MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;"

Transkrypt

1 1. B ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop ,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 2. B ACCESS 2007 PL / Michael R. Groh [i in.] ; tł.: Radosław Meryk, Adam Jarczyk, Zbigniew Smogur. - Gliwice : HELION, cop ,[1] s. : rys. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - ( Biblia) MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; 3. B ACCESS 2007 PL : formuły, raporty, kwerendy / Paul McFedries ; [tł. Paweł Koronkiewicz]. - Gliwice : HELION, cop s. : rys. ; 23 cm. - ( Rozwiązania w Biznesie) MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; 4. C ADDING Indonesia to the Global Projection Model / Michal Andrle [i in.]. - Washington : International Monetary Fund, [2],57 s. : wykr. ; 28 cm. - ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/253) MAKROEKONOMIA - MODELE; 5. B W ADMINISTRACJA publiczna : między polityką, prawem i ekonomią : jubileusz 10-lecia Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH / red. nauk. Joachim Osiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. ; 25 cm. UNIA EUROPEJSKA - REFORMA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA; SŁOWACJA A STREFA EURO; SŁOWACJA - POLITYKA ZAGRANICZNA; SERBIA - POLITYKA I RZĄDY; 6. B ADVANCED options trading : approaches, tools, and techniques for professional traders / Kevin M. Kraus. - New York [i in.] : McGraw-Hill, X,291,[2] s. : wykr. ; 24 cm. OPCJE (FINANSE); 1

2 7. B ADWOKATURA II Rzeczypospolitej : zagadnienia prawno-ustrojowe / Małgorzata Materniak-Pawłowska. - Poznań : Uniw.im. A.Mickiewicza. Wydaw. Naukowe, ,[1] s. ; 24 cm. - ( Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 171) ADWOKATURA - POLSKA; 8. A AFGANISTAN i Irak : ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem / Adrianna Łukaszewicz. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, , [1] s. ; 21 cm. ( Żurawia Papers / Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunków Międzyn. ; Fundacja Studiów Międzynarodowych ; Vol.15) WOJNA W IRAKU (2003- ) - ASPEKT EKONOMICZNY; WOJNA - FINANSOWANIE; PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY - STANY ZJEDNOCZONE; AFGANISTAN (INTERWENCJA AMERYKAŃSKA); AFGANISTAN - GOSPODARKA; IRAK - GOSPODARKA; 9. A AFRICAN finance in the 21st century / ed. Marc Quintyn and Geneviève Verdier. - New York : Palgrave Macmillan : International Monetary Fund, XVII,[1],320 s. : wykr. ; 22 cm. FINANSE - AFRYKA; FINANSE - AFRYKA SUB-SAHARYJSKA; BANKOWOŚĆ - AFRYKA SUB- SAHARYJSKA; 10. B AFTER the crash : designing a depression-free economy / Mason Gaffney; ed. and with an introduction by Clifford W. Cobb. - Malden : Wiley-Blackwell, IX, 217 s., 1 k. tabl. : fot. ; 24 cm. - ( Studies in Economic Reform and Social Justice) KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; CYKL KONIUNKTURALNY - TEORIA; PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; TEORIE EKONOMICZNE A GOSPODARKA; 11. B ANALIZA finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne / red. nauk. Mirosław Hamrol. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; 2

3 12. B W W ANALIZA sprawozdań finansowych : wybrane zagadnienia / Aneta Sokół [i in.]. - Warszawa : CeDeWu, s. : rys. ; 23 cm. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE - POLSKA; 13. C ANALYSIS of investments and management of portfolios / Keith C. Brown, Frank K. Reilly. - Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning, cop XXIV,1041,[2] s. : wykr. ; 25 cm. INWESTYCJE; INWESTYCJE - ANALIZA; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE; 14. B APLIKACJA sędziowska i prokuratorska : pytania i odpowiedzi / Adam Malinowski. - Warszawa : C.H.Beck, XVII, 656 s. ; 24 cm. APLIKACJA SĄDOWA - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; APLIKACJA PROKURATORSKA - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PRAWNICY - ZAWÓD - STUDIA I NAUCZANIE - POLSKA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; EGZAMINY ZAWODOWE; 15. B.97570/1 APLIKACJE prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T.1/ Katarzyna Czajkowska- Matosiuk. - Warszawa : C.H.Beck, XVII,[1],1088 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). APLIKACJA PRAWNICZA - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; EGZAMINY ZAWODOWE; 16. B.97570/2 APLIKACJE prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T.2/ Katarzyna Czajkowska- Matosiuk. - Warszawa : C.H.Beck, XIV,1072 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD- ROM). APLIKACJA PRAWNICZA - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; EGZAMINY ZAWODOWE; 17. B.97570/3 APLIKACJE prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T.3/ Katarzyna Czajkowska- Matosiuk. - Warszawa : C.H.Beck, XIV,804 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD- ROM). APLIKACJA PRAWNICZA - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; EGZAMINY ZAWODOWE; 3

4 18. B ARBITRAŻ handlowy / pod red. Andrzeja Szumańskiego. - Warszawa : C.H.Beck, XXXI,[1],1029 s. ; 25 cm. - ( System Prawa Handlowego ; t. 8) ARBITRAŻ HANDLOWY; 19. B W ARCHIWUM Morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego : w 90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk / wybór i oprac. Marian M. Drozdowski, współpraca Piotr Dwojacki. - Gdynia : Polskie Tow.Historyczne. Komisja Biografistyki : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, ,[1] s. ; 24 cm. KWIATKOWSKI, EUGENIUSZ ( ; POLITYK, DZIAŁACZ GOSPODARCZY) - ARCHIWA; POLITYKA MORSKA; POLITYKA MORSKA - POLSKA R. - ŹRÓDŁA; 20. C ATRAKCYJNOŚĆ inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008 / opracowanie pod red. Tomasza Kalinowskiego ; aut. Anna Hildebrandt [i in.]. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. : wykr. ; 30 cm. INWESTYCJE - POLSKA; WOJEWÓDZTWA - INWESTYCJE - POLSKA; REGIONY - INWESTYCJE - POLSKA; 21. A ATRAKCYJNOŚĆ Polski, Mazowsza i Warszawy : szanse skutecznej promocji / red. nauk. Ireneusz Michałków, Waldemar Piórek ; Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ; Warszawska Izba Przedsiębiorców. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. : wykr., mapy ; 21 cm. WARSZAWSKA IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW; REGIONY - POLITYKA - POLSKA; MAZOWSZE (POLSKA ; REGION); WARSZAWA (POLSKA ; AGLOMERACJA); WARSZAWA (POLSKA) - GOSPODARKA; MIASTA - PROMOCJA; 22. B AUCTION theory / Vijay Krishna. - Burlington : Elsevier/Academic Press, XI,[1],323 s. : wykr. ; 24 cm. AUKCJE - MODELE; TEORIA GIER; 4

5 23. C BACK to basis : data revisions / Fatima Cardoso, Claudia Duarte. - Lisboa : Banco de Portugal, [2], 31 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers / Banco de Portugal ; 26/2009) ANALIZA EKONOMICZNA; DANE - PRZESZUKIWANIE, ANALIZA, OCENA; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE; 24. B BADANIA rynku : jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe / Dietmar Pfaff ; [przekład z jęz. niem. Urszula Goebel]. - Warszawa : BC Edukacja, s. : rys. ; 24 cm. - ( ABC Profesjonalisty) RYNEK - BADANIE; MARKETING - BADANIA; DANE - PRZESZUKIWANIE, ANALIZA, OCENA; 25. B BANKING regulation of UK and US financial markets / Dalvinder Singh. - Surrey ; Burlington : Ashgate, cop XII, 225 s. ; 24 cm. BANKI - PRAWO - WIELKA BRYTANIA; BANKI - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; FINANSE - USŁUGI - PRAWO - WIELKA BRYTANIA; FINANSE - USŁUGI - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; BANKI - AUDITING; FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO - WIELKA BRYTANIA; FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; NADZÓR BANKOWY - PRAWO; 26. A BANKRUPTCY and the collateral channel / Efraim Benmelech, Nittai K. Bergman. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 55 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15708) BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ; 27. B BARBARZYŃCY w Europie : studia z późnego antyku i współczesnego średniowiecza / Lech A. Tyszkiewicz. - Wrocław : Uniw.Wrocławski. Wydaw., s. ; 24 cm. ( Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2964) EUROPA R.; SŁOWIANIE; BARBARZYŃCY; EUROPA - HISTORIA; 28. B BEHAVIOURAL finance / William Forbes. - Chichester : Wiley, XVI,[2],443 s. : wykr. ; 24 cm. FINANSE BEHAWIORALNE; INWESTYCJE - PSYCHOLOGIA; INWESTYCJE - DECYZJE; 5

6 29. B BEZPIECZEŃSTWO energetyczne Unii Europejskiej / Marcin Kaczmarski. - Warszawa : Wydaw.Akademickie i Profesjonalne, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Studia Europejskie) BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - UNIA EUROPEJSKA; 30. B B LGARSKATA Narodna Banka i nejnata rolâ v stopanskoto razvitie na B lgariâ : ( ) : The Bulgarian National Bank and its role in Bulgarian economic development / Oleg Nedâlkov, Lûdmila Dimova ; B lgarska narodna banka. - Sofia : Bulgarian National Bank, , [1] s. : fot. ; 23 cm. B LGARSKA NARODNA BANKA; BANKI CENTRALNE - HISTORIA; B LGARSKA NARODNA BANKA - HISTORIA; BANKI - BUŁGARIA; 31. A BŁYSKOTLIWY menedżer : co dobry menedżer wie, robi i mówi / Nic Peeling ; tł. Jarosław Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, , [2] s. : il. ; 21 cm. KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; KIEROWNICTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 32. B BULILDING financial models : the complete guide to designing, building, and applying projection models / John S.Tjia. - New York [i in.] : McGraw-Hill, XII,[2],450 s. : rys. ; 24 cm. - ( McGraw-Hill Finance & Investing) MICROSOFT EXCEL FOR WINDOWS (OPROGRAMOWANIE) - STOSOWANIE; FINANSE - MODELE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; RACHUNKOWOŚĆ - MODELE; 33. B CAPITAL and language : from the new economy to the war economy / Christian Marazzi ; introduction by Michael Hardt ; transl. by Gregory Conti. - Los Angeles : Semiotext(e), s. ; 23 cm. - ( Semiotext(e) Foreign Agents Series) CYKL KONIUNKTURALNY; KAPITALIZM; KREDYT; LIBERALIZM; GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ASPEKT EKONOMICZNY; 6

7 34. B CAPITAL ideas : the IMF and the rise of financial liberalization / Jeffrey M. Chwieroth. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, XVIII,[2],311 s. ; 23 cm. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY; FINANSE - USŁUGI - DEREGULACJA; FINANSE - POLITYKA; KREDYT - KONTROLA; KRYZYS FINANSOWY; 35. A CENTRAL bank reserves and sovereign wealth management / ed. by Arjan B. Berkelaar, Joachim Coche and Ken Nyholm. - New York [i in.] : Palgrave Macmillan, LIV,362 s. : wykr. ; 22 cm. BANKI CENTRALNE - ZARZĄDZANIE; BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; SOVEREIGN WEALTH FUNDS; ALOKACJA KAPITAŁU; REZERWY WALUTOWE; 36. B CENTRES and peripheries in banking : the historical development of financial markets / ed. by Philip L. Cottrell [i in.]. - Surrey ; Burlington : Ashgate, cop XIV, [2], 326 s. : wykr. ; 24 cm. BANKI - HISTORIA; BANKOWOŚĆ - HISTORIA - KONFERENCJE; FINANSE - INSTYTUCJE - HISTORIA; BANKI - ARCHIWA; 37. B CHANGING fortunes : the world's money and the threat to American leadership / Paul A. Volcker, Toyoo Gyohten. - New York : Time Books, cop XIX,[1],394,[1] s., [4] k. tabl. : fot. ; 24 cm. FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 38. B CO nas łączy, a co dzieli? : opinie Polaków / Wojciech Woźniak ; Polskie Forum Obywatelskie. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Wolność i Solidarność ; Nr 21) INTEGRACJA SPOŁECZNA - POLSKA - OD 1989 R; POLSKA - SOCJOLOGIA; 39. B COMMODITY options : trading and hedging volatility in the world's most lucrative market / Carley Garner and Paul Brittain. - Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, cop XXII, 260 s. : wykr. ; 24 cm. OPCJE (FINANSE); OPCJE TOWAROWE; 7

8 40. A COMPOSITION of international capital flows : a survey / Koralai Kirabaeva, Assaf Razin. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],27 s. ; 21 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15599) KAPITAŁ - PRZEPŁYW - MODELE; INWESTYCJE ZAGRANICZNE - MODELE; PŁYNNOŚĆ (EKONOMIA); 41. B CONTROLLING jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Włodzimierz Siekierski. - Warszawa : CeDeWu, s. : rys. ; 23 cm. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE; CONTROLLING; CONTROLLING - STUDIA PRZYPADKÓW; 42. B W W CONTROLLING w organizacjach pożytku publicznego : perspektywa międzynarodowa / Tomasz Dyczkowski. - Warszawa : C.H.Beck, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Finanse / Wydawnictwo C.H. Beck) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - CONTROLLING; ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - FINANSE - POLSKA; CONTROLLING; ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - ZARZĄDZANIE - POLSKA; USŁUGI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - CONTROLLING; ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - DZIAŁALNOŚĆ; 43. B CONTROLLING w przedsiębiorstwie hotelarskim / Sylwia Krajewska. - Kraków : TEXT Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. CONTROLLING; PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE - ZARZĄDZANIE; HOTELARSTWO - CONTROLLING; 44. A COOPERATIVE banking in Europe : case studies / ed. by Victorio Boscia, Alessandro Carretta and Paola Schwizer. - New York : Palgrave Macmillan, XVIII,256 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) BANKI SPÓŁDZIELCZE - EUROPA; BANKI SPÓŁDZIELCZE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 45. B COOPETITION strategy : theory, experiments and cases / ed. by Giovanni Battista Dagnino and Elena Rocco. - London ; New York : Routledge, XVIII,[2],309 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Routledge Studies in Global Competition ; 47) KONKURENCJA - STRATEGIE; ZARZĄDZANIE WIEDZĄ; 8

9 46. C COUNTERCYCLICAL macro prudential policies in a supporting role to monetary policy / Papa N'Diaye. - Washington : International Monetary Fund, [2], 22 s. : wykr. ; 28 cm. - ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/257) PIENIĄDZ - POLITYKA A CENY AKTYWÓW; CYKL KONIUNKTURALNY - PROGNOZOWANIE; 47. C COUNTERING the cycle : the effectiveness of fiscal policy in Korea / Leif Lybecker Eskesen. - Washington : International Monetary Fund, [2], 28 s. : wykr. ; 28 cm. ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/249) POLITYKA FISKALNA - KOREA POŁUDNIOWA; MAKROEKONOMIA - MODELE; KOREA POŁUDNIOWA - GOSPODARKA - MODELE; 48. B CREATIVITY, innovation and the cultural economy / ed.by Andy C. Pratt and Paul Jeffcutt. - London ; New York : Routledge, XIII,[1],280 s. ; 24 cm. - ( Routledge Studies in Global Competition ; 46) KREATYWNOŚĆ; ZARZĄDZANIE WIEDZĄ; PRZEMYSŁY KULTURY; 49. C CREDIT derivatives : systemic risks and policy options / John Kiff [i in.]. - Washington : International Monetary Fund, [2],35 s. : wykr. ; 28 cm. - ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/254) INSTRUMENTY POCHODNE KREDYTOWE; RYZYKO SYSTEMOWE; 50. B CREDIT risk assessment : the new lending system for borrowers, lenders, and investors / Clark Abrahams, Mingyuan Zhang. - Hoboken : John Wiley and Sons, XIII,[1],306 s. ; 24 cm. - ( Wiley & SAS Business Series) KREDYT - ZARZĄDZANIE; KREDYT KONSUMPCYJNY - ZARZĄDZANIE; KREDYT BANKOWY - ZARZĄDZANIE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; 51. B CRITICISM of classical political economy : Menger, Austrian economics and the German historical school / Gilles Campanoglo. - London ; New York : Routledge, XXIV,416 s. ; 24 cm. - ( Routledge Studies in the History of Economics ; 103) KLASYCZNA SZKOŁA W EKONOMII; 9

10 52. A THE CROSS-SECTION and time-series of stock and bond returns / Ralph S.J. Koijen, Hanno Lustig, Stijn Van Nieuwerburgh. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],55 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15688) AKCJE - CENY - MODELE; OBLIGACJE - MODELE; STOPA ZWROTU - MODELE; 53. A CZŁOWIEK korporacji : od normatywizmu do afirmacji własnego Ja / Maja Biernacka. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, , [1] s. ; 21 cm. INDYWIDUALIZM; TOŻSAMOŚĆ (FILOZOFIA); STOSUNKI PRACY - POLSKA; STOSUNKI PRACY - STANY ZJEDNOCZONE; KORPORACJA - STOSUNKI PRACY; 54. B W W CZYNNIKI i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Mariusz Szałański. - Warszawa : Uniw.Warszawski. Wydz.Zarządzania. Wydaw.Naukowe, s. : wykr. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA - MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO (1999- ); MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 55. B CZYNNIKI rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw / praca zbiorowa pod red. Danuty Kisperskiej-Moroń. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wydaw., s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW; 56. A THE DEGREE of judicial enforcement and credit markets : evidence from Japanese household panel data / Charles Yuji Horioka, Shizuka Sekita. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3],29 s. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15631) KREDYT KONSUMPCYJNY - JAPONIA; PRAWO CYWILNE - ASPEKT EKONOMICZNY - JAPONIA; UPADŁOŚĆ - JAPONIA; 10

11 57. A DETECTING crowded trades in currency funds / Momtchil Pojarliev, Richard M. Levich. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 36 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15698) RYNEK FINANSOWY MIĘDZYNARODOWY; KURSY WALUTOWE; AKTYWA - ZARZĄDZANIE; 58. B DO zobaczenia w poniedziałek... : wejście na rynek pracy i nie tylko / Konrad Dembczyński. - Szczecin : ECONOMICUS, s. ; 24 cm. POSZUKIWANIE PRACY - PORADNIK; ROZMOWY TELEFONICZNE - PORADNIK; 59. B DOWODY w sądowym procesie karnym : teoria i praktyka / Andrzej Gaberle. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 25 cm. - ( Biblioteka Sądowa) PRAWO KARNE PROCESOWE - DOWODY - POLSKA; DOWÓD (PRAWO) - POLSKA; 60. B "DZIŚ nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem" : o zarządzaniu kulturą i szkolnictwem wyższym / Emil Orzechowski. - Kraków : Attyka, , [1] s. ; 23 cm. - ( Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t.3 (3)) SZKOLNICTWO WYŻSZE - ZARZĄDZANIE; KULTURA - ZARZĄDZANIE; KULTURA - POLITYKA; 61. B E-BIZNES : poradnik praktyka : biznes usieciowiony / Maciej Dutko. - Gliwice : HELION, s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. - ( Onepress) HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; 62. B EDUCATING economists / ed. by David Colander and Reuven Brenner. - Ann Arbor : University of Michigan Press, cop X,294 s. ; 24 cm. EKONOMIA - STUDIA I NAUCZANIE - KONFERENCJE; 11

12 63. B W W EFEKTYWNE rachunki w zarządzaniu i bankowości / Włodzimierz Roszczynialski. - Kraków : TEXT Oficyna Wydaw., s. : rys. ; 24 cm. - ( Publikacje Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; 68) MATEMATYKA FINANSOWA; 64. B EKONOMIA : wybrane zagadnienia : przewodnik metodyczny do ćwiczeń / Edyta Drajska, Małgorzata Gawrycka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku : Fundacja Rozwoju Uniw.Gdańskiego, s. ; 24 cm. EKONOMIA - PODRĘCZNIK; 65. A W EKONOMIA zdrowia i opieki zdrowotnej / Jadwiga Suchecka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Monografie / Wolters Kluwer Polska) ZDROWIE - OCHRONA - EKONOMIKA; ZDROWIE - ASPEKT EKONOMICZNY; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE; 66. B EMERYTURY kobiet w ubezpieczeniowych systemach emerytalnych w Niemczech i w Polsce / Joanna Ratajczak-Tuchołka. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. EMERYTURA - NIEMCY, REP.FEDERALNA; EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; KOBIETY - EMERYTURA - NIEMCY, REP.FEDERALNA; KOBIETY - EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; KOBIETY - EMERYTURA; 67. B ENERGY policy of the European Union : chosen legal and political aspects and their implications for Poland / Bartłomiej Nowak. - Warszawa : Wydaw.Akademickie i Profesjonalne, s. ; 24 cm. ENERGETYKA - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; 12

13 68. A ESTIMATED impact of the Fed's mortgage-backed securities purchase program / Johannes C. Stroebel, John B.Taylor. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 30 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15626) BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.) - POLITYKA; MORTGAGE BACKED SECURITIES; 69. A ESTIMATION of de facto flexibility parameter and basket weights in evolving exchange rate regimes / Jeffrey A. Frankel, Daniel Xie. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 21 s. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15620) KURSY WALUTOWE - MODELE; 70. A ETYCZNE wymiary praw człowieka : praca zbiorowa = The ethical dimensions of human rights / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. - Warszawa : Uniw.Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydaw., s. ; 21 cm. PRAWA CZŁOWIEKA - ASPEKT RELIGIJNY - KOŚCIÓŁ KATOLICKI; PRAWA CZŁOWIEKA - ZAGADNIENIA; ETYKA - ZAGADNIENIA; FILOZOFIA - ZAGADNIENIA; 71. B THE EURO at ten : lessons and challenges : Fifth ECB Central Banking Conference, November 2008 / ed. Bartosz Maćkowiak [i in.]. - Frankfurt a.main : European Central Bank, cop s. : wykr., fot. kolor. ; 25 cm. UNIA WALUTOWA - EUROPA; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - KONFERENCJE; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; EURO-STREFA - KONFERENCJE; EURO-STREFA - ROZSZERZENIE; PIENIĄDZ - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - PIENIĄDZ - POLITYKA; 72. B EUROPEJSKA przestrzeń sądowa = L`espace judiciaire européen / red. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Robert Grzeszczak. - Wrocław : Uniw.Wrocławski. Wydaw., s. ; 24 cm. - ( Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 27) SĄDOWNICTWO - UNIA EUROPEJSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - UNIA EUROPEJSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - UNIA EUROPEJSKA; WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - UNIA EUROPEJSKA; WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - KONFERENCJE; 13

14 73. A FALLING behind the curve : a positive analysis of stop-start monetary policies and the Great Inflation / Andrew Levin, John B. Taylor. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],39 s. : rys., wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15630) INFLACJA - STANY ZJEDNOCZONE; INFLACJA - HISTORIA - STANY ZJEDNOCZONE - 20 W.; PIENIĄDZ - POLITYKA - STANY ZJEDNOCZONE; PIENIĄDZ - POLITYKA - HISTORIA - STANY ZJEDNOCZONE - 20 W; INFLACJA - MODELE; 74. B FINANCIAL economics / Chris Jones. - London ; New York : Routledge, XI, [1], 320 s. : wykr. ; 25 cm. RYNEK FINANSOWY - PODRĘCZNIK; INWESTYCJE - DECYZJE; INWESTYCJE - RYZYKO; WYCENA AKTYWÓW; ASYMETRIA INFORMACJI; INSTRUMENTY POCHODNE; KORPORACJA - FINANSE; 75. A FINANCIAL regulation after the global recession / Carlos M. Peláez and Carlos A. Peláez. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop XIV, 204 s. ; 23 cm. BANKI - PRAWO; BANKI CENTRALNE - PRAWO; BANKI A POLITYKA PAŃSTWA; PRAWO FINANSOWE; RYNEK KAPITAŁOWY - PRAWO; KRYZYS FINANSOWY A POLITYKA PAŃSTWA; 76. B THE FINANCIAL Times guide to selecting shares that perform : 10 ways to beat the stock market / Richard Koch and Leo Gough. - Harlow, England [i in.] : Prentice Hall, X,[2],212 s. : wykr. ; 23 cm. INWESTYCJE; INWESTYCJE - ANALIZA; INWESTYCJE PORTFELOWE; AKCJE; 77. B W W FINANSE / praca zbiorowa pod red. Janusza Ostaszewskiego. - Warszawa : DIFIN, s. : rys., wykr. ; 23 cm. FINANSE - PODRĘCZNIK; FINANSE - POLSKA - PODRĘCZNIK; 78. B FINANSE przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach / Maciej Ciołek. - Warszawa : CeDeWu, s. ; 24 cm. - ( ABC Przedsiębiorcy / Wydawnictwo CeDeWu) PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK; 14

15 79. B W FINANSE publiczne 2010 : tekst nowej ustawy o finansach publicznych z praktycznym omówieniem / Maciej Mekiński. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, s. ; 24 cm. FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; 80. B W FINANSOWA ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne / Krzysztof Marcinek. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna im.karola Adamieckiego w Katowicach) NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - INWESTYCJE; INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; 81. B FISCAL policy making in the European Union : an assessment of current practice and challenges / ed. by Martin Larch and João Nogueira Martins. - London ; New York : Routledge, cop XII, [2], 204 s. : wykr. ; 25 cm. FINANSE PUBLICZNE - UNIA EUROPEJSKA; FINANSE PUBLICZNE - KONFERENCJE; FINANSE PUBLICZNE - ZAGADNIENIA; FINANSE PUBLICZNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 82. C FISCAL policy shocks in the euro area and the US : an empirical assessment / Pablo Burriel [i in.]. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper / Banco de España ; No 0930) STANY ZJEDNOCZONE A STREFA EURO; EURO-STREFA - GOSPODARKA - BADANIA; VALUE AT RISK; POLITYKA FISKALNA - STREFA EURO; POLITYKA FISKALNA - STANY ZJEDNOCZONE; 83. C FISCAL stimulus to the rescue? : short-run benefits and potential long-run costs of fiscal deficits / Charles Freedman [i in.]. - Washington : International Monetary Fund, [2],40 s. : wykr. ; 28 cm. - ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/255) MAKROEKONOMIA - MODELE; POLITYKA FISKALNA - MODELE; 84. B FOOL'S gold : how unrestrained greed corrupted a dream, shattered global markets and unleashed a catastrophe / by Gillian Tett. - London : Little, Brown, XIV,338 s. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; KREDYT - ZARZĄDZANIE; KREDYT - KONTROLA; INSTRUMENTY POCHODNE; BANKI - UPADŁOŚĆ; 15

16 85. B W FOREX dla bystrzaków / Mark Galant, Brian Dolan ; [tł. Arkadiusz Romanek]. - Gliwice : HELION, cop s. : wykr. ; 24 cm. - ( Dla Bystrzaków) RYNEK WALUTOWY; TRANSAKCJE WALUTOWE; KURSY WALUTOWE; RYZYKO WALUTOWE; 86. B FOUNDATIONS of banking risk : an overview of banking, banking risks, and risk-based banking regulation / Richard Apostolik, Christopher Donohue, Peter Went ; Global Association of Risk Professionals. - Hoboken : John Wiley and Sons, XIII,[1],249,[1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) RYZYKO BANKOWE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO RYNKOWE; RYZYKO OPERACYJNE; UMOWY KAPITAŁOWE KOMITETU BAZYLEJSKIEGO; 87. C FROM Lombard Street to Avenida Paulista : foreign exchange liquidity easing in Brazil in response to the global shock of / Mark R. Stone, W. Christopher Walker, and Yosuke Yasui. - Washington : International Monetary Fund, [2],35 s. ; 28 cm. ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/259) RYNEK WALUTOWY - INTERWENCJE; BANKI CENTRALNE A KRYZYS FINANSOWY; PIENIĄDZ - POLITYKA - BRAZYLIA; 88. B FUNKCJA monitoringu w organizacji wirtualnej / Joanna Żukowska. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wydaw., ,[3] s. : rys. ; 24 cm. ( Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) ORGANIZACJA WIRTUALNA; ORGANIZACJA WIRTUALNA - MONITORING; ORGANIZACJA WIRTUALNA - MONITORING - STUDIA PRZYPADKÓW; 89. B W W FUNKCJONALNOŚĆ stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych / Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec. - Łódź : Uniw.Łódzki. Wydaw., ,[11] s. : wykr. ; 24 cm. BANKI - STRONY WEB; BANKI - STRONY WEB - FUNKCJONALNOŚĆ - POLSKA; BANKI A KLIENCI - BADANIA - POLSKA; BANKI - USŁUGI - RYNEK - POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW; 16

17 90. B FUNKCJONOWANIE międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej / Janusz Łacny. - Bydgoszcz ; Radom : Wydaw.ITE-PIB ; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Wydaw. Uczelniane, s. : wykr. kolor., mapy kolor. ; 24 cm. TRANSPORT DROGOWY - POLSKA - OD 1989 R.; TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY; TRANSPORT DROGOWY MIĘDZYNARODOWY; TRANSPORT DROGOWY - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 91. B FUNKCJONOWANIE przedsiębiorstwa hotelarskiego / praca zbiorowa pod red. Hanny Górskiej-Warsewicz i Ewa Świstak. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydaw., ,[1] s. : rys. ; 24 cm. HOTELARSTWO; HOTELARSTWO - USŁUGI; HOTELARSTWO - ZARZĄDZANIE; 92. B W W FUZJE i przejęcia : efektywność finansowa : wyniki badań zagranicznych i krajowych / Agnieszka Perepeczo. - Szczecin : Uniw.Szczeciński. Wydaw.Naukowe, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (820) 746) FUZJE; FUZJE - EFEKTYWNOŚĆ; PRZEJĘCIA; PRZEJĘCIA - EFEKTYWNOŚĆ; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 93. B W W GIEŁDA Papierów Wartościowych w Warszawie : ujęcie retrospektywne / Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. : wykr. ; 23 cm. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); ALOKACJA KAPITAŁU; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; 94. B GLOBAL bank regulation : principles and policies / Heidi Mandanis Schooner, Michael W.Taylor. - Amsterdam [i in.] : Elsevier/Academic Press, XXV,[1],326 s. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ; BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; BANKI - ZARZĄDZANIE; FINANSE - INSTYTUCJE; GLOBALIZACJA; 17

18 95. C GLOBALISATION, labour markets and international adjustment : essays in honour Palle S. Andersen / ed. by Dubravko Mihaljek. - Basel : Bank for International Settlements, VIII,181 s. : 1 fot., wykr. ; 30 cm. - ( Papers / Bank for International Settlements ; No 50) BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; GLOBALIZACJA - KONFERENCJE; RYNEK PRACY - KONFERENCJE; MIGRACJE - KONFERENCJE; OUTSOURCING; 96. B GOOD value : reflections on money, morality and an uncertain world / by Stephen Green. - London : Allen Lane, XII,207 s. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ; KAPITALIZM; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 97. B.96769/2 GOSPODARKA zapasami i magazynem. Cz.2, Zarządzanie magazynem / Katarzyna Grzybowska. - Warszawa : DIFIN, s. : il., rys. ; 23 cm. - ( Edukacja) GOSPODARKA MAGAZYNOWA - PODRĘCZNIK; 98. B GRA o Europę : negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską / Sergiusz Trzeciak. - Warszawa : Polski Inst.Spraw Międzynarodowych, s. : wykr. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - CZŁONKOSTWO (2004 R.); POLSKA A UNIA EUROPEJSKA; 99. A THE GREAT Depression analogy / Michael D. Bordo, Harold James. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [1], 30 s. ; 22 cm. ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15584) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE; 100. A THE GREAT recession and the Great Depression / Peter Temin. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],17 s. ; 22 cm. ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15645) KRYZYS GOSPODARCZY R.; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY; POLITYKA FISKALNA; 18

19 101. B.88048/2 GROSSWORTERBUCH der Wirtschafts- und Rechtssprache. Bd. 2, Polnisch-Deutsch / Agnieszka Kozieja-Dachterska. - Warszawa : C.H.Beck, VII, 713 s. : wykr. ; 25 cm. EKONOMIA - SŁOWNIK POLSKO-NIEMIECKI; PRAWO - SŁOWNIK POLSKO-NIEMIECKI; SŁOWNIK POLSKO-NIEMIECKI; 102. A GROWTH in a time of debt / Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3],25 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15639) WZROST GOSPODARCZY - MODELE; INFLACJA - MODELE; DŁUGI PUBLICZNE; ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE; 103. B HANDEL detaliczny jako pracodawca we współczesnej gospodarce / Aleksandra Grzesiuk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. HANDEL DETALICZNY - ZATRUDNIENIE; HANDEL DETALICZNY - ZATRUDNIENIE - POLSKA; ZATRUDNIENIE - POLSKA; 104. A HANDEL wewnętrzny w Polsce / red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz-Górecka ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. : wykr. ; 21 cm. HANDEL - POLSKA; HANDEL WEWNĘTRZNY - POLSKA; 105. A HIPERSKOK : rewolucja internetowa w biznesie / Tom Hayes ; [przekład Anna Kwaśniewska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; INTERNET - STOSOWANIE; MARKETING INTERNETOWY; KOMUNIKACJA INTERNETOWA; 106. A HISTORIA doktryn politycznych i prawnych : testy / Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Małgorzata Łuszczyńska ; pod red. Lecha Dubela. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 21 cm. - ( Testy) DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; 19

20 107. A HISTORIA ustroju Polski / Anna Karabowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. - ( Testy Dla Studentów) PAŃSTWO I PRAWO - HISTORIA - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; POLSKA - USTRÓJ - HISTORIA; 108. B W W HOLDING jako podmiot rachunkowości / Joanna Toborek-Mazur. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : rys. ; 24 cm. HOLDING; HOLDING - RACHUNKOWOŚĆ; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - KONSOLIDACJA; 109. B W W HOMO oeconomicus / Ireneusz Bittner. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, s. ; 23 cm. HOMO OECONOMICUS; 110. B HOW markets fail : the logic of economic calamities / John Cassidy. - London : Allen Lane, VIII,390 s. ; 24 cm. EKONOMIA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKOWOŚĆ; GIEŁDA; 111. A HUMAN capital, endogenous information acquisition, and home bias in financial markets / Isaac Ehrlich, Jong Kook Shin, Yong Yin. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 42, [20] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15668) ASYMETRIA INFORMACJI; INWESTYCJE PORTFELOWE - MODELE; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; WYCENA AKTYWÓW; AKTYWA - ZARZĄDZANIE; 112. B IMPREZY korporacyjne : jak organizaować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie / Judy Allen ; przeł. Leszek Mokrzycki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. SPOTKANIA I IMPREZY BIZNESOWE; SPOTKANIA I IMPREZY BIZNESOWE - PLANOWANIE; PUBLIC RELATIONS; 20

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie płyt CD/DVD

Zestawienie płyt CD/DVD Zestawienie płyt CD/DVD Ekonomia Księgowość finansowa Mała księgowość 2008 Gra o Wiedzę z Organizacji i Zarządzania Doskonałego Wartość Narażona na Ryzyko Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Lp. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy nauki o finansach 4 Elementy prawa 5 Makroekonomia 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE ZMIANY KLIMATYCZNE PRZYCZYNY, SKUTKI, PRZECIWDZIAŁANIE (Książki zakupione do BP w Sieradzu z dotacji WFOŚiGW w 2012 roku) Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW SGH METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ VI edycja SESJA I: 18-19.04.2009 r. 18.04.2009 r. (Sobota), Bud. A SGH, sala 8A, ul. Rakowiecka 24 09:30 10:00 Otwarcie Studiów i wręczenie

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA MARCIN ADAMEK: Bilansowe aspekty przedawnienia w zakresie podatków lokalnych w samorządowym organie podatkowym... 13 MELANIA BĄK: Ekonomiczne czynniki

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury Tytuł Autor Rok i miejsce wydania Wydawca EŚ 0001 Program SAPARD Wniosek o pomoc finansową (zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH

Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH Wykaz podręczników dopuszczonych na rok szkolny 2014/2015 KOMISJA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNYCH I LOGISTYCZNYCH TECHNIKUM - TECHNIK LOGISTYK 342[04] Typ szkoły Przedmiot klasa Wydawnictwo Tytuł Autor Laboratorium

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ADMINISTRACJA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW URUCHOMIONYCH W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE Nazwa przedmiotu Nazwisko wykładowcy Il.godz. studiów Semestr Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka Dr Janusz Karp O 9 45 I rok I poniedziałek, 12.30-14.45,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne.

Wydział Ekonomii. Kierunek: Finanse i rachunkowość. Specjalność: Doradztwo finansowe. Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne. Wydział Ekonomii Kierunek: Finanse i rachunkowość Specjalność: Doradztwo finansowe Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne Studia II stopnia Opis specjalności Podstawowym celem kształcenia na specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU PRZEDMIOTU

KARTA OPISU PRZEDMIOTU KARTA OPISU PRZEDMIOTU Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr /12 Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć. 1. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA Z 098959-BG BARAN TOMASZ Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy "obcy" to też człowiek / Tomasz Baran Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM

BHP 331.45 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -------------------------------------------------------------------------------------- WM 007859-WM BHP WM 007873-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo i higiena pracy / red. Danuta Koradecka Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2008. - 782 s. : il. ; 24 cm ISBN 83-7373-045-8 WM 007859-WM BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE ZESTAW PODRĘCZNIKÓW PRZEDMIOTY ZAWODOWE (obowiązuje w roku szkolnym 2015/2016) Zatwierdził: Data i podpis Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016. 1 Uwaga: podręczniki należy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię. studiów 2016-01-22 dr

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię. studiów 2016-01-22 dr Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i mię Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów Rok studiów wykładowcy studiów 2016-01-22 dr Dorota Klimek - Podstawy

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów Gospodarka Polskie system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomice pod redakcją naukową Ryszarda Bartkowiaka i Janusza Ostassewskiego '^ SZKOŁA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Felis- absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993), doktor nauk ekonomicznych (2001), zatrudniony w SGH od 1993r., obecnie na stanowisku starszego wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na

dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol adiunkt, absolwentka SGH, sekretarz naukowy i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, kierownik studiów podyplomowych Windykacja

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne I rok studiów, 1 semestr Moduły dla wszystkich specjalności: Lp. Nazwa modułu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo