O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix"

Transkrypt

1 Spis Treści O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Konwencje zastosowane w dokumencie... xxxi Wymagania systemu... xxxi Zawartość oparta na xxxii Dodatkowe treści online... xxxii Płyta towarzysząca ksiąŝce... xxxii UŜycie skryptów... xxxii Zasady dotyczące wsparcia technicznego dla zestawu narzędzi... xxxiv 1 Zarządzanie oparte na rolach... 1 Scenariusze, problemy i rozwiązania... 2 Reguła 80/ Skrypty i narzędzia na płycie dołączonej do ksiąŝki... 8 Microsoft i narzędzia innych firm... 9 Społeczność internetowa Windows Administration Resource Kit JuŜ dość! Wyliczanie członkostwa uŝytkownika (lub komputera) w grupach Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie UŜytkownicy i komputery Active Directory Polecenia DS Tworzenie skryptu wsadowego Wyliczanie członkostwa w grupach za pomocą języka VBScript Dlaczego VBScript? Kolejne kroki Gdzie szukać więcej informacji Podsumowanie rozwiązania Tworzenie narzędzia GUI do wyliczania członkostwa w grupach Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Aplikacje HTML Tworzenie HTA Gdzie szukać więcej informacji Podsumowanie rozwiązania Rozszerzenie przystawki UŜytkownicy i komputery Active Directory do wyliczania członkostwa w grupach Ogólny opis rozwiązania... 36

2 Wprowadzenie Argumenty i aplikacje HTA Integrowanie niestardowej aplikacji HTA z zdaniami przystawki MMC Integrowanie niestandardowej aplikacji HTA z przystawką MMC przy uŝyciu specyfikatorów wyświetlania Zadania lub specyfikatory wyświetlania Podsumowanie rozwiązania Zarządzanie oparte na rolach Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Grupy ról Grupy zarządzania moŝliwościami Grupy ról zagnieŝdŝone w grupach zarządzania uprawnieniami Inne zagnieŝdŝanie Dane, logika biznesowa i prezentacja Narzędzia innych firm Podsumowanie rozwiązania WdraŜanie kontroli dostępu opartej na rolach Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Grupy roli Grupy zarządzania moŝliwościami Przedstawianie wymagań biznesowych WdraŜanie moŝliwości Automatyzacja i dostarczanie Podsumowanie rozwiązania Tworzenie raportów i kontrola RBAC oraz zarządzania opartego na rolach Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie My Memberships Raport o dostępie Sprawdzanie wewnętrznej zgodności kontroli dostępu opartej na rolach74 Podsumowanie rozwiązania Początek zarządzania opartego na rolach Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Przegląd zarządzania opartego na rolach Dyskusje i przekonywanie do zarządzania opartego na rolach Droga do zarządzania opartego na rolach Rozmiar znacznika Podsumowanie rozwiązania Zarządzanie plikami, folderami i udziałami Scenariusze, problemy i rozwiązania Efektywna praca z interfejsami uŝytkownika edytora ACL Ogólny opis rozwiązania... 92

3 Wprowadzenie Edytor ACL Ocena efektywnych uprawnień Podsumowanie rozwiązania Zarządzanie strukturą folderów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Utworzenie struktury folderów rozbudowanej wszerz, a nie w głąb NaleŜy uŝywać obszaru nazw DFS do prezentacji udostępnionych folderów w hierarchii logicznej Podsumowanie rozwiązania Zarządzanie dostępem do głównych folderówu danych Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie jednego lub więcej spójnych głównych folderów danych na kaŝdym serwerze plików Stosowanie Zasady grupy do zarządzania i egzekwowania list ACL na głównych folderach danych Podsumowanie rozwiązania Delegowanie zarządzania udostępnionymi folderami Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Serwery dedykowane w roli serwera plików Zarządzanie delegowaniem uprawnień administracyjnych do udostępnionych folderów Podsumowanie rozwiązania Określanie folderów do udostępniania Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Określenie folderów do udostępnienia Podsumowanie rozwiązania Implementacja uprawnień dostępu do folderu na podstawie wymaganych moŝliwości Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Implementacja moŝliwości odczytu Implementacja moŝliwości przeglądania Implementacja moŝliwości edycji Implementacja moŝliwości korzystania Implementacja moŝliwości wrzucania Implementacja moŝliwości pomocy technicznej Tworzenie skryptów do spójnego stosowania uprawnień Zarządzanie moŝliwościami dostępu do folderu za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach Podsumowanie rozwiązania Uprawnienia do udostępnionych folderów (uprawnienia SBM)

4 Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Pisanie skryptów uprawnień SMB w systemach lokalnych i zdalnych Podsumowanie rozwiązania Kreator skryptów dla udziału SMB Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Korzystanie z Share_Create.vbs Dostosowanie Share_Create.vbs do własnych potrzeb Objaśnienie Share_Create.vbs Podsumowanie rozwiązania Dostarczenie udostępnionego folderu Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Korzystanie z Folder_Provision.hta Dostosowywanie do potrzeb Folder_Provision.hta Kod Folder_Provision.hta oraz zaawansowane dostosowanie do potrzeb133 Podsumowanie rozwiązania Unikanie niebezpieczeństwa propagacji dziedziczenia ACL i ruchu folderów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Cecha przypominająca błąd w działaniu Co więc się dzieje? Rozwiązanie problemu Zmiana kultury, zmiana konfiguracji Podsumowanie rozwiązania Zapobieganie zmianie uprawnień na własnych plikach uŝytkowników142 Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Czym jest blokada obiektu? Podsumowanie rozwiązania UniemoŜliwianie uŝytkownikom oglądania tego, do czego nie mają dostępu Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Pierwszy punkt widzenia: nie przejmować się Drugi punkt widzenia: zarządzać swoimi folderami Trzeci punkt widzenia i rozwiązania: wyliczanie oparte na dostępie Podsumowanie rozwiązania Określenie, kto ma otwarty plik Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Korzystanie z FileServer_OpenFile.vbs Zrozumienie FileServer_OpenFile.vbs Podsumowanie rozwiązania

5 2.14. Wysyłanie komunikatów do uŝytkowników Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie UŜywanie Message_Notification.vbs Zrozumienie Message_Notification.vbs UŜycie PSExec do uruchomienia skryptu na zdalnej maszynie Wyświetlenie otwartej sesji na serwerze UŜywanie FileServer_NotifyConnectedUsers.vbs i dostosowanie do potrzeb Podsumowanie rozwiązania Dystrybucja plików na róŝnych serwerach Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Korzystanie z Robocopy do dystrybucji plików Korzystanie z DFS Replication do dystrybucji plików Podsumowanie rozwiązania UŜywanie przydziałów do zarządzania pamięcią Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Co nowego w zarządzaniu przydziałami Szablony przydziałów Stosowanie przydziału do folderu Podsumowanie rozwiązania Zmniejszenie liczby wezwań pomocy technicznej w celu odzyskania usuniętych lub nadpisanych plików Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Włączanie kopii w tle Zrozumienie i konfiguracja kopii w tle Dostęp do poprzednich wersji Podsumowanie rozwiązania Utworzenie efektywnego, delegowanego obszaru nazw DFS Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie obszaru nazw DFS Delegowanie obszarów nazw DFS Łączenie obszarów nazw DFS Prezentowanie obszarów nazw DFS uŝytkownikom Podsumowanie rozwiązania Zarządzanie danymi i ustawieniami uŝytkownika Scenariusze, problemy i rozwiązania Definiowanie wymagań dla struktury danych i ustawień uŝytkownika 174 Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Ćwiczenie ułatwiające zrozumienie definiowania wymagań biznesowych174 Zdefiniowanie wymagań biznesowych wysokiego poziomu

6 Podejmowanie kluczowych decyzji projektowych wyprowadzonych z wymagań biznesowych wysokiego poziomu Definiowanie wymagań wyprowadzonych z kluczowych decyzji Podsumowanie rozwiązania Projektowanie składników UDS, które dopasowują wymagania i scenariusze do funkcji i technologii (część I) Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Zrozumienie opcji UDS Trzeba uzgodnić opcje danych i ustawień uŝytkownika z wymaganiami188 Zatwierdzenie wyników dla uŝytkowników komputerów biurkowych, mobilnych, zmieniających lokalizację oraz będących w podróŝy Podsumowanie rozwiązania Tworzenie, zabezpieczenie, zarządzanie i dostarczanie magazynów danych uŝytkownika po stronie serwera Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie głównego folderu magazynu danych uŝytkownika Dopasowanie fizycznego obszaru nazw do wymagań zarządzania, takich jak przydziały Dostarczanie tworzenia magazynów danych Konfiguracja ekranów plików (file screens) Posumowanie rozwiązania Tworzenie obszarów nazw SMB i DFS dla magazynów danych uŝytkownika Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie obszaru nazw SMB dla magazynów danych i ustawień uŝytkownika Projektowanie logicznego widoku magazynów danych i ustawień uŝytkownika za pomocą obszarów nazw DFS Budowanie obszaru nazw DFS obsługującego tysiące uŝytkowników Zrozumienie wpływu przenoszenia danych i zmian obszarów nazw RozwaŜanie wpływu zmian %username% Automatyzacja i dostarczenie tworzenia magazynów danych uŝytkownika i obszarów nazw DFS Podsumowanie rozwiązania Projektowanie i implementacja przekierowania folderów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Rola przekierowania folderów Konfiguracja zasad przekierowania folderów Konfiguracja celów przekierowania folderu Konfigurowanie ustawień przekierowania folderu Przenieś zawartość [folder] do nowej lokalizacji

7 Obsługa przekierowania dla uŝytkowników systemów Windows XP i Windows Vista Przekierowanie bez Zasady grupy: Ulubione, Obrazy, Muzyka i Wideo. 237 Osiągamy zunifikowane środowisko przekierowanych folderów dla Windows XP i Windows Vista Podsumowanie rozwiązania Konfiguracja plików offline Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Pamięć podręczna Buforowanie Pojęcie synchronizacji Pojęcie trybu offline Wykorzystanie plików trybu offline w strukturze UDS Wprowadzenie plików trybu offline do uŝytku Podsumowanie rozwiązania Projektowanie i implementacja profili mobilnych Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Analiza struktury profilu uŝytkownika Windows Vista Konfiguracja folderów, które nie są mobilne Konfiguracja profili mobilnych Rozpoznanie profili mobilności V2 w Windows Vista Ujednolicenie doświadczeń uŝytkowników Windows XP i Windows Vista Profile mobilne jako FOLKLORE Identyfikacja korzyści z profili mobilnych Zarządzanie folderem Dane aplikacji (AppData\Roaming) Podsumowanie rozwiązania Zarządzanie danymi uŝytkownika, które nie powinny być przechowywane na serwerach Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Określenie typów danych, które mają być zarządzane tylko lokalnie Projektowanie struktury folderów wyłącznie lokalnych danych Implementacja folderów plików tylko lokalnych Sprawienie, Ŝe aplikacje będą mogły zlokalizować przeniesione foldery mediów Przekierowanie folderów mediów traktowanych jako tylko lokalne w Windows XP Sprawienie, aby uŝytkownicy mogli znaleźć przeniesione foldery Komunikowanie się z uŝytkownikami i szkolenie ich w związku z danymi lokalnymi Podsumowanie rozwiązania Zarządzanie danymi uŝytkownika, do których powinien być dostęp lokalny

8 Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Określenie nazwy dla folderu plików lokalnych Opcja 1: Korzystanie z folderu profilu mobilnych Opcja 2: Wykorzystanie plików trybu offline (tylko Windows Vista) Opcja 3: Tworzenie lokalnego folderu z kopią zapasową w magazynie sieciowym Podsumowanie rozwiązania Kopie zapasowe lokalnych magazynów danych w celu uzyskania dostępności, mobilności i odporności Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Definiowanie celów rozwiązania synchronizacyjnego Korzystanie z Robocopy jako narzędzia kopii zapasowej Wykorzystanie Folder_Synch.vbs jako osłony dla Robocopy WdroŜenie Folder_Synch.vbs i Robocopy Określanie, jak i kiedy uruchomić Folder_Synch.vbs dla kaŝdego lokalnego magazynu Ręczne uruchamianie Folder_Synch.vbs UmoŜliwienie uŝytkownikom kliknięcia folderu prawym przyciskiem i zrobienia jego kopii za pomocą polecenia powłoki Porównanie opcji ręcznych dla Folder_Synch.vbs Automatyczne uruchamianie Folder_Synch.vbs Uruchomienie Run Folder_Synch.vbs jako zaplanowanego zadania Uruchomienie Folder_Synch.vbs jako skrypt logowania, wylogowania i uruchamiania oraz zamykania systemu Dziennik i monitorowanie synchronizacji Podsumowanie rozwiązania Projektowanie komponentów UDS, które uzgadniają wymagania i scenariusze z funkcjami i technologiami (część II) Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Rozpoznanie sedna zmian Analiza i klasyfikacja magazynów danych uŝytkownika i samych danych293 Podsumowanie rozwiązania Implementowanie zarządzania dokumentami oraz współpraca za pomocą programu SharePoint Scenariusze, problemy i rozwiązania Tworzenie i konfiguracja biblioteki dokumentów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie witryny Tworzenie biblioteki dokumentów Konfigurowanie ustawień biblioteki dokumentów Konfigurowanie tytułu biblioteki dokumentów Włączanie lub wyłączanie folderów w bibliotece dokumentów

9 Zmiana domyślnego szablonu biblioteki Konfigurowanie zabezpieczeń dla biblioteki dokumentów Podsumowanie rozwiązania Zarządzanie metadanymi dokumentów za pomocą biblioteki i kolumnami witryny Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie kolumny Praca z niestandardowymi kolumnami w klientach Microsoft Office Praca z właściwościami dokumentu w interfejsie SharePoint Modyfikacja lub usuwanie kolumn biblioteki Zmiana kolejności kolumn Zarządzanie kolumnami witryny Tworzenie kolumn witryn UŜycie kolumny witryny na liście lub w bibliotece Modyfikacja i usuwanie kolumn witryn Podsumowanie rozwiązania Implementacja typów zarządzanej zawartości Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie typu zawartości Dodawanie jednego lub więcej typów zawartości do listy lub biblioteki 322 Pojęcie witryny podrzędnej i typy zawartości list Ochrona typu zawartości poprzez nadanie mu cechy tylko do odczytu 324 Nie zmieniamy domyślnych typów zawartości SharePoint Podsumowanie rozwiązania Konfigurowanie wielu szablonów dla biblioteki dokumentów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie centralnej biblioteki dla szablonów Konfigurowanie typu zawartości dla szablonu Konfigurowanie biblioteki do obsługi typów zawartości Podsumowanie rozwiązania Dodawanie, zapisywanie i ładowanie dokumentów do biblioteki dokumentów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie nowego dokumentu przy uŝyciu polecenia Nowy Przekazywanie dokumentów przy uŝyciu poleceń PrzekaŜ Dodawanie dokumentów do bibliotek za pomocą Eksploratora Windows330 Zapisywanie do biblioteki dokumentów z aplikacji zgodnej z SharePoint331 Biblioteka dokumentów z obsługą poczty Podsumowanie rozwiązania Tworzenie skrótów do bibliotek dokumentów dla uŝytkowników Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie

10 Tworzenie miejsca sieciowego (Windows XP) Tworzenie lokalizacji sieciowej (Vista) Podsumowanie rozwiązania Kwarantanna i zarządzanie przekazywaniem do biblioteki dokumentów z wieloma typami zawartości Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Podsumowanie rozwiązania Praca z dokumentami w bibliotece Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Przeglądanie dokumentu w bibliotece dokumentów Edycja dokumentu w bibliotece dokumentów Otwieranie dokumentu za pomocą zainstalowanych klientów Office Podsumowanie rozwiązania Monitorowanie zmian w bibliotekach lub dokumentach za pomocą alertów oraz źródeł RSS Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Subskrypcja alertów dla biblioteki lub dokumentu Monitorowanie aktywności biblioteki przy uŝyciu RSS Podsumowanie rozwiązania Kontrola edycji dokumentów za pomocą wyewidencjonowania Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Wymaganie wyewidencjonowania dokumentu Wyewidencjonowanie dokumentu Praca z wyewidencjonowanym dokumentem Zarządzanie ewidencjonowaniem dokumentu Podsumowanie rozwiązania Implementacja i utrzymywanie historii wersji dokumentu Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Konfigurowanie historii wersji Zarządzanie tworzeniem wersji głównych i pomocniczych Zarządzanie wersjami dokumentów Porównywanie wersji dokumentu Podsumowanie rozwiązania Implementacja zatwierdzania zawartości Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Konfigurowanie zatwierdzania zawartości Wzajemne relacje między zatwierdzaniem zawartości, przechowywaniem wersji i wyewidencjonowaniem Podsumowanie rozwiązania Implementacja trójstanowego przepływu pracy

11 Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Konfigurowanie pola wyboru dla stanu Konfigurowanie trójstanowego przepływu pracy Uruchamianie przepływów pracy i zarządzanie nimi Podsumowanie rozwiązania Organizowanie i zarządzanie dokumentami za pomocą folderów i widoków Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie UŜycie folderów do wyznaczania zakresu zarządzania dokumentami UŜycie widoków do określania zakresu prezentacji i zarządzania dokumentami Podsumowanie rozwiązania Konfigurowanie indeksowania WSS plików PDF Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Wyłączenie wyszukiwania w bibliotece Włączanie indeksowania plików PDF Przypisywanie ikon do nierozpoznanych typów plików Podsumowanie rozwiązania Praca z plikami SharePoint w trybie offline Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Pobieranie kopii pliku Zapewnianie dostępu do plików w trybie offline przy uŝyciu lokalnej pamięci podręcznej UŜycie Outlook 2007 do przełączania bibliotek i list do trybu offline Inne opcje uŝycia bibliotek dokumentów SharePoint w trybie offline Podsumowanie rozwiązania Delegowanie oraz ograniczenia administracyjne w Active Directory Scenariusze, problemy i rozwiązania Poznawanie składników i narzędzi delegacji Active Directory Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Zastosowanie list ACL obiektów Active Directory oraz interfejsów edytora listy ACL Zarządzanie wpisami kontroli dostępu do obiektów Active Directory Przestrzeganie złotych reguł delegowania Zastosowanie uprawnienia za pomocą wygodnego narzędzia: Kreatora delegacji kontroli Zarządzanie prezentacją naszej delegacji Podsumowanie rozwiązania Dostosowywanie Kreatora delegacji kontroli Ogólny opis rozwiązania

12 Wprowadzenie Umiejscowienie i poznanie Delegwiz.inf Dostosowywanie Delegwiz.inf UŜycie superpliku Delegwiz.inf firmy Microsoft Podsumowanie rozwiązania Dostosowywanie uprawnień podanych w interfejsach edytora ACL Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Rozpoznawanie, Ŝe niektóre uprawnienia są ukryte Modify Dssec.dat Zapewnianie widoczności uprawnienia, które delegujemy Podsumowanie rozwiązania Określanie, raportowanie i uniewaŝnianie uprawnień Active Directory384 Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie UŜycie Dsacls do raportowania uprawnień Active Directory UŜycie ACLDiag do raportowania uprawnień Active Directory UŜycie ADFind do raportowania uprawnień Active Directory UŜycie DSRevoke do raportowania uprawnień Active Directory Określanie uprawnień przypisanych do konkretnego uŝytkownika lub grupy Cofanie uprawnień Active Directory za pomocą DSRevoke Cofanie uprawnień Active Directory za pomocą Dsacls Resetowanie uprawnień na wartości domyślne schematu Podsumowanie rozwiązania Przydzielanie i cofanie uprawnień za pomocą Dsacls Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Przestawienie podstawowej składni Dsacls Delegowanie uprawnień do zarządzania obiektami komputera Nadawanie uprawnień do zarządzania innymi typowymi klasami obiektów UŜycie Dsacls do delegowania innych typowych zadań Podsumowanie rozwiązania Definiowanie własnego modelu administracyjnego Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Definiowania wykonywanych zadań Definiowanie odrębnych zakresów dla kaŝdego zadania Łączenie zadań w pakiety w ramach zakresu Określanie reguł dla bieŝącego wykonywania pakietów zadań Podsumowanie rozwiązania Oparte na rolach zarządzanie delegacją Active Directory Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Rozpoznawanie problemów w niezarządzanym modelu delegacji

13 Tworzenie grup zarządzania moŝliwościami do zarządzania delegacjami406 Przypisywanie uprawnień do grup zarządzania moŝliwościami Delegowanie kontroli poprzez dodanie ról do grup zarządzania moŝliwościami Tworzenie szczegółowych grup zarządzania moŝliwościami Raportowanie uprawnień w delegowaniu opartym na rolach Podsumowanie rozwiązania Opracowanie skryptów delegacji Active Directory Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Rozpoznanie potrzeb dla delegacji wykonywanej za pomocą skryptu Delegowanie skryptu za pomocą Dsacls Podsumowanie rozwiązania Delegowanie administracji i obsługi komputerów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Definiowanie zakresów komputerów Tworzenie grup zarządzania moŝliwościami do reprezentowana zakresów administracyjnych Implementowanie delegacji administracji lokalnej Zarządzanie zakresem delegacji Wyjęcie grupy Administratorzy domeny z lokalnej grupy Administratorzy Podsumowanie rozwiązania OpróŜnianie moŝliwie jak największej liczby wbudowanych grup Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Delegowanie kontroli do grup niestandardowych Grupy chronione Nie naleŝy zawracać sobie głowy cofaniem delegacji dla grup wbudowanych Podsumowanie rozwiązania Ulepszanie zarządzania i administracji komputerami Scenariusze, problemy i rozwiązania Implementacja najlepszych praktyk dla zarządzania komputerami w Active Directory Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Ustalenie standardów nazewnictwa dla komputerów Określanie wymagań przyłączania komputera do domeny Projektowanie Active Directory do delegowania zarządzania obiektami komputerów Delegowanie uprawnień do tworzenia komputerów w domenie Tworzenie obiektu komputera w Active Directory Delegowanie uprawnień do przyłączania komputerów przy uŝyciu istniejących obiektów komputerów

14 Przyłączanie komputera do domeny Zapewnienie właściwej nazwy konta po przyłączeniu do domeny Podsumowanie rozwiązania Kontrola dodawania niezarządzanych komputerów do domeny Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Konfigurowanie domyślnego kontenera komputerów Podsumowanie rozwiązania Dostarczanie komputerów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie UŜycie Computer_JoinDomen.hta Dostarczanie kont komputerów za pomocą Computer_JoinDomen.hta 440 Tworzenie konta i przyłączanie go do domeny za pomocą Computer_JoinDomen.hta Aplikacja Computer_JoinDomen.hta Dystrybucja Computer_JoinDomen.hta Podsumowanie rozwiązania Zarządzanie rolami i moŝliwościami komputera Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Automatyzacja zarządzania grupami komputerów biurkowych oraz laptopów Rozmieszczanie oprogramowania z uŝyciem grup komputerów Ustalanie innych ról i moŝliwości komputerów oraz zarządzanie nimi Podsumowanie rozwiązania Resetowanie i ponowne przydzielanie komputerów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Ponowne przyłączenie do domeny bez niszczenia członkostwa komputera w grupach Prawidłowa zamiana komputera poprzez zresetowanie i ponowne nazwanie obiektu komputera Wymienianie komputera poprzez kopiowanie jego członkostwa w grupach oraz atrybutów Podsumowanie rozwiązania Ustalanie relacji między uŝytkownikami i ich komputerami przy uŝyciu wbudowanych właściwości Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Zastosowanie atrybutu managedby do śledzenia przydziału zasobów komputerów do pojedynczych uŝytkowników lub grup UŜycie atrybutu manager do śledzenia przydziału zasobów komputerów do uŝytkowników Podsumowanie rozwiązania

15 6.7. Śledzenie przydziałów komputer-uŝytkownik poprzez rozbudowanie schematu Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Zrozumienie wpływu rozszerzenia schematu Planowanie atrybutu ComputerAssignedTo oraz klasy obiektu ComputerInfo Uzyskanie OID Rejestrowanie przystawki Schemat usług Active Directory Sprawdzamy, czy mamy uprawnienia do zmiany schematu Połączenie z wzorcem schematu Tworzenie atrybutu ComputerAssignedTo Tworzenie klasy obiektu ComputerInfo Powiązanie klasy obiektu ComputerInfo z klasą obiektu Computer Nadajemy atrybutowi ComputerAssignedTo przyjazną nazwę do wyświetlania Pozwolenie na replikację zmian Delegowanie uprawnienia do modyfikacji atrybutu Integracja narzędzia Computer_AssignTo.hta z przystawką UŜytkownicy i komputery Active Directory Dodawanie innych atrybutów do obiektów komputerów Podsumowanie rozwiązania Wprowadzanie samoraportowania informacji o komputerze Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Określenie informacji, które chcemy mieć Decydowanie o miejscu pojawiania się informacji Podawanie informacji o komputerach za pomocą Computer_InfoToDescription.vbs Skrypt Computer_InfoToDescription.vbs Udostępnianie atrybutów raportu w przystawce UŜytkownicy i komputery Active Directory Delegowanie uprawnień do raportowania informacji o komputerze Automatyczne raportowanie informacji o komputerze za pomocą skryptów startowych i logowania lub planowych zadań Przejście do następnego poziomu Podsumowanie rozwiązania Włączanie narzędzi obsługi komputera do przystawki UŜytkownicy i komputery Active Directory Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Dodawanie polecenia Połącz ze zdalnym pulpitem Dodawanie polecenia Otwórz wiersz poleceń Zdalne wykonywanie dowolnego polecenia w systemie UŜycie Remote_Command.hta do tworzenia określonych zadań poleceń dla zdalnej administracji

16 Podsumowanie rozwiązania Rozszerzanie atrybutów uŝytkownika oraz narzędzi zarządzania Scenariusze, problemy i rozwiązania Najlepsze praktyki dla nazw uŝytkowników Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Ustalanie standardów najlepszych praktykdla atrybutów nazw obiektu uŝytkownika Implementacja zarządzalnych nazw logowania uŝytkowników Przygotowanie do dodania drugiego Johna Doe do naszego Active Directory Podsumowanie rozwiązania Zastosowanie zapisanych zapytań do administrowania obiektami Active Directory Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie niestandardowej konsoli, która pokazuje uŝytkowników domeny Kontrolowanie zakresu zapisanej kwerendy Budowanie zapisanych kwerend skierowanych do określonych obiektów498 Składnia kwerendy LDAP Określenie niektórych przydatnych kwerend LDAP Przenoszenie zapisanych kwerend pomiędzy konsolami i administratorami Wykorzystanie zapisanych kwerend dla większości typów administrowania Podsumowanie rozwiązania Tworzenie konsol MMC dla administratorów niŝszego poziomu Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie konsoli z zapisanymi kwerendami Tworzenie bloku zadań dla kaŝdej delegowanej moŝliwości Dodawanie wydajnych narzędzi i skryptów do bloków zadań Dodawanie procedur i dokumentacji do konsoli Tworzenie administracyjnej strony głównej w konsoli Dodawanie kaŝdego bloku zadań do ulubionych w konsoli MMC Tworzenie zadań nawigacji Zapisywanie konsoli w trybie uŝytkownika Blokowanie widoku konsoli Dystrybucja konsoli Podsumowanie rozwiązania Rozszerzanie atrybutów obiektów uŝytkowników Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Wykorzystanie nieuŝywanych i nieudostępnianych atrybutów obiektów uŝytkowników

17 Rozszerzenie schematu za pomocą niestandardowych atrybutów i klas obiektów Tworzenie atrybutu podającego komputer, na którym uŝytkownik jest zalogowany Tworzenie atrybutu, który obsługuje Ŝądania oprogramowania przez uŝytkowników Podsumowanie rozwiązania Tworzenie narzędzi administracyjnych do zarządzania nieuŝywanymi atrybutami Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Wyświetlanie i edycja wartości nieudostępnianego atrybutu UŜycie skryptu Object_Attribute.vbs do wyświetlania lub edycji dowolnego atrybutu jednowartościowego UŜycie Object_Attribute.hta do przeglądania lub edycji atrybutów jedno- lub wielowartościowych Podsumowanie rozwiązania Przenoszenie uŝytkowników i innych obiektów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Uprawnienia wymagane do przenoszenia obiektu w Active Directory Analiza naraŝenia na odmowę usług OstroŜne ograniczenie delegacji do przenoszenia (usuwania) obiektów529 Delegowanie bardzo wraŝliwych zadań, takich jak usuwanie jako administracyjnych danych uwierzytelniania trzeciego poziomu Pośredniczenie w zadaniu przenoszenia obiektów Podsumowanie rozwiązania Dostarczenie tworzenia uŝytkowników Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Sprawdzanie skryptu dostarczającego uŝytkowników Tworzenie graficznych narzędzi dostarczania Podsumowanie rozwiązania Nowy obraz administracji grupami i członkostwa Scenariusze, problemy i rozwiązania Najlepsze praktyki tworzenia grupy obiektów Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Tworzenie grup, które dokumentują swój cel Ochrona grup przed przypadkowym usunięciem Wybór typu grupy: zabezpieczenia lub dystrybucja Uwzględnienie zakresu grupy: globalna, lokalna domeny i uniwersalna543 Podsumowanie rozwiązania Delegowanie zarządzania członkostwem w grupach Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie

18 Sprawdzanie atrybutów member i memberof Delegowanie uprawnień do zapisywania atrybutu member Podsumowanie rozwiązania Tworzenie grup subskrypcji Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Badanie scenariuszy pasujących do uŝycia grup subskrypcji Delegowanie zatwierdzanego wpisu Dodawanie/usuwanie się jako członka Dostarczanie narzędzi do subskrypcji i jej anulowania Podsumowanie rozwiązania Tworzenie HTA dla grup subskrypcji Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie UŜycie Group_Subscription.hta Aplikacja Group_Subscription.hta Pobieranie lekcji o znaczeniu standardów grup Podsumowanie rozwiązania Tworzenie grup cieni Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Grupy cieni oraz szczegółowe zasady haseł i blokady kont Elementy struktury grup cieni Definiowanie zapytania o członkostwo w grupie Definiowanie podstawowych zakresów kwerendy Rozwijanie skryptu do zarządzania atrybutem członka grupy na podstawie kwerendy, przy minimalizacji wpływu na replikację Wykonywanie skryptu w regularnych odstępach czasu Wyzwalanie skryptu na podstawie zmian w OU Podsumowanie rozwiązania Zapewnienie przyjaznych narzędzi do zarządzania grupą Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Wyliczanie atrybutów memberof i member Raportowanie bezpośredniego, pośredniego i podstawowego członkostwa w grupach Wyliczenie członkostwa uŝytkownika według typu grupy Wyświetlenie wszystkich członków grupy Dodanie lub usunięcie członków grupy za pomocą Group_ChangeMember.hta UmoŜliwienie uŝytkownikom kontroli nad grupami, którymi zarządzają 573 Określenie uwag i kolejne kroki dla narzędzi zarządzania grupą Podsumowanie zadania Administracyjne zadania pośredniczące do wymuszania reguł i zapisów dziennika Ogólny opis rozwiązania

19 Wprowadzenie Istota pośredniczenia Analiza komponentów struktury pośredniczącej Co moŝna zrobić dzięki pośrednictwu Delegowanie zarządzania grupami do uŝytkowników z podwyŝszonym zaufaniem i zabezpieczeniami Poprawianie rozmieszczania i zarządzania aplikacjami i konfiguracją Scenariusze, problemy i rozwiązanie Zapewnienie punktów dystrybucji oprogramowania Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Usprawnienie obszaru nazw folderu oprogramowania Zarządzanie dostępem do folderów dystrybucji oprogramowania Udział folderu Oprogramowanie i oddzielenie go od lokalizacji za pomocą obszaru nazw DFS Replikowanie folderów dystrybucji oprogramowania na zdalnych lokalizacjach i biurach oddziałów Utworzenie miejsca przechowywania własnych narzędzi i skryptów Podsumowanie rozwiązania Nowe podejście do pakowania oprogramowania Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Określenie sposobu automatyzacji instalowania aplikacji Rozpoznanie kodów powodzenia zwracanego przez instalację aplikacji601 Wykorzystanie Software_Setup.vbs do instalacji większości aplikacji. 601 Oddzielenie konfiguracji od instalacji aplikacji Instalowanie bieŝącej wersji aplikacji Podsumowanie rozwiązania Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą Zasad grupy Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Przygotowanie aplikacji do rozmieszczenia za pomocą GPSI Konfigurowanie obiektu GPO do rozmieszczenia aplikacji Określanie zakresu rozmieszczenia aplikacji za pomocą grup aplikacji 608 Filtrowanie obiektu GPO rozmieszczania oprogramowania za pomocą grupy aplikacji Dołączenie GPO tak wysoko jak to konieczne do obsługi jego zakresu 610 Kiedy uŝywać narzędzia GPSI Narzędzie GPSI a Microsoft Office Przeniesienie na następny poziom Podsumowanie rozwiązania Rozmieszczanie plików i konfiguracji za pomocą preferencji Zasad grupy Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie

20 Rozmieszczanie plików za pomocą preferencji plików zasad grupy Wypychanie zmian rejestru za pomocą preferencji rejestru Podsumowanie rozwiązania Infrastruktura zarządzania oprogramowaniem Zrób to sam Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Rozpoznanie wyzwań rozmieszczania aplikacji takich jak Microsoft Office Przygotowanie folderu dystrybucji oprogramowania dla Microsoft Office Tworzenie pliku dostosowania instalacji Uruchamianie automatycznej instalacji pakietu Office Rozpoznanie wymagań struktury zarządzania oprogramowaniem zrób to sam Dostosowanie Software_Deploy.vbs do rozmieszczania aplikacji Zarządzanie zmianą za pomocą członkostwa grupy Dajemy uŝytkownikom kontrolę nad koordynacją instalacji w czasie Podsumowanie rozwiązania Automatyzacja akcji za pomocą WyslijKlawisze (SendKeys) Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie UŜycie SendKeys do automatyzacji sekwencji działań Zrozumienie i dostosowanie skryptu Config_QuickLaunch_Toggle.vbs636 Ustawienie domyślnego widoku folderu jako Szczegóły dla wszystkich folderów Automatyzacja za pomocą AutoIt Podsumowanie rozwiązania Implementacja zmian, konfiguracji i zasad Scenariusze, problemy i rozwiązania Tworzenie cyklu sterowania zmianą Ogólny opis rozwiązania Wprowadzenie Rozpoznanie potrzeby zmiany PrzełoŜenie zmiany na ustawienia Zasad grupy Testowanie zmiany w środowisku laboratoryjnym Zapoznanie uŝytkowników ze zmianą Testowanie zmiany w środowisku eksploatacyjnym Migracja uŝytkowników i komputerów w środowisku eksploatacyjnym do obszaru objętego zakresem zmiany Implementacja większej liczby obiektów GPO z mniejszą liczbą ustawień643 Ustalenie konwencji nazywania obiektów GPO Nowy obiekt GPO nie moŝe być stosowany podczas konfiguracji jego ustawień Tworzenie kopii zapasowej GPO przed i po jego zmianie Dokumentowanie ustawień i obiektu GPO OstroŜne wdraŝanie zakresu obiektu GPO

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Zasady grupowe. Zasady grupowe. file://c:\users\kg.kg\documents\laboratoria\materiały\win2k3gp\rozdział 22 - Re...

Zasady grupowe. Zasady grupowe. file://c:\users\kg.kg\documents\laboratoria\materiały\win2k3gp\rozdział 22 - Re... Strona 1 z 41 ROZDZIAŁ 22 Zasady grupowe Zasady grupowe stanowią jedną z ważniejszych technologii Zarządzania adaptacją i konfiguracją, oferowanych w systemie operacyjnym Microsoft Windows 2000. Administratorzy

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

SMALL OFFICE SECURITY

SMALL OFFICE SECURITY SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik szybkiego uruchamiania Small Office Security Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Koszt Twojej licencji

Koszt Twojej licencji INSTRUKCJA ADMINISTRATORA SYSTEMU Koszt Twojej licencji Dostarczony nośnik instalacyjny zawiera zarówno polską jak i angielską wersję produktu. z wersji demonstracyjnej dla pięciu komputerów, jest równieŝ

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo