Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)"

Transkrypt

1 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22)

2 INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach w okresie od r. do r. Trwają prace budowlane przy: remoncie pomieszczeń w Zespole Szkół w Jerzykowie przy ul. Spokojnej II podejście, remoncie nawierzchni jezdni i chodników oraz zagospodarowanie terenów zieleni w centrum wsi Pomarzanowice, budowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Wagowie Etap II, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowe HENBUD Henryk Kaczor, wartość: ,82 zł. montażu alternatywnego źródła ciepła wraz z remontem kotłowni w Zespole Szkół we Wronczynie, budowie placu zabaw w miejscowości Letnisko Leśne, budowie skate parku w Jerzykowie, Zakończono prace budowlane przy: przebudowie ulicy Rzecznej w Pobiedziskach wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AKWABUD, wartość inwestycji ,54 zł brutto. budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni drogowych, wodociągu w ul. Partnerskiej (dawniej Kanałowej), w ramach wniosku WRPO Uzbrojenie Terenów Aktywizacji Gospodarczej na wschód od Pobiedzisk wykonawca: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, wartość inwestycji ,77 zł. Termin realizacji r., Opracowywana jest dokumentacja projektowa na: promenadę w Pobiedziskach. Projekt obejmować ma m.in. mini tor kajakowy, przechowalnię sprzętu wodnego, pomosty i zagospodarowanie skarpy jeziora Małego oraz ścieżkę dydaktyczną. Wykonawca projektu Biuro Realizacji Inwestycji BUDMEX, przebudowę oraz budowę ulicy Poznańskiej i Gajowej w Pobiedziskach i w Pobiedziskach Letnisku. Przygotowywane są przetargi na: bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym wykonanie projektu dróg (obwodnica Pobiedzisk, ul. Kutrzeby) budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi w pasie drogowym 3KD-L w miejscowości Główna gm. Pobiedziska. Trwają postępowania przetargowe na: zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych 2 NR 176 SIERPIEŃ 2011

3 INFORMACJE UMiG do szkół podstawowych Gminy Pobiedziska biorących udział w projekcie Sukces dzieci naszą radością-rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej II podejście, wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej (ul. Kostrzyńska) 2 etapy, budowę oświetlenia ulic Podgórna, Miodowa, Gucia, Pszczela, Pszczółki Mai w miejscowości Biskupice, dowóz dzieci i młodzieży do szkół w Gminie Pobiedziska. Ogłoszono postępowania przetargowe na: sprzedaż budynku mieszkalnego Pobiedziska, ul. Czerniejewska 38 i działki nr 12/43 ul. Gen. T. Kutrzeby, sprzedaż nieruchomości, działka nr 41/7 (obręb Wagowo), nr 8/7 (obręb Kapalica) i nr 55/8, 55/19, 55/20, 55/29, 55/30 (obręb Jerzyn, wieś Gorzkie Pole). W bieżącym roku odbyły się już po 2 przetargi i nadal brak chętnych, sprzedaż działki nr 16/28, 16/29, 16/33, 1/34, 16/35, 16/47, 16/49, 16/52 w Pobiedziskach w rejonie ulicy Kiszkowskiej, nr 9/15 i 9/36 w Pobiedziska w rejonie ulicy Rzecznej i nr 101/17 w Biskupicach. Przetargi ogłoszone w tym roku, były kolejnymi po nieudanych próbach sprzedaży w roku Działek nie sprzedano z powodu braku chętnych. W bieżącym roku odbyło się 12 przetargów na sprzedaż nieruchomości z tego 2 zakończyły się sprzedażą: działki nr 13/9, 13/10, 13/12, 13/13, położone w Pobiedziskach przy ulicy Księcia Przemysła I za łączną kwotę ,00 zł, Gmina Pobiedziska realizuje projekt pn. Od gzika do pieroga zgłoszony do Konkursu Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich, odbyły się spotkania z sołtysami, podczas których omówiono wyniki szacowania szkód w uprawach rolniczych spowodowanych wymarznięciem, zaprezentowano region Podhala oraz przedstawiono aktualną sytuację w rolnictwie, wniosek Gminy Pobiedziska na Remont świetlicy wiejskiej w Kołacie został pozytywnie zweryfikowany i został przekazany do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowkiego w Poznaniu w celu przygotowania umowy na dofinansowanie zadania, wręczono nagrody wędkarzom uczestniczącym w Międzynarodowych Zawodach Word Carp Clasic 2011, nad Jeziorem Brzostek odbyło się spotkanie w ramach programu Akademia 50+, na którym promowano aktywny wypoczynek z kijkami oraz nowe trasy Nordic Walking, działki nr 23/4 (obręb Główna) za kwotę 90023,70 zł. Rozstrzygnięto przetargi na: obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Adamczewska, dostarczenie pomocy dydaktycznych dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I III szkół podstawowych gminy Pobiedziska. Tytuł projektu: Sukces dzieci naszą radością rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej realizowane są dwa zadania dotyczące Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach oraz w Węglewie. Ponadto: wzięto udział w walnych zebraniach Zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych, Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Spółdzielni Rolniczej Rolnik, uczestniczono w spotkaniach Związku Międzygminnego Schronisko dla zwierząt, podczas których: podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu związku oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez związek prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kostrzyn, przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu związku na rok 2010, wspólnie z radnymi oraz przedstawicielami Zakładu Komunalnego odwiedzono Miejscowy Zakład Komunalny w Wyszogrodzie, w celu zapoznania się z procesem przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną, podczas Jarmarku Piastowskiego wręczono nagrody burmistrza uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce i promujących gminę na konkursach przedmiotowych w powiecie oraz w województwie. Wręczono również NR 176 SIERPIEŃ

4 INFORMACJE UMiG puchary i nagrody najlepszym zawodnikom zawodów wędkarskich oraz uczestnikom rajdu zorganizowanego przez Automobilklub Wielkopolski, współorganizowano 22. Bieg Władysława Jagiełły, podczas którego na starcie stanęło 483 zawodników z całej Polski, wzięto udział w koncercie dzieci i młodzieży zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego, wręczono nagrody uczestnikom Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Tenisie Ziemnym, uczestniczono w manewrach pożarniczych w Jeziercach zorganizowanych przez jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 3 w Poznaniu, w Marktheidenfeld uczestniczono w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu ekologicznego eau-wasserwoda. Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit oraz omówiono współpracę na rok przyszły, m.in. w sprawie projektu Commenius Regio, współorganizowano charytatywny Piknik Lotniczy Rotary, który odbył się na lotnisku w Bednarach, promowano gminę podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. Burmistrz M. Podsada 4 NR 176 SIERPIEŃ 2011

5 Podpisanie umowy Kanalizacja INFORMACJE UMiG 13 lipca 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację wielkiego projektu kanalizacyjnego obejmującego Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gospodarz spotkania Michał Podsada i przewodniczący ZM Puszcza Zielonka Tomasz Łęcki przypomnieli historię tworzenia i dotychczasowej realizacji projektu, która obfitowała w wiele komplikacji, nierozstrzygniętych przetargów oraz ryzykownych decyzji, dzięki którym doszło do podpisania umów z wykonawcami. Burmistrz Pobiedzisk zaznaczył, że jest to wyjątkowy dzień w historii gminy, ponieważ po raz pierwszy realizowana będzie umowa inwestycyjna na tak ogromną skalę. Powiedział również, że dla władz samorządowych priorytetem jest realizacja zadań strategicznych, a kanalizacja niewątpliwie poprawi jakość życia mieszkańców naszej gminy i podkreśli jej turystyczny wizerunek. Michał Podsada podziękował też wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację wspólnego projektu, którego głównym celem jest spełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez wyposażenie aglomeracji Poznań w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka zrzesza 5 gmin: Pobiedziska, Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak i Skoki, które wspólnie realizują projekt inwestycyjny. Ta ogromna inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości około 292 mln złotych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych. Cały projekt obejmuje budowę na obszarze zrzeszonych gmin kanalizacji sanitarnej, w tym: kanalizacji grawitacyjnej na długości 214,8 km, przyłączeń kanalizacyjnych na długości 35,2 km, rurociągów tłocznych na długości 118,7 km, przepompowni ścieków w liczbie 151 sztuk, likwidację istniejących dwóch oczyszczalni ścieków w Skokach i w Pobiedziskach i ich przystosowanie do funkcjonowania wyłącznie jako przepompowni ścieków. Dla Kontraktu X Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach ZADANIE 3 GMINA PO- BIEDZISKA. Wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy P.P.U. Eko-Wark Sp. z o.o. ze Szczecina, której prezes Lech Pieczyński parafował umowę osobiście. Kwota na którą opiewa kontrakt to: ,85 zł. W Gminie Pobiedziska przewidziano do realizacji w ramach ZADANIA 3: 105,2 km i 54 pompownie. Zadanie 3a Biskupice ( m, 10 pompowni), Zadanie 3b Uzarzewo Huby (1150 m, 1 pompownia), Jankowo, Jankowo Młyn (3537 m, 5 pompowni), Zadanie 3c Jerzykowo ( m, 7 pompowni), Bugaj (4368 m, 2 pompownie), Zadanie 3d Promienko (5838 m, 1 pompownia), Promno Stacja (632 m, 2 pompownie), Kowalskie (7633 m, 4 pompownie), Zadanie 3e Wronczyn (2496 m, 1 pompownia), Wronczynek (1738 m, 1 pompownia), Stęszewko Steszewice ( m, 14 pompowni), Tuczno (5379 m, 3 pompownie), Bednaru (3310 m, 2 pompownie), Zadanie 3f Pobiedziska (5450 m, 1 pompownia). Dzięki projektowi, do nowo wybudowanej sieci podłączonych zostanie ponad 40 tys. mieszkańców stałych i sezonowych. Na terenie gmin objętych projektem osiągnięty zostanie ponad 80-procentowy poziom skanalizowania (obecnie to nieco ponad 50 %). Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ochrony zasobów przyrodniczych i środowiskowych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka wraz z otuliną i terenami przyległymi. NR 176 SIERPIEŃ

6 INFORMACJE UMiG Pożytek Publiczny Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia r. Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska przystąpił do prac nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada ma być organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez burmistrza Pobiedzisk na wniosek organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy. Projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego został już zaakceptowany przez zespół ds. utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska oraz urzędu. W sierpniu zostanie przedstawiony komisjom rady i złożony do porządku obrad na najbliższej sesji (25 sierpnia br.). Z projektem uchwały można zapoznać się na stronie internetowej w zakładce: POŻY- TEK PUBLICZNY Inne akty prawne. W związku z przystąpieniem do prac nad powołaniem w/w rady i koniecznością sporządzenia wykazu organizacji niezbędnego do przeprowadzenia zebrania delegatów, prosimy o informacje od organizacji pozarządowych z terenu gminy Pobiedziska o prowadzonej działalności drogą ową: Prosimy, aby zawierał: nazwę organizacji, dane kontaktowe wraz z adresem korespondencyjnym. Dotacja na remont zabytku Przypominamy o możliwości złożenia wniosku na pozyskanie dotacji z budżetu gminy na remont zabytku, wg uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LIX/574/10 z dnia r. Dotacje mogą być udzielane osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, jeżeli zabytek ten jest: 1. usytuowany na terenie gminy Pobiedziska; 2. wpisany do rejestru zabytków; 3. posiada istotne znaczenie historyczne lub artystyczne dla gminy Pobiedziska. Dotacje mogą być udzielane na prace wykonywane w roku, w którym dotacja ma być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac i robót przy zabytku. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku. wniosek składa się osobno na każdy zabytek. wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji. wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska w zakładce Prawo Lokalne Uchwały Rady Miejskiej. Uchwała nr LIX/574/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Iwona Tomaszewska-Kujawa Szanowni Mieszkańcy Gminy Pobiedziska! Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w tworzeniu Wirtualnego Muzeum Pobiedzisk, które ma być serwisem dokumentalnym, poświęconym wyłącznie aspektom historycznym. Serdecznie prosimy o udostępnienie pamiątek związanych z Pobiedziskami, co pozwoli nam stworzyć unikalne miejsce, w którym pokażemy nasze miasto sprzed wielu lat. Zebrane materiały przeznaczone będą wyłącznie do publikacji w Wirtualnym Muzeum Pobiedzisk, które będzie propagowało wiedzę o historii miasta. Poszukujemy: dawnych fotografii oraz pocztówek związanych z Pobiedziskami, przedwojennych map, planów miasta, literatury i opracowań o Pobiedziskach do 1945 r. Mamy nadzieję, że włączą się Państwo poprzez udostępnienie materiałów w utworzenie Wirtualnego Muzeum Pobiedzisk, które stanie się źródłem historycznych informacji dla mieszkańców, turystów oraz dla uczniów naszych dzieci. Wszystkie osoby zainteresowane udostępnieniem pamiątek rodzinnych lub też mające dodatkowe pytania, prosimy o kontakt: Wydział Promocji Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, tel.: , Iwona Tomaszewska-Kujawa sekretarz gminy, tel.: , Wypożyczone rodzinne pamiątki zostaną sfotografowane lub zeskanowane i oddane Państwu w umówionym terminie. Serdecznie dziękujemy 6 NR 176 SIERPIEŃ 2011

7 Wieści z Rady Dnia 28 czerwca 2011 roku odbyła się IX sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obrady otworzyła przewodnicząca Rady D. Nowacka, a burmistrz M. Podsada przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym. Tematem sesji były sprawy: Analiza stanu oraz kierunki rozwoju Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Przewodnicząca rady zabierając głos zaznaczyła, że jednym z elementów samodzielności samorządu terytorialnego jest samodzielność majątkowa, mająca podstawowe znaczenie dla możliwości prowadzenia działalności. Podmioty mienia decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Gmina Pobiedziska zwróciła się z ofertą do firmy Business Expert Jerzmanowski o przeprowadzenie analizy dla Zakładu Komunalnego. Obecny na sesji Kazimierz Łątkowski dyrektor organizacyjny Centrum Konsultingu Business Expert w Poznaniu odpowiadał na pytania i wątpliwości radnych związane z przekształceniem Zakładu Komunalnego w jednoosobową spółkę gminy Pobiedziska. Burmistrz poinformował, że w związku ze zmianami do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zaproponował Sejm i Senat sprawa przekształcenia Zakładu Komunalnego zostaje odłożona do czasu, kiedy Rząd podejmie ostatecznie ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zdaniem Burmistrza realny termin podjęcia przez radę stosownej uchwały to początek stycznia 2012 r. Analiza i ocena stanu mienia komunalnego oraz procesu zarządzania i gospodarowania mieniem samorządowym Emilia Rumińska kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła radnym informacje dotyczące stanu mienia komunalnego od 2008 r., m.in.: przychody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych, przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu dzierżawy, wykup dróg, odszkodowania, wykaz budynków komunalnych w mieście i gminie, rodzaje użytkowania gruntu (drogi 302 ha; tereny pod budownictwo 53 ha, użytkowanie wieczyste 33,7 ha; lasy i grunty leśne 38,8 ha). Przewodniczący Komisji Rozwoju Krzysztof Krygier powiedział, że komisja na swoim posiedzeniu zwróciła uwagę na ważne aspekty: zabezpieczenia realizacji zadań gminy, uzupełnienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu WIEŚCI Z RADY o sprawy związane z zarządzaniem mieniem komunalnym, skatalogowaniem zarządzeń i druków dotyczących mienia komunalnego. Ponadto podjęto uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pobiedziska za 2010 rok, wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości lokalowej nr 4, położonej w Pobiedziskach przy ul. Gnieźnieńskiej 25, zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pobiedziskach przy ul. Zawiłej, nadania nazwy ulicy we wsi Jerzykowo, określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pobiedziska za pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pobiedziska, likwidacji i przekształcenia Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiany wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata , zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata , zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego na wynajem lokalu użytkowego na czas dłuższy niż 3 lata, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej, południowej, centralnej i wschodniej części obręb Bugaj. Opr. Karolina Wierzbińska Podczas dożynek na jednym ze stoisk przedstawiciele Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Pobiedziskach będą sprzedawać kawę oraz malować twarze dzieciom. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup tablicy interaktywnej dla uczniów klas 1 3. NR 176 SIERPIEŃ

8 KRÓTKO Z POWIATU Lipcowe Posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego Wraz z początkiem lipca nadeszła pora na kolejne zebranie starostów w ramach Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego. Na spotkanie zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przybyli szefowie niemal wszystkich trzydziestu pięciu powiatów z całego województwa, w tym przedstawiciele czterech miast na prawach powiatu. Posiedzenie rozpoczęli Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski, jako przewodniczący Konwentu oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański, jako gospodarz miejsca spotkania. Wśród poruszonych tematów omówiono m.in. sprawę opłat za wody opadowe oraz propozycję reorganizacji prokuratur rejonowych poprzez łączenie małych prokuratur i likwidację najmniejszych placówek. Dyskusję wywołała również kwestia opłat za wydawanie dzienników budowy, przy czym starostowie stanęli ostatecznie na stanowisku, iż należy ustalić jednolity pułap dla każdego powiatu z tytułu takiej opłaty. Ponadto Jan Grabkowski, jako przedstawiciel Konwentu w Związku Powiatów Polskich, dokonał przeglądu działań w ramach prac tej organizacji. Przedstawił także inicjatywy podjęte na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tu wśród najważniejszych spraw pojawiły się te dotyczące wstrzymania tworzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a także ograniczenia deficytu jednostek samorządu terytorialnego. Starosta Poznański zwrócił również uwagę na problem poprawy utrzymywania urządzeń melioracji wodnych. Z jego inicjatywy Związek Powiatów Polskich zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatem podjęcia działań prawnych w celu utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez podmioty odnoszące korzyści w związku z wykorzystywaniem tych melioracji. Podjęcie wskazywanych działań ma zapobiegać powstawaniu dużych rozlewisk, lokalnych powodzi, a przez to niwelować utrudnienia w prowadzeniu prawidłowej gospodarki rolnej. Wśród zaproszonych gości swoje wystąpienie miał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Bugajski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Barbara Kwapiszewska, która poruszyła zagadnienia dotyczące sytuacji na rynku pracy i dokonała przeglądu programów na aktywne formy zatrudnienia bezrobotnych. Michał Dziedzic Asystent Starosty Poznańskiego Aukcja charytatywna w Starostwie Powiatowym w Poznaniu W sali sesyjnej poznańskiego Starostwa odbyła się aukcja charytatywna na rzecz Pana Wojciecha Kurasza, mieszkańca powiatu poznańskiego, ciężko poszkodowanego w wypadku drogowym. Aukcję, organizowaną przez Związek Podhalan w Poznaniu, swoim patronatem objął Starosta Poznański, Jan Grabkowski. Czwartego lipca br. przybyło więc do Starostwa kilkudziesięciu znakomitych gości, w tym przedstawiciele korpusu konsularnego, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz artyści. Przedmiotem aukcji było góralskie malarstwo na szkle Zofii Majerczyk Owczarek z Zakopanego. Na sprzedaż wystawiono 42 obrazy. Wszystkie ku radości organizatorów i żony Wojciecha Kurasza znalazły nabywców. Cała uroczystość przebiegała w przyjemnej atmosferze, którą zapewniła m.in. oprawa muzyczna w postaci autentycznej kapeli góralskiej. Specjalnie na tę okazję grupa przyjechała do Poznania z Zakopanego. Jak widać, tradycyjne góralskie malarstwo na szkle jest modne i pożądane przez Wielkopolan. Nie powinno to dziwić, ponieważ autorka prac, Zofia Majerczyk Owczarek, należy do najlepszych artystów prymitywnych, a jej samorodny talent bywa porównywany z geniuszem Nikifora Krynickiego albo Edwarda Dwurnika. Marta Zielewicz 8 NR 176 SIERPIEŃ 2011

9 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych KRÓTKO Z POWIATU Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Poznania i powiatu poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010 był tematem konferencji prasowej zwołanej przez Starostę Poznańskiego, Jana Grabkowskiego; Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia, Tomasza Kaysera oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Zygmunta Jeżewskiego. Na konferencji przedstawiono szczególnie dotkliwy problem, jakim jest sytuacja osób młodych na rynku pracy. Młodzież, w tym absolwenci szkół, stanowi szczególną grupę w stosunku do której stosowane są wielokierunkowe działania mające na celu zdobywanie doświadczenia zawodowego i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku. Starosta Grabkowski omówił wnioski wypływające z lektury raportu. Zdaniem autorów niezmiernie ważną rzeczą jest zachęcanie pracodawców do współpracy i partycypacji w kształceniu przyszłych pracowników. Świetnym przykładem jest współpraca firmy Volkswagen Poznań z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu czy firmy Solaris Bus&Coach z Zespołem Szkół w Bolechowie. Urząd pracy już od 11 lat przygotowuje raporty o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Według danych zawartych w tegorocznym sprawozdaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu działającym na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, na koniec lutego 2011 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych, z czego osób w wieku do 25 lat. Analizą objęto 271 szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych, publicznych i niepublicznych, w tym 26 wyższych. Wspomniane szkoły w 2010 roku ukończyło łącznie absolwentów, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 7,21%. Tomasz Skupio Asystent Starosty WYDARZENIA Festyn w Bednarach W czerwcu w Sołectwie Bednary, w Zagrodzie Agroturystycznej u państwa D. i P. Roik, odbył się Festyn Wiejski. Przybyli zaproszeni goście, m.in. burmistrz Michał Podsada oraz pracownik urzędu Maria Jankowska, która realizując projekt konkursu pod nazwą,,od gzika do pieroga zaprosiła na spotkanie państwa Werę i Jacka Brust. Podczas spotkania przybliżyli oni kulturę i zwyczaje regionu kaszubskiego, przy czym można było posłuchać melodii kaszubskich i zjeść ich tradycyjną potrawę placki ziemniaczane z cukrem. Licznie przybyli również mieszkańcy Bednar i Wronczynka, którzy chętnie włączyli się do wspólnej zabawy. Dzieci jak i dorośli brały udział w wielu konkurencjach sportowych, przygotowanych przez profesjonalną kadrę nauczycieli, a zwycięzcy zostali nagrodzeni słodyczami i drobnymi upominki. Panie z sołectwa upiekły ciasta, przygotowały pyszne sałatki i surówki oraz owoce. Poza tym serwowano kawę, herbatę, napoje a na ognisku smażono kiełbaski. Gościom i wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękuję za liczny udział i zaangażowanie. W szczególny sposób chciałabym podziękować sponsorom oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w zorganizowaniu tej imprezy. Sołtys Sołectwa Bednary Danuta Kosmowska NR 176 SIERPIEŃ

10 WYDARZENIA Średniowieczne cmentarzysko 49 pochówków pochodzących z X wieku znaleziono w miejscowości Gołunin. Na cmentarzysko z okresu tworzenia się pierwszej polskiej państwowości natrafiono podczas wydobywania żwiru. Prace zostały wstrzymane na czas badań archeologicznych i wszczęte po zabezpieczeniu wszystkich znalezisk, które przekazano do badań antropologicznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Prowadzący prace archeologowie M. i M. Andrałojć podkreślają wielkie znaczenie znaleziska. Spośród 44 odkrytych grobów wiele było cennie wyposażonych. Przy ciałach kobiet znaleziono paciorkowe ozdoby wykonane z bursztynu, szkła, kryształów górskich i półszlachetnych oszlifowanych kamieni. Jednego z mężczyzn mierzącego zaledwie 150cm pochowano ze zdobionym złotą blachą toporem typu wikińskiego. Był to centralnie położony grób na cmentarzysku, co świadczyć może o randze pochowanego wśród społeczności. Aby docenić wagę odkrycia, warto porównać obiekt w Gołuniu (44 groby) ze znacznie większym cmentarzyskiem odkrytym w Dziekanowicach (ok grobów). W Gołuninie dwóch mężczyzn (wojowników) pochowano z ostrogami, a jedna z osób miała przeprowadzoną udaną trepanację czaszki. W Dziekanowicach znaleziono tylko jedną parę ostróg i dwa przypadki trepanacji. Cmentarzysko tej skali świadczy o tym, że w pobliżu znajdował się prawdopodobnie gród, którego dotychczas nie odkryto. Jego poszukiwanie to kolejny cel, jaki stawiają sobie pracujący na terenie gminy Pobiedziska archeolodzy. Wszystkie znaleziska po opisaniu trafią do jednego z wielkopolskich muzeów, a szczątki zostaną złożone na cmentarzu. Nieopodal żwirowni ustawiony zostanie natomiast obelisk, którym władze gminy pragną upamiętnić miejsce pochówku jednych z najstarszych mieszkańców pobiedziskiej ziemi. Nordic Walking nad Brzostkiem W jesieni życia chłoniemy zapach wiosny to hasło, które przyświecało kolejnemu spotkaniu w ramach prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach programu Akademia 50+. W sobotę 11 czerwca seniorów zaproszono nad Jezioro Brzostek, gdzie przywitał ich przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego opowiadając o najcenniejszych walorach przyrodniczych parku Promno. Następnie pod opieką instruktorów Nordic Walking podzieleni na dwie grupy uczestnicy spotkania, odbyli szybki kurs popularnego marszu z kijkami oraz uczestniczyli w zabawach integracyjnych. W imprezie wzięło udział ponad 100 osób. Integracja sołtysów na góralską nutę 7 lipca w Leśniczówce w Stęszewku odbyło się integracyjne spotkanie sołtysów. W imprezie oprócz gospodarzy sołectw gminy Pobiedziska, burmistrza Michała Podsady, radnych oraz pracowników urzędu wzięli również udział górale zamieszkujący na stałe w naszej gmine. Po części zasadniczej, w której burmistrz oraz Maria Jankowska poruszyli najważniejsze sprawy bieżące dotyczące sołectw, odbyła się biesiada, podczas której wysłuchać można było pogadanek o kulturze góralskiej. Pani Maria Stachowiak, państwo Genowefa i Jan Chowańcowie oraz Maria Gajzlerowicz opowiadali o tradycjach, strojach, obrzędach i potrawach z gór. Dziękujemy Sylwestrowi Antkowiakowi, sołtysowi Stęszewka i gospodarzowi imprezy, która zorganizowana była na terenie jego leśniczówki. 10 NR 176 SIERPIEŃ 2011

11 Tysiące osób odwiedziło od 12 do 15 sierpnia 2011 r. poznański Stary Rynek, gdzie odbyła się piąta jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. To jedna z największych plenerowych imprez kulinarnych w Polsce. Poza pokazami kulinarnymi najlepszych kucharzy oraz smakowaniem potraw z różnych zakątków Polski i świata przygotowano także atrakcje kulturalne. Na scenie królowały jazz, folk i muzyka etniczna. W centrum wielkopolskiej stolicy zaprezentowała się również nasza gmina. Na stoisku promocyjnym Powiatu Poznańskiego zachęcano do odwiedzania jezior, lasów i zabytków, z których słyną Pobiedziska. Więcej o Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku dowiedzieć się można na stronie WYDARZENIA Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku Wielkopolski Piknik Lotniczy Tysiące ludzi zjechało w niedzielę 12 czerwca na teren lotniska sportowego w Bednarach, gdzie odbywał się Wielkopolski Piknik Lotniczy Rotary. Można tam było podziwiać przeloty legendarnej grupy akrobatycznej Żelazny, nowoczesne śmigłowce i samoloty, popisy modelarzy, skoczków spadochronowych i motolotniarzy. Nie brakowało również naziemnych atrakcji. Były dmuchane zamki, tor do minigolfa, wystawa zabytkowych samochodów oraz ciekawe stoiska przygotowane przez organizatorów i partnerów imprezy. Dużym zainteresowaniem cieszył się także namiot promocyjny Gminy Pobiedziska, w którym udzielano informacji na temat atrakcji turystycznych, systemu powiadamiania SiSMS, realizacji projektu Kanalizacji Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic oraz innych gminnych inwestycji. Dochód z imprezy przeznaczony został na charytatywny cel - modernizację i zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu. Widoki z puszczy Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Lasów. Do międzynarodowych obchodów włączył się Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, organizując autorską Kampanię Ekologiczną Czysty las wokół nas. Powstała w ten sposób wystawa fotograficzna obrazująca piękno Puszczy Zielonka. Na drewnianej konstrukcji zaprezentowano 30 zdjęć Bartosza Nowaka, leśnika i pasjonata fotografii przyrodniczej, zawodowo związanego właśnie z obszarem Puszczy. Wystawa ma charakter objazdowy i odwiedzi wszystkie gminy członkowskie Związku. Zdjęcia Puszczy podziwiać można również na pobiedziskim rynku od 16 sierpnia do 1 września. NR 176 SIERPIEŃ

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2)

25 sierpnia 2010 r. Nr 169. (str. 2) 25 sierpnia 2010 r. Nr 169 (str. 2) W imieniu władz samorządowych gminy Pobiedziska serdecznie zapraszamy szanownych Państwa na Dożynki Gminne Pobiedziska 2010, które odbędą się w niedzielę 5 września

Bardziej szczegółowo

Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31)

Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31) 12 kwietnia 2011 r. Nr 174 Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31) Samorządowiec-Spółdzielca (str. XX) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach w

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (295) czerwiec 2013 bezpłatne pismo informacyjne Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy 2Reklamy

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 9 (279) listopad 2011 bezpłatne pismo informacyjne Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 01/2012 Kosakowo, styczeń 2012 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem

...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 LIPCA 2011 NR 5 (62) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442...w numerze Pierwszy odcinek obwodnicy skończony strona 4 Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane strona

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym XV Poland Open w zapasach kobiet

sąsiadka~czytaj XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym XV Poland Open w zapasach kobiet Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ lipiec 2011 ~ nr 7 (244) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl XX Memoriał Wacława Ziółkowskiego w zapasach seniorów w stylu wolnym

Bardziej szczegółowo

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692

nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 nr 13/416 1-15 VII 2015 Rok XXIII bezpłatny biuletyn samorządowy ISSN 1505-1692 16 lipca kolejne spotkanie w sprawie gminnej strategii W imieniu samorządu gminy Kleszczów oraz własnym wójt gminy Sławomir

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo