DWUTYCI!_J" W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską. Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich. Na marginesie Budapest. Prezydent i znaczki polskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DWUTYCI!_J" W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską. Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich. Na marginesie Budapest. Prezydent i znaczki polskie"

Transkrypt

1 DWUTYCI!_J" ITI8P~1~fflor. W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich Na marginesie Budapest Prezydent i znaczki polskie 6 znaczków (z 8 w serii) z serii dla upamiętnienia VI Zjazdu PZPR drukowane będzie obok siebie; arkusz sprzedażny będzie obejmować 6 takich sześciobloków, czyli 36 znaczków (p. str. 474) Nr 21 (384) Rok XVIII WARSZAWA, 1-15 LISTOPADA 1971

2 malaysia30c maca a 20t mataysla XC

3 Tadeusz Grodecki Przed jedenastą Ogólnopolską Wystawą Filatelistyczną XX7 DNIACH 27.X.-10.X1. trwa XI Ogól- " nopolska Wystawa Filatelistyczna w Szczecinie. Zanim przekażemy Czytelnikom sprawozdanie ze Szczecina odpowiedzmy na pytania tych, którzy nie mogą rozszyfrować tajemnicy, dlaczego nagle jedna z wystaw otrzymuje numer i dlaczego jest to numer XI". W Polsce rzeczywiście organizuje się w ostatnich latach nawet po kilkaset wystaw i pokazów rocznie. Szereg z tych imprez ma zasięg ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Wystawa z numerem", to po prostu określenie rangi wystawy. Dotychczas obowiązujące w PZF wytyczne przewidują następujące rodzaje wystaw: 1. międzynarodowe: a) pod patronatem FIP b) inne 2. ogólnopolskie 3. regionalne oraz krajowe specjalistyczne 4. okręgowe 5. lokalne oraz pokazy filatelistyczne. Pierwsze 5 wystaw ogólnopolskich odbyto się w okresie międzywojennym, przy czym numeracja zaczęła się dopiero od wystawy piątej". Były to wystawy: Z okazji I Polskiej Wy- ;tawy Marek stosowano i kasowniki okol. (z literą I bez) 1919 rok Polska Wystawa Marek" w Warszawie. Organizatorem Wystawy byt,.. Polski Biały Krzyż, a przewodni- czącą Komitetu Organizacyjnego działaczka P.B.K. Helena Paderewska, żona Ignacego Paderewskiego. Z okazji Wystawy przedrukowano znaczki nr 86, 87, 88, 90 i 91. Doj:data 5 fen od znaczka wystawowego szla na PBK. Stąd w nadruku znalazł się również symbol tej organizacji rok Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 1928". Jej organizatorem był z kolei... Związek Oficerów Rezerwy. Jednak w porównaniu do sto- Datownik I Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w 1928 r. w Warszawie (II Ogólnopolskiej w naszym rachunku") sunkowo drobnej imprezy z 1919 roku, była to już wystawa filatelistyczna z prawdziwego zdarzenia". Z tej okazji wydano pierwszy bloczek w Polsce (blok nr 1) z 2 znaczkami (nr 235 i 236). Są to nasze pierwsze stalodruki rok Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna" w Toruniu zapoczątkowała wystawy filatelistyczne organizowane przez... filatelistów. Odbyła się z okazji POLSKA WYSTAW A MAREK 5 F rz:j F5 I POLSKA. WYSTAWA MAREK 5 E5 5 Nadruki na znaczkach zawierają m. In. rysunek Białego Krzyża godła organizatora Wystawy, na rzecz którego pobierano dopłatę 5 fen" Datownik II Wszechpolskiej Wystawy filatelistycznej w Toruniu w 1933 r. (III Ogólnopolskie» 467

4 X-lecia Związku Filatelistów w Toruniu, który był jej organizatorem. Z okazji Wystawy wydano znaczek nr 260. Znaczek o nominale 60 gr sprzedawano z dopłatą 40 gr na rzecz Komitetu Organizacyjnego Wystawy. Doptata ta nie była uwidoczniona na znaczku. Datownik I Wszechstowianskiej Wystawy Filatelistycznej w Katowicach' w 1934 r. (IV ogólnopolska) by/ fałszowany; na falszywym - gwiazdki po obu stronach daty są mniejsze 1934 rok I Wszechslowiańska Wystawa Filatelistyczna" w Katowicach zorganizowana została przez Sląski Związek Filatelistów w XV rocznicę I Powstania Śląskiego. Z okazji Wystawy wydano 2 znaczki przedrukowe nr 264 i 265. o. y ni.c) V:PP?,W,N1-1V / A FILAT Dwa datowniki z V Ogolnopolskiej Wystawy filatelistycznej w Warszawie w r.; dolny byt przeznaczony w zasadzie do kasowania znaczków na korespondencji przesyłanej drogą lotniczą czego jednak w praktyce nie przestrzegano Ta ostatnia wystawa przedwojenna zorganizowana została z dużym rozmachem przez Związek Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce, Polskie Towarzystwo Filatelistów w Warszawie i Zrzeszenie Przemysiowe Kupców Branży Filatelistycznej R P. Z okazji Wystawy wydano blok nr S ze znaczkami nr 306 i rok VI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Poznań 1955". Jest to pierwsza ogólnopolska wystawa powojenna i jednocześnie pierwsza zorganizowana przez PZF. Spośród 6 złotych medali 2 przyznano za zbiory tematyczne LTPU" i Wyścig Pokoju". Chyba pierw-, sze medale za zbiory tematyczne na wystawie ogólnopolskiej? Z okazji Wystawy wydano 2 bloczki nr 14 1 nr 15. Na pierwszej powojennej, a VI Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej w Poznaniu stosowano datownik pocztowy z widokiem ratusza; poniżej na kopercie pamiątkowej jeden z bloków wydanych z okazji Wystawy 1938 rok Ogólnopolska V Wystawa Filatelistyczna Warszawa 1938". Po raz pierwszy pojawił się numer przy nazwie wystawy, którą uznano za piątą kolejną rok VII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 1957". Ponieważ Wystawa byla generalną próbą przed FIP-owską wystawą stulecia pierwszego polskiego znaczka, więc zaproszono na nią szereg zbiorów zagranicznych. Na ich tle poznaliśmy ogrom naszych strat wojennych w dziedzinie filatelistyki. W zbiorach klasycznych" nie mieliśmy wiele do dowiedzenia, natomiast za zbiory tematyczne zdobyliśmy 3 zlote medale (z 4 przyznanych). 468

5 1968 rok X Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna 75 lat Polskiej Filatelistyki Kraków 68". WYS% o \'k% -c. t'a Koperta pamiątkowa z blokiem nr 20 skasowanym datownikiem Wystawy Z okazji Wystawy wydano znaczek nr 859 w ozdobnym pamiątkowym arkusiku, który robi ostatnio zawrotną karierę" oraz bloczek nr 20 ze znaczkiem nr 873 (wg, wzoru zn. nr 859) rok VIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna 20-lecie PRL". Z okazji Wystawy wydano pierwszą polską kartę pocztową lotniczą nr Cp rok IX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 65". Z okazji Wystawy wydano pólilustrowaną kartę pocztową nr Cp 276. Stosowano wirnik propagandowy w Upt. Katowice 2, a na Wystawie datownik okolicznoaciowy. 20_ LECIE F-Z43 P R i_ S"....$74wk-5`X - Datownik V111 Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie w 1964 r. zorganizowanej dla uczczenia XX-lecia PRL Z okazji Wystawy Upt. Kraków 2 stosowat naktadkę propagandową na wirnik, a Kraków 1 datownik wystawowy. Stosowano też kilka datowników z okazji szeregu imprez towarzyszących Wystawie. Nadrukowano tet Kartę pocztową nr Cp 395 L Ostatnie wystawy nie wymagają, sądzimy, szerszego omawiania, bowiem pamięta je większość zbieraczy. Toteż wymieniliśmy je tylko, aby uzyskać pełny wykaz wystaw ogólnopolskich od I 'Polskiej Wystawy Marek do XI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Szczecin 71". Donat Wielguszewski PRUSKIE PIECZĘCIE LAKOWE I TUSZOWE NA ZIEMIACH POLSKICH CIEKAWY dział stempli pocztowych "-J używanych na ziemiach polskich, a niesłusznie mało popularnych nawet wśród zbieraczy listów przedznaczkowych, stanowią pruskie pieczęcie lakowe i tuszowe. Pojawiły się one w późnych latach trzydziestych ubiegłego wieku, zresztą nie we wszystkich placówkach pocztowych w jednym czasie. Spotykamy trzy rodzaje odcisków: w laku; na papierze z podkładem papki mącznej i odbitki tuszowe, których do naszych czasów zachowało się najwięcej. Używano tuszu czarnego. Znam odbitki w kolorze czerwonym z miejscowości Glogau (Głogów), Primkenau (Przemków) 1 Sagan (Zagań). Koloru tego używały te placówki przez krótki okres. Niewykluczone, że czerwony lub niebieski kolor tuszu stosowało więcej placówek pocztowych. Pieczęcie najogólniej podzielić możemy na dwie grupy: przeznaczone do odcisków lakowych i do odbitek tuszowych. Wiele jednak pieczęci przeznaczonych do laku używano do odbitek tuszowych. Miały one wtedy charakterystyczne czarne tło, a napisy i inne elementy pozostawały biale. Pieczęciami lakowymi zabezpieczano listy wartościowe i pieniężne, rzadziej odbijano je w laku na dokumentach i formularzach pocztowych. Pieczęcie do tuszu przystawiano na dokumentach pocztowych takich jak zwrotne poświadczenia odbioru przesyłki, zawiadomienia sądowe itp. obok podpisu pocztyliona. Pieczęcie wprowadzone jeszcze w okresie przedznaczkowym utrzymały się w użyciu przez długi okres, gdyż dopiero po roku 1872 były zastępowane stopniowo pieczęciami poczty Rzeszy. 469

6 Pruskie pieczęcie urzędowe, jakkolwiek zróżnicowane, dadzą się uszeregować w 8 typach, zaś pieczęcie poczty Rzeszy - w 4 typach. I. Pieczęcie do laku Typ 1. Pieczęć kolista o średnicy 'od 20 do 27 mm, zawierająca w środku koronę, niżej nazwę placówki i trąbkę pocztową u dołu (fot. 1). fot. 1 Typ 1. HALBAU (nowa k. Zagania) tot. 2 Typ 2. MODLAU (Modła pow. Boleslawlec) Typ. 2. Pieczęć kolista o 'średnicy od 24 do 27 mm, zawierająca w środku oprócz korony, nazwę placówki i trąbkę pocztowa napisy (u góry, łukiem) w rodzaju K. Pr. Post Exped. lub. K. Pr. Post-Amt (Królewska Pruska Ekspedycja Pocztowa i Królewski Pruski Urząd Pocztowy) lub podobne (fot. 2). Typ 3. Pieczęć owalna o wymiarach 24X29 mm, zawierająca w środku koronę, nazwę placówki i trąbkę pocztową oraz napis u góry lukiem w rodzaju K. S. Post Expedition (Królewska Miejska Ekspedycja Pocztowa) lub podobny (fot. 3). fot. 3 Typ 3. HIRSCHFELDE fot. 4 Typ 4. LUBEN (Lubin Śląski) wę placówki i trąbkę pocztową u dołu (fot. 5). :B I? i o:c.nitz ą Vry.. ł fot. 5 Typ 5. BRIEG (Brzeg) fot. 6 Typ 6. GNADENBERG (Gocinów pow. Bolestawlec) Typ 6. Pieczęć kolista o średnicy od 24,5 mm (często) do 27 nim (b. rzadko), zawierająca obok korony, nazwy placówki i trąbki pocztowej dodatkowo napis u góry łukiem jak w typie 2 (fot. 6). Typ uboczny tej pieczęci nie zawiera korony (Elbing Elbląg, fot. 12-4). Typ 7. Pieczęć owalna o wymiarach 25X29 mm, 27X31 mm, 31X46 mm, 32X X37 mm lub podobnych, z koroną, godłem pruskim, nazwą placówki i trąbką pocztową. Napis łukiem u góry jak w typie 2 (fot. 7). fot. 7 Typ 7. GOERLITZ (Zgorzelec) fot. 8 Typ 8. BUNZLAU (Bolestawlec) Typ 8. Pieczęć okrągła o średnicy od 28 do 31 mrn, z napisem łukiem u góry Preuss. Post Amt, w środku orzeł pruski z rozpostartymi skrzydłami, nazwa placówki oraz, u samego dołu, trąbka pocztowa (fot. 8). Pieczęć tego typu, ale przeznaczoną do laku (przy odcisku tuszowym czarne tło, napisy i orzeł biale) używał urząd pocztowy Neu Salz (Nowa Sól). Poczta Rzeszy wprowadziła następujące typy pieczęci: Typ 4. Pieczęć owalna o wymiarach 27X30 mm, zawierająca w środku koronę, godło pruskie, nazwę placówki i trąbkę pocztową oraz napisy jak w typie 2 (fot. 4). II. Pieczęcie do tuszu Typ 5. Pieczęć kolista o średnicy od 22 do 25 mm, zawierająca koronę, niżej naz- fot. 9 Typ 1. poczty niemieckiej. FORST fot. 10 Typ 3. poczty niemieckiej. Brasilia (Wrocław) 470

7 Typ 1. Pieczęć okrągła do laku (/) 26 mm, zawierająca koronę ze wstęgami, niżej nazwę placówki i trąbkę pocztową <fot 9). Typ 2. Pieczęć kolista do laku 27 mm, zawierająca u góry lukiem napis w rodzaju K. D. Postagentur (Cesarsko Niemiecka Agencja Pocztowa) oraz w środku koronę ze wstęgami, nazwę placówki i u dołu trąbkę pocztową. Typ 3. Pieczęć kolista do tuszu 25 mm, zawierająca v góry łukiem napis w rodzaju K.D. Stadtpost Exp Nr 8 (Cesarsko Niemiecka Poczta Miejska Ekspedycja nr 8) lub podobne napisy, w środku koronę ze wstęgami, nazwę placówki i trąbkę pocztową (fot. 10). fot. 11 Typ 4. poczty niemieckiej FRIEDEBERG (Mirsk pow. Lwówek) Typ 4. Pieczęć owalna do tuszu o wymiarach 27X29,5 mm lub 28X30 mm, u góry łukiem napis Kaiserl. Deutsche Post Amt lub podobny, w środku godło Nie- miec, u dołu nazwa placówki. Brak już na nich trąbki pocztowej (fot. 11). Pieczęci tuszowych, choć nie do tego były przeznaczone, używano niekiedy do kasowania znaczków. Spotykamy kasowane nimi znaczki Prus, Północno-Niemieckiego Związku Pocztowego i Niemiec (fot. 12). Znaczków skasowanych pieczęciami lakowymi nie spotkałem. Zbierając pieczęcie lakowe i tuszowe możemy sobie zakreślić ramy czasowe lub terytorialne zbioru i tylko takie włączać, gdyż jest to materia/ obszerny i niezbyt łatwo dostępny. Możemy się ograniczyć do zbierania pieczęci z okresu przedznaczkowego, lub z okresu znaczkowego Prus, terytorialnie zaś możemy zbierać pieczęcie z ziem polskich byłego zaboru pruskiego lub całych ziem polskich. Na zakończenie chciałbym poinformować mniej zorientowanych zbieraczy, aby nie mylili urzędowych pieczęci lakowych i tuszowych ze stemplami wschodniopruskich pomocniczych placówek pocztowych. Stemple te są identyczne jak typ 5 i 8, przy czym te ostatnie mają napis u góry lukiem: Hilfs-Post Anst. (Pomocnicza placówka pocztowa) i w środku koronę, nazwę placówki i u dolo trąbkę pocztową. Stemplami tymi również nie kasowano znaczków (znane wyjątki), a odbijano je obok znaczka fot. 12. Znaczki 1. PRUSY nr Mi. 17 skasowany pieczęcią RIB- BEN, typ k PRUSY nr Mi. 2 skasowany pieczęcią REN- DEN, typ 6 3. PRUSY nr ML 18 skasowany pieczęcią BRE- SLAU, typ 7 4. POLN. NIEM. ZW. POCZT. nr Mi. IB skaso- 5 skasowane pieczęciami tuszowymi (rzadkości) : wany pieczęcią ELBING, typ Ba 5. PRUSY nr Mi. 11 skasowany pieczęcią Pomocnt.ej placówki pocztowej TUROScHELN 6. POLN. NIEM. ZW. POCZT. nr Mi. 17 skasowany pieczęcią WESEL, typ 7 7. NIEMCY nr Mi. 19 skasowany pieczęcią LEIPZIG, typ 4 poczty niemieckiej. 471

8 Fakty, spostrzeżenia i ploteczki 40-BUDAPEST.71 Międzynarodowe Jury Wystawy Budapest 71" obradowaio pod przewodnictwem dra Laszlo Steinera (Węgry w pierwszym rzędzie, 2-gi od prawej): okładało się z 34 osób (w tym / specjalnie powolanych do oceny zbiorów tematycznych); z ramienia PZF w Jury by/ kol. Jan Witkowski Zbiory na wystawie budapeszteńskiej eksponowane były w trzech gmachach, łącznie w 3800 gablotach, po 12 kart albumowych każda. Zgłoszenia rittplynęły od filatelistów z 47 krajów. W katalogu wystawowym można doliczyć się nazwisk 796 wystawców zagranicznych oraz 146 węgierskich.. Otwarcia tej wielkiej imprezy dokonał Przewodniczący Prezydium Węgierskiej Republiki Ludowej a zarazem przewodniczący komitetu honorowego wystawy Pal Losonezi. Natomiast przemówienie powitalne wyglosił minister łączności WRL dr Gytirgy Csanadi. Na wystawę przybyli na zaproszenie poczty węgierskiej przedstawiciele administracji pocztowej wielu krajów. Byli wśród nich m. in. wiceminister łączności PRL Marian Miśkiewicz, dyrektor zarządu stosunków międzynarodowych Min. Łączności ZSRR Szarow, wiceminister łączności Bułgarii Aładżow, wiceminister poczty czechosłowackiej ~rejka, dyrektor zarządu poczty ONZ na Europę Voutsinas. Poczta USA eksponowała w Budapeszcie m. in. wyposażenie jak to określano w specjalnej wywieszce pierwszego pozaziemskiego urzędu pocztowego". W specjalnej gablocie znalazł się oryginał niewielkiej torby listonosza i poduszka z tuszem, jakimi na Księżycu posługiwała się załoga Apolla 15". Zwiedzający mogli 472 także obejrzeć efekt pracy księżycowych listonoszy: kopertę z naklejoną parką znaczków wydanych w USA z okazji lotu Apolla 15", skasowana na Księżycu, niezbyt zresztą wyraznie, stemplem z tekstem: I.Inited States. Aug. 2, 1971, On the Moon". W Kongresie AIJP Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Filatelistycznych uczestniczyła, reprezentując resort, zastępca generalnego dyrektora poczty węgierskiej, a zarazem jedna z trzech sekretarzy komitetu organizacyjnego wystawy, niezwykle sympatyczna dr Magda Palotas. Przyjmując od prezydenta AIJP Pierre Seguy medal przyznany poczcie węgierskiej przez to stowarzyszenie dziennikarzy, ucałowała go z dubeltówki", co spotkało się z żywiołowymi oklaskami. Scenę tę sfilmowała telewizja. Nie znalazła się ona jednak w obszernym sprawozdaniu z Kongresu w dzienniku wieczornym TV... * 4 września z wielką paradą otwarto nowy, imponujący, 7-piętrowy gmach Związku Filatelistów Węgierskich MABEOSZ przy V órósmarty ut. 65. Przy okazji poinformowano, że Związek liczy aktualnie członków dorosłych, skupionych w 2114 kolach oraz młodych filatelistów, należących do 1486 kół. Jak na 10-milionowy kraj liczby oszałamiające. Filatelistyka jest rzeczywiście na Węgrzech bardzo popularna. Ale niektórzy doszukują się przyczyn tak wysokiej liczby zorganizowanych zbieraczy w fakcie, że tylko członkowie MABEOSZ mogą otrzymywać w abonamencie komplety wydawanych w WRL znaczków i bloków... * Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem prasy, radia i telewizji, nie tylko zresztą węgierskiej. W konferencji prasowej, poprzedzającej otwarcie tej imprezy, uczestniczyło ok. 200 dziennikarzy krajowych i zagranicznych. Specjalne ekipy zdjęciowe przysłały telewizje: duńska, francuska, NRD oraz szwajcarska. Re-

9 porterzy węgierskiej TV towarzyszyli ze swymi aparatami niemal każdej imprezie. s s Największe tegoroczne międzynarodowe spotkanie filatelistów byk) także okazję do wymiany poglądów między handlowcami i do transakcji kupieckich. W dniach 8 i 9 września w reprezentacyjnym Hotelu Galeria zorganizowano Dni Kupców Filatelistycznych", zaś Philatelia Hangarica" urządziła międzynarodową aukcję. W imprezach handlowych uczestniczyli przedstawiciele odpowiednich przedsiębiorstw z 7 krajów socjalistycznych oraz 56 firm z 22 krajów zachodnich. Niezłe obroty robiła na wystawie poczta węgierska: w okresie pierwszych 10 godzin otwarcia wystawy stoiska pocztowe sprzedały znaczki na sumę ponad 300 tys. forintów. W dniach następnych wpływ ze sprzedaży wynosił średnio po około 130 tys. forintów dziennie. A przecież główny dochód z emisji wystawowych wpłynie dopiero z abonamentu krajowego i ze sprzedaży walorów za granicą. * Pomimo wielkiego wysiłku, w niektórych przypadkach zawodziła organizacja. Tak np. na kongresie AIJP niektórzy delegaci musieli stad, gdyż w malej sali starego gmachu MABEOSZ nie byli już w stanie wcisnąć się między ściśle zsunięte rzędy zapełnionych krzeseł. Na uroczystość werdyktu jury t rozdania głównych nagród w hotelu If jusag, niemal połowa zaproszonych gości nie zmieściła się w sali, gdzie odbywała się uroczystość. Mieli jednak szczęście: wewnątrz było tak tłoczno i gorąco w rezultacie pracy kilku baterii oświetleniowych TV, że po paru minutach obecni czuli się jak na Saharze, pomimo chłodu na zewnątrz budynku. s 5 września odbył się specjalny lot balonowy. W przeddzień stoisko pocztowe na wystawie przyjęto w ciągu 4 godzin 15 tys. listów, nadanych w celu przewiezienia ich balonem. s Wielomilionowej wartości zbiory eksponowane na MWF Budapest 71" ochraniał dniem i nocą specjalny zespól ludzi: ponad 100 osób na jedną zmianę. Najcenniejsze eksponaty znajdowały się bez przerwy w zasięgu wzroku dyżurnego strażnika. Podobnie dobrze zabezpieczony byt transport zbiorów do poszczególnych obiektów wystawowych, ochrona poczty balonowej ż śmigłowcowej itp. Prezydent i znaczki polskie Od 2 lat dyrektorem Pawilonu Polskiego na Międzynarodowych Targach Wiedeńskich jest znany filatelista kol. Fabian Bura. Zainicjował on w roku ubiegłym miły zwyczaj - wręczając Prezydentowi Austrii, w czasie zwiedzania przez niego Pawilonu Polskiego, klaser ze znaczkami polskimi, przygotowany przez Ars Polona - Ruch". Klaser zawierał wybór znaczków PRL o tematyce związanej z naszą kulturą i historią oraz imprezami turystycznymi i sportowymi. Prezydent podziękował specjalnym pismem, dołączając pamiątkowy blok znaczka wydanego w 1965 r. z okazji 50-lecia Austriackiego Związku Miast ze swoim autografem. Pier- wotne projekty na ten znaczek nie zostały przyjęte przez komisję kwalifikującą i w rezultacie wykonano go właśnie wg szkicu Prezydenta F. Jonasa. 473

10 W roku bieżącym pan Prezydent otrzymał również klaser ze znaczkami polskimi ostatni rocznik + uzupełnienia do zeszłorocznej tematyki. W piśmie nadesłanym do Polski dyrektor Gabinetu stwierdza, że Pan Prezydent powtórnie podkreśla swoje zdanie o znaczkach polskich, których wykonanie Dla upamiętnienia VI Zjazdu PZPR, Poczta Polska wprowadzi do obiegu dn. 6.X r. 8 znaczków pocztowych wartości po 60 gr. Znaczki zróżnicowane będą pod względem graficznym i ukażą się w sprzedaży w dwóch wersjach tematycznych. Na pierwszym znaczku reprodukowano plakat Włodzimierza Zakrzewskiego pn. PARTIA", przedstawiający postać robotnika przy sterze, na drugim plakat Tomasza Żółnierkiewicza pn. Z PARTIA", przedstawiający rysunek głowy robotnika. Oba znaczki drukowane będą w jednym arkuszu z tym, że łączyć je będzie przywieszka z napisem VI ZJAZD PZPR". Arkusz sprzedażny zawiera 15 szt. pierwszego znaczka, 15 szt. drugiego oraz 15 przywieszek. Znaczki do tej wersji plakatowej" opracował art. grafik Stefan Małecki. Projekty do drugiej wersji, tzw. gospodarczej", opracował art. grafik Jerzy Walter Brzoza. Arkusz sprzedażny zawiera 6 X po 6 różnych zn. drukowanych koło siebie, -wkompanowanych w kontur granic PRL; na poszczególnych znaczkach przedstawiono w sposób symboliczny niektóre gałęzie naszej gospodarki: 1) statek w budowie, 2) nowoczesny kombajn zbożowy Bizon", jest na najwyższym poziomie graficznym i technicznym. Otrzymane znaczki Pan Prezydent włączył do swego zbioru znaczków polskich. Na zdjęciu: pierwszy od lewej prezydent Austrii, po prawej ambasador PRL Wojtyga, w środku dyrektor pawilonu polskiego. POLSKIE To oommemorate the Sixth Congress of the Polish United Workens' Party the Polish Post is going to issue eight postage stamps of 60 gr lace value each on 8th December The stamps are differentiated graphically and willi be issued in two topical versions. The firet atanup represents the poster by Włodzimierz Zakrzewski, entitled "The Party". łt depicts a figure of a worker holding a steering halm. The other statrip represents the poster by Tomasz ŻoMierkiewiez entitled "With the Party" and depicting a worker's head. These two stamps are printed in the same pane with tags bearing the inscription: "VI Zjazd PZPR" (the Sixth Congress of the Polish United Workers' Party). A oommercial pane holds 15 copies of the first stacmp, 15 copies of the other and 25 tags. The stamps of the "poster" version have been designed by the artist, Stefan Malecki. The other version, called "economic", har been prepared by the artist, Jerzy Walter Brzoza. One printing pane holds six different stamps se-tenant, comrposed finto the outline of the frontiers of the Polish 474

11 3) górnicza wieża wyciągowa i profile odlewów hutniczych, 4) budownictwo mieszkaniowe, 5) samochód Polski Fiat 125P, 6) fragment kombinatu chemicznego. Znaczki wykonano techniką rotograwiurową na papierze kredowanym, w nakładach po 6 mln każdego znaczka, w formacie 31,25X39,5 mim wraz z marginesami. W dniu 17 listopada 1971 r. Poczta Polska wprowadzi do obiegu dwa znaczki pocztowe wartości po 2,50 z/ wydane dla upamiętnienia kolejnych osiągnięć nauki światowej w zdobywaniu kosmosu. Na jednym znaczku pokazano radziecki automatyczny pojazd samobieżny Łunochod 1" na powierzchni Księżyca. Drugi znaczek przedstawia amerykański księżycowy samochód elektryczny Rover" i dwóch lunonautów. Projektantem znaczka Łunochod 1" jest art. grafik Z. Stasir, a znaczka Apollo 15" art. grafik A. Balcerzak. Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, w formacie 31,25 X 39,5 mm (Łunochod) bądź odwrotnym (Rover), na papierze kredowanym. Każdy znaczek wydrukowano zarówno w dużych arkuszach zawierających 50 szt. znaczków bez przywieszek, jak i w małych arkusikach po 6 znaczków i 2 przywieszki. Znaczki wydrukowano w nakładzie po ok. 2,4 mln sztuk z tego po ok. 400 tys. sztuk w małych arkusikach. Stemple okolicznościowe DOPIT wydały zezwolenia na stosowanie: 15.X.-15.XI. w Upt. Kraków 1 datownika - BHP Wystawa Krakowskiego okręgu Poczty 1 Telekomunikacji. People's Republic. Particular stamps depict symbolically various branches. of our national economy: 1. a ship in a wharf, 2. a modern harvesting combine Bizon", 3.. a derrick and profiles of metallurgical castings, 4. dwelling building industry, 5." a car "Polski Fiat 125 P", 6. a fragment of chemical works. The stamps have bean printed in rotogravure on coated paper, in 31.25X39.5 mm size (with margins). Quantity printed: 6 each X1. w Upt. Katowice 1 datownika XXV Jubileuszowe Dni Filmu Radzieckiego XL w Upt. Gdańsk datownika IX Sesja Ekonomistów Przemyski Okrętowego. 13.Xf. w Upt. Bydgoszcz datownika II Festiwal Kultury Związków Zawodowych. 15 f 18.XL w Upt. Poznali 5 datownika lat Zakładów H. Cegielski. 28.Xl. w Upt. Dęblin 3 datotvnika Pierwsza Promocja Pilotów i Nawigatorów Inżynierów w WOSL im. J. K. 4.XII. w Upt. Kielce 1 datownika Dzień Górnika St. Czechowski, starosta żupnik w Kielcach X.U. w UM. Kościan datownika 100 rocznica Związku Pszczelarskiego w Wielkopolsce. 5 i 12.XIL w Upt. Jarosław 1 datownika - Okręgowa Mlodzieżowa Wystawa Filatelistyczna Rzeszów XIV. MXII. w Upt. Sram datownika IX Ogólnopolski Dzień Odlewnika. w Upt. Kartuzy datownika Międzynarodowy Dzień Książki Esperanckiej. Zapowiadany w nr 19 na dzień XL w Upt. Poznań 9 datownik z okazji Kongresu Esperantystów nie będzie stosowany, gdyż termin Kongresu zastal przesunięty na rok Liczba pod,kasowntldem wskazuje numer Filatelisty", w którym zamieściliśmy zapowiedź o jego stosowaniu 20 LAT CENTRALNEGO OŚRODKA BADAN I ROZWOJU KTEZNNI,Kcl. AZEk Ne, 25 09,97.1 WAF-152AWAT WARSZAW A a latow[e?0, rr zmg0 sj OR9B E0051JNIRO. G0111) A0O14KLI ` P U LAWY ; ' 1.12;1a~ # 2.0 MI LI Ca ÓW TON WEGIA WYDOBYTEGO W KOPALNI CHWALOWIGE r.001,axa C 2E,V3Y8N

12 Datownik pierwszego dnia obiegu serii Dzień Znaczka" 1 znaczka Zamek Królewski w Warszawie" ZA MEK KRO LEW 7 SKI ANDORRA. 30.VIII. 1 znaczek serii stałej 90 c (jezioro Engolaster). ANGOLA (zamorska prowincja Portugalii). 22.VIII, znaczek 5.regionalna konferencja inżynierów gleboznawstwa : (mapa Afryki i narzędzia miernicze). ANGUILLA. 30.VIIL 5 znaczków 10, 15, 25, 40 ł 50 c, wykonanych razem w jednym szeregu, przedstawia flotyllę statków bojowych. ARGENTYNA. 28.VIII. 1 znaczek 150-lecie rdepodleglości Peru": 31 c (peruwianskt order Słońca). 28.VIII. 2 znaczki 150.roezrdca zgonu gen. Martina Miguela de Gnemes": 25 C (repr. obrazu L. Glgli Gtiemes") 25 c (repr. obrazu A. Alice Smiere generała"). AUSTRALIA. X. 4 znaczki serii stałej Sztuka tubylców": 20 c (malarstwo na drzewie - 061w), 25 c (ozdoby żałobne), 90 c (malowidło skalne) ł 35 C (rzeźbione slupy nagrobne). AUSTRIA. 1.X. 1 znaczek 50-lecie przynależności Burgenlandu do Austrii": 2 sz (rysynek symboliczny i herb Burgenlandm. ł.x. 1 znaczek 75-lecie austriackiego klubu automobilowego": 4 sz (model starego samochodu). BARBADOS. 17.VIII. 5 znaczków Propaganda turystyki": 1 c (łowienie ryb z żaglówki), 5 c (terds), 12 c (hipika), 25 C (narty wodne) ł 50 c (przyrząd do nurkowania). BELGIA. 13.IX. 2 znaczki z doplatą Festiwal kultury": fr (festiwal we Plandrii) i 7 +3 fr (festiwal w Wale nii). 13.IX. 1 znaczek 50-lecie założenia belgijskiej ligi rodzin wielodzietnych : 1.50 fr (kobieta, mężczyzna i dzieci). BERLIN ZACHODNL 5.X. - 4 znaczki z dopłatą na cele dobroczynne z repr. zabawek drewnianych: Pf (figurki do nakręcania), Pf (rycerz), Pf (nafcie) ł P/ (dziecko w kołysce i opiekunka). BOLIWIA. 9.VIII. 8 znaczków Kwiaty Boliwii": 30, 40, 50 c, 1.20 b, 1.40 b, 2 b, 2.80 b 4 b. Wydano również 2 pa- / I KOPERTY Ukazały się 25.IX. wprowadzono do obiegu kopertę ze zn. wartości 80 gr z rys. Zamku Królewskiego w Warszawie (p. reprodukcja w nr 19). Cena sprzedażna koperty 80 gr (Pismo okólne Min. Łącza. z 23.IX.71). 'ZAGRANICZNE mistkowe arkusiki ze znaczkami 30, 40 c, 1.20 b i 2.80 b oraz 50 c, 1.40 b, 2 i 4 b. BRUNET. 14.V znaczki 50-lecie policji królewskiej Brunet runei": 10, 15 i 50 c (różne mundury policyjne). BULGARIA znaczek z doplatą 9.Kongres Filatelistyczny : st (pierwszy bułgarski znaczek, lupa i pinceta). 19.VI. 2 znaczki Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów : 2 st (mapa Europy), 13 st (liczba XXX). CEJLON. 31.V111. ł znaczek 100-lecie urodzin W.I. Lenina": 40 c (podobizna Lenina). CYPR. 20.1X. 4 znaczki Turystyka": 15 m (brzeg morza na tle zamku). CZAD. VIII, 3 znaczki przedrukowe Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Sapporo 1972"; nadruki wykonano na znaczkach Sztuka japońska" 0.50 fr, 1 fr i 2 fr. DAHOMEJ. 3.V1II. 4 znaczki Herby dawnych królów": 35 fr, 40 fr, 100 fr I 140 1r. - FILIPINY. VII. 1 znaczek z 1966 r. 60-lecie Pocztowej Rasy Oszczędności (Yv. 653) przedrukowano nową wartością M Five» oraz tekstem Światowy Kongres Rektorów Uniwersytetów". GHANA. 5.VM. 4 znaczki Międzynarodowe spotkanie członków YWCA" (stowarzyszenie kobiet): 4 np (ogródek dla dzieci), IF/t p (reprezentantki 4 ras przy stole obrad), 20 np (klasa szkoły handlowej), 40 np (grupa dziewcząt z plakatem). GORNA WOLTA. 12.VIII. - 1 znaczek lotniczy 13.Międzynarodowe spotkanie skautów w Japonii": 45 fr (skauci, laponoid krajobraz). GRENADA. VIII. 6 znaczków,,loty Apollo": 1 c (wodowanie Apollo 13), 2 c (wydobywanie astronautów z kabiny), 3 c (Apollo 14 1 statek księżycowy), 10 c (zbieranie kamieni księżycowych), 25 c (pojazd księżycowy), 1 dol. (wystrzelenie rakiety Apollo 15). GUJANA. MLVII. 4 znaczki Samopomoc w budowle dróg": 5, 20, 25 ł 50 c (ścinanie drzew). HISZPANIA. z9.vii. 7 znaczków Rok Swięty w Composiana Rokiem św. Jakuba" (II seria): 50 c (ulica), 6 pt (pielgrzymi rzeźba z Burgos), 7 pt (brama klasztoru St. Domingo tle la Calrada), 7.50 pt (krużganki klasztoru w Majera), 8 pt (Chrystus statua w Puenta de la Reina), 9 pt (kościół klasztorny w Eurlate) i 10 pt (krzyż w Boncesyalles). INDIE znaczek 100.rocznica urodzin Abanindranatha Tagore, indyjskiego malarza": 20 p. (repr. jego o- brazu Ablusarlica"). JAPONIA. 2.V znaczek 13. Międzynarodowe spotkanie skautów w Japonii": 15 yen (skaut-trębacz 1 flagi). 10.VUL 1 znaczek serii stałej: 70 yen (maska teatralna). JUGOSLAWIA. 20.IX. S znaczków Odkrycia archeologiczne antyczne brązy": 0.50 din (głowa cesarza Konstantyna, z IV w.), 1.50 din (chłopiec z rybą, II w.), 2 din (Herakles, z III w.), 2.50 din (satyr, z II w. p.n.e.), 4 din (głowa Afrodyty, z IV w. p.n.e.), 8 din (obywatel Amony, z ł w.). KAJMANY. 27.1X. A znaczków Boże Narodzenie": 1/4 C i 12 c ( HoM 3 Króli" szkota flamandzka z XV tv.), 1 i 15 c ( Boże Narodzenie" szko/a francuska z XIV w.), 5 i 20 c ( Hold 3 Króli" szkota burgundzka z XV w.). KAMERUN. 1.VIII. 5 znaczków Wystawa filatelistyczna Philatecam": 20 /r (znaczek francuskiego Konga z nadrukiem Occupation Francaise"), 25 fr (znaczek z 1954 r. dr Sarnot"), 40 fr (znaczek 25 /r budynek rządowy w Jaounde), 50 fr (emblemat poczty i znaczek 5 mk jacht), 100 fr (znaczek Gabonu 10 fr z nadrukiem Corps ExpeditionaLre Franco-Anglais", przedstawiający pomnik ofiar wojny ). KANADA. DXIII. 1 znaczek 100.rocznica zgonu malarza Paula Kane": 7 C (repr. jego obrazu Obóz Indian nad jeziorem Huron"). 478

13 KONGO REP. LUDOWA. 4 znaczki lotnicze 5,13.międzynarodowe spotkanie skautów w Japonii": 85 fr (emblemat skautowski, japoński smok 1 rzeźba ludowa), 90 fr (maska (japońska 1 głowa), 100 fr (dobosze), 250 fr (maska, Japonka, emblemat skautów). LIBAN. LVIIL 4 znaczki lotnicze Dzień Armii": 15 p (artyleria), 25 p (lotnictwo), 40 p (sztab armii), 70 p (marynarka). LIBERIA. 6.VIIL 6 znaczków 13.miedzynarodowe spotkanie skautów w Japonii": 3 c (skaut z USA), 5 c (skaut z NRF), 10 c (skaut z Australii), 12 c (skaut z W. Brytanii), 20 c (skaut z Japonii) i 25 e (skaut z Liberii). Wydano również blok znaczkowy 50 c (skauci i ognisko). LUKSEMBURG. 13.1X. 3 znaczki Krajobrazy 1 budowle": 3 fr (zalew rzeki Obersauer), 3 tr (budowa zapory wodnej w Eschfsauer) 1 15 fr (budynek administracyjny firmy Arbed"). MALAJZJA znaczki drukowane obok siebie Turystyka": 3X30 c. MALEDIWY. VII. 7 znaczków Macierzyństwo w malarstwie": 5 1 (A. Renoir), 7 (Rembrandt), 10 1 (Tycjan), 20 1 (E. Degas), 25 1 (L. Morisot), 1 r (Rubens), 3 r (Renoir). MALI. 13.1X. 2 znaczki lotnicze Bada.nie kosmosu : 200 fr (Markier 4 I Mars), 200 fr (Venera 5 '1 Wenus). MEKSYK. 7.VIIL 1 znaczek 100-lecie urodzin Amado Nervo': 40 c (jego podobizna). 7.V/II. 1 znaczek lotniczy Dzień Lączności": 80 c (emblemat OIT i lale radiowe). monako, xu,ii. 1 znaczek z okazji 25-lecia UNICEF: 2 fr (repr. obrazu B. Morrisotto Kolyska"). MONGOLSKA REP. LUDO- WA. 11.VII. 7 znaczków Transport": 20 m (lokomotywa wąskotorowa), 30 rn (lo- komotywa typ 38/498), 90 m (stara ciężarówka), 50 no (Moskwicz 412), 60 m (dwupłatowiec P02), 80 no samolot AN 24) i 1 tg (łodz rybacka). MONTSERRAT. 16.IX. 4 znaczki Boże Narodzenie - malarstwo": 5 I 20 c (G. Siomanino Narodzenie"), 15 c i ł dol (S. Mannion Chór aniołów"). NEPAL. 20.VIII. 1 znaczek 44-lecie urodzin królowej Ranna": 25 p (portret królowej j dziecko z kwiatami). NIGER. 17.VILL 1 maczek Kwiaty": 35 fr. NRD. 2.IX. 2 znaczki Jesienne Targi Lipskie": 10 Pf i 25 P1 (nowe zakłady chemiczne). 2.IX. I znaczek z dopłatą:, Wietnam niezwyciężony": Pf (kobieta z dzieckiem). NRF. S.X. 4 znaczki z doplatą na cele dobroczynne, z reprodukcjami zabawek z drewna: PS (kobiety), Pf (jeździec), 30 Pf + 15 P/ (dziadek do orzechów), Pf (gołębnik). ONZ. 21,1X, 4 znaczki Międzynarodowy Rok Walki z Rasizmem": 8 i 30 c (4-listna koniczyna), 13 i 50 c (połączone półkule ziemskie). POLINEZJA FRANC. B.IX. - 4 znaczki IV. Zawody Sportowe Pd Pacyfiku': 15 fr (żeglarstwo), 18 /r (golf), 27 fr (strzelanie z łuku), 53 fr (tenis). SAMOA I SISIFO. 20.IX. - 9 znaczki Dawne legendy: 3 s (królowa Salamasin), 6 s (Lu 1 świata kury), 10 c (bóg Togaloa wyławia z morza wyspę Samoa), 22 a (góra Vaea i jezioro Zez). ST. LUCIA. 10=1. 8 znaczków Widoki : 2 X 5 c (Mt Fortuna), 2 X 10 c (miasto Castries). Xc (wyspa ptaków), I X 50 c (widok z ogrodu patatu rządowego). SYJAM. I1.X1(.71 1 znaczek 25-lecie UNICEF": 50 s (kobieta z dzieckiem ł emblemat). SZWAJCARIA. 23.1X. 2 znaczki Alpy szwajcarskie": 30 r (szczyt Diablerets w kantonie Waadt), 40 r (sm2ba łączności i bezpieczeństwo lotów). TRYNIDAD I TOBAGO. 31.VIII. 2 znaczki 9-lecie Niepodległości"- 5 c (podobizna A. A. 0ipriani) I 30 e (medal Chaconia). TURCJA. MVIII. 2 znaczki 900-lecie zwycięskiej bitwy pod Malazglrt": 100 k (podobizna Alpaslama i jeźdźcy), 250 k (konny bojownik strzelający z luku). URUGWAJ znaczek 100-lecie wodociągów w Montevideo": 5 p (wóz rozwożący wodę, rury wodociągowe i kran). 2 znaczki Propaganda walny owczej": 5 i 115 p (owca i zwoje materimu). SO, znaczek J. M. Morza": 5 p (podobizna tego hodowcy owiec). USA. S.X. 1 znaczek Zapobieganie nadużywania leków": 8 c (dziewczyna). WIELKA BRYTANIA. 11.VIII. 1 dalszy znaczek serii stałej: 10 p (podobizna królowej wg rzeźby Arnolda Machina). WIETNAMSKA REP. DEM. 2 znaczki 250.rocznica urodzin Hal Thuong Lan Ong": 12 xu 1 50 xu (podobizna lekarza i pisarza). ZRA. 3.VIII. 2 znaczki AS-lecie założenia arabskiej unii pocztowej": 20 m i lota. 30 m (emblemat). ZSRR. 14.VII. 3 znaczki Podobizny wielkich ludzi": 4 k (poeta N. A. Niekrasowy, 4 k (kompozytor A. Spendiarow), 10 k pisarz F. M. Dostojewski). 3.VIII. 1 znaczek 400-lecie urodzin Z. Paliaszwili": 4 kop (podobizna kompozytora). 3.VIII. 1 znaczek 750-1ecle założenia miasta Miny Nowgorod obecnie Gork1": 16 kop (herb miasta i Kreml). 3.VIII. I znaczek 25-lecie Międzynarodowego Związku Studentów.: 6 kop. (emblemat, studencki), KaLeJdOc5KoP Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem artykuł kol. F. Bury zamieszczony w nr 18 Filatelisty". Niestety, wiadomość podana w ostatnim akapicie tej pracy szczerze mnie zasmuciła i zaskoczyła. Zacytuję tę informację:... Polski Komitet Olimpijski wystąpił z ciekawą inicjatywą zadokumentowania przyczyn unicestwienia Igrzysk Olimpijskich w 1916, 1940 i 1944 roku. Wydział Emisji Znaczków Ministerstwa Łączności podjął inicjatywę PKOl zlecając kilku artystom-plastykom przygo- towanie odpowiednich koncepcji i szkiców projektowych. Niestety, żaden z projektantów nie trafił w sedno i dlatego przekreślono realizację wspaniałego pomysłu. Nie widziałem projektów, zresztą nie czułbym się na siłach oceniania czy trafiły one w sedno". Jednak wydaje mi się, że jest wprost nie do pomyślenia, aby w Polsce, która słynie z doskonałych artystów-plastyków nie znalazł się nikt, kto mógłby sprostać zadaniu. Zdaję sobie dos- 477

14 kanale sprawę, że temat jest trudny, ale bardzo interesujący i przez to zachęcający do realizacji. Czyż można tak łatwo zrezygnować ze wspaniałego i trafnego pomysłu! Przecież w historii filatelistyki olimpijskiej podobny temat jeszcze nigdy nie został podjęty. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że inicjatywa PKOl pod każdym względem była słuszna, Przecież takie znaczki przypominające storpedowanie trzech Igrzysk Olimpijskich przez militaryzm pruski i hitleryzm miałyby z całą pewnością olbrzymie powodzenie na świecie i stałyby się poważną pozycję eksportowa. A czyż trzeba komentować aspekt polityczny takiego wydania? Już chyba ze względu na to nie należało rezygnować z pomysłu. Czyż po odpowiednich dyskusjach i wskazówkach projektanci nie trafiliby na właściwy tor? A może należało rozpisać konkurs otwarty? Chyba jest jeszcze na to czas? Czy musimy znów powracać do powiedzmy szczerze ogranej i oklepanej tematyki olimpijskiej i wydawać mniej lub bardziej udane serie, przedstawiające różne dyscypliny sportowe, upiększone pięcioma kółkami? Mam wrażenie, że właśnie my, Polacy, mamy największe prawo do przypomnienia światu, dlaczego Igrzyska w latach 1940 i 1944 nie odbyły się. Kazimierz Grytewski RECENZJE Katalog Yvert et Tellier 1972 w trzech tomach: I Francja i francuska strefa wpływów, 784 strony, 9 fr fr; II - Europa, 989 str., 29 fr fr; HI Afryka, Ameryka, Azja, Oceania, 1518 str., 32 fr fr. We wrześniu po raz 76 ukazało się nowe wydanie popularnego u nas katalogu Yverta. Przeglądając jego trzy tomy możemy stwierdzić, że zwyżkowały w dalszym ciągu znaczki z XIX wieku, podczas kiedy znaczki nowych wydań wykazują na ogól stabilizację. W tomie I wprowadzono nowy dział - Katalog tematyczny wydań Europa". Spośród znaczków PRL seria Wodzów" znacznie zwyżkowała z 50 fr na 90, 65 na 100 i z 60 fr na 90 fr. Edukacja z 70 i 85 na 110 fr, ONZ pozostały bez zmiany, seria cięta 35 fr. Bloki i arkusiki: było fr jest fr Stratosfera" Kultura" Edukacja" Bojownicy FIS" Szermierka" Tokio" bez zmian bez zmian bez zmian bez zmian B.M. Specjalni pfiruóka pro sberatele ceskoslovenskych znamek Znamky, deskovó znaóky, cenny, polni a kuryrni pośty, razitka Ladislav Novotny. Wyd. Nakladatelstvi doprawy a spoju, Praha 1971, str. 707, oprawa płócienna, cena 120 kcs. Według zamierzenia podręcznik" ten ma być czymś pośrednim między popularnym katalogiem znaczków wydawanym przez Polis", a szczegółową monografią, zaplanowaną na 7 tomów. Tylko, że pierwszy tom Monografii Ceskoslovenskich Znamek obejmujący wyłącznie emisje Hradczany" 1.11CA7-qi się w 1969 roku, drugi jest dopiero w druku, zaś pozostałe jeszcze... w lesie. Tak więc praca Novotnego przez długie lata będzie jedynym pomocnikiem dla zbieraczy znaków pocztowych naszych południowych sąsiadów. PHrućka" obejmuje w zasadzie wszystko, co dotyczy tematu, a ukazało się w okresie pierwszego półwiecza znaczków czechosłowackich, tj. do końca 1968 roku. A więc znaczki zarówno opłatne, jak i lotnicze, doplatne, ekspresowe, gazetowe, urzędowe zarówno wydania definitywne jak i prowizoria, emisje plebiscytowe, tzw. rewolucyjne 1918", poczty polowe. Wszystko zaś z bardzo daleko posuniętą specjalizacją uwzględniającą odmiany papieru, ząbkowań, znaków wodnych, typy druków włączając w to także druki próbne, projekty znaczków niewydanych itp., itp. Można by jedynie życzyć sobie, aby autor powiedział także o tematach i rysunkach poszczególnych znaczków. Numeracja znaczków zgodna jest z katalogiem handlowym, podręcznik nie zawiera natomiast cen, stosuje jednak tzw. system punktowy, będący próbą nowego spojrzenia na ceny i rzadkość znaczków czechosłowackich, uwzględniającą nie tylko ich aktualną, cenę rynkową, ale także rzadkość filatelistyczną. Niezmiernie cenny, zwłaszcza dla zbieraczy tematyków, jest dział całostek. Autor uwzględnił w nim wszystko, co na ten temat ma do powiedzenia współczesna filatelistyka: karty pocztowe definitywne i prowizoria, całostki ilustrowane prawo i lewostronnie wiele z nich reprodukując oraz opisuje rysunki wszystkich, 478

15 całostki poczty pneumatycznej, sekretniki, koperty, aerogramy, blankiety nadawcze z wydrukowanymi znakami opłaty, oraz takież adresy pomocnicze, blankiety telegraficzne, przekazy pieniężne itp. Wszystkie z uwzględnieniem odmian papieru, barw i innych cech druku, nakładów itp. Bogaty jest także dział kasowników. Zawiera on skatalogowane ostemplowania poczt polowych , cenzur wojskowych, okolicznościowych kasowników poczt polowych, poczt kurierskich. Natomiast zestawienie kasowników normalnej" poczty nie zawiera katalogu byłoby to niemożliwe przy tej objętości pracy lecz charakterystykę wszystkich typów i rodzajów kasowników i stempli spotykanych na znaczkach czechosłowackich: kasowników b. poczty węgierskiej i austriackiej, ostemplowań kolejowych, maszynowych, dodatkowych, ambulansów pocztowych oraz frankatur mechanicznych. Specjalna tabela punktowa pozwala zorientować się w rzadkości i wartości kasowników węgierskich i austriackich z pierwszego okresu obiegu znaczków czechosłowackich. Kilkadziesiąt stron podręcznika" poświęcił autor na omówienie i skatalogowanie oznaczeń arkuszowych" tak charakterystycznych dla znaczków czechosłowackich okresu międzywojennego. Tradycyjnym już zwyczajem, do Pfirućky" dołączono urzędowy czarnodruk, w tym przypadku znaczka Zu. nr Wiosna" Vaclava Hollara w ozdobnym numerowanym arkusiku. Cezary Rudzifisk1 FILATELISTYKA W KRONIKACH MIEJSKICH ROCZNIK TORUŃSKI W Roczniku Toruńskim ukazała się praca Jana Sawczaka-Knihinickiego (str ) Historia ruchu filatelistycznego w Toruniu ( )". Autor omawia początki filatelistyki w Toruniu od 1920 roku, założenie Związku Filatelistów w Toruniu (1923) i jego poważne osiągnięcia organizacyjne, szkoleniowe i wystawiennicze, okres II wojny, reaktywowanie Związku w 1946 roku, wreszcie powstanie i rozwój Oddziału PZF w Toruniu w latach Antoni Gromski. Z filatelistycznej rzeszowskiej tradycji. Rocznik Województwa Rzeszowskiego nr 7. Rok Str Jeszcze jedna kronika terenowa zamieściła historię filatelistyki swego rejonu. Otrzymaliśmy nadbitkę pracy A. Gromskiego. Jest to właściwie dość wyczerpująca, bogato ilustrowana historia Związku Międzynarodowych Filatelistów «Unia» w Rzeszowie", poprzedzona krótką informacją z dziejów Polskiego Klubu Filatelistów" w Rzeszowie. Praca oparta jest na starannie dobranym materiale faktograficznym, a przede wszystkim licznych cytatach z organu Unii" Filatelisty", czasopisma ukazującego się od grudnia 1908 roku, do lipca 1914 roku, a więc aż do wybuchu I wojny światowej i wznowionego następnie w 1921 roku. Właśnie te cytaty, często zaskakujące zarówno treścią jak i formą podawanych wiadomości, czynią z opracowania Gromsiniego wręcz fascynującą lekturę dla każdego zainteresowanego dziejami naszej filatelistyki VV;Tstawij III MŁODZIEŻOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA ZIEM PÓŁNOCNYCH W dniach 26.IX.-3.X. odbyła się w Bydgoszczy III Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna Ziem Północnych. Pierwsza odbyła się w 1965 roku w Gdyni, druga w 1967 w Kołobrzegu. Zgodnie z ustaleniem przewodniczących oddziałowych komisji młodzieżowych z 1965 roku, w wystawach może brać udział młodzież z oddziałów (obecnie - okręgów): Bydgoszcz, Gdańsk, Koszalin, Olsztyn i Szczecin. W zasadzie wystawy miały się odbywać co 2 lata. Wobec dłuższej przerwy po II Wystawie, Okręg w Bydgoszczy podjął inicjatywę kontynuowania tej imprezy. W Wystawie bydgoskiej, oprócz młodzieży z 5 północnych Okręgów PZF, wzięła również udział młodzież zaprzyjaźnionego Okręgu Związku Filatelistów NRD w Schverinie. W klasie honorowej pokazano dla celów szkoleniowych 3 zbiory wystawców dorosłych i 2 młodzieżowych (które dwukrotnie uzyskały na wystawach krajowych- złote żetony) oraz 1 zbiór filumenistyczny i 1 zbiór numizmatyczny. Ogółem wystawiono 156 eksponatów, w tym 9 ze Schverina. W klasie konkursowej nadesłano 139 zbiorów (w tym 2 filumenistyczne), w klasie pozakonkursowej 10 eksponatów w dziale literatury. 479

16 W klasie konkursowej podzielono wystawców na 2 grupy wiekowe do lat 15 oraz powyżej lat 15. Sąd Konkursowy w składzie: B. Stępczyński (Poznań) przewodniczący, Z. Wiatrowski (Bydgoszcz) sekretarz oraz J. Grabarczyk (Szczecin), J. Księski (Bydgoszcz), W. Kuśpik (Gdańsk), A. Schinkowski (Schverin) i Z. Stasilowicz (Koralin) przyznał dyplomy w randze żetonu: złotego 1, pozłacanego 9, srebrnego 19, posrebrzanego 43 i brązowego 51. Przyznano również 16 dyplomów uznania. Dyplom w randze złotego żetonu wraz z nagrodą specjalną Protektora Wystawy Zbigniewa Węgierskiego, Kuratora OSB w Bydgoszczy za najlepszy zbiór Wystawy otrzymał Aleksander Wiatrowski z Bydgoszczy za zbiór generalny Hiszpanii. Dyplom w randze pozłacanego Żetonu wraz z nagrodą specjalną za najlepszy zbiór o tematyce kopernikowskiej otrzymało SKF przy Zespole Szkól Zawodowych w Blalogardzie za zbiór Mikołaj Kopernik". Dalsze 6 Nagród Specjalnych przyznano za najlepsze zbiory z poszczególnych Okręgów d ze Schverina. Oprócz wspomnianego SKF z Białogardu, dyplomy na złote żetony otrzymali: Krzysztof Kryśkiewicz (Bydgoszcz) - Lenin na znaczkach poczt. KDL; Aleksandra Monarcha (Szczecin) Lenin; Marek Zalóg (Radomsko) Walka i męczeństwo narodu polskiego; Władysław Szaflik (Szczecin) Żegluga wczoraj i dziś; Aleksandra Monarcha (Szczecin) Świat dziecka; Dorota Śmieszek (Gdynia) Folklor budowy; Aleksander Wiatrowski (Bydgoszcz) - Pojazdy na znaczkach pocztowych Polski i krajów ościennych; Renata Bożyczko (Szczecin) Rośliny kwiatowe. Sąd konkursowy stwierdził, że Wystawa w Bydgoszczy spełniła pokładane nadzieje:... Przejrzysta i starannie przygotowana ekspozycja, większa niż na poprzednich podobnych wystawach... stosunkowo wysoki poziom, a do tego szereg udanych wydawnictw pamiątkowych oto cechy chafakterystyczne... Wystawy". Ciekawostką z Wystawy bydgoskiej jest widoczna wyraźna oscylacja niektórych zbiorów młodzieżowych do klasyki. Poza tym dała się raz jeszcze zauważyć rozbieżność w ocenie zbiorów przez instruktorów Polski 3 NRD. Jak wynika z prze- glądu nadesłanych zbiorów, w NRD Madzie się duży nacisk na umieszczanie w zbiorach materiału propagandowego, niefilatelistycznego. W okresie trwania Wystawy odbylo się wiele ciekawych imprez towarzyszących. WYDAWNICTWA WYSTAWOWE >- W dniu otwarcia stosowano datownik okolicznościowy. Wydano kopertę pamiątkowa z herbami województw biorąoych udzial w Wystawie. Wydano Katalog Wystawy I następnie Palmaras. Wydrukowano zaproszenia oraz pozdrowienia z Wystawy. Przygotowano efektowne plakietki pamiątkowe dla wystawców. Wydrukowano b. tadne dyplomy w... 6 wersjach: dwa dla wystawców (do żetonu oraz dyplomy uznania), po jednym dla crlonków Komitetu Honorowego, Sądu Konkursowego i Komitetu Organizacyjnego I również specjalny do przyznanych plakietek pamiątkowych. MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA RL BUŁGARIA ASSR KOMP T.G. W przededniu wielkiego święta 50 rocznicy powstania ASSR Kenii, radzieccy filateliści złożyli rewizytę swoim bułgarskim kolegom. 21 sierpnia została otwarta w Sofii międzynarodowa wystawa filatelistyczna RL Bułgaria ASSR Korni", zorganizowana przez Związek Filatelistów Bułgarskich, 480

17 Ogólnonarodowy Komitet Przyjaźni Bułgarsko-Radzieckiej i Ministerstwo Lasów i Ochrony Przyrody. W wystawie wzięło udział 15 bułgarskich i 11 radzieckich filatelistów, wystawiając 29 zbiorów. Zwiedzający wystawę miał możność zobaczyć m.in. zbiory zawierające unikalne egzemplarze z pierwszych bułgarskich serii znaczków pocztowych Santimi", Carska poszta", Goljam lew" i Serpantini", wystawione przez Andreja Penczewa z Sofii i Nikoła Christowa z Weliko Tyrnowo, odznaczone medalami na wielu bułgarskich i międzynarodowych wystawach. Radzieccy filateliści zaprezentowali przede wszystkim zbiory tematyczne, w których pokazali godne zazdrości opanowanie obszernej dziedziny filatelistyki. Do tego przyczynił się bezsprzecznie, zorganizowany trzy lata temu, republikański wydział filatelistów w ASSR Komi, który aktywnie działa na rzecz rozkwitu filatelistyki w tym dalekim północnym kraju państwa radzieckiego. Na wystawie sprzedawano kopertę okolicznościową i stosowano specjalny kasownik. Christo Nikolczew Sofia KULTURA I NAUKA" W dniach od 5 do 19.IX. odbyła się w Pszczynie Okręgowa Wystawa Filatelistyczna pod nazwą Kultura i Nauka". Była bo pierwsza okręgowa impreza wystawiennicza na terenie woj. katowickiego, której przedmiotem ekspozycji były zbiory tematyczne, odpowiadające tematowi Kultura i Nauka". Wystawę zorganizował z upoważnienia Zarządu Okręgu PZF w Katowicach aktywny Zarząd Koła nr 5 w Pszczynie. Eksponowano 36 zbiorów. Protektorem wystawy był poseł na Sejm, redaktor naczelny Trybuny Robotniczej" Maciej Szczepański. Sąd Konkursowy w składzie I3. Brancewioz z Krakowa, M. Kościelniak z Wrocławia i M. Szwemin z Katowic oceniał zbiory anonimowo metodą punktową. Szczegółowa decyzja Sądu Konkursowego wraz z uwagami i zaleceniami zawarta jest na odwrocie zgłoszenia eksponatu, którego 2 egzemplarze doręczono Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy z przeznaczeniem 1 egzemplarza dla Wystawcy. Drugi egzemplarz stanowi integralną część protokołu z prac Sądu Konkursowego. Na tle dokonywania oceny punktowej zbiorów należy wysoko ocenić prace Komitetu Organizacyjnego Wystawy, które umożliwiły sprawne i stosunkowo szybkie przeprowadzenie prac technicznych. Na Wystawie eksponowano także kilka nowo opracowanych zbiorów kopernikowskich, które zdaniem Sądu Konkursowego rokują nadzieje rozwojowe i ekspozycyjne. Ryta Pieg= t_.01:92 1R1 BIULETYN 13 LISTW LIS =C zrax- Rok XII kwiecień czerwiec 1971 Nr 2(36) Numer zawiera artykuły: J. Z. Piekut XIV Wystawa Filatelistyczna, Fr. Jakubowski = Urządzenia pocztowe w czasach starożytnych (II), Semimillenium (Copernicana) pod red. M. Czernika, A. Snieżko Rodzaje przesyłek listowych (II), S. Sniady Klub Zainteresowań, J. Piszczek Proces wytwarzania znaczka pocztowego a prawo cywilne (V), W. Farbotko Pierwszy łódzki album do marek, T. Górski O mikrofotografii, kulach cynkowych i gołębiach, W. Rajchel Trójwymiarowe obrazy. 481

18 W materiałach Komisji PrOblemowo- Badawczej Z. Gl. PZF, oprócz spraw organizacyjnych, ukazała się praca M. Czerniaka O znaczkach PZP 168 tłoczonych z form cylindrycznych". Drugą część numeru wypełniają kroniki: Sylwetki filatelistów, Najciekawsze emisje kwartału, Przegląd czasopism, Notatnik, Na filatelistycznym rynku, Stemple okolicznościowe Okręgu Łódzkiego RIT., z Klubu Czerwony Krzyż" (w tym dziale: J. Danielski Radzieckie całostki czerwonokrzyskie 2), Nasz antykwariat (ciekawostki ze starej prasy filatelistycznej) i komunikaty z życia organizacyjnego Okręgu PZF w Łodzi. Osobliwości znaczków i stempli polskich Kol. Zygmunt Kempisty z Lublina ma w swych zbiorach ciekawe usterki na znaczkach Goznaku". Na znaczku nr 343 brak belki podkreślającej u podstawy napis Poczta Polska", na znaczku nr 353 (Kielce) brak perforacji między znaczkiem a dolnym marginesem arkusza (ząbkowanie liniowe). 17 stycznia stosowano w Olsztynie, w stoisku pocztowym zainstalowanym na Wystawie Filatelistycznej okolicznościowy datownik. * / f jr,* \< %3 L ( Z Dl N W przeddzień otwarcia Wystawy zauważono, że odbitki datownika są niewyraźne, lekko zamazane, z uwagi na niewłaściwe wytrawienie. Zamówiono drugi egzemplarz, który dostarczono na stoisko już po jego otwarciu. Do tego czasu stosowano pierwszą wersję datownika, którą wykonano przede wszystkim szereg odbitek na listach przygotowanych przez organizatorów do sprzedaży na Wystawie. Łatwo zauważyć dość istotną różnicę między obu kasownikami. Pomijając kwestię wyrazistości liter drugi egzemplarz ma po bokach napisu Olsztyn 1" gwiazdki, podczas gdy pierwszy kropki". Były więc dwa egzemplarze tego kasownika, łatwe do rozróżnienia. Z DAWNYCH WSPOMNIE Ń Buto to w 1914 r. w gimnazjum w Brodach. W naszej klasie było sporo filatelistów, interesujących się szczególnie znaczkami krajów zamorskich. Każdy z nas starca się mieć znaczki z jak największej liczby państw. Przynosiliśmy nasze zbiory często do szkoły. Pewnego dnia oglądałem na lekcji moje znaczki. Zauważył to profesor i zapytał ilu nas zbiera znaczki. 23 podniosło rękę do góry. Nie wyczuwaliśmy żadnych złych" zamiarów, przeciwnie, ze słów profesora przebijała życzliwość dla naszych zamiłowań. Na drugi dzień, na lekcji geografii, profesor Kustynowicz polecił nam przynieść spis posiadanych znaczków z podaniem kraju ł liczby sztuk. Wzbudziło to pewnego rodzaju nieufność, tak że większość nie ujawniła ściśle swego faktycznego stanu posiadania. Gdy oddaliśmy wykazy znaczków, profesor Kustynowicz polecił nam wyuczyć się w ciągu dwóch tygodni geografii wszystkich krajów, z których mamy znaczki inaczej będzie dwója z geografii. Ta dodatkowa nauka pozbawiła wszystkich 23 filatelistów wszelkich pozaszkolnych rozrywek, gier sportowych itp. Z trwogą oczekiwaliśmy zapowiedzianego egzaminu. W oznaczonym dniu, na lekcji geografii, ustawiono nas pod tablicą, na której wisiała mapa całego świata. Lekcję" rozpoczął profesor Kustynowicz. Opowiedział nam w barwnych słowach historię poczty i znaczka pocztowego. Na tym... zakończył się oczekiwany przez nas niecierpliwie egzamin. Nie skończył się tylko dla mnie, jako winowajcy" ujawnienia naszego zamiłowania do zbierania znaczków. Obili mnie koledzy za te dwa tygodnie wkuwania geografii. Wspomnienia Andrzeja Kurzajki Zanotowat Karol Suchanek 482

19 6 maja 1971 r. zmarł kol. Franciszek LANDOWSKI b. przewodniczący Komisji Wymiany, b. przewodniczący Komisji Wystaw Bydgoskiego O'PZF, członek Ogólnom łej- «lego Kola PZF nr 1 w Bydgoszczy. W zmarłym PZF strach oddanego pracy spoteeznej Kolegę szeregi zaś filatelistów, wiernego przyjaciela, wystawcę I doradcę. Cześć Jego Pamięci! Zarząd Okręgu PZF Bydgoszcz 3 sierpnia 1971 r. zmarł w wieku lat 73 kol. Eugeniusz DUBA-DUBINSKI byty pierwszy prezes i zalotyciel pierwszego kota i oddziału PZF w Bydgoszczy. W zmarłym Okręg Bydgoski PZF stracił dobrego kolegę, przyjaciela, jak również I znanego zbieracza Bydgostianów" filatelistycznych Cześć Jego Pamięci! Zarząd Okręgu PZF Bydgoszcz W dniu 3 sierpnia br. zmarł Kol. Eugeniusz DUKA-DVBECISKI d ługoletni eztonek Związku Filatelistów w Toruniu, później Polskiego Związku Filatelistów, Oddzial w Toruniu. Zmarly byt czynnym f aktywnym eztonkiem, znanym działaczem filatelistycznym na terenie Torunia. Straciliśmy w Jego Osobie wiernego i ofiarnego Kolegę. ró_witotstitetramm Uwaga! Tylko do końca przysztego miesiąca przyjmowane będą zapisy na korespondencyjny kurs międzynarodowego języka esperanto dla filatelistów. Informacje: Związek Esperantystów, Warszawa. Jasna 6. Znajomość osparafia ułatwi Wam wymianę znaczków a calym światem! (178) PRL luzaki czyste, kasowane, serie roczników , nadruki Grosze", FDC likwiduje. Wysyłam za pobraniem. Lipart, LnowroclaW, Solankowa 29. (222) Poszukuję bloki legitymacyjne Swiata Pracy" (437-40). Oferty: Foluszny, Poznań 13, Szydlowska 10. (223) Nawiąże wymianę z Czachosiowacją, NRD. WRL. Bułgarią I Rumunią temat malarstwo. Cześć Jego Pamięci! Zarząd Oddziału Toruńskiego PZF Jez.: rosyjski, polski. H. Daszka, Wrocław Z. skr. poczt (224) Sprzedam lub zamienię koperty ze stemplami placówek pocztowych GO. terenów polskich włączonych do Rzeszy, Ostiand, Ukraina, niemieckie poczty polowe itp. Donat Wieiguszewski, Suchednlów, Dolna 4. (223) Szukam materlaiów do Kopernika" odstąpię dublety, także do Innych tematów. Jan Krajewski, Kraków 16, Litewska (226) Kuplą znaczki Poczta Polska Skalał. Aleksandra Hankus, Kraków, Kolberga 14a,21. (227) Likwiduję zbiór znaczków stemplowanych pierwszych wydań Europy. antyki Szwajcarii, Anglii, Wioch I inne, z ewentualną zamianą na niestemplowane Polski Ludowej. Rędzin, tel (228) Likwiduję czyste ł stemplowane zbiory: Polski, ZSRR, NRD, CSRS, Izraela, czyste kosmos oraz stemplowane kolonie angielskie, francuskie i Ameryka Lachlska klasyki. Komplet lub listy braków. Kraków 28. skrytka W. (229) Resztówki zbiorów : on. Polski międzywojennej. GO, Gdańska, Niemiec seriami, PRL, FDC rocznikami: klasyk! Europy (Wiochy 96 czysty), Zamorze początkującym taniej sprzedam. Chejnice, skrytka 65. (230) Nawiążę wymianę z zagranicę, język niemiecki, rosyjski. Ludwik Grycendler, Gdadsk-Oliwa, Slupska 17/1. (231) Sprzedam zbiór Herby miast nlesternplowany (709 znaczków stempli okolicznościo,wych). Bolesław Kozak, Duszialki-Zdrój, ul. Swierczewsklego 279. (232) Sprzedam zbiory znaczków czystych i kasowanych Polski międzywojennej, GG, PRL ZSRR kasowane. FDC. Filatelistę. Zumsteina , Bułgarii i nr , Czechy, DDR, Chiny. Kajaka" Lublin, ul. Podzamcze (233) Poszukuję całostek lotniczych i zeppelinowych Gdańsk , NRD, OPD. Wymienię lub sprzedam m. PRL. J. Kozielski, Kraków 1, skrytka 736. (234) Szukam wszelkie: FDC, kasowniki, catostki, karty itp., znaczki niestemplowane na temat Pitkarskich Mistrzostw Świata. Edward Knapezyk, Kraków, 29 Listopada 32,111/5. (235) Likwiduję specjalizowane, kasowane znaczki Polski międzywojennej (nr 1, Ue f, plebiscyty), kasowaną Francję (nr 32), Watykan, ZSRR (kaaownllet,.aurora"). Radom 1, skrytka 122. (236) Odstąpię wysoko zaawansowany zbiór "Lenin". LikwIdtliti zbiory Polski Ludowej, CO. FDC, Węgier, ZSRR. Poszukuję walorów do tematu Kopernik (Blok Woldenberg), malarstwo polskie, religia w krajach demokracji ludowej. Powarne oferty, listy braków proszę kierować: Dzierżoniów, skrytka pocztowa 95. (237) Dam znaczki za katalog Zum- Damn 71, Yvert 71, likwiduję zaawansowany zbiór Polski międzywojennej i Gdańska, oczekuję list braków. lid. Karol Piotrowski, Kraków-Nowa Huta, Os. Urocze nr 5 nz 85. (238) Redaguje kolegium w składzie: Fabian Dora, Tadeusz Grodecki, Wiesława Montewska, Cezary Rudziński, Zygmunt Szymański Wydawcat Agencja Wydawnicza «Ruch.' Adres Redakcji: Warszawa, ul. Widok H, tel Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca Nakład Objętość 1 ark. Format 135. Papier ilustr V kl. 79 g 70X100

20 Twój zbiór filatelistyczny PRL będzie dopiero wtedy kompletny, jeśli uzupełnisz go kopertami pierwszego dnia obiegu-fdc KOPERTY FDC/PRL POSIADAJĄ WSZYSTKIE SKLEPY FILATELISTYCZNE,,RUCH" Uzupełnij swój zbiór i systematycznie zbieraj koperty FDC Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne RUCH" ale= Barb4 Cena zł 2,50 Cena w prenumeracie: kwartalnie 15 al, pótrocznie 30 z!, rocznie 60 zł. Prenumeraty przyjmowane są do 10 dnia miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Prenumeratę na kraj dla czytelników Indywidualnych przyjmują Urzędy Pocztowe oraz listonosze. Czytelnicy Indywidualni mogą dokonywać wpiat równice na konto PKO Nr Centrala Kolportażu Prasy I Wydawnictw,,Ruch", Warszawa, ul. Towarowa 28. Wszystkie instytucje panstwowe i spoleczne mogą zamawiać prenumeratę wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów 1 Delegatur Ruch" w terminie do 25.XI. na rok nastopny. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 40% droższa od krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagaranicznych Ruch", Warszawa, ul. Wronia 23 konto PKO Nr , tel Egzemplarze zdezaktualizowane na uprzednie pisemne zamówienia prowadzi CKPIW Wsch". Warszawa, ul. Towarowa 28 Ogłoszenia przyjmuje Agencja Wydawnicza,.Ruch", Warszawa, ul. Koszykowa 13A konto: NBP XIII O/M nr Cena offloszets 9 zł za siowo. Ogłoszeń o charakterze handlowym nie Przyjmujemy INDEKS ZY Ruch" W-wa, zam U-38

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick Pierwsza francuska poczta lotnicza Z u arsz ta zbieracza całostek Koperta pamiątkowa z okazji jubileuszu pierwszej reg Samej linii francuskiej poczty lotniczej (p. str.

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW FDC serii polskiej II zespolowy lot kosmiczny" Nr 19 (190) ROK X WARSZAWA 1 PAŹDZIERNIKA 1963 ',..4.V,V'c; 20 1 't 1,1 I t.,1"i?"ia1.1 85'1 1.1..1 APNI4 FILPUILIQUI,,CONCO

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW

DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW f DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW U) 1 s 59-195 9 1 FIN LA N D Reprodukowane znaczki Finlandii ukażą się 13 maja w związku z 100 rocznicą zorganizowania administracji lasów (znaczek 30 mk) i

Bardziej szczegółowo

PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów

PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów INDEKS 35804 PL ISSN 0015-0975 i Fl PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów NR 1 (711) ROK XXXIII 1-15 STYCZNIA 1986 CENA 30 Zt SKĄD SIĘ BIORĄ CENY ZNACZKÓW? Filatelista" rozmawia ze Zbigniewem Fijałkiem

Bardziej szczegółowo

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll 9 9 DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIĄZKU FlIATELISTOW Znayzi'k LIR wydany z rikazj' kongreim Pokoju w Sztokholmie 0~111~~ ~1.111 1111~~111~/~9.~1 ULA c 40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll Znaczek Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW Nr 10 (648) Rok XXX 16-31 MAJA 1983 Cena 20 zł AKR/ II14 OID MILWANEE DAYS ~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... YRK to w starożytności amfiteatralna bu- %KM CIRCUS PARADNE C dowla

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3391 3392 3393 3396 W NUMERZE na40str. IN THIS ISSUE

Bardziej szczegółowo

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001.

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001. PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Qii'UUM Europejska Wystawa Filatelistyczna Europcan Philatelic Exhibition LUBLIN 1-9.09.2001 FILATFJ-ISTYCZNA x 01 09 2001 111919 1 TCSOPTISICA WYSTAWA riluelistlye04-4,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975 W NUMERZE: 30-lecie ONZ. Ziernia azylu i wolnoici. Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych

WARSZAWA, 1-15 GRUDN1A 1975 W NUMERZE: 30-lecie ONZ. Ziernia azylu i wolnoici. Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych W NUMERZE: 30-lecie ONZ Ziernia azylu i wolnoici Medal za zaslugi dla rozwoju publikacji f il ate listycz nych Wydawnictwa XII Wystawy Jubilcusz XXV-lecia PZF w filuxnenistyce 10 stycznia ukate Me seria

Bardziej szczegółowo

Marcin Kaszuba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego

Marcin Kaszuba Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego nr 1 czerwiec 2011 M a g a z y n C e n t r u m P i e n i ą d z a N B P Uczyć, pomagać zrozumieć, a przy okazji bawić takie cele ma Centrum Pieniądza NBP. Będzie ono zachęcać do poznawania świata pieniądza

Bardziej szczegółowo

marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 Reżyserskie Interpretacje Czas płynie

marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 Reżyserskie Interpretacje Czas płynie Nasze Katowice marzec 2010 numer 3 (17) Bezpłatny informator miejski www.katowice.eu ISSN 1899 9530 XII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje Reżyserskie Interpretacje Czas płynie nieubłaganie.

Bardziej szczegółowo

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009 B0001 Dziennik Bałtycki 05.01.1963 str. 5 kol. 1 Wychodząc z założenia, że różne są właściwości i różne możliwości zakładów pracy, organizatorzy konkursu przedstawili do wyboru szereg propozycji, ujętych

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Nr 6/106 CZERWIEC 2007 ISSN 1425-7386 KOROWÓD 750 LECIA. Fot. KAMIL DRATWIŃSKI

Nr 6/106 CZERWIEC 2007 ISSN 1425-7386 KOROWÓD 750 LECIA. Fot. KAMIL DRATWIŃSKI Nr 6/106 CZERWIEC 2007 ISSN 1425-7386 Fot. KAMIL DRATWIŃSKI KOROWÓD 750 LECIA 2 Fot. DANIEL ADAMSKI, JAKUB BANDKOWSKI, KAMIL DRATWIŃSKI Urodziny miasta 30 czerwca (sobota) od 11.00 do wieczora Piknik histo

Bardziej szczegółowo

Głos Chełmżyński. Stacja Paliw ul. Dworcowa 18A, Chełmża

Głos Chełmżyński. Stacja Paliw ul. Dworcowa 18A, Chełmża Głos Chełmżyński 1(155) 2014 Numer bezpłatny www.chelmza.pl ISSN 1505-6686 Stacja Paliw ul. Dworcowa 18A, Chełmża - konkurencyjne ceny przez cały tydzień - najwyższa jakość paliw - miła i fachowa obsługa

Bardziej szczegółowo

Cztery wielkie sztuki. Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność

Cztery wielkie sztuki. Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność Nr 4 (139) kwiecień 2013 ISSN 1640-9337 Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Cztery wielkie sztuki Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 5 (346) 30 kwietnia 2012 roku Miejsce na logo sponsora AKTUALNOŚCI Prywatności już nie będzie W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r.

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Cocktail historyczny Spis treści Gmina Kwidzyn Maciek 4 Listy do przyjaciółki 8 Wspomnienie o Jerzym Rudniku 9 Życie i działalność bojowo-lotnicza

Bardziej szczegółowo

Moje hobby. Filatelistyka

Moje hobby. Filatelistyka Moje hobby Przez całe moje życie miałem różne pasje: jeszcze w czasie wojny zaczęło się od zbierania znaczków, a więc filatelistyka, zaraz po wojnie opanowała mnie pasja zbierania książek, a więc bibliofilstwo,

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, SZCZYT ENERGETYCZNY W KIJOWIE

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, SZCZYT ENERGETYCZNY W KIJOWIE Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE 27 maja 2008 nr 10 (62) HALICKO-POKUCKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Informator. Dobre perspektywy dla Lubelszczyzny. Profesor Szczepan A. Pieniążek twórca polskiego sadownictwa. Rekordowe zbiory malin

Informator. Dobre perspektywy dla Lubelszczyzny. Profesor Szczepan A. Pieniążek twórca polskiego sadownictwa. Rekordowe zbiory malin ISSN 2299-0593 www.polskiesadownictwo.pl 1/2014 Informator Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Dobre perspektywy dla Lubelszczyzny Profesor Szczepan A. Pieniążek twórca polskiego sadownictwa

Bardziej szczegółowo

Czeka nas hotelowy boom

Czeka nas hotelowy boom Hotelarstwo stan i prognozy Czeka nas hotelowy boom W br. przybędzie w kraju 100 nowych hoteli W ub.r. inwestycje w branżę hotelarską wyniosły 1,3 mld zł Będzie o 30% więcej hoteli dwu i trzygwiazdkowych,

Bardziej szczegółowo

D ebaty. LĄDeckie. informator samorządowy. Podziękowanie. na działania. I Nagroda za toast LUTY ISSN 1641-425X. Nr 1 (145) 2012 r.

D ebaty. LĄDeckie. informator samorządowy. Podziękowanie. na działania. I Nagroda za toast LUTY ISSN 1641-425X. Nr 1 (145) 2012 r. LUTY ISSN 1641-425X Nr 1 (145) 2012 r. egzemplarz bezpłatny informator samorządowy D ebaty LĄDeckie Pozyskane dotacje na działania kulturalne Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju pozyskało dotację

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l u t y / m a r z e c 2 0 0 8 ISSN 0239-3549 Spis treści Najlepszy Dyplom na Politechnice Śląskiej...6 Parę kwestii dotyczących Warszawy...7

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji miasta Torunia

Strategia promocji miasta Torunia Strategia promocji miasta Torunia której celem strategicznym jest uzyskanie przez Toruń tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Metodologia opracowywania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przyjemnie wyjść na spacer

Przyjemnie wyjść na spacer Są cztery krótkie trasy rowerowe, które można zaplanować jako wyprawy rodzinne. Dla urozmaicenia zachęcamy do wybrania dwóch na jedną wycieczkę, inną do Bachotka, inną z powrotem. Czytaj str. 16 Co warto

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Kraków 2006 Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce praca zaliczeniowa Marta Papros V rok, TiR/ort SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 2 1. Definicja turystyki

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo

lat Czytaj na stronach 5-13 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne

lat Czytaj na stronach 5-13 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne Sierpień 2012 r. Nr (69) 3 6 lipca Dzień Radcy Prawnego Niecelowość przywrócenia do pracy pracownika sytuacje szczególne lat Artykuł 435 1 kc w świetle orzecznictwa Yes We Did Śmierć z kwiatami w dłoni

Bardziej szczegółowo