TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM XI Seminarium problemowe WOD Polkowice, listopada 2007 Opracowanie Zbigniew Kierzkowski WARSZAWA ŁÓDŹ OLSZTYN POLKOWICE POZNAŃ 2007

2 XI Seminarium problemowe WOD: TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM organizowane jest pod patronatem Towarzystwa Naukowego Prakseologii TNP w ramach przedsięwzięć Sieci Laboratorium WOD (Wirtualna Organizacja Działań): Łódź Olsztyn Polkowice Poznań. Organizatorami Seminarium są: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Zespół Szkół w Polkowicach, przy udziale: Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, i Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Poznaniu, a także Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Zawodowych w Kole i Kuratorium Oświaty w Poznaniu Copyright by Zbigniew Kierzkowski Wydanie I, 2007 Printed in Poland ISBN Opracowanie komputerowe Piotr Tarłowski OPRACOWANIE REDAKCYJNE, DRUK I DYSTRYBUCJA SORUS SC Wydawnictwo i Drukarnia Siedziba: ul. Piotrowska 31, Daszewice Biuro: ul. Starołęcka 18, Poznań tel. (061) , fax (061)

3 XI Seminarium problemowe WOD: TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Polkowice, listopada 2007 KOMITET HONOROWY dr Ryszard Banajski Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii, dr Bronisław H. Bladocha JM Rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, prof. Edward Kącki JM Rektor Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, JE ks. bp dr Adam Lepa Archidiecezja Łódzka, mgr inż. Emilian Stańczyszyn Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, mgr Marek Tramś Starosta Polkowicki, mgr inż. Wiesław Wabik Burmistrz Polkowic. RADA PROGRAMOWA doc. dr Jerzy Bartoszek Politechnika Poznańska, prof. Liliana Byczkowska-Lipińska Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, prof. Jerzy Czerbniak Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, prof. Zbigniew Kierzkowski Sieć Laboratoriów WOD: Łódź Olsztyn Polkowice Poznań, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi & Politechnika Poznańska Przewodniczący Rady Programowej, dr inż. Witold Komorowski Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, dr inż. Zofia Kruczkiewicz Politechnika Wrocławska, dr Lucyna Kwiatkowska Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, mgr Włodzimierz Olszewski Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, mgr Mariusz Polarczyk Dyr. Biblioteki Głównej AR w Poznaniu, prof. Adam Sielicki Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, mgr inż. Zbigniew Talaga Dyr. Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ks. dr Edward Wieczorek Centrum Kultury Informacyjnej przy Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi. ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY mgr inż. Marek Adamowicz Sekretarz Rady Zarządzającej OWSIiZ w Olsztynie, Aniela Bednarek Kanclerz WSInf w Łodzi Przewodnicząca Zespołu Wspierającego, mgr Elżbieta Leszczyńska Wielkopolski Kurator Oświaty, mgr Zbigniew Gołębiowski Dyr. ZS w Polkowicach, dr inż. Tadeusz Jeleniewski Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania IIAR Politechniki Wrocławskiej, prof. Andrzej Kasiński Dyr. Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, mgr Janusz Kowarski Dyr. ZST w Kole, mgr Tadeusz Makulski Zespół roboczy Sieci Laboratoriów WOD Gdańsk, mgr Mariusz Polarczyk Dyr. Biblioteki Głównej AR w Poznaniu, mgr inż. Janusz Żwirko Kanclerz OWSIiZ w Olsztynie. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY mgr Zbigniew Gołębiowski Dyr. ZS w Polkowicach Współprzewodniczący Seminarium, inż. Marcin Gubar, mgr Krzysztof Prusisz DWSPiT w Polkowicach, Łukasz Iwański Koordynator Międzyuczelnianego Koła Naukowego Wirtualnej Organizacji Działań, inż. Dariusz Jarosławski Inst. Fiz. Molek. PAN w Poznaniu, prof. Zbigniew Kierzkowski Przewodniczący Seminarium, mgr Janusz Kowarski Dyr. PZSZ w Kole, mgr inż. Henryk Krawczyszyn, mgr Włodzimierz Olszewski Kanclerz DWSPiT w Polkowicach Współprzewodniczący Seminarium, mgr inż. Moez N Sir Lab. WOD Pol. Pozn. & WSInf w Łodzi, dr inż. Zdzisław Pólkowski ZS w Polkowicach, mgr inż. Zbigniew Talaga Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu Organizacja zajęć warsztatowych, mgr inż. Piotr Tarłowski Sieć Laboratoriów WOD Sekretarz naukowy Seminarium, mgr Dariusz Zając Wicekanclerz DWSPiT w Polkowicach. SEKRETARIAT Agnieszka Karmelita Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, ul. Skalników 6b, Polkowice, tel. (076) , Adam Machowicz Zespół Szkół w Polkowicach, ul. Skalników 6, Polkowice, tel. (076) , (076) , Anna Plesiak Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, ul. Rzgowska 17a, Łódź, tel. (042) , S. Barbara Marek Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, ul. św. Stanisława Kostki 14, tel. (042) , Piotr Tarłowski Laboratorium WOD, Politechnika Poznańska, pl. Skłodowskiej-Curie 5, Poznań, tel. (061) , Bernadeta Troczyńska Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17, tel. (061) , 3

4 4 Podstawy informacyjne i organizacyjne stanowienia społeczeństwa informacyjnego

5 SPIS TREŚCI PLAN RAMOWY 7 PROGRAM I TEMATYKA Dzień pierwszy: Wprowadzenie i powitania Sesja problemowa I: Cyfrowa organizacja społeczeństwa informacyjnego Sesja problemowa II: Etyka we współdziałaniu Dzień drugi: Sesja problemowa III: Cyfrowa organizacja nauczania Sesja problemowa IV: Budowa wirtualnego środowiska informacji Podsumowanie XI Seminarium problemowego WOD KRONIKA PRZEDSIĘWZIĘĆ NAUKOWYCH SPIS ILUSTRACJI Dane i wiedza w zmieniającym się świecie II Podstawy informacyjne i organizacyjne stanowienia społeczeństwa informacyjnego 4 Główne składowe rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego 6 Modelowanie przemian strukturalnych społeczeństwa informacyjnego 8 Kompetencje informacyjne i etyka informacji w kształtowaniu cyfrowej organizacji działań 10 Potencjalna skuteczność i sprawność nauczania 12 Środowisko wirtualnych sieci zasobów danych D i wiedzy przedmiotowej WP: e-sd&wp 14 Sieć Laboratoriów WOD: Łódź Olsztyn Polkowice Poznań IV 5

6 Główne składowe rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego Składowymi IST są: - globalizacja informacyjna działań, a więc rozwój infrastruktury i usług I&CT, będące wynikiem: (1) wirtualnej organizacji działań kooperacyjnych, (2) wzajemnej wymiany danych D i wiedzy przedmiotowej WP, - globalizacja gospodarki, a więc przemiany sposobu współdziałania przedsiębiorstw, będące wynikiem: (3) integralności współdziałania przedsiębiorstw w społeczeństwie, (4) pojawiania się elastycznych, uczących się struktur organizacji wirtualnych, - przemiany polityczne, wynikające z nowych sposobów pracy ludzi, będące wynikiem podmiotowego udziału ludzi w organizacji działań i koherencji w ich zachowaniach, - przemiany społeczne, wynikające z wirtualnego sposobu organizowania społeczeństwa, nabywającego zdolności do uczenia się we wszystkich jego strukturach: całości społeczeństwa, uczących się przedsiębiorstwach, tradycyjnych systemach edukacji nauczania. 6

7 Motto: Młodzi duchem szansą dla społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwo informacyjne szansą dla młodych duchem. XI Seminarium problemowe WOD: TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Polkowice, listopada 2007 Miejsce obrad: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, ul. Skalników 6b Rozważa się zagadnienia stanowienia społeczeństwa informacyjnego oraz analizuje czynniki rozwoju IST. Należą do nich elementy technologii wirtualnej organizacji działań WOD oraz kultura i odpowiedzialność w ustalaniu zasad postępowania ekonomicznego przedsiębiorstw we współdziałaniu i wiarygodnych zachowań ludzi we współpracy. Prezentowane są problemy kształtowania środowiska usług komputerowych i komunikacyjnych w strukturach organizacji działań rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego. Ważną częścią Seminarium są również warsztaty, pomyślane jako forma szkolenia. W ich ramach prezentuje się postery opisujące zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne w ramach organizacji i użytkowania systemów interaktywnej komunikacji medialnej opartej na internetowych serwisach informacyjnych. PLAN RAMOWY Dzień pierwszy czwartek, 15 listopada 2007: Wprowadzenie i powitania Sesja problemowa I: Cyfrowa organizacja społeczeństwa informacyjnego Sesja problemowa II: Etyka we współdziałaniu Dzień drugi piątek, 16 listopada 2007: Sesja problemowa III: Cyfrowa organizacja nauczania Sesja problemowa IV: Budowa wirtualnego środowiska informacji Podsumowanie XI Seminarium problemowego WOD 7

8 a) b) Cyfryzacja dokumentów Nowy ład gospodarczy c) Usługi I&CT Sieciowe struktury stałe i elastyczne w wirtualnym środowisku informacji W kierunku cyfrowej organizacji działań: pracy, nauczania Podmiotowy udział ludzi Kreowanie Kreowanie wirtualnej struktur wirtualnej organizacji całości w społeczeństwa całości społeczeństwa informacyjnego informacyjnego W kierunku procesowej integracji działań we współpracy ludzi: Nowy ład polityczny i społeczny Wzajemne (interaktywne) przekazywanie D&WP Cyfrowa organizacja działań Przemiany wewnętrzne w przedsiębiorstwie: kompetencyjność d) Rozwój technologiczny - R (infrastruktury usług I&CT) Usługi I&CT Kreowanie wirtualnej organizacji przedsiębiorstw w społeczeństwie informacyjnym W kierunku procesowej (biznesowej,...) integracji działań i tworzenia elastycznych struktur organizacji działań - ESOD: Nowy ład organizacyjny i gospodarczy Badania - B (czynników przemian strukturalnych organizacji działań i wzajemnego nauczania) Koordynacja współdziałania i wzajemne nauczanie w strukturach społeczeństwa informacyjnego W kierunku konsolidacji B-R-P, w cyfrowej organizacji działań: Nowa polityka naukowa i edukacyjna Przemiany zewnętrzne w przedsiębiorstwie: integrowalność Praktyka - P (poziom cyfryzacji i dostępności usług sieciowych) Modelowanie przemian strukturalnych społeczeństwa informacyjnego: a) udziału ludzi w cyfrowej organizacji działań, b) organizacyjnych i gospodarczych, c) społecznych i politycznych, d) polityki naukowej i edukacyjnej

9 XI Seminarium problemowe WOD: TECHNOLOGIE I KULTURA WSPÓŁDZIAŁANIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM PROGRAM I TEMATYKA Dzień pierwszy: czwartek, 15 listopada 2007 Wprowadzenie i powitania: Wprowadzenie: prof. Zbigniew Kierzkowski, mgr Włodzimierz Olszewski Wystąpienia powitalne: JM Rektor DWSPiT dr Bronisław H. Bladocha Burmistrz Polkowic Wiesław Wabik Starosta Polkowicki Marek Tramś Przewodniczący Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn Kanclerz WSInf w Łodzi Aniela Bednarek Sekretarz Rady Zarządzającej OWSIiZ w Olsztynie Marek Adamowicz Prezes TNP dr Ryszard Banajski Sesja problemowa I: CYFROWA ORGANIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Prowadzący: prof. Jerzy Czerbniak, prof. Adam Sielicki Mamy do czynienia z różnorodnymi obrazami stanowienia społeczeństwa informacyjnego, często rozbieżnymi. Różnice biorą się stąd, że do opisu rzeczywistości dotąd nieznanej, potrzebne jest uwzględnianie czynników technologicznych, informacyjnych i organizacyjnych mających wpływ na kształtowanie struktur cyfrowej organizacji działań w gospodarce, polityce i społeczeństwie. Wszystko to jest również niezbędne dla pełniejszego opisu samego pojęcia społeczeństwa informacyjnego, rozwijającego się w obserwowanych przemianach cywilizacyjnych. Tematy główne: Modelowanie przemian strukturalnych organizacji społeczeństwa informacyjnego prof. Zbigniew Kierzkowski Miejsce pedagogiki w społeczeństwie informacyjnym ks. dr Edward Wieczorek Wpływ cyfryzacji na organizacje społeczności lokalnych mgr Włodzimierz Olszewski, mgr inż. Wiesław Wabik, mgr inż. Emilian Stańczyszyn Racjonalizacja przemian strukturalnych społeczeństwa informacyjnego prof. Roman Galar Omówienie posterów i pokazów Wirtualne środowisko informacji szansą dla kreowania nowych miejsc pracy mgr Jolanta Augustyniak we współpracy z mgr. inż. Zbigniewem Talagą, Łukaszem Iwańskim i inż. Przemysławem Tyczyńskim 9

10 Kompetencje informacyjne i etyka informacji w kształtowaniu cyfrowej organizacji działań Rodzaj kompetencji Opis Zakres stosowania Normy etyczne Kompetencje informacyjne, statyczne: Dostęp do danych D i rozumienie wiedzy przedmiotowej WP Kompetencje informacyjne, dynamiczne: Dostęp do wiedzy i kreowanie wiedzy przedmiotowej WP Pozyskiwanie zasobów danych cyfrowych D w różnych schematach wiedzy osobowej WO Pozyskiwanie i tworzenie zasobów danych cyfrowych D wykorzystywanych w różnych schematach wiedzy społeczeństwa informacyjnego WSI, publicznych systemach informatycznych Pozyskiwanie wiedzy z zasobów WO wirtualnego środowiska informacji i wspólne tworzenie różnorodnych schematów wiedzy zespołowej tematycznej WZT Pozyskiwanie wiedzy z zasobów WO i WZT wirtualnego środowiska informacji i tworzenie schematów wiedzy wirtualnej organizacji WWO, wspierającej procesy współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi Uczenie i szkolenie w szkolnictwie elementarnym i ogólnym Uczące się społeczeństwo informacyjne jako całość Kształcenie w procesie nauczania w szkolnictwie wyższym Uczące się organizacje wirtualne Poprawność. Odpowiedzialność za treść informacji zasoby komputerowe odwzorowują fakty rzeczywiste Jawność. Odpowiedzialność za informację i procesy w publicznych systemach informatycznych Wiarygodność. Odpowiedzialność za treści zasobów danych D i wiedzy przedmiotowej WP w procesach ich przekazywania między współpracującymi ludźmi wzajemne zaufanie Integralność. Odpowiedzialność za podział korzyści w procesowej organizacji współdziałania przedsiębiorstw spójność ekonomiczna

11 Dzień pierwszy: czwartek, 15 listopada 2007 Sesja problemowa II: ETYKA WE WSPÓŁDZIAŁANIU Prowadzący: prof. Liliana Byczkowska-Lipińska, mgr Janusz Kowarski Pod wpływem wymagań stawianych w toku tworzenia wirtualnych sposobów organizowania pojawiają się coraz to nowe funkcjonalne struktury czynności intelektualnych ludzi, które możemy nazywać kompetencjami informacyjnymi. Umiejętności wchodzące w zakres kompetencji informacyjnych wynikają z natury informacji i logiki współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi. Kompetencje informacyjne odpowiadają za tworzenie nieznanych dotąd powiązań koordynacyjnych w strukturach cyfrowej organizacji działań. Uwzględniać należy zagadnienia etyki informacji. Etyka informacji staje się podstawą (nie tylko teoretyczną) wyznaczania norm (moralnych) zachowań ludzi i postępowania przedsiębiorstw. w strukturach społeczeństwa informacyjnego. Winna być zapewniana integralność postępowania przedsiębiorstw, polegająca na ustalaniu, nawet prawnych, zasad współdziałania, na podstawie przestrzegania norm co do jawności i integralności informacji. Winna być także zapewniana koherencja zachowań ludzi we współpracy, polegająca na ustalaniu ogólnych uregulowań w zakresie poprawności i wiarygodności informacji. Temat główny: Informacja w kształtowaniu zachowań człowieka w społeczeństwie komunikacji ks. bp dr Adam Lepa Wypowiedzi: Etyka w tworzeniu struktur wirtualnej organizacji działań prof. Zbigniew Kierzkowski O wartościowaniu informacji ks. dr Edward Wieczorek Przemiany udziału ludzi w strukturach społecznych i politycznych mgr Tadeusz Makulski Harmonijność współpracy ludzi w organizacjach Aniela Bednarek Ustalanie partnerstwa we współpracy ludzi dr inż. Zdzisław Pólkowski Elementy kultury e-integracji w kreowaniu wirtualnych organizacji dr Lucyna Kwiatkowska Etyczny wymiar oceny pracy szkoły mgr Zbigniew Gołębiowski, mgr inż. Zbigniew Talaga 11

12 Potencjalna skuteczność (a) i sprawność (b) nauczania

13 Dzień drugi: piątek, 16 listopada 2007 Sesja problemowa III: CYFROWA ORGANIZACJA NAUCZANIA Prowadzący: mgr Zbigniew Gołębiowski, dr inż. Tadeusz Jeleniewski Cyfrowa organizacja nauczania powoduje przemiany rewolucyjne, zmierzające w kierunku upowszechniania się nowych sposobów myślenia o nauczaniu. Dotychczasowy sposób myślenia o nauczaniu polega najczęściej (szczególnie w Europie) na tym, że jeśli uczniom się nie udaje, tzn. że nauczyciele uczą właściwie i właściwych rzeczy, lecz mają niewłaściwych uczniów. Przemiany w sposobach myślenia o nauczaniu zmierzają w kierunku zmiany strategii postępowania nauczyciela dla osiągania lepszych usprawnienia nauczania. Zaczyna obowiązywać następująca zasada: zamiast pokazywać nauczycielom czego uczyć, trzeba wprowadzać standardy tego, co uczniowie powinni wiedzieć. Tematy główne: Prakseologia procesu nauczania prof. Zbigniew Kierzkowski Wybrane pojęcia w nauczaniu informatyki doc. dr Jerzy Bartoszek Modernizacja procesu nauczania w szkole mgr inż. Zbigniew Talaga Wypowiedzi: Cyfrowy dostęp do bibliografii mgr Mariusz Polarczyk Diagnoza i pomiar dydaktyczny w ocenie jakości szkoły mgr Janusz Kowarski Samodzielność postępowania ucznia i studenta w zdobywaniu kompetencji informacyjnych Adam Machowicz i dr inż. Zdzisław Pólkowski Narzędzia informatyczne wspomagające warsztat pracy nauczyciela dr inż. Zdzisław Pólkowski Egzamin dyplomowy oparty na sprawdzaniu spełniania wymagań prof. Wiesława Leżańska, dr Beata Szczepańska 13

14 Środowisko wirtualnych sieci zasobów danych D i wiedzy przedmiotowej WP: e-sd&wp Dokumenty informacji źródłowej, gromadzone w postaci plików komputerowych, danych cyfrowych D oraz schematy różnorodnych kategorii wiedzy przedmiotowej WP, schematy tworzone jako struktury dostępu do informacji źródłowej, stają się zasobami pojawiającego się wirtualnego środowiska informacji. Wiedza przedmiotowa WP to reprezentacja cyfrowa dokumentów źródłowych i sposobów dostępu do tych zasobów. Pojęcie WP jest więc pojęciem funkcjonalnym. Rozumie się przez to funkcjonalne własności interpretacji danych D dla reprezentacji wiedzy wykorzystywanej i generowanej przez procesy myślowo-decyzyjne człowieka (odpowiadające stanom jego umysłu). Możemy mówić o danych źródłowych w różnych kategoriach schematów WP, odpowiednio: wiedzy osobowej WO, wiedzy zespołowej tematycznej WZT, wiedzy wirtualnej organizacji WWO, wiedzy społeczeństwa informacyjnego WSI, oraz o budowie różnych struktur e-sd&wp, tj. struktur e-sd&wo, e-sd&wzt, e-sd&wwo, e-sd&wsi. 14

15 Dzień drugi: piątek, 16 listopada 2007 Sesja problemowa IV: BUDOWA WIRTUALNEGO ŚRODOWISKA INFORMACJI Prowadzący: doc. dr Jerzy Bartoszek, mgr inż. Zbigniew Talaga Tematy główne: Koordynacja partnerstwa w środowisku informacyjnym współdziałania mgr inż. Piotr Tarłowski Procesowe przetwarzanie danych dr inż. Zofia Kruczkiewicz Archiwizacja i ochrona zasobów cyfrowych dr inż. Tomasz Bilski Omówienie opracowań szczegółowych i dyskusja prezentacji posterowych: A. PROJEKTOWANIE WIRTUALNYCH SYSTEMÓW DANYCH I WIEDZY PRZEDMIOTOWEJ Infrastruktura komunikacyjna procesowej organizacji wymiany danych mgr inż. Moez N Sir Wirtualny system informacji osobowej mgr inż. Zbigniew Siepka Cyfryzacja dokumentów źródłowych w systemach informacyjnych współdziałania inż. Dariusz Jarosławski Projektowanie struktur graficznej prezentacji informacji Danuta Manuszkiewicz, Jonasz Sieradziński Modelowanie i synteza procedur komunikacji bezpośredniej w środowisku partnerskich zasobów cyfrowych Łukasz Iwański, Wojciech Wasielewski B. WIRTUALNA PREZENTACJA INFORMACJI W TOKU NAUCZANIA Przekazywanie wiedzy w procesie nauczania informatyki w szkole mgr inż. Zbigniew Talaga Dostęp do dokumentów źródłowych i tworzenie schematów wiedzy zespołowej tematycznej w procesie studiowania Łukasz Iwański i inni Modernizacja procesu studiowania tematyki społeczeństwo informacyjne mgr Luiza Augustyniak, inż. Przemysław Tyczyński Egzamin dyplomowy przyszłości sieciowe współdziałanie w przygotowaniu prezentacji prac i problemów w danej dziedzinie inż. Przemysław Tyczyński na podstawie analizy wybranych prac inżynierskich Uczestnictwo w pracach Seminarium na odległość (e-uczestnictwo) zespołu Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Wydziału Zamiejscowego we Włocławku Agnieszka Koper, Paweł Gawłowski, Kamil Wieczorek i Adam Jaworski, pod nadzorem Jarosława Białobrzeskiego administratora sieci C. PRZEMIANY FORM PRACY Fundusze europejskie we wspieraniu rozwoju innowacyjności dr Marian Oliński Kompetencje informacyjne w zakładaniu nowych firm i tworzeniu nowych miejsc pracy: Studium możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego mgr Jolanta Augustyniak Podsumowanie XI Seminarium problemowego WOD Zbigniew Kierzkowski, Włodzimierz Olszewski 15

16 KRONIKA PRZEDSIĘWZIĘĆ NAUKOWYCH XI Seminarium problemowe WOD nawiązuje do wyników badań prowadzonych we współdziałaniu z ośrodkami akademickimi i szkolnymi oraz specjalistami w tematyce inspirowanej przez przedsięwzięcia CODATA (Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science), Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej PTIN i Towarzystwa Naukowego Prakseologii TNP. DANE DLA NAUKI I TECHNOLOGII Konferencje międzynarodowe CODATA: 14 th International CODATA Conference: Data and Knowledge in a Changing World. Chambery, France th International CODATA Conference: Scientific Data in the Age of Networking. Tsukuba, Japan th International CODATA Conference: Scientific and Technical Data and Communication for the Sustainable Development of Nations Data Management in the Evolving Information Society. New Delhi, India th International CODATA Conference: Data and Information for the Comming Knowledge Millenium Science and Technology in the Quest for a Better World. Baveno, Italy th International CODATA Conference: Frontiers of Scientific and Technical Data. Montreal, Canada th International CODATA Conference: The Information Society: New Horizons for Science. Berlin, Germany th International CODATA Conference: Scientific Data and Knowledge within the Information Society. Beijing, China th International CODATA Conference: Scientific Information for Society from Today to the Future. Kyiv, Ukraine 2008 (planowane). WIRTUALNA ORGANIZACJA DZIAŁAŃ WOD Seminaria krajowe: I Seminarium problemowe WOD: Badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, projektowanie w erze networkingu, Polska Konferencja CODATA 96, Kędzierzyn-Koźle II Seminarium problemowe WOD: Inżynieria informacyjna i organizacja działań w erze networkingu, Poznań III Seminarium problemowe WOD: Komputerowo integrowana organizacja elektroenergetyki, Poznań IV Seminarium problemowe WOD: Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Polska Konferencja CODATA 98, Zielona Góra V Seminarium problemowe WOD: Wirtualne projektowanie, wytwarzanie, zarządzanie, Wrocław VI Seminarium problemowe WOD: Kooperacyjne zarządzanie w pojawiających się przedsiębiorstwach przyszłości Rynek i giełda energii elektrycznej w przekształceniach strukturalnych organizacji elektroenergetyki, Poznań VII Seminarium problemowe WOD: Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii, gospodarki, Poznań 2000, VIII Seminarium problemowe WOD: Zasoby danych i powszechny dostęp do informacji: Tworzenie zasobów i eksperymentalnych centrów informacyjnych, Uniw. Łódzki & WSInf, Łódź IX Seminarium problemowe WOD: Komunikacja bezpośrednia w wirtualnej organizacji działań, WSInf, Łódź X Seminarium problemowe WOD: Etyka współdziałania i nauczanie w społeczeństwie informacyjnym, WSInf & Wyż. Sem. Duch., Łódź

PRZEMIANY PROGRAMOWANIA APLIKACJI W ŚWIECIE CYFROWYM

PRZEMIANY PROGRAMOWANIA APLIKACJI W ŚWIECIE CYFROWYM PRZEMIANY PROGRAMOWANIA APLIKACJI W ŚWIECIE CYFROWYM XVII Seminarium problemowe WOD Polkowice, 6 8 maja 2015 Informacja ogólna i program 1 XVII Seminarium problemowe WOD: Przemiany programowania aplikacji

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH

ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH ANATOMIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INFORMATYCZNYCH I KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH XVI Seminarium problemowe WOD Łódź, 21 22 lutego 2014 Program i materiały Opracowanie Zbigniew Kierzkowski, Włodzimierz Olszewski

Bardziej szczegółowo

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ Motto 1 : Przedsiębiorczość kobiet w rozwoju społeczności informacyjnych XIV Seminarium

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego i przemiany strukturalne nauczania

Wieloaspektowy rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego i przemiany strukturalne nauczania Wieloaspektowy rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego 1 ZBIGNIEW KIERZKOWSKI Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi Wieloaspektowy rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego i przemiany

Bardziej szczegółowo

OBRAZY PRZEMIAN W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

OBRAZY PRZEMIAN W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1 OBRAZY PRZEMIAN W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Sesja naukowa WOD i VI Studencka Konferencja Okrągłego Stołu Łódź, 10 11 lutego 2017 Plan Tematyka Tezy Opracowanie Zbigniew Kierzkowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r.

Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Tadeusz Marek Warszawa, 18 maja 2009r. Agenda Tematyka badawcza Udział w grantach Udział w konferencjach Planowane wydarzenia

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi,

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Rekomendacje po

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Opracowanie: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Sekcja Szkolnictwa Specjalnego przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego ZNP, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Rekomendacje po

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę? Koło Naukowe Studentów Projekt Europa Uniwersytet Wrocławski Studenckie Koło Naukowe Touching Europe Uniwersytet Warszawski Konferencja Ogólnopolska Fundusze unijne dla Polski czy wykorzystamy szansę?

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o społeczeństwie Grant Wielkopolskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH 2 1. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA p o d h o n o r o w y m p a t r o n a t e m JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michała Śliwy Generalny patronat medialny:

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu kształcenia projektowanego na Wydziale Zarządzania

Prezentacja programu kształcenia projektowanego na Wydziale Zarządzania Prezentacja programu kształcenia projektowanego na Wydziale Zarządzania Zespół projektowy w składzie: Artur Gąsiorkiewicz Edyta Malicka Łukasz Pojezierski Katarzyna Rostek Kamil Sitarski Agnieszka Skala

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Dyrekcja Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II przy współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

Polska Wszechnica Informatyczna otwarty portal wiedzy. Dariusz Majka menadżer główny projektu Informatyka+

Polska Wszechnica Informatyczna otwarty portal wiedzy. Dariusz Majka menadżer główny projektu Informatyka+ Polska Wszechnica Informatyczna otwarty portal wiedzy Dariusz Majka menadżer główny projektu Informatyka+ Cel projektu PWI Stworzenie portalu dydaktyczno informacyjnego dla studentów oraz wykładowców kierunku

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw.

Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG. Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. Otwarcie Konferencji 09.00 09.30 Otwarcie i przywitanie gości Jan Zarębski, Przewodniczący SA PG Wystąpienie JM Rektora PG prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG Przypomnienie celów i metodyki

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Centrum Pedagogiki i Psychologii obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Elektrotechnika,

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011 Kolegium Śniadeckich Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011 Cele projektu Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi poprzez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

I SEMINARIUM SZKOLENIOWE z cyklu: DYDAKTYKA SZKOŁY WYśSZEJ. Wybrane metody egzaminowania jako narzędzia kontroli efektów i jakości kształcenia

I SEMINARIUM SZKOLENIOWE z cyklu: DYDAKTYKA SZKOŁY WYśSZEJ. Wybrane metody egzaminowania jako narzędzia kontroli efektów i jakości kształcenia I SEMINARIUM SZKOLENIOWE z cyklu: DYDAKTYKA SZKOŁY WYśSZEJ Wybrane metody egzaminowania jako narzędzia kontroli efektów i jakości kształcenia 14 marca 2014 r. (piątek) Centrum Biblioteczno-Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej.

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Informacja dla rady pedagogicznej. Cel prezentacji. Zapoznanie nauczycieli z programem: Młodzi Przedsiębiorczy program

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

Białystok stolica Podlasia

Białystok stolica Podlasia Białystok stolica Podlasia Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski Organizator Konferencji X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akademickie Centrum Przedmiotów Technicznych i Ścisłych Politechniki Wrocławskiej AKCEPT

REGULAMIN Akademickie Centrum Przedmiotów Technicznych i Ścisłych Politechniki Wrocławskiej AKCEPT REGULAMIN Akademickie Centrum Przedmiotów Technicznych i Ścisłych Politechniki Wrocławskiej AKCEPT Diagnozy ekonomiczne wysoko rozwiniętych państw jednoznacznie wskazują, że tempo rozwoju gospodarek warunkują

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności

Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności Wprowadzenie 11 Część I Funkcjonowanie szkół wyższych w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Relacje i zależności 1. Rola szkół wyższych w realizacji strategii rozwoju regionu - Anna Berezka 15 1.1. Strategia

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Ukończenie semestrów poprzedzających przedmiot.

Ukończenie semestrów poprzedzających przedmiot. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY

Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY Organizator: Współorganizatorzy: Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice oraz Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 7 punktów edukacyjnych PATRONAT HONOROWY Wojewoda Dolnośląski Aleksander Marek

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

XVII SEMINARIUM. Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Pod patronatem

XVII SEMINARIUM. Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Pod patronatem XVII SEMINARIUM Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego Pod patronatem Rektora Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Etyczny wymiar podróży kulturowych

Etyczny wymiar podróży kulturowych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ZAKŁAD KULTUROWYCH PODSTAW TURYSTYKI ul. Królowej Jadwigi 27/39,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny oraz

Główny Urząd Statystyczny oraz Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014 2020. Istota, znaczenie oraz zakres

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS w uczelni.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS w uczelni. Prawidłowe funkcjonowanie systemu ECTS w uczelni. Korzyści wynikające z aplikacji o ECTS Label Tomasz Saryusz-Wolski Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka Zespół Ekspertów Bolońskich

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pogranicza w perspektywie wyzwań współczesności PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD SOCJOLOGII Program Ogólnopolskiej Konferencji

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo