INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa

2 SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY OPIS 3 2. INSTALACJA BUDOWA BARIERY PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI WARUNKI PODŁOŻA SZEROKOŚĆ STREFY DETEKCJI MARTWE STREFY W POBLIŻU NADAJNIKA I ODBIORNIKA 7 3. PODŁĄCZENIE PŁYTY ELEKTRONIKI, PRZEŁĄCZNIKI, ZŁĄCZA PŁYTA NADAJNIKA PŁYTA ODBIORNIKA ZASILANIE ZASILANIE URZĄDZEŃ PODŁĄCZENIE DO CENTRALI ALARMOWEJ WYJŚCIA ALARMOWE: ALARM, SABOTAŻ POŁACZENIE SYNCHRONIZACJI POŁĄCZENIE STAND-BY POŁĄCZENIE TEST MAGISTRALA RS INTERFEJS RS 485/ PODŁĄCZENIE RS KONFIGURACJA MAGISTRALI I WAZMACNIACZ SYGNAŁU POŁĄCZENIE ZDALNE REGULACJA I TESTOWANIE REGULACJA I TESTOWANIE REGULACJA NADAJNIKA REGULACJA ODBIORNIKA REGULACJA I TESTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA OBSŁUGA I NAPRAWY PROBLEMY ZESTAWY SERWISOWE CHARAKTERYSTYKA DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA / 28

3 1. OPIS OGÓLNY 1.1.OPIS MANTA jest cyfrową barierą mikrofalową, do ochrony zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Działanie bariery polega na wykrywaniu obecności i ruchu obiektów naruszających strefę detekcji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Odebrany sygnał jest poddawany cyfrowej obróbce z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów, co ma zapewnić maksymalną czułość przy zminimalizowaniu fałszywych alarmów. Dostepne są nastepujące typy barier MANTA: MANTA50 zasięg do 50 metrów MANTA80 zasięg do 80 metrów 3 / 28

4 2. INSTALACJA 2.1. INFORMACJE WSTEPNE W celu prawidłowego zabezpieczenia obszaru należy wybrać odpowiedni typ bariery MANTA oraz wykorzystać odpowiednie elementy instalacyjne w zależności od miejsca montażu. 2.2.PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI Przystępując do projektowania systemu ochrony zewnetrznej wykorzystującego bariery Manta należy stworzyć zamknięty obwód wokół chronionego obszaru. W skład tego obwodu wchodzą odcinki które stanowią pary składające się z nadajnika i odbiornika. Podział ten wymuszony jest właściwościami fizycznymi urządzeń. Należy dążyć do tego aby uzyskać parzystą liczbę odcinków składających się na obwód chronionego obiektu. Pozwala to na to, iż interferencje pomiedzy dwoma sąsiednimi odcinkami są znoszone, jeśli dwa urządzenia tego samego typu (nadajniki lub odbiorniki) umieszczone są w naróżniku wielokąta tworzącego strefę ochrony wokół chronionego obszaru. Sytuacja ta możliwa jest do uzyskania wtedy gdy będzie parzysta liczba odcinków stanowiących strefę ochrony. W przypadku gdy zainstalowany zostanie nadajnik obok odbiornika należy liczyć się z mozliwym wystapieniem interferencji, taka sytuacja może wystąpić wówczas gdy liczba odcinków będzie nieparzysta. Aby wybrnąć z tej sytuacji należy jeden z odcinków podzielić wdłuż na dwa krótsze. Przypadek taki jest zobrazowany na poniższym rysunku. 4 / 28

5 2.3.WARUNKI PODŁOŻA Na prawidłowe działanie bariery istotny wpływ mają warunki terenowe w jakich zostały one zainstalowane. Aby uniknąć stref nadczułych oraz tzw. stref cieni należy zwrócić szczególną uwagę na otoczenie w jakim urządznie będą pracowały, niezapewnienie odpowiednich warunków może prowadzić do generowania fałszywych alarmów oraz nie wykrywania intruza znajdującego się w strefie detekcji. Należy więc unikać instalowania barier w miejscach gdy warunki terenowe mogą się raptownie zmieniać. Typowymi przykładami takich zmieniających się warunków są miejsca znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych dróg, teren porośnięty trawą o wysokości przekraczającej 10cm, otwarte lustra wody np. stawy, strumienie, rzeki. Trudnymi obszarami z punktu widzenia ochrony barierami są też tereny na których warunki zmieniają się w czasie po zainstalowaniu urządzeń. Przykładem może być teren w którym występuje sypki piasek, na którego ukształtowanie może mieć wpływ silny powiew wiatru. Również trudnym może okazać się teren na którym w wyniku działalności człowieka mogą powstawać przeszkody w strefie detekcyjnej. Wszystkie podane wyżej przykłady mają zasadniczy wpływ na prawidłowe wykrywanie ruchu w strefie detekcji oraz minimalizację fałszywych alarmów. Należy też zwrócić uwagę na stałe elementy znajdujące się w chronionej strefie. Wszelkiego rodzaju ogrodzenia wykonane z materiałów metalowych mogą stać się bowiem źródłem zakłóceń. Przede wszystkim konieczne jest aby płot wykonany np. z metalowej siatki był nieruchomy, ważne jest także aby strefę ochrony w miarę możliwości nie prowadzić równolegle do ogrodzenia lecz zachować odpowiedni kąt. Zakłócenia mogą powodować również metalowe ogrodzenia znajdujące się bezpośrednio za nadajnikiem lub odbiornikiem bariery. Jeżeli strefa detekcji ma znajdować się pomiędzy dwoma metalowymi płotami, wówczas odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż 5 metrów. Elementy takie jak latarnie, słupki, rury znajdujące się wzdłuż granicy strefy detekcji nie wpływają na działanie urządzeń pod warunkiem jednak, że ich wielkość nie jest rażąco wielka w stosunku do samej strefy detekcji. Znajdujące się we wnętrzu jak i na skraju strefy detekcji drzewa i krzewy wymagają szczególnej uwagi. Przeszkody te wraz ze wzrostem mogą zmieniać warunki detekcji, a poruszane przez podmuchy wiatru mogą być źródłem fałszywych alarmów. Jeśli to możliwe należy unikać aby w strefie detekcji znajdowały się drzewa i krzewy, warunkiem dopuszczającym jest konieczność szczególnej dbałości, przycinania i pielęgnacji roślin. 5 / 28

6 2.4. SZEROKOŚĆ STREFY DETEKCJI Wpływ na szerokość strefy detekcji mają przede wszystkim typ anteny zamontowanej w urządzeniu, odległość między nadajnikiem i odbiornikiem, oraz czułość z jaką pracuje urządzenie. Na poniższym rysunku przedstawiono orientacyjną średnicę strefy detekcji w połowie jej długości dla maksymalnej i minimalnej czułości. Średnica strefy detekcji w połowie długości w płaszczyźnie poziomej w zależności od czułości (MANTA/ 50-80) Średnica strefy detekcji w połowie długości w płaszczyźnie pionowej w zależności od czułości (MANTA/ 50-80) UWAGA: Dla bariery Manta należy przewidzieć regulację czułości aby uzyskać odpowiedni rozmiar strefy detekcji dla połowy zasięgu, jest to zależne od ustawionego progu. Im wyższy próg prealarmu i alarmu tym niższa czułość i odwrotnie. Należy pamiętać o tym że wartość progu pre-alarmu decyduje o rozpoczęciu procesu analizy sygnału i tak wszystkie sygnały o poziomie niższym traktowane są jako szum. Sygnały o poziomie 6 / 28

7 wyższym poddawane są odpowiedniej obróbce za pomocą odpowiednich algorytmów. Progi prealarmu jak i alarmu są ustawiane zarówno z poziomu oprogramowania WAVE-TEST jaki przez przełączniki znajdujące się na płycie elektroniki odbiornika. Fabrycznie bariery posiadają progi ustawione na wartość średnią co sprawdza się w większości przypadków MARTWE STREFY W POBLIŻU NADAJNIKA I ODBIORNIKA Wielkość martwych stref występujących w pobliżu nadajnika i odbiornika jest związana z wysokością montażu bariery nad poziomem gruntów, ustawionej czułości oraz typu anteny wykorzystywanej w urządzeniu. Poniższe wykresy pozwalają wyznaczyć orientacyjne wielkości martwych stref w zależności od typu użytej anteny i wysokości montażu urządzeń. Należy przyjąć że dla prawidłowej pracy bariery wysokość montażu powinna wynosić 80 85cm od gruntu do środka anteny. Przy ustawieniu średniej wartości czułości barier zachodzenie na siebie stref powinno przebiegać w odległości 3,5 metra. Wysokość środka anteny od poziomu gruntu [cm] Maksymalna czułość Minimalna czułość Długość strefy martwej [m] MANTA wielkość martwej strefy w zależności od wysokości montażu bariery. MANTA Zachodzenie stref detekcji eliminujące martwe strefy. 7 / 28

8 3.1.PŁYTY ELEKTRONIKI, PRZEŁĄCZNIKI, ZŁĄCZA PŁYTA NADAJNIKA Poniższy rysunek obrazuje płytę elektroniki i przeznaczenie poszczególnych złączy i przełączników dla nadajnika bariery MANTA. ZŁĄCZE MS1 Nr zacisku Symbol Funkcja 1. TMP Sabotaż (NC) + czujnik położenia (AMP1) 2. TMP Sabotaż (NC) + czujnik położenia (AMP1) 3. FLT Wyjście usterki (NC) 4. FLT Wyjście usterki (NC) 5. ST BY Pomocnicze wejście dla komendy stand-by (NO z GND) 6. TEST Pomocnicze wejście dla komendy TEST (NO z GND) 7. GND Zacisk potencjału masy 8. SYNC Zacisk synchronizacji IN/OUT dla ustawienia SLAVE/MASTER 8 / 28

9 ZŁĄCZE MS2 Nr zacisku Symbol Funkcja ,8 Zasilanie 13,8VDC 2. GND 1 Masa dla szyny danych i zasilania 3. LH + RS485 (High Line) 4. LO - RS485 (Low Line) ZŁĄCZE J1 10 pinowe złącze do lokalnego podłączenia PC (WAVE-TEST) Nr zacisku Symbol Funkcja 1, 2, 4, 6, 8, 10 Nie podłączone 3 +13,8 Zasilanie 13,8VDC dla konwertera RS 485/232 5 LO RS485 (Low Line) 7 LH RS485 (High Line) 9 GND Masa ZŁĄCZE J2 Złącze oscylatora MW (DRO) Nr zacisku Symbol Funkcja 1. GND Masa dla oscylatora MW 2. DRO Modulacja częstotliwości dla oscylatora MW 3. GND Masa dla oscylatora MW Przełącznik kanałów modulacji nadajnika Nr Symbol Funkcja SW1 FUN Heksadecymalny przełącznik kanałów modulacji Przełącznik adresów barier SW2 SW3 Nr Symbol Funkcja SW2 DEV 10 Przełącznik adresu bariery (kolumna dziesiątek) SW3 DEV 1 Przełącznik adresu bariery (kolumna jedności) Diody w nadajniku Nr Szmbol Funkcja Fabrycznie 6 D6 Wskaźnik problemów OFF 5 D5 Wskaźnik sabotażu OFF 9 / 28

10 Zworki w nadajniku Nr Symbol Funkcja Fabrycznie 1 JP1 Terminacja RS485 (JP1 w pozycji 1/2 linia niezaterminowana) 2 JP2 Możliwość downloadingu FW (JP2 w pozycji 1/2-zablokowana możliwość downloadingu) 3 JP3 Sygnał modulacji wewnętrznej (TX Master, Sync-Out JP3 w pozycji 2/3, lub sygnał modulacji zewnętrznej (TX Slave, Sync-In JP3 w pozycji 1/2) ½ zwarte ½ zwarte Out 2/3 zwarte PŁYTA ODBIORNIKA Poniższy rysunek obrazuje płytę elektroniki i przeznaczenie poszczególnych złączy i przełączników dla odbiornika bariery MANTA. Poniższe tabele pokazują przeznaczenie odpowiednich złącz widocznych na płycie odbiornika. 10 / 28

11 ZŁĄCZE MS1 Nr zacisku Symbol Funkcja 1. ALL1 Wyjście alarmu (NC) 2. ALL2 Wyjście alarmu (NC) 3. PT 1 Wyjście sabotażu (NC + czujnik położenia) 4. PT 2 Wyjście sabotażu (NC + czujnik położenia) 5. FLT 1 Wyjście uszkodzenia (NC) 6. FLT 2 Wyjście uszkodzenia (NC) 7. ST BY Pomocnicze wejście uruchamiające komendę Stand-By (NO z GND) 8. TEST Pomocnicze wejście uruchamiające komendę TEST (NO z GND) 9. GND Złącze do podłączenia masy ZŁĄCZE MS2 Nr zacisku Symbol Funkcja ,8 Zasilanie 13,8VDC 2. GND 1 Masa dla szyny danych i zasilania 3. LH + RS485 (High Line) 4. LO - RS485 (Low Line) ZŁĄCZE J1 10 pinowe złącze do lokalnego podłączenia PC (WAVE-TEST) Nr zacisku Symbol Funkcja 1, 2, 4, 6, 8, 10 Nie podłączone 3 +13,8 Zasilanie 13,8VDC dla konwertera RS 485/232 5 LO RS485 (Low Line) 7 LH RS485 (High Line) 9 GND Masa ZŁĄCZE J2 Złącze detektora MW Nr zacisku Symbol Funkcja 1. GND Masa dla oscylatora MW 2. DTE Złącze detektora MW 3. GND Masa dla oscylatora MW 11 / 28

12 ZŁĄCZE 7 Złącze zewnętrznego Buzera Nr zacisku Symbol Funkcja 1. COM Sterowanie dla zewnętrznego buzera ,8 +13,8 VDC do zasilania zewnętrznego buzera +13,8 +13,8 VDC do zasilania zewnętrznego buzera Diody w odbiorniku Nr Szmbol Funkcja Fabrycznie 1 D12 Wskaźnik alarmu OFF 2 D11 Wskaźnik sabotażu OFF 3 D10 Wskaźnik uszkodzenia OFF 4 D9 Regulacja i programowanie OFF 5 D8 Regulacja i programowanie OFF Zworki w odbiorniku Nr Symbol Funkcja Fabrycznie 1 JP1 Terminacja RS485 (JP1 w pozycji 1/2 linia niezaterminowana) 2 JP2 Możliwość downloadingu FW (JP2 w pozycji 1/2-zablokowana możliwość downloadingu) ½ zwarte ½ zwarte Przycisk zatwierdzający przy programowaniu i regulacji Nr Symbol Funkcja 1. S3 Przycisk zatwierdzający dane przy regulacji i zapisujący dane przy programowaniu Przełącznik funkcyjny SW1 Nr Symbol Funkcja SW1 FUN Pozycja 1 regulacja bariery Pozycja 2 Ustawienie kanału pracy bariery oraz poziomu napięcia AGC Pozycja 3 Ustawienie progu pre-alarmu odczyt/zapis Pozycja 4 Ustawienie progu alarmu odczyt/zapis + test przejścia Pozycja 5 Ustawienie progu maskowania odczyt/zapis Pozycja 6 Górny próg pre-alarmu odczyt/zapis (FSTD) Pozycja 7 Dolny próg pre-alarmu odczyt/zapis (FSTD) Pozycja 8 Adres bariery odczyt/zapis Pozycja 9 Wartość progu monitorowania przebiegów analogowych odczyt/zapis 12 / 28

13 Przełącznik funkcyjny SW1 Pozycja 0 Praca bariery Przełącznik programowania/odczytywania parametrów pracy oraz adresów barier SW2 SW3 Nr Symbol Funkcja SW2 DEV 10 Przełącznik programowania/odczytywania parametrów pracy bariery oraz ustawiania adresu bariery (kolumna dziesiątek) SW3 DEV 1 Przełącznik programowania/odczytywania parametrów pracy bariery oraz ustawiania adresu bariery(kolumna jedności) 3.2.ZASILANIE Urządzenia powinny być zasilane prądem stałym o napięciu 13,8V. Połączenie pomiędzy źródłem zasilania i barierą powinno być realizowane przewodem o odpowiednim przekroju uwzględniającym ewentualne spadki napięcia oraz pobór prądu. Przy bardzo dużych odległościach zaleca się stosowanie dodatkowego źródła zasilania. Przewody doprowadzające napięcie powinny być podłączone do zacisków 1 i 2 złącza MS2 zarówno w odbiorniku jak i w nadajniku. 3.3.PODŁĄCZENIE DO CENTRALI ALARMOWEJ WYJŚCIA ALARMOWE: ALARM, SABOTAŻ, USZKODZENIE Na płycie zarówno odbiornika jak i nadajnika znajdują się 3 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Umożliwiają one podłączenie do centrali alarmowej sygnałów: ALARM (tylko RX) SABOTAŻ (RX i TX) AWARIA (RX i TX) Dostępne są również 3 wejścia służące do aktywacji następujących funkcji: TEST (RX i TX) STAND-BY (RX i TX) SYNCHRONIZACJA (tylko TX) Sygnalizacja ALARMU, SABOTAŻU i AWARII jest realizowana przez wyjście przekaźnikowe o obciążalności 100mA przy 12V. UWAGA: Zwarte styki przekaźnika mają rezystancję około 40 Ω. Połączenie z centralą należy realizować przewodem ekranowanym. Wyjścia aktywowane są przez: ALARM: Prealarm w odbiorniku Alarm włamaniowy w odbiorniku Alarm maskowania w odbiorniku Sygnał prawidłowego zakończenia testu Odebrania nieprawidłowego sygnału (V RAG>6,99V) Alarm kanału w odbiorniku SABOTAŻ: 13 / 28

14 Otwarcie obudowy odbiornika lub nadajnika Zmiana położenia odbiornika lub nadajnika AWARIA Niskie napięcie akumulatora (< +11V DC) Wysokie napięcie akumulatora (> +14,8 V DC) Niska temperatura (< - 35 C wewnątrz) Wysoka temperatura (> + 75 C wewnątrz) Awaria oscylatora w nadajniku UWAGA: Jeśli sygnał naruszenia strefy po przekroczeniu progu pre-alarmu przez 40s znajduje się pomiędzy progiem pre-alarmu i progiem alarmu, wówczas bariera zgłasza zdarzenie prealarmu i aktywowane zostaje wyjście alarmowe (styki zostają otwarte) POŁACZENIE SYNCHRONIZACJI W celu zsynchronizowania operacji pomiędzy dwoma nadajnikami konieczne jest wykonanie połączenia pomiędzy zaciskiem 8 SYNC i 71 GND złącza MS1 obu nadajników. Należy przy tym ustawić jeden z nadajników jako Master a drugi jako Slave wykorzystując zworkę Jp3. Zworka Jp3 włożona = IN, zacisk 8 złącza MS1 stanowi wejście sygnału synchronizacji, nadajnik pracuje jako Slave. Zworka Jp3 usunięta = OUT, zacisk 8 złącza MS1 stanowi wyjście sygnału synchronizacji, nadajnik pracuje jako Master. UWAGA: Kabel służący do synchronizacji powinien być możliwie najkrótszy, nie dłuższy jak 10 m. Jeśli kabel jest dłuższy niż 10 merów wówczas należy zastosować repetytor sygnału synchronizacyjnego mod. SYNC POŁĄCZENIE STAND-BY Aby aktywować funkcję Stand-By należy podłączyć masę do zacisku 7 STBY za MS1 w odbiorniku oraz podłączyć masę do zacisku 5 STBY złącza MS1 w nadajniku. UWAGA: Funkcja Stand-By nie zakłóca pracy bariery, jedynie blokuje zapisywanie zdarzeń w pamięci (nadajnika i odbiornika) oraz pliku monitora w odbiorniku POŁĄCZENIE TEST. Aby aktywować funkcję TEST należy podłączyć masę do zacisku 6 TEST złącza MS1 w nadajniku. Jeśli test zakończony zostanie powodzeniem, po 10 sekundach zadziała przekaźnik alarmowy w odbiorniku. UWAGA: Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa zaleca się okresowo dokonywać testów zarówno dla zdarzeń alarmowych jak i sabotażowych. 3.4.MAGISTRALA RS Interfejs RS 485/232, Standardowy interfejs podłączony jest zarówno do nadajnika jak i odbiornika bariery 482X. Parametry komunikacji podano poniżej: Mode: Asynchroniczna-pół-duplex Baud rate: 9600 b/s Character length: 8 bit Parity control: nie wymagana Stop bit: / 28

15 3.4.2.Podłączenie RS485 Do podłączenia należy używać kabla typu skrętka (BUS), dozwolone jest połączenie typu gwiazda, przy czym zaleca się aby odcinek do podłączenia urządzenia był jak najkrótszy. Należy podłączyć do zacisku 4 LO (RS485 linia danych (-)), do zacisku 3 LH (RS485 linia danych (+)) i do zacisku 2 GND1 (masa) złącza MS2 na płycie odbiornika i nadajnika. Aby dokonać połączenia z komputerem należy zastosować konwerter RS485/232 dostarczany razem z oprogramowaniem MWA TEST SW. Złącze interfejsu MS2 odbiornika i nadajnika Przewód do połączenia wszystkich nadajników i odbiorników połączenie z komputerem z wykorzystaniem oprogramowani MWA TEST Złącze 25 pinowe Numer Numer Symbol Funkcja ,8 Zasilanie interfejsu RS485/ GND Masa dla danych i zasilania interfejsu RS485/ LH 485 High line RS LO 485 Low line RS Konfiguracja magistrali i wzmacniacz sygnału Aby móc nadzorować pracę bariery za pomocą komputera należy dokonać połączenia magistrali RS485 za pomocą kabla o niskiej pojemności, 3 pary skręcane z ekranem (70pF/mt) np. Belden Przy czym maksymalna odległość może wynieść do 1200m. Dla dłuższych odcinków należy stosować wzmacniacz sygnału (repetytor) (BUS REP). Zaleca się aby odcinek do podłączenia urządzenia był jak najkrótszy. Możliwe są połączenia w gwiazdę, typu BUS, oraz łączenie tych typów, używając wzmacniaczy/ powielaczy sygnału (patrz poniższy rysunek) Całkowita liczba urządzeń (odbiornik i nadajnik) jaka może być podłączona na magistrali wynosi 32. Dla większej liczby urządzeń należy wykorzystać regeneratory RS485, przy czym długość przewodów powinna wynosić poniżej 1200m. Ekran przewodu powinien zapewniać pewną ochronę przed mogącymi pojawić się zakłóceniami zewnętrznymi. W tym przypadku ekran przewodu powinien być podłączony do masy tylko w jednym punkcie np. przy zasilaczu. Zasilanie konwertera sygnału RS485/232 powinno być zrealizowane za pomocą zasilacza umieszczonego w pobliżu konwertera dla podłączenia COM-BS, magistrala przychodząca od strony barier powinna być wykorzystywana na wprost, bez żadnych konwersji. 15 / 28

16 3.5.Połączenie zdalne Aby połączyć bariery ERMO 482X z wykorzystaniem modemu PSTN (900b/s)konieczna jest konwersja RS485 na RS232 z wykorzystaniem przeplotu jak pokazano poniżej 16 / 28

17 4. REGULACJA I TESTOWANIE 4.1.REGULACJA I TESTOWANIE Bariera MANTA dzięki wbudowanym elementom na płycie odbiornika pozwala po zdjęciu obudowy w bardzo prosty i przyjazny sposób dokonać regulacji i ustawienia parametrów REGULACJA NADAJNIKA. Aby prawidłowo wyregulować nadajnik bariery należy postępować wg. niżej przedstawionej procedury: odkręcić 3 śruby (nie wykręcać) i zdjąć obudowę bariery, sprawdzić napięcie zasilania (13,8V DC), na zaciskach 1 i 2 złącza MS2, ustawić jeden z 16 możliwych kanałów pracy nadajnika przez odpowiednie ustawienie przełącznika heksadecymalnego (od 0 do F). W celu uniknięcia zakłócania się barier zainstalowanych w tym samym miejscu należy wybrać różne kanały. Użycie różnych kanałów nie ma wpływu na zdolności detekcyjne bariery. UWAGA: W przypadku gdy odbiornik otrzymuje sygnał MW z właściwego nadajnika oraz zakłócenia pochodzące z innego nadajnika (na wskutek interferencji), konieczna staje się synchronizacja nadajników, jeden powinien pracować jako Master drugi jako Slave. W takim przypadku kanał modulacji nadajnika Slave jest taki sam jak kanał nadajnika Master niezależnie od jego własnych ustawień. Możliwe jest również adresowanie nadajników dzięki przełącznikom obrotowym SW2 i SW3. Przedział adresowy zawiera się od 01 do 99 (00 = adres 100), przy czym przełącznikiem SW3 wybieramy cyfrę jednostek, a przełącznikiem SW2 cyfrę dziesiątek. Zamknąć ponownie obudowę przykręcając ją 3 wkrętami REGULACJA ODBIORNIKA odkręcić 3 śruby (nie wykręcać) i zdjąć obudowę bariery, sprawdzić napięcie zasilania (13,8V DC), na zaciskach 1 i 2 złącza MS2, Aby prawidłowo wyregulować odbiornik bariery należy postępować wg. niżej przedstawionej procedury: upewnić się że tamper S1 jest aktywny (otwarty obwód) wybierz za pomocą przełącznika SW1 pozycję 1 uaktywniony zostaje tryb elektronicznej regulacji naciśnij przycisk S3, pozwala to ustawić poziom i fazę sygnału, po kilku sekundach blokuje działanie układu automatycznego wzmocnienia (Automatic Gain Control). W tym przypadku buzer BZ1 będzie generował pulsujący sygnał. Świadczy to o tym że pole sygnału i jego zasięg są na właściwym poziomie. odkręć delikatnie śrubę mocującą uchwyt odbiornika bariery, następnie poruszając barierą w poziomie staraj się uzyskać maksymalny poziom odebranego sygnału. jeśli podczas regulacji dźwięk emitowany przez buzer zwiększa swoją częstotliwość oznacza to wyższy poziom sygnału od poprzednio otrzymanego. Naciśnij ponownie przycisk S3 i jeśli poziom sygnału buzera spadnie (poprawny poziom sygnału) obróć w poziomie w tę samą stronę. Jeśli podczas regulacji bariery zmniejszy się częstotliwość dźwięku emitowanego przez buzer, oznacza to że poziom sygnału obniżył się w stosunku do poprzednio otrzymanego. Konieczne jest przesunięcie bariery w przeciwnym kierunku w celu uzyskanie lepszego sygnału. Jeśli nie uzyskamy większego poziomu sygnału, należy przyjąć że poziom sygnału jest optymalny. odkręć delikatnie śrubę mocującą uchwyt nadajnika bariery, następnie poruszając barierą w poziomie obserwuj aby uzyskać maksymalny poziom odebranego sygnału. W celu uzyskania prawidłowego sygnału należy powtórzyć procedurę którą opisano dla odbiornika, przy czym aby 17 / 28

18 dokonać szybszej regulacji można zamiast naciskania przycisku S3 przesłaniać antenę nadawczą, co będzie miało taki sam skutek. po uzyskaniu optymalnego ustawienia bariery należy dokręcić śruby mocujące uchwyt bariery aby uniemożliwić jej przemieszczanie się następnie należy odkręcić śrubę mocującą uchwytu która odpowiada za położenie pionowe bariery. Aby uzyskać prawidłowy poziom sygnału należy nacisnąć przycisk S3 i powtórzyć procedurę opisaną powyżej tak dla odbiornika jak i dla nadajnika. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 2. Należy upewnić się, że w polu detekcji nie będzie poruszał się żaden obiekt. Jest to istotne gdyż podczas tego procesu będzie ustawiony kanał modulacji oraz poziom sygnału mikrofalowego. Zakłócenia występujące w tym czasie w polu detekcji mogą spowodować ustawienie błędnych parametrów a co za tym idzie generowanie fałszywych alarmów. Po przyciśnięciu przycisku S3 dwie diody D8 i D9 zaświecą się jednocześnie. Ustawianie parametrów potrwa kilka sekund od momentu przyciśnięcia przycisku S1. Jeśli kanał modulacji oraz poziom sygnału będą właściwe, wówczas diody D8 i D9 zgasną, a buzer będzie emitował dźwięk jak podczas prawidłowego zestrojenia barier. Poniżej podano zależność ilość sygnałów (BEEP) buzera od prawidłowego ustawienia parametrów bariery: 1 BEEP najlepsza jakość 2 BEEP dobra jakość 3 BEEP kiepska jakość 4 BEEP niezadowalająca jakość 5 BEEP lub więcej błędne ustawienia W przypadku uzyskania kiepskiej jakości lub gorszej należy ponowić całą procedurę regulacji ustawień i parametrów barier wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 3. Aktywuje się w ten sposób możliwość ustawiania fazy progu prealarmu. Dwie wartości progu prealarmu ustawia się gdy wszystkie pozostałe wartości są ustalone. Analiza procesu ustawiania prealarmu rozpoczyna się w momencie gdy jedna z wartości pola zostanie przekroczona. Jeśli jedna z wartości pola utrzymuje się w przedziale pomiędzy prealarmem i progiem alarmu dłużej niż 40 sekund wówczas zostanie aktywowany przekaźnik alarmowy i wywołany zostanie alarm. Aby odczytać wartości progu prealarmu należy: przełączać SW2 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) przełączać SW3 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 15). zmniejszając wartość progu, dokonuje się zwiększenia czułości i zarazem wymiarów obszaru detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Można też w tym momencie ustalić progi alarmowe (SW1 pozycję 4) oraz dokonać testu przejścia. Wprowadzone zostają dwa progi alarmowe (górny i dolny), które są analizowane w porównaniu z odpowiednimi progami prealarmu i w przypadku gdy są wyższe podejmowane jest kryterium alarmu. Aby odczytać wartość progów alarmowych należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 30). Zmniejszając wartość progu zadziałania zwiększamy czułość i wymiary strefy detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć 18 / 28

19 przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Można też w tym momencie (SW1 pozycję 4) dokonać testu przejścia. Bariera pracuje z wprowadzonymi parametrami, zmiana parametrów odebranych w odbiorniku (przez poruszający się obiekt w polu detekcji) powoduje aktywowanie sygnału akustycznego buzera znajdującego się na płycie elektroniki. Częstotliwość tego sygnału jest proporcjonalna do zmian w polu detekcji bariery. Jeśli poziom tego sygnału wzrasta, znaczy to że w polu detekcji bariery porusza się intruz. Koniec analizowania tego zdarzenia sygnalizować będzie wywołany alarm oraz ciągły sygnał z buzera. Test ten daje możliwość zaobserwowania wymiarów obszaru detekcji bariery, oraz pozwala zorientowania się czy w obszarze detekcji nie ma poruszających się obiektów, które mogłyby generować fałszywe alarmy. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 5. aktywuje się w ten sposób możliwość ustawienia poziomu zadziałania w przypadku próby maskowania bariery. Oba poziomy zadziałania są ustawiane w momencie regulacji wartości pola (V RAG) (patrz SW1 w pozycji 2). Wykorzystywane jest to do wykrycia drastycznego spadku wielkości sygnału odebranego przez barierę lub całkowitej utraty sygnału. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku działania niezamierzonego (np. opady śniegu) lub celowego (próba maskowania bariery). Aby zaobserwować tego typu zdarzenie należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 60). Zmniejszając wartość progu zadziałania zwiększamy czułość wykrywania antymaskingu. Aby zwiększyć czułość (małe zmiany powodują generowanie alarmu maskowanie bariery) należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 6. Aktywuje się w ten sposób możliwość ustawienia górnego progu prealarmu. W poprzednim punkcie ustawione dwa progi prealarmu miały tą samą wartość. Zwiększenie progu zadziałania prealarmu jest możliwe przez aktywację systemu Fuzzy Side Target Discrimination (FSTD). Jest to unikalny system zastosowany w barierach MANTA pozwalający filtrować lub całkowicie usunąć sygnały generowane przez obiekty znajdujące się w pobliżu strefy detekcji takie jak np. ogrodzenia, krzewy. Rezultatem tego jest eliptyczny kształt obszaru detekcji. Aby odczytać wartość progu prealarmu należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 15). zmniejszając wartość progu, dokonując zwiększenia czułości i zarazem wymiarów obszaru detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 7. Aktywuje się w ten sposób możliwość ustawienia górnego progu alarmu. Podobnie jak w poprzednim punkcie zwiększenie progu zadziałania prealarmu jest możliwe przez aktywację systemu Fuzzy Side Target Discrimination (FSTD). Aby odczytać wartość progu alarmu należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) 19 / 28

20 przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać sie będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 30). zmniejszając wartość progu, dokonuje się zwiększenia czułości i zarazem wymiarów obszaru detekcji. Aby zwiększyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Natomiast aby zmniejszyć czułość należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 8. aktywuje się w ten sposób możliwość nadawanie numeru barierom. Aby komunikować się z wybraną barierą przez RS 485 konieczne jest nadanie odpowiedniego (unikalnego) numeru każdemu odbiornikowi połączonemu w sieć RS 485. Aby odczytać numer należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać sie będzie w przedziale 01 do 99, wartości 00 odpowiada numer 100 jest to wartość fabryczna wykorzystywana w momencie wystąpienia krytycznej sytuacji kiedy automatycznie używane są parametry wprowadzone fabrycznie. Aby zmienić numer należy posługiwać się przełącznikami SW3 i SW2 i po ich ustawieniu nacisnąć przycisk S3. wybierz za pomocą przełącznika funkcyjnego SW1 pozycję 9 umożliwia się w ten sposób ustawienie progów (górnego i dolnego) zapisu przebiegów analogowych w pamięci bariery. Zapis przebiegów będzie realizowany w momencie gdy wartości progów zostaną przekroczone. Aby odczytać wartość ustawionych progów należy: przełączać SW3 (kolumna dziesiątek) do momentu zaświecenia się pierwszej czerwonej diody (D8) przełączać SW2 (kolumna jednostek) do momentu zaświecenia się drugiej czerwonej diody (D9) Odczytana wartość zawierać się będzie w przedziale 01 do 80 (fabrycznie 15) zmniejszenie wartości progów spowoduje rozpoczęcie zapisu dla niższych wartości sygnału. Aby zapisywać przebiegi dla małych wartości sygnału należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać mniejsze wartości, a następnie nacisnąć przycisk S3. Aby zapisywać przebiegi dla większych wartości sygnału należy za pomocą przełączników SW3 i SW2 ustawiać większe wartości, a następnie nacisnąć przycisk S / 28

21 4.2.REGULACJA I TESTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA Używając komputera z oprogramowaniem MWA TEST możliwe jest kontrolowanie i regulacja parametrów działania bariery, zawierające analogowe wartości odebranego sygnału. Podłączenie i posługiwanie się programem jest omówione w instrukcji dostarczanej w komplecie z oprogramowaniem. 21 / 28

INSTRUKCJA INSTALACJI ERMO 482X bariera mikrofalowa

INSTRUKCJA INSTALACJI ERMO 482X bariera mikrofalowa INSTRUKCJA INSTALACJI ERMO 482X bariera mikrofalowa SPIS TREŚCI OPIS OGÓLNY OPIS 3 SCHEMAT BLOKOWY 4 INSTALACJA 5 BUDOWA BARIERY 5 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI 5 3. WARUNKI PODŁOŻA 6 4. SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI ERMO 482 bariera mikrofalowa

INSTRUKCJA INSTALACJI ERMO 482 bariera mikrofalowa INSTRUKCJA INSTALACJI ERMO 482 bariera mikrofalowa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY 3 1.1. OPIS 3 1.2. SCHEMAT BLOKOWY 4 2. INSTALACJA 5 2.1. BUDOWA BARIERY 5 2.2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI 6 2.3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi MINIATUROWA CYFROWA BARIERA MIKROFALOWA Z ANALIZĄ PRZEBIEGU SYGNAŁU

Instrukcja instalacji i obsługi MINIATUROWA CYFROWA BARIERA MIKROFALOWA Z ANALIZĄ PRZEBIEGU SYGNAŁU Instrukcja instalacji i obsługi MINIATUROWA CYFROWA BARIERA MIKROFALOWA Z ANALIZĄ PRZEBIEGU SYGNAŁU MANTA 50-80 1 1. OPIS 1.1 Opis MANTA jest cyfrową barierą mikrofalową CIAS, tworzącą wewnętrzną i zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Czujka dualna (PIR+MW) zewnętrzna. Posiada antymasking, kilkustopniową regulację parametrów detekcji w strefie podejścia i

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 SAEL 2010 LED Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 Tłumaczenie Polska H I - T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E

Bardziej szczegółowo

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Explorer BUS Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Bariery Explorer BUS są zaawansowanym systemem ochrony obwodowej dużych obszarów opracowanym w oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu

Bardziej szczegółowo

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM DWA MODELE: 1. CURTAIN-P: czujka PIR 2. CURTAIN-PM: czujka PIR + MW CECHY: * Podwójny pyroelemnt * Czujnik mikrofalowy (CURTAIN-PM) * Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) 1. OPIS 2. Pokrycie oraz regulacja

Bardziej szczegółowo

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

CSB - 200. Bariera Mikrofalowa. Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

CSB - 200. Bariera Mikrofalowa. Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ELECTRONIC ENGINEERING LTD. ELECTRONIC ENGINEERING LTD. CSB - 200 Bariera Mikrofalowa Zewnętrzna, o zasięgu 200m. INSTRUKCJA INSTALACJI & INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA 1 P/N 7111060 Rev. 1.0 Y.S/A.Y CSB-200 jest dwuelementową barierą mikrofalową,

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model BS-BD3 150 BS-BD3 200 BS-BD3 250 Zasięg detekcji Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 500 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S

5 / 6 TX (A) RX (A) RX (B) TX (B) COM DTM CKM DT1 CK1 DT2 CK2 COM H L H L R B M S KONWETE ŚWIATŁOWODOWY DANYCH INT-FI int-fi_pl 10/09 Konwerter INT-FI umożliwia konwersję i transmisję danych przy pomocy kabli światłowodowych. Jest dedykowany do współpracy z magistralami komunikacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ARMIDOR CYFROWA CZUJKA MIKROFALOWA DO OCHRONY ZEWNĘTRZNĘTRZNEJ INSTRUKCJA INSTALACJI

ARMIDOR CYFROWA CZUJKA MIKROFALOWA DO OCHRONY ZEWNĘTRZNĘTRZNEJ INSTRUKCJA INSTALACJI ARMIDOR CYFROWA CZUJKA MIKROFALOWA DO OCHRONY ZEWNĘTRZNĘTRZNEJ INSTRUKCJA INSTALACJI wersja 1.02 1 / 16 Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Opis płyty elektroniki... 4 3. Dane techniczne... 7

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABE-100 ABE-150 ABT-100 Zasięg detekcji we wnętrzu 100 m

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA

TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA TABLICA SYNOPTYCZNA CA-64 PTSA Instrukcja odnosi się do modułu w wersji CA64T v1.4 z oprogramowaniem v3.00. ca64ptsa_pl 06/04 Tablica synoptyczna z oprogramowaniem w wersji 3.00 może współpracować z centralą

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI

INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI SBT-30F SBT-60F SBT-100F SBT-30 SBT-60 SBT-100 Średnica promienia 1.Opis ogólny Otwór na Zaciski przewody

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO.

rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-pwm3 Trzykanałowy sterownik PWM niskiego napięcia systemu F&Home RADIO. rh-pwm3 służy do sterowania trzema odbiornikami niskiego napięcia zasilanymi z zewnętrznego zasilacza. Regulacja

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY

PH-BP1-P9. PocketHome. 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS WYMIARY PocketHome antena SMA na 433,92 MHz PH-BP1-P9 9-cio KANA OWY ODBIORNIK DO BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA STERFAMI POD OGOWEGO OGRZEWANIA WODNEGO PODSTAWOWY OPIS R10 R9 R8 R7 wejście +5V prz.del do mazania

Bardziej szczegółowo

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU

EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC OPIS MODUŁU EKSPANDER WYJŚĆ Z ZASILACZEM CA-64 OPS- OC/R/ROC ca64ops_pl 04/03 Ekspander CA-64 OPS-OC (R; ROC) jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralą alarmową CA-64. Umożliwia rozbudowę systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW

INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com INTERFEJS SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW typ RDC 400 ver. 1 Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa Czujka TRIRED, wykorzystująca właściwości potrójnej podczerwieni, została stworzona z myślą o zabezpieczeniu drzwi, okien oraz każdej otwartej przestrzeni.

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK OCHRONY OBWODOWEJ

CZUJNIK OCHRONY OBWODOWEJ CZUJNIK OCHRONY OBWODOWEJ www.stekopsa.pl CZUJNIK OCHRONY OBWODOWEJ Czujnik HF400 jest urządzeniem przeznaczonym do ochrony obwodowej obiektów. Jego działanie opiera się na wykrywaniu zakłóceń pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schematyczny widok płytki elektroniki.

Rys. 1. Schematyczny widok płytki elektroniki. EKSPANDER WEJŚĆ ADRESOWALNYCH CA-64 ADR ca64adr_pl 04/07 Ekspander wejść adresowalnych CA-64 ADR jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi CA-64 i INTEGRA. Umożliwia rozbudowę

Bardziej szczegółowo

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA RACS R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA BUDOWA I PRZEZNACZENIE Terminale serii PRT

Bardziej szczegółowo

Dioda sygnalizacyjna Końcówki Dioda alarmowa Śruby regulacji Napięcie pionowej zasilania Potencjometr czasu. Podczerwieni Obiektyw podczerwieni

Dioda sygnalizacyjna Końcówki Dioda alarmowa Śruby regulacji Napięcie pionowej zasilania Potencjometr czasu. Podczerwieni Obiektyw podczerwieni BARIERY PODCZERWIENI A30/60/80/100 Właściwości: Zasięg: 1. A30: Na zewnątrz 30m, Wewnątrz 90m 2. A-60: Na zewnątrz 60m, Wewnątrz 180m 3. A-80: Na zewnątrz 80m, Wewnątrz 240 m 4. A-100: Na zewnątrz 100m,

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na INSTRUKCJ OBSŁUGI Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integrowania kamer obrotowych z innymi systemami, wyorzystującymi protokół

Bardziej szczegółowo

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ. 2

M-1TI. PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.  2 M-1TI PRECYZYJNY PRZETWORNIK RTD, TC, R, U NA SYGNAŁ ANALOGOWY 4-20mA Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ www.metronic.pl 2 CECHY PODSTAWOWE Przetwarzanie sygnału z czujnika na sygnał standardowy pętli prądowej 4-20mA

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNA DUALNA CZUJKA RUCHU. OPAL / OPAL Plus

ZEWNĘTRZNA DUALNA CZUJKA RUCHU. OPAL / OPAL Plus opal_pl 10/15 ZEWNĘTRZNA DUALNA CZUJKA RUCHU OPAL / OPAL Plus Wersja oprogramowania 2.01 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna Niewielka czujka zewnętrzna fit seria INSTRUKCJA MTAŻU N219 Niewielkie wymiary Model standardowy 2 PIR z antymaskingiem Uchwyt regulowany 190 w poziomie Inteligentna logika AND Cyfrowy antymasking (model

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

CYFROWA BARIERA MIKROFALOWA Z ANALIZĄ PRZEBIEGU SYGNAŁU ERMO 482X PRO

CYFROWA BARIERA MIKROFALOWA Z ANALIZĄ PRZEBIEGU SYGNAŁU ERMO 482X PRO PRODUCENT: CIAS ELETTRONICA SRL DYSTRYBUTOR: VIA DURANDO 38 FIRMA ATLINE SPÓŁKA JAWNA 20158 MILANO ITALY K. CICHULSKI S. PRUSKI 91-845 ŁÓDŹ, UL. FRANCISZKAŃSKA 125 TEL. 0-42/ 6573080, FAX: 0-42/ 6552099

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ogólna EvoPIR bezprzewodowa czujka ruchu

Instrukcja ogólna EvoPIR bezprzewodowa czujka ruchu Instrukcja ogólna EvoPIR bezprzewodowa czujka ruchu Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja EVOPIR Rev. 1.0. 2017 Genevo sp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX INSTALACJA MODUŁU WERSJA 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl wer. 3.0 - Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi

Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi 995012, 995012ENH (rozszerzony) Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi zaprojektowany został jako interfejs dla dwóch czytników kart, z dostępnymi wejściami i wyjściami,

Bardziej szczegółowo

AV-1500-MINI Model v1.1 AV-300-MINI AV-300-MINI-L

AV-1500-MINI Model v1.1 AV-300-MINI AV-300-MINI-L AV-1500-MINI Model v1.1 AV-300-MINI AV-300-MINI-L Zestaw transmisyjny sygnałów Audio / Video na paśmie 5.8GHz AV-LINK to system transmisji radiowej, przeznaczony do przesyłania analogowego sygnału Video

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Czujnik Obecności z wyjściem 1/10V

Czujnik Obecności z wyjściem 1/10V J Czujnik Obecności z wyjściem 1/10V Opis produktu / Użytkowanie Czujnik EE812 jest urządzeniem wykrywającym obecność z wyjściem 1/10V, zaprojektowanym do detekcji ruchów o niskiej amplitudzie (np.: osoba

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200 INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-00, AX-200 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-00/200 PLUS, AX-00/200TF INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-NODE-S

Modem radiowy MR10-NODE-S Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

CORAL PLUS. Zewnętrzna mikrofalowa bariera ochronna Instrukcja obsługi Wersja 1.1

CORAL PLUS. Zewnętrzna mikrofalowa bariera ochronna Instrukcja obsługi Wersja 1.1 CORAL PLUS Zewnętrzna mikrofalowa bariera ochronna Instrukcja obsługi Wersja 1.1 1. OPIS 1.1 Opis CORAL PLUS jest barierą CIAS zaprojektowana specjalnie dla zewnętrznej ochrony wolumetrycznej. Wykrywa

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo