Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)"

Transkrypt

1 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22)

2 INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach w okresie od r. do r. Trwają prace budowlane przy: remoncie pomieszczeń w Zespole Szkół w Jerzykowie przy ul. Spokojnej II podejście, remoncie nawierzchni jezdni i chodników oraz zagospodarowanie terenów zieleni w centrum wsi Pomarzanowice, budowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Wagowie Etap II, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowe HENBUD Henryk Kaczor, wartość: ,82 zł. montażu alternatywnego źródła ciepła wraz z remontem kotłowni w Zespole Szkół we Wronczynie, budowie placu zabaw w miejscowości Letnisko Leśne, budowie skate parku w Jerzykowie, Zakończono prace budowlane przy: przebudowie ulicy Rzecznej w Pobiedziskach wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne AKWABUD, wartość inwestycji ,54 zł brutto. budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, nawierzchni drogowych, wodociągu w ul. Partnerskiej (dawniej Kanałowej), w ramach wniosku WRPO Uzbrojenie Terenów Aktywizacji Gospodarczej na wschód od Pobiedzisk wykonawca: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, wartość inwestycji ,77 zł. Termin realizacji r., Opracowywana jest dokumentacja projektowa na: promenadę w Pobiedziskach. Projekt obejmować ma m.in. mini tor kajakowy, przechowalnię sprzętu wodnego, pomosty i zagospodarowanie skarpy jeziora Małego oraz ścieżkę dydaktyczną. Wykonawca projektu Biuro Realizacji Inwestycji BUDMEX, przebudowę oraz budowę ulicy Poznańskiej i Gajowej w Pobiedziskach i w Pobiedziskach Letnisku. Przygotowywane są przetargi na: bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym wykonanie projektu dróg (obwodnica Pobiedzisk, ul. Kutrzeby) budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drogi w pasie drogowym 3KD-L w miejscowości Główna gm. Pobiedziska. Trwają postępowania przetargowe na: zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych 2 NR 176 SIERPIEŃ 2011

3 INFORMACJE UMiG do szkół podstawowych Gminy Pobiedziska biorących udział w projekcie Sukces dzieci naszą radością-rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej II podejście, wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej (ul. Kostrzyńska) 2 etapy, budowę oświetlenia ulic Podgórna, Miodowa, Gucia, Pszczela, Pszczółki Mai w miejscowości Biskupice, dowóz dzieci i młodzieży do szkół w Gminie Pobiedziska. Ogłoszono postępowania przetargowe na: sprzedaż budynku mieszkalnego Pobiedziska, ul. Czerniejewska 38 i działki nr 12/43 ul. Gen. T. Kutrzeby, sprzedaż nieruchomości, działka nr 41/7 (obręb Wagowo), nr 8/7 (obręb Kapalica) i nr 55/8, 55/19, 55/20, 55/29, 55/30 (obręb Jerzyn, wieś Gorzkie Pole). W bieżącym roku odbyły się już po 2 przetargi i nadal brak chętnych, sprzedaż działki nr 16/28, 16/29, 16/33, 1/34, 16/35, 16/47, 16/49, 16/52 w Pobiedziskach w rejonie ulicy Kiszkowskiej, nr 9/15 i 9/36 w Pobiedziska w rejonie ulicy Rzecznej i nr 101/17 w Biskupicach. Przetargi ogłoszone w tym roku, były kolejnymi po nieudanych próbach sprzedaży w roku Działek nie sprzedano z powodu braku chętnych. W bieżącym roku odbyło się 12 przetargów na sprzedaż nieruchomości z tego 2 zakończyły się sprzedażą: działki nr 13/9, 13/10, 13/12, 13/13, położone w Pobiedziskach przy ulicy Księcia Przemysła I za łączną kwotę ,00 zł, Gmina Pobiedziska realizuje projekt pn. Od gzika do pieroga zgłoszony do Konkursu Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich, odbyły się spotkania z sołtysami, podczas których omówiono wyniki szacowania szkód w uprawach rolniczych spowodowanych wymarznięciem, zaprezentowano region Podhala oraz przedstawiono aktualną sytuację w rolnictwie, wniosek Gminy Pobiedziska na Remont świetlicy wiejskiej w Kołacie został pozytywnie zweryfikowany i został przekazany do Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowkiego w Poznaniu w celu przygotowania umowy na dofinansowanie zadania, wręczono nagrody wędkarzom uczestniczącym w Międzynarodowych Zawodach Word Carp Clasic 2011, nad Jeziorem Brzostek odbyło się spotkanie w ramach programu Akademia 50+, na którym promowano aktywny wypoczynek z kijkami oraz nowe trasy Nordic Walking, działki nr 23/4 (obręb Główna) za kwotę 90023,70 zł. Rozstrzygnięto przetargi na: obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Adamczewska, dostarczenie pomocy dydaktycznych dla projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, polegającego na realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów klas I III szkół podstawowych gminy Pobiedziska. Tytuł projektu: Sukces dzieci naszą radością rozwijanie i wspieranie rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej realizowane są dwa zadania dotyczące Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach oraz w Węglewie. Ponadto: wzięto udział w walnych zebraniach Zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych, Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Spółdzielni Rolniczej Rolnik, uczestniczono w spotkaniach Związku Międzygminnego Schronisko dla zwierząt, podczas których: podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu związku oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez związek prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kostrzyn, przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu związku na rok 2010, wspólnie z radnymi oraz przedstawicielami Zakładu Komunalnego odwiedzono Miejscowy Zakład Komunalny w Wyszogrodzie, w celu zapoznania się z procesem przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę komunalną, podczas Jarmarku Piastowskiego wręczono nagrody burmistrza uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce i promujących gminę na konkursach przedmiotowych w powiecie oraz w województwie. Wręczono również NR 176 SIERPIEŃ

4 INFORMACJE UMiG puchary i nagrody najlepszym zawodnikom zawodów wędkarskich oraz uczestnikom rajdu zorganizowanego przez Automobilklub Wielkopolski, współorganizowano 22. Bieg Władysława Jagiełły, podczas którego na starcie stanęło 483 zawodników z całej Polski, wzięto udział w koncercie dzieci i młodzieży zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego, wręczono nagrody uczestnikom Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w Tenisie Ziemnym, uczestniczono w manewrach pożarniczych w Jeziercach zorganizowanych przez jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 3 w Poznaniu, w Marktheidenfeld uczestniczono w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu ekologicznego eau-wasserwoda. Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit oraz omówiono współpracę na rok przyszły, m.in. w sprawie projektu Commenius Regio, współorganizowano charytatywny Piknik Lotniczy Rotary, który odbył się na lotnisku w Bednarach, promowano gminę podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. Burmistrz M. Podsada 4 NR 176 SIERPIEŃ 2011

5 Podpisanie umowy Kanalizacja INFORMACJE UMiG 13 lipca 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację wielkiego projektu kanalizacyjnego obejmującego Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gospodarz spotkania Michał Podsada i przewodniczący ZM Puszcza Zielonka Tomasz Łęcki przypomnieli historię tworzenia i dotychczasowej realizacji projektu, która obfitowała w wiele komplikacji, nierozstrzygniętych przetargów oraz ryzykownych decyzji, dzięki którym doszło do podpisania umów z wykonawcami. Burmistrz Pobiedzisk zaznaczył, że jest to wyjątkowy dzień w historii gminy, ponieważ po raz pierwszy realizowana będzie umowa inwestycyjna na tak ogromną skalę. Powiedział również, że dla władz samorządowych priorytetem jest realizacja zadań strategicznych, a kanalizacja niewątpliwie poprawi jakość życia mieszkańców naszej gminy i podkreśli jej turystyczny wizerunek. Michał Podsada podziękował też wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację wspólnego projektu, którego głównym celem jest spełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez wyposażenie aglomeracji Poznań w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka zrzesza 5 gmin: Pobiedziska, Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak i Skoki, które wspólnie realizują projekt inwestycyjny. Ta ogromna inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości około 292 mln złotych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych. Cały projekt obejmuje budowę na obszarze zrzeszonych gmin kanalizacji sanitarnej, w tym: kanalizacji grawitacyjnej na długości 214,8 km, przyłączeń kanalizacyjnych na długości 35,2 km, rurociągów tłocznych na długości 118,7 km, przepompowni ścieków w liczbie 151 sztuk, likwidację istniejących dwóch oczyszczalni ścieków w Skokach i w Pobiedziskach i ich przystosowanie do funkcjonowania wyłącznie jako przepompowni ścieków. Dla Kontraktu X Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach ZADANIE 3 GMINA PO- BIEDZISKA. Wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy P.P.U. Eko-Wark Sp. z o.o. ze Szczecina, której prezes Lech Pieczyński parafował umowę osobiście. Kwota na którą opiewa kontrakt to: ,85 zł. W Gminie Pobiedziska przewidziano do realizacji w ramach ZADANIA 3: 105,2 km i 54 pompownie. Zadanie 3a Biskupice ( m, 10 pompowni), Zadanie 3b Uzarzewo Huby (1150 m, 1 pompownia), Jankowo, Jankowo Młyn (3537 m, 5 pompowni), Zadanie 3c Jerzykowo ( m, 7 pompowni), Bugaj (4368 m, 2 pompownie), Zadanie 3d Promienko (5838 m, 1 pompownia), Promno Stacja (632 m, 2 pompownie), Kowalskie (7633 m, 4 pompownie), Zadanie 3e Wronczyn (2496 m, 1 pompownia), Wronczynek (1738 m, 1 pompownia), Stęszewko Steszewice ( m, 14 pompowni), Tuczno (5379 m, 3 pompownie), Bednaru (3310 m, 2 pompownie), Zadanie 3f Pobiedziska (5450 m, 1 pompownia). Dzięki projektowi, do nowo wybudowanej sieci podłączonych zostanie ponad 40 tys. mieszkańców stałych i sezonowych. Na terenie gmin objętych projektem osiągnięty zostanie ponad 80-procentowy poziom skanalizowania (obecnie to nieco ponad 50 %). Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ochrony zasobów przyrodniczych i środowiskowych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka wraz z otuliną i terenami przyległymi. NR 176 SIERPIEŃ

6 INFORMACJE UMiG Pożytek Publiczny Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia r. Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska przystąpił do prac nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada ma być organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez burmistrza Pobiedzisk na wniosek organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy. Projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego został już zaakceptowany przez zespół ds. utworzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, w skład którego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska oraz urzędu. W sierpniu zostanie przedstawiony komisjom rady i złożony do porządku obrad na najbliższej sesji (25 sierpnia br.). Z projektem uchwały można zapoznać się na stronie internetowej w zakładce: POŻY- TEK PUBLICZNY Inne akty prawne. W związku z przystąpieniem do prac nad powołaniem w/w rady i koniecznością sporządzenia wykazu organizacji niezbędnego do przeprowadzenia zebrania delegatów, prosimy o informacje od organizacji pozarządowych z terenu gminy Pobiedziska o prowadzonej działalności drogą ową: Prosimy, aby zawierał: nazwę organizacji, dane kontaktowe wraz z adresem korespondencyjnym. Dotacja na remont zabytku Przypominamy o możliwości złożenia wniosku na pozyskanie dotacji z budżetu gminy na remont zabytku, wg uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LIX/574/10 z dnia r. Dotacje mogą być udzielane osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, jeżeli zabytek ten jest: 1. usytuowany na terenie gminy Pobiedziska; 2. wpisany do rejestru zabytków; 3. posiada istotne znaczenie historyczne lub artystyczne dla gminy Pobiedziska. Dotacje mogą być udzielane na prace wykonywane w roku, w którym dotacja ma być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac i robót przy zabytku. Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego wniosku. wniosek składa się osobno na każdy zabytek. wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 15 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji. wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska w zakładce Prawo Lokalne Uchwały Rady Miejskiej. Uchwała nr LIX/574/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Iwona Tomaszewska-Kujawa Szanowni Mieszkańcy Gminy Pobiedziska! Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w tworzeniu Wirtualnego Muzeum Pobiedzisk, które ma być serwisem dokumentalnym, poświęconym wyłącznie aspektom historycznym. Serdecznie prosimy o udostępnienie pamiątek związanych z Pobiedziskami, co pozwoli nam stworzyć unikalne miejsce, w którym pokażemy nasze miasto sprzed wielu lat. Zebrane materiały przeznaczone będą wyłącznie do publikacji w Wirtualnym Muzeum Pobiedzisk, które będzie propagowało wiedzę o historii miasta. Poszukujemy: dawnych fotografii oraz pocztówek związanych z Pobiedziskami, przedwojennych map, planów miasta, literatury i opracowań o Pobiedziskach do 1945 r. Mamy nadzieję, że włączą się Państwo poprzez udostępnienie materiałów w utworzenie Wirtualnego Muzeum Pobiedzisk, które stanie się źródłem historycznych informacji dla mieszkańców, turystów oraz dla uczniów naszych dzieci. Wszystkie osoby zainteresowane udostępnieniem pamiątek rodzinnych lub też mające dodatkowe pytania, prosimy o kontakt: Wydział Promocji Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, tel.: , Iwona Tomaszewska-Kujawa sekretarz gminy, tel.: , Wypożyczone rodzinne pamiątki zostaną sfotografowane lub zeskanowane i oddane Państwu w umówionym terminie. Serdecznie dziękujemy 6 NR 176 SIERPIEŃ 2011

7 Wieści z Rady Dnia 28 czerwca 2011 roku odbyła się IX sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Obrady otworzyła przewodnicząca Rady D. Nowacka, a burmistrz M. Podsada przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu w okresie międzysesyjnym. Tematem sesji były sprawy: Analiza stanu oraz kierunki rozwoju Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Przewodnicząca rady zabierając głos zaznaczyła, że jednym z elementów samodzielności samorządu terytorialnego jest samodzielność majątkowa, mająca podstawowe znaczenie dla możliwości prowadzenia działalności. Podmioty mienia decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Gmina Pobiedziska zwróciła się z ofertą do firmy Business Expert Jerzmanowski o przeprowadzenie analizy dla Zakładu Komunalnego. Obecny na sesji Kazimierz Łątkowski dyrektor organizacyjny Centrum Konsultingu Business Expert w Poznaniu odpowiadał na pytania i wątpliwości radnych związane z przekształceniem Zakładu Komunalnego w jednoosobową spółkę gminy Pobiedziska. Burmistrz poinformował, że w związku ze zmianami do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które zaproponował Sejm i Senat sprawa przekształcenia Zakładu Komunalnego zostaje odłożona do czasu, kiedy Rząd podejmie ostatecznie ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zdaniem Burmistrza realny termin podjęcia przez radę stosownej uchwały to początek stycznia 2012 r. Analiza i ocena stanu mienia komunalnego oraz procesu zarządzania i gospodarowania mieniem samorządowym Emilia Rumińska kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła radnym informacje dotyczące stanu mienia komunalnego od 2008 r., m.in.: przychody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od osób prawnych i fizycznych, przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu dzierżawy, wykup dróg, odszkodowania, wykaz budynków komunalnych w mieście i gminie, rodzaje użytkowania gruntu (drogi 302 ha; tereny pod budownictwo 53 ha, użytkowanie wieczyste 33,7 ha; lasy i grunty leśne 38,8 ha). Przewodniczący Komisji Rozwoju Krzysztof Krygier powiedział, że komisja na swoim posiedzeniu zwróciła uwagę na ważne aspekty: zabezpieczenia realizacji zadań gminy, uzupełnienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu WIEŚCI Z RADY o sprawy związane z zarządzaniem mieniem komunalnym, skatalogowaniem zarządzeń i druków dotyczących mienia komunalnego. Ponadto podjęto uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pobiedziska za 2010 rok, wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości lokalowej nr 4, położonej w Pobiedziskach przy ul. Gnieźnieńskiej 25, zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Pobiedziskach przy ul. Zawiłej, nadania nazwy ulicy we wsi Jerzykowo, określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pobiedziska za pierwsze półrocze roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pobiedziska, likwidacji i przekształcenia Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiany wykazu zadań inwestycyjnych w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych na lata , zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata , zmiany uchwały budżetowej na rok 2011, wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego na wynajem lokalu użytkowego na czas dłuższy niż 3 lata, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej, południowej, centralnej i wschodniej części obręb Bugaj. Opr. Karolina Wierzbińska Podczas dożynek na jednym ze stoisk przedstawiciele Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Pobiedziskach będą sprzedawać kawę oraz malować twarze dzieciom. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup tablicy interaktywnej dla uczniów klas 1 3. NR 176 SIERPIEŃ

8 KRÓTKO Z POWIATU Lipcowe Posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego Wraz z początkiem lipca nadeszła pora na kolejne zebranie starostów w ramach Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego. Na spotkanie zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przybyli szefowie niemal wszystkich trzydziestu pięciu powiatów z całego województwa, w tym przedstawiciele czterech miast na prawach powiatu. Posiedzenie rozpoczęli Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski, jako przewodniczący Konwentu oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański, jako gospodarz miejsca spotkania. Wśród poruszonych tematów omówiono m.in. sprawę opłat za wody opadowe oraz propozycję reorganizacji prokuratur rejonowych poprzez łączenie małych prokuratur i likwidację najmniejszych placówek. Dyskusję wywołała również kwestia opłat za wydawanie dzienników budowy, przy czym starostowie stanęli ostatecznie na stanowisku, iż należy ustalić jednolity pułap dla każdego powiatu z tytułu takiej opłaty. Ponadto Jan Grabkowski, jako przedstawiciel Konwentu w Związku Powiatów Polskich, dokonał przeglądu działań w ramach prac tej organizacji. Przedstawił także inicjatywy podjęte na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tu wśród najważniejszych spraw pojawiły się te dotyczące wstrzymania tworzenia Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, a także ograniczenia deficytu jednostek samorządu terytorialnego. Starosta Poznański zwrócił również uwagę na problem poprawy utrzymywania urządzeń melioracji wodnych. Z jego inicjatywy Związek Powiatów Polskich zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatem podjęcia działań prawnych w celu utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez podmioty odnoszące korzyści w związku z wykorzystywaniem tych melioracji. Podjęcie wskazywanych działań ma zapobiegać powstawaniu dużych rozlewisk, lokalnych powodzi, a przez to niwelować utrudnienia w prowadzeniu prawidłowej gospodarki rolnej. Wśród zaproszonych gości swoje wystąpienie miał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Bugajski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Barbara Kwapiszewska, która poruszyła zagadnienia dotyczące sytuacji na rynku pracy i dokonała przeglądu programów na aktywne formy zatrudnienia bezrobotnych. Michał Dziedzic Asystent Starosty Poznańskiego Aukcja charytatywna w Starostwie Powiatowym w Poznaniu W sali sesyjnej poznańskiego Starostwa odbyła się aukcja charytatywna na rzecz Pana Wojciecha Kurasza, mieszkańca powiatu poznańskiego, ciężko poszkodowanego w wypadku drogowym. Aukcję, organizowaną przez Związek Podhalan w Poznaniu, swoim patronatem objął Starosta Poznański, Jan Grabkowski. Czwartego lipca br. przybyło więc do Starostwa kilkudziesięciu znakomitych gości, w tym przedstawiciele korpusu konsularnego, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz artyści. Przedmiotem aukcji było góralskie malarstwo na szkle Zofii Majerczyk Owczarek z Zakopanego. Na sprzedaż wystawiono 42 obrazy. Wszystkie ku radości organizatorów i żony Wojciecha Kurasza znalazły nabywców. Cała uroczystość przebiegała w przyjemnej atmosferze, którą zapewniła m.in. oprawa muzyczna w postaci autentycznej kapeli góralskiej. Specjalnie na tę okazję grupa przyjechała do Poznania z Zakopanego. Jak widać, tradycyjne góralskie malarstwo na szkle jest modne i pożądane przez Wielkopolan. Nie powinno to dziwić, ponieważ autorka prac, Zofia Majerczyk Owczarek, należy do najlepszych artystów prymitywnych, a jej samorodny talent bywa porównywany z geniuszem Nikifora Krynickiego albo Edwarda Dwurnika. Marta Zielewicz 8 NR 176 SIERPIEŃ 2011

9 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych KRÓTKO Z POWIATU Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Poznania i powiatu poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010 był tematem konferencji prasowej zwołanej przez Starostę Poznańskiego, Jana Grabkowskiego; Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia, Tomasza Kaysera oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Zygmunta Jeżewskiego. Na konferencji przedstawiono szczególnie dotkliwy problem, jakim jest sytuacja osób młodych na rynku pracy. Młodzież, w tym absolwenci szkół, stanowi szczególną grupę w stosunku do której stosowane są wielokierunkowe działania mające na celu zdobywanie doświadczenia zawodowego i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku. Starosta Grabkowski omówił wnioski wypływające z lektury raportu. Zdaniem autorów niezmiernie ważną rzeczą jest zachęcanie pracodawców do współpracy i partycypacji w kształceniu przyszłych pracowników. Świetnym przykładem jest współpraca firmy Volkswagen Poznań z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu czy firmy Solaris Bus&Coach z Zespołem Szkół w Bolechowie. Urząd pracy już od 11 lat przygotowuje raporty o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Według danych zawartych w tegorocznym sprawozdaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu działającym na terenie Poznania i powiatu poznańskiego, na koniec lutego 2011 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych, z czego osób w wieku do 25 lat. Analizą objęto 271 szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych, publicznych i niepublicznych, w tym 26 wyższych. Wspomniane szkoły w 2010 roku ukończyło łącznie absolwentów, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 7,21%. Tomasz Skupio Asystent Starosty WYDARZENIA Festyn w Bednarach W czerwcu w Sołectwie Bednary, w Zagrodzie Agroturystycznej u państwa D. i P. Roik, odbył się Festyn Wiejski. Przybyli zaproszeni goście, m.in. burmistrz Michał Podsada oraz pracownik urzędu Maria Jankowska, która realizując projekt konkursu pod nazwą,,od gzika do pieroga zaprosiła na spotkanie państwa Werę i Jacka Brust. Podczas spotkania przybliżyli oni kulturę i zwyczaje regionu kaszubskiego, przy czym można było posłuchać melodii kaszubskich i zjeść ich tradycyjną potrawę placki ziemniaczane z cukrem. Licznie przybyli również mieszkańcy Bednar i Wronczynka, którzy chętnie włączyli się do wspólnej zabawy. Dzieci jak i dorośli brały udział w wielu konkurencjach sportowych, przygotowanych przez profesjonalną kadrę nauczycieli, a zwycięzcy zostali nagrodzeni słodyczami i drobnymi upominki. Panie z sołectwa upiekły ciasta, przygotowały pyszne sałatki i surówki oraz owoce. Poza tym serwowano kawę, herbatę, napoje a na ognisku smażono kiełbaski. Gościom i wszystkim mieszkańcom serdecznie dziękuję za liczny udział i zaangażowanie. W szczególny sposób chciałabym podziękować sponsorom oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali w zorganizowaniu tej imprezy. Sołtys Sołectwa Bednary Danuta Kosmowska NR 176 SIERPIEŃ

10 WYDARZENIA Średniowieczne cmentarzysko 49 pochówków pochodzących z X wieku znaleziono w miejscowości Gołunin. Na cmentarzysko z okresu tworzenia się pierwszej polskiej państwowości natrafiono podczas wydobywania żwiru. Prace zostały wstrzymane na czas badań archeologicznych i wszczęte po zabezpieczeniu wszystkich znalezisk, które przekazano do badań antropologicznych w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Prowadzący prace archeologowie M. i M. Andrałojć podkreślają wielkie znaczenie znaleziska. Spośród 44 odkrytych grobów wiele było cennie wyposażonych. Przy ciałach kobiet znaleziono paciorkowe ozdoby wykonane z bursztynu, szkła, kryształów górskich i półszlachetnych oszlifowanych kamieni. Jednego z mężczyzn mierzącego zaledwie 150cm pochowano ze zdobionym złotą blachą toporem typu wikińskiego. Był to centralnie położony grób na cmentarzysku, co świadczyć może o randze pochowanego wśród społeczności. Aby docenić wagę odkrycia, warto porównać obiekt w Gołuniu (44 groby) ze znacznie większym cmentarzyskiem odkrytym w Dziekanowicach (ok grobów). W Gołuninie dwóch mężczyzn (wojowników) pochowano z ostrogami, a jedna z osób miała przeprowadzoną udaną trepanację czaszki. W Dziekanowicach znaleziono tylko jedną parę ostróg i dwa przypadki trepanacji. Cmentarzysko tej skali świadczy o tym, że w pobliżu znajdował się prawdopodobnie gród, którego dotychczas nie odkryto. Jego poszukiwanie to kolejny cel, jaki stawiają sobie pracujący na terenie gminy Pobiedziska archeolodzy. Wszystkie znaleziska po opisaniu trafią do jednego z wielkopolskich muzeów, a szczątki zostaną złożone na cmentarzu. Nieopodal żwirowni ustawiony zostanie natomiast obelisk, którym władze gminy pragną upamiętnić miejsce pochówku jednych z najstarszych mieszkańców pobiedziskiej ziemi. Nordic Walking nad Brzostkiem W jesieni życia chłoniemy zapach wiosny to hasło, które przyświecało kolejnemu spotkaniu w ramach prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach programu Akademia 50+. W sobotę 11 czerwca seniorów zaproszono nad Jezioro Brzostek, gdzie przywitał ich przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego opowiadając o najcenniejszych walorach przyrodniczych parku Promno. Następnie pod opieką instruktorów Nordic Walking podzieleni na dwie grupy uczestnicy spotkania, odbyli szybki kurs popularnego marszu z kijkami oraz uczestniczyli w zabawach integracyjnych. W imprezie wzięło udział ponad 100 osób. Integracja sołtysów na góralską nutę 7 lipca w Leśniczówce w Stęszewku odbyło się integracyjne spotkanie sołtysów. W imprezie oprócz gospodarzy sołectw gminy Pobiedziska, burmistrza Michała Podsady, radnych oraz pracowników urzędu wzięli również udział górale zamieszkujący na stałe w naszej gmine. Po części zasadniczej, w której burmistrz oraz Maria Jankowska poruszyli najważniejsze sprawy bieżące dotyczące sołectw, odbyła się biesiada, podczas której wysłuchać można było pogadanek o kulturze góralskiej. Pani Maria Stachowiak, państwo Genowefa i Jan Chowańcowie oraz Maria Gajzlerowicz opowiadali o tradycjach, strojach, obrzędach i potrawach z gór. Dziękujemy Sylwestrowi Antkowiakowi, sołtysowi Stęszewka i gospodarzowi imprezy, która zorganizowana była na terenie jego leśniczówki. 10 NR 176 SIERPIEŃ 2011

11 Tysiące osób odwiedziło od 12 do 15 sierpnia 2011 r. poznański Stary Rynek, gdzie odbyła się piąta jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. To jedna z największych plenerowych imprez kulinarnych w Polsce. Poza pokazami kulinarnymi najlepszych kucharzy oraz smakowaniem potraw z różnych zakątków Polski i świata przygotowano także atrakcje kulturalne. Na scenie królowały jazz, folk i muzyka etniczna. W centrum wielkopolskiej stolicy zaprezentowała się również nasza gmina. Na stoisku promocyjnym Powiatu Poznańskiego zachęcano do odwiedzania jezior, lasów i zabytków, z których słyną Pobiedziska. Więcej o Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku dowiedzieć się można na stronie WYDARZENIA Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku Wielkopolski Piknik Lotniczy Tysiące ludzi zjechało w niedzielę 12 czerwca na teren lotniska sportowego w Bednarach, gdzie odbywał się Wielkopolski Piknik Lotniczy Rotary. Można tam było podziwiać przeloty legendarnej grupy akrobatycznej Żelazny, nowoczesne śmigłowce i samoloty, popisy modelarzy, skoczków spadochronowych i motolotniarzy. Nie brakowało również naziemnych atrakcji. Były dmuchane zamki, tor do minigolfa, wystawa zabytkowych samochodów oraz ciekawe stoiska przygotowane przez organizatorów i partnerów imprezy. Dużym zainteresowaniem cieszył się także namiot promocyjny Gminy Pobiedziska, w którym udzielano informacji na temat atrakcji turystycznych, systemu powiadamiania SiSMS, realizacji projektu Kanalizacji Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic oraz innych gminnych inwestycji. Dochód z imprezy przeznaczony został na charytatywny cel - modernizację i zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu. Widoki z puszczy Rok 2011 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Rokiem Lasów. Do międzynarodowych obchodów włączył się Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, organizując autorską Kampanię Ekologiczną Czysty las wokół nas. Powstała w ten sposób wystawa fotograficzna obrazująca piękno Puszczy Zielonka. Na drewnianej konstrukcji zaprezentowano 30 zdjęć Bartosza Nowaka, leśnika i pasjonata fotografii przyrodniczej, zawodowo związanego właśnie z obszarem Puszczy. Wystawa ma charakter objazdowy i odwiedzi wszystkie gminy członkowskie Związku. Zdjęcia Puszczy podziwiać można również na pobiedziskim rynku od 16 sierpnia do 1 września. NR 176 SIERPIEŃ

Pobiedziski. Nr 190. str.12. str. 8. str.15. str. 3. WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach www.pobiedziska.pl.

Pobiedziski. Nr 190. str.12. str. 8. str.15. str. 3. WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach www.pobiedziska.pl. ISSN 1427-2792 L IULETYN Pobiedziski egzemplarz bezpłatny WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach wwwpobiedziskapl Nr 190 20092013 r http://wwwfacebookcom/gminapobiedziska KOMUNIKACJA GMINNA: Tuczno,

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XIII/../11 z dnia 24 listopada 2011 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 2025 Do opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 października 2015 r.

Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 października 2015 r. Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz. 6006 UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

XXIII SESJA RADY GMINY RYBNO

XXIII SESJA RADY GMINY RYBNO XXIII SESJA RADY GMINY RYBNO 20.05.2016 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ WÓJTA GMINY RYBNO ZA OKRES OD 16.04.2016 DO 20.05.2016 2 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, KOMUNALNA I INWESTYCJE Ogłoszono przetarg

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009.

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2009. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. W roku 2009 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Puszcza Zielonka. 27 września 2010 roku. Spotkanie z Radnymi Gmin Członkowskich Związku. Murowana Goślina. Swarzędz

Puszcza Zielonka. 27 września 2010 roku. Spotkanie z Radnymi Gmin Członkowskich Związku. Murowana Goślina. Swarzędz Związek Międzygminny Puszcza Zielonka Czerwonak Kiszkowo Murowana Goślina Pobiedziska Skoki Swarzędz Spotkanie z Radnymi Gmin Członkowskich Związku 27 września 2010 roku 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Pomóż nam wydać zł!

Pomóż nam wydać zł! Pomóż nam wydać 2 000 000 zł! Słupsk, maj 2014 r. www.slupsk.pl dialog.slupsk.eu 1 Co to jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta, o wydaniu której

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji Biuro 2014 2018 2014 1. I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu 2. I/2/2014 w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2%

DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT PODATKI I OPŁATY LOKALNE zł 28,76% 16,45% SUBWENCJA OŚWIATOWA 13,35% 29,9% zł 9,34% 2,2% BUDŻET 2017 DOCHODY NA OKRĄGŁO PIT 81 604 774 zł 49% z Państwa podatków osobistych zostaje w Sopocie 28,76% 29,9% 16,45% 13,35% 9,34% 2,2% PODATKI I OPŁATY LOKALNE 46 681 650 zł w tym m.in. podatek od

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Burmistrza Miasta Nowy Staw za okres od 01 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. W zakresie s p r a w, które należą do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr XIII/ /11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 r. W sprawie: zmian w budżecie Gminy Śmigiel na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 60.580 62.698

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 22.09.2012 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie zasad korzystania z obiektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/288/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Wrocław, dnia 6 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/288/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 września 2016 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXI/288/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad,

Bardziej szczegółowo

II BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE

II BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE Zaproszenie do udziału w II BIEGU I MARSZU NORDIC WALKING O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BYTOWIE Komendant Powiatowy Policji w Bytowie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych, preferujących

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo