TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM XI Seminarium problemowe WOD Polkowice, listopada 2007 Opracowanie Zbigniew Kierzkowski WARSZAWA ŁÓDŹ OLSZTYN POLKOWICE POZNAŃ 2007

2 XI Seminarium problemowe WOD: TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM organizowane jest pod patronatem Towarzystwa Naukowego Prakseologii TNP w ramach przedsięwzięć Sieci Laboratorium WOD (Wirtualna Organizacja Działań): Łódź Olsztyn Polkowice Poznań. Organizatorami Seminarium są: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Zespół Szkół w Polkowicach, przy udziale: Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, i Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Zawodowych w Kole i Kuratorium Oświaty w Poznaniu Copyright by Zbigniew Kierzkowski Wydanie I, 2007 Printed in Poland ISBN Opracowanie komputerowe Piotr Tarłowski OPRACOWANIE REDAKCYJNE, DRUK I DYSTRYBUCJA SORUS SC Wydawnictwo i Drukarnia Siedziba: ul. Piotrowska 31, Daszewice Biuro: ul. Starołęcka 18, Poznań tel. (061) , fax (061)

3 XI Seminarium problemowe WOD: TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Polkowice, listopada 2007 KOMITET HONOROWY dr Ryszard Banajski Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii, dr Bronisław H. Bladocha JM Rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, prof. Edward Kącki JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, JE ks. bp dr Adam Lepa Archidiecezja Łódzka, mgr inż. Emilian Stańczyszyn Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, mgr Marek Tramś Starosta Polkowicki, mgr inż. Wiesław Wabik Burmistrz Polkowic. RADA PROGRAMOWA doc. dr Jerzy Bartoszek Politechnika Poznańska, prof. Liliana Byczkowska-Lipińska Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, prof. Jerzy Czerbniak Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, prof. Zbigniew Kierzkowski Sieć Laboratoriów WOD: Łódź Olsztyn Polkowice Poznań, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi & Politechnika Poznańska Przewodniczący Rady Programowej, dr inż. Witold Komorowski Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, dr inż. Zofia Kruczkiewicz Politechnika Wrocławska, dr Lucyna Kwiatkowska Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, mgr Włodzimierz Olszewski Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, mgr Mariusz Polarczyk Dyr. Biblioteki Głównej AR w Poznaniu, prof. Adam Sielicki Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, mgr inż. Zbigniew Talaga Dyr. Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ks. dr Edward Wieczorek Centrum Kultury Informacyjnej przy Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi. ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY mgr inż. Marek Adamowicz Sekretarz Rady Zarządzającej OWSIiZ w Olsztynie, Aniela Bednarek Kanclerz WSInf w Łodzi Przewodnicząca Zespołu Wspierającego, mgr Elżbieta Leszczyńska Wielkopolski Kurator Oświaty, mgr Zbigniew Gołębiowski Dyr. ZS w Polkowicach, dr inż. Tadeusz Jeleniewski Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania IIAR Politechniki Wrocławskiej, prof. Andrzej Kasiński Dyr. Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, mgr Janusz Kowarski Dyr. ZST w Kole, mgr Tadeusz Makulski Zespół roboczy Sieci Laboratoriów WOD Gdańsk, mgr Mariusz Polarczyk Dyr. Biblioteki Głównej AR w Poznaniu, mgr inż. Janusz Żwirko Kanclerz OWSIiZ w Olsztynie. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY mgr Zbigniew Gołębiowski Dyr. ZS w Polkowicach Współprzewodniczący Seminarium, inż. Marcin Gubar, mgr Krzysztof Prusisz DWSPiT w Polkowicach, Łukasz Iwański Koordynator Międzyuczelnianego Koła Naukowego Wirtualnej Organizacji Działań, inż. Dariusz Jarosławski Inst. Fiz. Molek. PAN w Poznaniu, prof. Zbigniew Kierzkowski Przewodniczący Seminarium, mgr Janusz Kowarski Dyr. PZSZ w Kole, mgr inż. Henryk Krawczyszyn, mgr Włodzimierz Olszewski Kanclerz DWSPiT w Polkowicach Współprzewodniczący Seminarium, mgr inż. Moez N Sir Lab. WOD Pol. Pozn. & WSInf w Łodzi, dr inż. Zdzisław Pólkowski ZS w Polkowicach, mgr inż. Zbigniew Talaga Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu Organizacja zajęć warsztatowych, mgr inż. Piotr Tarłowski Sieć Laboratoriów WOD Sekretarz naukowy Seminarium, mgr Dariusz Zając Wicekanclerz DWSPiT w Polkowicach. SEKRETARIAT Agnieszka Karmelita Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, ul. Skalników 6b, Polkowice, tel. (076) , Adam Machowicz Zespół Szkół w Polkowicach, ul. Skalników 6, Polkowice, tel. (076) , (076) , Anna Plesiak Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, tel. (042) , S. Barbara Marek Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, ul. św. Stanisława Kostki 14, tel. (042) , Piotr Tarłowski Laboratorium WOD, Politechnika Poznańska, pl. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, tel. (061) , Bernadeta Troczyńska Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17, tel. (061) , 3

4 4 Podstawy informacyjne i organizacyjne stanowienia społeczeństwa informacyjnego

5 SPIS TREŚCI PLAN RAMOWY 7 PROGRAM I TEMATYKA Dzień pierwszy: Wprowadzenie i powitania Sesja problemowa I: Cyfrowa organizacja społeczeństwa informacyjnego Sesja problemowa II: Etyka we współdziałaniu Dzień drugi: Sesja problemowa III: Cyfrowa organizacja nauczania Sesja problemowa IV: Budowa wirtualnego środowiska informacji Podsumowanie XI Seminarium problemowego WOD KRONIKA PRZEDSIĘWZIĘĆ NAUKOWYCH SPIS ILUSTRACJI Dane i wiedza w zmieniającym się świecie II Podstawy informacyjne i organizacyjne stanowienia społeczeństwa informacyjnego 4 Główne składowe rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego 6 Modelowanie przemian strukturalnych społeczeństwa informacyjnego 8 Kompetencje informacyjne i etyka informacji w kształtowaniu cyfrowej organizacji działań 10 Potencjalna skuteczność i sprawność nauczania 12 Środowisko wirtualnych sieci zasobów danych D i wiedzy przedmiotowej WP: e-sd&wp 14 Sieć Laboratoriów WOD: Łódź Olsztyn Polkowice Poznań IV 5

6 Główne składowe rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego Składowymi IST są: - globalizacja informacyjna działań, a więc rozwój infrastruktury i usług I&CT, będące wynikiem: (1) wirtualnej organizacji działań kooperacyjnych, (2) wzajemnej wymiany danych D i wiedzy przedmiotowej WP, - globalizacja gospodarki, a więc przemiany sposobu współdziałania przedsiębiorstw, będące wynikiem: (3) integralności współdziałania przedsiębiorstw w społeczeństwie, (4) pojawiania się elastycznych, uczących się struktur organizacji wirtualnych, - przemiany polityczne, wynikające z nowych sposobów pracy ludzi, będące wynikiem podmiotowego udziału ludzi w organizacji działań i koherencji w ich zachowaniach, - przemiany społeczne, wynikające z wirtualnego sposobu organizowania społeczeństwa, nabywającego zdolności do uczenia się we wszystkich jego strukturach: całości społeczeństwa, uczących się przedsiębiorstwach, tradycyjnych systemach edukacji nauczania. 6

7 Motto: Młodzi duchem szansą dla społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwo informacyjne szansą dla młodych duchem. XI Seminarium problemowe WOD: TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Polkowice, listopada 2007 Miejsce obrad: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, ul. Skalników 6b Rozważa się zagadnienia stanowienia społeczeństwa informacyjnego oraz analizuje czynniki rozwoju IST. Należą do nich elementy technologii wirtualnej organizacji działań WOD oraz kultura i odpowiedzialność w ustalaniu zasad postępowania ekonomicznego przedsiębiorstw we współdziałaniu i wiarygodnych zachowań ludzi we współpracy. Prezentowane są problemy kształtowania środowiska usług komputerowych i komunikacyjnych w strukturach organizacji działań rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Ważną częścią Seminarium są również warsztaty, pomyślane jako forma szkolenia. W ich ramach prezentuje się postery opisujące zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne w ramach organizacji i użytkowania systemów interaktywnej komunikacji medialnej opartej na internetowych serwisach informacyjnych. PLAN RAMOWY Dzień pierwszy czwartek, 15 listopada 2007: Wprowadzenie i powitania Sesja problemowa I: Cyfrowa organizacja społeczeństwa informacyjnego Sesja problemowa II: Etyka we współdziałaniu Dzień drugi piątek, 16 listopada 2007: Sesja problemowa III: Cyfrowa organizacja nauczania Sesja problemowa IV: Budowa wirtualnego środowiska informacji Podsumowanie XI Seminarium problemowego WOD 7

8 a) b) Cyfryzacja dokumentów Nowy ład gospodarczy c) Usługi I&CT Sieciowe struktury stałe i elastyczne w wirtualnym środowisku informacji W kierunku cyfrowej organizacji działań: pracy, nauczania Podmiotowy udział ludzi Kreowanie Kreowanie wirtualnej struktur wirtualnej organizacji całości w społeczeństwa całości społeczeństwa informacyjnego informacyjnego W kierunku procesowej integracji działań we współpracy ludzi: Nowy ład polityczny i społeczny Wzajemne (interaktywne) przekazywanie D&WP Cyfrowa organizacja działań Przemiany wewnętrzne w przedsiębiorstwie: kompetencyjność d) Rozwój technologiczny - R (infrastruktury usług I&CT) Usługi I&CT Kreowanie wirtualnej organizacji przedsiębiorstw w społeczeństwie informacyjnym W kierunku procesowej (biznesowej,...) integracji działań i tworzenia elastycznych struktur organizacji działań - ESOD: Nowy ład organizacyjny i gospodarczy Badania - B (czynników przemian strukturalnych organizacji działań i wzajemnego nauczania) Koordynacja współdziałania i wzajemne nauczanie w strukturach społeczeństwa informacyjnego W kierunku konsolidacji B-R-P, w cyfrowej organizacji działań: Nowa polityka naukowa i edukacyjna Przemiany zewnętrzne w przedsiębiorstwie: integrowalność Praktyka - P (poziom cyfryzacji i dostępności usług sieciowych) Modelowanie przemian strukturalnych społeczeństwa informacyjnego: a) udziału ludzi w cyfrowej organizacji działań, b) organizacyjnych i gospodarczych, c) społecznych i politycznych, d) polityki naukowej i edukacyjnej

9 XI Seminarium problemowe WOD: TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM PROGRAM I TEMATYKA Dzień pierwszy: czwartek, 15 listopada 2007 Wprowadzenie i powitania: Wprowadzenie: prof. Zbigniew Kierzkowski, mgr Włodzimierz Olszewski Wystąpienia powitalne: JM Rektor DWSPiT dr Bronisław H. Bladocha Burmistrz Polkowic Wiesław Wabik Starosta Polkowicki Marek Tramś Przewodniczący Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn Kanclerz WSInf w Łodzi Aniela Bednarek Sekretarz Rady Zarządzającej OWSIiZ w Olsztynie Marek Adamowicz Prezes TNP dr Ryszard Banajski Sesja problemowa I: CYFROWA ORGANIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Prowadzący: prof. Jerzy Czerbniak, prof. Adam Sielicki Mamy do czynienia z różnorodnymi obrazami stanowienia społeczeństwa informacyjnego, często rozbieżnymi. Różnice biorą się stąd, że do opisu rzeczywistości dotąd nieznanej, potrzebne jest uwzględnianie czynników technologicznych, informacyjnych i organizacyjnych mających wpływ na kształtowanie struktur cyfrowej organizacji działań w gospodarce, polityce i społeczeństwie. Wszystko to jest również niezbędne dla pełniejszego opisu samego pojęcia społeczeństwa informacyjnego, rozwijającego się w obserwowanych przemianach cywilizacyjnych. Tematy główne: Modelowanie przemian strukturalnych organizacji społeczeństwa informacyjnego prof. Zbigniew Kierzkowski Miejsce pedagogiki w społeczeństwie informacyjnym ks. dr Edward Wieczorek Wpływ cyfryzacji na organizacje społeczności lokalnych mgr Włodzimierz Olszewski, mgr inż. Wiesław Wabik, mgr inż. Emilian Stańczyszyn Racjonalizacja przemian strukturalnych społeczeństwa informacyjnego prof. Roman Galar Omówienie posterów i pokazów Wirtualne środowisko informacji szansą dla kreowania nowych miejsc pracy mgr Jolanta Augustyniak we współpracy z mgr. inż. Zbigniewem Talagą, Łukaszem Iwańskim i inż. Przemysławem Tyczyńskim 9

10 Kompetencje informacyjne i etyka informacji w kształtowaniu cyfrowej organizacji działań Rodzaj kompetencji Opis Zakres stosowania Normy etyczne Kompetencje informacyjne, statyczne: Dostęp do danych D i rozumienie wiedzy przedmiotowej WP Kompetencje informacyjne, dynamiczne: Dostęp do wiedzy i kreowanie wiedzy przedmiotowej WP Pozyskiwanie zasobów danych cyfrowych D w różnych schematach wiedzy osobowej WO Pozyskiwanie i tworzenie zasobów danych cyfrowych D wykorzystywanych w różnych schematach wiedzy społeczeństwa informacyjnego WSI, publicznych systemach informatycznych Pozyskiwanie wiedzy z zasobów WO wirtualnego środowiska informacji i wspólne tworzenie różnorodnych schematów wiedzy zespołowej tematycznej WZT Pozyskiwanie wiedzy z zasobów WO i WZT wirtualnego środowiska informacji i tworzenie schematów wiedzy wirtualnej organizacji WWO, wspierającej procesy współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi Uczenie i szkolenie w szkolnictwie elementarnym i ogólnym Uczące się społeczeństwo informacyjne jako całość Kształcenie w procesie nauczania w szkolnictwie wyższym Uczące się organizacje wirtualne Poprawność. Odpowiedzialność za treść informacji zasoby komputerowe odwzorowują fakty rzeczywiste Jawność. Odpowiedzialność za informację i procesy w publicznych systemach informatycznych Wiarygodność. Odpowiedzialność za treści zasobów danych D i wiedzy przedmiotowej WP w procesach ich przekazywania między współpracującymi ludźmi wzajemne zaufanie Integralność. Odpowiedzialność za podział korzyści w procesowej organizacji współdziałania przedsiębiorstw spójność ekonomiczna

11 Dzień pierwszy: czwartek, 15 listopada 2007 Sesja problemowa II: ETYKA WE WSPÓŁDZIAŁANIU Prowadzący: prof. Liliana Byczkowska-Lipińska, mgr Janusz Kowarski Pod wpływem wymagań stawianych w toku tworzenia wirtualnych sposobów organizowania pojawiają się coraz to nowe funkcjonalne struktury czynności intelektualnych ludzi, które możemy nazywać kompetencjami informacyjnymi. Umiejętności wchodzące w zakres kompetencji informacyjnych wynikają z natury informacji i logiki współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi. Kompetencje informacyjne odpowiadają za tworzenie nieznanych dotąd powiązań koordynacyjnych w strukturach cyfrowej organizacji działań. Uwzględniać należy zagadnienia etyki informacji. Etyka informacji staje się podstawą (nie tylko teoretyczną) wyznaczania norm (moralnych) zachowań ludzi i postępowania przedsiębiorstw. w strukturach społeczeństwa informacyjnego. Winna być zapewniana integralność postępowania przedsiębiorstw, polegająca na ustalaniu, nawet prawnych, zasad współdziałania, na podstawie przestrzegania norm co do jawności i integralności informacji. Winna być także zapewniana koherencja zachowań ludzi we współpracy, polegająca na ustalaniu ogólnych uregulowań w zakresie poprawności i wiarygodności informacji. Temat główny: Informacja w kształtowaniu zachowań człowieka w społeczeństwie komunikacji ks. bp dr Adam Lepa Wypowiedzi: Etyka w tworzeniu struktur wirtualnej organizacji działań prof. Zbigniew Kierzkowski O wartościowaniu informacji ks. dr Edward Wieczorek Przemiany udziału ludzi w strukturach społecznych i politycznych mgr Tadeusz Makulski Harmonijność współpracy ludzi w organizacjach Aniela Bednarek Ustalanie partnerstwa we współpracy ludzi dr inż. Zdzisław Pólkowski Elementy kultury e-integracji w kreowaniu wirtualnych organizacji dr Lucyna Kwiatkowska Etyczny wymiar oceny pracy szkoły mgr Zbigniew Gołębiowski, mgr inż. Zbigniew Talaga 11

12 Potencjalna skuteczność (a) i sprawność (b) nauczania

13 Dzień drugi: piątek, 16 listopada 2007 Sesja problemowa III: CYFROWA ORGANIZACJA NAUCZANIA Prowadzący: mgr Zbigniew Gołębiowski, dr inż. Tadeusz Jeleniewski Cyfrowa organizacja nauczania powoduje przemiany rewolucyjne, zmierzające w kierunku upowszechniania się nowych sposobów myślenia o nauczaniu. Dotychczasowy sposób myślenia o nauczaniu polega najczęściej (szczególnie w Europie) na tym, że jeśli uczniom się nie udaje, tzn. że nauczyciele uczą właściwie i właściwych rzeczy, lecz mają niewłaściwych uczniów. Przemiany w sposobach myślenia o nauczaniu zmierzają w kierunku zmiany strategii postępowania nauczyciela dla osiągania lepszych usprawnienia nauczania. Zaczyna obowiązywać następująca zasada: zamiast pokazywać nauczycielom czego uczyć, trzeba wprowadzać standardy tego, co uczniowie powinni wiedzieć. Tematy główne: Prakseologia procesu nauczania prof. Zbigniew Kierzkowski Wybrane pojęcia w nauczaniu informatyki doc. dr Jerzy Bartoszek Modernizacja procesu nauczania w szkole mgr inż. Zbigniew Talaga Wypowiedzi: Cyfrowy dostęp do bibliografii mgr Mariusz Polarczyk Diagnoza i pomiar dydaktyczny w ocenie jakości szkoły mgr Janusz Kowarski Samodzielność postępowania ucznia i studenta w zdobywaniu kompetencji informacyjnych Adam Machowicz i dr inż. Zdzisław Pólkowski Narzędzia informatyczne wspomagające warsztat pracy nauczyciela dr inż. Zdzisław Pólkowski Egzamin dyplomowy oparty na sprawdzaniu spełniania wymagań prof. Wiesława Leżańska, dr Beata Szczepańska 13

14 Środowisko wirtualnych sieci zasobów danych D i wiedzy przedmiotowej WP: e-sd&wp Dokumenty informacji źródłowej, gromadzone w postaci plików komputerowych, danych cyfrowych D oraz schematy różnorodnych kategorii wiedzy przedmiotowej WP, schematy tworzone jako struktury dostępu do informacji źródłowej, stają się zasobami pojawiającego się wirtualnego środowiska informacji. Wiedza przedmiotowa WP to reprezentacja cyfrowa dokumentów źródłowych i sposobów dostępu do tych zasobów. Pojęcie WP jest więc pojęciem funkcjonalnym. Rozumie się przez to funkcjonalne własności interpretacji danych D dla reprezentacji wiedzy wykorzystywanej i generowanej przez procesy myślowo-decyzyjne człowieka (odpowiadające stanom jego umysłu). Możemy mówić o danych źródłowych w różnych kategoriach schematów WP, odpowiednio: wiedzy osobowej WO, wiedzy zespołowej tematycznej WZT, wiedzy wirtualnej organizacji WWO, wiedzy społeczeństwa informacyjnego WSI, oraz o budowie różnych struktur e-sd&wp, tj. struktur e-sd&wo, e-sd&wzt, e-sd&wwo, e-sd&wsi. 14

15 Dzień drugi: piątek, 16 listopada 2007 Sesja problemowa IV: BUDOWA WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA INFORMACJI Prowadzący: doc. dr Jerzy Bartoszek, mgr inż. Zbigniew Talaga Tematy główne: Koordynacja partnerstwa w środowisku informacyjnym współdziałania mgr inż. Piotr Tarłowski Procesowe przetwarzanie danych dr inż. Zofia Kruczkiewicz Archiwizacja i ochrona zasobów cyfrowych dr inż. Tomasz Bilski Omówienie opracowań szczegółowych i dyskusja prezentacji posterowych: A. PROJEKTOWANIE WIRTUALNYCH SYSTEMÓW DANYCH I WIEDZY PRZEDMIOTOWEJ Infrastruktura komunikacyjna procesowej organizacji wymiany danych mgr inż. Moez N Sir Wirtualny system informacji osobowej mgr inż. Zbigniew Siepka Cyfryzacja dokumentów źródłowych w systemach informacyjnych współdziałania inż. Dariusz Jarosławski Projektowanie struktur graficznej prezentacji informacji Danuta Manuszkiewicz, Jonasz Sieradziński Modelowanie i synteza procedur komunikacji bezpośredniej w środowisku partnerskich zasobów cyfrowych Łukasz Iwański, Wojciech Wasielewski B. WIRTUALNA PREZENTACJA INFORMACJI W TOKU NAUCZANIA Przekazywanie wiedzy w procesie nauczania informatyki w szkole mgr inż. Zbigniew Talaga Dostęp do dokumentów źródłowych i tworzenie schematów wiedzy zespołowej tematycznej w procesie studiowania Łukasz Iwański i inni Modernizacja procesu studiowania tematyki społeczeństwo informacyjne mgr Luiza Augustyniak, inż. Przemysław Tyczyński Egzamin dyplomowy przyszłości sieciowe współdziałanie w przygotowaniu prezentacji prac i problemów w danej dziedzinie inż. Przemysław Tyczyński na podstawie analizy wybranych prac inżynierskich Uczestnictwo w pracach Seminarium na odległość (e-uczestnictwo) zespołu Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Wydziału Zamiejscowego we Włocławku Agnieszka Koper, Paweł Gawłowski, Kamil Wieczorek i Adam Jaworski, pod nadzorem Jarosława Białobrzeskiego administratora sieci C. PRZEMIANY FORM PRACY Fundusze europejskie we wspieraniu rozwoju innowacyjności dr Marian Oliński Kompetencje informacyjne w zakładaniu nowych firm i tworzeniu nowych miejsc pracy: Studium możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego mgr Jolanta Augustyniak Podsumowanie XI Seminarium problemowego WOD Zbigniew Kierzkowski, Włodzimierz Olszewski 15

16 KRONIKA PRZEDSIĘWZIĘĆ NAUKOWYCH XI Seminarium problemowe WOD nawiązuje do wyników badań prowadzonych we współdziałaniu z ośrodkami akademickimi i szkolnymi oraz specjalistami w tematyce inspirowanej przez przedsięwzięcia CODATA (Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science), Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej PTIN i Towarzystwa Naukowego Prakseologii TNP. DANE DLA NAUKI I TECHNOLOGII Konferencje międzynarodowe CODATA: 14 th International CODATA Conference: Data and Knowledge in a Changing World. Chambery, France th International CODATA Conference: Scientific Data in the Age of Networking. Tsukuba, Japan th International CODATA Conference: Scientific and Technical Data and Communication for the Sustainable Development of Nations Data Management in the Evolving Information Society. New Delhi, India th International CODATA Conference: Data and Information for the Comming Knowledge Millenium Science and Technology in the Quest for a Better World. Baveno, Italy th International CODATA Conference: Frontiers of Scientific and Technical Data. Montreal, Canada th International CODATA Conference: The Information Society: New Horizons for Science. Berlin, Germany th International CODATA Conference: Scientific Data and Knowledge within the Information Society. Beijing, China th International CODATA Conference: Scientific Information for Society from Today to the Future. Kyiv, Ukraine 2008 (planowane). WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ WOD Seminaria krajowe: I Seminarium problemowe WOD: Badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, projektowanie w erze networkingu, Polska Konferencja CODATA 96, Kędzierzyn-Koźle II Seminarium problemowe WOD: Inżynieria informacyjna i organizacja działań w erze networkingu, Poznań III Seminarium problemowe WOD: Komputerowo integrowana organizacja elektroenergetyki, Poznań IV Seminarium problemowe WOD: Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Polska Konferencja CODATA 98, Zielona Góra V Seminarium problemowe WOD: Wirtualne projektowanie, wytwarzanie, zarządzanie, Wrocław VI Seminarium problemowe WOD: Kooperacyjne zarządzanie w pojawiających się przedsiębiorstwach przyszłości Rynek i giełda energii elektrycznej w przekształceniach strukturalnych organizacji elektroenergetyki, Poznań VII Seminarium problemowe WOD: Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii, gospodarki, Poznań 2000, VIII Seminarium problemowe WOD: Zasoby danych i powszechny dostęp do informacji: Tworzenie zasobów i eksperymentalnych centrów informacyjnych, Uniw. Łódzki & WSInf, Łódź IX Seminarium problemowe WOD: Komunikacja bezpośrednia w wirtualnej organizacji działań, WSInf, Łódź X Seminarium problemowe WOD: Etyka współdziałania i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym, WSInf & Wyż. Sem. Duch., Łódź

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ Motto 1 : Przedsiębiorczość kobiet w rozwoju społeczności informacyjnych XIV Seminarium

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH

ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH XVI Seminarium problemowe WOD Łódź, 21 22 lutego 2014 Program i materiały Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Włodzimierz Olszewski

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY

NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY 1 2 NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I WZAJEMNA WYMIANA WIEDZY V Studencka Konferencja Okrągłego Stołu Łódź, 6 7 lutego 2015 Plan Tematyka Tezy Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT

Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT Politechnika Białostocka UWARUNKOWANIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYNIKI ANALIZ STEEPVL I SWOT REDAKCJA NAUKOWA prof. dr hab. inż. JOANICJUSZ NAZARKO prof. dr hab. ZOFIA KĘDZIOR BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015

Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Referaty na konferencji Uniwersytet Wirtualny 2015 Dzień I 24.06.2015 Sesja plenarna (AULA 00.142, parter) Wojciech Orliński, publicysta, pisarz, autor książki Internet. Czas się bać Czy Internet da się

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MECHATRONICZNA

EDUKACJA MECHATRONICZNA EDUKACJA MECHATRONICZNA W KONTEKŚCIE NOWYCH PODSTAW PROGRAMOWYCH I OSIĄGANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ MATERIAŁY Z KONFERENCJI, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W ŁODZI W POROZUMIENIU Z ŁÓDZKIM CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo