Insulinoterapia Dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Insulinoterapia Dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej"

Transkrypt

1 Insulinoterapia Dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami

2 Rys historyczny odkrycie insuliny r. Frederick Banting (Nobel) i Charles Best 1958 r. ustalenie sekwencji aminokwasowej insuliny (Frederick Sanger, Nobel) 1963 r. synteza chemiczna insuliny ostatnie modyfikacje wydłużenie działania przez zastosowanie zawiesiny produkcja przez zmodyfikowane genetycznie bakterie (E. coli) i drożdże syntetyczne analogi ludzkiej insuliny

3 Rodzaje insulin krótkodziałające o przedłużonym działaniu mieszanki dwufazowe analogi insuliny ludzkiej szybkodziałające długodziałające mieszanki insulin analogowych

4 Krótkodziałające podawane: podskórnie, dożylnie, domięśniowo wszystkie typy cukrzycy i sytuacje wymagające szybkiego glikemii podaż 30 min. przed posiłkiem szczyt działania po 2-3 h czas działania 6-8 h

5 O przedłużonym działaniu insulina izofanowa (NPH) podawana tylko podskórnie opóźniony początek działania po 90 min. szczyt działania po 4-6 h czas działania 20 h

6 Mieszanki dwufazowe zawierające insulinę ludzką insulina krótkodziałająca + insulina izofanowa podawane podskórnie podaż 30 min. przed posiłkiem głównie cukrzyca typu 2, dwa wstrzyknięcia (śniadanie, kolacja)

7 Dostępne preparaty dwufazowych mieszanek insulin Nazwa preparatu Gensulin M30 Gensulin M40 Gensulin M50 Humulin M3 Insuman Comb 25 Mixtard 30 Mixtard 40 Mixtard 50 Polhumin Mix-2 Polhumin Mix-3 Polhumin Mix-4 Polhumin Mix-5 Komponenta krótkodziałająca (%) Komponenta długodziałająca (%)

8 Szybkodziałające analogi szybsze wchłanianie szybszy początek i krótszy czas działania podaż podskórnie tuż przed posiłkiem ( 15 min. przed posiłkiem) (wyjątkowo w trakcie lub po posiłku) preparaty analogów insuliny Insulina lispro Insulina aspart Insulina glulizynowa

9

10 Szybkodziałające analogi Insulina lispro pierwszy dostępny analog (1996 r.) zamiana miejsc 2 aminokwasów: lizyny w poz. 28 i proliny w poz. 29 regionu B Insulina aspart zastąpienie proliny w poz. 29 regionu B kwasem asparaginowym Insulina glulizynowa kwas asparaginowy w poz. 3 regionu B zastąpiono lizyną oraz lizynę w poz. 29 regionu B kwasem glutaminowym początek działania 15 min. po podaniu podskórnym szczyt działania po min. (aspart po 1-3 h) zanik działania po 3-5 h

11 Porównanie analogów z insuliną krótkodziałającą szybsze wchłanianie analogów i wyższe stężenia lepsza kontrola glikemii poposiłkowej mniejsza częstość hipoglikemii nocnych możliwość wstrzykiwania tuż przed, w trakcie, po posiłku większa elastyczność i komfort życia nie wykazano istotnej statystycznie różnicy w zmniejszeniu ryzyka incydentów sercowonaczyniowych lub zapobieganiu wystąpienia powikłań cukrzycy wada zbyt krótkie działanie

12 Długodziałające analogi insuliny stała szybkość wchłaniania brak szczytu działania czas działania 24 h można podawać raz dziennie nie wolno podawać dożylnie!!! insulina glarginowa insulina detemir Degludec dostępna w Wlk Brytanii

13

14 Insulina glarginowa zamiana kwasu asparaginowego na glicynę w poz. 21 łańcucha A i dołączenie dwóch cząsteczek argininy do C-końca łańcucha B brak szczytu działania czas działania 24 h raz na dobę o dowolnej porze (codziennie ta sama)

15 Insulina detemir przyłączenie do lizyny w poz. 29 łańcucha B bocznego łańcucha kwasu mirystynowego (długołańcuchowy kwas tłuszczowy) oraz usunięcie treoniny z poz. 30 łańcucha B raz lub dwa razy na dobę brak szczytu działania podaż zawsze o tej samej porze

16 Porównanie analogów długodziałających z NPH NPH - zbyt krótki czas działania, szczyt działania powoduje zmienne stężenie w ciągu doby analogi długodziałające - porównywalne HbA1C przy mniejszej częstości hipoglikemii nocnych

17 Mieszanki insulin analogowych insulina lispro/aspart + insulina lispro/aspart w zawiesinie cukrzyca typu 2, zazwyczaj dwa wstrzyknięcia (śniadanie, kolacja) mogą być podawane tuż przed posiłkiem

18 Mieszanki insulin analogowych Nazwa handlowa Skład Pocz. dział. (min.) Szczyt dział. (h) Dł. dział. (h) Humalog Mix 25 25% lispro w rozwtorze obojętnym/75% lispro w zawiesinie / Humalog Mix 50 50% lispro w roztworze obojetnym/50% lispro w zawiesinie / NovoMix 30 30% aspart w roztworze obojętnym/70% aspart w zawiesinie / NovoMix 50 50% aspart w roztworze obojętnym/50% aspart w zawiesinie / Novomix 70 (niedostępny w Polsce) 70% aspart w roztworze obojętnym/30% aspart w zawiesinie /

19 Wskazania do insulinoterapii lek pierwszego rzutu: cukrzyca typu 1 LADA cukrzyca w mukowiscydozie ciąża cukrzyca związana z endokrynopatiami i lekami diabetogennymi (glikokortykosteroidy) życzenie pacjenta LADA + otyłość/nadwaga korzystne kojarzenie insuliny z metforminą

20 Wskazania do insulinoterapii w cukrzycy typu 2 czasowa insulinoterapia (możliwość powrotu do typowego algorytmu): glikemia 300 mg/dl + objawy hiperglikemii uraz, choroba (ciężka infekcja) lub leki (glikokortykosteroidy) wywołujące znaczną hiperglikemię zabiegi chirurgiczne - okres okołooperacyjny ostry zespół wieńcowy/angioplastyka tętnic wieńcowych udar mózgu inne schorzenia wymagające hospitalizacji na oddziale intensywnej opieki medycznej ciąża i okres karmienia piersią

21 Wskazania do insulinoterapii trwała insulinoterapia w cukrzycy typu 2 wtórna nieskuteczność leków doustnych (HbA1C > 7% mimo max. dawek 2-3 leków przeciwcukrzycowych) mimo intensyfikacji terapii behawioralnej nietolerancja doustnych leków przeciwcukrzycowych

22 leczenie skojarzone (leki doustne/inkretyny + insulina) w cukrzycy typu 2 kilkakrotne stwierdzenie utrzymującej się hiperglikemii oraz nieskuteczne próby skorygowania potencjalnie usuwalnych przyczyn hiperglikemii jak: błąd dietetyczny zbyt mała aktywność fizyczna nieregularne przyjmowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych infekcje nieadekwatna dawka leków doustnych

23 Sposoby podawania insuliny wstrzyknięcia podskórne peny wstrzyknięcia dożylne wstrzyknięcia domięśniowe

24 Podaż podskórna insuliny szybkodziałające/mieszanki insulinowe brzuch insuliny długodziałające zewnętrzne i środkowe powierzchnie ud, ramiona, pośladki zapobieganie lipohipertrofii poinsulinowej rotacyjna zmiana miejsc iniekcji zapobieganie przyśpieszonemu wchłanianiu pod wpływem wysiłku fizycznego unikanie podawania w okolice, które będą poddane wysiłkowi/treningowi głębokość wstrzyknięcia długość igły zależnie od grubości tkanki podskórnej

25 Podaż dożylna insuliny krótkodziałające szybkodziałające analogi szybkie dostosowanie dawki do glikemii nie wolno podawać dożylnie: insuliny w zawiesinie (NPH, mieszanki insulinowe i analogowe), długodziałających analogów!!!!

26 Podaż domięśniowa w razie niemożności podawania i.v. w śpiączce ketonowej/hipermolarnej skuteczniejsze w tych przypadkach niż podawanie s.c. (mniejsza perfuzja krwi przez tkankę podskórną)

27 osobiste pompy insulinowe wskazania: konieczność stosowania małych dawek (np. dzieci) nawracające, nieprzewidywalne epizody hipoglikemii/nieświadomość hipoglikemii nieregularny styl życia/nieregularne pory posiłków hiperglikemia o brzasku cukrzyca przedciążowa (trudna do wyrównania metodą wielokrotnych wstrzyknięć) preferencje chorego

28 osobiste pompy insulinowe przeciwwskazania: brak współdziałania chorego brak kontaktu z poradnią specjalistyczną niski poziom intelektualny/edukacyjny pacjenta wady: noszenie urządzenia, wkłucie podskórne (wymiana co 3 dni) cena pompy częstsze zakażenia skóry awaria rozwój kwasicy i śpiączki

29 Osobiste pompy insulinowe pompa insulinowa z ciągłym pomiarem glikemii Paradigm Veo współpraca z urządzeniem do ciągłego pomiaru glikemii

30 Inne drogi podawania w 2006 r. wycofano z użycia preparat insuliny wziewnej (Exubera) z powodu: dużych rozmiarów urządzenia do inhalacji ceny preparatu obawy przed nieznanymi działaniami niepożądanymi (np. rozwój nowotworów) kontroli jedynie glikemii poposiłkowej

31 insulinoterapia nowe metody badania nad drogą podania doustną, wziewną, donosową RapidMist aerozol Technosphere wziewna Capsulin doustna insulina przezskórna podaż bezigłowa, mikroigły pompy dootrzewnowe - wycofane

32 Działania niepożądane insuliny hipoglikemia przyrost masy ciała obrzęk poinsulinowy neuropatia poinsulinowa (poinsulinowe zapalenie nerwów) odczyny alergiczne lipodystrofia / lipohipertrofia poinsulinowa

33 Hipoglikemia najczęstsze i najcięższe powikłanie glukoza w surowicy < 55 mg/dl niezależnie od obecności objawów glukoza w surowicy < 70 mg/dl + objawy hipoglikemii

34 Hipoglikemia czynniki ryzyka insulinoterapia (monoterapia, leczenie skojarzone) - mniejsze ryzyko u pacjentów: leczonych szybko i długodziałającymi analogami stosujących osobiste pompy insulinowe pochodne sulfonylomocznika (monoterapia/leczenie skojarzone) niewłaściwe dawki ww. leków w sytuacji: wysiłku fizycznego, dowozu kalorii, spożywania alkoholu dążenie do szybkiej normalizacji HbA1c u osób starszych, z chorobą niedokrwienną serca może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia!!!

35 Przyczyny hipoglikemii ominięcie posiłku / zbyt duża dawka insuliny wysiłek fizyczny bez modyfikacji insulinoterapii zbyt szybkie wchłonięcie insuliny (gorąca kąpiel, przebywanie na słońcu) alkohol gastropareza cukrzycowa opóźnione wchłanianie posiłków niedobór hormonów o działaniu przeciwstawnym do insuliny hipotyreoza, niedoczynność kory nadnerczy

36 Objawy neurowegetatywne nadmierne pobudzenie układu adrenergicznego drżenie rąk, potliwość, zblędnięcie, kołatanie serca rozszerzenie źrenic niepokój, lęk, uczucie wilczego głodu neuroglikopenia przy dalszym glikemii senność, trudności z pamięcią, zaburzenia orientacji, ból głowy, zaburzenie ostrości wzroku, podwójne widzenie rozdrażnienie, niepokój, agresja bełkotliwa mowa zaburzenia równowagi

37 Objawy osoby długo chorujące na cukrzycę z częstymi hipoglikemiami objawy wegetatywne słabo wyrażone lub nieobecne, obecne jedynie objawy neuroglikopenii nawracające hipoglikemie objawy neuroglikopenii obecne dopiero, gdy glikemia < mg/dl

38 Śpiączka hipoglikemiczna najcięższa postać hipoglikemii utrata przytomności, czasem bez objawów poprzedzających czasami obecny objaw Babińskiego, drgawki klonicznotoniczne

39 Rokowanie ciężka hipoglikemia: zgon nieodwracalne zmiany w mózgu encefalopatia neuroglikopeniczna ( sprawności intelektualnej, zaburzenia pamięci, zmienność nastroju, zmiany charakterologiczne)

40 Hipoglikemia postępowanie doraźne chory przytomny: g glukozy p.o. (tabletki, żel) lub napój słodzony ( glikemii po około min.) + węglowodany złożone pomiar glikemii po 60 min. monitorowanie glikemii do rozważenia glukagon (s.c., i.m.) leczeni intensywną insulinoterapią - 15 g glukozy p.o. glikemia po 15 minutach w razie utrzymującej się hipoglikemii 15 g glukozy kontrola glikemii po kolejnych 15 minutach (reguła 15/15)

41 Hipoglikemia - postępowanie chory nieprzytomny/zaburzenia świadomości pozycja boczna bezpieczna 20% r-r glukozy i.v. (0.2 g glukozy/kg m.c.), następnie wlew 10% glukozy i.v. trudności z dostępem i.v. glukagon i.m. lub s.c. (1 mg) (nieskuteczny po dużym wysiłku i alkoholu) po odzyskaniu świadomości węglowodany p.o. długotrwała obserwacja po wybudzeniu (ryzyko nawrotu hipoglikemii) w razie konieczności podania glukagonu chorym na cukrzycę typu 2 lub po spożyciu alkoholu - konieczna hospitalizacja!

42 Hipoglikemia - postępowanie chorzy leczeni insuliną i pochodnymi sulfonylomocznika ryzyko długotrwałej hipoglikemii długotrwały wlew glukozy leczeni insuliną o przedłużonym działaniu możliwość opóźnionego nawrotu hipoglikemii ciężka hipoglikemia konieczność hospitalizacji

43 Postępowanie w przypadku nieświadomości hipoglikemii edukacja uwzględnienie tej sytuacji w działalności zawodowej (kierowcy!) ewentualna modyfikacja terapii częsta samokontrola, rozważenie zastosowania ciągłego monitorowania glikemii

44 Lipohipertrofia poinsulinowat L i przerost p tkanki tłuszczowej w miejscu podawania insuliny wpływ anaboliczny na metabolizm lipidów leczenie zmiana miejsca podawania insuliny widok z przodu widok z boku

45 Lipodystrofia poinsulinowa rzadko zanik tkanki tłuszczowej w miejscach podawania insuliny miejscowa reakcja immunologiczna leczenie podawanie insuliny w bezpośrednie otoczenie ogniska lipodystrofii

46 Rotacyjna zmiana miejsc podaży insuliny AccuCheck infusion set

47 Zasady insulinoterapii rodzaje insulinoterapii intensywna funkcjonalna (zalecana w cukrzycy t. 1) wielokrotne wstrzyknięcia osobista pompa insulinowa intensywna konwencjonalna leczenie skojarzone (insulina + leki doustne)

48 Intensywna funkcjonalna insulinoterapia zasadniczy sposób leczenia cukrzycy typu 1 całkowite zapotrzebowanie na insulinę: d początkowa: j./kg m.c./d faza honey-moon : j./kg m.c./d insulina bazowa (o przedłużonym czasie działania/analog długodziałający) % d dobowej 1x/d wieczorem przed snem lub 2 x/d rano i przed snem insulina doposiłkowa (krótkodziałająca/analog szybkodziałający) 50-70% d dobowej przed posiłkami d zależy od posiłku, aktywności fizycznej, glikemii, pory dnia dowolne pory i kaloryczność posiłków

49 Intensywna funkcjonalna insulinoterapia d insuliny do posiłku oblicza się na podstawie: liczby wymienników węglowodanowych (1 WW odpowiada 10 g węglowodanów) liczby wymienników białkowo-tłuszczowych (WBT ilość białek i tłuszczów o wartości energetycznej 100 kcal) przelicznika określającego ilość insuliny podawaną na 1 WW/1 WBT średnio 1 j. insuliny na 1 WW/1WBT ( j.) średnio 1 j. insuliny obniża glikemię o mg/dl

50 osobiste pompy insulinowe ciągły wlew podskórny (30-40% d dobowej) + bolusy przedposiłkowe (normalny, prostokątny, podwójny) szybko działające analogi/insulina krótkodziałająca bardziej elastyczne i fizjologiczne podawanie insuliny lepsza kontrola glikemii mniejsze zużycie insuliny (o ok. 10%)

51 Intensywna insulinoterapia insulina o przedłużonym działaniu/analog długodziałający 1-2 razy/d (przed snem, w godzinach porannych) insulina krótkodziałająca/analog szybkodziałający do posiłków w stałych d konieczny regularny tryb życia posiłki zbliżone ilością WW i WBT gorsze wyrównanie glikemii w porównaniu do funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii

52 Insulinoterapia konwencjonalna nie jest zalecana w cukrzycy typu 1!!! starszy wiek, zaburzenia pamięci, niedowidzenie, zmniejszona sprawność manualna, niechęć do wielokrotnych wstrzyknięć, brak opieki i pomocy mieszanki insulinowe standardowe/analogowe: 2 x dziennie (śniadanie i kolacja) 2 x dziennie (śniadanie i kolacja) + insulina krótkodziałająca/analog szybkodziałający (obiad) regularny tryb życia częste przekąski

53 Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 leczenie skojarzone - insulina bazowa + leki doustne insulina o przedłużonym działaniu/analog jedno wstrzyknięcie: hiperglikemia poranna wieczorem normoglikemia na czczo i hiperglikemia w ciągu dnia - rano (ewentualnie wielokrotne wstrzyknięcia) nasilona hiperglikemia, wysoka HbA1c możliwość wprowadzenia mieszanek insulinowych lub intensywnej insulinoterapii

54 Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 d początkowa 0.2 j./kg m.c/d lub 10 j. leki doustne w leczeniu skojarzonym: otyłość/nadwaga metformina/inhibitor a-glukozydazy/inhibitor DDP-IV prawidłowa masa ciała pochodne sulfonylomocznika weryfikacja wyrównania glikemii po 4-5 dnach stopniowe zwiększanie d o 4-8 j. zapotrzebowanie na insulinę > 40 j./d 2 d insuliny o przedłużonym działaniu/mieszanek, ewentualne odstawienie leków stymulujących wydzielanie insuliny

55 Insulinoterapia w cukrzycy typu 2 zapotrzebowanie na insulinę > 80 j./d trzecie wstrzyknięcie insuliny krótkodziałającej/analogu szybkodziałającego w porze obiadu, ewentualnie algorytm wielokrotnych wstrzyknięć zapotrzebowanie na insulinę > 100 j./d (insulinooporność) do rozważenia przyczyny/działania niepożądane podjęcie próby insulinooporności h ciągły wlew insuliny s.c./i.v.

56 Wybór typu insuliny okołoposiłkowej od czego zależy? tryb życia chorego szybko działające analogi - większa swoboda w zakresie pór spożywania posiłków, można podawać tuż przed posiłkiem liczba posiłków szybkodziałające analogi - zabezpieczenie każdego posiłku zawierającego przyswajalne węglowodany wybiera się je, gdy nie więcej niż 3 4 posiłki dziennie 1 wstrzyknięcie krótko działającej insuliny ludzkiej wystarcza na spożycie 2 posiłków w odstępie 2 3 h wybiera się ją, gdy 5 6 posiłków dziennie

57 Wybór typu insuliny okołoposiłkowej od czego zależy? rodzaj diety dieta bogatsza w węglowodany (sprzyjająca hiperglikemii poposiłkowej) szybko działający analog insuliny dieta o niższym odsetku kalorii z węglowodanów insuliny krótkodziałające lepsze

58 Monitorowanie glikemii pełny dobowy profil glikemii - oznaczenia: 1) rano, na czczo 2) przed każdym głównym posiłkiem 3) 120 minut po każdym głównym posiłku 4) przed snem 5) o godzinie ) w godzinach

59 Monitorowanie glikemii Ocena prawidłowości doboru dawki insuliny dawka insuliny posiłkowa podstawowa (bazalna) czas pomiaru glikemii 2 h po posiłku pomiary nocne i na czczo

60 Monitorowanie glikemii wielokrotne wstrzyknięcia insuliny/ciągły wlew podskórny insuliny codziennie pełny profil glikemii cukrzyca typu 2/stałe d insuliny codziennie 1-2 pomiary glikemii + 1 x w tygodniu skrócony profil glikemii (na czczo i po głównych posiłkach), 1 x w miesiącu pełny profil glikemii

61 Wysiłek fizyczny kontrola glikemii przed wysiłkiem dodatkowy posiłek min. przed wysiłkiem d insuliny o 30-50% osobiste pompy insulinowe zmniejszenie podstawowego przepływu insuliny o 20-80% zależnie od czasu trwania/intensywności wysiłku (najlepiej 2 h przed jego rozpoczęciem) przed nieplanowanym wysiłkiem dodatkowe g cukrów prostych/30 min. wysiłku unikać podaży insuliny w kończyny obciążone wysiłkiem!

62 Wysiłek fizyczny długotrwały wysiłek fizyczny dodatkowy posiłek co 60 min. (również po wysiłku + odpowiednia d insuliny) kontrola glikemii płyny

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii

1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2005 1. Zasady prowadzenia badań przesiewowych w kierunku cukrzycy. Nazewnictwo stanów hiperglikemii Konieczne jest prowadzenie badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg).

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mixtard 30 Penfill 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny

Bardziej szczegółowo

MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO. wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY

MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO. wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY MAM CUKRZYCĘ CHCĘ URODZIĆ ZDROWE DZIECKO wskazówki dla kobiet z cukrzycą przygotowujących się do macierzyństwa MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC. OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

One s¹ wsród nas DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. Daniel Witkowski Joanna Pietrusińska Alicja Szewczyk Renata Wójcik

One s¹ wsród nas DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU. Daniel Witkowski Joanna Pietrusińska Alicja Szewczyk Renata Wójcik One s¹ wsród nas DZIECKO Z CUKRZYCĄ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU Informacje dla pedagogów i opiekunów Daniel Witkowski Joanna Pietrusińska Alicja Szewczyk Renata Wójcik One są wsród nas DZIECKO Z CUKRZYCĄ W

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 451 Anestezjologia i Ratownictwo 2012; 6: 451-462 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 14.02.2012 Poprawiono/Corrected: 26.11.2012 Zaakceptowano/Accepted: 27.11.2012 Akademia Medycyny Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Dawna Diabetologia Praktyczna 2014, tom 3, Suplement A ISSN 2084 4441 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Redaktor

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011

Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2011 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zespół ds. opracowania Zaleceń : Anna Czech (Warszawa) Katarzyna Cypryk (Łódź) Leszek

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Dębska Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych. informacje dla nauczycieli

Elżbieta Dębska Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych. informacje dla nauczycieli PRZYJACIEL Elżbieta Dębska Dziecko z cukrzycą typu 1 w placówkach oświatowych informacje dla nauczycieli kompleksowa opieka diabetologiczna Rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta Analiza

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etform 850, 850 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10)

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10) Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Zespół uzależnienia wg ICD-10 Kompleks

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V

Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Seria BIBLIOTEKA NESTORA TOM V Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : dr Agnieszka Pierzchalska Piotr Klag dr Zbigniew Machaj dr Ewa Pisarczyk Bogacka Copyright by Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE obowiązujące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE obowiązujące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE obowiązujące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze PROJEKT Opracowano na podstawie publikacji One są wśród nas zamieszczonych na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE Szkoła Podstawowa Im. Tytusa i Jana Działyńskich Ul. Szkolna 64 62-064 Plewiska PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE Opracowano na podstawie publikacji One są wśród nas" zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA

MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA MAGAZYN MEDYCZNY P6/26/8PA Czwartkowe Obiady u Diabetyków Trzeba marzyć Żeby coś się zdarzyło Żeby mogło się zdarzyć I zjawiła się miłość Trzeba marzyć Zamiast dmuchać na zimne Na gorącym się sparzyć Z

Bardziej szczegółowo

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Publikacja dofinansowana przez Ministra Zdrowia. W ramach programu:

Bardziej szczegółowo

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie

Farmacja. Receptura. praktyczna. Zaplanuj swój dzień popraw efektywność i jakość pracy. Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 12 (71) Grudzień 2013 Cena: 6,70 zł Nauka Udar mózgu objawy, pierwsza pomoc, leczenie Zaplanuj

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca to nie wyrok

Cukrzyca to nie wyrok NR 8/MAJ 2014 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ JAK ŻYĆ Z CUKRZYCĄ 3KROKI DO SKUTECZNEJ TERAPII Przedstawiamy: PRZYSZŁOŚĆ INSULINOTERAPII Ewolucja leku ratującego życie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Symglic, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki. Glimepiridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Symglic, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki. Glimepiridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Symglic, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg, tabletki Glimepiridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Symquel XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symquel XR, 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu Symquel XR, 300 mg, tabletki

Bardziej szczegółowo

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viramune 400 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 400 mg newirapiny (w postaci bezwodnej).

Bardziej szczegółowo

Wysiłek fizyczny w cukrzycy. prof. dr hab. n. med. Anna Jegier dr n. med. Barbara Kopff dr n. med. Katarzyna Szmigielska

Wysiłek fizyczny w cukrzycy. prof. dr hab. n. med. Anna Jegier dr n. med. Barbara Kopff dr n. med. Katarzyna Szmigielska Wysiłek fizyczny w cukrzycy prof. dr hab. n. med. Anna Jegier dr n. med. Barbara Kopff dr n. med. Katarzyna Szmigielska Spis treści Dlaczego konieczne jest podejmowanie wysiłku fizycznego?... 3 Wpływ wysiłku

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA.

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA. P O R A D N I K P A C J E N T A LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC Choroby przewlekłe FOT. EAST NEWS P A R T N E R D O D A T K U AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO, OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etiagen XR, 50 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Bardziej szczegółowo