Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa"

Transkrypt

1 Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa KONKURS PLASTYCZNY KATALOG PRAC Organizator: Marek Szymczyk, Wójt Gminy Solec nad Wisłą Koordynator konkursu i opracowanie katalogu: Małgorzata Szot-Wróblewska SOLEC NAD WISŁĄ 2015

2 Na terenie gminy Solec nad Wisłą mieszkają ludzie, którzy z pasją zajmują się różnymi dziedzinami sztuki. Są wśród nich: malarze, rzeźbiarze, poeci, śpiewacy ludowi. Na rozwój ich wrażliwości artystycznej wpływ wywarło dziedzictwo kulturowe i bogactwo rodzimego krajobrazu. Walory krajobrazowe gminy Solec były i nadal są inspiracją dla artystów szukających kontaktów z przyrodą i architekturą. W minionych wiekach wzniesiono na tym terenie wiele świątyń, kapliczek, dworków, młynów, budynków użyteczności publicznej i zabudowań gospodarczych, które są dobrem wspólnym. Obiekty te obsadzano drzewostanem, który współtworzy niepowtarzalny krajobraz. Mając na uwadze promocję młodych talentów Marek Szymczyk, Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej i zainteresowań plastycznych młodych twórców oraz zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat zabytków architektury i budownictwa. Prace plastyczne oceniała komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Szot-Wróblewska, Anna Kowaleczka, Lidia Wrona, Józef Michałek nauczyciele plastyki oraz Ilona Kalinowska, Halina Jóźwik, Marcin Teske, pracownicy Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą. Do konkursu przystąpiło 39 uczniów. Zgłoszono łącznie 42 prace. Gratulujemy autorom nagrodzonych prac i dziękujmy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie promując zabytki naszej gminy.

3 Malarze związani z Solcem nad Wisłą Artystą malarzem związanym z Solcem był Kazimierz Młodzianowski herbu Dąbrowa ( ), syn Stanisława Feliksa i Heleny z Symonowiczów, dzierżawców majoratu Marino - Boiska. Kazimierz Młodzianowski urodził się w Woli Soleckiej, a dzieciństwo spędził w Boiskach. Do szkoły średniej uczęszczał w Łodzi. Następnie rozpoczął studia rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerwał i podjął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie ukończonej z medalem jako dobrze zapowiadający się malarz. Dnia 4 sierpnia 1914 roku wstąpił ochotniczo do formowanych przez Józefa Piłsudskiego legionów. Kariera wojskowa Młodzianowskiego rozwijała się błyskawicznie - za zasługi na polu chwały został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po zakończeniu działań wojennych był organizatorem Policji Państwowej i pierwszym Komendantem Policji Państwowej, następnie Komendantem Szkoły Podchorążych. W lipcu 1920 roku został kwatermistrzem Pierwszej Armii, wojewodą poleskim, tytularnym generałem brygady, ministrem spraw wewnętrznych, wojewodą pomorskim. Na tym stanowisku przyczynił się do budowy portu w Gdyni i rozwoju miasta był autorem hasła Wszystko dla Gdyni. W 2007 roku w uznaniu zasług jakie położył dla powstania i rozwoju portu w Gdyni, jednej z ulic nadano imię Kazimierza Młodzianowskiego. Z Jego dorobku artystycznego zachowało się kilka prac plastycznych, w tym Autoportret, Dwór w Boiskach oraz rysunek zatytułowany Swemu Komendantowi. Prace Młodzianowskiego znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. Po latach zapomnienia został uhonorowany w Solcu płytą pamiątkową, którą odsłonięto 11 listopada 2011 roku. Płyta została umieszczona na głazie sprowadzonym z Boisk. Kazimierz Młodzianowski: Autoportret oraz Dwór w Boiskach. Własność prywatna. W początkach XX wieku z ziemią solecką zetknął się w przenośni i dosłownie Tadeusz Pruszkowski ( ), wybitny malarz działający w Warszawie i Kazimierzu Dolnym, którego wielką pasją było lotnictwo i pilotowanie samolotów. W okresie międzywojennym Tadeusz Pruszkowski często przelatywał samolotem nad Solcem. Podczas jednego z takich lotów zmuszony był awaryjnie lądować i wówczas osiadł na łąkach w Raju pod Solcem. Podczas lądowania śmigło samolotu uszkodziło się, co uniemożliwiło kontynuowanie podróży.

4 Oczekując na naprawę awionetki Tadeusz Pruszkowski skorzystał z zaproszenia Państwa Marii i Władysława Cichowskich, właścicieli majątku Raj, i przez kilka dni mieszkał w ich dworze. Podczas pobytu w Raju Pruszkowski poznał Irenę Cichowską, utalentowaną plastycznie córkę właścicieli i udzielił jej cennych wskazówek, nakłaniając jednocześnie do pojęcia studiów na uczelni artystycznej w Warszawie. Pobyt Pruszkowskiego w Raju odnotowali biografowie malarza, lecz błędnie podali nazwisko właściciela majątku Raj. Irena Maria Cichowska: Dwór w Raju. Własność prywatna. Irena Maria Cichowska 1 ( ) malarka i artysta plastyk, dzieciństwo i młodość spędziła w Raju pod Solcem. Młodzieńczy kontakt Ireny Cichowskiej z Tadeuszem Pruszkowskim zaowocował podjęciem przez nią studiów w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1938 roku. Od 1945 należała do założonego przez Wacława Dobrowolskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, z którym wystawiała swoje prace. Po wojnie już jako artystka zamieszkała w Radomiu, zajmowała się ilustracją książek dla dzieci, nauczaniem plastyki w szkole i ognisku plastycznym. Wychowała kilka pokoleń artystów. Swoją wrażliwość artystyczną wyniosła z Ziemi Soleckiej, którą z miłością wspominała do końca swoich lat. Wrażliwość tę z pasją przekazywała swym uczniom, z których wyrośli późniejsi artyści, malarze i architekci. W Solcu mieszkał i tworzył Czesław Waszko ( ), malarz i nauczyciel plastyki w szkole średniej w Solcu. Motywem przewodnim Jego twórczości były nadwiślańskie krajobrazy i drzewa. Prace Czesława Waszki znajdują się w muzeach, galeriach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 1 Informacja udostępniona przez Panią Monikę Orsetti Skwarczyńską, siostrzenicę Ireny Cichowskiej.

5 Czesław Waszko: Solec nad Wisłą, 1984 r. Własność prywatna. W Solcu przez wiele lat organizowano plenery malarskie dla artystów plastyków. Wśród miłośników soleckiego pejzażu był Andrzej Minajew ( ), artysta związany z Radomiem. Jego prace spopularyzowały modę na Solec, można je oglądać w muzeach i zbiorach prywatnych. Andrzej Minajew: W Solcu nad Wisłą ruiny zamku, 1998 r. Własność prywatna. W Solcu od wielu lat organizowane są plenery malarskie dla uczniów radomskich szkół plastycznych i domów kultury. Plenery te rozwijają zainteresowanie młodych twórców nadwiślańską przyrodą i ciekawą zabudową Solca. Wielu uczestników plenerów wraca po latach do Solca. Na przestrzeni wieków Solec uwieczniony został przez kilku znanych malarzy. Jednym z nich był Edward Brzozowski (1815- zm. ok. 1847) właściciel ziemski zamieszkały w majątku Kamień (parafia Piotrawin), położonym na prawym brzegu Wisły, na wysokości Solca. Edward Brzozowski studiował malarstwo w Polsce i we Włoszech. Do naszych czasów zachowało się zaledwie kilka prac tego artysty. Jedną z nich jest obraz zatytułowany Solec nad Wisłą 2, olej na papierze (18 x 25,7 cm), przechowywany w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obraz 2 Małgorzata Szot-Wróblewska Miasto królewskie Solec..., 2011 r., s. 46.

6 przedstawia panoramę Solca widzianą z pałacu w Kamieniu, w którym malarz mieszkał. Na pierwszym planie ukazany jest park w Kamieniu, w którym stoi kobieta z parasolką (prawdopodobnie żona artysty) oraz paw. Znanym obrazem Edwarda Brzozowskiego jest obraz Otton III i Bolesław Chrobry u grobu świętego Wojciecha, eksponowany w Złotej Kaplicy w Poznaniu. Obraz ten został przekazany przez artystę Edwardowi Raczyńskiemu, jako dar dla budowanej wówczas Złotej Kaplicy w Poznaniu. Juliusz Słowacki podczas pobytu we Włoszech spotkał Edwarda Brzozowskiego i w jednym z listów do matki wspomina o malarzu. Edward Brzozowski zmarł za granicą, data śmierci nie jest znana. W połowie XIX wieku Teodor Chrząński ( ), malarz i rysownik, uwiecznił ruiny zamku w Solcu. Z polecenia Rady Administracyjnej Królestwa, w 1851 roku Teodor Chrząński został oddelegowany do prac przy inwentaryzacji zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Zespołem artystów kierował Kazimierz Strończyński. Prace Teodora Chrząńskiego ilustrowały album Opisy i widoki zabytków starożytności w Królestwie Polskim. Z tego albumu pochodzi praca Szczątki zamku w Solcu od północy. Teodor Chrząński: Szczątki zamku w Solcu, IS PAN. Michał Elwiro Andriolli: Zwaliska zamku w Solcu. Kilkanaście lat później, w 1880 roku, Michał Elwiro Andriolli ( ), ceniony malarz i ilustrator książek, uwiecznił ruiny zamku w Solcu na rysunku z cyklu Brzegi Wisły zatytułowanym Zwaliska zamku w Solcu. Według rysunku Andriollego, Stanisław Antoszewicz wykonał drzeworyt, który opublikowano w 1882 roku na okładce Czasopisma Ilustrowanego Tygodniowego Kłosy. Prace tych artystów pozwalają prześledzić, w jakim tempie postępowała destrukcja soleckiego zamku. Współcześnie artystą związanym z Solcem jest Sławomir Toman, urodzony w 1966 roku w Solcu, malarz, dydaktyk, kurator wystaw. Dzieciństwo spędził w Boiskach. Ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Ecole Regionale des Beaux-Arts w Rennes we Francji. Od 1997 roku związany jest z Instytutem Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora, a w 2012 doktora habilitowanego sztuki w macierzystej uczelni krakowskiej. Obecnie pełni funkcję prodziekana do spraw naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Jego prace znajdują się w muzeach, galerach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą oraz są eksponowane na licznych wystawach. Z Solcem na stałe związany jest również Józef Grzegorz Michałek, urodzony w 1956 w Lipsku. Dyplom uzyskał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Tworzy w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku, scenografii. Pracował jako nauczyciel plastyki w szkołach w Lipsku i Solcu. Jego prace znajdują się w muzeach, galerach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Małgorzata Szot-Wróblewska

7 KATALOG Miejsce I. Matylda Kacperek, Kościół w Solcu pw. Wniebowzięcia NMP- Lawendowy kościół. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. I-III. Wiek - 9 lat. Miejsce II. Amelia Serafin, Kapliczka w Dziurkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. I-III. Wiek 8 lat.

8 Miejsce III. Dominik Szołajski, Kościół farny pw. Wniebowzięcia NM. Fara. Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą kl. I-III. Wiek 10 lat. Miejsce I. Klaudia Kacperek, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nocą. Fara. Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą kl. IV-VI. Wiek -13 lat.

9 Klaudia Kacperek, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP o świcie. Fara. (druga praca zgłoszona do konkursu) PSP w Solcu. Wiek - 13 lat. Miejsce II. Magdalena Szkutnik, Kościół pw. św. Stanisława BM - poklasztorny. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym kl. IV-VI. Wiek 10 lat.

10 Miejsce III. Maria Skalińska, Kościół pw. św. Stanisława poklasztorny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. Kl. IV-VI. Wiek 10 lat. Maria Skalińska, Domy przy ulicy Kopernika, (druga praca zgłoszona do konkursu) PSP w Solcu. Wiek 10 lat.

11 Miejsce III. Julia Szołajska, Panorama Solca od strony Wisły, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą kl. IV-VI. Wiek 11 lat. Miejsce I. Wiktoria Krupa, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara. PG w Pawłowicach, kl. III. Wiek 16 lat.

12 Miejsce II. Dominika Sawicka, Zabytki Gminy Solec nad Wisłą, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą. Wiek 16 lat. Miejsce III. Natalia Rejowska, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, Publiczne Gimnazjum w Pawłowicach. Wiek 16 lat.

13 Miejsce I. Anna Kieloch, Stara apteka w Solcu własność rodziny Krężelewskich Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą. Wiek 17 lat. Miejsce I. Sylwia Sierpińska, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą. Wiek 18 lat.

14 WYRÓŻNIENIA Wyróżnienie. Karolina Lasota, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą, kl. I-III. Wiek 9 lat. Wyróżnienie. Julia Klukiewicz, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą kl. IV-VI. Wiek 12 lat.

15 Wyróżnienie. Tomasz Kasiński, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą kl. IV-VI. Wiek 13 lat. Wyróżnienie. Krzysztof Teske, Kościół pw. św. Barbary w Solcu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym kl. IV-VI. Wiek 11 lat.

16 Wyróżnienie. Mateusz Krupa, Komendaria GOK, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach. kl. IV-VI. Wiek - 10 lat. Wyróżnienie. Kornelia Chmielnicka, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara,, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. kl. IV-VI. Wiek 12 lat.

17 Kornelia Chmielnicka, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara., (druga praca zgłoszona do konkursu). PSP w Solcu. Kl. IV-VI. Wiek - 12 lat. Wyróżnienie. Paulina Mgłosiek, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach. kl. IV-VI. Wiek 10 lat.

18 Paulina Mgłosiek Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu i Komendaria, (druga praca zgłoszona do konkursu). Wiek 10 lat. Wyróżnienie. Natalia Wasila, Komendaria GOK, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. kl. IV-VI. Wiek 12 lat.

19 Wyróżnienie. Dawid Retmańczyk, Dzwonnica w Solcu, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą. Wiek 14 lat. Wyróżnienie. Nina Borcuch, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara,, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą. Wiek - 14 lat.

20 Wyróżnienie. Sandra Krupa, Kościół pw. św. Barbary w Solcu, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą. Wiek 15 lat. Wyróżnienie. Kacper Nowicki, Komendaria GOK, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. I-III. Wiek 7 lat.

21 Wyróżnienie. Karina Krupa, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą. Wiek 14 lat. Wyróżnienie. Natalia Kądziela, Młyn w Dziurkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. I-III. Wiek 10 lat.

22 Wyróżnienie. Jakub Łyczkowski, Komendaria GOK. Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą, kl. I-III. Wiek - 7 lat. Wyróżnienie. Maria Gawlik, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara,, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. kl. I-III. Wiek 9 lat.

23 Wyróżnienie. Julia Gajos, Kościół pw. św. Barbary w Solcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. kl. I-III. Wiek 7 lat. Wyróżnienie. Natalia Kacperek, Dzwonnica w Solcu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. I-III. Wiek 9 lat.

24 Udział w konkursie Weronika Chmielnicka, Wiklinowy zamek w Solcu. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym, kl. IV-VI. Wiek 11 lat. Natalia Chmielnicka, Zespół poklasztorny w Solcu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym, Wiek - 9 lat. Paulina Bukowska, Ruiny zamku w Solcu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach, kl. IV- VI. Wiek - 10 lat.

25 Piotr Kasiński, Kościół pw. św. Stanisława BM - poklasztorny, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą. kl. I-IV. Wiek 10 lat. Klaudia Fundowicz, Kapliczka w Dziurkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym, kl. IV-Vi. Wiek - 10 lat. Weronika Chmielnicka, Komendaria GOK, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym, kl. IV-VI. Wiek - 11 lat.

26 Amelia Karwicka, Dawna cegielnia, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dalszym. kl. IV-VI. Wiek 11 lat. Natalia Madej, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu. Fara, Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą, kl. IV-VI. Wiek 13 lat.

27 Ceremonia wręczenia nagród i dyplomów odbyła się 12 lipca 2015 r., podczas PIKNIKU NADWIŚLAŃSKIEGO W SOLCU. Prace laureatów zostaną opublikowane w kwartalniku społeczno kulturalnym Życie Powiśla oraz będą wykorzystane do promocji gminy. Gratulujemy autorom najpiękniejszych prac i dziękujmy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie promując zabytki naszej gminy.

28 Lista laureatów: Klasy I-III SP Wyróżnienia w kategorii wiekowej klas I-III SP: I Matylda Kacperek Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym II Amelia Serafin Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym III Dominik Szołajski ZSS w Solcu nad Wisłą Karolina Lasota Natalia Kacperek Julia Gajos Maria Gawlik ZSS w Solcu nad Wisłą Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym ZSS w Solcu nad Wisłą ZSS w Solcu nad Wisłą Klasy IV-VI SP I Klaudia Kacperek ZSS w Solcu nad Wisłą II Magdalena Szkutnik Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym III Komisja przyznała w tej kategorii ex aequo dla : Jakub Łyczkowski ZSS w Solcu nad Wisłą Natalia Kądziela Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym Kacper Nowicki Niepubliczna SP w Przedmieściu Dalszym Wyróżnienia kategorii wiekowej klasy IV-VI: Maria Skalińska ZSS w Solcu nad Wisłą Natalia Wasila ZSS w Solcu nad Wisłą Julia Szołajska ZSS w Solcu nad Wisłą Paulina Mgłosiek ZSS w Pawłowicach Kornelia Chmielnicka ZSS w Solcu nad Wisłą Klasy I-III PG I Wiktoria Krupa, Publiczne Gimnazjum w Pawłowicach II Dominika Sawicka, Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą III Natalia Rejowska, Publiczne Gimnazjum w Pawłowicach Tomasz Kasiński Julia Klukiewicz Mateusz Krupa Krzysztof Teske Dalszym ZSS w Solcu nad Wisłą ZSS w Solcu nad Wisłą ZSS w Solcu nad Wisłą Niepubliczna SP w Przedmieściu W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Wyróżnienia w kategorii klasy I-III gimnazjum: Komisja przyznała ex aequo dwie pierwsze nagrody Karolina Krupa Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą I Anna Kieloch z ZSP w Solcu nad Wisłą Dawid Retmańczyk Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą I Sylwia Sierpińska z ZSP w Solcu nad Wisłą Sandra Krupa Nina Borcuch Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą Publiczne Gimnazjum w Solcu nad Wisłą

29 Oko na miasto i region, 6 sierpnia 2015 numer 27 (217)

30

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii. Otwarcie. Muzeum w Wałbrzychu od 13 lutego

Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii. Otwarcie. Muzeum w Wałbrzychu od 13 lutego P R E M I E R A 9 lutego - godz. 18 WOK Piaskowa Góra Ziemia wałbrzyska w dawnej kartografii Muzeum w Wałbrzychu od 13 lutego premierowy pokaz filmu otwarcie wystawy fotograficznej Otwarcie spotkanie Wystawa

Bardziej szczegółowo

Sadeczanie znani i nieznani

Sadeczanie znani i nieznani Anna Totoń Rafał Bobrowski Sadeczanie znani i nieznani Katalog wystawy Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego październik listopad 2012 1 Publikacja okolicznościowa przygotowana z okazji 720

Bardziej szczegółowo

Aukcja Sztuki. Współczesnej. Katalog WROCŁAWSKI DOM AUKCYJNY. 28 września 2013 godz. 19:00 Wrocław

Aukcja Sztuki. Współczesnej. Katalog WROCŁAWSKI DOM AUKCYJNY. 28 września 2013 godz. 19:00 Wrocław Aukcja Sztuki Współczesnej WROCŁAWSKI DOM AUKCYJNY Katalog 28 września 2013 godz. 19:00 Wrocław 2 Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka i piękno spotykają się w samym sercu Wrocławia. Po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

okładka Szlaki Lublina

okładka Szlaki Lublina okładka Szlaki Lublina Szlaki Lublina w ramach projektu: Lublin i Rzeszów współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KROŚNIEŃSKA KULTURY. RCKP KROSNO Nr. 110 kwiecień 2013

KROŚNIEŃSKA KULTURY. RCKP KROSNO Nr. 110 kwiecień 2013 CROSCENA KROŚNIEŃSKA KULTURY RCKP KROSNO Nr 110 kwiecień 2013 1 2 3 4 5 CROSCENA 1 Zdzisława Górska PRZEZ ZIELEŃ Jeszcze cię widzę zieloną w białych magnoliach kwitnącą w brzozy listeczkach tchnieniu w

Bardziej szczegółowo

W numerze. LIPIEC 2014 r. Lato w mieście str. 7. Warszawska Strefa Rodziny str. 7. Siłownie plenerowe str. 7. Bezpłatne pismo.

W numerze. LIPIEC 2014 r. Lato w mieście str. 7. Warszawska Strefa Rodziny str. 7. Siłownie plenerowe str. 7. Bezpłatne pismo. Bezpłatne pismo ISSN 1428-734X Numer 4 (173) LIPIEC 2014 r. W numerze Nadanie nazw rondom w Dzielnicy Wesoła...2-4 Budżet partycypacyjny....5-6 Słoneczny pociąg... 6 Letnie kino plenerowe w Wesołej...

Bardziej szczegółowo

Cztery wielkie sztuki. Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność

Cztery wielkie sztuki. Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność Nr 4 (139) kwiecień 2013 ISSN 1640-9337 Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Cztery wielkie sztuki Po półtorarocznej przerwie Teatr Wielki w Łodzi ponownie zainaugurował swoją działalność

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Dzień Samorządu Terytorialnego. www.gminazamosc.pl. str. 12 MIESIĘCZNIK NR 6 (39) ISSN 1689-7218

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Dzień Samorządu Terytorialnego. www.gminazamosc.pl. str. 12 MIESIĘCZNIK NR 6 (39) ISSN 1689-7218 ISSN 1689-7218 BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 6 (39) lipiec 2012 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne Dzień Samorządu Terytorialnego str. 12 Biuletyn lipiec 2012 2 kultura

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie

Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie ISSN 1425-7718 BRODNICA grudzień 2014, nr 12 (300) Cena 0 zł Fot. Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie Tradycją stały się już spotkania na Dużym Rynku odbywające się z udziałem mieszkańców Brodnicy

Bardziej szczegółowo

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego Galeria gościńca Mieszka w Huszczy. Przez 35 lat był nauczycielem. Ostatnie 5 lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Huszczy. Obecnie odpoczywa

Bardziej szczegółowo

Kultura bardzo uduchowiona

Kultura bardzo uduchowiona Przez pół roku powstawał wyjątkowy kalendarz na 2010 rok, na kartach którego można obejrzeć Kayah, Ryszarda Rynkowskiego, Dodę, Ewelinę Flintę, Beatę Kozidrak, Perfect, Lady Pank, Kasię Kowalską, Pectus,

Bardziej szczegółowo

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Maj 2014 (182) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Miasto Wisła otrzymało Dyplom Europejski. Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu

Bardziej szczegółowo

Wybitny pedagog człowiek niezwykły. Rzecz o Józefie Golcu

Wybitny pedagog człowiek niezwykły. Rzecz o Józefie Golcu Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 379 385 Wybitny pedagog człowiek niezwykły. Rzecz o Józefie Golcu Mieczysław Gulda, Józef Golec. Człowiek nauczyciel twórca. Sopocki cieszynianin, Golmar,

Bardziej szczegółowo

Niezapominajkowa niedziela w Dukli

Niezapominajkowa niedziela w Dukli DPS 6/2010 1 Niezapominajkowa niedziela w Dukli Podsumowanie działań z okazji święta Polskiej Niezapominajki i promocja książki o dukielskiej poczcie Niezapominajka, maleńka roślina co polskiego nieba

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne. Portret Simony Kossak Autor: Zofia Choromańska, 6 lat

Wydanie specjalne. Portret Simony Kossak Autor: Zofia Choromańska, 6 lat Echo Przedszkola Wydanie specjalne Portret Simony Kossak Autor: Zofia Choromańska, 6 lat Nr 66 maj-lipiec 2012r. Rumiankowe marzenia Rumiankowe płatki otulają słońce, Grają z wiatrem sonatę, Na letniej

Bardziej szczegółowo

73 LEON WYCZÓŁKOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936) MAKI, 1909

73 LEON WYCZÓŁKOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936) MAKI, 1909 73 LEON WYCZÓŁKOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936) MAKI, 1909 pastel, papier 61,5 x 73 cm (w św. ramy 58,7 x 71 cm) sygnowany p.g.: L Wyczół 909 Na odwrocie oprawy uszkodzona nalepka

Bardziej szczegółowo

DOROCZNA WYSTAWA MALARSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO. 18 sierpnia 30 września 2014 r.

DOROCZNA WYSTAWA MALARSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO. 18 sierpnia 30 września 2014 r. DOROCZNA WYSTAWA MALARSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO 18 sierpnia 30 września 2014 r. w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 43 tel. (58) 550 16 05 www.sda.pl wystawa

Bardziej szczegółowo

Salon Antykwaryczny AUKCJE AUKCJA NR 41. Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA

Salon Antykwaryczny AUKCJE AUKCJA NR 41. Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA Salon Antykwaryczny AUKCJE AUKCJA NR 41 Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA 2-6 XII 2013 Salon Antykwaryczny Nautilus, ul. Pijarska 5/2a, Kraków AUKCJA Sobota,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Nr 4 (8) listopad 2007

Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Nr 4 (8) listopad 2007 Relacje ISSN 1895 8834 nterpretacje Kwartalnik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Nr 4 (8) listopad 2007 60 lat Teatru Lalek Banialuka Sztuka współczesna w Muzeum 38. Bielska Jesień Teresa Sztwiertnia

Bardziej szczegółowo

Iwona Kolenda, Monika Kwaśniak Aktywność bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu środków pomocowych w latach 2008 2012

Iwona Kolenda, Monika Kwaśniak Aktywność bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu środków pomocowych w latach 2008 2012 Iwona Kolenda, Monika Kwaśniak Aktywność bibliotek publicznych województwa zachodniopomorskiego w pozyskiwaniu środków pomocowych w latach 2008 2012 Anna Kościuczuk Danuta Maria Kelch z domu Hepke Renata

Bardziej szczegółowo

Nr 5/129 MAJ 2009 ISSN 1425 7386. Buziaki. śpiewają i tańczą dla nas już 30 lat - str. 15

Nr 5/129 MAJ 2009 ISSN 1425 7386. Buziaki. śpiewają i tańczą dla nas już 30 lat - str. 15 Nr 5/129 MAJ 2009 ISSN 1425 7386 Buziaki śpiewają i tańczą dla nas już 30 lat - str. 15 KALEJDOSKOP Zabrzmiał Dzwon Pokoju Z okazji Dnia Pioniera 27 marca odbyło się spotkanie na Placu Grunwaldzkim. Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny miasta Jarosławia Niech świąteczna atmosfera obfituje w serdeczne spotkania w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół

biuletyn informacyjny miasta Jarosławia Niech świąteczna atmosfera obfituje w serdeczne spotkania w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół biuletyn informacyjny NR 23 (210) (210) ROK ROK XVIII XVIII marzec marzec 2010 2010 ISSN ISSN 1732 1732 -- 6567 6567 NR miasta Jarosławia go Alleluja Wesołego Alleluja Wesołego Alleluja Wesołego All Wesołego

Bardziej szczegółowo

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7

S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H. l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 S T O W A R Z Y S Z E N I E A R C H I T E K T Ó W P O L S K I C H l i p i e c / s i e r p i e ń 2 0 0 7 ISSN 0239-3549 Spis treści VI Międzynarodowa Konferencja SACROEXPO...6 MISTER ARCHITEKTURY woj.

Bardziej szczegółowo

edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

edycja 2014/2015 pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA c z ę ś ć i Wielka Nagroda Wrocławia s z k o ł y po d s t a w o w e i gi m n a z j a c z ę ś ć ii Przedszkolna Nagroda Wrocławia p r z e d s z k

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo