Konfraternia Turystyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfraternia Turystyczna"

Transkrypt

1 ISSN Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 19 (396) 20 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!! Spis rozdziałów Turystyczna/ Konferencje naukowe i branżowe zapowiedzi. s. 1. Konferencje naukowe i branżowe relacje. s. 3. Nowości wydawnicze s. 4. Ekspertyzy i wyniki badań s. 10. Informacje dla fachowców. s. 13. KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE zapowiedzi Po drugie autostrada wodna na Wiśle konferencja branżowa, Gdańsk, Dwór Artusa, 3 czerwca 2013 roku Redakcja Dziennika Bałtyckiego w dniu 22 marca rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję społeczną o nazwie Po drugie autostrada wodna na Wiśle w ramach której domaga się od decydentów szybkiego uregulowania i wykorzystania potencjału Wisły. Najwyższy czas na opracowanie całościowego programu rozwoju nowoczesnej gospodarki wodnej XXI wieku dla regionów leżących wzdłuż Wisły. Polskie drogi wodne mają strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego nie tylko Polski, ale i Europy. Są szansą na rozwinięcie potencjału transportowego, w obliczu ograniczonych możliwości rozwoju dróg kołowych i kolejowych. Odbudowa Wisły zagwarantuje nam możliwość zapewnienia sprawnej obsługi rozwijających się portów Pomorza, przyczyni się do zwiększenia przewozu ładunków, pasażerów i rozwoju ruchu turystycznego na tej rzece, a także powstania nowych miejsc pracy. Nad Wisłą mieszka aż 8 milionów ludzi, mieszkańców naszego kraju, to 20 procent wszystkich Polaków. Jestem przekonany, że reaktywowanie transportu wodnego w Polsce powinno ulec radykalnemu przyspieszeniu, także poprzez włączenie modernizacji międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 do pakietów TEN-T oraz programu polityki spójności Unii Europejskiej na lata Wierzę, że uda nam się zbudować skuteczną koalicję złożoną z marszałków województw leżących wzdłuż Wisły, ministrów transportu i ochrony środowiska, Związku Miast Nadwiślańskich i innych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli świata biznesu. Proszę o mocne wsparcie akcji społecznej Dziennika Bałtyckiego także poprzez uczestnictwo w konferencji, która odbędzie się 3 czerwca o godz. w Dworze Artusa w Gdańsku. Tak jak w przypadku budowy autostrady A1, tak w przypadku autostrady wodnej na Wiśle mobilizujmy rząd do działania, póki odbudowa Wisły nie ruszy. Mariusz Szmidka Redaktor Naczelny Dziennika Bałtyckiego Szczegóły programowe konferencji znajdziesz na portalu Żagle.com.pl, dokument online: data dostępu

2 Turystyka wobec zmian współczesnego świata 4. Ogólnopolska konferencja instytutów i katedr turystyki państwowych szkół wyższych, Poznań, 3-4 kwietnia 2014 roku Organizator: Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego zajmującego się badaniami naukowymi i kształceniem w zakresie turystyki. Chcielibyśmy, aby dzięki konferencji następowała nie tylko wymiana myśli naukowej, ale także wzajemne poznanie się naukowców różnych generacji. Zakres tematyczny konferencji obejmuje: zmiany w turystyce i zarządzanie tymi zmianami (środowisko, efekty zewnętrzne, destynacje, przedsiębiorstwa turystyczne), zarządzanie i strategie rozwoju turystyki w regionach, innowacje i przedsiębiorczość w turystyce (skala regionalna i przedsiębiorstw), produktywność i koncentracja przestrzenna sektora turystyki, programowanie i monitoring w turystyce, turystyka a jakość życia, bariery i czynniki sprawcze rozwoju turystyki (zmiany klimatu, terroryzm, kryzys, transport, Internet), rynek pracy w turystyce. Podczas konferencji referaty będą wygłaszane w ramach sesji plenarnej - na zaproszenie organizatorów oraz w 2 sesjach tematycznych (przestrzenno-ekonomicznej i społecznoprzestrzennej). Rada Naukowa prof. dr hab. Grzegorz Gołembski Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Wiesław Alejziak Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. dr hab. Stefan Bosiacki Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu prof. dr hab. Ewa Dziedzic Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Włodzimierz Kurek Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Stanisław Liszewski Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Barbara Marciszewska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu prof. dr hab. Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Józef Sala Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prof. dr hab. Bogdan Włodarczyk Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Teresa Żabińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Komitet Organizacyjny Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski Sekretarz: dr Piotr Zmyślony Członkowie: dr Ewa Markiewicz, dr Marcin Olszewski, mgr Marta Resiak-Urbanowicz, mgr Dawid Szutowski Terminy zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z abstraktami do przesłanie gotowych referatów do dokonanie opłaty konferencyjnej do Informacje organizacyjne 1. Konferencja odbędzie się w 3 i 4 kwietnia 2014 roku w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, al. Niepodległości Pozytywnie zrecenzowane artykuły zgodne z tematyką konferencji zostaną opublikowane w monografii. Wymogi edytorskie dla autorów zostaną podane w komunikacie nr Opłata konferencyjna wynosi 500 zł od osoby i obejmuje publikację materiałów konferencyjnych, wyżywienie oraz koszty imprezy integracyjnej. Koszty podróży i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Organizatorzy ze swej strony deklarują możliwość pomocy przy rezerwacji noclegów na czas trwania konferencji. Szczegóły dotyczące nr konta i noclegów ukażą się w komunikacie nr 2. 2

3 4. Biuro Organizacyjne/Sekretariat: Agnieszka Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Turystyki, al. Niepodległości 10, Poznań, tel , Źródło: Grzegorz Gołembski, korespondencja nadesłana Terminarz konferencji naukowych i branżowych znajdziesz: w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: KONFERENCJE NAUKOWE I BRANŻOWE relacje Sympozjum z okazji 40-lecia Instytutu Turystki zdjęcia Krzysztofa Celucha znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/szkolaglownaturystykiirekreacji/posts/ ?ref=notif&notif _t=notify_me, data dostępu lecie Instytutu Turystyki Instytut Turystyki obchodził jubileusz 40-lecia. Z tej okazji w siedzibie Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe Turystyka w badaniach naukowych stan i perspektywy rozwoju. W otwarciu konferencji wzięła udział Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która objęła to wydarzenie honorowym patronatem. Sympozjum było doskonałą okazją do zapoznania się z bogatym dorobkiem naukowym Instytutu Turystyki, jego historią i rolą jaką pełnił i pełni Instytut na rynku usług badawczych w zakresie turystyki. Spotkanie umożliwiło również wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy różnorodnymi środowiskami zajmującymi się turystyką w Polsce. Przez 40 lat swojej aktywności Instytut Turystyki prowadził działalność badawczą oraz udostępniał dorobek zarówno swój, jak i tematycznie związany z turystyką, a zgromadzony w bibliotece Instytutu. Chciałabym pogratulować władzom uczelni inicjatywy mającej na celu podkreślenie znaczenia Instytutu na rynku badań w obszarze turystyki i mam nadzieję na dalszą współpracę w tym zakresie powiedziała podczas spotkania wiceminister Katarzyna Sobierajska W uznaniu znaczenia działalności badawczej sektora turystyki Minister Sportu i Turystyki przyznał Instytutowi Turystyki odznakę honorową Za Zasługi dla Turystyki, która została wręczona podczas otwarcia sympozjum. Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu

4 NOWOŚCI WYDAWNICZE Badania naukowe w turystyce - stan i perspektywy rozwoju Badania naukowe w turystyce - stan i perspektywy rozwoju / red. nauk. Leszek Butowski; Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula, 2013, 225 s.; tab., wykr.; 24 cm. Seria: Monografie. ISBN Monografię niniejszą opracowano z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Turystyki w Warszawie oraz związanego z nim sympozjum naukowego Badania naukowe w turystyce stan i perspektywy rozwoju. Instytut Turystyki, jako samodzielna jednostka badawcza, powstał w 1972 roku i od początku istnienia prowadzono w nim interdyscyplinarne badania nad turystyką, współpracując z wybitnymi polskimi naukowcami. Dzięki temu w ciągu czterech dekad funkcjonowania placówki powstał imponujący dorobek naukowy, obejmujący szerokie spektrum problematyki badawczej, w tym m.in. takie zagadnienia, jak: społeczne uwarunkowania rozwoju turystyki, ilościowe i jakościowe badania ruchu turystycznego, ekonomiczne aspekty popytu i podaży turystycznej, problematyka zagospodarowania turystycznego kraju, a w ostatnim okresie także regionalne i krajowe strategie rozwoju turystyki. Instytut Turystyki od początku swego istnienia stanowił resortowe zaplecze badawcze odpowiedzialne m.in. za przygotowanie danych krajowych dla międzynarodowych instytucji turystycznych. W różnych okresach funkcjonowania współpracowali z nim ściśle wybitni polscy badacze turystyki, reprezentujący różne podejścia badawcze, w tym m.in. profesorowie: Stefan Bosiacki, Zygmunt Filipowicz, Grzegorz Gołembski, Stanisław Liszewski, Krzysztof Przecławski, Olaf Rogalewski, Aleksander Ronikier, Jerzy Wyrzykowski, Janusz Zdebski. Zakres tematyczny monografii nawiązuje zatem w sposób naturalny do interdyscyplinarnego profilu naukowego Instytutu Turystyki i oddaje możliwie szeroki wachlarz współczesnych badań nad turystyką. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej zawarto rozdziały poświęcone różnym aspektom teoretycznym i metodologicznym badań nad turystyką. W drugiej części przedstawiono dorobek oraz aktualne kierunki prac badawczych w zakresie turystyki, prowadzone przez wybrane krajowe ośrodki naukowe. Całość uzupełnia tekst odnoszący się do perspektywy międzynarodowej badań nad turystyką. Autorami poszczególnych rozdziałów są uznani badacze turystyki z całego kraju, reprezentujący różne dyscypliny nauki, dlatego też tematyka monografii jest zróżnicowana. Obejmuje zagadnienia związane z teoretycznymi i metodologicznymi aspektami badań nad turystyką w zakresie jej wpływu na gospodarkę; omawia możliwości modelowania i typologizacji zjawisk turystycznych; odnosi się także do zagadnień terminologicznych i języka naukowego stosowanego w badaniach nad tą dziedziną. Odrębna część książki zawiera sprawozdania z prac krajowych ośrodków naukowych podejmujących badania nad turystyką, a wśród nich uznanych centrów badawczych prowadzących od dawna badania w tej dziedzinie (Łódź, Wrocław), a także ośrodków młodszych, mogących jednak pochwalić się znacznym dorobkiem naukowym (Lublin, Szczecin). W trzeciej części monografii przedstawiono rozdział poświęcony europejskim badaniom naukowym w sektorze turystyki. Dało to możliwość porównania dorobku krajowego z pracami prowadzonymi przez zagraniczne ośrodki badawcze. Reasumując warto podkreślić, że od 2012 roku Instytut Turystyki (po różnych zawirowaniach organizacyjnych, które stały się jego udziałem w ostatnich latach) działa w nowym otoczeniu instytucjonalnym. Stanowi bowiem samodzielną jednostkę badawczą funkcjonującą w strukturze uczelni niepublicznej - Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, wchodzącej w skład Grupy Uczelni Vistula. Władze Uczelni pragną stworzyć silny ośrodek dydaktyczny i naukowy przygotowujący kadry naukowe oraz prowadzący badania nad turystyką. Pozostaje mieć nadzieję, że cel ten uda się osiągnąć, co oznacza, że Instytut Turystyki będzie mógł kontynuować i rozwijać prace badawcze oraz w dalszym ciągu cieszyć się mianem czołowego krajowego ośrodka badawczego w dziedzinie turystyki. Leszek Butowski Spis treści Część pierwsza: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad turystyką Wiesław Alejziak: Typologizacja i modelowanie jako instrumenty naukowego wyjaśniania zjawisk i procesów turystycznych; Stefan Bosiacki: O potrzebie interdyscyplinarnych badań naukowych w turystyce; Krzysztof Celuch: Przemysł spotkań w Polsce w 2012 roku próba analizy ilościowo-jakościowej; Ewa Dziedzic: Gospodarcze znaczenie turystyki aspekty teoretyczne; Andrzej Kowalczyk: Wybrane problemy terminologiczne w naukach o turystyce; Teresa Skalska: Możliwości i ograniczenia wykorzystania badań wydatków turystów do oceny oddziaływania turystyki na gospodarkę; 4

5 Część druga: Z dorobku naukowego krajowych ośrodków badawczych Stanisław Liszewski: Stan i kierunki badań nad turystyką w łódzkim ośrodku akademickim; Aleksander Panasiuk: Stan i kierunki badań nad turystyką w szczecińskim ośrodku naukowym; Andrzej Świeca, Teresa Brzezińska-Wójcik: Metodyczne i teoretyczne aspekty w badaniach nad turystyką w geograficznym ośrodku lubelskim; Jerzy Wyrzykowski: Dorobek naukowo-badawczy ośrodka wrocławskiego w zakresie turystyki; Część trzecia: Perspektywa międzynarodowa badań nad turystyką Grzegorz Gołembski: Europejskie badania naukowe e sektorze turystyki stan, możliwości i bariery współpracy naukowej między Polską a Europą. Zamówienia realizuje Elżbieta Nagórka, Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, ul. Chodakowska 50, Warszawa, tel , Wymianę międzybiblioteczną realizuje Bożena Bokota, Międzyuczelniana Biblioteka Grupy Uczelni Vistula, ul. Stokłosy 3, Warszawa, tel.: , Źródło: Krzysztof Łopaciński, korespondencja nadesłana Folia Turistica nr 26/2012 Folia Turistica, nr / red. nacz. Andrzej Matuszyk; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego, 2012, 255 s., il., tab., wykr. ISSN Spis treści 1. Katarzyna Czernek, Motywacje i cele partnerów w kooperacji na rzecz rozwoju turystyki w regionie 2. Adam R. Szromek, Zastosowanie modeli logistycznych w opisie rozwoju funkcji turystycznej obszaru przykład wysp Bornholm oraz Isle of Man 3. Karolina Buczkowska, Turysta kulturowy w poszukiwaniu genius loci 4. Dominik Ziarkowski, Znaczenie obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO dla turystyki 6. Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala, Turystyka seksualna rekapitulacja 7. Zbigniew Witkowski, Adam Mroczka, Szymon Ciapała, Zagrożenia związane z turystyką i rekreacją na obszarach Natura 2000 w regionie alpejskim w świetle standardowych formularzy danych 8. Paweł Wojtanowicz, Anna Sokołowska, Próba oceny działalności edukacyjno-turystycznej ośrodków edukacyjnych Poleskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego 9. Natalia Tokarczyk, Znaczenie górnoreglowych polan dla turystyki w Gorcach 10. Beata Gierczak, Benchmarking w zarządzaniu hotelami trzy- i czterogwiazdkowymi na terenie Rzeszowa 11. Daniel Puciato, Wykorzystanie zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych z województwa opolskiego 12. Mirosław Zalech, Emilia Lewczuk, Wizerunek turystyczny Turcji w opinii uczestników programu ERASMUS 13. Wojciech Cynarski, Zamki obronne na ziemiach polskich: wykorzystanie dziedzictwa sztuki fortyfikacji w turystyce kulturowej 14. Ewa Roszkowska, Alpejska działalność Mariana Smoluchowskiego 15. Elżbieta Biernat, Paweł Tomaszewski, Antoni K. Gajewski, Socjodemograficzne determinanty uczestnictwa w turystyce pracujących mieszkańców Warszawy Spis treści, 34 Kb: Contents, 36 Kb: Zamówienia realizuje Dział Projektów Wydawniczych AWF: drogą elektroniczną: telefonicznie, tel.: ; listownie pod adresem: Dział Projektów Wydawniczych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, Kraków Źródło: Dział Projektów Wydawniczych AWF, data dostępu

6 Ocena ryzyka zdrowotnego w zakładach gastronomicznych na wybranych przykładach Ocena ryzyka zdrowotnego w zakładach gastronomicznych na wybranych przykładach / Ewa Barbara Czarniecka-Skubina. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. : il. ; 25 cm. (Rozprawy Naukowe i Monografie / [Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego] = Treatises and Monographs / [Warsaw University of Life Sciences - SGGW] ; 415). Streszcz. ang. Bibliogr. s ISBN Rozprawa habilitacyjna, nakład w dyspozycji autorki. Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych / Elżbieta Szymańska. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s.: il., err.; 23 cm. (Rozprawy Naukowe / [Politechnika Białostocka]. Biblioteka Ekonomii). Tyt. grzb.: Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi. ISSN i numeracja serii gł.: X; nr 236. Streszcz. ang. Innovation processes at companies which render services in the scope of organisation of tourism events. Summary of the book The subject matter of the scientific investigations in the book Innovation Processes at Companies Which Render Services in the Scope of Organisation of Tourism Events are service companies which provide so-called pure services. The mechanism of innovation processes which generate innovations of radical nature at these companies is the main research problem explored in this study. Recognising that the research on the innovativeness of service companies is justified, the following research problems can be formulated: What innovation processes (or process) occur at service companies? On which factors do these processes depend? What variables which drive them can be indicated? What constraints of the process of introducing innovations can be identified? What role is played by advanced technologies in the process of creating and implementing radical innovations at service companies? What conclusions (based on the research carried out) can be drawn for companies operating on the Polish market? In view of the gaps highlighted in theory and practice, it is justified to find answers to these questions, both in the theoretical dimension, in order to deepen the status of knowledge, and in the practical dimension. The aim of the study is to design a model of the innovation process at service companies and to identify the major variables which affect the process (in the case of touroperators). The research is carried out using the descriptive induction method. The research methods include the analysis of theoretical achievements in the scope of innovativeness and modelling of service companies, the mapping method and the in-depth interview method using a survey questionnaire. The book is so designed as to achieve the main goal and the detailed objectives. It consists of two parts: theoretical and an empirical one. Part One (Chapters I to III) encompasses theoretical considerations based on wide literature studies concerning the problems related to the definition of services and servicisation of the world economy. Basic differences are indicated between manufacturing and service companies and against the background of the latter a selected service sector is presented. Subsequently (Chapter II), the basic assumptions of innovation theory are presented and selected models of the innovation process and their evolution are characterised, beginning with J. Schumpeter [1934, the Polish edition of 1960], called the Father of Innovation Theory, and ending with H. Chesbrough, the author of the concept of open innovation in the service sector [2008]. Much space is devoted to the theoretical and empirical aspects of the innovativeness of companies. Different types of innovation are also defined and the international and national institutions investigating the innovativeness of the economy and preparing reports on this problem are presented briefly. The conclusion of the theoretical part indicates areas which have not been investigated to date and the numerous gaps 6

7 in knowledge which the Author attempts to fill in. A model of the innovation process at the service company is also proposed. In Part Two (Chapters IV V), the Author attempts to validate the designed innovation process model under the market-based conditions. It is divided into two parts; the first part (Chapter IV) concerns product innovation, while the other (Chapter V) deals with three process innovation types (technology, organisation and marketing related). Each type of the innovation process is discussed according to a predetermined scheme. First, the characteristics of a given type of innovation are given. Then, detailed theoretical considerations are given to the innovation creation stage, which should be regarded as most important in the whole innovation process. Here, the Author proposes the routes whereby an idea is derived by using the method of thought models in the form of so-called logic trees, the idea of which originates from the concept of mapping as proposed by Leonardo Da Vinci. The review of each of the four innovation types ends with an investigative part based on the simulation of the proposed innovation process model in selected service companies. Three innovative entities are selected for each type of innovation. In addition to the identification of the independent variables affecting the innovation processes at the companies considered, an attempt is made to define the significance of the particular ones of them by determining their average marks on the basis of a five-point scale of importance. Chapter VI sums up the scientific investigations which are finalised with a model of the innovation process at the touroperator and a model of an innovative service company, as well as with conclusions and recommendations which may serve as a useful tool for investigating innovation processes and designing the innovation policy of service companies. The investigations in the theoretical part are based on a wide review of the literature concerning the development of a service-based economy, innovation theory and the problems of the implementation and evaluation of innovation. The investigations in the qualitative part were based on 12 indepth interviews, while those in the quantitative part concerned a sample of n=2,994 companies out of 3,074 entities entered into the Register of Tourism Organisers and Tourism Intermediaries to which in the period from September 2011 to March 2012 an was sent requesting their consent to participate in the survey and so were survey questionnaires; alternatively, questionnaires were handed out to respondents directly. As a total, 62 questionnaires of the survey on innovative companies using in-depth interviews were collected. The following outcomes can be regarded as contributions to economic sciences, primarily economics: the design of a model of the innovation process at a service company in the case of touroperators; the design of models of innovation processes (innovation implementation) at the service company, with consideration given to the type of innovation; the proposals for the innovation creation processes in the form of thought models, separately for each type of innovation: product, process, organisation and marketing related. Contributions to economic practice include: the proposals for instruments to measure the innovativeness of service companies; the proposal for a system of factors affecting the innovativeness of service companies; the proposals for innovation creation processes for each type of innovation. The book is mainly based on theoretical investigations in the field of economics and an attempt to validate them in empirical surveys. It is also a contribution to economic sciences, in particular to innovation theory. Spis treści Wstęp 1. Proces serwicyzacji gospodarki i specyfika przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych 1.1. Problemy definiowania usług jako przedmiotu dociekań badawczych 1.2. Rozwój badań nad rolą usług w naukach ekonomicznych 1.3. Proces serwicyzacji gospodarki 1.4. Różnice między przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym i turystycznym 1.5. Usługi turystyczne i ich rola w rozwoju gospodarczym 1.6. Działalność organizatorów turystycznych jako przedmiotu badań 2. Teoretyczne aspekty innowacji i procesu innowacyjnego 2.1. Pojęcie i istota innowacji 2.2. Rozwój teorii innowacji i badań nad procesami innowacyjnymi od J. Schumpetera do H. Chesbrough a 2.3. Ewolucja badań nad innowacyjnością w gospodarce 2.4. Rodzaje innowacji występujących w przedsiębiorstwach 3. Konstrukcja modelu procesu innowacyjnego przedsiębiorstw usługowych 3.1. Problemy związane z badaniem procesów innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych 3.2. Założenia do modelu procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie usługowym 3.3. Założenia metodologiczne zastosowania modelu PIPU 7

8 4. Zastosowanie modelu PIPU do innowacji produktowych 4.1. Badania nad innowacyjnością produktową organizatorów turystyki 4.2. Kreowanie nowej oferty turystycznej 4.3. Zastosowanie modelu procesu innowacyjnego w odniesieniu do nowych ofert wybranych organizatorów turystyki 4.4. Konstrukcja przekrojowego modelu innowacyjności produktowej 5. Zastosowanie modelu PIPU do innowacji procesowych 5.1. Zastosowanie modelu PIPU do innowacji procesowych opartych na nowych technologiach 5.2. Zastosowanie modelu PIPU do innowacji organizacyjnych 5.3. Zastosowanie modelu PIPU do innowacji marketingowych 6. Weryfikacja modelu procesu innowacyjnego oraz wnioski z badań i rekomendacje 6.1. Zagregowany model procesu innowacyjnego przedsiębiorstw świadczących czyste usługi na przykładzie organizatorów turystyki 6.2. Propozycja schematu innowacyjnego przedsiębiorstwa świadczącego czyste usługi 6.3. Wnioski z badań i rekomendacje Literatura Załącznik 1: Wskaźniki innowacyjności gospodarki i pozycja Polski w wybranych rankingach Załącznik nr 2: Kwestionariusz ankiety dla przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych Załącznik nr 3: Kwestionariusz ankiety do badania innowacyjności przedsiębiorstw usługowych (propozycja) Summary of the book Spis tabel Spis rysunków Książkę można nabyć drogą wysyłkową, zamawiając listownie, faxem lub em. Hurtowniom i księgarniom sprzedajemy publikacje po jednostkowej cenie ewidencyjnej (bez marży 15%). Koszt przesyłki pokrywa Zamawiający. Kontakt: Jolanta Hanus referent ds. administracyjnych, tel.: , fax: , Adres: ul. Wiejska 45C, Białystok Wzór zamówienia dla firm: Wzór zamówienia dla osób prywatnych: Źródło: Wiesława Markowska, korespondencja nadesłana Transformation of historical cities functions In the context of tourism and sustainability Transformation of historical cities functions In the context of tourism and sustainability = Przemiany funkcji miast historycznych - kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonego / [ed. Romana Przybyszewska-Gudelis, with help of Daria Bręczewska-Kulesza]. Bydgoszcz: Publishing House - University of Economy, s.: il. kolor.; 30 cm. Streszcz. pol. przy pracach. Wstęp i spis treści także pol. Bibliogr. przy pracach. Indeks. ISBN Tom obejmuje szeroką gamę problemów urbanistycznych, architektonicznych i konserwatorskich, głownie w odniesieniu do przemian funkcjonalnych i przestrzennych w zakresie kultury i turystyki w Polsce i za granicą. Monografia składa się z trzech części: 1. Środowisko życia w rewitalizowanych miastach obejmuje artykuły dot. miast w aspekcie stanu i przemian warunków bytowania, głównie na przykładach rewitalizowanych ośrodków, fragmentów ich przestrzeni, rozmaitych aspektów waloryzacji środowiska, tak kulturowego jak i fizycznego, łącznie z jakością powietrza, które jest zasadniczym warunkiem egzystencji; 2. Warunki efektywnej turystyki w miastach historycznych prezentuje artykuły stanowiące efekty badań konkretnych miast zagranicznych i polskich - pokazując relacje między przestrzenią tak historyczną, jak i współczesną, a wymogami percepcji i funkcji turystycznej. Opisany jest stan obecny zwiedzanych zespołów urbanistycznych oraz projekty nowych rozwiązań. Uwzględnia się rozwój zrównoważony i politykę turystyczną, zależną od zasobów spuścizny historycznej - w kontekście zróżnicowanego popytu turystycznego; 3. Relacje między czynnikami urbanistycznymi, architektonicznymi i konserwatorskimi w funkcjach miast zawiera rezultaty studiów historycznej substancji miejskiej, jej potencjału krajo- 8

9 brazowego i artystycznego, uwarunkowań konserwacji zabytków i rewaloryzacji, projektów pozwalających na docenienie ich atrakcyjności w życiu i gospodarce współczesnej. Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, dokument online: data dostępu Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta Przykład Łodzi Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta: Przykład Łodzi / Maciej Kronenberg. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN: Praca M. Kronenberga dotyczy tematyki leżącej na pograniczu geografii miast oraz geografii turyzmu. Przemiany cywilizacyjne, jakie wystąpiły na świecie w 2. połowie XX w. i na początku XXI w. spowodowały, że wiele miast i obiektów przemysłowych utraciło swoją dotychczasową funkcję. W związku z tym zaczęto szukać sposobów innego wykorzystania obiektów, które dotychczas miały charakter przemysłowy. Temu zagadnieniu, głównie w kontekście Łodzi, została poświęcona rozprawa M. Kronenberga. Spis treści: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/download/e8f861fa5dbbd5102f3b818cf1c8559a_kronenberg.pdf Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, dokument online: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,4714,wp%c5%82yw_zasob%c3%b3w_dziedz ictwa_przemys%c5%82owego_na_atrakcyjno%c5%9b%c4%87_turystyczn%c4%85_miasta_przyk%c5% 82ad_%C5%81odzi, data dostępu Zwrot cyfrowy w humanistyce Zwrot cyfrowy w humanistyce / pod red. Andrzeja Radomskiego, Radosława Bomby. Lublin: e-naukowiec, s.; ISBN: Cieszy mocno kolejna taka inicjatywa. Nakładem e-naukowca [http://enaukowiec.eu/] opublikowana została książka Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet /Nowe Media /Kultura 2.0 [http://e-naukowiec.eu/zwrot-cyfrowy-whumanistyce/] pod redakcją Andrzeja Radomskiego i Radosława Bomby. Publikacja ukazała się na licencji CC BY-SA 3.0, a Warsztat badacza został patronem publikacji (wraz z: Historia i Media [http://historiaimedia.org/], Człowiek i Technologie [http://czlowiekitechnologie.com/] oraz Edukator Medialny [ O czym jest publikacja? Redaktorzy we wstępie charakteryzują trzy części publikacji: Publikacja pokazuje dużą różnorodność problematyki, jaka wchodzi w zakres humanistyki cyfrowej. W pierwszej części zatytułowanej Cyfrowe horyzonty nauki prezentujemy teksty i opinie badaczy, którzy analizują humanistykę cyfrową, próbując określić jej genezę, perspektywy i wpływ na współczesne społeczeństwo i naukę. Autorzy charakteryzują zwrot cyfrowy w perspektywie historycznej, określają konsekwencję cyfryzacji dla współczesnego społeczeństwa, opisują możliwości i sposoby wykorzystania narzędzi cyfrowych we współczesnej nauce, ale zalecają również zdrową dozę krytycyzmu wobec rodzącego się paradygmatu humanistyki cyfrowej. Druga część publikacji zatytułowana Badania i edukacja w kulturze cyfrowej poświęcona jest praktycznym adaptacjom nowego paradygmatu, konkretnym metodom i narzędziom do analizy trendów kulturowych i wielkich ilości danych (ang. big data), wizualizacji, badaniom nad pamięcią, interobrazowością i e-learningiem. Wyłaniająca się z tych analiz innowacyjność humanistyki cyfrowej opiera się nie tylko na nowych narzędziach badawczych, ale także na sieciowych i otwartych sposobach dystrybucji wiedzy przy wykorzystaniu sieci i otwartych licencji prawnych. Trzecia część książki zatytułowana Cyfrowe światy bada zjawiska rzeczywistości kreowanych za pomocą technologii cyfrowych. Problemy poruszane w tej części publikacji poświęcone zostały analizie wirtualnych światów takich jak Second Life, gier komputerowych i zjawiska rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości. 9

10 Pobierz publikację. Książka jest do pobrania: we wpisie w serwisie e-naukowiec: Emanuel Kulczycki Źródło: Warsztat badacza, data dostępu Więcej informacji o nowościach wydawniczych znajdziesz w Aktualnościach Turystycznych, dokument online: EKSPERTYZY I WYNIKI BADAŃ Polska w rankingu ICCA W najnowszym rankingu opublikowanym przez stowarzyszenie ICCA Polska z udokumentowanymi 150 spotkaniami stowarzyszeń, znalazła się na 25 pozycji i zajmuje najwyższe miejsce w rankingu państw Europy Środkowej. ICCA to największe stowarzyszenie zajmujące się prowadzeniem badań nad wielkością przemysłu spotkań w kontekście spotkań stowarzyszeń. Publikacja ICCA to najbardziej znany i ceniony raport ukazujący wielkość rynku. Jest on nie tylko motywatorem do rozwoju destynacji, ale także czynnikiem decyzyjnym przy wyborze miejsca spotkania. Wierzymy, że dzięki tegorocznemu wynikowi coraz więcej spotkań będzie organizowanych w Polsce i w następnych latach pojawimy się na jeszcze wyższych miejscach. ICCA przygotowuje swój ranking na podstawie zebranych danych o spotkaniach stowarzyszeń (association meetings), które: odbywają się cyklicznie, skupiają minimum 50 uczestników, migrują pomiędzy co najmniej 3 państwami. Polskie miasta, które zostały ujęte w rankingu to: Warszawa 46 spotkań, Kraków 39 spotkań, Gdańsk 15 spotkań, Poznań 15 spotkań, Wrocław 7 spotkań. Źródło: Poland Convention Bureau, data dostępu Raport: rynek spotkań i wydarzeń w Polsce 2013 Raport: rynek spotkań i wydarzeń w Polsce 2013:: Poland Meetings and Events Industry Report 2013 / Krzysztof Celuch; konsultacja naukowa Ewa Dziedzic. Warszawa: Poland Convention Bureau, Polska Organizacja Turystyczna, 2013, 60 s.; il., tab., wykr.; 29 cm. ISSN: Ze wstępu. Raport Rynek spotkań i wydarzeń w Polsce 2013 Poland Meetings and Events Industry Report 2013 został przygotowany przez Poland Convention Buremu Polskiej Organizacji Turystycznej przy współpracy z regionalnymi Convention Bureaux z Polski, obiektami, w których odbywają się spotkania oraz Szkoła Główną Handlową i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Głównym jego celem jest prezentacja wyników określających liczbę i rozmiary spotkań i wydarzeń organizowanych na terenie Polski w 2012 roku oraz ukazanie ich wartości ekonomicznej. [ ] Analiza przedstawiona w poniższym raporcie jest oparta o normy przyjęte w studium dotyczącym turystyki związanej ze spotkaniami Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry Developing a Tourism Satellite Account Extension, opracowanym przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) oraz członków afiliowanych. Zgodnie z normami UNWTO, w opracowaniach statystycznych są brane pod uwagę spotkania i wydarzenia spełniające takie warunki jak: udział minimum 10 uczestników, czas trwania minimum pół dnia, tj. cztery godziny i więcej, miejsce (obiekt), w którym odbywa się spotkanie zostało opłacone specjalnie w tym celu. wersja elektroniczna dostępna na stronie Poland Convention Bureau, w zakładce Statystyki: Źródło: Krzysztof Celuch. korespondencja nadesłana

11 Przemysł spotkań daje zarobić 22,3 tysiąca spotkań, kongresów i wydarzeń miało miejsce w Polsce w zeszłym roku. To mniej niż rok wcześniej, ale dużo więcej niż dwa lata temu W 2011 roku takich imprez naliczono 27 tysięcy. Ale przyczyną spadku w statystykach jest też trudność w zbieraniu informacji na temat przemysłu spotkań (z ang. meetings industry). Na przykład w ostatnim roku nastąpiły zmiany personalne i sposób prowadzenia statystyk w małopolskim Krakow Convention Bureau tłumaczy autor raportu Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2012 dr Krzysztof Celuch, dyrektor Poland Convention Bureau. Przyczyną zahamowania wzrostu wydarzeń w 2012 roku były też prawdopodobnie mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro Polska Organizacja Turystyczna, która przygotowała raport, stara się od kilku lat zgromadzić informacje na temat przemysłu spotkań w Polsce, czyli ważnego fragmentu turystyki biznesowej. Przedstawiła właśnie czwarty raport na ten temat. Jak przyznaje jednak Celuch, choć jest to już czwarte takie podsumowanie, jest ono ciągle niedoskonałe. Wynika to z tego, że trudno jest zbierać informacje na temat wszelkich kongresów, zjazdów i spotkań - zgodnie z założeniem, że chodzi o imprezy, w których wzięło udział co najmniej dziesięć osób, trwało ono co najmniej 4 godziny, a na spotkanie wynajęto salę - które dzieją się w kraju. A trudno między innymi dlatego, że ich organizatorzy nie zawsze chcą się dzielić informacjami z naukowcami opracowującymi raport, nawet jeśli chodzi o bardzo ogólne dane. Według raportu w 2012 roku miało miejsce 22,3 tysiąca wydarzeń, które można zaliczyć do przemysłu spotkań, wprawdzie to mniej niż w 011, ale więcej niż w 2010, kiedy było ich 18 tysięcy. Prezes POT Rafał Szmytke nie ma wątpliwości, że atrakcyjność Polski, jako miejsca do organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez rośnie, bo mamy coraz lepszą komunikację ze światem (lotniska, drogi) i coraz więcej obiektów mogących przyjmować gości takich wydarzeń (hotele, sale konferencyjne, centra kongresowo-konferencyjne i targowe). - Rośnie też rozpoznawalność naszego kraju dzięki ogromnym kampaniom promocyjnym, które prowadzimy w ostatnich latach w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i kilku mniejszych krajach Europy - przypomina. - A wkrótce rozpoczniemy ofensywę w Chinach, Indiach i Japonii. Najwięcej imprez odbyło się w 2012 roku w województwie mazowieckim ponad 10 tys. (42,2 proc.). Na kolejnych miejscach, w których działo się najwięcej znalazły się Pomorskie 4,7 tys. (21 proc.), Wielkopolskie - 3,1 tys. (13,8 proc.) i Małopolskie 2,1 tys. (9,25 proc.). Liczba spotkań według województw Filip Frydrykiewicz Cały artykuł znajdziesz na portalu: Turystyka.rp.pl, dokument online: data dostępu

12 Rynek biur podróży 2012: raport Rynek biur podróży 2012: raport / Maria Byszewska-Dawidek, Krzysztof Łopaciński. Warszawa: Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, 2013, 28 s., tab., wykr.; 30 cm Ze wstępu. Oddajemy do Państwa rąk raport Rynek biur podróży 2012 przygotowany przez Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Poprzedni raport, przygotowany przez ten sam zespół w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. i wydany przez Wiadomości Turystyczne, ukazał się w 2008 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych nie czekaliśmy publikację danych GUS dotyczących sytuacji w sektorze biur podróży w 2012 roku. Staraliśmy się jednak wykorzystać aktualną wiedzę o sytuacji na rynku turystycznym. Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1: Biura podróży w Europie Rozdział 2: Biura podróży w Polsce (na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników) Rozdział 3: Rola biur podróży w przyjazdach turystów zagranicznych do Polski oraz w podróżach Polaków (krajowych i zagranicznych) Rozdział 4: Sytuacja ekonomiczna biur podróży w Polsce Rozdział 5: Zatrudnienie w biurach podróży w Polsce Zakończenie Zamówienia realizuje Elżbieta Nagórka, Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, ul. Chodakowska 50, Warszawa, tel , Wymianę międzybiblioteczną realizuje Bożena Bokota, Międzyuczelniana Biblioteka Grupy Uczelni Vistula, ul. Stokłosy 3, Warszawa, tel.: , Źródło: Krzysztof Łopaciński, korespondencja nadesłana Polacy najchętniej jedzą z rodziną i przyjaciółmi Każdy z nas lubi jeść inaczej. Jedni wolą spożywać posiłki z rodziną, inni z przyjaciółmi, jeszcze inni nie przywiązują wagi do jedzenia, traktując je głównie jako źródło energii. Jak wynika z raportu Polska kulinarnie przygotowanego przez agencję Ciszewski MSL, Interactive Research Center i CubeGroup na podstawie analizy zwyczajów Polaków związanych z jedzeniem, polskich internautów można podzielić na 5 segmentów. Autorzy raportu każdą z opisanych grup scharakteryzowali głównie pod kątem zwyczajów dotyczących przygotowywania i spożywania posiłków, a także stosunku do technologii mobilnych. Z przyjaciółmi i rodziną. Najbardziej charakterystyczną i jednocześnie najliczniejszą grupę stanowią Gotujący dla rodziny - 32% respondentów. Najczęściej są to kobiety mieszkające w małych i średnich miastach, które przez większość dni w tygodniu przygotowują posiłki dla wszystkich członków rodziny. Przedstawicielki tej grupy nie odczuwają potrzeby eksperymentowania w kuchni i często serwują rodzinie ulubione dania. Repertuar przepisów jest oparty na tradycyjnej polskiej kuchni, z niewielką przestrzenią na poszerzanie smaków o nowe dania. Gotowanie jest dla nich codziennych obowiązkiem i niejednokrotnie częścią rutyny dnia. Ich marzeniem są częstsze wyjścia do restauracji, kiedy to mogą uwolnić się od konieczności przygotowania posiłku w domu, zostać mile obsłużonymi i zrelaksować się w gronie bliskich. Ze względu na ograniczenia budżetowe wybierają sprawdzone adresy i nie są otwarte na eksperymenty. Wyjścia do restauracji najczęściej jednak rezerwują na specjalne okazje wtedy wybierają te miejsca, które znają i wypróbowały wcześniej. Drugi segment stanowią najmłodsi Polacy, którzy najchętniej spożywają posiłki wspólnie z przyjaciółmi zalicza się do nich 20% respondentów. Jak wynika z badania, jest to wielkomiejska grupa, która w wolnym czasie spotyka się ze znajomymi, także po to, by wspólnie gotować. Inspiracji do przygotowywania posiłków szukają w serwisach internetowych z przepisami, a z siecią łączą się poprzez tablety lub smartphone y. Gotujący z przyjaciółmi przy wyborze dań kierują się czasem 12

13 oraz łatwością przygotowania, co związane jest z ich stosunkowo małym zasobem wiedzy i umiejętności kulinarnych. Są to dynamiczni, młodzi ludzie, którzy chętnie przejmują modne wzorce zachowań. Kolejną, równie liczną grupę, Rodzinne posiłki w domu i na mieście, obejmującą 20% Polaków, tworzą starsi respondenci. Co ciekawe, przeważają tu zamożni mężczyźni, dla których najważniejsze jest spożywanie posiłków z rodziną - chętnie przygotowują je w domu, ale też regularnie wychodzą do restauracji, są aktywni i towarzyscy. Podobnie jak Gotujący z przyjaciółmi, respondenci z segmentu Rodzinne posiłki w domu i na mieście to mieszkańcy największych miast. Z internetem łączą się najczęściej poprzez komputery stacjonarne, niemniej to grupa o największym potencjale w zakresie technologii mobilnych, ponieważ relatywnie częściej niż inne segmenty korzysta z aplikacji. Nie ma jak u mamy. Podano do stołu - kolejna grupa internautów, którą można wyróżnić na podstawie badania, to mężczyźni zamieszkujący głównie mniejsze miasta. Segment ten stanowi 18% respondentów. Najczęściej mieszkają z rodzicami, dlatego cenią sobie rodzinne posiłki, szczególnie te przygotowane przez mamę. To właśnie mamine jedzenie wydaje im się najsmaczniejsze i najzdrowsze, zapewne dlatego, że jest przygotowywane w domu. Respondenci z segmentu Podano do stołu cenią sobie wygodę i prostotę przygotowania posiłków, co może wynikać z faktu, że sami rzadko zaglądają do kuchni i zdają się nie dostrzegać wysiłku matek, które dla nich gotują. Jeżeli chodzi o technologie mobilne, ta grupa z racji stosunkowo niskiego poziomu zamożności nie jest otwarta na technologie i z internetem łączy się najczęściej przy pomocy stacjonarnych komputerów. Ze względu na to, że rzadko przygotowują posiłki samodzielnie, najrzadziej ze wszystkich omawianych segmentów korzystają ze stron z przepisami. Kuchnia singla. Najmniej liczną grupą wyróżnioną w badaniu są Samotni kucharze, stanowiący 10% badanych. To przede wszystkim młodzi mężczyźni, którzy jak przystało na singli najczęściej jadają w pojedynkę. Ci respondenci mieszkają przede wszystkim w małych i średnich miastach, często z rodzicami lub przyjaciółmi. Jest to grupa, która nie przywiązuje dużej wagi do jedzenia traktuje je jak paliwo, źródło energii i je po to, żeby jeść, a nie je po to, żeby żyć. Respondenci z tego segmentu potrafią jednak korzystać z życia statystycznie najczęściej jedzą na mieście i chętnie odkrywają nowe lokale. Jeżeli jednak decydują się na samodzielne gotowanie, chętnie eksperymentują, często w oparciu o zawartość lodówki. Nie oznacza to jednak, że ta grupa nie szuka inspiracji - przedstawiciele Samotnych kucharzy stanowią najliczniejsze grono czytelników blogów kulinarnych. Segmentacja przedstawiona w przygotowanym przez nas raporcie Polska kulinarnie pozwala poznać zwyczaje i preferencje Polaków dotyczące kultury przygotowania i spożywania posiłków mówi Zofia Bugajna, dyrektor nowoutworzonej specjalizacji Food&Beverages w agencji Ciszewski MSL. Dane te mogą być istotne dla każdej firmy chcącej zaplanować skuteczne działania marketingowe, dopasowane do stylu życia konsumentów. Segmentacja użytkowników polskiego internetu to główny element raportu. Została przeprowadzona z myślą przede wszystkim o osobach zajmujących się marketingiem, gdyż pozwala skutecznie dotrzeć do grup docelowych. W raporcie Polska kulinarnie omówiono również, między innymi, ulubione smaki Polaków, preferowane restauracje, a także stosunek do zakupów spożywczych czy aplikacji mobilnych ułatwiających gotowanie. Źródło: Polska kulinarnie, data dostępu Więcej informacji o ekspertyzach i wynikach badań znajdziesz tutaj: Konfraternia Turystyczna, dokument online: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Znaczenie badań w zarządzaniu turystyką przemówienie Katarzyny Sobierajskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, podczas Sympozjum z okazji 40-lecia Instytutu Turystyki Pragnę podziękować za zaproszenie na zorganizowane przez Państwa Szkołę sympozjum naukowe, poświęcone badaniom naukowym w turystyce. Jednym z najważniejszych warunków skutecznego realizowania polityki w obszarze turystyki jest prowadzenie, doskonalenie i rozwój badań wspierających podejmowanie decyzji na rzecz rozwoju turystyki. Podstawowym celem doskonalenia badań i gromadzenia danych jest lepsze odzwierciedlenie aktualnego stanu gospodarki turystycznej i pełniejsze zaspokojenie potrzeb odbiorców informacji. Badania są niezbędne do monitorowania i prognozowania stanu sektora turystycznego w Polsce. Są one wykorzystywane przez administrację rządową i samorządową do oceny stanu sektora oraz do kreowania polityki turystycznej. Dynamika potrzeb w zakresie usług turystycznych, konieczność prowadzenia polityki dostosowanej do tych potrzeb, wprowadzanie zmian w ustawodawstwie oraz monitorowanie tych zmian i efektów wdrażanych programów, wymaga zapewnienia danych o odpowiedniej jakości. Wyniki badań służą również ocenie stopnia realizacji budżetu zadaniowego poprzez listę mierników oceniających stopień wykonania poszczególnych zadań. Badania są upowszechniane poprzez publikacje oraz strony internetowe. Korzystają z nich przedsiębiorcy turystyczni, uczelnie wyższe kształcące na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz organizacje zajmujące się turystyką. 13

14 Rozwój technologii wykorzystywanych do gromadzenia i opracowywania danych, wdrażanie nowych rozwiązań metodologicznych, wypełniane identyfikowalnych luk informacyjnych, determinuje potrzebę podjęcia i intensyfikacji działań w systemie badań. Wyżej wymienione cele mogą być realizowane m.in. przez doskonalenie metodologii badań i wdrażanie nowych rozwiązań oraz prowadzenie pogłębionych analiz uwzględniających integrację problemów w ramach obszaru badawczego (przez powiązanie danych o dostawcach usług turystycznych z informacją o korzystających z tych usług oraz efektach ekonomicznych i społecznych tej działalności). Jednym z najważniejszych czynników umożliwiających zarządzanie i rozwój gospodarki turystycznej jest prowadzenie badań marketingowych, wspierających podejmowanie decyzji nie tylko przez przedsiębiorców tego sektora, ale także - coraz częściej - przez administrację publiczną i samorządy lokalne. Zainteresowanie administracji publicznej prowadzeniem badań rynkowych wynika także z konieczności stosowania obiektywnych metod oceny efektów własnych działań. Zakres badań finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wynika z potrzeb zapewnienia informacji dla administracji krajowej oraz wypełnienia zobowiązań w tym zakresie wobec organizacji międzynarodowych, których członkiem jest Polska. Minister właściwy do spraw turystyki od wielu lat ściśle współpracował z Instytutem Turystyki w zakresie badań rynku usług turystycznych, w tym zwłaszcza badań statystycznych. Poszczególne tematy badawcze objęte programem były włączane do programów badań statystycznych turystyki realizowanych przez kolejne resorty kierujące polską turystyką od 1972 roku. Do roku 1988 program ten obejmował jedynie analizę aktywności turystycznej mieszkańców Polski, a od roku 1988 również badania wydatków cudzoziemców w Polsce i badania koniunktury w sektorze usług turystycznych. W latach dziewięćdziesiątych nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na dane i analizy niezbędne dla promocji Polski za granicą. Uruchomiono wówczas badania cudzoziemców przyjeżdżających do Polski, umożliwiające analizy poszczególnych rynków zagranicznych. Uruchomienie badań zbiegło się z likwidacją wiz dla mieszkańców większości krajów i uproszczeniem kontroli granicznej, co ograniczyło stosowane uprzednio metody zbierania danych. Od początku lat dziewięćdziesiątych organizacje międzynarodowe, do których należy Polska, zaczęły wymagać od swoich członków dostarczania bardziej szczegółowych danych dotyczących turystyki. Dotyczy to w szczególności Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) będącej agendą ONZ, OECD i Europejskiej Komisji Turystyki. Należy podkreślić, że dyrektywy i zalecenia oraz rozporządzenia Unii Europejskiej oraz UNWTO określają zakres i częstotliwość zbierania danych przez poszczególne kraje. Na uwagę zasługują prace w Komisji Europejskiej mające na celu dostarczenie państwom członkowskim oraz wszystkim zainteresowanym ważnych informacji dotyczących turystyki oraz zapewnienie synergii pomiędzy różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za jej kształtowanie. Komisja Europejska realizując zapisy Komunikatu Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego - Rozbudowanie bazy wiedzy społecznogospodarczej na temat turystyki rozpoczęła realizację projektu mającego na celu konsolidację bazy wiedzy społeczno-ekonomicznej o turystyce. Poprzez szeroką współpracę zainteresowanych podmiotów (m.in. państw członkowskich) powstaje Wirtualne Obserwatorium Turystyki (VTO), które będzie skonsolidowaną bazą wiedzy pozwalającą na świadome kształtowanie polityki opartej na faktach oraz monitorowanie postępów w zakresie polityki turystycznej w państwach członkowskich. Zgodnie z założeniami Wirtualne Obserwatorium Turystyki będzie istotnym źródłem informacji dla decydentów politycznych, osób zaangażowanych w turystykę i teoretyków tej dziedziny. Zapewni ono rzetelne, porównywalne i aktualne dane. Określi trendy i kierunki rozwoju sektora turystycznego oraz poprze je analizami. W 2012 roku roku Komisja Europejska zleciła przygotowanie założeń dla funkcjonowania VTO. Należy również wspomnieć o działaniach podejmowanych przez OECD, a w szczególności przez Komitet Turystyki OECD. Niezwykle cennym źródłem wiedzy nie tylko o sytuacji ekonomicznej, ale także ważnych inicjatywach i trendach w państwach OECD jest ukazująca się w cyklu dwuletnim publikacja Tourism Trends and Policies, do której zawsze Polska przekazuje swój wkład. W ramach OECD prowadzony jest również ciekawy projekt dotyczący badań konkurencyjności w turystyce, którego efektem jest wypracowanie uniwersalnego zestawu wskaźników do badań nad konkurencyjnością turystyczną państw. W naszej ocenie może być to użyteczne narzędzie dla całej branży turystycznej. Istotnym wydarzeniem ogólnoświatowym, o którym należy wspomnieć, jest Światowe Forum Statystyki Turystyki organizowane co dwa lata przez OECD we współpracy z Eurostat i stanowiące przegląd działań w zakresie statystyki turystyki. Pozwala zapoznać się z najnowszymi wynikami badań, trendami oraz planowanymi projektami, które w znaczący sposób mogą pomóc w kreowaniu polityki turystycznej na różnych szczeblach. Szczególnego podkreślenia wymagają prace związane ze sporządzeniem rachunku satelitarnego turystyki i doskonalenie prac metodologicznych związanych z jego przygotowaniem. Wśród krajów UE jesteśmy krajem, który posiada osiągnięcia w tym zakresie. Do chwili obecnej dostosowano metodologię, sporządzono osiem rachunków satelitarnych turystyki dla Polski. W 2006 roku realizowaliśmy RST na danych za 2002 rok w ramach grantu unijnego (refundacja części kosztów po zakończeniu zada- 14

15 nia). Jedynie rachunek satelitarny turystyki umożliwia ocenę wpływu gospodarki turystycznej na gospodarkę narodową, ponieważ system rachunków narodowych nie daje takich możliwości. W związku z tym Rachunek Satelitarny Turystyki stał się ważną i cenną metodologią, która wymaga ciągłego doskonalenia. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje w 2013 roku sporządzenie pełnego RST dla Polski w oparciu o dane za 2011 roku. W opinii resortu istotnym będzie także opracowanie metodologii regionalnego RST dla Polski metody rozszacowania RST krajowego na poszczególne województwa lub regiony turystyczne według jednolitej metody w celu dokonania kompleksowej oceny wpływu turystyki na rozwój regionów. Należy zwrócić uwagę, że Komisja Europejska doceniając istotną rolę RST dla oceny znaczenia turystyki w gospodarce narodowej poszczególnych krajów unijnych oraz w całej Unii, chcąc udoskonalić to narzędzie, planuje prace nad wypracowaniem pewnych stałych ram w celu zapewnienia porównywalności i jeszcze lepszej wiarygodności uzyskiwanych wyników. Na chwilę obecną Komisja Europejska wstrzymała planowane prace, ponieważ stan przygotowania krajów członkowskich UE nie był zadowalający tylko 9 krajów zgłosiło chęć uczestniczenia w planowanym grancie (w tym Polska). Kolejnym ważnym czynnikiem decydującym o zakresie badań są potrzeby zgłaszane przez organizacje i instytucje prowadzące działalność promocyjną (głównie Polska Organizacja Turystyczna, jej ośrodki zagraniczne, urzędy marszałkowskie, urzędy większych miast). Dane zbierane w ramach prowadzonych badań są szeroko publikowane i upowszechniane, również za pośrednictwem Internetu. Finansowanie badań przez administrację rządową jest również ważną formą wsparcia nauki polskiej. Z wyników badań korzystają wyższe uczelnie zajmujące się badaniami i kształceniem specjalistów w zakresie turystyki. Wyniki realizowanych badań są prezentowane w postaci komunikatów, informacji, raportów, wydawnictw oraz stron internetowych. Są publikowane w rocznikach statystycznych GUS oraz wydawnictwach Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej. Poza badaniami wynikającymi z rządowego Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej i bazy informacyjnej Polska Statystyka Publiczna, Departament Turystyki planuje corocznie realizację innych tematów badawczych niezbędnych do zabezpieczenia danych dla obliczania wskaźników ekonomicznych do oceny stanu i możliwości rozwoju gospodarki turystycznej oraz dla oceny bieżących zjawisk rynkowych, np. wykonanie opracowania na temat ekonomicznych uwarunkowań rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce. Ponadto do oceny aktualnej sytuacji w gospodarce turystycznej niezbędne jest m.in. prowadzenie prac informujących o sytuacji ekonomicznej i koniunkturze przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku usług turystycznych, jak też pozyskanie danych charakteryzujących zjawisko szarej strefy. Prowadzone są też prace dotyczące charakterystyki turystyki w układzie regionalnym. Niezbędne jest także systemowe pozyskiwanie danych dotyczących zatrudnienia w sektorze turystyki, z uwzględnieniem zjawiska sezonowości. Istotnym celem dzisiejszego spotkania jest też pokazanie roli jaką pełnił i pełni Instytut Turystyki w polskiej turystyce. Instytut Turystyki został powołany jako jednostka resortowa w 1972 roku, od tego też roku nieprzerwanie prowadzi badania w obszarze turystyki. Przez 40 lat swojej aktywności Instytut Turystyki prowadził działalność badawczą oraz udostępniał dorobek zarówno swój, jak i tematycznie związany z turystyką, a zgromadzony w bibliotece Instytutu. Cały czas aktywnie wspierał od strony badawczej i analitycznej działania prowadzone przez ministra właściwego do spraw turystyki, którym aktualnie jest Minister Sportu i Turystyki. Chciałabym pogratulować władzom uczelni inicjatywy mającej na celu podkreślenie znaczenia Instytutu Turystyki na rynku badań w obszarze turystyki i mam nadzieję na dalszą współpracę w tym zakresie. Mam przyjemność poinformować Państwa, że w uznaniu znaczenia działalności badawczej sektora turystyki Minister Sportu i Turystyki przyznał Instytutowi Turystyki odznakę honorową Za Zasługi dla Turystyki, którą, korzystając z okazji, chciałabym teraz wręczyć na ręce Dyrektora Instytutu Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rrekreacji, Pana dr Krzysztofa Łopacińskiego. Katarzyna Sobierajska Źródło: Katarzyna Sobierajska, korespondencja nadesłana

16 Minister nauki: 5,4 mld zł na podwyżki pensji nauczycieli akademickich w latach Dodatkowe pieniądze na pensje pracowników naukowych trafiły już do uczelni. Ministerstwo nauki liczy, że jeszcze w maju trafią bezpośrednio do pracowników. W tym roku na ten cel z budżetu przeznaczono ponad 900 mln zł. W kolejnych dwóch latach pensje będą podwyższane o kolejne 9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Ze względu na ustalenie zasad podziału tych środków między uczelnie, przekazywanie pieniędzy będzie trwało krócej niż w tym roku. Pieniądze na podwyżki trafiły już na uczelnie, przynajmniej na uczelnie podporządkowane ministrowi nauki i ministrowi kultury, więc są do dyspozycji rektorów i dziekanów. Mam nadzieję, że jeszcze w maju trafią do indywidualnych pracowników uczelni wyższych mówi Agencji Informacyjnej Newseria prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. W praktyce jednak wzrost wynagrodzeń poszczególnych pracowników będzie zależał od rektorów uczelni. Minister nauki określa bowiem tylko stawki minimalne. W ciągu trzech lat rząd dodatkowo przeznaczy na pensje w szkolnictwie wyższym ponad 5,4 mld zł. To dość duża suma w stosunku do 8 mld zł dotacji podstawowej, które rocznie przeznaczamy na szkolnictwo wyższe zapewnia minister Kudrycka. W sumie w tym roku łączne nakłady budżetowe na szkolnictwo wyższe wyniosą 13,6 mld zł. W 2008 roku było to 10,7 mld zł. W kolejnych latach pieniądze na podwyżki pensji nauczycieli akademickich mają nieco szybciej trafić na uczelnie niż tegoroczna dotacja. Resort bowiem ustalił już szczegółowe zasady ich podziału. Łączna kwota dodatkowych pieniędzy przeznaczonych na pensje w szkolnictwie wyższym w latach wyniesie 5,4 mld zł. Jak tylko nowy budżet w 2014 roku zostanie uchwalony, to zostaną przekazane dodatkowe środki w wysokości 1,8 mld zł. A w roku 2015 to będzie 2,7 mld zł tłumaczy minister Kudrycka. Założenie jest takie, by co roku pensje pracowników naukowych rosły o 9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Docelowo wzrost płac do 2015 roku ma wynieść 30 proc. w stosunku do 2011 roku. Kwoty podwyżek, o których mowa, dotyczą uczelni podległych resortowi nauki. Część szkół wyższych podlega bowiem pod Ministerstwo Zdrowia (szkoły medyczne) czy np. Ministerstwo Obrony Narodowej (uczelnie wojskowe). Źródło: Newseria, data dostępu Branża: Fundusz turystyczny? Nie mamy stanowiska Posłowie zapytali przedstawicieli branży turystycznej, co sądzą o planowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym. - Nie mamy stanowiska usłyszeli. Jedno z zeszłotygodniowych posiedzeń sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki posłowie poświęcili na wysłuchanie informacji wiceministra finansów Jacka Dominika na temat podwyższenia gwarancji minimalnych dla biur podróży i wiceministra sportu i turystyki Katarzyny Sobierajskiej na temat szykowanego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W posiedzeniu wzięło udział kilkunastu posłów, a także liczna reprezentacja organizacji zrzeszających przedsiębiorców działających w turystyce wyjazdowej: Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki RP, Polskiego Związku Organizatorów Turystyki, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. [ ] Filip Frydrykiewicz Cały artykuł znajdziesz na portalu: Turystyka.rp.pl, dokument online: data dostępu

17 Wyższe sumy gwarancyjne zweryfikują rynek Mimo wysiłku izb, minimalne sumy gwarancyjne zostały znacząco podniesione. Odbije się to szczególnie na nowych organizatorach, dla których kwoty zaproponowane przez ministerstwo mogą się okazać zaporowe. Ministerstwo Finansów pozostało przy pomyśle podniesienia minimalnych sum gwarancyjnych. Połączenie tej drastycznej podwyżki z krótkim czasem, jaki resort pozostawił do wejścia nowego prawa w życie, może sprawić, że część biur może mieć problemy z uzyskaniem zabezpieczenia kapitałowego niezbędnego do uzyskania gwarancji. Jej brak, w praktyce uniemożliwiający podpisywanie nowych umów z turystami, może doprowadzić do serii niewypłacalności. Rozporządzenie, którego finalna wersja trafiła wreszcie na biurko ministra finansów, zaczęło obowiązywać 14 maja. W dokumencie tym znalazły się wytyczne dotyczące minimalnych kwot gwarancji, jakie muszą posiadać organizatorzy i pośrednicy turystyczni. Emocje budzi czas, jaki ministerstwo pozostawiło na wprowadzenie przepisów w życie 14 dni od podpisania przez ministra finansów. Ustalenie, że nowe rozporządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni jest zabiegiem czysto PR-owym. W normalnym państwie, w państwie prawa nie powinniśmy mieć do czynienia z czymś takim, że zmienia się nagle reguły w trakcie prowadzenia biznesu. Postulowaliśmy choć dwa miesiące vacatio legis zauważa Paweł Niewiadomski. Według niego tak krótki czas na dostosowanie się do nowego prawa i sprostanie jego wymogom może doprowadzić część firm do bankructwa. Firmy, którym kończą się gwarancje już teraz, już teraz muszą zmierzyć się z wszystkimi nowymi formalnościami. Pozostawienie tylko 14 dni do wejścia przepisów w życie sprawia, że jeśli firmy będą miały jakiekolwiek kłopoty ze zdobyciem nowej gwarancji (finansowe, techniczno organizacyjne, kapitałowe), mogą zbankrutować. Mają już bowiem zobowiązania wobec partnerów zagranicznych, z których nie mogą zrezygnować, a nie będą miały prawa do podpisywania nowych umów z klientami w Polsce tłumaczy prezes PIT. Jego obaw nie podziela Krzysztof Piątek. Oczywiste jest, że obecne gwarancje pozostają w mocy. Według obliczeń, ponad 70 proc. biur ma gwarancje co najmniej do września, więc nie zostaną teraz dotknięte nowymi przepisami zauważa prezes PZOT. Dodaje, że choć nowe przepisy nie dotkną touroperatorów, będą już pozytywnym przesłaniem dla turystów. Komunikat medialny jest jasny: zebraliśmy dostatecznie dużo pieniędzy, że bez względu na to, co się stanie, nikt nic nie straci przekonuje Krzysztof Piątek. Proponowane przez ministerstwo minimalne sumy gwarancji ubezpieczeniowej będą, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, podzielone na cztery kategorie, w zależności od terminu i wysokości pobieranej zaliczki. Więcej przeczytasz w najnowszym numerze Wiadomości Turystyczne nr 10 (16-31 maja 2013) Źródło: Wiadomości Turystyczne, data dostępu Agenci nie znikną z rynku O niemieckim rynku turystycznym, jego perspektywach i roli samorządu zawodowego w Niemczech z Juergenem Buechym, prezesem Niemieckiego Związku Turystycznego (DRV), rozmawia Marzena German. Turystyka, jak stale podkreśla UNWTO, w światowej ekonomii odgrywa olbrzymią rolę. Niestety nie wszystkie kraje i rządy potrafią docenić jej wagę i wpływ na inne sektory. Jakie znaczenie dla niemieckiej gospodarki ma rodzima branża turystyczna? Turystyka to jeden z rozwijających się sektorów niemieckiej gospodarki. Dziedzina ta zapewnia miejsca pracy nie tylko zatrudnionym w biurach podróży, liniach lotniczych, organizacjach turystycznych, hotelach czy u touroperatorów, ale także u wielu usługodawców, którzy związani są w pewnym sensie z turystyką. W samej branży turystycznej pracuje ok. 2,9 mln osób, czyli 7 proc. wszystkich zatrudnionych. Takie dane płyną z przeprowadzonego przez ministerstwo gospodarki badania Turystyka czynnik gospodarczy. Poprzez tzw. efekty bezpośrednie, czyli zakup biletów lotniczych lub kolejowych czy rezerwacje hotelowe, branża ta generuje niemal 100 mld euro, które odpowiadają 4,4 proc. PKB. Jeśli do tego dołożymy usługi dodatkowe, świadczone np. na lotniskach, dostawy pieczywa do restauracji czy prace remontowe w hotelach, jak również efekty związane z wydatkowaniem pensji osób zatrudnionych w branży turystycznej, udział tego sektora gospodarki w PKB wzrośnie nawet do 9,7 proc. i do 12 proc. w obszarze zatrudnienia. Tym samym turystyka przyczynia się do wzrostu produktu brutto w większym stopniu niż przykładowo branża motoryzacyjna. W 2012 roku w niemieckich biurach podróży i u touroperatorów zatrudnionych było prawie 64 tys. osób. Jaką rolę w niemieckiej branży turystycznej odgrywa DRV? O co walczy związek? Najważniejszym obszarem działań DRV jest stworzenie godnych warunków dla prowadzenia działalności dla naszych członków. W tym celu lobbujemy zarówno w Berlinie, jak i w Brukseli. Od polityków i innych organów żądamy zaprzestania wprowadzania kolejnych podwyżek podatków, walczymy o rozbudowywanie infrastruktury i dbanie o nią. Angażujemy się także w takich obszarach, jak 17

18 zrównoważone działania w branży turystycznej czy zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce. Włączamy się również w kwestie zapewnienia większego bezpieczeństwa w basenach hotelowych. Oczywiście jasne jest, że odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie i zapewnienie bezpieczeństwa leży po stronie zarządu hoteli, które muszą zadbać o te aspekty. Celem projektu DRV jest uzupełnienie badań prowadzonych przez touroperatorów o dodatkowe testy i wprowadzenie kolejnych kryteriów do tych analiz. Niektóre z wymienionych zadań wydają się dotykać szczegółów pracy touroperatorów, inne mają charakter globalny. Jakie zmiany określiłby Pan mianem priorytetowych dla niemieckiej branży turystycznej? Walczymy m.in. o zniesienie podatku lotniczego, który doprowadził do obniżenia konkurencyjności niemieckich przewoźników na europejskim i międzynarodowym rynku lotniczym. W Niemczech staramy się wydłużyć czas wakacji letnich, aby doprowadzić z jednej strony do odciążenia infrastruktury transportowej, z drugiej do ułatwienia usługodawcom (obiektom noclegowym przyp. red.) prowadzenia biznesu, dzięki czemu łatwiej im będzie przetrwać okres niższego obłożenia. Nie podoba nam się wprowadzenie w wielu miejscach tzw. podatku łóżkowego (hotelowego przyp. red.), który sprawia, że Niemcy jako destynacja turystyczna stają się droższe dla gości z kraju i zagranicy. To z kolei obniża atrakcyjność kierunku. Spójrzmy na rynek z perspektywy touroperatorów. Jakie są najważniejsze trendy panujące na niemieckim rynku podróży dla tego sektora usługodawców? Z pewnością widoczne jest zwiększenie wśród klientów świadomości jakości. W 2012 roku na swój urlop Niemcy wydali więcej niż w roku poprzednim, co było swego rodzaju zaprzeczeniem kryzysu. Prognozy na nadchodzący sezon są także pozytywne. Touroperatorom i biurom podróży udało się uczulić klientów na stosunek jakości do ceny i przekonać ich o wartości profesjonalnie zorganizowanych wakacji. Widać to także po rosnącym popycie w segmencie luksusowych podróży. Akurat w wypadku droższych wakacji poziom rezerwacji na następne miesiące kształtuje się na plusie. Malediwy, Seszele i Mauritius przyciągnęły w ostatnich tygodniach więcej gości niż dotychczas, a wskaźnik ten nadal rośnie. Dużym zainteresowaniem cieszą się także Zjednoczone Emiraty Arabskie. Warto pamiętać, że podróże luksusowe nie ograniczają się do wymienionych destynacji. Wielu touroperatorów oferuje tego typu wyjazdy do innych krajów, a segment ten rośnie zarówno z perspektywy liczby organizatorów, jak i oferowanych do sprzedaży kierunków. Jednakże wstępne dane pokazują, że większość urlopowiczów będzie wypoczywała w tym roku na plażach Morza Śródziemnego, Północnego i Bałtyckiego. Szczególnie wysokie wzrosty w porównaniu z rokiem poprzednim notują touroperatorzy na takich kierunkach jak Baleary, głównie Majorka, Turcja i Grecja. Grecja ze swoimi stabilnymi cenami powraca i po okresie zeszłorocznych spadków zyskuje coraz więcej klientów, a wielu organizatorów mówi o dwucyfrowych wzrostach. Póki co kraje takie jak, Egipt, Tunezja czy Bułgaria nie mogą pochwalić się lepszymi wynikami w porównaniu z rokiem poprzednim, pamiętajmy jednak, że wymienione dane odnoszą się do rezerwacji zakładanych w okresie od października 2012 roku do końca lutego 2013 roku i porównywane są ze wskaźnikami z analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym roku dobrze sprzedają się także podróże do miast i wyjazdy typu wellness oraz rejsy. W okresie zimowym dobrą passę miała też Austria, do której wyjeżdżano na narty. Zimą także dalekie podróże cieszyły się zainteresowaniem. Dla polskiego czytelnika z pewnością ciekawe jest, w jaki sposób sprzedawane są dziś wycieczki w Niemczech? Czy agenci nadal pozostają tam ważnym kanałem dystrybucji, czy może na znaczeniu bardziej zyskują inne kanały? Do klasycznego kanału dystrybucji, jakim są biura agencyjne, w ostatnich latach dołączyły kolejne. Zaliczają się do nich zakupowe kanały telewizyjne, internetowe biura podróży, a także sklepy, takie jak Lidl, Aldi czy Tchibo. To postawiło tradycyjne biura przed kolejnym wyzwaniem odnalezienia się w tym konkurencyjnym środowisku. Jednakże agenci nadal uważani są za najważniejszy kanał sprzedaży, co prawda ich liczba spadła w ciągu ostatnich 10 lat z w roku 2003 do w 2012 roku, jednocześnie poziom sprzedaży wzrósł z 19,8 mld euro (2003 roku) do 22,5 mld euro. Przez ostatnie dziesięć lat obroty branży turystycznej rosły stabilnie, aż do kryzysowego roku Ponieważ liczba biur spadła, te, które pozostały, wypracowały średnio wyższy obrót. Czy touroperatorzy i biura agencyjne są dziś jeszcze partnerami, czy może raczej konkurentami? Touroperatorzy i biura podróży były i pozostaną partnerami, którzy bez siebie nie przeżyją. Podczas gdy organizatorzy kupują usługi turystyczne i budują z nich produkt, biura podróży są ich najważniejszym partnerem handlowym, który potrafi doradzić klientowi w zakresie produktów czy ofert i je sprzedać. Ponad 90 proc. podróży zorganizowanych w Niemczech nadal kupowanych jest u agentów. Które produkty zyskują, a które tracą na znaczeniu w odniesieniu do sprzedaży agencyjnej? Coraz większa liczba osób kupuje proste usługi, takie jak np. przelot z Berlina do Rzymu, nocleg hotelowy czy przejazd koleją z Drezna do Kolonii, przez internet. W wypadku produktu złożonego, np. lotu z kilkoma przesiadkami, kolejowego wyjazdu za granicę, podróży służbowej z kilkoma miejscami pobytowymi czy wypadu do miasta w kilka osób, klienci wolą zdać się na umiejętności, doświadczenie i sugestie eksperta turystycznego. Jakie są perspektywy i prognozy dla niemieckiego rynku podróży na kolejny rok? 18

19 Pierwsze trendy analizowane na podstawie poziomu rezerwacji nastrajają nas na ten rok optymistycznie. Procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym kształtuje się jednocyfrowo. Niemcy nadal chcą podróżować, znacząca większość przynajmniej planuje wyjechać w 2013 roku, by uciec od codzienności czy spędzić czas z rodziną. Taką perspektywę potwierdzają badania ankietowe prowadzone przez różne instytuty badawcze i organizacje, które pytały o plany wyjazdowe Niemców. DRV przewiduje, że 2013 roku zakończy się jednocyfrowym wzrostem zarówno w odniesieniu do obrotu, jak i liczby turystów. Obecnie widać też, że największe wzrosty notowane są w sprzedaży klasycznych ofert katalogowych. Z powodu zmniejszonych pojemności samolotowych, na rynku niewiele jest ofert z ostatniej chwili. Juergen Buechy prezes DRV pełni swoją funkcję od listopada 2010 roku W latach pracował w Lufthansie, zajmując tam różne stanowiska, a od 1996 do 2000 roku stał na czele firmy Start Amadeus. Do końca września 2010 roku był szefem Deutsche Bahn, odpowiedzialnym za sektor związany z przewozem osób. Ze stanowiska tego Juergen Buechy zrezygnował przed objęciem prezesury w DRV. Źródło: Wiadomości Turystyczne, data dostępu AWF we Wrocławiu: nowe turystyczne kierunki Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uruchomi w nowym roku akademickim trzy nowe turystyczne specjalności. Mają być one odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku. Katedra Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu włącza się w obchody Roku Turystyki Edukacyjnej 2013 ogłoszonego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. W roku akademickim 2013/2014 uruchomione zostaną trzy nowe specjalności na dwuletnich studiach magisterskich: Turystyka Przyrodnicza i Kulturowa, Organizator Przedsięwzięć Turystycznych oraz Hotelarstwo. Praktyka i nauka w jednym to wymóg nowoczesnej gospodarki turystycznej zarządzanej przez wiedzę i umiejętności! Zapraszamy osoby zainteresowane inwestowaniem w siebie, dynamicznym rozwojem i szansą na przyszłość do studiowania informują przedstawiciele uczelni. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu

20 Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat wszedł w życie Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat wszedł w życie w dniu 29 kwietnia 2013 roku. O tym fakcie została powiadomiona Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Protokół o zrównoważonej turystyce jest dokumentem wykonawczym do Konwencji Karpackiej, której stronami jest siedem krajów: Republika Czeska, Rzeczypospolita Polska, Rumunia, Republika Słowacka, Serbia, Ukraina i Republika Węgierska. Celem Protokołu jest umacnianie i ułatwianie współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym: rządów, samorządów, organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze i firm na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki w Karpatach. Oczekujemy, iż realizacja zapisów Protokołu zapewni m.in.: - harmonizację polityki mającej na celu planowanie, rozwój i zarządzanie zrównoważoną turystyką w Karpatach, - uwzględnienie celów turystyki zrównoważonej w politykach sektorowych, - udział władz centralnych, regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych podmiotów, we współpracy międzynarodowej w tym transgranicznej, - promowanie regionu karpackiego, - rozwój, promowanie i marketing karpackich regionalnych produktów, usług i pakietów turystyki zrównoważonej, - wypracowanie wspólnych wysokich standardów jakościowych turystyki zrównoważonej, - zwiększanie wkładu zrównoważonej turystyki w: rozwój gospodarki lokalnej, ochronę i użytkowanie biologicznej i krajobrazowej różnorodności, ochronę i promowanie dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej społeczności lokalnych, edukację społeczeństwa, a także zrównoważoną gospodarkę rolną, - planowanie i zrównoważony rozwój transportu i infrastruktury turystycznej, - zarządzanie ruchem turystycznym, wpływem turystyki na biologiczną i krajobrazową różnorodność oraz środowisko, a także społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi skutkami Turystyki. Wykonanie zapisów protokołu przez kraje karpackie będzie możliwe dzięki: opracowaniu i zrealizowaniu wspólnych programów i projektów oraz systematycznemu monitorowaniu skuteczności realizacji strategii rozwoju turystyki zrównoważonej przez Sekretariat Konwencji Karpackiej. Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu Wzory umów wydawniczych dla autorów naukowych i wydawców Większość wydawnictw oraz redakcji w sprawie umów wydawniczych działa siłą rozpędu. Jeśli już wydawca w ogóle podpisuje jakiekolwiek umowy z autorem (nie ma co się oszukiwać, że sytuacja niepodpisywania umów w czasopismach humanistycznych jest bardzo częsta), to jest to robione według jednego szablonu. Jakakolwiek zmiana spotyka się najczęściej z oporem. No i oczywiście, aby chcieć coś zmienić w umowie, autor musi być świadomy tego, czego tak naprawdę oczekuje od tej umowy. A tutaj sprawa jest już skomplikowana. Znaj swoje potrzeby. Często zdarza mi się rozmawiać z autorami, którzy spotkali się z takim typem sytuacji: rozmawiają z wydawnictwem, że chcieliby wydawać swoją książkę, pracę zbiorową itd. na wolnej lub otwartej licencji. Jeżeli wydawca wyrazi taką zgodę (bo np. finansowanie książki pokrywa budżet grantu), to bardzo często nie wie, do czego w rzeczywistości miałby się zobowiązać. I prosi autora o przygotowanie umowy licencyjnej. No i klops: bo autor najczęściej wie jedynie, że jego publikacja ma być dostępna w otwartym dostępie. Kiedyś pokazywałem, w jaki sposób autorzy naukowi (oczywiście stereotypowi) mają pojęcie o procesie wydawania książki [http://ekulczycki.pl/design/proces-wydawniczy-w-oczach-typowegonaukowca-de-komentarz-1/]. A kwestia umowy licencyjnej jest sprawą (z pozoru) jeszcze bardziej skomplikowaną. Kiedy możemy zaproponować umowę licencyjną. Oczywiście wiele wydawnictw jest w tym zakresie bardzo profesjonalnych. Nie piszę oczywiście o takich molochach jak Elsevier czy Springer gdyż tutaj nie ma mowy na negocjacje. Ewentualnie gdy publikujemy w Springerze możemy skorzystać z możliwości opublikowania w otwartym dostępie dzięki narodowemu programowi publikacji naukowych w Otwartym Dostępie [http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanienauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-parametryczna-jednostek-naukowych/ocena-jednosteknaukowych-do-2010-r/lista-czasopism-punktowanych/informacja-o-narodowym-programiepublikacji-naukowych-w-otwartym-dostepie/]. 20

21 Umowę licencyjną możemy zaproponować wydawcy uczelnianemu, pomniejszym profesjonalnym wydawnictwom, które poważnie podchodzą do swojej roboty. Taką umowę możemy też zaproponować czasopismu naukowemu. Można to zrobić również wtedy, gdy dostaniemy umowę do wyglądu i ona nam nie odpowiada. Przecież zawsze można negocjonować w końcu to nasz test. Po co walczyć o dobrą umowę? Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli nie zadbamy o dobrą umowę wydawniczą, to najprawdopodobniej okaże się, że oddaliśmy wraz z prawami majątkowymi do tekstu również swoją nerkę i dorobek przodków (kiedyś na ten temat popełniłem tekst Przepraszam, czy oprócz praw do mojego tekstu nie zechciałby Pan zabrać jeszcze moich organów?: Po pewnym czasie orientujemy się, że byłoby fajnie udostępnić nasz tekst w sieci, wrzucić do repozytorium, aby pracował na nasze wskaźniki bibliometryczne [http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/repozytorium-jest-wazne-dla-naukowcow-i-uczelni-amurjako-wzor/]. No i okazuje się, że nic z tego nie zadbaliśmy o to w odpowiednim czasie. Najkorzystniejsze dla autora naukowego są takie umowy licencyjne, które umożliwiają mu swobodne korzystanie z jego dzieła po publikacji. Innymi słowy, autor może udostępniać swój tekst w sieci, a inni mogą na bazie jego dzieła tworzyć utwory zależne (czyli np. włączać do zbiorówek, czy robić tłumaczenia). Z perspektywy autora naukowego jest to najlepsze rozwiązanie. Wzory umów. Poniżej znajdują się wzory umów przygotowane przez Koalicję Otwartej Edukacji, która udostępnia je na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/]. Wzory umów zostały oryginalnie opublikowane na stronie KOED-u. [http://koed.org.pl/wzory-umow/]. POBIERZ: Szczegółowa instrukcja korzystania ze wzorów umów (ODT): Najpopularniejsze wolne licencje zostały stworzone przez niekomercyjną instytucję Creative Commons. CC nie prowadzi żadnej rejestracji dzieł udostępnianych na tych licencjach, nie pobiera również opłat za korzystanie z tekstów licencji. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY) [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/] pozwala każdemu na dowolne wykorzystywanie utworu, także w zamkniętych modelach dystrybucji. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA) [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/] pozwala każdemu na dowolne wykorzystywanie utworu, ale zobowiązuje do otwartej publikacji nie tylko utworu oryginalnego, ale także wszystkich utworów stworzonych na jego podstawie. Wzory umów odpłatne udostępnienie praw (użyj ich, jeśli autor pobiera wynagrodzenie) Licencja autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody instytucji na wykorzystanie dzieła Licencja odpłatna CC BY (ODT): Licencja odpłatna CC BY SA (ODT): Przeniesienie praw instytucja przejmuje prawa majątkowe twórcy zobowiązując się do udostępniania ich na wolnej licencji Przeniesienie odpłatne CC BY (ODT): Przeniesienie odpłatne CC BY SA (ODT): Wzory umów nieodpłatne udostępnienie praw (użyj ich, jeśli autor nie pobiera wynagrodzenia) Licencja (autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody instytucji na wykorzystanie dzieła) Licencja nieodpłatna CC BY (ODT): Licencja nieodpłatna CC BY dla osób w wieku lat (ODT): Licencja nieodpłatna CC BY SA (ODT): Przeniesienie praw (instytucja przejmuje prawa majątkowe twórcy zobowiązując się do udostępniania ich na wolnej licencji) 21

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze

Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki Studia nad turystyką Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze pod redakcją Włodzimierza Kurka i Mirosława Miki Instytut Geografii i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość!

Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy przyszłość! Tekst jest przedstawiony po polsku/czesku/angielsku; Tento text je uveden v polském / čeština / angličtina; This text is provided in Polish/Czech/English Polsko-Czeskie Forum Rozwoju Transportu budujmy

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych

4. Miejsce przedmiotu w programie studiów: przedmiot z grupy treści kierunkowych Przedmiot: Ekonomika turystyki i rekreacji Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: 2/3 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin / semestr: 30/24 Wykłady: 15/8 Ćwiczenia: 15/8 Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie:

Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna 01 201 Warszawa, ul. Wolska 43 www.almamer.pl Recenzenci Prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka dr hab. Małgorzata Bombol REDAKCJA I KOREKTA Joanna Warecka OPRACOWANIE TECHNICZNO-GRAFICZNE Beata Kocój PROJEKT OKŁADKI Tomasz Fabiański ALMAMER

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ

OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową OŻYWIANIE PRZESTRZENI TURYSTYKI KULTUROWEJ Komunikat nr 1 Termin Konferencji: 24 listopada 2015 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Badania konsumentów usług turystycznych w regionie.

Badania konsumentów usług turystycznych w regionie. 1 Badania konsumentów usług turystycznych w regionie. Rekomendacje metodologiczne i organizacyjne. Teresa Buczak 2 Badania marketingowe w regionach Skuteczne wspieranie rozwoju turystyki w warunkach konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Ekonomika turystyki i rekreacji

Ekonomika turystyki i rekreacji Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16

pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Zapraszamy na XI Konferencję Naukową pt. Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu - TRANS 16 która odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 Szanowni Państwo Chcielibyśmy gorąco zaprosić na dziewiąty finał ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych, który

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ

Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ Warsztaty PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE POMORZA PROBLEMY REKOMENDACJE ROZWIĄZAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 10 stycznia 2011 - Państwowe Szkoły Budownictwa - Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 Patronat: Mieczysław Struk

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem

Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI WRAZ Z PARTNERAMI zapraszają na II Międzynarodową Konferencję Naukową Współczesne trendy w zarządzaniu jakością i personelem Data: 16-17.05.2011 r. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Łódź, dnia 16 listopada 2011 roku ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29 sekretariat ds. doskonalenia tel./fax (042) 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r.

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ LUBLIN, 12 MAJA 2015 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KOMITET NAUKOWY Przewodniczący Ks. prof. KUL dr hab. Witold Janocha Członkowie Prof. dr. hab. Janusz Kirenko Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska

Bardziej szczegółowo

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy: Nowe wyzwania stojące przed koleją Podczas poprzedniej, trzeciej edycji Kongresu Kolejowego, 5 listopada, w Warszawie spotkali się

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o.

Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem. Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Ekspertyza Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie stan prac nad dokumentem Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. Podstawowe tezy dokumentu Turystyka medyczna w Europie jest rynkiem

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym KOMUNIKAT 3 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I TURYZMU POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Pod

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa:

JEDZJEDZ.PL. Kim jesteśmy? Co proponujemy? Oferta banerowa: JEDZJEDZ.PL Kim jesteśmy? Jedź i Jedz to portal poświęcony turystyce żywności i wina tworzony z myślą o propagowaniu tej formy rekreacji wśród wszystkich miłośników jedzenia i podróży. Śledzimy bieżące

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz wydanie II Warszawa 2009 RECENZENCI prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka prof. dr hab. Krystyna Żelazna Autorzy Barbara Dobiegała-Korona Katarzyna Duczkowska-Małysz

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI. Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I

INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI. Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Wydanie: Część I Redaktor

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress)

Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress) Identyfikacja lokalnych sieci przemysłu spotkań dla potrzeb badania dzielenia się wiedzą (work-in-progress) Piotr Zmyślony, Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PEMES

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE

TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza na Konferencję Naukową TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE Termin Konferencji: 23 czerwca 2017 roku Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W ŁODZI KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Zagadnienie systemowe prawa ochrony środowiska, którym została poświęcona książka, ma wielkie

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk Convention Bureau GOT

Gdańsk Convention Bureau GOT GOT Konferencja Bursztyn złoto Bałtyku kultura turystyka rekreacja w ramach VII Forum Europa Nostra Bursztyn jako wyróżnik turystyczny i biznesowy Gdańska i Regionu Anna Górska Prezes Zarządu Gdańska Organizacja

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI

INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI INNOWACJA PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I Szczecin 2013 1 S t r o n a Tytuł monografii naukowej: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Wydanie: Część

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Zaproszenie na Konferencję Naukową BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO Warszawa, 7-8 października 2015 r. Hotel JM Hotel, ul. Grzybowska 45 bezpieczenstwoekonomiczne.san.edu.pl CEL I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość gospodarcza a rozwój lokalny

Przedsiębiorczość gospodarcza a rozwój lokalny Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski Serdecznie zaprasza na Konferencję Naukowo-Praktyczną Przedsiębiorczość gospodarcza a rozwój lokalny Nielbark, 29-30 kwietnia 2015 Szanowni Państwo, mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić?

2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2006 KULTURA I TURYSTYKA razem czy oddzielnie? 2008 KULTURA I TURYSTYKA razem ale jak? 2009 KULTURA I TURYSTYKA razem, ale jak na tym zarobić? 2010 KULTURA I TURYSTYKA razem, ku przyszłości 2011 KULTURA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo