Zobacz, co kryją w sobie liczby

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zobacz, co kryją w sobie liczby"

Transkrypt

1 Zobacz, co kryją w sobie liczby

2

3 Elastyczne i efektywne narzędzia do analizy kondycji przedsiębiorstwa Budżetowanie Tworzenie dokładniejszych budżetów znacznie mniejszym nakładem pracy. Rozumienie czynników napędzających rentowność. Sporządzanie budżetów odgórnie, oddolnie lub z wykorzystaniem obu metod. Możliwość zapisania każdej iteracji. Analiza i przeglądanie poprzednich wersji w bezproblemowy sposób. Dodawanie komentarzy i informacji uzupełniających do budżetów we współpracy z innymi użytkownikami. Formułowanie prognoz z uwzględnieniem danych historycznych i założeń pozwalające na modelowanie i ocenę nieograniczonej liczby scenariuszy. Zarządzanie gotowymi scenariuszami oraz zabezpieczanie i analizowanie scenariuszy przy pomocy wbudowanych narzędzi Prophix pozwalających na automatyczne porównanie rozbieżności danych zabudżetowanych i rzeczywistych. Pulpity nawigacyjne Pulpity nawigacyjne i karty wyników opracowane przez Prophix z myślą o potrzebach kadry kierowniczej umożliwiają upoważnionym członkom zespołu wyświetlanie precyzyjnych informacji niezbędnych do zrozumienia rzeczywistej kondycji finansowej organizacji. Użytkownik ma szansę: dowiedzieć się, jak wyglądała dotychczasowa sytuacja przeanalizować, co należałoby zmienić, aby osiągnąć wyznaczony cel. zidentyfikować problemy, sprawdzić wartości nietypowe i opracować plan działania umożliwiający realizację celów firmy, tworzenie precyzyjnych planów sprzedażowych gotowych do realizacji. Automatyczne uwzględnianie ostatecznych wyników sprzedażowych w miesięcznych prognozach i zaplanowanych scenariuszach. Planowanie finansowe i operacyjne Tworzenie planów wydatków dotyczących środków trwałych, personelu i działalności operacyjnej przy użyciu szerokiej gamy wbudowanych kalkulatorów i atrybutów. Komunikowanie celów i automatyczne uwzględnianie założeń wysokiego szczebla we własnych budżetach. Ocenianie, analizowanie i potwierdzanie zasadności własnych planów strategicznych na tle wyników. Prophix współpracuje bezproblemowo z systemami obsługującymi księgę główną (FK), systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz systemami analityki biznesowej (BI) u klienta, umożliwiając błyskawiczną analizę szczegółów transakcji. Prophix umożliwia planowanie działań operacyjnych, a także śledzenie parametrów niefinansowych dla każdej branży, produktu, klienta lub usługi. Sporządzanie planów na dowolnym poziomie i dla każdego czynnika biznesowego, w tym dotyczących zapasów, kosztów własnych sprzedaży i przychodów, lub też na poziomie klienta, produktu lub programu. Sprawozdawczość Niski koszt posiadania Pulpity nawigacyjne Funkcjonalność z najwyższej półki Analiza Zarządzanie wydajnością firmy Konsolidacja danych finansowych Budżetowanie Planowanie operacyjne Prognozowanie Szczegółowe planowanie Szybkie wdrożenie Wzmocnienie organizacji Lepszy wgląd 1

4 Zobacz przyszłość swojej firmy i dostosuj się Sprawozdawczość Prophix pomaga w podejmowaniu jeszcze bardziej trafnych decyzji dzięki udostępnieniu upoważnionym użytkownikom dokładnych danych w najdogodniejszej formie. Prophix również oferuje szeroki wachlarz standardowych szablonów raportów finansowych i interdyscyplinarnych. Oraz łatwe przeglądanie informacji uzupełniających. Każdy użytkownik Prophixa ma możliwość szybkiego sporządzania zindywidualizowanych raportów i eksport do jednego z licznych dostępnych formatów, w tym do plików Excel i PDF. Konsolidacja Prophix umożliwia sprawne i przejrzyste konsolidowanie danych we współpracy z innymi użytkownikami. Program obsługuje cały szereg poziomów głównych i podpoziomów. Dane poddawane są bieżącej walidacji i krzyżowej weryfikacji. Kursy wymiany walut na koniec okresu, średnie i historyczne importują się automatycznie. Użytkownicy mogą tworzyć, rozplanowywać, projektować i wykonywać własne reguły za pomocą interfejsu typu wskaż i kliknij. W systemie następuje zgodność z przepisami Ustawy Sarbanes-Oxley oraz standardami GAAP i MSSF. Udało nam się znaleźć elastyczną aplikację do zarządzania wydajnością, która zwiększa nie tylko efektywność pracy, ale również przejrzystość procesów, dzięki czemu możemy podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Użytkownicy mogą również śledzić i analizować dane zagregowane z obsługą wyłączeń konsolidacyjnych. Można również dodawać nowe hierarchie sprawozdawcze, podmioty, waluty, pozycje wpisów do dziennika, powtarzające się korekty lub procesy konsolidacyjne bez konieczności wsparcia IT. Analiza Dla Prophix przetwarzanie danych liczbowych to drobnostka. Dzięki oprogramowaniu użytkownik otrzymuje narzędzia niezbędne do biznesowego rozwoju: automatyczną analizę zmienności, graficzną analizę trendów, czy kompletny i przekrojowy obraz danych. Manipulowanie parametrami finansowymi i niefinansowymi na zasadzie przeciągnij i upuść bez narażania na ryzyko integralności i bezpieczeństwa danych, co jest niemal niemożliwe w przypadku pracy z większością innych systemów. Połączono analizy makro wysokiego szczebla ze szczegółową analizą na poziomie grup funkcjonalnych. Prophix Mobile Dostępne w App Store Praca możliwa w trybie online lub offline. Użytkownik otrzymuje dostęp do danych aktualizowanych na bieżąco z każdego miejsca Prophix Mobile pozwala eliminować przestoje. Analizowanie danych liczbowych i możliwość reakcji w Prophix następuje dzięki informacjom finansowym i wskaźnikom efektywności dostępnym na wyciągnięcie ręki. Bezpieczne raporty generowane na żądanie zapewniają personalizację procesu zaktualizowane dane można wygodnie przeglądać w interfejsie ipada. Użytkownik może wszystko zapisywwać, współdzielić lub drukować w miarę istniejących potrzeb. Aplikację Prophix Mobile stworzono specjalnie na urządzenia ipad: obsługa opiera się na gestach i interakcjach dotykowych, takich jak szybkie przesuwanie przeglądarka internetowa nie jest konieczna! Denise Feece Dyrektor ds. Rachunkowości Operacyjnej i Planowania Korporacyjnego, Coleman Cable, Inc. 2

5 Menedżer Planowania Szczegółowego Menedżer Planowania Szczegółowego czyli Detailed Planning Manager (DPM) łączy w sobie najlepsze cechy technologii relacyjnej i technologii OLAP. Menedżer to specjalnie zaprojektowane i ujednolicone narzędzie do planowania w szerokim spektrum potrzeb przedsiębiorstwa: od planowania zasobów ludzkich i nakładów inwestycyjnych, po planowanie wynagrodzenia personelu sprzedażowego uzależnionego od wyników. DPM pracuje w oparciu o potężny silnik obliczeniowy, usprawniający realizację procesów, które wcześniej obsługiwano ręcznie. Dzięki niemu użytkownicy mogą zapisać parametry jakościowe (takie jak np. nazwy stanowisk, pakiety świadczeń pozapłacowych, czy rodzaje pojazdów służbowych) oraz parametry ilościowe (np. wysokość stawek za godzinę, płace zasadnicze lub poziom zużycia paliwa), a następnie wykorzystać posiadane zmienne na potrzeby kalkulacji i modelowania złożonych problemów biznesowych. Oto zalety ujednoliconej aplikacji Jako aplikacja zintegrowana, DPM pomaga użytkownikom końcowym tworzyć strategie rozpisane na indywidualne pozycje na potrzeby rozwoju projektów oraz śledzenia danych na temat środków trwałych i personelu. W ramach istniejących środowisk użytkownicy mogą importować do systemu szczegółowe informacje, a następnie dokonywać powiązania takich informacji z konkretnymi kontami. Dzięki takiej funkcjonalności ekosystem aplikacji jest bardziej bezpieczny, a jego utrzymanie mniej procesochłonne. Innymi słowy, klienci dysponują bardziej wiarygodnymi danymi, które mogą następnie przełożyć na praktyczne działania, zaś samo uzyskanie informacji wyjściowych na podstawie posiadanych danych trwa krócej. Koszt rozwiązania naprawdę nas zaintrygował. Cena oprogramowania Prophix była bardzo konkurencyjna, a sam produkt spełniał nasze wymagania, w tym dotyczące możliwości automatycznego importu danych, formatowania raportów według indywidualnych potrzeb, dystrybucji raportów drogą ową, czy też eksplorowania danych źródłowych z naszego starego systemu opartego o serwer AS/400. Firma Prophix zaoferowała nam najwięcej korzyści w ramach rozwiązania typu wszystko w jednym z możliwością rozszerzenia zakresu zastosowania w przyszłości. 3 Joe Spyhalski Menedżer ds. Kosztowo-Budżetowych, EJ USA

6 Automatyzacja źródłem korzyści biznesowych Prophix automatycznie konsoliduje wszystkie istotne dane, zapewniając organizacji jedno źródło informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej. Nasze rozwiązanie eliminuje powtarzalność zadań, przyczynia się do zmniejszenia kosztów i pozwala wygospodarować dodatkowy czas na planowanie i analizy. Planowanie przyszłości z maksymalną dokładnością DPM pozwala użytkownikom sporządzać plany i raporty na poziomie ksiąg pomocniczych (np. w podziale na pracowników, przedstawicieli handlowych, środki trwałe, inwestycje, projekty lub polisy ubezpieczeniowe). Biorąc pod uwagę, że systemy obsługujące księgę główną (FK) i systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) nie pozwalają na planowanie na takim szczeblu, DPM stanowi nieocenioną pomoc dla działu finansowego. Oprogramowanie daje możliwość przechodzenia pomiędzy szczegółowymi danymi na poziomie ksiąg pomocniczych a zbiorczymi raportami finansowymi, co pozwala ocenić skutki podejmowanych decyzji. Można na przykład zaobserwować, jak dodanie nowej pozycji środków trwałych wpłynie na przepływy pieniężne i bilans firmy. Dla organizacji opracowywanie budżetów i planowanie w oparciu o szczegółowe informacje to oszczędność czasu i pieniędzy. Przepływ pracy Są pracownicy, którzy uważają, że prośby od działu finansów tylko odrywają ich od własnej pracy. Z drugiej strony skarżą się, że dział finansów narzuca im nierealistyczne cele. Prophix rozwiązuje oba te problemy. Nikt nie prosi o dane, które może uzyskać automatycznie. Silnik obsługujący przepływ pracy (Workflow), który stanowi część naszego rozwiązania automatyzuje proces komunikacji i maksymalizuje efektywność, umożliwiając użytkownikom przypisywanie poszczególnych zadań i ustalanie wspólnych terminów realizacji. Ponadto aplikacja dokumentuje aktywność każdego uczestnika w procesie, zapisując wszelkie uwagi i wątpliwości zgłaszane przez poszczególne osoby. Prophix umożliwia współpracę z prawdziwego zdarzenia: wszyscy zmierzają w tym samym kierunku, przyczyniając się do finansowego sukcesu organizacji. Menedżer Przepływu Pracy to: Uproszczenie współpracy dzięki śledzeniu informacji, w miarę, jak przepływają one przez struktury organizacji. Umożliwienie uczestnictwa w procesie użytkownikom z każdego działu. Łatwe identyfikowanie i usuwanie wąskich gardeł. Generowanie owych alertów w ramach całego procesu. Skrócenie ogólnego czasu trwania poszczególnych cykli. Zapewnienie lepszego rozliczania z zadań, większego poczucia odpowiedzialności oraz ściślejszej kontroli.

7 Automatyzacja procesów Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przeliczanie kursów walutowych, dystrybucja raportów, czy procesy budżetowe to eliminacja błędów oraz oszczędność cennego czasu firmy. Automatyzacja procesów Nasze narzędzie InfoFlex, zgłoszone już do objęcia ochroną patentową, pozwala użytkownikom na przeprowadzanie wielkoskalowych kalkulacji bez konieczności używania skomplikowanego języka skryptowego. Tworzenie pierwszej wersji planu poprzez skopiowanie historycznych danych na temat wydatków i ich skorygowanie w górę o wskaźnik inflacji. Następuje łatwa alokacja kosztów do działań, produktów i/lub klientów. Użytkownik może wykonywać analizy rentowności wraz z szybką korektą danych na potrzeby analizy wielu scenariuszy. Dystrybucja dokumentów Współpraca jest nieodzowna, ale część informacji to informacje wrażliwe lub poufne. Reguły dostępu dla poszczególnych członków zespołu można szybko i łatwo ustawić dzięki menu rozwijanym. Prophix obejmuje zintegrowane zabezpieczenia, aktywne we wszystkich modułach, na wszystkich ekranach i w każdym raporcie. Jeżeli dany pracownik nie ma prawa wglądu do określonych informacji w konkretnym raporcie, nie ma możliwości, aby przypadkowo je zobaczył. Szablony wprowadzania danych są dostępne dla wszystkich, jednak uniemożliwiają podgląd informacji poufnych wprowadzonych przez innych pracowników. Monitorowanie wydajności to: Karty wyników i pulpity nawigacyjne pozwalają na monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w postaci graficznej. Szybkie identyfikowanie problemów, poszukiwanie wyjaśnień oraz eksplorowanie danych w celu analizy. Wdrożenie rozwiązań i powrót na właściwy kurs. 5

8 Kreator harmonogramów Proste menu rozwijane pozwalające automatycznie tworzyć harmonogramy realizacji zadań. Menedżer Modelu Biznesowego Prophix automatyzuje nie tylko codzienne operacje, ale również wdrożenia w skali makro. Przy pracy z innymi systemami, stworzenie modelu biznesowego może potrwać dni, a nawet tygodnie, zaś w niektórych przypadkach może wymagać zlecenia usług kosztownemu konsultantowi zewnętrznemu. Przy użyciu Menedżera Modelu Biznesowego Prophix oraz intuicyjnych kreatorów, użytkownicy mogą zaimportować, zmodyfikować i stworzyć model biznesowy w ciągu kilku godzin, a nawet minut. Kreator importu Systemy obsługi przedsiębiorstw kosztujące miliony dolarów mają rzekomo eliminować silosy informacyjne, jednak korzystanie z tego rodzaju złożonych, a nierzadko niewydolnych aplikacji nie jest konieczne. Prophix jest w stanie dostarczyć użytkownikowi komplet dokładnych, aktualnych i istotnych danych z innych systemów. Co najlepsze, integracja z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), czy systemami obsługującymi księgę główną (FK) nie wymaga zaangażowania IT. Wystarczy skorzystać z intuicyjnego, graficznego kreatora importu, a następnie przy pomocy kreatora harmonogramów zaplanować pobieranie aktualnych danych w miarę istniejących potrzeb. Teraz stworzenie jednego źródła informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej firmy jest proste i ekonomiczne. Kreator harmonogramów Każde zadanie można zaplanować automatycznie, bez udziału IT, korzystając z Menedżera Procesów. Korzystając z menu rozwijanych można zautomatyzować proces sprawozdawczy, publikację na platformie SharePoint oraz dystrybucję raportów do uprawnionych użytkowników w cyklu dziennym, tygodniowym, dwutygodniowym, miesięcznym lub rocznym. Prophix Extensions na potrzeby współpracy z Microsoft SharePoint Prophix umożliwia szybką i łatwą integrację z Microsoft SharePoint i innymi systemami wykorzystywanymi w codziennej pracy, pełniąc funkcję pojedynczego źródła ścisłych i aktualnych danych finansowych. Prophix Extensions integruje różne funkcjonalności: publikowanie raportów, wprowadzanie danych budżetowych oraz współpracę w ramach przepływu procesów. Prophix to możliwość uzupełnienia inwestycji w platformę SharePoint o dodatkowe zasoby. Dzięki scentralizowanemu rozwiązaniu Prophix mogę udostępniać dane korzystając z uprawnień zabezpieczeń zamiast przesyłać em czterdzieści różnych plików dotyczących budżetu i odbierać czterdzieści wiadomości zwrotnych. Ron Martin Dyrektor ds. Budżetowania i Sprawozdawczości Finansowej Feeding America

9 Rozszerzenia Prophix na potrzeby współpracy z Microsoft SharePoint Proste pakiety do tworzenia budżetów mogą przydać się małym firmom. Firmy te często dysponują rozbudowanymi działami IT, które zapewniają wsparcie techniczne dla złożonej i rzadko wykorzystywanej funkcjonalności CPM. Wszystkim pozostałym firmom Prophix oferuje świetne rozwiązanie klasy CPM o najkorzystniejszym stosunku wartości do ceny, praktycznie niewymagające kosztownego wsparcia IT. Funkcjonalność z najwyższej półki Prophix obejmuje znakomite i zaawansowane funkcje, które znaleźć można zwykle w ofercie systemów przynajmniej dwukrotnie droższych. Zaawansowane funkcje planowania przychodów obejmują: integrację z bazami danych sprzedażowych i marketingowych, sprawozdawczość oraz analizę marży w podziale na klientów, produkty i kanały sprzedaży, skonsolidowaną sprawozdawczość marży brutto i przychodów ze sprzedaży w dolarach i w ujęciu jednostkowym, automatyczną integrację planów sprzedażowych ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz kompletną ścieżkę audytu pomagającą zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi. Zaawansowane funkcje obsługi wielu walut obejmują możliwość stosowania kursów na koniec okresu, średnich i historycznych, a także możliwość uzgodnienia rozbieżności wynikających z korekt walutowych, które mają wpływ na rachunek zysków i strat oraz bilans sporządzany zgodnie ze standardami GAAP czy MSSF. Dziesiątki funkcjonalnych narzędzi umożliwiają dogłębną analizę danych z różnej perspektywy. Unikalne narzędzie Prophix Delta Analysis, zgłoszone już do objęcia patentem, pozwala automatycznie generować plany z zadanymi parametrami zmienności. Przypisuje dane do wybranych przedziałów czasowych, jednostek organizacyjnych i regionów. Daje możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz trendów, analiz typu what-if, czy porównań rok do roku. Tempo, z jakim nasze dane pobierają się z księgi głównej do Prophix naprawdę robi wrażenie. Kiedy dane znajdują się w aplikacji przyjaznej dla użytkownika, proces sprawozdawczy przebiega dużo sprawniej a tego nam wcześniej brakowało. Kristy Chapman Menedżer ds. Planowania i Sprawozdawczości Finansowej AAA Western and Central New York

10 System zapewniający obsługę wielu użytkowników za rozsądną cenę Aby zmaksymalizować wartość wkładu poszczególnych pracowników, konieczne jest wykorzystanie mocnych stron rozwiązania CPM, tj. możliwości wzajemnego przekazywania wiedzy merytorycznej oraz wyciągania wniosków z analizy. Prophix obejmuje zaawansowane funkcje współpracy, które znaleźć można zwykle w ofercie droższych systemów, a także: Automatyczne zarządzanie przepływem pracy, zabezpieczanie danych i dystrybucja raportów. Planowanie zasobów kadrowych. Zarządzanie wynagrodzeniami. Możliwość uprzedzenia pracowników o sytuacji, gdy rzeczywiste przychody różnią się od założeń. Szansa dla pracowników, aby zapoznali się z potencjalnymi zmianami. Konsolidacja zmian. Możliwość analizy i omówienia ogólnego wpływu zmian w momencie, gdy oficjalny plan został już domknięty. Unikanie nieprzyjemnych niespodzianek, co przekłada się na radykalny wzrost poparcia dla zmian. Prophix pozwala zarządzać wydajnością firmy na bieżąco i przy współpracy wszystkich zainteresowanych. Błyskawiczne wdrożenie Oprogramowanie Prophix można błyskawicznie wdrożyć, bowiem nasil klienci nie potrzebują wsparcia IT. Funkcje systemu, takie jak integracja danych, modelowanie biznesowe, czy projektowanie raportów można kontrolować przy pomocy prostych menu rozwijanych. Użytkownicy szybko nabywają biegłości w obsłudze dzięki interfejsowi przypominającemu arkusze kalkulacyjne, który uznawany jest za intuicyjny i przyjazny. Niski koszt posiadania Zakup Prophix to mniejsze wydatki. Oprogramowanie jest łatwe w konfiguracji, administrowaniu i użytkowaniu. Możliwość wykonywania skomplikowanych czynności bez pomocy IT, w tym np. modyfikowania planu kont, czy integracji danych z innych systemów, czyni z Prophix rozwiązanie efektywne kosztowo w kategoriach wdrożenia i eksploatacji. Zakup Prophix oznacza dla klientów olbrzymią oszczędność czasu i środków bez konieczności rezygnacji z pełnego spektrum funkcjonalności CPM. Decyzja o zakupie była w sumie bardzo prosta. Firma Prophix skutecznie przekonała nas, że ich oferta wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. Ponadto wszystkim członkom zespołu decyzyjnego przekazano cały szereg fachowych informacji biznesowych i technicznych. Phil Guerin Wiceprezes ds. Rachunkowości Korporacyjnej Tidan Group of Companies 8

11 9 Korzyści biznesowe Prophix jest nieocenionym wsparciem dla specjalistów w dziedzinie finansów, automatyzuje wykonywanie rutynowych zadań oraz stanowi niezwykle wartościowe narzędzie na wszystkich szczeblach finansowych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, które zdecydowały się na zakup rozwiązania. Użytkownicy mają do dyspozycji szeroki wachlarz korzyści: Koniec frustracji związanej z pracą z arkuszami kalkulacyjnymi Praca z arkuszami kalkulacyjnymi wiąże się z mnóstwem problemów: łatwo o błędy, dane są niespójne, tworzenie skomplikowanych formuł to strata czasu, zarządzanie przepływem pracy dla wielu użytkowników jest uciążliwe i nieefektywne, tworzenie zestawień i konsolidowanie danych to prawdziwy koszmar, przeprowadzenie zaawansowanej analizy jest praktycznie niemożliwe. Prophix eliminuje wszystkie te problemy. Usprawnienie współpracy z osobami spoza działu finansów Prophix umożliwia bezpieczne przekazywanie danych finansowych wszystkim zainteresowanym. Upoważnieni użytkownicy mogą interaktywnie pracować z raportami za pomocą prostego interfejsu typu przeciągnij i upuść, m.in. przeprowadzać dogłębną analizę danych z różnej perspektywy, czy eksplorować dane w górę i w dół. W trakcie sesji planowania i sporządzania budżetów Prophix dokumentuje aktywność wszystkich użytkowników podłączonych do sieci i pracujących zdalnie oraz zapisuje ich komentarze. Narzędzia obsługujące przepływ pracy i automatyzację procesów maksymalizują efektywność i pozwalają zaoszczędzić czas wszystkim zaangażowanym osobom. Obniżenie kosztów operacyjnych i zwiększenie tempa realizacji procesów finansowych Oprogramowanie Prophix jest łatwe we wdrożeniu i eksploatacji. W gruncie rzeczy tak łatwe, że ogranicza zapotrzebowanie na kosztowne wsparcie IT. Praca przebiega znacznie szybciej, a cykle planowania, budżetowania i sprawozdawczości trwają krócej. Jedno źródło informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej firmy Menu rozwijane umożliwiają zintegrowanie Prophix z innymi systemami obsługującymi księgę główną (FK), systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz systemami analityki biznesowej (BI), a także automatyczne zaplanowanie pobierania danych. Teraz stworzenie jednego źródła informacji o rzeczywistej sytuacji finansowej firmy bez konieczności angażowania konsultantów IT i korzystania z kosztownych systemów jest proste. Dokładne i aktualne dane finansowe zawsze na wyciągnięcie ręki podobnie jak narzędzia potrzebne do analizy informacji istotnych z punktu widzenia firmy. Nasza firma jest zbyt duża na pakiety oprogramowania do obsługi małych budżetów i nie dość duża na pakiety do obsługi większych budżetów. Te mniejsze nie spełniały naszych wymagań... zaś te większe były zbyt skomplikowane i kłopotliwe we wdrożeniu. Firma Prophix zaoferowała nam produkt idealny z punktu widzenia zarówno łatwości obsługi, jak i ceny. Jason Webster Menedżer ds. Budżetów, American HomePatient, Inc.

12 Tworzenie benchmarków strategicznych Stara maksyma zarządzania mówi: Nie da się zarządzać tym, czego nie zmierzono. Prophix umożliwia tworzenie mierzalnych celów na potrzeby wszystkich planów strategicznych, trafniejsze prognozowanie, szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Prophix umożliwia bieżące planowanie z prawdziwego zdarzenia: opracowywanie strategii, wyznaczanie celów, pomiar wyników, analizę zmienności, korektę strategii, dostosowywanie planów i przeformułowywanie prognoz. Efektywne narzędzia automatyzacji oraz łatwe w obsłudze kreatory prowadzą użytkownika na każdym etapie procesu, maksymalizując produktywność. Lepiej opracowane strategie, udoskonalona realizacja Filozoficznie rzecz ujmując, prowadzenie działalności to proces dwuetapowy: Etap pierwszy: zastanowienie się, co należy zrobić. Etap drugi: realizacja. Prophix umożliwia osobom zarządzającym i szeregowym członkom zespołu bezpieczne planowanie i analizowanie wszystkich danych finansowych oraz zarządzanie nimi. Graficzne karty wyników i pulpity nawigacyjne umożliwiają monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym. Branża to potwierdza Analitycy i inne podmioty wyrażają swoje uznanie dla efektywności, łatwości obsługi i niskiego kosztu posiadania, jakie oferuje Prophix. W roku 2013 firma Prophix uplasowała się na 420 miejscu rankingu Deloitte najszybciej rozwijających się spółek w Ameryce Północnej: Technology Fast 500. Ranking Technology Fast 500 przygotowywany przez Deloitte & Touche LLP uwzględnia najszybciej rozwijające się spółki z branży technologicznej, medialnej i telekomunikacyjnej oraz z sektora nauk przyrodniczych i czystych technologii zarówno publiczne, jak i prywatne, działające w Ameryce Północnej. Firma Prophix zdobywcą brązowej statuetki Stevie International Business Award za rok Firma Prophix została również nagrodzona brązową statuetką Stevie Award w kategorii Dział obsługi klienta roku wśród spółek zajmujących się produkcją sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz świadczących usługi informatyczne w ramach 10 edycji dorocznych International Business Awards. International Business Awards to prestiżowe światowe nagrody biznesowe. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i organizacje z całego świata: publiczne i prywatne, działające dla zysku i non-profit, działające na dużą i małą skalę. W roku 2013 na konkurs IBA wpłynęły zgłoszenia z ponad 50 krajów. 10

13 Prophix Software w gronie Magic Quadrant for Corporate Performance Management Zdaniem firmy Gartner: Zarządzanie wydajnością firmy wspiera inicjatywy z zakresu optymalizacji kosztów i rozwoju. Systemy klasy CPM to odpowiedni wybór dla niemal wszystkich organizacji, a ich wdrożenie powinno znaleźć się na liście priorytetów Dyrektorów Finansowych. Jesteśmy przekonani, że znalezienie się gronie Magic Quadrant to wynik naszego zaangażowania w innowacyjność oraz stosowania podejścia, w którego centrum znajduje się klient, ale także rosnącego zapotrzebowania firm na rozwiązania klasy CPM wspierające zarówno optymalizację kosztów, jak i rozwój strategiczny. stwierdził Paul Barber, Prezes i Dyrektor Generalny Prophix. Wierzymy, że nasza obecność tutaj w roku 2014 już po raz piąty z rzędu to wspaniały dowód na nasz ciągły rozwój i penetrację rynku średnich i większych przedsiębiorstw. Produkt bazujący na Microsoft SQL Server Oprogramowanie Prophix stworzono w oparciu o otwarte technologie w standardzie branżowym: architektura produktu pozwala na łatwą integrację z aktualną infrastrukturą klienta. Prophix pozwala utrzymać dotychczasowe inwestycje w IT. Oprogramowanie będzie działać z systemem użytkownika również w miarę wdrażania kolejnych technologii w przyszłości. Jednolitość i skalowalność Prophix to produkt ujednolicony; wszystkie zastosowane rozwiązania mają cechy wspólne, obejmujące m.in. zabezpieczenia oparte na rolach, określone przepływy pracy (Workflow), automatyzację procesów oraz funkcjonalność analityczną zgłoszoną już do objęcia ochroną patentową. Prophix to rozwiązanie skalowalne: można je rozwijać wraz z rozwojem firmy. W zakresie oprogramowania klasy CPM organizacje wielonarodowe polegają na Prophix: dzięki naszemu produktowi setki użytkowników w ramach jednej firmy, jednak rozsianych po całym świecie w różnych strefach czasowych, mogą współpracować ze sobą w sposób bezpieczny i ekonomiczny. 11

14 Szybszy zwrot z inwestycji Bezproblemowa integracja danych Oprogramowanie Prophix stworzono w standardzie branżowym. Technologia Microsoft SQL Server umożliwia 100% integrację z produktami Microsoft, takimi jak SharePoint czy Excel. Interfejs Open database connectivity pozwala na łatwą integrację z praktycznie każdą bazą danych. Technologie OLAP i ETL (Extract, Transform, Load) umożliwiają dogłębną analizę danych z różnej perspektywy, w zależności od istniejących potrzeb. Prophix współpracuje z szeroką gamą systemów obsługujących księgę główną (FK) i systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) dzięki interfejsowi ODBC, nawiązywaniu połączenia z plikami prostymi oraz systemom magazynów danych.

15 Obsługiwane przez Microsoft Prophix korzysta pełni z popularnych i w pełni obsługiwanych technologii Microsoft. Zintegrowane bezpieczeństwo zapewnia usługa Active Directory. Technologie SmartClient i.net pozwalają zminimalizować koszty wdrożenia i utrzymania. Oprogramowanie Prophix działa na wiodącym światowym silniku usług analitycznych, Microsoft SQL Server Analysis Services. 13

16 Centrala 350 Burnhamthorpe Road W. Suite 1000 Mississauga, Ontario Kanada L5B 3J1 Telefon: Linia bezpłatna: Solemis Group Sp. z o.o. ul. Kłajpedzka 7f Gdynia Tel.: Prophix Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo Prophix są zarejestrowanymi znakami towarowymi Prophix Software Inc. w Kanadzie i w innych krajach. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, rozpowszechniania lub zmieniana bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Prophix Software Inc. Microsoft, Windows, SharePoint, SQL Server, Access, Word, i Excel są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy produktów i usług wspomniane w dokumencie są znakami towarowymi spółek, do których należą.

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości

Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Raport z badań BPM Partners we współpracy z PROPHIX Software Rozwój systemów do budżetowania, planowania i analiz w firmach średniej wielkości Zautomatyzowane aplikacje do zarządzania wydajnością teraz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo