INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa

2 SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY OPIS 3 2. INSTALACJA BUDOWA BARIERY PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI WARUNKI PODŁOŻA SZEROKOŚĆ STREFY DETEKCJI MARTWE STREFY W POBLIŻU NADAJNIKA I ODBIORNIKA 7 3. PODŁĄCZENIE PŁYTY ELEKTRONIKI, PRZEŁĄCZNIKI, ZŁĄCZA PŁYTA NADAJNIKA PŁYTA ODBIORNIKA ZASILANIE ZASILANIE URZĄDZEŃ PODŁĄCZENIE DO CENTRALI ALARMOWEJ WYJŚCIA ALARMOWE: ALARM, SABOTAŻ POŁACZENIE SYNCHRONIZACJI POŁĄCZENIE STAND-BY POŁĄCZENIE TEST MAGISTRALA RS INTERFEJS RS 485/ PODŁĄCZENIE RS KONFIGURACJA MAGISTRALI I WAZMACNIACZ SYGNAŁU POŁĄCZENIE ZDALNE REGULACJA I TESTOWANIE REGULACJA I TESTOWANIE REGULACJA NADAJNIKA REGULACJA ODBIORNIKA REGULACJA I TESTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA OBSŁUGA I NAPRAWY PROBLEMY ZESTAWY SERWISOWE CHARAKTERYSTYKA DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA / 28

3 1. OPIS OGÓLNY 1.1.OPIS MANTA jest cyfrową barierą mikrofalową, do ochrony zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Działanie bariery polega na wykrywaniu obecności i ruchu obiektów naruszających strefę detekcji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Odebrany sygnał jest poddawany cyfrowej obróbce z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów, co ma zapewnić maksymalną czułość przy zminimalizowaniu fałszywych alarmów. Dostepne są nastepujące typy barier MANTA: MANTA50 zasięg do 50 metrów MANTA80 zasięg do 80 metrów 3 / 28

4 2. INSTALACJA 2.1. INFORMACJE WSTEPNE W celu prawidłowego zabezpieczenia obszaru należy wybrać odpowiedni typ bariery MANTA oraz wykorzystać odpowiednie elementy instalacyjne w zależności od miejsca montażu. 2.2.PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI Przystępując do projektowania systemu ochrony zewnetrznej wykorzystującego bariery Manta należy stworzyć zamknięty obwód wokół chronionego obszaru. W skład tego obwodu wchodzą odcinki które stanowią pary składające się z nadajnika i odbiornika. Podział ten wymuszony jest właściwościami fizycznymi urządzeń. Należy dążyć do tego aby uzyskać parzystą liczbę odcinków składających się na obwód chronionego obiektu. Pozwala to na to, iż interferencje pomiedzy dwoma sąsiednimi odcinkami są znoszone, jeśli dwa urządzenia tego samego typu (nadajniki lub odbiorniki) umieszczone są w naróżniku wielokąta tworzącego strefę ochrony wokół chronionego obszaru. Sytuacja ta możliwa jest do uzyskania wtedy gdy będzie parzysta liczba odcinków stanowiących strefę ochrony. W przypadku gdy zainstalowany zostanie nadajnik obok odbiornika należy liczyć się z mozliwym wystapieniem interferencji, taka sytuacja może wystąpić wówczas gdy liczba odcinków będzie nieparzysta. Aby wybrnąć z tej sytuacji należy jeden z odcinków podzielić wdłuż na dwa krótsze. Przypadek taki jest zobrazowany na poniższym rysunku. 4 / 28

5 2.3.WARUNKI PODŁOŻA Na prawidłowe działanie bariery istotny wpływ mają warunki terenowe w jakich zostały one zainstalowane. Aby uniknąć stref nadczułych oraz tzw. stref cieni należy zwrócić szczególną uwagę na otoczenie w jakim urządznie będą pracowały, niezapewnienie odpowiednich warunków może prowadzić do generowania fałszywych alarmów oraz nie wykrywania intruza znajdującego się w strefie detekcji. Należy więc unikać instalowania barier w miejscach gdy warunki terenowe mogą się raptownie zmieniać. Typowymi przykładami takich zmieniających się warunków są miejsca znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych dróg, teren porośnięty trawą o wysokości przekraczającej 10cm, otwarte lustra wody np. stawy, strumienie, rzeki. Trudnymi obszarami z punktu widzenia ochrony barierami są też tereny na których warunki zmieniają się w czasie po zainstalowaniu urządzeń. Przykładem może być teren w którym występuje sypki piasek, na którego ukształtowanie może mieć wpływ silny powiew wiatru. Również trudnym może okazać się teren na którym w wyniku działalności człowieka mogą powstawać przeszkody w strefie detekcyjnej. Wszystkie podane wyżej przykłady mają zasadniczy wpływ na prawidłowe wykrywanie ruchu w strefie detekcji oraz minimalizację fałszywych alarmów. Należy też zwrócić uwagę na stałe elementy znajdujące się w chronionej strefie. Wszelkiego rodzaju ogrodzenia wykonane z materiałów metalowych mogą stać się bowiem źródłem zakłóceń. Przede wszystkim konieczne jest aby płot wykonany np. z metalowej siatki był nieruchomy, ważne jest także aby strefę ochrony w miarę możliwości nie prowadzić równolegle do ogrodzenia lecz zachować odpowiedni kąt. Zakłócenia mogą powodować również metalowe ogrodzenia znajdujące się bezpośrednio za nadajnikiem lub odbiornikiem bariery. Jeżeli strefa detekcji ma znajdować się pomiędzy dwoma metalowymi płotami, wówczas odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż 5 metrów. Elementy takie jak latarnie, słupki, rury znajdujące się wzdłuż granicy strefy detekcji nie wpływają na działanie urządzeń pod warunkiem jednak, że ich wielkość nie jest rażąco wielka w stosunku do samej strefy detekcji. Znajdujące się we wnętrzu jak i na skraju strefy detekcji drzewa i krzewy wymagają szczególnej uwagi. Przeszkody te wraz ze wzrostem mogą zmieniać warunki detekcji, a poruszane przez podmuchy wiatru mogą być źródłem fałszywych alarmów. Jeśli to możliwe należy unikać aby w strefie detekcji znajdowały się drzewa i krzewy, warunkiem dopuszczającym jest konieczność szczególnej dbałości, przycinania i pielęgnacji roślin. 5 / 28

6 2.4. SZEROKOŚĆ STREFY DETEKCJI Wpływ na szerokość strefy detekcji mają przede wszystkim typ anteny zamontowanej w urządzeniu, odległość między nadajnikiem i odbiornikiem, oraz czułość z jaką pracuje urządzenie. Na poniższym rysunku przedstawiono orientacyjną średnicę strefy detekcji w połowie jej długości dla maksymalnej i minimalnej czułości. Średnica strefy detekcji w połowie długości w płaszczyźnie poziomej w zależności od czułości (MANTA/ 50-80) Średnica strefy detekcji w połowie długości w płaszczyźnie pionowej w zależności od czułości (MANTA/ 50-80) UWAGA: Dla bariery Manta należy przewidzieć regulację czułości aby uzyskać odpowiedni rozmiar strefy detekcji dla połowy zasięgu, jest to zależne od ustawionego progu. Im wyższy próg prealarmu i alarmu tym niższa czułość i odwrotnie. Należy pamiętać o tym że wartość progu pre-alarmu decyduje o rozpoczęciu procesu analizy sygnału i tak wszystkie sygnały o poziomie niższym traktowane są jako szum. Sygnały o poziomie 6 / 28

7 wyższym poddawane są odpowiedniej obróbce za pomocą odpowiednich algorytmów. Progi prealarmu jak i alarmu są ustawiane zarówno z poziomu oprogramowania WAVE-TEST jaki przez przełączniki znajdujące się na płycie elektroniki odbiornika. Fabrycznie bariery posiadają progi ustawione na wartość średnią co sprawdza się w większości przypadków MARTWE STREFY W POBLIŻU NADAJNIKA I ODBIORNIKA Wielkość martwych stref występujących w pobliżu nadajnika i odbiornika jest związana z wysokością montażu bariery nad poziomem gruntów, ustawionej czułości oraz typu anteny wykorzystywanej w urządzeniu. Poniższe wykresy pozwalają wyznaczyć orientacyjne wielkości martwych stref w zależności od typu użytej anteny i wysokości montażu urządzeń. Należy przyjąć że dla prawidłowej pracy bariery wysokość montażu powinna wynosić 80 85cm od gruntu do środka anteny. Przy ustawieniu średniej wartości czułości barier zachodzenie na siebie stref powinno przebiegać w odległości 3,5 metra. Wysokość środka anteny od poziomu gruntu [cm] Maksymalna czułość Minimalna czułość Długość strefy martwej [m] MANTA wielkość martwej strefy w zależności od wysokości montażu bariery. MANTA Zachodzenie stref detekcji eliminujące martwe strefy. 7 / 28

8 3.1.PŁYTY ELEKTRONIKI, PRZEŁĄCZNIKI, ZŁĄCZA PŁYTA NADAJNIKA Poniższy rysunek obrazuje płytę elektroniki i przeznaczenie poszczególnych złączy i przełączników dla nadajnika bariery MANTA. ZŁĄCZE MS1 Nr zacisku Symbol Funkcja 1. TMP Sabotaż (NC) + czujnik położenia (AMP1) 2. TMP Sabotaż (NC) + czujnik położenia (AMP1) 3. FLT Wyjście usterki (NC) 4. FLT Wyjście usterki (NC) 5. ST BY Pomocnicze wejście dla komendy stand-by (NO z GND) 6. TEST Pomocnicze wejście dla komendy TEST (NO z GND) 7. GND Zacisk potencjału masy 8. SYNC Zacisk synchronizacji IN/OUT dla ustawienia SLAVE/MASTER 8 / 28

9 ZŁĄCZE MS2 Nr zacisku Symbol Funkcja ,8 Zasilanie 13,8VDC 2. GND 1 Masa dla szyny danych i zasilania 3. LH + RS485 (High Line) 4. LO - RS485 (Low Line) ZŁĄCZE J1 10 pinowe złącze do lokalnego podłączenia PC (WAVE-TEST) Nr zacisku Symbol Funkcja 1, 2, 4, 6, 8, 10 Nie podłączone 3 +13,8 Zasilanie 13,8VDC dla konwertera RS 485/232 5 LO RS485 (Low Line) 7 LH RS485 (High Line) 9 GND Masa ZŁĄCZE J2 Złącze oscylatora MW (DRO) Nr zacisku Symbol Funkcja 1. GND Masa dla oscylatora MW 2. DRO Modulacja częstotliwości dla oscylatora MW 3. GND Masa dla oscylatora MW Przełącznik kanałów modulacji nadajnika Nr Symbol Funkcja SW1 FUN Heksadecymalny przełącznik kanałów modulacji Przełącznik adresów barier SW2 SW3 Nr Symbol Funkcja SW2 DEV 10 Przełącznik adresu bariery (kolumna dziesiątek) SW3 DEV 1 Przełącznik adresu bariery (kolumna jedności) Diody w nadajniku Nr Szmbol Funkcja Fabrycznie 6 D6 Wskaźnik problemów OFF 5 D5 Wskaźnik sabotażu OFF 9 / 28

10 Zworki w nadajniku Nr Symbol Funkcja Fabrycznie 1 JP1 Terminacja RS485 (JP1 w pozycji 1/2 linia niezaterminowana) 2 JP2 Możliwość downloadingu FW (JP2 w pozycji 1/2-zablokowana możliwość downloadingu) 3 JP3 Sygnał modulacji wewnętrznej (TX Master, Sync-Out JP3 w pozycji 2/3, lub sygnał modulacji zewnętrznej (TX Slave, Sync-In JP3 w pozycji 1/2) ½ zwarte ½ zwarte Out 2/3 zwarte PŁYTA ODBIORNIKA Poniższy rysunek obrazuje płytę elektroniki i przeznaczenie poszczególnych złączy i przełączników dla odbiornika bariery MANTA. Poniższe tabele pokazują przeznaczenie odpowiednich złącz widocznych na płycie odbiornika. 10 / 28

11 ZŁĄCZE MS1 Nr zacisku Symbol Funkcja 1. ALL1 Wyjście alarmu (NC) 2. ALL2 Wyjście alarmu (NC) 3. PT 1 Wyjście sabotażu (NC + czujnik położenia) 4. PT 2 Wyjście sabotażu (NC + czujnik położenia) 5. FLT 1 Wyjście uszkodzenia (NC) 6. FLT 2 Wyjście uszkodzenia (NC) 7. ST BY Pomocnicze wejście uruchamiające komendę Stand-By (NO z GND) 8. TEST Pomocnicze wejście uruchamiające komendę TEST (NO z GND) 9. GND Złącze do podłączenia masy ZŁĄCZE MS2 Nr zacisku Symbol Funkcja ,8 Zasilanie 13,8VDC 2. GND 1 Masa dla szyny danych i zasilania 3. LH + RS485 (High Line) 4. LO - RS485 (Low Line) ZŁĄCZE J1 10 pinowe złącze do lokalnego podłączenia PC (WAVE-TEST) Nr zacisku Symbol Funkcja 1, 2, 4, 6, 8, 10 Nie podłączone 3 +13,8 Zasilanie 13,8VDC dla konwertera RS 485/232 5 LO RS485 (Low Line) 7 LH RS485 (High Line) 9 GND Masa ZŁĄCZE J2 Złącze detektora MW Nr zacisku Symbol Funkcja 1. GND Masa dla oscylatora MW 2. DTE Złącze detektora MW 3. GND Masa dla oscylatora MW 11 / 28

12 ZŁĄCZE 7 Złącze zewnętrznego Buzera Nr zacisku Symbol Funkcja 1. COM Sterowanie dla zewnętrznego buzera ,8 +13,8 VDC do zasilania zewnętrznego buzera +13,8 +13,8 VDC do zasilania zewnętrznego buzera Diody w odbiorniku Nr Szmbol Funkcja Fabrycznie 1 D12 Wskaźnik alarmu OFF 2 D11 Wskaźnik sabotażu OFF 3 D10 Wskaźnik uszkodzenia OFF 4 D9 Regulacja i programowanie OFF 5 D8 Regulacja i programowanie OFF Zworki w odbiorniku Nr Symbol Funkcja Fabrycznie 1 JP1 Terminacja RS485 (JP1 w pozycji 1/2 linia niezaterminowana) 2 JP2 Możliwość downloadingu FW (JP2 w pozycji 1/2-zablokowana możliwość downloadingu) ½ zwarte ½ zwarte Przycisk zatwierdzający przy programowaniu i regulacji Nr Symbol Funkcja 1. S3 Przycisk zatwierdzający dane przy regulacji i zapisujący dane przy programowaniu Przełącznik funkcyjny SW1 Nr Symbol Funkcja SW1 FUN Pozycja 1 regulacja bariery Pozycja 2 Ustawienie kanału pracy bariery oraz poziomu napięcia AGC Pozycja 3 Ustawienie progu pre-alarmu odczyt/zapis Pozycja 4 Ustawienie progu alarmu odczyt/zapis + test przejścia Pozycja 5 Ustawienie progu maskowania odczyt/zapis Pozycja 6 Górny próg pre-alarmu odczyt/zapis (FSTD) Pozycja 7 Dolny próg pre-alarmu odczyt/zapis (FSTD) Pozycja 8 Adres bariery odczyt/zapis Pozycja 9 Wartość progu monitorowania przebiegów analogowych odczyt/zapis 12 / 28

13 Przełącznik funkcyjny SW1 Pozycja 0 Praca bariery Przełącznik programowania/odczytywania parametrów pracy oraz adresów barier SW2 SW3 Nr Symbol Funkcja SW2 DEV 10 Przełącznik programowania/odczytywania parametrów pracy bariery oraz ustawiania adresu bariery (kolumna dziesiątek) SW3 DEV 1 Przełącznik programowania/odczytywania parametrów pracy bariery oraz ustawiania adresu bariery(kolumna jedności) 3.2.ZASILANIE Urządzenia powinny być zasilane prądem stałym o napięciu 13,8V. Połączenie pomiędzy źródłem zasilania i barierą powinno być realizowane przewodem o odpowiednim przekroju uwzględniającym ewentualne spadki napięcia oraz pobór prądu. Przy bardzo dużych odległościach zaleca się stosowanie dodatkowego źródła zasilania. Przewody doprowadzające napięcie powinny być podłączone do zacisków 1 i 2 złącza MS2 zarówno w odbiorniku jak i w nadajniku. 3.3.PODŁĄCZENIE DO CENTRALI ALARMOWEJ WYJŚCIA ALARMOWE: ALARM, SABOTAŻ, USZKODZENIE Na płycie zarówno odbiornika jak i nadajnika znajdują się 3 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Umożliwiają one podłączenie do centrali alarmowej sygnałów: ALARM (tylko RX) SABOTAŻ (RX i TX) AWARIA (RX i TX) Dostępne są również 3 wejścia służące do aktywacji następujących funkcji: TEST (RX i TX) STAND-BY (RX i TX) SYNCHRONIZACJA (tylko TX) Sygnalizacja ALARMU, SABOTAŻU i AWARII jest realizowana przez wyjście przekaźnikowe o obciążalności 100mA przy 12V. UWAGA: Zwarte styki przekaźnika mają rezystancję około 40 Ω. Połączenie z centralą należy realizować przewodem ekranowanym. Wyjścia aktywowane są przez: ALARM: Prealarm w odbiorniku Alarm włamaniowy w odbiorniku Alarm maskowania w odbiorniku Sygnał prawidłowego zakończenia testu Odebrania nieprawidłowego sygnału (V RAG>6,99V) Alarm kanału w odbiorniku SABOTAŻ: 13 / 28

14 Otwarcie obudowy odbiornika lub nadajnika Zmiana położenia odbiornika lub nadajnika AWARIA Niskie napięcie akumulatora (< +11V DC) Wysokie napięcie akumulatora (> +14,8 V DC) Niska temperatura (< - 35 C wewnątrz) Wysoka temperatura (> + 75 C wewnątrz) Awaria oscylatora w nadajniku UWAGA: Jeśli sygnał naruszenia strefy po przekroczeniu progu pre-alarmu przez 40s znajduje się pomiędzy progiem pre-alarmu i progiem alarmu, wówczas bariera zgłasza zdarzenie prealarmu i aktywowane zostaje wyjście alarmowe (styki zostają otwarte) POŁACZENIE SYNCHRONIZACJI W celu zsynchronizowania operacji pomiędzy dwoma nadajnikami konieczne jest wykonanie połączenia pomiędzy zaciskiem 8 SYNC i 71 GND złącza MS1 obu nadajników. Należy przy tym ustawić jeden z nadajników jako Master a drugi jako Slave wykorzystując zworkę Jp3. Zworka Jp3 włożona = IN, zacisk 8 złącza MS1 stanowi wejście sygnału synchronizacji, nadajnik pracuje jako Slave. Zworka Jp3 usunięta = OUT, zacisk 8 złącza MS1 stanowi wyjście sygnału synchronizacji, nadajnik pracuje jako Master. UWAGA: Kabel służący do synchronizacji powinien być możliwie najkrótszy, nie dłuższy jak 10 m. Jeśli kabel jest dłuższy niż 10 merów wówczas należy zastosować repetytor sygnału synchronizacyjnego mod. SYNC POŁĄCZENIE STAND-BY Aby aktywować funkcję Stand-By należy podłączyć masę do zacisku 7 STBY za MS1 w odbiorniku oraz podłączyć masę do zacisku 5 STBY złącza MS1 w nadajniku. UWAGA: Funkcja Stand-By nie zakłóca pracy bariery, jedynie blokuje zapisywanie zdarzeń w pamięci (nadajnika i odbiornika) oraz pliku monitora w odbiorniku POŁĄCZENIE TEST. Aby aktywować funkcję TEST należy podłączyć masę do zacisku 6 TEST złącza MS1 w nadajniku. Jeśli test zakończony zostanie powodzeniem, po 10 sekundach zadziała przekaźnik alarmowy w odbiorniku. UWAGA: Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa zaleca się okresowo dokonywać testów zarówno dla zdarzeń alarmowych jak i sabotażowych. 3.4.MAGISTRALA RS Interfejs RS 485/232, Standardowy interfejs podłączony jest zarówno do nadajnika jak i odbiornika bariery 482X. Parametry komunikacji podano poniżej: Mode: Asynchroniczna-pół-duplex Baud rate: 9600 b/s Character length: 8 bit Parity control: nie wymagana Stop bit: / 28

15 3.4.2.Podłączenie RS485 Do podłączenia należy używać kabla typu skrętka (BUS), dozwolone jest połączenie typu gwiazda, przy czym zaleca się aby odcinek do podłączenia urządzenia był jak najkrótszy. Należy podłączyć do zacisku 4 LO (RS485 linia danych (-)), do zacisku 3 LH (RS485 linia danych (+)) i do zacisku 2 GND1 (masa) złącza MS2 na płycie odbiornika i nadajnika. Aby dokonać połączenia z komputerem należy zastosować konwerter RS485/232 dostarczany razem z oprogramowaniem MWA TEST SW. Złącze interfejsu MS2 odbiornika i nadajnika Przewód do połączenia wszystkich nadajników i odbiorników połączenie z komputerem z wykorzystaniem oprogramowani MWA TEST Złącze 25 pinowe Numer Numer Symbol Funkcja ,8 Zasilanie interfejsu RS485/ GND Masa dla danych i zasilania interfejsu RS485/ LH 485 High line RS LO 485 Low line RS Konfiguracja magistrali i wzmacniacz sygnału Aby móc nadzorować pracę bariery za pomocą komputera należy dokonać połączenia magistrali RS485 za pomocą kabla o niskiej pojemności, 3 pary skręcane z ekranem (70pF/mt) np. Belden Przy czym maksymalna odległość może wynieść do 1200m. Dla dłuższych odcinków należy stosować wzmacniacz sygnału (repetytor) (BUS REP). Zaleca się aby odcinek do podłączenia urządzenia był jak najkrótszy. Możliwe są połączenia w gwiazdę, typu BUS, oraz łączenie tych typów, używając wzmacniaczy/ powielaczy sygnału (patrz poniższy rysunek) Całkowita liczba urządzeń (odbiornik i nadajnik) jaka może być podłączona na magistrali wynosi 32. Dla większej liczby urządzeń należy wykorzystać regeneratory RS485, przy czym długość przewodów powinna wynosić poniżej 1200m. Ekran przewodu powinien zapewniać pewną ochronę przed mogącymi pojawić się zakłóceniami zewnętrznymi. W tym przypadku ekran przewodu powinien być podłączony do masy tylko w jednym punkcie np. przy zasilaczu. Zasilanie konwertera sygnału RS485/232 powinno być zrealizowane za pomocą zasilacza umieszczonego w pobliżu konwertera dla podłączenia COM-BS, magistrala przychodząca od strony barier powinna być wykorzystywana na wprost, bez żadnych konwersji. 15 / 28

16 3.5.Połączenie zdalne Aby połączyć bariery ERMO 482X z wykorzystaniem modemu PSTN (900b/s)konieczna jest konwersja RS485 na RS232 z wykorzystaniem przeplotu jak pokazano poniżej 16 / 28

17 4. REGULACJA I TESTOWANIE 4.1.REGULACJA I TESTOWANIE Bariera MANTA dzięki wbudowanym elementom na płycie odbiornika pozwala po zdjęciu obudowy w bardzo prosty i przyjazny sposób dokonać regulacji i ustawienia parametrów REGULACJA NADAJNIKA. Aby prawidłowo wyregulować nadajnik bariery należy postępować wg. niżej przedstawionej procedury: odkręcić 3 śruby (nie wykręcać) i zdjąć obudowę bariery, sprawdzić napięcie zasilania (13,8V DC), na zaciskach 1 i 2 złącza MS2, ustawić jeden z 16 możliwych kanałów pracy nadajnika przez odpowiednie ustawienie przełącznika heksadecymalnego (od 0 do F). W celu uniknięcia zakłócania się barier zainstalowanych w tym samym miejscu należy wybrać różne kanały. Użycie różnych kanałów nie ma wpływu na zdolności detekcyjne bariery. UWAGA: W przypadku gdy odbiornik otrzymuje sygnał MW z właściwego nadajnika oraz zakłócenia pochodzące z innego nadajnika (na wskutek interferencji), konieczna staje się synchronizacja nadajników, jeden powinien pracować jako Master drugi jako Slave. W takim przypadku kanał modulacji nadajnika Slave jest taki sam jak kanał nadajnika Master niezależnie od jego własnych ustawień. Możliwe jest również adresowanie nadajników dzięki przełącznikom obrotowym SW2 i SW3. Przedział adresowy zawiera się od 01 do 99 (00 = adres 100), przy czym przełącznikiem SW3 wybieramy cyfrę jednostek, a przełącznikiem SW2 cyfrę dziesiątek. Zamknąć ponownie obudowę przykręcając ją 3 wkrętami REGULACJA ODBIORNIKA odkręcić 3 śruby (nie wykręcać) i zdjąć obudowę bariery, sprawdzić napięcie zasilania (13,8V DC), na zaciskach 1 i 2 złącza MS2, Aby prawidłowo wyregulować odbiornik bariery należy postępować wg. niżej przedstawionej procedury: upewnić się że tamper S1 jest aktywny (otwarty obwód) wybierz za pomocą przełącznika SW1 pozycję 1 uaktywniony zostaje tryb elektronicznej regulacji naciśnij przycisk S3, pozwala to ustawić poziom i fazę sygnału, po kilku sekundach blokuje działanie układu automatycznego wzmocnienia (Automatic Gain Control). W tym przypadku buzer BZ1 będzie generował pulsujący sygnał. Świadczy to o tym że pole sygnału i jego zasięg są na właściwym poziomie. odkręć delikatnie śrubę mocującą uchwyt odbiornika bariery, następnie poruszając barierą w poziomie staraj się uzyskać maksymalny poziom odebranego sygnału. jeśli podczas regulacji dźwięk emitowany przez buzer zwiększa swoją częstotliwość oznacza to wyższy poziom sygnału od poprzednio otrzymanego. Naciśnij ponownie przycisk S3 i jeśli poziom sygnału buzera spadnie (poprawny poziom sygnału) obróć w poziomie w tę samą stronę. Jeśli podczas regulacji bariery zmniejszy się częstotliwość dźwięku emitowanego przez buzer, oznacza to że poziom sygnału obniżył się w stosunku do poprzednio otrzymanego. Konieczne jest przesunięcie bariery w przeciwnym kierunku w celu uzyskanie lepszego sygnału. Jeśli nie uzyskamy większego poziomu sygnału, należy przyjąć że poziom sygnału jest optymalny. odkręć delikatnie śrubę mocującą uchwyt nadajnika bariery, następnie poruszając barierą w poziomie obserwuj aby uzyskać maksymalny poziom odebranego sygnału. W celu uzyskania prawidłowego sygnału należy powtórzyć procedurę którą opisano dla odbiornika, przy czym aby 17 / 28

18 dokonać szybszej regulacji można zamiast naciskania przycisku S3 przesłaniać antenę nadawczą, co będzie miało taki sam skutek. po uzyskaniu optymalnego ustawienia bariery należy dokręcić śruby mocujące uchwyt bariery aby uniemożliwić jej przemieszczanie się następnie należy odkręcić śrubę mocującą uchwytu która odpowiada za położenie pionowe bariery. Aby uzyskać prawidłowy poziom sygnału należy nacisnąć przycisk S3 i powtórzyć procedurę opisaną powyżej tak dla odbiornika jak i dla nadajnika. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 2. Należy upewnić się, że w polu detekcji nie będzie poruszał się żaden obiekt. Jest to istotne gdyż podczas tego procesu będzie ustawiony kanał modulacji oraz poziom sygnału mikrofalowego. Zakłócenia występujące w tym czasie w polu detekcji mogą spowodować ustawienie błędnych parametrów a co za tym idzie generowanie fałszywych alarmów. Po przyciśnięciu przycisku S3 dwie diody D8 i D9 zaświecą się jednocześnie. Ustawianie parametrów potrwa kilka sekund od momentu przyciśnięcia przycisku S1. Jeśli kanał modulacji oraz poziom sygnału będą właściwe, wówczas diody D8 i D9 zgasną, a buzer będzie emitował dźwięk jak podczas prawidłowego zestrojenia barier. Poniżej podano zależność ilość sygnałów (BEEP) buzera od prawidłowego ustawienia parametrów bariery: 1 BEEP najlepsza jakość 2 BEEP dobra jakość 3 BEEP kiepska jakość 4 BEEP niezadowalająca jakość 5 BEEP lub więcej błędne ustawienia W przypadku uzyskania kiepskiej jakości lub gorszej należy ponowić całą procedurę regulacji ustawień i parametrów barier wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 3. Aktywuje się w ten sposób możliwość ustawiania fazy progu prealarmu. Dwie wartości progu prealarmu ustawia się gdy wszystkie pozostałe wartości są ustalone. Analiza procesu ustawiania prealarmu rozpoczyna się w momencie gdy jedna z wartości pola zostanie przekroczona. Jeśli jedna z wartości pola utrzymuje się w przedziale pomiędzy prealarmem i progiem alarmu dłużej niż 40 sekund wówczas zostanie aktywowany przekaźnik alarmowy i wywołany zostanie alarm. Aby odczytać wartości progu prealarmu należy: przełączać SW2 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) przełączać SW3 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 15). zmniejszając wartość progu, dokonuje się zwiększenia czułości i zarazem wymiarów obszaru detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Można też w tym momencie ustalić progi alarmowe (SW1 pozycję 4) oraz dokonać testu przejścia. Wprowadzone zostają dwa progi alarmowe (górny i dolny), które są analizowane w porównaniu z odpowiednimi progami prealarmu i w przypadku gdy są wyższe podejmowane jest kryterium alarmu. Aby odczytać wartość progów alarmowych należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 30). Zmniejszając wartość progu zadziałania zwiększamy czułość i wymiary strefy detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć 18 / 28

19 przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Można też w tym momencie (SW1 pozycję 4) dokonać testu przejścia. Bariera pracuje z wprowadzonymi parametrami, zmiana parametrów odebranych w odbiorniku (przez poruszający się obiekt w polu detekcji) powoduje aktywowanie sygnału akustycznego buzera znajdującego się na płycie elektroniki. Częstotliwość tego sygnału jest proporcjonalna do zmian w polu detekcji bariery. Jeśli poziom tego sygnału wzrasta, znaczy to że w polu detekcji bariery porusza się intruz. Koniec analizowania tego zdarzenia sygnalizować będzie wywołany alarm oraz ciągły sygnał z buzera. Test ten daje możliwość zaobserwowania wymiarów obszaru detekcji bariery, oraz pozwala zorientowania się czy w obszarze detekcji nie ma poruszających się obiektów, które mogłyby generować fałszywe alarmy. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 5. aktywuje się w ten sposób możliwość ustawienia poziomu zadziałania w przypadku próby maskowania bariery. Oba poziomy zadziałania są ustawiane w momencie regulacji wartości pola (V RAG) (patrz SW1 w pozycji 2). Wykorzystywane jest to do wykrycia drastycznego spadku wielkości sygnału odebranego przez barierę lub całkowitej utraty sygnału. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku działania niezamierzonego (np. opady śniegu) lub celowego (próba maskowania bariery). Aby zaobserwować tego typu zdarzenie należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 60). Zmniejszając wartość progu zadziałania zwiększamy czułość wykrywania antymaskingu. Aby zwiększyć czułość (małe zmiany powodują generowanie alarmu maskowanie bariery) należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 6. Aktywuje się w ten sposób możliwość ustawienia górnego progu prealarmu. W poprzednim punkcie ustawione dwa progi prealarmu miały tą samą wartość. Zwiększenie progu zadziałania prealarmu jest możliwe przez aktywację systemu Fuzzy Side Target Discrimination (FSTD). Jest to unikalny system zastosowany w barierach MANTA pozwalający filtrować lub całkowicie usunąć sygnały generowane przez obiekty znajdujące się w pobliżu strefy detekcji takie jak np. ogrodzenia, krzewy. Rezultatem tego jest eliptyczny kształt obszaru detekcji. Aby odczytać wartość progu prealarmu należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 15). zmniejszając wartość progu, dokonując zwiększenia czułości i zarazem wymiarów obszaru detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 7. Aktywuje się w ten sposób możliwość ustawienia górnego progu alarmu. Podobnie jak w poprzednim punkcie zwiększenie progu zadziałania prealarmu jest możliwe przez aktywację systemu Fuzzy Side Target Discrimination (FSTD). Aby odczytać wartość progu alarmu należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) 19 / 28

20 przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać sie będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 30). zmniejszając wartość progu, dokonuje się zwiększenia czułości i zarazem wymiarów obszaru detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 8. aktywuje się w ten sposób możliwość nadawanie numeru barierom. Aby komunikować się z wybraną barierą przez RS 485 konieczne jest nadanie odpowiedniego (unikalnego) numeru każdemu odbiornikowi połączonemu w sieć RS 485. Aby odczytać numer należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać sie będzie w przedziale 01 do 99, wartości 00 odpowiada numer 100 jest to wartość fabryczna wykorzystywana w momencie wystąpienia krytycznej sytuacji kiedy automatycznie używane są parametry wprowadzone fabrycznie. Aby zmienić numer należy posługiwać się przełącznikami SW3 i SW2 i po ich ustawieniu nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 9 umożliwia się w ten sposób ustawienie progów (górnego i dolnego) zapisu przebiegów analogowych w pamięci bariery. Zapis przebiegów będzie realizowany w momencie gdy wartości progów zostaną przekroczone. Aby odczytać wartość ustawionych progów należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 15) zmniejszenie wartości progów spowoduje rozpoczęcie zapisu dla niższych wartości sygnału. Aby zapisywać przebiegi dla małych wartości sygnału należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Aby zapisywać przebiegi dla większych wartości sygnału należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S / 28

21 4.2.REGULACJA I TESTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA Używając komputera z oprogramowaniem MWA TEST możliwe jest kontrolowanie i regulacja parametrów działania bariery, zawierające analogowe wartości odebranego sygnału. Podłączenie i posługiwanie się programem jest omówione w instrukcji dostarczanej w komplecie z oprogramowaniem. 21 / 28

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II

BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50 MK II, AX-650 MK II SPIS TREŚCI. CZĘŚCI SKŁADOWE.... ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACJI.... METODY INSTALACJI... 5. AX - 50 / 500PLUS...

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12.2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZENOŚNY ZESTAW LOKALIZATORA KABLI, RUR i USZKODZEŃ. MODEL: RYCOM typ 8879. Zestaw lokalizatora typ 8879 Strona: 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZENOŚNY ZESTAW LOKALIZATORA KABLI, RUR i USZKODZEŃ. MODEL: RYCOM typ 8879. Zestaw lokalizatora typ 8879 Strona: 1 Zestaw lokalizatora typ 8879 Strona: 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY ZESTAW LOKALIZATORA KABLI, RUR i USZKODZEŃ MODEL: RYCOM typ 8879 Tomtronix, 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 135 Strona: 2 Zestaw lokalizatora

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Poniższa instrukcja dotyczy centrali JA-63KX, wersja GK61002 (płyta główna centrali) oraz DY61231 (płyta dialera telefonicznego). Ta i wszystkie następne

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR)

NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1. RINS540-1 (Wersja TREBOR) NBUSJY 424/832/832+ Centrala alarmowa z klawiaturami i czytnikami zbliżeniowymi Wersja 2.2 INSTRUKCJA INSTALACJI RINS540-1 RINS540-1 (Wersja TREBOR) Strona i SPIS TREŚCI Instrukcja instalacji i programowania

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ INSTRUKCJA OBSŁUGI 03.20 2 Spis treści. Wstęp...5 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...5 3. Przeznaczenie oraz zakres stosowania...5 3. Przepływ cieczy...6 3.2

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

Szanowny użytkowniku. Cechy OSD. Wstęp

Szanowny użytkowniku. Cechy OSD. Wstęp Szanowny użytkowniku Wstęp Dziękujemy za zakup i gratulujemy wyboru zaawansowanego rozwiązania. W celu pełnego wykorzystania możliwości OSD, dostosowania do indywidualnych preferencji oraz zachowania bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo