Nr ewid. 70/Gd/2002 Asystent projektanta: mgr inż. Andrzej Łangowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr ewid. 70/Gd/2002 Asystent projektanta: mgr inż. Andrzej Łangowski"

Transkrypt

1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWEST SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36 d, Człuchów tel. kom NAZWA INWE- STYCJI ADRES OBIEKTU INWESTOR : : : Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych ul. Igielska dz. Nr 339/9, 339/8, 339/3, 330/8, 339/1, 330/2, 341/8, 339/2, 339/7, 342/7, 343/3, 342/8, 339/6. Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach Plac Piastowski 27a, Chojnice Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 0, poz z 2013 roku z późniejszymi zmianami) oświadczamy, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA : INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. IGIELSKIEJ W CHOJNICACH BRANŻA KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZA- MÓWIEŃ (CPV) AUTORZY OPRACOWANIA : ELEKTRYCZNA : Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacyjne roboty elektryczne Instalacje niskiego napięcia Instalowanie rozdzielni elektrycznych Instalowanie infrastruktury kablowej Układanie kabli Słoneczne moduły fotoelektryczne Inne instalacje elektryczne Projektant: mgr inż. Adam Linda Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych Nr ewid. 70/Gd/2002 Asystent projektanta: mgr inż. Andrzej Łangowski Sprawdzający : mgr inż. Remigiusz Końca Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych Nr ewid. WKP/0408/POOE/11 DATA : kwiecień 2014 r. NR REJESTRU : 01/PW/EL/13 Projekt podlega ochronie Ustawa o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24/94)

2 Spis treści 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiot opracowania Cel opracowania Zadania projektowanego systemu 2 2. Opis rozwiązań projektowych System fotowoltaiczny 3 3. Część techniczna Inwertery fotowoltaiczne Panele fotowoltaiczne Rozdzielnice PV-DC Rozdzielnice PV-AC Instalacja odgromowa Oprzewodowanie inwerterów od strony AC Oprzewodowanie inwerterów od strony DC Złącza od strony napięcia DC Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej System mocowania paneli fotowoltaicznych Komunikacja pracy falowników Zestawienie materiałów Normy i pojęcia związane Uwagi końcowe Wymagania i kwalifikacje Obliczenia techniczne Spis rysunków 17 E1. Projekt zagospodarowania 18 E2. Połączeń paneli w stringi 19 E3. Schemat połączeń instalacji PV 20 E4. Widok rozdzielni PV-AC 21 E5. Widok rozdzielni PV-DC 22 E6. Widok konstrukcji PV 23 E7. Widok panela fotowoltaicznego PV 24 E8. Rozmieszczenie paneli PV na konstrukcji 25

3 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Igielskiej w Chojnicach. Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje: - układu modułów PV na konstrukcji wolnostojącej wraz z infrastrukturą towarzysząca W związku z podłączeniem systemu fotowoltaicznego do sieci elektrycznej poprzez stację transformatorową abonencką nie ma konieczności magazynowania energii przez dodatkowe urządzenia, całość wyprodukowanej energii zostanie oddana na potrzeby oczyszczalni. Wyprodukowana energia elektryczna będzie w 100% konsumowana przez urządzenia technologiczne i zmniejszy zapotrzebowanie w energię elektryczną całego obiektu. stacji. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpięta do rozdzielni głównej nn-0,4kv zlokalizowanej w budynku 1.2 Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp. 1.3 Zadanie projektowanego systemu Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest słońce.

4 2 Opis rozwiązań projektowych Zasilanie instalacji fotowoltanicznej należy wykonać kablem YKXS 5x50mm 2 o dł. 206m relacji: RG w stacji transformatorowej rozdz. PV-AC. Kabel należy prowadzić w rurze osłonowej DVK75 o dłg. 100m. Przejście pod kaskadą wykonać metodą przewiertu sterowanego przy użyciu rury osłonowej HDPE110 dłg. 90m. 2.1 System fotowoltaiczny Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z instalacji o mocy 40 kwp z energii słonecznej przy użyciu technologii fotowoltaicznej. Projektuje się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci, dzięki czemu podnosi się sprawność całości systemu. Systemy podłączane do sieci są wyposażone w falowniki (inwentery) PV, które są podłączane w taki sposób, aby dostarczać energię dla potrzeb oczyszczalni. W razie braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, następuje doprowadzenie energii do odbiorników z sieci energetycznej. Projektowana instalacja PV: Rodzaj paneli PV Umiejscowienie Ilość Moc systemu Panele polikrystaliczne o mocy 250Wp w kolorze czarnym na wolnostojących konstrukcjach w dwóch rzędach w północnej części oczyszczalni 160 szt. 40 kwp Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną panele fotowoltaiczne polikrystaliczne PV o mocy 250 Wp. Moduły zostaną zamocowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji wolnostojącej. Panele PV w pierwszym rzędzie należy połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane 4 łańcuchy (stringi), które następnie razem zebrane będą tworzyły generator słoneczny i zostaną podłączone do falownika (inwentera) nr. 1 typu TL poprzez rozdzielnię PV-DC1. Natomiast w drugim rzędzie panele PV należy połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane 3 łańcuchy (stringi), które następnie razem zebrane będą tworzyły generator słoneczny i zostaną podłączone do falownika (inwentera) nr. 2 typu TL poprzez rozdzielnię PV-DC2. Wyjścia strony AC poszczególnych inwerterów należy podłączyć do sieci elektroenergetycznej w stacji transformatorowej (rozdzielnia nn) poprzez rozdzielnię PV-AC. Schemat połączenia przedmiotowych paneli pokazano na rys. E Część techniczna Inwertery fotowoltaiczne Należy zastosować inwertery fotowoltaiczne o szerokim zakresie napięcia wejściowego, dzięki czemu istnieje możliwość konfiguracji modułów w szerokim zakresie. Projektuje się inwertery PV wg opisów w tabelach j/n. Dopuszcza się jako zamienniki inwertery o nie gorszych parametrach niż zaprojektowane.

5 Inwertery muszą mieć możliwość wzajemnej komunikacji i diagnostyki poprzez system nadzorujący. Inwertery muszą posiadać możliwość regulacji współczynnika mocy cosfi oraz redukcji oddawanej mocy. Inwerter nr. 1 - TL Inwerter nr. 2 - TL Dane techniczne inwertera Wejście (DC) Inwerter nr. 2 TL Inwerter nr. 1 TL Maks. moc DC (przy cosfi= 1) W W Maks. napięcie wejściowe 1000 V 1000 V Zakres napięcia MPP przy napięciu sieci 230 V / znamionowe napięcie wejściowe 580 V V / 580 V 580 V V / 580 V Min. / początkowe napięcie wejściowe 570 V / 620 V 570 V / 620 V Maks. prąd wejściowy 36 A 36 A Maks. prąd wejściowy na string 36 A 36 A Liczba niezależnych wejść MPP 1/ 6 1 / 6 / stringów na wejście MPP Wyjście (AC) Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz) W W Maks. moc pozorna AC VA VA Napięcie znamionowe AC 3/N/PE, 230 V/400 V 3/N/PE, 230 V/400 V Zakres napięcia znamionowego AC 160V - 280V 160V - 280V Częstotliwość sieci AC / zakres 50Hz,60Hz/ -6Hz,+5Hz 50Hz,60Hz/ -6Hz,+5Hz Znamionowa częstotliwość sieci 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V /znamionowe napięcie sieci Maks. prqd wyjściowy 24 A 29 A Współczynnik mocy przy mocy znamionowej 1 1 Regulowany współczynnik przesuwu fazowego 0,8przewzbudzenie 0,8niedowzbudzenie 0,8przewzbudzenie 0,8niedowzbudzenie Liczba faz zasilajqcych / podłqczonych 3 / 3 3 / 3 Sprawność Maks. sprawność / Euro-eta 98,5% / 98,3% 98,5% / 98,2% Zabezpieczenia Wykrywanie przebicia / kontrola sieci Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Ochrona przed zamianą polaryzacji DC Wyposażenie Wyposażenie

6 zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC separacja galwaniczna Jednostka monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC ) Dane ogólne Wymiary (szer. / wys. / głęb.) standardowe Wyposażenie standardowe I / III 665/680/265mm (26,2/26,8 / 10,4 cali) standardowe Wyposażenie standardowe I / III 665/680/265mm (26,2/26,8 / 10,4 cali) Masa 45 kg (99,2 lb) 45 kg (99,2 lb) Zakres temperatur pracy -25 C C (-13 F F) -25 C C (-13 F F) Standardowy poziom emisji hałasu 51 db(a) 51 db(a) Topologia / koncepcja chłodzenia Stopień ochrony (wg IEC 60529) Beztransformatorow. / OptiCool IP65 Beztransformatorow. IP65 / OptiCool Klasa klimatyczna (wg IEC ) 4K4H 4K4H Maks. dopuszczalna wilgotność względna 100% 100% (bez skraplania) Wyposażenie Przyłącze DC / Przyłącze AC SUNCLIX /Zacisk sprężynowy SUNCLIX /Zacisk sprężynowy Ekran Graficzny Graficzny Złqcza:RS485,Bluetooth, Speedwire/Webconnect Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Module Przekaźnik wielofunkcyjny / Power Control Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Certyfikaty i dopuszczenia (inne na zapytanie) AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438, G59/2, IEC 61727, IEC /-2, NEN EN 50438, PPC, PPDS, RD 1699, RD 661/2007, SI4777, UTE C , VDE , VDE-AR-N 4105

7 3.3.2 Panele fotowoltaiczne PV. Przykładowy Panel PV polikrystaliczny o mocy 250Wp Dane techniczne: Długość Szerokość Głębokość Waga 1638 mm 982 mm 40 mm 19 kg Wersja ramy aluminium anodowane, srebrne (RAL 7035) Przednia obudowa szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną (ESG) 3,2 mm Zaciski montażowe Typ 44 Typ łączówek Długość przewodu plus Długość przewodu minus Puszka przyłączeniowa MC PV-KBT4 / MC PV-KST4 lub kompatybilne 1100 mm 1100 mm IP 65, 3 diody Dane elektryczne Moc nominalna ( Pmpp ) 250 Wp Tolerancja mocy ( Δ Pmpp ) +5 / -0 % Gwarantowana moc minimalna ( Pmpp min ) Optymalne napięcie zasilania ( Umpp ) Optymalne natężenie prądu ( Impp ) Napięcie przy otwartym obwodzie (biegu jałowego) ( Uoc ) Prąd zwarcia ( Isc ) 250 Wp 30,10 V 8,30 A 37,20 V 8,87 A Sprawność modułu: 15,5 % Współczynnik temperaturowy α ( Pmpp ) Współczynnik temperaturowy β ( Isc ) Współczynnik temperaturowy ϰ ( Uoc ) Współczynnik temperaturowy ε ( Umpp ) NOCT 2 Maksymalne dopuszczalne napięcie systemu -0,43%/ C +0,07%/ C -0,34%/ C -0,34%/ C 45 C (±2 C) 1000 V Ilość ogniw na moduł 60 (6 x 10) Typ ogniwa Polikrystaliczne 156 x 156 mm 3 buss-bary Prąd wsteczny 15 A

8 Klasyfikacja elektryczna Klasa ochrony II Rozdzielnice PV - DC. Zadaniem rozdzielni PV-DC oprócz ochronny przeciwprzepięciowej jest również możliwości rozłączenia paneli fotowoltaicznych od inwerterów. Projektuje się obudowę zewnętrzna naścienną zabudowaną na konstrukcji pod panelami PV. Dane techniczne obudów: - stopień ochrony min. IP65 - obudowa wykonana z poliwęglanu II kl. z przezroczystymi drzwiami - napięcie Un>1000V DC, In=35A DC, - zakres temperatury pracy -40 C do +60 C - odporność na działanie promieni UV - normy: IEC :2005, EN Rozdzielnica PV-AC. Projektuje się rozdzielnię jako PV-AC jako obudowę wewnętrzną naścienną o IP 65 poliestrową II kl. o głębokości 250mm. Przedmiotowa obudowa zabudowana będzie w złączu zewnętrznym o IP 44 z tworzywa termoutwardzalnego. Na rysunku nr. E3 pokazano schemat ideowy połączeń w rozdzielni PV-AC a na rys. E4 jej elewację. Dane techniczne obudowy zewnętrznej złącza: - znamionowe napięcie AC 230/400V 50Hz - znamionowy prąd ciągły zależny od zabudowanych aparatów łączeniowych w złączu - 400A - szczelność obudowy IP 44 - klasa ochronności II - odporność na zewnętrzne uderzenia mechaniczne IK 10 - kolor RAL ustalić na etapie wykonawstwa z Inspektorem nadzoru Obudowa i fundament przedmiotowego złącza wykonać z tworzywa samogasnącego w czasie 15s (np. symbol obudowy SMC 0180) oraz pokryć lakierem do powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Drzwi zewnętrzne powinny być mocowane czteropunktowo i wyposażone w zamek - zamontować zamek np. systemu MASTER Instalacja odgromowa Instalacja uziemiająca konstrukcji zapewni ochronę odgromową wg normy PN-EN , PN-EN

9 3.3.6 Oprzewodowanie inwerterów od strony AC Między inwerterami nr. 1 i 2 a rozdzielnicą zbiorczą PV-AC należy ułożyć kable YKXS 5x16 mm 2 oraz YKXS 5x10mm 2 (zgodnie z projektem zagospodarowania - rysunkiem E1). W ziemi ułożyć w rurze osłonowej DVK 50mm. Rozdzielnicę PV-AC należy wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe. Każdy z inwerterów musi mieć własne zabezpieczenie. Należy pamiętać aby zapewnić aparatom odpowiednie odstępy związane z odprowadzaniem ciepła wytwarzanego przez przepływający przez nie prąd. Rozdzielnicę PV-AC należy wyposażyć w zabezpieczenie przeciw przepięciowe typu B+C oraz wyłącznik główny jako rozłącznik z bezpiecznikami 3P 160A z napędem migowym. Schemat rozdzielni pokazano na rys. E3 a widok na rys. E Oprzewodowanie inwerterów od strony DC Do wykonania instalacji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony DC należy zastosować przewody solarne charakteryzujące się następującymi parametrami: napięcie znamionowe: wg VDE 600/1000 V prądu przemiennego, prądu stałego 1800 V żyła/żyła, Zakres temperatur: do -40 C do +70 C max. temperatura na przewodniku +120 C Napięcie nominalne wg VDE 600/1000 V prądu przemiennego, prądu stałego 1800 V żyła/żyła Napięcie testu 50 Hz 4000 V Minimalny promień gięcia - stacjonarnie ok. 4 x ø kabla Budowa: - podwójnie izolowany - żyła miedziana, pobielana, linka - skręcana wg VDE 0295 kl. 5 i IEC kl.5 - izolacja żył z komponentu sieciowanego - opona zewnętrzna z komponentu sieciowanego, odporna na UV - kolor opony czarny Przewody te należy prowadzić od paneli fotowoltaicznych do rozdzielnic PV-DC w perforowanych ze stali kwasoodpornej korytach o wymiarach 60x100 przykrywanych pokrywą pełną również wykonaną ze stali kwasoodpornej. Należy prowadzić osobne korytka dla okablowania DC i AC Złącza od strony napięcia DC Do łączenia przewodów instalacji solarnych stosować typowe złącza o następujących parametrach: Napięcie znamionowe 1000 [V] Opór przejścia 0,3 [mω] Stopie ochrony IP65 / IP68 (2m / 24h) Temperatura otoczenia -40 C C

10 Minimalny przekrój przewodu elastycznego 4 [mm2] Maksymalny przekrój przewodu elastycznego 8 [mm2] Przedmiotowe złącza powinny zapewnić możliwość rozłączania serwisowego paneli fotowoltaicznych Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej Dobrane inwertery z izolacją galwaniczną uniemożliwiają przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego też dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie instalacji zmiennoprądowej w tym przypadku nie jest wymagany Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej Ochronę przed wyidukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano stosując ochronniki przepięciowe dedykowane dla instalacji fotowoltaicznej (zabudowane w rozdzielni PV-DC1 i PV-DC2) o napięciu granicznym 1000 V DC i następujących parametrach technicznych: - Stopień II/Typ 2/Klasa C - Wysoki znamionowy prąd wyładowczy: In = 20kA/biegun, Imax = 40kA/na biegun - Wewnętrzne zabezpieczenie: Oddzielny element termiczny - odłącznik dla każdego warystora Element zabezpieczający: Warystor MOVs - Wskaźnik uszkodzenia: Wizualny + styki sygnalizacji zewnętrznej (RC) Każdy łańcuch (string) modułów PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepięciowym System mocowania paneli fotowoltaicznych Do mocowania paneli PV zaprojektowano konstrukcję jednopodporową; przy układzie paneli pionowym - dwa rzędy; długość stołu: około 7m; kąt nachylenia: ; materiał: stal ocynkowana ogniowo - metodą Sendzimira; elementy montażowe: stal nierdzewna A Na rys. E6 pokazano widok przedmiotowej konstrukcji TF-59. Łączna ilość konstrukcji j/w - szt Komunikacja pracy falowników. Projektowane falowniki wyposażone są w moduły transmisji danych: RS485, Bluetooth, Speedwire/Webconnect. Od złącz RJ-45 modułów Speedwire/Webconnect. falowników nr. 1 i 2, za pomocą skrętki FTP ekranowanej i żelowanej, kategorii 5e przewiduje się komunikację poszczególnych

11 falowników. Przedmiotowy kabel wprowadzić do rozdzielnicy A-PRN do zabudowanego przełącznika sieciowego wg. projektu AKPiA. Za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na komputerze klasy PC i podłączonego do tej samej sieci istnieje możliwość wizualizacji pracy paneli fotowoltaicznych. SPECYFIKACJA KABLA: - wewnętrzny przewodnik: 0.50mm Cu 2x4 pary; - izolacja: 0.91mm PE*2*4 pary + folia aluminiowa + przędza jedwabna + drut uziemniający; - osłona: 5.3mm PE; - grubość: 0.80±0.20mm; - kolor izolacji: czarny; Zestawienie materiałów. Lp Nazwa/opis Ilość 1. Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne PV o mocy 250 Wp 160 szt. 2. Konstrukcja wsporcza, jednopodporową; przy układzie paneli pionowym, kąt nachylenia: ; materiał: stal ocynkowana ogniowo - metodą sendzimira; elementy montażowe: stal nierdzewna A Inwerter fotowoltaiczny TL: maks. moc DC (przy cosfi= 1) 15260W, moc znamionowa AC (przy 230 V, 50 Hz) 15000W, moduł transmisji danych RS485, Bluetooth, Speedwire/Webconnect 4. Inwerter fotowoltaiczny TL: maks. moc DC (przy cosfi= 1) 20450W, moc znamionowa AC (przy 230 V, 50 Hz) W, moduł transmisji danych RS485, Bluetooth, Speedwire/Webconnect 40 kpl. 1 szt. 1 szt. 5. Rozdzielnice PV DC z wyposażeniem wg schematu 2 kpl. 6. Rozdzielnica PV AC z wyposażeniem wg schematu 1 kpl. 7. Kabel ziemny YKXS 5x16mm2 0,6/1 kv 4 mb 8. Kabel ziemny YKXS 5x10mm2 0,6/1 kv 17 mb 9. Przewód solarny 6mm2 1,8kV żyła/żyła 581 mb 10. Złącza strony DC: MC 4-8mm szt. 11. Przewód: skrętka FTP kat. 5e, żelowany w izolacji PE 140 mb 12 Rura ochronna typu DVK mb 13 Rura ochronna typu SRS mb 12. Rura ochronna typu DVK mb 14 Korytka kablowe perforowane 60x100mm ze stali kwasoodpornej z pokrywą i elementami mocującymi co 1m 160 mb 15. Kabel ziemny YKXS 5x50mm 2 0,6/1kV 206 mb 16. Przewiert sterowany z rurą typu HDPE mb

12 4. Normy i pojęcia związane PN-HD : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania; PN-EN 61173: Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik; PN - B : Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych; PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne; Eurokod 1 - PN-EN (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru - strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu III i IV; Eurokod 1 - PN-EN (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem - strefa klimatyczna dla Polski; PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia Śniegiem; PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Uwzględniając II oraz III strefę klimatyczną Polski. Pojęcia związane, wg normy PN-HD : Ogniwo PV - najmniejszy element systemu PV, który wytwarza energię elektryczną w warunkach ekspozycji na światło takie jak promieniowanie słoneczne; Moduł PV - najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska zespół połączonych ze sobą ogniw PV; Kolektor PV - mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i innych niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym; Łańcuch PV - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu wytworzenia w kolektorze PV wymaganego napięcia wyjściowego; Skrzynka połączeniowa kolektora PV - (Junction Box) obudowa w której wszystkie łańcuchy PV jakiegokolwiek kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone zabezpieczenia; Przewód główny DC systemu PV - przewód łączący skrzynkę połączeniową generatora PV z zaciskami DC falownika PV; Falownik PV urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd przemienny, przekazujące energię do sieci; Inwerter PV - urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd przemienny, nie przekazujące wyprodukowanej energii do sieci energetycznej; STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrócie: prostopadłe promieniowanie słońca o mocy 1000W na jeden m 2, przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G oraz IEC ; NOCT (Nominał Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiągana

13 przez pojedyncze ogniwo PV w układzie be obciążenia odbiornikiem przy spełnieniu poniższych warunków : -promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2 -temperatura powietrza = 20 C - prędkość wiatru = 1 m/s -sposób montażu = nie zasłonięta tylna część panelu Sprawność systemów solarnych (n%) - Stopień zamiany energii słonecznej na elektryczną mierzony jest w %. Wówczas moduł PV o sprawności np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego metra kwadratowego) w ciągu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, według międzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25c). W dni o słabszym nasłonecznieniu produkcja prądu będzie mniejsza. Różne technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzują się różną sprawnością. Moc znamionowa modułów np. 20, 100 czy 200Wp wynika z ich powierzchni oraz pośrednio sprawności, która wynika z technologii produkcji PV; 5. Uwagi końcowe Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić z Inwestorem. Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych. Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP. Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszać Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzać wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy. W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego. Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów Prace wykonawcze skoordynować z pozostałymi branżami. Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające certyfikaty zgodności w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót. Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne należy zachować. Przy sporządzeniu wyceny projekt należy rozpatrywać w całości - opis + część graficzna + zestawienia.

14 Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części opracowania projektowego lub kosztorysowego, ale wynikające z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych w opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są wartościami szacunkowi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. standard test conditions"). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych mogą się one nieznacznie różnić. Wynika to z fakt, iż w warunkach klimatycznych Polski występuje duże zróżnicowanie natężenia promieniowania słonecznego w zależności od pory roku. W opracowaniu podano rozwiązania i wymagania zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych równoważnych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów spełniających co najmniej parametry podane w opracowaniu pod warunkiem 6. Wymagania i kwalifikacje Wymaga się, aby Wykonawca systemu dysponował nowym sprzętem kontrolno-pomiarowym w celu potwierdzenia wymaganych parametrów paneli PV: a) spawarka ultradźwiękowa (umożliwia łączenie materiałów metodą ultradźwiękową, regulowane nastawy częstotliwości jak i temperatury pozwalają na zastosowanie różnych spoiw a tym samym łączenie różnych materiałów) o parametrach co najmniej: częstotliwość pracy 30 khz do 70 khz, moc głowicy 25W lub więcej, b) dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis-NIR wraz z odpowiednimi przystawkami (musi umożliwiać pomiary absorbancji, transmitancji, właściwości powierzchniowych badanych materiałów - pomiary odbiciowe przy pomocy kuli całkującej) o dokładności długości fali co najmniej: ±1,5 nm i długości fali od nm c) analizator spektralny modułów (musi umożliwiać wykonanie kompleksowych badań parametrów elektrycznych modułów fotowoltaicznych) o parametrach co najmniej: monochromator: symetryczny, pojedynczy Czerny-Turner: zakres intensywności źródła symulowanego światła słonecznego: 0-1,5 sun, tryby pomiarowe: - całkowita odpowiedź spektralna, S(l) (A W-1), - zewnętrzna wydajność kwantowa, EQE(l) (%),

15 - wewnętrzna wydajność kwantowa, IQE(l) (%). rozmiar badanego modułu fotoelektrochemicznego 100cm x 60cm lub więcej stolik pomiarowy chłodzony/grzany ogniwem Peltier'a dokładność długości fali ±0,2 nm (1200 g/mm) d) profilometr (musi umożliwiać określenie parametrów topografii powierzchni materiałowych - obserwacja techniką konfokalną z jednoczesnym tworzeniem profili trójwymiarowych o dużej głębi ostrości), (służy do znajdowania mikro pęknięć paneli fotowoltaicznych) o parametrach co najmniej: typ: mikroskop konfokalny i interferometr (PSI i VSI), skaner Z pracujący w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego kamera kolorowa do mikroskopii optycznej aktywny zmotoryzowany stolik antywibracyjny o obc. co najmniej 10 kg, powtarzalności ±^m, dokładności ±3^ e) symulator słoneczny (musi umożliwiać pomiary jasnych" i ciemnych" charakterystyk prądowonapięciowych oraz innych krytycznych dla ogniw słonecznych parametrów fizycznych: prąd i napięcie zwarcia, moc ogniwa, współczynnik wypełnienia) o parametrach co najmniej: pomiar charakterystyk I-V jasnych" oraz ciemnych", stolik pomiarowy 210 x 210 mm z kompletem sond sterowanych próżniowo, układ grzania/chłodzenia stolika typu Peltier'a, źródło promieniowania słonecznego z kontrolerem mikroprocesorowym klasy AAA: powierzchnia oświetlana min. 156mm x 156mm. f) miernik charakterystyk prądowo - napięciowych instalacji fotowoltaicznych (musi umożliwiać wskazanie potencjalnych uszkodzeń i problemów w systemach solarnych, przeprowadzać pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej oraz głównych parametrów zarówno pojedynczych modułów, jak i całych gałęzi modułów, mierzyć charakterystyki elektryczne badanego ogniwa oraz jego temperaturę i wartość padającego promieniowania słonecznego) o parametrach co najmniej: pomiar napięcia wyjściowego modułu/łańcucha do 1000V DC, pomiar prądu wyjściowego z modułu/łańcucha do 10A DC, pomiar promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa, pomiar temperatury otoczenia i modułu, automatycznie lub za pomocą sondy PT1000, pomiar wyjścia DC i znamionowej mocy z modułu/łańcucha, numeryczne i graficzne wyświetlanie charakterystyki prądowo-napięciowej (I-V), pomiar rezystancji modułu fotoogniwa, mechaniczny inklinometr (miernik kąta odchylenia od pionu) do wyznaczenia kąta padania promieniowania,

16 4-przewodowa metoda pomiarowa, porównanie ze standardowymi warunkami (SCT 1000 W/m 2, 25 C). Raport z wykonanych kontroli jakościowych będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej. 7. Obliczenia 7.1. Obciążenie znamionowe instalacji fotowoltaicznej - 40 kwp Moc znamionowa instalacji fotowoltaicznej (AC): 20kW + 15kW = 35kW przy współczynniku mocy równym 1 Napięcie zasilania: 0,4kV, Prąd: 29A + 24 A = 53A (max. prąd wyjściowy z falownika) Połączenie między rozdzielnią nn w stacji a rozdzielnią PV-AC wykonać należy kablem YKXS 5x50mm 2 o dłg. 206m Zabezpieczenie kabla odpływowego ze strony rozdz. nn w stacji stanowić będzie wyłącznik nadmiarowo-prądowy i zwarciowy typu DPX-E 125 3P Icu 16 ka (z nastawą 80A) natomiast w rozdzielni PV-AC wkładki 3xWTN00/gG 80A zabudowane w rozłączniku bezpiecznikowym 3P 160A. Obciążalność prądowa długotrwała kabla typu YKXS 5x50mm 2, zgodnie z PN-IEC wynosi 151 A. Sprawdzenie doboru kabla i zabezpieczeń: [1] I B I N I Z [2] I 2 1,45 x I Z gdzie: I B obliczeniowy prąd obciążenia długotrwałego I N prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego przed przeciążeniem I Z obciążalność prądowa długotrwała przewodu I 2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przed przeciążeniem I 2 jest równe odpowiednio 1,6 dla wkładek bezpiecznikowych i 1,45 dla łączników samoczynnych z przekaźnikami przeciążeniowymi. Jako zabezpieczenie przeciążeniowe kabla w rozdzielni nn w stacji dobrano wyłącznik nadmiarowo - prądowy typu DPX-E 125 z nastawą 80 A. I B(40kW) = 53 A I N = 80 A I Z = 151 A I 2 = 1,45 x 80A= 116 A I B(35kW) = 53A I N = 80A I Z = 151 A I 2 = 1,45 x 80A= 116A 1,45 x 151 A= 219 A warunek [1] spełniony warunek [2] spełniony Jako zabezpieczenie zwarciowe kabla w rozdzielni PV-AC dobrano wkładki 3xWTN00/gG 80A I B(35kW) = 53 A

17 I N = 80 A I Z = 151 A I 2 = 1,6 x 80A= 128 A I B(40kW) = 53A I N = 80A I Z = 151 A I 2 = 1,6 x 80A= 128A 1,45 x 151 A= 219 A warunek [1] spełniony warunek [2] spełniony 7.2. Obciążenie znamionowe falowników (inwerterów) nr. 1 TL oraz nr. 2 TL Moc znamionowa falownika nr. 1: 20 kw (TL 20000) Prąd obciążenia: 29 A (max. prąd wyjściowy z falownika) Jako połączenie pomiędzy falownikiem nr. 1 a rozdzielnią PV-AC dobrano kable typu YKXS 5x16mm 2 o obciążalności prądowej 67A. Jako zabezpieczenie zwarciowe kabla w rozdzielni PV-AC dobrano wkładki 3 x DO2 35A w rozłączniku bezpiecznikowym 3P - 63A. I B(20kW) = 29 A I N = 35 A I Z = 67 A I 2 = 1,6 x 35A= 56 A I B(20kW) = 29A I N = 35A I Z = 107 A I 2 = 1,6 x 35A= 56A 1,45 x 67 A= 97 A warunek [1] spełniony warunek [2] spełniony Moc znamionowa falownika nr. 2: 15 kw (TL 15000) Prąd obciążenia: 24 A (max. prąd wyjściowy z falownika) Jako połączenie pomiędzy falownikiem nr. 2 a rozdzielnią PV-AC dobrano kable typu YKXS 5x10mm 2 o obciążalności prądowej 52A. Jako zabezpieczenie zwarciowe kabla w rozdzielni PV-AC dobrano wkładki 3 x DO2 25A w rozłączniku bezpiecznikowym 3P - 63A. I B(15kW) = 24 A I N = 25 A I Z = 52 A I 2 = 1,6 x 25A= 40 A I B(15kW) = 24A I N = 25A I Z = 52 A I 2 = 1,6 x 25A= 40A 1,45 x 52 A= 75,4 A warunek [1] spełniony warunek [2] spełniony 7.3 Obliczanie spadku napięcia. U % 100 P l S 2 U n Dane: P = 35kW l=206m

18 =56 m/. mm 2 S=50mm 2 YKXS 5x50mm 2 - dłg. 206m Rozdzielnia w stacji rozdzielnia PV-AC Po podstawieniu: U % U % 1,6% 3% 1,6% czyli U % U dopuszcza ln e 8. Spis rysunków: E1. Projekt zagospodarowania 18 E2. Połączeń paneli w stringi 19 E3. Schemat połączeń instalacji PV 20 E4. Widok rozdzielni PV-AC 21 E5. Widok rozdzielni PV-DC 22 E6. Widok konstrukcji PV 23 E7. Widok panela fotowoltanicznego PV 24 E8. Rozmieszczenie paneli PV na konstrukcji 25

19 m LEGENDA: proj. stacja transform. kontenerowa z transformatorami 2x 630 kva - o nazwie "Chojnice Oczyszczalnia Ścieków" nr proj. kolektory solarne (moduły fotowoltaiczne - panele słoneczne PV) nietrwale związane z gruntem - 2 kpl. proj. rozdzielnica PV-DC - 2 kpl. proj. inwerter DC/AC - 2 kpl. proj. rozdzielnica PV-AC proj. linia kablowa YKXS 5x50mm², relacji: ST - rozdz. PV-AC proj. kabel FTP PC 4PR 24AWG Cat. 5e, relacji: A-PRN (switch Ethernet) proj. kabel YKXS 5x16mm² / YKXS 5x10mm², relacji: rozdz. PV-AC - inwerter DC/AC proj. okablowanie dedykowane prądu stałego, relacji: inwerter DC/AC - rozdz. PV-DC dłg. całkowita / trasa kabla [m] Jednostka Projektowa: "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski tel Sieroczyn 36d, Człuchów Obiekt: Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych Adres: Chojnice, ul. Igielska - działki nr 339/9, 339/8, 339/3, 330/8, 339/1, 330/2, 341/8, 339/2, 339/7, 342/7, 343/3, 342/8, 339/6 Inwestor: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach Chojnice, Plac Piastowski 27a Treść: Projektant: Sprawdzający: Asystent: E1 1:500 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - Projekt zagospodarowania terenu Nr uprawnień Data Podpis mgr inż. Adam Linda upr. bud. nr 70/Gd/2002 mgr inż. Remigiusz Końca upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11 mgr inż. Andrzej Łangowski Nr rysunku Stadium PW kwiecień 2014 kwiecień 2014 kwiecień 2014 Skala Branża: elektryczna

20 YKXS 5x50mm2 do RG w stacji transf. YKXS 5x10mm2 rozdzielnia AC PV-AC YKXS 5x16mm2 inwerter nr. 2 TL15000 AC inwerter nr. 1 TL20000 AC DC DC B1 A2 A1 B1 A3 A2 A1 PV-DC1 PV-DC1 RZĄD 2 RZĄD 1 A1 A2 A3 Rura ochronna ułożona w ziemi B1 B1 B1 Rura ochronna ułożona w ziemi + A1 A2 LEGENDA: Uwaga: 1. Przejście w ziemi przewodem instalacji fotowoltaicznej (dla stringu B1) pomiędzy dwoma rzędami paneli wykonać w rurze ochronnej. 2. Do łączenia przewodów instalacji solarnych stosować typowe złącza o następujących parametrach: Napięcie znamionowe 1000 [V] Opór przejścia 0,3 [mω] Stopie ochrony IP65 / IP68 (2m / 24h) Temperatura otoczenia -40 C C Minimalny przekrój przewodu elastycznego 4 [mm2] Maksymalny przekrój przewodu elastycznego 8 [mm2] Przedmiotowe złącza powinny zapewnić możliwość rozłączania serwisowego paneli fotowoltaicznych. 3. Przewody te należy prowadzić od paneli fotowoltaicznych do rozdzielnic PV-DC w perforowanych ze stali kwasoodpornej korytach o wymiarach 60x100 przykrywanych pokrywą pełną równiez wykonaną ze stali kwasoodpornej. Należy prowadzić osobne korytka dla okablowania DC i AC. Jednostka Projektowa: "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski tel Sieroczyn 36d, Człuchów Nr rysunku Skala Obiekt: Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych E2 Stadium --- Adres: Chojnice, ul. Igielska - działki nr 339/9, 339/8, 339/3, 330/8, 339/1, 330/2, 341/8, 339/2, 339/7, 342/7, 343/3, 342/8, PW 339/6 Inwestor: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach Branża: elektryczna Chojnice, Plac Piastowski 27a Treść: Projektant: Sprawdzający: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - Połączenie paneli w stringi Nr uprawnień mgr inż. Adam Linda upr. bud. nr 70/Gd/2002 mgr inż. Remigiusz Końca upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11 Data Podpis Asystent: mgr inż. Andrzej Łangowski

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA

ST-A-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE AKPiA ul. Ciasna 2; 80-111 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 pracownia@menos.gda.pl; www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.04.30 data Branża AKPiA nazwa opracowania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH SCHRACK

SYSTEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH SCHRACK SYSTEM OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH SCHRACK EKOLOGICZNY - PRZYJAZNY - WYDAJNY - OSZCZĘDNY w INFORMACJE O OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH w PANELE FOTOWOLTAICZNE, INWERTERY w OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA, KABLE w SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU: E-1405-01 TYTUŁ: LOKALIZACJA: sołectwo BORCZYN/gm. KIJE/pow. PIŃCZÓW/woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE W RAMACH PROGRAMU:

DO PROJEKTU: E-1405-01 TYTUŁ: LOKALIZACJA: sołectwo BORCZYN/gm. KIJE/pow. PIŃCZÓW/woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE W RAMACH PROGRAMU: PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Michał Stelmasiński Ul. Świtezianki 11/14 31-563 KRAKÓW +48 600 170 049 stelmasinski@emsplan.pl www.emsplan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Gmina Kaliska ul. Nowowiejska 2 83-260 Kaliska. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje ul. Warszawska 36/3, 82-500 Kwidzyn tel. kom.: 696-104-868 e-mail: korzonek-konstrukcje@wp.pl www.korzonek-konstrukcje.pl Rodzaj inwestycji Lokalizacja Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo