ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B"

Transkrypt

1 La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B będącego elementem postępowania o wyborze dostawcy w ramach realizacji projektu Stworzenie systemu B2B La Moda integrującego dostawców towarów oraz dostawców usług kurierskich dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Zamawiający: La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wróbla 8A Warszawa Strona 1 z 23

2 Spis treści: 1. Informacje o zamawiającym str Informacje o zamawiającym 1.2 Opis aktualnie posiadanego systemu informatycznego przez Wnioskodawcę str Warunki ogólne zapytania ofertowego str Odpowiedzialność odpowiadającego str Odpowiedzialność zamawiającego str Procedura ofertowa str Zgłoszenie chęci przystąpienia str Informacje merytoryczne str Okres ważności oferty str Zastrzeżenia str Forma odpowiedzi str Dopuszczalne formy oferty str Tryb składania i rozpatrywania odpowiedzi str Poufność wymiany informacji str Zobowiązania wynikające z akceptacji odpowiedzi str Wyjaśnienia str Ocena ofert str Kryteria oceny ofert str Wyniki postępowania str Zawartość odpowiedzi str Weryfikacja kryteriów wstępnych Oferentów str Termin realizacji dostawy str Koszty str Gwarancje ze strony Oferenta str Własność intelektualna str Wymagania szczegółowe wobec udzielającego odpowiedzi str Zdolność do realizacji zadania str Zdolność do współpracy długofalowej str Formularz ofertowy str. 11 Strona 2 z 23

3 1.1 Informacje o Zamawiającym: La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wróbla 8A Warszawa REGON: NIP: Warunki zapytania ofertowego Firma La Moda Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi serwis LaModa.pl, będący platformą pośredniczącą w sprzedaży damskich oraz dziecięcych ubrań, butów, galanterii, biżuterii, akcesoriów i kosmetyków. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B integrującego ofertę sklepów, przesył zamówień i zleceń dostaw oraz faktur pomiędzy dostawcami towarów, dostawcami usług kurierskich a LaModa. 1.2.Opis aktualnie posiadanego systemu informatycznego przez Wnioskodawcę Obecnie posiadany przez Wnioskodawcę system informatyczny został stworzony na zamówienie od podstaw. System działa na 4 wynajętych serwerach. Umożliwia on dostęp do pełnej funkcjonalności portalu jedynie po zalogowaniu się (oddzielne konto lub dostęp przez konto Facebook). Użytkownik otrzymuje dostęp do następujących funkcjonalności: Przeglądanie produktów w widoku search. Oferty pogrupowane są w kilka głównych kategorii, następnie w ramach każdej kategorii występuje kilkadziesiąt różnych typów produktów. Dodatkowo oferujemy możliwość wyszukiwania tekstowego przez wyszukiwarkę, oraz filtrowanie wyników po: cenie, rodzaju sprzedającego, stanie produktu, kolorze produktu, rozmiarze, tagach opisujących dane produkty. Kupowanie produktów. Płatność dokonywana jest poprzez interfejs płatności elektronicznych PayU oraz Dotpay. Zgodnie z prawem, każdy kupujący na portalu ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w ciągu 10 dni od daty transakcji zwroty również realizowane są przez system, dzięki czemu nasz dział obsługi klienta umożliwia informowanie użytkowników o statusie transakcji. Sprzedaż produktów każdy użytkownik może sprzedawać na portalu własne produkty, niezależnie od ich stanu (nowy, używany). Wystawianiu oferty służą odpowiednio moduły dodawania pojedynczej oferty, a także masowego wystawiania ofert (ułatwiona, lecz w dalszym ciągu manualna praca). Od każdej sprzedaży na portalu, od sprzedającego pobierana jest prowizja za sprzedaż (domyślnie 17% chyba że ustalono inaczej). Sprzedający może zarządzać swoją ofertą w sposób ręczny (edycja wyłącznie na poziomie pojedynczej oferty). Każda oferta gotowa do opublikowania, musi zostać sprawdzona przez administratora treści na portalu, dzięki czemu w przeciwieństwie do innych portali, serwis monitoruje odpowiednio wysoki poziom oferty prezentowanej przez użytkowników. Strona 3 z 23

4 Funkcje społecznościowe portal oferuje możliwość interakcji między użytkownikami portalu każdy użytkownik może obserwować ofertę innych, oznaczać wybrane przez siebie oferty jako ulubione etc. Do zarządzania portalem służy dostępny wyłącznie dla pracowników CMS (system zarządzania treścią), dzięki któremu możliwa jest kompleksowa obsługa transakcji, ofert, zarządzania zawartością (content) strony etc. 2 Warunki ogólne zapytania ofertowego: Zamawiający realizuje projekt polegający stworzeniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu teleinformatycznego klasy B2B. Poniższe zapytanie stanowi otwarcie postępowania ofertowego. 2.1 Odpowiedzialność odpowiadającego Firmy zainteresowane podjęciem współpracy winny być świadome odpowiedzialności za udzielone odpowiedzi, wynikające z zakresu tego zapytania. Odpowiedzialność ta winna dotyczyć odpowiedzi, które mogą zrodzić koszty po stronie kierującego zapytanie. Kierujący zapytanie rezerwuje sobie prawo do uznania odpowiedzi na to zapytanie jako formalnej oferty podjęcia współpracy. 2.2 Odpowiedzialność Zamawiającego Zamawiający zobligowany jest do ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji konkursowej. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia postępowania konkursowego poprzez równe traktowanie Oferentów, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz przejrzyste jego prowadzenie, rozumiane jako dostęp do wszystkich informacji. Zamawiający ma obowiązek określenia w sposób jasny, precyzyjny i eliminujący ryzyko subiektywnej oceny, warunków konkursu wskazanych w niniejszej specyfikacji. Wszelkie zmiany wynikające z niniejszej specyfikacji Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przekazać wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie. 2.3 Procedura postępowania o wyborze dostawcy Postępowanie o wyborze dostawcy będzie realizowane w jednym etapie, który zakończy się wyborem dostawcy. 2.4 Zgłoszenie chęci przystąpienia Strona 4 z 23

5 Przystąpienie Oferentów do konkursu rozpoczyna się w momencie przysłania oferty w sposób określony w niniejszej dokumentacji. 2.5 Informacje merytoryczne Zamawiający w ramach konkursu ofert zobligowany będzie do przedstawienia Oferentom dodatkowych informacji, na podstawie zapytań przesłanych do Zamawiającego. 2.6 Okres ważności oferty 1. Oferent składając ofertę zostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu składania ofert. 2. Oferta zakwalifikowana do dalszych negocjacji zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy 2.7 Zastrzeżenia Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego zapytania, bez podania przyczyn, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert na podstawie dokonanej oceny. Informacja o odrzuceniu z konkursu zostanie dostarczona w formie pisemnej Oferentowi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający wykluczy z konkursu Oferenta, na każdym etapie postępowania jeżeli stwierdzi, iż dostarczone przez niego informacje istotne dla przebiegu postępowania konkursowego nie są prawdziwe lub niekompletne. Zamawiający nie zwraca złożonych ofert. 2.8 Forma odpowiedzi Zamawiający oczekuje odpowiedzi w formie pisemnej. Odpowiedzi powinny ustosunkowywać się do wszystkich pytań umieszczonych w zapytaniach formularzach. O ile to możliwe, kolejność odpowiedzi powinna być identyczna z kolejnością pytań. Jeżeli kolejność odpowiedzi różni się istotnie od kolejności pytań, w początkowej części dokumentu powinien zostać umieszczony wykaz lokalizacji odpowiedzi na wszystkie pytania. Strona 5 z 23

6 2.9 Dopuszczalne formy ofert Oferty nie mogą mieć formy wariantowej ani formy częściowej (brak odpowiedzi na część elementów zawartych w formularzach ofertowych). Oferty wariantowe i częściowe zostaną odrzucone z postępowania. 3 Tryb składania i rozpatrywania odpowiedzi Oferenci przystępujący do konkursu ofert zobligowani są do prowadzenia korespondencji z Zamawiającym tylko i wyłącznie w formie owej Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysyłania pytań i odpowiedzi wszystkim Oferentom, bez podania autora pytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania, które uzna za wykraczające poza ramy tego postępowania lub odpowiedź na które spowodowałaby ujawnienie wrażliwych informacji oraz danych uzasadnienie przedstawi w formie pisemnej. Dane kontaktowe w zakresie postępowania: Stanisław Rozwadowski Tel: Uwaga: preferujemy kontakt za pomocą maila Procedura terminowa konkursu ofert: Oferty będą przyjmowane od 7 do 21 sierpnia 2014 r. godz Wyłonienie dostawcy planowane jest do 1 września 2014 r. 3.1 Poufność wymiany informacji Treści zapytań i odpowiedzi, jak również wszelkie wymieniane w związku z niniejszym zapytaniem informacje, są uważane za wrażliwe i winny być objęte ochroną informacji należną dla informacji poufnych. Strona 6 z 23

7 Żadna z firm, uczestniczących w postępowaniu, nie ma prawa ujawnić publicznie w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, faktu uczestnictwa w postępowaniu, treści pytań i udzielonych odpowiedzi oraz przebiegu negocjacji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od kierującego zapytanie. Wybrane podmioty, do których skierowano zapytanie nie mogą posługiwać się nazwą kierującego zapytanie i okolicznością otrzymania zapytania bez wiedzy i zgody kierującego zapytanie. Zamawiający będzie publikował treść pytań i udzielonych odpowiedzi poprzez listę i, podanych przez uczestników do korespondencji. 3.2 Zobowiązania wynikające z akceptacji odpowiedzi Odpowiedź udzielona na zapytanie nie stanowi żadnego zobowiązania dla kierującego zapytanie. Odpowiedź udzielona na zapytanie nie może stanowić dla firmy podstawy do roszczenia wynagrodzenia za koszty poniesione na jej przygotowanie. Zamawiający podczas trwania I etapu będzie odpowiadał wyłącznie pisemnie na pytania zadane w formie pisemnej przesłane pocztą bądź em. Wszyscy oferenci uczestniczący w danym etapie postępowania zostaną poinformowani o zadanych pytaniach oraz udzielonych odpowiedziach. 3.3 Wyjaśnienia Zarówno zapytanie jak i odpowiedź mogą wymagać dodatkowych wyjaśnień, pomimo dołożenia wszelkich starań. Kierujący zapytanie oczekuje możliwości uzyskania dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Firmy, które udzielą odpowiedzi winny wyznaczyć osoby odpowiedzialne i upoważnione do kontaktów z kierującym zapytanie. Nazwisko, imię, adres i numer telefonu należy umieścić w nagłówku treści odpowiedzi. 3.4 Ocena ofert Kryteria oceny ofert Ocena ofert jest etapem postępowania, w wyniku którego Zamawiający zamierza dokonać uszeregowania ofert związanych z dostawą usług wg liczby przyznanych punktów Strona 7 z 23

8 Kryteria oceny jakimi będzie się kierować Zamawiający podczas wyboru oferty to: Całkowity koszt oferty Czas reakcji serwisu na awarie Referencje Na tym etapie oceny ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującą tabelą punktową, która posłuży do oceny wszystkich złożonych ofert. Punkty przydzieli komisja powołana na potrzeby niniejszego postępowania. Punktacja przydzielona przez komisję jest ostateczna. Lp. Kryteria Punkty A Całkowity koszt oferty 50 B Czas reakcji serwisu na awarie 25 C Referencje i doświadczenie 25 Zasady przyznawania punktów 1. Całkowity koszt oferty. Im niższy całkowity koszt oferty tym większa liczba przyznanych punktów. (Uszeregowanie ofert, najtańsza oferta 50p., droższa 45p., i tak dalej co 5 punktów. 2. Czas reakcji serwisu na awarie. Im krótszy tym wyższa ocena punktowa, Uszeregowanie ofert najkrótszy czas reakcji 25 pkt, następny 20 pkt. i tak dalej co 5 pkt. 3. Referencje i doświadczenie, w tym przedstawienie referencji dotyczących realizacji projektów działania 8.1 oraz 8.2 POIG. Im większa liczba referencji oraz jakość referencji (referencje od klientów, dla których realizowane były większe projekty mogą być liczone podwójnie lub potrójnie) tym wyższa ocena punktowa. Największa liczba referencji 25 pkt., następna 20pkt. i tak dalej co 5 pkt.). W trakcie trwania postępowania mającego na celu wybór dostawcy, Oferenci mogą być poproszeni o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnienie ewentualnych niejasności. Strona 8 z 23

9 3.4.2 Wyniki postępowania Wynikiem rozpatrzenia ofert może być: - Akceptacja udziału Oferenta - Odrzucenie zgłoszenia Oferenta - Wybór oferty i rozmowy w celu podpisania umowy z wybranym Oferentem zakończone podpisaniem umowy - Umieszczenie na rezerwowej liście rankingowej Gdyby negocjacje z Oferentem, którego oferta uzyskała największą sumę punktów nie zakończyły się podpisaniem umowy, Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia negocjacji z drugim w kolejności Oferentem, pod względem przyznanej liczby punktów. O wynikach oceny Oferenci uczestniczący w konkursie zostaną niezwłocznie poinformowani. 4 Zawartość odpowiedzi w przedkładanych ofertach 4.1 Weryfikacja kryteriów wstępnych Oferentów Oferenci przystępujący do składania ofert, zobligowani są do złożenia wraz z szablonami ofertowymi następujących informacji przygotowanych w formie opisowej oraz dołączenie wymaganych poniżej dokumentów: a. w formie opisowej - Doświadczenie w realizacji projektów webowych, - Doświadczenie w realizacji projektów B2B b. w formie dokumentów - dokumenty potwierdzające realizację w ciągu trzech lat od dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego, co najmniej trzy systemy klasy Enterprise, w tym, co najmniej dwa o wartości powyżej PLN brutto, spośród których każde z nich spełnia następujące cechy: wykonany w technologii webowej, zaprojektowany dla co najmniej użytkowników, wykorzystuje szynę ESB, integruje się, z co najmniej dwoma systemami zamawiającego. - dokumenty potwierdzające realizację w ciągu trzech lat od dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego, co najmniej dwóch prac w ramach projektu/-ów Strona 9 z 23

10 typu B2B polegającego/-ych na integracji webowego portalu napisanego w języku PHP, z co najmniej jedną aplikacją zewnętrzną - Certyfikat Prince 2 lub PMP osoby zarządzającej projektem ze strony Oferenta - Referencje i rekomendacje od klientów 4.2 Termin realizacja zamówienia Termin zakończenia realizacji zamówienia to 31 lipca 2015 r. 4.3 Koszty Koszty muszą być podane w jednej walucie złotych polskich (PLN) netto z podaną stawką VAT. 4.4 Gwarancje ze strony Oferenta Odpowiedź udzielona na zapytanie winna zawierać informacje wiarygodne i gwarantowane przez firmę. Wyjątek mogą stanowić informacje jednoznaczne wyróżnione w tekście jako hipotetyczne lub niepewne. Udzielona odpowiedź jest ofertą handlową, zgodnie z kodeksem Spółek Handlowych i Kodeksem Cywilnym. 4.5 Własność intelektualna Wszelkie pomysły, idee, koncepcje, techniki i technologie rozwiązania problemów, powstałe w trakcie realizacji tego projektu stanowią własność intelektualną kierującego zapytanie. Jednakże firma udzielająca odpowiedzi na zapytanie może zastrzec sobie własność intelektualną do rozwiązań szczegółowych, zawartych w jej odpowiedzi. 5.0 Wymagania szczegółowe wobec udzielającego odpowiedzi. 5.1 Zdolność do realizacji zadania Firma udzielająca odpowiedzi, powinna posiadać kompetencje i zaplecze techniczne pozwalające na kompleksową realizację przedmiotu pytania. Oznacza to gotowość do sprawnego, w pełni profesjonalnego dostarczenia wszystkich wymienionych rodzajów sprzętu. W szczególności wymagane jest aby Oferent zatrudniał lub stale współpracował z co najmniej trzema programistami, posiadającymi co najmniej 3 letnie, udokumentowane doświadczenie w programowaniu systemów internetowych. Strona 10 z 23

11 Zdolność do współpracy długofalowej Firma udzielająca odpowiedzi powinna być gotowa do świadczenia serwisu gwarancyjnego. Uwaga: Spełnienie wszystkich wymogów zostanie sprawdzone w momencie otwarcia odpowiedzi (ofert). Odpowiedzi, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów zostaną odrzucone ze względu na niespełnione wymogi formalne. 6. System specyfikacja i opis poszczególnych zadań 6.1 Etap 1 Analiza i przygotowanie integracji z systemami e-sklepów Szczegółowa analiza potrzeb partnerów w zakresie wymagań technicznych oraz szczegółowych funkcjonalności, wraz z opisem procesów Analiza będzie polegała na dokładnym zbadaniu przynajmniej 5 wskazanych partnerów La Moda pod kątem procesu sprzedażowo-logistyczno-organizacyjnego funkcjonującego w ich przedsiębiorstwach we współpracy z LaModa oraz weryfikacji ich problemów biznesowych we współpracy z La Moda oraz zdefiniowania ich potrzeb w zakresie usprawnienia / automatyzacji współpracy z LaModa. Powyższe problemy i potrzeby powinny dotyczyć przede wszystkich organizacji współpracy po stronie IT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: integracja oferty partnera w serwisie LaModa.pl oraz jej bieżąca aktualizacja, integracja zamówień, zwrotów, wymian oraz pozostałych elementów transakcji dokonanej w serwisie LaModa.pl ze sklepem partnera, logistyka i współpraca z kurierami czy panel sprzedającego na LaModa.pl Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów Etap polega na wykonaniu następujących prac programistycznych: development bazy programistycznej, development mechanizmu reagowania na błędy integracji (np. niedostępność serwerów, development mechanizmu rejestracji zdarzeń integracyjnych (np. statystyki), testy poprawności podstaw integracji, przygotowanie schematu integracji produktowej i zamówień, identyfikacja zagrożeń integracyjnych. 6.2 Etap 2 integracja z systemami własnymi e-sklepów oraz z platformą sklepową ClickShop Strona 11 z 23

12 6.2.1 Reinżynieria procesów biznesowych w celu optymalnego wykorzystania nowych funkcjonalności Oczekujemy od Wykonawcy rozpisania, przeanalizowania i rozplanowania procesów biznesowych wewnątrz La Moda, które powinny ulec zmianie, aby efektywnie wykorzystać funkcjonalności integracji z własnymi platformami e-commerce partnerów lub z platformą ClickShop. Analiza powinna zawierać listę obecnych procesów wraz z osobami odpowiedzialnymi za ich koordynację wraz z propozycjami modyfikacji tychże procesów a także wdrożenie ustalonych z La Moda modyfikacji wewnątrz organizacji Przygotowanie autorskiego wzoru pliku XML z ofertą sklepu Plik xml powinien zawierać wszystkie niezbędne atrybuty każdej oferty prezentowanej na LaModa.pl w tym: numer ID oferty, cena wyjściowa oferty, cena promocyjna oferty, adres url kierujący do strony oferty na stronie partnera, marka oferty, liczba dostępnych egzemplarzy danej oferty w podziale na możliwe kolory i rozmiary, tytuł oferty, opis oferty, kategoria i produkt oferty, lista źródeł zdjęć oferty oraz tagi oferty Stworzenie modułu integracji sklepów na podstawie przygotowanego pliku XML Ta część etapu przewiduje integrację produktową z dziesięcioma dwudziestoma e-sklepami w oparciu o plik XML Stworzenie interfejsu API umożliwiającego integrację posprzedażową (integracja zamówień) sklepu Stworzenie protokołu API, który będzie umożliwiał sprzedawcom szybki dostęp do informacji o ich transakcjach na LaModa.pl: wyświetlanie listy wszystkich transakcji sprzedaży dla danego konta, wyświetlanie listy transakcji do wysyłki, aktualizację statusu wysyłki, wprowadzenie numeru przesyłki, wyświetlenie zwrotów i wymian Development integracji produktowej dla platformy Clickshop dostosowanej do API Sklepu Etap ten zakłada zaprogramowanie integracji produktowej z platformą Clickshop tak, aby oferta partnera, którego sklep został zaprojektowany na platformie ClickShop była dostępna na LaModa.pl po zalogowaniu się partnera na jego konto w ClickShop i akceptacji integracji z LaModa. Strona 12 z 23

13 Integracja powinna zapewniać prezentację wszystkich aktualnie dostępnych ofert w sklepie partnera na LaModa.pl z wszystkimi atrybutami tychże ofert, które powinny zostać zmapowane na atrybuty LaModa oraz bieżącą aktualizację tychże atrybutów, przede wszystkim, natomiast, częstą aktualizację stanów magazynowych egzemplarzy ofert Development integracji zamówień zgodnie z wymogami platformy ClickShop Etap ten zakłada zaprogramowanie integracji zamówień z platformą Clickshop tak, aby zamówienie złożone przez kupującego na LaModa.pl automatycznie, natychmiast, trafiało do systemu partnera opartego na platformie Clickshop wraz z wszystkimi atrybutami tego zamówienia, w tym: statusem zamówienia oraz przesyłki. Integracja powinna uwzględniać także bieżące przekazywanie do systemu partnera opartego na platformie Clickshop informacji o zwrotach i wymianach dotyczących zamówień partnera na LaModa.pl. 6.3 Etap 3 integracja z platformą sklepową I-Sklep oraz IAI Reinżynieria procesów biznesowych w celu optymalnego wykorzystania nowych funkcjonalności Oczekujemy od Wykonawcy rozpisania, przeanalizowania i rozplanowania procesów biznesowych wewnątrz La Moda, które powinny ulec zmianie, aby efektywnie wykorzystać funkcjonalności integracji z platformami I- Sklep oraz IAI. Analiza powinna zawierać listę obecnych procesów wraz z osobami odpowiedzialnymi za ich koordynację wraz z propozycjami modyfikacji tychże procesów a także wdrożenie ustalonych z La Moda modyfikacji wewnątrz organizacji. Analiza powinna być skupiona na procesach związanych ze współpracą z partnerami, których sklepy pracują na platformach I-Sklep lub IAI Development integracji produktowej z platformami I-Sklep oraz IAI dostosowanej do API sklepu Etap ten zakłada zaprogramowanie integracji produktowej z platformami I- Sklep oraz IAI tak, aby oferta partnera, którego sklep został zaprojektowany na jednej z wymienionych platform, była dostępna na LaModa.pl po zalogowaniu się partnera na jego konto w I-Sklep lub IAI i Strona 13 z 23

14 akceptacji integracji z LaModa. Integracja powinna zapewniać prezentację wszystkich aktualnie dostępnych ofert w sklepie partnera na LaModa.pl z wszystkimi atrybutami tychże ofert, które powinny zostać zmapowane na atrybuty LaModa oraz bieżącą aktualizację tychże atrybutów, przede wszystkim, natomiast, częstą aktualizację stanów magazynowych egzemplarzy ofert Development integracji zamówień zgodnie z wymaganiami platform I- Sklep oraz IAI Etap ten zakłada zaprogramowanie integracji zamówień z platformami I- Sklep oraz IAI tak, aby zamówienie złożone przez kupującego na LaModa.pl automatycznie, natychmiast, trafiało do systemu partnera opartego na platformie I-Sklep lub IAI wraz z wszystkimi atrybutami tego zamówienia, w tym: statusem zamówienia oraz przesyłki. Integracja powinna uwzględniać także bieżące przekazywanie do systemu partnera opartego na platformie I-Sklep lub IAI informacji o zwrotach i wymianach dotyczących zamówień partnera na LaModa.pl. 6.4 Etap 4 Integracja z systemami Poczty Polskiej oraz kuriera UPS Reinżynieria procesów biznesowych związanych z przygotowaniem i wysyłką towarów, w tym systemu logistycznego, reorganizacja struktury oraz procedur Etap ten przewiduje analizę procesów biznesowych związanych ze współpracą La Moda i partnerów, które powinny ulec zmianie, aby efektywnie wykorzystać funkcjonalności integracji z platformą logistyczną Poczty Polskiej. Analiza powinna zawierać listę obecnych procesów, w tym przede wszystkim: przekazywanie informacji przez La Moda partnerowi odnośnie zamówień dokonanych na LaModa.pl, etykietowanie przesyłek, nadawanie przesyłek, nadzorowanie zmiany statusów przesyłek, procesy zwrotów i wymian, rozliczenia z partnerami na podstawie doręczenia przesyłek. Dla każdego procesu powinna projektować jego nowy kształt po przeprowadzeniu integracji z systemami Poczty Polskiej oraz UPS oraz wskazywać zmiany organizacyjne wewnątrz La Moda potrzebne do efektywnego wykorzystania nowych funkcjonalności Integracja z systemem obsługi przesyłek Poczty Polskiej Strona 14 z 23

15 Integracja zakłada wprowadzenie możliwości automatycznego nadawania paczek za pośrednictwem Poczty Polskiej, w tym procesu automatycznego generowania etykiet oraz protokołów nadawczych w panelu sprzedającego na LaModa.pl, automatycznego nadawania paczek, automatycznego zamawiania kuriera, automatycznej aktualizacji statusów przesyłek, a także wprowadzenie panelu do zwrotów oraz wymian dla kupujących w oparciu o system Poczty Polskiej Integracja z systemem obsługi przesyłek UPS Integracja zakłada wprowadzenie możliwości automatycznego nadawania paczek za pośrednictwem UPS, w tym procesu automatycznego generowania etykiet oraz protokołów nadawczych w panelu sprzedającego na LaModa.pl, automatycznego nadawania paczek, automatycznego zamawiania kuriera, automatycznej aktualizacji statusów przesyłek, a także wprowadzenie panelu do zwrotów oraz wymian dla kupujących w oparciu o system UPS. 6.5 Etap 5 Stworzenie inteligentnego dashboardu sprzedającego i systemu do generowania faktur z podpisem elektronicznym Reinżynieria procesów biznesowych związanych z obiegiem elektronicznych faktur oraz funkcjonalnością inteligentnego dashboardu sprzedającego Etap ten przewiduje analizę procesów biznesowych związanych ze współpracą La Moda i partnerów w kontekście rozliczeń i fakturowania, które powinny ulec zmianie lub likwidacji, aby efektywnie wykorzystać funkcjonalność obiegu elektronicznego faktur. Co więcej, analiza powinna wykazać jakiego doradztwa ze strony La Moda oczekują jej partnerzy oraz w jaki sposób wsparcie takie mogłoby zostać zautomatyzowane poprzez stworzenie inteligentnego dashboardu dla sprzedającego. Etap ten powinien zakończyć się sugestiami jak La Moda powinna dostosować swoje procesy związane z fizycznym kontaktem z partnerami na takie, w których tego tego konktatu będzie znacznie mniej Stworzenie inteligentnego dashboardu sprzedającego Dashboard powinien być dostępny jako element profilu sprzedającego. Będzie on automatycznie generował i prezentował na profilu Strona 15 z 23

16 sprzedającego na LaModa.pl analizę trendów panujących na portalu LaModa.pl. Informacje te dotyczyły będą, przede wszystkim, proponowanych kierunków rozwoju oferty partnera. Partnerom proponowane będą najlepiej dopasowane do ich oferty akcje promocyjne, zalecenia dotyczące zmian stanów magazynowych czy większej koncentracji wyłącznie na danym fragmencie oferty prezentowanej na portalu. Wykorzystywane przez algorytm dane pochodzić będą zarówno z danych sprzedażowych samego partnera, jak też sprzedaży jego konkurencji na portalu oraz głównych kategorii (kilkaset różnych klas produktów) czy parametrów (kolor, rozmiar, cechy szczególne, tagi) produktów uznawanych w danym momencie za najpopularniejsze i dające szanse na największy możliwy wzrost sprzedaży. Przykładową rekomendacją wygenerowaną na podstawie zaawansowanego algorytmu analizy trendów na portalu jest komunikat: W ciągu ostatnich 30 dni, średnia cena sukienek spadła o 10%. W tym okresie nie obniżałeś cen sukienek i twój udział w sprzedaży tego produktu spadł o 13%. Rozważ obniżenie ceny asortymentu, aby zmaksymalizować swoją sprzedaż Stworzenie systemu do generowania faktur z podpisem elektronicznym W tym etapie zakładane jest stworzenie interfejsu webowego udostępnionego każdemu partnerowi biznesowemu sprzedającemu produkty poprzez portal LaModa.pl, umożliwiającemu pobieranie faktur podpisanych elektronicznie na żądanie partnera z systemu LaModa w ustawieniach profilowych partnera. Powinny tam generować się automatycznie wszystkie faktury od rozpoczęcia współpracy danego partnera z La Moda do faktury za ostatni zakończony miesiąc. Faktury te powinny być podpisane elektronicznie przez osobę do tego uprawnioną ze strony La Moda. 6.6 Wynajem dedykowanych Green Serwerów na okres trwania projektu ( ) W wyżej wymienionym okresie Wykonawca powinien dostarczyć 4 serwery (1 serwer WWW, 2 serwery bazy danych, 1 mem-cache oraz storage), cechujące się następującymi parametrami: RAM: 64 GB, zasoby dyskowe: co najmniej 2 Strona 16 z 23

17 dyski SSD 160GB dla serwerów WWW i bazy danych, 2 dyski SSD 160 GB i 2 dyski HDD 1000GB dla serwera storage, procesor: co najmniej 4 rdzenie i 8 wątków, o taktowaniu nie mniejszym niż 3 GHz, przepustowość łącza: gwarantowane 500 Mbps. Ponadto serwery te powinny charakteryzować się wysoką wydajnością ekologiczną, czyli spełniać następujące wymogi: przynajmniej 90% sal w serwerowni powinno być bez klimatyzatorów, technologia korzystająca z systemów Watercooling i Aircooling, poziom wskaźnika PUE na poziomie między 1 a 1,2. Strona 17 z 23

18 Formularz ofertowy dla generalnego wykonawcy sytemu informatycznego klasy B2B dla La Moda Sp. z o.o. Sp.k. w ramach projektu Stworzenie systemu B2B La Moda integrującego dostawców towarów oraz dostawców usług kurierskich Elementy zamówienia Celem zapytania jest otrzymanie oferty na stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B La Moda przez Generalnego Wykonawcę SYSTEM wymagania ogólne System B2B LaModa będzie integrował automatyczny proces synchronizacji oferty sprzedażowej partnerów biznesowych (między sklepem partnera, a jego kontem na portalu LaModa.pl), realizacji zamówień (między kontem na portalu LaModa.pl, a sklepem partnera), automatycznego generowania faktur za korzystanie z portalu, tworzenia oraz monitorowania zleceń dostawy przesyłek partnerów do klientów portalu funkcje (zintegrowanych z systemami Poczty Polskiej i UPS) oraz analizy i tworzenia rekomendacji sprzedażowych dla partnerów biznesowych. Część komunikacji będzie przesyłana bezpośrednio z jednego systemu do drugiego za pomocą API (Application Programming Interface). Dotyczy to w szczególności platform sklepów internetowych ClickShop, I-Sklep oraz IAI oraz Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej UPS. W przypadku zastosowania dostępu do systemu za pomocą API dane z jednego systemu zostaną udostępnione w drugim systemie. W ten sposób będą udostępniane informacje o ofercie produktowej (umożliwiając jej synchronizację), stanach magazynowych poszczególnych produktów, zamówieniach oraz danych dotyczących zleceń wysyłki przesyłek. Partnerzy biznesowi w ramach dostępu do konta na portalu LaModa.pl, będą mieli udostępniony panel zawierający informacje o wystawionych fakturach na podstawie sprzedaży generowanej i automatycznie rozliczanej na portalu. Dane do faktur będą przechowywane bezpiecznie w systemie. Partner na własne żądanie, dzięki udostępnionemu interfejsowi, będzie mógł wygenerować wybrane przez siebie faktury (wystawione przez Wnioskodawcę za pośrednictwo w sprzedaży) w formie pliku PDF, które będą zabezpieczone podpisem elektronicznym osoby prawnie zobligowanej do wystawiania faktur w imieniu La Moda Sp. Z o.o. Sp. K. Integracja z platformami e-commerce: ClickShop, IAI-Shop oraz I-Sklep została włączona do projektu z racji ogromnej popularności tychże platform na polskim rynku e-commerce. Z platform tych korzysta obecnie kilkaset prężnie rozwijających się sklepów internetowych w branży mody i urody damskiej oraz mody dziecięcej, z którymi Wnioskodawca będzie mógł się integrować bez ponoszenia dodatkowych kosztów jednostkowych. Integracja systemów przesyłek z Pocztą Polską oraz firmą Strona 18 z 23

19 UPS pozwoli na automatyzację logistyki ponad 75% transakcji mających miejsce na portalu LaModa.pl. Ponadto dostęp do zautomatyzowanego systemu Poczty Polskiej oraz UPS, jak też do dashboardu sprzedażowego oraz automatycznie generowanych faktur, będzie nadawany każdemu partnerowi biznesowemu na portalu LaModa.pl bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wnioskodawcę oraz partnerów, co stanowi o wysokiej skalowalności całego projektu. Poszczególne zadania Ilość roboczogodzin Cena roboczogodziny Cena netto 1 1. Szczegółowa analiza potrzeb partnerów w zakresie wymagań technicznych oraz szczegółowych funkcjonalności, wraz z opisem procesów 2. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów - development bazy programistycznej (podstawowe modele etc.) 3. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów development mechanizmu reagowania na błędy integracji (np. Niedostępność serwerów etc) 4. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów development mechanizmu rejestracji zdarzeń integracyjnych (np. statystyki) 5. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów testy poprawności podstaw integracji 6. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów przygotowanie schematu integracji produktowej i zamówień 7. Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów - Identyfikacja zagrożeń integracyjnych 2 1. Reinżynieria procesów biznesowych w celu optymalnego wykorzystani a nowych funkcjonalności 2. Integracja sklepów z własnymi platformami e-commerce Strona 19 z 23

20 przygotowanie autorskiego wzoru pliku XML z ofertą sklepu stworzenie modułu integracji sklepów na podstawie przygotowanego pliku XML stworzenie interfejsu API umożliwiającego integrację posprzedażową (integracja zamówień) sklepu 3. Integracja z platformą ClickShop Analiza dokumentacji API platformy ClickShop Development integracji produktowej dostosowanej do API Sklepu Development integracji zamówień zgodnie z wymogami platformy ClickShop Testy developerskie Testy produkcyjne 3 1. Reinżynieria procesów biznesowych w celu optymalnego wykorzystani a nowych funkcjonalności 2. Integracja z platformą I-Sklep Analiza dokumentacji API platformy i-sklep Development integracji produktowej dostosowanej do API sklepu Development integracji zamówień zgodnie z wymaganiami platformy Testy developerskie Testy produkcyjne 3. Integracja z platformą IAI-Shop Analiza dokumentacji API platformy IAI-Shop Development integracji produktowej dostosowanej do API sklepu Development integracji zamówień zgodnie z wymogami platformy Testy developerskie Testy produkcyjne 4 1. Reinżynieria procesów biznesowych związanych z przygotowani em i wysyłką towarów, w tym systemu Strona 20 z 23

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B będącego elementem postępowania o wyborze dostawcy w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego Jordanów, 02. 10. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014 na dostawę zestawów do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 Mrowino, dnia 19 września 2013 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 W związku z

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem Jordanów, 25. 06. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014 na dostawę serwera fizycznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 Błonie, dnia 02.11.2016 Zamawiający: Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 43 05-870 Błonie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 10 kwietnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 10/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Informacja o Zamawiającym. Sanok, 10 grudnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Informacja o Zamawiającym. Sanok, 10 grudnia 2014 r. Sanok, 10 grudnia 2014 r. GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski ul. Maków 10 38-500 Sanok tel. 661 117 112 NIP: 687-174-07-37 biuro@globalo.pl www.globalo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE I. Informacja o Zamawiającym Firma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w związku z realizacją projektu: Usługa wydruku w miejscach publicznych, zarządzanej w oparciu o system informatyczny realizowanego przez: MAGRA

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK 1. ZAMAWIAJĄCY: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 Dotyczy realizacji projektu w ramach POIG Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej. Beneficjent: ul. Gdańska 123 lok. 2 85-022 Bydgoszcz Numer projektu: UDA-POIG.03.01.00-00-079/13-00

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.10.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY ABW Superbruk Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH

O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH Procedura Wyłaniania Dostawców lub Wykonawców Towarów i Usług w ramach realizacji Projektu, pt. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania zachromowanych ścieków odpadem z odsiarczania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2015/PO IR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2015/PO IR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2015/PO IR dotyczące wyboru wykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 Zakład Szklarski ARTDIAME Wylęga Artur Ul. Szeroka 30, Słupia pod Kępnem 63-604 Baranów NIP: 619-180-65-26 Słupia pod Kępnem, dnia 23.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2016 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 3 / 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 3 / 2017 AA STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Górczewska 222/ 1U 01-460 Warszawa NIP: 5223063135 Warszawa, dnia 07.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 3 / 2017 W związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH MODZELEWSKI I WSPÓLNICY AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 15.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY ABW Superbruk Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę GOŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE o dofinansowanie projektu pt. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza jako droga

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , dnia 20.07.2016 r. Zapytanie ofertowe,, NIP 6190020232, REGON 250460950 realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 Dotyczy realizacji projektu w ramach POIG Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej. Beneficjent: PLATINUM SEED Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 4/42 87-100 Toruń Numer

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014 Polska Grupa Pocztowa Spółka Akcyjna Stanisława Augusta 75/45-47 03-846 Warszawa tel.:(22) 487 53 26 fax: (22) 300 12 50 Warszawa, 18 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , dnia 01.08.2016 r. Zapytanie ofertowe,, NIP 6190020232, REGON 250460950 realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ

BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ HALI PRODUKCYJNEJ Siwiałka, dnia 15.11.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Maszrol Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 listopada 2015r.

z dnia 16 listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 z dnia 16 listopada 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko, ul. Przemysłowa 21 B, Morąg 14-300 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu polegającego na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp ul. Owocowa 1c Kłodawa NIP:

I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp ul. Owocowa 1c Kłodawa NIP: I-Kaizen Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. 30.03.2017 ul. Owocowa 1c 66-415 Kłodawa NIP: 599 316 84 62 Zapytanie ofertowe Z dnia 30.03.2017 Na zakup maszyny do produkcji lodów w minimum trzech różnych smakach jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych. w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych. w ramach projektu: Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych w ramach projektu: Stworzenie i wdrożenie systemu klasy B2B usprawniającego procesy biznesowe między firmą Forum Polska Agencja Fotografów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 16 kwietnia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 14/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiający: MZ PACK Jakub Zimoch, ul. Mazowiecka 11 lok. 16a, 10-699 Olsztyn Przedmiot zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 20.06.2016 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/03 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2015 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Opracowanie linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia"

Tytuł projektu: Opracowanie linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia Piechowice, dnia 23.05.2016 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Gaia Sp. z o.o. al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok Tel. +48 85 664 23 07 Fax + 48 85 664 23 06 Mail: jakub@gaia.com.pl Białystok 19.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wołkowyska 28 61-132 Poznań NIP: 782-233-28-26 Poznań, dnia 02.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, 26.08.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, 26.08.2013 r. Warszawa, 26.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, obsługa agencji PR, Social marketingu, usługa pozyskiwania klientów serwisu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.2/201

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.2/201 Sosnowiec, 25 styczeń 2016 r. NOBUD Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 23a 41-208 Sosnowiec www.nobud.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.2/201 3 /3.2/2016 1. Informacje Wprowadzające. NOBUD Sp. z o.o. rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich

6. Tytuł projektu EUGENIUS-to-Europe: Rozwój eksportu opraw oświetleniowych firmy Eugenius na rynki europejskich EUGENIUS SP. Z O.O. Sanocka 3, 61-324 Poznań, Poland, spółka zarejestrowana w sądzie rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000468215 kapitał zakładowy 200

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Milejewo, dnia 19.11.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę Spółka Meblowa KAM Sp. J. o dofinansowanie projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Spółki Meblowej KAM Sp. J. w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN

ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN Łask,11.07.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR IN.1.2017 W związku z realizacją projektu STWORZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO FIRMY OBEJMUJĄCEGO PRZYGOTOWANIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE ZAGRANICZNE RYNKI ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Nowe Pole, dnia 16.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju ZPD STOLZEN w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku Kraków, dnia 16.01.2012 roku ZAPROSZENIE Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (dalej CBB), Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, NIP 6782829068, REGON 356315357, jako Beneficjent projektu Kompetencje i wiedza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Strona1 Poznań, 12.05.2014 SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 Syców, dnia 08.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Wamma Poland Macewicz Spółka Jawna ul. Tarnowska 1 85-391 Bydgoszcz Nip 967-135-12-11 ( wjazd od ulicy Janowieckiej ) Tel. (52) 583-95-30 fax.(52) 583-95-24 www.wamma.pl amacewicz@wamma,pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2017 z dnia r. dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej maszyny drukującej wielkoformatowej wraz z oprzyrządowaniem

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2017 z dnia r. dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej maszyny drukującej wielkoformatowej wraz z oprzyrządowaniem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5/2017 z dnia 11.05.2017r. dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej maszyny drukującej wielkoformatowej wraz z oprzyrządowaniem Zakup jest realizowany w ramach projektu planowanego do

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

MARIUSZ SIENKIEWICZ "MARIOL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A Dzierżoniów ZAPYTANIE NR 1/2016

MARIUSZ SIENKIEWICZ MARIOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A Dzierżoniów ZAPYTANIE NR 1/2016 MARIUSZ SIENKIEWICZ "MARIOL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia 22.09.2016 r. ZAPYTANIE NR 1/2016 W związku z realizacją projektu pn. Otwarcie firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo