Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe"

Transkrypt

1 XVII Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2011 Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznańska Streszczenie: Oracle BPM 11g jest jedną z najpopularniejszych korporacyjnych platform automatyzacji i obsługi procesów biznesowych, opartą o koncepcję architektury zorientowanej na usługi (SOA). W skład platformy wchodzą m.in.: repozytorium BPM - baza danych przechowująca definicje procesów biznesowych oraz stany bieżących i historycznych instancji procesów biznesowych, serwer BPM - nieprzerwanie pracująca aplikacja serwerowa, która koordynuje wykonanie instancji procesów biznesowych, BPM Workspace - aplikacja dostępna za pośrednictwem przeglądarki WWW, umożliwiająca kontakt użytkowników końcowych z instancjami procesów biznesowych oraz realizację działań manualnych będących krokami składowymi procesów biznesowych, narzędzia Process Composer i JDeveloper - służące analitykom i programistom do modelowania i implementacji nowych procesów biznesowych, narzędzie Enterprise Manager - wspomagające pracę administratora systemu zarządzania procesami biznesowymi, umożliwiające obserwację stanu każdej bieżącej lub historycznej instancji procesu biznesowego, a także diagnozowanie przyczyn ewentualnych awarii. W referacie przedstawiono architektury i funkcjonalność składników Oracle BPM 11g oraz omówiono wybrane doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania procesami biznesowymi opartych o Oracle BPM 11g.

2

3 Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe Wprowadzenie Pod pojęciem procesu biznesowego rozumie się ustrukturyzowany zestaw czynności, manualnych lub automatycznych, które służą dostarczeniu klientowi lub klientom konkretnego produktu lub usługi. Krokami procesów biznesowych mogą być wywołania funkcji/procedur, wywołania usług programowych, transakcje w bazach danych, wywołania podprocesów biznesowych, czynności manualne realizowane przez pracowników, itd. Procesy biznesowe są zwykle modelowane i opisywane przy użyciu formalnych notacji graficznych, takich jak BPMN, EPC, UML, itp. Wiele firm i instytucji dąży obecnie do automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi, sprawiającej, że wszystkie czynności wykonywane są we właściwej kolejności, we właściwym czasie i przez właściwe osoby. Dążenia te stały się motywacją dla rozwoju specjalizowanego rodzaju oprogramowania, nazywanego systemem zarządzania procesami biznesowymi, traktowanego jako spadkobiercę systemów przepływu dokumentów i systemów zarządzania przepływem pracy. System zarządzania procesami biznesowymi posługuje się dostarczonymi modelami formalnymi procesów w celu koordynacji i synchronizacji ich realizacji. Ogólna architektura systemów zarządzania procesami biznesowymi zwykle naśladuje model referencyjny opracowany przez organizację Workflow Management Coalition (rys. 1). Zgodnie z tym modelem, składnikami systemu zarządzania procesami biznesowymi są: (1) Process Definition Tools narzędzia służące do formalnego modelowania procesów biznesowych z pomocą wybranej notacji, (2) Workflow Enactment Service platforma koordynacji i synchronizacji realizacji procesów biznesowych zgodnie z ich formalnymi modelami, (3) Invoked Applications usługi/aplikacje zewnętrzne, wywoływane przez Workflow Enactment Service w celu automatycznej realizacji pojedynczych kroków procesu biznesowego, (4) Client Applications aplikacje zewnętrzne służące do interakcji z użytkownikiem, odgrywającym rolę zarówno zleceniodawcy procesu biznesowego, jak i realizatora pojedynczych kroków manualnych procesu biznesowego, (5) Administration & Monitoring Tools narzędzia administracyjne umożliwiające obserwację postępu realizacji procesów biznesowych. Opcjonalnie, komponent Workflow Enactment Service może wchodzić w interakcję z innymi, równorzędnymi, podrzędnymi lub nadrzędnymi, obcymi systemami zarządzania procesami biznesowymi. Rys. 1. Architektura referencyjna systemu zarządzania przepływami pracy [WFMC] Innym istotnym nurtem technologicznym stanowiącym wyróżnik nowoczesnych korporacyjnych systemów informatycznych jest architektura aplikacyjna zgodna z założeniami tzw. architektury

4 132 Maciej Zakrzewicz zorientowanej na usługi. Zakłada ona modularność systemów, polegającą na implementacji logiki biznesowej w formie zbioru odrębnych, autonomicznych, rozproszonych i reużywalnych usług, które na żądanie użytkowników są uruchamiane w skoordynowany sposób. Popularne wzorce projektowe dla architektury zorientowanej na usługi dzielą usługi na dwie główne grupy: usługi podstawowe i usługi procesowe. Usługi podstawowe odpowiadają za implementację elementarnych czynności biznesowych, jak np. przelew bankowy, obciążenie konta, aktualizacja stanu magazynowego, weryfikacja danych karty płatniczej. Są one zwykle implementowane z użyciem takich języków programowania jak Java, C#, PL/SQL. Z kolei działanie usług procesowych polega na koordynowaniu wywołań usług podstawowych tak, aby uzyskać przetwarzanie zgodne z założeniami realizowanego procesu biznesowego, np. obsługa zamówień klientów, obsługa wniosków kredytowych, obsługa sprzedaży internetowej. Implementacja usług procesowych zwykle opiera się o specjalizowane języki programowania, wywodzące się z tych samych notacji formalnych, które wykorzystywane są do modelowania procesów biznesowych np. BPMN, BPEL. Niezwykle interesującym wyzwaniem technicznym jest próba połączenia założeń architektury zorientowanej na usługi z koncepcjami systemów zarządzania procesami biznesowymi. Rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw takiemu wyzwaniu jest Oracle BPM 11g wieloskładnikowa platforma operacyjno-narzędziowa umożliwiająca formalne modelowanie procesów biznesowych, a następnie ich implementację i wykonywanie zgodnie z wymogami architektury zorientowanej na usługi [OBPM] [OFM]. W skład platformy Oracle BPM 11g wchodzą m.in.: (1) repozytorium BPM - baza danych przechowująca formalne definicje procesów biznesowych oraz stany bieżących i historycznych instancji procesów biznesowych, (2) serwer BPM - nieprzerwanie pracująca aplikacja serwerowa, która koordynuje wykonanie instancji procesów biznesowych, (3) BPM Workspace - aplikacja dostępna za pośrednictwem przeglądarki WWW, umożliwiająca kontakt użytkowników końcowych z instancjami procesów biznesowych oraz realizację działań manualnych będących krokami składowymi procesów biznesowych, (4) narzędzia Process Composer i JDeveloper - służące analitykom i programistom do modelowania i implementacji nowych procesów biznesowych, (5) narzędzie Enterprise Manager - wspomagające pracę administratora systemu zarządzania procesami biznesowymi, umożliwiające obserwację stanu każdej bieżącej lub historycznej instancji procesu biznesowego, a także diagnozowanie przyczyn ewentualnych awarii. Warto zauważyć, że każdy ze składników Oracle BPM 11g może zostać łatwo odwzorowany na jeden z komponentów architektury referencyjnej Workflow Management Coalition: serwer BPM i repozytorium BPM to Workflow Enactment Service, narzędzia Process Composer i JDeveloper to Process Definition Tools, BPM Workspace to Client Application, a Enterprise Manager to Administration & Monitoring Tool. 2. Główne składniki Oracle BPM 11g 2.1. Serwer BPM i repozytorium BPM Serwer BPM został zaimplementowany w formie aplikacji Java EE posadowionej na serwerze aplikacji Oracle WebLogic Server. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie kolejnych kroków instancji procesów BPMN oraz utrwalanie stanów instancji, umożliwiające wznowienie pracy po restarcie lub awarii serwera. Procesy BPMN zainstalowane na serwerze BPM są udostępniane aplikacjom zewnętrznym jako usługi Web Service, opisane dokumentami WSDL. W przypadku procesów BPMN opartych o mechanizmy interakcji z użytkownikami końcowymi, aplikacje zewnętrzne korzystają też z interfejsu Oracle Workflow. Definicje procesów BPMN oraz stany ich instancji są zapisywane w bazie danych repozytorium BPM (kilkaset tabel). Repozytorium BPM może mieścić się w dedykowanej bazie danych Oracle, bądź też w istniejącej bazie danych Oracle któregoś z systemów produkcyjnych.

5 Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe BPM Workspace BPM Workspace jest aplikacją Java EE, która służy użytkownikom końcowym do interakcji z serwerem BPM i instancjami wykonywanych procesów BPMN (rys. 2). Interakcja ta obejmuje zarówno inicjowanie nowych instancji procesów, jak i obsługę kroków manualnych wchodzących w skład wykonywanych instancji. Prezentacja graficznego interfejsu użytkownika jest w obu przypadkach realizowana przez uprzednio przygotowane strony/regiony ADF Faces. Pozostałe funkcje narzędzia BPM Workspace obejmują m.in. podgląd kroków manualnych wykonanych w przeszłości, podgląd struktury procesów BPMN, w ramach których wykonywane są kroki manualne, konfigurację preferencji użytkownika w zakresie automatycznego powiadamiania. Inicjalizacja h i t Kroki manualne oczekujące na wykonanie przez użytkow- Interfejs użytkownika dla kroku manualnego 2.3. Process Composer i JDeveloper Rys. 2. Struktura narzędzia BPM Workspace Process Composer i JDeveloper to narzędzia umożliwiające definiowanie modeli procesów biznesowych w notacji BPMN oraz ich instalowanie na platformie serwera BPM. Process Composer jest adresowany przede wszystkim do analityków procesowych, których odpowiedzialność skupia się głównie na opracowaniu modeli procesów biznesowych, ich dokumentacji i weryfikacji (rys. 3). JDeveloper to z kolei narzędzie o orientacji programistycznej, przeznaczone dla deweloperów dokonujących implementacji usług procesowych i ich integracji z usługami podstawowymi i/lub czynnościami manualnymi. Efektem pracy każdego z wymienionych narzędzi może być opublikowana na serwerze BPM i gotowa do użytku usługa procesowa.

6 134 Maciej Zakrzewicz 2.4. Enterprise Manager Rys. 3. Process Composer Fusion Middleware Enterprise Manager jest narzędziem administracyjnym umożliwiającym m.in. konfigurację serwera BPM, instalowanie, monitorowanie i testowanie procesów biznesowych, instalowanie aplikacji Java EE, konfigurację mechanizmów bezpieczeństwa (rys. 4). Wraz ze standardową konsolą administracyjną dostarczaną z serwerem Oracle WebLogic, Fusion Middleware Enterprise Manager stanowi podstawowe narzędzie do administrowania platformą Oracle BPM 11g. Rys. 4. Fusion Middleware Enterprise Manager

7 Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe Automatyzacja procesów biznesowych na platformie Oracle BPM W tym rozdziale przedstawimy i skomentujemy wybrane problemy implementacyjne dotyczące wdrożeń systemów zarządzania procesami biznesowymi na platformie Oracle BPM 11g Ingerencja w model wykonywanej instancji procesu BPMN Z chwilą zainicjowania instancji procesu BPMN, dalsze wykonanie instancji odbywa się zgodnie z modelem procesu dostępnym w chwili inicjacji. Ewentualne późniejsze zmiany modelu nie mają wpływu na te instancje, których wykonywanie jest w toku. Podejście takie, naturalnie uzasadnione kwestiami zachowania spójności przetwarzania, może stanowić istotne ograniczenie w przypadku elastycznej realizacji procesów długotrwałych (np. kilkumiesięcznych). Podejmowane w takiej sytuacji rozwiązania mieszczą się w dwóch kategoriach: model procesu przewiduje ewentualne modyfikacje sposobu przetwarzania, zawierając liczne rozgałęzienia warunkowe umożliwiające zmianę ścieżki wykonania poprzez manipulowanie zewnętrznymi obiektami (parametryzacja modelu) model procesu cechuje się modułowością właściwe przetwarzanie jest rozbite na łańcuch podprocesów, które są wykonywane w odpowiedniej kolejności; możliwa jest zmiana definicji podprocesu zanim zostanie on wywołany (dekompozycja modelu) 3.2. Reużywalność zadań manualnych Czynności manualne będące krokami procesów biznesowych są implementowane w formie modułów ADF Task Flow. ADF to obszerny zestaw technologii implementacji biznesowych aplikacji Java EE opartych o systemy baz danych. Moduły ADF Task Flow to fragmenty aplikacyjne, które nadają się do łatwego zagnieżdżania wewnątrz innych modułów lub aplikacji ADF/BPM. Funkcjonalność modułów ADF Task Flow obejmuje interakcję z użytkownikiem, interakcję z bazami danych, złożone przetwarzanie zdarzeń, walidację danych, komunikację ze środowiskiem zewnętrznym za pomocą parametrów wejścia-wyjścia, itp. Z punktu widzenia efektywności implementacji/automatyzacji procesów biznesowych, należy dążyć do jak największej reużywalności modułów ADF Task Flow. Środowisko Oracle BPM daje możliwości wykorzystywania tego samego modułu ADF Task Flow dla implementacji różnych czynności manualnych będących krokami procesów biznesowych. Dużym wyzwaniem projektowym jest opracowanie takiego zestawu (portfolio) modułów ADF Task Flow, które będą mogły być integrowane z różnorodnymi modelami procesów BPMN definiowanych w przedsiębiorstwie lub instytucji Stan przetwarzania = stan instancji procesu BPMN? Realizowane procesy biznesowe BPMN charakteryzują się zwykle zestawem zmiennych, które służą do tymczasowej reprezentacji stanu przetwarzania i do przekazywania rezultatów działania kroków wcześniejszych do wejścia kroków późniejszych. Zmienne te mogą stanowić tzw. obiekty procesowe, zarządzane przez serwer BPM, lub zmienne lokalne wykorzystywane wewnątrz zewnętrznych usług Web Services i modułów ADF Task Flow, nieczytelne dla serwera BPM. Decyzja o sposobie implementacji zmiennych stanu przetwarzania jest istotna z punktu widzenia czytelności modelu BPMN, reużywalności usług/modułów składowych i mechanizmów monitorowania przebiegu realizacji instancji procesu BPMN. Przykład powyższego dylematu projektowego przedstawiono na rys. 5. Oba diagramy reprezentują fragment procesu biznesowego, w ramach którego dane wprowadzone przez użytkownika są zapisywane w bazie danych. Pierwszy model zakłada, że w wyniku realizacji czynności manualnej "Pobierz stawki od użytkownika" dane wprowadzane przez użytkownika do formularza modułu ADF Task Flow są zapisywane w obiektach procesowych, które są przekazywane do wejścia usługi

8 136 Maciej Zakrzewicz Zapisz stawki w bazie danych. Usługa ta dokonuje zapisu wartości pobranych z obiektów procesowych do stosownej tabeli bazy danych. Drugi z przedstawionych modeli obejmuje tylko jeden krok czynność manualną "Pobierz stawki od użytkownika i zapisz w bazie danych". Zakładamy, że skojarzony z tą czynnością moduł ADF Task Flow pobiera dane od użytkownika, a następnie samodzielnie zapisuje je w tabeli bazy danych. Niewątpliwie w tym przypadku model procesu BPMN cechuje się lepszą czytelnością, jednakże jej konsekwencją jest redukcja stopnia reużywalności modułu ADF Task Flow, np. w przypadku gdyby w ramach innego procesu wprowadzone przez użytkownika dane miały przed zapisem do bazy danych podlegać transformacji lub gdyby zapis miał się odbyć do pliku, a nie do bazy danych Harmonogramowanie procesów Rys. 5. Implementacja stanu przetwarzania Istnieje wiele zastosowań systemów zarządzania procesami biznesowymi, w których inicjacja instancji procesów BPMN następuje nie w wyniku aktywności użytkownika, a w rezultacie wystąpienia zdarzenia czasowego, np. nastąpienia końca dnia roboczego. Realizacja tego typu wymagań polega na zastosowaniu jednego z poniższych alternatywnych rozwiązań: zastosowanie w modelu procesu elementu zdarzenia typu Timer, z którym skojarzony może zostać albo punkt czasowy inicjacji instancji (może być określony w formie wyrażenia), albo interwał czasowy dla periodycznego inicjowania instancji (również może być określony w formie wyrażenia) implementacja zewnętrznego mechanizmu harmonogramowania, który według dowolnie zdefiniowanego wzorca (np. różne godziny wyzwolenia w różnych dniach tygodnia) dokonuje inicjalizacji instancji procesów BPM wykorzystując interfejs Web Service udostępniany przez serwer BPM Decyzja projektowa o wyborze jednego z powyższych rozwiązań podyktowana może być przede wszystkim regularnością lub nieregularnością harmonogramu wywoływania instancji procesów. W przypadku harmonogramów nieregularnych, zastosowanie elementu zdarzenia typu Timer wymaga drobnoziarnistego generowania sygnałów wyzwalających, a następnie ich filtrowania za pomocą konstrukcji warunkowych, co w konsekwencji przekłada się na pogorszenie czytelności modelu. Natomiast implementacja zewnętrznych mechanizmów harmonogramowania może przyczynić się do obniżenia "czystości" architektury systemowej oraz spowodować skomplikowanie procedur testowania środowiska Dynamiczny przydział czynności manualnych Czynności manualne stanowiące kroki procesów BPMN są definiowane w obrębie tzw. pasów pływackich, skojarzonych z konkretnym użytkownikiem, grupą użytkowników lub rolą. Istnieje

9 Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe 137 jednak szereg sytuacji, w których przydział wykonawcy do czynności manualnej powinien odbywać się w sposób dynamiczny. Definicja czynności manualnej pozwala na wykorzystanie wyrażenia (np. zapisanego w języku XPath), które wskaże wykonawcę czynności w chwili, gdy czynność ta będzie inicjowana. Ponadto, dostępne mechanizmy czasu ważności i eskalacji czynności manualnych umożliwiają dynamiczną zmianę wykonawcy w przypadku, gdy pierwotnie przydzielony wykonawca nie ukończy powierzonej czynności w zadanym przedziale czasowym Eksternalizacja reguł decyzyjnych Realizacja sterowania przepływem pracy w modelu procesu biznesowego nierzadko wymaga formułowania złożonych warunków logicznych dla elementów typu bramka. Zanurzenie tych warunków logicznych wewnątrz definicji procesu BPMN stanowi istotne ograniczenie dla ich późniejszych modyfikacji i adaptacji. W szczególności, po reformułowaniu warunków logicznych zapisanych wewnątrz definicji procesu, konieczna jest reinstalacja modelu procesu na serwerze BPM, a tym samym następuje zakłócenie obsługi użytkowników i ich instancji procesów BPMN. Bardzo pożądanym wzorcem projektowym jest eksternalizacja reguł decyzyjnych, polegająca na przeniesieniu logiki warunkowej poza granice modelu procesu BPMN, do usługi zewnętrznej. Wówczas zmiana zapisów logiki zewnętrznej nie powoduje konieczności reinstalacji modelu procesu na serwerze BPM. Interesującym rozwiązaniem technicznym umożliwiającym eksternalizację reguł decyzyjnych jest Oracle Rules logika warunkowa jest zapisywana w plikach repozytoriów mieszczących reguły decyzyjne lub tablice decyzyjne. Oracle BPM oferuje ścisłą integrację z Oracle Rules. 4. Podsumowanie W artykule dokonano przeglądu architektury i funkcjonalności platformy Oracle BPM 11g, omówiono zadania poszczególnych składników platformy oraz przedstawiono wybrane problemy wdrożeniowe. Artykuł stanowi zapis referatu wygłoszonego podczas XVII Konferencji Użytkowników i Deweloperów Oracle. Referencje [WFMC] [OBPM] [OFM] "Workflow Reference Model Diagram", "Oracle Business Process Management Suite 11g Handbook", Major Das, Manas Deb, Mark Wilkins, Oracle Press, 2011 "Oracle Fusion Middleware Modeling and Implementation Guide for Oracle Business Process Management 11g"

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu Proces jest jednostką pracy obejmującą wiele czynności, wykonywanych w ogólności przez różnych wykonawców i w sposób współbieżny. Proces

Bardziej szczegółowo

Korporacyjna Magistrala Usług na przykładzie Oracle Service Bus

Korporacyjna Magistrala Usług na przykładzie Oracle Service Bus Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: ESB/OSB Korporacyjna Magistrala Usług na przykładzie Oracle Service Bus Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do programistów Java, analityków systemowych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Aurea BPM Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Agenda 1. Dlaczego BPM jest drogą do lepszej wymiany informacji w firmie 2. Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP

Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP Repozytorium Zasobów Wiedzy FTP Spis treści Wprowadzenie... 1 Architektura Repozytorium Zasobów Wiedzy... 1 Mapy Wiedzy... 4 Wprowadzanie zasobów wiedzy do repozytorium... 7 Prezentacja zasobów wiedzy

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

System automatycznego rozsyłania wiadomości

System automatycznego rozsyłania wiadomości System automatycznego rozsyłania wiadomości Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Informacja to proces, bez którego trudno sobie wyobrazić istnienie we współczesnym życiu gospodarczym. Uzyskanie bądź

Bardziej szczegółowo

Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013.

Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013. Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013 Spis treści I. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Rozdział 1. Wstęp 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Promotor dr inż. Szymon Supernak Warszawa, 22.05.2014 Plan prezentacji 1. Cel i

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Model ofertowy Model ofertowy w Katalogu realizowany jest w oparciu o model SID. Wykorzystanie tego modelu umożliwia:

Model ofertowy Model ofertowy w Katalogu realizowany jest w oparciu o model SID. Wykorzystanie tego modelu umożliwia: Więcej o Katalogu Produktów możesz przeczytać tutaj. (pdf do otwarcia i ściągnięcia) Model ofertowy Model ofertowy w Katalogu realizowany jest w oparciu o model SID. Wykorzystanie tego modelu umożliwia:

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Problematyka zasilania hurtowni danych - Oracle Data Integrator Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology

Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology Virtual Grid Resource Management System with Virtualization Technology System zarządzania zasobami wirtualnego Gridu z wykorzystaniem technik wirtualizacji Joanna Kosińska Jacek Kosiński Krzysztof Zieliński

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 7. Implementacja procesów biznesowych w języku BPEL. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz BPEL.

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 7. Implementacja procesów biznesowych w języku BPEL. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz BPEL. Wykład 7 Implementacja procesów biznesowych w języku BPEL wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz BPEL Wymagania: 1 Plan wykładu Wprowadzenie do języka BPEL Definicja procesów BPEL z użyciem narzędzia Oracle

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML Jakub Morkis, Piotr Chmielewski BPMN - Historia Formowanie grumy tworzącej notację Sierpień 2001, 58 członków reprezentujących 35 firm,

Bardziej szczegółowo

UWOLNIĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ!

UWOLNIĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ! UWOLNIĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ! ARCHITEKTURA INTEROPERACYJNOŚCI I REUŻYTKOWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA CHMURY PRYWATNEJ DLA ADMINISTRACJI Krzysztof Skibicki Pion Rozwiązań Systemowych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Fusion nowe oblicze aplikacji Oracle

Projekt Fusion nowe oblicze aplikacji Oracle XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Projekt Fusion nowe oblicze aplikacji Oracle Agnieszka Beresińska Oracle Polska Sp. z o.o. e mail: agnieszka.beresinska@oracle.com Streszczenie W prezentacja

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo