Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. fot. Dominik Robakowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE. www.pwsz.konin.edu.pl. fot. Dominik Robakowski"

Transkrypt

1 Czerwiec 2012 nr 2, rok 1 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE fot. Dominik Robakowski Zmiany i za nami, i przed nami s. 4-5 Dla Konina mam czas s Juliette in Woderland s Mieszkam w raju s Koszykarki na szczycie s

2 fot. Jarosław Derda fot. Zbigniew Walkiewicz

3 Drodzy Czytelnicy, Zmiany i za nami, przed nami 4 Z kalendarza rektora 6 Praca z ludźmi i dla ludzi 8 Współpraca zagraniczna się rozkręca 10 Niestety, trzeba wracać 11 Erasmus po portugalsku 12 z ogromną radością oddaję w Państwa ręce drugi już numer magazynu Szkiełkiem i okiem. Nawet bardzo pobieżne spojrzenie na zawartość tego numeru pokazuje, jak dużo dzieje się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i jak ważną rolę odgrywa ona w mieście i regionie. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy odbyły się bowiem w jej murach kolejne konferencje naukowe i naukowo-dydaktyczne, podejmowane były inicjatywy mające na celu przedyskutowanie bieżących problemów ważnych dla miasta, regionu, a także całego kraju. Podpisane zostały nowe porozumienia ze szkołami ponadgimnazjalnymi, partnerami zewnętrznymi i uczelniami zagranicznymi, odbywały się imprezy promujące naukę języków obcych, a także spotkania autorskie, konkursy, wystawy i koncerty. Informacje dotyczące wszystkich tych wydarzeń stanowią trzon bieżącego numeru Szkiełkiem i okiem, ale przecież nie jedyną. Na szczególną uwagę zasługuje dział Osobowości, w którym znajdą Państwo artykuł o prof. Jacku Lewandowskim z Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia oraz dział Pasje studentów, w którym studentka turystyki i rekreacji mówi o swoich fascynacjach związanych z modą. Warto także zauważyć, że redaktor naszego pisma uczelnianego poszukuje kontaktów z absolwentami uczelni, starając się udowodnić, że studia w PWSZ w Koninie mogą być początkiem wielkiej przygody i ciekawej kariery zawodowej. Tym razem dotarła do absolwenta mechaniki i budowy maszyn, który doskonale radzi sobie na płaszczyźnie zawodowej, ale także do absolwentki anglistyki, która pracuje w dalekich Chinach. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa zupełnie nowe działy, które debiutu- ją w niniejszym numerze, tj. Prace naukowe studentów oraz W zaprzyjaźnionych szkołach. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to studentki z Koła Naukowego Rachunkowości Controlling przedstawiają wyniki badania ankietowego, które miało na celu zdefiniowanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów wyższych uczelni. Drugi poświęcony został Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, poecie-żołnierzowi, a jednocześnie patronowi II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, sąsiadującego, można by powiedzieć, z naszą Uczelnią. Włączenie tych dwóch nowych działów to bez wątpienia kolejny wyraz tego, że misją magazynu Szkiełkiem i okiem jest nie tylko relacjonowanie wydarzeń uczelnianych, ale również odnoszenie się do spraw istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej oraz aktywne w nie zaangażowanie. Jestem głęboko przekonany, że taka właśnie powinna być rola naszego uczelnianego magazynu i będzie ona jeszcze bardziej wyrazista w jego kolejnych odsłonach. Życzę Państwu przyjemnej lektury. Mirosław Pawlak W Koninie jak w domu 13 Dla Konina mam czas 14 Praktykowali w Kołobrzegu 16 Świat mówi do Ciebie 18 Znać język sąsiada 18 Angielski w przestrzeni publicznej 18 Zabawa i rywalizacja 19 Na scenie po angielskui niemiecku 20 Sprawdzaliśmy poziom rozwoju gmin 22 Media a terroryzm. O zagrożeniach 24 symbiotycznej zależności Oczekiwania pracodawców 26 Krzysztof Kamil Baczyński w II Liceum 27 Kameralna atmosfera sprzyja studiowaniu 28 Lubię konińskie klimaty 29 Juliette in Woderland 30 Mieszkam w raju 34 Juwenaliowe szaleństwo 38 W kraju Inków i Indian Uru 42 Dla przyszłych studentów 48 O nauczycielu refleksyjnym 51 Język grafiki 52 Drzewa kochane 53 Seminarium bolońskie 54 Autonomia ucznia 55 Ewaluacja i innowacje w edukacji 56 O rozwoju gospodarczym w Turku 57 Region w fotografii 58 Studia podyplomowe z partnerami 59 Rady programowe formą 60 współpracy ze środowiskiem Mechanicy na zajęciach terenowych 62 Koszykarki na szczycie 64

4 O K I E Z prof. nadzw. dr. hab. Mirosławem Pawlakiem, Rektorem PWSZ w Koninie, rozmawia Ewa Kapyszewska. Wydaje się, że dopiero co rozpoczęła się Pana kadencja, a tymczasem już pora podsumować pierwszy rok akademicki pod Pana kierownictwem. Wiele się już zmieniło na uczelni, a kolejne zmiany czekają w kolejce. Ostatnio Senat PWSZ zaopiniował pozytywnie Pana wniosek dotyczący likwidacji Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Jakie były powody takiej decyzji? Uważam, że w uczelni, która ma 3 tys. studentów i w której funkcjonuje Instytut Neofilologii i Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia, utrzymywanie takich jednostek jest nieuzasadnione. Mogą je z powodzeniem przejąć wyżej wymieniony instytut i wydział. Takie rozwiązanie jest podyktowane racjonalizacją zadań i przyniesie uczelni oszczędności. Decyzja jest jednym z elementów restrukturyzacji uczelni i ma doprowadzić to tego, że szkoła będzie funkcjonować sprawniej i taniej. Przyczyni się też, w moim głębokim przekonaniu, do bardziej skutecznej realizacji zadań wypełnianych obecnie przez likwidowane jednostki. 4 Zmiany i za nami, i przed nami Jakiej sfery będą dotyczyć kolejne zmiany? W najbliższym czasie należy się spodziewać daleko idących zmian w sposobie funkcjonowania administracji. Ponieważ rozważane są obecnie różne warianty, nie chcę w tym momencie przedstawiać konkretnych rozwiązań. Dynamicznie rozwija się w uczelni współpraca z zagranicą. Przybywa nam i uczelni partnerskich, i studentów, którzy chcą u nas studiować. Okazuje się, że taką wolę wyrażają już nie tylko studenci tureccy, ale także Hiszpanie i Portugalczycy. Należy się z tego cieszyć. Ministerstwo zachęca, by współpraca zagraniczna rozwijała się na wielu płaszczyznach: wyjazdy i przyjazdy studentów, ale także wykładowców i pracowników administracji. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tych uczelni nie

5 M R E K T O R A może być zbyt dużo, ale z drugiej strony, jeśli jest bogatsza oferta, studenci mają z czego wybierać. Wyjazdy studentów na studia zagraniczne są dla nas pewnym problemem, ponieważ nie mamy zbyt wielu chętnych. Jaka jest tego przyczyna? Są to przede wszystkim problemy finansowe studentów. Owszem, każdy wyjeżdżający otrzymuje stypendium Erasmusa, ale nie pokrywa ono wszystkich potrzeb. Podpisałem niedawno zarządzenie dotyczące funduszu stypendialnego, dzięki któremu będzie można wspomóc finansowo wyjeżdżających, szczególnie tych z najlepszymi wynikami w nauce. Będziemy również częściowo pokrywać koszty podróży studentów, tak jak robimy to obecnie w przypadku nauczycieli akademickich. PWSZ współpracuje z uczelniami zagranicznymi także poza programem Erasmus, czy planuje Pan rozwój tego typu partnerstwa? Od lat współpracujemy z Uniwersytetem w Briańsku. Podpisaliśmy dodatkową umowę z Uniwersytetem w La Coruni, która dotyczy szerszej wymiany pracowników i studentów oraz wspólnych przedsięwzięć naukowych, np. konferencji. Chciałbym, by uczelnia nawiązała współpracę z uczelniami z Litwy, Łotwy czy Estonii. Marzy mi się również współpraca transatlantycka. Jestem optymistą i wiem, że wszystko jest do zrobienia, ale potrzeba czasu. Wiele razy mówił Pan, że zależy Panu na rozwoju naukowym uczelni. Co do tej pory zostało zrobione w tej sprawie? Jest uchwała Senatu dotycząca prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli PWSZ w Koninie. Jest własny fundusz stypendialny dla pracowników i studentów i jest rezerwa rektora, z której można finansować wyjazdy na konferencje, ale też przyjazdy znanych naukowców. W chwili obecnej trudno jest mówić o prowadzeniu w naszej uczelni zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych, choćby dlatego, że nie otrzymujemy na ten cel żadnych funduszy. Chodzi nam raczej o finansowanie publikacji i uczestnictwo oraz organizowanie konferencji naukowych. W uczelni odbywają się poważne konferencje, organizowane przez poszczególne wydziały i instytuty. Na niektórych bywają najbardziej znane na świecie sławy naukowe. W uczelni trwają prace nad dostosowaniem programów nauczania do Krajowych Ram Kwalifikacji. Na jakim etapie jesteśmy? Już w lutym Senat PWSZ podjął uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania planów studiów i programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Uchwała zawierała zalecenia, terminy oraz wymogi dotyczące dokumentacji stanowiącej podstawę do podjęcia przez rady wydziałów uchwał w sprawie programu kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów. Rady wydziałów przyjęły i zatwierdziły programy kształcenia zgodnie z harmonogramem. Efekty kształcenia, zdefiniowane dla programów poszczególnych kierunków studiów, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Kształcenia zostaną w czerwcu przedstawione Senatowi do zatwierdzenia. Jestem dumny z zaangażowania pracowników w prace nad sporządzaniem tych dokumentów, bo dzięki nim powinniśmy już niedługo wypełnić wszystkie wymogi nowej ustawy. Szkoła chce się rozwiać także poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej, uruchamianie nowych kierunków. Na Senacie padła już propozycja kulturoznawstwa. Na co tak naprawdę mogą liczyć przyszli studenci PWSZ w Koninie? To jest interesująca propozycja, ale wymaga analizy finansowej i badań zapotrzebowania rynku. Nie da się jej jednak zrealizować z początkiem nowego roku akademickiego. Kierunek mógłby ruszyć najwcześniej za rok, jeśli uzyskalibyśmy zgodę ministerstwa. Dziekani mają kolejne pomysły i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to podejrzewam, że nowe kierunki uruchomimy dopiero w ostatnim roku kadencji. Poza tym prowadzę rozmowy w sprawie uruchomienia studiów drugiego stopnia na filologii. Mam nadzieję, że w ostatnim roku kadencji studenci będą mogli studiować filologię na studiach magisterskich. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym obliguje uczelnie do opracowania nowych dokumentów dotyczących ich funkcjonowania. Przez ostatnie miesiące pracowały intensywnie Komisja ds. Opracowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Komisja ds. Strategii Rozwoju Uczelni. Jakie są rezultaty tych prac? Na majowym posiedzeniu Senat zatwierdził Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Koninie. Jego główne cele to m.in.: monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia, podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, inicjowanie mobilności studentów, podnoszenie atrakcyjności studiowania, nawiązywanie współpracy z instytucjami życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Gotowa jest też strategia uczelni, która jest teraz konsultowana ze społecznością PWSZ oraz interesariuszami zewnętrznymi i zostanie przedstawiona Senatowi do zatwierdzenia w czerwcu. A jak postępuje informatyzacja szkoły? Już niedługo będzie funkcjonować nowa strona internetowa uczelni. Postępuje też informatyzacja obsługi dydaktyki. Sesja czerwcowa będzie realizowana dwutorowo, czyli i elektronicznie, i jeszcze papierowo. Od przyszłego roku obsługa sesji będzie tylko elektroniczna. Znikną indeksy i karty egzaminacyjne. Studenci będą się zapisywać na zajęcia językowe, sportowe i seminaria tylko przez internet. Planuję także elektroniczne ankietowanie wykładowców i wprowadzenie elektronicznych legitymacji. Panie Rektorze, wiele się ostatnio dyskutuje na temat złej kondycji polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Czy jest aż tak źle i czy nowa ustawa jest w stanie to zmienić? Kondycja polskiej nauki nie jest dobra, o czym świadczą na przykład dalekie miejsca w międzynarodowych rankingach, które zajmują najlepsze polskie uniwersytety. Oczywiście wiele zależy od dyscypliny naukowej i indywidualnego zaangażowania. W Polsce jest przecież wielu naukowców o światowej renomie, ale to nie wystarczy, aby znacząco polepszyła się kondycja polskie nauki jako takiej. Nie jestem tutaj niestety, wielkim optymistą. Wiele z wprowadzanych obecnie zmian idzie w dobrym kierunku, ale w moim przekonaniu głównym problemem są finanse, a tutaj niewiele się poprawia. Mam na myśli zarówno wynagrodzenia, które zachęcałyby najlepszych do pozostania na uczelniach, jak i sposób finansowania badań. Pojawiają się oczywiście możliwości pozyskiwania grantów, co należy na pewno docenić, ale nie zmienia to sytuacji w sposób radykalny. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś postara się znaleźć rozwiązanie tej kluczowej dla szkolnictwa wyższego kwestii. Dziękuję za rozmowę. 5

6 Z K A L E N D A R Z A 6 Luty 2012 Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak uczestniczył w XVII Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, które odbywało się w dniach 2-4 lutego w PWSZ Kaliszu. W obradach uczestniczyli rektorzy lub prorektorzy 30 uczelni należących do KRePSZ. Podczas zgromadzenia przyjęto w poczet członków Konferencji prof. Wacława Wierzbieńca, rektora PWST-E im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. W Kaliszu dyskutowano o sytuacji państwowych wyższych szkół zawodowych po wprowadzeniu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a głównie o problemach, które muszą pokonać uczelnie zawodowe, by dostosować swoją działalność do zapisów ustawowych oraz sprostać wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczególną troskę rektorów budzą te zapisy, które bezpośrednio zagrażają stabilnemu funkcjonowaniu państwowych wyższych szkół zawodowych. Dotyczą one m.in. ograniczenia dużej grupie pracowników naukowo-dydaktycznych czynnego i biernego prawa wyborczego, warunków zatrudnienia osób pełniących funkcje organów jednoosobowych, zasad zatrudniania przy zmianie warunków umowy, ograniczenia kadencyjności organów kolegialnych czy dalsze utrzymanie braku finansowania badań, nawet dla potrzeb rozwoju kadry. Kolejne spotkanie KRePSZ odbędzie się w marcu 2013 r. w PWSZ w Koninie. Marzec 2012 Konkurs English Non Stop W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Turku odbył się 2 marca konkurs English Non Stop, nad którym Rektor PWSZ w Koninie objął honorowy patronat. Była to piąta edycja konkursu, którego celem jest popularyzowanie nauki języka angielskiego oraz kultury anglojęzycznej. Podczas imprezy profesor Pawlak wygłosił wykład What does it mean to know a foreign language? Spotkanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Rektor Pawlak gościł 3 marca członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, w którym pełni funkcję sekretarza generalnego. PTN jest jedynym w kraju wielojęzycznym stowarzyszeniem osób związanych z nauczaniem języków obcych (nauczycieli wszystkich poziomów i typów szkół, tłumaczy i naukowców). Głównym celem działalności PTN jest organizowanie sesji naukowych, zjazdów i wykładów o treści neofilologicznej i publikowanie wydawnictw służących dydaktyce języków obcych. Towarzystwo oferuje także pomoc merytoryczną w opracowywaniu programów nauczania i opiniuje materiały dydaktyczne. Członkiem indywidualnym PTN może zostać każda osoba działająca w dziedzinie neofilologii, która chciałaby się włączyć w realizację celów Towarzystwa. Dotyczy to także studentów kierunków językowych. Z roboczą wizytą w Hiszpanii Rektor Pawlak, w towarzystwie Aleksandry Orlikowskiej, kanclerza PWSZ, oraz Danuty Rakowskiej, kwestora uczelni, przebywał od 4 do 9 marca w Hiszpanii. Przedstawiciele PWSZ w Koninie byli gośćmi Rektora Uniwersytetu La Coruna. Spotkali się też z dr Begonią Crespo, prodziekanem Wydziału Filologii, dr Isabel Moskowitz-Spiegel, dyrektorem Instytutu Języka Angielskiego, kierownikiem Dziekanatu oraz kadrą Referatu ds. Współpracy Międzynarodowej. Profesor Pawlak rozmawiał też ze studentami Wydziału Filologii, którzy zamierzają studiować w Polsce. Podczas spotkania z kwestorem uniwersytetu wymieniono informacje na temat finansowania uczelni polskich i hiszpańskich oraz zarządzania administracją i mieniem uczelni. Najważniejszym elementem wizyty w La Coruni było podpisanie przez obie uczelnie umowy o współpracy (poza programem Erasmus). Celem jej zawarcia jest promowanie wymiany społeczności obu uczelni oraz doświadczeń na płaszczyźnie nauczania, badań naukowych i szeroko rozumianej kultury. Umowa mówi o sposobach współpracy polegającej m.in. na wymia- nie (na określony czas) studentów, kadry dydaktycznej i naukowej, udziale w projektach i programach badawczych przyczyniających się do rozwoju obu uczelni, ocenie wzajemnych działań, wymianie pozycji książkowych, współpracy przy innych projektach i działaniach, w ramach możliwości każdej ze stron. Umowa będzie obowiązywać przez cztery lata. Język trzeciego tysiąclecia Wykład plenarny zatytułowany Uczenie się słownictwa przez interakcję od teorii do praktyki wygłosił prof. Mirosław Pawlak podczas konferencji Język trzeciego tysiąclecia VII, która odbyła się 15 marca w Krakowie. Tematem przewodnim konferencji zorganizowanej przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium było Słowo w (kon)tekście. Towarzystwo utworzyli pracownicy naukowi Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy są zafascynowani problematyką komunikacji językowej. Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej. Konferencja w Bostonie W dniach marca Rektor Pawlak przebywał w Bostonie, gdzie podczas konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Językoznawstwa Stosowanego wygłosił wykład dotyczący strategii uczenia się gramatyki. 100 lat Liceum Ogólnokształcącego w Turku Promocja książki 100 lat Liceum Ogólnokształcącego w Turku odbyła się 30 marca w auli tureckiego liceum. To pierwsza tak obszerna publikacja dotycząca najstarszej tureckiej szkoły średniej, która w tym roku obchodzi swój jubileusz. Jak podkreślił podczas spotkania prof. Mirosław Pawlak, który tę szkołę ukończył i przez kilka lat w niej pracował, w dobie mediów elektronicznych publikacja ta stanowi dowód na głęboki sens książki papierowej.

7 R E K T O R A Kwiecień 2012 Zgromadzenie Stowarzyszenia PASE Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej PASE, które odbyło się w Krakowie 19 kwietnia, prof. Mirosław Pawlak został wybrany na członka Zarządu. Celem działalności Stowarzyszenia jest współpraca i wymiana doświadczeń między polskimi nauczycielami akademickimi filologii angielskiej oraz utrzymywanie kontaktów i współpraca z ośrodkami anglistycznymi w Europie. Maj 2012 Rocznica powstania Izraela W Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu 13 maja świętowano 64 rocznicę powstania państwa Izrael. Na uroczystości obecni byli członkowie gmin żydowskich, Zvi Rav-Ner, ambasador Izraela w Polsce, politycy, władze Poznania i przedstawiciele środowiska akademickiego. Zaproszenie przyjął także prof. Mirosław Pawlak. Wizyta na Węgrzech W dniach maja Rektor był gościem Uniwersytetu Pannonia w Veszprém na Węgrzech, z którym nasza uczelnia współpracuje w ramach programu Erasmus. Podczas wizyty omówione zostały możliwości dalszej współpracy na płaszyźnie naukowo-dydaktycznej z prof. Frencem Frieldlerem, rektorem uniwersytetu oraz władzami Wydziału Filologicznego. Podczas 14th Summer School of Psycholinguistics w Balatonalmádi, prof. Mirosław Pawlak wygłosił wykład zatytułowany Written corrective feedback and the acquisition of foreign language gramma. Zgromadzenie Plenarne KRASP Na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się w dniach maja XV Jubileuszowe Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w którym Rektor Pawlak wziął udział. Gośćmi spotkania były prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej. Uczestnicy wysłuchali wystąpień dotyczących zmian zachodzących w polskim szkolnictwie wyższym oraz perspektyw jego dalszego rozwoju. Rektorzy dokonali również wyboru władz KRASP na kolejną kadencję. Otwarcie Muzeum w Turku Rektor Mirosław Pawlak uczestniczył 26 maja w uroczystości otwarcia odnowionego Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, mieszczącego się w dawnym ratuszu. Efektem prac, które trwały prawie dwa lata, jest budynek łączący XIX-wieczną architekturę z nowoczesnością. Projekt przebudowy budynku inspirowany był sztuką Józefa Mehoffera, młodopolskiego artysty, którego polichromie i witraże zdobią kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i są powodem dumy mieszkańców Turku. W muzeum uruchomiono wystawę prac Mehoffera, która zawiera także pamiątki po artyście. Uroczystość zaszczyciły swoją obecnością prawnuczki artysty: Anna Mehoffer-Lewandowska oraz Ewa Mehoffer. Wielkopolskiej Rady Trzydziestu Pierwsze w tym roku posiedzenie Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, w którym wziął udział prof. Pawlak, odbyło się 29 maja w Poznaniu. Debatowano nad przyszłością Wielkopolski, w nawiązaniu do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji, w tym tworzenia marki Wielkopolski. Budowa silnej regionalnej marki pomoże skuteczniej wspierać region w skali globalnej. Wielkopolska Rada Trzydziestu to zespół opiniotwórczo-doradczy powołany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji. iwa, ekdar 7

8 Z G Ó R N E J P Ó Ł K I Z Aleksandrą Orlikowską, kanclerzem PWSZ w Koninie, rozmawia Ewa Kapyszewska. Przygodę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie rozpoczęła w 2000 r. w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Po roku była już prawą ręką prorektora Tomasza Olejniczaka, a przez kolejne sześć lat zajmowała się kadrami dydaktycznymi. Od początku kadencji pełni funkcję kanclerza uczelni. Praca z ludźmi i dla ludzi Jak się Pani czuje na stanowisku kanclerza? Bardzo dobrze odnajduję się w tej pracy i mam nadzieję, że uda mi się zrobić coś dobrego dla tej uczelni. Finanse są bliską mi dziedziną, chociażby z racji wykształcenia. Ukończyłam studia z zarządzania, a także studia podyplomowe z finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zajmując się kadrami dydaktycznymi, miałam do czynienia ze stroną finansową tej działalności. Przez pięć lat byłam również dyrektorem administracyjno-finansowym w firmie zajmującej się działalnością ubezpieczeniową. Czy to jest trudna praca? Bardzo trudna, bo finanse to w ogóle dziedzina niełatwa. Tym bardziej, że przed uczelnią nowe wyzwania związane ze zmianą ustawy o szkolnictwie wyższym i sposobem finansowania uczelni. Będziemy musieli się poważnie zastanowić, jak dalej funkcjonować, bo zmienia się sposób dotowania uczelni oraz prowadzenia ewidencji kosztów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Istnieje prawdopodobieństwo, że uczelnia będzie otrzymywać mniej pieniędzy z budżetu państwa. Zadaniem kanclerza jest także zarządzanie mieniem i administracją uczelni, co w dzisiejszej rzeczywistości nie jest proste. Jednak praca z ludźmi i dla ludzi daje mi wiele satysfakcji i utwierdza w przekonaniu, że sercem każdej organizacji są jej pracownicy. W związku z tym, jakie najbliższe zadania przed Panią kanclerz? Przygotowanie uczelni od strony finansowej i administracyjnej właśnie do tych zmian, które wchodzą w życie w styczniu 2013 r. Musimy być bardzo rozważni i ostrożni we wszystkich decyzjach finansowych, dlatego też pewne konieczne zmiany na uczelni trzeba będzie wprowadzić. Analizujemy obecną sytuację i rozważamy, co można zrobić, by PWSZ z powodzeniem mogła funkcjonować w zmienionych przez nową ustawę realiach. A co z życiem poza pracą. Jest czas na realizację zainteresowań? W tej chwili nie mam zbyt wiele czasu dla siebie. Bardzo lubię czytać, przede wszystkim biografie. Udało mi się ostatnio, mimo wszystko, przeczytać książkę Danuty Wałęsowej. Jednak przede wszystkim pasjonują mnie podróże, poznawanie nowych miejsc, ludzi i kultur, zwiedzanie, podziwianie zabytków. Najbardziej ulubiony kierunek podróży to? Zdecydowanie Azja i Afryka. Ale także kraje europejskie. Uwielbiam kraje śródziemnomorskie, ich klimat, kulturę, i bardzo chętnie tam wracam. Ostatnio zakochałam się w Madrycie; jestem pod jego ogromnym wrażeniem i jestem pewna, że odwiedzę to miasto ponownie. 8

9 Madryt odwiedziła Pani przy okazji wyjazdu do zaprzyjaźnionej uczelni hiszpańskiej w La Coruni. Co było celem tej wizyty? Poznanie specyfiki funkcjonowania uczelni od strony finansowej i administracyjnej. Przyjrzenie się rozwiązaniom, które z korzyścią dla naszej uczelni moglibyśmy zaszczepić na swój grunt. Co najbardziej podobało się Pani u naszych hiszpańskich partnerów? Uniwersytet w La Coruni to niezwykle nowoczesna uczelnia, ma dopiero 23 lata, a proces obsługi studenta jest całkowicie zinformatyzowany. W administracji zatrudnionych jest niewiele osób. Byłam bardzo zaskoczona sposobem funkcjonowania sekretariatów jednostek wydziałowych; sekretarki instytutów pracują w jednym pomieszczeniu. Taka organizacja pracy trochę mnie nawet zaszokowała, ale po dłuższym namyśle doszłam do wniosku, że to ciekawe rozwiązanie. Bardzo dziękuje za rozmowę. 9

10 W S P Ó Ł P R A C A Współpraca zagraniczna się rozkręca W Biurze Współpracy z Zagranicą PWSZ w Koninie nieustanny ruch: jedni przyjeżdżają, inni wyjeżdżają Studenci W semestrze letnim tego roku na studia zagraniczne wyjechało 10 osób. Do Instituto Politecnico de Bragança w Portugalii pojechali studenci politologii, zarządzania oraz turystyki i rekreacji, a do Hiszpanii (Uniwersytet La Coruna) studentka filologii angielskiej. Studenci wyjadą także na wakacyjne zagraniczne praktyki zawodowe. Z tej możliwości skorzysta kilkunastu studentów kierunków turystyka i rekreacja, zarządzanie oraz filologia germańska. Współpraca zagraniczna to nie tylko wyjazdy, ale także przyjazdy studentów z partnerskich uczelni. PWSZ w Koninie szczególnie upodobali sobie Turcy. Wraz z początkiem letniego semestru do ośmiu osób powiększyło się grono studentów z Turcji, którzy do końca roku akademickiego 2011/2012 pobierają nauki na politologii, zarządzaniu i filologii angielskiej oraz uczą się języka polskiego. W przyszłym roku akademickim do Konina przyjadą także studenci z Portugalii, którzy chcą studiować na wychowaniu fizycznym oraz realizować praktyki zawodowe na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Rosjanie na warsztatach naukowych W maju odwiedzili nas studenci Wydziału Nauk Historycznych i Stosunków Międzynarodowych Briańskiego Uniwersytetu Państwowego w Rosji, którzy uczestniczyli w warsztatach, zorganizowanych przez Instytut Politologii. Podczas wizyty podpisano aneks do porozumienia o współpracy pomiędzy Briańskim Uniwersytetem Państwowym im. I.G. Pietrowskiego oraz PWSZ w Koninie na lata 2011/ /2013. W przyszłym roku akademickim z rewizytą na warsztaty naukowe do Briańskiego Uniwersytetu Państwowego pojedzie delegacja studentów Wydziału Społeczno-Technicznego w naszej uczelni. Nauczyciele i pracownicy administracji W maju gośćmi PWSZ w Koninie byli dr Laura Juznik Rotar oraz Melanija Frankovič ze School of Business and Management w Słowenii. Dr Rotar przeprowadziła zajęcia ze studentami zarządzania, a Melanija Frankovič, która jest pracownikiem biblioteki uczelnianej, zapoznała się z metodami pracy Biblioteki PWSZ. Nasi nauczyciele akademiccy wyjeżdżali w tym roku do uczelni partnerskich we Włoszech, Portugalii, Słowenii, Niemczech i Turcji. Dr Galina Mitrushina oraz mgr Victor Mitrushin, lektorzy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, byli w Salerno (Włochy). Dr Jan Hauke (Instytut Ekonomiczny) oraz Andrzej Kujawski, lektor Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, byli gośćmi Politecnico Instituto de Portalegre w Portugalii. Mgr Beata Łazarska i dr Karina Zawieja-Żurowska (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych) oraz dr hab. Radosław Fiedler wyjechali do School of Business and Management w Novo mesto w Słowenii. W ramach współpracy z Hochschule Merseburg (FH) w Niemczech, na zagraniczne wykłady wyjechał dr Robert Cichowicz z Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku, a dr Piotr Ebbig, wykładowca Instytutu Politologii, odwiedził Selcuk University w Turcji. Stypendium Erasmusa dla pracowników administracyjnych otrzymały w roku akademickim 2011/2012 trzy osoby: Aleksandra Orlikowska, kanclerz, oraz Danuta Rakowska, kwestor PWSZ w Koninie, które zrealizowały w marcu szkolenie w dziale finansów partnerskiego Uniwersytetu La Coruna w Hiszpanii. Patrycja Herman- Wróbel, pracownik Biura Współpracy z Zagranicą, była w maju gościem School of Business and Management w Novo mesto w Słowenii. Nowe partnerskie uczelnie Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie (Hiszpania) Universitat Internacional de Catalunya jest prywatną uczelnią katolicką, powstałą w 1997 r. Kształci 4600 studentów na trzech stopniach studiów. Każdego roku studiuje tu około 300 osób z zagranicy. Uczelnia zatrudnia 320 wykładowców oraz 180 pracowników administracji. Uniwersytet składa się z wydziałów: Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Nauk Medycznych i Zdrowia, Humanistycznego, Pedagogicznego, Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Stomatologicznego. Umowa między uczelniami dotyczy wymiany czterech studentów kierunku politologia oraz pracownika dydaktycznego w ramach programu Erasmus Lifelong Learning Programme. Umowa o współpracy została zawarta na lata Beykent University w Istambule (Turcja) PWSZ w Koninie pracuje nad nawiązaniem współpracy, w ramach programu Erasmus, z Beykent Uniwersytet w Istambule. Umowa pomiędzy uczelniami dotyczyć będzie wymiany międzynarodowej 2-4 studentów kierunku filologia angielska oraz pracowników dydaktycznych i obowiązywać będzie w latach Beykent Uniwersytet jest prywatną uczelnią powstałą w 1997 r. Kształci ponad 12 tys. studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Na uczelni funkcjonuje sześć wydziałów: Literatury i Nauki, Inżynierii i Architektury, Administracji i Ekonomii, Prawa oraz Sztuk Pięknych. Patrycja Herman-Wróbel 10

11 Z Z A G R A N I C Ą Niestety, trzeba wracać Decyzja o studiach za granicą była strzałem w dziesiątkę. Wybrałam Uniwersytet w La Coruni w Hiszpanii i mogę, jak wszyscy stypendyści programu Erasmus, cieszyć się z tego, że stworzono mi szansę, by choć przez jeden semestr smakować studiów w innym kraju. Takie studia pomagają nie tylko w zdobyciu nowej wiedzy, ale również w poszerzaniu horyzontów myślowych i gromadzeniu doświadczeń. Studenci zagraniczni są w La Coruni traktowani nie jak obcy, ale jak goście. Zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników uczelni, a także mieszkańców miasta. Na uczelni hiszpańskiej podoba mi się różnorodność zajęć i nowoczesny system oceniania. Ogromnie wrażenie robi wspaniałe wyposażenie uczelni, na której mam takie same prawa jak studenci hiszpańscy. Poza tym szkoła organizuje dla nas wycieczki do ciekawych i pięknych miejsc. Wspaniałe jest, że na każdym kroku spotykam studentów z całej Europy. Jestem wprost oczarowana Hiszpanią i jej niesamowitym klimatem, mentalnością ludzi oraz różnorodnością architektury. Mogłabym tu zostać na zawsze, ale, niestety, semestr się kończy i trzeba wracać do domu. Katarzyny Szczepaniak, filologia angielska 11

12 W S P Ó Ł P R A C A Erasmus po portugalsku Do Portugalii przyjechałem 19 lutego, by na jeden semestr stać się studentem Instituto Politecnico de Bragança. Już następnego dnia spotkałem się z innymi erasmusowcami, wśród których byli Turcy, Brazylijczycy, Litwini, Rumuni, Hiszpanie, Chińczycy, Kostarykańczycy, ale też i Polacy. To właśnie Polacy, wraz z Brazylijczykami, stanowią najliczniejszą grupę wśród zagranicznych studentów. Wszyscy musieliśmy od razu zapomnieć o swoich rodzimych językach i przestawić się na angielski. Jego znajomość jest tu nieodzowna. Gospodarze, czyli Portugalczycy, okazali się ciepłymi i bardzo życzliwymi ludzmi. Niestety, większość z nich nie zna żadnych obcych języków. Erasmusowcy mają jednak swoje sposoby, by się z nimi porozumieć. Koniecznie trzeba witać miejscowych studentów zwrotem ola, co znaczy cześć, a obsługę sklepów bom dia lub boa tarde (w zależności od pory dnia). Decyzja wyjazdu do Portugalii była wyjątkowo trafna. Tu jest fantastycznie. Uczestniczę w ciekawych zajęciach na uczelni, trochę odmiennych od tych w Polsce, bo tu większy nacisk kładzie się na samodzielną pracę. Najbardziej interesujące jest jednak to, że spotkałem ludzi reprezentujących różnorodne kultury, religie, różniących się poglądami i sposobem bycia, a przy tym pozbawionych uprzedzeń. Zachęcam studentów PWSZ w Koninie, by skorzystali z oferty programu Erasmus, odrzucili wszelkie obawy, że nie wystarczy pieniędzy, że będą tęsknić za bliskimi lub że nie poradzą sobie w nowym środowisku. Zapewniam was, że taki wyjazd może okazać się przygodą życia. Mateusz Sypniewski, zarządzanie 12

13 Z Z A G R A N I C Ą W Koninie jak w domu Kolejna grupa tureckich studentów, stypendystów Erasmusa, kończy okres studiów w PWSZ w Koninie. Przyjechali do nas z uniwersytetów w Selcuk i Mersin. Część z nich spędziła u nas cały rok akademicki. Studenci tureccy czują się u nas bardzo dobrze. Jeśli nawet wyjeżdżają poza Konin (byli m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie), to chętnie tu wracają, jak do domu. Ich ulubionym miejscem na uczelni jest bar Żak- Smak, a w mieście bulwary nad Wartą. Podkreślają to, co wszyscy erasmusowcy, że mogą liczyć na pomoc studentów uczelni, do której przyjechali. Mają wśród nich bardzo wielu przyjaciół. Jednym słowem, to prawda, że brać studencka na całym świecie trzyma się razem. Przed przyjazdem słyszeli wiele stereotypów o Polsce i Polakach, jednak kiedy przyjechali do Konina, przekonali się, że ludzie są tutaj bardzo życzliwi i że w Koninie nie jest wcale nudno. Tureckim studentom podobają się Polki, dziewczyny wolą jednak urodę swoich tureckich kolegów. Nasi goście wiedzą, że i u nas funkcjonują stereotypy na temat Turków. Konińscy studenci dziwią się, że ich tureccy koledzy piją czasem piwo, palą papierosy, a dziewczyny nie noszą chust zasłaniających twarze. Tymczasem Koran nie nakazuje kobietom zasłaniania twarzy, zaleca jedynie, żeby ubierały się skromnie. Studia w Koninie przebiegają bez problemu. Te osoby, które studiują na filologii angielskiej mówią, że poziom nauczania jest u nas wysoki, ale nauczyciele są bardzo życzliwi i tolerancyjni. Na politologii jest różnie, raz trudniej, raz lżej, ale zapamiętali dr. Piotra Ebbiga, który jest, ich zdaniem, bardzo wymagający. Erasmusowcy z Turcji wkrótce wyjadą z Konina, ale zabiorą ze sobą bardzo miłe wspomnienia i dobrą opinię o naszej uczelni. Obiecali zachęcać koleżanki i kolegów do przyjazdu na studia w PWSZ w Koninie. Cieszą się, że wielu konińskich studentów chce wyjechać na studia do Turcji. W roku akademickim 2011/2012 w PWSZ w Koninie studiowali: Ahmet Koçak, Elif Şentürk, Muhammet Kir, Damla Gül, Muhammed Turgut (Selcuk University), Can Kiliç, Ela Yilidirim, Yalçin Şerttas (Mersin University) oraz Pelin Gumuslu i Ayan Ilknur (Ondokuz Mayis University) iwa 13

14 O S O B O W O Ś C I P W Prof. nadzw. dr hab. Jacek Lewandowski Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Jest absolwentem szkoły muzycznej drugiego stopnia w klasie fortepianu. Pasjonuje go muzyka poważna jest wielbicielem twórczości Chopina, uwielbia muzykę operową. Zajmuje go także filatelistyka. Kocha morze i żeglowanie (ma wszelkie uprawnienia morskie). Poza swoją macierzystą uczelnią, gdzie po raz drugi został wybrany przez społeczność akademicką na funkcję dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, prof. nadzw. dr hab. Jacek Lewandowski realizuje swoje życie dydaktyczno-naukowe także w PWSZ w Koninie, gdzie do niedawna prowadził zajęcia z anatomii człowieka i metod obrazowania narządu ruchu, a obecnie (tylko na tyle czas pozwala) kinezjologię. Przede wszystkim kieruje Katedrą Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. 14

15 S Z W K O N I N I E Profesor Lewandowski na początku swojej pracy naukowej zajmował się badaniami rozwoju układu ruchu w okresie wewnątrzmacicznym człowieka. Wiele jego prac, które powstały we współautorstwie z prof. dr. hab. Bogusławem Mareckim, zostało opublikowanych w liczących się światowych periodykach naukowych. Równolegle prowadził i prowadzi nadal badania dotyczące kształtowania się krzywizn fizjologicznych kręgosłupa oraz jego odcinkowej ruchomości zarówno w stanach fizjologicznych, jak i patologicznych organizmu. Opracował normy krzywizn i ruchomości kręgosłupa dla populacji polskiej w wieku od 3 do 25 lat, czyli od wczesnego dzieciństwa do zakończenia procesów rozwojowych kości. Swoją wiedzę naukową wykorzystuje w praktyce, pomagając ludziom z chorobami kręgosłupa. Ma uprawnienia do wydawania certyfikatów w zakresie masażu leczniczego i limfatycznego, nadane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych. Wiele prac prof. Lewandowskiego z zakresu antropomorfologii mięśni szkieletowych jest zamieszczanych w zagranicznych czasopismach naukowych. Poza tym wyniki jego badań spondylometrycznych są często cytowane w amerykańskim czasopiśmie Spine, które znajduje się na pierwszym miejscu wśród pism ortopedycznych na świecie. Angażuje się także w działalność wielu towarzystw naukowych, między innymi Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, European Anthropological Association, Anatomische Gesellschaft in Deutschland. Od 2011 r. jest członkiem Prezydium Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk (kadencja ). Dla Konina mam czas Z Koninem prof. Lewandowski związany jest od dawna. Przed laty został skierowany przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla konińskich nauczycieli, które odbywały się w Liceum Pielęgniarskim. To musiał być jeszcze stan wojenny, bo za oknami internatu, gdzie nocowałem, stały wozy bojowe wspomina. Potem był okres pracy w Studium Nauczycielskim. Pracowałem tam rok, a potem wraz z innymi nauczycielami przeszedłem do Kolegium Nauczycielskiego, w które Studium się przekształciło. Od początku, tzn. od 1998 r., jestem pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Początkowo traktowałem Konin jedynie jako drugie miejsce pracy, ale z czasem bardzo się do niego przywiązałem. Zależało mi, by szkoła się rozwijała i wspinała na kolejne piętra. Zresztą nie tylko ja marzyłem o tym, by w Koninie powstała szkoła wyższa. Swego czasu planowaliśmy nawet, że tu będzie uniwersytet wspomina. Jasne, że to była utopia, ale odzwierciedlała zapał ludzi zatrudnionych w Kolegium, by tym kolejnym piętrem była szkoła mająca status uczelni wyższej dodaje. Uważa, że teraz jest czas, by znowu pójść o krok dalej. Myślę o nowych, atrakcyjnych kierunkach, po których absolwenci znajdą zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Dla mnie atrakcyjny jest nie ten kierunek, na który nie brakuje kandydatów, ale taki, który zapewnia absolwentom pracę tłumaczy. Zdaniem prof. Lewandowskiego fizjoterapia jest kierunkiem trafionym, bo specjaliści z tej dziedziny uzyskują uprawnienia do pracy w krajach Unii Europejskiej, USA i wielu innych, nawet najbardziej odległych, jak Meksyk czy Australia. Nasze programy studiów na fizjoterapii są kompatybilne z programami studiów na całym świecie, gdzie ten zawód jest traktowany jako medyczny. Nasz absolwent ma więc wszelkie uprawnienia do wykonywania fizjoterapeutycznych zabiegów leczniczych dodaje. W tym roku uczelnię PWSZ w Koninie opuszczają pierwsi absolwenci fizjoterapii. Prof. Lewandowski jest przekonany, że praca dla nich będzie zarówno w lecznictwie zamkniętym, jak i otwartym. Trzeba jednak myśleć o nowych, ciekawych i potrzebnych specjalnościach, jak fizjoterapeuta uzdrowiskowy, sportowy, geriatryczny i paliatywny. W całej UE jest ogromne zapotrzebowanie na takich fachowców, więc podjęcie się ich kształcenia jest ogromną szansą dla młodych ludzi, a także dla uczelni mówi prof. Lewandowski. Jego kolejnym marzeniem związanym z konińską PWSZ jest utworzenie na fizjoterapii studiów II stopnia, a także uruchomienie w katedrze nowych kierunków: zdrowie publiczne i kosmetologia. Przyznaje, że jedno z wielu jego marzeń udało się już zrealizować: wszyscy studenci fizjoterapii od tego roku akademickiego uczestniczą w dwutygodniowych zajęciach praktycznych w uzdrowiskach Kołobrzeg i Ciechocinek. Prof. dr hab. Jacek Lewandowski to człowiek niezwykle zajęty. Wiele ważnych funkcji, które sprawuje na uczelniach w Poznaniu i Koninie, a także poza nimi, powodują, że jego czas jest wypełniony szczelnie. Publikacje, które wychodzą spod jego ręki, piszą się nocą. Pomimo wszystko, dla Konina zawsze znajduję czas wyznaje z uśmiechem. To się dobrze składa, bo prof. Lewandowski, choć wymagający, jest przez studentów bardzo lubiany, dlatego na każde kolejne zajęcia czekają z niecierpliwością. Profesor pojawia się w Koninie w czwartki. Dni te wypełniają nie tylko obowiązki administracyjne, ale przede wszystkim spotkaniami ze studentami, bo przecież głównie dla nich tu przyjeżdża. Ewa Kapyszewska 15

16 16 S T U D E N C I Praktykowali w Kołobrzegu Studenci trzeciego roku fizjoterapii wybrali się do Kołobrzegu. Powodem ich wyjazdu nie była jedynie chęć wylegiwania się na plaży, ale praktyki zawodowe z fizjoterapii klinicznej, na które zostali zaproszeni przez Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA. Sanatorium specjalizuje się w leczeniu pacjentów z cukrzycą, nadciśnieniem i otyłością oraz schorzeniami tarczycy. Oferta zabiegowa jest bardzo szeroka. Podstawowe zabiegi wykonywane w ośrodku oparte są na bazie solanki i borowiny. Kuracjusze przechodzą też klimatoterapię, czyli rodzaj terapii wykorzystujący działanie naturalnych czynników klimatycznych. Ponadto doświadczony dietetyk opracowuje indywidualną dietę dla każdego pacjenta, stosownie do wymagań jednostki chorobowej. Po zapoznaniu się z personelem, zwłaszcza członkami zespołu rehabilitacyjnego, przybliżono nam strukturę, zasady funkcjonowania sanatorium, system planowania zabiegów, a także zasady elektronicznego prowadzenia dokumentacji oraz karty pacjentów. Istotnym warunkiem rozpoczęcia praktyk było też zaznajomienie się z obsługą najnowocześniejszych sprzętów rehabilitacyjnych, niezbędnych do pracy z pacjentem. Każdy dzień rozpoczynaliśmy spotkaniem z dr. n. med. Ryszardem Leszczyńskim, dyrektorem ośrodka, który nadzorował nasze praktyki. Wyjaśniał nam szczegóły funkcjonowania sanatorium, od przyjęcia pacjenta po organizację i przebieg jego leczenia, a także wskazania i przeciwwskazania dotyczące zabiegów w konkretnych jednostkach chorobowych. Podczas praktyk, pod nadzorem kadry sanatorium (w szczególności dr. Jarosława Wojciechowskiego, jednego z najlepszych specjalistów kinezyterapii), zgodnie z metodyką zabiegów fizjoterapeutycznych przeprowadzaliśmy zabiegi z fizykoterapii, kinezyterapii, prowadziliśmy gimnastykę indywidualną, a także zajęcia nordic walking. Spośród zabiegów z zakresu fizykoterapii mieliśmy do czynienia z ciepłolecznictwem (solarium, sauna fińska, fangoparafina, borowina), elektrolecznictwem (prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy diadynamiczne, prądy Kotz a), światłolecznictwem (lampa sollux, lampa bio-v, lampa solaria), wodolecznictwem (m.in. bicze szkockie, masaż podwodny, masaże wirowe kończyn, kąpiel czterokomorowa i dwukomorowa, kąpiele solankowe w basenie), leczeniem zimnem (krioterapia miejscowa), magnetoterapią. Zapoznaliśmy się także z innymi zabiegami takimi, jak: auqavibron, różnego rodzaju masażami, wykorzystaniem mat masujących, tlenoterapią, inhalacjami, muzykoterapią, ultradźwiękami, laseroterapią, a nawet stołami rehabilitacyjno-rekondycyjnymi, pozwalającymi zredukować wysiłek pacjenta do niezbędnego minimum. Dysponując zezwoleniem na korzystanie ze wszystkich zabiegów, mogliśmy przekonać się o ich działaniu osobiście. Mieliśmy niepowtarzalną możliwość zastosowania w praktyce wiedzy zdobytej na uczelni. Do dyspozycji mieliśmy najnowocześniejszy sprzęt i najlepszych specjalistów. Zdobyte umiejętności z pewnością zaprocentują w przyszłej pracy.

17 fundusz stypendialny towarzystwa samorządowego Serdecznie zapraszamy Praktyki to jednak nie tylko nauka. Kołobrzeg jest miastem o wyjątkowych walorach turystycznych, dlatego też po zajęciach korzystaliśmy z jego uroków. Całości dopełniało zakwaterowanie w pokojach z widokiem na morze. Korzystaliśmy też z ulbionej przez pacjentów formy rehabilitacji discoterapii, spokrewnionej z muzykoterapią, odbywającej się w godzinach Zadowoleni ze zdobycia nowych umiejętności, szczególne podziękowania składamy profesorowi Jackowi Lewandowskiemu za zorganizowanie praktyk w tak atrakcyjnym miejscu, doktorowi Leszczyńskiemu za przyjęcie, opiekę i cenną wiedzę oraz doktorowi Wojciechowskiemu za praktyczne wskazówki dotyczące zabiegów rehabilitacyjnych i pomoc w ich wykonywaniu. Praktyki z fizjoterapii klinicznej odbywały się w czterech grupach i obejmowały 80 godzin zajęć. Pierwsza grupa rozpoczynała zajęcia w Kołobrzegu 11 kwietnia, a ostatnia zakończyła je 5 czerwca. Katarzyna Podkońska, III rok fizjoterapii do składania wniosków o przyznanie stypendium programu Agrafka Agory, partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory Program skierowany jest do studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Jeżeli jesteś studentem PWSZ w Koninie lub zamierzasz podjąć studia na tej uczelni, mieszkasz na terenach wiejskich lub w małej miejscowości, to ubiegaj się o stypendium programu Agrafka Agory Regulamin programu oraz druk wniosku dostępne są na stronach internetowych i w Biurze Towarzystwa Samorządowego, Konin, ul. Z. Urbanowskiej 8, tel , kom lub w Biurze Pomocy Materialnej PWSZ w Koninie, ul. Przyjaźni 1, pok. 2, godz , tel Termin składania wniosków upływa 15 października 2012 r. 17

18 J Ę Z Y K I W N A T A R C I U Świat mówi do Ciebie W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie odbył się 26 stycznia Dzień Języków Obcych. Uczestnicy obejrzeli spektakl w językach angielskim i niemieckim oraz uczestniczyli w konkursach z dziedziny krajoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa. Refleksjami na temat korzyści płynących ze znajomości języków obcych podzieliła się z uczniami dr Marta Radojewska, która poprowadziła wykład Świat jest globalną wioską, mówi do ciebie, ale czy ty coś rozumiesz?. ekdar Angielski w przestrzeni publicznej Nagrody i wyróżnienia w konkursie kulturoznawczym Język angielski w przestrzeni publicznej w Polsce wręczono w Instytucie Neofilologii 17 kwietnia. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z Konina i okolic. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować wypracowanie w dowolnej formie lub nadesłać tryptyk fotograficzny dokumentujący istnienie języka angielskiego i kultury anglojęzycznej w otaczającej nas rzeczywistości. Spośród nadesłanych prac jury w składzie: dr Ewa Urbaniak-Rybicka, dr Anna Mystkowska-Wiertelak i dr Bartosz Wolski postanowiło przyznać cztery równorzędne wyróżnienia, które przypadły Joannie Dominiak (LO w Słupcy), Justynie Czupryniak (LO w Izbicy Kujawskiej) oraz Darii Molińskiej i Lidii Wilant z Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy. Nagrody główne zdobyli Juliusz Pastucha z LO w Izbicy Kujawskiej oraz Mateusz Przybylski z Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy. Prace nadesłane na tegoroczny konkurs były na dobrym poziomie językowym i artystycznym. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu będą jeszcze lepsze i przyciągną jeszcze więcej uczestników zainteresowanych językiem i kulturą krajów anglojęzycznych tymi słowami tegoroczny konkurs podsumował dr Bartosz Wolski. ekdar Znać język sąsiada Drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych z Izbicy Kujawskiej, Konina, Mogilna, Radziejowa, Słupcy, Turku, Wrześni i Zagórowa uczestniczyli 30 stycznia w drugim etapie konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych w PWSZ w Koninie. względem ekonomicznym i najważniejszego pod względem strategicznym partnera, z którym budujemy relacje na wielu płaszczyznach. Ze względu na wymiar ekonomiczny, język niemiecki jest i będzie istotny na wszystkich szczeblach funkcjonowania rynku pracy mówiła dr Anna Stolarczyk, dyrektor Instytutu Neofilologii PWSZ w Koninie. Aby skutecznie porozumiewać się z partnerem, należy starać się go zrozumieć, a jest to możliwe dzięki znajomości języka w wymiarze kodu i kompetencji kulturowej podsumowała. 18 Podczas trzech kolejnych rund drużyny odpowiadały na pytania z dziedziny kultury, historii, polityki, sportu i geografii krajów niemieckojęzycznych. Zdaniem jurorów, uczniowie byli dobrze przygotowani do konkursu, czego potwierdzeniem była konieczność dogrywki po I i II rundzie. Kompetencja interkulturowa jest niezbywalną częścią nauki języka obcego. Uni- wersalny jest niewątpliwie język angielski. Wynika to z uwarunkowań politycznych i ekonomicznych oraz postępującego procesu globalizacji. Jednak język niemiecki, ze względu na nasze położenie geograficzne, odgrywa rolę szczególną. Jest to język nie tylko sąsiada, ale największego pod Zwycięzcami konkursu zostali: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (I miejsce), Liceum Ogólnokształcące w Słupcy (II miejsce) oraz Zespół Szkół im M. Kopernika w Koninie (III miejsce). Pomysłodawcą i inicjatorem konkursu jest dr Grzegorz Pawłowski, germanista w Instytucie Neofilologii PWSZ w Koninie. ekdar

19 Zabawa i rywalizacja Tego jeszcze nie było! Tak uczestnicy i organizatorzy komentowali przebieg konkursu Językowe Show, który 17 kwietnia rozkołysał aulę Centrum Wykładowo-Dydaktycznego. Przez dwie godziny wypełniała ją wspaniała zabawa, gorąca muzyka i ostra rywalizacja. Zadaniem uczestników konkursu było zaprezentowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych, o Rosji oraz o krajach niemieckiego obszaru językowego. W pierwszej części konkursu zawodnicy przedstawili przygotowane wcześniej prezentacje, a później rozwiązywali zadania językowe i rozpoznawali utwory muzyczne, postaci oraz miejsca charakterystyczne dla danego kraju. Ogromną rolę w całym przedsięwzięciu odegrała publiczność. Ponad 500 uczniów dopingowało swoje drużyny, bawiąc się przy tym znakomicie. Mamy nadzieję, że na długo pozostaną w tym zachwycie i podejmą studia na naszej uczelni, ponieważ, jak podkreślali, impreza była świetną promocją PWSZ. Językowe Show prowadziło trio: Mirosław Jeżyk, Monika Popiołek i Paulina Rzewska, studenci politologii i zarządzania. Z podziwem patrzyliśmy, jak świetnie panowali nad rozszalałą czasami z emocji publicznością, nawet kiedy przy dźwiękach We are the champions of Queen ogłaszali, że laureatem pierwszej edycji konkursu Językowe Show został Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie. Nagrody dla zwycięzców ufundował i wręczył prof. nadz. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie. Patronat nad konkursem objęli Prezydent Miasta Konina, Starosta Powiatu Konińskiego oraz Przewodniczący Rady Miasta Konina, którzy ufundowali nagrody. Głównym sponsorem konkursu było biuro turystyczne Mondial Tours. Szczególnie gorące słowa i gratulacje skierował do uczestników i organizatorów przybyły na imprezę Igor Oszczepkov, Konsul Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, wyrażając szczere zadowolenie, że młodzież w Polsce uczy się języka rosyjskiego. Koniecznie musimy spotkać się tutaj za rok tymi słowami uczestnicy żegnali się z organizatorami, pracownikami Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. W konkursie Językowe Show wzięło udział pięć szkół ponadgimnazjalnych z Konina i powiatu konińskiego: Zespół Szkół im. M. Kopernika, Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Sylwia Dominiak 19

20 Na scenie po angielsku i niemiecku 20 Aula Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie zamieniła się 13 marca w teatr. Tego dnia odbył się bowiem w uczelni I Festiwal Teatralny Spektakli w Języku Angielskim i Niemieckim Lingua Drama, czyli Języki na Scenę. Ponieważ w ideę każdego konkursu wpisana jest rywalizacja, przedstawienia oceniało Jury złożone z wykładowców Instytutu Neofilologii, które, biorąc pod uwagę różnorodne kryteria: grę aktorów, reżyserię, scenografię i kostiumy, ogólny wyraz artystyczny oraz poprawność językową, musiało podjąć trudną decyzję o podziale nagród. Grand Prix Festiwalu przyznano zespołowi z Liceum w Izbicy Kujawskiej za spektakl O Czerwonym Kapturku w niemieckiej wersji językowej, doceniając spójność zamysłu scenicznego, dobrą grę aktorów, ciekawą scenografię i znakomity poziom językowy wykonawców. Druga nagroda, wraz z wyróżnieniem za grę aktorską, przypadła zespołowi z Liceum w Kole za przedstawienie w języku angielskim oparte na motywach musicalu Mamma Mia. Ten spektakl był również faworytem publiczności, która, oczarowana urokiem i umiejętnościami wokalnymi wykonawców oraz ciekawym wykorzystaniem multimediów, przyznała mu swoją nagrodę. Ale na tym nie koniec sukcesów silnej grupy z Koła. Ich publiczność zgarnęła jeszcze nagrodę za najgorętsze kibicowanie, a Piotr Adamek, członek zespołu, dostał nagrodę indywidualną za zabawną kreację aktorską. Trzecią nagrodę i wyróżnienie za ogólny wyraz artystyczny otrzymał zespół z I Liceum

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Zasady realizacji Programu Erasmus w Akademii Medycznej we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Rok akademicki 216/217 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Walka na języki obce. Finał Poligloty 2016

Walka na języki obce. Finał Poligloty 2016 Walka na języki obce. Finał Poligloty 2016 Poligloci 2016 to Paulina Łajkowska ze Społecznego Gimnazjum nr 8 STO (kategoria angielsko-niemiecka) i Natalia Hryszko z SG nr 4 STO (kategoria angielsko-francuska).

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015

Kalendarz wydarzeń PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015 L.p. Nazwa imprezy Termin Miejsce Organizator 1. Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 7 października 2014 r. Biuro Rektora 2. V Konferencja naukowa Kultura fizyczna stan i perspektywy 23 października

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych

Władze PWSZ w Ciechanowie. Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Władze PWSZ w Ciechanowie Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa Dziekani Wydziałów Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych 2 Struktura Uczelni: Państwowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009

WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 .... pieczęć uczelni WNIOSEK o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 1. Imię i nazwisko studenta:... 2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni:......

Bardziej szczegółowo

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016 Ankieta o Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą prezentowane zespołowi przygotowującym Ustawę 2.0. Ankieta jest anonimowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny NIP: REGON: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Humanistyczny ZASADY PRZENOSZENIA OSIĄGNIĘĆ STUDENTÓW na Wydziale Humanistycznym UMCS 1 System ECTS 1) Podstawowym dokumentem regulującym zasady

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 Warszawa, dn. 27 czerwca 2012 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2012/2013 W dniu 1 października 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów pracowników naukowo-dydaktycznych na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. 1. Stypendium Erasmus STA (wyjazd kadry naukowo-dydaktycznej)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) Collegium Polonicum w Słubicach PASJA POKONUJE GRANICE. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O COLLEGIUM

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 12 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE. z dnia 12 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 13/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie regulaminu ponadgimnazjalnego konkursu filologicznego GRA O STUDIA Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/ /2021)

Program ERASMUS+ (2015/ /2021) Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2016/2017 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) KA103_2016 OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015

Kalendarz wydarzeń PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015 L.p. Nazwa imprezy Termin Miejsce Organizator 1. Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 7 października 2014 r. Biuro Rektora 2. V Konferencja naukowa Kultura fizyczna stan i perspektywy 23 października

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata

Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata Załącznik do Uchwały Nr 103/VI/IX/2016 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 13 września 2016 r. Sprawozdanie roczne nr 4/IX/2016 z realizacji działań strategicznych Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: filologia. SPECJALNOŚĆ: filologia germańska. SPECJALIZACJA: nauczycielska (język niemiecki z językiem angielskim) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. Obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2010/11 w ramach dwukierunkowej specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki w ofercie UwB

Nowe kierunki w ofercie UwB Nowe kierunki w ofercie UwB Logistyka oraz filozofia i etyka na studiach I stopnia, a także kryminologia II stopnia to kolejne nowości w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016 zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH ul. Hutnicza 9-9A 44 100 Gliwice WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI X Egzemplarz nadzorowany Egzemplarz informacyjny Gliwice marzec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów Część I A. Informacja o Wydziale 1.1. Dane adresowe

Bardziej szczegółowo