P R O G R A M XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO W KRAKOWIE P R O G R A M XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ Kraków, dnia 30 listopada i 1 grudnia 2006 Seminarium sponsorują: NMR-Service, AMX-ARMAR AG, firma BRUKER-Polska Sp. z o.o, PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI, firma VARIAN INTERNATIONAL AG. KOMITET FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

2 Adresy sponsorów: AMX-ARMAR AG mgr Anna Potrzebowska ul. Bułgarska 12a Łódź tel. (042) BRUKER POLSKA SP. Z O.O mgr inż. W. Leszczyński ul. Budziszyńska Poznań tel. (061) fax. (061) home page: PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI ul. Krucza Warszawa VARIAN INTERNATIONAL AG. mgr inż. W. Kośmider ul. Skarbka Poznań tel. (061) tel. kom home page: NMR-SERVICE Dr. Marco Braun Nordhäuser Str. 2 D Erfurt, Germany tel. +49 (0) fax. +49 (0) mobile +49 (0) KOMITET FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Fizyki PAN Al. Lotników 32/ Warszawa 2

3 Czwartek, 30 listopada :30-9:45 Otwarcie 9:45-10:30 E. A. Rössler Studying dynamics by NMR field cycling: From simple liquid to polymer melt 10:30-10:55 H. Harańczyk Woda związana w żywych organizmach ekstremofilnych 10:55-11:00 Przerwa 11:00 12:00 T. Dohnalik Obrazowanie za pomocą magnetycznego rezonansu z zastosowaniem spolaryzowanego 3 He Referat ogólno-instytutowy 12:00-12:30 Przerwa na kawę i herbatę 12:30-13:15 M. Krzystyniak Krótkoczasowe kwantowe stany splątane w neutronowej spektroskopii Comptonowskiej 13:15-13:30 W. Leszczyński Oprzyrządowanie firmy Bruker dla nowych zakresów spektroskopii 13:30-13:45 D. Kruk Konkurencja pomiędzy procesami relaksacji i transferu polaryzacji 13:45-14:00 K. Kazimierczuk, A. Zawadzka, I. Zhukov, W. Koźmiński Wielowymiarowa transformacja Fouriera Przerwa na obiad 15:30-15:45 G. Stoch, B. Balcom Nowe perspektywy obrazowania bez zniekształceń 15:45-16:00 S. Heinze-Paluchowska, T. Skórka, M. Woźniak, Ł. Drelicharz, L. Wojnar, S. Chłopicki, A. Jasiński Ocena czynności serca myszy transgenicznych Tgxq*44 przy pomocy obrazowania MR 16:00-16:15 T. Banasik, T. Skórka, M. Hartel, M. Konopka, A. Jasiński Badanie dyfuzji wody w rdzeniu kręgowym człowieka metodą DTI 16:15-16:30 M. Kuliszkiewicz-Janus, M. A. Tuz, S. Baczyński, M. Kiełbiński, B. Jaźwiec, H. Śladowska Różnice w metabolizmie fosfolipidów komórek blastycznych pacjentów z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i ostrej białaczki mieloblastycznej (AML) - badania in vitro przy użyciu 31 P MRS 16:30-16:45 M. A. Tuz, M. Kuliszkiewicz-Janus, S. Baczyński, M. Kiełbiński, B. Jaźwiec Zastosowanie 31 P MRS in vitro w badaniu zmian fosfolipidowych w erytrocytach pacjentów 3

4 z ostra białaczką (AL), przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) i zespołem mielodysplastycznym (MDS) 16:45-17:00 D. Bal Zastosowanie spektroskopii 13 C NMR do diagnozowania wrodzonych chorób metabolicznych 17:00-17:15 A. Kaflak, A. Ślósarczyk, W. Kołodziejski Kinetyka polaryzacji skrośnej NMR od protonów do fosforu-31 w apatycie tkanki kostnej i jego wzorcach mineralnych 17:15-17:30 J. Kolmas, A. Ślósarczyk, W. Kołodziejski Badania syntetycznych apatytów metodą 31 P NMR w ciele stałym 17:30-17:45 T. Zalewski, P. Lubiatowski, E. Szcześniak, S. Kuśmia, J. Kruczyński, S. Jurga Badanie procesu naprawy chrząstki stawowej metodami NMR 17:45-18:00 J. Pacholczyk, M. Potrzebowski, J. Kalisiak, J. Jurczak Badanie natury chiralności planarnej za pomocą spektroskopii NMR 18:00-19:30 SESJA PLAKATOWA 19:30-21:00 Kolacja 21:15 Odjazd autobusu do Hotelu Granica Piątek, 1 grudnia :00-9:30 J. S. Blicharski, A. Bijak Efektywne czasy relaksacji MRJ w obecności ciągu impulsów rezonansowych 9:30-9:45 L. Latanowicz Tunelowanie protonu (deuteronu) w świetle teorii dualizmu korpuskularno falowego 9:45-10:00 B. Blicharska, A. Bijak Dynamika molekularna wody związanej w biopolimerach (skrobia i celuloza) pomiary relaksacyjne 10:00-10:15 W. P. Węglarz, G. J. W. Goudappel, G. van Dalen, J. van Duynhoven Zastosowanie techniki dynamicznego obrazowania magnetyczno-rezonansowego do badania migracji wody w modelowych wieloskładnikowych produktach żywnościowych 10:15-10:30 J. Krzaczkowska, M. Strankowski, S. Jurga Badanie nanokompozytów mineralnych polimer-glina metodą NMR 10:30-10:45 M. Jancelewicz, G. Nowaczyk, Z. Fojud, H. Maciejewski, S. Jurga Badania NMR oraz reologiczne modyfikowanych polidwumetylosiloksanów 10:45-11:30 Przerwa na kawę i herbatę 4

5 11:30-11:45 L. Grycová, D. Hulová, S. Standara, R. Marek NMR Study of Protoberberines and Benzo[c]phenanthridines 11:45-12:00 R. Marek, K. Malinakova, L. Novosadova, J. Brus, J. Tousek, V. Sklenar Chemical shift tensors in purines 12:00-12:15 J. Jaźwiński, A. Sadlej Addukty azoli z tetratrifluorooctanem rodu (II): zastosowanie spektroskopii 1 H, 13 C i 15 N NMR 12:15-12:30 M. Wilczek Badania przesunięć chemicznych i sprzężeń spinowo spinowych etanu, etylenu, acetylenu i acetonitrylu w fazie gazowej 12:30-12:45 G. Nowaczyk, D. Vlassopoulos, M. Kempka, S. Jurga Badanie własności lepko sprężystych hydrożeli metodami reologicznymi oraz magnetycznego rezonansu jądrowego 12:45-13:00 T. Kupka, C. Lim Obliczanie dokładnych parametrów widm MRJ w przybliżeniu granicy funkcji bazowych 13:00-13:15 P. B. Hrynczyszyn, M. A. Tuz, L. Latanowicz, M. Kuliszkiewicz-Janus Zastosowanie widm 31 P NMR w badaniu stężeń fosfolipidów w surowicy krwi karpi 13:15-13:30 L. Pazderski, J. Sitkowski, J. Toušek, R. Marek, L. Kozerski, E. Szłyka Przesunięcia koordynacyjne 1H, 13C, 15N NMR w chlorkowych kopleksach Pd(II) Pt(II) z chinolinami 13:30 Obiad 5

6 Sesja Plakatowa 1. K. Banaś, A. Jasiński, A. Banaś, T. Banasik, T. Skórka, A.Krzyżak, P. Brzegowy, K.Majcher, D. Adamek Liniowa analiza dyskryminacyjna w dyfuzyjnie ważonej tomografii MR (DWI-MRI) rdzenia kręgowego szczura 2. M. Baran, M. Żylewski, M. T. Cegła Analiza produktów reakcji 2-bromobenzimidazolu z pochodnymi 1,2-epoksypropanu metodami dwuwymiarowej spektroskopii NMRM. 3. M. Baranowski, A. Woźniak-Braszak, K. Jurga, K. Hołderna-Natkaniec Badanie dynamiki molekularnej w poli(tereftalanach etylenu) PET i PETG 4. A. Birczyński, Z. T. Lalowicz, A. M. Szymocha, M. Punkkinen, E. E. Ylinen, A. H. Vuorimaeki Deuteronowa relaksacja spinowo-sieciowa MRJ jonów NH 3 D + w częściowo zdeuteryzowanych związkach (NH 4 ) 2 SnCl 6 i NH 4 ClO 4 5. K. Bronisz, M. Ostafin, K. Falińska, W. Medycki, J. Mielcarek, M. Jadzyn, B. Nogaj Ruchy molekularne w chlorodiazepoksydzie badane za pomocą spekroskopii NMR i NQR 6. K. Bronisz, M. Ostafin, O. Kh. Poleshchuk, J. Mielcarek, B. Nogaj Struktura elektronowa a aktywność biologiczna wybranych pochodnych 1,4-benzodiazepiny badana za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu kwadrupolowego 7. A. Bzowska, E. Bednarek, J. Sitkowski, W. Bocian, R. Kawęcki, L. Kozerski Badania agregacji insuliny ludzkiej techniką jądrowego rezonansu magnetycznego 8. M. Bugaj, K. Kamieńska-Trela Niskotemperaturowe pomiary stałych sprzężenia 1J(cc) w enaminoaldehydach 9. T. Dallos, A. Csámpai, L. Gáiná, I. A. Silberg, J. Doskocz, M. Doskocz, J. Sołoducho Studia NMR nowych pochodnych bischalkono, pirazolino i pirymidyno związków zawierających fenotiazyne 10. K. Dąbrowska- Balcerzak, I. Wawer 1H, 13C NMR sapogenin steroidowych - porównanie eksperymentalnych i teoretycznych przesunięć chemicznych 11. M. Długosz, A. Ejchart Geometria kompleksów supramolekularnych. Porównanie wyników doświadczalnych i modelowania molekularnego dla kompleksu kamfory z α-cyklodekstryną 12. M. Długosz, M. Nowakowski, J. Wójcik, J. Taraszewska, K. Migut Complexation of R(+) Aminoglutethimide with 2, 3, 6-tri-o-methyl-β-cd NMR and MD Simulations 13. I. Dobak, J. Milecki, M. Ostafin, B. Nogaj Badanie struktury elektronowej 2, 6-dihalogeno pochodnych nukleozydów purynowych za pomocą 35-Cl NQR 14. M. Doskocz, J. Doskocz, A. Strupińska, R. Gancarz, P. Młynarz, S. Śliwińska, Sz. Ropszak Rejestrowanie i przewidywanie sprzężeń spin-spin poprzez wiązania wodorowe w związkach fosforoorganicznych nh J XP X=C, H, P, N 6

7 15. K. Dybiec, A. Gryff-Keller Solution structure of N(6)-formyladenine as studied by NMR and GIAO-DFT calculations 16. M. Garnczarska, T. Zalewski, M. Kempka Charakterystyka kiełkujących nasion łubinu za pomocą metod NMR 17. J. Haduch, A. Jasiński, D. Adamek, T. Banasik, K. Banaś, P. Brzegowy, K. Majcher, T. Skórka, A. Pilc, Z. Sułek, K. Szybiński, W. Węglarz, D. Żychowski Obrazowanie MR anizotropii dyfuzji po urazie traumatycznym rdzenia kręgowego na szczurze in vivo. Zastosowanie neuroprotektora MK-801H. 18. Harańczyk, M. Bacior, Ł. Pater, M. A. Olech Badanie odporności na dehydratację porostów antarktycznych (rodzaje Umbilicaria i Ramalina) metodą MRJ oraz izotermą sorbcyjną 19. H. Harańczyk, A. Leja, K. Strzałka Badanie rehydratacji liofilizatów DPPC metodą MRJ oraz izotermą sorpcyjną 20. Ł. Jaremko, M. Jaremko, R. Filipek, M. Wojciechowski, R. H. Szczepanowski, M. Bochtler, I. Zhukov Trójwymiarowa struktura pierwszej połowy domeny katalitycznej recombinowanego białka aktiwacji ubiquitiny E1 ustalona na podstawie spektroskopii NMR 21. J. Jenczyk, M. Makrocka-Rydzyk, S. Głowinkowski, S. Jurga Badanie dynamiki molekularnej kopolimerów dwublokowych poli(styrenu-β-izoprenu) 22. A. Jeziorna, J. Gajda, W. Potrzebowski, W. Ciesielski, M. J. Potrzebowski Enancjoselektywna kokrystalizacja z chiralną matrycą. Badania z wykorzystaniem spektroskopii NMR w ciele stałym 23. P. Kaczka, A. Polkowska, J. Poznański, I. Zhukow, K. Bolewska, K. L. Wierzchowski Stabilność strukturalna domeny 4 podjednostki σ70 polimerazy RNA Eschericha coli w wodnym roztworze TFE 24. M. Kempka, K. Szpotkowski, S. Jurga Struktura i diagramy fazowe układów DPPC/surfaktant badane metodami NMR i mikroskopii polaryzacyjnej 25. D. Kotsyubynskyy, A. Gryff-Keller Nuclear spin relaxation study of conformational equilibrium and molecular motion of 3'-5'- cyclic adenosine monophosphate in Water 26. H. Krawczyk, W. Gradowska Badania za pomoca spektroskopii NMR deficytu adenylobursztynyloliasy oraz aicar transformylasy/imp cyklohydrolasy 27. A. T. Krzyżak, A. Jasiński Obliczanie wartości macierzy b z wykorzystaniem ciekłokrystalicznego wzorca dyfuzji 28. M. Latocha, B. Pilawa, D. Kuśmierz, E. Sliupkas-Dyrda Badania EPR powstawania tlenu singletowego w komórkach Caco-2 naświetlanych laserem w obecności chlorinu e6 29. D. Lewandowska, T. Podoski, J. Pączkowski Eksperymentalna weryfikacja reguł Baczyńskiego i Waldena w wodnych roztworach dextranów 7

8 30. W. Makulski Badania tetrametylocyny za pomocą spektroskopii MRJ w fazie gazowej i cieczy 31. K. Malináková, S. Standara, Z. Zacharová, J. Toušek, R. Marek, V. Sklenár Substituted purines: Experimental and theoretical study of NMR parameters 32. K. Marciniec, A. Maślankiewicz, M. J. Maślankiewicz Substituent effects in 1H and 13C NMR spectra of positional isomers of quinolinesulfonic acid derivatives 33. M. J. Maślankiewicz, D. Kwapulińska, A. Zięba Struktura 1,4-ditiinodiazyn w świetle widm 1H i 13C NMR ich S-tlenków 34. M. Misiak, W. Koźmiński Trójwymiarowa spektroskopia NMR cząsteczek organicznych 35. P. Napora, S. Olejniczak, J. Gajda, W. Ciesielski, M. J. Potrzebowski Badanie dynamiki i mechanizmu przemian fazowych przy pomocy spektroskopii 31P NMR w fazie stałej 36. M. Nowakowski, W. Koźmiński, A. Ejchart Pomiary parametrów relaksacyjnych 13C z detekcją 1H dla grup metylowych 37. M. Nowakowski, P. Bernatowicz, H. Dodziuk, A. Ejchart NMR tworzenia kompleksów pomiędzy enancjomerami fenchonu a α-cyklodekstryną 38. U. Nowicka, B. Kłudkiewicz, D. Płochocka, K. Grzelak, I. Zhukov Trójwymiarowa struktura białka SPI-2 ustalona na podstawie spektroskopii NMR 39. W. Ojczyk, H. Figiel, Z. Olejniczak, G. Stoch, S. Filipek, I. Marchuk, M. Jurczyk Badania MRJ deuterków Mg2-xMnxNiDz (0 < x < 1) 40. M. Olszewski, N. Sergeev Kubo-Anderson oscillator and NMR dynamical problems 41. B. Orozbaev, Z. Fojud, M. Makrocka-Rydzyk, G. Schroeder, S. Jurga Badania MRI i SD w układach typu Podand 42. B. Pilawa, M. Latocha, M. Kościelniak, R. Pietrzak, H. Wachowska Badania EPR węglowych sond tlenometrycznych w melanotycznych komórkach SK naświetlanych laserem 43. M. Pisklak, M. Tkaczyk, F. Herold, M. Król, I. Wolska, I. Wawer 13C CP MAS NMR i obliczenia GIAO/DFT w badaniach pochodnych pirydo [1, 2-c]piramidyny, nowych analogów buspironu 44. B. Przybyś, B. Pilawa, E. Buszman, M. Zdybel, D. Wrześniok, A. Grzegorczyk Porównawcze badania EPR właściwości wolnorodnikowych kompleksów DOPA-melanina-streptomycyna w powietrzu i w próżni 45. E. Puskarczyk Magnetyczny rezonans jądrowy w zastosowaniu do wyznaczania parametrów petrofizycznych skał 46. T. Ratajczyk, S. Szymański Perspektywy wykrycia efektów tłumionej rotacji kwantowej w widmach NMR monokryształów N. Sergeev, M. Olszewski Kubo-Anderson Oscillator and NMR Dynamical Problems 8

9 47. M. Sitarz, Z. Fojud Structure of silico-phosphate glasses studied by spectroscopic methods (NMR, FTIR) 48. A. Stasiewicz-Urban, M. Żylewski Wpływ podstawienia karbonylowych atomów tlenu atomami siarki na przesunięcia chemiczne protonów i atomów węgla w pochodnych kwasu barbiturowego 49. M. Tanasiewicz, W. P. Węglarz, T. W. Kupka, A. Jasiński, J. Kalarus, M. Adwent Nowe obszary zastosowań MR w dentystyce 50. G. Stoch Określanie czasu relaksacji T1 w obecności czasu martwego i słabego sygnału MRJ 51. K. Trzeciak, A. Jeziorna, J. Pacholczyk, W. Ciesielski, G. Bujacz, M. J. Potrzebowski Sekwencja sygnałowa peptydów opioidowych i jej modyfikacje. Badanie struktury i dynamiki z wykorzystaniem spektroskopii NMR w ciele stałym 52. W. P. Węglarz, G. J. W. Goudappel, G. van Dalen, J. van Duynhoven Badanie dynamicznych zmian w strukturze porowatej pieczywa w warunkach wysokiego uwodnienia przy pomocy obrazowania magnetyczno-rezonansowego oraz mikrotomografii komputerowej 53. W. P. Węglarz, M. Witek, L. de Jong, J. van Duynhoven, H. Van As Określenie ilości i stanu wody w składnikach produktów żywnościowych przy pomocy techniki MRJ w domenie czasu 54. D. Wierzuchowska, K. Banaś, T. Banasik, B. Szczęśniak Fabiańczyk, P. Gogol, A. Jasiński Study of multicomponent diffusion in boar spermatozoa suspension by Pulsed Field Gradient MR 55. S. Wilczyński, M. Ptaszkiewicz, J. Swakoń, P. Olko, E. Chodurek, B. Pilawa Zastosowanie spektroskopii EPR do badań gamma napromieniowanego cefuroksymu 56. S. Wilczyński, M. Ptaszkiewicz, J. Swakoń, P. Olko, E. Chodurek, B. Pilawa Badania EPR gamma napromieniowanej gentamicyny 57. E. Witkowska, K. Filip, J. Izdebski, M. Nowakowski, J. Wójcik, M. Oleszczuk, N. N. Chung, P. W. Schiller Cykliczne Analogi dermorfin. Struktura i funkcja 58. M. Wolniak, J. Jęczmyk Badania strukturalne berberyny w ciele stałym z wykorzystaniem 13C CPMAS NMR oraz obliczeń teoretycznych 59. M. Wolniak, J. Oszmiański, I. Wawer Anizotropia przesunięcia chemicznego w badaniach strukturalnych antocyjanów w ciele stałym 60. A. Zawadzka, K. Kazimierczuk, W. Koźmiński, I. Zhukov Losowe próbkowanie przestrzeni czasu i Transformacja Fouriera 61. M. Zielińska, I. Wawer, D. M. Pisklak, M. Tkaczyk Nifedypina i produkty jej fotorozkładu - badania postaci leku metodą 13C CP MAS NMR 62. A. Zimniak, M. Struga, J. Kossakowski Chiralność nowego związku amfifilowego wykazującego aktywność przeciwbakteryjną badana metodą 1H i 13C NMR w roztworze 9

10 63. M. Żylewski, A. Czarny, M. T. Cegła Badanie własności powierzchniowych niejonowych detergentów glikozydowych przy użyciu technik spektroskopii NMR 64. R. Rachwalik, Z. Olejniczak, M. Hunger, B. Sulikowski Analiza procesu dealuminacji zeolitu typu L na podstawie widm MAS NMR jąder 1H, 29Si i 27Al 65. M. Zimowska, E. M. Serwicka, Z. Olejniczak, M. Bazarnik, K. Bahranowski Badania NMR aluminowanych krzemionek mezoporowatych typu FSM-16 10

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M XL OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M 1 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M XLI OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M XLIII OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

Bardziej szczegółowo

ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków krzysztof.jasinski@ifj.edu.pl

ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków krzysztof.jasinski@ifj.edu.pl SPIS UCZESTNIKÓW Dr inż. Tomasz Banasik tomasz.banasik@ifj.edu.pl Dr Piotr Bernatowicz Instytut Chemii Fizycznej PAN ul. Kasprzaka 44/52 02-106 Warszawa bernat@ichf.edu.pl Dr Artur Birczyński artur.birczynski@ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M XLIV OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO. przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO przy współudziale KOMITETU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK P R O G R A M XLII OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO P R O G R A M

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO P R O G R A M INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO P R O G R A M XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM NA TEMAT MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ Kraków, dnia 1 i 2 grudnia 2004 Seminarium

Bardziej szczegółowo

Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego

Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego Program IX Poznańskiego Sympozjum Polimerowego 5 marca 2010, 11.00 OTWARCIE SYMPOZJUM 11.10 Stefan Jurga 11.40 Jadwiga Tritt-Goc, J. Kowalczuk 12.10 Monika Makrocka-Rydzyk, A. Wypych, M. Jancelewicz, S.

Bardziej szczegółowo

INADEQUATE-ID I DYNAMICZNY NMR MEZOJONOWYCH. 3-FENYLO-l-TIO-2,3,4-TRIAZOLO-5-METYUDÓW. Wojciech Bocian, Lech Stefaniak

INADEQUATE-ID I DYNAMICZNY NMR MEZOJONOWYCH. 3-FENYLO-l-TIO-2,3,4-TRIAZOLO-5-METYUDÓW. Wojciech Bocian, Lech Stefaniak INADEQUATEID I DYNAMICZNY NMR MEZOJONOWYCH 3FENYLOlTIO2,3,4TRIAZOLO5METYUDÓW Wojciech Bocian, Lech Stefaniak Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01224 Warszawa PL9800994 WSTĘP Struktury

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA W trakcie egzaminu licencjackiego student udziela ustnych odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz. Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa CZĘŚĆ I PRZEGLĄD METOD SPEKTRALNYCH Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki

Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki Wykorzystanie zjawiska rezonansu magnetycznego w medycynie. Mariusz Grocki [1] WYŚCIG DO TYTUŁU ODKRYWCY. JĄDRO ATOMU W ZEWNĘTRZNYM POLU MAGNETYCZNYM. Porównanie do pola grawitacyjnego. CZYM JEST ZJAWISKO

Bardziej szczegółowo

Rozwój i zastosowanie metod opartych na magnetycznym rezonansie jądrowym do badań mikroheterogennych układów złożonych

Rozwój i zastosowanie metod opartych na magnetycznym rezonansie jądrowym do badań mikroheterogennych układów złożonych Rozwój i zastosowanie metod opartych na magnetycznym rezonansie jądrowym do badań mikroheterogennych układów złożonych Władysław aw P. WęglarzW Zakład ad Tomografii Magnetyczno - Rezonansowej Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE I BIOINFORMATYKA W trakcie egzaminu licencjackiego student udziela ustnych

Bardziej szczegółowo

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan

NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan NMR (MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY) dr Marcin Lipowczan Spis zagadnień Fizyczne podstawy zjawiska NMR Parametry widma NMR Procesy relaksacji jądrowej Metody obrazowania Fizyczne podstawy NMR Proton, neutron,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PODSTAW SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ

PRACOWNIA PODSTAW SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ PRACOWNIA PODSTAW SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ Kierowniczka pracowni: dr hab. Magdalena Pecul-Kudelska, (pok. 417), e-mail mpecul@chem.uw.edu.pl, tel 0228220211 wew 501; Spis ćwiczeń i osoby prowadzące 1.

Bardziej szczegółowo

Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych

Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych Śródbłonek w chorobach cywilizacyjnych I Interdyscyplinarne seminarium JCET Dwór w Tomaszowicach 7-9 października, 2010 Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics 7 października 16.00-19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32

2. Metody, których podstawą są widma atomowe 32 Spis treści 5 Spis treści Przedmowa do wydania czwartego 11 Przedmowa do wydania trzeciego 13 1. Wiadomości ogólne z metod spektroskopowych 15 1.1. Podstawowe wielkości metod spektroskopowych 15 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Badania relaksacyjne b surowicy krwi II

Badania relaksacyjne b surowicy krwi II Badania relaksacyjne b surowicy krwi II PL9800948 B. Blicharska*, M.Kluza", M. Kuliszkiewicz-Janus" * Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński, Kraków ** Katedra Hematologii i Chorób Rozrostowych AM, Wrocław

Bardziej szczegółowo

Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych

Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych Obliczanie Dokładnych Parametrów NMR Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych Teobald Kupka Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Opole e-mail: teobaldk@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

ν 1 = γ B 0 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego h S = I(I+1)

ν 1 = γ B 0 Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego h S = I(I+1) h S = I(I+) gdzie: I kwantowa liczba spinowa jądra I = 0, ½,, /,, 5/,... itd gdzie: = γ S γ współczynnik żyromagnetyczny moment magnetyczny brak spinu I = 0 spin sferyczny I = _ spin elipsoidalny I =,,,...

Bardziej szczegółowo

Bioinformatyka wykład 3.I.2008

Bioinformatyka wykład 3.I.2008 Bioinformatyka wykład 3.I.2008 Białkowa bioinformatyka strukturalna c.d. krzysztof_pawlowski@sggw.pl 2008-01-03 1 Plan wykładu analiza i porównywanie struktur białek. doświadczalne metody badania struktur

Bardziej szczegółowo

Zakład Tomografii Magnetyczno Rezonansowej NZ56. dr hab. Władysław Węglarz - Prezentacja zakładu

Zakład Tomografii Magnetyczno Rezonansowej NZ56. dr hab. Władysław Węglarz - Prezentacja zakładu Zakład Tomografii Magnetyczno Rezonansowej NZ56 dr hab. Władysław Węglarz - Prezentacja zakładu NZ56 dr Tomasz Skórka - Obrazowanie MR zwierzęcych modeli chorób cywilizacyjnych projekt JCET dr Piotr Kulinowski

Bardziej szczegółowo

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH Uniwersytet Mikołaja Kopernika Monografie Wydziału Chemii MYROSLAV SPRYNSKYY HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH (KLINOPTYLOLIT, MORDENIT, DIATOMIT, TALK,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin Program zajęć: Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok Wykładowca: dr Jolanta Piekut, mgr Marta Matusiewicz Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1.

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz

ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH. Witold Danikiewicz ZAAWANSOWANE METODY USTALANIA BUDOWY ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Witold Danikiewicz Instytut Chemii Organicznej PAN ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa Listopad 2013 styczeń 2014 Program wykładów Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016)

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia (0310-CH-S2-016) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Spektroskopia () 1. Informacje ogólne koordynator modułu prof. dr hab. Henryk Flakus rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin

Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin Elementy chemii obliczeniowej i bioinformatyki Zagadnienia na egzamin 1. Zapisz konfigurację elektronową dla atomu helu (dwa elektrony) i wyjaśnij, dlaczego cząsteczka wodoru jest stabilna, a cząsteczka

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie struktury długich łańcuchów RNA za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego. Marta Szachniuk Politechnika Poznańska

Wyznaczanie struktury długich łańcuchów RNA za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego. Marta Szachniuk Politechnika Poznańska Wyznaczanie struktury długich łańcuchów RNA za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego Marta Szachniuk Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do problematyki badań: cel i zasadność projektu.

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej PUM

Równowaga kwasowo-zasadowa. Zakład Chemii Medycznej PUM Równowaga kwasowozasadowa Zakład Chemii Medycznej PUM Teorie kwasów i zasad Teoria dysocjacji elektrolitycznej Arheniusa: podczas rozpuszczania w wodzie wodzie kwas: dysocjuje z odszczepieniem kationu

Bardziej szczegółowo

Widma UV charakterystyczne cechy ułatwiające określanie struktury pirydyny i pochodnych

Widma UV charakterystyczne cechy ułatwiające określanie struktury pirydyny i pochodnych Pirydyna i pochodne 1 Pirydyna Tw 115 o C ; temperatura topnienia -41,6 0 C Miesza się w każdym stosunku z wodą tworząc mieszaninę azeotropowa o Tw 92,6 o C; Energia delokalizacji 133 kj/mol ( benzen 150.5

Bardziej szczegółowo

Podstawy tomografii magnetyczno-rezonasowej

Podstawy tomografii magnetyczno-rezonasowej Podstawy tomografii magnetyczno-rezonasowej Stanisław Kwieciński Instytut Fizyki Jądrowej PAN stanislaw.kwiecinski@ifj.edu.pl Optymistyczny plan Pole magnetyczne Spin jądrowy i moment magnetyczny Magnetyzacja

Bardziej szczegółowo

Małe, średnie i... nano. Modelowanie molekularne w Opolu (i nie tylko) Teobald Kupka, Małgorzata A. Broda

Małe, średnie i... nano. Modelowanie molekularne w Opolu (i nie tylko) Teobald Kupka, Małgorzata A. Broda Małe, średnie i... nano. Modelowanie molekularne w Opolu (i nie tylko) Badania podstawowe wspomagane obliczeniami w WCSS Teobald Kupka, Małgorzata A. Broda Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Opole e-mail:

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2014/2015

STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2014/2015 Nazwa przedmiotu: BIOFIZYKA Kierownik jednostki realizującej zajęcia z przedmiotu: Wydział: Kierunek studiów: STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU na rok akademicki 2014/2015 Opis przedmiotu kształcenia- Program

Bardziej szczegółowo

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0.

Sekcja S02. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski. Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny, sala B 0. Wtorek 17.09.2013 r. Przewodniczący sesji: Janusz Lewiński Henryk Kozłowski S02W01 14.00-14.25 Piotr Pietrzyk Young Researcher Award Lecture Molekularne podstawy mechanizmu redukcji tlenków azotu i aktywacji

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie MR przy użyciu spolaryzowanego 3 He jak chcemy badać szczurze płuca w Krakowie

Obrazowanie MR przy użyciu spolaryzowanego 3 He jak chcemy badać szczurze płuca w Krakowie FAMO Obrazowanie MR przy użyciu spolaryzowanego 3 He jak chcemy badać szczurze płuca w Krakowie Katarzyna Cieślar, Tomasz Dohnalik Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY II ETAP OLIMPIADY CHEMICZNEJ. Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Toruń, 9.01.2013

PRÓBNY II ETAP OLIMPIADY CHEMICZNEJ. Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Toruń, 9.01.2013 PRÓBNY II ETAP OLIMPIADY CHEMICZNEJ Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu Toruń, 9.01.2013 ZADANIE 1 Synteza fragmentu pewnego sterydu i reakcja annulacji Robinsona. W typowej kondensacji aldolowej

Bardziej szczegółowo

JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY

JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY - pierwsze prace to rok 1946 E.M.Purcell, H.S.Torrey, R.V.Pound, Phys. Rev. 69(1946) 37 F.Bloch, W.W.Hansen, M.E.Packard, Phys. Rev. 69(1946) 127 - pierwsze prace polskie J.W.Hennel,

Bardziej szczegółowo

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej?

1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? Tematy opisowe 1. Od czego i w jaki sposób zależy szybkość reakcji chemicznej? 2. Omów pomiar potencjału na granicy faz elektroda/roztwór elektrolitu. Podaj przykład, omów skale potencjału i elektrody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011

SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska SPRAWOZDANIE z grantu obliczeniowego za rok 2011 Teoretyczne badania związków kompleksowych i metaloorganicznych,

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej. Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Biofarma i Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Konsorcjum Śląska Biofarma Głównym celem zawiązania konsorcjum Śląska BIO FARMA, było nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe własności jąder atomowych

Podstawowe własności jąder atomowych Fizyka jądrowa Struktura jądra (stan podstawowy) Oznaczenia, terminologia Promienie jądrowe i kształt jąder Jądra stabilne; warunki stabilności; energia wiązania Jądrowe momenty magnetyczne Modele struktury

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 1 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Substancje i ich przemiany WYMAGANIA PODSTAWOWE stosuje zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ill PL9801007 BADANIE ODDZIAŁYWAŃ DIPOLOWO- DIPOLOWYCH POMIĘDZY ŻELAZEM A ZNACZNIKIEM SPINOWYM W CYTOCHROMIE C METODĄ SR EPR

Ill PL9801007 BADANIE ODDZIAŁYWAŃ DIPOLOWO- DIPOLOWYCH POMIĘDZY ŻELAZEM A ZNACZNIKIEM SPINOWYM W CYTOCHROMIE C METODĄ SR EPR Ill PL9801007 BADANIE ODDZIAŁYWAŃ DIPOLOWO DIPOLOWYCH POMIĘDZY ŻELAZEM A ZNACZNIKIEM SPINOWYM W CYTOCHROMIE C METODĄ SR EPR W. BUCHARSKI, W. FRONCISZ, A. KOSTRZEWA, A. OSYCZKA, B. TURYNA Instytut Biologii

Bardziej szczegółowo

Chiralność i spektroskopia MRJ Badanie procesów wymiany (Dynamic NMR, D NMR) Wyznaczanie stałej trwałości kompleksów Technika pomiarowa MRJ: impulsy

Chiralność i spektroskopia MRJ Badanie procesów wymiany (Dynamic NMR, D NMR) Wyznaczanie stałej trwałości kompleksów Technika pomiarowa MRJ: impulsy Chiralność i spektroskopia MRJ Badanie procesów wymiany (Dynamic MR, D MR) Wyznaczanie stałej trwałości kompleksów Technika pomiarowa MRJ: impulsy złoŝone i selektywne Czas relaksacji T 1 Czas relaksacji

Bardziej szczegółowo

Interaction between model peptides and lecithin

Interaction between model peptides and lecithin Uniwersytet polski Zakład Chemii Fizycznej i i Modelowania Molekularnego Interaction between model peptides and lecithin Roksana Wałęsa, Dawid Siodłak, Teobald Kupka, Małgorzata Broda Lecytyny - grupa

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

The influence of N-methylation on conformational properties of peptides with Aib residue. Roksana Wałęsa, Aneta Buczek, Małgorzata Broda

The influence of N-methylation on conformational properties of peptides with Aib residue. Roksana Wałęsa, Aneta Buczek, Małgorzata Broda The influence of N-methylation on conformational properties of peptides with ib residue. Roksana Wałęsa, neta Buczek, Małgorzata Broda Konformacje peptydów w W W w 2 Budowa białek 3 Modyfikacje peptydów

Bardziej szczegółowo

Kontakt. Badania naukowe:

Kontakt. Badania naukowe: Kontakt - tel.: 032 359 12 86 - email: awozniakowski@o2.pl - wydział: Informatyki i Nauki o Materiałach - instytut: Nauki o Materiałach - zakład/katedra: Modelowania materiałów - opiekun naukowy: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Układ okresowy pierwiastków

Układ okresowy pierwiastków strona 1/8 Układ okresowy pierwiastków Dorota Lewandowska, Anna Warchoł, Lidia Wasyłyszyn Treść podstawy programowej: Teoria atomistyczno-cząsteczkowa, nieciągłość budowy materii. Układ okresowy pierwiastków

Bardziej szczegółowo

Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska

Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska Spis treści Część I: Podstawowe prawa chemiczne i budowa materii... 11 Urszula Lelek-Borkowska 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne... 13 1.1. Historia... 13 1.2. Pierwiastek, związek chemiczny, mieszanina...

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NM) Fizyczne podstawy spektroskopii NM W spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego używane jest promieniowanie elektromagnetyczne o częstościach z

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr Zbigniew Rogulski Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski Obrazowanie molekularne

Bardziej szczegółowo

była obserwowana poniżej temperatury 200. Dla wyższych temperatur widać redukcję drugiego momentu M^ w zakresie (1.5-2) [G*].

była obserwowana poniżej temperatury 200. Dla wyższych temperatur widać redukcję drugiego momentu M^ w zakresie (1.5-2) [G*]. PL9801017 DYNAMIKA GRUP CH ORAZ CH OH W POLIKRYSTALICZNYCH a 2 METYLOPYRANOZYDACH E.Knop. L.Latanowicz. S.Idziak Instytut Fizyki Uniwersytetu im.a.mickiewicza. Poznań Instytut Fizyki Molekularnej PAN.

Bardziej szczegółowo

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1)

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1) Przykład sprawozdania z analizy w nawiasach (czerwonym kolorem) podano numery odnośników zawierających uwagi dotyczące kolejnych podpunktów sprawozdania Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) analiza Wynik przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano.

Dotyczy to zarówno istniejących już związków, jak i związków, których jeszcze dotąd nie otrzymano. Chemia teoretyczna to dział chemii zaliczany do chemii fizycznej, zajmujący się zagadnieniami związanymi z wiedzą chemiczną od strony teoretycznej, tj. bez wykonywania eksperymentów na stole laboratoryjnym.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowanie leków

Komputerowe wspomaganie projektowanie leków Komputerowe wspomaganie projektowanie leków wykład VI Prof. dr hab. Sławomir Filipek Grupa BIOmodelowania Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Cent-III www.biomodellab.eu

Bardziej szczegółowo

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek Czwartek, 05 listopada 2009 Program 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek 10.45 11.00 Przerwa na kawę Sesja I 11.00 14.00 Przewodniczą: E.

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas

Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas Slajd 1 Spektrometria mas i sektroskopia w podczerwieni Slajd 2 Informacje uzyskiwane dzięki spektrometrii mas Masa cząsteczkowa Wzór związku Niektóre informacje dotyczące wzoru strukturalnego związku

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Badanie długości czynników sieciujących metodami symulacji komputerowych

Badanie długości czynników sieciujących metodami symulacji komputerowych Badanie długości czynników sieciujących metodami symulacji komputerowych Agnieszka Obarska-Kosińska Prof. dr hab. Bogdan Lesyng Promotorzy: Dr hab. Janusz Bujnicki Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej,

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

Magnetyczny rezonans jądrowy

Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetyczny rezonans jądrowy Widmo NMR wykres absorpcji promieniowania magnetycznego od jego częstości Częstość pola wyraża się w częściach na milion (ppm) częstości pola magnetycznego pochłanianego przez

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU 442 Część II. Neurologia kliniczna BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU Badania neuroobrazowe Badanie tomografii komputerowej głowy Zasadniczym rozróżnieniem wydaje

Bardziej szczegółowo

SPEKTROSKOPIA MRJ BIAŁEK MIĘŚNIOWYCH

SPEKTROSKOPIA MRJ BIAŁEK MIĘŚNIOWYCH SPEKTROSKOPIA MRJ BIAŁEK MIĘŚNIOWYCH Genowefa Ślósarek Zakład Biofizyki Molekularnej, Instytut Fizyki Uniwersytet im. A Mickiewicza ul Umultowska 85, 61-614 Poznań Badania podstawowe nad mięśniami prowadzone

Bardziej szczegółowo

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY W POLU MAGNETYCZNYM ZIEMII

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY W POLU MAGNETYCZNYM ZIEMII J4 MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY W POLU MAGNETYCZNYM ZIEMII Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia laboratoryjnego jest uzyskanie w ziemskim polu magnetycznym sygnału rezonansu magnetycznego pochodzącego od jąder

Bardziej szczegółowo

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej.

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej. Tel.: +48-85 7457229, Fax: +48-85 7457223 Zakład Fizyki Magnetyków Uniwersytet w Białymstoku Ul.Lipowa 41, 15-424 Białystok E-mail: vstef@uwb.edu.pl http://physics.uwb.edu.pl/zfm Praca magisterska Badanie

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologie w diagnostyce

Nanotechnologie w diagnostyce Nanotechnologie w diagnostyce Diagnostyka endoskopowa Nanotechnologie mogą być przydatne w diagnostyce niedostępnych miejsc w badaniach endoskopowych. Temu mogą służyć mikrokamery wielkości antybiotyku,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Autoreferat 2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE Z PODANIEM NAZWY, MIEJSCA I ROKU ICH UZYSKANIA ORAZ TYTUŁU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ.

Autoreferat 2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE Z PODANIEM NAZWY, MIEJSCA I ROKU ICH UZYSKANIA ORAZ TYTUŁU ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. Kraków, 22 listopada 2012 Autoreferat 1. IMIĘ I NAZWISKO. Władysław Węglarz Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków 2. POSIADANE DYPLOMY,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Doktorantów i studentów II stopnia, Kierunek: chemia, kierunki pokrewne; Specjalność: chemia koordynacyjna doświadczalna, magnetochemia.

Dotyczy: Doktorantów i studentów II stopnia, Kierunek: chemia, kierunki pokrewne; Specjalność: chemia koordynacyjna doświadczalna, magnetochemia. dr hab. Robert Podgajny Wydział Chemii UJ, Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków e-mail: podgajny@chemia.uj.edu.pl http://www2.chemia.uj.edu.pl/znmm/

Bardziej szczegółowo

Datowanie metodą Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) Daniel Roch Fizyka techniczna Sem IX

Datowanie metodą Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) Daniel Roch Fizyka techniczna Sem IX Datowanie metodą Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) Daniel Roch Fizyka techniczna Sem IX Zarys prezentacji Metoda EPR Zarys teorii metody EPR Datowanie metodą EPR Przykłady zastosowań Aparatura

Bardziej szczegółowo

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie

Podstawy chemii. dr hab. Wacław Makowski. Wykład 1: Wprowadzenie Podstawy chemii dr hab. Wacław Makowski Wykład 1: Wprowadzenie Wspomnienia ze szkoły Elementarz (powtórka z gimnazjum) Układ okresowy Dalsze wtajemniczenia (liceum) Program zajęć Podręczniki Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.

Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. TEMATY I ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA Fizyka klasa 3 LO Nr programu: DKOS-4015-89/02 Moduł Dział - Temat L. Zjawisko odbicia i załamania światła 1 Prawo odbicia i

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE TRENDY W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ - METODY BADAŃ MATERIAŁÓW - JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY (NMR)

NAJNOWSZE TRENDY W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ - METODY BADAŃ MATERIAŁÓW - JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY (NMR) NAJNOWSZE TRENDY W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ - METODY BADAŃ MATERIAŁÓW - JĄDROWY REZONANS MAGNETYCZNY (NMR) dr Zbigniew Kaczyński Gdańsk 2012 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2015/16 kierunek CHEMIA ROK 0. środa

PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2015/16 kierunek CHEMIA ROK 0. środa obowiązuje 21.09-19.10 A - bud. 21, B - bud. 23, C - bud. 24 ROK 0 A. Waśko, (grupa I) A. Waśko, (grupa I) A. Waśko, (grupa I) (grupa II) (grupa II) (grupa II) obowiązuje 21.09-19.10 A - bud. 21, B - bud.

Bardziej szczegółowo

Neurokognitywistyka WYKŁAD 5 Nowe metody badawcze

Neurokognitywistyka WYKŁAD 5 Nowe metody badawcze Neurokognitywistyka WYKŁAD 5 Nowe metody badawcze Obrazowanie anatomii i patologii mózgu metodą MRI (Magnetic Interference Resonance). Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu)

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu) Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu (na prawach rękopisu) W analityce procesowej istotne jest określenie stężeń rozpuszczonych w cieczach gazów. Gazy rozpuszczają się w cieczach

Bardziej szczegółowo

Neurokognitywistyka. Mózg jako obiekt zainteresowania w

Neurokognitywistyka. Mózg jako obiekt zainteresowania w Neurokognitywistyka. Mózg jako obiekt zainteresowania w psychologii poznawczej Małgorzata Gut Katedra Psychologii Poznawczej WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie http://cogn.vizja.pl Wykład

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna

Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna Pytania do egzaminu inżynierskiego, PWSZ Głogów, Przeróbka Plastyczna 1. Badania własności materiałów i próby technologiczne 2. Stany naprężenia, kierunki, składowe stanu naprężenia 3. Porównywanie stanów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych.

Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych. Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych. Jedną z metod symulacji dynamiki cieczy jest zastosowanie metody siatkowej Boltzmanna.

Bardziej szczegółowo

Wg W. Duch Jak działa mózg. UMK Toruń notatki z wprowadzenia do kognitywistyki. Dostępne na str. www.fizyka.umk.pl/~duch/wyklady/

Wg W. Duch Jak działa mózg. UMK Toruń notatki z wprowadzenia do kognitywistyki. Dostępne na str. www.fizyka.umk.pl/~duch/wyklady/ Analiza urazów powypadkowych. JuŜ Egipski papirus sprzed 3500 lat wymienia 28 uszkodzeń, dokonywano wtedy trepanacji czaszki by wyciąć guzy. Arystoteles uznał serce za siedlisko uczuć i rozumu. W -3 w.

Bardziej szczegółowo

"MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO

MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO INSTYTUT FIZYKI JĄDRC Im. H. Niewodnlczańskieyo Kraków. PL9801019 RAPORT NR 1695/PL MATTER I Ał -Y XXV I I OGOLNOPOLSK I EGO SEMINARI IMA TEMAT "MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO I JEGO ZASTOSOWAŃ ia t

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 1) Imię i nazwisko Piotr Bernatowicz

AUTOREFERAT. 1) Imię i nazwisko Piotr Bernatowicz 1) Imię i nazwisko Piotr Bernatowicz AUTOREFERAT 2) Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne-z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. tytuł magistra chemii,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j.

Propozycje tematów na rok akademicki 2013/2014 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.2014r. Fizyka - II stopień - mgr (j. Propozycje tematów na rok akademicki 203/204 do zatwierdzenia na Radzie Wydziału w dniu 06.03.204r. Fizyka - II stopień - mgr (j. angielski) Numeryczna analiza własności elektronowych i transportowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?)

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) Korozja chemiczna PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?) 1. Co to jest stężenie molowe? (co reprezentuje jednostka/ metoda obliczania/

Bardziej szczegółowo

Chemia fizyczna kierunek technologia chemiczna Harmonogram laboratorium dla II roku w semestrze zimowym 2015/2016

Chemia fizyczna kierunek technologia chemiczna Harmonogram laboratorium dla II roku w semestrze zimowym 2015/2016 zespoły Chemia fizyczna kierunek technologia chemiczna 20T1 21T1 22T1 23T1 24T1 I Poniedziałek 12.45-15.45 Poniedziałek 12.45-15.45 Czwartek 14.30-17.30 I Czwartek 14.30-17.30 Piątek 8.30-11.30 BL, PR

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Doktorantów i studentów II stopnia, Kierunek: chemia, kierunki pokrewne; Specjalność: chemia koordynacyjna doświadczalna, magnetochemia.

Dotyczy: Doktorantów i studentów II stopnia, Kierunek: chemia, kierunki pokrewne; Specjalność: chemia koordynacyjna doświadczalna, magnetochemia. dr hab. Robert Podgajny Wydział Chemii UJ, Zakład Chemii Nieorganicznej Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków e-mail: podgajny@chemia.uj.edu.pl http://www2.chemia.uj.edu.pl/znmm/

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo