Zobacz, co kryją w sobie liczby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zobacz, co kryją w sobie liczby"

Transkrypt

1 Zobacz, co kryją w sobie liczby

2

3 Elastyczne i efektywne narzędzia do analizy kondycji przedsiębiorstwa Budżetowanie Tworzenie dokładniejszych budżetów znacznie mniejszym nakładem pracy. Rozumienie czynników napędzających rentowność. Sporządzanie budżetów odgórnie, oddolnie lub z wykorzystaniem obu metod. Możliwość zapisania każdej iteracji. Analiza i przeglądanie poprzednich wersji w bezproblemowy sposób. Dodawanie komentarzy i informacji uzupełniających do budżetów we współpracy z innymi użytkownikami. Formułowanie prognoz z uwzględnieniem danych historycznych i założeń pozwalające na modelowanie i ocenę nieograniczonej liczby scenariuszy. Zarządzanie gotowymi scenariuszami oraz zabezpieczanie i analizowanie scenariuszy przy pomocy wbudowanych narzędzi Prophix pozwalających na automatyczne porównanie rozbieżności danych zabudżetowanych i rzeczywistych. Pulpity nawigacyjne Pulpity nawigacyjne i karty wyników opracowane przez Prophix z myślą o potrzebach kadry kierowniczej umożliwiają upoważnionym członkom zespołu wyświetlanie precyzyjnych informacji niezbędnych do zrozumienia rzeczywistej kondycji finansowej organizacji. Użytkownik ma szansę: dowiedzieć się, jak wyglądała dotychczasowa sytuacja przeanalizować, co należałoby zmienić, aby osiągnąć wyznaczony cel. zidentyfikować problemy, sprawdzić wartości nietypowe i opracować plan działania umożliwiający realizację celów firmy, tworzenie precyzyjnych planów sprzedażowych gotowych do realizacji. Automatyczne uwzględnianie ostatecznych wyników sprzedażowych w miesięcznych prognozach i zaplanowanych scenariuszach. Planowanie finansowe i operacyjne Tworzenie planów wydatków dotyczących środków trwałych, personelu i działalności operacyjnej przy użyciu szerokiej gamy wbudowanych kalkulatorów i atrybutów. Komunikowanie celów i automatyczne uwzględnianie założeń wysokiego szczebla we własnych budżetach. Ocenianie, analizowanie i potwierdzanie zasadności własnych planów strategicznych na tle wyników. Prophix współpracuje bezproblemowo z systemami obsługującymi księgę główną (FK), systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz systemami analityki biznesowej (BI) u klienta, umożliwiając błyskawiczną analizę szczegółów transakcji. Prophix umożliwia planowanie działań operacyjnych, a także śledzenie parametrów niefinansowych dla każdej branży, produktu, klienta lub usługi. Sporządzanie planów na dowolnym poziomie i dla każdego czynnika biznesowego, w tym dotyczących zapasów, kosztów własnych sprzedaży i przychodów, lub też na poziomie klienta, produktu lub programu. Sprawozdawczość Niski koszt posiadania Pulpity nawigacyjne Funkcjonalność z najwyższej półki Analiza Zarządzanie wydajnością firmy Konsolidacja danych finansowych Budżetowanie Planowanie operacyjne Prognozowanie Szczegółowe planowanie Szybkie wdrożenie Wzmocnienie organizacji Lepszy wgląd 1

4 Zobacz przyszłość swojej firmy i dostosuj się Sprawozdawczość Prophix pomaga w podejmowaniu jeszcze bardziej trafnych decyzji dzięki udostępnieniu upoważnionym użytkownikom dokładnych danych w najdogodniejszej formie. Prophix również oferuje szeroki wachlarz standardowych szablonów raportów finansowych i interdyscyplinarnych. Oraz łatwe przeglądanie informacji uzupełniających. Każdy użytkownik Prophixa ma możliwość szybkiego sporządzania zindywidualizowanych raportów i eksport do jednego z licznych dostępnych formatów, w tym do plików Excel i PDF. Konsolidacja Prophix umożliwia sprawne i przejrzyste konsolidowanie danych we współpracy z innymi użytkownikami. Program obsługuje cały szereg poziomów głównych i podpoziomów. Dane poddawane są bieżącej walidacji i krzyżowej weryfikacji. Kursy wymiany walut na koniec okresu, średnie i historyczne importują się automatycznie. Użytkownicy mogą tworzyć, rozplanowywać, projektować i wykonywać własne reguły za pomocą interfejsu typu wskaż i kliknij. W systemie następuje zgodność z przepisami Ustawy Sarbanes-Oxley oraz standardami GAAP i MSSF. Udało nam się znaleźć elastyczną aplikację do zarządzania wydajnością, która zwiększa nie tylko efektywność pracy, ale również przejrzystość procesów, dzięki czemu możemy podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Użytkownicy mogą również śledzić i analizować dane zagregowane z obsługą wyłączeń konsolidacyjnych. Można również dodawać nowe hierarchie sprawozdawcze, podmioty, waluty, pozycje wpisów do dziennika, powtarzające się korekty lub procesy konsolidacyjne bez konieczności wsparcia IT. Analiza Dla Prophix przetwarzanie danych liczbowych to drobnostka. Dzięki oprogramowaniu użytkownik otrzymuje narzędzia niezbędne do biznesowego rozwoju: automatyczną analizę zmienności, graficzną analizę trendów, czy kompletny i przekrojowy obraz danych. Manipulowanie parametrami finansowymi i niefinansowymi na zasadzie przeciągnij i upuść bez narażania na ryzyko integralności i bezpieczeństwa danych, co jest niemal niemożliwe w przypadku pracy z większością innych systemów. Połączono analizy makro wysokiego szczebla ze szczegółową analizą na poziomie grup funkcjonalnych. Prophix Mobile Dostępne w App Store Praca możliwa w trybie online lub offline. Użytkownik otrzymuje dostęp do danych aktualizowanych na bieżąco z każdego miejsca Prophix Mobile pozwala eliminować przestoje. Analizowanie danych liczbowych i możliwość reakcji w Prophix następuje dzięki informacjom finansowym i wskaźnikom efektywności dostępnym na wyciągnięcie ręki. Bezpieczne raporty generowane na żądanie zapewniają personalizację procesu zaktualizowane dane można wygodnie przeglądać w interfejsie ipada. Użytkownik może wszystko zapisywwać, współdzielić lub drukować w miarę istniejących potrzeb. Aplikację Prophix Mobile stworzono specjalnie na urządzenia ipad: obsługa opiera się na gestach i interakcjach dotykowych, takich jak szybkie przesuwanie przeglądarka internetowa nie jest konieczna! Denise Feece Dyrektor ds. Rachunkowości Operacyjnej i Planowania Korporacyjnego, Coleman Cable, Inc. 2

5 Menedżer Planowania Szczegółowego Menedżer Planowania Szczegółowego czyli Detailed Planning Manager (DPM) łączy w sobie najlepsze cechy technologii relacyjnej i technologii OLAP. Menedżer to specjalnie zaprojektowane i ujednolicone narzędzie do planowania w szerokim spektrum potrzeb przedsiębiorstwa: od planowania zasobów ludzkich i nakładów inwestycyjnych, po planowanie wynagrodzenia personelu sprzedażowego uzależnionego od wyników. DPM pracuje w oparciu o potężny silnik obliczeniowy, usprawniający realizację procesów, które wcześniej obsługiwano ręcznie. Dzięki niemu użytkownicy mogą zapisać parametry jakościowe (takie jak np. nazwy stanowisk, pakiety świadczeń pozapłacowych, czy rodzaje pojazdów służbowych) oraz parametry ilościowe (np. wysokość stawek za godzinę, płace zasadnicze lub poziom zużycia paliwa), a następnie wykorzystać posiadane zmienne na potrzeby kalkulacji i modelowania złożonych problemów biznesowych. Oto zalety ujednoliconej aplikacji Jako aplikacja zintegrowana, DPM pomaga użytkownikom końcowym tworzyć strategie rozpisane na indywidualne pozycje na potrzeby rozwoju projektów oraz śledzenia danych na temat środków trwałych i personelu. W ramach istniejących środowisk użytkownicy mogą importować do systemu szczegółowe informacje, a następnie dokonywać powiązania takich informacji z konkretnymi kontami. Dzięki takiej funkcjonalności ekosystem aplikacji jest bardziej bezpieczny, a jego utrzymanie mniej procesochłonne. Innymi słowy, klienci dysponują bardziej wiarygodnymi danymi, które mogą następnie przełożyć na praktyczne działania, zaś samo uzyskanie informacji wyjściowych na podstawie posiadanych danych trwa krócej. Koszt rozwiązania naprawdę nas zaintrygował. Cena oprogramowania Prophix była bardzo konkurencyjna, a sam produkt spełniał nasze wymagania, w tym dotyczące możliwości automatycznego importu danych, formatowania raportów według indywidualnych potrzeb, dystrybucji raportów drogą ową, czy też eksplorowania danych źródłowych z naszego starego systemu opartego o serwer AS/400. Firma Prophix zaoferowała nam najwięcej korzyści w ramach rozwiązania typu wszystko w jednym z możliwością rozszerzenia zakresu zastosowania w przyszłości. 3 Joe Spyhalski Menedżer ds. Kosztowo-Budżetowych, EJ USA

6 Automatyzacja źródłem korzyści biznesowych Prophix automatycznie konsoliduje wszystkie istotne dane, zapewniając organizacji jedno źródło informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej. Nasze rozwiązanie eliminuje powtarzalność zadań, przyczynia się do zmniejszenia kosztów i pozwala wygospodarować dodatkowy czas na planowanie i analizy. Planowanie przyszłości z maksymalną dokładnością DPM pozwala użytkownikom sporządzać plany i raporty na poziomie ksiąg pomocniczych (np. w podziale na pracowników, przedstawicieli handlowych, środki trwałe, inwestycje, projekty lub polisy ubezpieczeniowe). Biorąc pod uwagę, że systemy obsługujące księgę główną (FK) i systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nie pozwalają na planowanie na takim szczeblu, DPM stanowi nieocenioną pomoc dla działu finansowego. Oprogramowanie daje możliwość przechodzenia pomiędzy szczegółowymi danymi na poziomie ksiąg pomocniczych a zbiorczymi raportami finansowymi, co pozwala ocenić skutki podejmowanych decyzji. Można na przykład zaobserwować, jak dodanie nowej pozycji środków trwałych wpłynie na przepływy pieniężne i bilans firmy. Dla organizacji opracowywanie budżetów i planowanie w oparciu o szczegółowe informacje to oszczędność czasu i pieniędzy. Przepływ pracy Są pracownicy, którzy uważają, że prośby od działu finansów tylko odrywają ich od własnej pracy. Z drugiej strony skarżą się, że dział finansów narzuca im nierealistyczne cele. Prophix rozwiązuje oba te problemy. Nikt nie prosi o dane, które może uzyskać automatycznie. Silnik obsługujący przepływ pracy (Workflow), który stanowi część naszego rozwiązania automatyzuje proces komunikacji i maksymalizuje efektywność, umożliwiając użytkownikom przypisywanie poszczególnych zadań i ustalanie wspólnych terminów realizacji. Ponadto aplikacja dokumentuje aktywność każdego uczestnika w procesie, zapisując wszelkie uwagi i wątpliwości zgłaszane przez poszczególne osoby. Prophix umożliwia współpracę z prawdziwego zdarzenia: wszyscy zmierzają w tym samym kierunku, przyczyniając się do finansowego sukcesu organizacji. Menedżer Przepływu Pracy to: Uproszczenie współpracy dzięki śledzeniu informacji, w miarę, jak przepływają one przez struktury organizacji. Umożliwienie uczestnictwa w procesie użytkownikom z każdego działu. Łatwe identyfikowanie i usuwanie wąskich gardeł. Generowanie owych alertów w ramach całego procesu. Skrócenie ogólnego czasu trwania poszczególnych cykli. Zapewnienie lepszego rozliczania z zadań, większego poczucia odpowiedzialności oraz ściślejszej kontroli.

7 Automatyzacja procesów Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przeliczanie kursów walutowych, dystrybucja raportów, czy procesy budżetowe to eliminacja błędów oraz oszczędność cennego czasu firmy. Automatyzacja procesów Nasze narzędzie InfoFlex, zgłoszone już do objęcia ochroną patentową, pozwala użytkownikom na przeprowadzanie wielkoskalowych kalkulacji bez konieczności używania skomplikowanego języka skryptowego. Tworzenie pierwszej wersji planu poprzez skopiowanie historycznych danych na temat wydatków i ich skorygowanie w górę o wskaźnik inflacji. Następuje łatwa alokacja kosztów do działań, produktów i/lub klientów. Użytkownik może wykonywać analizy rentowności wraz z szybką korektą danych na potrzeby analizy wielu scenariuszy. Dystrybucja dokumentów Współpraca jest nieodzowna, ale część informacji to informacje wrażliwe lub poufne. Reguły dostępu dla poszczególnych członków zespołu można szybko i łatwo ustawić dzięki menu rozwijanym. Prophix obejmuje zintegrowane zabezpieczenia, aktywne we wszystkich modułach, na wszystkich ekranach i w każdym raporcie. Jeżeli dany pracownik nie ma prawa wglądu do określonych informacji w konkretnym raporcie, nie ma możliwości, aby przypadkowo je zobaczył. Szablony wprowadzania danych są dostępne dla wszystkich, jednak uniemożliwiają podgląd informacji poufnych wprowadzonych przez innych pracowników. Monitorowanie wydajności to: Karty wyników i pulpity nawigacyjne pozwalają na monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w postaci graficznej. Szybkie identyfikowanie problemów, poszukiwanie wyjaśnień oraz eksplorowanie danych w celu analizy. Wdrożenie rozwiązań i powrót na właściwy kurs. 5

8 Kreator harmonogramów Proste menu rozwijane pozwalające automatycznie tworzyć harmonogramy realizacji zadań. Menedżer Modelu Biznesowego Prophix automatyzuje nie tylko codzienne operacje, ale również wdrożenia w skali makro. Przy pracy z innymi systemami, stworzenie modelu biznesowego może potrwać dni, a nawet tygodnie, zaś w niektórych przypadkach może wymagać zlecenia usług kosztownemu konsultantowi zewnętrznemu. Przy użyciu Menedżera Modelu Biznesowego Prophix oraz intuicyjnych kreatorów, użytkownicy mogą zaimportować, zmodyfikować i stworzyć model biznesowy w ciągu kilku godzin, a nawet minut. Kreator importu Systemy obsługi przedsiębiorstw kosztujące miliony dolarów mają rzekomo eliminować silosy informacyjne, jednak korzystanie z tego rodzaju złożonych, a nierzadko niewydolnych aplikacji nie jest konieczne. Prophix jest w stanie dostarczyć użytkownikowi komplet dokładnych, aktualnych i istotnych danych z innych systemów. Co najlepsze, integracja z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), czy systemami obsługującymi księgę główną (FK) nie wymaga zaangażowania IT. Wystarczy skorzystać z intuicyjnego, graficznego kreatora importu, a następnie przy pomocy kreatora harmonogramów zaplanować pobieranie aktualnych danych w miarę istniejących potrzeb. Teraz stworzenie jednego źródła informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej firmy jest proste i ekonomiczne. Kreator harmonogramów Każde zadanie można zaplanować automatycznie, bez udziału IT, korzystając z Menedżera Procesów. Korzystając z menu rozwijanych można zautomatyzować proces sprawozdawczy, publikację na platformie SharePoint oraz dystrybucję raportów do uprawnionych użytkowników w cyklu dziennym, tygodniowym, dwutygodniowym, miesięcznym lub rocznym. Prophix Extensions na potrzeby współpracy z Microsoft SharePoint Prophix umożliwia szybką i łatwą integrację z Microsoft SharePoint i innymi systemami wykorzystywanymi w codziennej pracy, pełniąc funkcję pojedynczego źródła ścisłych i aktualnych danych finansowych. Prophix Extensions integruje różne funkcjonalności: publikowanie raportów, wprowadzanie danych budżetowych oraz współpracę w ramach przepływu procesów. Prophix to możliwość uzupełnienia inwestycji w platformę SharePoint o dodatkowe zasoby. Dzięki scentralizowanemu rozwiązaniu Prophix mogę udostępniać dane korzystając z uprawnień zabezpieczeń zamiast przesyłać em czterdzieści różnych plików dotyczących budżetu i odbierać czterdzieści wiadomości zwrotnych. Ron Martin Dyrektor ds. Budżetowania i Sprawozdawczości Finansowej Feeding America

9 Rozszerzenia Prophix na potrzeby współpracy z Microsoft SharePoint Proste pakiety do tworzenia budżetów mogą przydać się małym firmom. Firmy te często dysponują rozbudowanymi działami IT, które zapewniają wsparcie techniczne dla złożonej i rzadko wykorzystywanej funkcjonalności CPM. Wszystkim pozostałym firmom Prophix oferuje świetne rozwiązanie klasy CPM o najkorzystniejszym stosunku wartości do ceny, praktycznie niewymagające kosztownego wsparcia IT. Funkcjonalność z najwyższej półki Prophix obejmuje znakomite i zaawansowane funkcje, które znaleźć można zwykle w ofercie systemów przynajmniej dwukrotnie droższych. Zaawansowane funkcje planowania przychodów obejmują: integrację z bazami danych sprzedażowych i marketingowych, sprawozdawczość oraz analizę marży w podziale na klientów, produkty i kanały sprzedaży, skonsolidowaną sprawozdawczość marży brutto i przychodów ze sprzedaży w dolarach i w ujęciu jednostkowym, automatyczną integrację planów sprzedażowych ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz kompletną ścieżkę audytu pomagającą zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi. Zaawansowane funkcje obsługi wielu walut obejmują możliwość stosowania kursów na koniec okresu, średnich i historycznych, a także możliwość uzgodnienia rozbieżności wynikających z korekt walutowych, które mają wpływ na rachunek zysków i strat oraz bilans sporządzany zgodnie ze standardami GAAP czy MSSF. Dziesiątki funkcjonalnych narzędzi umożliwiają dogłębną analizę danych z różnej perspektywy. Unikalne narzędzie Prophix Delta Analysis, zgłoszone już do objęcia patentem, pozwala automatycznie generować plany z zadanymi parametrami zmienności. Przypisuje dane do wybranych przedziałów czasowych, jednostek organizacyjnych i regionów. Daje możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz trendów, analiz typu what-if, czy porównań rok do roku. Tempo, z jakim nasze dane pobierają się z księgi głównej do Prophix naprawdę robi wrażenie. Kiedy dane znajdują się w aplikacji przyjaznej dla użytkownika, proces sprawozdawczy przebiega dużo sprawniej a tego nam wcześniej brakowało. Kristy Chapman Menedżer ds. Planowania i Sprawozdawczości Finansowej AAA Western and Central New York

10 System zapewniający obsługę wielu użytkowników za rozsądną cenę Aby zmaksymalizować wartość wkładu poszczególnych pracowników, konieczne jest wykorzystanie mocnych stron rozwiązania CPM, tj. możliwości wzajemnego przekazywania wiedzy merytorycznej oraz wyciągania wniosków z analizy. Prophix obejmuje zaawansowane funkcje współpracy, które znaleźć można zwykle w ofercie droższych systemów, a także: Automatyczne zarządzanie przepływem pracy, zabezpieczanie danych i dystrybucja raportów. Planowanie zasobów kadrowych. Zarządzanie wynagrodzeniami. Możliwość uprzedzenia pracowników o sytuacji, gdy rzeczywiste przychody różnią się od założeń. Szansa dla pracowników, aby zapoznali się z potencjalnymi zmianami. Konsolidacja zmian. Możliwość analizy i omówienia ogólnego wpływu zmian w momencie, gdy oficjalny plan został już domknięty. Unikanie nieprzyjemnych niespodzianek, co przekłada się na radykalny wzrost poparcia dla zmian. Prophix pozwala zarządzać wydajnością firmy na bieżąco i przy współpracy wszystkich zainteresowanych. Błyskawiczne wdrożenie Oprogramowanie Prophix można błyskawicznie wdrożyć, bowiem nasil klienci nie potrzebują wsparcia IT. Funkcje systemu, takie jak integracja danych, modelowanie biznesowe, czy projektowanie raportów można kontrolować przy pomocy prostych menu rozwijanych. Użytkownicy szybko nabywają biegłości w obsłudze dzięki interfejsowi przypominającemu arkusze kalkulacyjne, który uznawany jest za intuicyjny i przyjazny. Niski koszt posiadania Zakup Prophix to mniejsze wydatki. Oprogramowanie jest łatwe w konfiguracji, administrowaniu i użytkowaniu. Możliwość wykonywania skomplikowanych czynności bez pomocy IT, w tym np. modyfikowania planu kont, czy integracji danych z innych systemów, czyni z Prophix rozwiązanie efektywne kosztowo w kategoriach wdrożenia i eksploatacji. Zakup Prophix oznacza dla klientów olbrzymią oszczędność czasu i środków bez konieczności rezygnacji z pełnego spektrum funkcjonalności CPM. Decyzja o zakupie była w sumie bardzo prosta. Firma Prophix skutecznie przekonała nas, że ich oferta wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. Ponadto wszystkim członkom zespołu decyzyjnego przekazano cały szereg fachowych informacji biznesowych i technicznych. Phil Guerin Wiceprezes ds. Rachunkowości Korporacyjnej Tidan Group of Companies 8

11 9 Korzyści biznesowe Prophix jest nieocenionym wsparciem dla specjalistów w dziedzinie finansów, automatyzuje wykonywanie rutynowych zadań oraz stanowi niezwykle wartościowe narzędzie na wszystkich szczeblach finansowych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, które zdecydowały się na zakup rozwiązania. Użytkownicy mają do dyspozycji szeroki wachlarz korzyści: Koniec frustracji związanej z pracą z arkuszami kalkulacyjnymi Praca z arkuszami kalkulacyjnymi wiąże się z mnóstwem problemów: łatwo o błędy, dane są niespójne, tworzenie skomplikowanych formuł to strata czasu, zarządzanie przepływem pracy dla wielu użytkowników jest uciążliwe i nieefektywne, tworzenie zestawień i konsolidowanie danych to prawdziwy koszmar, przeprowadzenie zaawansowanej analizy jest praktycznie niemożliwe. Prophix eliminuje wszystkie te problemy. Usprawnienie współpracy z osobami spoza działu finansów Prophix umożliwia bezpieczne przekazywanie danych finansowych wszystkim zainteresowanym. Upoważnieni użytkownicy mogą interaktywnie pracować z raportami za pomocą prostego interfejsu typu przeciągnij i upuść, m.in. przeprowadzać dogłębną analizę danych z różnej perspektywy, czy eksplorować dane w górę i w dół. W trakcie sesji planowania i sporządzania budżetów Prophix dokumentuje aktywność wszystkich użytkowników podłączonych do sieci i pracujących zdalnie oraz zapisuje ich komentarze. Narzędzia obsługujące przepływ pracy i automatyzację procesów maksymalizują efektywność i pozwalają zaoszczędzić czas wszystkim zaangażowanym osobom. Obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie tempa realizacji procesów finansowych Oprogramowanie Prophix jest łatwe we wdrożeniu i eksploatacji. W gruncie rzeczy tak łatwe, że ogranicza zapotrzebowanie na kosztowne wsparcie IT. Praca przebiega znacznie szybciej, a cykle planowania, budżetowania i sprawozdawczości trwają krócej. Jedno źródło informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej firmy Menu rozwijane umożliwiają zintegrowanie Prophix z innymi systemami obsługującymi księgę główną (FK), systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz systemami analityki biznesowej (BI), a także automatyczne zaplanowanie pobierania danych. Teraz stworzenie jednego źródła informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej firmy bez konieczności angażowania konsultantów IT i korzystania z kosztownych systemów jest proste. Dokładne i aktualne dane finansowe zawsze na wyciągnięcie ręki podobnie jak narzędzia potrzebne do analizy informacji istotnych z punktu widzenia firmy. Nasza firma jest zbyt duża na pakiety oprogramowania do obsługi małych budżetów i nie dość duża na pakiety do obsługi większych budżetów. Te mniejsze nie spełniały naszych wymagań... zaś te większe były zbyt skomplikowane i kłopotliwe we wdrożeniu. Firma Prophix zaoferowała nam produkt idealny z punktu widzenia zarówno łatwości obsługi, jak i ceny. Jason Webster Menedżer ds. Budżetów, American HomePatient, Inc.

12 Tworzenie benchmarków strategicznych Stara maksyma zarządzania mówi: Nie da się zarządzać tym, czego nie zmierzono. Prophix umożliwia tworzenie mierzalnych celów na potrzeby wszystkich planów strategicznych, trafniejsze prognozowanie, szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Prophix umożliwia bieżące planowanie z prawdziwego zdarzenia: opracowywanie strategii, wyznaczanie celów, pomiar wyników, analizę zmienności, korektę strategii, dostosowywanie planów i przeformułowywanie prognoz. Efektywne narzędzia automatyzacji oraz łatwe w obsłudze kreatory prowadzą użytkownika na każdym etapie procesu, maksymalizując produktywność. Lepiej opracowane strategie, udoskonalona realizacja Filozoficznie rzecz ujmując, prowadzenie działalności to proces dwuetapowy: Etap pierwszy: zastanowienie się, co należy zrobić. Etap drugi: realizacja. Prophix umożliwia osobom zarządzającym i szeregowym członkom zespołu bezpieczne planowanie i analizowanie wszystkich danych finansowych oraz zarządzanie nimi. Graficzne karty wyników i pulpity nawigacyjne umożliwiają monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym. Branża to potwierdza Analitycy i inne podmioty wyrażają swoje uznanie dla efektywności, łatwości obsługi i niskiego kosztu posiadania, jakie oferuje Prophix. W roku 2013 firma Prophix uplasowała się na 420 miejscu rankingu Deloitte najszybciej rozwijających się spółek w Ameryce Północnej: Technology Fast 500. Ranking Technology Fast 500 przygotowywany przez Deloitte & Touche LLP uwzględnia najszybciej rozwijające się spółki z branży technologicznej, medialnej i telekomunikacyjnej oraz z sektora nauk przyrodniczych i czystych technologii zarówno publiczne, jak i prywatne, działające w Ameryce Północnej. Firma Prophix zdobywcą brązowej statuetki Stevie International Business Award za rok Firma Prophix została również nagrodzona brązową statuetką Stevie Award w kategorii Dział obsługi klienta roku wśród spółek zajmujących się produkcją sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz świadczących usługi informatyczne w ramach 10 edycji dorocznych International Business Awards. International Business Awards to prestiżowe światowe nagrody biznesowe. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i organizacje z całego świata: publiczne i prywatne, działające dla zysku i non-profit, działające na dużą i małą skalę. W roku 2013 na konkurs IBA wpłynęły zgłoszenia z ponad 50 krajów. 10

13 Prophix Software w gronie Magic Quadrant for Corporate Performance Management Zdaniem firmy Gartner: Zarządzanie wydajnością firmy wspiera inicjatywy z zakresu optymalizacji kosztów i rozwoju. Systemy klasy CPM to odpowiedni wybór dla niemal wszystkich organizacji, a ich wdrożenie powinno znaleźć się na liście priorytetów Dyrektorów Finansowych. Jesteśmy przekonani, że znalezienie się gronie Magic Quadrant to wynik naszego zaangażowania w innowacyjność oraz stosowania podejścia, w którego centrum znajduje się klient, ale także rosnącego zapotrzebowania firm na rozwiązania klasy CPM wspierające zarówno optymalizację kosztów, jak i rozwój strategiczny. stwierdził Paul Barber, Prezes i Dyrektor Generalny Prophix. Wierzymy, że nasza obecność tutaj w roku 2014 już po raz piąty z rzędu to wspaniały dowód na nasz ciągły rozwój i penetrację rynku średnich i większych przedsiębiorstw. Produkt bazujący na Microsoft SQL Server Oprogramowanie Prophix stworzono w oparciu o otwarte technologie w standardzie branżowym: architektura produktu pozwala na łatwą integrację z aktualną infrastrukturą klienta. Prophix pozwala utrzymać dotychczasowe inwestycje w IT. Oprogramowanie będzie działać z systemem użytkownika również w miarę wdrażania kolejnych technologii w przyszłości. Jednolitość i skalowalność Prophix to produkt ujednolicony; wszystkie zastosowane rozwiązania mają cechy wspólne, obejmujące m.in. zabezpieczenia oparte na rolach, określone przepływy pracy (Workflow), automatyzację procesów oraz funkcjonalność analityczną zgłoszoną już do objęcia ochroną patentową. Prophix to rozwiązanie skalowalne: można je rozwijać wraz z rozwojem firmy. W zakresie oprogramowania klasy CPM organizacje wielonarodowe polegają na Prophix: dzięki naszemu produktowi setki użytkowników w ramach jednej firmy, jednak rozsianych po całym świecie w różnych strefach czasowych, mogą współpracować ze sobą w sposób bezpieczny i ekonomiczny. 11

14 Szybszy zwrot z inwestycji Bezproblemowa integracja danych Oprogramowanie Prophix stworzono w standardzie branżowym. Technologia Microsoft SQL Server umożliwia 100% integrację z produktami Microsoft, takimi jak SharePoint czy Excel. Interfejs Open database connectivity pozwala na łatwą integrację z praktycznie każdą bazą danych. Technologie OLAP i ETL (Extract, Transform, Load) umożliwiają dogłębną analizę danych z różnej perspektywy, w zależności od istniejących potrzeb. Prophix współpracuje z szeroką gamą systemów obsługujących księgę główną (FK) i systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dzięki interfejsowi ODBC, nawiązywaniu połączenia z plikami prostymi oraz systemom magazynów danych.

15 Obsługiwane przez Microsoft Prophix korzysta pełni z popularnych i w pełni obsługiwanych technologii Microsoft. Zintegrowane bezpieczeństwo zapewnia usługa Active Directory. Technologie SmartClient i.net pozwalają zminimalizować koszty wdrożenia i utrzymania. Oprogramowanie Prophix działa na wiodącym światowym silniku usług analitycznych, Microsoft SQL Server Analysis Services. 13

16 Centrala 350 Burnhamthorpe Road W. Suite 1000 Mississauga, Ontario Kanada L5B 3J1 Telefon: Linia bezpłatna: Solemis Group Sp. z o.o. ul. Kłajpedzka 7f Gdynia Tel.: Prophix Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo Prophix są zarejestrowanymi znakami towarowymi Prophix Software Inc. w Kanadzie i w innych krajach. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, rozpowszechniania lub zmieniana bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Prophix Software Inc. Microsoft, Windows, SharePoint, SQL Server, Access, Word, i Excel są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i usług wspomniane w dokumencie są znakami towarowymi spółek, do których należą.

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie i Planowanie

Budżetowanie i Planowanie Rób wszystko tak prosto, jak to jest możliwe, ale nie bardziej. Albert Einstein Budżetowanie i Planowanie to Eksperci Business Intelligence, którzy skutecznie rozwiązują problemy biznesu. Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Od Sumowania do Zarządzania Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Podejście tradycyjne Presja kosztowa CFO Marketing Sprzedaż Obsługa Klienta IT Administracja Podejście analityczne Presja ze strony CFO

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI

SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI Przykłady rozwiązań problemów z wykorzystaniem BI Wiele systemów ERP i/lub lokalizacji ujednolicona analiza Więcej wymiarów analiz niż w ERP/CRM rozbicie indeksów,

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI

TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI Oszczędź 95% czasu pracy księgowych w biurze rachunkowym na raportowanie i naliczenia podatkowe dla spółek prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej.

ANALITYKA BIZNESOWA. Dla Handlu Detalicznego. W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. ANALITYKA BIZNESOWA Dla Handlu Detalicznego W 60 sekund poznaj korzyści. W zaledwie 5 minut dowiedz się więcej. Codzienne Pytania Managera Jakie produkty zalegają w magazynie? Czy lepiej organizować promocje

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Narzędzia controllingowe dla małych firm

Narzędzia controllingowe dla małych firm Narzędzia controllingowe dla małych firm HURTOWNIA DANYCH BUDŻETOWANIE WYMIANA INFORMACJI 1. Small Business Navigator dla małych firm Business Navigator jest platformą informatyczną wspomagającą wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

BPR Benchmark. Case Study

BPR Benchmark. Case Study BPR Benchmark BPR Benchmark to baza wiedzy, która dostarcza ilościowych i jakościowych informacji dotyczących spółek i sektorów, gromadząca informacje o ponad 45 000 spółkach w Polsce. BPR Benchmark umożliwia:

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników

Siedziba firmy: Tincques. Sektor: Dystrybucja i sprzedaż. Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro. Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Siedziba firmy: Tincques Sektor: Dystrybucja i sprzedaż Wysokość obrotów w 2012 roku: 52 miliony euro Zatrudnienie w 2012 roku: 230 pracowników Zakres projektu: 14 sklepów Chrétien Matériaux Distribution

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie i Planowanie

Budżetowanie i Planowanie Rób wszystko tak prosto, jak to jest możliwe, ale nie bardziej. Albert Einstein Budżetowanie i Planowanie to Eksperci Business Intelligence, którzy skutecznie rozwiązują problemy biznesu. Jesteśmy autorami

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA Wiele prac wykonywanych codziennie w przedsiębiorstwie wiąże się nierozerwalnie z produkcją dokumentów. Brak

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET SAMODZIELNE POZYSKUJ I UTRZYMUJ PROJEKTOSWOICH WANIE KLIENTÓW CECHY SYSTEMU Udostępnij swoim klientom narzędzie do samodzielnego projektowania produktu,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Forte Rozliczenia Pracownicze

Forte Rozliczenia Pracownicze Forte Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

CASEWARE PROGRAM DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

CASEWARE PROGRAM DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW CASEWARE PROGRAM DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW INFORMACJA O FIRMIE CASEWARE INTERNATIONAL INC Firma Caseware International istnieje od 1988 roku; Główna siedziba Toronto, Kanada; Posiadający lokalnych dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Otwarte Microsoft Premier Support

Warsztaty Otwarte Microsoft Premier Support Services Warsztaty Otwarte Microsoft Premier Support Microsoft Services Premier Support Warsztaty Premier Support Usługi edukacyjne mają za zadanie przeszkolenie personelu IT w zakresie stosowania i obsługi

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego.

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. System do Analityki Biznesowej Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. 1 Znamy Twoje codzienne pytania Czy lepiej organizować promocje krótkoczy długoterminowe? Jakie produkty zalegają w magazynie?

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami?

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Tomasz Imbiorowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Bank Pocztowy SA Dariusz Wojtas, Head of Product Management, IMPAQ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Paweł Łukawski. 31 marca 2011 r.

Paweł Łukawski. 31 marca 2011 r. Paweł Łukawski 31 marca 2011 r. Zarządzanie nieruchomościami z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych Jak efektywniej zarządzać nieruchomościami? Jak podnosić standard pracy? Jak ograniczać

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo