SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2015 r. Druk nr 914 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dr Łukasz Kamiński Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szanowny Panie Marszałku, stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1075) mam zaszczyt przekazać Informację o działalności Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., która zgodnie z ustawowym obowiązkiem, została zatwierdzona przez Radę IPN uchwałą nr 2/2015 z dnia 12 marca 2015 roku. Jednocześnie chciałbym poinformować, że do Kancelarii Senatu przesłałem informację o działalności w wersji na tablety celem przekazania Senatorom. Rok ubiegły był szczególnie ważny dla Instytutu Pamięci Narodowej z uwagi na przypadające w tym czasie ważne rocznice wydarzeń konstytuujących działalność IPN 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej i postania Polskiego Państwa Podziemnego, 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego oraz 25. rocznicę upadku komunizmu w Polsce. W ich ramach IPN przeprowadził szereg działań na polu szeroko rozumianej edukacji publicznej, takich jak wystawy, konferencje naukowe, publikacje, portale internetowe. Szczególnie szeroki zasięg przybrały działania związane z rocznicą powstania Polskiego

2 Państwa Podziemnego, aktywnie zaangażowały się w nie m.in. liczne samorządy. Z dużym zainteresowaniem spotkał się przygotowany przez Biuro Edukacji Publicznej ogólnopolski projekt wystawienniczy Polska Walcząca. Do priorytetów Instytutu należy przywracanie pamięci o ofiarach systemów totalitarnych. W 2014 roku kontynuowane były prowadzone w wielu miejscach w Polsce poszukiwania nieznanych miejsc ich pochówku oraz prace identyfikacyjne. Projekt poszukiwań ofiar terroru komunistycznego realizowany jest na podstawie porozumienia IPN z Ministerstwem Sprawiedliwości i Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Dzięki współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym udało się do dnia dzisiejszego zidentyfikować 41 zamordowanych. Instytut, w miarę swoich kompetencji stara się także wspierać ofiary represji oraz bohaterów walki z systemami totalitarnymi. Obok aktywnego udziału w pracach legislacyjnych (zakończonych m.in. zmianą zasad odznaczania Krzyżem Wolności i Solidarności) warto wspomnieć o akcji Masz Prawo, zainicjowanej wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką. Ma ona na celu niesienie pomocy prawnej osobom represjonowanym przez władze komunistyczne w okresie PRL. W działania te zaangażowali się prokuratorzy pionu Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN. Archiwum IPN nieustannie się unowocześnia, trwa proces informatyzacji i digitalizacji zbiorów. W 2014 r. zainaugurowano także działalność Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej, udzialającego kompleksowych informacji o ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu ( ). Akcja ta spotkała się z szerokim odzewem, w krótkim czasie wpłynęło wiele zapytań o losy bliskich. Największym wyzwaniem w ubiegłym roku były wybory samorządowe, w efekcie których do Biura Lustracyjnego wpłynęło nowych oświadczeń lustracyjnych. Doświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie rozliczeń z przeszłością wzbudza coraz szersze zainteresowanie na całym świecie. W roku ubiegłym IPN zorganizował wizyty studialne dla instytucji i organizacji z Tunezji, Kuby, Korei Południowej, Wenezueli, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. W tym roku minie piętnaście lat od powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Patrząc na osiągnięcia wszystkich pionów IPN w 2014 r. pragnę wyrazić przekonanie, że dobrze wypełniamy zadania, jakie kilkanaście lat temu postawiono przed Instytutem. Z poważaniem (-) Łukasz Kamiński

3 ... T o c z o n o z p o l e c e n i a M a r s z a k a S e n a t u...

4

5 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 1 STYCZNIA 2014 R. 31 GRUDNIA 2014 R. Warszawa 2015

6 Struktura IPN PREZES RADA Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Biuro Edukacji Publicznej Biuro Lustracyjne ODDZIAŁY DELEGATURY OKŚZpNP OBUiAD OBEP OBL

7 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 1 STYCZNIA 2014 R. 31 GRUDNIA 2014 R. Warszawa 2015

8

9 p transitional justice

10 Wsp

11 W y C pni bs Biur

12 7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN S Sprawy Wy Wyko Dotacje Wynagrodzenia Honoraria i wynagrodzenia bezosobowe

13 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN Wstęp I 7

14 Informacja o działalności IPN 2014 r. W Die Waffenschmiede des Dritten Reiches. Die Rüstungsindustrie in Oberschlesien 8

15 Wstęp während des Zweiten Weltkrieges The History of the Forgotten German Camp. Nazi Ideology and Genocide at Szmalcowka w 9

16 Informacja o działalności IPN 2014 r. II 10

17 Wstęp w tów w III z 11

18 Informacja o działalności IPN 2014 r. ra 12

19 Wstęp IV W V transitional justice 13

20 Informacja o działalności IPN 2014 r. *** 14

21 Sprawozdanie z działalności Rady IPN 1. Sprawozdanie z działalności Rady IPN 15

22 Informacja o działalności IPN 2014 r. 16

23 Sprawozdanie z działalności Rady IPN 17

24

25 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN 2. Współpraca krajowa W 19

26 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 20

27 Współpraca krajowa - 21

28 Informacja o działalności IPN 2014 r. 22

29 Współpraca krajowa a 23

30 Informacja o działalności IPN 2014 r. dawnych kresach Rzeczypospolitej - 24

31 Współpraca krajowa W W w w -. wiec. 25

32 Informacja o działalności IPN 2014 r r. w peville 26

33 Współpraca krajowa Krzysz 27

34 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 28

35 Współpraca międzynarodowa 3. Współpraca międzynarodowa w transitional justice transitional justice 29

36 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 30

37 Współpraca międzynarodowa W szyna. 31

38 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 2014 r. z 32

39 Współpraca międzynarodowa.. w 2013 r r 33

40 Informacja o działalności IPN 2014 r. Chram Chram 34

41 Współpraca międzynarodowa W Secret Services W 35

42 Informacja o działalności IPN 2014 r. W i 36

43 Współpraca międzynarodowa W i call for papers 37

44 Informacja o działalności IPN 2014 r. i 38

45 Współpraca międzynarodowa 39

46 Informacja o działalności IPN 2014 r. 40

47 Współpraca międzynarodowa 41

48 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 42

49 Współpraca międzynarodowa 43

50 Informacja o działalności IPN 2014 r. sto ruin W 44

51 Współpraca międzynarodowa 45

52 Informacja o działalności IPN 2014 r. nioniemieckiego w Skandynawii ryczne - zacji wiecka polityka pogranicza -. 46

53 Współpraca międzynarodowa 2012 r. 47

54 Informacja o działalności IPN 2014 r. ambasador at large w 48

55 Edukacja i badania naukowe 4. Edukacja i badania naukowe 49

56 Informacja o działalności IPN 2014 r. - W 50

57 Edukacja i badania naukowe - W 51

58 Informacja o działalności IPN 2014 r W sieci. Rzecz o powojennych siatkach wywiadowczych - tzw. bandytyzmem Resortu 52

59 Edukacja i badania naukowe w Toruniu. Kluby Inteli- - Wczo- - 53

60 Informacja o działalności IPN 2014 r. oks in Cold War So-. 54

61 Edukacja i badania naukowe - Nie tylko 55

62 Informacja o działalności IPN 2014 r The 56

63 Edukacja i badania naukowe - nowania

64 Informacja o działalności IPN 2014 r. Die Waffenschmiede des Dritten Reiches. Die Rüstungsindustrie in Oberschlesien während des Zweiten Weltkrieges The History of the Forgotten German Camp. Nazi Ideology and Genocide at Szmalcowka Identitas i

65 Edukacja i badania naukowe kultura Rok Rado- -. W 59

66 Informacja o działalności IPN 2014 r. w W - Szczecin na tle kraju 60

67 Edukacja i badania naukowe 61

68 Informacja o działalności IPN 2014 r. Armia Krajowa w dokumentach 62

69 Edukacja i badania naukowe W Komunistyczny apa- 63

70 Informacja o działalności IPN 2014 r. - - W 64

71 Edukacja i badania naukowe Etos gniewu. Antykomunistyczne. Szlakiem Narbutta. Or- w dokumentach 65

72 Informacja o działalności IPN 2014 r. 66

73 Edukacja i badania naukowe 67

74 Informacja o działalności IPN 2014 r. 68

75 Edukacja i badania naukowe 69

76 Informacja o działalności IPN 2014 r. Symbole Narodowe 70

77 Edukacja i badania naukowe Ocaleni z nieludzkiej ziemi 71

78 Informacja o działalności IPN 2014 r. Ocaleni z nieludzkiej ziemi. - 72

79 Edukacja i badania naukowe 73

80 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 74

81 Edukacja i badania naukowe w 75

82 Informacja o działalności IPN 2014 r. 76

83 Edukacja i badania naukowe Huzara 77

84 Informacja o działalności IPN 2014 r. 78

85 Edukacja i badania naukowe 79

86 Informacja o działalności IPN 2014 r

87 Edukacja i badania naukowe W. wy 81

88 Informacja o działalności IPN 2014 r. W Kamienie na szaniec 82

89 Edukacja i badania naukowe W 83

90 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 84

91 Edukacja i badania naukowe 85

92 Informacja o działalności IPN 2014 r

93 Edukacja i badania naukowe w 87

94 Informacja o działalności IPN 2014 r. 88

95 Edukacja i badania naukowe W 89

96 Informacja o działalności IPN 2014 r. i Chram W poszukiwaniu utraconego krajobrazu 90

97 Edukacja i badania naukowe i 91

98 Informacja o działalności IPN 2014 r. 92

99 Edukacja i badania naukowe 93

100 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 94

101 Edukacja i badania naukowe. 95

102 Informacja o działalności IPN 2014 r

103 Edukacja i badania naukowe Studia Studia za W 97

104 Informacja o działalności IPN 2014 r. i 98

105 Edukacja i badania naukowe W Gru- 99

106 Informacja o działalności IPN 2014 r. Wiwisekcja - Konspiracja akowska i poakowska w powie- - - Stefan Dzienniki 100

107 Edukacja i badania naukowe Stenogramy I tura II tura spra w 101

108 Informacja o działalności IPN 2014 r. 102

109 Działalność archiwalna 5. Działalność archiwalna Inwentarz zasobu archiwalnego 103

110 Informacja o działalności IPN 2014 r. 104

111 Działalność archiwalna 1. i inne w (w , ,66 927,04 646,20 326,27 301,40 260,38 255,49 242,96 221,32 169,79 133,72 53,32 36,40 BUiAD Wroc aw Katowice Kraków Rzeszów Lublin Bia ystok Pozna Del. Bydgoszcz Gda sk Szczecin Del. Kielce Del. Radom zasób ewidencyjny - mb 105

112 Informacja o działalności IPN 2014 r. z W w 106

113 Działalność archiwalna 107

114 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 108

115 Działalność archiwalna i 109

116 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 110

117 Działalność archiwalna 2. i w (w , , ,85 0,05 19,26 8,83 0,77 8 6,24 7,66 6,47 0,66 4,7 4,02 3,09 2,24 1,59 0,53 1,39 1 0,36 BUiAD Del. Bydgoszcz Katowice Wroc aw Kraków Gda sk Pozna Del. Kielce Rzeszów Bia ystok ód Szczecin Lublin Del. Olsztyn Del. Radom nabytki ubytki 111

118 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 112

119 Działalność archiwalna 113

120 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 114

121 Działalność archiwalna nianiu i 115

122 Informacja o działalności IPN 2014 r.. i 116

123 Działalność archiwalna i 117

124 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 118

125 Działalność archiwalna 119

126 Informacja o działalności IPN 2014 r. 120

127 Działalność archiwalna 121 w

128 Informacja o działalności IPN 2014 r. 3. w r BUiAD Wroc aw Katowice G sk Szczecin Rzesz w Pozna Bia ystok Lublin Warszawa Del. By oszcz Krak w Del. Kielce Del. Ra om Del. Olsztyn Dokumentacja aktowa i mikrofilmy - j.a. Dokumentacja fot raficzna - obrazy 122

129 Działalność archiwalna 123

130 Informacja o działalności IPN 2014 r. 124

131 Działalność archiwalna audio 125

132 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 126

133 Działalność archiwalna 4. spraw w pionu (dane w i w BUiAD Warszawa Kraków Katowice Wroc aw Szczecin Rzeszów Pozna Bia ystok Gda sk ód Lublin Del. Bydgoszcz Del. Radom Del. Kielce Del. Olsztyn Del. Opole Wp ywaj cych Zrealizowanych ostatecznie 127

134 Informacja o działalności IPN 2014 r r. 128

135 Działalność archiwalna. 129

136 Informacja o działalności IPN 2014 r. 130

137 Działalność archiwalna Klan w 9736 spraw i w 131

138 Informacja o działalności IPN 2014 r. 132

139 Działalność archiwalna 133

140 Informacja o działalności IPN 2014 r. 134

141 Działalność archiwalna Warszawa

142 Informacja o działalności IPN 2014 r

143 Działalność archiwalna

144 Informacja o działalności IPN 2014 r

145 Działalność archiwalna Warszawa

146 Informacja o działalności IPN 2014 r

147 Działalność archiwalna Warszawa

148 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

149 Działalność archiwalna Warszawa Warszawa

150 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

151 Działalność archiwalna Warszawa Warszawa

152 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

153 Działalność archiwalna T T

154 Informacja o działalności IPN 2014 r

155 Działalność archiwalna Warszawa

156

157 Ściganie zbrodni 6. Ściganie zbrodni 151

158 Informacja o działalności IPN 2014 r. 152

159 Ściganie zbrodni 153

160 Informacja o działalności IPN 2014 r. 154

161 Ściganie zbrodni. 155

162 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 2014 r Warszawa w 2014 r. w 2014 r r Warszawa

163 Ściganie zbrodni

164 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

165 Ściganie zbrodni Warszawa * ** * * ** Warszawa *

166 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 2014 r. w 2014 r r Warszawa w

167 Ściganie zbrodni Warszawa Warszawa

168 Informacja o działalności IPN 2014 r

169 Ściganie zbrodni 10. Warszawa pro bono. z 163

170 Informacja o działalności IPN 2014 r. 164

171 Ściganie zbrodni z 165

172 Informacja o działalności IPN 2014 r. art. 2 ust. 1 Rzeszowie 166

173 Ściganie zbrodni w War 167

174 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

175 Ściganie zbrodni expresis verbis art. 1 ust. 2 W Warszawa

176 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa i 170

177 Ściganie zbrodni w 171

178 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

179 Ściganie zbrodni W 173

180 Informacja o działalności IPN 2014 r. 174

181 Ściganie zbrodni 175

182 Informacja o działalności IPN 2014 r. w wy 176

183 Ściganie zbrodni 177 w

184 Informacja o działalności IPN 2014 r. Warsza W 178

185 Ściganie zbrodni W w 179

186 Informacja o działalności IPN 2014 r W

187 Ściganie zbrodni i 181

188 Informacja o działalności IPN 2014 r. 182

189 Ściganie zbrodni w 183

190 Informacja o działalności IPN 2014 r. Trzech kumpli.. i 184

191 Ściganie zbrodni. w 185

192 Informacja o działalności IPN 2014 r.. 186

193 Ściganie zbrodni w i 187

194 Informacja o działalności IPN 2014 r. 188

195 Ściganie zbrodni 0 1a 1b 2 2a 2b 3 3a 3b 4 4a 4b Bi Ka Kr Wa Wr

196 Informacja o działalności IPN 2014 r. na na Bi Ka Kr Wa Wr

197 Lustracja 7. Lustracja wy 191

198 Informacja o działalności IPN 2014 r. 192

199 Lustracja Warszawa e-kancelaria 193

200 Informacja o działalności IPN 2014 r. 194

201 Lustracja w

202 Informacja o działalności IPN 2014 r

203 Lustracja

204 Informacja o działalności IPN 2014 r. Wpisy

205 Lustracja 199

206 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 200

207 Lustracja Warszawa

208 Informacja o działalności IPN 2014 r pu W 202

209 Lustracja luty

210 Informacja o działalności IPN 2014 r

211 Lustracja w 2014 r. w 2014 r. a b Warszawa

212 Informacja o działalności IPN 2014 r. w

213 Lustracja Warszawa Warszawa 207

214 Informacja o działalności IPN 2014 r. 208

215 Lustracja 209

216 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 210

217 Lustracja W 211

218 Informacja o działalności IPN 2014 r. 212

219 Budżet 8. Budżet

220 Informacja o działalności IPN 2014 r na 2014 r. w 2014 r.*

221 Budżet Ustawa

222 Informacja o działalności IPN 2014 r w 216

223 Budżet

224 Informacja o działalności IPN 2014 r. 218

225 Budżet 219

226 Informacja o działalności IPN 2014 r. 220

227 Budżet 2013 r. na 2014 r. na 2014 r r w 2014 r

228 Informacja o działalności IPN 2014 r

229 Budżet 2015 r

230 Informacja o działalności IPN 2014 r. e-kancelarii 224

231 Budżet i 225

232 Informacja o działalności IPN 2014 r ,12% ,98% % ,15% Udost pnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN Prowadzenie ledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzko ci i innych Przygotowanie i publikowanie informacji dotycz cych funkcjonariuszy organów bezpiecze stwa pa twa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy pa twowych i partyjnych z lat oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru o wiadcze lustracyjnych Prowadzenie dzia lno ci edukacyjnej, badawczej, wydawniczej i dokumentacyjnej

233 Budżet 227

234 Informacja o działalności IPN 2014 r W

235 Budżet

236 Informacja o działalności IPN 2014 r. 230

237 Załącznik nr 1: Wydawnictwa Wykaz skrótów IPN WYKAZ SKRÓTÓW 231

238 Informacja Wykaz skrótówo działalności IPN 2014 r. 232

239 Załącznik nr 1: Wydawnictwa Wykaz skrótów IPN 233

240 Informacja Wykaz skrótówo działalności IPN 2014 r. 234

241 Załącznik nr 1: Wydawnictwa Wykaz skrótów IPN 235

242

243 ANEKS

244

245 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN ZAŁĄCZNIK NR 1: WYDAWNICTWA IPN zdrajcy i obrona

246 Informacja o działalności IPN 2014 r

247 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN roku roku Emigracja 241

248 Informacja o działalności IPN 2014 r Die Waffenschmiede des Dritten Reiches. Die deutsche Rüstungsindustrie in Oberschlesien während des Zweiten Weltkrieges towej

249 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN mentach i relacjach s

250 Informacja o działalności IPN 2014 r funkcjonowania

251 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN s

252 Informacja o działalności IPN 2014 r skiej 246

253 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN Od stanu wojennego do zmian ustrojowych w kraju Gdy wieje wiatr historii 2. cyjne dla nauczyciela i ucznia klasy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej territory incorporated into the Third Reich 247

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2014 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I GRUP UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STOR Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 877 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 936 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy (2) z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G.

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Piramowicza 16 Bank BGŻ 24h 3 dolnośląskie 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland Aleksandrów Kujawski Słowackiego 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71 Andrychów ul. Rynek 33 Augustów Rynek Z. Augusta 33 Barlinek Rynek 5 Bartoszyce KĘTRZYŃSKA 11 Romix Bełchatów 9-go Maja 28

Bardziej szczegółowo

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 1 00-975 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają: a. Promocja Promocja Satysfakcja gwarantowana Mio 2014, b. Organizator

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE SĄ ZAPISY ORAZ WPŁATY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE PKO GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok Bielawa Bielsk Podlaski Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Lista oddziałów. Lista Oddziałów InPost, w których możliwe jest nadawanie i odbieranie paczek.

Lista oddziałów. Lista Oddziałów InPost, w których możliwe jest nadawanie i odbieranie paczek. Lista oddziałów Lista Oddziałów InPost, w których możliwe jest nadawanie i odbieranie paczek. Przesyłki awizowane (nieodebrane z Paczkomatu InPost w ciągu 3 dni) można odebrać we wszystkich poniższych

Bardziej szczegółowo

BIURKO JBIU 2S 449,- KRZESŁO JKRS 219,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600 HIT! CENOWY

BIURKO JBIU 2S 449,- KRZESŁO JKRS 219,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600 HIT! CENOWY OFERTA MAJ 00 meble pokojowe, tapicerowane, jadalnie, kuchnie, stoły, krzesła 0 Oferta promocyjna ważna od 3.0.05.00 UWAGA: Szczegółowe Informacje o salonach meblowych, biorących udział w promocji mebli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Aparat biofeedback Bielawa Gabinet Prywatny

LISTA REFERENCYJNA. Aparat biofeedback Bielawa Gabinet Prywatny Warszawa, maj 2010 r. LISTA REFERENCYJNA Szanowni Państwo, ELMIKO od ponad 30 lat pracuje dla potrzeb medycyny, a ilość naszych klientów nieustannie się zwiększa. Poniżej pragniemy przedstawić wybrane

Bardziej szczegółowo

BIURKO JBIU 2S 469,- 299,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600. w promocji tkaniny: Micro 25/Kanva 181-1

BIURKO JBIU 2S 469,- 299,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600. w promocji tkaniny: Micro 25/Kanva 181-1 OFERTA MAJ 2010 meble pokojowe, tapicerowane, jadalnie, kuchnie, stoły, krzesła 45 Oferta promocyjna ważna od 23.04 22.05.2010 UWAGA: Szczegółowe Informacje o salonach meblowych, biorących udział w promocji

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Warszawa, lipiec 2009r. Andrychów NZOZ Zespół Poradnia Specjalistycznych i Rehabilitacji Medycznej NEUROMED

LISTA REFERENCYJNA. Warszawa, lipiec 2009r. Andrychów NZOZ Zespół Poradnia Specjalistycznych i Rehabilitacji Medycznej NEUROMED Warszawa, lipiec 2009r. LISTA REFERENCYJNA Szanowni Państwo, ELMIKO od ponad 30 lat pracuje dla potrzeb medycyny, a ilość naszych klientów nieustannie się zwiększa. Poniżej pragniemy przedstawić wybrane

Bardziej szczegółowo

3 - dniowy termin realizacji zamówień

3 - dniowy termin realizacji zamówień System Amadis kolor: buk Dostawa GRATIS w całej Polsce! Narożnik Livonia Bogdan Szewczyk Sp. J. Goszcz ul. Sycowska 16 1626,09 NOWOŚĆ ( przy zakupie powyżej 500 zł ) 1544,79 Stolik S25 210,08 582,47 553,35

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul.

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul. Odzież i obuwie: 5aSec Białystok, (CH Auchan), ul. Produkcyjna 84 Bielsko-Biała, (CH Auchan), ul. Bohaterów Monte Casino 421 Bielsko-Biała, (CH Sfera), ul. Mostowa 5 Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

Bardziej szczegółowo

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty województwo miasto ulica dostepność dolnośląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 24 h dolnośląskie Bielawa 1-go Maja 34 24 h dolnośląskie Bielawa Berlinga 44 24 h dolnośląskie Bielawa pl. Wolności 5 24

Bardziej szczegółowo

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa 9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa Ania Kruk Galeria Jurajska Al. Wojska Polskiego 207 Częstochowa CH Silesia City Center ul. Chorzowska 107 Katowice Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30

Bardziej szczegółowo