Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej za rok 2014"

Transkrypt

1 Mieczysław Szalecki Warszawa Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD, , Warszawa Aleja Dzieci Polskich , , Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej za rok 2014 Specjalizacja endokrynologia i diabetologia dziecięca jest nową specjalizacją. Konsultant w tej dziedzinie dla województwa mazowieckiego został powołany w czerwcu 2014 roku. Z uwagi na to, że specjalizacja ta obejmuje 2 podobne ale odrębne dziedziny, każdorazowo w kolejnych punktach sprawozdania tam gdzie to konieczne będzie ono odrębne dla endokrynologii i diabetologii I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie danej dziedziny medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia na obszarze województwa, w tym: Założenia opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w zakresie endokrynologii i diabetologii są zupełnie odrębne. Konsultant miał trudności z uzyskaniem od NFZ wykazu placówek świadczących usługi z zakresu endokrynologii i diabetologii dla dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego ( dane takie uzyskano dopiero roku dla placówek świadczących powyższe usługi wyłącznie dla dzieci i młodzieży). Jednak ponieważ dane te były w sprzeczności z posiadanymi przez konsultanta informacjami zwrócono się ponownie do NFZ celem wyjaśnienia tej kwestii. W odpowiedzi ( ) uzyskano informację, że część placówek posiadających umowy na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej(aos) w zakresie endokrynologii i/lub diabetologii realizuje je dla pacjentów w każdym wieku w tym również dzieci. Na dzień dzisiejszy nie ma więc nawet pełnej list placówek leczących dzieci i młodzież w zakresie endokrynologii i mniejszym stopni diabetologii na terenie województwa mazowieckiego. I A. W zakresie endokrynologii poza ośrodkami referencyjnymi prowadzącymi hospitalizację i szczegółową diagnostykę oraz leczenie szpitalne i ambulatoryjne wybranych, wymagających tego pacjentów powinny istnieć we wszystkich większych miastach województwa mazowieckiego poradnie endokrynologiczne dla dzieci prowadzące wstępna 1

2 diagnostykę i selekcje oraz kierujące wymagających tego pacjentów do ośrodków referencyjnych a prowadzących leczenie prostszych i zdiagnozowanych pacjentów blisko ich miejsca zamieszkania. Dostępność do świadczeń wymagających diagnostyki i leczenia szpitalnego w zakresie endokrynologii jest dobra- pacjenci wymagający pilnego leczenia hospitalizowani są w trybie natychmiastowy głownie w ośrodkach referencyjnych (Klinika Endokrynologii WUM- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD i Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym) oraz w mniejszy stopniu IMiD-( mała liczba lóżek, świadczenia głównie ambulatoryjne), Radomski Szpital Specjalistyczny- mała liczba kadry specjalistycznej, SPZOZ w Siedlcach- mała liczba kadry specjalistycznej oraz w SPZOZ w Ciechanowie i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (w przypadku ostatnich 2 placówek brak szczegółowych danych). Zdecydowanie gorszy jest dostęp do doświadczeń ambulatoryjnych szczególnie w terenie. Terminy przyjęć są wielomiesięczne aczkolwiek w przypadkach pilnych ( zgłaszanych przez lekarzy lub rodziców) krótsze. Rozmieszczenie podmiotów leczniczych jest niewłaściwe- brak poradni dla dzieci i młodzieży w wielu dużych miastach województwa a Poradnie przy ośrodkach referencyjnych są przeciążone mnóstwem skierowań często nieuzasadnionych, bez wstępnej selekcji i podstawowej diagnostyki, co radykalnie wydłuża okres oczekiwania na poradę. Problem stanowi także niska zgłaszalność pacjentów- w okresach infekcji często nie zgłasza się nawet 20-30% pacjentów bez wcześniejszej informacji, blokując brakujące miejsca. Brak również wyspecjalizowanej kadry- lekarzy pediatrów ze specjalizacją z endokrynologii lub w trakcie specjalizacji z endokrynologii i/lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Problem stanowi w przypadku lekarzy z poza Warszawy konieczność długotrwałego oddelegowania z zasadniczego miejsca pracy celem odbycia niezbędnych do specjalizacji staży. Dostępność pacjentów do leczenia w ramach programów lekowych ( leczenie ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, przewlekłą niewydolnością nerek, zespołem Prader- Willego, ludzkim rekombinowanym insulinopodobnym czynnikiem wzrostowym -1 oraz długo działającym analogiem GnRH dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem) jest dobra. Warto nadmienić, że w 2015 roku zostanie wprowadzony nowy program lekowy leczenie ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczną. Opieka pielęgniarska w przypadku dzieci i młodzieży leczonych endokrynologicznie, zwłaszcza w przypadku programów lekowych, jest w większości przypadków wystarczająca. 2

3 Leczenie dzieci i młodzieży w ramach programów lekowych prowadzone jest ambulatoryjnie w 4 referencyjnych ośrodkach w Warszawie( IP-CZD, WUM, IMiD, Dziekanów Leśny). W mojej opinii kontraktowanie w ramach hospitalizacji w ośrodkach referencyjnych mogło by być zwiększone gdyż nie w pełni wykorzystują one swoje możliwości ( WUM, IP-CZD), można również zwiększyć kontrakty ambulatoryjne. Bezwzględnie należy dostosować kontrakty na leczenie w ramach programów lekowych do rzeczywistych potrzeb ośrodków. Aktualnie środki są przyznawane w ratach co okresowo powoduje brak leku w ośrodkach i zmusza do niepotrzebnego kilkukrotnego w ciągu roku przeprowadzania procedur przetargowych na zakup leków. W przypadku niektórych rzadkich schorzeń endokrynologicznych leczenie nie jest objęte refundacją jak w przypadku pacjentów dorosłych ( długo działające analogi somatostatyny) co zmusza do hospitalizacji pacjentów i nie pokrywa kosztów poniesionego na zakup leku przez jednostki leczące. I B. W zakresie diabetologii dziecięcej - uważa się, że z racji na ilość chorych w odróżnieniu od diabetologii dorosłych zarówno diagnostyka jak i leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane zespoły wieloprofilowe (lekarze, pielęgniarki, edukatorzy diabetologiczni, dietetyczki, psycholodzy) działające w oparciu o referencyjne odziały co zapewnia możliwość kontynuacji leczenia ambulatoryjnego i możliwość hospitalizacji w razie ostrych czy przewlekłych powikłań przez ten sam zespół leczący i obejmujące opieką co najmniej kilkuset pacjentów. Tylko utrzymywanie takich placówek ma racjonalne podstawy zarówno medyczne jak i ekonomiczne. Aktualnie w województwie mazowieckim jest 1714 osób poniżej 18 roku życia ( dane NFZ) leczonych insuliną. W przypadku dzieci i młodzieży dominuje cukrzyca typu 1 wymagająca od początku intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii za pomocą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny z użyciem indywidualnych pomp insulinowych. Tylko takie leczenie prowadzone w ośrodku referencyjnym przez wieloprofilowy zespół specjalistów zapewni możliwość optymalnego wyrównania metabolicznego chorych, zapewnia prawidłowy rozwój dzieci, chroni przed wystąpieniem ostrych i opóźnia wystąpienie przewlekłych powikłań. Rzadko u dzieci i młodzieży występują inne typy cukrzycy- MODY, typ 2, cukrzyca wrodzona czy wtórna np. po przeszczepach, w przebiegu mukowiscydozy, schorzeń endokrynnych lub metabolicznych Aktualnie w województwie mazowieckim mamy 2 ośrodki w pełni referencyjne ( Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD i Klinika Pediatrii WUM Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Działdowska 1), 1 ośrodek z dobrym kadrowo zapleczem ambulatoryjnym ale bez zaplecza łóżkowego i złymi warunkami lokalowymi (IMiD), kontrakty na udzielanie świadczeń w zakresie diabetologii dzieci i młodzieży ma również Radomski Szpital Specjalistyczny ( bez odpowiedniej ilości kadry i zaplecza), Niepubliczny 3

4 Zakład Opieki Zdrowotnej Epmed w Radomiu ( bez zaplecza łóżkowego), SPZOZ w Siedlcach- mała liczba pacjentów oraz prawdopodobnie Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (brak szczegółowych danych). Zaplecze łóżkowe szczególnie w ośrodkach referencyjnych wydaje się być aktualnie wystarczające do potrzeb, podobnie ambulatoryjne. Jednak biorąc pod uwagę epidemiologię wzrost zachorowalności na cukrzycę typu 1 u dzieci w Polsce należy do najwyższych w Europie a szczególnie szybki jest w grupie dzieci najmłodszych należy liczyć się z systematycznym wzrostem do około 10 % rocznie. W tym kierunku należy zabezpieczyć odpowiednią ilość kadry, stopniowo adekwatnie do potrzeb zwiększać ilość łóżek i kontrakty w ośrodkach referencyjnych. Dotyczy to również stopniowego zwiększania kontraktów na leczenie z użyciem indywidualnych pomp insulinowych, które są zbyt niskie a w związku z przeciągającymi się procedurami zakupów w formie przetargów nie mogą być rozpoczynane od nowego roku. Ze względów ekonomicznych, leczenie w postaci pomp i osprzętu do nich jest bardzo kosztowne, należy rozważyć i prawnie umocować możliwość odbierania stałego czy okresowego sprzętu lub wstrzymywania refundacji osprzętu pacjentom nie wykorzystującym właściwie możliwości jakie stwarza tego typu leczenie. Istotny problem stanowi narastająca ilość dzieci z nadwagą i otyłością ( kilkanaście procent populacji). Nie prowadzi się profilaktyki i wczesnej terapii na poziomie POZ a kieruje dzieci do placówek referencyjnych, które nie są w stanie przyjąć wszystkich pacjentów. W przypadku otyłości olbrzymiej z licznymi powikłaniami i schorzeniami towarzyszącymi oprócz leczenia standardowego w Klinice Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD wprowadzono wspólnie z Kliniką Chirurgii leczenie operacyjne- bariatryczne a w 2015 roku planuje się wspólnie z Kliniką Gastroenterologii rozpoczęcie leczenia z użyciem dożołądkowych balonów pod warunkiem odpowiedniego kontraktu z NFZ. II. Nadzór nad szkoleniem kadr medycznych Zapotrzebowanie na nowych specjalistów z dziedziny endokrynologii i diabetologii dziecięcej jest bardzo duże. Wynika ono zarówno z wzrastającej liczby dzieci i młodzieży z tym typem schorzeń jak i z istniejących niedoborów kadrowych, braku lekarzy w terenie oraz z faktu, że duża część aktywnych zawodowo pediatrów posiadających specjalizację z endokrynologii i/lub diabetologii jest bądź osiągnie niebawem wiek emerytalny i rezygnuje po przejściu na emeryturę z pracy w jednostkach wykonujących świadczenia na rzecz NFZ. Biorąc powyższe fakty pod uwagę wystąpiono w województw mazowieckim o proporcjonalnie najwyższą w Polsce liczbę miejsc specjalizacyjnych. Podobne starania planuje się na sesję jesienną Miejsca specjalizacyjne podzielono na 2 pule- dla lekarzy 4

5 ze specjalizacją z pediatrii- dla pokrycia bieżących potrzeb oraz dla lekarzy po stażu, bez specjalizacji w ramach rezydentury i specjalizacji modułowej- ci zdadzą egzamin specjalizacyjny dopiero za 5 lat ale będą perspektywicznie pracować dłużej. Problemem jest w przypadku lekarzy ze specjalizacją z pediatrii, pracujących poza jednostkami posiadającymi akredytacje do specjalizowania w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. W ich przypadku istnieje konieczność uzyskania wielomiesięcznego oddelegowania celem odbycia wymaganych staży stąd właściwie wszyscy aktualnie specjalizujący się pochodzą z jednostek referencyjnych. Dodatkowym problemem jest ograniczona liczba lekarzy w jednostkach posiadających akredytacje spełniających warunki umożliwiające im bycie kierownikami specjalizacji. W województwie mazowieckim mamy aktualnie 3 jednostki posiadające akredytacje do prowadzenia staży specjalizacyjnych w zakresie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej: - Klinika Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD ( staże specjalizacyjne zarówno w części łóżkowej jak i ambulatoryjnej z zakresu zarówno endokrynologii jak i diabetologii) - Klinika Pediatrii i Endokrynologii WUM- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ulicy Marszałkowskiej 24(staże specjalizacyjne zarówno w części łóżkowej jak i ambulatoryjnej z zakresu endokrynologii) - Klinika Pediatrii z Oddziałem Diabetologii WUM Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ulicy Działdowskiej 1(staże specjalizacyjne zarówno w części łóżkowej jak i ambulatoryjnej z zakresu diabetologii). Wszystkie wymienione jednostki maja odpowiednią bazę, liczbę i zakres leczonych pacjentów jak i wyspecjalizowaną kadrę medyczną zapewniającą odpowiedni poziom szkolenia. Wszystkie 3 jednostki uzyskały pozytywna opinie konsultanta wojewódzkiego oraz Centralnej Komisji Akredytacyjnej i rozpoczęły specjalizację lekarzy zgodnie z ilością przyznanych miejsc specjalizacyjnych. Aktualnie na terenie województwa nie ma innych jednostek spełniających wymagania umożliwiające odbywanie staży specjalizacyjnych w ramach specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Nie ma zresztą takiej potrzeby i możliwości zapewnienia odbycia staży i nabycia odpowiedniej wiedzy na wystarczająco wysokim poziomie. Konsultant na co dzień współpracuje z wymienionymi jednostkami, niemniej jednak przeprowadzono wizytację obu jednostek oraz otrzymano od nich dokładne roczne sprawozdania za rok Obie Kliniki WUM mają w pierwszej połowie bieżącego roku zmienić swoją lokalizacje i przenieść się do nowo wybudowanego pawilonu przy ulicy Banacha w kompleksie WUM co poprawi dojazd do jednostek, warunki lokalowe i leczenia pacjentów, zarówno w części 5

6 szpitalnej jak i ambulatoryjnej, oraz możliwości diagnostyczno-lecznicze z uwagi na zaplecze całego kompleksu. Po przeprowadzeniu się jednostek do nowej lokalizacji planowana jest kolejna kontrola i ocena nowych warunków zarówno w części łóżkowej jak i ambulatoryjnej. III. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą W roku nie przeprowadzono kontroli jednostek na terenie województwa mazowieckiego Przeprowadzano wizytację 3 placówek: 1. Klinika Pediatrii i Endokrynologii WUM- Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawa ul. Marszałkowska 24- w części łóżkowej i ambulatoryjnej Poradnia Endokrynologiczna oraz uzyskano od Kierownika Kliniki szczegółowe sprawozdanie roczne dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu endokrynologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na hospitalizację i poradę ambulatoryjna. W szczególności dotyczy to programów terapeutycznych. 2. Klinika Pediatrii z Oddziałem Diabetologii WUM Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawa Działdowska 1- w części łóżkowej i ambulatoryjnej Poradnia Diabetologiczna oraz uzyskano od Kierownika Kliniki szczegółowe sprawozdanie roczne dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu diabetologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na hospitalizację i poradę ambulatoryjna. W szczególności ilości dzieci z cukrzycą w całości i ilości świeżych zachorować, typów cukrzycy, ilości pacjentów leczonych z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny z użyciem indywidualnych pomp insulinowych. 3. Poradnia Endokrynologiczna i Poradnia Diabetologiczna IMiD Warszawa ul Kasprzaka 17A- jedynie w części ambulatoryjnej oraz uzyskano od kierowników Poradni i Dyrekcji Instytutu szczegółowe sprawozdanie roczne dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu diabetologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na poradę ambulatoryjna. W szczególności ilości dzieci z cukrzycą w całości i ilości świeżych zachorować, typów cukrzycy, ilości pacjentów leczonych z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny z 6

7 użyciem indywidualnych pomp insulinowych oraz szczegółowe sprawozdanie roczne dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu endokrynologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na hospitalizację i poradę ambulatoryjna. W szczególności dotyczy to programów terapeutycznych. Ponadto uzyskano szczegółowe sprawozdanie za rok 2014 w zakresie jak wyżej odpowiednio w zakresie endokrynologii i/lub diabetologii dziecięcej od; 1. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dziekanowie Leśnym ul. Konopnickiej 65 dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu endokrynologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na hospitalizację i poradę ambulatoryjna. W szczególności dotyczy to programów terapeutycznych. 2. Poradni Diabetologicznej przy Radomskim Specjalistycznym Szpitalu Radom ul. Lekarska 4 dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu diabetologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na poradę ambulatoryjna. W szczególności ilości dzieci z cukrzycą w całości i ilości świeżych zachorować, rodzaju cukrzycy, ilości pacjentów leczonych z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny z użyciem indywidualnych pomp insulinowych 3. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Waryńskiego 9A dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu diabetologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na poradę ambulatoryjna. W szczególności ilości dzieci z cukrzycą w całości i ilości świeżych zachorować, rodzaju cukrzycy, ilości pacjentów leczonych z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny z użyciem indywidualnych pomp insulinowych 4. Siedleckiego Szpitala Specjalistycznego Siedlce ul. Poniatowskiego 26 dotyczące kadry medycznej, ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu diabetologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na poradę ambulatoryjna. W szczególności ilości dzieci z cukrzycą w całości i ilości świeżych zachorować, rodzaju cukrzycy, ilości pacjentów leczonych z użyciem ciągłego podskórnego wlewu insuliny z użyciem indywidualnych pomp insulinowych oraz ilości i rodzaju udzielonych świadczeń z zakresu endokrynologii dziecięcej, ilości i rodzaju udzielonych 7

8 ambulatoryjnie porad oraz czasu oczekiwania na hospitalizację i poradę ambulatoryjna Z pozostałych jednostek na terenie województwa posiadających według danych NFZ umowy na świadczenia z zakresu endokrynologii i/lub diabetologii dziecięcej lub świadczących takie usługi według wiedzy konsultanta do dnia generowania powyższego sprawozdanie nie otrzymano sprawozdań za rok W jednostkach wizytowanych oraz tych z których otrzymano sprawozdania na podstawie posiadanej wiedzy nie wykazano uchybień, nie otrzymano także skarg na ich działalność w tym w szczególności ilość i jakość świadczonych usług medycznych w zakresie endokrynologii i/lub diabetologii dziecięcej. nie poinformowano zatem stosownych organów o ich istnieniu. IV. Udzielone opinie i konsultacje W 2014 roku nie wydano opinii dotyczących: kandydatów na ordynatorów oddziałów szpitalnych, likwidacji lub powstania nowego oddziału szpitalnego, przychodni specjalistycznej, pracowni diagnostycznej, apteki, spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny, spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny. W 2014 roku 32 razy opiniowano zasadność leczenia i sprowadzenia na import docelowy preparatu Cortef dla pacjentów leczonych w placówkach województwa mazowieckiego. Lek ten stosowany jest w leczeniu niedoczynności kory nadnerczy i WPN( wrodzonego przerostu nadnerczy). Istnieje polski odpowiednik leku ale w dawce 4 krotnie wyższej zatem w uzasadnionych przypadkach zwłaszcza u dzieci młodszych z uwagi na konieczność zapewnienia precyzyjnego dawkowania leku podawanego trzykrotnie w ciągu doby stosowanie preparatu Cortef jest zasadne z medycznego punktu widzenia. Ponadto opiniowano; 1 wniosek dla AOTM Agencji Oceny Technologii Medycznych, program leczenia niskorosłych dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczna dla NFZ i Ministerstwa Zdrowia, wnioski jednostek ubiegających się o akredytację w ramach specjalizacji z dziedziny endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz liczbę miejsc o jakie jednostki wnioskowały. Konsultant lub wyznaczeni lekarze na bieżąco konsultują przypadki problemowe z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej u dzieci leczonych w innych Klinikach IP-CZD. Konsultant na bieżąco udziela również telefonicznych porad dotyczących diagnostyki i leczenia pacjentów hospitalizowanych lub leczonych ambulatoryjnie w innych placówkach na terenie województwa mazowieckiego. 8

9 W uzasadnionych przypadkach pacjenci są konsultowani bezpośrednio w Poradni Endokrynologicznej lub diabetologicznej IP-CZD przez konsultanta lub wyznaczonego lekarza a decyzje co do dalszej diagnostyki i/lub leczenia zapadają w uzgodnieniu z konsultantem. Pacjenci problemowi, wymagający tego, zarówno z obszary województwa mazowieckiego, jaki i z racji referencyjnej roli IP-CZD z całej Polski, są hospitalizowani w Klinice Endokrynologii i Diabetologii IP-CZD V. Prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji. W zakresie endokrynologii dziecięcej: Konieczne zwiększenie dostępności do porady bliżej miejsca zamieszkania, zwiększenie ilości lekarzy specjalistów endokrynologów i diabetologów dziecięcych oraz pakietu badań diagnostycznych i kompetencji lekarzy POZ a zwłaszcza zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą przez lekarzy pediatrów. Biorąc pod uwagę epidemiologię należy się liczyć ze wzrostem zachorowań na choroby autoimmunologiczne, szczególnie tarczycy i nowotwory głównie ośrodkowego układu nerwowego dające objawy endokrynne a w efekcie poprawy skuteczności leczenia ze wzrostem ilości pacjentów z powikłaniami endokrynnymi po leczeniu chorób nowotworowych. Powinno się to przełożyć na zwiększenie kontraktów zwłaszcza dla placówek referencyjnych w związku z wprowadzeniem w 2015 roku dodatkowego programu leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczną. Należy również zwiększyć wycenę wizyt w ramach programów lekowych, która aktualnie obejmuje koszt leku i wykonywanych badan a nie koszt pracy personelu Poradni Endokrynologicznych dla dzieci. Należy w pracy lekarzy POZ zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie procesu wzrastania i przyrostu masy ciała dzieci z zastosowaniem siatek centylowych- powszechnie dostępnych w książeczkach zdrowia dziecka ( co jest nagminnie pomijane) celem odpowiednio wczesnego wyłapywania dzieci z niskorosłością, nadwagą i otyłością oraz na wczesną interwencję dietetyczną( modyfikacja ilościowa i jakościowa)w przypadku nadmiernej masy ciała. Ponadto należy wycenić odpowiednio w kontraktach NFZ poradę dietetyczną ( czasochłonną i pracochłonną) aktualnie nie wycenioną a traktowana jako część porady lekarskiej. Pilną sprawa ale do rozwiązania na szczeblu centralnym jest wprowadzenie u noworodków w Polsce badan przesiewowych w kierunku WPN( wrodzonego przerostu nadnerczy). Brak takich badan powodować może corocznie zgon kilkorga dzieci oraz opóźnienie leczenia u tych, które przeżyją i trafią w porę do szpitala. 9

10 W zakresie diabetologii dziecięcej: Biorąc pod uwagę dane epidemiologiczne należy się spodziewać corocznego wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 1 u dzieci i młodzieży w granicach 5-8% ( szczegółowe dane z obszaru województwa mazowieckiego z ostatnich 5 lat są właśnie w opracowaniu). Największy wzrost zachorowań obserwuje się u dzieci w wieku przedszkolnym. Należy zatem dla należytego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych populacji zwiększać corocznie wartość kontraktu dla jednostek referencyjnych ( zarówno dotyczącego hospitalizacji jak i ambulatoryjnych). Ponadto wzrasta sukcesywnie do narastającej częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży ilość przypadków cukrzycy typu 2 a zwłaszcza insulino oporności i stadium prediabetes( przedcukrzycowe) wymagających wielospecjalistycznej opieki lekarskiej. To również dotyczy centrów referencyjnych i winno znaleźć odbicie w zwiększeniu kontraktowania w tych palcówkach. Podobnie jak leczenie inwazyjne przypadków otyłości olbrzymiej z powikłaniami wielonarządowymi. Pilne sprawy ale do rozwiązania na szczeblu centralnym to: refundacja diagnostyki genetycznej w przypadku cukrzyc monogenowych (umożliwia często odstawienie insuliny ), ciągłego monitorowania glikemii ( ułatwia lepszą możliwość skutecznego leczenia). VI. Podsumowanie ogólnej sytuacji w zakresie danej dziedziny medycyny. Istotne wnioski, uwagi i komentarze przedstawiono w odpowiednich punktach powyżej. Na podkreślenie zasługuje szczególna sytuacja i pozycja województwa mazowieckiego. Według danych GUS (z końca 2013) na 7 milionów ludności poniżej 18 roku życia (dzieci i młodzież) w województwie mazowieckim mieszkało tak więc co 7 przedstawiciel populacji wieku rozwojowego w Polsce. Z drugiej strony województwo ma największą powierzchnię w Polsce- ponad 35 tysięcy kilometrów kwadratowych i obejmuje aż 37 powiatów i 314 gmin- w tym Warszawę, gdzie znajduje się duża ilość placówek w tym pediatrycznych o zasięgu ponadregionalnym i ponadwojewódzkim czy wręcz ogólnopolskim. Powoduje to zdecydowanie większe zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę medyczną oraz ogromną różnorodność w jej rozmieszczeniu a w niektórych przypadkach bardzo złą dostępność do specjalistycznych placówek medycznych. (pieczątka i podpis) 10

Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik.

Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik. Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik. Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa Tel.: 22 502 12 32, fax: 22 502 21 26 Email:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 12. OCHRONA ZDROWIA Raport o stanie miasta Szczecin 12.1. SYTUACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W 2006 i 2007 w Szczecinie kontynuowany był nadzór nad grypą oparty na zintegrowanym systemie SENTINEL. System

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Druk nr 603 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Analiza strategicznego charakteru projektu

Analiza strategicznego charakteru projektu Analiza strategicznego charakteru projektu Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego z zakupem wyrobów medycznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 20 maja 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą:

PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013. pod nazwą: PLAN DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PŁOŃSKU NA LATA 2008 2013 pod nazwą: PROGRAM MEDYCZNY SZPITALA PŁOŃSKIEGO Program powstał pod kierunkiem Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Egzamin Państwowy ze Specjalizacji w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego Październik 2013r

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 238/2014 z dnia 27 października 2014 r. o projekcie programu Rehabilitacja oddechowa dzieci do lat 18 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Narada specjalistów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorów szpitali psychiatrycznych (Warszawa, 10.06.1994 r.)

Narada specjalistów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorów szpitali psychiatrycznych (Warszawa, 10.06.1994 r.) Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3,523-532 Narada specjalistów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorów szpitali psychiatrycznych (Warszawa, 10.06.1994 r.) Conjerence oj regional specialists

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI 1 Szanowni Państwo, W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE

PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE F u n d a c j a MY Pa c j e n c i Ewa Borek Maria Libura Agnieszka Chwiałkowska Magdalena Kołodziej Joanna Turkiewicz PROFILAKTYKA PEDIATRYCZNA W POLSCE Z PERSPEKTYWY RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Ewa Borek Maria

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Druk nr 868 RZECZNIK PRAW DZIECKA Marek Michalak Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii za rok 2014 (do 5 czerwca)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii za rok 2014 (do 5 czerwca) Warszawa, 7 marca 2015 r. Jacek Wciórka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582 773 fax 22 4582 818 wciorka@ipin.edu.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE

Okresowe sprawozdanie z realizacji Strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego 2009 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Strategia sektorowa w zakresie ochrony zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego przyjęta uchwałą Nr XXIV/226/2001 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2001 roku jest

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 Program został opracowany w Wydziale Zdrowia i Spraw Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka styczeń, 2015r. 1. OPIS PROBLEMU

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: UTWORZENIE W POLSCE SYSTEMU RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA ZAKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo