Instalacja oprogramowania oraz opcji serii Polycom RealPresence Group i akcesoriów. Omówienie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja oprogramowania oraz opcji serii Polycom RealPresence Group i akcesoriów. Omówienie"

Transkrypt

1 serii Polycom RealPresence Group i akcesoriów Omówienie Dzięki aktualizacji oprogramowania Polycom lub zakupowi dodatkowych opcji systemowych Twoja firma będzie mogła nadal czerpać korzyści z najnowszych technologii wideokonferencyjnych. Niniejszy dokument opisuje sposób przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania i opcji systemu Polycom RealPresence Group. Zawiera również informacje na temat aktualizacji panelu Polycom Touch Control. Jeżeli zachodzi konieczność aktualizacji systemu RealPresence Group i panelu Polycom Touch Control, przeprowadź aktualizację w następującej kolejności: 1 System Polycom RealPresence Group (w skład aktualizacji wchodzi aktualizacja rozwiązania Polycom EagleEye Director) 2 Polycom Touch Control Aktualizacje oprogramowania systemu Polycom RealPresence Group System RealPresence Group można skonfigurować do pobierania aktualizacji przy użyciu dowolnej z następujących metod: Utrzymywanego przez firmę Polycom serwera oprogramowania online. Urządzenia pamięci masowej USB podłączanego z boku systemu RealPresence Group. Serwera we własnej sieci. Systemu Polycom Converged Management Application (CMA ) w wersji 6.2 lub nowszej. Systemu Polycom RealPresence Resource Manager w wersji 7.1 lub nowszej. Dodatkowe informacje na temat zgodności oprogramowania i urządzeń z serii RealPresence Group można znaleźć w odpowiedniej wersji dokumentu Release Notes for the Polycom RealPresence Group Series (Nota wydawnicza dla serii Polycom RealPresence Group) na stronie Przed zainstalowaniem i aktywacją aktualizacji i opcji oprogramowania: 1 Przygotuj numery licencji i numery seryjne systemu. 2 Pobierz kody klucza z witryny internetowej Polycom. Więcej informacji na temat aktualizacji systemu Polycom RealPresence Group zawiera rozdział Aktualizacja systemu i opcji systemu Polycom RealPresence Group na stronie 3. Listopad

2 Aktualizacja oprogramowania Polycom EagleEye Director Aktualizacje oprogramowania EagleEye Director wchodzą w skład aktualizacji oprogramowania RealPresence. Aby zaktualizować rozwiązanie EagleEye Director, przed zaktualizowaniem oprogramowania podłącz je do systemu RealPresence. Program aktualizujący oprogramowanie wykryje rozwiązanie EagleEye Director i w razie potrzeby zaktualizuje je. W celu współpracy z systemami RealPresence Group w wersji lub nowszej rozwiązanie EagleEye Director musi mieć zainstalowane oprogramowanie w wersji lub nowszej. Do aktualizacji rozwiązania Polycom EagleEye Director nie jest potrzebny numer licencji ani kod klucza. Aktualizacje oprogramowania panelu Polycom Touch Control W celu współpracy z systemem RealPresence Group w wersji panel Polycom Touch Control musi mieć system operacyjny w wersji lub nowszej oraz oprogramowanie panelu w wersji lub nowszej. Do aktualizacji panelu Polycom Touch Control nie jest potrzebny numer licencji ani kod klucza. Panel Polycom Touch Control można skonfigurować do pobierania aktualizacji przy użyciu dowolnej z następujących metod: Utrzymywanego przez firmę Polycom serwera oprogramowania online. Urządzenia pamięci masowej USB podłączanego z boku panelu Polycom Touch Control. Serwera we własnej sieci. Systemu Polycom Converged Management Application (CMA) w wersji 6.2 lub nowszej. Systemu Polycom RealPresence Resource Manager w wersji 7.1 lub nowszej. Więcej informacji na temat aktualizacji panelu Polycom Touch Control zawiera rozdział Aktualizacja oprogramowania panelu Polycom Touch Control na stronie Polycom, Inc.

3 Aktualizacja systemu i opcji systemu Polycom RealPresence Group Przygotowania do aktualizacji oprogramowania systemu Polycom RealPresence Group Podczas instalacji aktualizacji oprogramowania systemu Polycom RealPresence Group należy pamiętać o następujących kwestiach: Jeśli nie zakupiono dodatkowych opcji systemowych, do aktywacji oprogramowania wystarczy podać numer seryjny. W przypadku korzystania z oprogramowania, którego wersja główna lub drugorzędna to (x.y), można zaktualizować je do wersji poprawki (x.y.z) bez licencji. Jeżeli oprogramowania przeszło aktualizację wersji głównej lub drugorzędnej, potrzebny będzie kod klucza, aby uzyskać nowe oprogramowanie. Aby uzyskać licencję, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem systemów Polycom, a następnie aktywować ją w witrynie support.polycom.com, aby uzyskać klucz aktualizacji. Podczas aktualizacji oprogramowania systemy RealPresence Group przeprowadzają kilkukrotnie wewnętrzne ponowne uruchomienie. Każde ponowne uruchomienie zajmuje około 2 lub 3 minut. Zwiększa to niezawodność procesu aktualizacji, zwalniając pamięć przed jej przeprowadzeniem. W przypadku aktualizacji systemu RealPresence Group przy użyciu przeglądarki internetowej wewnętrzne ponowne uruchomienie nie jest widoczne z jej poziomu. Zbieranie informacji o systemie w celu aktualizacji systemu Polycom RealPresence Group Przed aktualizacją systemu upewnij się, że masz wszystkie potrzebne numery seryjne, numery licencji i kody klucza. Numer seryjny i numer licencji Przygotuj numer licencji i numer seryjny systemu Polycom RealPresence Group. Trzeba będzie je podać, aby uzyskać kod klucza aktywujący aktualizacje oprogramowania i opcje systemu. Czternastocyfrowy numer seryjny jest niepowtarzalnym numerem, który identyfikuje system. Znajduje się on na ekranie Informacje o systemie, atakże na etykiecie na systemie. Polycom, Inc. 3

4 Numer licencji jest przekazywany w chwili zakupu aktualizacji oprogramowania lub opcji systemowej. Numery licencji mają następujący format: Licencja aktualizacji oprogramowania: U Licencja opcji systemowej: K Jeśli chcesz uaktualnić wiele systemów, możesz uzyskać od firmy Polycom kody kluczy dla wszystkich systemów jednocześnie. Aby uzyskać kody kluczy dla zakupionych aktualizacji oprogramowania lub opcji systemowych, utwórz plik tekstowy zawierający numery licencji i numery seryjne systemów, które chcesz uaktualnić. Aby uzyskać kody kluczy dla zakupionych aktualizacji oprogramowania objętych gwarancją lub umową serwisową, utwórz plik tekstowy jedynie z numerami seryjnymi. W numerach seryjnych rozróżniana jest wielkość znaków. Pliki tekstowe zawierające numery licencji oraz numery seryjne powinny mieć następujący format: numer licencji<tab>numer seryjny systemu Przykładowy plik tekstowy z numerami licencji aktualizacji i numerami seryjnymi może wyglądać tak: U <TAB> F01AB1 U <TAB> G18VR2 Plik tekstowy z numerami licencji opcji systemowych i numerami seryjnymi może wyglądać tak: K <TAB> F01AB1 K <TAB> G18VR2 Plik tekstowy zawierający wyłącznie numery seryjne może wyglądać tak: F01AB G18VR2 Kody klucza W celu aktualizacji opcji lub przeprowadzenia aktualizacji wersji głównej lub drugorzędnej należy przed jej przeprowadzeniem uzyskać kod klucza. Kod klucza to numer aktywujący oprogramowanie lub opcje w danym systemie. Kod klucza jest ważny wyłącznie w systemie, dla którego został wygenerowany. 4 Polycom, Inc.

5 Kod klucza oprogramowania jest ważny dla instalowanej wersji oprogramowania, a także dla wszystkich jego poprawek dostępnych wprzyszłości. Kod klucza opcji jest ważny dla wszystkich wersji oprogramowania. Przed rozpoczęciem potrzebne jest konto w witrynie Jeśli nie masz jeszcze konta, załóż je. W celu uzyskania kodu klucza oprogramowania lub opcji dla pojedynczego systemu Polycom RealPresence Group: 1 Na komputerze otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę 2 W obszarze Licensing & Product Registration (Licencje i rejestracja produktów) kliknij pozycję Activation/Upgrade (Aktywacja/uaktualnienie). 3 Zaloguj się na konto. 4 Kliknij pozycję Single Activation/Upgrade (Pojedyncza aktywacja/uaktualnienie). Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zażądać kodu klucza. Będzie on potrzebny podczas instalacji. W celu uzyskania kodów klucza oprogramowania lub opcji dla kilku systemów Polycom RealPresence Group: 1 Na komputerze otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę 2 W obszarze Licensing & Product Registration (Licencje i rejestracja produktów) kliknij pozycję Activation/Upgrade (Aktywacja/uaktualnienie). 3 Zaloguj się na konto. 4 Aby uzyskać kombinację numeru seryjnego i kodu klucza, wykonaj jedną z poniższych czynności: Aby zaktualizować systemy, który nie są objęte gwarancją lub umową serwisową, kliknij opcję Batch Activation (Aktywacja zbiorcza). Aby zaktualizować systemy, które są objęte gwarancją lub umową serwisową, kliknij opcję Batch Upgrade (Uaktualnienie zbiorcze), a następnie wybierz posiadany produkt. 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby przesłać plik tekstowy, który zawiera numery licencji i numery seryjne lub tylko numery seryjne. Pliki te zostały opisane w rozdziale Numer seryjny i numer licencji na stronie 3. Polycom, Inc. 5

6 Dla każdego załączonego pliku firma Polycom wyśle odpowiedź z plikiem tekstowym, który zawiera kody klucza. Plik z Key Code (kodami kluczy) ma następujący format: Numer licencji<tab>numer seryjny<tab>kod klucza opcji Przykładowy plik z Software Key Code (kodami kluczy oprogramowania) może wyglądać tak: U <TAB> E070B0<TAB>U8FB-0D4E- 6E U <TAB> AK<TAB>U D Przykładowy plik z Option Key Code (kodami kluczy opcji) może wyglądać tak: K <TAB> F082B1<TAB>K15B-DC2D- E K <TAB> E093B0<TAB>K27E-30F9-2D Przykładowy plik z Software Key Code (kodami kluczy oprogramowania) dla systemów objętych gwarancją lub umową serwisową może wyglądać tak: U<TAB> F082B1<TAB>U7B6-698E C1 U<TAB> E093B0<TAB>UCC1-C9A6-FE C1 U<TAB> E070B0<TAB>UEC6-FDA0-8F C1 U<TAB> AK<TAB>U7B7-D6BD C1 Aby utworzyć pojedynczy plik tekstowy w celu uaktualnienia kilku systemów RealPresence Group: 1 Połącz otrzymany od firmy Polycom plik z kodami kluczy opcji i plik z kodami kluczy oprogramowania, wykonując następujące czynności: a Otwórz pliki z kodami kluczy w edytorze tekstowym, np. Notatniku. b Skopiuj zawartość jednego z plików na koniec drugiego. c Zapisz połączony plik pod nową nazwą. Powstanie w ten sposób pojedynczy plik tekstowy zawierający wszystkie kody kluczy oprogramowania i opcji. 2 Użyj kodów kluczy oprogramowania i kodów kluczy opcji w pliku, aby uaktualnić odpowiednie systemy RealPresence Group. 6 Polycom, Inc.

7 Konfigurowanie własnego serwera w celu aktualizacji oprogramowania systemu RealPresence Group Oprogramowanie systemu RealPresence Group można zamieścić na własnym serwerze internetowym, a następnie skonfigurować system, aby pobierał z niego aktualizacje. Aby skonfigurować własny serwer internetowy jako witrynę aktualizacji: 1 Sprawdź, czy serwer umożliwia klientom pobieranie plików onastępujących rozszerzeniach:.enc.txt.sig 2 Zdefiniuj na serwerze adres URL, którego system RealPresence Group będzie używać do aktualizacji oprogramowania i utwórz odpowiadający mu katalog główny. 3 Na komputerze otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę 4 Wybierz opcję Documents and Downloads (Dokumenty i materiały do pobrania), a następnie Telepresence and Video (Teleobecność i wideo). 5 Przejdź na stronę, na której znajduje się wybrana aktualizacja systemu RealPresence Group. 6 Zapisz jeden plik pakietu oprogramowania (.tar) oraz jeden plik zkodem klucza (.txt) z witryny firmy Polycom w katalogu głównym witryny aktualizacji. Instalowanie aktualizacji oprogramowania i opcji systemowych z serwera firmy Polycom lub własnego serwera Aby ręcznie zainstalować aktualizacje z serwera firmy Polycom lub własnego serwera: 1 Na komputerze otwórz przeglądarkę Internet Explorer 9 w systemie Windows 7 lub Apple Safari w systemie Mac OS X. 2 Skonfiguruj obsługę plików cookie w przeglądarce. 3 W wierszu adresu przeglądarki wprowadź adres IP systemu RealPresence Group, używając formatu (na przykład Polycom, Inc. 7

8 4 W interfejsie internetowym RealPresence Group wybierz opcję Ustawienia administratora. W razie potrzeby jako nazwę użytkownika wprowadź identyfikator administratora (domyślnie admin) i podaj hasło dostępu zdalnego administratora, jeżeli zostało skonfigurowane. Przy pierwszym otwarciu interfejsu internetowego w danym dniu po wybraniu którejś z opcji interfejsu może być konieczne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. 5 Wybierz opcje Ustawienia ogólne > Aktualizacje oprogramowania. 6 W obszarze Serwer oprogramowania w polu Adres serwera wpisz ścieżkę i adres witryny aktualizacji, w której zamieszczono oprogramowanie RealPresence Group, na przykład Aby użyć serwera firmy Polycom, wpisz polycom. 7 Kliknij opcję Sprawdź aktualizacje oprogramowania, aby system wykrył aktualizacje. System nawiąże kontakt z wyznaczonym serwerem, aby znaleźć dostępne aktualizacje. 8 Jeśli system wskaże dostępność aktualizacji, kliknij opcję Rozpocznij aktualizację, aby ją zainstalować. 9 W przypadku wyświetlenia powiadomienia o restrykcjach eksportowych kliknij opcję Zaakceptuj umowę. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć aktualizację. Aby automatycznie zainstalować aktualizacje z serwera firmy Polycom lub własnego serwera: 1 Na komputerze otwórz przeglądarkę Internet Explorer 9 w systemie Windows 7 lub Apple Safari w systemie Mac OS X. 2 Skonfiguruj obsługę plików cookie w przeglądarce. 3 W wierszu adresu przeglądarki wprowadź adres IP systemu RealPresence Group, używając formatu (na przykład 4 W interfejsie internetowym RealPresence Group wybierz opcję Ustawienia administratora. W razie potrzeby jako nazwę użytkownika wprowadź identyfikator administratora (domyślnie admin) i podaj hasło dostępu zdalnego administratora, jeżeli zostało skonfigurowane. Przy pierwszym otwarciu interfejsu internetowego w danym dniu po wybraniu którejś z opcji interfejsu może być konieczne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. 8 Polycom, Inc.

9 5 Wybierz opcje Ustawienia ogólne > Aktualizacje oprogramowania. W obszarze Serwer oprogramowania w polu Adres serwera wpisz ścieżkę i adres witryny aktualizacji, w której zamieszczono oprogramowanie RealPresence Group, na przykład Aby użyć serwera firmy Polycom, wpisz polycom. 6 W obszarze Automatyczne aktualizacje oprogramowania wybierz opcję Automatycznie sprawdzaj i stosuj aktualizacje oprogramowania. 7 W przypadku wyświetlenia powiadomienia o restrykcjach eksportowych kliknij opcję Zaakceptuj umowę. 8 Określ opcje automatycznej aktualizacji: a b c Skonfiguruj opcje Godzina, Minuta i AM/PM, aby określić początek okna czasowego, w którym system będzie sprawdzać dostępność aktualizacji. Z listy Czas wybierz długość okna czasowego, w którym system może sprawdzać dostępność aktualizacji. Po skonfigurowaniu ustawień Godzina rozpoczęcia i Czas system wyliczy losowy czas w obrębie podanego okna czasowego, w którym będzie sprawdzać dostępność aktualizacji. Następnie codziennie będzie sprawdzać o tej godzinie dostępność aktualizacji, dopóki nie zostaną zmienione wartości Godzina rozpoczęcia i Czas. W przypadku zmiany wartości Godzina rozpoczęcia lub Czas zostanie wyliczona nowa godzina z zakresu nowego okna czasowego. Kliknij przycisk Zapisz. Instalowanie oprogramowania systemu RealPresence Group z urządzenia pamięci masowej USB Do aktualizacji systemów RealPresence Group można użyć urządzenia pamięci masowej USB. Po skojarzeniu systemu Polycom RealPresence Group z panelem Polycom Touch Control nie można użyć portu USB panelu Polycom Touch Control do aktualizacji oprogramowania systemu RealPresence Group. Aby zaktualizować oprogramowanie systemu za pomocą portu USB systemu RealPresence Group: 1 Na komputerze otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę 2 Wybierz opcję Documents and Downloads (Dokumenty i materiały do pobrania), a następnie Telepresence and Video (Teleobecność i wideo). Polycom, Inc. 9

10 3 Przejdź na stronę, na której znajduje się wybrana aktualizacja systemu RealPresence Group. 4 Zapisz jeden plik pakietu oprogramowania (.tar) oraz jeden plik zkodem klucza (.txt) z witryny firmy Polycom w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB. 5 Włóż urządzenie pamięci masowej USB do portu USB systemu z tyłu systemu RealPresence Group. System wykryje urządzenie USB i poprosi o potwierdzenie chęci przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania. 6 Kliknij przycisk OK. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć aktualizację. Aby zaktualizować oprogramowanie kilku systemów RealPresence Group za pomocą portu USB: 1 Skopiuj kod klucza dla wszystkich systemów, które mają zostać zaktualizowane do pliku.txt z kodami kluczy w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB. 2 Na komputerze otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę 3 Wybierz opcję Documents and Downloads (Dokumenty i materiały do pobrania), a następnie Telepresence and Video (Teleobecność i wideo). 4 Przejdź na stronę, na której znajduje się wybrana aktualizacja systemu RealPresence Group. 5 Zapisz jeden plik pakietu oprogramowania (.tar) z witryny firmy Polycom w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB. 6 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB systemu z tyłu systemu RealPresence Group. System wykryje urządzenie USB i poprosi o potwierdzenie chęci przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania. 7 Kliknij przycisk OK. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć aktualizację. Po zakończeniu procesu zaktualizuj pozostałe systemy. Instalowanie oprogramowania systemu RealPresence Group przy użyciu systemu CMA lub RealPresence Resource Manager Jeżeli planowane jest zastosowanie funkcji wielu dzierżawców systemu RealPresence Resource Manager, przed aktualizacją systemów RealPresence Group zapoznaj się z dokumentem Polycom RealPresence Resource Manager Operations Guide (Instrukcja obsługi systemu Polycom RealPresence Resource Manager), aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji. 10 Polycom, Inc.

11 Do zaktualizowania szeregu systemów terminali można użyć systemu Polycom CMA 6.2 lub nowszego po zakończeniu czynności opisanych wrozdziale Zbieranie informacji o systemie w celu aktualizacji systemu Polycom RealPresence Group na stronie 3. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania systemowego w trybie dynamicznym, konfiguracji zasad automatycznych aktualizacji oprogramowania i testowania pakietów aktualizacji oprogramowania w wersji próbnej można znaleźć w dokumentach Polycom CMA System Operations Guide (Instrukcja obsługi systemu Polycom CMA) i Polycom RealPresence Resource Manager System Operations Guide (Instrukcja obsługi systemu Polycom RealPresence Resource Manager ) pod adresem Aktywacja opcji w systemie Polycom RealPresence Group 550 Jeśli chcesz aktywować opcje systemu RealPresence Group bez aktualizacji oprogramowania, nie musisz pobierać ani uruchamiać aktualizacji oprogramowania. Aby aktywować opcje systemu w pojedynczym systemie: 1 Na komputerze otwórz przeglądarkę Internet Explorer 9 w systemie Windows 7 lub Apple Safari w systemie Mac OS X. 2 Przejdź do interfejsu internetowego systemu RealPresence Group. 3 Wybierz pozycje Ustawienia administratora > Ustawienia ogólne > Opcje. 4 Wprowadź klucz opcji i kliknij przycisk Zapisz. Dla aktywowanych opcji zostaną zaznaczone pola wyboru. Aktualizacja oprogramowania panelu Polycom Touch Control W celu prawidłowej pracy z systemem RealPresence Group panel Polycom Touch Control musi mieć system operacyjny w wersji lub nowszej i oprogramowanie panelu w wersji lub nowszej. Podczas aktualizacji oprogramowania panelu Polycom Touch Control kieruj się następującymi wytycznymi co do wersji: W przypadku wersji 1.5 lub starszej przed zainstalowaniem oprogramowania panelu należy zainstalować oprogramowanie systemu operacyjnego. W przypadku wersji 1.6 aktualizacje można instalować w dowolnej kolejności. Polycom, Inc. 11

12 Wraz z aktualizacją panelu Polycom Touch Control może zajść potrzeba aktualizacji systemu RealPresence Group. Jeżeli zachodzi potrzeba aktualizacji oprogramowania systemu RealPresence Group, należy go zaktualizować przed aktualizacją panelu Polycom Touch Control. Więcej informacji na temat aktualizacji systemu RealPresence Group zawiera rozdział Aktualizacja systemu i opcji systemu Polycom RealPresence Group na stronie 3. Dodatkowe informacje na temat zgodności oprogramowania iurządzeń z serii RealPresence Group można znaleźć w odpowiedniej wersji dokumentu Release Notes for the Polycom RealPresence Group Series (Nota wydawnicza dla serii Polycom RealPresence Group) na stronie Pliki aktualizacji oprogramowania panelu Touch Control są umieszczone na serwerze pomocy technicznej firmy Polycom. Pliki aktualizacji panelu Polycom Touch Control można również przechowywać na urządzeniu USB, w systemie CMA lub RealPresence Resource Manager albo na własnym serwerze internetowym. Sprawdzanie aktualizacji oprogramowania panel Polycom Touch Control zaczyna od sprawdzenia obecności urządzenia pamięci masowej USB. System wypisuje listę dostępnych aktualizacji panelu Polycom Touch Control. Konfigurowanie własnego serwera w celu aktualizacji oprogramowania panelu Touch Control Oprogramowanie panelu Polycom Touch Control można zamieścić na własnym serwerze internetowym, a następnie skonfigurować panel Polycom Touch Control, aby pobierał z niego aktualizacje. Aby skonfigurować własny serwer internetowy jako witrynę aktualizacji: 1 Sprawdź, czy serwer umożliwia klientom pobieranie plików onastępujących rozszerzeniach:.tar.gz.txt.sig 2 Zdefiniuj na serwerze adres URL, którego panel Polycom Touch Control będzie używać do aktualizacji oprogramowania i utwórz odpowiadający mu katalog główny. 3 Przejdź pod adres support.polycom.com, a następnie na stronę systemu Polycom RealPresence Group, który będzie używany z panelem Polycom Touch Control. 4 Pobierz na dysk twardy najnowsze wersje następujących pakietów dystrybucyjnych: System operacyjny panelu Polycom Touch Control Oprogramowanie panelu Polycom Touch Control 12 Polycom, Inc.

13 5 Wypakuj zawartość pobranych plików do katalogu głównego serwera internetowego. W przypadku wypakowywania większej liczby pakietów dystrybucyjnych może zostać wyświetlone okno z zapytaniem, czy nadpisać już istniejące pliki. Należy wybrać opcję Tak na wszystkie. 6 Otwórz interfejs wiersza polecenia i wprowadź odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego polecenie: Unix lub Linux: <katalog główny>/dists/venus/geninfo.sh Windows: <katalog główny>\dists\venus\geninfo.bat 7 Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w części Instalowanie oprogramowania panelu Touch Control z serwera firmy Polycom lub własnego serwera na stronie 14, aby automatycznie lub ręcznie zaktualizować oprogramowanie Polycom Touch Control. Zarządzanie wersjami oprogramowania panelu Touch Control na własnym serwerze Sprawdzając dostępność aktualizacji na serwerze, panel Polycom Touch Control szuka jedynie tej wersji systemu operacyjnego i oprogramowania panelu, która została określona jako bieżąca. Domyślnie na bieżącą wersję składają się pakiety dystrybucyjne systemu operacyjnego i oprogramowania, które jako ostatnie zostały zapisane na serwerze. Z czasem można zapisać na serwerze inne wersje systemu operacyjnego i oprogramowania panelu, za każdym razem ustawiając ponownie bieżącą wersję. Dodatkowo będą gromadzone kolejne wersje tego samego oprogramowania. Każdy pakiet dystrybucyjny oprogramowania zawiera dwa polecenia, setcurrel i removerel, które można użyć do zarządzania wszystkimi zapisanymi na serwerze wersjami oprogramowania Polycom Touch Control. setcurrel Polecenie wskazuje określoną wersję oprogramowania jako bieżącą. W przypadku oprogramowania panelu uruchom odpowiednie polecenie setcurrel bez parametrów i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać bieżącą wersję: Unix lub Linux: <katalog główny>/dists/venus/hdxctrl/setcurrel.sh Windows: <katalog główny>\dists\venus\hdxctrl\setcurrel.bat W przypadku oprogramowania systemu operacyjnego uruchom odpowiednie polecenie setcurrel bez parametrów i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać bieżącą wersję: Unix lub Linux: <katalog główny>/dists/venus/platform/setcurrel.sh Windows: <katalog główny>\dists\venus\platform\setcurrel.bat Polycom, Inc. 13

14 removerel Polecenie usuwa określoną wersję oprogramowania z serwera. W przypadku oprogramowania panelu uruchom bez parametrów odpowiednie polecenie removerel i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć określoną wersję oprogramowania z serwera: Unix lub Linux: <katalog główny>/dists/venus/hdxctrl/removerel.sh Windows: <katalog główny>\dists\venus\hdxctrl\removerel.bat W przypadku oprogramowania systemu operacyjnego uruchom bez parametrów odpowiednie polecenie removerel i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć określoną wersję oprogramowania z serwera: Unix lub Linux: <katalog główny>/dists/venus/platform/removerel.sh Windows: <katalog główny>\dists\venus\platform\removerel.bat Instalowanie oprogramowania panelu Touch Control z serwera firmy Polycom lub własnego serwera Aby automatycznie zainstalować aktualizacje z serwera firmy Polycom lub własnego serwera: 1 Na ekranie głównym wybierz opcję Zarządzanie, a następnie Aktualizacje. 2 W polu Adres serwera wprowadź ścieżkę i adres witryny aktualizacji, na której umieszczono oprogramowanie panelu Polycom Touch Control. Aby użyć serwera firmy Polycom, wpisz polycom. Wielkość znaków wpisanych w polu nie ma znaczenia. 3 Włącz opcję Automatycznie sprawdzaj aktualizacje. 4 W przypadku wyświetlenia powiadomienia o restrykcjach eksportowych wybierz opcję Zaakceptuj umowę. 5 Określ opcje automatycznej aktualizacji: a b Dotknij opcji Godzina, Minuta i AM/PM, aby określić początek okna czasowego, w którym panel Polycom Touch Control będzie sprawdzać dostępność aktualizacji. Dotknij opcji Czas, aby wybrać długość okna czasowego, w którym panelpolycom Touch Control może sprawdzać dostępność aktualizacji. Po skonfigurowaniu ustawień Godzina rozpoczęcia i Czas panel Polycom Touch Control wyliczy losowy czas w obrębie podanego okna czasowego, w którym będzie sprawdzać dostępność aktualizacji. Następnie codziennie będzie sprawdzać o tej godzinie dostępność aktualizacji, dopóki nie zostaną zmienione wartości Godzina rozpoczęcia i Czas. W przypadku zmiany wartości Godzina rozpoczęcia lub Czas zostanie wyliczona nowa godzina z zakresu nowego okna czasowego. 14 Polycom, Inc.

15 c Dotknij opcję Opcje dla dostępnych aktualizacji oprogramowania i wybierz, czy oprogramowanie ma tylko wysyłać powiadomienie odostępnych aktualizacjach, czy też pobierać i instalować dostępne aktualizacje. Aby ręcznie zainstalować aktualizacje z serwera firmy Polycom lub własnego serwera: 1 Na ekranie głównym wybierz opcję Zarządzanie, a następnie Aktualizacje. 2 W polu Adres serwera wprowadź ścieżkę i adres witryny aktualizacji, na której umieszczono oprogramowanie panelu Polycom Touch Control. Aby użyć serwera firmy Polycom, wpisz polycom. Wielkość znaków wpisanych w polu nie ma znaczenia. 3 Dotknij opcję Sprawdź aktualizacje oprogramowania. 4 Wybierz tylko te aktualizacje, które chcesz zainstalować. 5 Dotknij pozycję Pobierz i zainstaluj oprogramowanie. 6 W przypadku wyświetlenie powiadomienia o restrykcjach eksportowych wybierz opcję Zaakceptuj umowę. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć aktualizację. Instalowanie oprogramowania panelu Touch Control z urządzenia pamięci masowej USB Do aktualizacji oprogramowania panelu Touch Control można użyć urządzenia pamięci masowej USB. Aby zaktualizować oprogramowanie panelu Touch Control przy użyciu portu USB: 1 Na komputerze otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę 2 Wybierz opcję Documents and Downloads (Dokumenty i materiały do pobrania), a następnie Telepresence and Video (Teleobecność i wideo). 3 Przejdź na stronę systemu Polycom RealPresence Group, który jest używany z panelem Polycom Touch Control. 4 Pobierz na dysk twardy najnowsze wersje plików następujących pakietów dystrybucyjnych: System operacyjny panelu Polycom Touch Control Oprogramowanie panelu Polycom Touch Control Polycom, Inc. 15

16 5 Wypakuj zawartość pobranych plików do katalogu głównego urządzenia USB. W przypadku wypakowywania większej liczby pakietów dystrybucyjnych może zostać wyświetlone okno z zapytaniem, czy nadpisać już istniejące pliki. Należy wybrać opcję Tak na wszystkie. 6 Podłącz napęd USB z boku panelu Polycom Touch Control. 7 Na ekranie głównym wybierz opcję Zarządzanie, a następnie Aktualizacje. 8 Dotknij opcję Sprawdź aktualizacje oprogramowania. 9 Wybierz tylko te aktualizacje, które chcesz zainstalować. 10 Dotknij pozycję Pobierz i zainstaluj oprogramowanie. 11 W przypadku wyświetlenie powiadomienia o restrykcjach eksportowych wybierz opcję Zaakceptuj umowę. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dokończyć aktualizację. Instalowanie oprogramowania panelu Polycom Touch Control przy użyciu systemu CMA lub RealPresence Resource Manager Oprogramowanie panelu Polycom Touch Control można umieścić w systemie CMA w wersji 6.2 lub nowszej albo w systemie RealPresence Resource Manager w wersji 7.1 lub nowszej. Następnie można skonfigurować panel Polycom Touch Control tak, aby pobierał aktualizacje z odpowiedniego systemu, wprowadzając na ekranie aktualizacji panelu Polycom Touch Control adres URL wersji produkcyjnej lub próbnej. Informacje na temat konfigurowania produkcyjnych i próbnych wersji pakietów aktualizacji oprogramowania zawierają dokumenty Polycom CMA System Operations Guide (Instrukcja obsługi systemu Polycom CMA) i Polycom RealPresence Resource Manager System Operations Guide (Instrukcja obsługi systemu Polycom RealPresence Resource Manager) dostępne pod adresem Aby automatycznie lub ręcznie zaktualizować oprogramowanie panelu Polycom Touch Control, postępuj zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale Instalowanie oprogramowania panelu Touch Control z serwera firmy Polycom lub własnego serwera na stronie Polycom, Inc.

17 Informacje o prawach autorskich 2012 Polycom, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polycom, Inc America Center Drive San Jose, CA USA Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, do jakichkolwiek celów, bez wyraźnej pisemnej zgody Polycom, Inc. Zgodnie z prawem kopiowanie obejmuje też tłumaczenie na inny język lub format. Zgodnie z umową Polycom, Inc. zachowuje własność i tytuł do wszelkich praw własności oprogramowania zawartego w swoich produktach. Oprogramowanie jest chronione przez przepisy praw autorskich USA itraktatu międzynarodowego. Z tego względu oprogramowanie należy traktować jak każdy inny materiał chroniony prawami autorskimi (np. książki czy nagrania dźwiękowe). Podjęte zostały wszelkie starania, aby zapewnić dokładność informacji zamieszczonych w tym podręczniku. Polycom, Inc. nie odpowiada za błędy drukarskie lub pisarskie. Informacje w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Informacje o znaku towarowym Polycom oraz nazwy i znaki powiązane z produktami firmy Polycom są znakami towarowymi i/lub znakami usługowymi firmy Polycom, Inc. oraz zastrzeżonymi i/lub zwyczajowymi znakami w Stanach Zjednoczonych iróżnych innych krajach. Nazwy innych produktów i firm mogą być znakami towarowymi innych firm isą używane tylko w celach informacyjnych bez zamiaru ich naruszenia. Informacje patentowe Towarzyszące produkty mogą być chronione patentami USA imiędzynarodowymi oraz zgłoszeniami patentowymi firmy Polycom, Inc. Polycom, Inc. 17

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu Pierwsze kroki

Podręcznik administratora systemu Pierwsze kroki Podręcznik administratora systemu Pierwsze kroki Treść podręcznika Szanowny Kliencie firmy Milestone! Zakup systemu XProtect Essential firmy Milestone to wybór inteligentnego rozwiązania do nadzoru. W

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Norton Security z kopią zapasową

Norton Security z kopią zapasową TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5 z technologią Brightmail Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć w sieci WWW, na stronie http://www.ibm.com/pc/support.

Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć w sieci WWW, na stronie http://www.ibm.com/pc/support. Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć w sieci WWW, na stronie http://www.ibm.com/pc/support Oprogramowanie Najnowszą wersję niniejszej publikacji elektronicznej można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Wersja produktu: 12.1.5

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Wersja 12.1, Release Update 1 MP1 Symantec Endpoint Protection,

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOR DANYCH. Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257. Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. Przewodnik po funkcjach sieciowych

PROJEKTOR DANYCH. Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257. Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256. Przewodnik po funkcjach sieciowych PROJEKTOR DANYCH PL Seria XJ-A XJ-A147/XJ-A247/XJ-A257 Seria XJ-M XJ-M146/XJ-M156 XJ-M246/XJ-M256 Przewodnik po funkcjach sieciowych W poniższej instrukcji, Seria XJ-A oraz Seria XJ-M odnoszą się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

RTM Podręcznik użytkownika

RTM Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.1 Co to jest Acronis True Image Home 2012?... 7 1.1.2 Co to jest Acronis True Image Home 2012 Plus Pack?... 7 1.1.3

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych IBM SPSS Statistics Wersja 22 Przewodnik administratora licencji wielokrotnych Spis treści Przewodnik administratora....... 1 Zanim rozpoczniesz............. 1 Tworzenie kopii zapasowych oprogramowania

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming Novell Teaming 0 30 lipca 2009 0 Omówienie produktu 0 Wymagania systemu Teaming 0 Instrukcja instalacji w systemie Linux 0 Instrukcja instalacji w systemie Windows 0 Problemy instalacyjne 6.0 Problemy

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik

HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik HP Photosmart C7100 All-in-One series Podręczny przewodnik 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe i Acrobat logo są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Uwaga Przed wykorzystaniem informacji

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile

Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone dla systemu Microsoft Windows Mobile Podręcznik użytkownika WERSJA PROGRAMU: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Paragon NTFS for Mac OS X

Paragon NTFS for Mac OS X Paragon-Software Poland sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl E-mail kontakt@paragon-software.pl Paragon NTFS for Mac OS X Podręcznik

Bardziej szczegółowo