INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa

2 SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY OPIS 3 2. INSTALACJA BUDOWA BARIERY PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI WARUNKI PODŁOŻA SZEROKOŚĆ STREFY DETEKCJI MARTWE STREFY W POBLIŻU NADAJNIKA I ODBIORNIKA 7 3. PODŁĄCZENIE PŁYTY ELEKTRONIKI, PRZEŁĄCZNIKI, ZŁĄCZA PŁYTA NADAJNIKA PŁYTA ODBIORNIKA ZASILANIE ZASILANIE URZĄDZEŃ PODŁĄCZENIE DO CENTRALI ALARMOWEJ WYJŚCIA ALARMOWE: ALARM, SABOTAŻ POŁACZENIE SYNCHRONIZACJI POŁĄCZENIE STAND-BY POŁĄCZENIE TEST MAGISTRALA RS INTERFEJS RS 485/ PODŁĄCZENIE RS KONFIGURACJA MAGISTRALI I WAZMACNIACZ SYGNAŁU POŁĄCZENIE ZDALNE REGULACJA I TESTOWANIE REGULACJA I TESTOWANIE REGULACJA NADAJNIKA REGULACJA ODBIORNIKA REGULACJA I TESTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA OBSŁUGA I NAPRAWY PROBLEMY ZESTAWY SERWISOWE CHARAKTERYSTYKA DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA / 28

3 1. OPIS OGÓLNY 1.1.OPIS MANTA jest cyfrową barierą mikrofalową, do ochrony zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Działanie bariery polega na wykrywaniu obecności i ruchu obiektów naruszających strefę detekcji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Odebrany sygnał jest poddawany cyfrowej obróbce z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów, co ma zapewnić maksymalną czułość przy zminimalizowaniu fałszywych alarmów. Dostepne są nastepujące typy barier MANTA: MANTA50 zasięg do 50 metrów MANTA80 zasięg do 80 metrów 3 / 28

4 2. INSTALACJA 2.1. INFORMACJE WSTEPNE W celu prawidłowego zabezpieczenia obszaru należy wybrać odpowiedni typ bariery MANTA oraz wykorzystać odpowiednie elementy instalacyjne w zależności od miejsca montażu. 2.2.PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI Przystępując do projektowania systemu ochrony zewnetrznej wykorzystującego bariery Manta należy stworzyć zamknięty obwód wokół chronionego obszaru. W skład tego obwodu wchodzą odcinki które stanowią pary składające się z nadajnika i odbiornika. Podział ten wymuszony jest właściwościami fizycznymi urządzeń. Należy dążyć do tego aby uzyskać parzystą liczbę odcinków składających się na obwód chronionego obiektu. Pozwala to na to, iż interferencje pomiedzy dwoma sąsiednimi odcinkami są znoszone, jeśli dwa urządzenia tego samego typu (nadajniki lub odbiorniki) umieszczone są w naróżniku wielokąta tworzącego strefę ochrony wokół chronionego obszaru. Sytuacja ta możliwa jest do uzyskania wtedy gdy będzie parzysta liczba odcinków stanowiących strefę ochrony. W przypadku gdy zainstalowany zostanie nadajnik obok odbiornika należy liczyć się z mozliwym wystapieniem interferencji, taka sytuacja może wystąpić wówczas gdy liczba odcinków będzie nieparzysta. Aby wybrnąć z tej sytuacji należy jeden z odcinków podzielić wdłuż na dwa krótsze. Przypadek taki jest zobrazowany na poniższym rysunku. 4 / 28

5 2.3.WARUNKI PODŁOŻA Na prawidłowe działanie bariery istotny wpływ mają warunki terenowe w jakich zostały one zainstalowane. Aby uniknąć stref nadczułych oraz tzw. stref cieni należy zwrócić szczególną uwagę na otoczenie w jakim urządznie będą pracowały, niezapewnienie odpowiednich warunków może prowadzić do generowania fałszywych alarmów oraz nie wykrywania intruza znajdującego się w strefie detekcji. Należy więc unikać instalowania barier w miejscach gdy warunki terenowe mogą się raptownie zmieniać. Typowymi przykładami takich zmieniających się warunków są miejsca znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych dróg, teren porośnięty trawą o wysokości przekraczającej 10cm, otwarte lustra wody np. stawy, strumienie, rzeki. Trudnymi obszarami z punktu widzenia ochrony barierami są też tereny na których warunki zmieniają się w czasie po zainstalowaniu urządzeń. Przykładem może być teren w którym występuje sypki piasek, na którego ukształtowanie może mieć wpływ silny powiew wiatru. Również trudnym może okazać się teren na którym w wyniku działalności człowieka mogą powstawać przeszkody w strefie detekcyjnej. Wszystkie podane wyżej przykłady mają zasadniczy wpływ na prawidłowe wykrywanie ruchu w strefie detekcji oraz minimalizację fałszywych alarmów. Należy też zwrócić uwagę na stałe elementy znajdujące się w chronionej strefie. Wszelkiego rodzaju ogrodzenia wykonane z materiałów metalowych mogą stać się bowiem źródłem zakłóceń. Przede wszystkim konieczne jest aby płot wykonany np. z metalowej siatki był nieruchomy, ważne jest także aby strefę ochrony w miarę możliwości nie prowadzić równolegle do ogrodzenia lecz zachować odpowiedni kąt. Zakłócenia mogą powodować również metalowe ogrodzenia znajdujące się bezpośrednio za nadajnikiem lub odbiornikiem bariery. Jeżeli strefa detekcji ma znajdować się pomiędzy dwoma metalowymi płotami, wówczas odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż 5 metrów. Elementy takie jak latarnie, słupki, rury znajdujące się wzdłuż granicy strefy detekcji nie wpływają na działanie urządzeń pod warunkiem jednak, że ich wielkość nie jest rażąco wielka w stosunku do samej strefy detekcji. Znajdujące się we wnętrzu jak i na skraju strefy detekcji drzewa i krzewy wymagają szczególnej uwagi. Przeszkody te wraz ze wzrostem mogą zmieniać warunki detekcji, a poruszane przez podmuchy wiatru mogą być źródłem fałszywych alarmów. Jeśli to możliwe należy unikać aby w strefie detekcji znajdowały się drzewa i krzewy, warunkiem dopuszczającym jest konieczność szczególnej dbałości, przycinania i pielęgnacji roślin. 5 / 28

6 2.4. SZEROKOŚĆ STREFY DETEKCJI Wpływ na szerokość strefy detekcji mają przede wszystkim typ anteny zamontowanej w urządzeniu, odległość między nadajnikiem i odbiornikiem, oraz czułość z jaką pracuje urządzenie. Na poniższym rysunku przedstawiono orientacyjną średnicę strefy detekcji w połowie jej długości dla maksymalnej i minimalnej czułości. Średnica strefy detekcji w połowie długości w płaszczyźnie poziomej w zależności od czułości (MANTA/ 50-80) Średnica strefy detekcji w połowie długości w płaszczyźnie pionowej w zależności od czułości (MANTA/ 50-80) UWAGA: Dla bariery Manta należy przewidzieć regulację czułości aby uzyskać odpowiedni rozmiar strefy detekcji dla połowy zasięgu, jest to zależne od ustawionego progu. Im wyższy próg prealarmu i alarmu tym niższa czułość i odwrotnie. Należy pamiętać o tym że wartość progu pre-alarmu decyduje o rozpoczęciu procesu analizy sygnału i tak wszystkie sygnały o poziomie niższym traktowane są jako szum. Sygnały o poziomie 6 / 28

7 wyższym poddawane są odpowiedniej obróbce za pomocą odpowiednich algorytmów. Progi prealarmu jak i alarmu są ustawiane zarówno z poziomu oprogramowania WAVE-TEST jaki przez przełączniki znajdujące się na płycie elektroniki odbiornika. Fabrycznie bariery posiadają progi ustawione na wartość średnią co sprawdza się w większości przypadków MARTWE STREFY W POBLIŻU NADAJNIKA I ODBIORNIKA Wielkość martwych stref występujących w pobliżu nadajnika i odbiornika jest związana z wysokością montażu bariery nad poziomem gruntów, ustawionej czułości oraz typu anteny wykorzystywanej w urządzeniu. Poniższe wykresy pozwalają wyznaczyć orientacyjne wielkości martwych stref w zależności od typu użytej anteny i wysokości montażu urządzeń. Należy przyjąć że dla prawidłowej pracy bariery wysokość montażu powinna wynosić 80 85cm od gruntu do środka anteny. Przy ustawieniu średniej wartości czułości barier zachodzenie na siebie stref powinno przebiegać w odległości 3,5 metra. Wysokość środka anteny od poziomu gruntu [cm] Maksymalna czułość Minimalna czułość Długość strefy martwej [m] MANTA wielkość martwej strefy w zależności od wysokości montażu bariery. MANTA Zachodzenie stref detekcji eliminujące martwe strefy. 7 / 28

8 3.1.PŁYTY ELEKTRONIKI, PRZEŁĄCZNIKI, ZŁĄCZA PŁYTA NADAJNIKA Poniższy rysunek obrazuje płytę elektroniki i przeznaczenie poszczególnych złączy i przełączników dla nadajnika bariery MANTA. ZŁĄCZE MS1 Nr zacisku Symbol Funkcja 1. TMP Sabotaż (NC) + czujnik położenia (AMP1) 2. TMP Sabotaż (NC) + czujnik położenia (AMP1) 3. FLT Wyjście usterki (NC) 4. FLT Wyjście usterki (NC) 5. ST BY Pomocnicze wejście dla komendy stand-by (NO z GND) 6. TEST Pomocnicze wejście dla komendy TEST (NO z GND) 7. GND Zacisk potencjału masy 8. SYNC Zacisk synchronizacji IN/OUT dla ustawienia SLAVE/MASTER 8 / 28

9 ZŁĄCZE MS2 Nr zacisku Symbol Funkcja ,8 Zasilanie 13,8VDC 2. GND 1 Masa dla szyny danych i zasilania 3. LH + RS485 (High Line) 4. LO - RS485 (Low Line) ZŁĄCZE J1 10 pinowe złącze do lokalnego podłączenia PC (WAVE-TEST) Nr zacisku Symbol Funkcja 1, 2, 4, 6, 8, 10 Nie podłączone 3 +13,8 Zasilanie 13,8VDC dla konwertera RS 485/232 5 LO RS485 (Low Line) 7 LH RS485 (High Line) 9 GND Masa ZŁĄCZE J2 Złącze oscylatora MW (DRO) Nr zacisku Symbol Funkcja 1. GND Masa dla oscylatora MW 2. DRO Modulacja częstotliwości dla oscylatora MW 3. GND Masa dla oscylatora MW Przełącznik kanałów modulacji nadajnika Nr Symbol Funkcja SW1 FUN Heksadecymalny przełącznik kanałów modulacji Przełącznik adresów barier SW2 SW3 Nr Symbol Funkcja SW2 DEV 10 Przełącznik adresu bariery (kolumna dziesiątek) SW3 DEV 1 Przełącznik adresu bariery (kolumna jedności) Diody w nadajniku Nr Szmbol Funkcja Fabrycznie 6 D6 Wskaźnik problemów OFF 5 D5 Wskaźnik sabotażu OFF 9 / 28

10 Zworki w nadajniku Nr Symbol Funkcja Fabrycznie 1 JP1 Terminacja RS485 (JP1 w pozycji 1/2 linia niezaterminowana) 2 JP2 Możliwość downloadingu FW (JP2 w pozycji 1/2-zablokowana możliwość downloadingu) 3 JP3 Sygnał modulacji wewnętrznej (TX Master, Sync-Out JP3 w pozycji 2/3, lub sygnał modulacji zewnętrznej (TX Slave, Sync-In JP3 w pozycji 1/2) ½ zwarte ½ zwarte Out 2/3 zwarte PŁYTA ODBIORNIKA Poniższy rysunek obrazuje płytę elektroniki i przeznaczenie poszczególnych złączy i przełączników dla odbiornika bariery MANTA. Poniższe tabele pokazują przeznaczenie odpowiednich złącz widocznych na płycie odbiornika. 10 / 28

11 ZŁĄCZE MS1 Nr zacisku Symbol Funkcja 1. ALL1 Wyjście alarmu (NC) 2. ALL2 Wyjście alarmu (NC) 3. PT 1 Wyjście sabotażu (NC + czujnik położenia) 4. PT 2 Wyjście sabotażu (NC + czujnik położenia) 5. FLT 1 Wyjście uszkodzenia (NC) 6. FLT 2 Wyjście uszkodzenia (NC) 7. ST BY Pomocnicze wejście uruchamiające komendę Stand-By (NO z GND) 8. TEST Pomocnicze wejście uruchamiające komendę TEST (NO z GND) 9. GND Złącze do podłączenia masy ZŁĄCZE MS2 Nr zacisku Symbol Funkcja ,8 Zasilanie 13,8VDC 2. GND 1 Masa dla szyny danych i zasilania 3. LH + RS485 (High Line) 4. LO - RS485 (Low Line) ZŁĄCZE J1 10 pinowe złącze do lokalnego podłączenia PC (WAVE-TEST) Nr zacisku Symbol Funkcja 1, 2, 4, 6, 8, 10 Nie podłączone 3 +13,8 Zasilanie 13,8VDC dla konwertera RS 485/232 5 LO RS485 (Low Line) 7 LH RS485 (High Line) 9 GND Masa ZŁĄCZE J2 Złącze detektora MW Nr zacisku Symbol Funkcja 1. GND Masa dla oscylatora MW 2. DTE Złącze detektora MW 3. GND Masa dla oscylatora MW 11 / 28

12 ZŁĄCZE 7 Złącze zewnętrznego Buzera Nr zacisku Symbol Funkcja 1. COM Sterowanie dla zewnętrznego buzera ,8 +13,8 VDC do zasilania zewnętrznego buzera +13,8 +13,8 VDC do zasilania zewnętrznego buzera Diody w odbiorniku Nr Szmbol Funkcja Fabrycznie 1 D12 Wskaźnik alarmu OFF 2 D11 Wskaźnik sabotażu OFF 3 D10 Wskaźnik uszkodzenia OFF 4 D9 Regulacja i programowanie OFF 5 D8 Regulacja i programowanie OFF Zworki w odbiorniku Nr Symbol Funkcja Fabrycznie 1 JP1 Terminacja RS485 (JP1 w pozycji 1/2 linia niezaterminowana) 2 JP2 Możliwość downloadingu FW (JP2 w pozycji 1/2-zablokowana możliwość downloadingu) ½ zwarte ½ zwarte Przycisk zatwierdzający przy programowaniu i regulacji Nr Symbol Funkcja 1. S3 Przycisk zatwierdzający dane przy regulacji i zapisujący dane przy programowaniu Przełącznik funkcyjny SW1 Nr Symbol Funkcja SW1 FUN Pozycja 1 regulacja bariery Pozycja 2 Ustawienie kanału pracy bariery oraz poziomu napięcia AGC Pozycja 3 Ustawienie progu pre-alarmu odczyt/zapis Pozycja 4 Ustawienie progu alarmu odczyt/zapis + test przejścia Pozycja 5 Ustawienie progu maskowania odczyt/zapis Pozycja 6 Górny próg pre-alarmu odczyt/zapis (FSTD) Pozycja 7 Dolny próg pre-alarmu odczyt/zapis (FSTD) Pozycja 8 Adres bariery odczyt/zapis Pozycja 9 Wartość progu monitorowania przebiegów analogowych odczyt/zapis 12 / 28

13 Przełącznik funkcyjny SW1 Pozycja 0 Praca bariery Przełącznik programowania/odczytywania parametrów pracy oraz adresów barier SW2 SW3 Nr Symbol Funkcja SW2 DEV 10 Przełącznik programowania/odczytywania parametrów pracy bariery oraz ustawiania adresu bariery (kolumna dziesiątek) SW3 DEV 1 Przełącznik programowania/odczytywania parametrów pracy bariery oraz ustawiania adresu bariery(kolumna jedności) 3.2.ZASILANIE Urządzenia powinny być zasilane prądem stałym o napięciu 13,8V. Połączenie pomiędzy źródłem zasilania i barierą powinno być realizowane przewodem o odpowiednim przekroju uwzględniającym ewentualne spadki napięcia oraz pobór prądu. Przy bardzo dużych odległościach zaleca się stosowanie dodatkowego źródła zasilania. Przewody doprowadzające napięcie powinny być podłączone do zacisków 1 i 2 złącza MS2 zarówno w odbiorniku jak i w nadajniku. 3.3.PODŁĄCZENIE DO CENTRALI ALARMOWEJ WYJŚCIA ALARMOWE: ALARM, SABOTAŻ, USZKODZENIE Na płycie zarówno odbiornika jak i nadajnika znajdują się 3 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Umożliwiają one podłączenie do centrali alarmowej sygnałów: ALARM (tylko RX) SABOTAŻ (RX i TX) AWARIA (RX i TX) Dostępne są również 3 wejścia służące do aktywacji następujących funkcji: TEST (RX i TX) STAND-BY (RX i TX) SYNCHRONIZACJA (tylko TX) Sygnalizacja ALARMU, SABOTAŻU i AWARII jest realizowana przez wyjście przekaźnikowe o obciążalności 100mA przy 12V. UWAGA: Zwarte styki przekaźnika mają rezystancję około 40 Ω. Połączenie z centralą należy realizować przewodem ekranowanym. Wyjścia aktywowane są przez: ALARM: Prealarm w odbiorniku Alarm włamaniowy w odbiorniku Alarm maskowania w odbiorniku Sygnał prawidłowego zakończenia testu Odebrania nieprawidłowego sygnału (V RAG>6,99V) Alarm kanału w odbiorniku SABOTAŻ: 13 / 28

14 Otwarcie obudowy odbiornika lub nadajnika Zmiana położenia odbiornika lub nadajnika AWARIA Niskie napięcie akumulatora (< +11V DC) Wysokie napięcie akumulatora (> +14,8 V DC) Niska temperatura (< - 35 C wewnątrz) Wysoka temperatura (> + 75 C wewnątrz) Awaria oscylatora w nadajniku UWAGA: Jeśli sygnał naruszenia strefy po przekroczeniu progu pre-alarmu przez 40s znajduje się pomiędzy progiem pre-alarmu i progiem alarmu, wówczas bariera zgłasza zdarzenie prealarmu i aktywowane zostaje wyjście alarmowe (styki zostają otwarte) POŁACZENIE SYNCHRONIZACJI W celu zsynchronizowania operacji pomiędzy dwoma nadajnikami konieczne jest wykonanie połączenia pomiędzy zaciskiem 8 SYNC i 71 GND złącza MS1 obu nadajników. Należy przy tym ustawić jeden z nadajników jako Master a drugi jako Slave wykorzystując zworkę Jp3. Zworka Jp3 włożona = IN, zacisk 8 złącza MS1 stanowi wejście sygnału synchronizacji, nadajnik pracuje jako Slave. Zworka Jp3 usunięta = OUT, zacisk 8 złącza MS1 stanowi wyjście sygnału synchronizacji, nadajnik pracuje jako Master. UWAGA: Kabel służący do synchronizacji powinien być możliwie najkrótszy, nie dłuższy jak 10 m. Jeśli kabel jest dłuższy niż 10 merów wówczas należy zastosować repetytor sygnału synchronizacyjnego mod. SYNC POŁĄCZENIE STAND-BY Aby aktywować funkcję Stand-By należy podłączyć masę do zacisku 7 STBY za MS1 w odbiorniku oraz podłączyć masę do zacisku 5 STBY złącza MS1 w nadajniku. UWAGA: Funkcja Stand-By nie zakłóca pracy bariery, jedynie blokuje zapisywanie zdarzeń w pamięci (nadajnika i odbiornika) oraz pliku monitora w odbiorniku POŁĄCZENIE TEST. Aby aktywować funkcję TEST należy podłączyć masę do zacisku 6 TEST złącza MS1 w nadajniku. Jeśli test zakończony zostanie powodzeniem, po 10 sekundach zadziała przekaźnik alarmowy w odbiorniku. UWAGA: Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa zaleca się okresowo dokonywać testów zarówno dla zdarzeń alarmowych jak i sabotażowych. 3.4.MAGISTRALA RS Interfejs RS 485/232, Standardowy interfejs podłączony jest zarówno do nadajnika jak i odbiornika bariery 482X. Parametry komunikacji podano poniżej: Mode: Asynchroniczna-pół-duplex Baud rate: 9600 b/s Character length: 8 bit Parity control: nie wymagana Stop bit: / 28

15 3.4.2.Podłączenie RS485 Do podłączenia należy używać kabla typu skrętka (BUS), dozwolone jest połączenie typu gwiazda, przy czym zaleca się aby odcinek do podłączenia urządzenia był jak najkrótszy. Należy podłączyć do zacisku 4 LO (RS485 linia danych (-)), do zacisku 3 LH (RS485 linia danych (+)) i do zacisku 2 GND1 (masa) złącza MS2 na płycie odbiornika i nadajnika. Aby dokonać połączenia z komputerem należy zastosować konwerter RS485/232 dostarczany razem z oprogramowaniem MWA TEST SW. Złącze interfejsu MS2 odbiornika i nadajnika Przewód do połączenia wszystkich nadajników i odbiorników połączenie z komputerem z wykorzystaniem oprogramowani MWA TEST Złącze 25 pinowe Numer Numer Symbol Funkcja ,8 Zasilanie interfejsu RS485/ GND Masa dla danych i zasilania interfejsu RS485/ LH 485 High line RS LO 485 Low line RS Konfiguracja magistrali i wzmacniacz sygnału Aby móc nadzorować pracę bariery za pomocą komputera należy dokonać połączenia magistrali RS485 za pomocą kabla o niskiej pojemności, 3 pary skręcane z ekranem (70pF/mt) np. Belden Przy czym maksymalna odległość może wynieść do 1200m. Dla dłuższych odcinków należy stosować wzmacniacz sygnału (repetytor) (BUS REP). Zaleca się aby odcinek do podłączenia urządzenia był jak najkrótszy. Możliwe są połączenia w gwiazdę, typu BUS, oraz łączenie tych typów, używając wzmacniaczy/ powielaczy sygnału (patrz poniższy rysunek) Całkowita liczba urządzeń (odbiornik i nadajnik) jaka może być podłączona na magistrali wynosi 32. Dla większej liczby urządzeń należy wykorzystać regeneratory RS485, przy czym długość przewodów powinna wynosić poniżej 1200m. Ekran przewodu powinien zapewniać pewną ochronę przed mogącymi pojawić się zakłóceniami zewnętrznymi. W tym przypadku ekran przewodu powinien być podłączony do masy tylko w jednym punkcie np. przy zasilaczu. Zasilanie konwertera sygnału RS485/232 powinno być zrealizowane za pomocą zasilacza umieszczonego w pobliżu konwertera dla podłączenia COM-BS, magistrala przychodząca od strony barier powinna być wykorzystywana na wprost, bez żadnych konwersji. 15 / 28

16 3.5.Połączenie zdalne Aby połączyć bariery ERMO 482X z wykorzystaniem modemu PSTN (900b/s)konieczna jest konwersja RS485 na RS232 z wykorzystaniem przeplotu jak pokazano poniżej 16 / 28

17 4. REGULACJA I TESTOWANIE 4.1.REGULACJA I TESTOWANIE Bariera MANTA dzięki wbudowanym elementom na płycie odbiornika pozwala po zdjęciu obudowy w bardzo prosty i przyjazny sposób dokonać regulacji i ustawienia parametrów REGULACJA NADAJNIKA. Aby prawidłowo wyregulować nadajnik bariery należy postępować wg. niżej przedstawionej procedury: odkręcić 3 śruby (nie wykręcać) i zdjąć obudowę bariery, sprawdzić napięcie zasilania (13,8V DC), na zaciskach 1 i 2 złącza MS2, ustawić jeden z 16 możliwych kanałów pracy nadajnika przez odpowiednie ustawienie przełącznika heksadecymalnego (od 0 do F). W celu uniknięcia zakłócania się barier zainstalowanych w tym samym miejscu należy wybrać różne kanały. Użycie różnych kanałów nie ma wpływu na zdolności detekcyjne bariery. UWAGA: W przypadku gdy odbiornik otrzymuje sygnał MW z właściwego nadajnika oraz zakłócenia pochodzące z innego nadajnika (na wskutek interferencji), konieczna staje się synchronizacja nadajników, jeden powinien pracować jako Master drugi jako Slave. W takim przypadku kanał modulacji nadajnika Slave jest taki sam jak kanał nadajnika Master niezależnie od jego własnych ustawień. Możliwe jest również adresowanie nadajników dzięki przełącznikom obrotowym SW2 i SW3. Przedział adresowy zawiera się od 01 do 99 (00 = adres 100), przy czym przełącznikiem SW3 wybieramy cyfrę jednostek, a przełącznikiem SW2 cyfrę dziesiątek. Zamknąć ponownie obudowę przykręcając ją 3 wkrętami REGULACJA ODBIORNIKA odkręcić 3 śruby (nie wykręcać) i zdjąć obudowę bariery, sprawdzić napięcie zasilania (13,8V DC), na zaciskach 1 i 2 złącza MS2, Aby prawidłowo wyregulować odbiornik bariery należy postępować wg. niżej przedstawionej procedury: upewnić się że tamper S1 jest aktywny (otwarty obwód) wybierz za pomocą przełącznika SW1 pozycję 1 uaktywniony zostaje tryb elektronicznej regulacji naciśnij przycisk S3, pozwala to ustawić poziom i fazę sygnału, po kilku sekundach blokuje działanie układu automatycznego wzmocnienia (Automatic Gain Control). W tym przypadku buzer BZ1 będzie generował pulsujący sygnał. Świadczy to o tym że pole sygnału i jego zasięg są na właściwym poziomie. odkręć delikatnie śrubę mocującą uchwyt odbiornika bariery, następnie poruszając barierą w poziomie staraj się uzyskać maksymalny poziom odebranego sygnału. jeśli podczas regulacji dźwięk emitowany przez buzer zwiększa swoją częstotliwość oznacza to wyższy poziom sygnału od poprzednio otrzymanego. Naciśnij ponownie przycisk S3 i jeśli poziom sygnału buzera spadnie (poprawny poziom sygnału) obróć w poziomie w tę samą stronę. Jeśli podczas regulacji bariery zmniejszy się częstotliwość dźwięku emitowanego przez buzer, oznacza to że poziom sygnału obniżył się w stosunku do poprzednio otrzymanego. Konieczne jest przesunięcie bariery w przeciwnym kierunku w celu uzyskanie lepszego sygnału. Jeśli nie uzyskamy większego poziomu sygnału, należy przyjąć że poziom sygnału jest optymalny. odkręć delikatnie śrubę mocującą uchwyt nadajnika bariery, następnie poruszając barierą w poziomie obserwuj aby uzyskać maksymalny poziom odebranego sygnału. W celu uzyskania prawidłowego sygnału należy powtórzyć procedurę którą opisano dla odbiornika, przy czym aby 17 / 28

18 dokonać szybszej regulacji można zamiast naciskania przycisku S3 przesłaniać antenę nadawczą, co będzie miało taki sam skutek. po uzyskaniu optymalnego ustawienia bariery należy dokręcić śruby mocujące uchwyt bariery aby uniemożliwić jej przemieszczanie się następnie należy odkręcić śrubę mocującą uchwytu która odpowiada za położenie pionowe bariery. Aby uzyskać prawidłowy poziom sygnału należy nacisnąć przycisk S3 i powtórzyć procedurę opisaną powyżej tak dla odbiornika jak i dla nadajnika. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 2. Należy upewnić się, że w polu detekcji nie będzie poruszał się żaden obiekt. Jest to istotne gdyż podczas tego procesu będzie ustawiony kanał modulacji oraz poziom sygnału mikrofalowego. Zakłócenia występujące w tym czasie w polu detekcji mogą spowodować ustawienie błędnych parametrów a co za tym idzie generowanie fałszywych alarmów. Po przyciśnięciu przycisku S3 dwie diody D8 i D9 zaświecą się jednocześnie. Ustawianie parametrów potrwa kilka sekund od momentu przyciśnięcia przycisku S1. Jeśli kanał modulacji oraz poziom sygnału będą właściwe, wówczas diody D8 i D9 zgasną, a buzer będzie emitował dźwięk jak podczas prawidłowego zestrojenia barier. Poniżej podano zależność ilość sygnałów (BEEP) buzera od prawidłowego ustawienia parametrów bariery: 1 BEEP najlepsza jakość 2 BEEP dobra jakość 3 BEEP kiepska jakość 4 BEEP niezadowalająca jakość 5 BEEP lub więcej błędne ustawienia W przypadku uzyskania kiepskiej jakości lub gorszej należy ponowić całą procedurę regulacji ustawień i parametrów barier wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 3. Aktywuje się w ten sposób możliwość ustawiania fazy progu prealarmu. Dwie wartości progu prealarmu ustawia się gdy wszystkie pozostałe wartości są ustalone. Analiza procesu ustawiania prealarmu rozpoczyna się w momencie gdy jedna z wartości pola zostanie przekroczona. Jeśli jedna z wartości pola utrzymuje się w przedziale pomiędzy prealarmem i progiem alarmu dłużej niż 40 sekund wówczas zostanie aktywowany przekaźnik alarmowy i wywołany zostanie alarm. Aby odczytać wartości progu prealarmu należy: przełączać SW2 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) przełączać SW3 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 15). zmniejszając wartość progu, dokonuje się zwiększenia czułości i zarazem wymiarów obszaru detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Można też w tym momencie ustalić progi alarmowe (SW1 pozycję 4) oraz dokonać testu przejścia. Wprowadzone zostają dwa progi alarmowe (górny i dolny), które są analizowane w porównaniu z odpowiednimi progami prealarmu i w przypadku gdy są wyższe podejmowane jest kryterium alarmu. Aby odczytać wartość progów alarmowych należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 30). Zmniejszając wartość progu zadziałania zwiększamy czułość i wymiary strefy detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć 18 / 28

19 przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Można też w tym momencie (SW1 pozycję 4) dokonać testu przejścia. Bariera pracuje z wprowadzonymi parametrami, zmiana parametrów odebranych w odbiorniku (przez poruszający się obiekt w polu detekcji) powoduje aktywowanie sygnału akustycznego buzera znajdującego się na płycie elektroniki. Częstotliwość tego sygnału jest proporcjonalna do zmian w polu detekcji bariery. Jeśli poziom tego sygnału wzrasta, znaczy to że w polu detekcji bariery porusza się intruz. Koniec analizowania tego zdarzenia sygnalizować będzie wywołany alarm oraz ciągły sygnał z buzera. Test ten daje możliwość zaobserwowania wymiarów obszaru detekcji bariery, oraz pozwala zorientowania się czy w obszarze detekcji nie ma poruszających się obiektów, które mogłyby generować fałszywe alarmy. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 5. aktywuje się w ten sposób możliwość ustawienia poziomu zadziałania w przypadku próby maskowania bariery. Oba poziomy zadziałania są ustawiane w momencie regulacji wartości pola (V RAG) (patrz SW1 w pozycji 2). Wykorzystywane jest to do wykrycia drastycznego spadku wielkości sygnału odebranego przez barierę lub całkowitej utraty sygnału. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku działania niezamierzonego (np. opady śniegu) lub celowego (próba maskowania bariery). Aby zaobserwować tego typu zdarzenie należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 60). Zmniejszając wartość progu zadziałania zwiększamy czułość wykrywania antymaskingu. Aby zwiększyć czułość (małe zmiany powodują generowanie alarmu maskowanie bariery) należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 6. Aktywuje się w ten sposób możliwość ustawienia górnego progu prealarmu. W poprzednim punkcie ustawione dwa progi prealarmu miały tą samą wartość. Zwiększenie progu zadziałania prealarmu jest możliwe przez aktywację systemu Fuzzy Side Target Discrimination (FSTD). Jest to unikalny system zastosowany w barierach MANTA pozwalający filtrować lub całkowicie usunąć sygnały generowane przez obiekty znajdujące się w pobliżu strefy detekcji takie jak np. ogrodzenia, krzewy. Rezultatem tego jest eliptyczny kształt obszaru detekcji. Aby odczytać wartość progu prealarmu należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 15). zmniejszając wartość progu, dokonując zwiększenia czułości i zarazem wymiarów obszaru detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 7. Aktywuje się w ten sposób możliwość ustawienia górnego progu alarmu. Podobnie jak w poprzednim punkcie zwiększenie progu zadziałania prealarmu jest możliwe przez aktywację systemu Fuzzy Side Target Discrimination (FSTD). Aby odczytać wartość progu alarmu należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) 19 / 28

20 przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać sie będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 30). zmniejszając wartość progu, dokonuje się zwiększenia czułości i zarazem wymiarów obszaru detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 8. aktywuje się w ten sposób możliwość nadawanie numeru barierom. Aby komunikować się z wybraną barierą przez RS 485 konieczne jest nadanie odpowiedniego (unikalnego) numeru każdemu odbiornikowi połączonemu w sieć RS 485. Aby odczytać numer należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać sie będzie w przedziale 01 do 99, wartości 00 odpowiada numer 100 jest to wartość fabryczna wykorzystywana w momencie wystąpienia krytycznej sytuacji kiedy automatycznie używane są parametry wprowadzone fabrycznie. Aby zmienić numer należy posługiwać się przełącznikami SW3 i SW2 i po ich ustawieniu nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 9 umożliwia się w ten sposób ustawienie progów (górnego i dolnego) zapisu przebiegów analogowych w pamięci bariery. Zapis przebiegów będzie realizowany w momencie gdy wartości progów zostaną przekroczone. Aby odczytać wartość ustawionych progów należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 15) zmniejszenie wartości progów spowoduje rozpoczęcie zapisu dla niższych wartości sygnału. Aby zapisywać przebiegi dla małych wartości sygnału należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Aby zapisywać przebiegi dla większych wartości sygnału należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S / 28

21 4.2.REGULACJA I TESTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA Używając komputera z oprogramowaniem MWA TEST możliwe jest kontrolowanie i regulacja parametrów działania bariery, zawierające analogowe wartości odebranego sygnału. Podłączenie i posługiwanie się programem jest omówione w instrukcji dostarczanej w komplecie z oprogramowaniem. 21 / 28

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) 1. OPIS 2. Pokrycie oraz regulacja

Bardziej szczegółowo

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Explorer BUS Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Bariery Explorer BUS są zaawansowanym systemem ochrony obwodowej dużych obszarów opracowanym w oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu

Bardziej szczegółowo

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 SAEL 2010 LED Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 Tłumaczenie Polska H I - T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

CSB - 200. Bariera Mikrofalowa. Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

CSB - 200. Bariera Mikrofalowa. Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ELECTRONIC ENGINEERING LTD. CSB - 200 Bariera Mikrofalowa Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA 1 P/N 7111060 Rev. 1.0 Y.S/A.Y CSB-200 jest dwuelementową barierą mikrofalową,

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

ARMIDOR CYFROWA CZUJKA MIKROFALOWA DO OCHRONY ZEWNĘTRZNĘTRZNEJ INSTRUKCJA INSTALACJI

ARMIDOR CYFROWA CZUJKA MIKROFALOWA DO OCHRONY ZEWNĘTRZNĘTRZNEJ INSTRUKCJA INSTALACJI ARMIDOR CYFROWA CZUJKA MIKROFALOWA DO OCHRONY ZEWNĘTRZNĘTRZNEJ INSTRUKCJA INSTALACJI wersja 1.02 1 / 16 Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Opis płyty elektroniki... 4 3. Dane techniczne... 7

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA RACS R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA BUDOWA I PRZEZNACZENIE Terminale serii PRT

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na INSTRUKCJ OBSŁUGI Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integrowania kamer obrotowych z innymi systemami, wyorzystującymi protokół

Bardziej szczegółowo

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY PocketHome antena SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS R10 R9 R8 R7 wejście +5V prz.del do mazania

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna Niewielka czujka zewnętrzna fit seria INSTRUKCJA MTAŻU N219 Niewielkie wymiary Model standardowy 2 PIR z antymaskingiem Uchwyt regulowany 190 w poziomie Inteligentna logika AND Cyfrowy antymasking (model

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi

Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi 995012, 995012ENH (rozszerzony) Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi zaprojektowany został jako interfejs dla dwóch czytników kart, z dostępnymi wejściami i wyjściami,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX INSTALACJA MODUŁU WERSJA 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl wer. 3.0 - Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200 INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-00, AX-200 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-00/200 PLUS, AX-00/200TF INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE ASCD-1 to wyświetlacz matrycowy LED z zegarem. ASCD-1 stanowi uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C

BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C Optyczne VIDEO przewodniki + RS485(RS232) + I/O BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C BOX* BOX* Modulacja cyfrowa obsługa MM/SM TDW 4x RELAY OUT, video IN, 1x DI RDW 4x wejście cyfrowe, video OUT, 1x DO 1x port RS485

Bardziej szczegółowo

CORAL PLUS. Zewnętrzna mikrofalowa bariera ochronna Instrukcja obsługi Wersja 1.1

CORAL PLUS. Zewnętrzna mikrofalowa bariera ochronna Instrukcja obsługi Wersja 1.1 CORAL PLUS Zewnętrzna mikrofalowa bariera ochronna Instrukcja obsługi Wersja 1.1 1. OPIS 1.1 Opis CORAL PLUS jest barierą CIAS zaprojektowana specjalnie dla zewnętrznej ochrony wolumetrycznej. Wykrywa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Strona 1 Spis treści 1. Instalacja...3 2. Instalacja sterowników w trybie HID....3 3. Programowanie w trybie HID...4 4. Instalacja w trybie COM....5 5. Programowanie

Bardziej szczegółowo

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com Przemysłowy konwerter - MICROSENS Informacje ogólne Dla połączeń urządzeń, rozdzielni i systemów sterujących wyposażonych w interfejsy szeregowe MICROSENS oferuje specjalne konwertery mediów w wersji przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa WSRT-800-01. v.0.43. 24.02.2014r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa WSRT-800-01. v.0.43. 24.02.2014r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa WSRT-800-01 v.0.43 24.02.2014r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Części składowe... 2 3. Dane techniczne... 3 4. Parametry toru radiowego... 4 5. Uruchomienie centrali radiowej

Bardziej szczegółowo

BARIERA MIKROFALOWA MW-50

BARIERA MIKROFALOWA MW-50 BARIERA MIKROFALOWA MW-50 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Autoryzowany dystrybutor Dziękujemy za zakup naszej bariery mikrofalowej MW-50. Poprawna instalacja urządzenia, zgodnie z poniższą instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Beamtower. Bariera podczerwieni do rozległych terenów zewnętrznych. Bariery Beamtower stanowią wysoko zaawansowany

Beamtower. Bariera podczerwieni do rozległych terenów zewnętrznych. Bariery Beamtower stanowią wysoko zaawansowany Beamtower Bariera podczerwieni do rozległych terenów zewnętrznych Bariery Beamtower stanowią wysoko zaawansowany system zabezpieczeń o dopracowanym know-how i potwierdzonym wieloletnim okresie eksploatacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

BREAK-TDW-4C i RDW-4C

BREAK-TDW-4C i RDW-4C Cyfrowe optoprzewodniki RS485, RS422 i I/O BREAK-TDW-4C i RDW-4C BOX BOX + DIN35-LOCK* RACK Modulacja cyfrowa Port uniwersalny MM/SM (WDM) 2x RS485 bądź 1x RS422 zgodnie ze standardem do 1Mbps 2x wejście

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX206. Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI PX206 Switch 8 x 1A OC INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis złączy i elementów sterowania... 2 4. Programowanie urządzenia... 2 4.1. Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO INSTRUKCJA OBSŁUGI KURTYN FIRMY WECO Dziękujemy Za wybranie czujnika na podczerwień firmy WECO. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed montażem oraz o zachowanie jej na przyszłość. Prosimy

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

MURENA. Czujka Dopplerowska do ochrony zewnętrznej z analizą cyfrową. Wersja 1.7

MURENA. Czujka Dopplerowska do ochrony zewnętrznej z analizą cyfrową. Wersja 1.7 MURENA Czujka Dopplerowska do ochrony zewnętrznej z analizą cyfrową Wersja 1.7 Spis treści 1 OPIS... 3 1.1 Opis produktu... 3 1.2 Schemat blokowy... 4 2 INSTALACJA... 5 2.1 Informacje wstępne... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N INSTALACJA CZUJKI LX-, LX-8N AAT Trading Copany Sp. z o.o. -8 Warszawa, ul. Puławska, tel., fax 9 e-ail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl LX-, LX-8N - Instrukcja instalacji ZEWNĘTRZNE PASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 16RO

RS485 MODBUS Module 16RO Wersja 1.0 2.12.2014 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE.

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE. PT-4 ZASTOSOWANIE. Płytka PT-4 służy do wygenerowania informacji o zaniku napięcia (np. sieciowego) przez czas dłuższy niż określony. Fabrycznie czas jest ustalony na 4h. W zależności od potrzeb może być

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dwustanowych typu ES-23 WYDANIE: 1.01 DATA: 16.08.2006 NR DOK: 2 / 2 EWIDENCJA ZMIAN Zmiana Autor zmiany Podpis Data INFORMACJA O WYCOFANIU DOKUMENTACJI Data Przyczyna Nr dok./nr wyd. dokumentacji zastępującej

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem )

Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) Instrukcja nadajnika: NR5-MAXIM-MULTI wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x ( nadajnik w obudowie z zasilaczem ) 1. Możliwości sytemu LEGION. Nadajnik typu NR5-MAXIM sytemu SR5 Legion został wyposażony w procesor

Bardziej szczegółowo