P R O G R A M XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO W KRAKOWIE P R O G R A M XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ Kraków, dnia 30 listopada i 1 grudnia 2006 Seminarium sponsorują: NMR-Service, AMX-ARMAR AG, firma BRUKER-Polska Sp. z o.o, PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI, firma VARIAN INTERNATIONAL AG. KOMITET FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

2 Adresy sponsorów: AMX-ARMAR AG mgr Anna Potrzebowska ul. Bułgarska 12a Łódź tel. (042) BRUKER POLSKA SP. Z O.O mgr inż. W. Leszczyński ul. Budziszyńska Poznań tel. (061) fax. (061) home page: PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI ul. Krucza Warszawa VARIAN INTERNATIONAL AG. mgr inż. W. Kośmider ul. Skarbka Poznań tel. (061) tel. kom home page: NMR-SERVICE Dr. Marco Braun Nordhäuser Str. 2 D Erfurt, Germany tel. +49 (0) fax. +49 (0) mobile +49 (0) KOMITET FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Fizyki PAN Al. Lotników 32/ Warszawa 2

3 Czwartek, 30 listopada :30-9:45 Otwarcie 9:45-10:30 E. A. Rössler Studying dynamics by NMR field cycling: From simple liquid to polymer melt 10:30-10:55 H. Harańczyk Woda związana w żywych organizmach ekstremofilnych 10:55-11:00 Przerwa 11:00 12:00 T. Dohnalik Obrazowanie za pomocą magnetycznego rezonansu z zastosowaniem spolaryzowanego 3 He Referat ogólno-instytutowy 12:00-12:30 Przerwa na kawę i herbatę 12:30-13:15 M. Krzystyniak Krótkoczasowe kwantowe stany splątane w neutronowej spektroskopii Comptonowskiej 13:15-13:30 W. Leszczyński Oprzyrządowanie firmy Bruker dla nowych zakresów spektroskopii 13:30-13:45 D. Kruk Konkurencja pomiędzy procesami relaksacji i transferu polaryzacji 13:45-14:00 K. Kazimierczuk, A. Zawadzka, I. Zhukov, W. Koźmiński Wielowymiarowa transformacja Fouriera Przerwa na obiad 15:30-15:45 G. Stoch, B. Balcom Nowe perspektywy obrazowania bez zniekształceń 15:45-16:00 S. Heinze-Paluchowska, T. Skórka, M. Woźniak, Ł. Drelicharz, L. Wojnar, S. Chłopicki, A. Jasiński Ocena czynności serca myszy transgenicznych Tgxq*44 przy pomocy obrazowania MR 16:00-16:15 T. Banasik, T. Skórka, M. Hartel, M. Konopka, A. Jasiński Badanie dyfuzji wody w rdzeniu kręgowym człowieka metodą DTI 16:15-16:30 M. Kuliszkiewicz-Janus, M. A. Tuz, S. Baczyński, M. Kiełbiński, B. Jaźwiec, H. Śladowska Różnice w metabolizmie fosfolipidów komórek blastycznych pacjentów z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i ostrej białaczki mieloblastycznej (AML) - badania in vitro przy użyciu 31 P MRS 16:30-16:45 M. A. Tuz, M. Kuliszkiewicz-Janus, S. Baczyński, M. Kiełbiński, B. Jaźwiec Zastosowanie 31 P MRS in vitro w badaniu zmian fosfolipidowych w erytrocytach pacjentów 3

4 z ostra białaczką (AL), przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) i zespołem mielodysplastycznym (MDS) 16:45-17:00 D. Bal Zastosowanie spektroskopii 13 C NMR do diagnozowania wrodzonych chorób metabolicznych 17:00-17:15 A. Kaflak, A. Ślósarczyk, W. Kołodziejski Kinetyka polaryzacji skrośnej NMR od protonów do fosforu-31 w apatycie tkanki kostnej i jego wzorcach mineralnych 17:15-17:30 J. Kolmas, A. Ślósarczyk, W. Kołodziejski Badania syntetycznych apatytów metodą 31 P NMR w ciele stałym 17:30-17:45 T. Zalewski, P. Lubiatowski, E. Szcześniak, S. Kuśmia, J. Kruczyński, S. Jurga Badanie procesu naprawy chrząstki stawowej metodami NMR 17:45-18:00 J. Pacholczyk, M. Potrzebowski, J. Kalisiak, J. Jurczak Badanie natury chiralności planarnej za pomocą spektroskopii NMR 18:00-19:30 SESJA PLAKATOWA 19:30-21:00 Kolacja 21:15 Odjazd autobusu do Hotelu Granica Piątek, 1 grudnia :00-9:30 J. S. Blicharski, A. Bijak Efektywne czasy relaksacji MRJ w obecności ciągu impulsów rezonansowych 9:30-9:45 L. Latanowicz Tunelowanie protonu (deuteronu) w świetle teorii dualizmu korpuskularno falowego 9:45-10:00 B. Blicharska, A. Bijak Dynamika molekularna wody związanej w biopolimerach (skrobia i celuloza) pomiary relaksacyjne 10:00-10:15 W. P. Węglarz, G. J. W. Goudappel, G. van Dalen, J. van Duynhoven Zastosowanie techniki dynamicznego obrazowania magnetyczno-rezonansowego do badania migracji wody w modelowych wieloskładnikowych produktach żywnościowych 10:15-10:30 J. Krzaczkowska, M. Strankowski, S. Jurga Badanie nanokompozytów mineralnych polimer-glina metodą NMR 10:30-10:45 M. Jancelewicz, G. Nowaczyk, Z. Fojud, H. Maciejewski, S. Jurga Badania NMR oraz reologiczne modyfikowanych polidwumetylosiloksanów 10:45-11:30 Przerwa na kawę i herbatę 4

5 11:30-11:45 L. Grycová, D. Hulová, S. Standara, R. Marek NMR Study of Protoberberines and Benzo[c]phenanthridines 11:45-12:00 R. Marek, K. Malinakova, L. Novosadova, J. Brus, J. Tousek, V. Sklenar Chemical shift tensors in purines 12:00-12:15 J. Jaźwiński, A. Sadlej Addukty azoli z tetratrifluorooctanem rodu (II): zastosowanie spektroskopii 1 H, 13 C i 15 N NMR 12:15-12:30 M. Wilczek Badania przesunięć chemicznych i sprzężeń spinowo spinowych etanu, etylenu, acetylenu i acetonitrylu w fazie gazowej 12:30-12:45 G. Nowaczyk, D. Vlassopoulos, M. Kempka, S. Jurga Badanie własności lepko sprężystych hydrożeli metodami reologicznymi oraz magnetycznego rezonansu jądrowego 12:45-13:00 T. Kupka, C. Lim Obliczanie dokładnych parametrów widm MRJ w przybliżeniu granicy funkcji bazowych 13:00-13:15 P. B. Hrynczyszyn, M. A. Tuz, L. Latanowicz, M. Kuliszkiewicz-Janus Zastosowanie widm 31 P NMR w badaniu stężeń fosfolipidów w surowicy krwi karpi 13:15-13:30 L. Pazderski, J. Sitkowski, J. Toušek, R. Marek, L. Kozerski, E. Szłyka Przesunięcia koordynacyjne 1H, 13C, 15N NMR w chlorkowych kopleksach Pd(II) Pt(II) z chinolinami 13:30 Obiad 5

6 Sesja Plakatowa 1. K. Banaś, A. Jasiński, A. Banaś, T. Banasik, T. Skórka, A.Krzyżak, P. Brzegowy, K.Majcher, D. Adamek Liniowa analiza dyskryminacyjna w dyfuzyjnie ważonej tomografii MR (DWI-MRI) rdzenia kręgowego szczura 2. M. Baran, M. Żylewski, M. T. Cegła Analiza produktów reakcji 2-bromobenzimidazolu z pochodnymi 1,2-epoksypropanu metodami dwuwymiarowej spektroskopii NMRM. 3. M. Baranowski, A. Woźniak-Braszak, K. Jurga, K. Hołderna-Natkaniec Badanie dynamiki molekularnej w poli(tereftalanach etylenu) PET i PETG 4. A. Birczyński, Z. T. Lalowicz, A. M. Szymocha, M. Punkkinen, E. E. Ylinen, A. H. Vuorimaeki Deuteronowa relaksacja spinowo-sieciowa MRJ jonów NH 3 D + w częściowo zdeuteryzowanych związkach (NH 4 ) 2 SnCl 6 i NH 4 ClO 4 5. K. Bronisz, M. Ostafin, K. Falińska, W. Medycki, J. Mielcarek, M. Jadzyn, B. Nogaj Ruchy molekularne w chlorodiazepoksydzie badane za pomocą spekroskopii NMR i NQR 6. K. Bronisz, M. Ostafin, O. Kh. Poleshchuk, J. Mielcarek, B. Nogaj Struktura elektronowa a aktywność biologiczna wybranych pochodnych 1,4-benzodiazepiny badana za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu kwadrupolowego 7. A. Bzowska, E. Bednarek, J. Sitkowski, W. Bocian, R. Kawęcki, L. Kozerski Badania agregacji insuliny ludzkiej techniką jądrowego rezonansu magnetycznego 8. M. Bugaj, K. Kamieńska-Trela Niskotemperaturowe pomiary stałych sprzężenia 1J(cc) w enaminoaldehydach 9. T. Dallos, A. Csámpai, L. Gáiná, I. A. Silberg, J. Doskocz, M. Doskocz, J. Sołoducho Studia NMR nowych pochodnych bischalkono, pirazolino i pirymidyno związków zawierających fenotiazyne 10. K. Dąbrowska- Balcerzak, I. Wawer 1H, 13C NMR sapogenin steroidowych - porównanie eksperymentalnych i teoretycznych przesunięć chemicznych 11. M. Długosz, A. Ejchart Geometria kompleksów supramolekularnych. Porównanie wyników doświadczalnych i modelowania molekularnego dla kompleksu kamfory z α-cyklodekstryną 12. M. Długosz, M. Nowakowski, J. Wójcik, J. Taraszewska, K. Migut Complexation of R(+) Aminoglutethimide with 2, 3, 6-tri-o-methyl-β-cd NMR and MD Simulations 13. I. Dobak, J. Milecki, M. Ostafin, B. Nogaj Badanie struktury elektronowej 2, 6-dihalogeno pochodnych nukleozydów purynowych za pomocą 35-Cl NQR 14. M. Doskocz, J. Doskocz, A. Strupińska, R. Gancarz, P. Młynarz, S. Śliwińska, Sz. Ropszak Rejestrowanie i przewidywanie sprzężeń spin-spin poprzez wiązania wodorowe w związkach fosforoorganicznych nh J XP X=C, H, P, N 6

7 15. K. Dybiec, A. Gryff-Keller Solution structure of N(6)-formyladenine as studied by NMR and GIAO-DFT calculations 16. M. Garnczarska, T. Zalewski, M. Kempka Charakterystyka kiełkujących nasion łubinu za pomocą metod NMR 17. J. Haduch, A. Jasiński, D. Adamek, T. Banasik, K. Banaś, P. Brzegowy, K. Majcher, T. Skórka, A. Pilc, Z. Sułek, K. Szybiński, W. Węglarz, D. Żychowski Obrazowanie MR anizotropii dyfuzji po urazie traumatycznym rdzenia kręgowego na szczurze in vivo. Zastosowanie neuroprotektora MK-801H. 18. Harańczyk, M. Bacior, Ł. Pater, M. A. Olech Badanie odporności na dehydratację porostów antarktycznych (rodzaje Umbilicaria i Ramalina) metodą MRJ oraz izotermą sorbcyjną 19. H. Harańczyk, A. Leja, K. Strzałka Badanie rehydratacji liofilizatów DPPC metodą MRJ oraz izotermą sorpcyjną 20. Ł. Jaremko, M. Jaremko, R. Filipek, M. Wojciechowski, R. H. Szczepanowski, M. Bochtler, I. Zhukov Trójwymiarowa struktura pierwszej połowy domeny katalitycznej recombinowanego białka aktiwacji ubiquitiny E1 ustalona na podstawie spektroskopii NMR 21. J. Jenczyk, M. Makrocka-Rydzyk, S. Głowinkowski, S. Jurga Badanie dynamiki molekularnej kopolimerów dwublokowych poli(styrenu-β-izoprenu) 22. A. Jeziorna, J. Gajda, W. Potrzebowski, W. Ciesielski, M. J. Potrzebowski Enancjoselektywna kokrystalizacja z chiralną matrycą. Badania z wykorzystaniem spektroskopii NMR w ciele stałym 23. P. Kaczka, A. Polkowska, J. Poznański, I. Zhukow, K. Bolewska, K. L. Wierzchowski Stabilność strukturalna domeny 4 podjednostki σ70 polimerazy RNA Eschericha coli w wodnym roztworze TFE 24. M. Kempka, K. Szpotkowski, S. Jurga Struktura i diagramy fazowe układów DPPC/surfaktant badane metodami NMR i mikroskopii polaryzacyjnej 25. D. Kotsyubynskyy, A. Gryff-Keller Nuclear spin relaxation study of conformational equilibrium and molecular motion of 3'-5'- cyclic adenosine monophosphate in Water 26. H. Krawczyk, W. Gradowska Badania za pomoca spektroskopii NMR deficytu adenylobursztynyloliasy oraz aicar transformylasy/imp cyklohydrolasy 27. A. T. Krzyżak, A. Jasiński Obliczanie wartości macierzy b z wykorzystaniem ciekłokrystalicznego wzorca dyfuzji 28. M. Latocha, B. Pilawa, D. Kuśmierz, E. Sliupkas-Dyrda Badania EPR powstawania tlenu singletowego w komórkach Caco-2 naświetlanych laserem w obecności chlorinu e6 29. D. Lewandowska, T. Podoski, J. Pączkowski Eksperymentalna weryfikacja reguł Baczyńskiego i Waldena w wodnych roztworach dextranów 7

8 30. W. Makulski Badania tetrametylocyny za pomocą spektroskopii MRJ w fazie gazowej i cieczy 31. K. Malináková, S. Standara, Z. Zacharová, J. Toušek, R. Marek, V. Sklenár Substituted purines: Experimental and theoretical study of NMR parameters 32. K. Marciniec, A. Maślankiewicz, M. J. Maślankiewicz Substituent effects in 1H and 13C NMR spectra of positional isomers of quinolinesulfonic acid derivatives 33. M. J. Maślankiewicz, D. Kwapulińska, A. Zięba Struktura 1,4-ditiinodiazyn w świetle widm 1H i 13C NMR ich S-tlenków 34. M. Misiak, W. Koźmiński Trójwymiarowa spektroskopia NMR cząsteczek organicznych 35. P. Napora, S. Olejniczak, J. Gajda, W. Ciesielski, M. J. Potrzebowski Badanie dynamiki i mechanizmu przemian fazowych przy pomocy spektroskopii 31P NMR w fazie stałej 36. M. Nowakowski, W. Koźmiński, A. Ejchart Pomiary parametrów relaksacyjnych 13C z detekcją 1H dla grup metylowych 37. M. Nowakowski, P. Bernatowicz, H. Dodziuk, A. Ejchart NMR tworzenia kompleksów pomiędzy enancjomerami fenchonu a α-cyklodekstryną 38. U. Nowicka, B. Kłudkiewicz, D. Płochocka, K. Grzelak, I. Zhukov Trójwymiarowa struktura białka SPI-2 ustalona na podstawie spektroskopii NMR 39. W. Ojczyk, H. Figiel, Z. Olejniczak, G. Stoch, S. Filipek, I. Marchuk, M. Jurczyk Badania MRJ deuterków Mg2-xMnxNiDz (0 < x < 1) 40. M. Olszewski, N. Sergeev Kubo-Anderson oscillator and NMR dynamical problems 41. B. Orozbaev, Z. Fojud, M. Makrocka-Rydzyk, G. Schroeder, S. Jurga Badania MRI i SD w układach typu Podand 42. B. Pilawa, M. Latocha, M. Kościelniak, R. Pietrzak, H. Wachowska Badania EPR węglowych sond tlenometrycznych w melanotycznych komórkach SK naświetlanych laserem 43. M. Pisklak, M. Tkaczyk, F. Herold, M. Król, I. Wolska, I. Wawer 13C CP MAS NMR i obliczenia GIAO/DFT w badaniach pochodnych pirydo [1, 2-c]piramidyny, nowych analogów buspironu 44. B. Przybyś, B. Pilawa, E. Buszman, M. Zdybel, D. Wrześniok, A. Grzegorczyk Porównawcze badania EPR właściwości wolnorodnikowych kompleksów DOPA-melanina-streptomycyna w powietrzu i w próżni 45. E. Puskarczyk Magnetyczny rezonans jądrowy w zastosowaniu do wyznaczania parametrów petrofizycznych skał 46. T. Ratajczyk, S. Szymański Perspektywy wykrycia efektów tłumionej rotacji kwantowej w widmach NMR monokryształów N. Sergeev, M. Olszewski Kubo-Anderson Oscillator and NMR Dynamical Problems 8

9 47. M. Sitarz, Z. Fojud Structure of silico-phosphate glasses studied by spectroscopic methods (NMR, FTIR) 48. A. Stasiewicz-Urban, M. Żylewski Wpływ podstawienia karbonylowych atomów tlenu atomami siarki na przesunięcia chemiczne protonów i atomów węgla w pochodnych kwasu barbiturowego 49. M. Tanasiewicz, W. P. Węglarz, T. W. Kupka, A. Jasiński, J. Kalarus, M. Adwent Nowe obszary zastosowań MR w dentystyce 50. G. Stoch Określanie czasu relaksacji T1 w obecności czasu martwego i słabego sygnału MRJ 51. K. Trzeciak, A. Jeziorna, J. Pacholczyk, W. Ciesielski, G. Bujacz, M. J. Potrzebowski Sekwencja sygnałowa peptydów opioidowych i jej modyfikacje. Badanie struktury i dynamiki z wykorzystaniem spektroskopii NMR w ciele stałym 52. W. P. Węglarz, G. J. W. Goudappel, G. van Dalen, J. van Duynhoven Badanie dynamicznych zmian w strukturze porowatej pieczywa w warunkach wysokiego uwodnienia przy pomocy obrazowania magnetyczno-rezonansowego oraz mikrotomografii komputerowej 53. W. P. Węglarz, M. Witek, L. de Jong, J. van Duynhoven, H. Van As Określenie ilości i stanu wody w składnikach produktów żywnościowych przy pomocy techniki MRJ w domenie czasu 54. D. Wierzuchowska, K. Banaś, T. Banasik, B. Szczęśniak Fabiańczyk, P. Gogol, A. Jasiński Study of multicomponent diffusion in boar spermatozoa suspension by Pulsed Field Gradient MR 55. S. Wilczyński, M. Ptaszkiewicz, J. Swakoń, P. Olko, E. Chodurek, B. Pilawa Zastosowanie spektroskopii EPR do badań gamma napromieniowanego cefuroksymu 56. S. Wilczyński, M. Ptaszkiewicz, J. Swakoń, P. Olko, E. Chodurek, B. Pilawa Badania EPR gamma napromieniowanej gentamicyny 57. E. Witkowska, K. Filip, J. Izdebski, M. Nowakowski, J. Wójcik, M. Oleszczuk, N. N. Chung, P. W. Schiller Cykliczne Analogi dermorfin. Struktura i funkcja 58. M. Wolniak, J. Jęczmyk Badania strukturalne berberyny w ciele stałym z wykorzystaniem 13C CPMAS NMR oraz obliczeń teoretycznych 59. M. Wolniak, J. Oszmiański, I. Wawer Anizotropia przesunięcia chemicznego w badaniach strukturalnych antocyjanów w ciele stałym 60. A. Zawadzka, K. Kazimierczuk, W. Koźmiński, I. Zhukov Losowe próbkowanie przestrzeni czasu i Transformacja Fouriera 61. M. Zielińska, I. Wawer, D. M. Pisklak, M. Tkaczyk Nifedypina i produkty jej fotorozkładu - badania postaci leku metodą 13C CP MAS NMR 62. A. Zimniak, M. Struga, J. Kossakowski Chiralność nowego związku amfifilowego wykazującego aktywność przeciwbakteryjną badana metodą 1H i 13C NMR w roztworze 9

10 63. M. Żylewski, A. Czarny, M. T. Cegła Badanie własności powierzchniowych niejonowych detergentów glikozydowych przy użyciu technik spektroskopii NMR 64. R. Rachwalik, Z. Olejniczak, M. Hunger, B. Sulikowski Analiza procesu dealuminacji zeolitu typu L na podstawie widm MAS NMR jąder 1H, 29Si i 27Al 65. M. Zimowska, E. M. Serwicka, Z. Olejniczak, M. Bazarnik, K. Bahranowski Badania NMR aluminowanych krzemionek mezoporowatych typu FSM-16 10

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M XL OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I

Bardziej szczegółowo

"MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO INSTYTUT FIZYKI JĄDRC Im. H. Niewodnlczańskieyo Kraków. PL9801019 RAPORT NR 1695/PL MATTER I Ał -Y XXV I I OGOLNOPOLSK I EGO SEMINARI IMA TEMAT "MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ ia t

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia stacjonarne pierwszego stopnia na makrokierunku Inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI... 23. Budowa materii... 24. Wstęp Feliks Jaroszyk... 21

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI... 23. Budowa materii... 24. Wstęp Feliks Jaroszyk... 21 SPIS TREŚCI Wstęp Feliks Jaroszyk... 21 CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI... 23 Budowa materii... 24 Rozdział 1. Hierarchiczność budowy żywych organizmów Feliks Jaroszyk... 24 Rozdział 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2013 styczeń 2014 Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Barbara HACHUŁA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Barbara HACHUŁA Efekty spektralne dynamicznych oddziaływań kooperatywnych w układach wiązań wodorowych w oparciu o spolaryzowane widma w podczerwieni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. JERZEGO HABERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ INSTYTUTU W ROKU 2014 Kraków, luty 2015 SPIS TREŚCI Charakterystyka i kierunki

Bardziej szczegółowo

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego

XLI Zjazd Fizyków Polskich, Lublin 2011. Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Sesja plakatowa Cienkie warstwy z barwników perylenowych wytworzone techniką formowania strefowego Adrian Adamski *, Eryk Wolarz Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska, ul. Nieszawska 13a,

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013

Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Propozycje tematów prac magisterskich. 2012/2013 Zakład Biofizyki Molekularnej Promotor: prof. Andrzej Dobek 1. Badanie dwójłomności optycznej wywołanej polem magnetycznym (efekt CM) w cienkich warstwach

Bardziej szczegółowo

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego

Rozprawa doktorska. Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego. w widmach wiązania wodorowego Rozprawa doktorska Efekty temperaturowe i efekty dichroizmu liniowego w widmach wiązania wodorowego w zakresie podczerwieni, kryształów kwasów karboksylowych z cyklicznymi dimerami w sieci Promotor pracy:

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession'06. III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession'06. III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. ddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession'06 III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 19 maja 2006 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez autorów,

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR W trakcie egzaminu licencjackiego student udziela ustnych odpowiedzi na pytania zadane przez komisję egzaminacyjną: jedno pytanie dotyczące

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Autoreferat do wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Osiągnięcia naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego stanowią cykl szesnastu publikacji wydanych po uzyskaniu stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IX KONFERENCJI CHROMATOGRAFICZNEJ

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IX KONFERENCJI CHROMATOGRAFICZNEJ PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IX KONFERENCJI CHROMATOGRAFICZNEJ NIEDZIELA, 26 CZERWCA 2011 Wersja z dnia 16.06.2011r. 16:30 20:00 Rejestracja uczestników 17:30 OTWARCIE KONFERENCJI Wręczenie Medalu im. Prof. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Wrocław, 18-19 kwietnia 2015 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego HARMONOGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA 3 1 PL0002313 Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA Biochemikalia i odczynniki chemiczne do badań w naukach przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo

METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ. Zakład Chemii Medycznej PUM

METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ. Zakład Chemii Medycznej PUM METODY INSTRUMENTALNE W ANALIZIE CHEMICZNEJ Zakład Chemii Medycznej PUM Promieniowanie elektromagnetyczne: fala strumień fotonów Fala to rozchodzące się w przestrzeni i w czasie, spójne drganie pól elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego Linux.

Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego korzystania z systemu operacyjnego Linux. Semestr zimowy Blok specjalnościowy I Wprowadzenie do systemu Linux Wykładowca: dr Piotr Durlak Wykład: 15 h Laboratorium: 30 h Cele przedmiotu Zapoznanie studentów z organizacją, zasadami i sposobem bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII INSTYTUT CHEMII ZAKŁAD CHEMII I TECHNOLOGII ŚRODOWISKA PIOTR BUJAK ROZPRAWA DOKTORSKA Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych kopolimerów akrylowych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo