MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;"

Transkrypt

1 1. B ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop ,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 2. B ACCESS 2007 PL / Michael R. Groh [i in.] ; tł.: Radosław Meryk, Adam Jarczyk, Zbigniew Smogur. - Gliwice : HELION, cop ,[1] s. : rys. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). - ( Biblia) MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; 3. B ACCESS 2007 PL : formuły, raporty, kwerendy / Paul McFedries ; [tł. Paweł Koronkiewicz]. - Gliwice : HELION, cop s. : rys. ; 23 cm. - ( Rozwiązania w Biznesie) MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; 4. C ADDING Indonesia to the Global Projection Model / Michal Andrle [i in.]. - Washington : International Monetary Fund, [2],57 s. : wykr. ; 28 cm. - ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/253) MAKROEKONOMIA - MODELE; 5. B W ADMINISTRACJA publiczna : między polityką, prawem i ekonomią : jubileusz 10-lecia Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH / red. nauk. Joachim Osiński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., s. ; 25 cm. UNIA EUROPEJSKA - REFORMA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA; SŁOWACJA A STREFA EURO; SŁOWACJA - POLITYKA ZAGRANICZNA; SERBIA - POLITYKA I RZĄDY; 6. B ADVANCED options trading : approaches, tools, and techniques for professional traders / Kevin M. Kraus. - New York [i in.] : McGraw-Hill, X,291,[2] s. : wykr. ; 24 cm. OPCJE (FINANSE); 1

2 7. B ADWOKATURA II Rzeczypospolitej : zagadnienia prawno-ustrojowe / Małgorzata Materniak-Pawłowska. - Poznań : Uniw.im. A.Mickiewicza. Wydaw. Naukowe, ,[1] s. ; 24 cm. - ( Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 171) ADWOKATURA - POLSKA; 8. A AFGANISTAN i Irak : ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem / Adrianna Łukaszewicz. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, , [1] s. ; 21 cm. ( Żurawia Papers / Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunków Międzyn. ; Fundacja Studiów Międzynarodowych ; Vol.15) WOJNA W IRAKU (2003- ) - ASPEKT EKONOMICZNY; WOJNA - FINANSOWANIE; PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY - STANY ZJEDNOCZONE; AFGANISTAN (INTERWENCJA AMERYKAŃSKA); AFGANISTAN - GOSPODARKA; IRAK - GOSPODARKA; 9. A AFRICAN finance in the 21st century / ed. Marc Quintyn and Geneviève Verdier. - New York : Palgrave Macmillan : International Monetary Fund, XVII,[1],320 s. : wykr. ; 22 cm. FINANSE - AFRYKA; FINANSE - AFRYKA SUB-SAHARYJSKA; BANKOWOŚĆ - AFRYKA SUB- SAHARYJSKA; 10. B AFTER the crash : designing a depression-free economy / Mason Gaffney; ed. and with an introduction by Clifford W. Cobb. - Malden : Wiley-Blackwell, IX, 217 s., 1 k. tabl. : fot. ; 24 cm. - ( Studies in Economic Reform and Social Justice) KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; CYKL KONIUNKTURALNY - TEORIA; PIENIĄDZ - POLITYKA A KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - ZAGROŻENIE I PRZECIWDZIAŁANIE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; TEORIE EKONOMICZNE A GOSPODARKA; 11. B ANALIZA finansowa przedsiębiorstwa : ujęcie sytuacyjne / red. nauk. Mirosław Hamrol. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; 2

3 12. B W W ANALIZA sprawozdań finansowych : wybrane zagadnienia / Aneta Sokół [i in.]. - Warszawa : CeDeWu, s. : rys. ; 23 cm. SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - BADANIE - POLSKA; 13. C ANALYSIS of investments and management of portfolios / Keith C. Brown, Frank K. Reilly. - Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning, cop XXIV,1041,[2] s. : wykr. ; 25 cm. INWESTYCJE; INWESTYCJE - ANALIZA; INWESTYCJE PORTFELOWE - ZARZĄDZANIE; 14. B APLIKACJA sędziowska i prokuratorska : pytania i odpowiedzi / Adam Malinowski. - Warszawa : C.H.Beck, XVII, 656 s. ; 24 cm. APLIKACJA SĄDOWA - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; APLIKACJA PROKURATORSKA - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PRAWNICY - ZAWÓD - STUDIA I NAUCZANIE - POLSKA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; EGZAMINY ZAWODOWE; 15. B.97570/1 APLIKACJE prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T.1/ Katarzyna Czajkowska- Matosiuk. - Warszawa : C.H.Beck, XVII,[1],1088 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). APLIKACJA PRAWNICZA - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; EGZAMINY ZAWODOWE; 16. B.97570/2 APLIKACJE prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T.2/ Katarzyna Czajkowska- Matosiuk. - Warszawa : C.H.Beck, XIV,1072 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD- ROM). APLIKACJA PRAWNICZA - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; EGZAMINY ZAWODOWE; 17. B.97570/3 APLIKACJE prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T.3/ Katarzyna Czajkowska- Matosiuk. - Warszawa : C.H.Beck, XIV,804 s. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD- ROM). APLIKACJA PRAWNICZA - EGZAMINY, PYTANIA - POLSKA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO - ZAGADNIENIA - POLSKA; EGZAMINY ZAWODOWE; 3

4 18. B ARBITRAŻ handlowy / pod red. Andrzeja Szumańskiego. - Warszawa : C.H.Beck, XXXI,[1],1029 s. ; 25 cm. - ( System Prawa Handlowego ; t. 8) ARBITRAŻ HANDLOWY; 19. B W ARCHIWUM Morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego : w 90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk / wybór i oprac. Marian M. Drozdowski, współpraca Piotr Dwojacki. - Gdynia : Polskie Tow.Historyczne. Komisja Biografistyki : Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, ,[1] s. ; 24 cm. KWIATKOWSKI, EUGENIUSZ ( ; POLITYK, DZIAŁACZ GOSPODARCZY) - ARCHIWA; POLITYKA MORSKA; POLITYKA MORSKA - POLSKA R. - ŹRÓDŁA; 20. C ATRAKCYJNOŚĆ inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008 / opracowanie pod red. Tomasza Kalinowskiego ; aut. Anna Hildebrandt [i in.]. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. : wykr. ; 30 cm. INWESTYCJE - POLSKA; WOJEWÓDZTWA - INWESTYCJE - POLSKA; REGIONY - INWESTYCJE - POLSKA; 21. A ATRAKCYJNOŚĆ Polski, Mazowsza i Warszawy : szanse skutecznej promocji / red. nauk. Ireneusz Michałków, Waldemar Piórek ; Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ; Warszawska Izba Przedsiębiorców. - Warszawa : ASPRA-JR Oficyna Wydaw., , [1] s. : wykr., mapy ; 21 cm. WARSZAWSKA IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW; REGIONY - POLITYKA - POLSKA; MAZOWSZE (POLSKA ; REGION); WARSZAWA (POLSKA ; AGLOMERACJA); WARSZAWA (POLSKA) - GOSPODARKA; MIASTA - PROMOCJA; 22. B AUCTION theory / Vijay Krishna. - Burlington : Elsevier/Academic Press, XI,[1],323 s. : wykr. ; 24 cm. AUKCJE - MODELE; TEORIA GIER; 4

5 23. C BACK to basis : data revisions / Fatima Cardoso, Claudia Duarte. - Lisboa : Banco de Portugal, [2], 31 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Papers / Banco de Portugal ; 26/2009) ANALIZA EKONOMICZNA; DANE - PRZESZUKIWANIE, ANALIZA, OCENA; PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE; 24. B BADANIA rynku : jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe / Dietmar Pfaff ; [przekład z jęz. niem. Urszula Goebel]. - Warszawa : BC Edukacja, s. : rys. ; 24 cm. - ( ABC Profesjonalisty) RYNEK - BADANIE; MARKETING - BADANIA; DANE - PRZESZUKIWANIE, ANALIZA, OCENA; 25. B BANKING regulation of UK and US financial markets / Dalvinder Singh. - Surrey ; Burlington : Ashgate, cop XII, 225 s. ; 24 cm. BANKI - PRAWO - WIELKA BRYTANIA; BANKI - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; FINANSE - USŁUGI - PRAWO - WIELKA BRYTANIA; FINANSE - USŁUGI - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; BANKI - AUDITING; FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO - WIELKA BRYTANIA; FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO - STANY ZJEDNOCZONE; NADZÓR BANKOWY - PRAWO; 26. A BANKRUPTCY and the collateral channel / Efraim Benmelech, Nittai K. Bergman. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 55 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15708) BANKI A PRZEDSIĘBIORSTWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UPADŁOŚĆ; 27. B BARBARZYŃCY w Europie : studia z późnego antyku i współczesnego średniowiecza / Lech A. Tyszkiewicz. - Wrocław : Uniw.Wrocławski. Wydaw., s. ; 24 cm. ( Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2964) EUROPA R.; SŁOWIANIE; BARBARZYŃCY; EUROPA - HISTORIA; 28. B BEHAVIOURAL finance / William Forbes. - Chichester : Wiley, XVI,[2],443 s. : wykr. ; 24 cm. FINANSE BEHAWIORALNE; INWESTYCJE - PSYCHOLOGIA; INWESTYCJE - DECYZJE; 5

6 29. B BEZPIECZEŃSTWO energetyczne Unii Europejskiej / Marcin Kaczmarski. - Warszawa : Wydaw.Akademickie i Profesjonalne, s. : wykr. ; 23 cm. - ( Studia Europejskie) BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE - UNIA EUROPEJSKA; 30. B B LGARSKATA Narodna Banka i nejnata rolâ v stopanskoto razvitie na B lgariâ : ( ) : The Bulgarian National Bank and its role in Bulgarian economic development / Oleg Nedâlkov, Lûdmila Dimova ; B lgarska narodna banka. - Sofia : Bulgarian National Bank, , [1] s. : fot. ; 23 cm. B LGARSKA NARODNA BANKA; BANKI CENTRALNE - HISTORIA; B LGARSKA NARODNA BANKA - HISTORIA; BANKI - BUŁGARIA; 31. A BŁYSKOTLIWY menedżer : co dobry menedżer wie, robi i mówi / Nic Peeling ; tł. Jarosław Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, , [2] s. : il. ; 21 cm. KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; KIEROWNICTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 32. B BULILDING financial models : the complete guide to designing, building, and applying projection models / John S.Tjia. - New York [i in.] : McGraw-Hill, XII,[2],450 s. : rys. ; 24 cm. - ( McGraw-Hill Finance & Investing) MICROSOFT EXCEL FOR WINDOWS (OPROGRAMOWANIE) - STOSOWANIE; FINANSE - MODELE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE; RACHUNKOWOŚĆ - MODELE; 33. B CAPITAL and language : from the new economy to the war economy / Christian Marazzi ; introduction by Michael Hardt ; transl. by Gregory Conti. - Los Angeles : Semiotext(e), s. ; 23 cm. - ( Semiotext(e) Foreign Agents Series) CYKL KONIUNKTURALNY; KAPITALIZM; KREDYT; LIBERALIZM; GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - ASPEKT EKONOMICZNY; 6

7 34. B CAPITAL ideas : the IMF and the rise of financial liberalization / Jeffrey M. Chwieroth. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, XVIII,[2],311 s. ; 23 cm. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY; FINANSE - USŁUGI - DEREGULACJA; FINANSE - POLITYKA; KREDYT - KONTROLA; KRYZYS FINANSOWY; 35. A CENTRAL bank reserves and sovereign wealth management / ed. by Arjan B. Berkelaar, Joachim Coche and Ken Nyholm. - New York [i in.] : Palgrave Macmillan, LIV,362 s. : wykr. ; 22 cm. BANKI CENTRALNE - ZARZĄDZANIE; BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; SOVEREIGN WEALTH FUNDS; ALOKACJA KAPITAŁU; REZERWY WALUTOWE; 36. B CENTRES and peripheries in banking : the historical development of financial markets / ed. by Philip L. Cottrell [i in.]. - Surrey ; Burlington : Ashgate, cop XIV, [2], 326 s. : wykr. ; 24 cm. BANKI - HISTORIA; BANKOWOŚĆ - HISTORIA - KONFERENCJE; FINANSE - INSTYTUCJE - HISTORIA; BANKI - ARCHIWA; 37. B CHANGING fortunes : the world's money and the threat to American leadership / Paul A. Volcker, Toyoo Gyohten. - New York : Time Books, cop XIX,[1],394,[1] s., [4] k. tabl. : fot. ; 24 cm. FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 38. B CO nas łączy, a co dzieli? : opinie Polaków / Wojciech Woźniak ; Polskie Forum Obywatelskie. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Wolność i Solidarność ; Nr 21) INTEGRACJA SPOŁECZNA - POLSKA - OD 1989 R; POLSKA - SOCJOLOGIA; 39. B COMMODITY options : trading and hedging volatility in the world's most lucrative market / Carley Garner and Paul Brittain. - Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, cop XXII, 260 s. : wykr. ; 24 cm. OPCJE (FINANSE); OPCJE TOWAROWE; 7

8 40. A COMPOSITION of international capital flows : a survey / Koralai Kirabaeva, Assaf Razin. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],27 s. ; 21 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15599) KAPITAŁ - PRZEPŁYW - MODELE; INWESTYCJE ZAGRANICZNE - MODELE; PŁYNNOŚĆ (EKONOMIA); 41. B CONTROLLING jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. / Włodzimierz Siekierski. - Warszawa : CeDeWu, s. : rys. ; 23 cm. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE; CONTROLLING; CONTROLLING - STUDIA PRZYPADKÓW; 42. B W W CONTROLLING w organizacjach pożytku publicznego : perspektywa międzynarodowa / Tomasz Dyczkowski. - Warszawa : C.H.Beck, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Finanse / Wydawnictwo C.H. Beck) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - CONTROLLING; ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - FINANSE - POLSKA; CONTROLLING; ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - ZARZĄDZANIE - POLSKA; USŁUGI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - CONTROLLING; ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - DZIAŁALNOŚĆ; 43. B CONTROLLING w przedsiębiorstwie hotelarskim / Sylwia Krajewska. - Kraków : TEXT Oficyna Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. CONTROLLING; PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE - ZARZĄDZANIE; HOTELARSTWO - CONTROLLING; 44. A COOPERATIVE banking in Europe : case studies / ed. by Victorio Boscia, Alessandro Carretta and Paola Schwizer. - New York : Palgrave Macmillan, XVIII,256 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) BANKI SPÓŁDZIELCZE - EUROPA; BANKI SPÓŁDZIELCZE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 45. B COOPETITION strategy : theory, experiments and cases / ed. by Giovanni Battista Dagnino and Elena Rocco. - London ; New York : Routledge, XVIII,[2],309 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Routledge Studies in Global Competition ; 47) KONKURENCJA - STRATEGIE; ZARZĄDZANIE WIEDZĄ; 8

9 46. C COUNTERCYCLICAL macro prudential policies in a supporting role to monetary policy / Papa N'Diaye. - Washington : International Monetary Fund, [2], 22 s. : wykr. ; 28 cm. - ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/257) PIENIĄDZ - POLITYKA A CENY AKTYWÓW; CYKL KONIUNKTURALNY - PROGNOZOWANIE; 47. C COUNTERING the cycle : the effectiveness of fiscal policy in Korea / Leif Lybecker Eskesen. - Washington : International Monetary Fund, [2], 28 s. : wykr. ; 28 cm. ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/249) POLITYKA FISKALNA - KOREA POŁUDNIOWA; MAKROEKONOMIA - MODELE; KOREA POŁUDNIOWA - GOSPODARKA - MODELE; 48. B CREATIVITY, innovation and the cultural economy / ed.by Andy C. Pratt and Paul Jeffcutt. - London ; New York : Routledge, XIII,[1],280 s. ; 24 cm. - ( Routledge Studies in Global Competition ; 46) KREATYWNOŚĆ; ZARZĄDZANIE WIEDZĄ; PRZEMYSŁY KULTURY; 49. C CREDIT derivatives : systemic risks and policy options / John Kiff [i in.]. - Washington : International Monetary Fund, [2],35 s. : wykr. ; 28 cm. - ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/254) INSTRUMENTY POCHODNE KREDYTOWE; RYZYKO SYSTEMOWE; 50. B CREDIT risk assessment : the new lending system for borrowers, lenders, and investors / Clark Abrahams, Mingyuan Zhang. - Hoboken : John Wiley and Sons, XIII,[1],306 s. ; 24 cm. - ( Wiley & SAS Business Series) KREDYT - ZARZĄDZANIE; KREDYT KONSUMPCYJNY - ZARZĄDZANIE; KREDYT BANKOWY - ZARZĄDZANIE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; 51. B CRITICISM of classical political economy : Menger, Austrian economics and the German historical school / Gilles Campanoglo. - London ; New York : Routledge, XXIV,416 s. ; 24 cm. - ( Routledge Studies in the History of Economics ; 103) KLASYCZNA SZKOŁA W EKONOMII; 9

10 52. A THE CROSS-SECTION and time-series of stock and bond returns / Ralph S.J. Koijen, Hanno Lustig, Stijn Van Nieuwerburgh. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],55 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15688) AKCJE - CENY - MODELE; OBLIGACJE - MODELE; STOPA ZWROTU - MODELE; 53. A CZŁOWIEK korporacji : od normatywizmu do afirmacji własnego Ja / Maja Biernacka. - Warszawa : Wydaw.Naukowe SCHOLAR, , [1] s. ; 21 cm. INDYWIDUALIZM; TOŻSAMOŚĆ (FILOZOFIA); STOSUNKI PRACY - POLSKA; STOSUNKI PRACY - STANY ZJEDNOCZONE; KORPORACJA - STOSUNKI PRACY; 54. B W W CZYNNIKI i bariery rozwoju przedsiębiorstw na Mazowszu / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Mariusz Szałański. - Warszawa : Uniw.Warszawski. Wydz.Zarządzania. Wydaw.Naukowe, s. : wykr. ; 24 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ; PRZEDSIĘBIORSTWO - POLSKA - MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO (1999- ); MAZOWIECKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 55. B CZYNNIKI rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw / praca zbiorowa pod red. Danuty Kisperskiej-Moroń. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wydaw., s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW; 56. A THE DEGREE of judicial enforcement and credit markets : evidence from Japanese household panel data / Charles Yuji Horioka, Shizuka Sekita. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3],29 s. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15631) KREDYT KONSUMPCYJNY - JAPONIA; PRAWO CYWILNE - ASPEKT EKONOMICZNY - JAPONIA; UPADŁOŚĆ - JAPONIA; 10

11 57. A DETECTING crowded trades in currency funds / Momtchil Pojarliev, Richard M. Levich. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 36 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15698) RYNEK FINANSOWY MIĘDZYNARODOWY; KURSY WALUTOWE; AKTYWA - ZARZĄDZANIE; 58. B DO zobaczenia w poniedziałek... : wejście na rynek pracy i nie tylko / Konrad Dembczyński. - Szczecin : ECONOMICUS, s. ; 24 cm. POSZUKIWANIE PRACY - PORADNIK; ROZMOWY TELEFONICZNE - PORADNIK; 59. B DOWODY w sądowym procesie karnym : teoria i praktyka / Andrzej Gaberle. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 25 cm. - ( Biblioteka Sądowa) PRAWO KARNE PROCESOWE - DOWODY - POLSKA; DOWÓD (PRAWO) - POLSKA; 60. B "DZIŚ nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem" : o zarządzaniu kulturą i szkolnictwem wyższym / Emil Orzechowski. - Kraków : Attyka, , [1] s. ; 23 cm. - ( Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t.3 (3)) SZKOLNICTWO WYŻSZE - ZARZĄDZANIE; KULTURA - ZARZĄDZANIE; KULTURA - POLITYKA; 61. B E-BIZNES : poradnik praktyka : biznes usieciowiony / Maciej Dutko. - Gliwice : HELION, s. : il., rys., wykr. ; 24 cm. - ( Onepress) HANDEL ELEKTRONICZNY - PORADNIK; GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; 62. B EDUCATING economists / ed. by David Colander and Reuven Brenner. - Ann Arbor : University of Michigan Press, cop X,294 s. ; 24 cm. EKONOMIA - STUDIA I NAUCZANIE - KONFERENCJE; 11

12 63. B W W EFEKTYWNE rachunki w zarządzaniu i bankowości / Włodzimierz Roszczynialski. - Kraków : TEXT Oficyna Wydaw., s. : rys. ; 24 cm. - ( Publikacje Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; 68) MATEMATYKA FINANSOWA; 64. B EKONOMIA : wybrane zagadnienia : przewodnik metodyczny do ćwiczeń / Edyta Drajska, Małgorzata Gawrycka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku : Fundacja Rozwoju Uniw.Gdańskiego, s. ; 24 cm. EKONOMIA - PODRĘCZNIK; 65. A W EKONOMIA zdrowia i opieki zdrowotnej / Jadwiga Suchecka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, , [1] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Monografie / Wolters Kluwer Polska) ZDROWIE - OCHRONA - EKONOMIKA; ZDROWIE - ASPEKT EKONOMICZNY; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE; 66. B EMERYTURY kobiet w ubezpieczeniowych systemach emerytalnych w Niemczech i w Polsce / Joanna Ratajczak-Tuchołka. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. EMERYTURA - NIEMCY, REP.FEDERALNA; EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; KOBIETY - EMERYTURA - NIEMCY, REP.FEDERALNA; KOBIETY - EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; KOBIETY - EMERYTURA; 67. B ENERGY policy of the European Union : chosen legal and political aspects and their implications for Poland / Bartłomiej Nowak. - Warszawa : Wydaw.Akademickie i Profesjonalne, s. ; 24 cm. ENERGETYKA - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; 12

13 68. A ESTIMATED impact of the Fed's mortgage-backed securities purchase program / Johannes C. Stroebel, John B.Taylor. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 30 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15626) BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.) - POLITYKA; MORTGAGE BACKED SECURITIES; 69. A ESTIMATION of de facto flexibility parameter and basket weights in evolving exchange rate regimes / Jeffrey A. Frankel, Daniel Xie. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3], 21 s. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15620) KURSY WALUTOWE - MODELE; 70. A ETYCZNE wymiary praw człowieka : praca zbiorowa = The ethical dimensions of human rights / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. - Warszawa : Uniw.Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydaw., s. ; 21 cm. PRAWA CZŁOWIEKA - ASPEKT RELIGIJNY - KOŚCIÓŁ KATOLICKI; PRAWA CZŁOWIEKA - ZAGADNIENIA; ETYKA - ZAGADNIENIA; FILOZOFIA - ZAGADNIENIA; 71. B THE EURO at ten : lessons and challenges : Fifth ECB Central Banking Conference, November 2008 / ed. Bartosz Maćkowiak [i in.]. - Frankfurt a.main : European Central Bank, cop s. : wykr., fot. kolor. ; 25 cm. UNIA WALUTOWA - EUROPA; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA - KONFERENCJE; UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; EURO-STREFA - KONFERENCJE; EURO-STREFA - ROZSZERZENIE; PIENIĄDZ - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - PIENIĄDZ - POLITYKA; 72. B EUROPEJSKA przestrzeń sądowa = L`espace judiciaire européen / red. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Robert Grzeszczak. - Wrocław : Uniw.Wrocławski. Wydaw., s. ; 24 cm. - ( Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 27) SĄDOWNICTWO - UNIA EUROPEJSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - UNIA EUROPEJSKA; PRAWO CYWILNE PROCESOWE - UNIA EUROPEJSKA; WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - UNIA EUROPEJSKA; WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - KONFERENCJE; 13

14 73. A FALLING behind the curve : a positive analysis of stop-start monetary policies and the Great Inflation / Andrew Levin, John B. Taylor. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],39 s. : rys., wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15630) INFLACJA - STANY ZJEDNOCZONE; INFLACJA - HISTORIA - STANY ZJEDNOCZONE - 20 W.; PIENIĄDZ - POLITYKA - STANY ZJEDNOCZONE; PIENIĄDZ - POLITYKA - HISTORIA - STANY ZJEDNOCZONE - 20 W; INFLACJA - MODELE; 74. B FINANCIAL economics / Chris Jones. - London ; New York : Routledge, XI, [1], 320 s. : wykr. ; 25 cm. RYNEK FINANSOWY - PODRĘCZNIK; INWESTYCJE - DECYZJE; INWESTYCJE - RYZYKO; WYCENA AKTYWÓW; ASYMETRIA INFORMACJI; INSTRUMENTY POCHODNE; KORPORACJA - FINANSE; 75. A FINANCIAL regulation after the global recession / Carlos M. Peláez and Carlos A. Peláez. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, cop XIV, 204 s. ; 23 cm. BANKI - PRAWO; BANKI CENTRALNE - PRAWO; BANKI A POLITYKA PAŃSTWA; PRAWO FINANSOWE; RYNEK KAPITAŁOWY - PRAWO; KRYZYS FINANSOWY A POLITYKA PAŃSTWA; 76. B THE FINANCIAL Times guide to selecting shares that perform : 10 ways to beat the stock market / Richard Koch and Leo Gough. - Harlow, England [i in.] : Prentice Hall, X,[2],212 s. : wykr. ; 23 cm. INWESTYCJE; INWESTYCJE - ANALIZA; INWESTYCJE PORTFELOWE; AKCJE; 77. B W W FINANSE / praca zbiorowa pod red. Janusza Ostaszewskiego. - Warszawa : DIFIN, s. : rys., wykr. ; 23 cm. FINANSE - PODRĘCZNIK; FINANSE - POLSKA - PODRĘCZNIK; 78. B FINANSE przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach / Maciej Ciołek. - Warszawa : CeDeWu, s. ; 24 cm. - ( ABC Przedsiębiorcy / Wydawnictwo CeDeWu) PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - PODRĘCZNIK; 14

15 79. B W FINANSE publiczne 2010 : tekst nowej ustawy o finansach publicznych z praktycznym omówieniem / Maciej Mekiński. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, s. ; 24 cm. FINANSE PUBLICZNE - PRAWO - POLSKA; 80. B W FINANSOWA ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne / Krzysztof Marcinek. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna im.karola Adamieckiego w Katowicach) NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - INWESTYCJE; INWESTYCJE - EFEKTYWNOŚĆ; 81. B FISCAL policy making in the European Union : an assessment of current practice and challenges / ed. by Martin Larch and João Nogueira Martins. - London ; New York : Routledge, cop XII, [2], 204 s. : wykr. ; 25 cm. FINANSE PUBLICZNE - UNIA EUROPEJSKA; FINANSE PUBLICZNE - KONFERENCJE; FINANSE PUBLICZNE - ZAGADNIENIA; FINANSE PUBLICZNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 82. C FISCAL policy shocks in the euro area and the US : an empirical assessment / Pablo Burriel [i in.]. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper / Banco de España ; No 0930) STANY ZJEDNOCZONE A STREFA EURO; EURO-STREFA - GOSPODARKA - BADANIA; VALUE AT RISK; POLITYKA FISKALNA - STREFA EURO; POLITYKA FISKALNA - STANY ZJEDNOCZONE; 83. C FISCAL stimulus to the rescue? : short-run benefits and potential long-run costs of fiscal deficits / Charles Freedman [i in.]. - Washington : International Monetary Fund, [2],40 s. : wykr. ; 28 cm. - ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/255) MAKROEKONOMIA - MODELE; POLITYKA FISKALNA - MODELE; 84. B FOOL'S gold : how unrestrained greed corrupted a dream, shattered global markets and unleashed a catastrophe / by Gillian Tett. - London : Little, Brown, XIV,338 s. ; 24 cm. KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; KREDYT - ZARZĄDZANIE; KREDYT - KONTROLA; INSTRUMENTY POCHODNE; BANKI - UPADŁOŚĆ; 15

16 85. B W FOREX dla bystrzaków / Mark Galant, Brian Dolan ; [tł. Arkadiusz Romanek]. - Gliwice : HELION, cop s. : wykr. ; 24 cm. - ( Dla Bystrzaków) RYNEK WALUTOWY; TRANSAKCJE WALUTOWE; KURSY WALUTOWE; RYZYKO WALUTOWE; 86. B FOUNDATIONS of banking risk : an overview of banking, banking risks, and risk-based banking regulation / Richard Apostolik, Christopher Donohue, Peter Went ; Global Association of Risk Professionals. - Hoboken : John Wiley and Sons, XIII,[1],249,[1] s. : wykr. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) RYZYKO BANKOWE; RYZYKO - ZARZĄDZANIE; RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO RYNKOWE; RYZYKO OPERACYJNE; UMOWY KAPITAŁOWE KOMITETU BAZYLEJSKIEGO; 87. C FROM Lombard Street to Avenida Paulista : foreign exchange liquidity easing in Brazil in response to the global shock of / Mark R. Stone, W. Christopher Walker, and Yosuke Yasui. - Washington : International Monetary Fund, [2],35 s. ; 28 cm. ( Working Paper / International Monetary Fund ; WP/09/259) RYNEK WALUTOWY - INTERWENCJE; BANKI CENTRALNE A KRYZYS FINANSOWY; PIENIĄDZ - POLITYKA - BRAZYLIA; 88. B FUNKCJA monitoringu w organizacji wirtualnej / Joanna Żukowska. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wydaw., ,[3] s. : rys. ; 24 cm. ( Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) ORGANIZACJA WIRTUALNA; ORGANIZACJA WIRTUALNA - MONITORING; ORGANIZACJA WIRTUALNA - MONITORING - STUDIA PRZYPADKÓW; 89. B W W FUNKCJONALNOŚĆ stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych / Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibińska, Wioletta Krawiec. - Łódź : Uniw.Łódzki. Wydaw., ,[11] s. : wykr. ; 24 cm. BANKI - STRONY WEB; BANKI - STRONY WEB - FUNKCJONALNOŚĆ - POLSKA; BANKI A KLIENCI - BADANIA - POLSKA; BANKI - USŁUGI - RYNEK - POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW; 16

17 90. B FUNKCJONOWANIE międzynarodowego transportu drogowego ładunków w gospodarce globalnej / Janusz Łacny. - Bydgoszcz ; Radom : Wydaw.ITE-PIB ; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Wydaw. Uczelniane, s. : wykr. kolor., mapy kolor. ; 24 cm. TRANSPORT DROGOWY - POLSKA - OD 1989 R.; TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY; TRANSPORT DROGOWY MIĘDZYNARODOWY; TRANSPORT DROGOWY - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; 91. B FUNKCJONOWANIE przedsiębiorstwa hotelarskiego / praca zbiorowa pod red. Hanny Górskiej-Warsewicz i Ewa Świstak. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydaw., ,[1] s. : rys. ; 24 cm. HOTELARSTWO; HOTELARSTWO - USŁUGI; HOTELARSTWO - ZARZĄDZANIE; 92. B W W FUZJE i przejęcia : efektywność finansowa : wyniki badań zagranicznych i krajowych / Agnieszka Perepeczo. - Szczecin : Uniw.Szczeciński. Wydaw.Naukowe, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (820) 746) FUZJE; FUZJE - EFEKTYWNOŚĆ; PRZEJĘCIA; PRZEJĘCIA - EFEKTYWNOŚĆ; PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE; 93. B W W GIEŁDA Papierów Wartościowych w Warszawie : ujęcie retrospektywne / Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. : wykr. ; 23 cm. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); ALOKACJA KAPITAŁU; GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH; 94. B GLOBAL bank regulation : principles and policies / Heidi Mandanis Schooner, Michael W.Taylor. - Amsterdam [i in.] : Elsevier/Academic Press, XXV,[1],326 s. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ; BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; BANKI - ZARZĄDZANIE; FINANSE - INSTYTUCJE; GLOBALIZACJA; 17

18 95. C GLOBALISATION, labour markets and international adjustment : essays in honour Palle S. Andersen / ed. by Dubravko Mihaljek. - Basel : Bank for International Settlements, VIII,181 s. : 1 fot., wykr. ; 30 cm. - ( Papers / Bank for International Settlements ; No 50) BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; GLOBALIZACJA - KONFERENCJE; RYNEK PRACY - KONFERENCJE; MIGRACJE - KONFERENCJE; OUTSOURCING; 96. B GOOD value : reflections on money, morality and an uncertain world / by Stephen Green. - London : Allen Lane, XII,207 s. ; 24 cm. BANKOWOŚĆ; KAPITALIZM; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 97. B.96769/2 GOSPODARKA zapasami i magazynem. Cz.2, Zarządzanie magazynem / Katarzyna Grzybowska. - Warszawa : DIFIN, s. : il., rys. ; 23 cm. - ( Edukacja) GOSPODARKA MAGAZYNOWA - PODRĘCZNIK; 98. B GRA o Europę : negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską / Sergiusz Trzeciak. - Warszawa : Polski Inst.Spraw Międzynarodowych, s. : wykr. ; 24 cm. UNIA EUROPEJSKA - CZŁONKOSTWO (2004 R.); POLSKA A UNIA EUROPEJSKA; 99. A THE GREAT Depression analogy / Michael D. Bordo, Harold James. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [1], 30 s. ; 22 cm. ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15584) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE; 100. A THE GREAT recession and the Great Depression / Peter Temin. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],17 s. ; 22 cm. ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15645) KRYZYS GOSPODARCZY R.; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY; POLITYKA FISKALNA; 18

19 101. B.88048/2 GROSSWORTERBUCH der Wirtschafts- und Rechtssprache. Bd. 2, Polnisch-Deutsch / Agnieszka Kozieja-Dachterska. - Warszawa : C.H.Beck, VII, 713 s. : wykr. ; 25 cm. EKONOMIA - SŁOWNIK POLSKO-NIEMIECKI; PRAWO - SŁOWNIK POLSKO-NIEMIECKI; SŁOWNIK POLSKO-NIEMIECKI; 102. A GROWTH in a time of debt / Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3],25 s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15639) WZROST GOSPODARCZY - MODELE; INFLACJA - MODELE; DŁUGI PUBLICZNE; ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE; 103. B HANDEL detaliczny jako pracodawca we współczesnej gospodarce / Aleksandra Grzesiuk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., , [1] s. : wykr. ; 24 cm. HANDEL DETALICZNY - ZATRUDNIENIE; HANDEL DETALICZNY - ZATRUDNIENIE - POLSKA; ZATRUDNIENIE - POLSKA; 104. A HANDEL wewnętrzny w Polsce / red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz-Górecka ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. : wykr. ; 21 cm. HANDEL - POLSKA; HANDEL WEWNĘTRZNY - POLSKA; 105. A HIPERSKOK : rewolucja internetowa w biznesie / Tom Hayes ; [przekład Anna Kwaśniewska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. GOSPODARKA ELEKTRONICZNA - PORADNIK; INTERNET - STOSOWANIE; MARKETING INTERNETOWY; KOMUNIKACJA INTERNETOWA; 106. A HISTORIA doktryn politycznych i prawnych : testy / Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Małgorzata Łuszczyńska ; pod red. Lecha Dubela. - Warszawa : LexisNexis, , [1] s. ; 21 cm. - ( Testy) DOKTRYNY POLITYCZNE I PRAWNE - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; 19

20 107. A HISTORIA ustroju Polski / Anna Karabowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 21 cm. - ( Testy Dla Studentów) PAŃSTWO I PRAWO - HISTORIA - EGZAMINY, PYTANIA; PRAWO - EGZAMINY, PYTANIA; POLSKA - USTRÓJ - HISTORIA; 108. B W W HOLDING jako podmiot rachunkowości / Joanna Toborek-Mazur. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. : rys. ; 24 cm. HOLDING; HOLDING - RACHUNKOWOŚĆ; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - KONSOLIDACJA; 109. B W W HOMO oeconomicus / Ireneusz Bittner. - Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, s. ; 23 cm. HOMO OECONOMICUS; 110. B HOW markets fail : the logic of economic calamities / John Cassidy. - London : Allen Lane, VIII,390 s. ; 24 cm. EKONOMIA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; PIENIĄDZ - POLITYKA; BANKOWOŚĆ; GIEŁDA; 111. A HUMAN capital, endogenous information acquisition, and home bias in financial markets / Isaac Ehrlich, Jong Kook Shin, Yong Yin. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4], 42, [20] s. : wykr. ; 22 cm. - ( Working Paper / National Bureau of Economic Research ; 15668) ASYMETRIA INFORMACJI; INWESTYCJE PORTFELOWE - MODELE; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; WYCENA AKTYWÓW; AKTYWA - ZARZĄDZANIE; 112. B IMPREZY korporacyjne : jak organizaować eventy biznesowe i za ich pomocą stymulować wzrost w firmie / Judy Allen ; przeł. Leszek Mokrzycki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm. SPOTKANIA I IMPREZY BIZNESOWE; SPOTKANIA I IMPREZY BIZNESOWE - PLANOWANIE; PUBLIC RELATIONS; 20

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA; 1. A.71478 ADMINISTRACJA publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXI, 215 s. ; 21 cm.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; 1. B.110955 10 przykazań propagandy / Brian Anse Patrick ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 232 s. ; 21 cm. - ( Onepress Power) PROPAGANDA; PROPAGANDA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK;

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK; 1. B.109179 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się : zdobądź fortunę i zarządzaj majątkiem : fortuna w pigułce 50 inspirujących książek w jednej / Tom Butler-Bowdon ; [tł. Jakub Góralczyk]. - Gliwice

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo