Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa"

Transkrypt

1 Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa KONKURS PLASTYCZNY KATALOG PRAC Organizator: Marek Szymczyk, Wójt Gminy Solec nad Wisłą Koordynator konkursu i opracowanie katalogu: Małgorzata Szot-Wróblewska SOLEC NAD WISŁĄ 2015

2 Na terenie gminy Solec nad Wisłą mieszkają ludzie, którzy z pasją zajmują się różnymi dziedzinami sztuki. Są wśród nich: malarze, rzeźbiarze, poeci, śpiewacy ludowi. Na rozwój ich wrażliwości artystycznej wpływ wywarło dziedzictwo kulturowe i bogactwo rodzimego krajobrazu. Walory krajobrazowe gminy Solec były i nadal są inspiracją dla artystów szukających kontaktów z przyrodą i architekturą. W minionych wiekach wzniesiono na tym terenie wiele świątyń, kapliczek, dworków, młynów, budynków użyteczności publicznej i zabudowań gospodarczych, które są dobrem wspólnym. Obiekty te obsadzano drzewostanem, który współtworzy niepowtarzalny krajobraz. Mając na uwadze promocję młodych talentów Marek Szymczyk, Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej i zainteresowań plastycznych młodych twórców oraz zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat zabytków architektury i budownictwa. Prace plastyczne oceniała komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Szot-Wróblewska, Anna Kowaleczka, Lidia Wrona, Józef Michałek nauczyciele plastyki oraz Ilona Kalinowska, Halina Jóźwik, Marcin Teske, pracownicy Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą. Do konkursu przystąpiło 39 uczniów. Zgłoszono łącznie 42 prace. Gratulujemy autorom nagrodzonych prac i dziękujmy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie promując zabytki naszej gminy.

3 Malarze związani z Solcem nad Wisłą Artystą malarzem związanym z Solcem był Kazimierz Młodzianowski herbu Dąbrowa ( ), syn Stanisława Feliksa i Heleny z Symonowiczów, dzierżawców majoratu Marino - Boiska. Kazimierz Młodzianowski urodził się w Woli Soleckiej, a dzieciństwo spędził w Boiskach. Do szkoły średniej uczęszczał w Łodzi. Następnie rozpoczął studia rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerwał i podjął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie ukończonej z medalem jako dobrze zapowiadający się malarz. Dnia 4 sierpnia 1914 roku wstąpił ochotniczo do formowanych przez Józefa Piłsudskiego legionów. Kariera wojskowa Młodzianowskiego rozwijała się błyskawicznie - za zasługi na polu chwały został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po zakończeniu działań wojennych był organizatorem Policji Państwowej i pierwszym Komendantem Policji Państwowej, następnie Komendantem Szkoły Podchorążych. W lipcu 1920 roku został kwatermistrzem Pierwszej Armii, wojewodą poleskim, tytularnym generałem brygady, ministrem spraw wewnętrznych, wojewodą pomorskim. Na tym stanowisku przyczynił się do budowy portu w Gdyni i rozwoju miasta był autorem hasła Wszystko dla Gdyni. W 2007 roku w uznaniu zasług jakie położył dla powstania i rozwoju portu w Gdyni, jednej z ulic nadano imię Kazimierza Młodzianowskiego. Z Jego dorobku artystycznego zachowało się kilka prac plastycznych, w tym Autoportret, Dwór w Boiskach oraz rysunek zatytułowany Swemu Komendantowi. Prace Młodzianowskiego znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. Po latach zapomnienia został uhonorowany w Solcu płytą pamiątkową, którą odsłonięto 11 listopada 2011 roku. Płyta została umieszczona na głazie sprowadzonym z Boisk. Kazimierz Młodzianowski: Autoportret oraz Dwór w Boiskach. Własność prywatna. W początkach XX wieku z ziemią solecką zetknął się w przenośni i dosłownie Tadeusz Pruszkowski ( ), wybitny malarz działający w Warszawie i Kazimierzu Dolnym, którego wielką pasją było lotnictwo i pilotowanie samolotów. W okresie międzywojennym Tadeusz Pruszkowski często przelatywał samolotem nad Solcem. Podczas jednego z takich lotów zmuszony był awaryjnie lądować i wówczas osiadł na łąkach w Raju pod Solcem. Podczas lądowania śmigło samolotu uszkodziło się, co uniemożliwiło kontynuowanie podróży.

4 Oczekując na naprawę awionetki Tadeusz Pruszkowski skorzystał z zaproszenia Państwa Marii i Władysława Cichowskich, właścicieli majątku Raj, i przez kilka dni mieszkał w ich dworze. Podczas pobytu w Raju Pruszkowski poznał Irenę Cichowską, utalentowaną plastycznie córkę właścicieli i udzielił jej cennych wskazówek, nakłaniając jednocześnie do pojęcia studiów na uczelni artystycznej w Warszawie. Pobyt Pruszkowskiego w Raju odnotowali biografowie malarza, lecz błędnie podali nazwisko właściciela majątku Raj. Irena Maria Cichowska: Dwór w Raju. Własność prywatna. Irena Maria Cichowska 1 ( ) malarka i artysta plastyk, dzieciństwo i młodość spędziła w Raju pod Solcem. Młodzieńczy kontakt Ireny Cichowskiej z Tadeuszem Pruszkowskim zaowocował podjęciem przez nią studiów w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1938 roku. Od 1945 należała do założonego przez Wacława Dobrowolskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, z którym wystawiała swoje prace. Po wojnie już jako artystka zamieszkała w Radomiu, zajmowała się ilustracją książek dla dzieci, nauczaniem plastyki w szkole i ognisku plastycznym. Wychowała kilka pokoleń artystów. Swoją wrażliwość artystyczną wyniosła z Ziemi Soleckiej, którą z miłością wspominała do końca swoich lat. Wrażliwość tę z pasją przekazywała swym uczniom, z których wyrośli późniejsi artyści, malarze i architekci. W Solcu mieszkał i tworzył Czesław Waszko ( ), malarz i nauczyciel plastyki w szkole średniej w Solcu. Motywem przewodnim Jego twórczości były nadwiślańskie krajobrazy i drzewa. Prace Czesława Waszki znajdują się w muzeach, galeriach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 1 Informacja udostępniona przez Panią Monikę Orsetti Skwarczyńską, siostrzenicę Ireny Cichowskiej.

5 Czesław Waszko: Solec nad Wisłą, 1984 r. Własność prywatna. W Solcu przez wiele lat organizowano plenery malarskie dla artystów plastyków. Wśród miłośników soleckiego pejzażu był Andrzej Minajew ( ), artysta związany z Radomiem. Jego prace spopularyzowały modę na Solec, można je oglądać w muzeach i zbiorach prywatnych. Andrzej Minajew: W Solcu nad Wisłą ruiny zamku, 1998 r. Własność prywatna. W Solcu od wielu lat organizowane są plenery malarskie dla uczniów radomskich szkół plastycznych i domów kultury. Plenery te rozwijają zainteresowanie młodych twórców nadwiślańską przyrodą i ciekawą zabudową Solca. Wielu uczestników plenerów wraca po latach do Solca. Na przestrzeni wieków Solec uwieczniony został przez kilku znanych malarzy. Jednym z nich był Edward Brzozowski (1815- zm. ok. 1847) właściciel ziemski zamieszkały w majątku Kamień (parafia Piotrawin), położonym na prawym brzegu Wisły, na wysokości Solca. Edward Brzozowski studiował malarstwo w Polsce i we Włoszech. Do naszych czasów zachowało się zaledwie kilka prac tego artysty. Jedną z nich jest obraz zatytułowany Solec nad Wisłą 2, olej na papierze (18 x 25,7 cm), przechowywany w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz 2 Małgorzata Szot-Wróblewska Miasto królewskie Solec..., 2011 r., s. 46.

6 przedstawia panoramę Solca widzianą z pałacu w Kamieniu, w którym malarz mieszkał. Na pierwszym planie ukazany jest park w Kamieniu, w którym stoi kobieta z parasolką (prawdopodobnie żona artysty) oraz paw. Znanym obrazem Edwarda Brzozowskiego jest obraz Otton III i Bolesław Chrobry u grobu świętego Wojciecha, eksponowany w Złotej Kaplicy w Poznaniu. Obraz ten został przekazany przez artystę Edwardowi Raczyńskiemu, jako dar dla budowanej wówczas Złotej Kaplicy w Poznaniu. Juliusz Słowacki podczas pobytu we Włoszech spotkał Edwarda Brzozowskiego i w jednym z listów do matki wspomina o malarzu. Edward Brzozowski zmarł za granicą, data śmierci nie jest znana. W połowie XIX wieku Teodor Chrząński ( ), malarz i rysownik, uwiecznił ruiny zamku w Solcu. Z polecenia Rady Administracyjnej Królestwa, w 1851 roku Teodor Chrząński został oddelegowany do prac przy inwentaryzacji zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Zespołem artystów kierował Kazimierz Strończyński. Prace Teodora Chrząńskiego ilustrowały album Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Z tego albumu pochodzi praca Szczątki zamku w Solcu od północy. Teodor Chrząński: Szczątki zamku w Solcu, IS PAN. Michał Elwiro Andriolli: Zwaliska zamku w Solcu. Kilkanaście lat później, w 1880 roku, Michał Elwiro Andriolli ( ), ceniony malarz i ilustrator książek, uwiecznił ruiny zamku w Solcu na rysunku z cyklu Brzegi Wisły zatytułowanym Zwaliska zamku w Solcu. Według rysunku Andriollego, Stanisław Antoszewicz wykonał drzeworyt, który opublikowano w 1882 roku na okładce Czasopisma Ilustrowanego Tygodniowego Kłosy. Prace tych artystów pozwalają prześledzić, w jakim tempie postępowała destrukcja soleckiego zamku. Współcześnie artystą związanym z Solcem jest Sławomir Toman, urodzony w 1966 roku w Solcu, malarz, dydaktyk, kurator wystaw. Dzieciństwo spędził w Boiskach. Ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Ecole Regionale des Beaux-Arts w Rennes we Francji. Od 1997 roku związany jest z Instytutem Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora, a w 2012 doktora habilitowanego sztuki w macierzystej uczelni krakowskiej. Obecnie pełni funkcję prodziekana do spraw naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Jego prace znajdują się w muzeach, galerach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą oraz są eksponowane na licznych wystawach. Z Solcem na stałe związany jest również Józef Grzegorz Michałek, urodzony w 1956 w Lipsku. Dyplom uzyskał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Tworzy w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku, scenografii. Pracował jako nauczyciel plastyki w szkołach w Lipsku i Solcu. Jego prace znajdują się w muzeach, galerach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Małgorzata Szot-Wróblewska

7 KATALOG Miejsce I. Matylda Kacperek, Kościół w Solcu pw. Wniebowzięcia NMP- Lawendowy kościół. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. I-III. Wiek - 9 lat. Miejsce II. Amelia Serafin, Kapliczka w Dziurkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. I-III. Wiek 8 lat.

8 Miejsce III. Dominik Szołajski, Kościół farny pw. Wniebowzięcia NM. Fara. Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą kl. I-III. Wiek 10 lat. Miejsce I. Klaudia Kacperek, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nocą. Fara. Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą kl. IV-VI. Wiek -13 lat.

9 Klaudia Kacperek, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP o świcie. Fara. (druga praca zgłoszona do konkursu) PSP w Solcu. Wiek - 13 lat. Miejsce II. Magdalena Szkutnik, Kościół pw. św. Stanisława BM - poklasztorny. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym kl. IV-VI. Wiek 10 lat.

10 Miejsce III. Maria Skalińska, Kościół pw. św. Stanisława poklasztorny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. Kl. IV-VI. Wiek 10 lat. Maria Skalińska, Domy przy ulicy Kopernika, (druga praca zgłoszona do konkursu) PSP w Solcu. Wiek 10 lat.

11 Miejsce III. Julia Szołajska, Panorama Solca od strony Wisły, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą kl. IV-VI. Wiek 11 lat. Miejsce I. Wiktoria Krupa, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara. PG w Pawłowicach, kl. III. Wiek 16 lat.

12 Miejsce II. Dominika Sawicka, Zabytki Gminy Solec nad Wisłą, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą. Wiek 16 lat. Miejsce III. Natalia Rejowska, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, Publiczne Gimnazjum w Pawłowicach. Wiek 16 lat.

13 Miejsce I. Anna Kieloch, Stara apteka w Solcu własność rodziny Krężelewskich Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą. Wiek 17 lat. Miejsce I. Sylwia Sierpińska, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą. Wiek 18 lat.

14 WYRÓŻNIENIA Wyróżnienie. Karolina Lasota, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą, kl. I-III. Wiek 9 lat. Wyróżnienie. Julia Klukiewicz, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą kl. IV-VI. Wiek 12 lat.

15 Wyróżnienie. Tomasz Kasiński, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą kl. IV-VI. Wiek 13 lat. Wyróżnienie. Krzysztof Teske, Kościół pw. św. Barbary w Solcu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym kl. IV-VI. Wiek 11 lat.

16 Wyróżnienie. Mateusz Krupa, Komendaria GOK, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach. kl. IV-VI. Wiek - 10 lat. Wyróżnienie. Kornelia Chmielnicka, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara,, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. kl. IV-VI. Wiek 12 lat.

17 Kornelia Chmielnicka, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara., (druga praca zgłoszona do konkursu). PSP w Solcu. Kl. IV-VI. Wiek - 12 lat. Wyróżnienie. Paulina Mgłosiek, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach. kl. IV-VI. Wiek 10 lat.

18 Paulina Mgłosiek Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu i Komendaria, (druga praca zgłoszona do konkursu). Wiek 10 lat. Wyróżnienie. Natalia Wasila, Komendaria GOK, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. kl. IV-VI. Wiek 12 lat.

19 Wyróżnienie. Dawid Retmańczyk, Dzwonnica w Solcu, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą. Wiek 14 lat. Wyróżnienie. Nina Borcuch, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara,, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą. Wiek - 14 lat.

20 Wyróżnienie. Sandra Krupa, Kościół pw. św. Barbary w Solcu, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą. Wiek 15 lat. Wyróżnienie. Kacper Nowicki, Komendaria GOK, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. I-III. Wiek 7 lat.

21 Wyróżnienie. Karina Krupa, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą. Wiek 14 lat. Wyróżnienie. Natalia Kądziela, Młyn w Dziurkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. I-III. Wiek 10 lat.

22 Wyróżnienie. Jakub Łyczkowski, Komendaria GOK. Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą, kl. I-III. Wiek - 7 lat. Wyróżnienie. Maria Gawlik, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara,, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. kl. I-III. Wiek 9 lat.

23 Wyróżnienie. Julia Gajos, Kościół pw. św. Barbary w Solcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. kl. I-III. Wiek 7 lat. Wyróżnienie. Natalia Kacperek, Dzwonnica w Solcu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. I-III. Wiek 9 lat.

24 Udział w konkursie Weronika Chmielnicka, Wiklinowy zamek w Solcu. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym, kl. IV-VI. Wiek 11 lat. Natalia Chmielnicka, Zespół poklasztorny w Solcu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym, Wiek - 9 lat. Paulina Bukowska, Ruiny zamku w Solcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, kl. IV- VI. Wiek - 10 lat.

25 Piotr Kasiński, Kościół pw. św. Stanisława BM - poklasztorny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. kl. I-IV. Wiek 10 lat. Klaudia Fundowicz, Kapliczka w Dziurkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym, kl. IV-Vi. Wiek - 10 lat. Weronika Chmielnicka, Komendaria GOK, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym, kl. IV-VI. Wiek - 11 lat.

26 Amelia Karwicka, Dawna cegielnia, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. IV-VI. Wiek 11 lat. Natalia Madej, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą, kl. IV-VI. Wiek 13 lat.

27 Ceremonia wręczenia nagród i dyplomów odbyła się 12 lipca 2015 r., podczas PIKNIKU NADWIŚLAŃSKIEGO W SOLCU. Prace laureatów zostaną opublikowane w kwartalniku społeczno kulturalnym Życie Powiśla oraz będą wykorzystane do promocji gminy. Gratulujemy autorom najpiękniejszych prac i dziękujmy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie promując zabytki naszej gminy.

28 Lista laureatów: Klasy I-III SP Wyróżnienia w kategorii wiekowej klas I-III SP: I Matylda Kacperek Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym II Amelia Serafin Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym III Dominik Szołajski ZSS w Solcu nad Wisłą Karolina Lasota Natalia Kacperek Julia Gajos Maria Gawlik ZSS w Solcu nad Wisłą Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym ZSS w Solcu nad Wisłą ZSS w Solcu nad Wisłą Klasy IV-VI SP I Klaudia Kacperek ZSS w Solcu nad Wisłą II Magdalena Szkutnik Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym III Komisja przyznała w tej kategorii ex aequo dla : Jakub Łyczkowski ZSS w Solcu nad Wisłą Natalia Kądziela Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym Kacper Nowicki Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym Wyróżnienia kategorii wiekowej klasy IV-VI: Maria Skalińska ZSS w Solcu nad Wisłą Natalia Wasila ZSS w Solcu nad Wisłą Julia Szołajska ZSS w Solcu nad Wisłą Paulina Mgłosiek ZSS w Pawłowicach Kornelia Chmielnicka ZSS w Solcu nad Wisłą Klasy I-III PG I Wiktoria Krupa, Publiczne Gimnazjum w Pawłowicach II Dominika Sawicka, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą III Natalia Rejowska, Publiczne Gimnazjum w Pawłowicach Tomasz Kasiński Julia Klukiewicz Mateusz Krupa Krzysztof Teske Dalszym ZSS w Solcu nad Wisłą ZSS w Solcu nad Wisłą ZSS w Solcu nad Wisłą Niepubliczna SP w Przedmieściu W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Wyróżnienia w kategorii klasy I-III gimnazjum: Komisja przyznała ex aequo dwie pierwsze nagrody Karolina Krupa Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą I Anna Kieloch z ZSP w Solcu nad Wisłą Dawid Retmańczyk Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą I Sylwia Sierpińska z ZSP w Solcu nad Wisłą Sandra Krupa Nina Borcuch Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą

29 Oko na miasto i region, 6 sierpnia 2015 numer 27 (217)

30

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 113 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Szkoła Podstawowa nr 113 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Szkoła Podstawowa nr 113 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Lista nagrodzonych uczestników w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym NA PLAKAT I HASŁO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ w ramach X edycji projektu Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

Konkursu Plastyczno-Fotograficznego,, Krajobraz

Konkursu Plastyczno-Fotograficznego,, Krajobraz XIV edycja Powiatowego Powiatu Wieruszowskiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego,, Krajobraz Dnia 12 grudnia 2013r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach odbyło się uroczyste podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA W lutym br. został ogłoszony, kolejny już w tym roku szkolnym, konkurs plastyczny dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁONIÓW Łączymy pokolenia konkurs fotograficzno plastyczny

GMINA ŁONIÓW Łączymy pokolenia konkurs fotograficzno plastyczny GMINA ŁONIÓW Łączymy pokolenia konkurs fotograficzno plastyczny KONKURS FOTOGRAFICZNY Kategoria wiekowa (7-14lat) m. I. Mikołaj Borycki, l.7, kl. I, PSP w Łoniowie m. II. Dominika Bożenta, l.10, kl. III,

Bardziej szczegółowo

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego MARZENA JAGIEŁŁO hermeneutyka chleba powszedniego 1 MARZENA JAGIEŁŁO kom. 728 881 188 mjawa@o2.pl www.behance.net/mjawa Urodzona w Starachowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Bardziej szczegółowo

MOJE SPOTKANIE Z HISTORIĄ

MOJE SPOTKANIE Z HISTORIĄ MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY MOJE SPOTKANIE Z HISTORIĄ KONKURS ZORGANIZOWANY Z OKAZJI 96. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ XI EDYCJI UROCZYTSOŚCI DNI NIEPODLEGŁEJ

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2011 SPIS TREŚCI OD REDAKTORA... 9 CZĘŚĆ I POLSKA SZKOŁA PLANOWANIA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Tadeusz Barucki Zapomniana architektura II Rzeczpospolitej...

Bardziej szczegółowo

czyńs w e l ek P r a

czyńs w e l ek P r a Marek Plewczyński 8 ABRAF Arkadiusz Mitko Arkadiusz Mitko Anna Bisiorek Biogram i swoje prace na str. 73 Paweł POL Krupa Urodził się w XX wieku naszej ery w Rybniku, gdzie mieszka i pracuje do dnia dzisiejszego.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konkursu plastycznego

Podsumowanie konkursu plastycznego Podsumowanie konkursu plastycznego,, Królowa Jadwiga i jej dokonania W dniu 27.05.2013 r. został podsumowany konkurs plastyczny pt.:,, Królowa Jadwiga i jej dokonania ogłoszony przez Zespół Szkół Nr 2

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty Konkurs plastyczny rozstrzygnięty Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni oraz świadomości, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w

Bardziej szczegółowo

Nagroda Rektora ASP w Krakowie Jadwiga Van de Logt Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie nauczyciel: Anna Sternak

Nagroda Rektora ASP w Krakowie Jadwiga Van de Logt Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie nauczyciel: Anna Sternak Protokół Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjów Świat wokół mnie pod patronatem honorowym: Joanny Kluzik-Rostkowskiej ministra MEN Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie W dniu

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Lutomski. Grafika

Zbigniew Lutomski. Grafika Zbigniew Lutomski Grafika czerwiec 2013 Zbigniew Lutomski, urodzony 4 grudnia 1934 roku, jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli grafiki polskiej. Specjalizuje się w trudnej technice drzeworytu.

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty

Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty Wernisaż: 14 października 2010, godz. 19.00 Wystawa potrwa do 28 października 2010 Galeria Sztuki ATTIS Ryszard

Bardziej szczegółowo

Andrzej Siemi ń ski. malarstwo. 27 V 2011-24 VII 2011 - Galeria J

Andrzej Siemi ń ski. malarstwo. 27 V 2011-24 VII 2011 - Galeria J Andrzej Siemi ń ski malarstwo 90-408, ul. Próchnika 3 tel. +48 42 632 67 07 e-mail: galeria.j@interia.pl www.galeriaj.pl Organizacja wystawy: Anna Niedzielska Julia Sowińska-Heim 27 V 2011-24 VII 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ

WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI DO DZIEŁ LITERATURY POLSKIEJ KLASYCZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ WOJEWÓDZKI KONKURS ILUSTRATORSKI Wspaniała literatura polska, szczególnie współczesna, obfituje w dzieła, które pozbawione są rycin. Chcemy aby poprzez ten konkurs młodzi ludzie rozbudzali swoją wyobraźnię,

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648 ALFRED WYSOCKI czterdzieści Urodziłem się 20 grudnia 1950 roku w Warszawie. W latach 1969-1974 studiowałem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. u profesorów: Ludwika Maciąga,

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE GRAFIKI WARSZTATOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Drukarnia wyobraźni RADOM 2013 Laureaci:

II OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE GRAFIKI WARSZTATOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Drukarnia wyobraźni RADOM 2013 Laureaci: II OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE GRAFIKI WARSZTATOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Drukarnia wyobraźni RADOM 2013 Laureaci: Nagrody: 1. Gosia Pulikowska 6 lat, Koty - linoryt MDK Katowice Opiekun artystyczny: Benigna Miśta

Bardziej szczegółowo

Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 12

Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 12 Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 12 w Gdyni pod kierunkiem Dyrektora Andrzeja Bodnara, we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni zorganizował Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli Chromy i

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012

Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012 Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012 "Warto być dobrym" Zwyciężczynią pierwszej edycji akcji w naszej szkole została Laura Beliczyńska z klasy 6A. Gratulujemy! KATEGORIA: klasy 1-3 KATEGORIA: klasy 4-6 KATEGORIA:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursu. PanDA

Opracowanie wyników konkursu. PanDA Opracowanie wyników konkursu PanDA 2016 24362 Warszawa, 27.05.2016 r. Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu Panda 2016, Serdecznie dziękujemy wszystkim koordynatorom konkursu za umożliwienie uczniom

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJCIE O OGRODACH

PAMIĘTAJCIE O OGRODACH I PRYWATNE LICEUM PLASTYCZNE W PŁOCKU WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE III OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PAMIĘTAJCIE O OGRODACH PŁOCK 2010

Bardziej szczegółowo

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY Muzeum Romantyzmu w Opinogórze SKOROWIDZ EDUKACYJNY Rok szkolny 2014/2015 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zawiera ona propozycje lekcji muzealnych, warsztatów

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ŚWIAT LEGEND FRANCISZKA RUSAKA Konkurs został ogłoszony jesienią 2013 roku. Organizatorzy to Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku-Zdroju i Buskie Samorządowe Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Laureaci i wyróżnieni w konkursie EDUinspiracje 2013

Laureaci i wyróżnieni w konkursie EDUinspiracje 2013 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU EDUinspiracje 2013 Kapituła konkursu EDUinspiracje 2013 zgodnie z regulaminem przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach indywidualnej i instytucjonalnej dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego. Bądź blisko ŚDM

Regulamin Konkursu plastycznego. Bądź blisko ŚDM Regulamin Konkursu plastycznego Bądź blisko ŚDM Parafialny Komitet Organizacyjny ŚDM w Rabce Zdroju: e-mail: komitet.sdm.rabka@gmail.com Facebook: www.facebook.com/sdmrabka Justyna Czyszczoń Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w ZSO w Sędziszowie w roku szkolnym 2014/2015

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w ZSO w Sędziszowie w roku szkolnym 2014/2015 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w ZSO w roku szkolnym 2014/2015 Nazwa konkursu Zasięg, organizator Imię i nazwisko ucznia/ nauczyciela Osiągnięcia Nazwa osiągnięcia Losy żołnierza i dzieje

Bardziej szczegółowo

Pejzażowe koncepcje malarskie - powiatu malborskiego Wystawa konkursowa 2016

Pejzażowe koncepcje malarskie - powiatu malborskiego Wystawa konkursowa 2016 Pejzażowe koncepcje malarskie - powiatu malborskiego Wystawa konkursowa 2016 Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Malborku Urząd Miasta Malborka Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku Malborskie Centrum

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UCZNIÓW REJA I-II 2014

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UCZNIÓW REJA I-II 2014 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE UCZNIÓW REJA I-II 2014 Anna Golińska Aleksandra Grębska Damian Kołodziej Kinga Maj Michał Szymanek Kornelia Ufniarz FINALIŚCI ogólnopolskiego konkursu matematycznego Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z dnia 18 września 2014r. z zebrania Zespołu Oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości i edukacji artystycznej

PROTOKÓŁ z dnia 18 września 2014r. z zebrania Zespołu Oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości i edukacji artystycznej PROTOKÓŁ z dnia 18 września 2014r. z zebrania Zespołu Oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości i edukacji artystycznej I. Wpłynęło 205 wniosków stypendialnych w tym: 96 wniosków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r. WYKAZ PODMIOTÓW WYŁONIONYCH PO PRZEPROWADZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Jubileusz Chrztu Polski 966-2016 Bądźcie wierni łasce chrztu świętego

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Jubileusz Chrztu Polski 966-2016 Bądźcie wierni łasce chrztu świętego Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Jubileusz Chrztu Polski 966-2016 Bądźcie wierni łasce chrztu świętego Patronat nad konkursem objęli: J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Marszałek

Bardziej szczegółowo

Zawsze Kocham Cię, Mamo

Zawsze Kocham Cię, Mamo Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2008-05-28 10:47:37 Zawsze Kocham Cię, Mamo Dzień Matki w Siewierzu obchodzony był w sposób szczególny. W Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Prezydent Miasta

Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Prezydent Miasta Wojewoda Podlaski Marszałek Województwa Prezydent Miasta Podlaskiego Białegostoku Białystok, dnia 05.05.2015 r. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego PODLASIE Mnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nazwiska osób nominowanych w poszczególnych kategoriach podczas eliminacji powiatowych XIV Festiwalu Artystycznego "Talenty 2014".

Poniżej podajemy nazwiska osób nominowanych w poszczególnych kategoriach podczas eliminacji powiatowych XIV Festiwalu Artystycznego Talenty 2014. Poniżej podajemy nazwiska osób nominowanych w poszczególnych kategoriach podczas eliminacji powiatowych XIV Festiwalu Artystycznego "Talenty 2014". 1. W kategorii PLASTYKA Jury NOMINOWAŁO do nagrody głównej

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr I IV SZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Londyn) zorganizowany w ramach obchodów

Bardziej szczegółowo

Gala finałowa konkursu filmowego "Prosto ze szkoły"

Gala finałowa konkursu filmowego Prosto ze szkoły Strona znajduje się w archiwum. Gala finałowa konkursu filmowego "Prosto ze szkoły" Konkurs filmowy Prosto ze szkoły - rozstrzygnięty. Na uroczystej gali odbyło się wręczenie nagród i dyplomów autorom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ ŁÓDŹ KONTRASTY, MOJE MIASTO, MOJE ODKRYCIE, MOJA OPOWIEŚĆ. z dnia 23.02.2013 r.

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ ŁÓDŹ KONTRASTY, MOJE MIASTO, MOJE ODKRYCIE, MOJA OPOWIEŚĆ. z dnia 23.02.2013 r. PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ ŁÓDŹ KONTRASTY, MOJE MIASTO, MOJE ODKRYCIE, MOJA OPOWIEŚĆ z dnia 23.02.2013 r. Dnia 23.02.2013 r. o godzinie 10:00 w budynku Pracowni Działań Twórczych przy ul. Centralnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły. Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok

Nazwa szkoły. Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku Białystok (Pieczęć szkoły) WOJEWÓDZKI KONKURS Z PLASTYKI (Nazwa konkursu) PROTOKÓŁ z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia rejonowego Konkursu z Plastyki - Gimnazjum zweryfikowano 60 prac ze stopnia rejonowego,

Bardziej szczegółowo

Fotografia: Wyróżnienie - MONIKA GRUSZEWICZ Nad Bałtykiem Wyróżnienie OLGA DUDEK Powrót do przeszłości

Fotografia: Wyróżnienie - MONIKA GRUSZEWICZ Nad Bałtykiem Wyróżnienie OLGA DUDEK Powrót do przeszłości II Art Passion Festival za nami. 21maja w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej nastąpiło uroczyste otwarcie II Międzynarodowego Zagłębiowskiego Festiwalu Sztuki. Wszystkich gości powitał Prezydent

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: 1. XV Jubileuszowy Miejski Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto nagroda specjalna Małgorzata P., II miejsce Hanna K., III miejsce Wiktoria K., wyróżnienia:

Bardziej szczegółowo

II EDYCJA DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIA I JA

II EDYCJA DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIA I JA II EDYCJA DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIA I JA pt: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał (1 Kor 13,1-13) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum pod patronatem Jego Ekscelencji

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2009/2010

ROK SZKOLNY 2009/2010 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2009/2010 Semestr I WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 21.11.2009 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 1/2016 z przeprowadzenia I etapu konkursu Konkurs Regionalny o Ziemi Dobrzyńskiej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych

PROTOKÓŁ 1/2016 z przeprowadzenia I etapu konkursu Konkurs Regionalny o Ziemi Dobrzyńskiej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych PROTOKÓŁ 1/2016 z przeprowadzenia I etapu konkursu Konkurs Regionalny o Ziemi Dobrzyńskiej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w dniu 7.03.2016r. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y O T W O C K I E C E N T R U M K U L T U R Y ul. Armii Krajowej 4, 05-400 OTWOCK tel/fax: 022-779-36-43 Adres do korespondencji: ul.warszawska 11/13, 05-400 Otwock OTWOCKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Z OCENY PRAC, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY ZOSTALIŚCIE WEZWANI DO ŚWIĘTOŚCI W KAŻDEJ PORZE ŻYCIA. Komisja artystyczna:

KOMUNIKAT Z OCENY PRAC, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY ZOSTALIŚCIE WEZWANI DO ŚWIĘTOŚCI W KAŻDEJ PORZE ŻYCIA. Komisja artystyczna: 1 KOMUNIKAT Z OCENY PRAC, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY ZOSTALIŚCIE WEZWANI DO ŚWIĘTOŚCI W KAŻDEJ PORZE ŻYCIA Komisja artystyczna: 1.Sławomir Żyłka-przewodniczący komisji (instruktor

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie informujemy, że recytacje odbywać się będą równolegle w 2 grupach w sali na parterze i na piętrze.

Uprzejmie informujemy, że recytacje odbywać się będą równolegle w 2 grupach w sali na parterze i na piętrze. Kolejność wystąpień uczestników VII Festiwalu Twórczości Kociewskiej im Romana Landowskiego w kategorii recytacje 19 listopada 2014 r - Miejska Biblioteka Publiczna im Aleksandra Skulteta Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji: 31.10.2014 80-840 Gdańsk ul. Świętojańska

Bardziej szczegółowo

LISTA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO ETAPU REJONOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 2014/2015

LISTA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO ETAPU REJONOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 2014/2015 LISTA UCZNIÓW ZGŁOSZONYCH DO ETAPU REJONOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 2014/2015 (miasto, ) Lp. Imię i nazwisko 1. Michalina Matosek 2. Veronika Maria Galecka klasa c Nazwa i adres szkoły

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 2 czerwca 2016 NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW W tym roku aż 64 osoby otrzymały Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Prawie połowa to gimnazjaliści. Nagroda

Bardziej szczegółowo

nauczyciel naszej szkoły

nauczyciel naszej szkoły Pan Apolinary Nosalski - poeta, pisarz i nauczyciel naszej szkoły Praca zbiorowa Urodził się 22 czerwca 1930 roku we wsi Brudno koło Parczewa. Po ukończeniu w 1944 r. Szkoły Powszechnej w Koczergach kontynuował

Bardziej szczegółowo

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale

Autor: Konrad Czarny. Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Autor: Konrad Czarny Nazwa szkoły: Zespół Szkól nr. 3 w Kwaczale Małopolskie Muzeum Pożarnictwa Położenie Opis Historia powstania muzeum Krótka biografia założyciela Zbiory muzealne Promocja muzeum Małopolskie

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolski Konkurs Origami "Magia zamknięta w papierze", temat I edycji: "Kwiaty" KATEGORIA MALUCHY 5-6 latki

I Ogólnopolski Konkurs Origami Magia zamknięta w papierze, temat I edycji: Kwiaty KATEGORIA MALUCHY 5-6 latki I Ogólnopolski Konkurs Origami "Magia zamknięta w papierze", temat I edycji: "Kwiaty" KATEGORIA MALUCHY 5-6 latki I miejsce Paulina Sławuta Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii konopnickiej

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska

STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI. Ewelina Sobczyk - Podleszańska STANISŁAW WYSPIAŃSKI I JÓZEF MEHOFFER KOLEDZY I RYWALE ZE SZKOLNEJ ŁAWKI Ewelina Sobczyk - Podleszańska Stanisław stan się sławny Mateusz dar Boga Ignacy ognisty Józef niech Bóg pomnoży Stanisław Wyspiański

Bardziej szczegółowo

SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ekspresja twórcza osób z niepełnosprawnością

SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ekspresja twórcza osób z niepełnosprawnością SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ekspresja twórcza osób z niepełnosprawnością Lata 90 to czas, gdy jak grzyby po deszczu powstawały w całej Polsce Warsztaty Terapii Zajęciowej, których zadaniem jest m.in.

Bardziej szczegółowo

Stairway to heaven. Przemysław Nizio. 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa.

Stairway to heaven. Przemysław Nizio. 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa. Stairway to heaven Przemysław Nizio 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa.com biografia Przemysław Nizio urodził się 03.01.1980 r. w Szczebrzeszynie.

Bardziej szczegółowo

Kraków 17 XII 2014. PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY VI OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PEJZAŻ LUDZKI dedykowanego Józefowi Czapskiemu. Kraków 2014

Kraków 17 XII 2014. PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY VI OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PEJZAŻ LUDZKI dedykowanego Józefowi Czapskiemu. Kraków 2014 Kraków 17 XII 2014 PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY VI OGÓLNOPOLSKIEGO BIENNALE PEJZAŻ LUDZKI dedykowanego Józefowi Czapskiemu Kraków 2014 W dniu 17 grudnia 2014 roku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń

Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń Wojewódzki Konkurs Plastyczny Elfy w ogrodzie marzeń Szanowni Państwo, Białystok,14.03.2013 r. DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO pragnę Państwa zachęcić do udziału w

Bardziej szczegółowo

II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Historia Polski za czasów panowania Władysława Jagiełły w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży REGULAMIN KONKURSU 1 Organizator: Publiczne Gimnazjum im. Władysława

Bardziej szczegółowo

KONKURSY 2014 ORGANIZATOR:

KONKURSY 2014 ORGANIZATOR: KONKURSY 2014 ORGANIZATOR: ul. Chopina 10, 33 170 Tuchów tel/fax 14 6525 436 e- mail: dk2tuchow@interia.pl. www.dk.tuchow.pl GMINNY KONKURS RECYTATORSKI Przyjaciele dzieci wierszem do nich piszą W konkursie

Bardziej szczegółowo

22 Gawlik Igor 6. 25 Grabowski Jakub 6

22 Gawlik Igor 6. 25 Grabowski Jakub 6 Lp. Nazwisko Imię Klasa Szkoła: 1 Antkowiak Maja 6 Szkoła Podstawowa nr 81 na Ursynowie 2 Badurek Aleksandra 6 Szkoły Podstawowej nr 61 3 Bakalarska Alicja 6 Szkoła nie została podana w zgłoszeniu 4 Bieniak

Bardziej szczegółowo

Plan półkolonii (i kosztorys) - sierpień 2015 r.

Plan półkolonii (i kosztorys) - sierpień 2015 r. Plan półkolonii (i kosztorys) - sierpień 2015 r. Dzień Grupa Opiekunowie Rodzaj zajęć Plan Wyżywienie Poniedziałek 17.08. Wyjazd z: w centrum) godz. 8.20, godz. 8.30, w centrum) godz. 8.35, Ołpin (parking

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia jury II Powiatowego Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej. W hołdzie Poetom i Muzykom Podhala. Nowy Targ, 28 X 2015 r.

Protokół z posiedzenia jury II Powiatowego Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej. W hołdzie Poetom i Muzykom Podhala. Nowy Targ, 28 X 2015 r. Protokół z posiedzenia jury II Powiatowego Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej W hołdzie Poetom i Muzykom Podhala Nowy Targ, 28 X 2015 r. Jury w składzie: Stanisław Bukowski Czesława Sobczyk Alina

Bardziej szczegółowo

XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny Na łańcuckim Zamku rozstrzygnięty

XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny Na łańcuckim Zamku rozstrzygnięty XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny Na łańcuckim Zamku rozstrzygnięty W dniu 8 czerwca 2010 roku w Muzeum Zamku w Łańcucie Jury dokonało selekcji i oceny nadesłanych prac. Spośród 407 wyłoniono 58 nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TUWIM 2013 międzyszkolny biblioteczny konkurs plastyczny na ilustrację do utworów Juliana Tuwima dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

REGULAMIN TUWIM 2013 międzyszkolny biblioteczny konkurs plastyczny na ilustrację do utworów Juliana Tuwima dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Biblioteka ZSO nr 8 w Kielcach zaprasza wszystkie dzieci z klas IV-VI Sp. oraz I-III /Gim. do udziału w konkursie Tuwim 2013 Konkurs plastyczny na ilustrację do utworów Juliana Tuwima W dniach 12-18.12.2013

Bardziej szczegółowo

2. Wioletta Borkowska 157 Gimnazjum nr 7 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku. 4. Aleksandra Kaszubowska 155 Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim

2. Wioletta Borkowska 157 Gimnazjum nr 7 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku. 4. Aleksandra Kaszubowska 155 Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim 1 Gdańsk, 30 maja 2014 r. Szanowni Państwo, do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 63 szkoły z województwa pomorskiego. Protokoły zbiorcze nadesłało 50 placówek. W Maratonie uczestniczyło 888 uczniów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY XX REGIONALNEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI IM. PROFESORA ADOLFA DYGACZA ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE 2013

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY XX REGIONALNEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI IM. PROFESORA ADOLFA DYGACZA ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE 2013 PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY XX REGIONALNEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI IM. PROFESORA ADOLFA DYGACZA ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE 2013 6 i 7 maja 2013 roku, w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich, odbył się Przegląd Finałowy

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Janusz Przybylski. Grafika i malarstwo

Janusz Przybylski. Grafika i malarstwo Janusz Przybylski Grafika i malarstwo wrzesień-październik 2014 W stałej ekspozycji jednej z najważniejszych galerii sztuki współczesnej na świecie, w Tate Gallery w Londynie, niewiele dzieł pochodzi z

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

LISTA FINALISTÓW XXVII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

LISTA FINALISTÓW XXVII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ 31 Spaliński Jacek LISTA FINALISTÓW XXVII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ I im. S. Batorego w Warszawie Warszawa 20 3 42 32 97 32 Kamiński Arkadiusz 33 Bartoszcze Łukasz 34 Struski Paweł 35 Rudniak Marcin

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników konkursu. Pingwin. listopad 2013

Opracowanie wyników konkursu. Pingwin. listopad 2013 Opracowanie wyników konkursu Pingwin listopad 2013 15116 Warszawa, 10.01.2014 r. Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu Pingwin 2013, Serdecznie dziêkujemy wszystkim koordynatorom konkursu za umo liwienie

Bardziej szczegółowo

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE. Regulamin konkursu

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE. Regulamin konkursu KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE I. Cel konkursu Regulamin konkursu Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia szkolnego/ Konkursu...Wojewódzkiego z Plastyki...Gimnazjum...

PROTOKÓŁ. z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia szkolnego/ Konkursu...Wojewódzkiego z Plastyki...Gimnazjum... ... (Pieczęć szkoły) załącznik nr 11... (Miejscowość, data) Wojewódzki Konkurs z Plastyki (Nazwa konkursu) PROTOKÓŁ z weryfikacji prac konkursowych ze stopnia szkolnego/ Konkursu...Wojewódzkiego z Plastyki...Gimnazjum...

Bardziej szczegółowo

Program Rozwój infrastruktury kultury

Program Rozwój infrastruktury kultury Program Rozwój infrastruktury kultury Celem Programu Rozwój infrastruktury kultury jest wsparcie infrastruktury i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni artystycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY Z FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IMS

KOMUNIKAT KOŃCOWY Z FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IMS KOMUNIKAT KOŃCOWY Z FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IMS TERMIN : 26.10.2012 MIEJSCE :Zgierz, Ośrodek wypoczynkowy Malinka DYSCYPLINA : Sztafetowe biegi Przełajowe DZIEWCZĘTA 1 SP Nr 182 Łodź 2 SP Błaszki 3 Zespół

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej

08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej 2011 08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierunek Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Zrealizowała liczne prace

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel. mgr Maria Dominika Drożdż

Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel. mgr Maria Dominika Drożdż Dyrektor pedagogiczny/współwłaściciel mgr Maria Dominika Drożdż Ukończyła Wydział Humanistyczny, kierunek: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne w Akademii Podlaskiej Dyplomowy Kurs Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego

Ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego Ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego Szanowni Państwo, Drogie Dzieci! Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego na plakat z hasłem na temat prawidłowego postępowania

Bardziej szczegółowo

Podlaski. Przełom Bugu 2014. Podlaski

Podlaski. Przełom Bugu 2014. Podlaski Podlaski Przełom Bugu 2014 Podlaski Przełom Bugu 2014 1 XIX Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2014 Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce,

Bardziej szczegółowo