Zdanowska, która mimo obowiązków zawsze ma czas dla Stowarzyszenia (jest jego wiceprzewodniczącą) w swoim wystąpieniu mówiła właśnie o uczuciu dumy i pragnieniu, aby każdy w Polsce wiedział, że jest taka uczelnia Politechnika Łódzka. Moje serce jest przy Łodzi i Politechnice, zawsze będę ją wspomagać powiedziała. List od pani wojewody Jolanty Chełmińskiej odczytał dr Jacek Szer wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, oczywiście absolwent PŁ. Prof. Janusz Szosland sprowokował dyskusję mówiąc: Każda uczelnia może mieć kłopoty, ale nie zapomina o swych absolwentach. Czy my jej absolwenci nie zapominamy o niej? Odpowiedzią na to były głosy osób, które pamiętają Politechnikę sprzed 60 lat i które ze wzruszeniem obserwują zachodzące w niej zmiany. Prof. Łuczyński prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich powiedział, że warto zobaczyć, co się zmieniło, to jaka dziś jest Politechnika wszystkich cieszy i że warto z nią współpracować. Na koniec w imieniu SWP wręczył prezesowi Stowarzyszenia Wychowanków Julianowi Bąkowskiemu złotą honorową odznakę za konsekwentną integrację absolwentów z Uczelnią. Sesji towarzyszyła wystawa obrazów i karykatur autorstwa zmarłego w bieżącym roku Tadeusza Rynkiewicza absolwenta Wydziału Mechanicznego. Karykatury znanych osób związanych z PŁ będą stanowiły ilustracje do planowanej książki pod roboczym tytułem Politechnika w anegdotach, której wydanie Stowarzyszenie planuje w przyszłym roku. W tym roku Złotych Dyplomów było 120! W roku 1958 istniało na PŁ już 5 wydziałów. Wręczenie jak zawsze było uroczyste, wykonano pamiątkowe zdjęcia, które jeszcze tego samego wieczoru złoci dyplomanci dostali na płytach dzięki staraniu Samorządu Studenckiego i Biura Karier. W imieniu absolwentów wyróżnionych Złotymi Dyplomami prof. Andrzej Koszmider podziękował władzom uczelni i Stowarzyszeniu Wychowanków. Słowa prof. Koszmidera wywołały prawdziwe wzruszenie. Mówił on o więzi trwającej ponad pół wieku. Otrzymaliśmy świetne wykształcenie i przygotowanie do życia. Mieliśmy legendarnych profesorów: Alicję Dorabialską, Lidię Turską, Jana Bucholca, Jerzego Wernera, Eugeniusza Jezierskiego, Bolesława Konorskiego, Jana Słowikowskiego i wielu innych. To była wspaniała szkoła A że Honos habet onus (zaszczyt pociąga za sobą obowiązki) tamci absolwenci sprawdzili się w zawodowym życiu przynosząc chlubę swej uczelni. Póki biją nasze serca, choćby ze stendami i bajpasami, będziemy w nich przechowywać uczucie wdzięczności, że jesteśmy absolwentami Politechniki Łódzkiej. Dr Jerzy Kosiorowski, również złoty dyplomant dokonał porównania Politechniki jaką pamięta sprzed lat i tej dzisiejszej piękniejącej z każdym rokiem. Była szara, dziś jest kolorowa, nowocześnie wyposażona. Aby taka się stała, trzeba było mieć wizję jak ją przekształcać. Podziękowanie za konsekwentną realizację tej wizji skierował do prof. Jana Krysińskiego, a następnie do prof. Janusza Szoslanda za inicjatywę i przezwyciężanie trudności w realizacji wręczania Złotych Dyplomów. Zwracając się do rektora prof. Bieleckiego powiedział: Przez te 50 lat pracowaliśmy we wszystkich dziedzinach państwa i przyczyniliśmy się do wyciągnięcia tego państwa z zaścianka. Nasi następcy poprowadzą to jeszcze dalej, niech nasze państwo będzie tak przodujące, jak przodująca jest Politechnika Łódzka. n Hanna Morawska Rektor prof. S. Bielecki wręcza elektrykom złote dyplomy Grzegorz Kierner

18 N A U K A ycie Uczelni 4/ W Sali Senatu Politechniki Łódzkiej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej panem Piotrem Siwieckim. Podczas spotkania omówione zostały aktualne programy Fundacji, w których mogą wziąć udział studenci, doktoranci i naukowcy naszej Uczelni. Międzynarodowe projekty doktoranckie Spotkanie, które zgromadziło wiele zainteresowanych osób odbyło się 13 listopada br. W jego pierwszej części omówiona została działalność Fundacji misja, cele oraz rodzaje prowadzonych przez nią programów. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa w czterech podstawowych obszarach: przyznaje nagrody i stypendia, wspiera rozwój warsztatów naukowych i transfer technologii, prowadzi programy wydawnicze i konferencyjne oraz realizuje programy współpracy naukowej. Szerzej opisane zostały programy: START oferujący stypendia krajowe dla młodych uczonych, KOLUMB stypendia zagraniczne dla młodych doktorów, POWRO- TY, czyli granty dla powracających, FOCUS subsydia na tworzenie zespołów naukowych, STYPENDIA KON- FERENCYJNE dofinansowujący uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, KWEREN- DA przyznający stypendia na kwerendy zagraniczne, INNOWATOR wspierający transfer technologii oraz MISTRZ oferujący subsydia profesorskie. Druga część spotkania poświęcona była czterem programom finansowanym z Funduszy Europejskich. VENTURES to program wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów realizujących projekty o charakterze aplikacyjnym, niezależnie od dziedziny nauki. WELCOME to program, w którym udzielane jest wsparcie jednostkom naukowym w celu umożliwienia im zatrudnienia wybitnych uczonych z zagranicy i zaangażowania ich w tworzenie zespołów naukowych z udziałem młodych naukowców. Kolejny program TEAM służy zwiększeniu zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. Podczas spotkania Piotr Siwiecki szczegółowo omówił program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) wspierający jednostki współpracujące z partnerem zagranicznym przy realizacji studiów doktoranckich. Celem tego programu jest podniesienie poziomu badań realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowania prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej. Program adresowany jest do konsorcjów naukowych złożonych z co najmniej jednej instytucji polskiej i jednej zagranicznej. Koordynatorem konsorcjum musi być polska jednostka mająca pierwszą kategorię w aktualnej ocenie parametrycznej oraz prawo nadawania stopnia naukowego doktora. Dodatkowymi warunkami udziału w programie jest zaangażowanie minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych po stronie polskiej i minimum 5 po stronie zagranicznej oraz otwarty nabór doktorantów. Nabór ten powinien zostać ogłoszony w całym kraju i za granicą. Rekrutacja może być przeprowadzana na I lub II roku studiów, według ustalonych przez Fundację kryte- riów. W projekcie powinno uczestniczyć co najmniej 10 doktorantów z Polski. Każdy doktorant powinien spędzić u partnera zagranicznego od 6 do 24 miesięcy, natomiast realizacja projektów może trwać od 4 do 5 lat. Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki, jednak przy ocenie projektów o jednakowej wartości merytorycznej preferencyjnie traktowane są wnioski z dziedzin określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno. Na stronie FNP znajduje się elektroniczny formularz wniosku, który należy wypełnić i zebrać wymagane podpisy (koordynatora konsorcjum, kierownika jednostki koordynatora oraz osób reprezentujących pozostałe polskie jednostki biorące udział w konsorcjum). Wypełniony i podpisany formularz wraz z załącznikami należy przesłać do biura Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Załącznikami są: opis projektu badawczego i programu staży zagranicznych dla doktorantów, list intencyjny zagranicznych członków konsorcjum, życiorysy samodzielnych pracowników naukowych, opis sposobu rekrutacji doktorantów, harmonogram realizacji projektu, oświadczenie o kwlifikowalności VAT. W harmonogramie realizacji projektu należy uwzględnić takie zadania jak: rekrutację uczonych do projektu, rozpoczęcie prac badawczych, zadania badawcze, zakup aparatury naukowo-badawczej, terminy obrony prac doktorskich, etapy promocji projektu. Ocena projektów przeprowadzana jest pod względem formalnym i merytorycznym. Ocena merytoryczna obejmuje dwa etapy recenzje przez co najmniej 3 ekspertów zewnętrznych oraz panel ekspertów. Kryteriami tej oceny są: zgodność projektu z celami PO IG, wartości naukowe lub innowacyjne przedstawionego programu badań dla doktorantów, dorobek badawczy lub wdrożeniowy reprezentowany przez samodzielnych pracowników naukowych konsorcjum, jakość procedur wyboru doktorantów, jakość współpracy międzynarodowej w ramach konsorcjum na podstawie listu intencyjnego z jednostki zagranicznej oraz zasadność i efektywność budżetu projektu. Na postawie rankingu projektów przygotowanego przez panel ekspertów zarząd FNP podejmuje decyzję o przyznaniu środków pieniężnych na realizację projektów. Najbliższy termin składania wniosków to 15 marca 2009 r. (następny 15 marca 2010 r.). Więcej informacji o tym i innych programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej znajduje się na stronie internetowej Działu Nauki (zakładka Pozabudżetowe finansowanie nauki). Planowane są kolejne spotkania z przedstawicielami Fundacji. Ich tematyka zależna będzie od zainteresowania jednostek i pracowników czy studentów PŁ. Wszelkie sugestie i pytania prosimy kierować do Działu Nauki. n Katarzyna Maćczak

19 19 ycie Uczelni 4/2008 Zadaniem pierwszej edycji konkursu o stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego PŁ było wyłonienie najwybitniejszych studentów i pracowników Politechniki i wsparcie ich rozwoju naukowego. Fundusz Stypendialny PŁ otwarty! Władze Politechniki Łódzkiej podjęły kolejną inicjatywę dążącą do przyspieszenia awansu pracowników naukowych i studentów oraz zwiększenia naszego potencjału badawczego. Powołany został Własny Fundusz Stypendialny PŁ, który utworzono z ubiegłorocznego zysku uczelni i w kolejnych latach będzie on zasilany z tego samego źródła. Regulamin przyznawania stypendiów wszedł w życie 1 października 2008 roku i w tym samym miesiącu ogłoszony został pierwszy nabór stypendystów. Fundusz stypendialny PŁ jest przeznaczony na stypendia naukowe dla pracowników, doktorantów oraz studentów, przy czym priorytetowo traktowane są podania osób zmierzających aktywnie do uzyskania tytułu naukowego profesora oraz stopnia doktora habilitowanego. Regulamin Funduszu przewiduje pięć grup beneficjentów. Trzy pierwsze stanowią pracownicy PŁ prowadzący zaawansowane badania, które przyczynią się do nadania tytułu naukowego profesora, uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego bądź doktora. Dwie kolejne grupy to studenci studiów doktoranckich organizowanych przez PŁ, kończący pracę nad rozprawą doktorską oraz studenci ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia kończący pracę magisterską. Celem stypendium jest przedstawienie do recenzji pracy, na podstawie której stypendysta otrzyma stopień lub tytuł naukowy. Dysponentem Funduszu jest prorektor ds. nauki i to on ogłasza nabór wniosków oraz określa coroczną wysokość stypendium dla każdej z grup. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu przez Komisję Rektorską ds. Funduszu Stypendialnego PŁ. W Komisji reprezentowany jest przez jednego swojego przedstawiciela każdy wydział, Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki oraz samorząd studencki i samorząd doktorantów. Stypendium można otrzymywać nie dłużej rok, przy czym wypłaty odbywają się na koniec każdego miesiąca. Wnioski o stypendia składane były w Dziale Nauki do końca listopada 2008 r. Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej PŁ (w dziale Nauka) niezwłocznie po ich ogłoszeniu. Wszystkich wybitnych młodych naukowców PŁ (obecnych i przyszłych) zachęcamy do przygotowań do przyszłorocznej edycji konkursu o stypendia PŁ. Jednocześnie naukowców kończących prace nad rozprawami habilitacyjnymi zachęcamy do udziału w III Konkursie o granty habilitacyjne JM Rektora PŁ, który zostanie ogłoszony na wiosnę 2009 r. Szczegóły tego konkursu, jak i wszelkie informacje dotyczące Funduszu Stypendialnego, dostępne są na stronie internetowej naszej Uczelni w dziale Nauka. n Katarzyna Osińska, Joanna Kulesza N A U K A Finansowanie nauki 6 listopada br. w Sali Senatu odbyło spotkanie informacyjne, dotyczące krajowych mechanizmów finansowania badań naukowych i rozwoju kadry. Zostały na nim omówione znowelizowane zasady finansowania ministerialnego (finansowanie działalności statutowej i badań własnych oraz wszystkich rodzajów projektów badawczych i badawczo-rozwojowych) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych obszernym pakietem rozporządzeń z 2007 i 2008 roku. Wspomniano także o nowym projekcie MNiSW pt. Budujemy na wiedzy omawiającym przyszłe, rewolucyjne modyfikacje systemu krajowego (m.in. likwidację podwójnego strumienia finansowania - pozostawienie wyłącznie dotacji na działalność statutową, czy podział kompetencji pomiędzy Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Podczas spotkania przedstawiono także nowe, wewnętrzne inicjatywy Politechniki Łódzkiej, mające na celu wsparcie rozwoju naukowców, takie jak Fundusz Stypendialny PŁ, kolejna edycja konkursu o projekty habilitacyjne JM Rektora PŁ. Są też propozycje nowych nagród PŁ: za największą liczbę cytowań, za najbardziej wartościowe wdrożenie, za najlepszą publikację naukową oraz dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej. Konkursy finansowane będą z rezerwy utworzonej z dotacji na badania własne. Ogłoszenie konkursów planowane jest na początek nadchodzącego roku. Szersze omówienie zasad i inicjatyw przedstawionych podczas spotkania dostępne jest w opracowaniu przygotowanym przez Dział Nauki PŁ pt. Finansowanie nauki ze środków krajowych, które znajduje się w formacie.pdf na stronie Uczelni (Dział: Nauka Finansowanie nauki Finansowanie nauki przewodnik), można je także otrzymać w wersji papierowej. Na tej samej stronie pobrać można także prezentację towarzyszącą spotkaniu. n Joanna Kulesza

20 N A U K A 7. Program Ramowy, na który składają się cztery programy szczegółowe otwiera wiele możliwości. Program Współpraca. Ma na celu wsparcie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej, począwszy od projektów i sieci, kończąc na koordynacji programów badawczych. W tym programie duży nacisk kładzie się na współpracę pomiędzy UE a krajami trzecimi. Wyróżniono w nim 9 odrębnych tematów: Zdrowie, Żywność, rolnictwo i biotechnologia, Technologie informacyjne i komunikacyjne, Nanonauki, nanotechnologie, inżynieria materiałowa i technologie nowych produktów, Energia, Środowisko (plus zmiany klimatyczne), Transport (plus aeronautyka), Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, Badania w zakresie bezpieczeństwa i przestrzeni kosmicznej Program Pomysły. Wpiera inspirowane przez naukowców badania odkrywcze prowadzone we wszystkich dziedzinach nauki i technologii, w tym w inżynierii oraz naukach społeczno-ekonomicznych i humanistycznych. Założeniem jest pobudzenie kreatywności i dążenia do doskonałości. Program Ludzie. Akcje, których patronem jest Marie Curie, wspierają szkolenie i rozwijanie kariery naukowców oraz inne działania służące wzmocnieniu potencjału ludzkiego w nauce i badaniach. Głównie kładzie się nacisk na rozwijanie umiejętności i kariery naukowej. Program ma zachęcać naukowców do pozostania w Europie lub powrotu do Europy. Program Możliwości. Na wsparcie mogą liczyć projekty kluczowe w dziedzinie badań i innowacji: infrastruktury badawcze, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, regionalne zespoły projektów badawczych, uwolnienie pełnego potencjału badawczego w regionach konwergencji UE, zagadnienia Nauki w społeczeństwie oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej. Politechnika Łódzka wpiera swoich naukowców w procesie ubiegania się o finansowanie badań z budżetu Komisji Europejskiej. Biuro Międzynarodowych Programów Naukowych (BMPN) PŁ pełniące rolę Punktu Kontaktowego programów ramowych UE, aktywnie wspomaga naszych naukowców w pozyskiwaniu pieniędzy z programów ramowych Na pomoc można liczyć na każdym etapie realizacji projektu. BMPN udziela konsultacji, prowadzi szkolenia, pomaga w przygotowywaniu projektów oraz w poszukiwaniu partnerów. 7. Program Ramowy rozpoczął się 1 stycznia 2007 r., a nasi naukowcy z sukcesem zaakcentowali swój udział. Obecnie 5 projektów rozpoczęło swój bieg (został podpisany kontrakt z KE), a kilka następnych rozpocznie się w najbliższym czasie. Zbierane przez lata doświadczenie spowodowało, że nasi naukowcy coraz śmielej aplikują wraz z innymi partnerami, podejmują się koordynowania projektów, budują konsorcja. Rywalizacja jest ogromna, ale sukces daje możliwość zaistnienia w szeroko rozumianym świecie nauki. ycie Uczelni 4/ Program Ramowy co warto wiedzieć Droga do sukcesu Prof. Bogdan Wendler z Instytutu Inżynierii Materiałowej w sierpniu 2008 rozpoczął realizację projektu w ramach 7. PR. Ma doświadczenie w realizacji projektów europejskich. Krótka rozmowa pozwoli przybliżyć jego drogę do sukcesu. Karolina Zwierzchowska (BMPN): Czy mógłby Pan podać receptę jak z sukcesem aplikować o fundusze z programów ramowych? Prof. Bogdan Wendler: Pierwsze moje podejście w ramach 6. PR miało miejsce w 2002 r. z wynikiem dobrym w I etapie, ale negatywnym w II etapie. Drugie podejście w 2005 r., również w 6. PR skończyło się negatywnym wynikiem na I etapie. Trzecie podejście już w 7. PR oceniono bardzo dobrze w I etapie, ale negatywnie w II etapie. Czwarte podejście zakończyło się sukcesem bardzo dobrym wynikiem w I etapie i pozytywnym w II etapie. Dlatego po pierwsze uważam, że nie należy zrażać się początkowymi niepowodzeniami: w następnym podejściu na pewno będzie lepiej. Po drugie bardzo ważna jest znajomość języka angielskiego i co najmniej jeszcze jednego (francuskiego, niemieckiego bądź hiszpańskiego) na poziomie konwersacyjnym. Po trzecie trzeba mieć dobre publikacje w liczących się międzynarodowych czasopismach. Po czwarte liczy się aktywność w konferencjach międzynarodowych, a zwłaszcza nawiązywanie osobistych kontaktów z naukowcami z innych krajów. Po piąte trzeba ciągle poszerzać i udoskonalać bazę laboratoryjną (bądź warsztat naukowy ), co umożliwi włączenie się do różnego rodzaju projektów. Po szóste musi być gotowość do współpracy od zaraz i komplementarność przy uzgadnianiu tematyki badań z partnerami. K.Z.: Jak można usprawnić prace administracji na PŁ, aby skuteczniej wspomagała naukowców w procesie składania wniosków konkursowych? B.W.: Uważam za niezbędne stworzenie jednej, obszernej, dostępnej dla każdego wnioskodawcy bazy podstawowych, aktualnych informacji o Politechnice i poszczególnych Wydziałach, w szczególności takich, które są istotne przy zgłaszaniu projektów, np. dotyczących współpracy międzynarodowej, udziału w poszczególnych Programach, publikacji w uznanych czasopismach, patentach krajowych i zagranicznych, rankingach oraz wyróżnieniach międzynarodowych zawsze traciłem bardzo dużo czasu, aby napisać coś aktualnego. K.Z.: Jakie korzyści osiągnął Pan z uczestnictwa w programach ramowych? B.W.: Przede wszystkim nawiązywałem bardzo dużo nowych kontaktów, zdobywałem rozeznanie nt. stanu wiedzy i bazy laboratoryjnej w innych krajach UE, a także doświadczenie pomocne przy kolejnych projektach. K.Z.: Na koniec jeszcze jedno ważne pytanie, jak zachęciłby Pan swoich kolegów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w programach ramowych, do zrobienia tego pierwszego kroku? B.W.: Per aspera ad astra to najwłaściwsza droga do sukcesu i satysfakcji.

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata!

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! LAUDACJA WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! Mam zaszczyt przedstawić Państwu sylwetkę i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

prof. Andrzej Materka

prof. Andrzej Materka prof. Andrzej Materka Prezentacja kandydata na stanowisko rektora PŁ Spotkanie przedwyborcze, 27 marca 2008 Plan prezentacji Wykształcenie i droga zawodowa Osiągnięcia w Politechnice Łódzkiej Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Patrzmy w przyszłość. Andrzej Wysmołek. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Patrzmy w przyszłość. Andrzej Wysmołek. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Patrzmy w przyszłość Andrzej Wysmołek Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Fizyki UW w kraju i na świecie Academic Ranking of World Universities in Physics ARWU (ranking szanghajski) od kilku

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA: Promotor, profesor Ryszard Rojek

LAUDACJA: Promotor, profesor Ryszard Rojek LAUDACJA: Promotor, profesor Ryszard Rojek Magnificencjo Rektorze, Magnificencje, Dostojny Panie Profesorze Czcigodny Doktorancie, Szanowne Panie, Szanowni Panowie! Z głębokim i prawdziwym wzruszeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: )

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: ) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 4.12.2013) W-1 Wydział Mechaniczny I-7 Instytut Inżynierii Materiałowej I-8 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję

WYBORY. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Wybory prodziekanów: na kadencję POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych WYBORY na kadencję 2016-2020 Wybory prodziekanów: Kandydat na Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych Dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM Załącznik nr 1 do uchwały nr 59/o/06/2010 REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM 1 Rektor przyznaje nauczycielom akademickim nagrody za: 1. oryginalne i

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dyrekcja Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II przy współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Wybitne osiągnięcia polskiej spondyloimplantologii stały się podstawą do przyznania najbardziej prestiżowego w skali

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

Historie polskich przedsiębiorców

Historie polskich przedsiębiorców Historie polskich przedsiębiorców SiDLY Jesteśmy w świecie innowacji, nauki, biznesu i medycyny. W firmie SiDLY tworzone są nowoczesne systemy i urządzenia do telematyki medycznej. Co to jest, zapytacie?

Bardziej szczegółowo

Sekcja Mechaniki Materiałów. NbTi 316 L LHC/CERN

Sekcja Mechaniki Materiałów. NbTi 316 L LHC/CERN Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN Edycja 2012 NbTi LHC/CERN 316 L Zakres prac SMM Poczynając od eksperymentu, poprzez identyfikację zjawisk zachodzących w materiałach już na poziomie atomowym,

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r.

mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. mgr Małgorzata Krawczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej gosiap@ukw.edu.pl V Ogólnopolski Tydzień Kariery, 17.10.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Program MISTRZ - Program HOMING PLUS - Program

Bardziej szczegółowo

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org

Fundacja Nauka i Pasja. www.naukaipasja.org Fundacja Nauka i Pasja www.naukaipasja.org Witamy w Fundacji Nauka i Pasja Pomagamy finansowo uczniom i studentom pomiędzy 15. a 21. rokiem technicznych życia uzdolnionym w kierunkach i ścisłych. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt:

Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Nowe możliwości rozwoju biur karier w praktyce- Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt: Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej zarządzanie Uczelnią, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Część A Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów I roku studiów,

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich

REKTOR. 1 Zasady ogólne zatrudniania nauczycieli akademickich R /DOP-014/37/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 37/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 1 Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska W działaniu 1.2?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" programu Innowacyjna Gospodarka naukowcy mogą uzyskać stypendia oraz środki na prowadzenie badań. W ślad za dokonanymi już zmianami legislacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo.

Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Czcigodny Doktorze Honorowy, Szanowni Państwo. Przypadł mi w udziale zaszczyt pełnienia funkcji promotora w dzisiejszej uroczystości nadania godności doktora honoris

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Adrian Politechnika Łódzka

mgr inż. Łukasz Adrian Politechnika Łódzka mgr inż. Łukasz Adrian Politechnika Łódzka Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie Wisława Szymborska Grant Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW

POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW POZYSKIWANIE GRANTÓW PRZEZ MŁODYCH NAUKOWCÓW MAŁGORZATA ŻAK-SKWIERCZYŃSKA Pozyskiwanie grantów DLACZEGO? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Dlaczego warto ubiegać się o granty? I. ROZWÓJ NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

I. Informacje wstępne

I. Informacje wstępne Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za rok akademicki 2012/2013 Podstawą do sporządzenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja "

Wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" Wzór wniosku o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Przemówienie JM Rektora PŁ Profesora Stanisława Bieleckiego

Przemówienie JM Rektora PŁ Profesora Stanisława Bieleckiego Przemówienie JM Rektora PŁ Profesora Stanisława Bieleckiego Jeden podmiot, dwie misje, trzy zadania NAUKA EDUKACJA INNOWACJE Wyzwania nowej kadencji Jakość i dążenie do doskonałości Mobilność kadry i studentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo