Nr ewid. 70/Gd/2002 Asystent projektanta: mgr inż. Andrzej Łangowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr ewid. 70/Gd/2002 Asystent projektanta: mgr inż. Andrzej Łangowski"

Transkrypt

1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWEST SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36 d, Człuchów tel. kom NAZWA INWE- STYCJI ADRES OBIEKTU INWESTOR : : : Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych ul. Igielska dz. Nr 339/9, 339/8, 339/3, 330/8, 339/1, 330/2, 341/8, 339/2, 339/7, 342/7, 343/3, 342/8, 339/6. Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach Plac Piastowski 27a, Chojnice Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 0, poz z 2013 roku z późniejszymi zmianami) oświadczamy, iż projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA : INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY UL. IGIELSKIEJ W CHOJNICACH BRANŻA KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZA- MÓWIEŃ (CPV) AUTORZY OPRACOWANIA : ELEKTRYCZNA : Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacyjne roboty elektryczne Instalacje niskiego napięcia Instalowanie rozdzielni elektrycznych Instalowanie infrastruktury kablowej Układanie kabli Słoneczne moduły fotoelektryczne Inne instalacje elektryczne Projektant: mgr inż. Adam Linda Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych Nr ewid. 70/Gd/2002 Asystent projektanta: mgr inż. Andrzej Łangowski Sprawdzający : mgr inż. Remigiusz Końca Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych Nr ewid. WKP/0408/POOE/11 DATA : kwiecień 2014 r. NR REJESTRU : 01/PW/EL/13 Projekt podlega ochronie Ustawa o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24/94)

2 Spis treści 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiot opracowania Cel opracowania Zadania projektowanego systemu 2 2. Opis rozwiązań projektowych System fotowoltaiczny 3 3. Część techniczna Inwertery fotowoltaiczne Panele fotowoltaiczne Rozdzielnice PV-DC Rozdzielnice PV-AC Instalacja odgromowa Oprzewodowanie inwerterów od strony AC Oprzewodowanie inwerterów od strony DC Złącza od strony napięcia DC Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej System mocowania paneli fotowoltaicznych Komunikacja pracy falowników Zestawienie materiałów Normy i pojęcia związane Uwagi końcowe Wymagania i kwalifikacje Obliczenia techniczne Spis rysunków 17 E1. Projekt zagospodarowania 18 E2. Połączeń paneli w stringi 19 E3. Schemat połączeń instalacji PV 20 E4. Widok rozdzielni PV-AC 21 E5. Widok rozdzielni PV-DC 22 E6. Widok konstrukcji PV 23 E7. Widok panela fotowoltaicznego PV 24 E8. Rozmieszczenie paneli PV na konstrukcji 25

3 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Igielskiej w Chojnicach. Instalacja systemu fotowoltaicznego obejmuje: - układu modułów PV na konstrukcji wolnostojącej wraz z infrastrukturą towarzysząca W związku z podłączeniem systemu fotowoltaicznego do sieci elektrycznej poprzez stację transformatorową abonencką nie ma konieczności magazynowania energii przez dodatkowe urządzenia, całość wyprodukowanej energii zostanie oddana na potrzeby oczyszczalni. Wyprodukowana energia elektryczna będzie w 100% konsumowana przez urządzenia technologiczne i zmniejszy zapotrzebowanie w energię elektryczną całego obiektu. stacji. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wpięta do rozdzielni głównej nn-0,4kv zlokalizowanej w budynku 1.2 Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp. 1.3 Zadanie projektowanego systemu Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest słońce.

4 2 Opis rozwiązań projektowych Zasilanie instalacji fotowoltanicznej należy wykonać kablem YKXS 5x50mm 2 o dł. 206m relacji: RG w stacji transformatorowej rozdz. PV-AC. Kabel należy prowadzić w rurze osłonowej DVK75 o dłg. 100m. Przejście pod kaskadą wykonać metodą przewiertu sterowanego przy użyciu rury osłonowej HDPE110 dłg. 90m. 2.1 System fotowoltaiczny Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z instalacji o mocy 40 kwp z energii słonecznej przy użyciu technologii fotowoltaicznej. Projektuje się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci, dzięki czemu podnosi się sprawność całości systemu. Systemy podłączane do sieci są wyposażone w falowniki (inwentery) PV, które są podłączane w taki sposób, aby dostarczać energię dla potrzeb oczyszczalni. W razie braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, następuje doprowadzenie energii do odbiorników z sieci energetycznej. Projektowana instalacja PV: Rodzaj paneli PV Umiejscowienie Ilość Moc systemu Panele polikrystaliczne o mocy 250Wp w kolorze czarnym na wolnostojących konstrukcjach w dwóch rzędach w północnej części oczyszczalni 160 szt. 40 kwp Jako źródło energii odnawialnej zastosowane zostaną panele fotowoltaiczne polikrystaliczne PV o mocy 250 Wp. Moduły zostaną zamocowane do specjalnie przygotowanej konstrukcji wolnostojącej. Panele PV w pierwszym rzędzie należy połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane 4 łańcuchy (stringi), które następnie razem zebrane będą tworzyły generator słoneczny i zostaną podłączone do falownika (inwentera) nr. 1 typu TL poprzez rozdzielnię PV-DC1. Natomiast w drugim rzędzie panele PV należy połączyć ze sobą w odpowiednio dobrane 3 łańcuchy (stringi), które następnie razem zebrane będą tworzyły generator słoneczny i zostaną podłączone do falownika (inwentera) nr. 2 typu TL poprzez rozdzielnię PV-DC2. Wyjścia strony AC poszczególnych inwerterów należy podłączyć do sieci elektroenergetycznej w stacji transformatorowej (rozdzielnia nn) poprzez rozdzielnię PV-AC. Schemat połączenia przedmiotowych paneli pokazano na rys. E Część techniczna Inwertery fotowoltaiczne Należy zastosować inwertery fotowoltaiczne o szerokim zakresie napięcia wejściowego, dzięki czemu istnieje możliwość konfiguracji modułów w szerokim zakresie. Projektuje się inwertery PV wg opisów w tabelach j/n. Dopuszcza się jako zamienniki inwertery o nie gorszych parametrach niż zaprojektowane.

5 Inwertery muszą mieć możliwość wzajemnej komunikacji i diagnostyki poprzez system nadzorujący. Inwertery muszą posiadać możliwość regulacji współczynnika mocy cosfi oraz redukcji oddawanej mocy. Inwerter nr. 1 - TL Inwerter nr. 2 - TL Dane techniczne inwertera Wejście (DC) Inwerter nr. 2 TL Inwerter nr. 1 TL Maks. moc DC (przy cosfi= 1) W W Maks. napięcie wejściowe 1000 V 1000 V Zakres napięcia MPP przy napięciu sieci 230 V / znamionowe napięcie wejściowe 580 V V / 580 V 580 V V / 580 V Min. / początkowe napięcie wejściowe 570 V / 620 V 570 V / 620 V Maks. prąd wejściowy 36 A 36 A Maks. prąd wejściowy na string 36 A 36 A Liczba niezależnych wejść MPP 1/ 6 1 / 6 / stringów na wejście MPP Wyjście (AC) Moc znamionowa (przy 230 V, 50 Hz) W W Maks. moc pozorna AC VA VA Napięcie znamionowe AC 3/N/PE, 230 V/400 V 3/N/PE, 230 V/400 V Zakres napięcia znamionowego AC 160V - 280V 160V - 280V Częstotliwość sieci AC / zakres 50Hz,60Hz/ -6Hz,+5Hz 50Hz,60Hz/ -6Hz,+5Hz Znamionowa częstotliwość sieci 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V /znamionowe napięcie sieci Maks. prqd wyjściowy 24 A 29 A Współczynnik mocy przy mocy znamionowej 1 1 Regulowany współczynnik przesuwu fazowego 0,8przewzbudzenie 0,8niedowzbudzenie 0,8przewzbudzenie 0,8niedowzbudzenie Liczba faz zasilajqcych / podłqczonych 3 / 3 3 / 3 Sprawność Maks. sprawność / Euro-eta 98,5% / 98,3% 98,5% / 98,2% Zabezpieczenia Wykrywanie przebicia / kontrola sieci Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Ochrona przed zamianą polaryzacji DC Wyposażenie Wyposażenie

6 zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC separacja galwaniczna Jednostka monitorowania prądu różnicowego na wszystkich biegunach Klasa ochronności (wg IEC 62103) / kategoria przepięciowa (wg IEC ) Dane ogólne Wymiary (szer. / wys. / głęb.) standardowe Wyposażenie standardowe I / III 665/680/265mm (26,2/26,8 / 10,4 cali) standardowe Wyposażenie standardowe I / III 665/680/265mm (26,2/26,8 / 10,4 cali) Masa 45 kg (99,2 lb) 45 kg (99,2 lb) Zakres temperatur pracy -25 C C (-13 F F) -25 C C (-13 F F) Standardowy poziom emisji hałasu 51 db(a) 51 db(a) Topologia / koncepcja chłodzenia Stopień ochrony (wg IEC 60529) Beztransformatorow. / OptiCool IP65 Beztransformatorow. IP65 / OptiCool Klasa klimatyczna (wg IEC ) 4K4H 4K4H Maks. dopuszczalna wilgotność względna 100% 100% (bez skraplania) Wyposażenie Przyłącze DC / Przyłącze AC SUNCLIX /Zacisk sprężynowy SUNCLIX /Zacisk sprężynowy Ekran Graficzny Graficzny Złqcza:RS485,Bluetooth, Speedwire/Webconnect Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Module Przekaźnik wielofunkcyjny / Power Control Wyposażenie standardowe Wyposażenie standardowe Certyfikaty i dopuszczenia (inne na zapytanie) AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438, G59/2, IEC 61727, IEC /-2, NEN EN 50438, PPC, PPDS, RD 1699, RD 661/2007, SI4777, UTE C , VDE , VDE-AR-N 4105

7 3.3.2 Panele fotowoltaiczne PV. Przykładowy Panel PV polikrystaliczny o mocy 250Wp Dane techniczne: Długość Szerokość Głębokość Waga 1638 mm 982 mm 40 mm 19 kg Wersja ramy aluminium anodowane, srebrne (RAL 7035) Przednia obudowa szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną (ESG) 3,2 mm Zaciski montażowe Typ 44 Typ łączówek Długość przewodu plus Długość przewodu minus Puszka przyłączeniowa MC PV-KBT4 / MC PV-KST4 lub kompatybilne 1100 mm 1100 mm IP 65, 3 diody Dane elektryczne Moc nominalna ( Pmpp ) 250 Wp Tolerancja mocy ( Δ Pmpp ) +5 / -0 % Gwarantowana moc minimalna ( Pmpp min ) Optymalne napięcie zasilania ( Umpp ) Optymalne natężenie prądu ( Impp ) Napięcie przy otwartym obwodzie (biegu jałowego) ( Uoc ) Prąd zwarcia ( Isc ) 250 Wp 30,10 V 8,30 A 37,20 V 8,87 A Sprawność modułu: 15,5 % Współczynnik temperaturowy α ( Pmpp ) Współczynnik temperaturowy β ( Isc ) Współczynnik temperaturowy ϰ ( Uoc ) Współczynnik temperaturowy ε ( Umpp ) NOCT 2 Maksymalne dopuszczalne napięcie systemu -0,43%/ C +0,07%/ C -0,34%/ C -0,34%/ C 45 C (±2 C) 1000 V Ilość ogniw na moduł 60 (6 x 10) Typ ogniwa Polikrystaliczne 156 x 156 mm 3 buss-bary Prąd wsteczny 15 A

8 Klasyfikacja elektryczna Klasa ochrony II Rozdzielnice PV - DC. Zadaniem rozdzielni PV-DC oprócz ochronny przeciwprzepięciowej jest również możliwości rozłączenia paneli fotowoltaicznych od inwerterów. Projektuje się obudowę zewnętrzna naścienną zabudowaną na konstrukcji pod panelami PV. Dane techniczne obudów: - stopień ochrony min. IP65 - obudowa wykonana z poliwęglanu II kl. z przezroczystymi drzwiami - napięcie Un>1000V DC, In=35A DC, - zakres temperatury pracy -40 C do +60 C - odporność na działanie promieni UV - normy: IEC :2005, EN Rozdzielnica PV-AC. Projektuje się rozdzielnię jako PV-AC jako obudowę wewnętrzną naścienną o IP 65 poliestrową II kl. o głębokości 250mm. Przedmiotowa obudowa zabudowana będzie w złączu zewnętrznym o IP 44 z tworzywa termoutwardzalnego. Na rysunku nr. E3 pokazano schemat ideowy połączeń w rozdzielni PV-AC a na rys. E4 jej elewację. Dane techniczne obudowy zewnętrznej złącza: - znamionowe napięcie AC 230/400V 50Hz - znamionowy prąd ciągły zależny od zabudowanych aparatów łączeniowych w złączu - 400A - szczelność obudowy IP 44 - klasa ochronności II - odporność na zewnętrzne uderzenia mechaniczne IK 10 - kolor RAL ustalić na etapie wykonawstwa z Inspektorem nadzoru Obudowa i fundament przedmiotowego złącza wykonać z tworzywa samogasnącego w czasie 15s (np. symbol obudowy SMC 0180) oraz pokryć lakierem do powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Drzwi zewnętrzne powinny być mocowane czteropunktowo i wyposażone w zamek - zamontować zamek np. systemu MASTER Instalacja odgromowa Instalacja uziemiająca konstrukcji zapewni ochronę odgromową wg normy PN-EN , PN-EN

9 3.3.6 Oprzewodowanie inwerterów od strony AC Między inwerterami nr. 1 i 2 a rozdzielnicą zbiorczą PV-AC należy ułożyć kable YKXS 5x16 mm 2 oraz YKXS 5x10mm 2 (zgodnie z projektem zagospodarowania - rysunkiem E1). W ziemi ułożyć w rurze osłonowej DVK 50mm. Rozdzielnicę PV-AC należy wyposażyć w rozłączniki bezpiecznikowe. Każdy z inwerterów musi mieć własne zabezpieczenie. Należy pamiętać aby zapewnić aparatom odpowiednie odstępy związane z odprowadzaniem ciepła wytwarzanego przez przepływający przez nie prąd. Rozdzielnicę PV-AC należy wyposażyć w zabezpieczenie przeciw przepięciowe typu B+C oraz wyłącznik główny jako rozłącznik z bezpiecznikami 3P 160A z napędem migowym. Schemat rozdzielni pokazano na rys. E3 a widok na rys. E Oprzewodowanie inwerterów od strony DC Do wykonania instalacji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony DC należy zastosować przewody solarne charakteryzujące się następującymi parametrami: napięcie znamionowe: wg VDE 600/1000 V prądu przemiennego, prądu stałego 1800 V żyła/żyła, Zakres temperatur: do -40 C do +70 C max. temperatura na przewodniku +120 C Napięcie nominalne wg VDE 600/1000 V prądu przemiennego, prądu stałego 1800 V żyła/żyła Napięcie testu 50 Hz 4000 V Minimalny promień gięcia - stacjonarnie ok. 4 x ø kabla Budowa: - podwójnie izolowany - żyła miedziana, pobielana, linka - skręcana wg VDE 0295 kl. 5 i IEC kl.5 - izolacja żył z komponentu sieciowanego - opona zewnętrzna z komponentu sieciowanego, odporna na UV - kolor opony czarny Przewody te należy prowadzić od paneli fotowoltaicznych do rozdzielnic PV-DC w perforowanych ze stali kwasoodpornej korytach o wymiarach 60x100 przykrywanych pokrywą pełną również wykonaną ze stali kwasoodpornej. Należy prowadzić osobne korytka dla okablowania DC i AC Złącza od strony napięcia DC Do łączenia przewodów instalacji solarnych stosować typowe złącza o następujących parametrach: Napięcie znamionowe 1000 [V] Opór przejścia 0,3 [mω] Stopie ochrony IP65 / IP68 (2m / 24h) Temperatura otoczenia -40 C C

10 Minimalny przekrój przewodu elastycznego 4 [mm2] Maksymalny przekrój przewodu elastycznego 8 [mm2] Przedmiotowe złącza powinny zapewnić możliwość rozłączania serwisowego paneli fotowoltaicznych Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej Dobrane inwertery z izolacją galwaniczną uniemożliwiają przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, dlatego też dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie instalacji zmiennoprądowej w tym przypadku nie jest wymagany Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej Ochronę przed wyidukowanymi przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi zaprojektowano stosując ochronniki przepięciowe dedykowane dla instalacji fotowoltaicznej (zabudowane w rozdzielni PV-DC1 i PV-DC2) o napięciu granicznym 1000 V DC i następujących parametrach technicznych: - Stopień II/Typ 2/Klasa C - Wysoki znamionowy prąd wyładowczy: In = 20kA/biegun, Imax = 40kA/na biegun - Wewnętrzne zabezpieczenie: Oddzielny element termiczny - odłącznik dla każdego warystora Element zabezpieczający: Warystor MOVs - Wskaźnik uszkodzenia: Wizualny + styki sygnalizacji zewnętrznej (RC) Każdy łańcuch (string) modułów PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepięciowym System mocowania paneli fotowoltaicznych Do mocowania paneli PV zaprojektowano konstrukcję jednopodporową; przy układzie paneli pionowym - dwa rzędy; długość stołu: około 7m; kąt nachylenia: ; materiał: stal ocynkowana ogniowo - metodą Sendzimira; elementy montażowe: stal nierdzewna A Na rys. E6 pokazano widok przedmiotowej konstrukcji TF-59. Łączna ilość konstrukcji j/w - szt Komunikacja pracy falowników. Projektowane falowniki wyposażone są w moduły transmisji danych: RS485, Bluetooth, Speedwire/Webconnect. Od złącz RJ-45 modułów Speedwire/Webconnect. falowników nr. 1 i 2, za pomocą skrętki FTP ekranowanej i żelowanej, kategorii 5e przewiduje się komunikację poszczególnych

11 falowników. Przedmiotowy kabel wprowadzić do rozdzielnicy A-PRN do zabudowanego przełącznika sieciowego wg. projektu AKPiA. Za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania zainstalowanego na komputerze klasy PC i podłączonego do tej samej sieci istnieje możliwość wizualizacji pracy paneli fotowoltaicznych. SPECYFIKACJA KABLA: - wewnętrzny przewodnik: 0.50mm Cu 2x4 pary; - izolacja: 0.91mm PE*2*4 pary + folia aluminiowa + przędza jedwabna + drut uziemniający; - osłona: 5.3mm PE; - grubość: 0.80±0.20mm; - kolor izolacji: czarny; Zestawienie materiałów. Lp Nazwa/opis Ilość 1. Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne PV o mocy 250 Wp 160 szt. 2. Konstrukcja wsporcza, jednopodporową; przy układzie paneli pionowym, kąt nachylenia: ; materiał: stal ocynkowana ogniowo - metodą sendzimira; elementy montażowe: stal nierdzewna A Inwerter fotowoltaiczny TL: maks. moc DC (przy cosfi= 1) 15260W, moc znamionowa AC (przy 230 V, 50 Hz) 15000W, moduł transmisji danych RS485, Bluetooth, Speedwire/Webconnect 4. Inwerter fotowoltaiczny TL: maks. moc DC (przy cosfi= 1) 20450W, moc znamionowa AC (przy 230 V, 50 Hz) W, moduł transmisji danych RS485, Bluetooth, Speedwire/Webconnect 40 kpl. 1 szt. 1 szt. 5. Rozdzielnice PV DC z wyposażeniem wg schematu 2 kpl. 6. Rozdzielnica PV AC z wyposażeniem wg schematu 1 kpl. 7. Kabel ziemny YKXS 5x16mm2 0,6/1 kv 4 mb 8. Kabel ziemny YKXS 5x10mm2 0,6/1 kv 17 mb 9. Przewód solarny 6mm2 1,8kV żyła/żyła 581 mb 10. Złącza strony DC: MC 4-8mm szt. 11. Przewód: skrętka FTP kat. 5e, żelowany w izolacji PE 140 mb 12 Rura ochronna typu DVK mb 13 Rura ochronna typu SRS mb 12. Rura ochronna typu DVK mb 14 Korytka kablowe perforowane 60x100mm ze stali kwasoodpornej z pokrywą i elementami mocującymi co 1m 160 mb 15. Kabel ziemny YKXS 5x50mm 2 0,6/1kV 206 mb 16. Przewiert sterowany z rurą typu HDPE mb

12 4. Normy i pojęcia związane PN-HD : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania; PN-EN 61173: Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik; PN - B : Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych; PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania ogólne; Eurokod 1 - PN-EN (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru - strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu III i IV; Eurokod 1 - PN-EN (wraz z późniejszymi zmianami) - Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążanie śniegiem - strefa klimatyczna dla Polski; PN-80/B-02010/Az1 - Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenia Śniegiem; PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Uwzględniając II oraz III strefę klimatyczną Polski. Pojęcia związane, wg normy PN-HD : Ogniwo PV - najmniejszy element systemu PV, który wytwarza energię elektryczną w warunkach ekspozycji na światło takie jak promieniowanie słoneczne; Moduł PV - najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami środowiska zespół połączonych ze sobą ogniw PV; Kolektor PV - mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespół modułów PV i innych niezbędnych elementów, które tworzą jednostkę zasilającą prądem stałym; Łańcuch PV - obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV, w celu wytworzenia w kolektorze PV wymaganego napięcia wyjściowego; Skrzynka połączeniowa kolektora PV - (Junction Box) obudowa w której wszystkie łańcuchy PV jakiegokolwiek kolektora PV są połączone elektrycznie i gdzie są umieszczone zabezpieczenia; Przewód główny DC systemu PV - przewód łączący skrzynkę połączeniową generatora PV z zaciskami DC falownika PV; Falownik PV urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd przemienny, przekazujące energię do sieci; Inwerter PV - urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd stały na w napięcie i prąd przemienny, nie przekazujące wyprodukowanej energii do sieci energetycznej; STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrócie: prostopadłe promieniowanie słońca o mocy 1000W na jeden m 2, przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G oraz IEC ; NOCT (Nominał Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiągana

13 przez pojedyncze ogniwo PV w układzie be obciążenia odbiornikiem przy spełnieniu poniższych warunków : -promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2 -temperatura powietrza = 20 C - prędkość wiatru = 1 m/s -sposób montażu = nie zasłonięta tylna część panelu Sprawność systemów solarnych (n%) - Stopień zamiany energii słonecznej na elektryczną mierzony jest w %. Wówczas moduł PV o sprawności np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego metra kwadratowego) w ciągu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, według międzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25c). W dni o słabszym nasłonecznieniu produkcja prądu będzie mniejsza. Różne technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzują się różną sprawnością. Moc znamionowa modułów np. 20, 100 czy 200Wp wynika z ich powierzchni oraz pośrednio sprawności, która wynika z technologii produkcji PV; 5. Uwagi końcowe Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić z Inwestorem. Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych. Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP. Prace wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszać Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzać wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy. W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego. Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów Prace wykonawcze skoordynować z pozostałymi branżami. Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające certyfikaty zgodności w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót. Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne należy zachować. Przy sporządzeniu wyceny projekt należy rozpatrywać w całości - opis + część graficzna + zestawienia.

14 Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części opracowania projektowego lub kosztorysowego, ale wynikające z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych. W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych w opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są wartościami szacunkowi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. standard test conditions"). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych mogą się one nieznacznie różnić. Wynika to z fakt, iż w warunkach klimatycznych Polski występuje duże zróżnicowanie natężenia promieniowania słonecznego w zależności od pory roku. W opracowaniu podano rozwiązania i wymagania zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych równoważnych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów spełniających co najmniej parametry podane w opracowaniu pod warunkiem 6. Wymagania i kwalifikacje Wymaga się, aby Wykonawca systemu dysponował nowym sprzętem kontrolno-pomiarowym w celu potwierdzenia wymaganych parametrów paneli PV: a) spawarka ultradźwiękowa (umożliwia łączenie materiałów metodą ultradźwiękową, regulowane nastawy częstotliwości jak i temperatury pozwalają na zastosowanie różnych spoiw a tym samym łączenie różnych materiałów) o parametrach co najmniej: częstotliwość pracy 30 khz do 70 khz, moc głowicy 25W lub więcej, b) dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis-NIR wraz z odpowiednimi przystawkami (musi umożliwiać pomiary absorbancji, transmitancji, właściwości powierzchniowych badanych materiałów - pomiary odbiciowe przy pomocy kuli całkującej) o dokładności długości fali co najmniej: ±1,5 nm i długości fali od nm c) analizator spektralny modułów (musi umożliwiać wykonanie kompleksowych badań parametrów elektrycznych modułów fotowoltaicznych) o parametrach co najmniej: monochromator: symetryczny, pojedynczy Czerny-Turner: zakres intensywności źródła symulowanego światła słonecznego: 0-1,5 sun, tryby pomiarowe: - całkowita odpowiedź spektralna, S(l) (A W-1), - zewnętrzna wydajność kwantowa, EQE(l) (%),

15 - wewnętrzna wydajność kwantowa, IQE(l) (%). rozmiar badanego modułu fotoelektrochemicznego 100cm x 60cm lub więcej stolik pomiarowy chłodzony/grzany ogniwem Peltier'a dokładność długości fali ±0,2 nm (1200 g/mm) d) profilometr (musi umożliwiać określenie parametrów topografii powierzchni materiałowych - obserwacja techniką konfokalną z jednoczesnym tworzeniem profili trójwymiarowych o dużej głębi ostrości), (służy do znajdowania mikro pęknięć paneli fotowoltaicznych) o parametrach co najmniej: typ: mikroskop konfokalny i interferometr (PSI i VSI), skaner Z pracujący w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego kamera kolorowa do mikroskopii optycznej aktywny zmotoryzowany stolik antywibracyjny o obc. co najmniej 10 kg, powtarzalności ±^m, dokładności ±3^ e) symulator słoneczny (musi umożliwiać pomiary jasnych" i ciemnych" charakterystyk prądowonapięciowych oraz innych krytycznych dla ogniw słonecznych parametrów fizycznych: prąd i napięcie zwarcia, moc ogniwa, współczynnik wypełnienia) o parametrach co najmniej: pomiar charakterystyk I-V jasnych" oraz ciemnych", stolik pomiarowy 210 x 210 mm z kompletem sond sterowanych próżniowo, układ grzania/chłodzenia stolika typu Peltier'a, źródło promieniowania słonecznego z kontrolerem mikroprocesorowym klasy AAA: powierzchnia oświetlana min. 156mm x 156mm. f) miernik charakterystyk prądowo - napięciowych instalacji fotowoltaicznych (musi umożliwiać wskazanie potencjalnych uszkodzeń i problemów w systemach solarnych, przeprowadzać pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej oraz głównych parametrów zarówno pojedynczych modułów, jak i całych gałęzi modułów, mierzyć charakterystyki elektryczne badanego ogniwa oraz jego temperaturę i wartość padającego promieniowania słonecznego) o parametrach co najmniej: pomiar napięcia wyjściowego modułu/łańcucha do 1000V DC, pomiar prądu wyjściowego z modułu/łańcucha do 10A DC, pomiar promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego ogniwa, pomiar temperatury otoczenia i modułu, automatycznie lub za pomocą sondy PT1000, pomiar wyjścia DC i znamionowej mocy z modułu/łańcucha, numeryczne i graficzne wyświetlanie charakterystyki prądowo-napięciowej (I-V), pomiar rezystancji modułu fotoogniwa, mechaniczny inklinometr (miernik kąta odchylenia od pionu) do wyznaczenia kąta padania promieniowania,

16 4-przewodowa metoda pomiarowa, porównanie ze standardowymi warunkami (SCT 1000 W/m 2, 25 C). Raport z wykonanych kontroli jakościowych będzie załącznikiem do dokumentacji powykonawczej. 7. Obliczenia 7.1. Obciążenie znamionowe instalacji fotowoltaicznej - 40 kwp Moc znamionowa instalacji fotowoltaicznej (AC): 20kW + 15kW = 35kW przy współczynniku mocy równym 1 Napięcie zasilania: 0,4kV, Prąd: 29A + 24 A = 53A (max. prąd wyjściowy z falownika) Połączenie między rozdzielnią nn w stacji a rozdzielnią PV-AC wykonać należy kablem YKXS 5x50mm 2 o dłg. 206m Zabezpieczenie kabla odpływowego ze strony rozdz. nn w stacji stanowić będzie wyłącznik nadmiarowo-prądowy i zwarciowy typu DPX-E 125 3P Icu 16 ka (z nastawą 80A) natomiast w rozdzielni PV-AC wkładki 3xWTN00/gG 80A zabudowane w rozłączniku bezpiecznikowym 3P 160A. Obciążalność prądowa długotrwała kabla typu YKXS 5x50mm 2, zgodnie z PN-IEC wynosi 151 A. Sprawdzenie doboru kabla i zabezpieczeń: [1] I B I N I Z [2] I 2 1,45 x I Z gdzie: I B obliczeniowy prąd obciążenia długotrwałego I N prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego przed przeciążeniem I Z obciążalność prądowa długotrwała przewodu I 2 prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego przed przeciążeniem I 2 jest równe odpowiednio 1,6 dla wkładek bezpiecznikowych i 1,45 dla łączników samoczynnych z przekaźnikami przeciążeniowymi. Jako zabezpieczenie przeciążeniowe kabla w rozdzielni nn w stacji dobrano wyłącznik nadmiarowo - prądowy typu DPX-E 125 z nastawą 80 A. I B(40kW) = 53 A I N = 80 A I Z = 151 A I 2 = 1,45 x 80A= 116 A I B(35kW) = 53A I N = 80A I Z = 151 A I 2 = 1,45 x 80A= 116A 1,45 x 151 A= 219 A warunek [1] spełniony warunek [2] spełniony Jako zabezpieczenie zwarciowe kabla w rozdzielni PV-AC dobrano wkładki 3xWTN00/gG 80A I B(35kW) = 53 A

17 I N = 80 A I Z = 151 A I 2 = 1,6 x 80A= 128 A I B(40kW) = 53A I N = 80A I Z = 151 A I 2 = 1,6 x 80A= 128A 1,45 x 151 A= 219 A warunek [1] spełniony warunek [2] spełniony 7.2. Obciążenie znamionowe falowników (inwerterów) nr. 1 TL oraz nr. 2 TL Moc znamionowa falownika nr. 1: 20 kw (TL 20000) Prąd obciążenia: 29 A (max. prąd wyjściowy z falownika) Jako połączenie pomiędzy falownikiem nr. 1 a rozdzielnią PV-AC dobrano kable typu YKXS 5x16mm 2 o obciążalności prądowej 67A. Jako zabezpieczenie zwarciowe kabla w rozdzielni PV-AC dobrano wkładki 3 x DO2 35A w rozłączniku bezpiecznikowym 3P - 63A. I B(20kW) = 29 A I N = 35 A I Z = 67 A I 2 = 1,6 x 35A= 56 A I B(20kW) = 29A I N = 35A I Z = 107 A I 2 = 1,6 x 35A= 56A 1,45 x 67 A= 97 A warunek [1] spełniony warunek [2] spełniony Moc znamionowa falownika nr. 2: 15 kw (TL 15000) Prąd obciążenia: 24 A (max. prąd wyjściowy z falownika) Jako połączenie pomiędzy falownikiem nr. 2 a rozdzielnią PV-AC dobrano kable typu YKXS 5x10mm 2 o obciążalności prądowej 52A. Jako zabezpieczenie zwarciowe kabla w rozdzielni PV-AC dobrano wkładki 3 x DO2 25A w rozłączniku bezpiecznikowym 3P - 63A. I B(15kW) = 24 A I N = 25 A I Z = 52 A I 2 = 1,6 x 25A= 40 A I B(15kW) = 24A I N = 25A I Z = 52 A I 2 = 1,6 x 25A= 40A 1,45 x 52 A= 75,4 A warunek [1] spełniony warunek [2] spełniony 7.3 Obliczanie spadku napięcia. U % 100 P l S 2 U n Dane: P = 35kW l=206m

18 =56 m/. mm 2 S=50mm 2 YKXS 5x50mm 2 - dłg. 206m Rozdzielnia w stacji rozdzielnia PV-AC Po podstawieniu: U % U % 1,6% 3% 1,6% czyli U % U dopuszcza ln e 8. Spis rysunków: E1. Projekt zagospodarowania 18 E2. Połączeń paneli w stringi 19 E3. Schemat połączeń instalacji PV 20 E4. Widok rozdzielni PV-AC 21 E5. Widok rozdzielni PV-DC 22 E6. Widok konstrukcji PV 23 E7. Widok panela fotowoltanicznego PV 24 E8. Rozmieszczenie paneli PV na konstrukcji 25

19 m LEGENDA: proj. stacja transform. kontenerowa z transformatorami 2x 630 kva - o nazwie "Chojnice Oczyszczalnia Ścieków" nr proj. kolektory solarne (moduły fotowoltaiczne - panele słoneczne PV) nietrwale związane z gruntem - 2 kpl. proj. rozdzielnica PV-DC - 2 kpl. proj. inwerter DC/AC - 2 kpl. proj. rozdzielnica PV-AC proj. linia kablowa YKXS 5x50mm², relacji: ST - rozdz. PV-AC proj. kabel FTP PC 4PR 24AWG Cat. 5e, relacji: A-PRN (switch Ethernet) proj. kabel YKXS 5x16mm² / YKXS 5x10mm², relacji: rozdz. PV-AC - inwerter DC/AC proj. okablowanie dedykowane prądu stałego, relacji: inwerter DC/AC - rozdz. PV-DC dłg. całkowita / trasa kabla [m] Jednostka Projektowa: "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski tel Sieroczyn 36d, Człuchów Obiekt: Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych Adres: Chojnice, ul. Igielska - działki nr 339/9, 339/8, 339/3, 330/8, 339/1, 330/2, 341/8, 339/2, 339/7, 342/7, 343/3, 342/8, 339/6 Inwestor: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach Chojnice, Plac Piastowski 27a Treść: Projektant: Sprawdzający: Asystent: E1 1:500 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - Projekt zagospodarowania terenu Nr uprawnień Data Podpis mgr inż. Adam Linda upr. bud. nr 70/Gd/2002 mgr inż. Remigiusz Końca upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11 mgr inż. Andrzej Łangowski Nr rysunku Stadium PW kwiecień 2014 kwiecień 2014 kwiecień 2014 Skala Branża: elektryczna

20 YKXS 5x50mm2 do RG w stacji transf. YKXS 5x10mm2 rozdzielnia AC PV-AC YKXS 5x16mm2 inwerter nr. 2 TL15000 AC inwerter nr. 1 TL20000 AC DC DC B1 A2 A1 B1 A3 A2 A1 PV-DC1 PV-DC1 RZĄD 2 RZĄD 1 A1 A2 A3 Rura ochronna ułożona w ziemi B1 B1 B1 Rura ochronna ułożona w ziemi + A1 A2 LEGENDA: Uwaga: 1. Przejście w ziemi przewodem instalacji fotowoltaicznej (dla stringu B1) pomiędzy dwoma rzędami paneli wykonać w rurze ochronnej. 2. Do łączenia przewodów instalacji solarnych stosować typowe złącza o następujących parametrach: Napięcie znamionowe 1000 [V] Opór przejścia 0,3 [mω] Stopie ochrony IP65 / IP68 (2m / 24h) Temperatura otoczenia -40 C C Minimalny przekrój przewodu elastycznego 4 [mm2] Maksymalny przekrój przewodu elastycznego 8 [mm2] Przedmiotowe złącza powinny zapewnić możliwość rozłączania serwisowego paneli fotowoltaicznych. 3. Przewody te należy prowadzić od paneli fotowoltaicznych do rozdzielnic PV-DC w perforowanych ze stali kwasoodpornej korytach o wymiarach 60x100 przykrywanych pokrywą pełną równiez wykonaną ze stali kwasoodpornej. Należy prowadzić osobne korytka dla okablowania DC i AC. Jednostka Projektowa: "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski tel Sieroczyn 36d, Człuchów Nr rysunku Skala Obiekt: Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych E2 Stadium --- Adres: Chojnice, ul. Igielska - działki nr 339/9, 339/8, 339/3, 330/8, 339/1, 330/2, 341/8, 339/2, 339/7, 342/7, 343/3, 342/8, PW 339/6 Inwestor: Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach Branża: elektryczna Chojnice, Plac Piastowski 27a Treść: Projektant: Sprawdzający: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - Połączenie paneli w stringi Nr uprawnień mgr inż. Adam Linda upr. bud. nr 70/Gd/2002 mgr inż. Remigiusz Końca upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11 Data Podpis Asystent: mgr inż. Andrzej Łangowski

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOWOŚĆ teraz także w wersji o mocy 10 kva i 12 kva Ekonomiczność

Bardziej szczegółowo

Panele fotowoltaiczne 3. Inwertery 12. Fronius 13 SMA 40 Kaco 65 Steca 83. Okablowanie dla fotowoltaiki 95. Sprzęt pomiarowy dla instalatorów 96

Panele fotowoltaiczne 3. Inwertery 12. Fronius 13 SMA 40 Kaco 65 Steca 83. Okablowanie dla fotowoltaiki 95. Sprzęt pomiarowy dla instalatorów 96 Spis treści Panele fotowoltaiczne 3 Inwertery 12 Fronius 13 SMA 40 Kaco 65 Steca 83 Okablowanie dla fotowoltaiki 95 Sprzęt pomiarowy dla instalatorów 96 Optymalizacja napięcia 97 Kontakt 98 2 Panele fotowoltaiczne

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Etap prac na 21.07.2015 r. Wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych Zastosowane

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak

SOLARNA. Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną. EKOSERW BIS Sp. j. Mirosław Jedrzejewski, Zbigniew Majchrzak Moduły fotowoltaiczne oraz kompletne systemy przetwarzające energię słoneczną ENERGIA SOLARNA Fotowoltaika Do Ziemi dociera promieniowanie słoneczne zbliżone widmowo do promieniowania ciała doskonale czarnego

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

MODUŁY SOLARNE SOLARFLEX Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. PRODUKTY LINII SOLARFLEX Cennik

MODUŁY SOLARNE SOLARFLEX Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. PRODUKTY LINII SOLARFLEX Cennik MODUŁY SOLARNE SOLARFLEX Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. PRODUKTY LINII SOLARFLEX Cennik Nr Indeks Typ paneli Komponenty zestawu Moc szczytowa Cena netto jedn. sprzedaży 1 SOLARFLEX 36W

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

190-210. DIAMOND Seria WYSOKA JAKOŚĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH O PHONO SOLAR DZIEL SIĘ SŁOŃCEM, UMACNIAJ PRZYSZŁOŚĆ! MONO POLY

190-210. DIAMOND Seria WYSOKA JAKOŚĆ MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH O PHONO SOLAR DZIEL SIĘ SŁOŃCEM, UMACNIAJ PRZYSZŁOŚĆ! MONO POLY POLY MONO O PHONO SOLAR Phono Solar Technology Co., Ltd. jest jednym z wiodących producentów wyrobów do wytwarzania energii odnawialnej na świecie oraz zaufanym usługodawcą. Marka Phono Solar stała się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000

Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT MPPT 6000 Regulator ładowania Steca Tarom MPPT 6000 wyznacza nowe standardy w obszarze regulatorów MPPT. Nadzwyczajna sprawność z unikalnymi cechami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Ul. Święty Marcin 46/50, 61-807 Poznań.

PROJEKT WYKONAWCZY. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Ul. Święty Marcin 46/50, 61-807 Poznań. CONCEPT Zdzisław Stachowiak construction and energy solution ul. Budowlanych 5 63-400 Ostrów Wlkp. NIP:6-101-58-13 www.concept-ostrow.pl e-mail: biuro@concept-ostrow.pl tel./fax.: +48 6 70 37 14 Ostrów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW Adres: dz. nr 5 obręb Warnik gmina Kołbaskowo, powiat policki Inwestor: Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo Autor: Branża: ELES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1.WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 1.2 Podstawy opracowania... 2 1.3 Charakterystyka energetyczna... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 2 2.1. Zasilanie obiektu... 2 2.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 5. PRACE DEMONTAŻOWE... 2 6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE * projektowanie * wykonawstwo * nadzór mgr inż. robert załęcki 58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 60 tel./fax. 074-846-90-25, e-mail: robert.zalecki@onet.pl PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ELEKTRYCZNY. mgr int Michał Kozłowski INSTALACJEA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJI. Teatr Narodowy 00-077 Warszawa ul.

PROJEKT ELEKTRYCZNY. mgr int Michał Kozłowski INSTALACJEA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJI. Teatr Narodowy 00-077 Warszawa ul. PROJEKT ELEKTRYCZNY Obiekt: Pomieszczenia obsługi technicznej, obsługi biurowej i kasy głównej w budynku głównym Teatru Narodowego. Pomieszczenia obsługi technicznej i obsługi biurowej w budynku technicznym

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów

PRZEDMIAR ROBÓT. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45300- Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: OPRACOWANIE: BRANŻA: PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK-WRZESZCZ UL. SIEDLICKA

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE UL. KOŚCIUSZKI 78/82 10-959 OLSZTYN SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Branża Elektryczna. Temat: Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin. Inwestor:

Projekt Budowlany. Branża Elektryczna. Temat: Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin. Inwestor: Projekt Budowlany Branża Elektryczna Temat: Projekt instalacji ogrzewania elektrycznego budynku remizy OSP w m. Turobin Adres inwestycji: ul. Piłsudskiego 29 23-465 Turobin Inwestor: Gmina Turobin Ul.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach dla instytucji posiadających osobowość prawną (firmy, urzędy, kościoły) Skorzystaj z częściowego lub

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7. Ul. LELEWELA 21/22

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7. Ul. LELEWELA 21/22 TEMAT OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7 BRANŻA: ELEKTRYCZNA LOKALIZACJA: GDAŃSK Ul. LELEWELA 21/22 AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Grzegorz Gromko NR UPR POM/0124/PWOE/04 SPRAWDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm

Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm Fotowoltaiczne zestawy On-Grid dla domów prywatnych oraz firm Dofinansowanie z WFOŚ i GW w Katowicach dla instytucji posiadających osobowość prawną (firmy, urzędy, kościoły) Skorzystaj z częściowego lub

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL.

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. KASZUBSKIEJ 13 CZĘŚĆ : ELEKTRYCZNA Projektant: mgr inż. Bogdan Szkudlarek Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE

PROJEKT BUDOWLANY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE INWESTOR: ADRES INWESTORA: GMINNY OŚRODEK KULTURY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax. 0-65-528 76 99 tel. kom. 0-608 214 181 NIP 697-142-98-49 Regon 410268202 Egz. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2

Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do sprężarek powietrza Model C-2 Karta katalogowa WIKA PE 81.47 Zastosowanie Monitorowanie ciśnienia Regulacja i sterowanie ciśnienia Monitorowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany 959/11

Projekt budowlany 959/11 M. R a c z y ń s k i, R. R a c z y ń s k i S p. j. Biuro Handlowe: 26-600 Radom, ul. Królowej Jadwigi 1 Zakład Produkcyjny: 26-631 Jastrzębia k. Radomia, Jastrzębia 120 T: (48) 333-24-02 F: (48) 333-07-56

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE strona E 1/6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę niniejszego opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem na Projekt Budowlany, - Projekt technologiczny instalacji wymiennikowni, - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH E w a B o r o w s k a 83-200 Starogard Gd., ul. Skłodowskiej 40 tel: 58-56-114-89, e-mail: borowskikazimierz@gmail.com 1 STRONA TYTUŁOWA OBIEKT Budynek poradni psychologiczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA

12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA 12. FOTOWOLTAIKA IMMERGAS EFEKTYWNE WYTWARZANIE PRĄDU I CIEPŁA 266 www.immergas.com.pl FOTOWOLTAIKA IMMERGAS NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE 12. Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu,. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych osiedlowych w rejonie ulic: Lwowska Słoneczna w Brzegu, wydane przez RD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo