Zrób Więcej Mniejszym Nakładem I przygotuj się na przyszłośd wdrażając innowacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrób Więcej Mniejszym Nakładem I przygotuj się na przyszłośd wdrażając innowacje"

Transkrypt

1 Zrób Więcej Mniejszym Nakładem I przygotuj się na przyszłośd wdrażając innowacje W czasach recesji wagę przykładamy do tego, jak zrobid więcej mniejszym nakładem środków. Staramy się uzyskad maksymalne korzyści z poczynionych inwestycji, a każdą nową szczegółowo rozpatrujemy. Redukcja liczby pracowników stwarza wielkie zapotrzebowanie na narzędzia technologiczne, które pozwolą mniejszej liczbie osób pracowad wydajniej i szybciej odpowiadad na potrzeby klientów, nie zmniejszając konkurencyjności firmy. Jako osoba podejmująca decyzje z zakresu IT, stajesz przed wyzwaniem znalezienia równowagi pomiędzy wydajnością operacyjną a inwestycjami na rzecz wzrostu. Potrzebne są nowe sposoby na wprowadzanie innowacji i bezpieczne udostępnianie właściwych możliwości biznesowych właściwym osobom. Nie można zapomnied o bezpieczeostwie w warunkach nowej rzeczywistości biznesowej na globalnym rynku z klientami, dostawcami i partnerami, współpracującymi razem ponad podziałami kulturowymi i między kontynentami. Jednocześnie konieczne jest oferowanie tych możliwości w wydajny sposób, tak aby nie tracid kontroli nad kosztami. Firma Microsoft postawiła sobie za cel niesienie w tych trudnych czasach pomocy Tobie i Twojej firmie, jednocześnie oferując rozwiązania na przyszłośd. Rozumiemy, iż ostatnią rzeczą, której życzyłby sobie Klient jest technologia wprowadzająca ryzyko niezgodności, wymagająca zatrudniania nowego personelu lub szkoleo bądź zawodząca w pracy wówczas, kiedy jest najbardziej potrzebna. Zamiast takich rozwiązao, Microsoft oferuje niezawodnośd, łatwośd obsługi i elastycznośd. Microsoft Office minimalizuje koszty inwestycji, rozszerzając funkcje serwera i usług na komputery pracowników biurowych. Rola pakietu Office w organizacjach wzrosła i obecnie oferuje użytkownikom bogactwo możliwości serwera i usług łącznie z analizą biznesową, współpracą i zarządzeniem treścią za pośrednictwem znanych i intuicyjnych aplikacji. Technologia Microsoft Office jest prosta w użyciu i udostępnia wszystko, czego mogą potrzebowad pracownicy, aby pracowad bardziej wydajnie i skutecznie. Dowiedz się więcej o tym, jak Office ewoluuje w kolejnej swojej wersji Microsoft Office Dla pracowników oznacza to szybszą, łatwiejszą i bardziej intuicyjną obsługę w trasie, w biurze, przy pracy indywidualnej i jako członek zespołu. Z punktu widzenia IT to wykorzystanie zestawu inteligentnych narzędzi, o lepszych zabezpieczeniach i prostej integracji, które współpracują z już posiadanym oprogramowaniem, aby rozwijad przedsiębiorstwo bez zwiększania budżetu. Zarówno w dobrych czasach, jak i podczas kryzysu, Microsoft zwraca szczególną uwagę na Twoje potrzeby, aby dostarczyd rozwiązania, które pozwolą firmie pracowad sprawniej i oszczędniej. Dzięki Office 2010 możesz byd pewny, że zatroszczymy się o Ciebie teraz i w przyszłości.

2 Dzisiaj Stan gospodarki wymusza sposób działania i zarządzania biznesem. Tak więc teraz, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest dokonywanie rozsądnych inwestycji w technologie. Dzięki Microsoft Office 2010 Twoja firma może nie tylko przetrwad, ale też rozkwitnąd. Twój zespół IT otrzyma praktyczną platformę produkcyjną do oszczędnego zaspokajania potrzeb biznesowych i zarządzania środowiskiem bez zbędnych kompromisów. Pracownicy uzyskają większą elastycznośd wyboru sposobu i miejsca pracy, a programiści będą w stanie szybciej tworzyd aplikacje biznesowe, właściwe dla danej branży przy użyciu Microsoft Office 2010 z usługą Microsoft SharePoint Services. Maksimum korzyści dzięki Office 2010 Professional Plus Dzięki Microsoft Office 2010 Professional Plus, zdobywasz szeroki zakres nowych możliwości pracy z wielu miejsc przy użyciu komputera osobistego, telefonu Smartphone* czy przeglądarki internetowej. Od odkrywczych aktualizacji aplikacji Excel, PowerPoint, Word i Outlook, po nowe możliwości integracji z serwerami ułatwiające śledzenie, raportowanie i przesyłanie istotnych informacji, Office Professional 2010 Plus oferuje kompletny pakiet ze znanymi, intuicyjnymi w obsłudze narzędziami. * Funkcjonowanie mobilne wymaga odpowiednich urządzeo i połączenia internetowego. Niektóre funkcje wymagają też Office Mobile 2010, który nie jest zawarty w pakiecie Office Pracuj Wspólnie: Współpraca bez Kompromisów Obecnie, ważniejsza niż kiedykolwiek jest lepsza współpraca z klientami, partnerami i ze wewnątrz organizacji przebiegająca z wykorzystaniem technologii. Konieczne jest tworzenie silnych zespołów bez względu na granice geograficzne i redukcja kosztów związanych z podróżami. Jednocześnie pracownicy IT muszą byd pewni, że współpraca ta nie zagraża bezpieczeostwu, kontroli i wydajności. Trendy i wyzwania w biznesie Przykładowe korzyści z Office 2010 Professional Plus w zakresie wydajności Dzielenie się wiedzą i stały kontakt Rosnąca konkurencja wymaga szybszego reagowania; niestety czas jest marnowany na pracę z wieloma wersjami i na koordynację. Ciągle rosnąca ilośd wiadomości e- mail zabiera czas i zwiększa koszty przechowywania danych. Troska IT o bezpieczeostwo i ochronę IP musi byd odpowiednio wyważona, aby umożliwid użytkownikom współpracę. Większe zapotrzebowanie na pracę zespołową, kierowane Współtworzenie umożliwia wielu osobom jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem, np. nad zapytaniem ofertowym, co pozwala szybciej reagowad i dotrzymywad terminów; bezpieczeostwo nie jest zagrożone, gdyż informacje mogą byd obsługiwane lokalnie. Widok Konwersacji, Oczyśd i Ignoruj w Outlook 2010 pozwala usuwad powtarzające się informacje działając jak przycisk wyciszania w skrzynce wiadomości odebranych. Wskazówki poczty udzielają użytkownikowi ważnych informacji przed naciśnięciem przycisku wyślij, pozwalając Szybsze reagowanie na zapytania klientów, aby zdobyd i utrzymad więcej kontaktów biznesowych. Mniej czasu spędzonego na przeszukiwaniu wiadomości e- mail lub nad współpracą nad dokumentem, a więcej na działaniach, które pozwalają uzyskad wartośd dodaną. Redukcja kosztów przepustowości i infrastruktury przechowywania danych, które są generowane przy wykorzystaniu wiadomości e-

3 milenijnym stylem pracy (Generacja Y). uniknąd zbędnych, żenujących lub nawet szkodliwych wiadomości . Emisja Pokazu Slajdów pozwala prezentowad pokaz slajdów bezpośrednio z PowerPoint 2010 każdemu, kto ma dostęp do przeglądarki internetowej poprzez lokalną obsługę treści w SharePoint 2010 lub poprzez bezpłatne usługi udostępniane przez internet. Social Connector w Outlook 2010 łączy współpracę sieciową biznesową i towarzyską, która pomaga użytkownikom na bieżąco utrzymywad kontakty z kolegami, klientami i partnerami poprzez aktualizację ich aktywności w Microsoft SharePoint Server 2010 lub niektóre witryny sieci społecznej. mail jako głównego narzędzia współpracy. Obniżenie kosztów podróży dzięki użyciu ujednoliconej technologii komunikacji. Organizacja spontanicznych spotkao bez kosztów związanych z nabyciem narzędzi do emisji materiałów od firm zewnętrznych. Zrealizuj Pomysły: Wnioski czerpane z Informacji Podczas prac w środowiskach znacznie bardziej złożonych niż kiedykolwiek dotąd, możliwe jest przeładowanie informacjami. Konieczne są odpowiednie narzędzia, które pozwolą wyciągad wnioski i wyrażad idee. Co więcej, cięcia kadrowe i budżetowe oznaczają, iż każdy pracownik musi stad się bardziej produktywny i maksymalnie wykorzystad zasoby do osiągnięcia wyników, które pozwolą zostawid konkurencję daleko w tyle. Trendy i wyzwania w biznesie Przykładowe funkcje/korzyści z Office 2010 Professional Plus 2010 wydajności Zarządzenie dużymi ilościami informacji Cięcia kadrowe oznaczają, że pozostali pracownicy muszą byd bardziej produktywni. Muszą wyciągad wnioski ze złożonych lub niewystarczających danych. Zdjęcia i filmy przyciągają uwagę słuchaczy, ale obciążają pamięd i wymagają narzędzi i umiejętności edytowania. Zapotrzebowanie na pozyskiwanie, wyszukiwanie i ponowne wykorzystanie wszelkiego typu treści w prostszy sposób. PowerPivot dla Excel 2010 umożliwia przeliczanie zestawów danych z setek milionów wierszy dla wielu źródeł w mgnieniu oka, co eliminuje koniecznośd wydatków na dodatkowe narzędzia analizy biznesowej. Wykresy przebiegu w czasie w Excel 2010 oszczędzają ilośd miejsca potrzebną na ekranie poprzez przedstawienie wykresów trendów w pojedynczej komórce tabeli, zaraz obok danych korespondujących z wykresem. Narzędzia do edycji zdjęd i filmów w PowerPoint 2010 mogą przycinad filmy, zmieniad filmy kolorowe na czarno-białe, dodawad efekty artystyczne do zdjęd i znacznie więcej wszystko bez Redukcja kosztów szkolenia i zwiększenie produktywności poprzez udostępnienie pracownikom znajomych, intuicyjnych narzędzi, które zostały ujednolicone we wszystkich aplikacjach. Szybkie wykrywanie trendów i przedstawianie ich współpracownikom, aby wyciągnąd wnioski z danych i szybciej podejmowad decyzje. Redukcja wydatków na wyspecjalizowane narzędzia do obsługi rekordów, edycji zdjęd/filmów, dodatków analitycznych, itp.

4 konieczności używania drogich programów innych firm. Widok Microsoft Office Backstage umożliwia szybki dostęp do ważnych operacji takich jak zapisywanie, drukowanie i przesyłanie; jest rozszerzalny, tak więc można go dostosowad, by wydobyd na wierzch polecenia i operacje przepływu, które są najważniejsze dla osób pracujących w firmie. Interfejs Wstążka występuje teraz we wszystkich aplikacjach, tak więc zespół może znaleźd potrzebne polecenia i dostarczyd lepsze rezultaty w krótszym czasie. 1 Do włączenia wielu z tych funkcji konieczne są Microsoft Business Productivity Servers. Wyeliminowanie kosztów wynajmowania firm zewnętrznych poprzez tworzenie profesjonalnych dokumentów w firmie. Wszechstronna analiza danych szerzej dostępna dla większej ilości osób, co eliminuje koniecznośd zakupu oprogramowania do analizy biznesowej, które może byd kosztowne lub trudne w obsłudze. Korzystaj z Office wszędzie: Na komputerze. W telefonie. W przeglądarce. Praca mobilna nie dotyczy już tylko pracowników sprzedaży. Dzisiaj najprawdopodobniej korzystasz z pracy zdalnej i oczekujesz, ze pracownicy będą zawsze gotowi, zawsze połączeni, nawet, kiedy są poza biurem. Pracownicy potrzebują dostępu do informacji i możliwości podejmowania działao bez względu na to, czy są w domu, w pracy czy w ruchu. Pracownicy IT chcą im to umożliwid bez zwiększania ryzyka, komplikacji i dodatkowych kosztów. Trendy i wyzwania w biznesie Przykładowe funkcje/korzyści z Office 2010 Professional Plus wydajności Praca w dowolnym miejscu i na każdym urządzeniu Praca mobilna ciągle się rozwija, ale eksportowanie treści jest czasochłonne i może prowadzid do powstawania błędów. Użytkownicy potrzebują swobodnego dostępu do swoich informacji z każdego miejsca i przy użyciu dowolnych urządzeo. Użytkownicy pracujący na sprzęcie innym niż ich komputer osobisty potrzebują pewności, że zmiany wprowadzone w treści będą zapisane zgodnie z ich zamierzeniem; pracownicy IT Aplikacje Office Web Apps to uproszczone odpowiedniki online programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote, które pozwalają przeglądad i dokonywad edycji dokumentów z przeglądarki2. Aplikacje Web Apps mogą byd obsługiwane lokalnie, przy pomocy SharePoint, co daje pracownikom IT pewnośd w zakresie bezpieczeostwa. Treśd i formatowanie pozostają zachowane, bez względu na to, czy użytkownik pracuje na komputerze osobistym, czy korzysta z przeglądarki. SharePoint Workspace 2010 umożliwia w prosty sposób pracę offline nad dokumentem SharePoint. Po podłączeniu do Internetu, przesyłane są jedynie zmiany tak Pozwala pozostawad stale na bieżąco tak, aby pracownicy mogli wykonywad więcej pracy offline i korzystad z większej ilości urządzeo. Daje pracownikom IT możliwośd obsługi aplikacji Office Web Apps lokalnie, zwiększając kontrolę. Pozwala ograniczyd ilośd wezwao o wsparcie, jako że użytkownicy nie są narażeni na utratę formatowania przy przenoszeniu dokumentów z komputera do przeglądarki. Oszczędza koszty ogólne

5 popierają ten cel, który ograniczyłby wyczerpywanie zasobów pomocy. więc aktualizacja przebiega szybko, nawet przy niskiej przepustowości łącza. Office Mobile 2010 umożliwia współpracę z różnych miejsc, pozwalając przesyład, edytowad i komentowad dokumenty przy pomocy telefonów smartphone, z wykorzystaniem znanych funkcji Office najlepiej dopasowanych do urządzeo mobilnych. 3 przeznaczone na infrastrukturę obsługującą pracę zdalną. Pozwala pozostawad w kontakcie, nawet przy pracy zdalnej, dzięki dostępowi do większej ilości informacji offline. 1 Do włączenia wielu z tych funkcji konieczne są serwery Office - Microsoft Business Productivity Servers. 2 Wymagane są odpowiednie urządzenia, połączenie internetowe i obsługiwane przeglądarki Internet Explorer, Firefox, lub Safari. 3 Funkcjonowanie mobilne wymaga odpowiednich urządzeo i połączenia internetowego. Niektóre funkcje wymagają też Office Mobile 2010, który nie jest zawarty w pakiecie Office Praktyczna Infrastruktura Produktywności dla IT: Bezpieczeostwo, Łatwośd zarządzania i Wydajnośd Dostęp użytkowników do kluczowych procesów biznesowych jest bardzo ważne dla wydajności technologii IT i produktywności pracowników. W środowisku, gdzie pracownicy potrzebują większej elastyczności stylu pracy, IT dodaje firmie rozwiązania pomagające sprostad temu zapotrzebowaniu a jednocześnie z koszty i chroniąc informacje. Trendy i wyzwania w biznesie Przykładowe funkcje/korzyści z Office 2010 Professional Plus Zwiększenie produktywności pracowników Praca przy zmieniających się wymaganiach biznesowych. Kontrola wsparcia, integracji i kosztów szkolenia. Zarządzanie przy bardziej skomplikowanej współpracy i zwiększonej mobilności. Ochrona informacji i zachowanie zgodności. Łącznośd użytkowników z kluczowymi procesami biznesowymi. Office 2010 zwiększa wydajnośd posiadanego już sprzętu, jednocześnie udostępniając elementy dopasowane do przyszłych rozwiązao, takie jak 64-bitowe układy scalone, zawansowane karty graficzne i procesory wielordzeniowe. Funkcje Zaufane Dokumenty i Widok chroniony w warstwowej ochronie Office 2010 łączą się, aby zapewnid większą ochronę przed szkodliwymi załącznikami do wiadomości i plików. Usługa Business Connectivity Services pomaga dostarczad informacje branżowe użytkownikom, skracając cykl szkoleo i poprawiając wykorzystanie centrum danych. Sprawdzanie ułatwieo dostępu i zasady przechowywania pozwalają zachowad zgodnośd od dostępu do wiadomości e- mail po zarządzenie treścią w organizacji. 1 Do włączenia wielu z tych funkcji konieczne są serwery Office (Microsoft Business Productivity Servers). wydajności Wyeliminowanie konieczności zakupu nowego sprzętu. Zapobiegnie kosztownemu naruszeniu danych. Utrzymanie zgodności za pomocą mniejszej ilości zasobów IT i przy minimalnych utrudnieniach dla użytkowników. Możliwośd wdrożenia innowacji przez pracowników IT przy skróceniu czasu poświęcanego na administrowanie. Kontrola kosztów szkolenia.

6 Nowe dodatki do Office Professional Plus 2010 Pakiet Microsoft Office Professional Plus dodaje do wersji pakietu Office Professional Plus 2010 nowe aplikacje i funkcje, oddając możliwości serwera w ręce użytkowników. SharePoint Workspace 2010 ( Groove ) SharePoint Workspace 2010 w prosty sposób umożliwia pracę offline nad dokumentami SharePoint. Po podłączeniu do Internetu, przesyłane są jedynie zmiany w dokumencie, tak więc aktualizacja przebiega szybko, nawet przy niskiej przepustowości łącza. Możliwa jest nawet bezproblemowa współpraca z klientami, partnerami i zdalnymi członkami zespołu przebiegająca między wieloma sieciami. Dodatkowo SharePoint Workspace 2010 ułatwia pracownikom IT opracowanie spójnej strategii zarządzania informacją w obrębie organizacji w oparciu o technologię SharePoint. OneNote 2010 Bardziej wydajny od ludzkiej pamięci i prostszy w przeszukiwaniu od stosu dokumentów OneNote 2010 oferuje przestrzeo pozwalającą na dopracowanie szczegółów zadania. Nawet wiele źródeł danych pliki audio, nagrania wideo czy skanowane teksty można w prosty sposób wyszukiwad, sortowad i wyświetlad. A dzięki współdzielonym notatnikom, OneNote staje się doskonałym miejscem dla zespołów do wymieniania się informacjami i pozwala utrzymad właściwy kurs działao. OneNote 2010 oferuje również nowe sposoby pozyskiwania danych i dzielenia się zbiorową wiedzą, a także ułatwia wspólne edytowanie opracowywanych dokumentów typu wiki. Aplikacje Office Web Apps Nowe aplikacje Office Web Apps to uproszczone odpowiedniki online dla programów Word, Excel, PowerPoint, i OneNote, które pozwalają na przeglądanie i edycję dokumentów za pomocą przeglądarki (Internet Explorer, Firefox i Safari). Aplikacje Web Apps mogą byd obsługiwane lokalnie, przy pomocy technologii SharePoint, co gwarantuje pracownikom IT pewnośd w zakresie bezpieczeostwa. Co więcej, treśd i formatowanie zawsze pozostają zachowane, bez względu na to, czy użytkownik pracuje na komputerze osobistym, czy korzysta z przeglądarki. Głębsza Integracja z Serwerami Zapisuj dokumenty na stronach SharePoint bezpośrednio z nowego z widoku Backstage. W prosty sposób publikuj bazy danych Microsoft Access 2010 na stronach SharePoint. Automatycznie pozyskuj metadane dokumentów przy pomocy widoku Backstage. Inicjuj wiadomości błyskawiczne lub konwersacje bezpośrednio z dokumentu z widoku Backstage, ze wskaźnika współtworzenia lub wersji roboczej wiadomości . Zachowaj formatowanie przy kopiowaniu i wklejaniu treści z dokumentu Office na stronę SharePoint. Office 2010 Professional Plus zawiera też aktualizacje wszystkich znanych z poprzednich wersji Office aplikacji, oferując pełen zestaw funkcji za pomocą znanych, intuicyjnych narzędzi.

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Business Productivity Online Suite (BPOS) - Rozwiązania Online dla przedsiębiorców

Business Productivity Online Suite (BPOS) - Rozwiązania Online dla przedsiębiorców Business Productivity Online Suite (BPOS) - Rozwiązania Online dla przedsiębiorców Firma Microsoft wprowadziła na rynek nowe rozwiązania dla firm usługi Online. Nowa oferta to rozwiązanie hostingowe, do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Zwiększ mobilność małej firmy z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Spójrzmy prawdzie w oczy: Twoi klienci i pracownicy są już w większości mobilni.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Premiera Exchange 2010

Premiera Exchange 2010 Premiera Exchange 2010 ADAM DOLEGA Partner Technology Advisor Microsoft Exchange Server 2010 Ochrona i zgodność Swobodny dostęp Niezawodność i elastyczność Archiwum użytkownika Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Microsoft Apps

Instrukcja obsługi Microsoft Apps Instrukcja obsługi Microsoft Apps Wydanie 1 2 Microsoft Apps informacje Microsoft Apps informacje Dzięki pakietowi Microsoft Apps możesz korzystać z aplikacji biznesowych firmy Microsoft w swoim telefonie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon iphone lub tablet ipad w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Marzec, 2012

QAD dla przemysłu Marzec, 2012 QAD dla przemysłu Marzec, 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Sieciowe dyski wirtualne oraz VM platforma jako usługa Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Wirtualne dyski sieciowe co to jest? Pod

Bardziej szczegółowo

Scenariusze wykorzystania Office 365 dla uniwersytetu

Scenariusze wykorzystania Office 365 dla uniwersytetu Scenariusze wykorzystania Office 365 dla uniwersytetu Katalog przedstawia rózne zastosowania dostępne w Office 365 dostosowane specjalnie pod profil uczelni wyższej. Dowiedz się, jak możesz wykorzystać

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny.

Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny. Poznaj nowy Windows. Piękny. Szybki. Wydajny. Dostępne Najważniejsze wersje elementy, Windows: o których 1. trzeba Windows wiedzieć 8 i je pokazać : 2. 1. Windows Ekran startowy 8 Pro i żywe kafelki

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

nie pamiętają czasów bez Internetu, wiecznie połączeni z technologią, mediami społecznościowymi i wirtualnymi społecznościami, wolą obrazy od tekstu

nie pamiętają czasów bez Internetu, wiecznie połączeni z technologią, mediami społecznościowymi i wirtualnymi społecznościami, wolą obrazy od tekstu 85% szuka informacji w Internecie 24/7/365 nie pamiętają czasów bez Internetu, wiecznie połączeni z technologią, mediami społecznościowymi i wirtualnymi społecznościami, wolą obrazy od tekstu 66% uważa,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00 BPOS i Office 365 - rozpoczynamy o godz. 11.00 Agenda Microsoft Online Services Business Productivity Online Suite Przykładowe zastosowania BPOS -->> Office 365 Kolejne kroki Q & A Microsoft Online Services

Bardziej szczegółowo

Nowy wymiar współpracy z klientem

Nowy wymiar współpracy z klientem Nowy wymiar współpracy z klientem Nowy wymiar współpracy z klientem Proponujemy nowe, funkcjonalne narzędzie pozwól wypełnid faktury klientowi i wysyład je do Twojego systemu finansowo-księgowego. Podnieś

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2015. Nowości w systemie ERP

Microsoft Dynamics NAV 2015. Nowości w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 Nowości w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV to system ERP firmy Microsoft, który jest elastyczny, szybki we wdrożeniu, łatwy w obsłudze oraz zawiera

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Wykonaj kroki spójne, za każdym razem podczas pracy z klientami. Rozpoczynanie serii

Wykonaj kroki spójne, za każdym razem podczas pracy z klientami. Rozpoczynanie serii Wykonaj kroki spójne, za każdym razem podczas pracy z klientami. Rozpoczynanie serii 3 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online, jesień 2013 PORADA Dostępnych jest kilka procesów gotowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Project 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawy pracy z komputerem 11 1.1. Komputery i sprzęt 11 1.1.1. ICT 11 1.1.2. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 1 Komputer, oprogramowanie, sieć Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Analiza Exchange Granular Recovery

Analiza Exchange Granular Recovery Analiza Exchange Granular Recovery Wstęp Tworzenie archiw jest wciąż najlepszym sposobem na ochronę danych w świecie komputerowym. Tworzenie kopii zapasowych jest równie ważne jak dane znajdujące się na

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Usługi z chmury Publicznej

Usługi z chmury Publicznej 3 Usługi z chmury Publicznej Usługi z chmury publicznej TCO Service license One-time migration Reduced administration Instalacja lokalna TCO Software license Hardware/data center Maintenance Operations/

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Netia Mobile Secure Netia Backup

Netia Mobile Secure Netia Backup Netia Mobile Secure Netia Backup Strategiczne partnerstwo Netii i F-Secure na rzecz bezpieczeństwa danych Michał Iwan, F-Secure Warszawa, 04/03/2009 Page 1 NETIA MOBILE SECURE Page 2 Rodzaje zagrożeń Zgubienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI. Protection Service for Business

BEZPIECZNY BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI. Protection Service for Business BEZPIECZNY BIZNES GDZIEKOLWIEK CIĘ ZAPROWADZI Protection Service for Business ŻYJEMY W MOBILNYM ŚWIECIE Wi-Fi Miejsca publiczne Nigdy wcześniej nie używaliśmy tylu urządzeń i połączeń. Swobodny wybór czasu,

Bardziej szczegółowo

Od aplikacji Google Apps do usługi Office 365 dla firm

Od aplikacji Google Apps do usługi Office 365 dla firm Od aplikacji Google Apps do usługi Office 365 dla firm Rozpoczynanie pracy z nową usługą Usługa Office 365 dla firm ma inny wygląd niż aplikacje Google Apps. Po zalogowaniu się jest wyświetlany następujący

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES

III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES PROTECT DNA OF YOUR BUSINESS BUSINESS CONTINUITY INCIDENT AND RISK MANAGEMENT REAL TIME ENTERPRISE III Etap konkursu TWOJA FIRMA TWOJA SZANSA NA SUKCES Warszawa 11.05.2011 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HP Pull Print

Rozwiązania HP Pull Print Rozwiązania HP Pull Print Jakie rozwiązanie Pull Print jest odpowiednie dla Twojej firmy? HP rozumie, że Twoja firma jest wyjątkowa. Dlatego oferujemy szereg rozwiązań, aby wdrożyć Pull Print. Odpowiedz

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 Page 1

zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 Page 1 zaprasza do zapoznania się z krótkim opisem usługi Microsoft Office 365 W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 22/838-19-08, 838-88-78, cts@cts.com.pl Microsoft Office 365 Page 1 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Outlook 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dostosowywanie programu Dostosuj

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Seria praktyk.

Office 2010 PL. Seria praktyk. Office 2010 PL. Seria praktyk. Autor: Michael Price Wykorzystaj potencjał najlepszego pakietu biurowego! Jak zainstalować Office 2010 i rozpocząć pracę z tym pakietem? Jak przygotować elegancki dokument

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY Edytor aktów i czynności notarialnych Elektroniczne księgi notarialne Integracja z systemami eadministracji Sprawozdania, analizy i raporty www.notaris.pl PAKIET NOTARIS

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo