Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2C do Programu Wychowawczego Zespołu Szkół w Księżpolu Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemie zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg. Jan Paweł II Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki Opracowała Halina Sarzyńska 1

2 Charakterystyka programu Program,,Potrzeba nam takiej nauki jest ważną częścią programu wychowawczego Zespołu Szkół w Księżpolu. Zachowuje ciągłość działań związanych z patronem szkoły Janem Pawłem II. Bazuje na wiedzy uczniów o życiu i działalności św. Jana Pawła II zdobytej w pierwszym etapie edukacyjnym podczas realizacji programu,, Jan Paweł II - Przyjaciel dzieci oraz programu Jan Paweł II Nasz Patron realizowanym w drugim etapie edukacyjnym. Głównym celem programu jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy o papieżu Polaku: jego dzieciństwie, latach młodzieńczych, działalności duszpasterskiej i najważniejszymi wydarzeniami pontyfikatu oraz uzupełnienie różnicy wiedzy pomiędzy absolwentami naszej szkoły i innych, którzy rozpoczynają edukację w gimnazjum, a także usystematyzowanie wiedzy, by absolwent gimnazjum posiadał podstawowy zasób wiedzy o Patronie szkoły oraz był przekonany do wartości, które on głosił, uważał go jako właściwy drogowskaz w życiu i doceniał jego nauczanie. Treści programu przewidziane są do realizacji w klasach I-III gimnazjum na godzinach wychowawczych, lekcjach wychowania do życia w rodzinie, religii, muzyki, języka polskiego i zajęciach bibliotecznych oraz poprzez dodatkowe działania uwzględniane w programie wychowawczym szkoły. Pełna realizacji programów szkolnych służyć będzie dobremu wychowaniu uczniów na pożytek ich samych, Boga i Ojczyzny. Cele programu Cele ogólne: Zdobycie trwałej wiedzy o życiu św. Jana Pawła II, człowieka pełnego humoru, wiernego ogólnoludzkim wartościom ukazanie osoby Jana Pawła II jako autorytetu wyznaczającego kierunek rozwoju człowieka, ukazanie młodzieży, iż przesłanie Papieża ma charakter ponadczasowy, bo opiera się na wartościach trwałych i niezmiennych kształtowanie przekonania, że tylko na takich wartościach można bezpiecznie budować swoja przyszłość i szczęście. Cele szczegółowe: poznanie życia, osobowości i postawy patriotycznej oraz dorobku i nauczania Jana Pawła II, rozumienie znaczenia autorytetu w życiu człowieka propagowanie wiedzy na temat Jana Pawła II, jego myśli religijnej i nauczania, przybliżenie postaci Jana Pawła II jako największego autorytetu naszych czasów, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na potrzeby innych, poznanie wybranych fragmentów twórczości literackiej Jana Pawła II, zachęcenie uczniów do czytania jego utworów i opracowań na jego temat 2

3 uczenie patriotyzmu i miłości do ojczyzny, poznanie miejsc związanych z życiem Karola Wojtyły z uwzględnieniem miejscowości, które odwiedzał jako papież w czasie pielgrzymek do Polski, Treści nauczania 1. Życie Karola Wojtyły dzieciństwo, młodość, kapłaństwo. 2. Okres papieski Jana Pawła II najważniejsze wydarzenia pontyfikatu. 3. Pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny. 4. Nauczanie Jana Pawła II ukazanie wartości i prawd głoszonych przez Papieża. 5. Śmierć Jana Pawła II, jego beatyfikacja i kanonizacja Metody i formy realizacji Dobór metod, form i środków jest zależny od realizowanych treści. Przydatne będą następujące metody i formy pracy: pokaz, obserwacja, opowiadanie, pogadanka, dyskusja, praca w grupach, praca z tekstem, wycieczki dydaktyczne, film, quizy korzystanie z materiałów źródłowych (map, zdjęć, rycin, reprodukcji itp.), giełda pomysłów, burza mózgów. Procedury osiągania celów lekcje zajęć artystycznych, języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, religii, zajęcia biblioteczne poświęcone osobie Jana Pawła II oraz lekcje historii i geografii tematycznie związane z miejscami pobytu Karola Wojtyły samodzielne zdobywanie wiedzy na temat życia i dokonań papieża Polaka organizowanie konkursów, lektura twórczości Jana Pawła II i literatura tematyczna o nim analiza tekstów Jana Pawła II, udział w akcjach charytatywnych udział w konkursach o tematyce historycznej promujących małą Ojczyznę Przewidywane osiągnięcia uczniów 3

4 Uczeń: zna podstawowe fakty z życia św.jana Pawła II i jego nauczania, zna ważne miejsca związane z pobytem Karola Wojtyły późniejszego Jana Pawła II w Polsce rozumie potrzebę działania na rzecz dobra wspólnego, stara się kierować w życiu wartościami jakie głosił Jan Paweł II kształtuje pozytywne postawy wobec siebie i innych, uczestniczy w uroczystościach związanych z upamiętnieniem papieża Jana Pawła II, potrafi zaangażować się w pomoc dla osób potrzebujących zna historię wioski Księżpol bierze udział w tematycznych konkursach o przeszłości małej Ojczyzny przyswoił sobie wybrane złote myśli Jana Pawła II Ewaluacja programu Podstawową formą ewaluacji są wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II uzyskane podczas etapów powszechnych i eliminacjach finałowych oraz udział w tematycznych konkursach pozaszkolnych. Plan działań Zadania dla wszystkich klas : 1) Obchody Dnia Patrona Jana Pawła II 2) Zbiórka na rzecz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. 3) Szkolny konkursu recytatorski,, Proza Jana Pawła II 4) Konkursy o tematyce patriotycznej wg terminarzy konkursów organizowanych przez podmioty współpracujące ze szkołą 4

5 Zadania dla poszczególnych klas: Mie siąc IX X XII Zadania Habemus papam konspektu z książki Scenariusze lekcji wychowawczych dla s.207) Poznanie słów i melodii,,hymnu szkoły i,,hymnu Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Przeprowadzenie lekcji Uwierz w rodzinę! (możliwość wykorzystania pokolenia Jana Pawła II, s.236) Klasa I Wskazania dotyczące sposobów realizacji - Zapoznanie i utrwalenie najważniejszych wiadomości dotyczących biografii Jana Pawła II -Udział w szkolnym konkursie Wiedzy o Janie Pawle II.. Zapoznanie z fr. tekstów papieskich traktujących o rodzinie Odpowiedzialni Nauczyciel muzyki i religii Nauczyciel wdż II Przeprowadzenie lekcji Dar życia z książki Scenariusze lekcji wychowawczych dla s.245) Zapoznanie z wypowiedziami papieskimi na temat życia Nauczyciel wdż III- V Przeprowadzenie lekcji bibliotecznej Pielgrzymki Ojca Świętego po polskiej ziemi. - Poznanie dat i miejsc do których pielgrzymował Papież. - Zapoznanie się z najważniejszymi wydarzeniami mającymi miejsce w trakcie poszczególnych pielgrzymek. -Wyszukiwanie w różnych źródłach wiedzy wiadomości i zdjęć z papieskich pielgrzymek. bibliotekarz 5

6 Mie siąc IX XI Klasa II Zadania Działania Odpowiedzialni Kto jest dla mnie autorytetem? s.203) O wolności s.189) Utrwalenie i poszerzenie wiedzy o papieżu Polaku Poznanie pojęć: wolność, swoboda wyboru, wolna wola XII II V Od cywilizacji śmierci do cywilizacji miłości pokolenia Jana Pawła II ) O prawdzie w miłości s.147) Praca i zainteresowania (możliwość wykorzystania konspektu lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II, s.47) -Próba odpowiedzi na pytanie: Czym jest miłość? -Przypomnienie słów Ojca Świętego. -Ukazanie świata bez miłości i świata, w którym ludzie kochają się. -Uwrażliwienie na okazywanie miłości drugiemu człowiekowi. -Wyjaśnienie pojęcia cywilizacja miłości, cywilizacja śmierci Uświadomienie wzajemnych relacji miłości i prawdy -Poznanie nauczania Jana Pawła II na temat pracy Nauczyciel wdż 6

7 Mie siąc IX XI XII II V Klasa III Zadania Działania Odpowiedzialni Miejsce Jana Pawła II w moim świecie pokolenia Jana Pawła II, s.133) Być wolnym znaczy nieustannie czuwać! pokolenia Jana Pawła II, s.31) Miłość widziana oczami Papieża (możliwość wykorzystania s.229) Pracę czyńcie sobie poddaną pokolenia Jana Pawła II, s.219) Bądź bogaty w miłosierdzie! pokolenia Jana Pawła II, s.54) - Wskazanie głównych aspektów nauki Jana Pawła II: cywilizacji miłości, potrzeby dzielenia się dobrami materialnymi z biedniejszymi, miłosierdzia, pragnienia pokoju na całym świecie, kultu Matki Bożej - Przesłania Jana Pawła II jako wskazówki przy podejmowaniu ważnych decyzji Kierunki kształtowania swojego sumienia Zapoznanie z fr. tekstów papieskich traktujących o miłości Zapoznanie z fr. tekstów papieskich traktujących o pracy Kształtowanie postawy wrażliwej na ludzkie potrzeby 7

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Moduł 4: "Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem!"

Moduł 4: Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem! Moduł 4: "Służba wolontariacka krok po kroku. I Ty możesz zostać wolontariuszem!" Warsztaty doskonalące dla nauczycieli 1. Wprowadzenie Głównym założeniem projektu EUBIS Obywatelstwo UE: Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska. Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska Praca metodą projektu Marta Kotarba-Kańczugowska doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Instytucie Wspomagania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ars inter Culturas 2013 nr 2 Anna Józefowicz Uniwersytet w Białymstoku Białystok REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo