Barbara Bulanowska Publikacje z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Bulanowska Publikacje z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia"

Transkrypt

1 Barbara Bulanowska Publikacje z zakresu organizacji i zarządzania ochroną zdrowia 1. Barbara Bulanowska, Formy rozliczeo stosowane pomiędzy organizacjami opieki zdrowotnej typu HMO, a podstawową opieką zdrowotną oraz jednostkami lecznictwa zamkniętego, Antidotum, zarządzanie w ochronie zdrowia, nr 4, 1997, 2. Barbara Bulanowska, Formy strukturalno-funkcjonalne w opiece zdrowotnej USA, Służba Zdrowia luty 1997, 3. Barbara Bulanowska, Jak funkcjonują organizacje opieki zdrowotnej typu HMO, Służba Zdrowia luty 1997, 4. Barbara Bulanowska, Kryteria porównawcze i metody oceny funkcjonowania organizacji opieki zdrowotnej typu HMO wykształcone w USA ze szczególnym uwzględnieniem rynku Nowej Anglii, Antidotum, zarządzanie w ochronie zdrowia, nr 5, Hospital Information Management - Computerized System of Medical Information Management, praca zbiorowa, red. Wojciech Komnata, współautor - rozdział VII, Połączenia międzyszpitalne, publ. Vesalius, Kraków 1997, 6. Barbara Bulanowska, Adam Kozierkiewicz, Organizacje Opieki Kierowanej w Polsce, szansa czy utopia, artykuł napisany w ramach projektu Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, finansowany przez USAID, No. DPE-5991-A , Zdrowie i Zarządzanie zeszyt I, nr 1/1999, 7. Marcin Kautsch, Jacek Klich, Barbara Bulanowska, Mukesh Chawla, Paul Campbell, Marzena Kulis, Racjonalny Zakład Opieki Zdrowotnej, artykuł napisany w ramach projektu Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, finansowany przez USAID, No. DPE-5991-A , Służba Zdrowia nr ( ), grudzieo 1998, 8. Jacek Klich, Marcin Kautsch, Barbara Bulanowska, Marzena Kulis, Mukesh Chawla, Paul Campbell, Doświadczenia są raczej skromne. Badania pilotażowe samodzielnych publicznych zakładów opieki, artykuł napisany w ramach projektu Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, finansowany przez USAID, No. DPE-5991-A , Rzeczpospolita Sat.-Sun grudzieo 1998, 9. Barbara Bulanowska, Restrukturyzacja szpitali. Fakty czy utopia, Szpital Polski, Marzec 1999, 10. Paul Campbell, Mukesh Chawla, Jacek Klich, Barbara Bulanowska, Marcin Kautsch and Marzena Kulis, Enhancing Managerial Autonomy in Polish Health Facilities, Issue Brief, DDM Rapport, International Health Systems Groups,. Boston: Harvard School of Public Health, 2000r. 11. Barbara Bulanowska, Produkt zakładu opieki zdrowotnej. Jego pojęcie, struktura i kształtowanie w kontekście kontraktowania świadczeo medycznych, Zdrowie i Zarządzanie nr 4/99, 12. Barbara Bulanowska, Marcin Kautsch, Ch. 7 of Management for the Health Care Organizations, Polish- English Perspective, książka napisana we współpracy z Sheffield School for Health & Related Research w ramach projektu Tempus JEP 12273/97 (English version), Kraków 2000r., oraz wersja polska pt. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kraków 2001, 13. Barbara Bulanowska, New England Healthplan Employer Data and Information Set (HEDIS), jako koncepcja zintegrowanego systemu ewaluacji i pomiaru wyników organizacji opieki zdrowotnej typu managed care, częśd 1 i częśd 2, Zdrowie i Zarządzanie, 2001, Kraków. 14. Barbara Bulanowska, Maja Nuckowska, Rating nowe narzędzie oceny ryzyka płatniczego jednostek ochrony zdrowia, Służba Zdrowia nr 38-41; maja 2002.

2 Samodzielne prace koncepcyjne i badawcze 1. Barbara Bulanowska Model oceny wiarygodności i zdolności płatniczej oraz ryzyka kredytowego zakładów opieki zdrowotnej, credit rating długoterminowy obejmujący 35 kategorii ratingowych od AAA do E-, r. 2. Barbara Bulanowska Model oceny wiarygodności i zdolności płatniczej oraz ryzyka kredytowego zakładów opieki zdrowotnej szpitale-, credit rating krótko- i średnioterminowy obejmujący odpowiednio 5 oraz 12 kategorii ratingowych od ST-I-1 do ST-S r. Prace redakcyjne S. M. Shortell, A. D. Kałużny, Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Wydawnictwo Vesalius, Kraków 2001, redakcja naukowa (członek zespołu) Pozostałe publikacje Barbara Bulanowska, Między transcendencją a głębiami podświadomości. O postaci symbolicznej w młodopolskim dramacie poetyckim, w: Dramat i teatr modernistyczny tom I, seria Dramat w teatrze, teatr w dramacie, Studia, rozprawy, artykuły pod red. Jana Błooskiego, Janusza Deglera, Jacka Popiela, Dobrochny Ratajczak. Artykuł napisany w ramach Centralnego Programu Badao Podstawowych Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja. Wrocław 1992 Wypowiedzi i wywiady: Co dalej z inwestycjami szpitalnymi?, Służba Zdrowia 2001 Nadzór i monitorowanie jednostek podległych Ministrowi Zdrowia, Służba Zdrowia 2001 Sied szpitali w Polsce, Służba Zdrowia 2001 Także wiele wywiadów i wypowiedzi w takich gazetach jak: The Landmark, Massachusetts, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Rzeczpospolita, Puls Medycyny, Szpital Polski, Służba Zdrowia, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska i inne. Czynny udział w wybranych sympozjach i szkoleniach 1. Barbara Bulanowska, Systemy organizacji i metody finansowania ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, Ubezpieczenia zdrowotne oraz finansowanie świadczeo medycznych - specyfika i charakterystyka oraz Wpływ regulacji w zakresie swobodnego przepływu osób, towarów i usług na systemy ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej, Commercial Union S.A., Warszawa styczeo Barbara Bulanowska, Model ratingowy jednostek ochrony zdrowia i jego zastosowanie w procesie restrukturyzacji zadłużenia, sekurytyzacji wierzytelności bankowych oraz procesów naprawy sp zoz, Bank Współpracy Europejskiej S.A., Warszawa, kwiecieo 2002, 3. Barbara Bulanowska, Hospital management unit assessment systems Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002, 4. Barbara Bulanowska, Pharmaeconomics or how to deal with the rising costs of treatment, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec Barbara Bulanowska, The Role of Integrated Emergency Care Provision in Enhancing Quality of Life, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002,

3 6. Barbara Bulanowska, Hospital management in a period of transformation restructuring and ownership changes, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002, 7. Barbara Bulanowska, Systemy oceny w ochronie zdrowia, szkolenie dla tzw. policy makers z Bułgarii i Rumunii, finansowane przez USAID, MedicAll sp zoo, Stryków, październik, listopad Barbara Bulanowska, Hospital net - a necessity or a utopia?, The 7th International Conference of the World Bank Project Coordination Units in Europe and Central Asia Region on "Quality of life in the countries of Europe and Central Asia. Aging populations" under auspices of the Ministry of Health of Poland and the World Bank gathering Health Ministries from countries of ECA Region, the World Bank, partners such as WHO, USAID, SIDA and others, September 2001, 9. Barbara Bulanowska, Ocena wiarygodności, zdolności płatniczej oraz ryzyka kredytowego zakładów ochrony zdrowia, szkolenie dla kadry zarządzającej Szpitala Uniwersyteckiego, Krynica, June 2001, 10. Barbara Bulanowska, Polityka Ministra Zdrowia w zakresie regulacji dostępności do świadczeo zdrowotnych, konferencja - Ocena dostępności do świadczeo zdrowotnych organizowana przez Wojewodę Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, Kraków, czerwiec Barbara Bulanowska, Ocena oraz analiza porównawcza działalności szpitali klinicznych w latach , konferencja szkoleniowa dla dyrektorów sp zoz podległych Ministerstwu Zdrowia, org. Departament Nadzoru i Kontroli MZ, Spała, maj 2001, 12. Barbara Bulanowska, Finansowe aspekty działalności szpitali klinicznych, Finansmed, konferencja organizowana przez Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2001, 13. Barbara Bulanowska, Koncepcja monitorowania, analizy i oceny działalności szpitali klinicznych, konferencja szkoleniowa dla dyrektorów sp zoz podległych Ministerstwu Zdrowia, org. Departament Nadzoru i Kontroli MZ, Szczyrk, grudzieo 2000, 14. Barbara Bulanowska, Kierunki rozwoju prawa polskiego w zakresie ochrony zdrowia ustawy ustrojowe oraz związane z integracją z Unią Europejską - Konferencja organizowana przez Wojewodę Małopolskiego, Kraków, październik Barbara Bulanowska, Stan szpitali klinicznych w Polsce, konferencja - zjazd dyrektorów administracyjnych oraz kwestorów Akademii Medycznych w Polsce, Kraków, październik Barbara Bulanowska, Koncepcja monitorowania i oceny działalności samodzielnych publicznych szpitali klinicznych, Konferencja Rektorów Akademii Medycznych, Augustów, październik 2000r. 17. Barbara Bulanowska, Prywatyzacja w ochronie zdrowia, główne cele i założenia, Konferencja szkoleniowa organizowana przez PHC Fundacji Zdrowia Publicznego, Kraków 18 luty 2000r. 18. Barbara Bulanowska, Informacja na płaszczyźnie świadczeniodawca płatnik, prezentacja wyników prac oraz moderator dyskusji grupy roboczej z udziałem: Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeo Zdrowotnych, Teresy Kamioskiej oraz Dyrektorów Kas Chorych, konferencja Informacja w ochronie zdrowia potrzeby i możliwości, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, Wrocław luty Barbara Bulanowska, Proces prywatyzacji, a legislacyjna odpowiedzialnośd za dostępnośd świadczeo medycznych, prezentacja wyników prac oraz moderator dyskusji grupy roboczej z udziałem: Sekretarza Stanu w MZ M. Piróga, Podsekretarza Stanu w MZ A. Rysia oraz przedstawicieli urzędów wojewódzkich, konferencja System ochrony zdrowia regionalna polityka zdrowotna w dobie prywatyzacji, udział Ministra Zdrowia, F. Cegielskiej, sekretarza i podsekretarzy stanu w MZ, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, Jachranka, styczeo Barbara Bulanowska, Koncepcja zintegrowanego systemu monitorowania zakładów opieki zdrowotnej, Stan szpitalnictwa w Małopolsce i kierunki rozwoju, spotkanie Prezydentów Miast oraz Starostów Powiatów z Zarządem Województwa Małopolskiego, Kraków, czerwiec 1999r.

4 21. Barbara Bulanowska, The impact of contracting healthcare services on hospital activities [Wpływ kontraktowania świadczeo na działalnośd szpitali], Strategic Planning Workshop, International Health Systems Group at Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, 14 April 1999, 22. Barbara Bulanowska, Managed care, goals, strategies and evaluation, [Opieka kierowana - cele, strategie i ocena], koreferat do wystąpienia Nancy Turnbull (Harvard School of Public Health) Managed Care in the U.S., Strategic Planning Workshop, International Health Systems Group at Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, 13 April Barbara Bulanowska, Opieka kierowana - kierunek na przyszłośd, XVIII Konferencja Szkoleniowa Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ Galicja dla Śląska, Trzebieszowice, 1999, 24. Barbara Bulanowska, Restrukturyzacja szpitalnictwa w Polsce, referat na Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 3 marzec 1999r. 25. Barbara Bulanowska, Określenie produktu samodzielnej jednostki opieki zdrowotnej [Defining the product of the independent healthcare unit], referat na Ogólnopolskiej Konferencji pt. Samodzielnośd zakładów opieki zdrowotnej, organizowanej przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia UJ Kraków, kwietnia, 5-7 czerwca 1998, Czynny udział w innych konferencjach 1. Barbara Bulanowska, Szkoła Zdrowia Publicznego jako eksperyment edukacyjny i fenomen kulturowy, konferencja, 10 lat krakowskiej Szkoły Zdrowia Publicznego, ludzie, instytucja, dziedzina, org. Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ, Kraków, maj I Międzynarodowa Konferencja Studentów Zdrowia Publicznego, udział w panelu pracodawców dot. szans absolwentów zdrowia publicznego na rynku pracy, org. Wydział ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ, Kraków, listopad 2001 Bierny udział w głównych sympozjach i szkoleniach (do 2004) października 2004r. Niemiecko Polskie Forum Ochrony Zdrowia Szpitale w okresie przemian strategie rozwiązywania problemów medycznych i ekonomicznych, org. Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali października 2003r. Opieka Zdrowotna w UE: Nowe perspektywy dla polskich szpitali, org. Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali. 3. czerwiec 2001 Innowacja i Medycyna, org. Ambasada Stanów Zjednoczonych, Warszawa 4. styczeo 2001 Euromaney I conferences - Forum Inwestorów, The Central & Eastern European Issuers & Investors Forum, organizowane przez Euromaney, Wiedeo, 5. styczeo 2001 Opracowanie i wdrożenie systemu rachunków zdrowia, seminarium org. Biuro Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, Warszawa 6. listopad 2000 Privatisation of In-patient Facilities in Poland, seminar/workshop, org. World Bank, Siedziba Banku Światowego, Warszawa, 7. październik 2000 Finansowanie Inwestycji Publicznych przez Inwestorów Prywatnych, org. Ambasada Wielkiej Brytanii oraz British Invisibles, otwarcie i udział: Tony Blair, Premier Wielkiej Brytanii, Jerzy Buzek, Premier RP, Clive Martin, Lord Mayor of London, Hotel Sheraton, Warszawa.

5 8. Hospitals in a Changing Europe, European Observatory on Health Care Systems, Observatory Summer School, Cavtat, Croatia, August/September 2000, 9. maj 2000 Nowy system ochrony zdrowia w Polsce? Sytuacja przed, w trakcie i po reformie, konferencja pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP, Kraków, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 10. wrzesieo 1999 Reforma ochrony zdrowia we Francji i w Polsce, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ, Ecole Nationale de la Sante Publique, Rennes, Fundacja Zdrowia Publicznego, Fundacja France-Pologne, Kraków - Wawel 11. maj 1999 Nowe zadania samorządów w ochronie zdrowia, Data for Decision Making Project, Osieczany, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health 12. May 1998 Third Conference on the Data for Decision Making Project, Ustroo - Krakow, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 13. June 1997 Second Conference on the Data for Decision Making Project, Osieczany, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 14. czerwiec Planowanie strategiczne w organizacjach opieki zdrowotnej, warsztaty - Kraków, finans. PHARE. 15. kwiecieo Nowe systemy wynagradzania lekarzy - problemy i propozycje, Dębe, organiz. Biuro ds. Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, MZiOS 16. marzec 1997 II Ogólnopolska Konferencja - Jakośd w Opiece Zdrowotnej, Kraków 17. listopad Kontraktowanie w ochronie zdrowia, Tuczno, organizowane przez Biuro ds. Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, MZiOS 18. sierpieo Zarządzanie Technologiami Medycznymi, I Międzynarodowa Konferencja, Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, Kraków 19. kwiecieo 1996 I Ogólnopolska Konferencja - Zapewnienie Jakości, Kraków 20. październik Information Policy in Public Health, 16-th General Assembly of Associacion of Schools of Public Health in the European Region, under the auspicies of Secretary General of the Council of Europe, SPH, Jagiellonian University, Kraków, 21. listopad Health Services and Health Policy Research Workshop II, SPH UJ, Kraków, 22. październik Health Services and Health Policy Research Workshop I, SPH UJ, Kraków.

6 Czynny udział w wybranych sympozjach i szkoleniach 26. Barbara Bulanowska, Systemy organizacji i metody finansowania ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, Ubezpieczenia zdrowotne oraz finansowanie świadczeo medycznych - specyfika i charakterystyka oraz Wpływ regulacji w zakresie swobodnego przepływu osób, towarów i usług na systemy ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej, Commercial Union S.A., Warszawa styczeo Barbara Bulanowska, Model ratingowy jednostek ochrony zdrowia i jego zastosowanie w procesie restrukturyzacji zadłużenia, sekurytyzacji wierzytelności bankowych oraz procesów naprawy sp zoz, Bank Współpracy Europejskiej S.A., Warszawa, kwiecieo 2002, 28. Barbara Bulanowska, Hospital management unit assessment systems Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002, 29. Barbara Bulanowska, Pharmaeconomics or how to deal with the rising costs of treatment, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec Barbara Bulanowska, The Role of Integrated Emergency Care Provision in Enhancing Quality of Life, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002, 31. Barbara Bulanowska, Hospital management in a period of transformation restructuring and ownership changes, Sofia, Bucharest, Georgetown University training course, financed by USAID, marzec 2002, 32. Barbara Bulanowska, Systemy oceny w ochronie zdrowia, szkolenie dla tzw. policy makers z Bułgarii i Rumunii, finansowane przez USAID, MedicAll sp zoo, Stryków, październik, listopad Barbara Bulanowska, Hospital net - a necessity or a utopia?, The 7th International Conference of the World Bank Project Coordination Units in Europe and Central Asia Region on "Quality of life in the countries of Europe and Central Asia. Aging populations" under auspices of the Ministry of Health of Poland and the World Bank gathering Health Ministries from countries of ECA Region, the World Bank, partners such as WHO, USAID, SIDA and others, September 2001, 34. Barbara Bulanowska, Ocena wiarygodności, zdolności płatniczej oraz ryzyka kredytowego zakładów ochrony zdrowia, szkolenie dla kadry zarządzającej Szpitala Uniwersyteckiego, Krynica, June 2001, 35. Barbara Bulanowska, Polityka Ministra Zdrowia w zakresie regulacji dostępności do świadczeo zdrowotnych, konferencja - Ocena dostępności do świadczeo zdrowotnych organizowana przez Wojewodę Małopolskiego oraz Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego, Kraków, czerwiec Barbara Bulanowska, Ocena oraz analiza porównawcza działalności szpitali klinicznych w latach , konferencja szkoleniowa dla dyrektorów sp zoz podległych Ministerstwu Zdrowia, org. Departament Nadzoru i Kontroli MZ, Spała, maj 2001, 37. Barbara Bulanowska, Finansowe aspekty działalności szpitali klinicznych, Finansmed, konferencja organizowana przez Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2001, 38. Barbara Bulanowska, Koncepcja monitorowania, analizy i oceny działalności szpitali klinicznych, konferencja szkoleniowa dla dyrektorów sp zoz podległych Ministerstwu Zdrowia, org. Departament Nadzoru i Kontroli MZ, Szczyrk, grudzieo 2000, 39. Barbara Bulanowska, Kierunki rozwoju prawa polskiego w zakresie ochrony zdrowia ustawy ustrojowe oraz związane z integracją z Unią Europejską - Konferencja organizowana przez Wojewodę Małopolskiego, Kraków, październik Barbara Bulanowska, Stan szpitali klinicznych w Polsce, konferencja - zjazd dyrektorów administracyjnych oraz kwestorów Akademii Medycznych w Polsce, Kraków, październik Barbara Bulanowska, Koncepcja monitorowania i oceny działalności samodzielnych publicznych szpitali klinicznych, Konferencja Rektorów Akademii Medycznych, Augustów, październik 2000r.

7 42. Barbara Bulanowska, Prywatyzacja w ochronie zdrowia, główne cele i założenia, Konferencja szkoleniowa organizowana przez PHC Fundacji Zdrowia Publicznego, Kraków 18 luty 2000r. 43. Barbara Bulanowska, Informacja na płaszczyźnie świadczeniodawca płatnik, prezentacja wyników prac oraz moderator dyskusji grupy roboczej z udziałem: Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeo Zdrowotnych, Teresy Kamioskiej oraz Dyrektorów Kas Chorych, konferencja Informacja w ochronie zdrowia potrzeby i możliwości, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, Wrocław luty Barbara Bulanowska, Proces prywatyzacji, a legislacyjna odpowiedzialnośd za dostępnośd świadczeo medycznych, prezentacja wyników prac oraz moderator dyskusji grupy roboczej z udziałem: Sekretarza Stanu w MZ M. Piróga, Podsekretarza Stanu w MZ A. Rysia oraz przedstawicieli urzędów wojewódzkich, konferencja System ochrony zdrowia regionalna polityka zdrowotna w dobie prywatyzacji, udział Ministra Zdrowia, F. Cegielskiej, sekretarza i podsekretarzy stanu w MZ, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, Jachranka, styczeo Barbara Bulanowska, Koncepcja zintegrowanego systemu monitorowania zakładów opieki zdrowotnej, Stan szpitalnictwa w Małopolsce i kierunki rozwoju, spotkanie Prezydentów Miast oraz Starostów Powiatów z Zarządem Województwa Małopolskiego, Kraków, czerwiec 1999r. 46. Barbara Bulanowska, The impact of contracting healthcare services on hospital activities [Wpływ kontraktowania świadczeo na działalnośd szpitali], Strategic Planning Workshop, International Health Systems Group at Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, 14 April 1999, 47. Barbara Bulanowska, Managed care, goals, strategies and evaluation, [Opieka kierowana - cele, strategie i ocena], koreferat do wystąpienia Nancy Turnbull (Harvard School of Public Health) Managed Care in the U.S., Strategic Planning Workshop, International Health Systems Group at Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston, 13 April Barbara Bulanowska, Opieka kierowana - kierunek na przyszłośd, XVIII Konferencja Szkoleniowa Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ Galicja dla Śląska, Trzebieszowice, 1999, 49. Barbara Bulanowska, Restrukturyzacja szpitalnictwa w Polsce, referat na Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 3 marzec 1999r. 50. Barbara Bulanowska, Określenie produktu samodzielnej jednostki opieki zdrowotnej [Defining the product of the independent healthcare unit], referat na Ogólnopolskiej Konferencji pt. Samodzielnośd zakładów opieki zdrowotnej, organizowanej przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Ochrony Zdrowia UJ Kraków, kwietnia, 5-7 czerwca 1998, Czynny udział w innych konferencjach 3. Barbara Bulanowska, Szkoła Zdrowia Publicznego jako eksperyment edukacyjny i fenomen kulturowy, konferencja, 10 lat krakowskiej Szkoły Zdrowia Publicznego, ludzie, instytucja, dziedzina, org. Wydział Ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ, Kraków, maj I Międzynarodowa Konferencja Studentów Zdrowia Publicznego, udział w panelu pracodawców dot. szans absolwentów zdrowia publicznego na rynku pracy, org. Wydział ochrony Zdrowia Collegium Medicum UJ, Kraków, listopad 2001 Bierny udział w głównych sympozjach i szkoleniach (do 2004)

8 października 2004r. Niemiecko Polskie Forum Ochrony Zdrowia Szpitale w okresie przemian strategie rozwiązywania problemów medycznych i ekonomicznych, org. Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali października 2003r. Opieka Zdrowotna w UE: Nowe perspektywy dla polskich szpitali, org. Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali. 25. czerwiec 2001 Innowacja i Medycyna, org. Ambasada Stanów Zjednoczonych, Warszawa 26. styczeo 2001 Euromaney I conferences - Forum Inwestorów, The Central & Eastern European Issuers & Investors Forum, organizowane przez Euromaney, Wiedeo, 27. styczeo 2001 Opracowanie i wdrożenie systemu rachunków zdrowia, seminarium org. Biuro Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, Warszawa 28. listopad 2000 Privatisation of In-patient Facilities in Poland, seminar/workshop, org. World Bank, Siedziba Banku Światowego, Warszawa, 29. październik 2000 Finansowanie Inwestycji Publicznych przez Inwestorów Prywatnych, org. Ambasada Wielkiej Brytanii oraz British Invisibles, otwarcie i udział: Tony Blair, Premier Wielkiej Brytanii, Jerzy Buzek, Premier RP, Clive Martin, Lord Mayor of London, Hotel Sheraton, Warszawa. 30. Hospitals in a Changing Europe, European Observatory on Health Care Systems, Observatory Summer School, Cavtat, Croatia, August/September 2000, 31. maj 2000 Nowy system ochrony zdrowia w Polsce? Sytuacja przed, w trakcie i po reformie, konferencja pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP, Kraków, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 32. wrzesieo 1999 Reforma ochrony zdrowia we Francji i w Polsce, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ, Ecole Nationale de la Sante Publique, Rennes, Fundacja Zdrowia Publicznego, Fundacja France-Pologne, Kraków - Wawel 33. maj 1999 Nowe zadania samorządów w ochronie zdrowia, Data for Decision Making Project, Osieczany, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health 34. May 1998 Third Conference on the Data for Decision Making Project, Ustroo - Krakow, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 35. June 1997 Second Conference on the Data for Decision Making Project, Osieczany, organizowane przez Harvard and Jagiellonian Consortium for Health, 36. czerwiec Planowanie strategiczne w organizacjach opieki zdrowotnej, warsztaty - Kraków, finans. PHARE. 37. kwiecieo Nowe systemy wynagradzania lekarzy - problemy i propozycje, Dębe, organiz. Biuro ds. Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, MZiOS 38. marzec 1997 II Ogólnopolska Konferencja - Jakośd w Opiece Zdrowotnej, Kraków 39. listopad Kontraktowanie w ochronie zdrowia, Tuczno, organizowane przez Biuro ds. Programów Zagranicznych w Ochronie Zdrowia, MZiOS 40. sierpieo Zarządzanie Technologiami Medycznymi, I Międzynarodowa Konferencja, Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, Kraków 41. kwiecieo 1996 I Ogólnopolska Konferencja - Zapewnienie Jakości, Kraków 42. październik Information Policy in Public Health, 16-th General Assembly of Associacion of Schools of Public Health in the European Region, under the auspicies of Secretary General of the Council of Europe, SPH, Jagiellonian University, Kraków, 43. listopad Health Services and Health Policy Research Workshop II, SPH UJ, Kraków, 44. październik Health Services and Health Policy Research Workshop I, SPH UJ, Kraków.

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI 1. Druki zwarte (ksiąŝki, monografie naukowe) Monografie naukowe 2007 Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. II poszerzone, zmienione. Wyd. Polskie

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo w konferencjach

Uczestnictwo w konferencjach Uczestnictwo w konferencjach Prof. dr hab. Stanisława Golinowska 2008 2009 Ubezpieczenia w systemie ochrony zdrowia, konferencja organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń, 27 lutego 2008 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

ZARYS FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

ZARYS FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 70 Nr kol. 1909 Karolina WIELICKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015

Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 23-24 czerwca 2015 Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków Abstrakty Spis treści Jakub Adamski: Uprawnione oczekiwania a obecna praktyka organów administracji

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH KOŃCOWYCH

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH KOŃCOWYCH Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH KOŃCOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem Pod redakcją Zbigniewa Nęckiego i Marcina Kęsego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja w ramach projektu fi nansowanego przez NCN

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie

Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie Strzępka, Kruk Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie 259 Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie Organizator: Patron honorowy: PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH SZPITALI WEDŁUG NOWEJ USTAWY w Warszawie GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011 Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, ul. Pory 78 NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Redakcja

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Klaster LifeScience Kraków

Klaster LifeScience Kraków JCI Sp.z o.o. Klaster LifeScience Kraków Sprawozdanie z działań w 2011 r. Kazimierz Murzyn 2012-03-28 Tel. 012 297 4 605, Fax. 012 297 4 646 e-mail:klaster@lifescience.pl; www.lifescience.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Adam Szyszka WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych Uniwersytet Columbia, Nowy Jork (2002/2003) post-doctoral visiting scholar, stypendysta

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie. Ewa Krok Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości Wprowadzenie Efektywność zakładu opieki

Bardziej szczegółowo