Spis treści. AWF PRESS nr 14/72/2014. Sport jak biznes Kalendarium Rektora Nominacje profesorskie AWF wśród wyróżnionych...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. AWF PRESS nr 14/72/2014. Sport jak biznes... 3. Kalendarium Rektora... 3. Nominacje profesorskie... 6. AWF wśród wyróżnionych..."

Transkrypt

1

2 AWF PRESS nr 14/72/2014 Wydawca Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu ul. Królowej Jadwigi 27/39 tel Redaktor prowadząca Mariola Kuroczycka zespół redakcyjny: Stanisław Kowalik Krystyna Sobieraj Lidia Majdecka Izabela Wyszowska korekta Iwona Lebiedzińska Spis treści Sport jak biznes... 3 Kalendarium Rektora... 3 Nominacje profesorskie... 6 AWF wśród wyróżnionych... 8 Jak złagodzić ból... 8 Warsztaty dla przedsiębiorczych Resocjalizacja przez sport Jak ryba w wodzie Podróże kulturowe Z grą i zabawą w terenie Postęp a kultura fizyczna lat minęło Japonia na Łazarzu W rytmach zumby i salsy Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, przenoszenia ich do kolejnego numeru oraz do zmian tytułów i rezygnacji z artykułów niezgodnych z profilem pisma. Jan Szymański członkiem klubu AZS AWF Na podium z medalami Osiągnij wymarzony cel Nowe Laboratorium Tanecznie i przedświątecznie W wodzie na rowerze Survival w Chycinie Mistrz dwojga narodów Biblioteka w dobie wirtualnych usług Pozostaną we wspomnieniach Danuta Żywiecka, Tadeusz Dudziński Sławomir Drozdowski Kolekcja prof. Zbigniewa Drozdowskiego Półka z książkami... 27

3 SPORT JAK BIZNES INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 KALENDARIUM REKTORA JM Rektor uczestniczył: Fot. Grażyna Kosmatka 9 czerwca w uroczystym nadaniu szpitalowi HCP imienia Świętego Jana Pawła II. Rektora reprezentował prof. Jacek Lewandowski, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji 21 czerwca w absolutorium Wydziału Turystyki i Rekreacji studiów II stopnia rektora reprezentował dr hab. prof. AWF Andrzej Wieczorek, prorektor ds. studiów AWF 23 czerwca w Kolegium Rektora 24 czerwca w spotkaniu ze Związkami Zawodowymi 28 czerwca w absolutorium Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji 1 lipca w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. z rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. Elżbietą Skorupską-Raczyńską Dr Andrzej Byrt w interesującym wykładzie mówił o związkach sportu z ekonomią O duchu międzynarodowej konkurencji sportowej i gospodarczej mówił podczas uroczystej inauguracji akademickiej w dniu 7 października na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego dr Andrzej Byrt, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich. W trakcie uroczystości JM Rektor AWF wręczył wybitnym pracownikom uczelni medale i wyróżnienia. Na początku inauguracji zaproszeni goście i pracownicy uczelni obejrzeli film prezentujący najważniejsze wydarzenia i dokonania, jakie miały miejsce w minionym roku akademickim 2013/2014. Można się było z niego dowiedzieć o sukcesach naukowych, kolejnych nominacjach profesorskich, wygranych projektach naukowych, sukcesach sportowych oraz inwestycjach. Studia na AWF rozpoczęło w tym roku ponad 1669 studentów pierwszego roku. Łącznie na trzech wydziałach studiuje 3800 osób, na pięciu kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, turystyka i rekreacja, fizjoterapia oraz powstała w tym roku dietetyka. W trakcie inauguracji rektor uczelni prof. Jerzy Smorawiński zwrócił uwagę, że na AWF systematycznie wzrasta liczba studentów przyjętych na studia stacjonarne, a spada liczba chętnych na studia niestacjonarne. W tym roku przyjęliśmy 202 osoby na studia niestacjonarne powiedział prof. Smorawiński. Jak dodał rektor, wzrost liczby studentów stacjonarnych to dla uczelni dobra informacja. W warunkach konkurencji rynkowej i niżu demograficznego, tylko unowocześnianie programów nauczania oraz szybka reakcja na zainteresowania młodzieży i potrzeby rynku pracy, pozwolą na przyciągnięcie studentów zauważył prof. Smorawiński. Rektor mówił o wdrażanym projekcie Uczelnia jutra, którego efektem są zmiany w strukturze administracyjnej. 3-5 lipca w Prezydium Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku 12 lipca w absolutorium Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji (studia niestacjonarne) 14 lipca w Kolegium Rektora 23 lipca w sprawach związanych z finansowaniem inwestycji AWF w Ministerstwie Nauki w Warszawie 8 sierpnia w spotkaniu z prezydentem Gorzowa Wlkp. 12 sierpnia w spotkaniu z uczestnikami Światowego Przeglądu Folkloru Integracje w budynku rektoratu AWF 3

4 cd. KALENDARIUM 25 sierpnia w spotkaniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie 1 września w spotkaniu w Zielonej Górze z zastępcą dyrektora Departamentu LRPO Stanisławem Hatką w sprawie inwestycji w Gorzowie Wlkp. 8 września w wywiadzie dla TVP 9 września w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z p. Elżbietą Polak; w wizytacji obozu dla roku zerowego Adapciak w Chycinie 11 września w spotkaniu z prezydentem Gorzowa Wlkp. 17 września w wizytacji ZWKF w Gorzowie Wlkp. 17 września w rocznicy uczczenia ofiar napaści na Polskę uroczystość przygotowana przez AWF, UAM i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. AWF reprezentował kanclerz Stanisław Kuhnert 19 września w nadzwyczajnym posiedzeniu Rektorów Kolegium Miasta Poznania na UAM 23 września w Radzie Wydziału ZWKF w Gorzowie Wlkp. 26 września w inauguracji roku akademickiego w AWF we Wrocławiu 29 września w inauguracji roku akademickiego w AWF w Warszawie 30 września w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; w posiedzeniu Senatu AWF Zmiany w strukturze uczelni pociągają za sobą, niestety, zmniejszenie liczby pracowników. To bolesna sprawa, jednak dotyczy całego środowiska akademickiego. Nie jesteśmy jedyną uczelnią, która minimalizuje liczbę kadry mówił rektor. Efekty ekonomiczne są już widoczne. Stopniowo redukujemy zadłużenie, w tym także po dwóch latach zmagań z procedurami, pojawiła się realna szansa na dokończenie zawieszonej realizacji modernizacji budynku fizjoterapii w Gorzowie. W styczniu br. wszystkim pracownikom zwiększono wynagrodzenie zasadnicze i jeśli dotacja zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie od 1 stycznia 2015 roku nastąpi kolejny wzrost płac. Jestem świadomy, że wspomniane regulacje nie zaspakajają potrzeb, ale na pewno je łagodzą dodał prof. Smorawiński. Poznańska AWF od kilku lat inwestuje w położony w centrum miasta kampus. W najbliższym czasie do użytku zostanie oddana nowa hala sportowa Akademii, przeznaczona głównie dla sportowców uprawiających hokej halowy. W obiekcie kosztującym ok. 19 mln zł znajdą się również sale wykładowe. Dr Andrzej Byrt w niezwykle interesującym wykładzie pokazał podobieństwo rywalizacji w dwóch dziedzinach gospodarce i sporcie. W równym stopniu sport i gospodarka są częścią globalnej sceny i muszą ciągle porównywać się z innymi. (...) Osiągnięcie sukcesu w obu dziedzinach wymaga wielu umiejętności, w tym dużej wiedzy zarządczej, wnikliwości psychologicznej i społecznej. Tak jak na maratonie poznańskim, który za kilka dni zablokuje nasze miasto, od wielu lat wygrywają Kenijczycy, tak na targach MTP medale zdobywają firmy zagraniczne. I choć jako kraj dokonaliśmy radykalnego postępu i rozwoju w wielu dziedzinach, to nadal trofea zdobywają inni. Mamy wiele do zrobienia w obu dziedzinach mówił dr Byrt. Prezes MTP mówił o rankingach w sporcie i gospodarce, historii ich powstawania, o wpływie różnych czynników na sukces na rynku i w sporcie. Znalezienie się na szczycie powinno być celem wielu naszych działań mówił do studentów. Częściej udaje się to sportowcom, rzadziej naukowcom, jednorazowo udało się że tak powiem w dyscyplinie religijnej. Ani razu takiego miejsca nie udało się zająć naszym przedsiębiorcom. Bo na wynik gospodarczy ma wpływ nie jeden czynnik, ale całe otoczenie w którym działa przedsiębiorca. Dr Byrt wspomniał, że Polscy odnoszą sukcesy w dyscyplinach w których Polska nie ma warunków do treningu jak kajakarstwo transatlantyckie, zdobycie ośmiotysięczników, łyżwiarstwo szybkie. Liczy się motywacja i pasja, bo szczęście sprzyja dobrze przygotowanym i odważnym mówił gość. Wyrobienie sportowej postawy w życiu jest ważne na każdej uczelni, ale szczególnie na uczelni sportowej. Fot. Grażyna Kosmatka Uroczysta immatrykulacja studentów I roku

5 Fot. Grażyna Kosmatka cd. KALENDARIUM 1 października w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym O tym, jak aktywność sportowa przekłada się na wynik gospodarczy pokazał na przykładzie Lizbony w Portugalii, gdzie w biegu ulicznym na 3 mln mieszkańców, bierze udział 3,5 tys. osób, z czego 1,5 tys. to obcokrajowcy. Jeśli w tak dużym mieście, tylko niewielka grupka ludzi chce wyjść na ulice, aby biegać, to państwo takie popada w marazm gospodarczy przekonywał dr Byrt. Zapewnił, że sukcesy w życiu odnoszą ci, którzy są gotowi swój talent rozwijać systematyczną pracą. Po zakończonym wykładzie nastąpiła uroczystość immatrykulacji studentów I roku, a następnie wręczenie wyróżnień. Studentów powitał w krótkim przemówieniu przewodniczący Samorządu Studenckiego AWF Hubert Nowacki. Podczas uroczystości prof. Stanisław Kowalik, prorektor do spraw nauki poinformował, o nadaniu odznaczeń państwowych dwom osobom: Srebrny Krzyż Zasługi dla mgr. Dariusza Majchrowicza za zasługi w działalności na rzecz propagowania i kultywowania tradycji ludowych; Brązowy Krzyż Zasługi dla dr Anny Nadolskiej za zasługi w propagowaniu idei wolontariatu. Odznaczenia resortowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nadany przez Ministra Edukacji Narodowej dr Magdalenie Król-Zielińskiej. Wyróżnienia: Rektor AWF decyzją Senatu 24 czerwca 2014 r. wyróżnił: Złotym medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego: dr hab. Agatę Wizę za pracę naukową Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów), dr. hab. Krzysztofa Kusego za pracę naukową Starzenie się a zdrowie w świetle modelu szybkościowo-siłowego treningu fizycznego. Badania sportowców wyczynowych w wieku lat, dr. hab. Jacka Zielińskiego za pracę naukową Metabolity puryn jako wskaźniki stanu wytrenowania w sporcie, Srebrnym medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego: dr Joannę Kosmaczewską za pracę naukową Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, dr Joannę Pocztę za pracę naukową Walory przyrodniczo-kulturowe w ofercie sportowo-rekreacyjnej gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Wyróżniono Statuetką IKARA Ciągle Naprzód 2014 za zaangażowanie naukowe młodych pracowników nauki: dr Monikę Krzywicką-Michałowską dr. Piotra Kocura dr. Marcina Bączyka. Mariola Kuroczycka 2 października w inauguracji roku akademickiego w AWFiS w Gdańsku 2 października w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Rektora reprezentował prof. Stanisław Kowalik, prorektor ds. nauki AWF 3 października w inauguracji roku akademickiego w AWF w Krakowie 3 października w inauguracji roku akademickiego w Akademii Medycznej w Poznaniu. Rektora reprezentował prof. Jacek Lewandowski, dziekan Wydziału WFSiR 6 października w inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Rektora reprezentował dr hab. Andrzej Wieczorek, prorektor ds. studiów AWF 6 października w spotkaniu podsumowującym obóz roku zerowego Adapciak w sali konferencyjnej AWF 7 października w inauguracji roku akademickiego w AWF w Poznaniu 8 października w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej. Rektora reprezentował prof. Stanisław Kowalik, prorektor ds. nauki AWF 9 października w inauguracji roku akademickiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu 12 października w mszy świętej z okazji inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Kościele św. Rocha w Poznaniu celebrowanej przez biskupa Damiana Bryla 5

6 cd. KALENDARIUM 20 października w podsumowaniu Akademickich Mistrzostw Wielkopolski 2013/2014. Rektora reprezentował dr hab. Andrzej Wieczorek, prorektor ds. studiów AWF 22 października w posiedzeniu wspólnym Komitetu Organizacyjnego i Honorowego Jubileuszu 95-lecia AWF w Poznaniu 22 października w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu. Rektora reprezentował prof. Stanisław Kowalik, prorektor ds. nauki AWF 24 października w otwarciu Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 95-lecia AWF NOMINACJE PROFESORSKIE WYRÓŻNIENI PRZEZ PREZYDENTA RP Prof. Jacek Lewandowski w Kancelarii Prezydenta RP Fot. Kancelaria Prezydenta RP 27 października w sesji PANorama 2014 POZnań dedykowanej prof. Andrzejowi B. Legockiemu w 75 rocznicę Jego urodzin 28 października w spotkaniu dotyczącym programu Horyzont Rektora reprezentował prof. Stanisław Kowalik, prorektor ds. nauki AWF 29 października w Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Rektora reprezentował dr hab. Andrzej Wieczorek, prorektor ds. studiów AWF 29 października w Konferencji Naukowej Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez DAR. Propozycje nowych form diagnozy i terapii. Rektora reprezentował prof. Jacek Lewandowski, dziekan Wydziału WFSiR 7 listopada w spotkaniu w MNiSW w Warszawie 17 listopada w posiedzeniu Kolegium Rektora 18 listopada w posiedzeniu Senatu AWF Prof. Jacek Lewandowski, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji oraz prof. Maria Laurentowska, kierownik Zakładu Fizjologii otrzymali akty nominacyjne nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Oboje uzyskali je za osiągnięcia naukowe i w zakresie kształcenia młodej kadry. Uroczystość wręczenia aktu nominacyjnego dla prof. Marii Laurentowskiej odbyła się 23 października 2014 r. w Pałacu Prezydenckim. Zainteresowania naukowe prof. Laurentowskiej związane są z oceną wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej osób poddawanych wysiłkom fizycznym zarówno w treningu sportowym, rekreacyjnym, jak i rehabilitacyjnym oraz oceną wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia. Prof. dr hab. Maria Małgorzata Laurentowska jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunku biologia. W 1972 roku podjęła pracę w Zakładzie Nauk Fizjologicznych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jej działalność naukowa w okresie po podjęciu pracy zawodowej związana była przede wszystkim z badaniami na rzecz sportu wysoko kwalifikowanego. Miały one na celu sterowanie procesem treningu sportowego, przygotowującego do udziału w igrzyskach olimpijskich. Przedmiotem obserwacji był metabolizm oddechowy oraz kształtowanie się parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi i stężenia kwasu mlekowego po długotrwałych, wyczerpujących wysiłkach, a także po obciążeniach treningowych. Elementem nowatorskim, w tamtym okresie było wykorzystanie powyższych parametrów do wyznaczania zakresów intensywności treningów. Prof. dr hab. Maria Laurentowska zajmowała się również oceną wpływu treningu wytrzymałościowego na wydolność i tolerancję wysiłkową pacjentów kardiologicznych i pulmonologicznych. Ważnym osiągnięciem badawczym było wykazanie, że trening ten z indywidualnie dobranym obciążeniem, będący składową procesu rehabilitacyjnego przyczynia się do poprawy sytuacji energetycznej komórki. Szczególnym obiektem zainteresowań prof. dr hab. Marii Laurentowskiej są zagadnienia dotyczące oceny wydolności dziewcząt chorujących na skoliozę. Udowodniła, że racjonalny trening wytrzymałościowy, powoduje wzrost wydolności pacjentek chorujących na skoliozę. Ponadto wykazała, że dodatkowo zastosowana plastyka żeber, nie powodowała obniżenia wydolności ogólnej. W ostatnim okresie w jej obszarze zainteresowań znalazł się sport osób niepełnosprawnych rugby na wózkach, dyscyplina uprawiana przez osoby z porażeniem czterokończynowym.

7 Fot. Kancelaria Prezydenta RP Prowadzone oryginalne badania dotyczące oceny wydolności i tolerancji wysiłkowej osób zdrowych w średnim i starszym wieku pozwoliły na stwierdzenie, że systematyczny wysiłek fizyczny o intensywności charakteryzującej się tlenowymi procesami energetycznymi, przyczynia się do poprawy wydolności ogólnej i tolerancji wysiłkowej. Uzyskane wyniki badań dotyczące treningu Nordic Walking pozwalają na rekomendowanie tej aktywności fizycznej. W dniu 6 listopada 2014 r. w Pałacu Prezydenckim tytuł profesorski z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego otrzymał prof. dr hab. Jacek Lewandowski, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Wiodącym nurtem jego zainteresowań badawczych są zagadnienia z dziedziny spondylologii i spondylometrii, ze szczególnym uwzględnieniem problemów epidemiologii bólów kręgosłupa, a także procesy rehabilitacji dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. W uczelni tej doktoryzował się w roku 1993, na podstawie rozprawy zatytułowanej: Kształtowanie się cech morfologicznych mięśnia czworogłowego uda przed i po urodzeniu. cd. KALENDARIUM 22 listopada w V Koncercie Galowym z okazji 200-lecia urodzin Augusta hrabiego Cieszkowskiego, patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 25 listopada w spotkaniu ze starostą pleszewskim w rektoracie AWF 27 listopada w konferencji prasowej z okazji uroczystego przyjęcia olimpijczyka Jana Szymańskiego, studenta AWF w poczet członków klubu AZS AWF Poznań; w nadzwyczajnym posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania w hotelu Bazar 29 listopada w koncercie galowym Zespołu Pieśni i Tańca Łany w Sali Ziemi na MTP 1 grudnia w posiedzeniu Kolegium Rektora AWF 4 grudnia w uroczystości wręczenia wstęgi podczas targów Cavaliada 2014 Rektora reprezentowali dr hab. Dariusz Wieliński i dr Marek Sokołowski 6 grudnia w otwarciu uroczystej Akademii z okazji Jubileuszu 110-lecia Klubu Wioślarskiego z roku grudnia w otwarciu laboratorium Analizy Ruchu Człowieka przy Zakładzie Lekkiej Atletyki AWF 9 grudnia w posiedzeniu Senatu żałobnego poświęconemu prof. Stanisławowi Drozdowskiemu 11 grudnia w spotkaniu wigilijnym Zespołu Tańca Ludowego Poznań AWF Prof. Maria Laurentowska odbiera nominację profesorską W 2007 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej na Wydziale WF AWF w Poznaniu na podstawie rozprawy pt.: Kształtowanie się krzywizn fizjologicznych i zakresów ruchomości odcinkowej kręgosłupa człowieka w wieku 3-25 lat w obrazie elektrogoniometrycznym. W latach powołany został decyzją JM Rektora AWF w Poznaniu na kierownika Zakładu Kinezyterapii, a od 2010 roku jest profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Katedry Rehabilitacji Narządu Ruchu, prowadząc jednocześnie nowo powstały Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu. Prof. dr hab. Jacek Lewandowski swój dorobek oparł głównie na badaniach w zakresie anatomii człowieka. Tematyka tych badań od początku pracy zawodowej koncentrowała się wokół problemów antropomorfologii mięśni szkieletowych. Kontynuując tę tematykę rozpoczął równolegle badania nad kształtowaniem się krzywizn fizjologicznych kręgosłupa i jego odcinkową ruchomością. Badając tancerki baletowe, rugbystów, siatkarzy oraz hokeistów na trawie stwierdził wpływ treningu sportowego na zmienność parametrów kręgosłupa. Realizował także projekt badawczy w ramach grantu międzyuczelnianego z Politechniką Poznańską. Badania spondylometryczne przeprowadzono na osobnikach w wieku 3-25 lat. Opracowano 138 modeli parametrycznych krzywizn fizjologicznych kręgosłupa. Model ten wykorzystywany jest do projektowania oprzyrządowania terapeutycznego stosowanego w leczeniu schorzeń kręgosłupa, a także do projektowania z uwzględnieniem zasad ergonomii dziecięcych fotelików samochodowych, oparć różnego rodzaju foteli i krzeseł. Mariola Kuroczycka 15 grudnia w gali jubileuszowej z okazji 95-lecia PKOl-u w Warszawie 18 grudnia w Wigilii dla pracowników uczelni na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 19 grudnia w promocji doktorów na auli AWF 7

8 AWF WŚRÓD WYRÓŻNIONYCH W konkursie Akademickie Centrum Kreatywności organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie badań uzyskał projekt dra hab., prof. AWF, Michała Bronikowskiego z Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej. To jeden z dziewięciu najlepszych projektów w całym kraju, które wesprze MNiSW. W tym konkursie zostało złożonych 60 wniosków. Projekt AWF zyskał jedną z najwyższych ocen. W eksperymentalnym programie planuje się wykorzystanie urządzenia monitorującego całodzienną aktywność fizyczną. Elektroniczne opaski zapisywać będą stopień i charakter zindywidualizowanej aktywności, osobistych preferencji i możliwości ruchowych dziecka, dzienny procentowy stopień wypełnienia indywidualnych założeń ruchowych, rejestracji udziału różnych stopni intensywności wysiłku dziennego, czasu i pory dnia. Dane będą przesyłane za pomocą specjalnego programu do aplikacji on-line. Na początku i na końcu programu przeprowadzone zostaną badania wskaźników sprawności z zakresu motoryczności i parametrów somatycznych oraz przeprowadzona zostanie ankieta dotycząca preferencji i wyobrażenia zindywidualizowanej aktywności fizycznej. MK JAK ZŁAGODZIĆ BÓL NAUKOWCY Z AWF WYRÓŻNIENI ZA INNOWACYJNOŚĆ Wiktoria Pawelec (pierwsza z prawej) ze zwyciężczynią XIV Konkursu im. H.Wieniawskiego skrzypaczką Soyoung Yoon i jej rodzicami Podczas 29. Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Innowacji INPEX 2014 w Pittsburgu w USA duży sukces odnieśli naukowcy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ich wynalazki znalazły uznanie także na innych targach promujących innowacyjność. W dniach czerwca na największych targach wynalazczości wystawcy z 24 krajów świata zaprezentowali ponad 550 wynalazków z różnych 35 branż, m.in. budownictwa, rolnictwa i żywności, medycyny, zdrowia, telekomunikacji, energii odnawialnej, wyposażenia wnętrz, sportu i design u. Wśród nich zaprezentowano 11 wynalazków z Polski, w tym dwa z AWF. W kategorii Nauka złoty medal z wyróżnieniem przyznano zespołowi naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dr hab. Piotr Pohl i dr inż. Maciej Sydor), Politechniki Poznańskiej (prof. Bogdan Branowski, dr inż. Sebastian Głowala i dr hab. Marek Zabłocki) oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (dr Jarosław Gabryelski) za skonstruowanie urządzenia do pomiaru przestrzeni manipulacji oraz sił kończyn górnych, dedykowane dwom grupom osób o ograniczonej sprawności osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Na tych samych targach, złoty medal także z wyróżnieniem przyznano zespołowi naukowców, wśród których znalazła się mgr inż. Wiktoria Pawelec z Zakładu Biomechaniki AWF, dr n. med. Elżbieta Skorupska z Katedry Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz dr inż. Michał Rychlik z Politechniki Poznańskiej za Przyrząd do badania mięśni poprzecznie prążkowanych oraz metoda diagnozowania bólu mięśniowo-powięziowego z wykorzystaniem wynalazku. Dzięki urządzeniu, którego współtwórcą jest dr Gabryelski, można projektować wnętrza tak, aby czuć się komfortowo. To urządzenie mówi, gdzie powinny stać przedmioty ciężkie, a gdzie lżejsze. Co powinno stać wyżej, a co niżej mówi dr J. Gabryelski z AWF. To urządzenie ściśle wyznaczy strefę wygody. Pomoże w projektowaniu mebli i wnętrza dla konkretnej osoby, szczególnie dla niepełnosprawnych i osób starszych. Fot. Antoni Hoffman

9 Z kolei podczas (22-24 maja br.) Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia) urządzenie poznańskich naukowców nagrodzone zostało srebrnym medalem w kategorii Nauka. Projekt badawczy zatytułowany Nowe linie produktów wymagających mobilności i dostępności otoczenia seniorów i osób niepełnosprawnych finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Program Badań Stosowanych. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bogdan Branowski z PP. Budżet projektu 2,8 mln zł. Mgr inż. Wiktoria Pawelec realizuje obecnie pracę doktorską dotyczącą przeciążeń układu ruchu u zawodowych skrzypków ( Przeciążenia prawej kończyny górnej u zawodowych skrzypków w aspekcie kinezjologicznym ). Równocześnie współdziałając z Pracownią Psychologii Muzyki Akademii Muzycznej w Poznaniu prowadzi badania dotyczące fizjologicznych i psychologicznych uwarunkowań osiągnięć muzycznych, problematyki przeciążeń psychomotorycznych i ryzyka schorzeń u zawodowych instrumentalistów. Związane z tymi tematami badania toczyła wśród muzyków kilkudziesięciu orkiestr symfonicznych w kraju, a także wśród wybitnie uzdolnionych młodych skrzypków (uczestników XIV Konkursu im. Wieniawskiego oraz X Konkursu im. Telemanna). Jest uczestnikiem konferencji naukowych z dziedziny biomechaniki, ergonomii, mechaniki, medycyny muzyki i edukacji muzycznej. Jej praca posterowa pt. Work-related musculoskeletal disorders among string players questionnaire results (aut. W. Pawelec, M. Sierszenska- -Leraczyk) uzyskała wyróżnienie podczas konferencji Gesund Musizieren w Wiedniu w marcu 2013 r. Nowy sposób diagnozowania i terapii bólu, którego współtwórcą jest mgr inż. W. Pawelec uzyskał nagrody na kilku prestiżowych międzynarodowych targach nauki i innowacji. W listopadzie 2013 r. projekt uzyskał srebrny medal na wystawie The Word Exhibition on Inventions, Research and New Technologies INNOVA w Brukseli (Belgia). Kolejne nagrody zostały przyznane w 2014 roku: w maju brązowy medal na 113 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lépine w Paryżu (Francja), następnie złoty medal podczas VI edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT w Iasi (Rumunia), w czerwcu br. złoty medal z wyróżnieniem na 29 Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Innowacji INPEX w Pittsburgu (USA). Twórcy projektu otrzymali w lutym br. dyplom uznania od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Wynalazek przygotowany przez zespół naukowców z różnych poznańskich uczelni stał się tematem wniosku patentowego złożonego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r. Porozumienie dwóch uczelni W innowacyjność i otwarcie się na przemysł wpisuje się także podpisane niedawno porozumienie. To pierwsza tego typu umowa między uczelniami, które reprezentują akademie wychowania fizycznego oraz uczelnie techniczne w Polsce powiedział prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński, rektor AWF podczas podpisania umowy o współpracy między Akademią Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu a Politechniką Poznańską. Wcześniej stworzyliśmy laboratorium biomechaniczno-kinezjologiczne na wysokim poziomie i czujemy się na siłach zaproponować współpracę tak potężnemu partnerowi, jakim jest Politechnika Poznańska dodał. Umowę podpisali 25 września 2014 r. na terenie Politechniki Poznańskiej rektorzy obu uczelni: rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski oraz rektor AWF prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński. Porozumienie jest efektem wcześniejszej współpracy między uczelniami. Podpisana umowa dotyczyć będzie przedsięwzięć o charakterze naukowo- -badawczym, dydaktycznym i doradczym i obejmie wspólne działania, których celem jest podnoszenie poziomu kształcenia studentów, rozwoju kadr naukowych. Dzięki porozumieniu, z takim obszarem praktyki, jaką posiada Politechnika będziemy mogli rozszerzyć zakres możliwości badawczych pracowników reprezentujących np. rehabilitację, biomechanikę czy kinezjologię. Jednocześnie chcemy przekazywać naszą wiedzę studentom Politechniki Poznańskiej dotyczącą wychowania fizycznego w różnych aspektach. Cieszę się, że po raz pierwszy Umowa między AWF i Politechniką Poznańską zakłada współpracę w kilku dziedzinach możemy pochwalić się współpracą z taką uczelnią mówił rektor AWF. Uczelnie prowadzą już zaawansowane rozmowy z przedstawicielami firmy VW Polska w celu stworzenia konsorcjum. Ma to zaowocować wspólnymi badaniami. Chcemy wykorzystać tę współpracę przy badaniach przeciążeń narządów ruchu w przemyśle motoryzacyjnym wyjaśnia prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Ogurkowska, kierownik Katedry Biomechaniki AWF. Mariola Kuroczycka Fot. G.Kosmatka 9

10 WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Warsztat Podatek od towarów i usług (podatek VAT) zaplanowany na 13 stycznia 2015 r. zamyka cykl dziesięciu warsztatów poświęconych przedsiębiorczości. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem studentów i absolwentów, mających pomysł na własny biznes. Bogaty merytorycznie program warsztatów pozwolił jego uczestnikom, poszerzyć wiedzę z zakresu zakładania własnej firmy, tworzenia biznes planu, zarządzania przedsiębiorstwem, rozliczeń finansowych, marketingu, a także komunikacji i negocjacji w biznesie. Uczestnictwo w cyklu warsztatów zostanie potwierdzone certyfikatem podpisanym przez Prezydenta Miasta Poznania. Trzecia już edycja warsztatów zorganizowana została przez Biuro Karier we współpracy z Ośrodkiem Doradczo-Szkoleniowym Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta. Przedsiębiorczych serdecznie zapraszamy 13 stycznia o godz. 10 sala 222 (zapisy na KW RESOCJALIZACJA PRZEZ SPORT PRZYCZYNY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY Przestrzeganie reguł w drużynie pomaga w przestrzeganiu norm w życiu codziennym powiedział prof. Nelson z Brigham Young University Prono w Utah z USA podczas konferencji naukowo-szkoleniowej pt. Doskonalenie pracy resocjalizacyjnej w perspektywie nauk o kulturze fizycznej, która odbyła się na AWF. W trakcie konferencji specjaliści z różnych uczelni w Polsce, a także z USA, mówili o tym co zrobić, aby system resocjalizacji w zakładach poprawczych w optymalnym stopniu spełniał swoją rolę i czy sport może pomagać w tym zadaniu. Prof. Wiesław Ambrozik z UAM mówił o przyczynach wykluczenia społecznego młodzieży jako źródła tworzenia subkultur. Zmarginalizowane środowiska gromadzą się wokół subkultur przestępczych, wycofanych, w których przebiega proces uczenia się umiejętności nieakceptowanych przez ogół społeczeństwa wyjaśniał prof. Ambrozik. Osoby rozwijające się w środowiskach zmarginalizowanych muszą poradzić sobie ze stresem, jaki w nich się gromadzi. Jeśli trafią na dobrego trenera, który rozwinie ich sprawność fizyczną, mogą wiele osiągnąć. Sport odpowiednio dobrany pomaga skazanym w odstresowaniu, a także w rozładowaniu negatywnych emocji. Jednak nie można pozwolić, aby takie osoby same wybierały sobie formę uprawiania sportu np. boksu, który może doskonalić ich w sztuce walki, co nie jest wskazane mówił prof. Ambrozik. Dyrektor Zakładu Poprawczego w Poznaniu, Sebastian Dec, mówił o pozytywnej roli sportu uprawianego przez podopiecznych. W naszym ośrodku wprowadziliśmy hokej na trawie i football amerykański, które doskonale odpowiadają na potrzeby młodych ludzi mówił Sebastian Dec. Nie jesteśmy przekonani do zachęcania młodzieży Sport odpowiednio dobrany pomaga w odstresowaniu, a także w rozładowaniu negatywnych emocji do uprawiania sportów siłowych. Chcemy, aby odnajdywali radość nie tylko ze współzawodnictwa sportowego, ale także z innych wartości, jakie ze sportem są związane. Dlatego wielu z nich bierze udział w akcjach Drużyny Szpiku. Młodzi ludzie chcą być akceptowani w jakiejś grupie i ta drużyna umożliwia im identyfikację. O wpływie wysiłku sportowego na trudną młodzież mówił prof. George Nelson z USA. Od kilku lat współpracuje z poznańskim Zakładem Poprawczym. Prawie każdy młody człowiek chce należeć do grupy rówieśników, a gdy nie znajduje akceptacji w najbliższej rodzinie lub środowisku, trafia do grupy przestępczej, a później do zakładu poprawczego. Właśnie przez sport chcemy pokazać młodym ludziom, że można zmienić swoje życie. Pomaga w tym zrozumienie reguł obowiązujących w drużynie, np. w footballu amerykańskim każdy zawodnik ma odrębne zadanie do wykonania i od tego jakie posiada umiejętności zależy wynik drużyny. W każdym zawodniku staramy się podkreślać pozytywne cechy i je wydobywać, a minimalizować to, co jest negatywne tłumaczył prof. Nelson. MK Fot. G.Kosmatka

11 JAK RYBA W WODZIE NAUCZANIE PŁYWANIA DLA DZIECI Z KLAS II I III PODRÓŻE KULTUROWE Fot. Michał Popławski Co roku prawie pół tysiąca dzieci uczy się pływać pod okiem trenerów na basenach Poznania. Nauka pływania dla dzieci z klas II i III finansowana ze środków samorządowych miasta Poznania została zapoczątkowana w 1991 roku. Mało kto wie, ale zasady programu zostały opracowane przez pracowników Zakładu Pływania AWF. Wymagało to zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych oraz przygotowania programów nauczania. Ówczesny Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania zwrócił się do Zakładu Pływania i Ratownictwa Wodnego AWF w Poznaniu z prośbą o przygotowanie programu i prowadzenie nadzoru nad jego realizacją. Realizacji tego zlecenia podjął się doc. dr Marian Tuliszka, którego autorski program pt.: Program wstępnego kursu nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej był wdrożony we wszystkich szkołach na terenie Poznania, które uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Efekty nauczania były permanentnie analizowane, a uwagi i sugestie metodyczne znajdowały swoje odzwierciedlenie w następnych programach, których opracowania podjął się dr Krzysztof Pietrusik. Pogramy te były wdrażane w wielu szkołach i dostosowane do ich warunków bazowych, przy aktywnym udziale nauczycieli, instruktorów i trenerów pływania (dr Stanisław Głąb). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że bardzo owocna współpraca w tym zakresie była realizowana z dyrektorem Wydziału Sportu dr Ewą Bąk, a podmiotem realizującym projekt powszechnej nauki pływania na terenie miasta Poznania był Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki. W 2013 roku realizację projektu nauczania pływania przejęła Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, która bardzo ściśle współpracuje z Zakładem Pływania i Ratownictwa Wodnego. Współpraca dotyczy konsultacji metodycznych dotyczących nauczania pływania dzieci w wieku szkolnym. Efektem współpracy jest między innymi zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch konferencji metodyczno-szkoleniowych. W trakcie konferencji swoje referaty i doniesienia przedstawili: dr Jerzy Ciereszko, dr Katarzyna Cyrak-Antosiak, dr Małgorzata Habiera, mgr Damian Jerszyński, dr Krzysztof Pietrusik oraz dr Krystian Wochna. Ponadto przygotowano film instruktażowy według scenariusz dr. Krzysztofa Pietrusika pt.: Nauczanie techniki pływania dzieci w wieku szkolnym, który był adresowany do szerokiego grona nauczycieli, instruktorów i trenerów pływania prowadzących zajęcia w ramach projektu. oprac. MK Etyczne dylematy turystyki ezoterycznej, Destynacje turystów LGBT i ich motywy, Seksturystyka jako przykład popytu szkodliwego w turystyce, Czy duchowość powinna być na sprzedaż? to wybrane tematy referatów, które zostały zaprezentowane podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu z cyklu Turystyka w humanistycznej perspektywie nt.: Etyczny wymiar podróży kulturowych. Konferencja przebiegała niezwykle ciekawie, albowiem z referatami wystąpili naukowcy z różnych uczelni z całej Polski. Część konferencyjną zakończyło spotkanie z gościem wieczoru Łukaszem Wierzbickim podróżnikiem i autorem książek, na temat: Spostrzeżenia Kazimierza Nowaka, Tadeusza Perkitnego i Haliny Korolec-Bujakowskiej polskich podróżników z wypraw po Afryce i Azji kolonialnej lat 30. XX wieku. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski z okazji 25-lecia Wolności, Marek Woźniak marszałek województwa wielkopolskiego oraz prof. Jerzy Smorawiński, rektor AWF w Poznaniu. IW Co roku około tysiąca poznańskich uczniów uczy się pływać, a najlepsi biorą udział w zawodach pływackich 11

12 Z GRĄ I ZABAWĄ W TERENIE AWF NA SPARTAKIADZIE AMAZONEK I ETHNO PORT Fot. 2xMałgorzata Bronikowska Podczas Ethno Port przed Centrum Kultury Zamek można było zobaczyć pokaz zabaw i gier tradycyjnych Pracownicy AWF prowadzili zajęcia ruchowe w oparciu o zabawy i gry tradycyjne podczas kilku imprez o charakterze ogólnokrajowym. Do nich należał XV Piknik Olimpijski w Warszawie, VII edycja Ethno Port oraz XX Ogólnopolska Spartakiada Amazonek. Na zaproszenie Muzeum Sportu w Warszawie w dniu 7 czerwca 2014 r., pięcioosobowa delegacja reprezentująca poznański AWF, prowadziła zajęcia ruchowe w oparciu o zabawy i gry tradycyjne, podczas XV Pikniku Olimpijskiego, który odbywa się corocznie w Parku Kępa Potocka vis a vis Centrum Olimpijskiego. Mieszkańcy Warszawy i okolic tłumnie odwiedzali tego dnia pełne olimpijczyków miejsce, biorąc jednocześnie czynny udział w różnego rodzaju aktywnościach Uczestniczki Spartakiady Amazonek startowały w konkurencjach przygotowanych przez pracowników z AWF fizycznych. Oprócz podjęcia zabaw i gier, chętni mogli dowiedzieć się trochę więcej na temat prezentowanych dyscyplin tj. palcate, pierścieniówka, kapela, kubb i wielu innych gier i zabaw. Mimo dużego upału zabawa trwała bezustannie od do późnych godzin popołudniowych. Kolejną okazją, na której AWF promował zapomniane zabawy i gry polskie, był Czas folkloru odbywający się w ramach siódmej już edycji ETHNO PORT projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współfinansowany m.in. przez Poznań Miasto know-how. W dniu 15 czerwca 2014 r. przed siedzibą Centrum Kultury ZAMEK, odbyły się I Mistrzostwa Gier Zapomnianych. W ramach Mistrzostw został rozegrany turniej pierścieniówki i kubb. Ponadto odwiedzający mogli poznać i zmierzyć się w zapomnianych ludowych grach polskich tj. kapela, sztekiel, przeciąganie liny, plinie, bierki i.in. Dla najmłodszych przygotowano serię staropolskich zabaw, które z pewnością spotkają się z dużym zainteresowaniem. Dr hab. Małgorzata Bronikowska z Pracowni Sportów Tradycyjnyh i Etnologii Sportu AWF wraz z grupą wolontariuszy, absolwentów i studentów studiów doktoranckich, zadbała o uświetnienie sportowego widowiska oraz sprawny przebieg trzydniowych zawodów sportowych, jakim była XX Jubileuszowa Ogólnopolska Spartakiada Amazonek. Zawody odbyły się w dniach września 2014 roku na terenie akwenu wodnego Malta w Poznaniu. Głównym założeniem tego wydarzenia była aktywizacja ruchowa kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi, profilaktyka zaburzeń pooperacyjnych, pomoc w powrocie do pełnej sprawności po długotrwałym leczeniu chorób onkologicznych. W Spartakiadzie wzięło udział aż 108 pań z 36 drużyn z terenu całej Polski. Organizatorzy w porozumieniu z Akademią Wychowania Fizycznego, starali się zadbać o różnorodność dyscyplin sportowych, dostosowanych do możliwości i sprawności uczestniczek. Innowacją tegorocznej Spartakiady Amazonek było wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd uczestniczkom, tradycyjnych europejskich gier sportowych tj. kubb. Nie zabrakło również codziennej, porannej rozgrzewki. Zmaganiom sportowym nieustannie towarzyszyły emocje, wzajemny doping drużyn oraz wspólna zabawa. Nie zabrakło zdrowej rywalizacji, zaangażowania, zapału do walki i hartu ducha. Punktem kulminacyjnym Spartakiady były zawody łodzi smoczych oraz ceremonia kwiatowa, będąca wspomnieniem i uhonorowaniem Amazonek, które przegrały walkę z rakiem. Dr hab. M. Bronikowska jest także z ramienia TAFISA (Międzynarodowej Organizacji Sportu dla Wszystkich) polskim pełnomocnikiem projektu pt. Recall: Games of the Past Sports for Today, którego głównym celem jest wskrzeszenie zapomnianych sportów. MK

13 Fot. Grażyna Kosmatka POSTĘP A KULTURA FIZYCZNA KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH AWF 2014 Statuetka Przyjaciel Studenckiego Ruchu Naukowego przyznana została mgr Małgorzacie Krzyżanowskiej-Szejner, koordynatorowi ds. karier w AWF Problemy wypalenia zawodowego wśród sportowców, wpływ tenisa stołowego na zdrowie jako lek na choroby cywilizacyjne oraz rola treningu mentalnego były jednymi z wielu tematów, które zostały zaprezentowane podczas Konferencji Studenckich Kół Naukowych AWF pod nazwą: Postęp cywilizacyjny a kultura fizyczna, która odbyła się 6 listopada 2014 roku. Uczestników powitał rektor AWF prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński oraz prorektor ds. nauki prof. dr hab. Stanisław Kowalik. Tradycją podczas inauguracji Konferencji jest wyróżnianie osób zasłużonych na rzecz studenckiego ruchu naukowego statuetkami Przyjaciel Studenckiego Ruchu Naukowego w postaci sów symbolu wiedzy i mądrości. Tym razem decyzją kapituły nagrody, złożonej z opiekunów kół naukowych, statuetka przyznana została mgr Małgorzacie Krzyżanowskiej-Szejner, koordynatorowi ds. karier AWF, której wsparcie i zaangażowanie na rzecz studenckiego ruchu naukowego podkreślił w swej laudacji prof. Stanisław Kowalik. Program konferencji otworzyły dwa wykłady profesorskie dra hab. Macieja Tomczaka pt. Badanie korelacyjne a model eksperymentalny w badaniach naukowych kultury fizycznej teoria i praktyka oraz dr hab. Małgorzaty Bronikowskiej pt. Sporty tradycyjne szansa czy utopia w gerokinezjologii?. Podczas prezentacji Aula zapełniła się sporym gronem studentów obu wydziałów, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wielu aspektów z obszaru metodologii badań oraz problematyki dotyczącej aktywizacji osób starszych. Tematyka referatów ogniskowała się wokół zagadnień idei olimpizmu, badań nad piłką nożną. Studentów ożywiła prezentacja dotycząca biegu sprinterskiego w przekroju dziejowym i obecnie. Zainteresowanie wywołały problemy wypalenia zawodowego wśród sportowców oraz treningu mentalnego, które skłoniły do refleksji i pytań w dyskusji. W ramach kolejnej sesji, obrady skupione były wokół Turystyki i Rekreacji zdominowanej przez prezentacje przedstawicieli dwóch kół naukowych Wydziału Turystyki i Rekreacji sekcji Historii Kultury i Sztuki oraz Geograficzno-Krajoznawczej. Przedstawiono wyniki badań z obszarów: turystyki kulturowej i jej form (eventowej i religijnej), zanalizowano ofertę turystyczną miasta Poznania w opinii gości krajowych, profil turysty w Zakopanem i TPN, wolontariat górski, a także wpływ tenisa stołowego na zdrowie jako lek na choroby cywilizacyjne oraz funkcjonowanie sportów i gier tradycyjnych we współczesnym świecie. Ostatnia sesja pod hasłem Rehabilitacja zaprezentowała zebranym m.in. tematykę dotyczącą szeroko rozumianej terapii (w tym m.in. wodnej Watsu, pacjenta pediatrycznego z syndromem Phelan McDermid), trudności dzieci niepełnosprawnych w szkołach integracyjnych itd. Wszyscy uczestnicy, otrzymali po swych wystąpieniach certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji, a w przyszłym roku, mamy nadzieję, odbiorą planowaną kolejną publikację pokonferencyjną z artykułami swego autorstwa. Wszystkich zainteresowanych pracowników i studentów serdecznie zapraszamy do współpracy w realizacji kolejnych inicjatyw związanych ze studenckim ruchem naukowym AWF. Izabela Wyszowska 40 LAT MINĘŁO Wydział Turystyki i Rekreacji poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego obchodzić będzie w 2015 roku jubileusz 40-lecia kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja. To najstarsza placówka dydaktyczno-naukowa tego typu w Polsce. W związku z tym wydarzeniem planowany jest szereg imprez uświetniających wspomniany jubileusz. Wśród zaplanowanych wydarzeń znalazły się między innymi: Konferencja Naukowa na temat Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji stan obecny i prognozy na przyszłość, która odbędzie się w dniach czerwca 2015 r. Wydanie specjalnej monografii poświęconej historii Wydziału Turystyki i Rekreacji pt. Czterdziestolecie Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Zjazd Absolwentów Wydziału w Ośrodku Dydaktyczno- -Socjalnym w Chycinie w dniach czerwca 2015 r. Festyn sportowo-rekreacyjny dla pracowników AWF i mieszkańców Poznania Bal Turysty dla pracowników, absolwentów i studentów Wydziału. Tour Salon to miejsce, gdzie spotykają się studenci i absolwenci Wydziału TiR 13

14 JAPONIA NA ŁAZARZU FINAŁ XIV ŚWIATOWEGO PRZEGLĄDU FOLKLORU INTEGRACJE Koncertem finałowym w parku Kasprowicza przy Hali Widowiskowo-Sportowej Arena zakończył się 17 sierpnia tegoroczny XIV Światowy Przegląd Folkloru Integracje. Zespoły z Japonii, Meksyku, Węgier, Cypru i Polski przez sześć dni prezentowały tańce i muzykę folklorystyczną. Z powodu mobilizacji wojskowej i napiętej sytuacji w kraju na Integracje nie dojechał zespół z Ukrainy. Gospodarzem i organizatorem wykonawczym był Zespół Tańca Ludowego POZNAŃ AWF. Festiwal odbywał się pod tytułem Meksyk na Półwiejskiej, Japonia na Łazarzu. I rzeczywiście zespoły z koncertami pojawiały się w różnych zakamarkach miasta i regionu. Festiwal rozpoczął się 11 sierpnia barwnym korowodem na ul. Półwiejskiej, a następnie koncertem inauguracyjnym w Parku Wilsona. Widzowie świetnie bawili się, tańcząc wspólnie z zespołami ludowymi tuż pod sceną. Bębniarze z Japonii uczyli widzów klaskania w rytm wybijanej muzyki, Meksykanie prosili do tańca w parach, a Zespół Tańca Ludowego AWF w Poznaniu uczył wszystkich zabawy labado. Bębniarze z Japonii Następnego dnia delegacje zespołów spotkały się z władzami uczelni oraz regionu Wielkopolski. Rektor AWF w Poznaniu, prof. Jerzy Smorawiński, dziękował uczestnikom za nacechowany pasją i talentem wysiłek włożony w prezentacje. Mam nadzieję, że spędzicie w Poznaniu i naszym regionie wspaniałe chwile, poznacie innych tancerzy, a potem będziecie miło wspominać te kilka dni integracji mówił rektor AWF. Uczestnicy spotkania wymienili się upominkami i prezentami, wśród których nie zabrakło regionalnych akcentów, takich jak kimono japońskie czy meksykański ludowy szal. W kolejnych dniach zespoły prezentowały folklor swoich krajów w czterech miejscach Wielkopolski w Lesznie, we Wronkach, w Pobiedziskach, w Swarzędzu i dwukrotnie w Poznaniu. Integracjom towarzyszyły dodatkowe atrakcje. Były to wieczory narodowe, warsztaty dla dzieci, turniej sportów tradycyjnych na poznańskiej Malcie oraz konkurs między osiedlami na najpiękniejszą parę ludową. Podczas finałowego koncertu, 17 sierpnia, zespoły pokazały różnobarwny i kolorowy folklor, włączając publiczność do zabawy. Na zakończenie festiwalu puchary i nagrody uczestnikom wręczył rektor AWF, prof. J. Smorawiński. Dziękuję wszystkim za to, że przyjechaliście z tak odległych stron świata i przywieźliście piękno, radość, stworzyliście fantastyczną atmosferę w czasie całego tygodnia festiwalu. Już dziś zapraszam wszystkich miłośników folkloru na kolejną XV edycję Integracji mówił rektor. Mariola Kuroczycka Fot. 3x Grażyna Kosmatka Tancerze zachwycali oryginalnymi strojami i...dynamicznymi tańcami

15 W RYTMACH ZUMBY I SALSY FESTIWAL TAŃCA NA AWF Po raz kolejny, ósmy już, Festiwal Tańca, zorganizowany w auli AWF 4 grudnia br. zgromadził tłumy widzów i tancerzy. Festiwal jest tanecznym świętem organizowanym przez Zakład Tańca i Fitnessu AWF. Podczas tegorocznej edycji na scenie zaprezentowali się przede wszystkim studenci uczelni, a także ich koledzy i koleżanki, z którymi tańczą. Na scenie swoje umiejętności, w ramach zaliczenia, przedstawili też studenci Podyplomowych Studiów Form Gimnastyczno-Tanecznych i Fitness wraz ze swoimi podopiecznymi. Nie zabrakło najmłodszych z prawdziwą radością tańczyli uczniowie szkół podstawowych, a nawet przedszkolaki. W tym roku na festiwalowej scenie gościła ogromna różnorodność, od latino dance, zumby, przez taniec współczesny i towarzyski po salsę/house, modern jazz i inne. Nie zabrakło improwizacji tanecznych oraz niekonwencjonalnych form aktywności przy muzyce. Fantastyczne umiejętności zaprezentowali studenci I roku Wychowania Fizycznego grupa III. Tańczyli także widzowie Co jakiś czas powtarzali krótki układ choreograficzny, wstając miejsc. Festiwal spotkał się zainteresowaniem najmłodszych i starszych wykonawców Publiczności zaprezentowały się między innymi: przedszkolaki ze Skórzewa i Swarzędza, grupa Respekt oraz Zespół Tańca Ludowego Poznań AWF. Pierwszy Festiwal Tańca odbył się 15 lat temu przypomniała, powitana serdecznie przez organizatorów, dr Olga Kuźmińska pomysłodawczyni i twórczyni pierwszej i kilku następnych edycji. I życzyła kolejnych udanych przeglądów tańca. Niech ten festiwal trwa zakończyła. MK Świetnie bawiła się także publiczność Fot. 4x Grażyna Kosmatka Zespół pod kierunkiem Agaty Molewskiej zatańczył zumbę Brawa publiczności zebrał zespół Respekt 15

16 Fot. Grazyna Kosmatka JAN SZYMAŃSKI CZŁONKIEM KLUBU AZS AWF Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Soczi, student kierunku sport Jan Szymański został członkiem klubu AZS AWF Poznań. Do tej pory reprezentował LKS Poroniec Poronin, bowiem w Poznaniu nie było klubu z sekcją łyżwiarstwa szybkiego. Podczas uroczystości, która odbyła się 27 listopada 2014 r. w budynku rektoratu AWF, spotkali się przedstawiciele władz uczelni, miasta i klubu AZS AWF. Od niedawna tę dyscyplinę można uprawiać w AZS AWF, a Janek jest pierwszym zawodnikiem nowej sekcji. Janek zawsze podkreślał, że jest poznaniakiem i że studiuje na AWF powiedział Jerzy Smorawiński, rektor AWF. To uczelnia stworzyła dla młodego panczenisty warunki do studiowania, uruchamiając specjalizację wrotkarstwo. Dzięki zmianie przynależności klubowej zawodnik będzie mógł otrzymywać wsparcie ze strony miasta. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jan Szymański startując w barwach poznańskiego klubu, będzie mógł otrzymać 12-miesięczne stypendium za wyniki sportowe uzyskane w minionym roku. MK Jan Szymański NA PODIUM Z MEDALAMI SUKCESY SPORTOWE STUDENTÓW AWF Podczas Mistrzostwa Europy Seniorów w kajakarstwie klasycznym sukces odniosły studentki z ZWKF w Gorzowie Wlkp. Artur Zakrzewski, student I roku, zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w konkurencji synchronicznych skoków na trampolinie, które odbyły się w dniach 4-10 listopada 2014 r. w Daytona Beach w USA. Sukcesy odnoszą także inni sportowcy jak wioślarze, kajakarze i lekkoatleci. Partnerem Zakrzewskiego był Tomasz Adamczyk z AZS AWF we Wrocławiu. To drugi w historii Polski medal czempionatu globu w skokach na trampolinie. Artur Zakrzewski i Tomasz Adamczyk w finale zaprezentowali ćwiczenie, które sędziowie ocenili bardzo wysoko. Warto dodać, że biało-czerwoni otrzymali najwyższą z całej stawki notę za synchronizację. Na podium w ostatnich miesiącach stanęli także inni nasi studenci. Adam Wincenciak, zdobył srebrny medal podczas Akademickich Mistrzostw Świata w Wioślarstwie. Nasz student startował w rywalizacji jedynek. Przegrał tylko z Węgrem Bendeguzem Petervari-Molnarem. W pierwszej połowie wyścigu nasz student zajmował czwartą pozycję, ale w drugiej części popłynął zdecydowanie szybciej wyprzedzając konkurentów. Wojciech Mroczyński, podczas I Halowych Mistrzostw Polski w Windsurfingu, które zostały rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie zdobył srebrny krążek. Szymon Kulka przywiózł złoto i srebro z Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce w biegu na 1500 i 3000 m. Podczas Mistrzostwa Europy Seniorów w kajakarstwie klasycznym, które odbyły się w lipcu 2014 r. w Brandenburgu Karolina Naja (AZS AWF Gorzów Wlkp.) wróciła z nich z dwoma srebrnymi medalami. W konkurencji K m stanęła na podium razem z Beatą Mikołajczyk. Drugi srebrny medal zdobyła wraz z koleżankami z osady (Beatą Mikołajczyk, Martą Walczykiewicz, Eweliną Wojnarowską) w konkurencji K m. Jan Szymański w wielkim stylu wygrał wyścig na 1500 metrów podczas Pucharu Świata w Berlinie i Heerenveen, który odbył się w grudniu 2014 r. Nasz student poprawił swój rekord życiowy, osiągając rewelacyjny czas. Szymański zdystansował cały zastęp Holendrów oraz nowego lidera klasyfikacji generalnej PŚ, Sverre Punde Pedersena. MK Fot. archiwum AWF

17 OSIĄGNIJ WYMARZONY CEL XII TARGI PRACY AWF NOWE LABORATORIUM Fot. Grażyna Kosmatka To, co ma w sobie absolwent AWF, a brakuje go innym, to pewne cechy charakteru, które wypływają z aktywności fizycznej, jak systematyczność, rywalizacja, umiejętność konkurowania. I ważna kompetencja: orientacja na cel mówił Andrzej Gondek, absolwent AWF, a jednocześnie ultramaratończyk, który jako pierwszy Polak w tym roku pokonał cztery największe pustynie na świecie. O determinacji w szukaniu pracy, odnajdywaniu w swoim życiu pasji oraz ekstremalnych podróżach i życiowych wyborach opowiadali zaproszeni goście oraz wystawcy podczas XII Targów Pracy na AWF, które odbyły się 20 listopada 2014 r. Miniona edycja targów cieszyła się wśród uczestników dużym zainteresowaniem. Stoiska firm pośredniczących w poszukiwaniu pracy, były oblegane przez studentów. Najbardziej aktywni, mieli szanse na wygranie sportowego sprzętu. Wśród wystawców obecne były firmy oferujące pracę, w ramach programów work&travel USA, camp, intership, a także płatne staże zagraniczne, agencje doradztwa personalnego i pracy tymczasowej oraz rekrutujące przedstawicieli zawodów medycznych. Właściciel biura podróży Logos Travel Marek Śliwka, opowiadał dlaczego w swojej firmie zatrudnia osoby biegające. Jesteśmy biurem zatrudniającym ludzi z pasją, zdeterminowanych w realizacji życiowych celów. Jeżeli macie marzenia, to one się spełnią przekonywał Marek Śliwka. Wspominał o swoich podróżach oraz o nowym projekcie Maratony na 7 kontynentach. Sam najpierw zwiedza miejsca, które potem oferuje jego biuro podróży. Podczas biegu przez zamarznięty Bajkał, temperatura spadła nagle z minus 20 do minus 40 stopni Celsjusza. Nie można nawet płakać, bo zamarzają kanaliki łzowe. Ale w tym miejscu jest przedziwna moc, bo w ciągu kilku godzin po zakończeniu maratonu, zregenerowałem siły i razem z innymi uczestnikami wziąłem udział w tańcach. Inspirująca dla wszystkich słuchaczy była prezentacja Andrzeja Gondka, absolwenta AWF ultramaratończyka. Od kilku lat pracuje jako menadżer w firmie farmaceutycznej, a jednocześnie z pasją realizuje swoje marzenia. Jest także twórcą fundacji Wybiegaj marzenia. Najważniejsza w życiu jest orientacja na cel, a przede wszystkim umiejętność niepoddawania się i szukanie różnych metod osiągnięcia wymarzonego celu mówił Andrzej Gondek. Opowiadał także o tym jak borykał się z dużą nadwagą (125 kg), a dziś bierze udział w wyczerpujących maratonach przez największe pustynie na świecie. Podczas wystąpień gości, studenci mieli okazję zobaczyć slajdy i filmiki z podróży, a także zadawali pytania. MK Andrzej Gondek jako pierwszy Polak w tym roku pokonał cztery największe pustynie na świecie W AWF w Poznaniu działa jedyne takie laboratorium w Polsce, które umożliwia przeprowadzenie specjalistycznych badań dla sportowców w jednym miejscu. Twórcy projektu wykonują w nim badania wysiłkowe wśród kadrowiczów Polski. W dniu 8 grudnia dokonano oficjalnego otwarcia Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka. Mam nadzieję, że to laboratorium będzie wspierało sport akademicki, a w pracach badawczych współpracowało z naszymi zakładami a także z jednostkami poza terenem uczelni mówił podczas otwarcia rektor AWF. Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka powstało dzięki dofinansowaniu z dwóch dużych grantów badawczych, OPUS 5 z Narodowego Centrum Nauki i Rozwój Sportu Akademickiego z MNiSW. Zgromadzono w nim zaawansowane technologicznie urządzenia, ułatwiające diagnozowanie stanu zawodnika i planowanie treningu. Daje możliwość prowadzenia badań w warunkach rzeczywistych na stadionie, boisku, w hali lub w terenie. Sprzęt, którym dysponuje laboratorium, pozwala na rejestrację i analizę bieżących zmian wysiłkowych zachodzących w sytuacjach i otoczeniu, w jakich faktycznie pracują trener i zawodnik. Oprócz składu ciała można tu zmierzyć wydolność organizmu, przeanalizować technikę ruchu i zbadać krew. Z laboratorium korzystają m.in. sprinter Kamil Masztak, triatloniści Maria Cześnik, Agnieszka Jerzyk i Dariusz Kowalski, dyskobolka Żaneta Glanc, młociarka Joanna Fiodorow. MK 17

18 TANECZNIE I PRZEDŚWIĄTECZNIE Zapach pierników unosił się w nowym gmachu AWF już od 2 grudnia, kiedy rozpoczęła się akcja Ciacho organizowana, co roku przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego AWF Poznań. Zebrane pieniądze, a także upominki przekazane zostały Domom Dziecka przy ul. Swoboda w Poznaniu oraz Rodzinnemu Domowi Dziecka nr 2 w Poznaniu. Akcja Ciacho polega na przygotowaniu świątecznych wypieków i sprzedaży ich studentom i pracownikom. W WODZIE NA ROWERZE NOC NAUKOWCÓW NA AWF Uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności oraz zbadać kondycję fizyczną Fot. M. Dobrzyńska Fot. Dobrzyńska Innych wypieków można było skosztować 4 grudnia, kiedy to studenci I roku II stopnia kierunku turystyka i rekreacja piekli i rozdawali pierniki a potem obdarowywali nimi mieszkańców Poznania. W nowym budynku uczelni, studenci przebrani w czerwone czapki udekorowali choinki w wykonane przez siebie ozdoby. Zachęcali także pracowników i swoich kolegów do wykonywania ozdobnego łańcucha. Zbierali również datki, a także przygotowali upominki w postaci słodkości oraz artykułów papierniczych dla dzieci z Domów Dziecka nr 2 i 3 w Poznaniu, a także dla rodzinnych domów dziecka. MK Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci, warsztaty bębniarsko-taneczne, warsztaty Afrodance, Indoor Cycling czyli jazda w grupie na rowerach stacjonarnych były atrakcją Nocy Naukowców, która w dniu 26 września odbyła się w obiektach AWF. Wiele prezentacji cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem, a do niektórych zakładów ustawiały się kolejki. W ramach Nocy Naukowców w wielu obiektach AWF odbyły się interesujące pokazy. W sali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego 38 zorganizowano festyn sportowo-rekreacyjny, po nim dzieci i dorośli brali udział w warsztatach bębniarsko-tanecznych, a następnie można było spróbować swoich sił w warsztatach Afrodance. W budynku głównym przy ul. Królowej Jadwigi odbyły się ciekawe badania. Uczestnicy dowiadywali się, co kryje się w kropli krwi, mogli specjalnym skanerem zbadać skład ciała oraz poznać skład gęstości kości i wziąć udział w testach, jakie przechodzą zawodowi sportowcy. Naukowcy z AWF objaśniali, jakie są predyspozycje genetyczne do uprawiania sportu, a za pomocą gier planszowych pomagali w wyborze przyszłego zawodu. Atrakcyjnie i z barwnymi efektami można było spędzić wieczór na basenie przy ul. Droga Dębińska, gdzie odbyły się pokazy Hydrocycling czyli zajęcia wytrzymałościowe w wodzie na specjalnych rowerach, ćwiczenia Aqua Pole i pokaz Aqua Show z grą świateł i dźwięku. MK Fot. Grażyna Kosmatka Dzieci doskonale bawiły się podczas zajęć przygotowanych w hali AWF przy ul. Chwiałkowskiego

19 SURVIVAL W CHYCINIE STUDENCI BAWIĄ SIĘ I UCZĄ NA OBOZACH SPORTOWYCH I ADAPTACYJNYCH Po raz siódmy, w ośrodku dydaktyczno-socjalnym AWF w Chycinie odbył się Adapciak czyli obóz adaptacyjny dla studentów roku zerowego. W tym roku rekordowa ilość uczestników, bo prawie 140 osób, przez pięć dni poznawała życie uczelni. Po raz pierwszy, w wakacje na obozie kondycyjnym, szkołę przetrwania zaliczyli studenci specjalności wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych. W ramach obozu kondycyjnego, studenci musieli zaliczyć 72-godzinny patrol poza ośrodkiem. Oznaczało to konieczność przeprawienia się wpław przez rzekę tak, aby nie zamoczyć rzeczy niezbędnych do przenocowania, które każdy transportował w foliowych workach. W lesie, studenci musieli wykazać się umiejętnością rozpalania bezdymnych ognisk za pomocą krzesiwa wojskowego, a także upieczenia na nich kurczaka oraz ugotowania rosołu. Aby nie wyróżniać się na tle otoczenia, malowali twarze na kolory zielono-czarne, wykonali groty do łowienia ryb oraz pułapki na króliki. Niemałym wyzwaniem było przeprawienie się przez bagno, oczywiście nie zamaczając suchych rzeczy transportowanych w workach. Natomiast każdego dnia, obozowicze musieli brać udział w wielu treningach, jak skakanie do wody z pontonu, ze związanymi rękami i pływanie z bronią. Wielu emocji dostarczył nocny spływ kajakowy. MK Podczas Adapciaka studenci I roku brali udział w wielu ciekawych konkurencjach Studenci kierunku wf zaliczyli w Chycinie prawdziwą szkołę przetrwania Fot. Szymon Rakowski Fot. 3x Krzysztof Skibicki Pieczenie kurczaka nad ogniskiem było wyzwaniem Uczestnicy zajęć musieli wykazać się nie lada sprawnością 19

20 MISTRZ DWOJGA NARODÓW ROZMOWA ZE ZBIGNIEWEM ORYWAŁEM, ABSOLWENTEM WYŻSZEJ SZKOŁY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU, BIEGACZEM ŚWIATOWEJ SŁAWY Fot. archiwum domowe Zbigniewa Orywała Dr Zbigniew Orywał (pierwszy z lewej) odznaczony został w 2011 r. Złotym Medalem PKOl. W środku rektor AWF prof. Smorawiński i dr Janusz Jackowski Skąd się wzięła Pana pasja sportowa? W latach 20. i 30. XX wieku mój ojciec zaangażował się w działalność sportową. W Kępnie był kierownikiem drużyny piłkarskiej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i wicemistrzem województwa poznańskiego z trójboju. Przed wojną przeprowadziliśmy się do Wągrowca, bo ojciec dostał pracę w dziale sprzedaży maszyn rolniczych w Zakładach Hipolita Cegielskiego. Rodzice mnie i brata wychowali w patriotycznym i sportowym duchu. W Wągrowcu chodziłem do szkoły ćwiczeń przy liceum pedagogicznym. Wyróżniałem się tym, że byłem szybszy od innych kolegów. Do szkoły miałem trzy i pół kilometra, często wracałem biegnąc do domu. Czasami ojciec przyjeżdżał po mnie rowerem i wracaliśmy on biegnąc z rowerem, a ja obok niego. Okupacja przerwała uprawianie sportu. Ojciec poszedł na front, a my zostaliśmy wysiedleni ze swojego domu. Podjąłem pracę w warsztacie samochodowym jako goniec, a ponieważ znałem niemiecki pisałem też na maszynie biurowej właściciela warsztatu. Dwa lata po zakończeniu wojny, bez przerwy na wakacje, nadrabialiśmy zaległości w nauce. Poszedłem do liceum o profilu matematyczno-fizycznym, gdzie poziom nauki był bardzo wysoki i 99 procent uczniów dostawała się na studia. Przez cztery lata uczyłem się łaciny, przez dwa lata greki i literatury klasycznej. Dodatkowo zapisałem się na język angielski. Znając łacinę, każdego dnia jako ministrant służyłem do mszy. Jak rozwinęła się Pana kariera po wojnie? W 1947 roku nasz nauczyciel sportu, Michał Kozak, odmierzył na podmiejskich łąkach odcinek tysiąca metrów i zarządził bieg dla chłopów. Wówczas bez treningu wygrałem zawody w biegach przełajowych na szczeblu liceum. Biegłem w zwykłych tenisówkach, dopiero później ojciec przerobił mi normalne buty na kolce, w których zacząłem biegać jesienią 1948 r. Jednocześnie z wygraniem pierwszego biegu, zostałem mistrzem szkoły w rzucie dyskiem, oszczepem, skoku w dal, wzwyż, w pchnięciu kulą, w trójskoku i biegach średniodystansowych. Następnie wygrałem mistrzostwa na szczeblu powiatowym, a w wojewódzkich zawodach zająłem miejsce w czołówce najlepszych. Zainteresował się mną trener klubu sportowego Warta Adolf Grygołowicz. Trenowałem raz lub dwa razy tygodniu. Zacząłem wygrywać zawody i bić rekordy. Ciekawostką jest fakt, że mój rekord szkoły w biegu na 1500 metrów z 1950 roku jest nadal niepokonany. Chciałem studiować w Wyższej Szkole Inżynierskiej, ale nie było to możliwe. Rozpocząłem naukę w Studium Wychowania Fizycznego przy Akademii Medycznej w Poznaniu. Studium później zamieniło się na Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Przez trzy lata miałem te same przedmioty, wykłady i ćwiczenia co studenci medycyny. Profesorowie nie dawali żadnych ulg, do tego miałem jeszcze treningi. Zajęcia często zaczynały się o godz. 6 rano, a kończyły dopiero o godz. 20. Dziś zawodowi sportowcy posiadają profesjonalny sprzęt, trenują w przyzwoitych warunkach, często poza granicami kraju. A w jakich warunkach Pan musiał trenować? Takim przykładem prawdziwie spartańskich warunków były obozy w Karkonoszach. Na śniegowej trasie treningowej biegaliśmy w tenisówkach, ciepłą kąpiel mieliśmy raz w tygodniu i mieszkaliśmy w kilkuosobowych pokojach. Nie było suszarni, mokre trampki, skarpety i dresy suszyliśmy na sznurkach. Razem ze mną trenowały tak znane osoby jak Chromik, Krzyszkowiak, Ożóg i Zimny. Pańskie pochodzenie społeczne nie raz było przyczyną prześladowania ze strony ówczesnych władz, które tępiły osoby z tak zwaną niewłaściwą przeszłością. Mimo dobrych wyników w nauce i sporcie władze polityczne Wągrowca chciały uniemożliwić mi zdanie matury. To miała być kara za działalność ojca w Polskim Stronnictwie Ludowym Stanisława Mikołajczaka oraz mój brak

ROZTAŃCZONY JUBILEUSZ ZJAZD ABSOLWENTÓW AWF W POZNAŃSKIEJ ARENIE

ROZTAŃCZONY JUBILEUSZ ZJAZD ABSOLWENTÓW AWF W POZNAŃSKIEJ ARENIE Spis treści ROZTAŃCZONY JUBILEUSZ ZJAZD ABSOLWENTÓW AWF W POZNAŃSKIEJ ARENIE Roztańczony jubileusz...3 Projekty z przyszłością...6 Kampus w centrum miasta...10 Studenci chwalą jakość...12 Zdobywanie doświadczenia...14

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. III 2010 Nr 10 październik issn 1899-5810 Inauguracja 2010/2011 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi mgr Anna Pielesiek Biuro Promocji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2014/2015. Słowo wstępne JM Rektora Władze Uczelni Historia Uczelni Baza dydaktyczno-sportowa

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

To już taki odruch. Jak za oknem trochę

To już taki odruch. Jak za oknem trochę AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce: Zbigniew Kowal Powitanie medalistów ME w LA 2006. Od lewej stoją: R. Haber, medaliści P. Rogowski, M. Jędrusiński i trener T. Osik Pismo Zarządu Głównego AZS

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 18 Czerwiec 2008 nr 6 (210) 2 Gazeta AMG nr 6/2008 Z życia Uczelni Rektor AMG dziękuje W dniu 26 maja 2008 roku rektor prof. Roman Kaliszan przyjął w swoim gabinecie

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

życie politechniki Juwenalia Kosmos na mnie wpływa VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki System ECTS udręka czy ekstaza?

życie politechniki Juwenalia Kosmos na mnie wpływa VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki System ECTS udręka czy ekstaza? Pismo Politechniki Białostockiej 2/2009 życie politechniki I S S N 1641-3369 Juwenalia Kosmos na mnie wpływa VII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki System ECTS udręka czy ekstaza? VII Podlaski Festiwal Nauki

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. V 2012 Nr 7-9 lipiec-wrzesień ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Obozy surfing owe AZS UMED ZDROWY UŚMIECH w 2 minuty Polskie pielęgniarki w Parlamencie Europejskim

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dwumiesięcznik informacyjny Nr 3/2014 ISSN 1899-2978 2 W skrócie Z prac Konferencji Rektorów Od 10 do 12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbywało

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie Powiat SŁUPSKI Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686 Lokalne smakołyki Zdolni, że aż dech zapiera Laureaci Białych Bocianów Ból życia i... słowa Rybacy z Rowów Spacerem do Poddąbia

Bardziej szczegółowo

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184)

Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mistrzostwa Polski w Szermierce. maj 2009. Nr7 (184) Nr7 (184) Politechnika Opolska ISSN 1427-809X Pismo informacyjne Politechniki Opolskiej maj 2009 Opole wzięte! (przez studentów) Finał Dziecięcej Politechniki Opolskiej Mistrzostwa Polski w Szermierce

Bardziej szczegółowo

NASZE DZIESIĘCIOLECIE

NASZE DZIESIĘCIOLECIE 2 NASZE DZIESIĘCIOLECIE Szanowni Goście, Drodzy i Szanowni Założyciele Uczelni, pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Dzisiejsze Święto wieńczy w sposób symboliczny pierwsze 10 lat

Bardziej szczegółowo

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy,

Prawda to w sporcie stara jak świat: każdy, AKADEMICKI PRZEGLĄD SPORTOWY Foto na okładce szymonsikora.pl Pismo Zarządu Głównego AZS Redaktor naczelny: Bartłomiej Korpak Sekretarz redakcji: Halina Hanusz Adres redakcji: 00-056 Warszawa ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10

PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: S. 24 S. 3 S. 10 PRE S T I Ż, R E N O M A I SP R Z Y J A J Ą C A AT M O S F E R A... S. 8 GIEŁDA NAJLEPSZYCH S. 3 NO W Y K I E R U N E K S T U D I Ó W: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE S. 10 SMAK STRACHU S. 24 W numerze 1 Sł o

Bardziej szczegółowo

PISMO PG. 2012/2013, czyli rok akademicki pełen sukcesów. str. 12. str. 30. Komercjalizacja nowych technologii na PG

PISMO PG. 2012/2013, czyli rok akademicki pełen sukcesów. str. 12. str. 30. Komercjalizacja nowych technologii na PG PISMO PG LISTOPAD 2013 NR 8 (186) ROK XXI FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ str. 12 str. 30 str. 31 2012/2013, czyli rok akademicki pełen sukcesów Komercjalizacja nowych technologii na PG Podwójne złoto

Bardziej szczegółowo