ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B"

Transkrypt

1 La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B będącego elementem postępowania o wyborze dostawcy w ramach realizacji projektu Stworzenie systemu B2B La Moda integrującego dostawców towarów oraz dostawców usług kurierskich dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Zamawiający: La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wróbla 8A Warszawa Strona 1 z 23

2 Spis treści: 1. Informacje o zamawiającym str Informacje o zamawiającym 1.2 Opis aktualnie posiadanego systemu informatycznego przez Wnioskodawcę str Warunki ogólne zapytania ofertowego str Odpowiedzialność odpowiadającego str Odpowiedzialność zamawiającego str Procedura ofertowa str Zgłoszenie chęci przystąpienia str Informacje merytoryczne str Okres ważności oferty str Zastrzeżenia str Forma odpowiedzi str Dopuszczalne formy oferty str Tryb składania i rozpatrywania odpowiedzi str Poufność wymiany informacji str Zobowiązania wynikające z akceptacji odpowiedzi str Wyjaśnienia str Ocena ofert str Kryteria oceny ofert str Wyniki postępowania str Zawartość odpowiedzi str Weryfikacja kryteriów wstępnych Oferentów str Termin realizacji dostawy str Koszty str Gwarancje ze strony Oferenta str Własność intelektualna str Wymagania szczegółowe wobec udzielającego odpowiedzi str Zdolność do realizacji zadania str Zdolność do współpracy długofalowej str Formularz ofertowy str. 11 Strona 2 z 23

3 1.1 Informacje o Zamawiającym: La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wróbla 8A Warszawa REGON: NIP: Warunki zapytania ofertowego Firma La Moda Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi serwis LaModa.pl, będący platformą pośredniczącą w sprzedaży damskich oraz dziecięcych ubrań, butów, galanterii, biżuterii, akcesoriów i kosmetyków. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B integrującego ofertę sklepów, przesył zamówień i zleceń dostaw oraz faktur pomiędzy dostawcami towarów, dostawcami usług kurierskich a LaModa. 1.2.Opis aktualnie posiadanego systemu informatycznego przez Wnioskodawcę Obecnie posiadany przez Wnioskodawcę system informatyczny został stworzony na zamówienie od podstaw. System działa na 4 wynajętych serwerach. Umożliwia on dostęp do pełnej funkcjonalności portalu jedynie po zalogowaniu się (oddzielne konto lub dostęp przez konto Facebook). Użytkownik otrzymuje dostęp do następujących funkcjonalności: Przeglądanie produktów w widoku search. Oferty pogrupowane są w kilka głównych kategorii, następnie w ramach każdej kategorii występuje kilkadziesiąt różnych typów produktów. Dodatkowo oferujemy możliwość wyszukiwania tekstowego przez wyszukiwarkę, oraz filtrowanie wyników po: cenie, rodzaju sprzedającego, stanie produktu, kolorze produktu, rozmiarze, tagach opisujących dane produkty. Kupowanie produktów. Płatność dokonywana jest poprzez interfejs płatności elektronicznych PayU oraz Dotpay. Zgodnie z prawem, każdy kupujący na portalu ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w ciągu 10 dni od daty transakcji zwroty również realizowane są przez system, dzięki czemu nasz dział obsługi klienta umożliwia informowanie użytkowników o statusie transakcji. Sprzedaż produktów każdy użytkownik może sprzedawać na portalu własne produkty, niezależnie od ich stanu (nowy, używany). Wystawianiu oferty służą odpowiednio moduły dodawania pojedynczej oferty, a także masowego wystawiania ofert (ułatwiona, lecz w dalszym ciągu manualna praca). Od każdej sprzedaży na portalu, od sprzedającego pobierana jest prowizja za sprzedaż (domyślnie 17% chyba że ustalono inaczej). Sprzedający może zarządzać swoją ofertą w sposób ręczny (edycja wyłącznie na poziomie pojedynczej oferty). Każda oferta gotowa do opublikowania, musi zostać sprawdzona przez administratora treści na portalu, dzięki czemu w przeciwieństwie do innych portali, serwis monitoruje odpowiednio wysoki poziom oferty prezentowanej przez użytkowników. Strona 3 z 23

4 Funkcje społecznościowe portal oferuje możliwość interakcji między użytkownikami portalu każdy użytkownik może obserwować ofertę innych, oznaczać wybrane przez siebie oferty jako ulubione etc. Do zarządzania portalem służy dostępny wyłącznie dla pracowników CMS (system zarządzania treścią), dzięki któremu możliwa jest kompleksowa obsługa transakcji, ofert, zarządzania zawartością (content) strony etc. 2 Warunki ogólne zapytania ofertowego: Zamawiający realizuje projekt polegający stworzeniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu teleinformatycznego klasy B2B. Poniższe zapytanie stanowi otwarcie postępowania ofertowego. 2.1 Odpowiedzialność odpowiadającego Firmy zainteresowane podjęciem współpracy winny być świadome odpowiedzialności za udzielone odpowiedzi, wynikające z zakresu tego zapytania. Odpowiedzialność ta winna dotyczyć odpowiedzi, które mogą zrodzić koszty po stronie kierującego zapytanie. Kierujący zapytanie rezerwuje sobie prawo do uznania odpowiedzi na to zapytanie jako formalnej oferty podjęcia współpracy. 2.2 Odpowiedzialność Zamawiającego Zamawiający zobligowany jest do ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji konkursowej. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia postępowania konkursowego poprzez równe traktowanie Oferentów, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz przejrzyste jego prowadzenie, rozumiane jako dostęp do wszystkich informacji. Zamawiający ma obowiązek określenia w sposób jasny, precyzyjny i eliminujący ryzyko subiektywnej oceny, warunków konkursu wskazanych w niniejszej specyfikacji. Wszelkie zmiany wynikające z niniejszej specyfikacji Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przekazać wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie. 2.3 Procedura postępowania o wyborze dostawcy Postępowanie o wyborze dostawcy będzie realizowane w jednym etapie, który zakończy się wyborem dostawcy. 2.4 Zgłoszenie chęci przystąpienia Strona 4 z 23

5 Przystąpienie Oferentów do konkursu rozpoczyna się w momencie przysłania oferty w sposób określony w niniejszej dokumentacji. 2.5 Informacje merytoryczne Zamawiający w ramach konkursu ofert zobligowany będzie do przedstawienia Oferentom dodatkowych informacji, na podstawie zapytań przesłanych do Zamawiającego. 2.6 Okres ważności oferty 1. Oferent składając ofertę zostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu składania ofert. 2. Oferta zakwalifikowana do dalszych negocjacji zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy 2.7 Zastrzeżenia Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego zapytania, bez podania przyczyn, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert na podstawie dokonanej oceny. Informacja o odrzuceniu z konkursu zostanie dostarczona w formie pisemnej Oferentowi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający wykluczy z konkursu Oferenta, na każdym etapie postępowania jeżeli stwierdzi, iż dostarczone przez niego informacje istotne dla przebiegu postępowania konkursowego nie są prawdziwe lub niekompletne. Zamawiający nie zwraca złożonych ofert. 2.8 Forma odpowiedzi Zamawiający oczekuje odpowiedzi w formie pisemnej. Odpowiedzi powinny ustosunkowywać się do wszystkich pytań umieszczonych w zapytaniach formularzach. O ile to możliwe, kolejność odpowiedzi powinna być identyczna z kolejnością pytań. Jeżeli kolejność odpowiedzi różni się istotnie od kolejności pytań, w początkowej części dokumentu powinien zostać umieszczony wykaz lokalizacji odpowiedzi na wszystkie pytania. Strona 5 z 23

6 2.9 Dopuszczalne formy ofert Oferty nie mogą mieć formy wariantowej ani formy częściowej (brak odpowiedzi na część elementów zawartych w formularzach ofertowych). Oferty wariantowe i częściowe zostaną odrzucone z postępowania. 3 Tryb składania i rozpatrywania odpowiedzi Oferenci przystępujący do konkursu ofert zobligowani są do prowadzenia korespondencji z Zamawiającym tylko i wyłącznie w formie owej Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysyłania pytań i odpowiedzi wszystkim Oferentom, bez podania autora pytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania, które uzna za wykraczające poza ramy tego postępowania lub odpowiedź na które spowodowałaby ujawnienie wrażliwych informacji oraz danych uzasadnienie przedstawi w formie pisemnej. Dane kontaktowe w zakresie postępowania: Stanisław Rozwadowski Tel: Uwaga: preferujemy kontakt za pomocą maila Procedura terminowa konkursu ofert: Oferty będą przyjmowane od 7 do 21 sierpnia 2014 r. godz Wyłonienie dostawcy planowane jest do 1 września 2014 r. 3.1 Poufność wymiany informacji Treści zapytań i odpowiedzi, jak również wszelkie wymieniane w związku z niniejszym zapytaniem informacje, są uważane za wrażliwe i winny być objęte ochroną informacji należną dla informacji poufnych. Strona 6 z 23

7 Żadna z firm, uczestniczących w postępowaniu, nie ma prawa ujawnić publicznie w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, faktu uczestnictwa w postępowaniu, treści pytań i udzielonych odpowiedzi oraz przebiegu negocjacji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od kierującego zapytanie. Wybrane podmioty, do których skierowano zapytanie nie mogą posługiwać się nazwą kierującego zapytanie i okolicznością otrzymania zapytania bez wiedzy i zgody kierującego zapytanie. Zamawiający będzie publikował treść pytań i udzielonych odpowiedzi poprzez listę i, podanych przez uczestników do korespondencji. 3.2 Zobowiązania wynikające z akceptacji odpowiedzi Odpowiedź udzielona na zapytanie nie stanowi żadnego zobowiązania dla kierującego zapytanie. Odpowiedź udzielona na zapytanie nie może stanowić dla firmy podstawy do roszczenia wynagrodzenia za koszty poniesione na jej przygotowanie. Zamawiający podczas trwania I etapu będzie odpowiadał wyłącznie pisemnie na pytania zadane w formie pisemnej przesłane pocztą bądź em. Wszyscy oferenci uczestniczący w danym etapie postępowania zostaną poinformowani o zadanych pytaniach oraz udzielonych odpowiedziach. 3.3 Wyjaśnienia Zarówno zapytanie jak i odpowiedź mogą wymagać dodatkowych wyjaśnień, pomimo dołożenia wszelkich starań. Kierujący zapytanie oczekuje możliwości uzyskania dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Firmy, które udzielą odpowiedzi winny wyznaczyć osoby odpowiedzialne i upoważnione do kontaktów z kierującym zapytanie. Nazwisko, imię, adres i numer telefonu należy umieścić w nagłówku treści odpowiedzi. 3.4 Ocena ofert Kryteria oceny ofert Ocena ofert jest etapem postępowania, w wyniku którego Zamawiający zamierza dokonać uszeregowania ofert związanych z dostawą usług wg liczby przyznanych punktów Strona 7 z 23

8 Kryteria oceny jakimi będzie się kierować Zamawiający podczas wyboru oferty to: Całkowity koszt oferty Czas reakcji serwisu na awarie Referencje Na tym etapie oceny ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującą tabelą punktową, która posłuży do oceny wszystkich złożonych ofert. Punkty przydzieli komisja powołana na potrzeby niniejszego postępowania. Punktacja przydzielona przez komisję jest ostateczna. Lp. Kryteria Punkty A Całkowity koszt oferty 50 B Czas reakcji serwisu na awarie 25 C Referencje i doświadczenie 25 Zasady przyznawania punktów 1. Całkowity koszt oferty. Im niższy całkowity koszt oferty tym większa liczba przyznanych punktów. (Uszeregowanie ofert, najtańsza oferta 50p., droższa 45p., i tak dalej co 5 punktów. 2. Czas reakcji serwisu na awarie. Im krótszy tym wyższa ocena punktowa, Uszeregowanie ofert najkrótszy czas reakcji 25 pkt, następny 20 pkt. i tak dalej co 5 pkt. 3. Referencje i doświadczenie, w tym przedstawienie referencji dotyczących realizacji projektów działania 8.1 oraz 8.2 POIG. Im większa liczba referencji oraz jakość referencji (referencje od klientów, dla których realizowane były większe projekty mogą być liczone podwójnie lub potrójnie) tym wyższa ocena punktowa. Największa liczba referencji 25 pkt., następna 20pkt. i tak dalej co 5 pkt.). W trakcie trwania postępowania mającego na celu wybór dostawcy, Oferenci mogą być poproszeni o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnienie ewentualnych niejasności. Strona 8 z 23

9 3.4.2 Wyniki postępowania Wynikiem rozpatrzenia ofert może być: - Akceptacja udziału Oferenta - Odrzucenie zgłoszenia Oferenta - Wybór oferty i rozmowy w celu podpisania umowy z wybranym Oferentem zakończone podpisaniem umowy - Umieszczenie na rezerwowej liście rankingowej Gdyby negocjacje z Oferentem, którego oferta uzyskała największą sumę punktów nie zakończyły się podpisaniem umowy, Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia negocjacji z drugim w kolejności Oferentem, pod względem przyznanej liczby punktów. O wynikach oceny Oferenci uczestniczący w konkursie zostaną niezwłocznie poinformowani. 4 Zawartość odpowiedzi w przedkładanych ofertach 4.1 Weryfikacja kryteriów wstępnych Oferentów Oferenci przystępujący do składania ofert, zobligowani są do złożenia wraz z szablonami ofertowymi następujących informacji przygotowanych w formie opisowej oraz dołączenie wymaganych poniżej dokumentów: a. w formie opisowej - Doświadczenie w realizacji projektów webowych, - Doświadczenie w realizacji projektów B2B b. w formie dokumentów - dokumenty potwierdzające realizację w ciągu trzech lat od dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego, co najmniej trzy systemy klasy Enterprise, w tym, co najmniej dwa o wartości powyżej PLN brutto, spośród których każde z nich spełnia następujące cechy: wykonany w technologii webowej, zaprojektowany dla co najmniej użytkowników, wykorzystuje szynę ESB, integruje się, z co najmniej dwoma systemami zamawiającego. - dokumenty potwierdzające realizację w ciągu trzech lat od dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego, co najmniej dwóch prac w ramach projektu/-ów Strona 9 z 23

10 typu B2B polegającego/-ych na integracji webowego portalu napisanego w języku PHP, z co najmniej jedną aplikacją zewnętrzną - Certyfikat Prince 2 lub PMP osoby zarządzającej projektem ze strony Oferenta - Referencje i rekomendacje od klientów 4.2 Termin realizacja zamówienia Termin zakończenia realizacji zamówienia to 31 lipca 2015 r. 4.3 Koszty Koszty muszą być podane w jednej walucie złotych polskich (PLN) netto z podaną stawką VAT. 4.4 Gwarancje ze strony Oferenta Odpowiedź udzielona na zapytanie winna zawierać informacje wiarygodne i gwarantowane przez firmę. Wyjątek mogą stanowić informacje jednoznaczne wyróżnione w tekście jako hipotetyczne lub niepewne. Udzielona odpowiedź jest ofertą handlową, zgodnie z kodeksem Spółek Handlowych i Kodeksem Cywilnym. 4.5 Własność intelektualna Wszelkie pomysły, idee, koncepcje, techniki i technologie rozwiązania problemów, powstałe w trakcie realizacji tego projektu stanowią własność intelektualną kierującego zapytanie. Jednakże firma udzielająca odpowiedzi na zapytanie może zastrzec sobie własność intelektualną do rozwiązań szczegółowych, zawartych w jej odpowiedzi. 5.0 Wymagania szczegółowe wobec udzielającego odpowiedzi. 5.1 Zdolność do realizacji zadania Firma udzielająca odpowiedzi, powinna posiadać kompetencje i zaplecze techniczne pozwalające na kompleksową realizację przedmiotu pytania. Oznacza to gotowość do sprawnego, w pełni profesjonalnego dostarczenia wszystkich wymienionych rodzajów sprzętu. W szczególności wymagane jest aby Oferent zatrudniał lub stale współpracował z co najmniej trzema programistami, posiadającymi co najmniej 3 letnie, udokumentowane doświadczenie w programowaniu systemów internetowych. Strona 10 z 23

11 Zdolność do współpracy długofalowej Firma udzielająca odpowiedzi powinna być gotowa do świadczenia serwisu gwarancyjnego. Uwaga: Spełnienie wszystkich wymogów zostanie sprawdzone w momencie otwarcia odpowiedzi (ofert). Odpowiedzi, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów zostaną odrzucone ze względu na niespełnione wymogi formalne. 6. System specyfikacja i opis poszczególnych zadań 6.1 Etap 1 Analiza i przygotowanie integracji z systemami e-sklepów Szczegółowa analiza potrzeb partnerów w zakresie wymagań technicznych oraz szczegółowych funkcjonalności, wraz z opisem procesów Analiza będzie polegała na dokładnym zbadaniu przynajmniej 5 wskazanych partnerów La Moda pod kątem procesu sprzedażowo-logistyczno-organizacyjnego funkcjonującego w ich przedsiębiorstwach we współpracy z LaModa oraz weryfikacji ich problemów biznesowych we współpracy z La Moda oraz zdefiniowania ich potrzeb w zakresie usprawnienia / automatyzacji współpracy z LaModa. Powyższe problemy i potrzeby powinny dotyczyć przede wszystkich organizacji współpracy po stronie IT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: integracja oferty partnera w serwisie LaModa.pl oraz jej bieżąca aktualizacja, integracja zamówień, zwrotów, wymian oraz pozostałych elementów transakcji dokonanej w serwisie LaModa.pl ze sklepem partnera, logistyka i współpraca z kurierami czy panel sprzedającego na LaModa.pl Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów Etap polega na wykonaniu następujących prac programistycznych: development bazy programistycznej, development mechanizmu reagowania na błędy integracji (np. niedostępność serwerów, development mechanizmu rejestracji zdarzeń integracyjnych (np. statystyki), testy poprawności podstaw integracji, przygotowanie schematu integracji produktowej i zamówień, identyfikacja zagrożeń integracyjnych. 6.2 Etap 2 integracja z systemami własnymi e-sklepów oraz z platformą sklepową ClickShop Strona 11 z 23

12 6.2.1 Reinżynieria procesów biznesowych w celu optymalnego wykorzystania nowych funkcjonalności Oczekujemy od Wykonawcy rozpisania, przeanalizowania i rozplanowania procesów biznesowych wewnątrz La Moda, które powinny ulec zmianie, aby efektywnie wykorzystać funkcjonalności integracji z własnymi platformami e-commerce partnerów lub z platformą ClickShop. Analiza powinna zawierać listę obecnych procesów wraz z osobami odpowiedzialnymi za ich koordynację wraz z propozycjami modyfikacji tychże procesów a także wdrożenie ustalonych z La Moda modyfikacji wewnątrz organizacji Przygotowanie autorskiego wzoru pliku XML z ofertą sklepu Plik xml powinien zawierać wszystkie niezbędne atrybuty każdej oferty prezentowanej na LaModa.pl w tym: numer ID oferty, cena wyjściowa oferty, cena promocyjna oferty, adres url kierujący do strony oferty na stronie partnera, marka oferty, liczba dostępnych egzemplarzy danej oferty w podziale na możliwe kolory i rozmiary, tytuł oferty, opis oferty, kategoria i produkt oferty, lista źródeł zdjęć oferty oraz tagi oferty Stworzenie modułu integracji sklepów na podstawie przygotowanego pliku XML Ta część etapu przewiduje integrację produktową z dziesięcioma dwudziestoma e-sklepami w oparciu o plik XML Stworzenie interfejsu API umożliwiającego integrację posprzedażową (integracja zamówień) sklepu Stworzenie protokołu API, który będzie umożliwiał sprzedawcom szybki dostęp do informacji o ich transakcjach na LaModa.pl: wyświetlanie listy wszystkich transakcji sprzedaży dla danego konta, wyświetlanie listy transakcji do wysyłki, aktualizację statusu wysyłki, wprowadzenie numeru przesyłki, wyświetlenie zwrotów i wymian Development integracji produktowej dla platformy Clickshop dostosowanej do API Sklepu Etap ten zakłada zaprogramowanie integracji produktowej z platformą Clickshop tak, aby oferta partnera, którego sklep został zaprojektowany na platformie ClickShop była dostępna na LaModa.pl po zalogowaniu się partnera na jego konto w ClickShop i akceptacji integracji z LaModa. Strona 12 z 23

13 Integracja powinna zapewniać prezentację wszystkich aktualnie dostępnych ofert w sklepie partnera na LaModa.pl z wszystkimi atrybutami tychże ofert, które powinny zostać zmapowane na atrybuty LaModa oraz bieżącą aktualizację tychże atrybutów, przede wszystkim, natomiast, częstą aktualizację stanów magazynowych egzemplarzy ofert Development integracji zamówień zgodnie z wymogami platformy ClickShop Etap ten zakłada zaprogramowanie integracji zamówień z platformą Clickshop tak, aby zamówienie złożone przez kupującego na LaModa.pl automatycznie, natychmiast, trafiało do systemu partnera opartego na platformie Clickshop wraz z wszystkimi atrybutami tego zamówienia, w tym: statusem zamówienia oraz przesyłki. Integracja powinna uwzględniać także bieżące przekazywanie do systemu partnera opartego na platformie Clickshop informacji o zwrotach i wymianach dotyczących zamówień partnera na LaModa.pl. 6.3 Etap 3 integracja z platformą sklepową I-Sklep oraz IAI Reinżynieria procesów biznesowych w celu optymalnego wykorzystania nowych funkcjonalności Oczekujemy od Wykonawcy rozpisania, przeanalizowania i rozplanowania procesów biznesowych wewnątrz La Moda, które powinny ulec zmianie, aby efektywnie wykorzystać funkcjonalności integracji z platformami I- Sklep oraz IAI. Analiza powinna zawierać listę obecnych procesów wraz z osobami odpowiedzialnymi za ich koordynację wraz z propozycjami modyfikacji tychże procesów a także wdrożenie ustalonych z La Moda modyfikacji wewnątrz organizacji. Analiza powinna być skupiona na procesach związanych ze współpracą z partnerami, których sklepy pracują na platformach I-Sklep lub IAI Development integracji produktowej z platformami I-Sklep oraz IAI dostosowanej do API sklepu Etap ten zakłada zaprogramowanie integracji produktowej z platformami I- Sklep oraz IAI tak, aby oferta partnera, którego sklep został zaprojektowany na jednej z wymienionych platform, była dostępna na LaModa.pl po zalogowaniu się partnera na jego konto w I-Sklep lub IAI i Strona 13 z 23

14 akceptacji integracji z LaModa. Integracja powinna zapewniać prezentację wszystkich aktualnie dostępnych ofert w sklepie partnera na LaModa.pl z wszystkimi atrybutami tychże ofert, które powinny zostać zmapowane na atrybuty LaModa oraz bieżącą aktualizację tychże atrybutów, przede wszystkim, natomiast, częstą aktualizację stanów magazynowych egzemplarzy ofert Development integracji zamówień zgodnie z wymaganiami platform I- Sklep oraz IAI Etap ten zakłada zaprogramowanie integracji zamówień z platformami I- Sklep oraz IAI tak, aby zamówienie złożone przez kupującego na LaModa.pl automatycznie, natychmiast, trafiało do systemu partnera opartego na platformie I-Sklep lub IAI wraz z wszystkimi atrybutami tego zamówienia, w tym: statusem zamówienia oraz przesyłki. Integracja powinna uwzględniać także bieżące przekazywanie do systemu partnera opartego na platformie I-Sklep lub IAI informacji o zwrotach i wymianach dotyczących zamówień partnera na LaModa.pl. 6.4 Etap 4 Integracja z systemami Poczty Polskiej oraz kuriera UPS Reinżynieria procesów biznesowych związanych z przygotowaniem i wysyłką towarów, w tym systemu logistycznego, reorganizacja struktury oraz procedur Etap ten przewiduje analizę procesów biznesowych związanych ze współpracą La Moda i partnerów, które powinny ulec zmianie, aby efektywnie wykorzystać funkcjonalności integracji z platformą logistyczną Poczty Polskiej. Analiza powinna zawierać listę obecnych procesów, w tym przede wszystkim: przekazywanie informacji przez La Moda partnerowi odnośnie zamówień dokonanych na LaModa.pl, etykietowanie przesyłek, nadawanie przesyłek, nadzorowanie zmiany statusów przesyłek, procesy zwrotów i wymian, rozliczenia z partnerami na podstawie doręczenia przesyłek. Dla każdego procesu powinna projektować jego nowy kształt po przeprowadzeniu integracji z systemami Poczty Polskiej oraz UPS oraz wskazywać zmiany organizacyjne wewnątrz La Moda potrzebne do efektywnego wykorzystania nowych funkcjonalności Integracja z systemem obsługi przesyłek Poczty Polskiej Strona 14 z 23

15 Integracja zakłada wprowadzenie możliwości automatycznego nadawania paczek za pośrednictwem Poczty Polskiej, w tym procesu automatycznego generowania etykiet oraz protokołów nadawczych w panelu sprzedającego na LaModa.pl, automatycznego nadawania paczek, automatycznego zamawiania kuriera, automatycznej aktualizacji statusów przesyłek, a także wprowadzenie panelu do zwrotów oraz wymian dla kupujących w oparciu o system Poczty Polskiej Integracja z systemem obsługi przesyłek UPS Integracja zakłada wprowadzenie możliwości automatycznego nadawania paczek za pośrednictwem UPS, w tym procesu automatycznego generowania etykiet oraz protokołów nadawczych w panelu sprzedającego na LaModa.pl, automatycznego nadawania paczek, automatycznego zamawiania kuriera, automatycznej aktualizacji statusów przesyłek, a także wprowadzenie panelu do zwrotów oraz wymian dla kupujących w oparciu o system UPS. 6.5 Etap 5 Stworzenie inteligentnego dashboardu sprzedającego i systemu do generowania faktur z podpisem elektronicznym Reinżynieria procesów biznesowych związanych z obiegiem elektronicznych faktur oraz funkcjonalnością inteligentnego dashboardu sprzedającego Etap ten przewiduje analizę procesów biznesowych związanych ze współpracą La Moda i partnerów w kontekście rozliczeń i fakturowania, które powinny ulec zmianie lub likwidacji, aby efektywnie wykorzystać funkcjonalność obiegu elektronicznego faktur. Co więcej, analiza powinna wykazać jakiego doradztwa ze strony La Moda oczekują jej partnerzy oraz w jaki sposób wsparcie takie mogłoby zostać zautomatyzowane poprzez stworzenie inteligentnego dashboardu dla sprzedającego. Etap ten powinien zakończyć się sugestiami jak La Moda powinna dostosować swoje procesy związane z fizycznym kontaktem z partnerami na takie, w których tego tego konktatu będzie znacznie mniej Stworzenie inteligentnego dashboardu sprzedającego Dashboard powinien być dostępny jako element profilu sprzedającego. Będzie on automatycznie generował i prezentował na profilu Strona 15 z 23

16 sprzedającego na LaModa.pl analizę trendów panujących na portalu LaModa.pl. Informacje te dotyczyły będą, przede wszystkim, proponowanych kierunków rozwoju oferty partnera. Partnerom proponowane będą najlepiej dopasowane do ich oferty akcje promocyjne, zalecenia dotyczące zmian stanów magazynowych czy większej koncentracji wyłącznie na danym fragmencie oferty prezentowanej na portalu. Wykorzystywane przez algorytm dane pochodzić będą zarówno z danych sprzedażowych samego partnera, jak też sprzedaży jego konkurencji na portalu oraz głównych kategorii (kilkaset różnych klas produktów) czy parametrów (kolor, rozmiar, cechy szczególne, tagi) produktów uznawanych w danym momencie za najpopularniejsze i dające szanse na największy możliwy wzrost sprzedaży. Przykładową rekomendacją wygenerowaną na podstawie zaawansowanego algorytmu analizy trendów na portalu jest komunikat: W ciągu ostatnich 30 dni, średnia cena sukienek spadła o 10%. W tym okresie nie obniżałeś cen sukienek i twój udział w sprzedaży tego produktu spadł o 13%. Rozważ obniżenie ceny asortymentu, aby zmaksymalizować swoją sprzedaż Stworzenie systemu do generowania faktur z podpisem elektronicznym W tym etapie zakładane jest stworzenie interfejsu webowego udostępnionego każdemu partnerowi biznesowemu sprzedającemu produkty poprzez portal LaModa.pl, umożliwiającemu pobieranie faktur podpisanych elektronicznie na żądanie partnera z systemu LaModa w ustawieniach profilowych partnera. Powinny tam generować się automatycznie wszystkie faktury od rozpoczęcia współpracy danego partnera z La Moda do faktury za ostatni zakończony miesiąc. Faktury te powinny być podpisane elektronicznie przez osobę do tego uprawnioną ze strony La Moda. 6.6 Wynajem dedykowanych Green Serwerów na okres trwania projektu ( ) W wyżej wymienionym okresie Wykonawca powinien dostarczyć 4 serwery (1 serwer WWW, 2 serwery bazy danych, 1 mem-cache oraz storage), cechujące się następującymi parametrami: RAM: 64 GB, zasoby dyskowe: co najmniej 2 Strona 16 z 23

17 dyski SSD 160GB dla serwerów WWW i bazy danych, 2 dyski SSD 160 GB i 2 dyski HDD 1000GB dla serwera storage, procesor: co najmniej 4 rdzenie i 8 wątków, o taktowaniu nie mniejszym niż 3 GHz, przepustowość łącza: gwarantowane 500 Mbps. Ponadto serwery te powinny charakteryzować się wysoką wydajnością ekologiczną, czyli spełniać następujące wymogi: przynajmniej 90% sal w serwerowni powinno być bez klimatyzatorów, technologia korzystająca z systemów Watercooling i Aircooling, poziom wskaźnika PUE na poziomie między 1 a 1,2. Strona 17 z 23

18 Formularz ofertowy dla generalnego wykonawcy sytemu informatycznego klasy B2B dla La Moda Sp. z o.o. Sp.k. w ramach projektu Stworzenie systemu B2B La Moda integrującego dostawców towarów oraz dostawców usług kurierskich Elementy zamówienia Celem zapytania jest otrzymanie oferty na stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B La Moda przez Generalnego Wykonawcę SYSTEM wymagania ogólne System B2B LaModa będzie integrował automatyczny proces synchronizacji oferty sprzedażowej partnerów biznesowych (między sklepem partnera, a jego kontem na portalu LaModa.pl), realizacji zamówień (między kontem na portalu LaModa.pl, a sklepem partnera), automatycznego generowania faktur za korzystanie z portalu, tworzenia oraz monitorowania zleceń dostawy przesyłek partnerów do klientów portalu funkcje (zintegrowanych z systemami Poczty Polskiej i UPS) oraz analizy i tworzenia rekomendacji sprzedażowych dla partnerów biznesowych. Część komunikacji będzie przesyłana bezpośrednio z jednego systemu do drugiego za pomocą API (Application Programming Interface). Dotyczy to w szczególności platform sklepów internetowych ClickShop, I-Sklep oraz IAI oraz Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej UPS. W przypadku zastosowania dostępu do systemu za pomocą API dane z jednego systemu zostaną udostępnione w drugim systemie. W ten sposób będą udostępniane informacje o ofercie produktowej (umożliwiając jej synchronizację), stanach magazynowych poszczególnych produktów, zamówieniach oraz danych dotyczących zleceń wysyłki przesyłek. Partnerzy biznesowi w ramach dostępu do konta na portalu LaModa.pl, będą mieli udostępniony panel zawierający informacje o wystawionych fakturach na podstawie sprzedaży generowanej i automatycznie rozliczanej na portalu. Dane do faktur będą przechowywane bezpiecznie w systemie. Partner na własne żądanie, dzięki udostępnionemu interfejsowi, będzie mógł wygenerować wybrane przez siebie faktury (wystawione przez Wnioskodawcę za pośrednictwo w sprzedaży) w formie pliku PDF, które będą zabezpieczone podpisem elektronicznym osoby prawnie zobligowanej do wystawiania faktur w imieniu La Moda Sp. Z o.o. Sp. K. Integracja z platformami e-commerce: ClickShop, IAI-Shop oraz I-Sklep została włączona do projektu z racji ogromnej popularności tychże platform na polskim rynku e-commerce. Z platform tych korzysta obecnie kilkaset prężnie rozwijających się sklepów internetowych w branży mody i urody damskiej oraz mody dziecięcej, z którymi Wnioskodawca będzie mógł się integrować bez ponoszenia dodatkowych kosztów jednostkowych. Integracja systemów przesyłek z Pocztą Polską oraz firmą Strona 18 z 23

19 UPS pozwoli na automatyzację logistyki ponad 75% transakcji mających miejsce na portalu LaModa.pl. Ponadto dostęp do zautomatyzowanego systemu Poczty Polskiej oraz UPS, jak też do dashboardu sprzedażowego oraz automatycznie generowanych faktur, będzie nadawany każdemu partnerowi biznesowemu na portalu LaModa.pl bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wnioskodawcę oraz partnerów, co stanowi o wysokiej skalowalności całego projektu. Poszczególne zadania Ilość roboczogodzin Cena roboczogodziny Cena netto 1 1. Szczegółowa analiza potrzeb partnerów w zakresie wymagań technicznych oraz szczegółowych funkcjonalności, wraz z opisem procesów 2. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów - development bazy programistycznej (podstawowe modele etc.) 3. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów development mechanizmu reagowania na błędy integracji (np. Niedostępność serwerów etc) 4. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów development mechanizmu rejestracji zdarzeń integracyjnych (np. statystyki) 5. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów testy poprawności podstaw integracji 6. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów przygotowanie schematu integracji produktowej i zamówień 7. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów - Identyfikacja zagrożeń integracyjnych 2 1. Reinżynieria procesów biznesowych w celu optymalnego wykorzystani a nowych funkcjonalności 2. Integracja sklepów z własnymi platformami e-commerce Strona 19 z 23

20 przygotowanie autorskiego wzoru pliku XML z ofertą sklepu stworzenie modułu integracji sklepów na podstawie przygotowanego pliku XML stworzenie interfejsu API umożliwiającego integrację posprzedażową (integracja zamówień) sklepu 3. Integracja z platformą ClickShop Analiza dokumentacji API platformy ClickShop Development integracji produktowej dostosowanej do API Sklepu Development integracji zamówień zgodnie z wymogami platformy ClickShop Testy developerskie Testy produkcyjne 3 1. Reinżynieria procesów biznesowych w celu optymalnego wykorzystani a nowych funkcjonalności 2. Integracja z platformą I-Sklep Analiza dokumentacji API platformy i-sklep Development integracji produktowej dostosowanej do API sklepu Development integracji zamówień zgodnie z wymaganiami platformy Testy developerskie Testy produkcyjne 3. Integracja z platformą IAI-Shop Analiza dokumentacji API platformy IAI-Shop Development integracji produktowej dostosowanej do API sklepu Development integracji zamówień zgodnie z wymogami platformy Testy developerskie Testy produkcyjne 4 1. Reinżynieria procesów biznesowych związanych z przygotowani em i wysyłką towarów, w tym systemu Strona 20 z 23

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B będącego elementem postępowania o wyborze dostawcy w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606 REGON - 130320824 Płońsk, 4.02.2014 Firma Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Blizne Łaszczyńskiego, 10-02-2014 r. berolina Polska Sp. z o. o. Mała 3,05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP: 5213035120 ; REGON:016102159 Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu KAIZEN Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014. W związku z realizacją Projektu "Automatyzacja procesów związanych z realizacją badań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014. W związku z realizacją Projektu Automatyzacja procesów związanych z realizacją badań INNOWACYJNA ~r.o()owa STRATEGIASI'ÓJNOScI UNIA EUROPEJSKA EUIlOPEJS!I.'1FUNOUSZ WlWOJU REGIO NEGO Brainlab Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Noakowsldego 16/39, ~ Warszawa NIP: 951 235-65-32, REGON: 146143522 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Wysogotowo, dnia 10 stycznia 2014 r. Ι. POSTANOWIENIA OGÓLNE INSOGLAS Andrzej i Karol Woźniak Sp. J. realizuje w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo