SBTengine. Instrukcja użytkowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SBTengine. Instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 SBTengine Instrukcja użytkowania M14005 GenDx Telefon: Strona internetowa: Adres: Yalelaan CM Utrecht Holandia M SBTN-IFU-V

2 1 Przeznaczenie SBTengine to pakiet oprogramowania służący do analizy sekwencji DNA oraz identyfikacji alleli antygenów zgodności tkankowej (HLA) w wysokiej rozdzielczości. Dane sekwencji otrzymuje się za pomocą odczynników w procedurze bezpośredniego sekwencjonowania HLA (tzw. metoda SBT). Oprogramowanie SBTengine jest przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, takich jak technicy laboratoryjni czy lekarze, których kompetencje są zgodne ze specyfikacjami EFI lub ASHI lub którzy odbyli szkolenie w zakresie typowania HLA lub sekwencjonowania DNA w laboratoriach diagnostycznych akredytowanych przez EFI lub ASHI. 1.1 Objaśnienia symboli Legalny producent Numer materiału Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro Zapoznaj się z instrukcją użytkowania 1.2 Ograniczenia w zastosowaniu produktu W celu uzyskania optymalnej wydajności oprogramowania SBTengine należy je uruchomić na komputerze spełniającym minimalne wymagania systemowe (podane w rozdziale 2.1 Wymagania systemowe ). Należy pamiętać, że wskutek niewłaściwego użycia filtrów lub funkcji oprogramowania SBTengine mogą nastąpić zmiany w wygenerowanych danych. Aktualizacje oprogramowania zostaną udostępnione m.in. w celu dostarczenia najbardziej aktualnej referencyjnej bazy danych. Regularna aktualizacja wersji oprogramowania jest zatem wysoce zalecana. Przyporządkowanie genotypu(ów) może się różnić, jeżeli dane zostały zanalizowane za pomocą różnych wersji oprogramowania. SBTengine jest wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro (IVD). Otrzymane dane muszą zostać zweryfikowane przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, takich jak technicy laboratoryjni czy lekarze, których kompetencje są zgodne ze specyfikacjami EFI lub ASHI lub którzy odbyli szkolenie w zakresie typowania HLA lub sekwencjonowania DNA w laboratoriach diagnostycznych akredytowanych przez EFI lub ASHI. Dane wygenerowane przez SBTengine nie służą do wyciągania ostatecznych wniosków ani stawiania ostatecznej diagnozy w jakiejkolwiek formie. Niewłaściwe korzystanie z oprogramowania SBTengine, w tym, między innymi, dokonywanie nieautoryzowanych zmian w bazie referencyjnej lub używanie fałszywej licencji, może skutkować wystąpieniem istotnych, niepotwierdzonych przez GenDx zmian, za które spółka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej. Zmiany te mogą doprowadzić, między innymi, do błędnej analizy i uwierzytelnienia danych lub wystąpienia skutków prawnych oraz gromadzenia niekompletnych danych. 1.3 Pomoc techniczna W celu uzyskania pomocy technicznej oraz szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem GenDx (www.gendx.com) lub naszym działem wsparcia technicznego GenDx, wysyłając wiadomość na adres lub dzwoniąc pod numer +31 (0) M SBTN-IFU-V

3 2 Instalowanie oprogramowania SBTengine oraz licencji 2.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe Windows Vista, Windows 7 2 GB RAM 80 MB wolnego miejsca na dysku Połączenie sieciowe umożliwiające transmisję danych TCP/IP z wykorzystaniem portu Microsoft.NET framework 2.0 Zalecane wymagania systemowe Windows 7 2 GB RAM Połączenie internetowe umożliwiające sprawdzenie poprawności licencji oraz pobieranie automatycznych aktualizacji 250 MB wolnego miejsca na dysku Microsoft.NET framework 2.0 M SBTN-IFU-V

4 2.2 Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji oprogramowania i licencji Użytkownik posiadający poprzednią wersję oprogramowania SBTengine powinien ją wcześniej usunąć z poziomu panelu sterowania. Ponadto, należy usunąć plik licence.ldf (jest to plik używany w poprzednim systemie licencjonowania). W systemie Windows XP plik ten znajduje się w katalogu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GenDx\Shared\Licensing. We wszystkich pozostałych wersjach systemu Windows plik ten można znaleźć w katalogu C:\ProgramData\GenDx\Shared\Licensing. 1. SBTengine należy zainstalować, korzystając z łącza dostarczonego przez zespół wsparcia technicznego. 2. Oprogramowanie należy zainstalować po rozpakowaniu pliku SBTengine.zip. W dalszej kolejności należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Oprogramowanie SBTengine zostanie uruchomione automatycznie. 3. W przypadku uruchomienia oprogramowania SBTengine po raz pierwszy system poprosi o wprowadzenie w odpowiednim polu klucza licencyjnego produktu dostarczonego przez GenDx. Jeżeli użytkownik nie posiada takiego klucza, powinien skontaktować się z lokalnym zespołem wsparcia technicznego. 4. Po pierwszym uruchomieniu system poprosi o wprowadzenie danych użytkownika oraz hasła. Aby to zrobić, należy użyć ustawień administratora. Użytkownik: admin Hasło: GenDx (z rozróżnieniem wielkich i małych liter!) 5. Kliknąć przycisk [Administration] (Administracja): 6. Teraz można dodawać nowych użytkowników, edytować bieżących i przydzielać ich do poziomów edycji/kontroli (część zawiera opis hierarchii poziomów uprawnień). Po dodaniu wszystkich użytkowników nacisnąć przycisk Quit (Zamknij). 7. Zamknąć oprogramowanie SBTengine. 8. Otworzyć program ponownie i zalogować się jako odpowiedni użytkownik. M SBTN-IFU-V

5 2.2.2 Hierarchia poziomów uprawnień Po uruchomieniu po raz pierwszy system poprosi o wprowadzenie danych użytkownika oraz hasła. Aby to zrobić, należy użyć ustawień administratora. Użytkownik: admin Hasło: GenDx (z rozróżnieniem wielkich i małych liter!) Można teraz dodawać nowych użytkowników, edytować bieżących i przydzielać ich do poziomów edycji/kontroli. Oprogramowanie SBTengine obsługuje 3 poziomy uprawnień: Administrator (Administrator), First Reviewer (Pierwszy kontroler) i Final Reviewer (Kontroler końcowy). 1. Administrator (admin) Administrator nie ma dostępu do żadnych danych. Administrator może jedynie tworzyć konta użytkowników i ustalać (lub zmieniać) poziom ich uprawnień. 2. Pierwszy kontroler Pierwszy kontroler może analizować, edytować i zatwierdzać wszystkie nieprzetworzone dane, które jeszcze nie zostały zatwierdzone. Pierwszy kontroler może również analizować, edytować oraz zatwierdzać wszystkie nieprzetworzone dane, które zostały zatwierdzone przez innych pierwszych kontrolerów (włącznie z nim samym). Użytkownik ten pracuje na dwóch poziomach: - Workfolder (Folder roboczy) to lista zadań na dany dzień, która umożliwia dostęp do wszystkich nieprzetworzonych danych. Po zatwierdzeniu dane zostają przeniesione na poziom kontrolera końcowego. - Approved (Zatwierdzono) ten poziom umożliwia dostęp do wszystkich danych zatwierdzonych przez pierwszych kontrolerów. Pozwala to na sprawdzenie i edycję danych zatwierdzonych przez użytkownika oraz wszystkich użytkowników o tych samych uprawnieniach. 3. Kontroler końcowy Kontroler końcowy może analizować, edytować oraz zatwierdzać wszystkie dane, które zostały zatwierdzone przez pierwszych kontrolerów. Kontroler końcowy może również analizować, edytować oraz zatwierdzać wszystkie dane, które zostały zatwierdzone przez innych kontrolerów końcowych (włącznie z nim samym). Użytkownik ten pracuje na dwóch poziomach: - Workfolder (Folder roboczy) to lista na dany dzień, która umożliwia dostęp do wszystkich danych zatwierdzonych przez pierwszych kontrolerów. - Approved (Zatwierdzono) ten poziom umożliwia dostęp do wszystkich danych zatwierdzonych przez któregokolwiek z kontrolerów końcowych. Pozwala to na sprawdzenie i edycję danych zatwierdzonych przez użytkownika oraz wszystkich użytkowników o tych samych uprawnieniach. Proces ten można podsumować w następujący sposób: Administrator: Może wyłącznie tworzyć konta użytkowników i ustalać/zmieniać przypisany do nich poziom uprawnień. Nie ma dostępu do żadnych danych sekwencji. Poziom uprawnień użytkownika: Poziom dostępu: Dane: Lista zadań dla pierwszego kontrolera Nieprzetworzone dane Pierwszy kontroler (First reviewer) Zatwierdzono przez Lista zadań dla pierwszego kontrolera kontrolera końcowego Zatwierdzone dane (przez pierwszego kontrolera) Kontroler końcowy (Final reviewer) Przepływ danych Zatwierdzenie Dostęp do danych Zatwierdzono przez kontrolera końcowego Dane zatwierdzone ostatecznie M SBTN-IFU-V

6 2.2.3 Instalacja licencji oprogramowania SBTengine na komputerach bez dostępu do Internetu Aby zainstalować oprogramowanie SBTengine na komputerach bez dostępu do Internetu, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 1. Uruchomić oprogramowanie SBTengine. Pojawi się okno aktywacji licencji: 2. Jeżeli system nie wykryje połączenia z Internetem, widoczny będzie również następujący komunikat: 3. Nacisnąć No (Nie) w przypadku braku połączenia z Internetem. 4. Następnie zostanie wyświetlone okno z ID komputera wygenerowanym przez oprogramowanie SBTengine (ID składa się z nazwy komputera oraz jego losowego numeru identyfikacyjnego). 5. Jeżeli w oknie nie jest widoczne ID komputera, należy nacisnąć wskazany poniżej przycisk Offline Activation (Aktywacja offline): M SBTN-IFU-V

7 6. Skopiować ID komputera. 7. Skorzystać z innego komputera, który posiada dostęp do Internetu. 8. Otworzyć przeglądarkę i przejść do witryny: https://quicklicensemanager.com/gendx/sql2/qlmasplicensesite/qlmwebactivation.aspx 9. Zostanie wyświetlony następujący formularz: 10. W polu Activation Key (Klucz aktywacyjny) należy wprowadzić klucz produktu otrzymany pocztą elektroniczną. 11. W polu Computer ID (ID komputera) należy wprowadzić klucz wygenerowany przez SBTengine. 12. Nacisnąć przycisk Activate (Aktywuj). 13. W polu Licence Key (Klucz licencji) pojawi się klucz, dzięki któremu można aktywować oprogramowanie SBTengine. Skopiować klucz. 14. Wrócić do komputera, na którym oprogramowanie SBTengine ma zostać zainstalowane. 15. Wprowadzić nowo wygenerowany klucz w dolnej części okna aktywacji licencji SBTengine. 16. Nacisnąć przycisk Activate (Aktywuj). 17. Oprogramowanie SBTengine jest gotowe do użycia. M SBTN-IFU-V

8 3 Organizacja zadań w SBTengine Zadania w oprogramowaniu SBTengine można sklasyfikować według następujących etapów: Oznaczenie próbek (3.1) Importowanie plików sekwencji oraz selekcja próbek (3.2) Analiza danych (3.3) Etap 1: Korygowanie niezgodności w przyrównaniu (3.3.1) Etap 2: Korygowanie niezgodności między chromatogramami (3.3.2) Zatwierdzenie wyników (3.4) Etap 3: Sprawdzenie/modyfikacja kluczowych pozycji (3.3.3) Zgłoszenie wyników (3.5) 3.1 Oznaczenie próbek Zanim pliki sekwencji ABI (*.ab1) będą mogły zostać zanalizowane przy użyciu oprogramowania SBTengine, należy zdefiniować nazwę próbki i locusa dla poszczególnych plików sekwencji ABI. Zaleca się korzystanie z następującego wzoru podczas oznaczania próbek: nazwa próbki_locus_ekson + sekwencjonowana nić DNA. Każdą część należy oddzielić podkreślnikiem. Taka forma nazewnictwa pozwoli oprogramowaniu SBTengine automatycznie przyporządkować oznaczenie próbki i locusa do poszczególnych chromatogramów. Przykładowa nazwa pliku: DNA1_HLA-C_Ex5F_otherinformation.ab1: Nazwa próbki: Locus: Sekwencjonowana nić DNA: Inne informacje: DNA1 HLA-C Ekson 5 prawy Zależne od ustawienia sekwencera (pomijane przez SBTengine w celach nazewnictwa) Jeżeli użytkownik korzysta ze starterów GSSP, powinien on dodać oznaczenie GSSP w miejscu sekwencjonowanej nici DNA. Przykładowa nazwa pliku: DNA1_HLA-C_C16_otherinformation.ab1: Nazwa próbki: Locus: Oznaczenie GSSP: Inne informacje: DNA1 HLA-C Chromatogram jest otrzymywany dzięki C16 GSSP Zależne od ustawienia sekwencera (pomijane przez SBTengine w celach nazewnictwa) Teraz SBTengine może automatycznie odczytać próbki. Można również wykorzystać inne konwencje nazewnictwa próbek i loci. W tym celu należy zapoznać się z Glossary (Glosariuszem) dostępnym w oprogramowaniu SBTengine ( Automatic Name/Locus Assignment (Oznaczenie automatyczne/przypisanie locusa) lub Manual Name/Locus Assignment (Oznaczenie ręczne/przypisanie locusa)) lub skontaktować z zespołem wsparcia technicznego. M SBTN-IFU-V

9 3.2 Importowanie plików sekwencji do oprogramowania SBTengine oraz selekcja próbek Zalecamy przechowywanie danych sekwencji w specjalnie do tego przeznaczonym katalogu (np. SBTdata) oprogramowania SBTengine. Jeżeli komputery są połączone w sieci komputerowej, zalecamy przechowywanie plików na serwerze dostępnym z każdej stacji roboczej, na której zainstalowano oprogramowanie SBTengine. Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe plików, aby nie dopuścić do przypadkowej utraty danych. Uwaga: Niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z sieci komputerowej, na potrzeby niniejszej instrukcji za domyślny katalog zawierający pliki sekwencji będzie uznawany folder SBTdata Importowanie głównych plików sekwencji do oprogramowania SBTengine oraz selekcja próbek 1. Po zakończeniu procesu sekwencjonowania na komputerze należy skopiować z niego wszystkie pliki sekwencji do folderu SBTdata. 2. W oprogramowaniu SBTengine należy określić lokalizację folderu SBTdata. Czynność tę wykonuje się jednorazowo przy instalacji oprogramowania SBTengine. Aby określić ścieżkę folderu SBTdata w oprogramowaniu SBTengine, należy wybrać zakładkę Sample Management (Zarządzanie próbką) oraz znaleźć i zaznaczyć folder w lewej kolumnie (1). Nie należy zaznaczać folderu plików sekwencji, gdyż oprogramowanie SBTengine może odczytywać dane z kilku katalogów zawierających takie pliki. 3. Wszelkie pliki sekwencji skopiowane z folderu, w którym były zawarte, do katalogu SBTdata zostaną wyświetlone w środkowej kolumnie (2). SBTengine rozpoznaje wszystkie pliki sekwencji umieszczone w folderze SBTdata i jego podfolderach. Pliki sekwencji zapisane na głębszych poziomach w podfolderach SBTdata nie zostaną wykryte. 4. Przegląd plików sekwencji jest dostępny w prawej kolumnie (3). Dla każdej próbki program wyświetla liczbę plików sekwencji ABI na locus HLA. 5. W dolnej części prawej kolumny można nacisnąć przycisk Refresh (Odśwież) (4), aby odświeżyć widok Sample Management (Zarządzanie próbką). Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy nowe foldery plików sekwencji zostaną dodane w czasie działania oprogramowania SBTengine. Po każdym uruchomieniu oprogramowania SBTengine lista plików będzie automatycznie aktualizowana. 6. Dostęp do plików sekwencji z poziomu eksploratora Windows można uzyskać za pomocą przycisku Advanced File Management (Zaawansowane zarządzanie plikami) (5). M SBTN-IFU-V

10 3.3 Analiza danych w SBTengine Analizę plików sekwencji wykonuje się z poziomu okna zakładki Sequence Overview (Przegląd sekwencji). Składa się ona z trzech głównych etapów: 1) Korygowanie niezgodności w przyrównaniu 2) Korygowanie niezgodności między chromatogramami sekwencji 3) Sprawdzenie/modyfikacja kluczowych pozycji Etap 1: Korygowanie niezgodności w przyrównaniu Wybrać próbkę i locus HLA do analizy. Wszystkie pliki sekwencji ABI wybranej próbki zostaną załadowane i przyrównane do bazy danych IMGT/HLA. Pozycje w sekwencji próbki, które nie mogą zostać przyrównane do bazy danych IMGT/HLA są określane jako niezgodności w przyrównaniu. Niezgodności te implikują niewłaściwe przypisanie nukleotydów przez SBTengine z uwagi na słabą jakość sekwencji w tych pozycjach. (Uwaga: W nielicznych przypadkach niezgodności w przyrównaniu mogą być wynikiem wystąpienia nowych alleli. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z zespołem wsparcia technicznego). Przed kontynuowaniem analizy niezgodności te muszą zostać skorygowane. W oprogramowaniu SBTengine niezgodności są widoczne w prawym oknie obok chromatogramów (1). Zgodnie z powyższym przykładem, oznaczenia bazy danych IMGT/HLA wskazują, że nukleotyd [A] powinien znajdować się na pozycji 508 (2) eksonu 3 HLA-A, natomiast oprogramowanie SBTengine przypisało w tym miejscu nukleotyd [M] ([M] = [A] lub [C] za pomocą kodów IUPAC-IUB). Lewy starter w dolnym chromatogramie wyraźnie pokazuje [A] w pozycji 508, co pozwala na przypisanie [A] w górnym chromatogramie po prawej stronie startera. Aby zmienić pozycję, należy ją zaznaczyć kursorem lub skorzystać z listy wyświetlonej w prawym oknie przeglądu sekwencji (3). Migotanie kursora oznacza, że pozycja została zaznaczona w chromatogramie sekwencji. Nukleotydy (A, T, C lub G) należy skorygować za pomocą klawiatury (4) i nacisnąć przycisk Enter. Następnie oprogramowanie SBTengine automatycznie przejdzie do kolejnej niezgodności w przyrównaniu, jeżeli taka występuje. Jeżeli wszystkie niezgodności zostały wyeliminowane, oprogramowanie SBTengine wyświetli komunikat Alignments OK (Przypisania poprawne) i automatycznie przejdzie do etapu 2 procesu analizowania danych: Korygowanie niezgodności między chromatogramami sekwencji. M SBTN-IFU-V

11 3.3.2 Etap 2: Korygowanie niezgodności między chromatogramami sekwencji Mogą również wystąpić niezgodności w chromatogramach, np. między prawą a lewą sekwencją. SBTengine wyświetli je po prawej stronie okna, zgodnie z poniższą ilustracją (1). Można je edytować zgodnie z opisem w części (Etap 1: Korygowanie niezgodności w przyrównaniu). Po naciśnięciu Enter oprogramowanie SBTengine wskaże kolejną niezgodność lub przejdzie do 3. etapu analizy: Sprawdzenie/modyfikacja kluczowych pozycji. M SBTN-IFU-V

12 3.3.3 Etap 3: Sprawdzenie/modyfikacja kluczowych pozycji Na tym etapie należy sprawdzić wszystkie kluczowe pozycje (1) i zweryfikować, czy nukleotydy zostały przypisane zgodnie z chromatogramem sekwencji. Przyporządkowanie nukleotydów można zmienić w razie konieczności. SBTengine w sposób dynamiczny oblicza kluczowe pozycje i wyświetla listę wszystkich istotnych pozycji nukleotydów. Jeśli zostaną one zmienione, będą odwoływały się do innego przypisania alleli. Należy zatem obowiązkowo ręcznie sprawdzić przypisanie nukleotydów w tych pozycjach. Jeżeli wszystkie kluczowe pozycje zostały oszacowane, a wszystkie inne pozycje wyraźnie skorygowano, proces przypisywania alleli można uznać za zakończony. Wszelkie pozostałe rozbieżności można zniwelować za pomocą starterów GSSP wskazanych przez oprogramowanie SBTengine (2). M SBTN-IFU-V

13 Redukcja obciążenia roboczego Liczba kluczowych pozycji do zweryfikowania może często przekraczać 100. Aby zredukować obciążenie robocze, w programie można wybrać opcję Quality Value Filter (Filtr kontroli jakości). Filtruje ona piki najwyższej jakości, które oprogramowanie SBTengine uznało za bez wątpienia poprawnie przypisane. Jak można zobaczyć na poniższej ilustracji, aż 140 kluczowych pozycji wymaga weryfikacji przy wyłączonym filtrze (1). Przy włączonym filtrze (2) liczba kluczowych pozycji do sprawdzenia została znacznie zredukowana i wynosi tylko Zatwierdzenie wyników Gdy wszystkie allele zostaną przypisane, pierwszy kontroler może zakończyć proces analizy, naciskając przycisk [Approve] (Zatwierdzenie) (prawa dolna część okna). W oknie [Approve] (Zatwierdzenie) (1) automatycznie zostanie wyświetlone nazwisko pierwszego kontrolera. W polu (2) można dodać komentarz do przeprowadzonej analizy. 1 2 Nazwisko pierwszego kontrolera jako osoby przypisującej allele zostanie uwzględnione w raporcie razem z datą i godziną zatwierdzenia. Kontroler końcowy (np. przełożony) może się teraz zalogować na swoje konto, aby zweryfikować analizę i ponownie zatwierdzić próbkę. Jego nazwisko, razem z datą i godziną zatwierdzenia, również zostanie ujęte w raporcie. Więcej szczegółów dotyczących pierwszych i końcowych kontrolerów zawiera część Hierarchia poziomów uprawnień. M SBTN-IFU-V

14 Po zatwierdzeniu przypisania alleli pliki sekwencji zostaną przeniesione do folderu archiwum, a następnie zostanie wygenerowany raport w formacie XML. Raport XML jest plikiem tekstowym o znacznikowej strukturze. Plik XML można wykorzystać do zaimportowania danych dotyczących przypisania próbek i alleli do innych programów (np. systemu LIMS) w celu dalszego przetwarzania. SBTengine generuje raport dla zatwierdzonych loci w zakładce Typing Result (Wyniki typowania). Użytkownik może zaimportować raport do wybranego programu (np. Microsoft Word). Dzięki temu można opracować czytelne sprawozdanie dla kliniki Dostęp do zatwierdzonych danych Aby uzyskać dostęp do zatwierdzonych danych, należy nacisnąć przycisk Approved (Zatwierdzono) zgodnie z poniższą ilustracją: Dodawanie kolejnego pliku sekwencji do już zanalizowanej i zatwierdzonej próbki Jeżeli dla próbki zostało przeprowadzone dodatkowe sekwencjonowanie, np. GSSP, sekwencje należy połączyć z dowolnymi danymi już zatwierdzonej próbki. W tym celu należy skopiować folder procesu zawierający sekwencje GSSP do folderu roboczego SBTdata. Otworzyć oprogramowanie SBTengine i wybrać próbkę. Oprogramowanie SBTengine załaduje pliki GSSP i automatycznie wyszuka wszelkie chromatogramy znajdujące się w archiwum. Analiza połączonych danych może spowodować zmianę w ostatecznym przypisaniu alleli poprzez usunięcie genotypu lub rozbieżności w allelach. Po zakończeniu analizy należy ją ponownie zatwierdzić. Nowo dodane pliki zostaną przeniesione do archiwum oraz zostanie wyeksportowany plik XML. Ostatnie przypisanie alleli w oprogramowaniu SBTengine zostanie uznane za nadrzędne. Stary plik XML zostanie więc automatycznie nadpisany. M SBTN-IFU-V

15 3.5 Zgłoszenie wyników Pod zakładką Typing Result (Wyniki typowania) można znaleźć panele Typing result for current locus (Wyniki typowania dla obecnego locusa) oraz Approved loci (Zatwierdzone loci). Dostarczają one informacji na temat wyników typowania. Raporty te można bezpośrednio wydrukować lub zapisać w formacie tekstowym *.rtf, naciskając odpowiednio przycisk Print (Drukuj) lub Save (Zapisz) w dolnej części okna. Raport zapisany w pliku *.rtf można otworzyć za pomocą dowolnego edytora tekstu (np. oprogramowania Microsoft Word) oraz dodać nagłówek firmowy czy dodatkowy tekst w celu opracowania sprawozdania dla lekarza. Można również zautomatyzować tę procedurę, tworząc makro w edytorze tekstu. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tworzenia makr, należy zapoznać się z instrukcją używanego oprogramowania do edycji tekstu Typowanie wyniku dla bieżącego locusa W przedstawionym oknie można znaleźć szczegółowy przegląd statusu typowania bieżącej próbki, tj. próbki, która jest obecnie załadowana w panelu Sequence Overview (Przegląd sekwencji) (1). Jeżeli wystąpią rozbieżności w genotypach, zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące ich (2) oraz GSSP (3), dzięki którym rozbieżności będą mogły zostać usunięte. Należy pamiętać, że dane wyświetlone w tym oknie NIE stanowią raportu dotyczącego zatwierdzonych próbek. M SBTN-IFU-V

16 3.5.2 Zatwierdzone loci W panelu Approved Loci (Zatwierdzone loci) (1) można wyświetlić raport dotyczący obecnej próbki ( Current Sample ), jak i wszystkich próbek ( All Samples ), wybierając odpowiednią zakładkę (2). Zakładka Current Sample (Obecna próbka) pokazuje raport dotyczący obecnie analizowanej próbki (dostępnej w oknie Sequence Overview (Przegląd sekwencji)), natomiast w zakładce All Samples (Wszystkie próbki) można znaleźć raporty związane z wszystkimi wcześniej analizowanymi próbkami. Próbkę można wybrać w rozwijanym menu (3). W obu powyższych zakładkach dostępne są opcje wyświetlania (4), które można aktywować lub dezaktywować w zależności od wymagań raportu. Do opcji tych należą: Allele Assignment (Przypisywanie alleli): przegląd przypisanych alleli HLA do każdego zatwierdzonego locusa Resolving Strategies (Strategie korygowania): startery GSSP, których należy użyć GSSPs applied : zastosowane startery GSSP M SBTN-IFU-V

17 NMDP report (Raport NMDP): dla użytkowników stosujących kod NMDP P and G group report (Raport dotyczący grup P i G): dla użytkowników grup P i G (w celu uproszczenia zgłaszania niejednoznacznego typowania alleli) Approval (Zatwierdzenie): podsumowanie osób, które zatwierdziły przypisanie alleli, poziom uprawnień tych osób oraz data i godzina zatwierdzenia. Program zapisuje każde dokonane zatwierdzenie. Comment (Komentarz): wszelkie komentarze dodane podczas zatwierdzania typowania Databases (Bazy danych): podsumowanie baz danych IMGT/HLA, które zostały użyte, razem z liczbą alleli Overview (Przegląd): wyświetla informacje o sekwencjach, które zostały użyte w celu przypisania alleli do poszczególnych loci. Strzałki do przodu i do tyłu wskazują prawe i lewe sekwencje. Żółty kolor oznacza heterozygotyczną sekwencję, natomiast czerwony kolor homozygotyczną. Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania SBTengine, należy zapoznać się z funkcją Help (Pomoc), którą można znaleźć w Glosariuszu dostępnym w oprogramowaniu. M SBTN-IFU-V

18 Dystrybucja Klienci GenDx CE-IVD Szczegółowe informacje dotyczące numerów produktu oraz opcji licencji znajdują się na stronie GenDx Yalelaan CM Utrecht Holandia Listę wszystkich lokalnych dystrybutorów GenDx można znaleźć na stronie Klienci Abbott CE IVD Numer listy: 08N33-02 Numer listy: 08N33-01 Abbott 1300 East Touhy Avenue Des Plaines, IL USA Autoryzowani przedstawiciele Qarad b.v.b.a. Volmolenheide 19 B-2400 Mol, Belgia +32 (0) Wersja 1, 09/2013 Wyłączenie odpowiedzialności Genome Diagnostics B.V dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić dokładność niniejszej instrukcji użytkowania. Genome Diagnostics B.V. zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości lub pominięcia, które mogły w niej wystąpić. Informacje znajdujące się w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Genome Diagnostics B.V nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, które może zawierać niniejsza instrukcja użytkowania. Genome Diagnostics B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek do niniejszej instrukcji użytkowania i/lub produktów w niej opisanych w dowolnym momencie bez powiadomienia. Prawa autorskie Niniejsza publikacja, razem z wszystkimi zdjęciami i ilustracjami, jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim z zastrzeżeniem wszelkich praw. Zabrania się powielania zarówno niniejszej instrukcji użytkowania, jak i wszelkich materiałów w niej zawartych bez pisemnej zgody autora. Copyright 2014 M SBTN-IFU-V

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 24. Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 24 Windows Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline 1. Pobranie oprogramowania Aby pozyskać pakiet Office 2016 w wersji stacjonarnej (offline, do zainstalowania na swoich komputerach) należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi Porta KMI Poland Sp. z o.o. Bolszewo, ul. Szkolna 26 Program PortaScan wersja 1.0.3 Instrukcja obsługi Wykonano: Dział IT Porta KMI Poland Sp. z o.o. Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

PrintMusic 2014. Zanim przystąpisz do instalacji DANIEL FIRLEJ

PrintMusic 2014. Zanim przystąpisz do instalacji DANIEL FIRLEJ Zanim przystąpisz do instalacji PrintMusic 2014 OPRACOWANIE: DANIEL FIRLEJ Zakładanie konta Makemusic, dodawanie numeru seryjnego do konta, pobieranie PrintMusic oraz instalacja polonizatora 1 Zanim przystąpisz

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja

Kontrola wydań by CTI. Instrukcja Kontrola wydań by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do programu... 4 3. Konfiguracja... 4 3.1. Główna konfiguracja programu... 5 3.1.1. Częściowa kontrola dokumentu... 6 3.1.2. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo