SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA"

Transkrypt

1 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2015 r. Druk nr 914 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dr Łukasz Kamiński Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Szanowny Panie Marszałku, stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1075) mam zaszczyt przekazać Informację o działalności Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., która zgodnie z ustawowym obowiązkiem, została zatwierdzona przez Radę IPN uchwałą nr 2/2015 z dnia 12 marca 2015 roku. Jednocześnie chciałbym poinformować, że do Kancelarii Senatu przesłałem informację o działalności w wersji na tablety celem przekazania Senatorom. Rok ubiegły był szczególnie ważny dla Instytutu Pamięci Narodowej z uwagi na przypadające w tym czasie ważne rocznice wydarzeń konstytuujących działalność IPN 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej i postania Polskiego Państwa Podziemnego, 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego oraz 25. rocznicę upadku komunizmu w Polsce. W ich ramach IPN przeprowadził szereg działań na polu szeroko rozumianej edukacji publicznej, takich jak wystawy, konferencje naukowe, publikacje, portale internetowe. Szczególnie szeroki zasięg przybrały działania związane z rocznicą powstania Polskiego

2 Państwa Podziemnego, aktywnie zaangażowały się w nie m.in. liczne samorządy. Z dużym zainteresowaniem spotkał się przygotowany przez Biuro Edukacji Publicznej ogólnopolski projekt wystawienniczy Polska Walcząca. Do priorytetów Instytutu należy przywracanie pamięci o ofiarach systemów totalitarnych. W 2014 roku kontynuowane były prowadzone w wielu miejscach w Polsce poszukiwania nieznanych miejsc ich pochówku oraz prace identyfikacyjne. Projekt poszukiwań ofiar terroru komunistycznego realizowany jest na podstawie porozumienia IPN z Ministerstwem Sprawiedliwości i Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Dzięki współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym udało się do dnia dzisiejszego zidentyfikować 41 zamordowanych. Instytut, w miarę swoich kompetencji stara się także wspierać ofiary represji oraz bohaterów walki z systemami totalitarnymi. Obok aktywnego udziału w pracach legislacyjnych (zakończonych m.in. zmianą zasad odznaczania Krzyżem Wolności i Solidarności) warto wspomnieć o akcji Masz Prawo, zainicjowanej wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką. Ma ona na celu niesienie pomocy prawnej osobom represjonowanym przez władze komunistyczne w okresie PRL. W działania te zaangażowali się prokuratorzy pionu Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN. Archiwum IPN nieustannie się unowocześnia, trwa proces informatyzacji i digitalizacji zbiorów. W 2014 r. zainaugurowano także działalność Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej, udzialającego kompleksowych informacji o ofiarach represji niemieckich i sowieckich w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu ( ). Akcja ta spotkała się z szerokim odzewem, w krótkim czasie wpłynęło wiele zapytań o losy bliskich. Największym wyzwaniem w ubiegłym roku były wybory samorządowe, w efekcie których do Biura Lustracyjnego wpłynęło nowych oświadczeń lustracyjnych. Doświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie rozliczeń z przeszłością wzbudza coraz szersze zainteresowanie na całym świecie. W roku ubiegłym IPN zorganizował wizyty studialne dla instytucji i organizacji z Tunezji, Kuby, Korei Południowej, Wenezueli, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. W tym roku minie piętnaście lat od powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Patrząc na osiągnięcia wszystkich pionów IPN w 2014 r. pragnę wyrazić przekonanie, że dobrze wypełniamy zadania, jakie kilkanaście lat temu postawiono przed Instytutem. Z poważaniem (-) Łukasz Kamiński

3 ... T o c z o n o z p o l e c e n i a M a r s z a k a S e n a t u...

4

5 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 1 STYCZNIA 2014 R. 31 GRUDNIA 2014 R. Warszawa 2015

6 Struktura IPN PREZES RADA Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Biuro Edukacji Publicznej Biuro Lustracyjne ODDZIAŁY DELEGATURY OKŚZpNP OBUiAD OBEP OBL

7 INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI 1 STYCZNIA 2014 R. 31 GRUDNIA 2014 R. Warszawa 2015

8

9 p transitional justice

10 Wsp

11 W y C pni bs Biur

12 7.2. Przygotowywanie i publikowanie katalogów Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN S Sprawy Wy Wyko Dotacje Wynagrodzenia Honoraria i wynagrodzenia bezosobowe

13 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN Wstęp I 7

14 Informacja o działalności IPN 2014 r. W Die Waffenschmiede des Dritten Reiches. Die Rüstungsindustrie in Oberschlesien 8

15 Wstęp während des Zweiten Weltkrieges The History of the Forgotten German Camp. Nazi Ideology and Genocide at Szmalcowka w 9

16 Informacja o działalności IPN 2014 r. II 10

17 Wstęp w tów w III z 11

18 Informacja o działalności IPN 2014 r. ra 12

19 Wstęp IV W V transitional justice 13

20 Informacja o działalności IPN 2014 r. *** 14

21 Sprawozdanie z działalności Rady IPN 1. Sprawozdanie z działalności Rady IPN 15

22 Informacja o działalności IPN 2014 r. 16

23 Sprawozdanie z działalności Rady IPN 17

24

25 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN 2. Współpraca krajowa W 19

26 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 20

27 Współpraca krajowa - 21

28 Informacja o działalności IPN 2014 r. 22

29 Współpraca krajowa a 23

30 Informacja o działalności IPN 2014 r. dawnych kresach Rzeczypospolitej - 24

31 Współpraca krajowa W W w w -. wiec. 25

32 Informacja o działalności IPN 2014 r r. w peville 26

33 Współpraca krajowa Krzysz 27

34 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 28

35 Współpraca międzynarodowa 3. Współpraca międzynarodowa w transitional justice transitional justice 29

36 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 30

37 Współpraca międzynarodowa W szyna. 31

38 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 2014 r. z 32

39 Współpraca międzynarodowa.. w 2013 r r 33

40 Informacja o działalności IPN 2014 r. Chram Chram 34

41 Współpraca międzynarodowa W Secret Services W 35

42 Informacja o działalności IPN 2014 r. W i 36

43 Współpraca międzynarodowa W i call for papers 37

44 Informacja o działalności IPN 2014 r. i 38

45 Współpraca międzynarodowa 39

46 Informacja o działalności IPN 2014 r. 40

47 Współpraca międzynarodowa 41

48 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 42

49 Współpraca międzynarodowa 43

50 Informacja o działalności IPN 2014 r. sto ruin W 44

51 Współpraca międzynarodowa 45

52 Informacja o działalności IPN 2014 r. nioniemieckiego w Skandynawii ryczne - zacji wiecka polityka pogranicza -. 46

53 Współpraca międzynarodowa 2012 r. 47

54 Informacja o działalności IPN 2014 r. ambasador at large w 48

55 Edukacja i badania naukowe 4. Edukacja i badania naukowe 49

56 Informacja o działalności IPN 2014 r. - W 50

57 Edukacja i badania naukowe - W 51

58 Informacja o działalności IPN 2014 r W sieci. Rzecz o powojennych siatkach wywiadowczych - tzw. bandytyzmem Resortu 52

59 Edukacja i badania naukowe w Toruniu. Kluby Inteli- - Wczo- - 53

60 Informacja o działalności IPN 2014 r. oks in Cold War So-. 54

61 Edukacja i badania naukowe - Nie tylko 55

62 Informacja o działalności IPN 2014 r The 56

63 Edukacja i badania naukowe - nowania

64 Informacja o działalności IPN 2014 r. Die Waffenschmiede des Dritten Reiches. Die Rüstungsindustrie in Oberschlesien während des Zweiten Weltkrieges The History of the Forgotten German Camp. Nazi Ideology and Genocide at Szmalcowka Identitas i

65 Edukacja i badania naukowe kultura Rok Rado- -. W 59

66 Informacja o działalności IPN 2014 r. w W - Szczecin na tle kraju 60

67 Edukacja i badania naukowe 61

68 Informacja o działalności IPN 2014 r. Armia Krajowa w dokumentach 62

69 Edukacja i badania naukowe W Komunistyczny apa- 63

70 Informacja o działalności IPN 2014 r. - - W 64

71 Edukacja i badania naukowe Etos gniewu. Antykomunistyczne. Szlakiem Narbutta. Or- w dokumentach 65

72 Informacja o działalności IPN 2014 r. 66

73 Edukacja i badania naukowe 67

74 Informacja o działalności IPN 2014 r. 68

75 Edukacja i badania naukowe 69

76 Informacja o działalności IPN 2014 r. Symbole Narodowe 70

77 Edukacja i badania naukowe Ocaleni z nieludzkiej ziemi 71

78 Informacja o działalności IPN 2014 r. Ocaleni z nieludzkiej ziemi. - 72

79 Edukacja i badania naukowe 73

80 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 74

81 Edukacja i badania naukowe w 75

82 Informacja o działalności IPN 2014 r. 76

83 Edukacja i badania naukowe Huzara 77

84 Informacja o działalności IPN 2014 r. 78

85 Edukacja i badania naukowe 79

86 Informacja o działalności IPN 2014 r

87 Edukacja i badania naukowe W. wy 81

88 Informacja o działalności IPN 2014 r. W Kamienie na szaniec 82

89 Edukacja i badania naukowe W 83

90 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 84

91 Edukacja i badania naukowe 85

92 Informacja o działalności IPN 2014 r

93 Edukacja i badania naukowe w 87

94 Informacja o działalności IPN 2014 r. 88

95 Edukacja i badania naukowe W 89

96 Informacja o działalności IPN 2014 r. i Chram W poszukiwaniu utraconego krajobrazu 90

97 Edukacja i badania naukowe i 91

98 Informacja o działalności IPN 2014 r. 92

99 Edukacja i badania naukowe 93

100 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 94

101 Edukacja i badania naukowe. 95

102 Informacja o działalności IPN 2014 r

103 Edukacja i badania naukowe Studia Studia za W 97

104 Informacja o działalności IPN 2014 r. i 98

105 Edukacja i badania naukowe W Gru- 99

106 Informacja o działalności IPN 2014 r. Wiwisekcja - Konspiracja akowska i poakowska w powie- - - Stefan Dzienniki 100

107 Edukacja i badania naukowe Stenogramy I tura II tura spra w 101

108 Informacja o działalności IPN 2014 r. 102

109 Działalność archiwalna 5. Działalność archiwalna Inwentarz zasobu archiwalnego 103

110 Informacja o działalności IPN 2014 r. 104

111 Działalność archiwalna 1. i inne w (w , ,66 927,04 646,20 326,27 301,40 260,38 255,49 242,96 221,32 169,79 133,72 53,32 36,40 BUiAD Wroc aw Katowice Kraków Rzeszów Lublin Bia ystok Pozna Del. Bydgoszcz Gda sk Szczecin Del. Kielce Del. Radom zasób ewidencyjny - mb 105

112 Informacja o działalności IPN 2014 r. z W w 106

113 Działalność archiwalna 107

114 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 108

115 Działalność archiwalna i 109

116 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 110

117 Działalność archiwalna 2. i w (w , , ,85 0,05 19,26 8,83 0,77 8 6,24 7,66 6,47 0,66 4,7 4,02 3,09 2,24 1,59 0,53 1,39 1 0,36 BUiAD Del. Bydgoszcz Katowice Wroc aw Kraków Gda sk Pozna Del. Kielce Rzeszów Bia ystok ód Szczecin Lublin Del. Olsztyn Del. Radom nabytki ubytki 111

118 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 112

119 Działalność archiwalna 113

120 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 114

121 Działalność archiwalna nianiu i 115

122 Informacja o działalności IPN 2014 r.. i 116

123 Działalność archiwalna i 117

124 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 118

125 Działalność archiwalna 119

126 Informacja o działalności IPN 2014 r. 120

127 Działalność archiwalna 121 w

128 Informacja o działalności IPN 2014 r. 3. w r BUiAD Wroc aw Katowice G sk Szczecin Rzesz w Pozna Bia ystok Lublin Warszawa Del. By oszcz Krak w Del. Kielce Del. Ra om Del. Olsztyn Dokumentacja aktowa i mikrofilmy - j.a. Dokumentacja fot raficzna - obrazy 122

129 Działalność archiwalna 123

130 Informacja o działalności IPN 2014 r. 124

131 Działalność archiwalna audio 125

132 Informacja o działalności IPN 2014 r. W 126

133 Działalność archiwalna 4. spraw w pionu (dane w i w BUiAD Warszawa Kraków Katowice Wroc aw Szczecin Rzeszów Pozna Bia ystok Gda sk ód Lublin Del. Bydgoszcz Del. Radom Del. Kielce Del. Olsztyn Del. Opole Wp ywaj cych Zrealizowanych ostatecznie 127

134 Informacja o działalności IPN 2014 r r. 128

135 Działalność archiwalna. 129

136 Informacja o działalności IPN 2014 r. 130

137 Działalność archiwalna Klan w 9736 spraw i w 131

138 Informacja o działalności IPN 2014 r. 132

139 Działalność archiwalna 133

140 Informacja o działalności IPN 2014 r. 134

141 Działalność archiwalna Warszawa

142 Informacja o działalności IPN 2014 r

143 Działalność archiwalna

144 Informacja o działalności IPN 2014 r

145 Działalność archiwalna Warszawa

146 Informacja o działalności IPN 2014 r

147 Działalność archiwalna Warszawa

148 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

149 Działalność archiwalna Warszawa Warszawa

150 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

151 Działalność archiwalna Warszawa Warszawa

152 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

153 Działalność archiwalna T T

154 Informacja o działalności IPN 2014 r

155 Działalność archiwalna Warszawa

156

157 Ściganie zbrodni 6. Ściganie zbrodni 151

158 Informacja o działalności IPN 2014 r. 152

159 Ściganie zbrodni 153

160 Informacja o działalności IPN 2014 r. 154

161 Ściganie zbrodni. 155

162 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 2014 r Warszawa w 2014 r. w 2014 r r Warszawa

163 Ściganie zbrodni

164 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

165 Ściganie zbrodni Warszawa * ** * * ** Warszawa *

166 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 2014 r. w 2014 r r Warszawa w

167 Ściganie zbrodni Warszawa Warszawa

168 Informacja o działalności IPN 2014 r

169 Ściganie zbrodni 10. Warszawa pro bono. z 163

170 Informacja o działalności IPN 2014 r. 164

171 Ściganie zbrodni z 165

172 Informacja o działalności IPN 2014 r. art. 2 ust. 1 Rzeszowie 166

173 Ściganie zbrodni w War 167

174 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

175 Ściganie zbrodni expresis verbis art. 1 ust. 2 W Warszawa

176 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa i 170

177 Ściganie zbrodni w 171

178 Informacja o działalności IPN 2014 r Warszawa

179 Ściganie zbrodni W 173

180 Informacja o działalności IPN 2014 r. 174

181 Ściganie zbrodni 175

182 Informacja o działalności IPN 2014 r. w wy 176

183 Ściganie zbrodni 177 w

184 Informacja o działalności IPN 2014 r. Warsza W 178

185 Ściganie zbrodni W w 179

186 Informacja o działalności IPN 2014 r W

187 Ściganie zbrodni i 181

188 Informacja o działalności IPN 2014 r. 182

189 Ściganie zbrodni w 183

190 Informacja o działalności IPN 2014 r. Trzech kumpli.. i 184

191 Ściganie zbrodni. w 185

192 Informacja o działalności IPN 2014 r.. 186

193 Ściganie zbrodni w i 187

194 Informacja o działalności IPN 2014 r. 188

195 Ściganie zbrodni 0 1a 1b 2 2a 2b 3 3a 3b 4 4a 4b Bi Ka Kr Wa Wr

196 Informacja o działalności IPN 2014 r. na na Bi Ka Kr Wa Wr

197 Lustracja 7. Lustracja wy 191

198 Informacja o działalności IPN 2014 r. 192

199 Lustracja Warszawa e-kancelaria 193

200 Informacja o działalności IPN 2014 r. 194

201 Lustracja w

202 Informacja o działalności IPN 2014 r

203 Lustracja

204 Informacja o działalności IPN 2014 r. Wpisy

205 Lustracja 199

206 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 200

207 Lustracja Warszawa

208 Informacja o działalności IPN 2014 r pu W 202

209 Lustracja luty

210 Informacja o działalności IPN 2014 r

211 Lustracja w 2014 r. w 2014 r. a b Warszawa

212 Informacja o działalności IPN 2014 r. w

213 Lustracja Warszawa Warszawa 207

214 Informacja o działalności IPN 2014 r. 208

215 Lustracja 209

216 Informacja o działalności IPN 2014 r. w 210

217 Lustracja W 211

218 Informacja o działalności IPN 2014 r. 212

219 Budżet 8. Budżet

220 Informacja o działalności IPN 2014 r na 2014 r. w 2014 r.*

221 Budżet Ustawa

222 Informacja o działalności IPN 2014 r w 216

223 Budżet

224 Informacja o działalności IPN 2014 r. 218

225 Budżet 219

226 Informacja o działalności IPN 2014 r. 220

227 Budżet 2013 r. na 2014 r. na 2014 r r w 2014 r

228 Informacja o działalności IPN 2014 r

229 Budżet 2015 r

230 Informacja o działalności IPN 2014 r. e-kancelarii 224

231 Budżet i 225

232 Informacja o działalności IPN 2014 r ,12% ,98% % ,15% Udost pnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN Prowadzenie ledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzko ci i innych Przygotowanie i publikowanie informacji dotycz cych funkcjonariuszy organów bezpiecze stwa pa twa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy pa twowych i partyjnych z lat oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru o wiadcze lustracyjnych Prowadzenie dzia lno ci edukacyjnej, badawczej, wydawniczej i dokumentacyjnej

233 Budżet 227

234 Informacja o działalności IPN 2014 r W

235 Budżet

236 Informacja o działalności IPN 2014 r. 230

237 Załącznik nr 1: Wydawnictwa Wykaz skrótów IPN WYKAZ SKRÓTÓW 231

238 Informacja Wykaz skrótówo działalności IPN 2014 r. 232

239 Załącznik nr 1: Wydawnictwa Wykaz skrótów IPN 233

240 Informacja Wykaz skrótówo działalności IPN 2014 r. 234

241 Załącznik nr 1: Wydawnictwa Wykaz skrótów IPN 235

242

243 ANEKS

244

245 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN ZAŁĄCZNIK NR 1: WYDAWNICTWA IPN zdrajcy i obrona

246 Informacja o działalności IPN 2014 r

247 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN roku roku Emigracja 241

248 Informacja o działalności IPN 2014 r Die Waffenschmiede des Dritten Reiches. Die deutsche Rüstungsindustrie in Oberschlesien während des Zweiten Weltkrieges towej

249 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN mentach i relacjach s

250 Informacja o działalności IPN 2014 r funkcjonowania

251 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN s

252 Informacja o działalności IPN 2014 r skiej 246

253 Załącznik nr 1: Wydawnictwa IPN Od stanu wojennego do zmian ustrojowych w kraju Gdy wieje wiatr historii 2. cyjne dla nauczyciela i ucznia klasy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej territory incorporated into the Third Reich 247

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

Rzecznik konsumentów. www.infoon.pl 1

Rzecznik konsumentów. www.infoon.pl 1 Rzecznik konsumentów Konsumenci, w sprawach indywidualnych, bezpłatną pomoc prawną mogą uzyskać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, którzy działają na podstawie ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM...2 POWIATOWE ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W

POWIATOWE ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM...2 POWIATOWE ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM...2 W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM...6 W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM...9 W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM...12 W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM...15 W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM...16 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Kod KodUrzeduSkarbowego Nazwa Adres.Miejscowosc Adres.KodPocztowyS Adres.Poczta Adres.Ulica Adres.NrDomu CIT.PełnyNRB VAT.PełnyNRB PIT.

Kod KodUrzeduSkarbowego Nazwa Adres.Miejscowosc Adres.KodPocztowyS Adres.Poczta Adres.Ulica Adres.NrDomu CIT.PełnyNRB VAT.PełnyNRB PIT. Kod KodUrzeduSkarbowego Nazwa Adres.Miejscowosc Adres.KodPocztowyS Adres.Poczta Adres.Ulica Adres.NrDomu CIT.PełnyNRB VAT.PełnyNRB PIT.PełnyNRB 001 0202 Bolesławiec Bolesławiec 59-700 Bolesławiec Garncarska

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK 2010 próg 1 Rzepin 9,00 5,67 4,59 1,98 0,45 Zielona Góra 2 Krzyż 19,00 Zbąszynek 3 4 5 Ceny biletów za przejazdy w relacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych KRUS i dane maszyn frankujących załącznik nr 2. Jednostki organizacyjne KRUS. Cechy identyfikacyjne datownika * *

Wykaz jednostek organizacyjnych KRUS i dane maszyn frankujących załącznik nr 2. Jednostki organizacyjne KRUS. Cechy identyfikacyjne datownika * * Wykaz jednostek organizacyjnych KRUS i dane maszyn frankujących załącznik nr 2 Jednostki organizacyjne KRUS Dane maszyny frankującej Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej KRUS ( Oddział Regionalny oraz podległe

Bardziej szczegółowo

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Zgodnie z ustawą art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Tabela lokalizacje Stanowisk CC Białystok oraz PAK obecnie podłączonych do PSTN z uruchomionym Systemem.

Tabela lokalizacje Stanowisk CC Białystok oraz PAK obecnie podłączonych do PSTN z uruchomionym Systemem. Załącznik nr 1 do OPZ Wykaz Lokalizacji punktów CC oraz PAK Stan na 10.03.2015 r. Tabela lokalizacje Stanowisk CC Białystok oraz PAK obecnie podłączonych do PSTN z uruchomionym Systemem. l.p. rodzaj jednostki

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA

Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA Wykaz punktów taryfowych PR, na których prowadzona jest sprzedaż biletów ŁKA ZAKŁAD PUNKT ODPRAWY Obsługa PR Białystok Białystok PR PR Białystok Czeremcha PR PR Białystok Kuźnica Białostocka agent PR Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013

załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 załącznik nr 9 do SIWZ ZP-29/2013 WYKAZ LOKALIZACJI DOSTAW Część 1- Drukarka Typ 1 1 SA BIAŁYSTOK 10 ul. Mickiewicza 5, 15-950 Białystok 2 SA RZESZÓW 3 al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów 3 SO BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 ul. Budryka 69 97-400

Bardziej szczegółowo

Kościan ul.rynek 25 Sanok ul.podgórze 2 Mielec C.H. Pasaż ul.dworcowa 4/8

Kościan ul.rynek 25 Sanok ul.podgórze 2 Mielec C.H. Pasaż ul.dworcowa 4/8 MARKA MIEJSCOWOŚĆ CENTRUM HANDLOWE ULICA Top Secret Łuków ul.nowopijarska 9 Łowicz ul.krakowska 7 Łomża C.H. Stokrotka ul.piłsudskiego 14a Tarnobrzeg ul.piłsudskiego 16 Wałcz ul.kilińszczaków 44 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 LP Numer Format Nazwa BZ odpowiedzialn y 04-04-2014 05-04-2014 06-04-2014 1 34104 SM Aleksandrów Kujawski w 15:00-19:00 09:00-15:00 09:00-13:00 2 34260 SM Andrychów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją

ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją ZAŁĄCZNIK NR 1 Lista sklepów objętych Promocją MPK Miasto Adres 4661 Andrychów ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 3761 Augustów ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard. Nr marketu Miasto Adres 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin 5060 Biała Podlaska 6261 Białogard 7660 3860 Bielsk Podlaski Bielsko Biała 4462 Biłgoraj 8861 Bolesławiec 1760 Brodnica 5160

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności MPK Miasto Adres 1 Andrychów 2 Augustów 3 Bełchatów 4 Będzin 5 Biała Podlaska 6 Białogard 7 8 Bielsk

Bardziej szczegółowo

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc LISTA POCIĄGÓW ODWOŁANYCH BĄDŹ KURSUJĄCYCH W SKRÓCONEJ RELACJI OD 1 VI 2010 WRAZ ZE ZMIANAMI W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY (POCIĄGI EIC PILSKO 4102/3; 1402/3 ORAZ TLK 32104/5; 23104/5) Lp.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2014 godz. 13:06:05 Numer KRS: 0000119295

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2014 godz. 13:06:05 Numer KRS: 0000119295 Strona 1 z 36 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2014 godz. 13:06:05 Numer KRS: 0000119295 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Aktualny wykaz powiatów do SPPA

Aktualny wykaz powiatów do SPPA Województwo Lubuskie - B 1 Gorzów Wielkopolski (g.) GP 2 Gorzów Wielkopolski (z.) GW 3 Krosno Odrzańskie KD 4 Międzyrzecz MI 5 Nowa Sól NL 6 Słubice SC 7 Strzelce Krajeńskie SK 8 Sulęcin SN 9 Świebodzin

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010

WYKAZ ZMIAN W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY OD 1 VI 2010 Nr krajowy 1 EIC 1602/3 Fredro 15:23 Warszawa Wschodnia - Warszawa Centralna, Poznań Główny, Leszno - Wrocław Główny 20:34 w (1) - (5), (7) dodatkowy postój na stacji Wrocław Mikołajów 2 TLK 1810/1 14:18

Bardziej szczegółowo

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział

LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) Aleksandrów Łódzki. Sosnowiec oddział LISTA MIAST OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INPOST SP. Z O.O. (STAN NA DZIEŃ 09.05.2013 R.) MIEJSCOWOŚĆ Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Bartoszyce Bełchatów Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Program Gwarancje dla Młodzieży - Projekt Równi na rynku pracy" (YEI)

Program Gwarancje dla Młodzieży - Projekt Równi na rynku pracy (YEI) Program Gwarancje dla Młodzieży - Projekt Równi na rynku pracy" (YEI) Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej ADRES NR TELEFONU 1. Województwo dolnośląskie Dolnośląska WK 1. 1. CEiPM Jelenia Góra 2. 2. MCK

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt

KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011. w piłce siatkowej - dziewcząt KOMUNIKAT DZIENNY VII OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY RADOM 2011 w piłce siatkowej - dziewcząt I. Miejsce zawodów : PG 13 ul. 25 czerwca 79 II. Data komunikatu 12.06.2011 Lp. Zespół I 1. (1) Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Nr domu/lokalu. Urzędy pocztowe, w których znajdują się sklepy filatelistyczne

Nr domu/lokalu. Urzędy pocztowe, w których znajdują się sklepy filatelistyczne Lp. UP Region Sieci Ulica Nr domu/lokalu Kod pocztowy Miasto Urzędy pocztowe, w których znajdują się sklepy filatelistyczne 1 Kraków 1 Kraków ul. Westerplatte 20 31-045 Kraków 2 Zakopane Kraków ul. Krupówki

Bardziej szczegółowo

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość adres 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 3. Biała Podlaska Marsz. Piłsudskiego 5/7 4. Białystok Lipowa 32 5. Białystok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Rabat dla czytelników magazynu Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Rabat

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW

kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW Data 28/29.VII 29.VII 29.VII 29.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 31.VII 30/31.VII 31.VII 31.VII 31.VII 31.VII 1.VIII nr i nazwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 14 września 1999 r.

z dnia 14 września 1999 r. Monitor Polski Nr 30-708 - Poz. 463, 464 i 465 463 z dnia 14 września 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1999 r. Na podstawie 39 ust. 1 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA TAKTYCZNE WOZÓW BOJOWYCH STRAŻY POŻARNEJ. Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj zadań wozu: G - gaśniczy S - specjalny

OZNACZENIA TAKTYCZNE WOZÓW BOJOWYCH STRAŻY POŻARNEJ. Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj zadań wozu: G - gaśniczy S - specjalny OZNACZENIA TAKTYCZNE WOZÓW BOJOWYCH STRAŻY POŻARNEJ Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj zadań wozu: G - gaśniczy S - specjalny Druga litera oznacza masę wozu: L - lekki (masa całkowita do 7,5 ton)

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

NAZWA SKLEPU / CENTRUM HANDLOWEGO

NAZWA SKLEPU / CENTRUM HANDLOWEGO MARKA NAZWA SKLEPU / CENTRUM HANDLOWEGO KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ ULICA i NR. Drywash CH Marjon 16-300 Augustów ul. Mazurska 10 Drywash CH Alfa 15-277 Białystok ul. Świętojańska 15 Drywash 55-040 Bielany

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Niebieskie pokoje i przyjazne pokoje przesłuchań. Łączna liczba 344 (238 w jednostkach Policji), w tym certyfikowanych 59 (11 w jednostkach Policji)

Niebieskie pokoje i przyjazne pokoje przesłuchań. Łączna liczba 344 (238 w jednostkach Policji), w tym certyfikowanych 59 (11 w jednostkach Policji) // 0 -// Niebieskie pokoje i przyjazne pokoje przesłuchań Łączna liczba ( w jednostkach Policji), w tym ch ( w jednostkach Policji) (stan na dzień września 0 r.) Opracowanie: nadkom. Marzena Kordaczuk-Wąs

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 01 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

Lista oddziałów. Lista Oddziałów InPost, w których możliwe jest nadawanie i odbieranie paczek.

Lista oddziałów. Lista Oddziałów InPost, w których możliwe jest nadawanie i odbieranie paczek. Lista oddziałów Lista Oddziałów InPost, w których możliwe jest nadawanie i odbieranie paczek. Przesyłki awizowane (nieodebrane z Paczkomatu InPost w ciągu 3 dni) można odebrać we wszystkich poniższych

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 02

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 02 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu Zagłosuj na swoje miasto.

Regulamin Plebiscytu Zagłosuj na swoje miasto. I. Postanowienia ogólne. Regulamin Plebiscytu Zagłosuj na swoje miasto. 1. Organizatorem plebiscytu organizowanego pod nazwą Zagłosuj na swoje miasto jest SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim październik-grudzień 2011 Informację sporządzono na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown, w zestawieniach zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. Biura Edukacji Publicznej IPN

Oferta edukacyjna. Biura Edukacji Publicznej IPN Oferta edukacyjna Puck Wejherowo GDAŃSK Słupsk Kartuzy Koszalin Kołobrzeg Świnoujście Bytów Kamień Pomorski Gryfice Stargard Szczeciński Wałcz Złotów Choszczno Strzelce Krajeńskie Czarnków GORZÓW WIELKOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa kwiecień czerwiec 2014 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Nota

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Nawet 60zł na karcie za zakup urządzeń Electrolux I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI. Nawet 60zł na karcie za zakup urządzeń Electrolux I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Nawet 60zł na karcie za zakup urządzeń Electrolux I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji "Nawet 60zł na karcie za zakup urządzeń Electrolux" zwanej dalej Promocją, mającej

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW EUROCASH CASH & CARRY

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW EUROCASH CASH & CARRY REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW EUROCASH CASH & CARRY Mega Promocja z koszami piknikowymi Milka 1. Organizatorem promocji jest firma Karlsbad Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego o nr KRS:

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

601 601 601 (opłaty wg stawek operatorów)

601 601 601 (opłaty wg stawek operatorów) ZMIANY PROGRAMOWE VECTRA S.A. GRUDZIEŃ 2015 R. (kliknij w wybrane miasto, by wyświetlić komunikat) Bełchatów Biała Podlaska Białystok Bielawa Bielsko-Biała Bogatynia Braniewo Bydgoszcz Bystrzyca Kłodzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAGRODA ZA ZAKUPY. 1 Zasady organizacji konkursu

REGULAMIN KONKURSU NAGRODA ZA ZAKUPY. 1 Zasady organizacji konkursu REGULAMIN KONKURSU NAGRODA ZA ZAKUPY 1 Zasady organizacji konkursu 1. Organizatorem konkursu Nagroda za zakupy (zwanego dalej Konkursem ), jest MGD GMW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603

1 PROGRAMISTA_11447603 Lublin Olimp (SP) - 24201 1 PROGRAMISTA_11447603 Akt Nazwa Bydgoszcz Focus Mall - 21901 Częstochowa Gal. Jurajska - 24401 Gdańsk Galeria Bałtycka - 21001 Gdańsk Główny - 14401 Gdynia Klif - 23801 Katowice Silesia - 18401 Kraków Bonarka - 25001 Kraków

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Nr 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N - 0,345 0,704 60 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 0,704 7,050 70 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 7,050 57,700 120 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 57,700 61,350

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupony Rabatowe w katalogu TOP SECRET w miesięczniku AVANTI 30 sierpnia 30 listopada 2013

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupony Rabatowe w katalogu TOP SECRET w miesięczniku AVANTI 30 sierpnia 30 listopada 2013 Regulamin Akcji Promocyjnej Kupony Rabatowe w katalogu TOP SECRET w miesięczniku AVANTI 30 sierpnia 30 listopada 2013 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa

Bardziej szczegółowo

Miejsce szkoła suma PKT województwo

Miejsce szkoła suma PKT województwo CHŁOPCY 2010/2011 Miejsce szkoła suma PKT województwo 1 VII LO Zielona Góra 3059 lubuskie 2 ZSMechanicznych Kielce 2863 świętokrzyskie 3 ZS Trzcinica 2808 podkarpackie 4 Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych

Bardziej szczegółowo

kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW

kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW odjazdy Data 28/29.VII 29.VII 29.VII 29.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 31.VII 30/31.VII 31.VII 31.VII 31.VII 31.VII 1.VIII nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości

Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości Regulamin konkursu pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Calgon chroni i utrzymuje pralkę w czystości (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2013 godz. 12:19:47 Numer KRS: 0000119295

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.08.2013 godz. 12:19:47 Numer KRS: 0000119295 ł ą ł Ę Ł Ł ą Ę Ę ż ą ę ł ż żł ł Ę ż ł ż ł ż ł ż ł ż ż ę ł Ł Ą ą ż ą ą Ó ę Ś Ó Ą Ą Ł ą Ł ĘĘ Ł ą Ę Ł Ł Ą ł Ó ą ę ś ł ę ą ę ł ż ą ż Ę Ó ę ś ć Ą Ł Ą Ę Ł ą Ę ł ł ą ę ą ę ś ą Ó ź Ó ł ę ś ć Ó ś Ę ą Ó ł ż Ó ść

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Systemu Zielona Linia

Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Systemu Zielona Linia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW WORTALU PSZ

WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW WORTALU PSZ Załącznik nr 1 do umowy nr 16/DI/PN/2015 WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW WORTALU PSZ Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych PSZ, tj.: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINAŁ - VENA SPORT FESTIVAL ŁÓDŹ, 14 CZERWCA 2011 SZKOŁY PODSTAWOWE

SPRAWOZDANIE FINAŁ - VENA SPORT FESTIVAL ŁÓDŹ, 14 CZERWCA 2011 SZKOŁY PODSTAWOWE SPRAWOZDANIE - VENA SPORT FESTIVAL ŁÓDŹ, 14 CZERWCA 2011 SZKOŁY PODSTAWOWE 4 x 100 m dziewcząt 1 459 ZS nr 2 Police Zachodniopomorskie 56.98 F 2 495 SP nr 79 Łódź Łódzkie 57.68 F 3 474 SP nr 3 Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank

Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank Regulamin Akcji Promocyjnej 20% rabatu przy płatności kartą kredytową Citibank I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Zespół Private Brokerage

Zespół Private Brokerage Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A. 1 Bolesławiec ul. Sądowa 6 59-700 2 Bydgoszcz ul. Gdańska 128 85-021 3 Chorzów

Bardziej szczegółowo

GDYNIA GLIWICE GORZÓW WIELKOPOLSKI JELENIA GÓRA ŁÓDŹ KALISZ KRAKÓW

GDYNIA GLIWICE GORZÓW WIELKOPOLSKI JELENIA GÓRA ŁÓDŹ KALISZ KRAKÓW Gdynia Gdynia Gdynia II Gliwice Gliwice Helical Gliwice Sośnica Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski Słowianka Jelenia Góra Jelenia Góra Cieplice Łódź Bałuty Łódź Sródmiescie Łódź Widzew Kalisz Kalisz

Bardziej szczegółowo

Przyjazdy / Arrivals 00:29 I 00:30 I 04:20 I 04:21 I 04:37 I 05:07 I 05:16 I 05:34 I 05:55 I

Przyjazdy / Arrivals 00:29 I 00:30 I 04:20 I 04:21 I 04:37 I 05:07 I 05:16 I 05:34 I 05:55 I ^ Brzeg 4 XII 04 XII 05 00:9 I 00:30 I 04:0 I 04: I 04:37 I 05:07 I 05: I 05:34 I 05:55 I 00 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 0 KARKONOSZE 8450 PIRAT 045 8354 UZNAM Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

II bialskopodlaskie Biała Podlaska. Dziennik Ustaw Nr 61-1738 - Poz. 315

II bialskopodlaskie Biała Podlaska. Dziennik Ustaw Nr 61-1738 - Poz. 315 Dziennik Ustaw Nr 61-1738 - Poz. 315 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. (poz. 315) WYKAZ PONADPODSTAWOWYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ MEDYCZNYCH, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WOJEWO DA

Bardziej szczegółowo

Radia-częstotliwości Zablokowany temat

Radia-częstotliwości Zablokowany temat 1 z 6 2011-10-12 11:04 FORUM OGŁOSZENIA GALERIA SŁOWNIK MOTORYZACYJNY OLEJE ROZMIARY KÓŁ GIEŁDY FAQ :: Zarejestruj się :: Zaloguj się Forum Motoryzacyjne, Forum Samochodowe, Auto Forum Wyszukiwanie zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE GMINNE - WYNIKI

ELIMINACJE GMINNE - WYNIKI ELIMINACJE GMINNE - WYNIKI podkarpackie/małopolskie: Łańcut Dz SP- SP 2 Łańcut Chł SP SP 2 Łańcut Dz Gim - Niepubliczne Gimnazjum w Handzlówce Chł Gim - PG 1 Łańcut Limanowa Dz SP - SP 1 Siekierczyna Chł

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

39 Placówka BZ WBK Ełk 19-300 ul. Wojska Polskiego 67 40 Placówka BZ WBK Gdańsk 80-958 ul. 3 Maja 3 41 Placówka BZ WBK Gdańsk 80-239 ul.

39 Placówka BZ WBK Ełk 19-300 ul. Wojska Polskiego 67 40 Placówka BZ WBK Gdańsk 80-958 ul. 3 Maja 3 41 Placówka BZ WBK Gdańsk 80-239 ul. Poniżej zamieszczono listę punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK, przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane składane przez Inwestorów Indywidualnych. Dom Maklerski BZ WBK Lp Nazwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2014 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I GRUP UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STOR Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek Banku Zachodniego WBK SA przyjmujących zapisy na akcje spółki Enter Air SA wśród Inwestorów Indywidualnych

Wykaz placówek Banku Zachodniego WBK SA przyjmujących zapisy na akcje spółki Enter Air SA wśród Inwestorów Indywidualnych Wykaz placówek Banku Zachodniego WBK SA przyjmujących zapisy na akcje spółki Enter Air SA wśród Inwestorów Indywidualnych L.p. POK Kod Adres 1 Andrychów 34-120 ul.krakowska 83b 2 Augustów 16-300 ul. Żabia

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2012 godz. 10:03:04 Numer KRS: 0000100817

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2012 godz. 10:03:04 Numer KRS: 0000100817 Strona 1 z 42 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2012 godz. 10:03:04 Numer KRS: 0000100817 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul.

LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul. LISTA JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZYJMOWANIA REKLAMACJI GETIN BANK BEŁCHATÓW ul. Kościuszki 16 a 97-400 POK Bełchatów GETIN UP BĘDZIN ul. Sączewskiego 17 42-500 O/Będzin GETIN UP BIAŁYSTOK ul. Lipowa 45

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy PKS Gliwice Sp. z o.o. Komunikacja międzymiastowa

Rozkład jazdy PKS Gliwice Sp. z o.o. Komunikacja międzymiastowa PKS Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Toszecka 11 Obowiązuje od 3.10.2005 informacja 231-44-02 Rozkład jazdy PKS Gliwice Sp. z o.o. Komunikacja międzymiastowa LINIA PRZEZ Godz. odjazdu ST BIELSKO BIAŁA CIESZYN

Bardziej szczegółowo