Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii"

Transkrypt

1 ISSN W numerze: Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii Pracownia Badań Endoskopowych ECPW Cukrzyca chorobą o wielu twarzach Starość Opieka nad pacjentem umierającym i jego rodziną

2 Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego powstał w roku 1996, a kadrę medyczną stworzyli lekarze wyszkoleni pod opieką specjalisty hematologa dr hab. n. med. Jana Urbańczyka ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Bliskim współpracownikiem i zastępcą był dr n. med. Jerzy Biernat, specjalizujący się w gastrologii. Doktor Biernat w znaczący sposób ukierunkował swoją pracę na terenie województwa opolskiego na rozwój metod diagnostyki endoskopowej od lewej: Lech Kunicki i Jerzy Biernat (gastroskopii i kolonoskopii). Był również kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Gastrologicznej. Jako wieloletni przewodniczący Opolskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich, poprzez organizację szeregu konferencji, na których wykładowcami byli najwybitniejsi polscy specjaliści, miał duży udział w kształceniu wielu lekarzy. Jego praca została zauważona i doceniona przez kierownictwo, dlatego też powierzono mu obowiązki stworzenia nowego Oddziału Chorób Wewnętrznych w Wojewódzkim Centrum Medycznym, którego został pierwszym ordynatorem, utrzymując profil gastrologiczny. W pracy swojej rozwijał także endoskopię, wprowadzając i udoskonalając stosowane dotychczas tylko w ośrodkach klinicznych endoskopowe metody leczenia chorób dróg żółciowych, krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz polipektomie (zabiegi polegające na usuwaniu polipów). W technice badań endoskopowych wyszkolił liczne grono lekarzy organizując doskonalące zawodowo kursy i szkolenia. Następcą dr Biernata na stanowisku ordynatora oddziału, był lekarz specjalista chorób wewnętrznych Lech Kunicki, który kontynuował i rozwijał działalność oddziału, pełniąc także funkcję zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Od roku 2009 ordynatorem oddziału jest Jarosław Struzik, specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista gastroenterolog. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1989 roku. Po stażu podjął pracę w Szpitalu przy Pl. Kopernika w Opolu, w Oddziale Chorób Wewnętrznych prowadzonym przez prof. Jana Urbańczyka. W Oddziale tym oprócz doświadczenia internistycznego uzyskał doświadczenie w leczeniu i diagnozowaniu przewlekłych chorób hematologicznych. W roku 1996 podjął pracę w Oddziale Chorób Wewnętrznych WCM w Opolu. W latach odbył intensywne szkolenie gastrologiczne uzysku- Jarosław Struzik

3 jąc specjalizację z gastroenterologii. Posiada duże doświadczenie w endoskopii gastrologicznej. Wykonuje badania górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zabiegi polipektomii, endoskopowe leczenie krwawień, zabiegi na drogach żółciowych i trzustce. Zastępcą ordynatora jest Ryszard Klimkiewicz, specjalista hematolog. W Oddziale pracują lekarze specjaliści hematolodzy Mariola Kubś-Domańska i Anna Rutkowska-Kazanowska; diabetolodzy Wanda Urbańska, będąca kierownikiem Poradni Diabetologicznej i Wojewódzkim Specjalistą do Spraw Diabetologii oraz Ryszard Morisson; medycyny paliatywnej Joanna Matlachowska- Pala oraz specjaliści chorób wewnętrznych Janusz Zieliński, Zofia Maj-Twardy, dr n. med. Anna Rostropowicz-Honka, Agata Szatny, Robert Okuniewicz. Rezydentami specjalizującymi się w dziedzinie chorób wewnętrznych są Stanisława Marczyk oraz Aleksandra Drela. Oddział posiada akredytację do specjalizacji lekarzy w zakresie gastroenterologii oraz chorób wewnętrznych. Aktualnie kształci i przygotowuje dwóch lekarzy do państwowego egzaminu specjalizacyjnego z zakresu gastroenterologii. Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii dysponuje 42 łóżkami. Co roku hospitalizowanych jest średnio 2200 osób. Do Oddziału przyjmowani są pacjenci wymagający leczenia szpitalnego od lewej: Katarzyna Rutkowska-Kazanowska, Aleksandra Drela, Stanisława Marczyk, Agata Szatny, Ryszard Klimkiewicz, Jarosław Struzik, Wanda Urbańska, Anna Roztropowicz-Honka, Ryszard Morisson z przyczyn internistycznych oraz zgłaszający się w trybie ostrodyżurowym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pacjenci do diagnostyki i zabiegów planowych mają ustalany termin przyjęcia w Sekretariacie Oddziału. Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii diagnozuje i leczy schorzenia internistyczne w szczególności z zakresu gastroenterologii, hepatologii, chorób metabolicznych, hematologii, pulmonologii, kardiologii, endokrynologii i onkologii. Do oddziału przyjmowani są pacjenci z Opola, a także z województwa opolskiego. Oddział diagnozuje i leczy: choroby gastrologiczne: przełyku, żołądka, dwunastnicy, wątroby, dróg żółciowych, trzustki, jelita cienkiego i grubego wraz z odbytnicą, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby hematologiczne, schorzenia endokrynologiczne i metaboliczne w tym cukrzycę, schorzenia onkologiczne, choroby nerek, choroby zakaźne i niezakaźne płuc i alergologiczne. Specyfiką są zabiegi endoskopowego leczenia dróg żółciowych i trzustki. Wykonywane są również zabiegi endoskopowej cholangiopankreatografii

4 wstecznej ECPW (ang. ERCP), które dają możliwość nieoperacyjnego usuwania złogów z dróg żółciowych, protezowania zwężeń dróg żółciowych i trzustki w schorzeniach nowotworowych oraz nie nowotworowych. W Oddziale wykonywane są również biopsje celowane narządów wewnętrznych (wątroby, trzustki, tarczycy) oraz badania gruboigłowe wątroby w celu oceny histologicznej przewlekłych chorób. Badania te wykonywane są pod kontrolą USG. Kolejną grupę pacjentów stanowią chorzy diagnozowani z powodu schorzeń układu krwiotwórczego. Od nich pobiera się szpik do oceny mielogramu, fenotypowania oraz do badań molekularnych. Wykonywane są trepanobiopsje, które dostarczają informacji o stanie szpiku kostnego i jego zdolności do produkcji komórek krwi. Nie są to badania wykonywane rutynowo, w zasadzie wykonywane u niewielkiej grupy pacjentów. Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego i/lub trepanobiopsja mogą być wykonane w celu oceny produkcji komórek krwi, rozpoznania białaczki lub innych chorób szpiku kostnego, pomocne są także w diagnostyce i ustaleniu stadium zaawansowania różnych rodzajów nowotworów. Wykorzystuje się je do określenia czy ciężka niedokrwistość jest spowodowana obniżoną produkcją erytrocytów, zwiększoną ich utratą, produkcją nieprawidłowych czerwonych krwinek czy niedoborem lub nadmiarem witamin i mikroelementów. W chorobie szpiku można się spodziewać zaburzeń: liczby, struktury, dojrzałości komórek szpiku, a także zajęcia tkanki łącznej włóknistej. W zakresie diagnostyki hematologicznej Oddział wykonuje pełny zakres badań pozwalających na diagnostykę schorzeń układu krwiotwórczego, wg obecnie obowiązujących standardów WHO. W trakcie biopsji pobierany jest szpik do badania cytologicznego dla oceny jakościowej i ilościowej mielogramu pod kątem obecności nieprawidłowych komórek. W przypadku stwierdzenia odchyleń w rozmazie szpiku, wykonuje się immunofenotypowanie patologicznych komórek za pomocą przeciwciał pozwalających na wykrycie na powierzchni komórki specyficznych dla danej patologii konstelacji antygenów. Badanie to bardzo precyzyjnie określa konkretny typ białaczki czy chłoniaka pozwalając na dobranie odpowiedniego typu chemioterapii. Niektóre schorzenia w celu ustalenia rozpoznania wymagają pobrania wycinka lub biopsji węzła chłonnego. Preparat jest oceniany przez histologa po wykonaniu specjalistycznych badań immunohistochemicznych będących odpowiednikiem fenotypowania. Badania histologiczne materiału pobranego w Szpitalu są oceniane przez specjalistów w Instytucie Centrum Onkologii w Warszawie. Szpik do badania histologicznego pobiera się w trakcie zabiegu trepanobiopsji z talerza kości biodrowej, daje to wgląd w większy obszar szpiku i ocenę jego architektury co jest niedostępne podczas badania cytologicznego. Rozpoznanie uzupełniają badania genetyczne do oceny kariotypu pod kątem nieprawidłowości w budowie chromosomów oraz badania molekularne pod kątem poszukiwania konkretnych mutacji genetycznych odpowiedzialnych za schorzenia. Metodami molekularnymi są PCR tj. powielanie podejrzanych o mutację odcinków DNA do ilości umożliwiających ich wykrycie oraz FISH - detekcja mutacji za pomocą specjalnie skonstruowanych sond molekularnych komplementarnych do sekwencji DNA zmutowanego genu. Metody te pozwalają na bardzo precyzyjną diagnostykę i monitorowanie choroby w trakcie leczenia oraz szybkie wykrycie wznowy

5 procesu chorobowego w okresie poprzedzającym pojawienie się objawów chorobowych. Badania te wykonywane są we współpracy z Kliniką Hematologii we Wrocławiu. Przyszłością jest kliniczne zastosowanie w szerszym zakresie mikromacierzy DNA - badania genetycznego pozwalającego na jednorazową ocenę wielu tysięcy genów, co pozwoli na indywidualizację chemioterapii z szybkim ustaleniem pacjentów potencjalnie opornych na standardowe leczenie. Oddział w diagnozowaniu pacjentów ściśle współpracuje z Poradnią Gastroenterologiczną, Diabetologiczną, Endokrynologiczną oraz Onkohematologiczną Opolskiego Centrum Onkologii. W zakresie diagnostyki korzysta również z innych Pracowni Diagnostycznych Szpitala oraz Ośrodków Klinicznych. Anna Fedorów Zespół pielęgniarek tworzą: mgr Anna Fedorów - pielęgniarka oddziałowa, posiadająca specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego. Funkcję tą pełni od momentu powstania Oddziału tj roku. Pielęgniarką koordynującą jest mgr Anna Żyła. Pielęgniarki; Dorota Bojarska, Anna Suchecka, Małgorzata Wójcik, Stanisława Sadowska, Barbara Simbiga, Maria Majczak, Grażyna Ożga, Anna Russ, Małgorzata Lubczyńska, Urszula Dobrzańska, Elżbieta Gibała, Magdalena Borkowska, Joanna Komorowska, mgr Katarzyna Trzybińska, Anna Ogorzelec, Michalina Brzeska, Natalia Król, Sylwia Jadwiga Krawczyk Malorna, Rozwita Czollek. Ratowniczki medyczne to: Edyta Świątkowska i mgr Wioletta Szczepańska. Sekretariat Oddziału prowadzi Jadwiga Krawczyk. Personel porządkowy tworzą Beata Dudek, Danuta Kania oraz Grażyna Dankowska a kuchenkę prowadzą Jolanta Kuciel i Anna Jermak. Praca pielęgniarek w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii jest specyficzna i charakteryzuje się znaczną różnorodnością. Pacjentami są zarówno osoby młode jak i w podeszłym wieku, przyjmowane do kompleksowej Anna Żyła od lewej; Małgorzata Lubczyńska, Anna Fedorów, Anna Ogorzelec, Grażyna Ożga, Małgorzata Wójcik, Edyta Świątkowska, Anna Suchecka diagnostyki wielu schorzeń, do leczenia oraz opieki. To pacjenci z chorobami nowotworowymi, wyniszczeni, często z odleżynami. Pacjenci ze świeżo wykrytą cukrzycą, ostrą trzustką, krwawieniem z przewodu pokarmowego czy niewydolnością krążenia. Pielęgniarki zapewniają tym pacjentom profesjonalną opiekę na najwyższym poziomie. Profesjonalizm pielęgniarek związany jest z ustawicznym podnoszeniem kwalifikacji i doskonaleniem zawodowym.

6 Współczesne pielęgniarstwo ulega ciągłym przeobrażeniom. Poszerza się zakres działalności pielęgniarek, Małgorzata Lubczyńska uprawnień i kompetencji, a to nakłada szczególne obowiązki. Wiele pielęgniarek z Oddziału podejmuje studia magisterskie lub licencjackie, posiada ukończoną specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego, kursy z zakresu interpretacji i wykonywania EKG, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opieki paliatywnej czy kursy z zakresu diabetologii. Do zadań pielęgniarki, oprócz kompleksowej opieki nad pacjentem należy również przygotowanie i uczestniczenie w procesie diagnostycznym. Pielęgniarki przygotowują pacjenta do: kolonoskopii, sigmoidoskopii (badanie endoskopowe ostatnich cm jelita grubego tj. odbytnicy, esicy i części zstępnicy). Endoskopowej Cholangio Pankreatografii Wstecznej ( ECPW szerzej w dalszej części), a także asystują lekarzom przy: trepanobiopsji, pobraniu szpiku kostnego, biopsji wątroby, trzustki, punkcji jamy brzusznej czy opłucnej. Jedną z wielu chorób wykrywanych i leczonych w Oddziale jest cukrzyca, najbardziej rozpowszechniona choroba metaboliczna na świecie. Pielęgniarka ma tu szczególnie ważną rolę do spełnienia. Zazwyczaj jest przy pacjencie od momentu wykrycia choroby Anna Suchecka i to ona edukuje go najwcześniej. To w głównej mierze od niej zależy przygotowanie pacjenta do samodzielnego oznaczania glikemii (stężenie glukozy we krwi), podawania insuliny i stosowania odpowiedniej diety. Każdej pielęgniarce dobrze znana jest opieka nad pacjentem w terminalnym stadium choroby. Często jest przy chorym i jego rodzinie na końcu jego drogi, co wymaga wyjątkowej empatii. To najtrudniejsze zadanie, gdyż każdy człowiek jest ważny i każda śmierć jest stratą dla jego bliskich. Pielęgniarki umożliwiają chorym zaspokojenie potrzeb religijnych, a także gestem i dobrym słowem otaczają rodzinę i chorego. W pracy kierują się zasadami etyki i dobrem drugiego człowieka, można powiedzieć za Janem Pawłem II Jesteśmy po to, aby wspólnie pokonać cierpienie, dać nadzieję, a powrót do zdrowia uczynić dobrym wspomnieniem w życiu naszych podopiecznych. Pracownia Badań Endoskopowych W ramach Oddziału istnieje niezależna Pracownia Badań Endoskopowych, która wykonuje badania endoskopowe pacjentów Wojewódzkiego Centrum Medycznego, Poradni Specjalistycznych w tym szczególnie Poradni Gastrologicznej oraz ambulatoryjne badania endoskopowe dla pacjentów kierowanych z innych jednostek. Pracownia istnieje od roku 1996, podobnie jak Oddziału, twórcą i nauczycielem pracujących w niej lekarzy gastrologów jest (już emerytowany lekarz) dr n. med. Jerzy Biernat, wieloletni ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych. Pracownia wykonuje ambulatoryjnie gastroskopie, kolonoskopie, tutaj usuwane są polipy z jelita grubego oraz z żołądka. Endoskopowe usuwanie polipów przewodu pokarmowego (w większości

7 od lewej Jolanta Rozmarynowska, Danuta Mielczarek, Zofia Błaszków, Jolanta Passon, Dorota Spierewka są to łagodne nowotwory), stało się współcześnie standardem medycznym. Leczenie chirurgiczne konieczne jest w rzadkich przepadkach. Dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych, wykonywane są zarówno badania diagnostyczne jak i zabiegi polipektomii, endoskopowo leczy się także krwawienia z przewodu pokarmowego. Używane są metody ostrzykiwania krwawiących wrzodów, zakładane klipsy hemostatyczne oraz stosowana jest metoda termiczna - bimera argonowego. Wszystkie metody endoskopowego leczenia krwawień mają wysoką skuteczność i znacznie zmniejszają ilość wykonywanych zabiegów chirurgicznych leczenia krwawień. W zakresie leczenia krwawień z żylaków przełyku stosuje się metodę ostrzykiwania żylaków środkami obliterującymi oraz zakłada się tzw. podwiązki na żylaki. W krwawieniach z żylaków, które nierzadko mają charakter dramatyczny jest to metoda o dużej skuteczności ale tylko doraźnie, nie zmieniająca istotnie przebiegu choroby. Tutaj także usuwa się ciała obce z przewodu pokarmowego najczęściej u dzieci. U pacjentów nie przyjmujących pokarmów drogami naturalnymi wykonywany jest we współpracy z chirurgami i anestezjologami, endoskopowy dostęp bezpośrednio do żołądka drogą przezskórną tzw. PEG. Umożliwia to pacjentom przewlekle chorym (schorzenia neurologiczne), oraz pacjentom z chorobami nowotworowymi długotrwałe przezskórne żywienie dojelitowe. W Oddziale od wielu lat leczone są metodami endoskopowymi schorzenia dróg żółciowych oraz trzustki. Są to nowoczesne metody leczenia chorób, które do tej pory leczone były operacyjnie. Metodą endoskopową z dostępem od dwunastnicy usuwane są kamienie z dróg żółciowych, udrażniane są zwężone przez nowotwory drogi żółciowe poprzez zakładanie specjalnych protez do dróg żółciowych, leczone jest także zwężenie przewodów trzustkowych, w przewlekłych zapaleniach tego narządu. Zabiegi te określane polskim skrótem ECPW (Endoskopowa Cholangio Panckreatografia Wsteczna), i angielskim ERCP są zdecydowanie mniej inwazyjne od alternatywnych do nich zabiegów chirurgicznych. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt endoskopowy, w tym aparaty o wysokiej rozdzielczości obrazu z dodatkowymi funkcjami poprawiającymi możliwości wykrywania polipów oraz zapewniając właściwy poziom dezynfekcji i sterylizacji używanego sprzętu. W Pracowni pracuje doświadczony zespół w zakresie endoskopii, lekarze specjaliści gastroenterolodzy: Danuta Mielczarek, Wojciech Beker, Jarosław Struzik.

8 Dorota Spierewka Posiadający duże doświadczenie w badaniach i zabiegach endoskopowych, nabyte w trakcie długoletniej pracy, szkoleniach związanych ze specjalizacją oraz szkoleniach dodatkowych prowadzonych w wiodących ośrodkach klinicznych w dziedzinie gastrologii. Pielęgniarki endoskopowe z wieloletnim doświadczeniem ze specjalizacją pielęgniarską w zakresie endoskopii gastrologicznej to: Jolanta Passon, Jolanta Rozmarynowska, Zofia Błaszków posiadająca specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego, a zespół administracyjnie wspiera sekretarka medyczna mgr Dorota Spierewka. Większość badań endoskopowych oraz badań u małych dzieci wykonywanych jest w znieczuleniu realizowanym dzięki stałej współpracy z anestezjologami. Pracownia Endoskopowa w liczbach: Łączna ilość badań endoskopowych wykonana w Pracowni to ponad , w tym; Gastroskopie Kolonoskopie ERCP Sigmoidoskopia Rektoskopia Pełny zakres możliwości diagnostycznych Pracowni obejmuje: badania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego: gastroskopia wraz z biopsjami w celu pobrania materiału do badania hist-pat i w kierunku Helicobacter pylori, badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego: rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia wraz z wycinkami, badania endoskopowe dróg żółciowych i trzustki: cholangiopankreatografia wsteczna, duodenoskopia z oceną brodawki Vatera. Zabiegi Endoskopowe: endoskopowe usuwanie polipów z jelita grubego oraz żołądka, hamowanie krwawień z przewodu pokarmowego (ostrzykiwanie, zakładanie klipsów hemostatycznych, sklerotyzacja i zakładanie podwiązek na żylaki przełyku), endoskopowe nacinanie brodawki Vatera - papillotomia, endoskopowa ewakuacja konkremetów z dróg żółciowych i trzustkowych, kruszenie kamieni żółciowych - litotrypsja, ewakuacja kamieni trzustkowych, protezowanie dróg żółciowych i trzustkowych, usuwanie ciał obcych, zakładanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) od lewej Zofia Błaszków, Jarosław Struzik, Jolanta Passon

9 Wojewódzka Przychodnia Chorób Wewnętrznych Poradnia Gastroenterologiczna W zespole Przychodni od wielu lat istnieje Poradnia Gastroenterologiczna realizująca kontrakt w tym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia. W Poradni aktualnie pracują wyłącznie specjaliści gastroenterolodzy co zapewnia najlepszą jakość jej pracy. Od początku powstania Przychodni Gastrologicznej i Endokrynologicznej pracuje w niej pielęgniarka Maria Miążek. ECPW Jarosław Struzik Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ERCP, ECPW) jest metodą leczenia wybranych chorób dróg żółciowych i trzustki oraz metodą obrazującą te drogi o dużej swoistości i czułości. Początkowo metoda ta rozwinęła się jako metoda diagnostyczna, ale szybko stworzono odpowiednie narzędzia umożliwiające wykonywanie terapeutycznych zabiegów endoskopowych. Pierwsze badania diagnostyczne wykonano w 1968 roku, a pierwszą endoskopową sfinkterotomię (zabieg chirurgiczny polegający na przecięciu dowolnego zwieracza tj. mięśnia przebiegającego wokół danej części ciała), w 1974 roku. Ze względu na brak innych metod obrazowania dróg żółciowych a zwłaszcza trzustki, przez wiele lat była to metoda wiodąca w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustki. Istotną wadą, wówczas akceptowaną, był duży odsetek poważnych powikłań, w tym powikłań śmiertelnych. Ilość notowanych powikłań łącznie wynosiła około 7-8% w tym śmiertelność na poziomie 0,5-1,5%. Wraz z rozwojem innych metod obrazowania dróg żółciowych i trzustki: ultrasonografii (USG), tomografii komputerowej (TK), cholangiografii rezonansu magnetycznego (MRCP), ultrasonografii endoskopowej (EUS), jednocześnie wraz ze zwiększeniem możliwości i skuteczności zabiegów endoskopowych, metoda ta stała się standardem leczenia wybranych schorzeń takich jak: kamica przewodowa, ciężkie postacie ostrego zapalenia trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, leczenie pseudotorbieli trzustki, paliatywne leczenie guzów trzustki i dróg żółciowych przebiegających z mechaniczną żółtaczką. Obecnie ECPW przestało być metodą wykorzystywaną tylko w diagnostyce a stało metodą leczniczą. Zabieg ECPW polega na kontrastowaniu od dwunastnicy poprzez brodawkę Vatera, dróg żółciowych oraz przewodu Virsunga, przy pomocy endoskopu z optyką boczną i odpowiednich cewników. Uzyskuje się w ten sposób radiologiczne obrazy o bardzo dobrej jakości i dużej wartości diagnostycznej. Każda procedura terapeutyczna w zabiegach na drogach żółciowych jak i drogach trzustkowych poprzedzona jest sfinkterotomią endoskopową. Polega ona na rozcięciu zwieracza Oddiego celem poszerzenie ujścia dróg żółciowych i trzustkowych w zależności od warunków anatomicznych o szerokości 1,0 do 1,5 cm. Uzyskanie szerokiego dostępu do dróg żółciowych w wielu przypadkach jest jednocześnie zabiegiem leczniczym i umożliwia swobodny dostęp do dróg żółciowych od strony dwunastnicy, dając możliwość zastosowania innych narzędzi i wykonania koniecznych zabiegów usuwania złogów czy protezowania dróg żółciowych.

10 W nieoperacyjnych nowotworach naciekających drogi żółciowe, stosuje się techniki protezowania dróg żółciowych jako metodę leczenia paliatywnego. Najczęściej stosuje się protezy plastikowe których jeden koniec umieszczony jest powyżej zwężenia a drugi wystaje do światła dwunastnicy. Zapewnia to spływ żółci do dwunastnicy. Średnica zakładanej protezy jest uwarunkowana szerokością kanału endoskopu i nie przekracza w aktualnie używanych endoskopach 4 mm. Możliwe jest także założenie jednoczasowo kilku protez o tej średnicy lub tzw. protezy samorozprężalnej (metalowa siatka ulegająca rozprężeniu po ulokowaniu jej w stanie zwiniętym we właściwym miejscu). ECPW, sfinkterotomia endoskopowa oraz protezowanie dróg żółciowych oraz dróg trzustkowych są to metody diagnostyczne i lecznicze obarczone poważnymi powikłaniami. Do głównych powikłań ECPW należą: ostre zapalenie trzustki (2-5%), zapalenie dróg żółciowych (0,7-5,3%), perforacja ściany XII-cy około 1%, krwawienia. Śmiertelność po sfinkterotomii oceniana jest na 0,5 do 1,5 % i jest mniejsza od śmiertelności po zabiegach chirurgicznych wykonywanych z podobnych wskazań. Najczęstszym powodem wykonywania terapeutycznego ECPW jest cholestaza mechaniczna lub zespół objawów sugerujących kamicę przewodową. Standardową metodą oceny cholestazy i ewentualnej obecności złogów w drogach żółciowych stało się badanie ultrasonograficzne. Niestety mimo dużej wartości badania USG, jego zdolność do rozpoznawania kamicy przewodowej jest niska i nie przekracza 55%. Jednak ze względu na nieinwazyjność, powszechną dostępność i powtarzalność badanie to stanowi cenną metodę. ECPW dzisiaj nie jest metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu kamicy przewodowej. Jest to metoda bardzo czuła i swoista dająca niewielki odsetek wyników fałszywie ujemnych. Natomiast jej wadą jest inwazyjność i związane z tym powikłania. W związku z tym przez wiele lat poszukiwano metod alternatywnych pozbawionych powikłań. Aktualnie istnieją co najmniej trzy metody diagnostyczne spełniające te kryteria: ultrasonografia endoskopowa (EUS), tomografia komputerowa (TK) spiralna z cholangiografią dożylną, cholangiografia rezonansu magnetycznego (MRCP). Wszystkie postacie kamicy przewodowej należy leczyć endoskopowo (ECPW i ES), bowiem metoda ta ma przewagę nad leczeniem chirurgicznym. Skuteczność oceniana jest na poziomie %, a powikłania na około 10%, w tym śmiertelność na 0,02 do 1,5 %. Drugą, najczęstszą przyczyną wykonywania terapeutycznego ECPW jest paliatywne leczenie nowotworowej żółtaczki mechanicznej. W tym przypadku ECPW jest najlepszą metodą uzyskania skutecznego drenażu dróg żółciowych. Do cholestazy mechanicznej doprowadzają: 1. Nowotwory dróg żółciowych (złośliwe i łagodne), 2. Guzy głowy, trzustki (nowotworowe i zapalne), 3. Rak pęcherzyka żółciowego, 10

11 4. Nowotwory wątroby (pierwotne i wtórne), oraz zmiany przerzutowe do węzłów chłonnych wnęki. Niestety zazwyczaj choroba nowotworowa ujawnia się zwykle już w okresie uniemożliwiającym radykalne leczenie. Powyżej omówione zostały w znacznym skrócie metody diagnostyki i leczenia chorób dróg żółciowych i trzustki. Nowością w postępowaniu leczniczym jest możliwość stosowania inwazyjnych metod endoskopowych o dużej skuteczności leczniczej, obciążonych mniejszą ilością powikłań w stosunku do metod chirurgicznych. Można je także stosować u pacjentów z przeciwwskazaniami do leczenia chirurgicznego, ze względu na stan ogólny i obecność innych schorzeń. Metody endoskopowe znalazły trwałe miejsce głównie w leczeniu chorób dróg żółciowych. W leczeniu przewlekłych chorób trzustki nadal są postępowaniem niestandardowym. Endoskopowe leczenie kamicy dróg żółciowych możliwe jest u około 90-95% chorych. Protezowanie dróg żółciowych w mniejszym odsetku ok %. W ośrodkach dysponujących możliwością wykonania zabiegów endoskopowych 100% pacjentów z kamicą przewodową jest poddawanych leczeniu endoskopowemu i dopiero w razie niepowodzeń (5-10 %) stosowane są metody chirurgiczne. ECPW jako metoda diagnostyczna została wyparta przez inne, nieinwazyjne techniki obrazowania. W tym celu używana jest rzadko, w wybranych jednostkach chorobowych np. w przewlekłym stwardniającym zapaleniu dróg żółciowych. Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego Pracownia Endoskopii od wielu lat uczestniczy także w Programie Przesiewowym Raka Jelita Grubego, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Program powstał przy udziale Kliniki Gastroenterologii CMKP Centrum Onkologii w Warszawie. W programie tym wykonywane są ambulatoryjnie kolonoskopie i polipektomie u zdrowych pacjentów (bez objawów choroby jelita grubego), w przedziale wiekowym lat. Intencją programu realizowanego w całym kraju jest zmniejszenie zapadalności na raka jelita grubego, który w Polsce jest drugim co do częstości występowania nowotworem zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Pozytywny efekt uzyskuje się usuwając polipy jelita grubego, z których jeśli się ich nie usunie mogą powstać raki jelita grubego. Warto również wiedzieć, że większość raków jelita grubego powstaje na podłożu polipów, oraz że proces przemiany polipa w raka jest z reguły wieloletni. Program ten jest połączony z nadzorem merytorycznym nad jakością wykonywanych kolonoskopii i oceną wykonujących badania endoskopistów, zapewnia pacjentom możliwie wysoką jakość badania endoskopowego. 11

12 Cukrzyca chorobą o wielu twarzach Ryszard Morisson Ryszard Morisson W Polsce na cukrzycę choruje około 2 miliony ludzi. Dane te są niepełne, ponieważ pacjenci są rozproszeni pomiędzy przychodniami POZ i Poradniami Specjalistycznymi. Ponadto istnieje duża grupa osób, które mają cukrzycę o tym nie wiedząc. Według niektórych analiz rozpoznawana jest tylko połowa istniejących w rzeczywistości przypadków cukrzycy. Policzenie wszystkich chorych jak do tej pory przekracza możliwości systemu opieki zdrowotnej. Rzeczywistą liczbę mógłby ustalić NFZ, gdyby podjął trud wyliczenia ilu pacjentom wypisano choćby jeden lek przeciwcukrzycowy. Określenie ilości ludzi chorych na cukrzycę to tylko jeden z problemów związanych z tą chorobą. Sama cukrzyca, pomimo iż jest jedną z lepiej poznanych chorób, wciąż stanowi wyzwanie dla lekarzy i wszystkich osób zaangażowanych w proces leczenia. Długotrwale utrzymujący się nadmiar glukozy we krwi doprowadza do uszkodzenia wielu narządów. Z tego powodu obraz cukrzycy w dużym stopniu zależy od miejsca w którym powstaje uszkodzenie. Coraz więcej specjalistów zdaje sobie sprawę z tego, że jest to problemem interdyscyplinarny i tylko dzięki współpracy możliwe jest pokonanie problemów z którymi przychodzą do nas chorzy. Ale jest to również choroba, która stanowi wyzwanie dla organizatorów opieki medycznej, dysponującej odpowiednimi finansami. Koszty hospitalizacji chorych z cukrzycą typu 2, w Europie stanowią największy z kosztów leczenia cukrzycy i przekraczają 50%. W ramach obecnej organizacji i finansowania świadczeń medycznych, praca Pododdziału Diabetologicznego w naszym Szpitalu jest realizowana przez dwóch diabetologów, na bazie ogólnie dostępnych łóżek oddziału chorób wewnętrznych. Istotnym uzupełnieniem opieki diabetologicznej, dającym możliwość kontynuacji leczenia jest utworzona przy Szpitalu Wojewódzka Przychodnia Diabetologiczna. Przychodnia dla dorosłych działa w tym samym miejscu co Przychodnia dla dzieci, stanowi to duże udogodnienie dla wielu pacjentów, którzy po osiągnięciu pełnoletniości mogą tutaj kontynuować swoje leczenie. Dzięki funkcjonującym w Szpitalu, dobrze zorganizowanym Pracowniom Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej, możemy wykonać u chorych niezbędne badania, a specjaliści z poszczególnych oddziałów stanowią zespół konsultantów, który w przypadku ostrych powikłań cukrzycy gwarantuje szybkość i powodzenie leczenia. Dotyczy to w szczególności zawału serca, ostrego niedokrwienia kończyn, cukrzycowej choroby nerek, albo ostrych powikłań meta- 12

13 bolicznych i wielu innych ciężko przebiegających powikłań cukrzycy. Zdecydowanie najliczniejszą grupę wśród chorych na cukrzycę, stanowią chorzy z powikłaniami sercowo naczyniowymi. Ogólnie w Oddziale Kardiologicznym nawet co trzeci pacjent ma rozpoznaną cukrzycę, a jeśli do tego doda się chorych, u których w ostrym okresie choroby występuje hiperglikemia to nawet połowa pacjentów ma zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Rokowanie krótko i długoterminowe u pacjentów kardiologicznych z cukrzycą jest niestety gorsze. Chorzy ci, już z definicji cukrzycy są obciążeni takim samym ryzykiem zgonu jak chorzy bez cukrzycy, którzy przebyli zawał. Są to chorzy z grupy najwyższego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Dlatego niezwykle ważne jest potwierdzenie bądź wykluczenie cukrzycy u przyjmowanych na kardiologię pacjentów. Parametrem, który może być tutaj pomocny jest oznaczenie hemoglobiny glikowanej. Godne uwagi w standardach opieki nad chorymi na cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym jest to, że chorzy którym obniżano ciśnienie poniżej 130/80 mm Hg, nie uzyskują większych korzyści niż ci którzy osiągnęli wyrównanie przy wartościach poniżej 140/90mm Hg. Cały czas trwa ożywiona dyskusja nad najlepszym lekiem obniżającym glikemię, który dawał by chorym kardiologicznie największe korzyści. Uwzględniając wszystkie szkody powodowane przez zjawisko insulinooporności, lekiem takim wydaje się być Metformina, z zastrzeżeniem, że przy filtracji kłębkowej poniżej 60ml/min, nie powinna być stosowana. Poza dyskusją jest dożylna insulinoterapia w niewyrównanej cukrzycy w pierwszym okresie zawału serca i w przypadku wielu innych ostrych powikłań cukrzycy gdy glikemia przekroczy 180 mg. Zalecanym i akceptowanym jest docelowy poziom glikemii mg, z zaznaczeniem, że należy dążyć do osiągnięcia glikemii poniżej 140 mg. Natomiast w okresie pozawałowym tak jednoznacznych zaleceń już nie mamy. Wiadomo jedynie, że należy dążyć do uzyskania jak najlepszej kontroli glikemii z indywidualizacją zaleceń, tak aby uniknąć niedocukrzeń. Kolejnym zagadnieniem, które przemawia przeciw bezkrytycznemu stosowaniu insuliny w okresie po zawale jest zjawisko restenozy, wyraźnie nasilone u chorych którzy byli leczeni insuliną. Znaczenia tego stwierdzenia nie umniejsza fakt, że u chorych z cukrzycą nawet najnowsze leki przeciw-płytkowe i najnowsze powlekane stenty są mniej skuteczne. Zupełnie odrębnym zagadnieniem, które obecnie w diabetologii budzi spore emocje jest problem nowotworów u chorych na cukrzycę. Problem ten został wywołany przez fatalne w skutkach, szczególnie dla polskich diabetyków, pseudonaukowe doniesienie z ubiegłego roku o rakotwórczym działaniu długo działających analogów insuliny. Było to powodem wstrzymania już zatwierdzonych refundacji lekowych. 13

14 Wywołało to ożywioną dyskusję z której jednoznacznie wynika, że cukrzyca typu 2 sama w sobie stanowi czynnik większego ryzyka chorób nowotworowych. Udowodniono, że predyktorem rozwoju raka jest nadwaga. W cukrzycy typu 1 nie ma zwiększonego rozwoju nowotworów niż w populacji ogólnej. Mitogeneza i karcinogeneza może ułatwiać a nawet indukować wiele zjawisk wywołanych przez insulinooporność, obecnie procesy te są badane i stanowią wielce prawdopodobne hipotezy. Do najczęstszych nowotworów u chorych z cukrzycą zalicza się w kolejności: raka sutka, raka trzustki, wątroby, jelita grubego, pęcherza moczowego, a rzadszy niż w populacji ogólnej jest rak prostaty. Brak jest danych wskazujących na zależność pomiędzy płcią a rozwojem nowotworów u chorych z cukrzycą, istnieją natomiast pewne zależności regionalne. Ponieważ czynniki środowiskowe odpowiadają w 70% za rozwój nowotworów, to istnieje możliwość profilaktyki. Zaleca się prozdrowotny styl życia z uwzględnieniem diety i zwiększonej aktywności fizycznej. Znane są doniesienia, że poprawa kontroli metabolicznej cukrzycy, może powodować zmniejszenie liczby polipów w jelicie grubym. Jednocześnie w Niemczech u ludzi z cukrzycą kontrolne kolonoskopie wykonuje się co trzy lata a nie co pięć lat, jak u ludzi bez cukrzycy. Redukcja masy ciała o 10% zmniejszyła ryzyko rozwoju raka o 40%. Znane są liczne doniesienia o zmniejszeniu częstości i lepszym rokowaniu u kobiet z rakiem sutka, które regularnie utrzymywały aktywność fizyczną. Z kolei osoby poddane różnym zabiegom bariatrycznym w 7 letniej obserwacji po takim leczeniu miały o 60% zredukowaną śmiertelność z powodu raka. Wiele wskazuje na to, że główną przyczyną rozwoju nowotworów u ludzi z cukrzycą typu 2 są zaburzone procesy przemiany materii. Zrozumiałym jest, że stosowane w cukrzycy leki muszą być bezpieczne i podlegają bezwarunkowo krytycznej ocenie pod kątem zwiększania ryzyka rozwoju nowotworów. * Ryszard Morisson. - specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi z 1981r. Pracujący przez wiele lat w Oddziale Wewnętrznym B Szpitala Wojewódzkiego w Opolu a obecnie zatrudniony w Oddziale Wewnętrznym WCM jako starszy asystent. Od 1992r prowadzący Poradnię Diabetologiczną przychodni PKP w Opolu, po jej rozwiązaniu kontynuował pracę w Poradni Diabetologicznej Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Katowickiej w Opolu. Z uwagi na specyfikę specjalizacji zaangażowany w liczne cykle szkoleń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dla pielęgniarek oraz samych chorych na cukrzycę. Starość Wiesław Duda Opolanie należą do najdłużej żyjących Polaków. Z raportu przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, iż na Opolszczyźnie żyje 167 stulatków. Oddział Chorób Wewnętrznych jest Oddziałem w którym największą grupę pacjentów stanowią osoby starsze z wieloma schorzeniami. Według lekarzy geriatrów 14

15 co trzeci Polak po 75 roku życia, nie jest w stanie samodzielnie wykonać wszystkich zabiegów osobistych czy prac domowych oraz wychodzić samodzielnie z domu. Starość i starzenie się, to pojęcia, które nie zostały jeszcze jednoznacznie zdefiniowane, zarówno przez nauki biologiczne jak i społeczne. Starość traktowana jest jako zjawisko, faza życiowa, natomiast starzenie jako proces trwający w czasie. Starość jako etap, to stan w życiu człowieka mający charakter statyczny, starzenie się natomiast, traktowane jako proces rozwojowy i jest zjawiskiem ciągłym czyli dynamicznym. Postępujące zmiany społeczno - ekonomiczne, postęp techniczno - informatyczny, wzrost stopy życiowej ludności, rozwój i osiągnięcia medycyny, przyczyniają się do systematycznego wydłużania życia ludzkiego. Obecnie w Polsce wskaźnik długości życia u mężczyzn wynosi 69 lat, w roku 2025 powinien nastąpić wzrost do 74 lat. Dla porównania w roku 1950 mężczyźni żyli średnio 56 lat. Podobny wskaźnik dla kobiet pokazuje średnią długość życia 78 lat, w roku 2025 prognozowany jest na 81 lat, w roku 1950 kobiety żyły średnio 61,6 lat. Konsekwencją tego jest szybki wzrost liczby osób w podeszłym wieku. O tym, że starość jest nieunikniona wie każdy z nas, starzejemy się wszyscy. Starość (w zależności od jednostki, od społeczeństwa), przebiega w różny sposób, mając różne oblicza. Starości nie możemy utożsamiać z chorobą, gdyż jest etapem rozwoju osobniczego następującym po okresie dojrzałości. Dawniej starzenie się utożsamiano z szybką i systematycznie postępującą niewydolnością ważnych dla życia narządów, gdzie zazwyczaj medycyna była bezsilna i człowiek umierał osiągając określony wiek. Dzisiaj możemy stwierdzić, iż granice starości się przesunęły a sam proces starzenia wydłużył się i przebiega dłuższymi etapami. Najpierw jest etap starzenia się społecznego, dopiero później następuje starzenie fizyczne. Starzenie zależy od Anna Fedorów z pacjentem sposobu i warunków życia. Odmiennie będzie przebiegało u mężczyzn i kobiet, inaczej na wsi czy w mieście. Jednakże wiek, to tylko przyjęta granica umowna, ponieważ starość możemy mierzyć na różne sposoby, określając np.: - wiek ekonomiczny tj. ekonomicznie stary jest ten, kto utrzymuje się ze świadczeń, a nie z pracy; - wiek społeczny, inaczej mówiąc, społecznie starym jest ten, kto został dziadkiem lub babcią; - wiek funkcjonalny, stary jest ten, którego samodzielność jest ograniczona przez różne dolegliwości i choroby; - wiek sprawnościowy, badane są różne parametry wydolności organizmu; - wiek biologiczny, w którym bada się żywotność tkanek, np. ich nawodnienie (z wiekiem wody w organizmie jest coraz mniej); - wiek psychologiczny, w którym część osób czuje się długo młodo, inne zbyt wcześnie staro. Odnosząc się do wieku możemy rozróżnić 4 okresy starości: 15

16 lat - wiek początkowej starości, lata - wiek przejściowy między początkową starością a wiekiem ograniczonej sprawności fizycznej i umysłowej, lata - wiek zaawansowanej starości, lat i więcej - niedołężna starość. Jednakże wiek kalendarzowy nie jest najwłaściwszym miernikiem nasilenia się procesów starzenia. Wprawdzie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), za początek starości uznaje 60 rok życia, to jednak wyróżnia w niej także trzy zasadnicze etapy: 1. od r. ż. - wiek podeszły (tzw. wczesna starość), 2. od r. ż. - wiek starczy (tzw. późna starość), r. ż. i powyżej - wiek sędziwy (tzw. długowieczność). Do podstawowych cech starości zaliczamy znaczny spadek zdolności adaptacyjnych człowieka w wymiarze biologicznym i psychospołecznym, postępujące ograniczenie samodzielności życiowej oraz stopniowe nasilenie się zależności od otoczenia. N a j w a ż n i e j - szymi problemami osób starszych są samotność, choroba, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Wszystkie te zjawiska wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych jako zbiorowości, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego. Osoby starsze boją się nie tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia i nietolerancji. W dzisiejszych czasach zapanował kult pogoni za pieniądzem, rozluźnione zostały więzy rodzinne, więzy życzliwości czy tolerancji dla innych. Wiadomym jest, że wraz z wiekiem człowiek słabnie. Ma to swój negatywny skutek nie tylko dla osoby starzejącej się, ale też bliskich. Jest to dla niej samej zagrożenie także przez inne osoby czy przedmioty ją otaczające, gdyż staje się łatwą, potencjalną ofiarą napaści, kradzieży, itp. jak i własnej sprawności. Nie jest w stanie radzić sobie z niektórymi czynnościami wymagającymi użycia większej siły, nie mówiąc już o ograniczonej możliwości racjonalnej oceny sytuacji. Można powiedzieć, że osoba taka żyje w swoim świecie kształtowanym przez długie lata a wszelkie zmiany oceniane i odbierane są przez nią w wyjątkowo niekorzystny sposób. 16

17 W miarę przybywania lat potrzeby lek. Stanisława Marczyk człowieka się zmieniają, gdyż zmienia się perspektywa życiowa. Z jednej strony ogromnej wagi nabierają banalne sprawy dnia codziennego, z którymi starszy człowiek spotyka się z coraz większymi trudnościami na skutek postępującej słabości własnego organizmu, a z drugiej strony ambicje i motywacje, które kierowały zachowaniem i dążeniami w latach wcześniejszych, odchodzą powoli w cień. Pojawia się refleksja dotycząca przeszłości. Coraz częściej myśli się o przyszłości i końcu własnego życia. Coraz częściej zaczyna się pojawiać smutek i strach. Jedną z recept na łagodniejsze przechodzenie tego etapu życia powinna być w miarę możliwości jak największa aktywność, dużo ciepła, życzliwości, wyrozumiałości oraz opieki bliskich, przecież każdego z nas to czeka. Szpital to konieczność, a Zakład Opiekuńczo Leczniczy czy Hospicjum to ostateczność. *autor był dyrektorem szpitala powiatowego, w ramach którego funkcjonuje duży Zakład Opiekuńczo Leczniczy. W artykule wykorzystano również dane z portalu informacyjnego RP Opieka nad pacjentem umierającym i jego rodziną Rozwita Czollek Pielęgniarka Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Diabetologii i Endokrynologii WCM Śmierć stanowi nieuniknioną część życia. Nie możemy jej zapobiec, tak samo, jak nie potrafimy zapobiec towarzyszącemu jej bólowi rozstania. Możemy jednak doświadczenie śmierci uczynić lepszym. Śmierć nie powinna i nie może być czymś nieoczekiwanym i niepojętym. Cierpienie i śmierć przeżywane są często w poczuciu osamotnienia, nierzadko w całkowitym opuszczeniu. Umieranie stało się samotne i anonimowe. Śmierć stała się obecnie pod wieloma względami znacznie bardziej przerażająca, zwłaszcza bardziej samotna, zmechanizowana i zdehumanizowana; czasem nawet z medycznego punktu widzenia trudno określić, kiedy nastąpiła. Chory często zostaje wyrwany ze swego przyjaznego otoczenia i spiesznie zawieziony do szpitala. Powinniśmy więcej pamiętać o pacjencie, tym człowieku przykrytym kocami, i zaprzestać na chwilę naszej nerwowej krzątaniny, która zresztą wypływa z najlepszych intencji - po to, by wziąć go za rękę, uśmiechnąć się do niego, czy wysłuchać pytania. Nie wolno jednak zapominać o przeżyciach pacjenta, jego potrzebach i reakcjach. Służba zdrowia stanowi w pewnym sensie odrębną społeczność. Aby spełniała swoją rolę, jako system opieki, w którym jest współczucie dla cierpienia człowieka, duchowość musi być podwaliną tego systemu. Jest to bowiem system stworzony, by pomagać tym, którzy znaleźli się w największej potrzebie. W obecnej dobie obserwujemy zanik współczucia będącego istotą tej pomocy 17

18 i brak nacisku na miłość bliźniego i służenie mu. Ludzie chorzy potrzebują sprawnej i dobrze zorganizowanej opieki medycznej, której integralną część, na równi z troską o stan zdrowia, stanowi dbałość o psychikę i emocje pacjenta oraz szacunek dla jego wiary i wyznawanych wartości. I nawet wtedy, gdy leczenie nie jest już możliwe, zawsze jest jeszcze szansa na uleczenie w sensie ulgi w cierpieniu. Do mnożących się informacji o śmierci można się przyzwyczaić. Mówienie o umierających czy ginących ludziach może stać się powszednie i wręcz banalne. Można przestać się wzruszać, ponieważ - choć tyle jest śmierci dokoła, to przecież jest daleko od nas - nie dotyka nas osobiście. I tak naprawdę chcielibyśmy wierzyć, że śmierć dotyczy wszystkich innych, ale nie nas - zwłaszcza, kiedy cieszymy się dobrym zdrowiem. Kiedy jednak na naszych oczach umiera człowiek, tym bardziej, gdy jest to ktoś bliski, wtedy czujemy śmierć z bliska, czujemy ją w sobie. Śmierć jest tematem trudnym, bolesnym i delikatnym. Budzi w nas mniejszy lub większy lęk, ponieważ jest nieuchronna i czujemy się wobec niej bezradni. Z nieukrywanym bólem własnej bezradności, a jednocześnie z ogromnym szacunkiem i delikatnością, w osobistym przeżywaniu prawdy o umieraniu i śmierci, pragnę podkreślić niektóre aspekty szerokiego zagadnienia, jakim jest duchowa opieka oraz towarzyszenie osobom umierającym i ich rodzinom. Pracując w Szpitalu - mimo prowadzenia rzetelnej diagnostyki, intensywnej terapii oraz ciągłego monitorowania pielęgniarsko-lekarskiego, mimo zabiegów reanimacyjnych - niejednokrotnie na naszych oczach umierają pacjenci. Doświadczenie zawodowe uczy, że dobra opieka i odpowiednie traktowanie chorego, który znajduje się na granicy życia i śmierci, wymaga wysiłku i troski od wszystkich otaczających go osób. Należy pomóc pacjentowi w urzeczywistnieniu własnej istoty, w wykorzystaniu wszystkich pozytywnych sił zawartych w jego osobowości, a dzięki temu w godnym umieraniu; pomóc umierającemu odnaleźć siebie, a tym samym także wiarę w Boga, to znaczy wiarę w Tego lub To, przez co jego życie i umieranie nabierze ostatecznego sensu i celu. Zadanie towarzyszenia i duchowej opieki nad umierającymi i ich rodzinami jest niesłychanie trudne - nim je podejmiemy, musimy postawić sobie kilka pytań: co ostatecznie znaczy dla mnie drugi człowiek? z czym przychodzę na spotkanie z chorym? jakie mam przygotowanie, jakich szukam motywów, które skłonią mnie do pełniejszego zaangażowania się w służbie człowiekowi umierającemu? jak staram się pomagać, towarzyszyć, prowadzić i jaki widzę w tym sens? W towarzyszeniu umierającemu stajemy przede wszystkim wobec jego niemej prośby: wejdź w moją samotność, weź w siebie cząstkę mego lęku i bólu, wysłuchaj mnie, nie odpychaj mnie, pozostań przy mnie, trzymaj mnie za rękę, daj mi nadzieję. 18

19 piel. Natalia Król Gdy narasta choroba i ból, pacjent nie widzi żadnego miejsca, w którym mógłby się schronić. Czuje tylko wewnętrzny skurcz. Ponieważ to, co nadciąga jest tak inne, niż to, co zna. Czuje jakąś próbę ucieczki donikąd i przeświadczenie zarazem, że ucieczka ta nie ma sensu, że to pustoszenie przychodzi z zewnątrz, świadomie wtedy reaguje całym zespołem lęków. Rozpoznanie, uzmysłowienie sobie przez personel medyczny przeżywanych przez pacjenta i jego bliskich cierpień jest konieczne, aby można było w jak największym stopniu pomóc choremu i jego rodzinie. Jedynie medyczne podejście do skarg chorego może tu nie wystarczyć. Jeśli tylko poświęcimy dostatecznie wiele uwagi i czasu choremu, który z reguły dotąd nigdy nie miał okazji do swobodnej wypowiedzi w obecności lekarza czy pielęgniarki, wszystkich swoich skarg i komentarzy, możemy doświadczyć tego wielkiego wyróżnienia, jakim jest wysłuchanie historii cierpienia. Nieuśmierzone cierpienie (także cierpienie egzystencjalne), należy zawsze uznać za sytuację naglącą w medycynie i nigdy nie należy zwlekać z udzieleniem natychmiastowej pomocy, o którą prosi chory lub zrozpaczona rodzina. Pojęcie czasu dla zmęczonego cierpieniem, czekającego na lekarza czy pielęgniarkę chorego jest zupełnie inne, każda minuta oczekiwania może ulec zwielokrotnieniu. W Szpitalu, na różnych oddziałach często opiekujemy się pacjentami terminalnie chorymi i umierającymi. Jako służba zdrowia powinniśmy być wrażliwi na fakt, że ci pacjenci nie przestają być ludźmi, posiadają oni przynależną każdemu człowiekowi godność osobistą i wypływające z niej prawa ludzkie chroniące ich w konkretnej sytuacji. Dlatego każdy ma prawo do niedyskryminacji, do autonomii i prawdy. Prawa człowieka umierającego jawią się zatem jako prawa gwarantujące godność człowieka aż do śmierci. Niełatwo jest przyjąć jego umieranie i iść ten kawałek drogi razem z nim. Mam nadzieję, że podejmując temat duchowej opieki nad pacjentem umierającym i jego rodziną, zachęciłam czytających do podobnej refleksji. Należy jednak zaznaczyć, że refleksja ta będzie ograniczona przez misterium śmierci, ale też przez misterium, jakim jest dla swego otoczenia każda umierająca osoba; refleksja, która nie jest w stanie uciszyć wszystkich pytań dotyczących cierpienia i śmierci. Bibliografia u autora. 19

20 Jolanta Rozmarynowska Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne Opole, Al. W. Witosa Redaktor Naczelny - Wiesław Duda, tel Sekretariat Dyrektora , , fax Kancelaria , Informacja dla pacjentów , , Rejestracja Główna , Skład i druk: Eurocent, Opole, ul. Dwernickiego 4, tel , 1 str. okładki: Zofia Błaszków, Jarosław Struzik, Jolanta Passon 20

sierpień - wrzesień 2013r.

sierpień - wrzesień 2013r. W numerze: Pielęgniarka Roku 2012 Kalendarium Wymagania wobec pielęgniarek opieki paliatywnej Pielęgniarskie przemyślenia... Żywienie pozajelitowe... Zasady opieki paliatywnej Opinie i komunikaty Szanowne

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010....tak świętowaliśmy!

Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010....tak świętowaliśmy! Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010...tak świętowaliśmy! Drodzy Czytelnicy Rok 2010 jest wyjątkowy dla naszego szpitala. Już

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM

AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM ISSN-1732-2928 nr 24 NASI TWÓRCY AMAZONKI kwiecień 2014 gazeta bezpłatna Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA-CENTRUM Motto na 2014 rok: Nigdy nie rezygnujemy z nadziei MOJE 17 LAT W SŁUŻBIE AMAZONEK,

Bardziej szczegółowo

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM

z Medicusem PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA ALERGII NIE MOŻNA LEKCEWAŻYĆ NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z MEDICUSEM Informator CDT MEDICUS z Medicusem LUBIN JAWOR POLKOWICE LEGNICA GŁOGÓW BOLESŁAWIEC ZŁOTORYJA Temat numeru PIERWSZE CENTRUM DIAGNOSTYKI CZERWONEGO OKA s.8 NASI NOWI EKSPERCI ZADBAJ O GARDŁO I ZATOKI Z

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 2/2015(12) O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl Nowotwory rzadkie czy chorzy na nowotwory rzadkie to pacjenci wykluczeni?

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Wydanie specjalne nr 3 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl CZERNIAK PROBLEM MEDYCZNY i SPOŁECZNY WAŻNY KROK W LECZENIU CZERNIAKA

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Warszawa 2008 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Warszawa 2008 1 Spis Treści Prewencja pierwotna nowotworów... 3 Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy... 6 Populacyjny

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Co więc zatem jest przyczyną tego, że jesteśmy nieszczęśliwi? Dobrze jest uświadomić sobie główne mity dotyczące naszej kultury.

Co więc zatem jest przyczyną tego, że jesteśmy nieszczęśliwi? Dobrze jest uświadomić sobie główne mity dotyczące naszej kultury. 2 PULS SZPITALA Wielu ludzi uważa, że jeśli będą więcej robić, to ludzie będą ich bardziej kochać, lubić, cenić, podziwiać i szanować. Dlatego też, udowodniają swoją wartość poprzez intensywną pracę. Powinniśmy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Kapelan Wojewódzkiego Centrum Medycznego ks. Michał Mańka

Kapelan Wojewódzkiego Centrum Medycznego ks. Michał Mańka ISSN 1689-6858 W numerze: Małe dziecko w szpitalu Hipotermia głowy... Rodzice i dzieci w oddziale... Co małemu pacjentowi... Choroby alergiczne i nie tylko Zwalczanie lęku i bólu u dzieci Pan Jezus powiedział

Bardziej szczegółowo

kwartalnik j-elita.org.pl

kwartalnik j-elita.org.pl Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego kwartalnik Choroba Leśniowskiego-Crohna j-elita.org.pl ISSN 1898-6749 4 nr (16) październik - grudzień 2011 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa J-elita i wszystkich

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

TEMAT WYDANIA MOTYWACJA W PRACY PIELĘGNIARKI IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA PFED. Kwartał III 2009

TEMAT WYDANIA MOTYWACJA W PRACY PIELĘGNIARKI IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA PFED. Kwartał III 2009 8/III/2009 ISSN 1689-8435 Kwartał III 2009 TEMAT WYDANIA MOTYWACJA W PRACY PIELĘGNIARKI IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA PFED Pismo Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii SPONSOR PFED:

Bardziej szczegółowo

Z NAMI DBAJ O ZDROWIE BEZPŁATNY MAGAZYN DLA PACJENTÓW SZPITALA MEDICOVER NR 1 2015. TEMAT NUMERU str 6 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC SIĘ NA NARTY

Z NAMI DBAJ O ZDROWIE BEZPŁATNY MAGAZYN DLA PACJENTÓW SZPITALA MEDICOVER NR 1 2015. TEMAT NUMERU str 6 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC SIĘ NA NARTY Z NAMI DBAJ O ZDROWIE BEZPŁATNY MAGAZYN DLA PACJENTÓW SZPITALA MEDICOVER NR 1 2015 TEMAT NUMERU str 6 O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYBIERAJĄC SIĘ NA NARTY 3 KLINIKA LECZENIA OTYŁOŚCI SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych

Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Diagnostyka i leczenie raka piersi Informator dla chorych Wydano dzięki grantowi edukacyjnemu EGIS Polska Sp. z o.o. ISBN: 978-83-932476-0-8 Poradnik przygotowany przez pracowników Centrum Onkologii Kraków

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PACJENTÓW CENTRUM ONKOLOGII

MAGAZYN PACJENTÓW CENTRUM ONKOLOGII MAGAZYN PACJENTÓW CENTRUM ONKOLOGII WRZESIEŃ 2013 Era personalizowanej onkologii Bądź trendy! Nie pal! Jeszcze nowocześniejsza diagnostyka - PET-MR ON TAM NADAL JEST - strażnik mojego niepalenia - rozmowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ISSN 1689-6858 W numerze: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Hipergammaglobulinemie... Autoimmunologiczne choroby wątroby Co to jest Celiakia? Alergia... Trombofilia... GFR... Rezonans... Zakład Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii

ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010. Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii ISSN 1644-8162 NR 29/3 lipiec sierpień wrzesień 2010 Otwarcie zmodernizowanej Otolaryngologii Drodzy czytelnicy Ostatnie miesiące w naszym Szpitalu były pełne ważnych wydarzeń. We wrześniu miało miejsce

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, 2013 British Orthopaedic Association PATRON H.R.H. THE PRINCE OF WALES THE

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO redakcja Jan Szewieczek Jan Duława Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĆWICZENIA Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wspólnie pokonajmy raka

Wspólnie pokonajmy raka Krzysztof Składowski Wspólnie pokonajmy raka Onkolog o nadziei Dostają Państwo do rąk niezwykłą książkę. Lektura każdej jej j strony to mniej strachu i mniej cierpienia. To wiedza. Na miarę zdrowia i życia.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita Poradnik dla młodzieży i rodziców dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) lub chorobę Leśniowskiego-Crohna

Bardziej szczegółowo