BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2012 ZESZYT 2 Poznañ 2013

2 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski Poznań, ul. Kramarska 32 Opisy zebrały: Hanna G r y g i e l, Maria R y n a r z e w s k a, Maria S t u l i g r o s z, Aneta S z c z e p a n i a k G ł ę b o c k a R e d a k c j a: Beata N o w a k ISSN X Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury Poznań, ul. Prusa 3 http: // www. wbp.poznan.pl. Nakład: 80 egz.

3 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliografii... 6 Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów ZAGADNIENIA OGÓLNE Bibliografie. Katalogi Czasopisma Opracowania dotyczące całego regionu Poszczególne okręgi i miejscowości Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia a) Zbiorowe a) Indywidualne II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE Geodezja. Geologia. Gleboznawstwo 2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska a) Rezerwaty przyrody, ogrody, parki Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja Mapy. Kartografia III. LUDNOŚĆ IV. HISTORIA Opracowania ogólne. Historiografia Nauki pomocnicze historii Archeologia Historia Wielkopolski a) Do połowy XV wieku b) Od połowy XV wieku do 1793 roku c) Od 1793 do 1918 roku d) Od 1918 do 1939 roku. Powstanie wielkopolskie e) Od 1939 do 1945 roku Historia poszczególnych okręgów i miejscowości Historia nauki, oświaty i kultury V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka a) Technika. Informatyka Urbanistyka. Budownictwo Przemysł...97 a) Zagadnienia ogólne b) Górnictwo c) Przemysł energetyczny d) Hutnictwo e) Przemysł elektromaszynowy f) Przemysł chemiczny g) Przemysł budowlany h) Przemysł ceramiczny i szklarski i) Przemysł drzewno papierniczy j) Przemysł lekki k) Przemysł spożywczy l) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo ł) Inne gałęzie przemysłu 4. Drobna wytwórczość. Usługi...101

4 4 a) Przemysł drobny. Rzemiosło b) Spółdzielczość pracy c) Usługi Gospodarstwo wiejskie a) Rolnictwo b) Uprawa i ochrona roślin c) Hodowla zwierząt. Weterynaria d) Mechanizacja rolnictwa e) Melioracje f) Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo g) Leśnictwo. Łowiectwo h) Rybactwo. Wędkarstwo Gospodarka wodna Handel. Żywienie zbiorowe a) Handel b) Organizacja targów c) Imprezy targowe d) Żywienie zbiorowe Finanse. Budżet. Ubezpieczenia Komunikacja a) Transport b) Łączność Gospodarka komunalna. Hotelarstwo Gospodarka mieszkaniowa Pożarnictwo VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 r Partie polityczne Organizacje społeczne Organizacje młodzieżowe Zagadnienia społeczne a) Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne b) Związki zawodowe c) Zagadnienia socjologiczne d) Pomoc społeczna e) Patologia społeczna Uroczystości i obchody VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO ADMINISTRACYJNE Administracja. Samorząd terytorialny a) Administracja b) Samorząd terytorialny Zagadnienia prawne. Sądownictwo Bezpieczeństwo publiczne IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA X. OCHRONA ZDROWIA Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny Lecznictwo Apteki XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA Nauka. Organizacje i placówki naukowe Szkolnictwo wyższe Oświata a) Zagadnienia ogólne b) Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne c) Szkolnictwo podstawowe d) Szkolnictwo specjalne

5 5 e) Szkolnictwo średnie ogólnokształcące f) Szkolnictwo artystyczne g) Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych Kultura a) Zagadnienia ogólne b) Imprezy kulturalne c) Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny d) Domy kultury. Kluby. Świetlice e) Amatorski ruch artystyczny f) Muzea. Wystawy g) Radio i telewizja h) Kultura fizyczna. Sport XII. JĘZYKOZNAWSTWO XIII. LITERATURA Teksty literackie Krytyka i życie literackie XIV. SZTUKA Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków Plastyka Teatr. Estrada Muzyka Fotografika Film. Kino XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA Ruch wydawniczy. Księgarstwo Biblioteki. Czytelnictwo Informacja naukowa i multimedialna Czasopiśmiennictwo Archiwa INDEKS AUTORSKI INDEKS PRZEDMIOTOWY

6 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII bibliogr. bibliografia dot. dotyczy dwumies. dwumiesięcznik dwutyg. dwutygodnik dzien. dziennik ed. editor fot. fotografia(a) fragm. fragment il. ilustrował(a), ilustracje im. imienia jęz. język k. karty kom. red. Komitet redakcyjny kwart. kwartalnik maszyn. maszynopis mies. miesięcznik nacz. naczelny nr numer okł. okładka oprac. opracował(a) polem. polemika popr. poprawione portr. portret półr. półrocznik przedm. przedmowa pw. pod wezwaniem R. rok red. redaktor Roczn. rocznik rozm. rozmowa / rozmawiał rys. rysował, rysunki tab. tabela tabl. tablica tłum. tłumaczył(a) tyg. tygodnik uzup. uzupełnione wkł. wkładka woj. województwo wyd. wydanie wyd. spec. wydanie specjalne wypow. wypowiedzi z. zeszyt zob. zobacz

7 WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKRÓTÓW Wykaz zawiera wszystkie tytuły czasopism zarejestrowane w bazie danych ABC Absolw. AE Acta Cass. Acta Mediaevalia Acta Myc. Acta Orn. Acta Parasit. Acata Pol. Hist. Acta Scansen. Acta Sci. Pol., Adm. Loc. Acta Sci Pol., Biol. Acta Sci. Pol., Form. Cricum. Acta UL, Fol. Anthrop. Acta UL. Fol. Hist. Acta UL, Fol. Libr. Acta UL, Fol. Lit. Pol. Aca UL, Fol. Oecon. Acta UNC, Archeol. Acta UNC, Geogr. Acta UNC, Zabytkozn. Acta Univ. Wratisl., Estud. Hisp. Acta Univ. Wratisl., Hist. Acta Univ. Wratisl., Prace Kulturozn. Acta Univ. Wratisl., Prawo Acta Univ. Wratisl., Stud. Antrop. Acta Univ. Wratisl., Stud. Geogr. Akant Akt. Gm. Krzykosy Akt. Lokal. Alm. Hist. Alma Mater Analecta Analecta Crac. Animaliscience Ann. Missiol. Posn. Ann. Soc. Geol. Pol. Ann. Soc. Mat. Pol. APS Arbor. Kór. Arch. Bibl. Muz. Arch. Emigr. Arch. of Transp. Arch. Pol. Arch. Technol. Masz. Aut. Archaeol. Hist. Pol. Archaeol. Pol. Archeion Archeol. Pol. Archeol. Żywa Archeologia Archeus Archit. Krajobrazu Archit. Mur. Architectus Archiwariusz Absolwenci AE Acta Cassubiana Acta Mycologica Acta Ornithologica Acta Parasitologica Acta Poloniae Historica Acta Scansenologica Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum Acta Scientiarum Polonorum. Biologia Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus Acta Universitatis Lodziensis. Folia Anthropologica Acta Universitis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Antropologiczne Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne Aktualności Gminne. Miesięcznik gminy Krzykosy Aktualności Lokalne Almanach Historyczny Analecta Cracoviensia Annales Missiologicae Posnanienses Annales Societatis Geologorum Poloniae Annales Societatis Mathematicae Polonae Akademicki Przegląd Sportowy Arboretum Kórnickie Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne Archiwum Emigracji Archives of Transport Archiwista Polski Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji Archaeologia Historica Polona Archaeologia Polona Archeologia Polska Archeologia Żywa Architektura Krajobrazu Architektura Murator

8 Arkusz Ars. Senes. Arsenał Pozn. Art & Business Art. Inq. Art. Quaest. ARTeon Asekuracja Asnykowiec Aten. Kapł. Atest Athenaeum Aura Aurora Autoportret Auxil. Soc. Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. A 8 Ars Senescendi Arsenał Poznański Art Inquiry Artium Quaestiones Ateneum Kapłańskie Auxilium Sociale Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią Seria A Geografia Fizyczna Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B Botanika Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. C Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C Zoologia Bajkowa Ławica Balcan. Posn. Barok Bemak Bez Dogmatu Bez Porównania Bezp. Pr. Bezpł. Tyg. Pozn. Białost. Teki Hist. Biblia i Ekumenizm Balcanica Posnaniensia Bezpieczeństwo Pracy Bezpłatny Tygodnik Poznański Białostockie Teki Historyczne Biblioteka Biblioteka PHTN Biblioteka w Szkole Bibliotekarz Bibl. Pozn. Bibliot. Kazn. Biol. Bull. Pozn. Biol. w Szk. Biotechnologia Biul. Gł. Bibl. Lek. Biul. Hist. Pogr. Biul. Hist. Szt. Biul. Hist. Wychow. Biul. Inf. AM Pozn. Biul. Inf. AWF Biul. Inf. Bibl. Nar. Biul Inf. Burmistrza Kłodawy Biul. Inf. PCPR w Ostrowie Wlkp. Biul. Inf. Pow. Koniń. Biul. Inf. Sądu Lek. Biul. Inf. Św. Zw. Żoł. AK Wielkop. Biul. Inf. UE Pozn. Biul. Inf. WIL Biul. Inf. Zarządu Osiedla im. J. Ostroroga Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego Bibliotekarz Poznański Biblioteka Kaznodziejska Biological Bulletin of Poznań Biologia w Szkole Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej Biuletyn Historii Pogranicza Biuletyn Historii Sztuki Biuletyn Historii Wychowania Biuletyn Informacyjny Akademii Medycznej w Poznaniu Biuletyn Informacyjny Akademii Wychowania Fizycznego Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej Biuletyn Informacyjny Burmistrza Kłodawy Biuletyn Informacyjny. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp. Biuletyn Informacyjny Powiatu Konińskiego Biuletyn Informacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Biuletyn Informacyjny. Wielkopolska Izba Lekarska Biuletyn Informacyjny Zarządu Osiedla im. Jana Ostroroga

9 9 Biul. Inf. ZM Czarnkowa Biul. Inf. ZM Kłodawa Biul. Inst. Spaw. Gliw. Biul. IPN Biul. KPŻ Biul. Miej. Biul Mieszkańców Starego Miasta Biul Mosiń. Biul. Oceny Odm. Biul. Ogrod. Bot., Muzeów i Zbiorów Biul. Par. Kraj. Wielkop. Biul. Pobiedzis. Biul. Pow. Pozn. Biul. PTOP Salamandra Biul. PWSZ Konin Biul Samorz. Biul. Samorz. MiG Murowana Goślina Biul. Stow. Gmin i Powiatów Wielkop. Biul Stow. Muzeów Biul. Stow. Rzecz. Biul. WCO Biul. WOIA Biul. WSZ Konin Blisko Siebie Borussia Bus. Pol. Cała Ty Chem. Inż. Ekol. Chem. w Szk. Chem., Dydak., Ekol., Metrol. Chir. Narz. Ruchu Chodzieżanin Chowanna Christianitas Chrońmy Przyr. Chrystus Król Coll. Theol. Adal. Coll. Theol. Adal. Biblica Coll. Theol. Adal. Practica Coll. Theol. Adal. Sistematica Communio Czas Kult. Czas Ostrz. Czas. Geogr. Czas. Praw. Hist. Czas. Techn. Czasy Nowoż. Czempiń Człow. i Ruch Człow. w Kult. Cztery Kąty Czysta Energia Czytaj Debiuty Ekon. Biuletyn Informacyjny. Zarząd Miasta Czarnkowa Biuletyn Informacyjny Zarządu Miejskiego w Kłodawie Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn / Korporacja Producentów Żywności Biuletyn Miejski Biuletyn Mieszkańców Starego Miasta Biuletyn Mosiński Biuletyn Oceny Odmian Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski Biuletyn Pobiedziski Biuletyn Powiatu Poznańskiego Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Biuletyn Samorządowy Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuletyn Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Biuletyn. Wielkopolskie Centrum Onkologii Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej Biuletyn Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Business Polonia Chemia i Inżynieria Ekologiczna Chemia w Szkole Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia Chirurgia Narządów Ruchu Chrońmy Przyrodę Ojczystą Colloquia Theologica Adalbertina Colloquia Theologica Adalbertina Biblica, Patristica et Historica Colloquia Theologica Adalbertina Practica et Canonica Colloquia Theologica Adalbertina Sistematica Czas Kultury Czas Ostrzeszowski Czasopismo Geograficzne Czasopismo Prawno Historyczne Czasopismo Techniczne Czasy Nowożytne Człowiek i Ruch Człowiek w Kulturze Debiuty Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

10 10 Debiuty Nauk. Stud. WSB Dekada Lit. Dendrobiology Dialog Diec. Kal. Dobrzyc. Stud. Ziemiań. Don Bosco Doradca Droga Dyr. Szk. Dziecko Krzyw. Dzieje Najnow. Dzien. Pozn. Dzień Dobry Ostrów Dzień Jeżyc Dzień Nowotom. Grodzis. Dzień po Dniu Dzień Wolszt. Dziś Dzwonek Odol. E Mentor E - Metropolia Ecclesia Wielkop. Echa Opal. Echa Przeszł. Echo Echo Dopiewa Echo Koźmina Echo Lubonia Echo Obrzycka Echo Osiedla Kwiatowego Echo Puszczyk. Echo Sanktuarium Echo Sołacza Echo Turku Echo Wyrzyskie Ecol. Quest. Eduk. dla Bezp. Eduk. Doros. Eduk. Filoz. Eduk. Hum. (Zielona Góra) Eduk. Multimed. Eduk. Ustaw. Doros. Edukacja Eko Fakty Eko i My Ekon. i Środ. Ekon. Org. Przeds. Ekon. Probl. Łącz. Ekonomista Ekopartner Eos Er(r)go Ergonomia Erica Polon. Estetyka i Krytyka Ethnol. Pol. Ethos Etnogr. Pol. Europa Exit Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej Dekada Literacka Diecezja Kaliska Dobrzyckie Studia Ziemiańskie Dyrektor Szkoły Dziecko Krzywdzone Dzieje Najnowsze Dziennik Poznański Dzień Nowotomysko Grodziski Dzień Wolsztyński Dzwonek Odolanowski Ecclesia Wielkopolski Echa Opalenickie Echa Przeszłości Echo Puszczykowa Echo Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania na Wzgórzu Przemysława w Poznaniu Ecological Questions Edukacja dla Bezpieczeństwa Edukacja Dorosłych Edukacja Filozoficzna Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra) Edukacja Multimedialna Edukacja Ustawiczna Dorosłych Ekonomia i Środowisko Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Ekonomiczne Problemy Łączności Erica Polonica Ethnologica Polona Etnografia Polska Europa Wschodu i Zachodu

11 11 Expr. Lok. Expr. Pozn. Fac. Chem. Univ. Posn. Fakty AM Fakty Gost. Fakty Jar. Fakty Krot. Fakty Ostrow. Fakty Pleszew. Fakty Wielkop. Fides Filantrop Filat. Kalis. Filat. Pol. Film Fir. i Rynek Fizyka w Szkole Fol. For. Pol., Ser. B Fol. Hist. Artium, Ser. Nowa Fol. Hist. Cracov. Fol. Praehist. Posn. Fol. Scand. Posn. Fol. Turist. Font. Archaeol. Posn. Food Science Forestry Format Fortyfikacja Forum Hum. Forum Nauk. WSZiB Pozn. Forum Nauk. WSZiB Wroc. Foto Zeszyty Fotografia Fragm. Faun. Fragm. Flor. Geobot. Pol. Fraza Gaz. Bank. Gaz. BCC Gaz. Goliń. Gaz. Gost. Gaz. Gościnna Gaz. Jar. Gaz. Kleczew. Gaz. Kłodaw. Gaz. Kośc. Gaz. Koźmiń. Gaz. Krotosz. Gaz. Mal. i Poet. Gaz. Malanow. Gaz. Obs. IMGW Gaz. Ostrow. Gaz. Park. Gaz. Pleszew. Gaz. Pol. Gaz. Pozn. Gaz. Prawna Gaz. Rataj. Gaz. Raw. Gaz. Rycerska Express Lokalny Express Poznański Facultatis Chemiae Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis Fakty Akademii Medycznej w Poznaniu Fakty Gostyńskie Fakty Jarocińskie Fakty Krotoszyńskie Fakty Ostrowskie Fakty Pleszewskie Fakty Wielkopolskie Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych Filantrop Naszych Czasów Filatelista Kaliski Filatelista Polski Firma i Rynek Folia Forestalia Polonica. Seria B Drzewnictwo Folia Historiae Artium. Seria Nowa Folia Historica Cracoviensia Folia Praehistorica Posnaniensia Folia Scandinavica Poznaniensia Folia Turistica Fontes Archaeologici Posnanienses Food Science and Technology Forum Humanistów Forum Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu Fragmenta Faunistica Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica Gazeta Bankowa Gazeta Golińska Gazeta Gostyńska Gazeta Gościnna Gazeta Jarocińska Gazeta Kleczewska Gazeta Kłodawska Gazeta Kościańska Gazeta Koźmińska Gazeta Krotoszyńska Gazeta Malarzy i Poetów Gazeta Malanowska Gazeta Obserwatora IMGW Gazeta Ostrowska Gazeta Parkowa Gazeta Pleszewska Gazeta Polska Gazeta Poznańska Gazeta Prawna Gazeta Ratajska Gazeta Rawicka Gazeta Rycerska

12 12 Gaz. Samorz. i Adm. Gaz. Skalmierz. Gaz. Słup. Gaz. Sucholes. Gaz. Szamot. Gaz. Ślesiń. Gaz. Śrem. Gaz. Targ. Gaz. Ulicz. Gaz. Wielkop. Gaz. Witkow. Gaz. Wyb. Gaz. Zamkowa Gaz. Ziemi Rychtal. Gazetka Osiedlowa Genealogia Gens Geogr. w Szk. Geographia Geol. Quart. Geologia (Katowice) Geologia (Kraków) Geologos Ginek. Prakt. Głos Chartowa Głos Koła Głos Konkur. Głos Lipna Głos Naucz. Głos Polit. Głos Szamot. Głos Szamotuł Głos Śrem. Głos Targowy Głos Wągrow. Głos Wielkop. Głos Władysławowa Głos Wolszt. Głos Ziemi Szamot. Gminne Wieści Goniec Dopiew. Goniec Lwówecki Goniec Os. Goniec Ziemi Wron. Gosp. Nar. Gosp. Sur. Miner. Gościniec Gór. Odkryw. Grabonos. Zap. Region. Grot Guliwer Herba Pol. Heureka Highway Historyka Hod. Rośl. i Nasien. Hum. i Przyrodozn. Humaniora Ibis Pozn. Ikonotheka IKS Il. Kur. Pol. Gazeta Samorządu i Administracji Gazeta Skalmierzycka Gazeta Słupecka Gazeta Sucholeska Gazeta Szamotulska Gazeta Ślesińska Gazeta Śremska Gazeta Targowa Gazeta Uliczna Gazeta Wielkopolska Gazeta Witkowska Gazeta Wyborcza Gazeta Zamkowa Gazeta Ziemi Rychtalskiej Geografia w Szkole Geological Quarterly Ginekologia Praktyczna Głos Konkursowy Głos Nauczycielski Głos Politechniki Głos Szamotulski Głos Śremski Głos Wągrowiecki Głos Wielkopolski Głos Wolsztyński Głos Ziemi Szamotulskiej Goniec Dopiewski Goniec Osiedlowy Goniec Ziemi Wronieckiej Gospodarka Narodowa Gospodarka Surowcami Mineralnymi Górnictwo Odkrywkowe Grabonoskie Zapiski Regionalne Herba Polonica Hodowla Roślin i Nasiennictwo Humanistyka i Przyrodoznawstwo Ibis Poznański Ilustrowany Kurier Polski

13 13 Il. Mag. Turyst. Ilustrowany Magazyn Turystyczny Images Inaczej Inf. Bibl. Gł. AM Pozn. Informator Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Poznaniu Inf. Gminy Dominowo Informator Gminy Dominowo Inf. Górczyński Informator Górczyński Inf. Klubowa Informacja Klubowa. Wielkopolski Klub Kapitału Inf. Koźminec. Informator Koźminecki Inf. Kult. i Turyst. Połud. Zach. Wielkop. Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo Zachodniej Wielkopolski Inf. Kult. i Turyst. Woj. Leszcz. Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa Leszczyńskiego Inf. Miasta Luboń Informator Miasta Luboń Inf. Miej. Lubonia Informator Miejski Lubonia Inf. Międzych. Informator Międzychodzki Inf. Osiedlowy Informator Osiedlowy Inf. Parafialny Informator Parafialny Inf. Parafii Ewangelicko Augsburskiej Informator Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Poznaniu Inf. Pow. Informator Powiatowy Inf. Pow. Wrzes. Informator Powiatu Wrzesińskiego Inf. Region. Krotoszyn Informacje Regionalne. Krotoszyn Inf. Samorz. Gm. Bojanowo Informator Samorządowy Gminy Bojanowo Inf. Samorz. Krotoszyn Informacje Samorządowe Inf. Samorz. MiG Murowana Goślina Informator Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina Inf. Swarzędzki Informator Swarzędzki Informator RSR RP Informator / Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej Infrastruktura i Ekologia Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Inż. Ochr. Środ. Inżynieria i Ochrona Środowiska Jantar. Szlaki Jantarowe Szlaki Jesteśmy Jęz. Obce Szk. Języki Obce w Szkole Jęz. Pol. Język Polski Jour. of Plant Protect. Journal of Plant Protection Research Kalis. Stud. Teol. Kaliskie Studia Teologiczne Kalisia Nowa Kalisz. w Warsz. Kaliszanie w Warszawie Katecheta Katedra Kiel. Stud. Teol. Kieleckie Studia Teologiczne Kier. Ławica Kierunek Ławica Kierunki Kino Klin. Perinat. i Ginek. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia Klio KNC Króluj nam Chryste Kobylin Kognitywistyka Kognitywistyka i Media w Edukacji Kom. Mazur. Warm. Komunikaty Mazursko - Warmińskie Konie i Rumaki Koniń. Forum Nauk. Konińskie Forum Naukowe Koniń. Inf. Samorz. Koniński Informator Samorządowy Konteksty Kontr. Państ. Kontrola Państwa Kos. Bukow. Kosynier Bukowski Kosmos Kostrzyńskie ABC Kosynier Kośc. Gaz. Samorz. Kościańska Gazeta Samorządowa Kościel. Goniec Samorz. Kościelecki Goniec Samorządowy

14 14 Koziołki Pozn. Kół. Kur. Kórniczanin Krajozn. i Turyst. Kreator Kresy Kron. Bydg. Kron. Katow. Kron. M. Łodzi Kron. M. Pozn. Kron. Pow. Pozn. Kron. Szczec. Kron. Śremu Kron. UAM Pozn. Kron. Warszawy Kron. Wielkop. Kształc. Jęz. Kukurydza Kulisy Gnieźn. Kult. i Eduk. Kult. i Społ. Kult. w Kraju Kult. Współcz. Kupiec Wielkop. Kur. Chodzies. Kur. Komornic. Kur. Mosiń. Kur. Ogrod. Kur. Ostrow. Kur. Pow. Kur. Pozn. Kur. Przem. Kur. Puszczyk. Kur. Reg. Kur. Rogoziń. Kur. Słup. Kur. Szamociń. Kur. Wrzes. Kur. Ziemi Ostrzesz. Kurenda Kut. Zesz. Region. Kwart. Archit. i Urb. Kwart. Artyst. Kwart. Hist. Kwart. Hist. Kult. Kwart. Hist. Nauki Kwart. Hist. Prasy Pol. Kwart. Hist. Żyd. Kwart. Nowot. Kwart. Opol. Kwart. Wrzes. LA Land. Anal. Lech Lednica Legionista Leszcz. Not. Akad. Leszcz. Zesz. Muzeal. Licentiatus Lig. Vitae Limnol. Rev. Ling. Posn. Koziołki Poznańskie Kółkowa Kurenda Krajoznawstwo i Turystyka Kronika Bydgoska Kronika Katowicka Kronika Miasta Łodzi Kronika Miasta Poznania Kronika Powiatu Poznańskiego Kronika Szczecina Kronika Śremu Kronika Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Kronika Warszawy Kronika Wielkopolski Kształcenie Językowe Kulisy Gnieźnieńskie Kultura i Edukacja Kultura i Społeczeństwo Kultura w Kraju i na Świecie Kultura Współczesna Kupiec Wielkopolski Kurier Chodzieski Kurier Komornicki Kurier Mosiński Kurier Ogrodowy Kurier Ostrowski Kurier Powiatowy Kurier Poznański Kurier Przemęcki Kurier Puszczykowski Kurier Regionalny Kurier Rogoziński Kurier Słupecki Kurierek Szamociński Kurier Wrzesiński Kurier Ziemi Ostrzeszowskiej Kutnowskie Zeszyty Regionalne Kwartalnik Architektury i Urbanistyki Kwartalnik Artystyczny Kwartalnik Historyczny Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Kwartalnik Historii Nauki i Techniki Kwartalnik Historii Prasy Polskiej Kwartalnik Historii Żydów Kwartalnik Nowotomyski Kwartalnik Opolski Kwartalnik Wrzesiński LA Landform Analysis Leszczyński Notatnik Akademicki Leszczyńskie Zeszyty Muzealne Lignum Vitae Limnological Reviev Lingua Posnaniensis

15 Liskowianin List do Chorych Lit. Lud. Liturg. Sac. Lofer Logistyka Loża Lud Ludzie. Wydarzenia Lustro Łambin. Rocz. Muz. Łódz. Stud. Teol. Łużyc. Zesz. Nauk. Mag. Dziew. i Chłop. Mag. Goślin. Mag. Inf. Gm. Nowy Tomyśl Mag. Kórn. Mag. Reg. Mag. Samorz. Mag. Sucholes. Mag. Swarz. Małopolska Małż. i Rodz. Management Markowa Gazeta Mars Mater. Dziej. Kult. Bydg. Mater. Inf. Spr. Mater. Spraw. Rzesz. Archeol. Mater. Zach. Pom. Maz. Stud. Hum. Med. Sport. Medicus Mundi Polonia Megaron Megaron Kur. Menu Merkur. Leszcz. Merkur. Mosiń. Merkuriusz Metafora Miast. Pozn. Miasto Michael Mies. Drzew. Mies. Kośc. Archidiec. Pozn. Mies. Sucholes. Miłujcie się! Misc. Hist. Arch. Misyjne Drogi MM Mag. Przem. Modus Monitor Wielkop. Monument Morele i Grejpfruty Morena Mosiniak Mosiń. Expr. Lok. Motywy Msza Św. Museion 15 Literatura Ludowa Liturgia Sacra Ludzie. Wydarzenia. Rocznice Łambinowicki Rocznik Muzealny Łódzkie Studia Teologiczne Łużyckie Zeszyty Naukowe Magazyn Dziewczyny i Chłopaka Magazyn Gośliński Magazyn Informacyjny Gminy Nowy Tomyśl Magazyn Kórnicki Magazyn Regionalny Magazyn Samorządowy Magazyn Suchocheski Magazyn Swarzędzki Małżeństwo i Rodzina Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu Materiały. Informacje. Sprawozdania Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego Materiały Zachodniopomorskie Mazowieckie Studia Humanistyczne Medycyna Sportowa Megaron Kurier Czytelniczy Merkuriusz Leszczyński Merkuriusz Mosiński Miasteczko Poznań Miasto. Społeczność, Środowisko, Zarządzanie Miesięcznik Drzewny Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej Miesięcznik Sucholeski Miscellanea Historico Archivistica MM Magazyn Przymysłowy Monitor Wielkopolski Mosiński Express Lokalny Msza Święta

16 16 Museion Wrzes. Muzealnictwo Muzyk Muzyka Myśl Pol. Myśl Protest. Na Ostrow. Szlaku Na Połud. Wielkop. Na Skraju Na Zachód Nad Obrą Nadnot. Echa Nadodrze Nadwarciań. Rocz. Hist. Arch. Najwyż. Czas Napis Nasz Dzień po Dniu Nasz Grunwald Nasz Powiat Nasz Pow. Chodzies. Nasz Region Nasz Rynek Nasz Tyg. Chodzies. Nasza EuroPROWincja Nasza Gm. Nasza Parafia Wichrowe Wzgórze Nasza Piękna Polska Nasza Przeszł. Nasza Starołęka Nasza Wielkop. Nasza Wspólnota Nasze Hist. Nasze Jeżyce Nasze Jutro Nasze Krzyżowniki ze Smochowicami Nasze Miasto Nasze Osiedle Targowe Nasze Sprawy Nasze Wiad. Śrem. Nasze Wspólnoty Natur. Fibr. Nauka Nauka i Przyszł. Nauka Pol. Neodidagmata Neofilolog Net. Gazeta Neuroskop Nie Niedziela Niepodległość i Pamięć Nietoperze Normalizacja Not. Dobrzyc. Not. Orn. Not. Teatr. Notes Bibliot. Notes Wyd. Now. Komor. Now. Lek. Now. Swarz. Now. Szpital. Museion Wrzesiński Myśl Polska Myśl Protestancka Na Ostrowskim Szlaku Na Południu Wielkopolski Na Zachód od Poznania Nadnoteckie Echa Nadwarciański Rocznik Historyczno Archiwalny Najwyższy Czas Nasz Powiat Chodzieski Nasz Region Rozwija się z Europą Nasz Tygodnik Chodzieski Nasza Gmina Nasza Przeszłość Nasza Wielkopolska Nasze Historie Nasze Wiadomości Śremskie Natural Fibres Nauka i Przyszłość Nauka Polska Notatki Dobrzyckie Notatki Ornitologiczne Notatnik Teatralny Notes Biblioteczny Notes Wydawniczy Nowiny Komornickie Nowiny Lekarskie Nowiny Swarzędzkie Nowiny Szpitalne

17 17 Now. Wrzes. Nowa Eduk. Zaw. Nowa Gaz. Gost. Nowa Polsz. Nowa Szk. Nowa Środa Nowa Wieś Nowe Fakty Kal. Nowe Książ. Nowe Państ. Nowe Spr. Polit. Nowe Zap. Miłos. Nowe Życie Gosp. Nowy Kur. Średz. Nowy Prz. Notar. Nowy Wiek Numiz. Pozn. Nurt Obr. Plast. Obs. Kaźmier. Obs. Międzych. Obs. Wrzes. Obywatel Ochr. i Konserw. Zabyt. Ochr. Rośl. Ochr. Zabyt. Odkrywca Odnowiciel Odra Odrodzenie i Reformacja Onomastica Opatowianin Opcje Operomania Opieka Wychow. Ter. Opiekun Orbis Ling. Orędownik MiG Ostroróg Orędownik Plesz. Orędownik Samorz. Kościan Orędownik Samorz. Pow. Raw. Orońsko Ostatni Dzw. Ostrzesz. Kron. Reg. Otolar. Pol. Otwarta Szk. Pacjent Wielkop. Paedag. Christ. PAL Prz. Artyst. Lit. Palestra Pam. Bibl. Kór. Pam. Lit. Pam. Pol. Tow. Tatrzań. Pam. Słow. Pam. Szt. Pięknych Pam. Teatr. Pam. Tow. Miłoś. Ziemi Kośc. Pamięć i Sprawiedliwość Pampaedia Pan. Grodzis. Pan. Kazim. Nowiny Wrzesińskie Nowa Edukacja Zawodowa Nowa Gazeta Gostyńska Nowa Polszczyzna Nowa Szkoła Nowe Fakty Kaliskie Nowe Książki Nowe Państwo Nowe Sprawy Polityczne Nowe Zapiski Miłosławskie Nowe Życie Gospodarcze Nowy Kurier Średzki Nowy Przegląd Notarialny Numizmatyka Poznańska Obróbka Plastyczna Metali Obserwator Kaźmierski Obserwator Międzychodzki Obserwator Wrzesiński Ochrona i Konserwacja Zabytków Ochrona Roślin Ochrona Zabytków Opieka, Wychowanie, Terapia Orbis Linguarum Orędownik Miasta i Gminy Ostroróg Orędownik Pleszewski Orędownik Samorządowy Miasta Kościana, Powiatu Kościańskiego, Gminy Kościan Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego Ostatni Dzwonek Ostrzeszowska Kronika Regionalna Otolaryngologia Polska Otwarta Szkoła Pacjent Wielkopolski Paedagogia Christiana PAL Przegląd Artystyczno Literacki Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej Pamiętnik Literacki Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Pamiętnik Słowiański Pamiętnik Sztuk Pięknych Pamiętnik Teatralny Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej Panorama Grodziska Panorama Kazimierska

18 18 Pan. Leszcz. Pan. Pol. Miast Pan. Rynku Pracy Pan. Wielkop. Kult. Pan. Złot. Państ. i Prawo Parerga Parki Nar. Parki Nar. Rezer. Przyr. Parowozik Partner Targ. Pediat. Prakt. Pegaz Perspektywy Phytopat. Pol. Pielęg. Pol. Pielgrzym Licheń. Pieśń Skrzydl. Piętnastak Piotrk. Stud. Pedag. Piotrk. Zesz. Hist. Plama Podl. Kwart. Hum. Poez. Dzis. Poez.i Dziec. Pogranicza Pojezierze Pokolenia Pol. Ang. Stud. Pol. Bot. J. Pol. Drob. Pol. J. Ecol. Pol. J. Environ. Pol. Market Pol. Prz. Kartogr. Pol. Rocz. Muzyk. Polagra Polityka Polit. Społ. Polonica Polonistyka Polska Głos Wielkop. Polska Zbrojna Połud. Wielkop. Por. Bibl. Por. Bibliogr. Metod. Por. Gosp. Por. Handl. Por. Jęz. Por. Rest. Porównania Post. Bioch. Post. Dermat. Post. Fiz. Post. Neonat. Post. Ochr. Rośl. Pow. Chodzies. Pow. Kol. Powiat Gostyński Informuje Powiaty - Gminy Pozn. Pegaz Pozn. Rocz. Arch. Hist. Panorama Leszczyńska Panorama Polskich Miast Panorama Rynku Pracy Panorama Wielkopolskiej Kultury Panorama Złotowska Państwo i Prawo Parki Narodowe Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody Partner Targowy Pediatria Praktyczna Phytopatologia Polonica Pielęgniarstwo Polskie Pielgrzym Licheński Pieśń Skrzydlata Piotrkowskie Studia Pedagogiczne Piotrkowskie Zeszyty Historyczne Podlaski Kwartalnik Humanistyczny Poezja Dzisiaj Poezja i Dziecko Polish Anglosaxon Studies Polish Botanical Journal Polskie Drobiarstwo Polish Journal of Ecology Polish Journal of Environmental Studies Polish Market Polski Przegląd Kartograficzny Polski Rocznik Muzykologiczny Polityka Społeczna Polska Głos Wielkopolski Południowa Wielkopolska Poradnik Bibliotekarza Poradnik Bibliograficzno Metodyczny Poradnik Gospodarski Poradnik Handlowca Poradnik Językowy Poradnik Restauratora Postępy Biochemii Postępy Dermatologii i Alergologii Postępy Fizyki Postępy Neonatologii Postępy w Ochronie Roślin Powiat Chodzieski Powiat Kolski Poznański Pegaz Poznański Rocznik Archiwalno - Historyczny

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

2 "Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy" 2080-4938 5. 4 "Zarządzanie Jakością" 1734-3534 4

2 Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy 2080-4938 5. 4 Zarządzanie Jakością 1734-3534 4 Strona 1 z 49 CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN

LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR ISSN CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH CZASOPISMA NAUKOWE NIEPOSIADAJĄCE WSPÓŁCZYNNIKA WPŁYWU IMPACT FACTOR (IF) WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZYZNAWANYCH ZA PUBLIKACJĘ W TYCH CZASOPISMACH LP. TYTUŁ CZASOPISMA NR

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO

BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW: KROSNIENSKIEGO, PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KROSNIE wojewodzka BIBLIO.TEKA PUBLICZNA W PRZEMYSLU WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE WOJEWODZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOBRZEGU BIBLIOGRAFIA wo JEWODZTW:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO'

BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' BIBLIOGRAFIA WOJEWODZTW: KROSNIENS KIEGO, PRZEMY S KIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO' Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojew6dzkiej i w Rzeszowie Opisy zebraty: J6zefa Malinowska, Paulina

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1 styczeń-marzec 2009 poz. 1-296 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO,

BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, BIBLIOGRAFIA WOJEW~DZTW: PRZEMYSKIEGO RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO KROSNIENSKIEGO, Rzeszbw 1985 2 i Wykonano w Oddziale Dokumentacji, Informacji,i Bibliografii ~e~ionalnd Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na prenumeratę czasopism polskich, wąskospecjalistycznych i zagranicznych na rok 2015 opracowana i ogłoszona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2015 nr 2 kwiecień-czerwiec 2015 poz. 201-383 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 2 kwiecień-czerwiec 2014 poz. 255-421 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014 1 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU 1993 2013 Nowy Sącz 2014 2 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005

ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005 - 1- GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 2000-2005 (Literatura polska i obca w wyborze) Oprac. Ewa Wyglądała Warszawa 2006 - 2- GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2014 nr 4 październik-grudzień 2014 poz. 583-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2012 nr 2 kwiecień-czerwiec 2012 poz. 306-667 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz. 1-1237 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2011 nr 1-4 styczeń-grudzień 2011 poz. 1-1198 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015

Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 Lista czasopism krajowych do prenumeraty na rok 2015 1. ACTA MEDIAEVALIA (ISSN 0137-3064) 2. ACTA NUNTIATURAE POLONAE (ISSN ---) 3. ACTA POLONIAE HISTORICA (ISSN 0001-6829) 4. ANAMNESIS (ISSN 1428-9210)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2012 nr 1-4 styczeń-grudzień 2012 poz. 1-1157 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Ośrodek Szkoleniowo -Integracyjny Kolportera. nasze atuty. wspaniała okolica. dogodna lokalizacja. w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim

Zapraszamy. Ośrodek Szkoleniowo -Integracyjny Kolportera. nasze atuty. wspaniała okolica. dogodna lokalizacja. w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim Ośrodek Szkoleniowo -Integracyjny Kolportera w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim Ośrodek Szkoleniowo-Integracyjny Kolportera w Smardzewicach k/tomaszowa Mazowieckiego, nad Zalewem Sulejowskim to idealne

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a

R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a R. 69(81) Warszawa, październik 2013 r. Nr 44a Poz. 28411-29055 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32

R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 R. 65(77) Warszawa, 2-8 sierpnia 2009 r. Nr 32 Poz. 18153-18702 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a

R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a R. 67(79) Warszawa, kwiecień 2011 r. Nr 15a Poz. 9251-9734 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o treści

Bardziej szczegółowo