Szkoła Podstawowa. im. Aleksandra Doby. w Iwięcinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa. im. Aleksandra Doby. w Iwięcinie"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Iwięcinie

2 O naszej szkole Zgodnie z Uchwałą Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 lutego 2011 r. od 1 września 2011 r. Szkoła Podstawowa w Iwięcinie jest szkołą społeczną, prowadzoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino. Już po pierwszych miesiącach okazało się, że radzimy sobie całkiem dobrze!!!

3 Realizowane zadania

4 Dnia 21 września 2012 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Iwięcinie imienia Aleksandra Doby oraz przekazania sztandaru. Z tej okazji odwiedził nas Aleksander Doba patron szkoły. Z samego rana spotkał się z uczniami na sali gimnastycznej. Opowiedział o kilku swoich wyprawach, pokazywał zdjęcia i filmy. Każdy otrzymał pamiątkowe zdjęcie wraz z autografem.

5 Kapitał na przyszłość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Uczniowie kl. IV-VI aby wyrównać szanse edukacyjne korzystają z dodatkowych zajęć z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody oraz wykorzystania informacji. Zajęcia mogą być prowadzone metodami aktywizującymi, dzięki temu, że szkoła otrzymała tablicę interaktywną, trzy komputery i cztery dyktafony. W ramach programu zorganizowano dla uczniów naszej szkoły dwie wycieczki przyrodnicze (do trójmiasta ZOO, oceanarium) i do Poznania (palmiarnia). W lipcu wychowankowie naszej szkoły wyjechali na obóz w górach do Białego Dunajca. Chłopcy, którzy otrzymali najlepsze wyniki z przeprowadzonych testów wyjechali do Centrum Kopernika w Warszawie.

6 Wizyta przygotowawcza w Londynie W dniach od 31 stycznia do 4 lutego 2013 r. pani Marlena Ochocka, nauczycielka j. angielskiego, zajęć technicznym oraz informatyki w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Iwięcinie, wzięła udział w wizycie przygotowawczej w Londynie. Instytucją goszczącą była prywatna szkoła dla dziewcząt: Royal Masonic School for Girls. Celem spotkania było przygotowanie projektu Comenius do realizacji w latach

7 Państwowy sprawdzian kl. VI Dnia 4 kwietnia był dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, ze względu na organizację państwowego sprawdzianu. O godzinie 8.20 do szkoły przybyli wszyscy uczniowie klasy VI ubrani na galowo. Nauczyciele jeszcze raz przypomnieli im na czym polega sprawdzian oraz czy wszyscy mają czarne długopisy i wymagane przybory. Sprawdzian był pisany w dwóch salach. Przewodniczącą pierwszego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego była pani Alicja Młynarczyk, a drugiego pani Katarzyna Ganske-Zbieralska.

8 Jesteśmy najlepsi w Gminie Dnia 25 kwietnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Sianowie odbył się 45 Gminny Turniej Recytatorski pt. Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu było poszerzanie horyzontów myślowych dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie piękna i kultury języka polskiego. Turniej podzielony był na dwie kategorie: ptaszęta (uczniowie klas I III), w tej kategorii dzieci recytowały jeden utwór, ptaszki (klasa IV-VI), prezentowały dwa utwory. W turnieju udział wzięły 32 osoby. Recytacje oceniała jury w składzie: Wanda Wawrzynowicz, Janina Kulon, Agnieszka Lewczuk, które postanowiła nagrodzić: w kategorii ptaszki : Michała Peciaka (SP w Iwięcinie).

9 Park dydaktyczny Dnia 27 maja 2013 roku w ramach projektu edukacyjnego z Małej Szkoły w Wielki Świat zatytułowanego My i nasi reprezentanci partnerstwo w każdej sprawie wyruszyliśmy na Sesję Rady Gminy i Miasta w Sianowie. Opowiedzieliśmy o tym, że projekt rozpoczął się od szukania problemu, jaki udałoby nam się rozwiązać, wraz z osobami nas reprezentującymi i zaczęliśmy od rozmów przeprowadzonych z radnym Panem Wiesławem Raczyńskim na temat uporządkowania terenu poza naszą szkołą i przygotowania parku dydaktycznego ze ścieżką edukacyjną i miejscem rekreacyjnym przy naszej szkole. Poza tym wystosowaliśmy petycję do naszego burmistrza pana Macieja Berlickiego o wsparcie finansowe, które jest nam potrzebne przy zakupie ogrodzenia tego terenu.

10 Wirydarz w Naszej Szkole Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie! tymi słowami rozpoczynał swą fraszkę Jan Kochanowski. Słowa wybitnego poety idealnie komponują się z podjętym przez Szkołę Podstawową im. Aleksandra Doby w Iwięcinie przedsięwzięciem. Na jej terenie powstaje wirydarz wzorowany na cysterskiej tradycji klasztornej. Budowa tego niepowtarzalnego ogrodu finansowana jest z projektu Pomorski Szlak Cysterski Iwięcino-Wierciszewo-Dąbrowa realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino. Z pomocą uczniów, nauczycieli i rodziców od początku roku szkolnego powstaje niepowtarzalne miejsce, które pozwoli zrelaksować się w specjalnie zaprojektowanym ogrodzie podobnym do tych, które zakładali dawniej zakonnicy.

11 Rodzicielski remont Z inicjatywy rodziców podczas wiejskich dożynek została przeprowadzona licytacja tortu oraz ogrodowej kompozycji kwiatowej przygotowanych przez przedstawicieli Rady Rodziców. Środki finansowe uzyskane z tej akcji przeznaczono na zakup mebli do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Pod Kogucikiem, pozyskano również zabawki i książki, które wzbogaciły wyposażenie przedszkola. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców: Agnieszki i Grzegorza Miękus, Sylwii i Roberta Nożyńskich, Magdaleny i Jarosława Kołodziejczak, Cecylii Jaśkiewicz-Rząd i Leszka Rząd, Anny Pietruk, Marioli Kuśmierczak oraz wychowawczyni Wiesławy Pakulskiej, została wyremontowana sala lekcyjna numer 11 (pomieszczenie klasy III). Pracy było co niemiara!!!

12 Wizyta Biskupa ks. Pawła Cieślika w SP W Iwięcinie Jego Ekscelencjo ks. biskupie mam zaszczyt powitać Księdza w naszej szkole od tych słów rozpoczęła się wizyta ks. biskupa Pawła Cieślika w SP w Iwięcinie. W napiętym harmonogramie JE znalazł czas by odwiedzić naszą społeczność. Spotkanie przebiegło w przyjacielskiej, miłej atmosferze. Wspólnie zaśpiewaliśmy Szła dzieweczka do laseczka oraz Płonie ognisko w lesie - ks. Biskup rzeczywiście lubi i potrafi śpiewać!!! Na koniec spotkania wszyscy otrzymaliśmy błogosławieństwo oraz pamiątkowe obrazki.

13 Organizacja szkoły

14 W skład Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby wchodzi: Oddział zerowym dla 5 i 6 latków Pierwszy etap edukacyjny kl. I - III Drugi etap edukacyjny kl. IV - VI W okresie wakacji letnich w szkole dział Schronisko Młodzieżowe im. Kazimierza Nowaka. Dodatkowo od 01 stycznia 2013 r. w budynku funkcjonuje Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pod Kogucikiem dla dzieci w wieku lat. W roku szkolnym 2013/2014 Społeczność Szkoły stanowi 94 uczniów i 16 pracowników.

15 Szkoła posiada: Plac zabaw dla dzieci młodszych Wielofunkcyjne boisko do koszykówki i siatkówki Boisko trawiaste do piłki nożnej Salę gimnastyczną Salę informatyczną Pracownię komputerową Stołówkę Wirydarz wzorowany na średniowiecznych ogrodach cysterskich

16 Szkoła współpracuje z Polską Szkołą w Rezekne na Łotwie. Uczestniczy w programie etwinning umożliwiający współpracę ze szkołami z Unii Europejskiej oraz Turcji. Przystąpiła do programów: Comenius Z Małej Szkoły w Wielki Świat Wyrównywanie szans edukacyjnych w kl. IV-VI

17 Budżet za rok kalendarzowy 2013 wyniósł ,89 zł z czego: dotacja szkolna ,89 zł przychody ze schroniska młodzieżowego ,00 zł Zadania jakie zostały zrealizowane z tych środków to zadania statutowe wynikające z bieżącej działalności szkoły. Dodatkowo zrealizowano: remont archiwum oraz szatni oddziału zerowego modernizacja pomieszczeń gospodarczych modernizacja centralnego ogrzewania wymiana podłogi w pokoju nauczycielskim wymiana drzwi wejściowych naprawa ogrodzenia adaptację terenu zielonego zachodniej części nieruchomości zakup 6 laptopów i 3 komputerów stacjonarnych

18 Opracowane wnioski Oferta na konkurs nr 1/9.1.1/13 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 10 września 2013 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Aleksandra Doby w Iwięcinie złożyło wniosek: Punkt Przedszkolny "Pod Kogucikiem" w Iwięcinie to dobry start w przyszłość do konkursu Nr 1/9.1.1/13 w ramach poddziałania "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Budżet projektu to kwota 160 tys. zł. Oferta na konkurs nr 1/9.5/13 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 18 września 2013 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Aleksandra Doby w Iwięcinie złożyło wniosek: Angielski szansą na dobry rozwój małego dziecka do konkursu Nr 1/9.5/13 w ramach poddziałania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Budżet projektu to kwota 50 tys. zł. W zaplanowanych działaniach przewidziano następujące zadania: zajęcia dodatkowe z j. angielskiego w wymiarze 108 godzin lekcyjnych dla przedszkolaków oraz klas I-VI od 1 stycznia 2014r do 30 czerwca 2014 r.

19 Plany inwestycyjne Zagospodarowanie terenu zielonego wokół szkoły Termomodernizacja budynku szkoły Remont sali sportowej Modernizacja klasopracowni Instalacja monitoringu

20 Dziękuję za uwagę

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020 PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 1 1. WSTĘP Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy

NOWINY Z NASZEJ GMINY Biuletyn Informacyjny Gminy Lichnowy Wydanie dwunaste 01/2014 Egzemplarz BEZPŁATNY Biuletyn dostępny jest również na stronie www.lichnowy.pl Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82-224 Lichnowy tel. 55 271 27 23 fax 55 271 27 66 e-mail:sekretariat@lichnowy.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna

I Priorytety polityki oświatowej Gminy Chełmek. II Zadania samorządu. III Stan istniejący sieć szkolna 1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chełmek, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2009/2010 I Priorytety polityki

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogody ducha i wielu radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół życzy ISSN 2083-5027 Gmina na piątkę Jesteśmy aktywni s t y c z e ń - m a r z e c 2 0 1 2 Pejzaż z kobietą Przedszkola dla wszystkich maluchów Komputery dla policji 4 9 11 W rytmie serca Spojrzenia Kościół w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola

Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Raport z projektu Małe Przedszkola utworzone w projekcie Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola Małe Przedszkola utworzone w projekcie Mazowieckie Małe Przedszkola i wspierane w projekcie Nasze Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

KRUSZWICKA. Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY. Czytaj str. 4-5. str. 3 W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:

KRUSZWICKA. Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY. Czytaj str. 4-5. str. 3 W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: TEMAT str. 3 MIESIĄCA Pamiętaj 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej W NUMERZE MIĘDZY INNYMI: Majówka z Ziemowitem MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY panorama KRUSZWICKA ISSN 1232-4760 numer 267, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny. Gminy Kozłowo. Bezpłatny kwartalnik Nr 10(3) GruDzieŃ 2012 r.

Biuletyn Informacyjny. Gminy Kozłowo. Bezpłatny kwartalnik Nr 10(3) GruDzieŃ 2012 r. www.kozlowo.pl Biuletyn Informacyjny Gminy Kozłowo Bezpłatny kwartalnik Nr 10(3) GruDzieŃ 2012 r. Remonty dróg w naszej gminie Bartki-Szymany We wrześniu br. Gmina Kozłowo ogłosiła przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Łysomickie. Wolontariusze spisali się na medal! REKREACJA: Spotkanie z zawodnikami z klubu Unibax. LUDZIE: Pięćdziesiąt lat wspólnego życia

Łysomickie. Wolontariusze spisali się na medal! REKREACJA: Spotkanie z zawodnikami z klubu Unibax. LUDZIE: Pięćdziesiąt lat wspólnego życia INWESTYCJE: Z pomocą Unii Europejskiej strona 2 AKCJA: W naszej gminie Orkiestra zagrała rekordowo strona 3 ROZRYWKA: Trzeci charytatywny bal Wójta Gminy strona 4 SPORT: Mustang Ostaszewo już trenuje strona

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X marzec 2009

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X marzec 2009 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X marzec 2009 Wspomnienie ciągle żywe... 2 kwietnia minęła czwarta już rocznica

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania w Wierzbinku

Nowe mieszkania w Wierzbinku Grudzień 2009 Nowe mieszkania w Wierzbinku Wobec objęcia działalnością górniczą nieruchomości stanowiących Państwa własność jak również i dla wszystkich osób zainteresowanych kupnem mieszkania, Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Festyn strażacki w Olesznej

Festyn strażacki w Olesznej REKLAMA - 74 645 8 38, 723 923 593 NR /20 0 20 Nr /202 4-0 XI 20 r. REKLAMA - 74 645 8 38, 723 923 593 NR /20 0 20 REKLAMA - 74 645 8 38, 723 923 593 NR 5(5)/202 LIPIEC 202 Nr 5/202 LIPIEC 202 Nr Nr /202

Bardziej szczegółowo