Monitor nie będzie używany w dłuższym okresie czasu. Kabel jest uszkodzony lub porwany.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitor nie będzie używany w dłuższym okresie czasu. Kabel jest uszkodzony lub porwany."

Transkrypt

1

2 Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Regulacja kąta widzenia wyświetlacza LCD...2 Montaż na ścianie...3 Czynność 1 - Złożenie podstawy...3 Czynność 2 - Zamontowanie pokrywy dekoracyjnej...3 Czynność 3 - Zamontowanie wyświetlacza LCD na ścianie...3 Konserwacja...4 Transport...4 Rozpoczęcie używania...5 Zawartość opakowania...5 Przyciski sterowania...6 Instalacja...7 Regulacja wyświetlacza LCD...8 Wybór funkcji OSD...8 Wejście D-SUB...8 Wejście DVI...18 Wejście CVBS...26 Wejście S-Video...34 Komunikaty ostrzegawcze i rozwiązywanie problemów...42 Komunikaty ostrzegawcze...42 Instrukcja rozwiązywania problemów...43 Specyfikacje techniczne...44 Specyfikacje...44 P P Regulacja prawne...45 Zgodność z FCC...45 WEEE

3 Środki ostrożności Instalacja Nie należy blokować otworów wentylacyjnych z tyłu monitora. Nie należy instalować monitora w pobliżu źródeł ciepła takich jak grzejniki lub w pobliżu przewodów wentylacyjnych albo w miejscach bezpośredniego oddziaływania światła słonecznego, w miejscach nadmiernie zakurzonych, narażonych na wibracje mechaniczne lub wstrząsy. Podłączenie zasilania Należy użyć przewód zasilający odpowiedni dla napięcia w lokalnej sieci zasilającej. Należy użyć dostępne gniazdo zasilania znajdujące się najbliżej monitora. Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Przewód zasilający należy odłączyć od zasilania, gdy: Monitor nie będzie używany w dłuższym okresie czasu. Kabel jest uszkodzony lub porwany. Monitor został upuszczony lub uszkodzona została obudowa monitora. Wyraźna zmiana jakości działania wskazuje na potrzebę naprawy. Regulacja kąta widzenia wyświetlacza LCD Wymagany kąt nachylenia wyświetlacza LCD można wyregulować w zakresie 10 ~30 przytrzymując górną część panela obydwiema rękami i przechylając panel do tyłu i do przodu. Maksymalny kąt nachylenia monitora to 30 ; nie można naciskać monitora dalej, gdy kąt nachylenia osiągnął wartość 30. 2

4 Montaż na ścianie Aby zamontować monitor LCD na ścianie należy wykonać podane poniżej instrukcje. Czynność 1 - Złożenie podstawy W celu przygotowania tego monitora LCD do zawieszenia na ścianie, naciśnij niebieski przycisk w dolnej części podstawy w kierunku oznaczonym symbolem i złóż podstawę pod kątem 90 stopni, zgodnie z ilustracją poniżej. Czynność 2 - Zamontowanie pokrywy dekoracyjnej (1) Kierując zatrzaski do góry wstaw pokrywę dekoracyjną do kwadratowych otworów w dolnej części panela przedniego. (2) Naciśnij pokrywę dekoracyjną w celu jej dokładnego dopasowania do panela przedniego. Czynność 3 - Zamontowanie wyświetlacza LCD na ścianie Otwory do montażu na ścianie są zgodne ze standardem VESA. Zaleca się stosowanie śrub o długości nieprzekraczającej 10mm. Cztery otwory do montażu na ścianie, umożliwiają stosowanie śrub M4 * 0,7. Długość śrub nie powinna przekraczać 9,4mm. 3

5 Konserwacja Obudowę i elementy sterowania należy czyścić miękką szmatką, lekko zwilżoną w łagodnym detergencie. Nie należy stosować szorstkich materiałów lub rozpuszczalników takich jak alkohol lub benzen. Nie należy pocierać, dotykać lub stukać w powierzchnię ekranu ostrymi lub szorstkimi przedmiotami takimi jak długopis lub śrubokręt. Ten rodzaj kontaktu może spowodować zarysowanie szyby. Nie wolno wkładać ostrych obiektów lub wlewać płynów do otworów wentylacyjnych. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię urządzenia. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy produktu, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokryw może spowodować porażenie wysokim napięciem lub inne niebezpieczeństwa. Transport Do przenoszenia tego monitora w celu naprawy lub wysyłki, należy użyć oryginalny karton opakowania i materiały pakujące. 4

6 Rozpoczęcie używania Zawartość opakowania Przed rozpoczęciem używania należy sprawdzić, czy w kartonie znajdują się następujące elementy: Monitor (*1) Adapter zasilania (*1) (For use only with the power supply Li-shin LSE0452B1280 or Linearity LAD10PFKB6) Przewód zasilający (*1) Cyfrowy kabel sygnałowy DVI (*1) 15-pinowy kabel sygnałowy VGA D-sub (*1) Kabel sygnałowy S-video (*1,) (Opcjonalny) Kabel CVBS (*1) (Opcjonalny) Kabel USB (*1) Kabel mikrofonu (*1) Kabel audio (*1) Dysk CD-ROM (zawierający plik informacji Windows i podręcznik użytkownika). Skrócona instrukcja obsługi Pokrywa dekoracyjna (tylko do montażu ściennego) 5

7 Przyciski sterowania Widok z przodu Przyciski sterowania w dolnej, środkowej części podstawy WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE Naciśnij pojedynczo, aby WŁĄCZYĆ wyświetlacz LCD (zielone światło wskaźnika). Naciśnij ponownie i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby WYŁĄCZYĆ wyświetlacz (pomarańczowe światło wskaźnika). Menu Naciśnij pojedynczo, aby włączyć menu OSD. Spowoduje to zaświecenie niebieskiego światła sześciu przyległych przycisków. Niebieskie przyciski i przycisk zielony odnoszą się do odpowiedniej funkcji na menu OSD. Funkcja Przyciski następujących funkcji: Przycisk skrótu. Element Menu głównego. Kolejne przełączanie funkcji np. Wybór wejścia D-SUB, DVI, CVBS, S-Video. Kolejne przełączanie WYŁ./WŁ. np. włączenie lub wyłączenie subwoofera. Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości.,, umożliwia odpowiednio przejście do następnego menu, powrót do poprzedniego menu i opuszczenie menu OSD. 6

8 Instalacja Zdejmij z panela wszystkie materiały pakujące. Ustaw wyświetlacz LCD w odpowiednim miejscu. Upewnij się, że wokół wyświetlacza jest odpowiednia ilość miejsca na regulację, szczególnie z tyłu panela. Podłączenie wyświetlacza LCD do komputera (analogowe) 1. Wyłącz komputer i podłącz do komputera 15-pinowy kabel D-sub znajdujący się w opakowaniu. 2. Podłącz adapter do gniazda WEJŚCIE adaptera z tyłu wyświetlacza LCD. 3. Podłącz jeden koniec przewodu zasilającego do źródła zasilania, a drugi koniec do adaptera. 4. Włącz komputer. 5. Włącz wyświetlacz LCD. Jeśli dioda LED zasilania świeci się na żółto, a na ekranie nie ma obrazu, sprawdź Komunikaty ostrzegające i Instrukcja rozwiązywania problemów w Podręczniku użytkownika. 6. Zmień rozdzielczość wyświetlania w komputerze PC na 1280X1024 pikseli przy 60Hz. Naciśnij przycisk, a następnie przycisk Automatyczna regulacja. Nastąpi automatyczne dostrojenie panela do optymalnej wydajności. Podłączanie wyświetlacza LCD do źródła cyfrowego (Cyfrowe, DVI) 1. Wyłącz komputer i podłącz jeden koniec znajdującego się w opakowaniu cyfrowego kabla DVI-D do portu DVI z tyłu panela, a drugi koniec do wyjścia cyfrowego karty VGA. 2. Powtórz czynności 2-6 z poprzedniej części. Podłączanie wyświetlacza LCD do źródła video (CVBS lub S-Video) 1. Wyłącz urządzenia (np. telewizor, aparat) i podłącz jeden koniec kabla CVBS lub S- Video znajdującego się w opakowaniu do portu CVBS lub S-Video z tyłu panela i drugi koniec do wyjścia video określonego urządzenia. 2. Powtórz czynności 2-6 z poprzedniej części 7

9 Regulacja wyświetlacza LCD W menu OSD, znajdują się wszystkie rodzaje funkcji pomagających w regulacji wyświetlacza LCD w celu zapewnienia optymalnego działania. Ważne! Wybór funkcji OSD Pomimo udostępnienia ręcznej regulacji wyświetlacza LCD, zaleca się stosowanie funkcji automatycznej regulacji panela. Funkcja ta zapewnia automatyczne dostrojenie wyświetlacza LCD w celu uzyskania optymalnego działania. W celu włączenia funkcji automatycznej regulacji, wystarczy nacisnąć przycisk AUTO. Dodatkowo, zaleca się stosowanie funkcji automatycznej regulacji po każdorazowej zmianie rozdzielczości lub częstotliwości wyświetlacza. Naciśnij przycisk menu, aby wyświetlić okno OSD. Następnie zostaną włączone niebieskie przyciski. Każdy z tych przycisków nawiązuje do odpowiedniej funkcji poszczególnych stron menu OSD. Menu OSD: podzielone na siedem obszarów dokładnie odzwierciedlających pozycję przycisku sterowania. Pasek Informacje, wyświetlany na każdej ze stron, zawiera niezbędne instrukcje działania. Wejście D-SUB (I) Strona 1: Przycisk skrótu Po naciśnięciu przycisku funkcji ramka zmienia kolor na czerwony. Po naciśnięciu przez użytkownika przycisku Menu, wyświetlana jest pierwsza strona zawierająca wszystkie, najczęściej używane przyciski skrótów. Po naciśnięciu DALEJ, nastąpi przejście do następnej strony, która zawiera menu główne. Automatyczna regulacja Wybór wejścia Głośność - Głośność + Wycisz Luminancja Pasek informacji 8

10 Automatyczna regulacja Wykonuje automatyczną regulację w celu zapewnienia najlepszych parametrów oglądania obrazu przez użytkownika. Jednak rozdzielczość taktowania niższa niż 800x600 może być regulowana wyłącznie ręcznie. Wybór wejścia Kolejne przełączanie pomiędzy trybami wejścia dla sygnałów D-SUB, DVI, CVBS oraz S- Video. Głośność oraz Głośność + Regulacja głośności głośnika Zmniejszenie głośności Zwiększenie głośności 9

11 Wycisz Kolejne przełączanie włączenia/wyłączenia funkcji wyciszenia głośnika i głośności słuchawek. Luminancja Kolejne przełączanie pomiędzy poziomami luminancji Jasny, Normalny i Ciemny. Po włączeniu funkcji srgb, użytkownik nie może regulować parametru Luminancja. 10

12 (II) Strona 2: Menu główne Menu główne zawiera sześć grup kategorii funkcji monitora. Każdy obszar umożliwia przeniesienie do odpowiednich podmenu. Geometryczne Video Audio Kolor Narzędzia Język Geometryczne Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (1) Pozycja w poziomie (2) Pozycja w pionie (3) Zegar (4) Faza 11

13 Video Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (1) Jasność (2) Kontrast Po włączeniu funkcji srgb, użytkownik nie może regulować parametru Jasność i Kontrast. (3) Barwa / Saturacja Barwa /Saturacja nie działa z sygnałem wejścia D-SUB. (4) Ostrość: Przy rozdzielczości taktowania komputera PC to 1280 x 1024, regulacja ostrości nie jest wykonywana. 12

14 Audio (1) 3D: Kolejne przełączanie pomiędzy WŁĄCZONE i WYŁĄCZONE. (2) Subwoofer: Kolejne przełączanie pomiędzy WŁĄCZONY i WYŁĄCZONY. (3) Tony niskie: (4) Tony wysokie: Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. 13

15 Kolor (1) Auto ustawienia kolor: Automatyczna regulacja kolorów do wartości optymalnych dla użytkownika (2) Kolory użytkownika: Kolejne przełączanie pomiędzy kolorami Czerwony, Zielony oraz Niebieski. Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. 14

16 (3) srgb: Kolejne przełączanie pomiędzy trybem On (WŁĄCZENIE) oraz Off (WYŁĄCZENIE). Po włączeniu funkcji srgb, użytkownik nie może regulować parametru Luminancja, Jasność oraz Kontrast. (4) Temperatura barwowa: Kolejne przełączanie pomiędzy temperaturą 6500k oraz 9300k. Narzędzia 15

17 (1) Timer OSD: Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (2) Pozycja OSD w poziomie/pozycja OSD w pionie/ Przezroczystość OSD: Kolejne przełączanie pomiędzy Pozycja OSD w poziomie, Pozycja OSD w pionie oraz Przezroczystość OSD. Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (3) Przywróć: Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych. 16

18 (4) Tryb: Kolejne przełączanie pomiędzy trybami Grafika oraz Tekst. Tryb Grafika działa wyłącznie w trybie DOS. Język Przyciski umożliwiają wybór języka poprzez przewijanie. Opcja języka OSD ma dwie wersje: (1) Europa i USA: Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Czeski, Polski, Rumuński. (2) Pozostałe kraje: Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Japoński. Angielski Niemiecki Francuski Hiszpański Włoski Holenderski Rosyjski Czeski Polski Rumuński Tradycyjny Chiński 17 Uproszczony Chiński Japoński

19 Wejście DVI (I) Strona 1: Przycisk skrótu Po naciśnięciu przycisku funkcji ramka zmienia kolor na czerwony. Po naciśnięciu przez użytkownika przycisku Menu, wyświetlana jest pierwsza strona zawierająca wszystkie, najczęściej używane przyciski skrótów. Po naciśnięciu DALEJ, nastąpi przejście do następnej strony, która zawiera menu główne. Automatyczna regulacja Wybór wejścia Głośność - Głośność + Wycisz Luminancja Pasek informacji Automatyczna regulacja Automatyczna regulacja nie działa z sygnałem wejścia DVI. Wybór wejścia Kolejne przełączanie pomiędzy trybami wejścia dla sygnałów DVI, CVBS, S-Video oraz D- SUB. 18

20 Głośność oraz Głośność + Regulacja głośności głośnika Zmniejszenie głośności Zwiększenie głośności Wycisz Kolejne przełączanie włączenia/wyłączenia funkcji wyciszenia głośnika i głośności słuchawek. Luminancja Kolejne przełączanie pomiędzy poziomami luminancji Jasny, Normalny i Ciemny. Po włączeniu funkcji srgb, użytkownik nie może regulować parametru Luminancja. 19

21 (II) Strona 2: Menu główne Menu główne zawiera sześć grup kategorii funkcji monitora. Każdy obszar umożliwia przeniesienie do odpowiednich podmenu. Geometryczne Video Audio Kolor Narzędzia Język Geometryczne Funkcja Geometryczne nie działa z sygnałem wejścia DVI. Video Po włączeniu funkcji srgb, użytkownik nie może regulować funkcji Video. Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (1) Jasność (2) Kontrast (3) Barwa / Saturacja (4) Ostrość 20

22 Barwa /Saturacja nie działa z sygnałem wejścia DVI. Ostrość nie działa z sygnałem wejścia DVI. Audio (1) 3D: Kolejne przełączanie pomiędzy WŁĄCZONE i WYŁĄCZONE. (2) Subwoofer: Kolejne przełączanie pomiędzy WŁĄCZONY i WYŁĄCZONY. (3) Tony niskie: (4) Tony wysokie: Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. 21

23 Kolor (1) Auto ustawienia kolor Automatyczne kolory nie działa z sygnałem wejścia DVI. (2) Kolory użytkownika: Kolejne przełączanie pomiędzy kolorami Czerwony, Zielony oraz Niebieski. Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (3) srgb: Kolejne przełączanie pomiędzy trybem WŁĄCZENIE oraz WYŁĄCZENIE. Po włączeniu funkcji srgb, użytkownik nie może regulować funkcji Video i parametru Luminancja. 22

24 (4) Temperatura barwowa: Kolejne przełączanie pomiędzy temperaturą 6500k oraz 9300k. Narzędzia (1) Timer OSD: Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. 23

25 (2) Pozycja OSD w poziomie/pozycja OSD w pionie/ Przezroczystość OSD: Kolejne przełączanie pomiędzy Pozycja OSD w poziomie, Pozycja OSD w pionie oraz Przezroczystość OSD. Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (3) Przywróć: Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych. (4) Tryb: Kolejne przełączanie pomiędzy trybami Grafika oraz Tekst. Tryb Grafika działa wyłącznie w trybie DOS. (nie działa z innymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows). 24

26 Język Przyciski umożliwiają wybór języka poprzez przewijanie. Opcja języka OSD ma dwie wersje: (1) Europa i USA: Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Czeski, Polski, Rumuński. (2) Pozostałe kraje: Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Japoński. Angielski Niemiecki Francuski Hiszpański Włoski Holenderski Rosyjski Czeski Polski Rumuński Tradycyjny Chiński Uproszczony Chiński Japoński 25

27 Wejście CVBS (I) Strona 1: Przycisk skrótu Po naciśnięciu przycisku funkcji ramka zmienia kolor na czerwony. Po naciśnięciu przez użytkownika przycisku Menu, wyświetlana jest pierwsza strona zawierająca wszystkie, najczęściej używane przyciski skrótów. Po naciśnięciu DALEJ, nastąpi przejście do następnej strony, która zawiera menu główne. Automatyczna regulacja Wybór wejścia Głośność - Głośność + Wycisz Luminancja Pasek informacji Automatyczna regulacja Automatyczna regulacja nie działa z sygnałem wejścia CVBS. Wybór wejścia Kolejne przełączanie pomiędzy trybami wejścia dla sygnałów CVBS, S-Video, D-SUB oraz DVI. 26

28 Głośność oraz Głośność + Regulacja głośności głośnika Zmniejszenie głośności Zwiększenie głośności Wycisz Kolejne przełączanie włączenia/wyłączenia funkcji wyciszenia głośnika i głośności słuchawek. Luminancja Kolejne przełączanie pomiędzy poziomami luminancji Jasny, Normalny i Ciemny. 27

29 (II) Strona 2: Menu główne Menu główne zawiera sześć grup kategorii funkcji monitora. Każdy obszar umożliwia przeniesienie do odpowiednich podmenu. Geometryczne Video Audio Kolor Narzędzia Język Geometryczne Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (1) Pozycja w poziomie (2) Pozycja w pionie (3) Zegar (4) Faza Zegar nie działa z sygnałem wejścia CVBS. Faza nie działa z sygnałem wejścia CVBS. Video Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. 28

30 (1) Jasność (2) Kontrast (3) Barwa / Kolor Kolejne przełączanie pomiędzy trybami Barwa i Kolor. Tryb Barwa działa wyłącznie z VCBS lub z sygnałem wejścia. (4) Ostrość: 29

31 Audio (1) 3D: Kolejne przełączanie pomiędzy WŁĄCZONE i WYŁĄCZONE. (2) Subwoofer: Kolejne przełączanie pomiędzy WŁĄCZONY i WYŁĄCZONY. (3) Tony niskie: (4) Tony wysokie: Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. 30

32 Kolor (1) Auto ustawienia kolor Automatyczne kolory nie działa z sygnałem wejścia CVBS. (2) Kolory użytkownika: Kolejne przełączanie pomiędzy kolorami Czerwony, Zielony oraz Niebieski. Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (3) srgb srgb nie działa z sygnałem wejścia CVBS. (4) Temperatura barwowa: Kolejne przełączanie pomiędzy temperaturą 6500k oraz 9300k. 31

33 Narzędzia (1) Timer OSD: Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (2) Pozycja OSD w poziomie/pozycja OSD w pionie/ Przezroczystość OSD: Kolejne przełączanie pomiędzy Pozycja OSD w poziomie, Pozycja OSD w pionie oraz Przezroczystość OSD. Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. 32

34 (3) Przywróć: Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych. (4) Tryb Tryb nie działa z sygnałem wejścia S-Video. Język Przyciski umożliwiają wybór języka poprzez przewijanie. Opcja języka OSD ma dwie wersje: (1) Europa i USA: Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Czeski, Polski, Rumuński. (2) Pozostałe kraje: Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Japoński. Angielski Niemiecki Francuski Hiszpański Włoski Holenderski Rosyjski Czeski Polski Rumuński Tradycyjny Chiński 33 Uproszczony Chiński Japoński

35 Wejście S-Video (I) Strona 1: Przycisk skrótu Po naciśnięciu przycisku funkcji ramka zmienia kolor na czerwony. Po naciśnięciu przez użytkownika przycisku Menu, wyświetlana jest pierwsza strona zawierająca wszystkie, najczęściej używane przyciski skrótów. Po naciśnięciu DALEJ, nastąpi przejście do następnej strony, która zawiera menu główne. Automatyczna regulacja Wybór wejścia Głośność - Głośność + Wycisz Luminancja Pasek informacji Automatyczna regulacja Automatyczna regulacja nie działa z sygnałem wejścia S-Video. Wybór wejścia Kolejne przełączanie pomiędzy trybami wejścia dla sygnałów S-Video, D-SUB, DVI oraz CVBS.. 34

36 Głośność oraz Głośność + Regulacja głośności głośnika Zmniejszenie głośności Zwiększenie głośności Wycisz Kolejne przełączanie włączenia/wyłączenia funkcji wyciszenia głośnika i głośności słuchawek. Luminancja Kolejne przełączanie pomiędzy poziomami luminancji Jasny, Normalny i Ciemny. 35

37 (II) Strona 2: Menu główne Menu główne zawiera sześć grup kategorii funkcji monitora. Każdy obszar umożliwia przeniesienie do odpowiednich podmenu. Geometryczne Video Audio Kolor Narzędzia Język Geometryczne Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (1) Pozycja w poziomie (2) Pozycja w pionie (3) Zegar (4) Faza Zegar nie działa z sygnałem wejścia S- Video. Faza nie działa z sygnałem wejścia S- Video. Video Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. 36

38 (1) Jasność (2) Kontrast (3) Barwa / Kolor Kolejne przełączanie pomiędzy trybami Barwa i Kolor. Tryb Barwa działa wyłącznie z VCBS lub z sygnałem wejścia. (4) Ostrość: 37

39 Audio (1) 3D: Kolejne przełączanie pomiędzy WŁĄCZONE i WYŁĄCZONE. (2) Subwoofer: Kolejne przełączanie pomiędzy WŁĄCZONY i WYŁĄCZONY. (3) Tony niskie: (4) Tony wysokie: Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. 38

40 Kolor (1) Auto ustawienia kolor Automatyczne kolory nie działa z sygnałem wejścia S-Video. (2) Kolory użytkownika: Kolejne przełączanie pomiędzy kolorami Czerwony, Zielony oraz Niebieski. Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (3) srgb srgb nie działa z sygnałem wejścia S-Video. (4) Temperatura barwowa: Kolejne przełączanie pomiędzy temperaturą 6500k oraz 9300k. 39

41 Narzędzia (1) Timer OSD: Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. (2) Pozycja OSD w poziomie/pozycja OSD w pionie/ Przezroczystość OSD: Kolejne przełączanie pomiędzy Pozycja OSD w poziomie, Pozycja OSD w pionie oraz Przezroczystość OSD. Przyciski umożliwiają regulację w zakresie odpowiednich wartości. 40

42 (3) Przywróć: Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych. (4) Tryb Tryb nie działa z sygnałem wejścia S-Video. Język Przyciski umożliwiają wybór języka poprzez przewijanie. Opcja języka OSD ma dwie wersje: (1) Europa i USA: Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Holenderski, Rosyjski, Czeski, Polski, Rumuński. (2) Pozostałe kraje: Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Tradycyjny Chiński, Uproszczony Chiński, Japoński. Angielski Niemiecki Francuski Hiszpański Włoski Holenderski Rosyjski Czeski Polski Rumuński Tradycyjny Chiński Uproszczony Chiński Japoński 41

43 Komunikaty ostrzegawcze i rozwiązywanie problemów Komunikaty ostrzegawcze Gdy na ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy sprawdzić następujące elementy w celu zlokalizowania problemu wpływającego na działanie wyświetlacza LCD. BRAK SYGNAŁU WEJŚCIA (NO SIGNAL INPUT) Gdy nie wykryto sygnału wejścia z portów wejścia. Sprawdź, czy WŁĄCZONY jest komputer lub źródło video. Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony prawidłowo. Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane szpilki wewnątrz złącza. BRAK SYGNAŁU VIDEO Z WEJŚCIA ANALOGOWEGO (NO VIDEO SIGNAL FROM ANALOG INPUT) Brak wykrytego sygnału z portu ANALOGOWY. Sprawdź czy komputer jest WŁĄCZONY. Sprawdź, czy 15-pinowy kabel D-Sub jest prawidłowo podłączony do portu ANALOGOWY z tyłu wyświetlacza LCD. Sprawdź, czy 15-pinowy kabel D-Sub jest prawidłowo podłączony do komputera. Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane szpilki wewnątrz złącza 15-pinowego kabla D-Sub. BRAK SYGNAŁU VIDEO Z WEJŚCIA CYFROWEGO (NO VIDEO SIGNAL FROM DIGITAL INPUT) Brak wykrytego sygnału z portu CYFROWY. Sprawdź czy komputer jest WŁĄCZONY. Sprawdź, czy kabel DVI jest prawidłowo podłączony do portu CYFROWY z tyłu wyświetlacza LCD. Sprawdź, czy kabel DVI jest prawidłowo podłączony do komputera. Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane szpilki wewnątrz złącza kabla DVI. 42

44 Instrukcja rozwiązywania problemów Objawy Sprawdź Brak obrazu Dioda LED jest wyłączona Sprawdź, czy WŁĄCZONE jest zasilanie wyświetlacza LCD. Sprawdź, czy adapter jest prawidłowo podłączony do wyświetlacza LCD. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do adaptera. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania. Sprawdź, czy źródło zasilania działa normalnie. Użyj innego urządzenia do sprawdzenia zasilania. Brak obrazu Sprawdź, czy komputer znajduje się w trybie oczekiwania (rusz myszą lub naciśnij dowolny klawisz, aby wybudzić Dioda LED świeci w komputer). kolorze pomarańczowym Sprawdź, czy WŁĄCZONY jest komputer lub źródło video. Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony prawidłowo. Zamazany tekst na wyswietlaczu Sprawdź, czy rozdzielczość jest ustawiona na 1280x1024. Naciśnij przycisk skrótu automatycznej regulacji. (Szczegółowe informacje znajdują się w części Regulacja wyświetlacza LCD tego podręcznika.) Wyreguluj ustawienie Zegar i Faza w menu Regulacji OSD. (W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz część Regulacja wyświetlacza LCD tego podręcznika.) Wyreguluj Ostrość w menu OSD, jeśli rozdzielczość nie jest ustawiona na 1280x1024. (W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz część Regulacja wyświetlacza LCD tego podręcznika.) Obraz nie jest wyśrodkowany na ekranie Brakujące linie Czerwone, zielone, niebieskie lub czarne plamy na ekranie Naciśnij przycisk skrótu automatycznej regulacji. (Szczegółowe informacje znajdują się w części Regulacja wyświetlacza LCD tego podręcznika.) Wyreguluj pozycję pozioma i pozycję pionową. (W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz część Regulacja wyświetlacza LCD tego podręcznika.) Wyświetlacz TFT LCD składa się z milionów mikroskopijnych tranzystorów. Każdy uszkodzony tranzystor powoduje utratę punktów czerwonych, zielonych lub niebieskich. Podczas procesu produkcyjnego akceptowane są bardzo małe ilości uszkodzonych tranzystorów. Ogólnie akceptowana tolerancja wynosi 3 punkty. 43

45 Specyfikacje techniczne Specyfikacje P-19 Parametry elektryczne Rozmiar ekranu Format piksela Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa Maksymalna wartość zegara pikseli Połączenia Zużycie energii Przekątna 19,0 (43.1 cm) Pionowy pas 1280 x kHz 80kHz 50Hz 75Hz 140MHz Zasilanie: 3-pinowa wtyka prądu zmiennego < 70W (Włączenie), < 2W (Spać), < 1W (Wyłączenie) Parametry fizyczne Ciężar Kąt nachylenia Netto: 7,7Kg (17 lb) 10 o - 30 o P-17 Parametry elektryczne Rozmiar ekranu Format piksela Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa Maksymalna wartość zegara pikseli Połączenia Zużycie energii Przekątna 17,0 (43.1 cm) Pionowy pas 1280 x kHz 80kHz 50Hz 75Hz 140MHz Zasilanie: 3-pinowa wtyka prądu zmiennego < 70W (Włączenie), <2W (Spać), < 1W (Wyłączenie) Parametry fizyczne Ciężar Kąt nachylenia Netto: 6.8Kg (15 lb) 10 o - 30 o *Powyższe specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. 44

46 Regulacja prawne Zgodność z FCC Urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia zewnętrzne, w tym takie, które powodują niepożądane rezultaty. UWAGA: Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Powyższe ograniczenia stworzono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przez szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Niniejszy sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowych, i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia w łączności radiowej. Jednak brak wszelkich gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli sprzęt powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co można sprawdzić włączając i wyłączając odbiornik telewizyjny i radiowy, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń w następujący sposób: Zmianę kierunku lub położenia anteny odbiorczej. Zwiększenie odstępu pomiędzy sprzętem i odbiornikiem. Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie, niż ten do którego jest podłączony odbiornik. Konsultacje ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje, mogą doprowadzić do pozbawienia użytkownika prawa do korzystania ze sprzętu i utraty gwarancji. 45

47 WEEE Informacje dla użytkowników dotyczące wszystkich krajów Unii Europejskiej Taki symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt, po zakończeniu okresu użytkowania, powinien być usuwany oddzielnie od zwykłych odpadów z gospodarstw domowych. Prosimy uprzejmie pamiętać, że na użytkowniku ciąży odpowiedzialność za przekazywanie sprzętu elektronicznego do likwidacji w ośrodkach recyklingu, aby przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych. Każdy kraj w Unii Europejskiej powinien posiadać swe ośrodki zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. W celu uzyskania informacji o miejscach przekazywania odpadów do recyklingu należy skontaktować się miejscowymi ośrodkami gospodarki odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo ze sprzedawcą, u którego sprzęt został zakupiony. 46

Środki ostrożności. Instalacja. Podłączenie zasilania

Środki ostrożności. Instalacja. Podłączenie zasilania Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Rozpoczęcie używania...4 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności...2. Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3. Rozpoczęcie używania...

Środki ostrożności...2. Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3. Rozpoczęcie używania... Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Rozpoczęcie używania...4 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części

Bardziej szczegółowo

Nie należy blokować otworów wentylacyjnych z tyłu monitora.

Nie należy blokować otworów wentylacyjnych z tyłu monitora. Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Rozpoczęcie używania...4 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części

Bardziej szczegółowo

Aby dokonać rejestracji przez Internet, należy wejść na stronę:

Aby dokonać rejestracji przez Internet, należy wejść na stronę: Spis treści Uwagi wstępne...2 Uwaga...2 Instalacja...2 Ostrzeżenie odnośnie podłączenia zasilania...2 Konserwacja...3 Transport...4 Regulacja kąta widzenia wyświetlacza LCD...4 Montaż na ścianie...5 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Aby dokonać rejestracji przez Internet, należy wejść na stronę:

Aby dokonać rejestracji przez Internet, należy wejść na stronę: Spis treści Uwagi wstępne... 2 Uwaga... 2 Instalacja... 2 Ostrzeżenie odnośnie podłączenia zasilania... 2 Konserwacja... 3 Transport... 3 Regulacja kąta widzenia wyświetlacza LCD... 4 Montaż na ścianie...

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Środki ostrożności... 2 Dostosowanie monitora Komunikaty ostrzegawcze i rozwiązywanie problemów... 17

Spis treści Środki ostrożności... 2 Dostosowanie monitora Komunikaty ostrzegawcze i rozwiązywanie problemów... 17 Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części i elementów sterowania...5

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Należy użyć przewód zasilający odpowiedni dla napięcia w lokalnej sieci zasilającej.

Należy użyć przewód zasilający odpowiedni dla napięcia w lokalnej sieci zasilającej. Spis treści Środki ostrożności...2 Instalacja...2 Podłączenie zasilania...2 Nachylanie monitora...3 Konserwacja...3 Transport...3 Rozpoczęcie używania...4 Zawartość opakowania...4 Identyfikacja części

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności Instalacja... 2 Podłączenie zasilania... 2 Nachylanie monitora... 3 Konserwacja... 3 Transport... 3

Środki ostrożności Instalacja... 2 Podłączenie zasilania... 2 Nachylanie monitora... 3 Konserwacja... 3 Transport... 3 Spis treści Środki ostrożności... 2 Instalacja... 2 Podłączenie zasilania... 2 Nachylanie monitora... 3 Konserwacja... 3 Transport... 3 Rozpoczęcie używania... 4 Zawartość opakowania... 4 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Prestigio P391 Instrukcja obsługi

Prestigio P391 Instrukcja obsługi Prestigio P391 Instrukcja obsługi 1. WAŻNE INFORMACJE UWAGA: WYSTAWIANIE MONITORA NA DZIAŁANIE PŁYNÓW LUB WILGOCI GROZI POŻAREM. W MONITORZE WYSTĘPUJE PRĄD ELEKTRYCZNY POD WYSOKIM NAPIĘCIEM. NIE WOLNO

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Oświadczenie FCC ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsługi Oświadczenie FCC To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Język polski PRZESTROGA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI. Język polski PRZESTROGA SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy się z nimi dokładnie zapoznać. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Zgodność z FCC...v WEEE...vi Hg...vi

Zgodność z FCC...v WEEE...vi Hg...vi ii SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Zgodność z FCC...v WEEE...vi Hg...vi ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Uwaga... vii Ostrzeżenia dotyczące ustawiania... vii Ostrzeżenia dotyczące używania... viii Czyszczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

WAŻNE Projektor GP70

WAŻNE Projektor GP70 WAŻNE Projektor GP70 Nie otwieraj Nie umieszczać w pobliżu wody Czyść miękką suchą szmatką Nie czyścić chemikaliami Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie operacje związane z funkcjami oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Seria SC wyświetlaczy LCD LED segmentu Security. Instrukcja obsługi

Seria SC wyświetlaczy LCD LED segmentu Security. Instrukcja obsługi Seria SC wyświetlaczy LCD LED segmentu Security Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI Informacja FCC ------------------------------------------------------------------------- 3 Informacja CE ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika

BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika BH280/BH380 Wyświetlacz podłużny Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności Firma BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Szerokoekranowy wyświetlacz LCD serii U

Szerokoekranowy wyświetlacz LCD serii U Szerokoekranowy wyświetlacz LCD serii U ii SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Zgodność z FCC... v TCO... v WEEE... vi ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Uwaga...vii Ostrzeżenia dotyczące ustawiania...vii

Bardziej szczegółowo

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne

1 Zakres dostawy. Podręcznik instalacji. Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami. Ważne Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7. Model CA700BT INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITOR LCD 7 Model CA700BT Żeby w pełni wykorzystać funkcje monitora oraz cieszyć się jego długą i bezawaryjną pracą, prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją przed dokonaniem montażu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Instalacyjne. Kolorowy Monitor LCD

Instrukcje Instalacyjne. Kolorowy Monitor LCD Przed użyciem Instalacja Ustawienie/Regulacja Rozwiązywanie problemów Instrukcje Instalacyjne Kolorowy Monitor LCD SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA W niniejszych instrukcjach zastosowano poniższe symbole bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja

PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI. Twoja muzyka + nasza pasja PRZETWORNIK ANALOGOWO- CYFROWY USB Instrukcja obsługi 2 POLSKI Twoja muzyka + nasza pasja Spis treści Połączenia...3 Zasady obsługi urządzenia...4 Kolory migających wskaźników diodowych...4 Kolory wskaźników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podręcznik instalacji. Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Rzutnik Nr produktu

Rzutnik Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Rzutnik Nr produktu 000318863 Strona 1 z 5 Podręcznik DIGITUS iphone BeamJack - DA-70903 1. Opis produktu Niniejszy produkt jest produktem dostępnym jako akcesoria do iphone 4/4S, który

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200

Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

MENU Przycisk ten umożliwia bezpośredni dostęp do menu sterowania 'Brightness (Jasność)' oraz 'Contrast (Kontrast)'.

MENU Przycisk ten umożliwia bezpośredni dostęp do menu sterowania 'Brightness (Jasność)' oraz 'Contrast (Kontrast)'. Obsługa monitora Podręcznik użytkownika monitora Dell E170S/E190S Flat Panel Używanie panela przedniego Używanie menu OSD Ustawianie maksymalnej rozdzielczości Używanie panela Dell Soundbar (opcjonalny)

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI

Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Kablowy przełącznik KVM z 2-ma portami USB/HDMI Podręcznik użytkownika DS-11900 Wersja 1.0 Spis 1.1 WŁAŚCIWOŚCI... 3 1.2 WYGLĄD... 3 1.3 ZAWARTOŚĆ PAKIETU... 4 3.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Ostrzeżenia...2. Zawartość opakowania...3. Instrukcje instalacyjne...3. Montaż monitora...3. Włączanie zasilania...5

Spis Treści. Ostrzeżenia...2. Zawartość opakowania...3. Instrukcje instalacyjne...3. Montaż monitora...3. Włączanie zasilania...5 Spis Treści Ostrzeżenia...2 Zawartość opakowania...3 Instrukcje instalacyjne...3 Montaż monitora...3 Ponowne pakowanie monitora...4 Ustawianie kąta oglądania...4 Podłączanie urządzeń...5 Włączanie zasilania...5

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1000 Model PL1000v2 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika

i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika i-glasses SVGA Instrukcja Użytkownika Najwyższej klasy monitor wirtualny - Personal Display System Gratulujemy dokonania znakomitego wyboru. Monitor wirtualny HMD SVGA jest wysokiej jakości przenośnym

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE 1 MONITORÓW LCD

Spis treści SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE 1 MONITORÓW LCD Spis treści Zasady bezpieczeństwa 1 Bezpieczeństwo związane z 1 zasilaniem prądem elektrycznym Bezpieczeństwo przy instalacji 1 Bezpieczeństwo przy czyszczeniu 1 SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE 1 MONITORÓW LCD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 1. Przyciski i wskaźniki... 2 2. Jak dokonywać pomiarów?... 3 3. Pomiar kanałów... 3 4. Menu Główna... 4 5. Autoscan... 4 6. Analizator Widma... 5 7. Zakres... 5 8. Lista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

42" TFT LCD MONITOR VMC-42LED

42 TFT LCD MONITOR VMC-42LED QUICK MANUAL Instrukcja instalacji i obsługi 42" TFT LCD MONITOR VMC-42LED KEY BUTTON Główne przyciski funkcyjne OSD Key Function Włączanie oraz wyłączanie OSD Wybieranie źródła wejścia oraz poruszanie

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211) INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup rejestratora jazdy marki Qoltec. Przed użyciem kamery zapoznaj się z instrukcją obsługi, w celu uniknięcia uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób wejść do menu informacyjnego

W jaki sposób wejść do menu informacyjnego W jaki sposób wejść do menu informacyjnego Menu zaawansowane informacje: Dostępne jest w celu przeglądu informacji o urządzeniu i zawiera następujące informacje. Ekran 1-5: Numer seryjny urządzenia, oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor CCTV 17" z szybą antyrefleksyjną

Instrukcja obsługi. Monitor CCTV 17 z szybą antyrefleksyjną Instrukcja obsługi Monitor CCTV 17" z szybą antyrefleksyjną Dziękujemy za wybór naszego monitora. Proszę sprawdź, czy wszystkie akcesoria są w komplecie, gdy będziesz otwierać opakowanie. Zanim podłączysz

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200

Szybkie uruchamianie. Powerline Model PL1200 Szybkie uruchamianie Powerline 1200 Model PL1200 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz LCD serii L. Podręcznik użytkownika

Wyświetlacz LCD serii L. Podręcznik użytkownika Wyświetlacz LCD serii L Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA ------------------------------------ 2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ------------------------------------------- 2-3 SPECJALNE

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera ważne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

Informacje o Podręczniku instalacji i Podręczniku użytkownika

Informacje o Podręczniku instalacji i Podręczniku użytkownika Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD [Położenie tekstu ostrzeżenia] Przykład podstawy z regulacją wysokości Informacje o Podręczniku instalacji i Podręczniku użytkownika Podręcznik instalacji (ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wyposażenia. Środki ostrożności...2. Zawartość opakowania...2. Instrukcje instalowania...3. Składanie monitora...3. Odłączanie monitora...

Wykaz wyposażenia. Środki ostrożności...2. Zawartość opakowania...2. Instrukcje instalowania...3. Składanie monitora...3. Odłączanie monitora... Wykaz wyposażenia Środki ostrożności...2 Zawartość opakowania...2 Instrukcje instalowania...3 Składanie monitora...3 Odłączanie monitora...3 Regulacja kąta widzenia...3 Łączenie urządzeń...3 Włączanie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 3 1.2 Zawartość opakowania... 3 1.3 Podłączanie UPS... 3 2.0 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo