Barbara Bulanowska Publikacje z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Bulanowska Publikacje z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia"

Transkrypt

1 Barbara Bulanowska Publikacje z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia 1. Barbara Bulanowska, Formy rozliczeo stosowane pomiędzy organizacjami opieki zdrowotnej typu HMO, a podstawową opieką zdrowotną oraz jednostkami lecznictwa zamkniętego, Antidotum, zarządzanie w ochronie zdrowia, nr 4, 1997, 2. Barbara Bulanowska, Formy strukturalno-funkcjonalne w opiece zdrowotnej USA, Służba Zdrowia luty 1997, 3. Barbara Bulanowska, Jak funkcjonują organizacje opieki zdrowotnej typu HMO, Służba Zdrowia luty 1997, 4. Barbara Bulanowska, Kryteria porównawcze i metody oceny funkcjonowania organizacji opieki zdrowotnej typu HMO wykształcone w USA ze szczególnym uwzględnieniem rynku Nowej Anglii, Antidotum, zarządzanie w ochronie zdrowia, nr 5, Hospital Information Management - Computerized System of Medical Information Management, praca zbiorowa, red. Wojciech Komnata, współautor - rozdział VII, Połączenia międzyszpitalne, publ. Vesalius, Kraków 1997, 6. Barbara Bulanowska, Adam Kozierkiewicz, Organizacje Opieki Kierowanej w Polsce, szansa czy utopia, artykuł napisany w ramach projektu Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, finansowany przez USAID, No. DPE-5991-A , Zdrowie i Zarządzanie zeszyt I, nr 1/1999, 7. Marcin Kautsch, Jacek Klich, Barbara Bulanowska, Mukesh Chawla, Paul Campbell, Marzena Kulis, Racjonalny Zakład Opieki Zdrowotnej, artykuł napisany w ramach projektu Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, finansowany przez USAID, No. DPE-5991-A , Służba Zdrowia nr ( ), grudzieo 1998, 8. Jacek Klich, Marcin Kautsch, Barbara Bulanowska, Marzena Kulis, Mukesh Chawla, Paul Campbell, Doświadczenia są raczej skromne. Badania pilotażowe samodzielnych publicznych zakładów opieki, artykuł napisany w ramach projektu Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, finansowany przez USAID, No. DPE-5991-A , Rzeczpospolita Sat.-Sun grudzieo 1998, 9. Barbara Bulanowska, Restrukturyzacja szpitali. Fakty czy utopia, Szpital Polski, Marzec 1999, 10. Paul Campbell, Mukesh Chawla, Jacek Klich, Barbara Bulanowska, Marcin Kautsch and Marzena Kulis, Enhancing Managerial Autonomy in Polish Health Facilities, Issue Brief, DDM Rapport, International Health Systems Groups,. Boston: Harvard School of Public Health, 2000r. 11. Barbara Bulanowska, Produkt zakładu opieki zdrowotnej. Jego pojęcie, struktura i kształtowanie w kontekście kontraktowania świadczeo medycznych, Zdrowie i Zarządzanie nr 4/99, 12. Barbara Bulanowska, Marcin Kautsch, Ch. 7 of Management for the Health Care Organizations, Polish- English Perspective, książka napisana we współpracy z Sheffield School for Health & Related Research w ramach projektu Tempus JEP 12273/97 (English version), Kraków 2000r., oraz wersja polska pt. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kraków 2001, 13. Barbara Bulanowska, New England Healthplan Employer Data and Information Set (HEDIS), jako koncepcja zintegrowanego systemu ewaluacji i pomiaru wyników organizacji opieki zdrowotnej typu managed care, częśd 1 i częśd 2, Zdrowie i Zarządzanie, 2001, Kraków. 14. Barbara Bulanowska, Maja Nuckowska, Rating nowe narzędzie oceny ryzyka płatniczego jednostek ochrony zdrowia, Służba Zdrowia nr 38-41; maja 2002.

2 Samodzielne prace koncepcyjne i badawcze 1. Barbara Bulanowska Model oceny wiarygodności i zdolności płatniczej oraz ryzyka kredytowego zakładów opieki zdrowotnej, credit rating długoterminowy obejmujący 35 kategorii ratingowych od AAA do E-, r. 2. Barbara Bulanowska Model oceny wiarygodności i zdolności płatniczej oraz ryzyka kredytowego zakładów opieki zdrowotnej szpitale-, credit rating krótko- i średnioterminowy obejmujący odpowiednio 5 oraz 12 kategorii ratingowych od ST-I-1 do ST-S r. Prace redakcyjne S. M. Shortell, A. D. Kałużny, Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Wydawnictwo Vesalius, Kraków 2001, redakcja naukowa (członek zespołu) Pozostałe publikacje Barbara Bulanowska, Między transcendencją a głębiami podświadomości. O postaci symbolicznej w młodopolskim dramacie poetyckim, w: Dramat i teatr modernistyczny tom I, seria Dramat w teatrze, teatr w dramacie, Studia, rozprawy, artykuły pod red. Jana Błooskiego, Janusza Deglera, Jacka Popiela, Dobrochny Ratajczak. Artykuł napisany w ramach Centralnego Programu Badao Podstawowych Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja. Wrocław 1992 Wypowiedzi i wywiady: Co dalej z inwestycjami szpitalnymi?, Służba Zdrowia 2001 Nadzór i monitorowanie jednostek podległych Ministrowi Zdrowia, Służba Zdrowia 2001 Sied szpitali w Polsce, Służba Zdrowia 2001 Także wiele wywiadów i wypowiedzi w takich gazetach jak: The Landmark, Massachusetts, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Rzeczpospolita, Puls Medycyny, Szpital Polski, Służba Zdrowia, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska i inne. Czynny udział w wybranych sympozjach i szkoleniach 1. Barbara Bulanowska, Systemy organizacji i metody finansowania ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, Ubezpieczenia zdrowotne oraz finansowanie świadczeo medycznych - specyfika i charakterystyka oraz Wpływ regulacji w zakresie swobodnego przepływu osób, towarów i usług na systemy ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej, Commercial Union S.A., Warszawa styczeo Barbara Bulanowska, Model ratingowy jednostek ochrony zdrowia i jego zastosowanie w procesie restrukturyzacji zadłużenia, sekurytyzacji wierzytelności bankowych oraz procesów naprawy sp zoz, Bank Współpracy Europejskiej S.A., Warszawa, kwiecieo 2002, 3. Barbara Bulanowska, Hospital management unit assessment systems Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002, 4. Barbara Bulanowska, Pharmaeconomics or how to deal with the rising costs of treatment, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec Barbara Bulanowska, The Role of Integrated Emergency Care Provision in Enhancing Quality of Life, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002,

3 6. Barbara Bulanowska, Hospital management in a period of transformation restructuring and ownership changes, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002, 7. Barbara Bulanowska, Systemy oceny w ochronie zdrowia, szkolenie dla tzw. policy makers z Bułgarii i Rumunii, finansowane przez USAID, MedicAll sp zoo, Stryków, październik, listopad Barbara Bulanowska, Hospital net - a necessity or a utopia?, The 7th International Conference of the World Bank Project Coordination Units in Europe and Central Asia Region on "Quality of life in the countries of Europe and Central Asia. Aging populations" under auspices of the Ministry of Health of Poland and the World Bank gathering Health Ministries from countries of ECA Region, the World Bank, partners such as WHO, USAID, SIDA and others, September 2001, 9. Barbara Bulanowska, Ocena wiarygodności, zdolności płatniczej oraz ryzyka kredytowego zakładów ochrony zdrowia, szkolenie dla kadry zarządzającej Szpitala Uniwersyteckiego, Krynica, June 2001, 10. Barbara Bulanowska, Polityka Ministra Zdrowia w zakresie regulacji dostępności do świadczeo zdrowotnych, konferencja - Ocena dostępności do świadczeo zdrowotnych organizowana przez Wojewodę Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, Kraków, czerwiec Barbara Bulanowska, Ocena oraz analiza porównawcza działalności szpitali klinicznych w latach , konferencja szkoleniowa dla dyrektorów sp zoz podległych Ministerstwu Zdrowia, org. Departament Nadzoru i Kontroli MZ, Spała, maj 2001, 12. Barbara Bulanowska, Finansowe aspekty działalności szpitali klinicznych, Finansmed, konferencja organizowana przez Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2001, 13. Barbara Bulanowska, Koncepcja monitorowania, analizy i oceny działalności szpitali klinicznych, konferencja szkoleniowa dla dyrektorów sp zoz podległych Ministerstwu Zdrowia, org. Departament Nadzoru i Kontroli MZ, Szczyrk, grudzieo 2000, 14. Barbara Bulanowska, Kierunki rozwoju prawa polskiego w zakresie ochrony zdrowia ustawy ustrojowe oraz związane z integracją z Unią Europejską - Konferencja organizowana przez Wojewodę Małopolskiego, Kraków, październik Barbara Bulanowska, Stan szpitali klinicznych w Polsce, konferencja - zjazd dyrektorów administracyjnych oraz kwestorów Akademii Medycznych w Polsce, Kraków, październik Barbara Bulanowska, Koncepcja monitorowania i oceny działalności samodzielnych publicznych szpitali klinicznych, Konferencja Rektorów Akademii Medycznych, Augustów, październik 2000r. 17. Barbara Bulanowska, Prywatyzacja w ochronie zdrowia, główne cele i założenia, Konferencja szkoleniowa organizowana przez PHC Fundacji Zdrowia Publicznego, Kraków 18 luty 2000r. 18. Barbara Bulanowska, Informacja na płaszczyźnie świadczeniodawca płatnik, prezentacja wyników prac oraz moderator dyskusji grupy roboczej z udziałem: Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeo Zdrowotnych, Teresy Kamioskiej oraz Dyrektorów Kas Chorych, konferencja Informacja w ochronie zdrowia potrzeby i możliwości, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, Wrocław luty Barbara Bulanowska, Proces prywatyzacji, a legislacyjna odpowiedzialnośd za dostępnośd świadczeo medycznych, prezentacja wyników prac oraz moderator dyskusji grupy roboczej z udziałem: Sekretarza Stanu w MZ M. Piróga, Podsekretarza Stanu w MZ A. Rysia oraz przedstawicieli urzędów wojewódzkich, konferencja System ochrony zdrowia regionalna polityka zdrowotna w dobie prywatyzacji, udział Ministra Zdrowia, F. Cegielskiej, sekretarza i podsekretarzy stanu w MZ, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, Jachranka, styczeo Barbara Bulanowska, Koncepcja zintegrowanego systemu monitorowania zakładów opieki zdrowotnej, Stan szpitalnictwa w Małopolsce i kierunki rozwoju, spotkanie Prezydentów Miast oraz Starostów Powiatów z Zarządem Województwa Małopolskiego, Kraków, czerwiec 1999r.

4 21. Barbara Bulanowska, The impact of contracting healthcare services on hospital activities [Wpływ kontraktowania świadczeo na działalnośd szpitali], Strategic Planning Workshop, International Health Systems Group at Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, 14 April 1999, 22. Barbara Bulanowska, Managed care, goals, strategies and evaluation, [Opieka kierowana - cele, strategie i ocena], koreferat do wystąpienia Nancy Turnbull (Harvard School of Public Health) Managed Care in the U.S., Strategic Planning Workshop, International Health Systems Group at Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, 13 April Barbara Bulanowska, Opieka kierowana - kierunek na przyszłośd, XVIII Konferencja Szkoleniowa Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ Galicja dla Śląska, Trzebieszowice, 1999, 24. Barbara Bulanowska, Restrukturyzacja szpitalnictwa w Polsce, referat na Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 3 marzec 1999r. 25. Barbara Bulanowska, Określenie produktu samodzielnej jednostki opieki zdrowotnej [Defining the product of the independent healthcare unit], referat na Ogólnopolskiej Konferencji pt. Samodzielnośd zakładów opieki zdrowotnej, organizowanej przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia UJ Kraków, kwietnia, 5-7 czerwca 1998, Czynny udział w innych konferencjach 1. Barbara Bulanowska, Szkoła Zdrowia Publicznego jako eksperyment edukacyjny i fenomen kulturowy, konferencja, 10 lat krakowskiej Szkoły Zdrowia Publicznego, ludzie, instytucja, dziedzina, org. Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ, Kraków, maj I Międzynarodowa Konferencja Studentów Zdrowia Publicznego, udział w panelu pracodawców dot. szans absolwentów zdrowia publicznego na rynku pracy, org. Wydział ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ, Kraków, listopad 2001 Bierny udział w głównych sympozjach i szkoleniach (do 2004) października 2004r. Niemiecko Polskie Forum Ochrony Zdrowia Szpitale w okresie przemian strategie rozwiązywania problemów medycznych i ekonomicznych, org. Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali października 2003r. Opieka Zdrowotna w UE: Nowe perspektywy dla polskich szpitali, org. Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali. 3. czerwiec 2001 Innowacja i Medycyna, org. Ambasada Stanów Zjednoczonych, Warszawa 4. styczeo 2001 Euromaney I conferences - Forum Inwestorów, The Central & Eastern European Issuers & Investors Forum, organizowane przez Euromaney, Wiedeo, 5. styczeo 2001 Opracowanie i wdrożenie systemu rachunków zdrowia, seminarium org. Biuro Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, Warszawa 6. listopad 2000 Privatisation of In-patient Facilities in Poland, seminar/workshop, org. World Bank, Siedziba Banku Światowego, Warszawa, 7. październik 2000 Finansowanie Inwestycji Publicznych przez Inwestorów Prywatnych, org. Ambasada Wielkiej Brytanii oraz British Invisibles, otwarcie i udział: Tony Blair, Premier Wielkiej Brytanii, Jerzy Buzek, Premier RP, Clive Martin, Lord Mayor of London, Hotel Sheraton, Warszawa.

5 8. Hospitals in a Changing Europe, European Observatory on Health Care Systems, Observatory Summer School, Cavtat, Croatia, August/September 2000, 9. maj 2000 Nowy system ochrony zdrowia w Polsce? Sytuacja przed, w trakcie i po reformie, konferencja pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP, Kraków, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 10. wrzesieo 1999 Reforma ochrony zdrowia we Francji i w Polsce, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ, Ecole Nationale de la Sante Publique, Rennes, Fundacja Zdrowia Publicznego, Fundacja France-Pologne, Kraków - Wawel 11. maj 1999 Nowe zadania samorządów w ochronie zdrowia, Data for Decision Making Project, Osieczany, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health 12. May 1998 Third Conference on the Data for Decision Making Project, Ustroo - Krakow, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 13. June 1997 Second Conference on the Data for Decision Making Project, Osieczany, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 14. czerwiec Planowanie strategiczne w organizacjach opieki zdrowotnej, warsztaty - Kraków, finans. PHARE. 15. kwiecieo Nowe systemy wynagradzania lekarzy - problemy i propozycje, Dębe, organiz. Biuro ds. Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, MZiOS 16. marzec 1997 II Ogólnopolska Konferencja - Jakośd w Opiece Zdrowotnej, Kraków 17. listopad Kontraktowanie w ochronie zdrowia, Tuczno, organizowane przez Biuro ds. Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, MZiOS 18. sierpieo Zarządzanie Technologiami Medycznymi, I Międzynarodowa Konferencja, Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, Kraków 19. kwiecieo 1996 I Ogólnopolska Konferencja - Zapewnienie Jakości, Kraków 20. październik Information Policy in Public Health, 16-th General Assembly of Associacion of Schools of Public Health in the European Region, under the auspicies of Secretary General of the Council of Europe, SPH, Jagiellonian University, Kraków, 21. listopad Health Services and Health Policy Research Workshop II, SPH UJ, Kraków, 22. październik Health Services and Health Policy Research Workshop I, SPH UJ, Kraków.

6 Czynny udział w wybranych sympozjach i szkoleniach 26. Barbara Bulanowska, Systemy organizacji i metody finansowania ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, Ubezpieczenia zdrowotne oraz finansowanie świadczeo medycznych - specyfika i charakterystyka oraz Wpływ regulacji w zakresie swobodnego przepływu osób, towarów i usług na systemy ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej, Commercial Union S.A., Warszawa styczeo Barbara Bulanowska, Model ratingowy jednostek ochrony zdrowia i jego zastosowanie w procesie restrukturyzacji zadłużenia, sekurytyzacji wierzytelności bankowych oraz procesów naprawy sp zoz, Bank Współpracy Europejskiej S.A., Warszawa, kwiecieo 2002, 28. Barbara Bulanowska, Hospital management unit assessment systems Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002, 29. Barbara Bulanowska, Pharmaeconomics or how to deal with the rising costs of treatment, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec Barbara Bulanowska, The Role of Integrated Emergency Care Provision in Enhancing Quality of Life, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002, 31. Barbara Bulanowska, Hospital management in a period of transformation restructuring and ownership changes, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002, 32. Barbara Bulanowska, Systemy oceny w ochronie zdrowia, szkolenie dla tzw. policy makers z Bułgarii i Rumunii, finansowane przez USAID, MedicAll sp zoo, Stryków, październik, listopad Barbara Bulanowska, Hospital net - a necessity or a utopia?, The 7th International Conference of the World Bank Project Coordination Units in Europe and Central Asia Region on "Quality of life in the countries of Europe and Central Asia. Aging populations" under auspices of the Ministry of Health of Poland and the World Bank gathering Health Ministries from countries of ECA Region, the World Bank, partners such as WHO, USAID, SIDA and others, September 2001, 34. Barbara Bulanowska, Ocena wiarygodności, zdolności płatniczej oraz ryzyka kredytowego zakładów ochrony zdrowia, szkolenie dla kadry zarządzającej Szpitala Uniwersyteckiego, Krynica, June 2001, 35. Barbara Bulanowska, Polityka Ministra Zdrowia w zakresie regulacji dostępności do świadczeo zdrowotnych, konferencja - Ocena dostępności do świadczeo zdrowotnych organizowana przez Wojewodę Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, Kraków, czerwiec Barbara Bulanowska, Ocena oraz analiza porównawcza działalności szpitali klinicznych w latach , konferencja szkoleniowa dla dyrektorów sp zoz podległych Ministerstwu Zdrowia, org. Departament Nadzoru i Kontroli MZ, Spała, maj 2001, 37. Barbara Bulanowska, Finansowe aspekty działalności szpitali klinicznych, Finansmed, konferencja organizowana przez Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2001, 38. Barbara Bulanowska, Koncepcja monitorowania, analizy i oceny działalności szpitali klinicznych, konferencja szkoleniowa dla dyrektorów sp zoz podległych Ministerstwu Zdrowia, org. Departament Nadzoru i Kontroli MZ, Szczyrk, grudzieo 2000, 39. Barbara Bulanowska, Kierunki rozwoju prawa polskiego w zakresie ochrony zdrowia ustawy ustrojowe oraz związane z integracją z Unią Europejską - Konferencja organizowana przez Wojewodę Małopolskiego, Kraków, październik Barbara Bulanowska, Stan szpitali klinicznych w Polsce, konferencja - zjazd dyrektorów administracyjnych oraz kwestorów Akademii Medycznych w Polsce, Kraków, październik Barbara Bulanowska, Koncepcja monitorowania i oceny działalności samodzielnych publicznych szpitali klinicznych, Konferencja Rektorów Akademii Medycznych, Augustów, październik 2000r.

7 42. Barbara Bulanowska, Prywatyzacja w ochronie zdrowia, główne cele i założenia, Konferencja szkoleniowa organizowana przez PHC Fundacji Zdrowia Publicznego, Kraków 18 luty 2000r. 43. Barbara Bulanowska, Informacja na płaszczyźnie świadczeniodawca płatnik, prezentacja wyników prac oraz moderator dyskusji grupy roboczej z udziałem: Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeo Zdrowotnych, Teresy Kamioskiej oraz Dyrektorów Kas Chorych, konferencja Informacja w ochronie zdrowia potrzeby i możliwości, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, Wrocław luty Barbara Bulanowska, Proces prywatyzacji, a legislacyjna odpowiedzialnośd za dostępnośd świadczeo medycznych, prezentacja wyników prac oraz moderator dyskusji grupy roboczej z udziałem: Sekretarza Stanu w MZ M. Piróga, Podsekretarza Stanu w MZ A. Rysia oraz przedstawicieli urzędów wojewódzkich, konferencja System ochrony zdrowia regionalna polityka zdrowotna w dobie prywatyzacji, udział Ministra Zdrowia, F. Cegielskiej, sekretarza i podsekretarzy stanu w MZ, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, Jachranka, styczeo Barbara Bulanowska, Koncepcja zintegrowanego systemu monitorowania zakładów opieki zdrowotnej, Stan szpitalnictwa w Małopolsce i kierunki rozwoju, spotkanie Prezydentów Miast oraz Starostów Powiatów z Zarządem Województwa Małopolskiego, Kraków, czerwiec 1999r. 46. Barbara Bulanowska, The impact of contracting healthcare services on hospital activities [Wpływ kontraktowania świadczeo na działalnośd szpitali], Strategic Planning Workshop, International Health Systems Group at Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, 14 April 1999, 47. Barbara Bulanowska, Managed care, goals, strategies and evaluation, [Opieka kierowana - cele, strategie i ocena], koreferat do wystąpienia Nancy Turnbull (Harvard School of Public Health) Managed Care in the U.S., Strategic Planning Workshop, International Health Systems Group at Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, 13 April Barbara Bulanowska, Opieka kierowana - kierunek na przyszłośd, XVIII Konferencja Szkoleniowa Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ Galicja dla Śląska, Trzebieszowice, 1999, 49. Barbara Bulanowska, Restrukturyzacja szpitalnictwa w Polsce, referat na Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 3 marzec 1999r. 50. Barbara Bulanowska, Określenie produktu samodzielnej jednostki opieki zdrowotnej [Defining the product of the independent healthcare unit], referat na Ogólnopolskiej Konferencji pt. Samodzielnośd zakładów opieki zdrowotnej, organizowanej przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia UJ Kraków, kwietnia, 5-7 czerwca 1998, Czynny udział w innych konferencjach 3. Barbara Bulanowska, Szkoła Zdrowia Publicznego jako eksperyment edukacyjny i fenomen kulturowy, konferencja, 10 lat krakowskiej Szkoły Zdrowia Publicznego, ludzie, instytucja, dziedzina, org. Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ, Kraków, maj I Międzynarodowa Konferencja Studentów Zdrowia Publicznego, udział w panelu pracodawców dot. szans absolwentów zdrowia publicznego na rynku pracy, org. Wydział ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ, Kraków, listopad 2001 Bierny udział w głównych sympozjach i szkoleniach (do 2004)

8 października 2004r. Niemiecko Polskie Forum Ochrony Zdrowia Szpitale w okresie przemian strategie rozwiązywania problemów medycznych i ekonomicznych, org. Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali października 2003r. Opieka Zdrowotna w UE: Nowe perspektywy dla polskich szpitali, org. Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali. 25. czerwiec 2001 Innowacja i Medycyna, org. Ambasada Stanów Zjednoczonych, Warszawa 26. styczeo 2001 Euromaney I conferences - Forum Inwestorów, The Central & Eastern European Issuers & Investors Forum, organizowane przez Euromaney, Wiedeo, 27. styczeo 2001 Opracowanie i wdrożenie systemu rachunków zdrowia, seminarium org. Biuro Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, Warszawa 28. listopad 2000 Privatisation of In-patient Facilities in Poland, seminar/workshop, org. World Bank, Siedziba Banku Światowego, Warszawa, 29. październik 2000 Finansowanie Inwestycji Publicznych przez Inwestorów Prywatnych, org. Ambasada Wielkiej Brytanii oraz British Invisibles, otwarcie i udział: Tony Blair, Premier Wielkiej Brytanii, Jerzy Buzek, Premier RP, Clive Martin, Lord Mayor of London, Hotel Sheraton, Warszawa. 30. Hospitals in a Changing Europe, European Observatory on Health Care Systems, Observatory Summer School, Cavtat, Croatia, August/September 2000, 31. maj 2000 Nowy system ochrony zdrowia w Polsce? Sytuacja przed, w trakcie i po reformie, konferencja pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP, Kraków, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 32. wrzesieo 1999 Reforma ochrony zdrowia we Francji i w Polsce, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ, Ecole Nationale de la Sante Publique, Rennes, Fundacja Zdrowia Publicznego, Fundacja France-Pologne, Kraków - Wawel 33. maj 1999 Nowe zadania samorządów w ochronie zdrowia, Data for Decision Making Project, Osieczany, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health 34. May 1998 Third Conference on the Data for Decision Making Project, Ustroo - Krakow, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 35. June 1997 Second Conference on the Data for Decision Making Project, Osieczany, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 36. czerwiec Planowanie strategiczne w organizacjach opieki zdrowotnej, warsztaty - Kraków, finans. PHARE. 37. kwiecieo Nowe systemy wynagradzania lekarzy - problemy i propozycje, Dębe, organiz. Biuro ds. Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, MZiOS 38. marzec 1997 II Ogólnopolska Konferencja - Jakośd w Opiece Zdrowotnej, Kraków 39. listopad Kontraktowanie w ochronie zdrowia, Tuczno, organizowane przez Biuro ds. Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, MZiOS 40. sierpieo Zarządzanie Technologiami Medycznymi, I Międzynarodowa Konferencja, Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, Kraków 41. kwiecieo 1996 I Ogólnopolska Konferencja - Zapewnienie Jakości, Kraków 42. październik Information Policy in Public Health, 16-th General Assembly of Associacion of Schools of Public Health in the European Region, under the auspicies of Secretary General of the Council of Europe, SPH, Jagiellonian University, Kraków, 43. listopad Health Services and Health Policy Research Workshop II, SPH UJ, Kraków, 44. październik Health Services and Health Policy Research Workshop I, SPH UJ, Kraków.

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Odliczenia składek ZUS w 2011

Odliczenia składek ZUS w 2011 Odliczenia składek ZUS w 2011 podatku z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego od podatku cały 2011 1472,75 1350,98 2506,30 grudzieo 123,24 1472,75 113,05 1350,98 209,58 2506,30 listopad 123,24

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROGRAMU ERASMUS+

MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROGRAMU ERASMUS+ MIĘDZYNARODOWY WYMIAR PROGRAMU ERASMUS+ Information Day on International Dimension of Erasmus+ Warszawa, 4 listopada 2016 TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Mobilność z krajami partnerskimi (ICM): 2 lutego

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

PAKIET ONKOLOGICZNY I KOLEJKOWY JAK PRZYGOTOWAĆ SZPITAL DO ZMIAN? KONFERENCJA. 4-5 grudnia 2014 r. Uniejów

PAKIET ONKOLOGICZNY I KOLEJKOWY JAK PRZYGOTOWAĆ SZPITAL DO ZMIAN? KONFERENCJA. 4-5 grudnia 2014 r. Uniejów PAKIET ONKOLOGICZNY I KOLEJKOWY JAK PRZYGOTOWAĆ SZPITAL DO ZMIAN? KONFERENCJA DATA 4-5 grudnia 2014 r. MIEJSCE Uniejów Zapraszamy Państwa na konferencję w ramach Healthcare Management Academy cyklu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Sieć Szpitali Promujących Zdrowie Struktura HPH Zgromadzenie Ogólne General Assembly of International HPH Network Zarząd -Governace Board (obserwator WHO Maria Haralanova, Koordynatorzy wybrani na okres

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY

HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY HEALTHCARE MANAGEMENT ACADEMY I EDYCJA: BUDŻETOWANIE I CONTROLLING W SZPITALU WOBEC PLANÓW ZNIESIENIA LIMITÓW W DIAGNOSTYCE I LECZENIU ONKOLOGICZNYM SZKOLENIE WYKŁADY I WARSZTATY DATA 6-7 czerwca 2014r.

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 TYTUŁ PREZENTACJI Śląskie sprawniej wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Program

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Warunki uczestnictwa na stronach: od

PROJEKT. Warunki uczestnictwa na stronach:   od PROJEKT PROGRAMU STUDIÓW Warunki uczestnictwa na stronach: www.umed.lodz.pl, www.kiu.pl od 30.08.2008 ŚWIADCZENIODAWCY MEDYCZNI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH - UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W GOSPODARCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIODAWCY MEDYCZNI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

ŚWIADCZENIODAWCY MEDYCZNI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIODAWCY MEDYCZNI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH - UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W GOSPODARCE FINANSOWEJ ZOZ. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE. STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

BFCC - Baltic Fracture Competence Centre

BFCC - Baltic Fracture Competence Centre projekt realizowany w ramach "Interreg Baltic Sea Region Programme" Kraków, czerwiec 2016 Interreg Baltic Sea Region blisko 10 lat finansowania ponadnarodowych działań w regionie Morza Bałtyckiego, współpraca

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Teresa Leonardo Alves Polska, listopad 2009 Health Action International (HAI) jest niezależną, globalną siecią starającą się zwiększyć dostęp

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Projekt Predefiniowany współfinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Dr Michał Marek Członek Rady Programowej Radca Ministra Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali. Dr hab. med. Mieczysław Pasowicz Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali

Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali. Dr hab. med. Mieczysław Pasowicz Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Polskie 15 lat na drodze do Europy Dr hab. med. Mieczysław Pasowicz Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Inicjatywa powołania Stowarzyszenia zrodziła się podczas kontaktów i współpracy z dyrektorami szpitali

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

3. Realizacja projektu

3. Realizacja projektu KONSULTANTÓW 1. Wprowadzenie!"#$ % #&!'( ) ' '! *!) +!))#,!-+ # #,.',+!'+'/0 #"0.1!2!0 3 4&#$)0!'!'+ Ministerstwem Zdrowia Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. +)#,1'"! $5#"! '+$!

Bardziej szczegółowo

Rada Wspólnoty Klastra ICT. Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Rada Wspólnoty Klastra ICT. Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Rada Wspólnoty Klastra ICT Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Wrocław, 7 grudnia 2010 PROGRAM OBRAD RADY WSPÓLNOTY 7 grudnia 2010 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH

MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH expo XXI warszawa Ignacego Prądzyńskiego 12/14 01-222 Warszawa 1 piętro, sala konferencyjna C 5 PAŹDZIERNIKA 2016 MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH informacje ogólne Szanowni Państwo, chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Harmonogram zajęć Rokietnica 07.10.2010r. SOB 16 październik 2010 NDZ 17 październik 2010 PON 18październik 2010 WT 19 październik 2010 ŚR 20 październik 2010 CZW 21 październik 2010 13.45-15.15 grupa

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r.

PUBLIKACJE PRASOWE ZAŁĄCZNIK NR 5. do opisu produktu finalnego. Opracowanie: Biuro Projektu. Katowice, październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 5 do opisu produktu finalnego PUBLIKACJE PRASOWE Opracowanie: Biuro Projektu Katowice, październik 2014 r. PUBLIKACJE PRASOWE W ramach działao upowszechniających, mających na celu przekazanie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wyboru tematu

Uzasadnienie wyboru tematu KSZTAŁTOWANIE TOWANIE INNOWACYJNEJ KULTURY ORGANIZACYJNEJ W PUBLICZNYCH SZPITALACH Koncepcja rozprawy habilitacyjnej dr Joanna Jończyk Uzasadnienie wyboru tematu 1. Aktualność i znaczenie problematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA SPECJALIZACJA: Europeanization and Governance in Central Eastern Europe Studia stacjonarne II stopnia I YEAR, I SEMESTER Forma zajęć O/F Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 17 Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Organizacja i zarządzanie, Damian Makowski, Dariusz Jemielniak... 21 1. Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

TCares realizacja, perspektywy i plany

TCares realizacja, perspektywy i plany realizacja, perspektywy i plany E-Zdrowie - opieka medyczna i niezależnośd mgr inż. Jerzy Haduch Cel projektu Ogólnym celem projektu jest zachęcenie do stosowania opieki telemedycznej i telemedycyny oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Projekt USTAWA z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie

Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie Sytuacja polskich szpitali w odniesieniu do finansowania szpitali w UE i na świecie JAROSŁAW J. FEDOROWSKI, MD, PhD, MBA, FACP, FESC University Professor President, Polish Hospital Federation Governor,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

M A R I A G O D Y Ń S W Ę D Z I O Ł

M A R I A G O D Y Ń S W Ę D Z I O Ł R E NA TA M A R I A G O D Y Ń S W Ę D Z I O Ł WYKSZTAŁCENIE 1968 1974 Lekarz Medycyny, Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie Wydział Lekarski 1978 Lekarz Chorób Wewnętrznych, I Stopnia- 1982 Specjalista

Bardziej szczegółowo

Projekt LCB Healthcare wdrażanie rozwiązań energooszczędnościowych i ekologicznych

Projekt LCB Healthcare wdrażanie rozwiązań energooszczędnościowych i ekologicznych Projekt LCB Healthcare wdrażanie rozwiązań energooszczędnościowych i ekologicznych Marcin Kautsch Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Poznań,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t Zdzisław Skuza WYKSZTAŁCENIE Tytuł zawodowy: mgr socjologii

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PUBLIC RELATIONS W PODMIOTACH LECZNICZYCH, JAKOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH

MARKETING I PUBLIC RELATIONS W PODMIOTACH LECZNICZYCH, JAKOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH KONFERENCJĘ: MARKETING I PUBLIC RELATIONS W PODMIOTACH LECZNICZYCH, JAKOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH DATA 25-26 WRZEŚNIA 2014r. MIEJSCE GDAŃSK Zapraszamy Państwa na konferencję w ramach Healthcare Management

Bardziej szczegółowo

THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności

THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności 1 THINK-TANK FRP-ISW - aktualnie prowadzone i planowane studia, badania i ekspertyzy, dotyczące szkolnictwa wyŝszego i innowacyjności 1. Wprowadzenie 2. Przykładowe obszary badań w FRP-ISW 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca europejska w dziedzinie bezpieczeństwa. na przejazdach kolejowych

Współpraca europejska w dziedzinie bezpieczeństwa. na przejazdach kolejowych 1. Seminarium nowego cyklu w IK pt.: Współpraca europejska w dziedzinie bezpieczeństwa mgr inż. Witold Olpiński INSTYTUT KOLEJNICTWA 1 z 14 Plan: 1. Cel spotkania 2. O IK i o mnie 3. Historia współpracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

TeleDICOM II system telekonsultacyjny nowej generacji

TeleDICOM II system telekonsultacyjny nowej generacji Konferencja Fundusze europejskie w Małopolsce Kraków, 11 stycznia 2013 TeleDICOM II system telekonsultacyjny nowej generacji Łukasz Czekierda luke@agh.edu.pl Co to są zdalne konsultacje medyczne? Systemy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA

HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA JULIUSZ JAKUBASZKO HISTORIA ROZWOJU MEDYCYNY RATUNKOWEJ EMS IN USA Lata 60 te Wobec braku systemu większość ambulansów i służb pierwszej pomocy prowadzona była przez przedsiębiorstwa pogrzebowe Działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Marek Kowalski - Udział w sympozjach

Ireneusz Marek Kowalski - Udział w sympozjach Ireneusz Marek Kowalski Udział w sympozjach zagranicznych 1. XVI European Congress of Pathology, Maastricht, The Netherlands, August 31- September 4, 1997 - udział 2. 15th Meeting of the European Society

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce

Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Nazwa wnioskodawcy Nazwa przedsięwzięcia Termin Miejsce Redakcja miesięcznika "IT w Administracji" Dzień Otwarty IT w Administracji 1 grudnia 2015 Warszawa Urząd Starostwa Powiatowego w Otwocku Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAOCZNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH ZA ROK AKADEMICKI 2013/2014 I. Stan uczestników studiów doktoranckich na 31 października 2014: 36 osób w tym: 6 edycja 12 7 edycja 11 8 edycja

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE - ZARZĄDZANIE POPRZEZ INSTRUMENTY I PROCEDURY RESTRUKTURYZACJI I PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH STUDIA PODYPLOMOWE ZAŁOśENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów.

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów. Scenariusz konferencji 27 września 2010 roku, godz. 10.00 Organizacje pozarządowe z administracją publiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

WIHE Hospital Raport potargowy. Więcej informacji: Następna edycja: 3 5 października 2017, EXPO XXI, Warszawa

WIHE Hospital Raport potargowy. Więcej informacji:  Następna edycja: 3 5 października 2017, EXPO XXI, Warszawa WIHE Hospital Zwiedzający Ogółem unikalnych Zwiedzających: 1,568 Ogółem wejścia: 2, 311 Typ działalności Data: 4 6 października Importer/dystrybutor Firma medyczna Szpital publiczny Prywatne centrum medyczne

Bardziej szczegółowo

Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej

Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej Zarza dzanie kliniczne w optyce lekarskiej DOSWIADCZENIA Z WIELKIEJ BRYTANII Wojciech Rakowicz MB BS, BSc, PhD, FRCP CONSULTANT NEUROLOGIST ASSOCIATE MEDICAL DIRECTOR Royal Hampshire County Hospital, Winchester

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM HOTEL SCANDIC WROCŁAW ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r.

Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r. Propozycje poprawy sytuacji interny w Polsce w 2011r. prof. dr JACEK IMIELA Konsultant Krajowy W Dziedzinie Chorób Wewnętrznych Warszawa luty 2011 Czy interna jest potrzebna? m.in. wg. Europejskiej i Światowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Urząd Marszałkowski Województwa go KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO liczy 34 członków Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014 MACIEJ FRĄCZEK PUBLIKACJE grudzień 2014 1. Frączek M. (2014), Rynek pracy Unii Europejskiej stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Pierwsze spotkanie założycielskie (robocze)

Pierwsze spotkanie założycielskie (robocze) Pierwsze spotkanie założycielskie (robocze) 8 września 2011 r. Starachowice Inicjatorem przedsięwzięcia jest Pani Jolanta Kręcka Dyrektor Szpitala w Starachowicach, obecna Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. IMIĘ I NAZWISKO Sławomir Lachowski e-mail: slawomir.lachowski@gmail.com Data urodzenia: 01.01 1958r.

CURRICULUM VITAE. IMIĘ I NAZWISKO Sławomir Lachowski e-mail: slawomir.lachowski@gmail.com Data urodzenia: 01.01 1958r. CURRICULUM VITAE IMIĘ I NAZWISKO Sławomir Lachowski e-mail: slawomir.lachowski@gmail.com Data urodzenia: 01.01 1958r. Żonaty, jeden syn WYKSZTAŁCENIE Studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja kończąca projekt MJUP 1 Dzień 1 Tytuł dnia: Jakie wymagania warto postawić systemowi zarządzania w JST

Bardziej szczegółowo

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Kondycja finansowa i przyszłość lecznictwa w województwie podlaskim, tworzenie map potrzeb zdrowotnych, pakiet onkologiczny, konkursy na świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM ZESPOŁU OBTURACYJNEGO BEZDECHU ŚRÓDSENNEGO - POTRZEBA OPRACOWANIA DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI godz.10.00 PLANOWANE ZAKOŃCZENIE godz.17.00

Bardziej szczegółowo