Komentarz specjalny. Bioton BOTN.WA; BIO.PW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz specjalny. Bioton BOTN.WA; BIO.PW"

Transkrypt

1 15 lipca 2005 Biotechnologia Polska Obecna cena 7,10 PLN Bioton BOTN.WA; BIO.PW Ile warta jest opcja wzrostu? BRE Bank Securities Bioton jest obecnie wyceniany na 7,10, co przy uwzględnieniu naszych prognoz w scenariuszu ostrożnym daje P/E 47 i 32 odpowiednio na lata 2005 i Naszym zdaniem cena ta w pełni odzwierciedla ewentualny sukces Biotonu na rynkach zagranicznych. Za niższą wyceną przemawia szereg czynników ryzyka wejście nowego gracza na polski rynek insuliny, oparcie modelu ekspansji zagranicznej na jednym produkcie, światowa tendencja do wzrostu udziału analogów insuliny w rynku leków insulinowych oraz bariera silnej konkurencji ze strony obecnych liderów rynku, jak również nowych azjatyckich producentów insuliny. Przy wycenie posłużyliśmy się dwoma scenariuszami dalszego wzrostu sprzedaży na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych ostrożnym i optymistycznym. W ten sposób wyceniliśmy spółkę metodą DCF na 3,40 i 7,15 odpowiednio w scenariuszu ostrożnym i optymistycznym. Obiecujący start-up ewenement na skalę światową Bioton jest jedyną spółką biotechnologiczną notowaną na polskim rynku kapitałowym i jedną z kilku firm na świecie produkującą rekombinowaną insulinę ludzką. W ciągu 4 lat zdobył 17% polskiego rynku insuliny ludzkiej. Dodatkowo spółka posiada stabilną pozycję na polskim rynku antybiotyków. W swojej strategii chce się skupić głównie na rozwijaniu portfela białkowych produktów biotechnologicznych (hormonu wzrostu, interferonów oraz analogów insuliny). Z uwagi na ograniczony potencjał polskiego rynku insulinowego, kluczowym elementem strategii jest też wejście na rynki rosyjski i azjatycki. Podtrzymana prognoza na rok 2005 W lutym została opublikowana oficjalna prognoza wyników na rok 2005, która zakładała przychody ze sprzedaży na poziomie 154 mln PLN oraz zysk netto 28 mln PLN. W kolejnych miesiącach pojawiła się informacja ze strony zarządu o możliwości podwyższenia zysku netto do poziomu mln PLN. Jednak końcem czerwca spółka podtrzymała oficjalne prognozy wyników finansowych. Daje to bieżącą wycenę spółki na poziomie P/E 46 oraz P/S 8,3. Insulina z Polfy Tarchomin Wejście nowego gracza na polski rynek insuliny ludzkiej jest naszym zdaniem czynnikiem ryzyka, który wpływa na konkurencyjną pozycję Biotonu. Po wejściu na listę refundacyjną (szacunkowo wrzesień 2005) preparat będzie kosztował tyle samo, co insulina z Biotonu, dlatego przy założeniu, że jest to produkt dobrej jakości, może on przejąć część rynku Novo-Nordisk i Eli Lilly oraz spowolnić proces zdobywania rynku przez Bioton. Inne czynniki ryzyka Naszym zdaniem obecny kurs spółki uwzględnia pełen sukces na rynkach zagranicznych. Inwestorzy w chwili obecnej kupują opcję na przyszłość. Przy wycenie tej opcji warto zwrócić uwagę na szereg czynników ryzyka. Po pierwsze, strategia wzrostu opiera się a jednym produkcie (póki co spółka nie posiada w swojej ofercie analogów insuliny, interferonów ani hormonu wzrostu). Po drugie, europejski rynek insuliny jest nasycony i następuje wzrost udziału analogów insuliny w całym rynku produktów insulinowych (na niektórych rynkach udział ten sięga 50%). Po trzecie, silna konkurencja ze strony zarówno obecnych liderów, jak i nowych pojawiających się na rynku azjatyckim graczy utrudni wejście na ten rynek i spowoduje presję na spadek marży. Po czwarte, spółka musi ponieść znaczne nakłady inwestycyjne na rozbudowę bazy produkcyjnej, rozwój nowych preparatów oraz promocję i sprzedaż swoich produktów na rynkach zagranicznych. (mln PLN) P 2006P 2007P Przychody 119,3 129,3 151,9 222,7 253,1 EBITDA 31,5 33,1 47,0 66,5 71,7 marża EBITDA 26,4% 25,6% 30,9% 29,8% 28,3% EBIT 15,5 19,7 32,1 49,3 52,2 Zysk netto 7,9 8,4 26,9 39,6 40,8 Cash earnings 23,9 21,7 41,8 56,7 60,3 P/E 67,1 137,5 46,9 31,9 30,9 P/CE 22,3 52,8 30,2 22,2 20,9 P/BV 5,9 6,3 5,0 4,4 3,8 EV/EBITDA 38,5 37,1 26,6 18,7 17,1 Scenariusz ostrożny Krzysztof Radojewski (48 22) Dom 15 lipca Inwestycyjny 2005 BRE Banku nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 W strukturze sprzedaży dominuje rekombinowana insulina ludzka. Bioton posiada stabilną pozycję na rynku generyków. Ponad 360 tys. pacjentów w Polsce wymaga leczenia insulinowego. Struktura sprzedaży* (mln PLN) P 2006P 2007P Antybiotyki udział % 47% 44% 38% 25% 21% Insulina udział % 37% 44% 57% 71% 76% Towary i usługi udział % 16% 12% 5% 4% 3% Razem Źródło: spółka, prognozy DI BRE Banku *scenariusz ostrożny **w tym krople do oczu W strukturze sprzedaży dominuje rekombinowana insulina ludzka, która jest sprzedawana w postaci gotowej, pod handlową nazwą Gensulin (w formie fiolek lub gotowych wkładów do pena-wstrzykiwacza), jak również w postaci substancji (która trafia głównie na eksport). Szacujemy, że w roku 2005 przychody ze sprzedaży insuliny przekroczą 50% całkowitej sprzedaży Grupy Bioton. Drugą największą grupą produktów Biotonu są leki generyczne, czyli odpowiedniki oryginalnych, najczęściej importowanych drogich specyfików. Posiadają one taki sam skład substancji aktywnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną, co ich zagraniczne oryginały. W tej grupie leków przeważają antybiotyki. Segment antybiotyków jest podatny na czynniki sezonowe, sprzedaż wzrasta w miesiącach jesienno-zimowych i jest mniejsza w okresie letnim. Bioton produkuje głównie antybiotyki z klas anatomiczno-terapeutycznych (aminoglikozydy iniekcyjne, cefalosporyny iniekcyjne, cefalosporyny doustne oraz makrolidy doustne). Polski rynek antybiotyków wykazywał w ostatnich latach lekki trend spadkowy. W chwili obecnej szacuje się na 900 mln PLN. Z danych dotyczących sprzedaży antybiotyków wynika, że firma posiada około 6% tego rynku. Możliwości wzrostu na tym rynku są ograniczone przez silną konkurencję ze strony zarówno polskich, jak i zagranicznych firm. W ostatnim czasie firma wprowadziła dwa nowe produkty, które pozwolą zachować lekką dynamikę wzrostową. W naszych prognozach zakładamy, iż przychody z tego segmentu rynku pozostaną na niezmienionym poziomie w 2005 roku i będą spadać w następnych latach około 3% rocznie z uwagi na fakt, iż spółka chce skoncentrować swoją działalność na produkcji i sprzedaży insuliny oraz innych produktów biotechnologicznych. Ostatnią grupą produktów są krople oczne, które w 2004 roku stanowiły zaledwie 3% całości sprzedaży. Polski rynek insuliny Wyróżnia się dwa rodzaje cukrzycy typu I (15-20% wszystkich chorych na cukrzycę) oraz typu II (80-85% wszystkich chorych). Do leczenia cukrzycy typu I stosuje się produkty insulinowe w postaci insuliny ludzkiej oraz analogów insuliny. Do leczenia cukrzycy typu II stosuje się zarówno insulinę, jak i doustne leki przeciwcukrzycowe. W Polsce jest ponad 360 tys. osób chorych wymagających leczenia insuliną. Szacuje się, iż liczba ta zwiększać się będzie około 5% rocznie. Rynek insuliny szacuje się na ponad 400 mln PLN. Dla pacjentów istotna jest cena. Bioton działa w segmencie insuliny ludzkiej, która w 2003 roku stanowiła 86% całego rynku insulinowego. Pozostała część rynku należała do analogów insuliny, które są innowacyjnym uzupełnieniem terapii insulinowej. Wg danych IMS polski rynek insuliny ludzkiej w 2004 roku szacuje się na ponad 4,2 mln opakowań, co przekłada się na 400 mln PLN (w cenach zbytu netto). Głównymi kanałami zbytu są hurtownie farmaceutyczne. Spółka wprowadziła Genslin do sprzedaży w 2001 roku. Od tego czasu stopniowo zdobywała polski rynek insuliny. Największy skokowy wzrost występował w momentach zmiany limitów refundacyjnych, co zostało przedstawione na obrazku poniżej. Limit refundacji określa maksymalną kwotę, jaką państwo dopłaca do danego leku. Pozostałą różnicę musi pokryć pacjent. Obniżenie limitu refundacji oznacza zatem wyższe ceny leków refundowanych dla pacjentów. Ponieważ 2/3 chorych stanowią emeryci i renciści o niskich dochodach, popyt na lekarstwa jest silnie uzależniony od ceny. 15 lipca

3 Wzrost udziału Biotonu w rynku insuliny w Polsce Spółka zdobywa rynek dzięki obniżkom limitu refundacji przez Ministerstwo Zdrowia Wejście na rynek zdobycie 2% rynku Grudzień 2003 Zmniejszenie limitu refundacji wzrost udziału w rynku do 6,5% Luty 2005 Kolejna obniżka limitu refundacji, obniżka ceny Gensulin wzrost udziału w rynku do 14,8% w marcu 2005 Źródło: spółka Udział Biotonu w rynku insuliny ludzkiej osiągnął około 17% w czerwcu 2005 roku. W roku 2004 poza Biotonem było trzech światowych graczy na polskim rynku: Novo-Nordisk, Eli Lilly i Sanofi-aventis. Udział tego ostatniego w rodzimym rynku insuliny był marginalny i wynosił zaledwie 0,1%, jednak na świecie jest on liczącym się producentem analogów insuliny. Analog insuliny jest nowatorskim uzupełnieniem terapii insulinowej. Jest produktem wysoko oczyszczonym i zbliżonym do insuliny wytwarzanej przez osobę zdrową. Z uwagi na wysoką cenę stosuje go zdecydowanie mniejsza liczba pacjentów, przede wszystkim ludzi młodych, jednak najnowsze tendencje na rynkach światowych wskazują na wzrost udziału analogów w ogólnej liczbie leków insulinowych. Bioton w chwili obecnej również prowadzi badania nad wprowadzeniem do produkcji swojego analogu długodziałającego. Pomyślnie zostały zakończone już badania przedkliniczne na szczurach. Oznacza to, iż produkt będzie mógł pojawić się na rynku za kilka lat. Do tego czasu oferta Biotonu będzie mniej kompleksowa w stosunku do oferty konkurentów. Polski rynek insuliny ludzkiej (I-IX 2004) Bioton 7,1% Aventis 0,1% Eli Lily 31,7% Novo-Nordisk 61,1% Źródło: DI BRE na podstawie prospektu emisyjnego Informator o lekach refundowanych ma zwiększyć świadomość lekarzy i pacjentów. Trudności z dotarciem do konsumenta wynikają w dużej mierze z przyzwyczajenia pacjentów do stosowania jednego leku oraz nieznajomości produktów konkurencyjnych firm. Drugim istotnym czynnikiem jest cena lekarstw, która nabiera szczególnego znaczenia w przypadku leczenia chorób przewlekłych. Ostatnia zmiana limitów refundacyjnych oraz reakcja Biotonu w postaci obniżki ceny zwiększyła różnicę pomiędzy ceną Gensuliny i produktów konkurencyjnych firm do około zł. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na nowy dokument Ministerstwa Zdrowia Informator o Lekach Refundowanych. W czerwcu została udostępniona jego wersja testowa. Dokument ten zawiera zestawienie leków zebranych w grupy o takim samym działaniu wraz z wykazem cen. Celem dokumentu jest zwrócenie uwagi wszystkich zainteresowanych na tańsze odpowiedniki drogich leków importowanych. Gensulin zajmuje obecnie pierwsze miejsca pod względem atrakcyjności cenowej w swojej grupie preparatów. Insulina tarchomińska powinna się znaleźć na liście refundacyjnej we wrześniu 2005 roku, później zapewne pojawi się również w informatorze o lekach refundowanych obok produktów Biotonu. Pojawienie się konkurencyjnego produktu w porównywalnej cenie postrzegamy jako czynnik ryzyka dla dalszego powiększania udziału w rynku przez Bioton. 15 lipca

4 Bioton planuje do końca 2005 roku zdobyć 20-25% polskiego rynku insuliny wartego ponad 400 mln PLN Czynniki ryzyka na rynku polskim Zarząd spółki szacuje, iż do końca 2005 roku jest w stanie zdobyć 20-25% rynku. W kwietniu Bioton posiadał około 16% udziału w rynku, co było wynikiem zmiany limitów refundacyjnych i obniżenia ceny Gensulin o 15%. Historycznie mieliśmy do czynienia z dwoma rodzajami wzrostu udziału w rynku: wzrost skokowy na skutek spadku ceny preparatu (w wyniku obniżenia limitu refundacji lub/i obniżenia ceny przez producenta) następuje skokowy wzrost udziału w rynku, jednak z uwagi na zaburzenia na rynku leków w tym czasie trudno oszacować dokładny wzrost, wzrost stopniowy w wyniku zwiększania świadomości lekarzy, pacjentów i aptekarzy długotrwały proces, który historycznie zwiększał udział w rynku w tempie 2-3% rocznie, może być on wzmocniony przez wspomniany wcześniej Informator o Lekach Refundowanych, który został opracowany przez MZ i ma służyć kompleksową informacją na temat dostępnych leków i ich najtańszych odpowiedników. W związku z powyższymi argumentami w naszych prognozach zakładamy, iż spółka zdobędzie stopniowo do końca roku 20% udziału w rynku i powiększy swój udział w 2006 roku o kolejne 3% (scenariusz ostrożny). Wzrost udziału w rynku w kolejnych latach zależeć będzie od kilku czynników: Reakcji konkurencji na zwiększający się udział rynkowy Biotonu, Importowana insulina jest droższa w Polsce niż w Europie. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia, średnia cena insulin firmy Novo Nordisk wynosi w Polsce 24,86 euro (103,54 PLN cena brutto producenta, 133,64 PLN cena detaliczna brutto bez refundacji, 36,35 PLN cena detaliczna brutto dla pacjenta po uwzględnieniu refundacji), podczas gdy w Grecji 14,52 euro, w Hiszpanii 17,80 euro, a na Węgrzech 17,60 euro za opakowanie. Duże znaczenie dla rynku może mieć rozwój w Polsce importu równoległego leków. W obrębie UE możliwy jest swobodny przepływ towarów i usług, co pociąga za sobą przepływ towarów z krajów, gdzie cena jest niższa do tych, gdzie cena jest odpowiednio wyższa. Dążenie ze strony państwa do zmniejszania obciążeń budżetowych wydatkami refundacyjnymi powinno zwiększyć presję na dalszy spadek cen leków innowacyjnych w Polsce. Przy założeniu, że konkurencja obniży ceny, zmniejszyłoby to różnicę pomiędzy ceną Gensulin a produktów importowanych. Z drugiej strony obniżka cen mogłaby doprowadzić do rozwoju eksportu równoległego do takich krajów Niemcy, Holandia, Francja czy Wielka Brytania, gdzie cena preparatu jest wyższa. Pojawienia się nowego gracza na rynku rekombinowanej insuliny ludzkiej Polfy Tarchomin. Polfa Tarchomin wchodzi na rynek z nowym produktem insulinowym. Polfa Tarchomin wraz z Polfą Warszawa i Polfą Pabianice wchodzi w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego, założonego w kwietniu 2004 roku. W chwili obecnej całościowym właścicielem holdingu jest Skarb Państwa, jednak planowana jest jego prywatyzacja. Do tej pory Polfa Tarchomin sprzedawała wyłącznie insulinę odzwierzęcą, którą stosuje się już w znikomym stopniu. W lipcu Polfa Tarchomin wprowadziła do sprzedaży insulinę ludzką. Cena nowego preparatu została ustalona na poziomie 100 PLN, co oznacza, że po umieszczeniu jej na liście leków refundowanych (prawdopodobnie we wrześniu 2005), jej cena będzie taka sama jak cena Gensulin. Polfa Tarchomin po wejściu do PHF posiada znacznie silniejszą pozycję przetargową na polskim rynku farmaceutycznym od Biotonu. Łączne przychody PHF ze sprzedaży wyniosły w 2004 roku 788 mln, a zysk 22 mln PLN. PHF ma w swojej ofercie szereg innych produktów, wobec czego jego pozycja jako dostawcy jest silniejsza od pozycji Biotonu. Doświadczenie Biotonu pokazuje, jak trudno zdobywa się rynek insulinowy. Trzeba walczyć o każdego klienta i lekarza. Dużą rolę w terapii odgrywa przyzwyczajenie do stosowania danego leku. Istotnym czynnikiem, który wpływał na wzrost udziału w rynku Biotonu była cena w tym wypadku Polfa Tarchomin nie ma takiej przewagi. Zarząd Polfy szacuje, że zdobędzie 10% rynku w ciągu dwóch lat. Jest to cel bardzo ambitny, aczkolwiek możliwy do osiągnięcia pod warunkiem potwierdzenia jakości preparatu. Przypomnijmy, że Bioton zdobył 2% rynku w ciągu dwóch lat od startu. Z drugiej strony Tarchomin ma doświadczenie na rynku insuliny zwierzęcej i kontaktach ze środowiskiem medycznym. Szacujemy, że Polfa może zdobyć 2-5% rynku rocznie z udziałów Novo-Nordisk i Eli Lilly oraz spowolnić proces zdobywania rynku przez Bioton. 15 lipca

5 Nowe regulacje mogą mieć wpływ na rynek leków refundowanych. Nowych regulacji dotyczących refundacji leków i sztywnych marż, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie sztywnych marż dla hurtownika i detalisty zwiększy efekt różnicy cenowej pomiędzy ceną Gensulin i produktów konkurencyjnych firm (Humulin, Mixtard), przy założeniu że nie obniżą oni swoich cen. W chwili obecnej z uwagi na silną konkurencję na rynku farmaceutycznym hurtownie farmaceutyczne i apteki walczą o klientów obniżaniem marż. W wyniku takich działań różnica pomiędzy ceną Gensulin i produktów konkurencyjnych waha się w przedziale PLN. Sztywne marże mogą wpłynąć do pogłębienia lub zmniejszenia tej dysproporcji w zależności od reakcji konkurencji. Ceny detaliczne brutto insulin ludzkich w Polsce Insulina Limit refundacji Cena dla pacjenta Cena dla producenta Gensulin 100,49 3,20 76,37 Insulina importowana 100,49 36,35 103,54 Źródło: spółka Czynniki ryzyka na rynku polskim Reakcja konkurencji Nowe regulacje prawne Czynniki ryzyka na rynku polskim Wejście na rynek Polfy Tarchomin Źródło: DI BRE Nowa fabryka ma być wyposażona w linie produkcyjne do produkcji hormonu wzrostu interferonów, których światowy rynek szacuje się na ponad 2 mld USD. Inwestycje mają podwoić moce produkcyjne. Inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych i dalsze badania Bioton prowadzi we współpracy z Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków (który jest również jednym z udziałowców spółki) szereg badań nad nowymi lekami, głównie antybiotykami i produktami białkowymi rekombinowanymi. Duże nadzieje pokładane są tej drugiej grupie preparatów, w której uwaga skupiona jest na: hormonie wzrostu (stosowanym przy leczeniu wrodzonych niedomagań przysadki mózgowej) wg szacunków IMS Heath i Ministerstwa Zdrowia teoretyczna wartość tego segmentu rynku polskiego wynosi 21 mln PLN, jednak w rzeczywistości może być kilkakrotnie większa, interferonach (stosowanymi do leczenia wirusowego zapalenia wątroby) szacunkowa wartość 35 mln PLN (w rzeczywistości może być kilkakrotnie większa), analogu insuliny długodziałającym, który jest nowatorskim uzupełnieniem terapii insulinowej. Obecne moce produkcyjne wynoszą około 250 kg substancji rocznie i ich wykorzystanie w ubiegłym roku wynosiło poniżej 50%. W oczekiwaniu na wzrost sprzedaży w wyniku wejścia na rynek rosyjski i azjatycki, spółka rozpoczęła rozbudowę mocy produkcyjnych. Modernizacja zakładu w Macierzyszu na zwiększyć moce produkcyjne do 500 kg czystej substancji. Nowa fabryka ma być również przystosowana do produkcji hormonu wzrostu i interferonu, jak również analogów insuliny. Dodatkowa spółka rozpoczęła w minionym miesiącu budowę fabryki form gotowych w Rosji, która ma zaopatrywać we fiolki i wkłady do penów rynek azjatycki i rosyjski. Planowane rozpoczęcie produkcji przypada na koniec 2007 roku. Inwestycje w latach mają pochłonąć prawie 250 mln PLN (po korekcie o jednorazową dotację na wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw z UE w wysokości 25 mln PLN). Zakładamy, że inwestycje w znacznej części zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki. 15 lipca

6 Planowane nakłady inwestycyjne na lata Nakłady inwestycyjne (mln PLN) Razem Inwestycja w Rosji Modernicacja zakładu w Duchnicach Inwestycja w Macierzyszu Inwestycje w badania i rozwój Razem Źródło: spólka Bioton kupuje licencję na produkcję insuliny od amerykańskiej spółki BTG (obecnie Savient)......i opracowuje technologię wytwarzania insuliny na skalę masową. Liczba chorych na cukrzycę ma się gwałtownie zwiększać. Światowy rynek leków jest spolaryzowany. Rynek insuliny opanowało kilku graczy. Historia jednego patentu W 1998 roku rynek insuliny wart był około 4 mld USD i należał w 50% do Eli Lilly, 42% do Novo Nordisk i w pozostałej części do Hoechst AG (obecnie wchodzi w skład Sanofi-aventis). W tym czasie w laboratorium amerykańskiej firmy BTG powstał patent produkcji insuliny metodą biotechnologiczną. Trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pomysłem nie zainteresowały się wówczas koncerny farmaceutyczne. Taką szansę jednak zauważył i wykorzystał Bioton (wówczas IBATECH). Bioton w 1997 roku zakupił od BTG licencję na produkcję, promocję i sprzedaż rekombinowanej insuliny ludzkiej. Licencja obejmuje korzystanie z dwóch patentów chroniących produkcję rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz korzystanie z know-how i innych przedmiotów dóbr niematerialnych (formuł, procedur). Współpraca miała na celu również wyprodukowanie insuliny na skalę masową, gdyż patent dotyczył produkcji insuliny w warunkach laboratoryjnych. Licencję na produkcję insuliny wykupiły również SciGen (terytorium Azji i Australii) oraz Diosynth (reszta świata). Po latach dalszych badań Biotonowi udało się wyprodukować insulinę na skalę przemysłową, a w 2001 roku produkt został zarejestrowany w Polsce i rozpoczęła się jego sprzedaż. W międzyczasie nastąpiło przetasowanie na światowym rynku insuliny i na pierwsze miejsce wysunął się Novo-Nordisk. Światowy rynek insuliny Wg Międzynarodowej Federacji Diabetyków (IDF) na świecie żyje 194 mln cukrzyków, do roku 2025 liczba ta może wzrosnąć do 330 mln. Największe skupiska chorych występują w Indiach (36 mln), Chinach (24 mln), USA (16 mln) oraz Rosji (10 mln). Co najmniej 50% chorych jest nieświadomych swojej choroby, a w niektórych krajach liczba ta sięga 80%. Wg opinii ekspertów światowy rynek leków jest spolaryzowany. Na jednym biegunie znajdują się gigantyczne koncerny farmaceutyczne, które wydają ogromne pieniądze na badania i rozwój, ale dyktują ceny, a z drugiej strony są małe firmy generyczne (produkujące leki w oparciu o patenty innych firm), które mają niższe ceny i ograniczone środki na rozwój nowych leków. Na koniec roku 2004 światowy rynek insuliny był podzielony pomiędzy trzech graczy: Novo- Nordisk, Eli-Lilly i Sanofi-aventis. Po Biotonie produkcję ludzkiej insuliny rozpoczęły także trzy firmy azjatyckie: chińska Dongbao i dwie indyjskie Wock Hart oraz Biocom. Trudno w tej chwili oszacować jakość i skuteczność chińskich insulin. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od spółki, jakość insuliny azjatyckiej jest niska. Należy jednak założyć, że pojawienie się lokalnych wytwórców insuliny na rynku azjatyckim zaostrzy walkę o rynek. Obiecującym rozwiązaniem może być podjęcie współpracy z jednym z lokalnych wytwórców, co spółka wymienia jako element strategii wejścia na ten rynek. Wyniki finansowe producentów insuliny w 2004 roku Firma Przychody (mln USD) Marża EBIT Zysk netto (mln USD) Wydatki na R&D (mln USD) Udział w światowym rynku insuliny Novo-Nordisk % % Eli-Lilly % % Sanofi-aventis % % Bioton 37 15% 2,7 2,2 0,16% Źródło: sprawozdania finansowe za rok 2004, szacunki IMS, DI BRE 15 lipca

7 Insulina dźwignią eksportu. Licencja ważna do 2012 może być przedłużona. Zdobywanie rynku jest mozolne. SciGen i Diosynth również zakupili licencję. Diosynth chce rozwinąć sprzedaż m.in. na rynku UE. SciGen ma otworzyć Biotonowi drogę do rynków azjatyckich. Rynek rosyjski jest bardzo atrakcyjny pod względem wielkości i marż. Koncepcja wejścia na rynki zagraniczne W 2004 roku głównym towarem eksportowym Biotonu była insulina w postaci substancji (71,2%) oraz w formie gotowej (24,7%). Łącznie sprzedaż eksportowa stanowiła około 24% całości przychodów. Z uwagi na ograniczony potencjał polskiego rynku insuliny, jedynie przebicie się na rynkach światowych może spółce zagwarantować silny wzrost sprzedaży. Bioton jest małą firmą, ale dysponuje zaawansowaną technologią dostępną tylko nielicznym. Jak już wcześniej wspominaliśmy, spółka posiada licencję na produkcję i sprzedaż rekombinowanej insuliny w oparciu o patent firmy Savient (poprzednio BTG). Za korzystanie z patentu firma ponosi opłatę, która stanowi określony w umowie w zależności od rynku zbytu procent wartości sprzedaży. Licencja daje spółce wyłączne prawo do produkcji i dystrybucji insuliny w Polsce oraz niewyłączne prawo obejmujące kraje środkowo-wschodniej Europy i Rosję. Licencja jest ważna do roku 2012 i może być przedłużona o kolejne 5 lat, a później na czas nieokreślony. Czynnikiem ryzyka, aczkolwiek znikomym, o którym należy wspomnieć jest możliwość nieprzedłużenia patentu na dalszy okres pięcioletni. W naszych prognozach nie uwzględniamy tego czynnika. Doświadczenia z rynku polskiego pokazują, jak trudne jest dotarcie z produktem do pacjentów. Walka o rynek światowy jest znacznie trudniejsza. Wymaga większych nakładów i wytrwałości. Znaczącym czynnikiem ryzyka w Biotonie jest jego oparcie na jednym produkcie insulinie. Trwają badania nad innymi produktami białkowymi, jednak do czasu ich wprowadzenia na rynek prawdopodobnie upłyną lata. W naszych prognozach zakładamy, że spółka wprowadzi analogi insuliny do sprzedaży w roku 2009, co rozszerzy portfel produktów i zwiększy kompleksowość oferty. Natomiast nie uwzględniamy w prognozach wprowadzenia na rynek innych produktów biotechnologicznych z uwagi na to, iż spółka po pierwsze nie posiada ich w swojej ofercie, a po drugie przebicie się z nowym produktem jest trudne i długotrwałe o czym świadczą doświadczenia z wprowadzaniem insuliny na rynek. Poza Biotonem patent na produkcje insuliny zakupiły od Savient dwie firmy: Diosynth i SciGen. Każda z tych spółek posiada wyłączność na różne regiony świata, dlatego koncepcja wejścia Biotonu na rynki zagraniczne opiera się w dużej mierze na współpracy z tymi dwoma podmiotami. Diosynth Biotechnology z siedzibą w Holandii należy do potentata na rynku chemicznym Akzo Nobel. Spółka specjalizuje się w produkcji aktywnych substancji wykorzystywanych przez inne firmy farmaceutyczne do produkcji form gotowych. Diosynth działa na rynku europejskim i posiada doświadczenie w przeprowadzaniu czasochłonnych i kosztownych centralnych rejestracji leków w Londynie. Bioton już zdążył wykorzystać to doświadczenie przy przystosowywaniu procesów produkcyjnych do standardów unijnych. Współpraca z Diosynthem ma polegać na produkcji kontraktowej form gotowych z substancji aktywnej dostarczanej przez Diosynth i dystrybucji ich na obszarze Unii Europejskiej (z wyjątkiem Polski), Środkowego Wschodu oraz Ameryki Centralnej i Południowej. Produkt będzie sprzedawany pod marką Diosynth. Z uwagi na formę współpracy, marża na tej usłudze ma się wahać w granicach 10-30%. SciGen Ltd. to spółka singapurska, której nie udało się wyprodukować insuliny na skalę masową. Zakup tej firmy z jednej strony ma zabezpieczyć interesy Biotonu w Azji, a z drugiej strony pomóc w dotarciu do szerokiego rynku azjatyckiego. Potencjał rynku azjatyckiego jest olbrzymi z uwagi na kilka czynników: większość pacjentów korzysta z insuliny zwierzęcej, w Chinach żyje 2/3 wszystkich cukrzyków, a rynek ten stanowi zaledwie 5% całego rynku insuliny, wiele przypadków choroby jest niewykrywanych i nieleczonych, zwiększanie się zamożności społeczeństwa powinno w dłuższym okresie wpłynąć na poprawę jakości życia i zwiększenie wydatków na leczenie i ochronę zdrowia. Bioton dodatkowo planuje nawiązać współpracę z lokalnym chińskim producentem insuliny zwierzęcej, aby w tej sposób zwiększyć swoje szanse na rynku azjatyckim. Zarząd szacuje, że rynek chiński jest tak duży, iż dla każdego starczy na nim miejsca. Rynek rosyjski i rynki Europy Środkowowschodniej - kluczowe jest wejście na rynek rosyjski, który szacuje się na 200 mln USD. Bioton przeprowadza tam tzw. mocną rejestrację, która wg szacunków zarządu zwiększy szanse spółki w tamtejszych przetargach. Przetargi na rynku rosyjskim z jednej strony stanowią szanse skokowe zdobycie udziału w rynku, a z drugiej zagrożenie niebezpieczeństwo korupcji, przeciągania się procedury przetargowej i niekorzystnego wpływu czynników politycznych. Inne rynki środkowoeuropejskie mają mniejszy potencjał, ale są równie atrakcyjne ze względu na możliwość osiągania wysokiej marży zbliżonej do tej z rynku polskiego. 15 lipca

8 Bioton zamierza w ciągu kilku lat zdobyć 5% światowego rynku insuliny szacowanego na ponad 5 mld USD. Ekspansja ma objąć również Amerykę Środkową i Południową.. Bioton wchodzi na rynek rosyjski przez spółkę zależną, w której posiada 38% udziałów. Spółka jest w trakcie przeprowadzania procesów rejestracyjnych w kilkudziesięciu krajach. Realizacja strategii ekspansji zagranicznej W ostatnich miesiącach spółka zaczęła wdrażać swoje pomysły, czego rezultatem były następujące działania: Nabycie do końca czerwca 2005 roku łącznie 26,51% udziałów w spółce SciGen Ltd. z siedzibą w Singapurze, która posiada licencję na produkcję i sprzedaż insuliny na rynkach azjatyckich. Jednak z uwagi na to, iż azjatyckiemu partnerowi brakuje zdolności produkcyjnych, do czasu uruchomienia produkcji może być wykorzystany jedynie jako pośrednik przy dotarciu do szerokiego rynku azjatyckiego Podpisanie w marcu 2005 roku umowy dystrybucyjnej z firmą JG Heath & Pharma International (Panama) na dostawę form gotowych insulin ludzkich do krajów Ameryki Środkowej i Basenu Morza Karaibskiego. Produkcja będzie realizowana z substancji firmy Diosynth. Umowa gwarantuje miesięczne dostawy insuliny na poziomie 500 tys. USD w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania rejestracji, wraz z możliwością ich podwojenia 6 miesięcy od daty rejestracji. Z uwagi na to, iż procesy rejestracyjne są czasochłonne, wejście na ten rynek może się przeciągnąć w czasie i rozpocząć się dopiero w roku Utworzenie w grudniu 2004 roku w Rosji spółki Bioton Wostok z 38% udziałem Biotonu oraz rejestracja w Rosji rekombinowanej insuliny ludzkiej, co równoznaczne jest z możliwością wejścia na wart 200 mln USD rynek rosyjski. Docelowo spółka chce do roku 2008 zdobyć 20% tego rynku. Firma planuje wybudowanie w ciągu 2,5 roku fabryki w Orle, która ma obsłużyć rynek rosyjski, białoruski i ukraiński. Do tego czasu insulina będzie do Rosji eksportowana. Rozpoczęcie sprzedaży na rynku rosyjskim planowane jest na IV kwartał roku b.r. za pośrednictwem spółki Lemat, z którą Bioton podpisał w lutym 2005 kontrakt o wartości 2,25 mln USD. Uczestnictwo w przetargu na dostawę insuliny na rynek białoruski, który wycenia się na 2 mln USD (docelowo spółka planuje zdobyć aż 60%) Rozpoczęcie procesów rejestracyjnych insuliny i jej form gotowych w szeregu państw Europy Środkowo-Wschodniej, Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej. Szczegółowe kierunki rozwoju sprzedaży eksportowej zostały przedstawione w tabeli (podkreślone są kraje, w których nastąpiła rejestracja produktu). Kierunki ekspansji zagranicznej Spółka Kierunki dystrybucji eksportowej Opis Bioton Ukraina, Białoruś, Uzbekistan, Kirgistan, Rosja, Rumunia, Kazachstan, Bułgaria, Możliwość uzyskiwania wysokich marż na sprzedaży (ponad 60%), duży potencjał rynku rosyjskiego, wygranie przetargu skokowo zwiększa sprzedaż, na Ukrainie Diosynth SciGen UE (centralna rejestracja w Londynie), Egipt, Meksyk, Irak, Syria, Jordania, Algieria, Argentyna, Kolumbia, Wenezuela, Ekwador, Boliwia, Peru, Chile Indie, Wietnam, Pakistan, Chiny, Indonezja, Filipiny, Korea Południowa, Malezja, Singapur, Tajlandia Źródło: spółka W podkreślonych krajach insulina została już zarejestrowana. 70% rynku stanowi insulina zwierzęca Kontraktowa produkcja form gotowych z substancji dostarczonej przez Diosynth i dystrybucja na obszarze, na który wyłączność posiada Diosynth, marże w granicach 10-30% Dystrybucja za pośrednictwem SciGen, który posiada patent na kraje azjatyckie i Australię, możliwość współpracy z lokalnym wytwórcą insuliny zwierzęcej, która stanowi 60% rynku. Ogromny potencjał wzrostu rynku wynikający z przechodzenia na insulinę ludzką, poprawy standardu życia i większej wykrywalności chorób (w Azji żyje 2/3 wszystkich cukrzyków, a rynek ten stanowi zaledwie 5% światowego rynku insuliny), marże w granicy 20% 15 lipca

9 Wejście na rynki zagraniczne niesie za sobą szereg czynników ryzyka. Eli Lilly i Novo Nordisk są obecni na rynkach azjatyckich od wczesnych lat 90- tych. Czynniki ryzyka na rynkach światowych Niewątpliwym atutem Biotonu jest dobry, zaawansowany technologicznie produkt. Z drugiej jednak strony głównymi graczami na rynku globalnym są potężne koncerny farmaceutyczne, które dysponują portfelami wielu produktów. Udział poszczególnych preparatów w całości sprzedaży waha się z roku na rok, a o ich pozycji konkurencyjnej decyduje dywersyfikacja i ogromne pieniądze przeznaczane na badania i rozwój. W związku z powyższym można wymienić szereg czynników ryzyka związanych z wejściem Biotonu na rynki światowe: Silna konkurencja na rynku globalnym ze strony międzynarodowych gigantów i nowych graczy Zagraniczni gracze są wystarczająco silni, aby konkurować ceną. Posiadają zdywersyfikowane portfele produktów, wydają setki milionów USD na działania marketingowe i rozwój nowych produktów. Nowi gracze z Azji wymuszają obniżki cen i zacieśniają konkurencję na rynku. Wzrost udziału analogów insuliny w całym rynku produktów insulinowych, W niektórych krajach wysoko rozwiniętych konwersja insuliny na analogi insuliny sięga 50%. Z uwagi na to, iż pracuje się nad coraz nowszymi preparatami do leczenia cukrzycy, nowe generacje leków wypierają stare. Tak było w przypadku insuliny odzwierzęcej, która w chwili obecnej w krajach rozwiniętych, w tym w Polsce jest stosowana w znikomym stopniu. W poniższej tabeli została przedstawiona dynamika wzrostu sprzedaży insuliny ludzkiej i analogów insuliny wśród najważniejszych graczy na tym rynku. Analogi insuliny są produktami innowacyjnymi, droższymi i pozwalającymi osiągać wyższe marże. Badania naukowe wskazują, iż zaledwie 20% chorych ma wskazania do stosowania analogów insuliny. Dodatkowo kraje europejskie dążą do zmniejszenia refundacji, co może przełożyć się na niższe preferencje w umieszczaniu analogów na listach leków refundowanych. Nie zmienia to faktu, że analogi odbierają część rynku insulinie rekombinowanej. W naszych prognozach zakładamy, że Bioton również rozpocznie sprzedaż w tym segmencie analogu długodziałającego od roku Spółka może wykorzystać do tego celu posiadany patent na produkcję insuliny i poprzez modyfikację odpowiednich molekuł w łańcuchu DNA wyprodukować analog insuliny długodziałający. Brak tego innowacyjnego produktu w ofercie obniża pozycję konkurencyjną Biotonu na rynku insulinowym. Sprzedaż produktów insulinowych przez największych producentów Sprzedaż (mln) Waluta Novo-Nordisk DKK insulina ludzka analogi insuliny Eli-Lilly USD insulina ludzka analogi insuliny Sanofi-aventis EUR analogi insuliny insulina ludzka b.d. Źródło: sprawozdania finansowe spółek Inwestycje w latach pochłoną prawie 250 mln PLN. Procesy rejestracyjne są długotrwałe i kosztowne. Konieczność poniesienia znacznych nakładów na rozbudowę bazy produkcyjnej. Obecne moce produkcyjne pozwalają wyprodukować średnio 250 kg substancji rocznie. Rozbudowa fabryki w Macierzyszu zwiększy zdolności produkcyjne dwukrotnie. Również w Rosji planowana jest budowa kolejnej fabryki form gotowych, która będzie zaopatrywać rynki eksportowe. Duże bariery wejścia na rynki zagraniczne. Bariery te wiążą się głównie z koniecznością przeprowadzania czasochłonnych procesów rejestracyjnych leków, ponoszenia nakładów na działania marketingowe, zwiększanie świadomości nabywców, zachęcanie lekarzy, farmaceutów i w końcu samych pacjentów do produktu. 15 lipca

10 Czynniki ryzyka na rynkach światowych Silna konkurencja ze strony gigantów Duże bariery wejścia Czynniki ryzyka na rynkach światowych Duże wymagania kapitałowe Zwiększanie się udziału analogów w rynku insuliny Źródło: DI BRE Wraz z wchodzeniem na mniej rentowne rynki zagraniczne marże na sprzedaży będą spadać. Prognozowane marże Bioton działa zarówno w segmencie generyków, jak i leków innowacyjnych. Przy czym udział tej drugiej grupy się zwiększa i docelowo ma stanowić większość realizowanej sprzedaży. W I kw roku spółka osiągnęła na tych dwóch grupach produktów odpowiednio 43% i 68% marży na sprzedaży. Spadek marży na sprzedaży insuliny związany był z obniżką ceny Gensulin o 15% w lutym 2005 po zmianie limitów refundacyjnych przez MZ. Historycznie marża na rynku polskim wynosiła powyżej 70%. W naszych prognozach zakładamy w zależności od scenariusza różne poziomy marż, które zebrane są poniżej w tabeli. W naszych założeniach spora część sprzedaży realizowana jest na rynku azjatyckim i europejskim, gdzie zakładane docelowe marże są znacznie niższe od osiąganych w Polsce. W związku z powyższym zakładamy, że spółka w kolejnych latach będzie realizować większą sprzedaż, jednak kosztem malejących marż. Z uwagi na efekt dźwigni operacyjnej zakładamy wzrost EBIT do 21% w roku 2005 z poziomu 15% w roku poprzednim. Wzrost marży w 2006 roku wynika z wejścia na wysoko marżowy rynek rosyjski. W kolejnych latach spadek marży EBIT wynika ze spadku marży na sprzedaży. Prognozowane marże na sprzedaży insuliny Rynek marża na sprzedaży scenariusz ostrożny scenariusz optymistyczny Polska 65% 68% Rosja 60% 65% Europa Śr.-Wsch. 60% 65% Azja 18% 20% Pozostałe kraje 10-30% 10-30% Źródło: spółka, prognozy DI BRE Największym udziałowcem spółki z 45,5% udziałem Prokom Investments. Struktura akcjonariatu grupy Bioton Największym udziałowcem spółki jest Prokom Invertments. Ryszard Krauze jest Uprawionym Założycielem Biotonu i statut spółki nadaje mu uprawnienia do powoływania i odwoływania prezesa, wiceprezesa spółki oraz jednego członka rady nadzorczej. W wolnym obrocie znajduje się 19% akcji. W związku z powyższymi argumentami wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na decyzje w firmie jest znikomy. W wycenie nie uwzględniamy dyskonta z tego tytułu. W związku z dużymi zakładanymi nakładami inwestycyjnymi, nie zakładamy również wypłaty dywidendy w najbliższych latach. 15 lipca

11 Analiza scenariuszy: Strategia przedstawiona przez spółkę brzmi obiecująco. Gdyby Biotonowi udało się dostać do światowej czołówki dostawców insuliny, pojawiłyby się dalsze środki na rozwój i poszerzanie portfela produktów. Jednak od pomysłu do realizacji, a co najważniejsze sukcesu rynkowego jest daleka droga. W związku z opisanymi powyżej czynnikami ryzyka przyjmujemy dwa scenariusze rozwoju sytuacji i wzrostu sprzedaży Biotonu na najbliższe lata: Scenariusz Ostrożny Polska Bioton do końca 2005 roku przejmuje 20% polskiego rynku insuliny ludzkiej. W roku 2006 zdobywa kolejne 3% rynku. Dalszy wzrost sprzedaży 5% rocznie wynika ze wzrostu rynku insuliny. Opis Świat Rosja: w 2005 roku łączna sprzedaż 3,6 mln USD, począwszy od 2006 i docelowo 10% udziału w rynku insuliny, dalszy wzrost wynika ze wzrostu rynku Azja: wzrost sprzedaży w krajach, w których spółka posiada rejestrację i 50% szansy na wzrost w pozostałych krajach, UE: 50% szansy wzrostu przychodów za pośrednictwem Diosynth Pozostałe kraje: 50% szansy na zrealizowanie założeń ekspansji zagranicznej Prawdopodobieństwo 50% Optymistyczny Produkt Polfy Tarchomin nie zdobywa uznania lekarzy i pacjentów. Nowe regulacje prawne wzmacniają pozycję konkurencyjną Biotonu. Bioton zdobywa 20% rynku do końca 2005 roku i zwiększa swój udział o kolejne 5% w roku 2006 oraz 3% w roku 2007, dalszy wzrost sprzedaży wynika ze wzrostu rynku insuliny. Rosja: w 2005 roku łączna sprzedaż 5 mln USD, 10% udziału w rynku insuliny w roku 2006, 20% w roku 2007, dalszy wzrost wynika ze wzrostu rynku Azja: wzrost sprzedaży w krajach, w których spółka posiada rejestrację i 100% szansy na wzrost w pozostałych krajach, osiągnięcie porozumienia z lokalnym producentem insuliny UE: 100% szansy wzrostu przychodów za pośrednictwem Diosynth Pozostałe kraje: 100% szansy na zrealizowanie założeń ekspansji zagranicznej 50% 15 lipca

12 Struktura sprzedaży w różnych scenariuszach wariant ostrożny P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody ze sprzedaży (PLN) Polska antybiotyki insulina towary i usługi Świat (PLN) USD/PLN 3,6 3,2 3,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Bioton (USD) Rosja Pozostała Europa Wschodnia SciGen (USD) Chiny Pozostałe kraje Diosynth (USD) EU Pozostałe kraje wariant optymistyczny P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P Przychody ze sprzedaży (PLN) Polska antybiotyki insulina towary i usługi Świat (PLN) USD/PLN 3,6 3,2 3,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Bioton (USD) Rosja Pozostała Europa Wschodnia SciGen (USD) Chiny Pozostałe kraje Diosynth (USD) EU Pozostałe kraje Źródło: spółka, prognozy DI BRE 15 lipca

13 Wycena Wyceny dokonaliśmy metodą DCF oraz metodą wskaźnikową. Z uwagi na duże ryzyko związane z osiągnięciem zakładanych przychodów i zysków, do wyceny wykorzystaliśmy dwa scenariusze potencjalnego rozwoju sytuacji opisane wcześniej. Wycena dla każdej metody jest średnią ważoną odpowiednimi prawdopodobieństwami, a końcowa wycena jest średnią arytmetyczną cen uzyskanych dwoma metodami. Założenia: 1. dane sprawozdawcze począwszy od roku 2004 są przedstawione wg MSR 2. poszczególne scenariusze różnią się przychodami ze sprzedaży, marżą EBIT oraz zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy (w scenariuszu optymistycznym jest 20% wyższe niż w scenariuszu realistycznym), 3. struktura sprzedaży krajowej założyliśmy spadek sprzedaży antybiotyków od 2006 roku na poziomie 3% rocznie oraz utrzymywanie się sprzedaży towarów i usług na niezmienionym poziomie, sprzedaż insuliny jak w tabeli powyżej 4. po okresie zintensyfikowanych nakładów inwestycyjnych w latach zakładamy wydatki odtworzeniowe na poziomie amortyzacji, 5. stopa wzrostu wartości rezydualnej została przyjęta na poziomie 5% (wzrost PKB 3% + 2%, rozwój portfela produktów innowacyjnych, wzrost zachorowalności na cukrzycę) 6. zakładamy, że spółka pokrywać będzie wydatki inwestycyjne w dużej mierze ze środków z działalności operacyjnej, wobec czego udział długu w całości kapitału wzrośnie docelowo do 5% 7. od roku 2010 zakładamy pojawienie się przychodów ze sprzedaży analogów insuliny, które przyczynią się do dalszego wzrostu sprzedaży Trudności w wycenie wynikają z kilku czynników: Z uwagi na brak na polskim rynku kapitałowym spółek biotechnologicznych, trudno znaleźć jest odpowiednią bazę porównawczą. Dlatego do wyceny wskaźnikowej wykorzystaliśmy konkurentów Biotonu na rynku insuliny ludzkiej. Z drugiej strony, spółka hipotetycznie posiada duży potencjał wzrostu przychodów eksportowych, a co za tym idzie zysku netto. W związku z tym zastosowanie metody wskaźnikowej i porównywanie Biotonu do dojrzałych spółek produkujących insulinę ludzką może się wydawać mało zasadne. Dlatego oprócz porównywania tradycyjnych wskaźników P/E oraz EV/EBITDA zastosowaliśmy również wskaźnik PEG (P/E podzielone przez IBES long term EPS growth rate estimates) Spółka planuje w ciągu kilku kilku lat wydać na inwestycje w środki trwałe oraz na badania i rozwój prawie 250 mln PLN, co sprawia, iż wycena metodą DCF jest silnie uzależniona od wartości rezydualnej, a tym samym od przyjętych założeń. 15 lipca

14 Wycena DCF (wariant ostrożny) DCF 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P przychody zmiana 17% 47% 14% 16% 12% 7% 7% 7% 7% 7% 6% marża EBIT 21% 22% 21% 19% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 19% EBIT stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% podatek NOPLAT amortyzacja CAPEX zmiana kap. obrotowego FCF stopa wolna od ryzyka 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% premia za ryzyko 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% beta 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 koszt kapitału 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% dług/ev 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% koszt długu 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% WACC 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% współczynnik dyskonta 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,59 0,53 0,48 0,44 0,40 0,36 okres 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 DCF suma DCF 139 stopa wzrostu rezydualna 5% wartość rezydualna zdyskontowana wartość rezydualna 476 dług netto 10 liczba akcji 178 składnik DCF ( ) 1 akcji 0,78 składnik rezydualny 1 akcji 2,68 wycena DCF 1 akcji 3,40 Wrażliwość wyceny DCF Bioton na zmiany założeń co do stopy wzrostu wolnych przepływów pieniężnych i kosztu kapitału (PLN na akcję) 0% 1% 2% 3% 4% 5% 7,2% 2,77 3,09 3,53 4,18 5,23 7,23 8,2% 2,48 2,72 3,04 3,48 4,14 5,20 9,2% 2,23 2,42 2,67 2,99 3,44 4,10 10,2% 2,03 2,18 2,38 2,62 2,95 3,40 11,2% 1,85 1,98 2,14 2,33 2,58 2,91 15 lipca

15 Wycena DCF (wariant optymistyczny) DCF 2005P 2006P 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P przychody zmiana 24% 53% 45% 19% 14% 7% 7% 8% 8% 8% 8% marża EBIT 24% 25% 26% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% EBIT stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% podatek NOPLAT amortyzacja CAPEX zmiana kap. obrotowego FCF stopa wolna od ryzyka 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% premia za ryzyko 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% beta 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 koszt kapitału 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% dług/ev 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% koszt długu 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% WACC 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% współczynnik dyskonta 0,95 0,86 0,78 0,71 0,65 0,59 0,53 0,48 0,44 0,40 0,36 okres 0,50 1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 DCF suma DCF 356 stopa wzrostu rezydualna 5% wartość rezydualna zdyskontowana wartość rezydualna 925 dług netto 10 liczba akcji 178 składnik DCF ( ) 1 akcji 2,00 składnik rezydualny 1 akcji 5,20 wycena DCF 1 akcji 7,15 Wrażliwość wyceny DCF Bioton na zmiany założeń co do stopy wzrostu wolnych przepływów pieniężnych i kosztu kapitału (PLN na akcję) 0% 1% 2% 3% 4% 5% 7,2% 5,97 6,58 7,44 8,70 10,74 14,62 8,2% 5,37 5,84 6,47 7,33 8,60 10,66 9,2% 4,89 5,26 5,73 6,36 7,23 8,52 10,2% 4,48 4,78 5,16 5,64 6,27 7,15 11,2% 4,13 4,38 4,68 5,06 5,55 6,19 15 lipca

16 Wycena wskaźnikowa Do wyceny wskaźnikowej wykorzystaliśmy trzy wskaźniki P/E, EV/EBITDA oraz PEG. Z uwagi na duży potencjał wzrostowy spółki uważamy za zasadne wykorzystanie poza klasycznymi wskaźnikami również wskaźnika PEG, który uwzględnia długoterminową dynamikę wzrostu EPS. Zastosowanie tych trzech wskaźników daje nam wycenę na poziomie 4,17 i 5,50 odpowiednio w scenariuszu realistycznym i optymistycznym. Po zastosowaniu prawdopodobieństwa 50% dla każdego scenariusza otrzymujemy ostateczną wycenę na poziomie 4,83. P/E EV/EBITDA g PEG Cena Waluta Novo-Nordisk 50,6 USD 20,5 18,4 11,4 10,2 8,83% 2,3 Eli-Lilly 55,7 USD 19,8 17,8 13,2 11,6 10,22% 1,9 Sanofi-Aventis 82,6 USD 15,8 14,1 9,2 8,5 7,65% 2,1 MEDIANA 19,8 17,8 11,4 10,2 8,83% 2,1 Bioton 7,1 PLN 46,9 31,9 26,6 18,7 23% 2,1 Źródło: prognozy IBES, prognozy DI BRE *stopa wzrostu EPS (w przypadku Biotonu prognozowany w wariancie ostrożnym CAGR , w przypadku pozostałych spółek IBES long term EPS growth estimates) Wycena końcowa Wycena dla każdej metody jest średnią ważoną odpowiednimi prawdopodobieństwami, a końcowa wycena jest średnią arytmetyczną cen uzyskanych dwoma metodami. Scenariusz prawdopodobieństwo wycena DCF wycena wskaźnikowa Wycena Realistyczny 50% 3,40 4,17 3,79 Optymistyczny 50% 7,15 5,50 6,32 Razem 100% 5,28 4,83 5,06 Bieżąca cena rynkowa akcji Biotonu wynosi 7,10 PLN. Naszym zdaniem taka cena dyskontuje najbardziej optymistyczny scenariusz ekspansji zagranicznej i gwałtownego wzrostu przychodów. Znaczna część ceny odzwierciedla opcję na przyszłość. Wycena w modelu DCF w dużej mierze opiera się na zdyskontowanej wartości rezydualnej, która obarczona jest sporą dozą ryzyka. Po uwzględnieniu szeregu czynników ryzyka, które zostały szczegółowo opisane wcześniej, uważamy, że w perspektywie co najmniej 12 miesięcy kurs spółki posiada silnie ograniczony potencjał wzrostowy. Aczkolwiek dostrzegamy opcję wzrostu, ukrytą w modelu biznesowym Biotonu, to jednak naszym zdaniem jej obecna cena jest zbyt wysoka. 15 lipca

17 Rachunek zysków i strat (tys. zł) P 2006P 2007P 2008P Przychody netto ze sprzedaży Koszty sprzedanych produktów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży marża zysku brutto na sprzedaży 47% 47% 49% 47% 45% 43% Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży marża zysku na sprzedaży 21% 17% 21% 22% 21% 19% EBITDA marża EBITDA 26% 26% 31% 30% 28% 25% EBIT marża EBIT 13% 15% 21% 22% 21% 19% Zysk (strata) netto marża zysku netto 7% 6% 18% 18% 16% 15% Bilans (tys. zł) P 2006P 2007P 2008P Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne: Rzeczowe aktywa trwałe: Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Gotówka Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania, w tym: kredyty i pożyczki długoterminowe kredyty i pożyczki krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem lipca

18 Rachunek przepływów pieniężnych (tys. zł) P 2006P 2007P 2008P Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (2) (10) Zysk (strata) netto Amortyzacja Udziały w zyskach (dywidendy) Zmiany w kapitale obrotowym (29) (36) 24 (25) (11) (13) Inne korekty (1) 0 1 (2) (0) 0 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (4) (29) (70) (62) (67) (67) Wpływy Wydatki (5) (29) (70) (62) (67) (67) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych (5) (25) (41) (42) (47) (50) aktywów trwałych Na aktywa finansowe - - (29) (20) (20) (17) Inne wydatki inwestycyjne - (4) (0) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (0) 12 (1) Wpływy Wpływy netto z emisji akcji Kredyty i pożyczki Wydatki (38) (21) (14) (2) (3) (4) Spłaty kredytów i pożyczek (35) (16) (12) Odsetki (3) (3) (2) (2) (3) (4) Inne (3) (5) (2) (2) (3) (4) Przepływy pieniężne netto (1) (29) (3) (15) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu lipca

19 Departament Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz: Tomasz Mazurczak tel. (+48 22) Dyrektor DSIiA Analiza strategiczna Michał Marczak tel. (+48 22) Wicedyrektor DSIiA Telekomunikacja, surowce, metale, media, hotele Grzegorz Domagała tel. (+48 22) Wicedyrektor DSIiA Sprzedawcy: Michał Skowroński tel. (+48 22) Emil Onyszczuk tel. (+48 22) Marzena Łempicka tel. (+48 22) Grzegorz Stępień tel. (+48 22) Dzielnicki Adrian tel. (+48 22) Joanna Niedziela tel. (+48 22) Aleksander Mazur tel. (+48 22) Analitycy: Witold Samborski tel. (+48 22) Główny specjalista ds. analiz Makler papierów wartościowych IT, budownictwo, inne Przemysław Smoliński tel. (+48 22) Specjalista ds. analiz Jacek Borawski tel. (+48 22) Starszy specjalista ds. analiz Analiza techniczna Sławomir Sklinda tel. (+48 22) Specjalista ds. analiz Chemia Andrzej Lis tel. (+48 22) Specjalista ds. analiz Krzysztof Radojewski tel. (+48 22) Specjalista ds. analiz Marta Jeżewska tel. (+48 22) Specjalista ds. analiz Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa skr. pocztowa lipca

20 Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent Marża EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaży Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% TRZYMAJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, ż e stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Do rekomendacji wybrano istotne dane z całej historii Spółki będącej przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej rekomendacji Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Jest możliwe, że DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. Komentarz został przekazany do emitenta przed jego publikacją. Po uwagach przekazanych przez emitenta dokonano zmian w treści komentarza. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w DI BRE Banku S.A. upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie wydał rekomendacji dotyczącej emitenta. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 15 lipca

Komentarz specjalny. Bioton BOTN.WA; BIO.PW

Komentarz specjalny. Bioton BOTN.WA; BIO.PW 15 lipca 2005 Biotechnologia Polska Obecna cena 7,10 PLN Bioton BOTN.WA; BIO.PW Ile warta jest opcja wzrostu? BRE Bank Securities Bioton jest obecnie wyceniany na 7,10, co przy uwzględnieniu naszych prognoz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Mondi

Aktualizacja raportu. Mondi 20 października 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Pozostałe Polska CELA.WA; MPP.PW Kupuj (Podwyższona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa,

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. RAPORT ANALITYCZNY. ISSN X Warszawa, RAPORT ANALITYCZNY hotele ISSN 1508-308X Warszawa, 30.09.03 Początek końca dekoniunktury w sektorze? 32 PLN 1500 tys. szt. Biorąc pod uwagę konsekwentną kontrolę kosztów operacyjnych oraz osłabienie złotego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP?

Aktualizacja raportu. Macrologic. Komu system ERP? 18 lutego 2008 Aktualizacja raportu ABG SPIN BRE Bank Securities Informatyka Polska MSFT.WA; MCL PW Akumuluj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Mostostal Warszawa Akumuluj

Mostostal Warszawa Akumuluj 17 listopada 2009 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska Akumuluj MOWA.WA; MSW.PW (Obniżona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl

CDRL S.A. www.coccodrillo.pl CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

II OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI OBLIGACJI

II OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI OBLIGACJI BIOTON S.A. ( Spółka, Emitent ) niniejszym informuje, iż w związku z planowaną emisją obligacji serii A zamiennych na akcje serii Z Spółki ( Obligacje ), przeprowadzanej w trybie art. 9 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Metody mieszana. Wartość

Metody mieszana. Wartość Metody mieszana Dokonano wyceny Spółki i otrzymano następujące wyniki: Metody wyceny Wartość Spółki MAJĄTKOWE 1. metoda skorygowanych aktywów netto 82 100,00 2. metoda wartości odtworzeniowej 45 630,00

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Chevron Corp. (CVX) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Chevron Corp. (CVX)- jest jedna z największych firm energetycznych na świecie. Główna siedziba znajduje się

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2015 r.

RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. 25 marca 2016 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo