Zatwierdzam: Przedmiar robót

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdzam: Przedmiar robót"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Przedmiar robót Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych - Instalacja wentylacji w budynku dmuchaw Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Instalowanie wentylacji ul. Igielska w Chojnicach Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a, Chojnice x Poziom cen I kwartał 2014 rok Koszty zakupu Biuro Projektów "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA, Zbigniew Łojewski, Sieroczyn 36D, Człuchów Instalacja wentylacji wykonana ze stali kwasoodpornej Sporządził Wiesław Kudrymski 05 maj 2014 r. "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Charakterystyka obiektu Strona 2/12 Wentylacja mechaniczna pomieszczenia dmuchaw Zgodnie z wymaganiami technologicznymi zaprojektowano układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej utrzymującej odpowiedni poziom temperaturowy w pomieszczeniu. Nawiew realizowany jest poprzez centralę wentylacyjną nawiewną z wbudowaną chłodnicą współpracującą z agregatem wody lodowej o mocy 60kW. Wyciąg realizowany jest poprzez centralę wywiewną podwieszaną, umiejscowioną w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Centrala załącza się w trybie termostatycznym. W zakres opracowania nie wchodzi: a) zasilanie energią elektryczną urządzeń(lub doprowadzenia przewodów zasilających do urządzeń zasilająco-sterowniczych) b) instalacja odprowadzenia skroplin c) robót budowlanych i konstrukcyjnych (przebić przez ściany, strop, dach; konstrukcji wsporczych pod urządzenia wentylacyjne, cokołów montażowych pod podstawy dachowe wyrzutni)

3 Tabela przedmiaru robót Strona 3/12 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość ST Instalacja wentylacji - Budynek dmuchaw Kod CPV: KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie C1 + C2 + C3 4,10 + 1,75 + 3,65 m2 9,50 razem m2 9,50 2 KNR /01 3 KNR /01 4 KNR /01 5 KNR /01 6 KNR /05 7 KNR KNR-W /02 9 KNR-W /05 10 KNR-W /10 11 KNR /06 12 KNR /06 13 KNR /05 14 KNR /04 15 KNR /04 16 KNR /06 17 KNR /06 Agregat wody lodowej 60kW z kompletnym zestawem buforowym i automatyką -analogia Rx2 Sx2 R=0,955x2 S=2 N1-0 1 szt 1,00 Montaż układów sterowania elektrycznego wraz z okablowaniem agregat wody lodowej -analogia M-okablowanie 1 kpl 1,00 razem kpl 1,00 Centrala wentylacyjna nawiewna zewnętrzna stojąca z kompletną automatyką -analogia N1-1 1 szt 1,00 Montaż układów sterowania elektrycznego wraz z okablowaniem centrali wentylacyjnej -analogia M-okablowanie 1 kpl 1,00 razem kpl 1,00 Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne 500x1250 L=1000 stal kwasoodporna N1-4 1 szt 1,00 kształtek do 65%), o obwodzie N1-2do10 9,88 + 3,65 + 2,67 + 3,13 + 5,72 + 4,51 + 2,58 + 1,62 m2 33,76 razem m2 33,76 Izolacja dwuwarstwowa powierzchni płaskich bez względu na ich wielkość matami z wełny mineralnej grubości 40mm N1-2do6 9,88 + 3,65 + 2,67 + 3,13 m2 19,33 razem m2 19,33 Konstrukcje wsporcze izolacji i płaszczy ochronnych na powierzchniach płaskich i kształtowych z pręta stalowego (szpilki) spawane do izolowanego urządzenia 19,33 m2 19,33 razem m2 19,33 Płaszcz ochronny z blachy stalowej kwasoodpornej na powierzchniach płaskich bez względu na wielkość 19,33 x 1,2 m2 23,20 razem m2 23,20 kształtek do 35%), o obwodzie N1-11do13 9,76 + 2,26 + 1,30 m2 13,32 razem m2 13,32 kształtek do 55%), o obwodzie N1-14do16 2,70 + 1,78 + 0,78 m2 5,26 razem m2 5,26 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 65%) o średnicy do 630mm N1-17do20 1,13 + 3,70 + 1,69 + 0,53 m2 7,05 razem m2 7,05 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 400mm N1-21do23 1,75 + 1,39 + 0,23 m2 3,37 razem m2 3,37 Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych kwasoodpornych prostokątne z przepustnicą 600x300mm Rx1,5 R=1,5 N szt 5,00 razem szt 5,00 kształtek do 55%), o obwodzie U1-2do3 1,11 + 1,29 m2 2,40 razem m2 2,40 Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne 900x1250 L=600 stal kwasoodporna U1-4 W szt 2,00 razem szt 2,00

4 Tabela przedmiaru robót Strona 4/12 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 18 KNR /01 Centrala wentylacyjna wywiewna podwieszana z kompletem automatyki -analogia Rx0,5 Sx0,5 R=0,5 S=0,5 W1-1 1 szt 1,00 19 KNR /01 Montaż układów sterowania elektrycznego wraz z okablowaniem centrali wentylacyjnej -analogia M-okablowanie 1 kpl 1,00 razem kpl 1,00 20 KNR KNR KNR /06 23 KNR /06 24 KNR /05 25 KNR /04 26 KNR /04 27 KNR /05 28 KNR /07 29 KNR /04 30 KNR /03 31 KNR /03 32 KNR /02 33 KNR /03 34 KNR /02 35 KNR /02 kształtek do 65%), o obwodzie (redukcja asymetryczna) W1-3 2,79 m2 2,79 razem m2 2,79 kształtek do 65%), o obwodzie W1-4do6 2,09 + 2,42 + 1,51 m2 6,02 razem m2 6,02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe kwasoodpornej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie W1-7do9 6,48 + 2,10 + 1,07 m2 9,65 razem m2 9,65 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe kwasoodpornej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie W1-10do12 5,60 + 1,78 + 0,89 m2 8,27 razem m2 8,27 kształtek do 35%), o obwodzie do 1800mm W1-13do15 4,48 + 1,46 + 0,66 m2 6,60 razem m2 6,60 kształtek do 35%), o obwodzie do 1400mm W1-16do18 3,36 + 1,14 + 0,09 m2 4,59 razem m2 4,59 Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych kwasoodpornych prostokątne 600x300mm W szt 5,00 razem szt 5,00 Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych kwasoodpornych prostokątne 800x800mm C2-1 6 szt 6,00 razem szt 6,00 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kwasoodporne, prostokątne 800x800mm C2-2 6 szt 6,00 razem szt 6,00 Czerpnie ścienne kwasoodporne, prostokątne, 800x800mm C2-3 6 szt 6,00 razem szt 6,00 Wywietrzaki dachowe z laminatu chemoodpornego d=250mm W2-1 2 szt 2,00 razem szt 2,00 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 65%) o średnicy do 315mm (złączka mufowa) W2-2 szt.4 0,64 m2 0,64 razem m2 0,64 Podstawy dachowe z laminatu chemoodpornego, kołowe, d=250mm L=1000mm W2-3 2 szt 2,00 razem szt 2,00 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kwasoodporne, kołowe, d=250mm +siłownik W2-4 2 szt 2,00 razem szt 2,00 Anemostaty kołowe stal kwasoodporna d=250mm W2-5 2 szt 2,00 razem szt 2,00 Wentylator dachowy hybrydowy z laminatu chemoodpornego d=160mm +automatyka funkcji termostatycznej W2-6 1 szt 1,00

5 Tabela przedmiaru robót Strona 5/12 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość 36 KNR /02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 65%) o średnicy do 200mm (złączka i redukcja) W2-7 W2-9 W2-10 0,10 + 0,12 + 0,06 m2 0,28 razem m2 0,28 37 KNR /01 Podstawy dachowe z laminatu chemoodpornego d=160mm W2-8 1 szt 1,00 38 KNR /02 Anemostaty kołowe stal kwasoodporna d=200mm W szt 1,00 39 KNR /08 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym 1250x900x130mm 4 szt 4,00 razem szt 4,00 40 KNR /04 Ramy stalowe kwasoodporne wsporcze dla centrali podwieszanej 1 szt 1,00 41 Kalkulacja indywidualna W tablicach nakładów rzeczowych katalogu nie uwzględniono wykonania prób montażowych, stanowiących integralną część robót budowlano-montażowych, obejmujących próby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z próbnym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urządzeń. Koszt tych nakładów oblicza się wartościowo stosując do sumy wartości składników R, M, S dla określonych rodzajów instalacji współczynniki podane w tablicy kpl 1,00

6 Tabela elementów uproszczona Strona 6/12 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót Wartość Uwagi 1. ST Instalacja wentylacji - Budynek dmuchaw Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys

7 Kosztorys uproszczony Strona 7/12 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR KNR /01 3 KNR /01 4 KNR /01 5 KNR /01 6 KNR /05 7 KNR KNR-W /02 9 KNR-W /05 10 KNR-W /10 11 KNR /06 12 KNR /06 13 KNR /05 14 KNR /04 15 KNR /04 16 KNR /06 17 KNR /06 18 KNR /01 19 KNR /01 20 KNR KNR KNR /06 23 KNR /06 24 KNR /05 25 KNR /04 26 KNR /04 27 KNR /05 28 KNR /07 29 KNR /04 30 KNR /03 ST Instalacja wentylacji - Budynek dmuchaw Kod CPV: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, m2 9,50 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie Agregat wody lodowej 60kW z kompletnym zestawem szt 1,00 buforowym i automatyką -analogia Rx2 Sx2 Montaż układów sterowania elektrycznego wraz z okablowaniem kpl 1,00 agregat wody lodowej -analogia M-okablowanie Centrala wentylacyjna nawiewna zewnętrzna stojąca z kompletną szt 1,00 automatyką -analogia Montaż układów sterowania elektrycznego wraz z okablowaniem kpl 1,00 centrali wentylacyjnej -analogia M-okablowanie Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne 500x1250 L=1000 stal szt 1,00 kwasoodporna Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, m2 33,76 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie Izolacja dwuwarstwowa powierzchni płaskich bez względu na m2 19,33 ich wielkość matami z wełny mineralnej grubości 40mm Konstrukcje wsporcze izolacji i płaszczy ochronnych na m2 19,33 powierzchniach płaskich i kształtowych z pręta stalowego (szpilki) spawane do izolowanego urządzenia Płaszcz ochronny z blachy stalowej kwasoodpornej na m2 23,20 powierzchniach płaskich bez względu na wielkość Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, m2 13,32 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, m2 5,26 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o obwodzie Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej m2 7,05 kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 65%) o średnicy do 630mm Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej m2 3,37 kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 55%) o średnicy do 400mm Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych kwasoodpornych szt 5,00 prostokątne z przepustnicą 600x300mm Rx1,5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, m2 2,40 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o obwodzie Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne 900x1250 L=600 stal szt 2,00 kwasoodporna Centrala wentylacyjna wywiewna podwieszana z kompletem szt 1,00 automatyki -analogia Rx0,5 Sx0,5 Montaż układów sterowania elektrycznego wraz z okablowaniem kpl 1,00 centrali wentylacyjnej -analogia M-okablowanie Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, m2 2,79 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie (redukcja asymetryczna) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, m2 6,02 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 65%), o obwodzie Przewody wentylacyjne z blachy stalowe kwasoodpornej, m2 9,65 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie Przewody wentylacyjne z blachy stalowe kwasoodpornej, m2 8,27 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, m2 6,60 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1800mm Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, m2 4,59 prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1400mm Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych kwasoodpornych szt 5,00 prostokątne 600x300mm Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych kwasoodpornych szt 6,00 prostokątne 800x800mm Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kwasoodporne, szt 6,00 prostokątne 800x800mm Czerpnie ścienne kwasoodporne, prostokątne, 800x800mm szt 6,00 Wywietrzaki dachowe z laminatu chemoodpornego d=250mm szt 2,00

8 Kosztorys uproszczony Strona 8/12 Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 31 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej m2 0, /03 kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 65%) o średnicy do 315mm (złączka mufowa) 32 KNR 2-17 Podstawy dachowe z laminatu chemoodpornego, kołowe, szt 2, /02 d=250mm L=1000mm 33 KNR 2-17 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kwasoodporne, szt 2, /03 kołowe, d=250mm +siłownik 34 KNR 2-17 Anemostaty kołowe stal kwasoodporna d=250mm szt 2, /02 35 KNR /02 Wentylator dachowy hybrydowy z laminatu chemoodpornego d=160mm +automatyka funkcji termostatycznej szt 1,00 36 KNR /02 37 KNR /01 38 KNR /02 39 KNR /08 40 KNR /04 41 Kalkulacja indywidualna Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 65%) o średnicy do 200mm (złączka i redukcja) m2 0,28 Podstawy dachowe z laminatu chemoodpornego d=160mm szt 1,00 Anemostaty kołowe stal kwasoodporna d=200mm szt 1,00 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym szt 4, x900x130mm Ramy stalowe kwasoodporne wsporcze dla centrali podwieszanej szt 1,00 W tablicach nakładów rzeczowych katalogu nie uwzględniono wykonania prób montażowych, stanowiących integralną część robót budowlano-montażowych, obejmujących próby funkcjonowania oraz prace regulacyjno-pomiarowe wraz z próbnym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urządzeń. Koszt tych nakładów oblicza się wartościowo stosując do sumy wartości składników R, M, S dla określonych rodzajów instalacji współczynniki podane w tablicy Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys kpl 1,00

9 Zestawienie robocizny Strona 9/12 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Robocizna razem r-g 553,24 Razem 553,24

10 Zestawienie materiałów Strona 10/12 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Agregat wody lodowej 60kW z kompletnym zestawem buforowym i automatyką szt 1,00 2 Anemostaty kołowe stal kwasoodporna d=200mm szt 1,00 3 Anemostaty kołowe stal kwasoodporna d=250mm szt 2,00 4 Blacha stalowa kwasoodporna kg 118,32 5 Centrala wentylacyjna nawiewna zewnętrzna stojąca z kompletną automatyką -analogia szt 1,00 6 Centrala wentylacyjna wywiewna podwieszana z kompletem automatyki A szt 1,00 7 Czerpnie ścienne kwasoodporne, prostokątne, 800x800mm szt 6,00 8 Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych kwasoodpornych prostokątne 600x300mm szt 5,00 9 Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych kwasoodpornych prostokątne 800x800mm szt 6,00 10 Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych kwasoodpornych prostokątne z przepustnicą szt 5,00 600x300mm 11 Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym 1250x900x130mm szt 4,00 12 Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej kwasoodpornej o średnicy do 200mm m2 0,14 13 Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej kwasoodpornej o średnicy do 315mm m2 0,32 14 Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej kwasoodpornej o średnicy do 400mm m2 1,38 15 Kształtki wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej kwasoodpornej o średnicy do 630mm m2 3,53 16 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej kwasoodpornej o obwodzie do m2 1, mm 17 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej kwasoodpornej o obwodzie do m2 1, mm 18 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej kwasoodpornej o obwodzie do m2 33, mm 19 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2 4, mm 20 Maty z wełny mineralnej 40mm m2 40,59 21 Okablowanie agregat wody lodowej kpl 1,00 22 Okablowanie centrali wentylacyjnej A kpl 1,00 23 Okablowanie centrali wentylacyjnej kpl 1,00 24 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm m2 0,84 25 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 26,28 26 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 3200mm szt 6,06 27 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 4000mm szt 2,00 28 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów o obwodzie do 4500mm szt 4,00 29 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 1400mm szt 0,83 30 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 1800mm szt 0,86 31 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie szt 11,83 32 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do 100mm szt 0,11 33 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do 315mm szt 0,16 34 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do 400mm szt 0,67 35 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ C, dla przewodów typu B/I o średnicy do 630mm szt 1,41 36 Podstawy dachowe z laminatu chemoodpornego d=160mm szt 1,00 37 Podstawy dachowe z laminatu chemoodpornego, kołowe, d=250mm L=1000mm szt 2,00 38 Pręty stalowe gładkie 5,5mm kg 4,25 39 Próby montażowe wg tablicy 9904 KNR 2-17 kpl 1,00 40 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kwasoodporne, kołowe, d=250mm +siłownik szt 2,00 41 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kwasoodporne, prostokątne 800x800mm szt 6,00 +siłownik 42 Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej kwasoodpornej o średnicy do 200mm m2 0,15 43 Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej kwasoodpornej o średnicy do 315mm m2 0,33 44 Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej kwasoodpornej o średnicy do 400mm m2 2,06 45 Przewody wentylacyjne kołowe B/I z blachy stalowej kwasoodpornej o średnicy do 630mm m2 3,67 46 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej kwasoodpornej o obwodzie do m2 3, mm 47 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej kwasoodpornej o obwodzie do m2 4, mm 48 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej kwasoodpornej o obwodzie do m2 50, mm 49 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2 5, mm 50 Ramy stalowe kwasoodporne wsporcze dla centrali podwieszanej szt 1,00 51 Śruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakrętkami sześciokątnymi kg 33,28 średniodokładnymi 52 Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl kg 15,93 53 Śruby zgrubne 6-kątne M10x60mm kpl kg 28,69 54 Śruby zgrubne 6-kątne M12x80mm kpl kg 16,32 55 Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne 500x1250 L=1000 stal kwasoodporna szt 1,00 56 Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne 900x1250 L=600 stal kwasoodporna szt 2,00 57 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do 160mm szt 2,08 58 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do 200mm szt 0,86 59 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do 250mm szt 2,08 60 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do 280mm szt 3,12

11 Zestawienie materiałów Strona 11/12 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 61 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do 315mm szt 5,09 62 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do 400mm szt 3,24 63 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych do 630mm szt 3,24 64 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1400mm szt 3,86 65 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800mm szt 3,96 66 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2000mm szt 10,40 67 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2400mm szt 6,24 68 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3200mm szt 12,24 69 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4000mm szt 1,04 70 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie szt 31,87 71 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4500mm szt 2,08 72 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 4600mm szt 8,16 73 Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do 160mm szt 1,03 74 Uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy grubości 5mm o średnicy do 250mm szt 2,06 75 Wentylator dachowy hybrydowy z laminatu chemoodpornego d=160mm +automatyka szt 1,00 funkcji termostatycznej 76 Wywietrzaki dachowe z laminatu chemoodpornego d=250mm szt 2,00 Razem Materiały pomocnicze Razem

12 Zestawienie sprzętu Strona 12/12 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Ciągnik kołowy 55-63kW (75-85KM) m-g 6,48 2 Nożyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe do 13mm m-g 1,43 3 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 6,48 4 Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe wysokość 6-10m, obciążenie 300kG m-g 16,00 5 Samochód dostawczy 0,9t m-g 25,01 6 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 1,03 7 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 5,85 8 Spawarka transformatorowa m-g 3,87 9 Żuraw samochodowy 4t m-g 1,20 10 Żuraw samochodowy 5-6t m-g 14,32 Razem 81,66

Przedmiar robót 27/17

Przedmiar robót 27/17 Przedmiar robót 27/17 Obiekt INSTALACJA WENTYLACYJNA - Modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI ZABAWEK O CZĘŚĆ PROD.-BIUROWO-SOCJALNĄ INSTALACJA WENTYLACJI ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. MILIONOWA 37 BRANśA : SANITARNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Przedmiar robót Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Obiekt Budynek Przedszkola nr 5 w Skawinie Kod CPV 45331210-1 Budowa 32-050 Skawina, ul. Daszyńskiego 11

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Dobudowa do kompleksu budynków szkolnych sali sportowej z widownia i pomieszczeniami szatniowo-łazienkowymi, budowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro PRZEDMIAR ROBÓT

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro  PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - MODERNIZOWANA CZĘŚĆ BUDYNKU - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - 1 ETAP REALIZACJI ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ ul. KONARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Wartość kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBOT. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBOT Obiekt Budowa Port Jachtowy - BUDYNEK NR 3 Inwestor Gmina Miasto Szczecin, Plac Armi Krajowej 1 Niniejszy kosztorys ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budynek produkcyjny wraz z zapleczem socjalnym i biurowym "BRYK" w Jasionce - Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Szkóly Podstawowej w Granowcu Obiekt Kod CPV 45215000-7, 45214210-5, 45331210-1 Budowa Szkoła Podstawowa w Granowcu Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka Adres: Łódź, ul. Żeromskiego 68 DATA OPRACOWANIA :

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka Adres: Łódź, ul. Żeromskiego 68 DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlany przebudowy targowiska miejskiego - instalacja wentylacji mechanicznej ADRES INWESTYCJI : 95-015 Głowno, ul Bielawska 32, ul. Orzeszkowej E.1, dz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r.

Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r. Przedmiar robót Inwestorski nr 3/2015r. Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu kawiarni, zaplecza kawiarni, sala dzinenego pobytu Obiekt Budowa Inwestor Wykonanie Wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : pździernik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : pździernik Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa instalacji wentylacji kuchni i jadalni (wymiana urządzeń) ADRES INWESTYCJI : Konstantynów Łódzki, ul. Bechcice 3 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z.o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z.o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International Sp z.o.o 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik. Instalacja wentylacji ADRES INWESTYCJI : PRUCHNIK POW.

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\poloznictwo\kosztorysy\wentylacja_i_k...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\poloznictwo\kosztorysy\wentylacja_i_k... Strona 1 z 24 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: orys inwestorski Szpital WojewódzkiOddział Patologia CiąŜy - Instalacja klimatyzacyjna Obiekt Budowa Instalacja klimatyzacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEśOWEGO NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom ul. Limanowskiego 34/40 INWESTOR : Szkolne Schronisko

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r.

Kosztorys nakładczy. Kołobrzeg 06.2013r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Kotłownia Osiedlowa w Podczelu, 78-100 Kołobrzeg Podczele ul. Lwowska 2 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Sell-Bud Inwest s.c. ul. Wincentego Witosa 65, 25-651 Kielce INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Biura Obsługi Klienta w Radomiu ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. Średnia 49 INWESTOR : PGE OBRÓT S.A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wewnętrzna instalacja wentylacji

PRZEDMIAR Wewnętrzna instalacja wentylacji Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Wewnętrzna instalacja wentylacji Obiekt Kod CPV 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331210-1 - Instalowanie wentylacji Budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 60.000,01 Słownie: sześćdziesiąt tysięcy i 01/100 zł Kosztorys inwestorski Obiekt PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA AGLOMERACJI KRASNOBRÓD -ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH PIASKOWNIKÓW NA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji

PRZEDMIARY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji PRZEDMIARY 453320- Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Gimnazjum - łącznik - Instalacja wentylacji. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MAXTEL SP. Z O.O.

PRZEDMIAR MAXTEL SP. Z O.O. MAXTEL SP. Z O.O. NAZWA INWESTYCJI : DOM STUDENTA "FAMA" ADRES INWESTYCJI : KIELCE, UL. ŚLĄSKA 13 INWESTOR : UJK W KIELCACH ADRES INWESTORA : KIELCE, UL.ŻEROMSKIEGO 5 BRANŻA : WENTYLACJA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - część mieszkalna -

PRZEDMIAR ROBÓT - część mieszkalna - - część mieszkalna - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNYEGO

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : maj Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja Wentylacji ADRES INWESTYCJI : Krubin, ul. Jeziorna INWESTOR : Gmina Wieliszew ADRES INWESTORA : Wieliszew, ul. Modlińska 1 BRANśA : sanitarna SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 260.000,00 Słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy zł Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor MONTAś URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH I UKŁADU ODPROWADZANIA OSADU W STACJI ODWADNIANIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Inwestor Kołobrzeg ul. Bogusława X nr 18 Żłobek "Krasnal" Poziom cen Sekocenbud IV kwartał 2008 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 26.08.2014

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 26.08.2014 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330- Instalowanie wentylacji 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 4530000-6 Roboty izolacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA

POZYCJA Ilość 5,450 M2 IZOLACJA WENTYLACJI IZOLACJA GRUB.40MM WELNA MINERALNA PentaKoszt Nakłady RMS w pozycjach strona 1 ELEMENT 1. Wentylacja mechaniczna jadalni z blachy stalowej ocynkowanej. POZYCJA 1. 0217-0101 -04 Ilość 5,450 M2 PRZEWODY WENT.Z BLACHY STAL. TYP A/I.35 PROC.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 04. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT 04. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT 04 Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa ul. 1- go Maja 13, 16-503 Krasnopol Inwestor Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1

Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1 Ankrys - Projektowanie i Nadzór w Budownictwie 71-750 Szczecin, ul. Ułańska 16/17 m.1 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej ADRES INWESTYCJI : Radzanek gm. Maszewo, działka nr 107/1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2013-02-12 Budowa: Wentylacja mechaniczna Obiekt: Hala widowiskowo-sportowa Skawina ul.konstytucji 3 Maja Zamawiający: Centrum Kultury i Sportu 32-050 Skawina ul.żwirki i Wigury 11 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej

Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja wentylacji Pracowni Endoskopii 3 piętra bloku C w budynku Szpitala ZOZ w Suchej Beskidzkiej Data: 14-09-10 Budowa: Część: wentylacja Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar robót naleŝy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym instalacji wentylacji. mgr inŝ.

Przedmiar robót. Przedmiar robót naleŝy rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym instalacji wentylacji. mgr inŝ. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor MODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W śernicy PRZY UL. LEOPOLDA MIKI 37 ETAP III - MODERNIZACJA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 45331200-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S

PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S PRZEDMIAR I ZESTAWIENIE R, M, S Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: inż. Mariusz Duda,...

Kosztorys opracowali: inż. Mariusz Duda,... P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja wentylacji mechanicznej Data: 2007-02-20 Budowa: UL. GLOWSKA RADŁÓW DZIAŁKA NR 821/41 Kody CPV: 45332200-5, 45332400-7, 45321000-3, 45331100-7 Obiekt: HALA SPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja wentylacji - CPV 45331200-8

Przedmiar robót. Instalacja wentylacji - CPV 45331200-8 Przedmiar robót 5331200-8 Budowa: Skawina dz.nr.55/2 Obiekt lub rodzaj robót: Przebudowa pokrycia Hali Basenu Inwestor: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 32-050 Skawina ul.żwirki i Wigury 11 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WENTYLACJA MECHANICZNA

Przedmiar robót WENTYLACJA MECHANICZNA Przedmiar robót Budowa: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny S.P. Z.O.Z. w Busku Zdroju Obiekt lub rodzaj robót: Budowa połączenia szpitala z kompleksem zabiegowym OPAL Lokalizacja: Nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacji i klimatyzacji w sali nr 302 i 303 w bud. WBiA ZUT Szczecin ADRES

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Jastrzębski DATA OPRACOWANIA : wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOD CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa Budynków wchodzących w skład Nieruchomości przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi ADRES INWESTYCJI : ul. Narutowicza 122, Łódź - bud B INWESTOR : Bursa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "BISPROL" Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe BISPROL Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51 Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe "BISPROL" Sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 51 PRZEDMIAR ROBÓT WEW. INSTALACJI WENTYLACJI MECHA- NICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : SALA GIMNASTYCZNA ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r.

PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM. Obiekt DOM KULTURY W BESKU Kod CPV Inwestor URZĄD GMINY BESKO. Sanok listopad 2009r. PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNA Z CHŁODZENIEM Obiekt Kod CPV 45331220-4 Inwestor URZĄD GMINY BESKO Sanok listopad 2009r. Przedmiar Strona 2/23 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Wentylacja mechaniczna 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA

PRZEDMIAR. Poczta Polska SA Poczta Polska SA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Klimatyzacja i wentylacja ADRES INWESTYCJI : Bielsko-Biała ul. Legionów 47 INWESTOR : Poczta Polska SA Pion Infrastruktury BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

Bardziej szczegółowo

Andrzej Balcewicz PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Andrzej Balcewicz PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Andrzej Balcewicz 501 019 580 PRZEDIAR ROBÓT 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45321000-3 Izolacja cieplna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Wentylacja mechaniczna Przedmiar robót Budowa: Obiekt uslugowy, infrastruktury społecznej-przedszkola, sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej Obiekt lub rodzaj robót: Zespół Szkół w Bukowinie Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI KOSZTORYS INWESTORSKI - INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa Oddziału Hepatologii SPCSK W WARSZA- WIE ADRES INWESTYCJI : ul. Banacha 1a, Blok B

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys nakładczy INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej ADRES INWESTYCJI : Węgleszyn, gm. Oksa

Bardziej szczegółowo

Dom nad Rozchodnikiem wentylacja - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic. 10) strona nr: 1. Przedmiar

Dom nad Rozchodnikiem wentylacja - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic. 10) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 System WG1 - wywiewny 1.1 KNRW 217/123/2 kształtek do 55%, Fi 160 mm 0,24+2,71+1,11+1,56+0,24+ 0,93+1,31+1,0+0,9+0,38+1,83+ 1,16+0,24 = 13,61 0,09+0,13+0,18+0,63+3,42+ 0,14+0,32

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wentylacji mechanicznej w kuchni ADRES INWESTYCJI : Skarżysko Kam. ul. Legionów 131 INWESTOR : Zespół Placówek Resocjalizacyjno Wychowawczych ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: AJD 16/08

Przedmiar robót Nr: AJD 16/08 Inwestor: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 Częstochowa Kraków 28-11-29 Wykonawca: Prosanit - Pracownia Projektowa Budownictwa ul. Wieniawskiego 38/1 31-436 Kraków Przedmiar robót Nr: AJD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄSPOSOBU UśYTKOWANIA DOMU śołnierza NA OŚRODEK KULTURY ADRES INWESTYCJI : DZ.O. NR EWID. 37/1, 37/5 GÓRA KALWARIA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy

KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy KOSZTORYS OFERTOWY WENTYLACJA NAZWA INWESTYCJI : Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum ( w budowie) w Rajczy INWESTOR : Urząd Gminy w Rajczy Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu pomieszczenia rozdzielni elektrycznej (pom - 119) RCITT ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy INSTALACJA WENTYLACYJNA MONTAŻ PODGRZEWACZA WODNEGO - ETAP I

Kosztorys ofertowy INSTALACJA WENTYLACYJNA MONTAŻ PODGRZEWACZA WODNEGO - ETAP I Kosztorys ofertowy INSTALACJA WENTYLACYJNA MONTAŻ PODGRZEWACZA WODNEGO - ETAP I Budowa: SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 1, 61-329 POZNAŃ UL. GŁUSZYNA 127 Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Nr 4-PW Laboratorium informatyczne Instalacja wentylacji mech

PRZEDMIAR ROBÓT Nr 4-PW Laboratorium informatyczne Instalacja wentylacji mech KULCZYŃSKI ARCHITEKT Spzoo 00-018 Warszawa ul Zgody 4 m2 PRZEDMIAR ROBÓT Nr 4-PW Laboratorium informatyczne Instalacja wentylacji mech 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacyjna - układ WW1 ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Poznańska 125a INWESTOR : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna pomieszczeń kuchni i jadalni ADRES INWESTYCJI : ZPL "Jan Kazimierz",

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE

PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE PRZEDMIAR ROBÓT I NAKŁADY RZECZOWE 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI I PIWNIC W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYNCZYCACH ROBOTY:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY f-ma SOFTBUD Poznań KOSZTORYS OFERTOWY 094-10-100 Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Zamawiający: Poznański Ośrodek Reumatologiczny SPSZOZ w Śremie Modernizacja wnętrz Zespołu Rehabilitacji Instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Ściegienka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Dokończenie robót instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ADRES INWESTYCJI : Specjalistyczny Szpital Im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie - Zdunowo; 70-891

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalacje mechaniczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalacje mechaniczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45350000-5 Instalacje mechaniczne NAZWA INWESTYCJI : DŹWIG OSOBOWY W SZYBIE ZEWNĘTRZNYM PRZY BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45331210-1 Instalowanie wentylacji ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nekli ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A SETIN SP. Z O.O. 41-907 BYTOM, UL. DYWIZJI KOŚCIUSZ- KOWSKIEJ 12A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 Inwestor Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2007\dział Budowlany\Modernizacja bloku porodowego\modyf...

file://d:\zamowienia\2007\dział Budowlany\Modernizacja bloku porodowego\modyf... Strona 1 z 5 Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja klimatyzacyjna - bloku porodowego Obiekt Budowa Blok porodowy Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie Koszalin listopad 2007 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR. 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

EUROPROJEKT Marek Borkowski Wrocław, ul. Wybickiego 9

EUROPROJEKT Marek Borkowski Wrocław, ul. Wybickiego 9 EUROPROJEKT Marek Borkowski 5-44 Wrocław, ul Wybickiego 9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 4537300-5

Bardziej szczegółowo

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek pawilonu sportowego Instalacja wentylacji mechanicznej ADRES INWESTYCJI : Pionki ul.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacyjna nawiewna do kl. schodowych ADRES INWESTYCJI : Pleszew, ul. Poznańska 125a INWESTOR : Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie ADRES INWESTORA : 63-300 Pleszew,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 4500-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) RIW-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Ryszard Iwanus 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 6 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej na działkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁKALKULACJE : mgr inż. Mariusz Gosz DATA OPRACOWANIA : 08.2010. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁKALKULACJE : mgr inż. Mariusz Gosz DATA OPRACOWANIA : 08.2010. Stawka roboczogodziny : CONECO-BCE SP. Z O.O. UL. PROSTOKĄTNA ; -0 GDYNIA PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja w budynku socjalnym oraz warsztacie i hali demontażu sprzętu AGD RTV ADRES INWESTYCJI : Nowy Dwór INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJA WENTYTLACJI MECHANICZNEJ.

Przedmiar robót INSTALACJA WENTYTLACJI MECHANICZNEJ. Przedmiar robót Data: 2008-03-21 Budowa: GIERAŁTOWICE DZ. NR 895/3 GM. WIEPRZ Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KWIECIEN 2015. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KWIECIEN 2015. Data zatwierdzenia Grupa Budowlana m e r i t u m spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt zamienny do projektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja

Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Przedmiar budynek komory wentylacja i klimatyzacja Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budynek komory

Bardziej szczegółowo

Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Page 1 of 5 "E.I.G." EUROPEAN INFRASTRUKTURE GROUP 45331210-1 Instalowanie wentylacji PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Wroclaw pl Solny 16 NAZWA INWESTYCJI : Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA W PERZOWIE BUDYNEK PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM PERZÓW 77; DZ. NR EW. 437/7; 437/ PERZÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA W PERZOWIE BUDYNEK PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM PERZÓW 77; DZ. NR EW. 437/7; 437/ PERZÓW Przedmiar robót Rodzaj robót (branża): sanitarna - wentylacja mechaniczna Inwestycja ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ PRZEDSZKOLA W PERZOWIE BUDYNEK PRZEDSZKOLA ZE ŻŁOBKIEM Adres: PERZÓW 77; DZ. NR EW. 7/7; 7/0

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji NAZWA INWESTYCJI : Sala

Bardziej szczegółowo

" EKO - KOMPLEKS " J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J Rzgów ul. Guzewska 14

 EKO - KOMPLEKS  J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J Rzgów ul. Guzewska 14 " EKO - KOMPLEKS " J. Fidrysiak, J. Budzińska Sp.J. 95-030 Rzgów ul. Guzewska 14 KOSZTORS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY - INSTALACJA WENTYLACYJNA ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - 800x800 mm Jednostka: szt.

Przedmiar robót. 1. KNR Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - 800x800 mm Jednostka: szt. Data utworzenia: 2009-05-08 Wentylacja i klimatyzacja Przedmiar robót Dział nr 1. Układ nawiewny 1. KNR 02-17-0146-0400 Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm - 800x800 mm 2. KNR 02-17-0103-0600

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie wentylacji PRZEDMIAR 45331210-1 Instalowanie wentylacji Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Pomieszczeń II Piętra Budynku "B" Instytutu Medycyny Pracy - Dostosowanie do

Bardziej szczegółowo

Team s.c Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A tel./fax ,

Team s.c Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A tel./fax , Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz: 3 Symbol projektu: 11.1220.07 Część: PW/IS/06

Bardziej szczegółowo

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 NAZWA INWESTYCJI : CMENTARZ KOMUNALNY DLA MIASTA LEGNICY. - Wentylacja i klimatyzacja ADRES INWESTYCJI : Gmina Miłkowice i Krotoszyce

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3/5/2013

Przedmiar robót 3/5/2013 Przedmiar robót 3/5/2013 Obiekt Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w Sporządził mgr inż.janusz Szychulski Lublin 06.05.2013 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Najmrocka DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Najmrocka DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont Sochaczewskiego Centrum Kultury 96-500 Sochaczew - instalacja wentylacji ADRES INWESTYCJI : ul. 15 Sierpnia 83, Sochaczew INWESTOR : Sochaczewskie Centrum Kultury ADRES

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, Kielce, al. IX Wieków Kielc 3. Egzemplarz:

Powiat Kielecki, Kielce, al. IX Wieków Kielc 3. Egzemplarz: Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz: Symbol projektu: 10.1220.06 Nazwa opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ.

PRZEDMIAR Kielce, ul. Jageillońska 74. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Kielcach mgr inŝ. Adam Marzec 25-734 Kielce, ul. Jageillońska 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w msc. Gózd ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Sanitarna Pracownia projektowa mgr inż. Norbert Drążewski Szosa Okrężna 6h/12

Sanitarna Pracownia projektowa mgr inż. Norbert Drążewski Szosa Okrężna 6h/12 Sanitarna Pracownia projektowa mgr inż. Norbert Drążewski Szosa Okrężna 6h/2 KOSZTORYS OFERTOWY Instalacja wentylacji i chłodzenia : Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i chłodu Dwór Artusa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Wentylacja i klimatyzacja ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT - Wentylacja i klimatyzacja ETAP I MXL 4 Architekci ul. Nowy Rynek 7, 7-533 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT - Wentylacja i klimatyzacja ETAP I NAZWA INWESTYCJI : Hala sportowa wielofunkcyjna ADRES INWESTYCJI : Murowana Goślina, ul. Mściszewska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Szpital Wojewódzki we Włocławku. Oddział Urologii.

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Szpital Wojewódzki we Włocławku. Oddział Urologii. Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-01-20 Budowa: Szpital Wojewódzki we Włocławku Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Urząd Miasta i Gminy Pasym ul. Runek 8, -30 Pasym PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja placu i drogi wokół ratusza w Pasymiu ADRES INWESTYCJI : Pasym działka nr 43,,, obręb 4 Pasym INWESTOR : Urząd

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79.

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79. Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji Kanały prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 m2 79.5 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 m2 187 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 m2 157 prostokątne, typ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Wylęgarnia - rozbudowa z przebudową istniejącego budynku Obiekt : Branża sanitarna Adres : Kołuda Wielka, gmina Janikowo działka nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys "Ślepy" mgr inŝ Dorota Wolak

Kosztorys Ślepy mgr inŝ Dorota Wolak Kosztorys "Ślepy" Obiekt INTERNAT ZESPOŁUSZKOŁ SPOśYWCZYCH W RZESZOWIE - WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI Budowa RZESZÓW, UL. WARSZAWSKA 20 Inwestor GMINA MIASTO RZESZÓW Sporządził mgr inŝ Dorota Wolak 06.2014

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja Budynku Komunalnego w m.czajowice - instalacja wentylacji mechanicznej Nazwy i kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna wg nakładów rzeczowych KNR

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Wentylacja

Bardziej szczegółowo