Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej za rok 2014"

Transkrypt

1 Mieczysław Szalecki Warszawa Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD, , Warszawa Aleja Dzieci Polskich , , Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej za rok 2014 Specjalizacja endokrynologia i diabetologia dziecięca jest nową specjalizacją. Konsultant w tej dziedzinie dla województwa mazowieckiego został powołany w czerwcu 2014 roku. Z uwagi na to, że specjalizacja ta obejmuje 2 podobne ale odrębne dziedziny, każdorazowo w kolejnych punktach sprawozdania tam gdzie to konieczne będzie ono odrębne dla endokrynologii i diabetologii I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie danej dziedziny medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia na obszarze województwa, w tym: Założenia opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w zakresie endokrynologii i diabetologii są zupełnie odrębne. Konsultant miał trudności z uzyskaniem od NFZ wykazu placówek świadczących usługi z zakresu endokrynologii i diabetologii dla dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego ( dane takie uzyskano dopiero roku dla placówek świadczących powyższe usługi wyłącznie dla dzieci i młodzieży). Jednak ponieważ dane te były w sprzeczności z posiadanymi przez konsultanta informacjami zwrócono się ponownie do NFZ celem wyjaśnienia tej kwestii. W odpowiedzi ( ) uzyskano informację, że część placówek posiadających umowy na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej(aos) w zakresie endokrynologii i/lub diabetologii realizuje je dla pacjentów w każdym wieku w tym również dzieci. Na dzień dzisiejszy nie ma więc nawet pełnej list placówek leczących dzieci i młodzież w zakresie endokrynologii i mniejszym stopni diabetologii na terenie województwa mazowieckiego. I A. W zakresie endokrynologii poza ośrodkami referencyjnymi prowadzącymi hospitalizację i szczegółową diagnostykę oraz leczenie szpitalne i ambulatoryjne wybranych, wymagających tego pacjentów powinny istnieć we wszystkich większych miastach województwa mazowieckiego poradnie endokrynologiczne dla dzieci prowadzące wstępna 1

2 diagnostykę i selekcje oraz kierujące wymagających tego pacjentów do ośrodków referencyjnych a prowadzących leczenie prostszych i zdiagnozowanych pacjentów blisko ich miejsca zamieszkania. Dostępność do świadczeń wymagających diagnostyki i leczenia szpitalnego w zakresie endokrynologii jest dobra- pacjenci wymagający pilnego leczenia hospitalizowani są w trybie natychmiastowy głownie w ośrodkach referencyjnych (Klinika Endokrynologii WUM- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD i Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym) oraz w mniejszy stopniu IMiD-( mała liczba lóżek, świadczenia głównie ambulatoryjne), Radomski Szpital Specjalistyczny- mała liczba kadry specjalistycznej, SPZOZ w Siedlcach- mała liczba kadry specjalistycznej oraz w SPZOZ w Ciechanowie i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (w przypadku ostatnich 2 placówek brak szczegółowych danych). Zdecydowanie gorszy jest dostęp do doświadczeń ambulatoryjnych szczególnie w terenie. Terminy przyjęć są wielomiesięczne aczkolwiek w przypadkach pilnych ( zgłaszanych przez lekarzy lub rodziców) krótsze. Rozmieszczenie podmiotów leczniczych jest niewłaściwe- brak poradni dla dzieci i młodzieży w wielu dużych miastach województwa a Poradnie przy ośrodkach referencyjnych są przeciążone mnóstwem skierowań często nieuzasadnionych, bez wstępnej selekcji i podstawowej diagnostyki, co radykalnie wydłuża okres oczekiwania na poradę. Problem stanowi także niska zgłaszalność pacjentów- w okresach infekcji często nie zgłasza się nawet 20-30% pacjentów bez wcześniejszej informacji, blokując brakujące miejsca. Brak również wyspecjalizowanej kadry- lekarzy pediatrów ze specjalizacją z endokrynologii lub w trakcie specjalizacji z endokrynologii i/lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Problem stanowi w przypadku lekarzy z poza Warszawy konieczność długotrwałego oddelegowania z zasadniczego miejsca pracy celem odbycia niezbędnych do specjalizacji staży. Dostępność pacjentów do leczenia w ramach programów lekowych ( leczenie ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, przewlekłą niewydolnością nerek, zespołem Prader- Willego, ludzkim rekombinowanym insulinopodobnym czynnikiem wzrostowym -1 oraz długo działającym analogiem GnRH dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem) jest dobra. Warto nadmienić, że w 2015 roku zostanie wprowadzony nowy program lekowy leczenie ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczną. Opieka pielęgniarska w przypadku dzieci i młodzieży leczonych endokrynologicznie, zwłaszcza w przypadku programów lekowych, jest w większości przypadków wystarczająca. 2

3 Leczenie dzieci i młodzieży w ramach programów lekowych prowadzone jest ambulatoryjnie w 4 referencyjnych ośrodkach w Warszawie( IP-CZD, WUM, IMiD, Dziekanów Leśny). W mojej opinii kontraktowanie w ramach hospitalizacji w ośrodkach referencyjnych mogło by być zwiększone gdyż nie w pełni wykorzystują one swoje możliwości ( WUM, IP-CZD), można również zwiększyć kontrakty ambulatoryjne. Bezwzględnie należy dostosować kontrakty na leczenie w ramach programów lekowych do rzeczywistych potrzeb ośrodków. Aktualnie środki są przyznawane w ratach co okresowo powoduje brak leku w ośrodkach i zmusza do niepotrzebnego kilkukrotnego w ciągu roku przeprowadzania procedur przetargowych na zakup leków. W przypadku niektórych rzadkich schorzeń endokrynologicznych leczenie nie jest objęte refundacją jak w przypadku pacjentów dorosłych ( długo działające analogi somatostatyny) co zmusza do hospitalizacji pacjentów i nie pokrywa kosztów poniesionego na zakup leku przez jednostki leczące. I B. W zakresie diabetologii dziecięcej - uważa się, że z racji na ilość chorych w odróżnieniu od diabetologii dorosłych zarówno diagnostyka jak i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane zespoły wieloprofilowe (lekarze, pielęgniarki, edukatorzy diabetologiczni, dietetyczki, psycholodzy) działające w oparciu o referencyjne odziały co zapewnia możliwość kontynuacji leczenia ambulatoryjnego i możliwość hospitalizacji w razie ostrych czy przewlekłych powikłań przez ten sam zespół leczący i obejmujące opieką co najmniej kilkuset pacjentów. Tylko utrzymywanie takich placówek ma racjonalne podstawy zarówno medyczne jak i ekonomiczne. Aktualnie w województwie mazowieckim jest 1714 osób poniżej 18 roku życia ( dane NFZ) leczonych insuliną. W przypadku dzieci i młodzieży dominuje cukrzyca typu 1 wymagająca od początku intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii za pomocą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny z użyciem indywidualnych pomp insulinowych. Tylko takie leczenie prowadzone w ośrodku referencyjnym przez wieloprofilowy zespół specjalistów zapewni możliwość optymalnego wyrównania metabolicznego chorych, zapewnia prawidłowy rozwój dzieci, chroni przed wystąpieniem ostrych i opóźnia wystąpienie przewlekłych powikłań. Rzadko u dzieci i młodzieży występują inne typy cukrzycy- MODY, typ 2, cukrzyca wrodzona czy wtórna np. po przeszczepach, w przebiegu mukowiscydozy, schorzeń endokrynnych lub metabolicznych Aktualnie w województwie mazowieckim mamy 2 ośrodki w pełni referencyjne ( Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD i Klinika Pediatrii WUM Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Działdowska 1), 1 ośrodek z dobrym kadrowo zapleczem ambulatoryjnym ale bez zaplecza łóżkowego i złymi warunkami lokalowymi (IMiD), kontrakty na udzielanie świadczeń w zakresie diabetologii dzieci i młodzieży ma również Radomski Szpital Specjalistyczny ( bez odpowiedniej ilości kadry i zaplecza), Niepubliczny 3

4 Zakład Opieki Zdrowotnej Epmed w Radomiu ( bez zaplecza łóżkowego), SPZOZ w Siedlcach- mała liczba pacjentów oraz prawdopodobnie Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (brak szczegółowych danych). Zaplecze łóżkowe szczególnie w ośrodkach referencyjnych wydaje się być aktualnie wystarczające do potrzeb, podobnie ambulatoryjne. Jednak biorąc pod uwagę epidemiologię wzrost zachorowalności na cukrzycę typu 1 u dzieci w Polsce należy do najwyższych w Europie a szczególnie szybki jest w grupie dzieci najmłodszych należy liczyć się z systematycznym wzrostem do około 10 % rocznie. W tym kierunku należy zabezpieczyć odpowiednią ilość kadry, stopniowo adekwatnie do potrzeb zwiększać ilość łóżek i kontrakty w ośrodkach referencyjnych. Dotyczy to również stopniowego zwiększania kontraktów na leczenie z użyciem indywidualnych pomp insulinowych, które są zbyt niskie a w związku z przeciągającymi się procedurami zakupów w formie przetargów nie mogą być rozpoczynane od nowego roku. Ze względów ekonomicznych, leczenie w postaci pomp i osprzętu do nich jest bardzo kosztowne, należy rozważyć i prawnie umocować możliwość odbierania stałego czy okresowego sprzętu lub wstrzymywania refundacji osprzętu pacjentom nie wykorzystującym właściwie możliwości jakie stwarza tego typu leczenie. Istotny problem stanowi narastająca ilość dzieci z nadwagą i otyłością ( kilkanaście procent populacji). Nie prowadzi się profilaktyki i wczesnej terapii na poziomie POZ a kieruje dzieci do placówek referencyjnych, które nie są w stanie przyjąć wszystkich pacjentów. W przypadku otyłości olbrzymiej z licznymi powikłaniami i schorzeniami towarzyszącymi oprócz leczenia standardowego w Klinice Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD wprowadzono wspólnie z Kliniką Chirurgii leczenie operacyjne- bariatryczne a w 2015 roku planuje się wspólnie z Kliniką Gastroenterologii rozpoczęcie leczenia z użyciem dożołądkowych balonów pod warunkiem odpowiedniego kontraktu z NFZ. II. Nadzór nad szkoleniem kadr medycznych Zapotrzebowanie na nowych specjalistów z dziedziny endokrynologii i diabetologii dziecięcej jest bardzo duże. Wynika ono zarówno z wzrastającej liczby dzieci i młodzieży z tym typem schorzeń jak i z istniejących niedoborów kadrowych, braku lekarzy w terenie oraz z faktu, że duża część aktywnych zawodowo pediatrów posiadających specjalizację z endokrynologii i/lub diabetologii jest bądź osiągnie niebawem wiek emerytalny i rezygnuje po przejściu na emeryturę z pracy w jednostkach wykonujących świadczenia na rzecz NFZ. Biorąc powyższe fakty pod uwagę wystąpiono w województw mazowieckim o proporcjonalnie najwyższą w Polsce liczbę miejsc specjalizacyjnych. Podobne starania planuje się na sesję jesienną Miejsca specjalizacyjne podzielono na 2 pule- dla lekarzy 4

5 ze specjalizacją z pediatrii- dla pokrycia bieżących potrzeb oraz dla lekarzy po stażu, bez specjalizacji w ramach rezydentury i specjalizacji modułowej- ci zdadzą egzamin specjalizacyjny dopiero za 5 lat ale będą perspektywicznie pracować dłużej. Problemem jest w przypadku lekarzy ze specjalizacją z pediatrii, pracujących poza jednostkami posiadającymi akredytacje do specjalizowania w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. W ich przypadku istnieje konieczność uzyskania wielomiesięcznego oddelegowania celem odbycia wymaganych staży stąd właściwie wszyscy aktualnie specjalizujący się pochodzą z jednostek referencyjnych. Dodatkowym problemem jest ograniczona liczba lekarzy w jednostkach posiadających akredytacje spełniających warunki umożliwiające im bycie kierownikami specjalizacji. W województwie mazowieckim mamy aktualnie 3 jednostki posiadające akredytacje do prowadzenia staży specjalizacyjnych w zakresie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej: - Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD ( staże specjalizacyjne zarówno w części łóżkowej jak i ambulatoryjnej z zakresu zarówno endokrynologii jak i diabetologii) - Klinika Pediatrii i Endokrynologii WUM- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ulicy Marszałkowskiej 24(staże specjalizacyjne zarówno w części łóżkowej jak i ambulatoryjnej z zakresu endokrynologii) - Klinika Pediatrii z Oddziałem Diabetologii WUM Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ulicy Działdowskiej 1(staże specjalizacyjne zarówno w części łóżkowej jak i ambulatoryjnej z zakresu diabetologii). Wszystkie wymienione jednostki maja odpowiednią bazę, liczbę i zakres leczonych pacjentów jak i wyspecjalizowaną kadrę medyczną zapewniającą odpowiedni poziom szkolenia. Wszystkie 3 jednostki uzyskały pozytywna opinie konsultanta wojewódzkiego oraz Centralnej Komisji Akredytacyjnej i rozpoczęły specjalizację lekarzy zgodnie z ilością przyznanych miejsc specjalizacyjnych. Aktualnie na terenie województwa nie ma innych jednostek spełniających wymagania umożliwiające odbywanie staży specjalizacyjnych w ramach specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Nie ma zresztą takiej potrzeby i możliwości zapewnienia odbycia staży i nabycia odpowiedniej wiedzy na wystarczająco wysokim poziomie. Konsultant na co dzień współpracuje z wymienionymi jednostkami, niemniej jednak przeprowadzono wizytację obu jednostek oraz otrzymano od nich dokładne roczne sprawozdania za rok Obie Kliniki WUM mają w pierwszej połowie bieżącego roku zmienić swoją lokalizacje i przenieść się do nowo wybudowanego pawilonu przy ulicy Banacha w kompleksie WUM co poprawi dojazd do jednostek, warunki lokalowe i leczenia pacjentów, zarówno w części 5

6 szpitalnej jak i ambulatoryjnej, oraz możliwości diagnostyczno-lecznicze z uwagi na zaplecze całego kompleksu. Po przeprowadzeniu się jednostek do nowej lokalizacji planowana jest kolejna kontrola i ocena nowych warunków zarówno w części łóżkowej jak i ambulatoryjnej. III. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą W roku nie przeprowadzono kontroli jednostek na terenie województwa mazowieckiego Przeprowadzano wizytację 3 placówek: 1. Klinika Pediatrii i Endokrynologii WUM- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawa ul. Marszałkowska 24- w części łóżkowej i ambulatoryjnej Poradnia Endokrynologiczna oraz uzyskano od Kierownika Kliniki szczegółowe sprawozdanie roczne dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu endokrynologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na hospitalizację i poradę ambulatoryjna. W szczególności dotyczy to programów terapeutycznych. 2. Klinika Pediatrii z Oddziałem Diabetologii WUM Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawa Działdowska 1- w części łóżkowej i ambulatoryjnej Poradnia Diabetologiczna oraz uzyskano od Kierownika Kliniki szczegółowe sprawozdanie roczne dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu diabetologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na hospitalizację i poradę ambulatoryjna. W szczególności ilości dzieci z cukrzycą w całości i ilości świeżych zachorować, typów cukrzycy, ilości pacjentów leczonych z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny z użyciem indywidualnych pomp insulinowych. 3. Poradnia Endokrynologiczna i Poradnia Diabetologiczna IMiD Warszawa ul Kasprzaka 17A- jedynie w części ambulatoryjnej oraz uzyskano od kierowników Poradni i Dyrekcji Instytutu szczegółowe sprawozdanie roczne dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu diabetologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na poradę ambulatoryjna. W szczególności ilości dzieci z cukrzycą w całości i ilości świeżych zachorować, typów cukrzycy, ilości pacjentów leczonych z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny z 6

7 użyciem indywidualnych pomp insulinowych oraz szczegółowe sprawozdanie roczne dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu endokrynologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na hospitalizację i poradę ambulatoryjna. W szczególności dotyczy to programów terapeutycznych. Ponadto uzyskano szczegółowe sprawozdanie za rok 2014 w zakresie jak wyżej odpowiednio w zakresie endokrynologii i/lub diabetologii dziecięcej od; 1. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym ul. Konopnickiej 65 dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu endokrynologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na hospitalizację i poradę ambulatoryjna. W szczególności dotyczy to programów terapeutycznych. 2. Poradni Diabetologicznej przy Radomskim Specjalistycznym Szpitalu Radom ul. Lekarska 4 dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu diabetologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na poradę ambulatoryjna. W szczególności ilości dzieci z cukrzycą w całości i ilości świeżych zachorować, rodzaju cukrzycy, ilości pacjentów leczonych z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny z użyciem indywidualnych pomp insulinowych 3. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Waryńskiego 9A dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu diabetologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na poradę ambulatoryjna. W szczególności ilości dzieci z cukrzycą w całości i ilości świeżych zachorować, rodzaju cukrzycy, ilości pacjentów leczonych z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny z użyciem indywidualnych pomp insulinowych 4. Siedleckiego Szpitala Specjalistycznego Siedlce ul. Poniatowskiego 26 dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu diabetologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na poradę ambulatoryjna. W szczególności ilości dzieci z cukrzycą w całości i ilości świeżych zachorować, rodzaju cukrzycy, ilości pacjentów leczonych z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny z użyciem indywidualnych pomp insulinowych oraz ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu endokrynologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych 7

8 ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na hospitalizację i poradę ambulatoryjna Z pozostałych jednostek na terenie województwa posiadających według danych NFZ umowy na świadczenia z zakresu endokrynologii i/lub diabetologii dziecięcej lub świadczących takie usługi według wiedzy konsultanta do dnia generowania powyższego sprawozdanie nie otrzymano sprawozdań za rok W jednostkach wizytowanych oraz tych z których otrzymano sprawozdania na podstawie posiadanej wiedzy nie wykazano uchybień, nie otrzymano także skarg na ich działalność w tym w szczególności ilość i jakość świadczonych usług medycznych w zakresie endokrynologii i/lub diabetologii dziecięcej. nie poinformowano zatem stosownych organów o ich istnieniu. IV. Udzielone opinie i konsultacje W 2014 roku nie wydano opinii dotyczących: kandydatów na ordynatorów oddziałów szpitalnych, likwidacji lub powstania nowego oddziału szpitalnego, przychodni specjalistycznej, pracowni diagnostycznej, apteki, spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny, spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny. W 2014 roku 32 razy opiniowano zasadność leczenia i sprowadzenia na import docelowy preparatu Cortef dla pacjentów leczonych w placówkach województwa mazowieckiego. Lek ten stosowany jest w leczeniu niedoczynności kory nadnerczy i WPN( wrodzonego przerostu nadnerczy). Istnieje polski odpowiednik leku ale w dawce 4 krotnie wyższej zatem w uzasadnionych przypadkach zwłaszcza u dzieci młodszych z uwagi na konieczność zapewnienia precyzyjnego dawkowania leku podawanego trzykrotnie w ciągu doby stosowanie preparatu Cortef jest zasadne z medycznego punktu widzenia. Ponadto opiniowano; 1 wniosek dla AOTM Agencji Oceny Technologii Medycznych, program leczenia niskorosłych dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczna dla NFZ i Ministerstwa Zdrowia, wnioski jednostek ubiegających się o akredytację w ramach specjalizacji z dziedziny endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz liczbę miejsc o jakie jednostki wnioskowały. Konsultant lub wyznaczeni lekarze na bieżąco konsultują przypadki problemowe z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej u dzieci leczonych w innych Klinikach IP-CZD. Konsultant na bieżąco udziela również telefonicznych porad dotyczących diagnostyki i leczenia pacjentów hospitalizowanych lub leczonych ambulatoryjnie w innych placówkach na terenie województwa mazowieckiego. 8

9 W uzasadnionych przypadkach pacjenci są konsultowani bezpośrednio w Poradni Endokrynologicznej lub diabetologicznej IP-CZD przez konsultanta lub wyznaczonego lekarza a decyzje co do dalszej diagnostyki i/lub leczenia zapadają w uzgodnieniu z konsultantem. Pacjenci problemowi, wymagający tego, zarówno z obszary województwa mazowieckiego, jaki i z racji referencyjnej roli IP-CZD z całej Polski, są hospitalizowani w Klinice Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD V. Prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji. W zakresie endokrynologii dziecięcej: Konieczne zwiększenie dostępności do porady bliżej miejsca zamieszkania, zwiększenie ilości lekarzy specjalistów endokrynologów i diabetologów dziecięcych oraz pakietu badań diagnostycznych i kompetencji lekarzy POZ a zwłaszcza zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą przez lekarzy pediatrów. Biorąc pod uwagę epidemiologię należy się liczyć ze wzrostem zachorowań na choroby autoimmunologiczne, szczególnie tarczycy i nowotwory głównie ośrodkowego układu nerwowego dające objawy endokrynne a w efekcie poprawy skuteczności leczenia ze wzrostem ilości pacjentów z powikłaniami endokrynnymi po leczeniu chorób nowotworowych. Powinno się to przełożyć na zwiększenie kontraktów zwłaszcza dla placówek referencyjnych w związku z wprowadzeniem w 2015 roku dodatkowego programu leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczną. Należy również zwiększyć wycenę wizyt w ramach programów lekowych, która aktualnie obejmuje koszt leku i wykonywanych badan a nie koszt pracy personelu Poradni Endokrynologicznych dla dzieci. Należy w pracy lekarzy POZ zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie procesu wzrastania i przyrostu masy ciała dzieci z zastosowaniem siatek centylowych- powszechnie dostępnych w książeczkach zdrowia dziecka ( co jest nagminnie pomijane) celem odpowiednio wczesnego wyłapywania dzieci z niskorosłością, nadwagą i otyłością oraz na wczesną interwencję dietetyczną( modyfikacja ilościowa i jakościowa)w przypadku nadmiernej masy ciała. Ponadto należy wycenić odpowiednio w kontraktach NFZ poradę dietetyczną ( czasochłonną i pracochłonną) aktualnie nie wycenioną a traktowana jako część porady lekarskiej. Pilną sprawa ale do rozwiązania na szczeblu centralnym jest wprowadzenie u noworodków w Polsce badan przesiewowych w kierunku WPN( wrodzonego przerostu nadnerczy). Brak takich badan powodować może corocznie zgon kilkorga dzieci oraz opóźnienie leczenia u tych, które przeżyją i trafią w porę do szpitala. 9

10 W zakresie diabetologii dziecięcej: Biorąc pod uwagę dane epidemiologiczne należy się spodziewać corocznego wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 1 u dzieci i młodzieży w granicach 5-8% ( szczegółowe dane z obszaru województwa mazowieckiego z ostatnich 5 lat są właśnie w opracowaniu). Największy wzrost zachorowań obserwuje się u dzieci w wieku przedszkolnym. Należy zatem dla należytego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych populacji zwiększać corocznie wartość kontraktu dla jednostek referencyjnych ( zarówno dotyczącego hospitalizacji jak i ambulatoryjnych). Ponadto wzrasta sukcesywnie do narastającej częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży ilość przypadków cukrzycy typu 2 a zwłaszcza insulino oporności i stadium prediabetes( przedcukrzycowe) wymagających wielospecjalistycznej opieki lekarskiej. To również dotyczy centrów referencyjnych i winno znaleźć odbicie w zwiększeniu kontraktowania w tych palcówkach. Podobnie jak leczenie inwazyjne przypadków otyłości olbrzymiej z powikłaniami wielonarządowymi. Pilne sprawy ale do rozwiązania na szczeblu centralnym to: refundacja diagnostyki genetycznej w przypadku cukrzyc monogenowych (umożliwia często odstawienie insuliny ), ciągłego monitorowania glikemii ( ułatwia lepszą możliwość skutecznego leczenia). VI. Podsumowanie ogólnej sytuacji w zakresie danej dziedziny medycyny. Istotne wnioski, uwagi i komentarze przedstawiono w odpowiednich punktach powyżej. Na podkreślenie zasługuje szczególna sytuacja i pozycja województwa mazowieckiego. Według danych GUS (z końca 2013) na 7 milionów ludności poniżej 18 roku życia (dzieci i młodzież) w województwie mazowieckim mieszkało tak więc co 7 przedstawiciel populacji wieku rozwojowego w Polsce. Z drugiej strony województwo ma największą powierzchnię w Polsce- ponad 35 tysięcy kilometrów kwadratowych i obejmuje aż 37 powiatów i 314 gmin- w tym Warszawę, gdzie znajduje się duża ilość placówek w tym pediatrycznych o zasięgu ponadregionalnym i ponadwojewódzkim czy wręcz ogólnopolskim. Powoduje to zdecydowanie większe zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę medyczną oraz ogromną różnorodność w jej rozmieszczeniu a w niektórych przypadkach bardzo złą dostępność do specjalistycznych placówek medycznych. (pieczątka i podpis) 10

Warszawa r. Mieczysław Szalecki. Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD, , Warszawa Aleja Dzieci Polskich 20

Warszawa r. Mieczysław Szalecki. Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD, , Warszawa Aleja Dzieci Polskich 20 Mieczysław Szalecki Warszawa 01.02.2016r. Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD, 04-730, Warszawa Aleja Dzieci Polskich 20 815-77-80, mszalecki@wp.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diabetologii za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii dr hab. med. Agnieszka Szypowska Oddział Kliniczny Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa agnieszka.szypowska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 02.02.2015 Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Marszałkowska 24 00-576 Warszawa tel/fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej za rok 2015 Warszawa 15.02.2016 Dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos Oddział Kliniczny Otolaryngologii Dziecięcej Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa tel/fax 22

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2016 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neurologii dziecięcej za rok 2014 Warszawa 11.02.2015 Dr n.med. Tomasz Kmieć Klinika Neurologii IP Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa Al.Dzieci Polskich 20 22 815 7405, f. 22 815 7402,t.kmiec@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2015 Warszawa dn. 15.03.2016 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63A Tel., fax 22 3179419,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska Szpital Pediatryczny WUM Ul Żwirki i Wigury 63a Warszawa Tel.

Warszawa Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska Szpital Pediatryczny WUM Ul Żwirki i Wigury 63a Warszawa Tel. Warszawa 8.02.2016 Dr hab. n. med. Krystyna Szymańska Szpital Pediatryczny WUM Ul Żwirki i Wigury 63a 02-091 Warszawa Tel. 22 317 94 12 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dziecięcej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki za rok 2016 Melania Butrym Warszawa, 01.02.2017r. Centrum Onkologii - Instytut im. Mari Skłodowskiej - Curie ul. Wawelska 15B 608067910 melabutrym@op.pl Fax 225709109 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny)

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny) Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Warszawa, 15. 02. 2016 Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa 22 815 7270; 22 815

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016 Warszawa 15/02/2016 Bartłomiej Noszczyk Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital im. prof. W. Orłowskiego Ul. Czerniakowska 231 22 5841 191 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego woj. mazowieckiego w dziedzinie Endokrynologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego woj. mazowieckiego w dziedzinie Endokrynologii za rok 2014 Wojciech Zgliczyński. imię i nazwisko Warszawa, 12.03.2014 r. miejscowość, data Klinika Endokrynologii CMKP, ul. Marymoncka 99 nazwa i adres zakładu pracy 22 34 31 31 tel., fax, email Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015 Marta Faryna Warszawa, 15 lutego 2016 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w dziedzinie NEUROPATOLOGII za rok 2014 Warszawa dn. 12.02.2015 Wiesława Grajkowska Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa (22) 815 19 60, (22) 815 19 75, w.grajkowska@czd.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego dla województwa mazowieckiego w

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Nefrologii Dziecięcej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Nefrologii Dziecięcej za rok 2015 Warszawa 08.02.2016 Sylwester Prokurat Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IPCZD Warszawa 04-730, Al. Dzieci Polskich 20 22 815 15 40, 22 815 15 41 s.prokurat@ipczd.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii za rok Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w reprezentowanej dziedzinie:

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii za rok Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w reprezentowanej dziedzinie: imię i nazwisko konsultanta prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński 16.02.2017, Warszawa nazwa i adres zakładu pracy Klinika Endokrynologii CMKP Szpital Bielański ul. Cegłowska 80 01-809 Warszawa tel.,

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej za rok 2015 Katarzyna Nowicka SPZOZ Szpital Bielański Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 01-809 Warszawa ul. Cegłowska 80 Tel: 22-5690169, e-mail balneologia@onet.pl Warszawa 2016.01.07 Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego za rok 2015 Warszawa, dn. 11.02.2016 Barbara Włodarczyk Instytut Hematologii i Transfuzjologii 02-776 Warszawa, Indiry Gandhi tel. 22 3496242, fax 22 3496243 email: bwlodarczyk@ihit.waw.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc za rok 2014 Rafał Krenke Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1A; 02-097 Warszawa Tel. +48225992562 Fax. +48225991560 Email. kchwpa@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2017 roku. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii metabolicznej za rok 2016.

Warszawa, dnia 10 lutego 2017 roku. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii metabolicznej za rok 2016. Joanna Taybert imię i nazwisko konsultanta Warszawa, dnia 10 lutego 2017 roku. miejscowość, data Poradnia Chorób Metabolicznych Instytut Matki i Dziecka Ul.Kasprzaka 17a 01-211 Warszawa nazwa i adres zakładu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2014 Ząbki, dnia 12.02.2015 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22781-65-02 Email:a.dudek@drewnica.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII za okres od 1 stycznia do 15 października 2014 roku

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII za okres od 1 stycznia do 15 października 2014 roku Warszawa, 11.02.2015 Andrzej Januszewicz Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa tel.22 34 34 339; fax. 22 34 34 517; E-mail: a.januszewicz@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

I. Kontrola zakładów opieki zdrowotnej 1. Przeprowadzanie kontroli: 1) liczba jednostek: 2) nazwa i adres kontrolowanych jednostek

I. Kontrola zakładów opieki zdrowotnej 1. Przeprowadzanie kontroli: 1) liczba jednostek: 2) nazwa i adres kontrolowanych jednostek RAPORT ROCZNY 2014 Z DZIAŁALNOŚCI KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W DZIEDZINIE OKULISTYKI I. Kontrola zakładów opieki zdrowotnej 1. Przeprowadzanie kontroli: 1) liczba jednostek:

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2014 Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka Warszawa, 20.01.2014 Katedra Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, paw.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII) Warszawa, 11.02. 2015 r. Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji WUM ul. Nowogrodzka 59 02-006 Warszawa tel.: (22) 502 10 32; fax: (22) 502 10 46 e-mail: malgorzata.zadurska@wum.edu.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie gastroenterologii za rok 2014 prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Warszawa, 17 marca 2015 r. Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia ul. Kondratowicza 8 03-242 Warszawa tel.: 22326 5657 email:

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej za rok 2014 Warszawa, 13.02.2015 Grzegorz Michalak Szpital Bielański ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa tel: 22 5690 215 fax:22 5690120 email: grzegorz.michalak@wum.edu.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PLC Pracownia Leku Cytostatycznego PŻP Pracownia Żywienia Pozajelitowego 1

PLC Pracownia Leku Cytostatycznego PŻP Pracownia Żywienia Pozajelitowego 1 Warszawa,29.02.2016 Ewa Steckiewicz- Bartnicka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Mińsk Mazowiecki,ul. Szpitalna 37 tel.25 5065171 fax.25 5065109 email apteka@spzozmm.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ za okres od 01.01.2014 do 31.10.2014r.

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie MEDYCYNY PALIATYWNEJ za okres od 01.01.2014 do 31.10.2014r. Warszawa, 14.02.2014r. Barbara Kołakowska Caritas AW, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62 Tel. 22 826 5604 Fax. 22 635 2525 bkolakowska@caritas.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. za rok 2014 Dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek Warszawa, 10.02.2015r. Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 02-007 Warszawa, ul. W. Oczki 4 Tel./ fax: 22 6229682 e-mail: elzbieta.kozak-szkopek@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2015 Warszawa, 20.01.2016 Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka Katedra Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, paw.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze) Anna Sadkowskaa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota sadkowskaanna@wp.pl; sekretariat@szpzlo-ochota.pl Warszawa, dnia 15.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PERIODONTOLOGII za rok 2015

Warszawa r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PERIODONTOLOGII za rok 2015 dr n. med. Maciej Nowak Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny tel: +48 22 502 20 99 email: mattianow@gmail.com Warszawa 22.01.2016 r. Raport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

a) aparat USG z opcją Dopplera, b) Holter EKG, c) Holter RR, d) aparat EKG 12-odprowadzeniowy. 3) Pozostałe wymagania

a) aparat USG z opcją Dopplera, b) Holter EKG, c) Holter RR, d) aparat EKG 12-odprowadzeniowy. 3) Pozostałe wymagania b) komputerowy program do sczytywania glikemii z glukometru pacjenta, systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGMS), c) co najmniej 2 pompy infuzyjne, w tym do infuzji insuliny, e) kardiomonitor. a) aparat

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie radioterapii onkologicznej za rok 2014 Warszawa, 10/02/2015 prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii Ul. Roentgena 5 02 781 Warszawa Tel.: 225462208 Fax: 226449598 Mail: a.kaweckidom@gazeta.pl

Bardziej szczegółowo

IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy

IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie program naukowy Czwartek 29.09.2016 "Postępy endokrynologii i diabetologii dziecięcej" 8.00-9.00 Rejestracja uczestników 9:00-11:00 Sesja 1 Co nowego w endokrynologii i diabetologii?

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2015 Warszawa, 11.02.2016 r. Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji WUM ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa tel.: 22 502 10 32; fax: 22 502 10 46 e-mail: malgorzatazadurska@wp.pl malgorzata.zadurska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dn. 13.02.2015 r. Dr n. med. Beata Jagielska Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Wawelska 15 02-034 Warszawa Adres do korespondencji: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego za rok 2015 Ząbki, dnia 15.02.2016 r. Anna Dudek Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1 05-091 Ząbki Tel. 22 3900869 Fax: 22 781-65-02 Email: a.dudek@drewnica.pl anna.dudek7@onet.pl

Bardziej szczegółowo

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej nazwa i adres zakładu pracy

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej nazwa i adres zakładu pracy Cezary Torz imię i nazwisko Warszawa 09.02.2016 miejscowość, data Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej nazwa i adres zakładu pracy tel. 22-502- 17-23 fax. 502-21-48 e-mail.

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Chorób Serca. Cukrzyca. Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii

Śląskie Centrum Chorób Serca. Cukrzyca. Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii Śląskie Centrum Chorób Serca Cukrzyca Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii Warszawa 26.11.2014 Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia Neuropatia

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik.

Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik. Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik. Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa Tel.: 22 502 12 32, fax: 22 502 21 26 Email:

Bardziej szczegółowo

Klinika Endokrynologii [1]

Klinika Endokrynologii [1] Klinika Endokrynologii [1] Dane kontaktowe: tel. 41 36 74 181 fax 41 3456882 Kierownik kliniki: dr. hab. n. med. Aldona Kowalska (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny nuklearnej, endokrynolog

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej za rok 2015 Warszawa, dn. 10.02.2016 r. Prof dr hab. n. med. Mariusz Frączek Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej Województwa Mazowieckiego Szpital Praski p. w. Przemienienia Pańskiego sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Choroby ultra-rzadkie. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Choroby ultra-rzadkie Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Definicje, częstość występowania Podstawą definicji chorób rzadkich są dane epidemiologiczne dotyczące występowania choroby w całej populacji

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

STWARDNIENIE ROZSIANE - ZARZĄDZANIE CHOROBĄ

STWARDNIENIE ROZSIANE - ZARZĄDZANIE CHOROBĄ STWARDNIENIE ROZSIANE - ZARZĄDZANIE CHOROBĄ PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Projekt badawczy STWARDNIENIE ROZSIANE - ZARZĄDZANIE CHOROBĄ Projekt jest kontynuacją prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego W dziedzinie Medycyna Rodzinna W okresie 15.05.2014-15.02.2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego W dziedzinie Medycyna Rodzinna W okresie 15.05.2014-15.02.2015 Warszawa 25.02.2015 Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 22-318-63-25 kzycinska@poczta.fm Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za rok 2014 Konsultanta Wojewódzkiego

Raport Roczny za rok 2014 Konsultanta Wojewódzkiego Dr n. med. Grażyna Cholewińska Warszawa 05.01.2015 Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie 01-201 Warszawa ul Wolska 37 cholegra@zakazny.pl 22 33-55-205 Raport Roczny za rok 2014 Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Choroby ultra-rzadkie Warszawa, 12 marca Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Choroby ultra-rzadkie Warszawa, 12 marca Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Choroby ultra-rzadkie Warszawa, 12 marca 2010 Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Definicje, częstość występowania Podstawą definicji chorób rzadkich są dane epidemiologiczne dotyczące występowania

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PSYCHIATRII za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PSYCHIATRII za rok 2015 Maria Radziwoń-Zaleska Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital Nowowiejski w Warszawie 00-665 Warszawa ul.nowowiejska 27 (22)11 65 298 email: maria.radziwon@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego za rok 2015 Elżbieta Czapska Maków Mazowiecki 09.02.2016. r SP ZOZ ZZ LOiZ Ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki Tel.29 71 42 300; Fax. 29 71 42 299; sekretariat elzbieta.czapska@wp.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za rok 2015 Konsultanta Wojewódzkiego

Raport Roczny za rok 2015 Konsultanta Wojewódzkiego Dr n. med. Grażyna Cholewińska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych Warszawa 20.01.2016 Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie 01-201 Warszawa ul Wolska 37 cholegra@zakazny.pl tel; 22 33-55-205

Bardziej szczegółowo

Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza. Prof.

Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza. Prof. Polski System Ochrony Zdrowia: problemy pacjentów, szczególnie osób starszych i dzieci - perspektywa lekarza Prof. Piotr Czauderna ZDROWIE JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH WARTOŚCI DLA POLAKÓW Zmiana języka (zamiast

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

01-813 Warszawa. ul. Marymoncka 99/103

01-813 Warszawa. ul. Marymoncka 99/103 Dr n. hum. Bernadetta Izydorczyk Katowice,2015.10.26 Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej Dyrektor Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 01-813 Warszawa ul. Marymoncka 99/103 W związku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Dz.U.2016.2218 z dnia 2016.12.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha

Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Warzocha Narodowy Instytut Onkologii i Hematologii IHiT CO-I NZOZ M. Warszawa mln zł zmian % mln zł zmian % mln zł zmian % 2008 70,03 100,00% 381,81 100,00% 11,94 100,00% 2009 79,13 112,99% 383,94 100,56% 27,97

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA INTERNY W POLSCE

SYTUACJA INTERNY W POLSCE SYTUACJA INTERNY W POLSCE Propozycje rozwiązań Prof. Jacek Imiela Międzyleski Szpital Specjalistyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Warszawa 2015 Czy

Bardziej szczegółowo

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY

10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY 10 FAKTÓW NA TEMAT CUKRZYCY FAKT 1. Około 347 mln ludzi na świecie choruje na cukrzycę. Istnieje rosnąca globalna epidemia cukrzycy, u której podłoża leży szybki przyrost przypadków nadwagi i otyłości

Bardziej szczegółowo

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FIZJOTERAPII za rok 2012

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FIZJOTERAPII za rok 2012 Maria Grodner SZP ZOZ im. Dzieci Warszawy W Dziekanowie Leśnym Ul. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki +48 22 7657187, 608309048 maria.grodner@gmail.com tel., fax, email Warszawa, 15.02.2013 Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik nr do zarządzenia Nr /0/DSOZ Prezesa NFZ z dnia stycznia 0 r. TABELA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE POZIOM ĄCY 5 7 Jakość-personel 5 jedna lub co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. za rok 2015 Dr n.med. Elżbieta Kozak-Szkopek Warszawa, 12.02.2016r. Klinika Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 02-007 Warszawa, ul. W. Oczki 4 Tel./ fax: 22 6229682 e-mail: elzbieta.kozak-szkopek@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo