(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 1/00 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/36 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Adaptacja łącza w bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/49 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2013/02 (73) Uprawniony z patentu: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), Stockholm, SE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 LEI WAN, Beijing, CN BO GORANSSON, Sollentuna, SE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Stenzel JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 15075/12/P-RO/AS/KM EP Opis Adaptacja łącza w bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym [0001] Wynalazek dotyczy bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych, a zwłaszcza, wszystkich sieci telekomunikacyjnych, które obsługują szybką adaptację łącza, np. HSPA oraz 3GPP LTE (ang. long-term evolution, standard przesyłu danych w telefonii komórkowej). TŁO WYNALAZKU [0002] Przykładowy bezprzewodowy system telekomunikacyjny 1 został przedstawiony na Figurze 1 na załączonych rysunkach i obejmuje kilka stacji bazowych 10a, 10b i 10c, które komunikują się za pośrednictwem częstotliwości radiowej (RF) sieci bezprzewodowej z terminalami mobilnymi 20a, 20b, 20c, 20d i 20e. Terminale mobilne są czasami określane jako "urządzenia użytkownika (UE, ang. User Equipment)". Należy zdawać sobie sprawę, że ilość stacji bazowych i terminali mobilnych jest jedynie przykładowa, a systemy mogą zawierać każdą odpowiednią ilość takich jednostek. [0003] Aby komunikacja, tj. transfer danych pomiędzy stacjami bazowymi 10 i terminalami mobilnymi 20, zakończył się sukcesem, kanały komunikacyjne są przydzielone do poszczególnych terminali mobilnych. Kanały te, lub "łącza", można przydzielić w dziedzinie czasu i/lub w dziedzinie częstotliwości, jak to jest już dobrze znane. Komunikacja pomiędzy stacją bazową 10, a terminalem mobilnym 20 jest nazywana łączem zstępującym (ang. downlink), a łączność pomiędzy terminalem mobilnym 20, a stacją bazową 10 jest nazywana łączem wstępującym (ang. uplink). Kanały komunikacyjne przydzielone do takiego transferu danych są określane odpowiednio jako downlink (DL, łącze zstępujące) i uplink (UL, łącze wstępujące). [0004] Dla zwiększenia wydajności i zasięgu, niektóre bezprzewodowe systemy telekomunikacyjne stosują adaptację łącza i szeregowanie. Do obsługi takich technik, wymagana jest informacja zwrotna np. informacja o charakterystyce kanału (CSI, ang. channel state information) lub informacja wskaźnika jakości kanału (CQI, ang. channel quality indicator). Taka informacja zwrotna musi być dostarczana często i w sposób dokładny, tak, aby przydzielone kanały komunikacyjne w systemie mogły być utrzymane na właściwym poziomie jakości. Jak wiadomo, adaptacja trybu transmisji oraz adaptacja łącza, są pojęciami stosowanymi w komunikacji bezprzewodowej do oznaczenia dopasowania modulacji, kodowania oraz innych parametrów sygnału i protokołu dla warunków łącza radiowego (na przykład, zakłócenia ze względu na sygnały pochodzące z innych nadajników, czułość odbiornika, dostępny margines mocy nadajnika, itp.). Proces adaptacji łącza jest dynamiczny, a parametry sygnału i protokołu mogą ulec zmianie, ponieważ zmieniają się warunki łącza radiowego. [0005] EP jest przykładem, który przekazuje jak stacja bazowa dostosowuje swoją transmisję do terminala mobilnego opartego na jakości odbioru, mierzonej przez UE i przekazywanej do stacji bazowej. Jakość jest odbiorem sygnału pilotującego połączenia zstępującego, przekazywanym do stacji bazowej za pomocą kanału wstępującego kontroli

3 - 2 - jakości. Przekazana informacja o jakości jest stosowana przez stację bazową do przeprowadzania kontroli transmisji danych dla stacji mobilnej. [0006] Dla szerokopasmowego systemu bezprzewodowego, który obsługuje dużą liczbę terminali mobilnych, szerokość pasma wymagana dla sygnalizacji CSI/CQI i innej informacji zwrotnej, jest bardzo wysoka, i stanowi bardzo poważne obciążenie na łączu wstępującym. Chociaż jest to prawdą zarówno dla systemów w dziedzinie czasu jak i dziedzinie czasowoczęstotliwościowej, to system w dziedzinie czasowo-częstotliwościowej cierpi bardziej, ponieważ całkowite zasoby zostają przycięte do dużo drobniejszej ziarnistości i wymagana jest większa liczba sygnałów CSI/CQI ze względu na większą ilość małogabarytowych podjednostek. [0007] 3GPP Wydanie 5 (ang. Third Generation Partnership Project, konsorcjum Projektu Partnerstwa Trzeciej Generacji) wprowadza koncepcje adaptacji łącza i szeregowania w systemach HSDPA (ang. High-Speed Downlink Packet Access, technologia używana w sieciach komórkowych). Przydział zasobów oraz format transportu i informacji związanych z zasobami (TFRI) jest przeprowadzany przez HS-SCCH (ang. High Speed Shared Control Channel, kanał warstwy fizycznej systemu UMTS). HS-SCCH jest dwa przedziały czasowe przed transmisją danych i jest poprowadzony ponad HS-DSCH (ang. High Speed Downlink Shared Channel, kanał transportowy zdefiniowany dla potrzeb technologii HSDPA). Odpowiednio, szeregowanie i adaptacja łącza są prowadzone w tym samym czasie, dwa przedziały czasowe przed transmisją danych. Każdy terminal mobilny w systemie wykonuje raportowanie jakości kanału w regularnych odstępach czasu tak, aby taki sygnał był transmitowany dla każdego kanału w systemie, w sposób ciągły. [0008] Ponadto, obsługiwanie dokładnej informacji zwrotnej dla systemów stosujących tylko kodowanie wstępne nadajnika jest bardzo trudne. Doskonale, gdy dla dokładnej adaptacji łącza wymagana jest informacja zwrotna CQI (do obsługi szybkiej adaptacji łącza) oraz korzystne wagi transmisji (na których mają opierać się macierze kanału i macierze kowariancji zakłóceń i hałasu), lub sama macierz kanału i macierz kowariancji. [0009] A zatem, należy zauważyć, że zastosowanie adaptacji łącza i szeregowania w szerokopasmowych bezprzewodowych systemach telekomunikacyjnych jest wskazane dla zwiększenia wydajności systemów, ale ma poważną wadę, ponieważ raportowanie jakości kanału przez terminale mobilne stosuje niepożądanie dużą część dostępnego szerokiego pasma połączenia wstępującego. Można także łatwo zauważyć, że wskazane jest zapewnienie techniki, w której można łatwo dostarczyć informacje zwrotne wysokiej jakości przez adaptację łącza. PODSUMWOANIE WYNALAZKU [0010] Przykłady wykonania wynalazku zapewniają techniki redukcji ilości sygnałów informacji zwrotnych wymaganych dla szeregowania i adaptacji trybu transmisji bezprzewodowego systemu telekomunikacyjnego. Taką redukcję można osiągnąć wybierając tylko podgrupę ze wszystkich terminali mobilnych, które komunikują się ze stacją bazową dla szeregowania, adaptacji łącza i innej adaptacji trybu transmisji w jednym czasie.

4 - 3 - [0011] Według jednego z aspektów wynalazku, zapewniony jest sposób kontroli zasobów łącza w bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym, przy czym zasoby łącza są zapewniane przez stację bazową systemu, umożliwiając komunikację pomiędzy stacją bazową, a wieloma terminalami mobilnymi, przy czym sposób obejmuje: wybór podgrupy terminali mobilnych z wielu terminali mobilnych komunikujących się ze stacją bazową; wstępny przydział zasobów łącza do terminali mobilnych w wybranej podgrupie terminali mobilnych; określenie wag transmisji dla każdego z terminali mobilnych w podgrupie terminali mobilnych; wysłanie odpowiednich komunikatów wyboru do terminali mobilnych w podgrupie terminali mobilnych, przy czym każdy komunikat wyboru zawiera informację wstępnego przydziału dla danego terminala mobilnego i jest transmitowany w postaci dedykowanego sygnału pilotującego za pomocą określonych wag transmisji dla danego terminala mobilnego; otrzymanie informacji zwrotnej z terminali mobilnych w wybranej podgrupie, przy czym taka informacja zwrotna jest zapewniona w odpowiedzi na odbiór komunikatu wyboru, przy czym informacja zwrotna zawiera informację zakłóceń kanału; wykonanie adaptacji trybu transmisji dla terminali mobilnych, w wybranej podgrupie w zależności od otrzymanej informacji zwrotnej. [0012] Według innego aspektu wynalazku, zapewniona jest stacja bazowa do zastosowania w bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym, przy czym stacja bazowa zawiera: kontroler gotowy do wyboru podgrupy terminali mobilnych z wielu terminali mobilnych komunikujących się ze stacją bazową; jednostkę przydziału zasobów gotową do wstępnego przydziału zasobów łącza do terminali mobilnych w wybranej podgrupie terminali mobilnych oraz określenia wag transmisji dla każdego z terminali mobilnych w podgrupie terminali mobilnych; nadajnik, reagujący na jednostkę przydziału zasobów, gotowy do wysyłania odpowiednich komunikatów wyboru do terminali mobilnych w wybranej podgrupie terminali mobilnych, przy czym każdy komunikat wyboru zawiera informację wstępnego przydziału i jest transmitowany w postaci dedykowanego sygnału pilotującego za pomocą odpowiednich, określonych wag transmisji dla danych terminali mobilnych; odbiornik gotowy do otrzymywania informacji zwrotnej z terminali mobilnych w wybranej podgrupie, przy czym taka informacja zwrotna jest zapewniona w odpowiedzi na odbiór takich komunikatów wyboru;

5 - 4 - jednostkę przydziału zasobów gotową do wykonania adaptacji trybu transmisji dla terminali mobilnych, w wybranej podgrupie w zależności od otrzymanej informacji zwrotnej. [0013] Według jeszcze innego aspektu wynalazku, zapewniony jest terminal mobilny do zastosowania w bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym, przy czym terminal mobilny zawiera: odbiornik gotowy do odbioru komunikatu wyboru ze stacji bazowej, przy czym komunikat wyboru zawiera informacje o wstępnym przydziale w odniesieniu do wstępnie przydzielonych zasobów kanału, transmitowane ze stacji bazowej w postaci dedykowanego sygnału pilotującego za pomocą wag transmisji określonych dla terminalu mobilnego; jednostkę generowania informacji zwrotnej gotową do generowania informacji zwrotnej stosującej odebrane informacje o wstępnym przydziale, informacji o dedykowanym kanale pilotującym, informacji zwrotnej zawierającej informacje o zakłóceniach kanału; i nadajnik do transmisji informacji zwrotnej do stacji bazowej w odpowiedzi na odbiór z niej komunikatu wyboru, odbiornik również gotowy do odbioru danych przez wstępnie przydzielone zasoby kanału. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0014] Figura 1 przedstawia komórkowy bezprzewodowy system telekomunikacyjny; Figura 2 jest uproszczonym schematem blokowym stacji bazowej do stosowania w bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym; Figura 3 jest uproszczonym schematem blokowym terminalu mobilnego do stosowania w bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym; Figura 4 przedstawia etapy realizowane przez stację bazową w sposób stosujący wynalazek do stosowania w kontrolowaniu zasobów połączenia zstępującego; i Figura 5 przedstawia etapy realizowane przez terminal mobilny w sposób stosujący wynalazek dotyczący zasobów połączenia zstępującego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZYKŁADÓW WYKONANIA [0015] W bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym takim jak ten przedstawiony na Figurze 1 stosowane są techniki stosujące wynalazek. Jak opisano powyżej, przykładowy system na Figurze 1 obejmuje kilka stacji bazowych 10a, 10b i 10c, które komunikują się za pośrednictwem częstotliwości radiowej (RF) sieci bezprzewodowej z terminalami mobilnymi 20a, 20b, 20c, 20d i 20e.

6 - 5 - [0016] Uproszczony schemat blokowy stacji bazowej do zastosowania zgodnie z technikami stosującymi wynalazek został przedstawiony na Figurze 2. Stacja bazowa 10 zawiera kontroler 101, który sam w sobie zawiera jednostkę przydziału zasobu 103. Stacja bazowa 10 zawiera również zespół obwodów nadajnika (TX) i odbiornika (RX) do transmisji i odbioru sygnałów o częstotliwości radiowej odpowiednio do i z anteny 109. Antena zapewnia ścieżkę łączności bezprzewodowej z terminalami mobilnymi. Kontroler 101 komunikuje dane z nadajnikiem 105 i odbiornikiem 107. Kontroler jest połączony również z siecią operatora (nie pokazano). Działanie jednostki przydziału zasobów zostanie opisane szczegółowo poniżej. Jednakże, można łatwo zauważyć, że funkcję jednostki przydziału zasobów, można zapewnić poza kontrolerem 101 stacji bazowej 10. Na przykład, jednostka przydziału zasobów, może być zapewniona w centrum sieci operatora. Jednostka przydziału zasobów dla jasności została przedstawiona jako część stacji bazowej. [0017] Figura 3 przedstawia uproszczony schemat blokowy terminala mobilnego do zastosowania zgodnie z technikami stosującymi wynalazek. Terminal mobilny 20 zawiera kontroler 201, interfejs użytkownika 205, zespoły obwodów nadajnika i odbiornika 207 i 209, i antenę 211. Jak to jest dobrze znane i rozumiane, kontroler 201 terminala mobilnego 20 kontroluje komunikację danych ze stacją bazową bezprzewodowego systemu telekomunikacyjnego za pośrednictwem nadajnika 207, odbiornika 209 i anteny 211. Użytkownik współpracuje z terminalem mobilnym przy pomocy interfejsu użytkownika (MMI) 205, który może zawierać takie urządzenia jak ekran, klawiatura, mikrofon i głośnik. [0018] Kontroler 201 terminala mobilnego 20 zawiera jednostkę pomiaru informacji zwrotnej 203, która działa dla wygenerowania informacji zwrotnych dotyczących zasobów łącza, do których ma dostęp terminal mobilny. Informacją zwrotną może być informacja o charakterystyce kanału (CSI), informacja wskaźnika jakości kanału (CQI), wagi transmisji wielu anten, wskaźnik wyboru wiązki lub inny odpowiedni pomiar. [0019] Sposób stosujący wynalazek, który obejmuje kontrolę zasobów połączenia zstępującego, zostanie teraz opisany w odniesieniu do schematów blokowych na Figurach 4 i 5 oraz schematów blokowych na Figurach 2 i 3. Sposób zostanie opisany szczegółowo w odniesieniu do łączności zstępującej pomiędzy stacją bazową 10, a terminalami mobilnymi 20 i będzie zakładał, że każdy terminal mobilny stosuje jeden kanał i usługę. Można łatwo zauważyć, że techniki mogą być zastosowane w środowisku wielu kanałów i wielu usług. [0020] W etapie 4A, jednostka przydziału zasobów 103 wybiera podgrupę terminali mobilnych komunikujących się ze stacją bazową 10. Ten wybór jest dokonywany po to, aby zmniejszyć liczbę terminali mobilnych wymagających szeregowania i adaptacji transmisji w dowolnym momencie. Terminale mobilne są korzystnie wybierane spośród tych, które aktywnie oczekują w trybie danych pakietowych na odbiór pakietów danych. [0021] Wyboru podgrupy terminali mobilnych można dokonać oceniając wszystkie odpowiednie kryteria. Aby dokonać wyboru podgrupy terminali mobilnych w szeregowaniu zależnym od kanału i schemacie adaptacji, gdzie informacja zwrotna o kanale nie jest dostępna, można zastosować informację niezależną od kanału. Na przykład do określenia

7 - 6 - terminali mobilnych wybieranych jako część podgrupy można stosować wielkość PDU (jednostki danych pakietowych, ang. packet data unit), DTX (przerywany czas transmisji ang. discontinuous transmission time), BLER (wymaganie blokowego współczynnika błędów ang. block error rate requirement), wymaganie dotyczące opóźnienia transferu, i/lub wymaganie zmienności opóźnienia. Ponadto, lub alternatywnie, w wyborze terminali mobilnych stosowane mogą być rozmiary bufora nadajnika, priorytet usług terminala mobilnego, przewidywanie prawdopodobieństwa przekazania terminala mobilnego i/lub wymaganie prędkości danych. [0022] Gdy dostępna jest jakaś informacja zwrotna, na przykład informacja zwrotna CQI z długim okresem czasu, dla określenia wyboru stosowane są korzystnie odpowiednie priorytety terminali mobilnych. Czynniki wymienione powyżej, mogą być również uwzględnione przy wyborze terminali mobilnych. [0023] W przypadku szeregowania zależnego od kanału, wybrana podgrupa terminali mobilnych może być określona przez wybór losowy przy użyciu sygnału początkowego nadawanego ze wspólnego kanału sterowania. [0024] Jednostka przydziału zasobów 103 może teraz przydzielić zasoby łącza do każdego z wybranych terminali mobilnych (etap 4B). W systemach w dziedzinie czasu, oznacza to, że odpowiednie przedziały czasowe są przydzielone do wybranej grupy terminali mobilnych dla transmisji do niej danych. [0025] W systemach w dziedzinie czasu i częstotliwości, kombinacje czasowoczęstotliwościowe dzieli się na bloki zasobów czasowo-częstotliwościowych, a odpowiednie bloki zasobów są przydzielone do każdego z terminali mobilnych w wybranej podgrupie terminali mobilnych. Ten przydział bloków obejmuje również określenie przydziału mocy i/lub wag transmisji dla wyboru podgrupy terminali mobilnych. [0026] Alternatywnie, na tym etapie nie można wykonać żadnego przydziału zasobów łącza, przez co sposób przechodzi bezpośrednio z etapu 4A do etapu 4C. [0027] W etapie 4C, wybrane terminale mobilne są informowane o swoim wyborze przy zastosowaniu transmisji odpowiednich komunikatów wyboru ze stacji bazowej 10 do danych terminali mobilnych 20 przy użyciu nadajnika stacji bazowej 105 i anteny 109. W przykładach wykonania wynalazku, informacja o wstępnym przydziale jest transmitowana do terminali mobilnych w wybranej podgrupie przy pomocy odpowiednich dedykowanych sygnałów pilotujących, które stosują odpowiedni przydział mocy i/lub wagi transmisji określone dla danych terminali mobilnych. Każdy komunikat wyboru może także zawierać informacje dotyczące rodzaju informacji zwrotnej, która jest wymagana z terminala mobilnego 20. Opcje różnych rodzajów informacji zwrotnej zostaną omówione poniżej. Wybrany terminal mobilny 20 odbiera komunikat wyboru (etap 5A) przez antenę 211 i odbiornik 209, a w odpowiedzi na odbiór, generuje i transmituje informację zwrotną (etap 5B) do stacji bazowej. [0028] Odbiór komunikatu wyboru przez terminal mobilny sprawia, że terminal mobilny 20 transmituje informację zwrotną, taką jak CSI, CQI lub wskaźnik wyboru wiązki do stacji

8 - 7 - bazowej 10. W przypadku, gdy jednostka przydziału zasobów 103 przydzieliła konkretne zasoby łącza stacji mobilnej, informacja zwrotna dotyczy tych konkretnych zasobów. Ponieważ sygnał wstępnego przydziału jest transmitowany ze stacji bazowej 10 za pomocą określonych wag transmisji i/lub przydziałów mocy, terminale mobilne są w stanie dokładnie obliczyć odpowiednio poziomy zakłóceń kanału. Pozwala to następnie informacji zwrotnej dostarczonej do stacji bazowej na bycie bardziej dokładną, co umożliwia przeprowadzenie bardziej precyzyjnej adaptacji łącza. [0029] Informacja zwrotna jest odbierana z każdego terminala mobilnego wybranej podgrupy terminali mobilnych 20 przez stację bazową 10 (etap 4D), za pomocą anteny 109 i odbiornika107. Kontroler 101 i jednostka przydziału zasobów 103 następnie stosuje odebraną informację zwrotną aby umożliwić szeregowanie, adaptację łącza i inną wymaganą adaptację trybu transmisji dla wybranej podgrupy terminali mobilnych 20 (etap 4E). Rzeczywista ilość szeregowania, która musi być wykonana na tym etapie jest zależna od ilości wykonanej natychmiast po wyborze terminali mobilnych w etapie 4A. Jeśli zasoby są całkowicie przydzielone w etapie 4B, przeprowadzanie dalszego szeregowania nie jest wymagane. Oczywiście jednak, gdy w etapie 4B szeregowanie nie zostało ukończone, wtedy ukończenie szeregowania jest wymagane na etapie 4E. [0030] Adaptacja transmisji może obejmować wybór trybu transmisji. Na przykład, wybór trybu transmisji może obejmować wybór trybów modulacji i szybkości kodowania, i/lub wybór jednego lub większej liczby trybów z grupy zawierającej tryb zróżnicowania przestrzennego, tryb pojedynczego strumienia, tryb wielu strumieni, tryb wielu strumieni tworzonych wiązką, itp. [0031] Po zaszeregowaniu i adaptacji trybu transmisji dane są transmitowane (etap 4F) ze stacji bazowej do wybranej podgrupy terminali mobilnych przy użyciu przydzielonych zasobów. Następnie terminale mobilne odbierają transmitowane dane (etap 5C). [0032] Jak wspomniano powyżej, komunikat wyboru wysłany do terminala mobilnego 20 może zawierać informacje określające rodzaj informacji zwrotnej, która ma wrócić do stacji bazowej. Na przykład można określić informację zwrotną dotyczącą poziomu bloku lub poziomu ramki. Jak wiadomo, informacja zwrotna dotycząca poziomu ramki wymaga mniejszego obciążenia niż informacja zwrotna dotycząca poziom bloku. [0033] Dla terminali mobilnych o wysokiej mobilności korzystnie powinna być wybierana informacja zwrotna dotycząca poziomu ramki. Dla terminali mobilnych umieszczonych na obrzeżach komórki, które nie obsługują wystarczająco wysokiej przepływności dla blokowej informacji zwrotnej powinniśmy również stosować informację zwrotną dotyczącą poziomu ramki. Jeśli jednostka przydziału zasobów przydzieli zasoby terminalom mobilnym po wyborze podgrupy, wtedy można zastosować informację zwrotną dotyczącą poziomu ramki dla dalszego zmniejszenia obciążenia informacji zwrotnej. [0034] Dla informacji zwrotnej dotyczącej poziomu ramki, informacja zwrotna może być uśredniona w terminalach mobilnych, które mają zastosować informację zwrotną dotyczącą poziomu ramki. Odpowiednio, na użytkownika na ramkę wymagana jest tylko jedna

9 - 8 - transmisja informacji zwrotnej. To znacznie zmniejsza ilość informacji zwrotnej transmitowanej do stacji bazowej. [0035] Jeśli ma być wykonanie szeregowanie w dziedzinie częstotliwości oraz adaptacja, wtedy wymagana jest informacja zwrotna dotycząca poziomu bloku z wybranych terminali mobilnych. Na przykład, jeśli ma być zastosowane szeregowanie PFTF lub wstępne kodowanie blokowe lub tworzenie wiązki, wtedy wymagana jest informacja zwrotna dotycząca poziomu bloku. [0036] Wybierając podgrupę terminali mobilnych ilość informacji zwrotnych transmitowanych do stacji bazowej jest zmniejszona z ilości, w której terminale mobilne stale transmitują informacje zwrotne według określonego schematu. W przykładach wykonania wynalazku, informacja zwrotna jest wymagana jedynie od wybranych terminali mobilnych. Ponadto, określenie odpowiedniego typu mechanizmu zwrotnego informacji zwrotnej pozwala systemowi na dalsze zmniejszenie ilości transmitowanej informacji zwrotnej. [0037] Należy zdawać sobie sprawę, że informacja zwrotna stosowana do adaptacji łącza i inne adaptacje w trybie transmisji w przykładach wykonania wynalazku mogą być zapewnione przez pomiar jakości odpowiedni dla danego łącza radiowego. Na przykład, stosowana może być informacja o charakterystyce kanału (CSI) lub informacja wskaźnika jakości kanału (CQI), wagi transmisji lub wskaźnik wyboru wiązki. [0038] Techniki opisane w odniesieniu do transmisji danych połączenia zstępującego są stosowane do transmisji wstępującej, aczkolwiek z pewnymi różnicami, w sposób opisany poniżej. [0039] Stacja bazowa 10 nadal podejmuje decyzję wyboru dotyczącą terminali mobilnych, po odebraniu odpowiednich żądań transmisji z terminali mobilnych. Komunikat wyboru zawiera informacje dotyczące tego, które terminale mobilne powinny transmitować swój pilotujący sygnał transmisji i prawdopodobnie dodatkowe informacje dotyczące pasma dla transmisji pilotujących. Stacja bazowa odbiera sygnały pilotujące, a następnie generuje informację na temat kanału odpowiadającą informacji zwrotnej omówionej powyżej. Kontroler 101 oraz jednostka przydziału zasobów 103 stosuje informację dotyczącą kanału dla zaszeregowania transmisji oraz dla zapewnienia informacji dotyczącej adaptacji transmisji do terminali mobilnych. [0040] Techniki opisane powyżej umożliwiają szerokopasmowemu bezprzewodowemu systemowi telekomunikacyjnemu zmniejszenie ilości wymaganego pasma w połączeniu wstępującym do transmisji informacji zwrotnej z terminali mobilnych do stacji bazowej, jednocześnie zachowując wymaganą wysoką jakość aktualnej informacji zwrotnej. Informacje zwrotna o wysokiej jakości zapewnia wykonanie adaptacji transmisji wysokiej jakości, umożliwiając komunikację wysokiej jakości pomiędzy stacją bazową i terminalami mobilnymi. Techniki są stosowane dla każdego systemu, w którym wspólne zasoby są rozdzielone dla terminali mobilnych. Na przykład, systemy CDMA o wielu nośnych, systemy OFDMA lub systemy HSDPA mogą korzystać z technik stosujących wynalazek.

10 - 9 - Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób kontroli zasobów łącza w bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym, przy czym zasoby łącza są zapewniane przez stację bazową systemu, umożliwiając komunikację od stacji bazowej do wielu terminali mobilnych, przy czym sposób obejmuje: wybór (4A) podgrupy terminali mobilnych z wielu terminali mobilnych komunikujących się ze stacją bazową; wstępny przydział (4B) zasobów łącza do terminali mobilnych w wybranej podgrupie terminali mobilnych; określenie (4B) wag transmisji dla każdego z terminali mobilnych w podgrupie terminali mobilnych; wysłanie (4C) odpowiednich komunikatów wyboru do terminali mobilnych w podgrupie terminali mobilnych, przy czym każdy komunikat wyboru zawiera informację wstępnego przydziału dla danego terminala mobilnego i jest transmitowany w postaci dedykowanego sygnału pilotującego za pomocą określonych wag transmisji dla danego terminala mobilnego; otrzymanie (4D) informacji zwrotnej z terminali mobilnych w wybranej podgrupie, przy czym taka informacja zwrotna jest zapewniona w odpowiedzi na odbiór komunikatu wyboru, informacja zwrotna zawiera informację zakłóceń kanału; wykonanie (4E) adaptacji trybu transmisji dla terminali mobilnych w wybranej podgrupie, w zależności od otrzymanej informacji zwrotnej. 2. Sposób według zastrz. 1, w którym terminale mobilne w wielu terminalach mobilnych aktywnie oczekują w trybie odbioru danych pakietowych. 3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, w którym wstępne przydzielanie zasobów łącza obejmuje wstępne przydzielanie wiązek transmisji. 4. Sposób według któregokolwiek z zastrz. od 1 do 3, w którym wybór podgrupy terminali mobilnych jest dokonywany w oparciu o wcześniej określone kryteria wyboru, które obejmują cechy usługi, rozmiar bufora transmisji, priorytet transmisji i przewidywanie przekazania. 5. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, w którym wykonanie (4E) adaptacji trybu transmisji obejmuje wybór trybu transmisji obejmujący tryby modulacji i szybkości kodowania dla wybranych terminali mobilnych. 6. Sposób odbierania danych na terminalu mobilnym bezprzewodowego systemu telekomunikacyjnego ze stacji bazowej, przy czym sposób obejmuje: odbieranie (5a) komunikatu wyboru ze stacji bazowej, przy czym komunikat wyboru zawiera informacje o wstępnym przydziale zasobów kanału, i jest

11 transmitowany w postaci dedykowanego sygnału pilotującego za pomocą wag transmisji określonych dla terminalu mobilnego; transmisję (5B) informacji zwrotnej do stacji bazowej w odpowiedzi na odbiór z niej komunikatu wyboru, przy czym informacja zwrotna zawiera informacje o zakłóceniach kanału i odbieranie (5C) danych ze stacji bazowej przy pomocy wstępnie przydzielonych zasobów. 7. Stacja bazowa (10) do zastosowania w bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym, przy czym stacja bazowa zawiera: kontroler (101) gotowy do wyboru podgrupy terminali mobilnych z wielu terminali mobilnych komunikujących się ze stacją bazową; jednostkę przydziału zasobów (103) gotową do wstępnego przydziału zasobów łącza do terminali mobilnych w wybranej podgrupie terminali mobilnych oraz określenia wag transmisji dla każdego z terminali mobilnych w podgrupie terminali mobilnych; nadajnik (105) reagujący na jednostkę przydziału zasobów, gotowy do wysyłania odpowiednich komunikatów wyboru do terminali mobilnych w podgrupie terminali mobilnych, przy czym każdy komunikat wyboru zawiera informację wstępnego przydziału i jest transmitowany w postaci dedykowanego sygnału pilotującego za pomocą odpowiednich, określonych wag transmisji dla danego terminala mobilnego; odbiornik (107) gotowy do otrzymywania informacji zwrotnej z terminali mobilnych w wybranej podgrupie, przy czym taka informacja zwrotna jest zapewniona w odpowiedzi na odbiór takich komunikatów wyboru; jednostkę przydziału zasobów (103) ponadto gotową do wykonania adaptacji trybu transmisji dla terminali mobilnych, w wybranej podgrupie w zależności od otrzymanej informacji zwrotnej. 8. Stacja bazowa według zastrz. 7, w której kontroler (101) jest gotowy do wyboru terminali mobilnych z wielu terminali mobilnych, które aktywnie oczekują w trybie odbioru danych pakietowych. 9. Stacja bazowa według zastrz. 7 albo 8, w której jednostka wstępnego przydziału jest gotowa do wstępnego przydziału wiązek transmisji. 10. Stacja bazowa według któregokolwiek z zastrz. od 7 do 9, w której wybór podgrupy terminali mobilnych jest dokonywany w oparciu o wcześniej określone kryteria wyboru. 11. Stacja bazowa według któregokolwiek z zastrz. od 7 do 11, w której jednostka przydziału zasobów (103) jest gotowa do informowania każdego z terminali mobilnych w wybranej podgrupie terminali mobilnych o wyborze.

12 Stacja bazowa według któregokolwiek z zastrz. od 7 do 11, w której adaptacja trybu transmisji obejmuje wybór trybu transmisji obejmujący tryby modulacji i szybkości kodowania dla wybranych terminali mobilnych. 13. Terminal mobilny (20) do zastosowania w bezprzewodowym systemie telekomunikacyjnym, przy czym terminal mobilny (20) zawiera: odbiornik (209) gotowy do odbioru komunikatu wyboru ze stacji bazowej, przy czym komunikat wyboru zawiera informacje o wstępnym przydziale w odniesieniu do wstępnie przydzielonych zasobów kanału, i jest transmitowany ze stacji bazowej w postaci dedykowanego sygnału pilotującego za pomocą wag transmisji określonych dla terminalu mobilnego; jednostkę generowania informacji zwrotnej (203) gotową do generowania informacji zwrotnej stosującej odebrane informacje o wstępnym przydziale, informacje o dedykowanym kanale pilotującym, informacje zwrotne zawierające informacje o zakłóceniach kanału; i nadajnik (207) do transmisji informacji zwrotnej do stacji bazowej w odpowiedzi na odbiór z niej komunikatu wyboru, odbiornik (209) również gotowy do obioru danych przez wstępnie przydzielone zasoby kanału. 14. Terminal mobilny (20) według zastrz. 13, w którym jednostka generującą informację zwrotną (203) jest gotowa oszacować zakłócenia kanału przy pomocy komunikatu wyboru. 15. Terminal mobilny (20) według któregokolwiek z zastrz. 13 albo 14, w którym jednostka generującą informację zwrotną (203) jest gotowa oszacować moc sygnału oraz parametry macierzy kanału przy pomocy wspólnego sygnału pilotującego. 16. Terminal mobilny (20) według zastrz. 15, w którym jednostka generującą informację zwrotną (203) jest gotowa oszacować wskaźniki jakości kanału przy pomocy oszacowanej mocy sygnału i parametrów macierzy kanału. Sporządziła i zweryfikowała Anna Stenzel Rzecznik patentowy

13 Figura 1

14 - 13 -

15 - 14 -

16 - 15 -

17 - 16 -

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162639 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.04 04292.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 28/12 (09.01) H04W 92/12

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2198550. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2008 08724223.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2198550. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2008 08724223. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2198550 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2008 08724223.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2095556. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.12.2007 07856800.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2095556. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.12.2007 07856800. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2095556 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.12.2007 07856800.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2335432 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.09 09788527.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1867060 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.04.2005 05732783.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04B 1/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171664 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.12.04 0480016. (1) Int. Cl. H04B7/06 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2262324 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.06 162907.9 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2522183 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.12.2010 10810792.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/18 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317797 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (19) PL (11) 181841 (13) B1 (51) IntCl7 G01D 3/00 G01R

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2060144 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2007 07811443.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/00 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326133. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 11001882.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326133. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 11001882. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326133 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.2008 11001882.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 72/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699253 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2006 06004054.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 36/32 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087633. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.08.2007 07814221.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087633. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.08.2007 07814221. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087633 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.08.2007 07814221.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 1/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2260652 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.04.2008 08724335.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328822 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.09.2009 09782487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 15/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2085942 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.12.2008 08021985.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2528702 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2010 10796315.9 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 53/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Różnice między sieciami przewodowymi a bezprzewodowymi w kontekście protokołów dostępu do łącza Zjawiska wpływające na zachowanie rywalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane 24 Metody wielodostępu podział, podstawowe własności pozwalające je porównać. Cztery własne przykłady metod wielodostępu w rożnych systemach telekomunikacyjnych Metody wielodostępu do kanału z możliwością

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326839 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2008 08813786.4 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2140700 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.04.2008 08749280.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 24/00 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2178331 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.04.2007 10150539.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 68/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18633 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.0.07 070723.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 60/04 (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131601. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2007 07720395.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131601. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2007 07720395. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131601 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.07 07739.8 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/ (09.01) H04W 36/08

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16460 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.0.04 04738181.9 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 28/18 (09.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2057877 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.11.2008 08019246.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A01C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661542 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.08.2004 04762070.3 (51) Int. Cl. A61G7/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 309247 (2 2 ) Data zgłoszenia: 23.11.1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 24924 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11. 190492.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G07F 1/00 (06.01) B60L 11/18

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 8294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.01.08 08001421.0 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US93/11439

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US93/11439 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 309248 (22) Data zgłoszenia: 24.11.1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2345175 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2009 09792741.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 1 2 ) OPIS PATENTOWY ( 1 9 ) PL (11) 187506 ( 1 3 ) B1 (21) Numer zgłoszenia 324539 ( 5 1 ) IntCl7 H04L 17/00 (22) Data zgłoszenia 28.01.1998

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL BUP 26/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL BUP 26/ PL 67418 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120114 (22) Data zgłoszenia: 10.06.2011 (19) PL (11) 67418 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo