mgr Leszek Antoniak Porównanie systemów operacyjnych Windows i Linux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr Leszek Antoniak Porównanie systemów operacyjnych Windows i Linux"

Transkrypt

1 mgr Leszek Antoniak Porównanie systemów operacyjnych Windows i Linux WyŜsza Szkoła Administracji i Zarządzania Zamość

2 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3 1. ZAKRES MOśLIWOŚCI SYSTEMÓW Instalowanie systemów 4 a) Wymagania 4 b) Konfiguracja sprzętu 5 c) Instalacja dwóch systemów na jednym komputerze Aplikacje biurowe 6 a) Makra 6 b) Moduły sprawdzania pisowni 6 d) Integracja na pulpicie Zagadnienia bezpieczeństwa 7 a) Bezpieczeństwo w (XP) 7 b) bezpieczeństwo w Linux 7 c) Wirusy, robaki, luki 7 2. ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW Zastosowania multimedialne 9 a) Audio i wideo 9 b) Wideoedycja 9 c) Fotoedycja Zastosowanie systemów w grach 10 a) Gry dla kaŝdego 10 b) Gry dla wyrafinowanych graczy Sieci i Internet 11 a) Przeglądarki internetowe 11 b) Konfiguracja sieci 11 c) Windows i Linuks razem w sieci Organizacja danych i wiersz poleceń 12 a) Podstawa organizacji danych 12 b) Systemy plików 13 d) Wiersz poleceń 13 ZAKOŃCZENIE 15 BIBLIOPGRAFIA 17

3 3 WSTĘP W obecnym czasie jesteśmy świadkami walki moŝna powiedzieć liliputa z olbrzymem. Ciekawym wydaje się być to, Ŝe wynik tej walki nie jest wcale przesądzony na korzyść tego potęŝniejszego. Oczywiście w roli tego wielkiego potentata występuje firma Microsoft. Jej oręŝem jest gama systemów operacyjnych Windows. W rolę liliputa wcieliła się firma Red Hat, która potencjalnym odbiorcom proponuje system operacyjny Linux. Jeszcze kilka lat temu, na rynku programów dla komputerów osobistych panował Microsoft. Zdołał on wychować sobie wiernych uŝytkowników. W komputerach domowych, biurowych i szkolnych zainstalowane są róŝne wersje systemów Windows. Wiele osób, ucząc się pracy z komputerem, poznaje właśnie te systemy. Taki fakt stanowi istotną przeszkodę w zmianie oprogramowania. NaleŜy równieŝ zauwaŝyć, Ŝe obecnie komputery, które są w sprzedaŝy posiadają zainstalowane oprogramowanie Windows lub Linux i potencjalny uŝytkownik nieznający się na rzeczy zastanawia się nad faktem wyboru. Najczęściej nie zna moŝliwości systemów i róŝnic między nimi, dlatego głównym załoŝeniem niniejszej pracy jest ukazanie porównania między Windows i Linux w taki sposób by moŝna było dokonać w przyszłości wyboru optymalnego dla uŝytkownika systemu. KaŜdy z systemów operacyjnych przechodzi podobną drogę ewolucji. Na początku pisze go garstka zapaleńców. Polecenia są wydawane komputerowi przez wpisywanie ich z klawiatury. Aby produkt mógł zainteresować szerokie grono uŝytkowników, musi umoŝliwiać pracę przez klikanie ikon, wybieranie poleceń z menu itp. Mało, kto chce się uczyć na pamięć składni poleceń. Tak ewaluowały systemy operacyjne Microsoftu MS DOS do Windows XP. W podobny sposób odbywa się rozwój kolejnych wersji Linuksa. MoŜna śmiało powiedzieć, Ŝe Linux nie jest juŝ tylko przygodą intelektualną miłośników informatyki. Został on rozbudowany o program instalacyjny. UŜytkownik moŝe pracować tylko w środowisku graficznym. Zadbano równieŝ o to, aby pliki moŝna było zapisywać w formatach zgodnych z uŝywanymi w środowisku Microsoft Windows i Microsoft Office. Niniejsza praca zawiera porównanie systemów operacyjnych Windows i Linux. Konfrontacja tych systemów odbędzie się na gruncie kilku oddzielnych płaszczyznach poruszających tematykę odgrywającą istotną rolę w codziennym uŝytkowaniu komputera. Zatem by porównać te systemy w niniejszej pracy postaram się omówić następujące zagadnienia: 1. Zakres moŝliwości systemów; Instalowanie systemów; Aplikacje biurowe w systemach; Zagadnienia bezpieczeństwa; 2. Zastosowania systemów; Multimedialne; Gry; Sieci i Internet; Organizacja danych i wiersz poleceń; W zakończeniu zostanie umieszczone ostateczne omówienie walorów obu systemów operacyjnych i gruntowne podsumowanie treści niniejszej pracy. Praca została napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Jana Gruszeckiego. Dlatego na tym miejscu składam Promotorowi serdeczne podziękowania za wskazówki udzielone mi w czasie pisania tej pracy.

4 4 1. ZAKRES MOśLIWOŚCI SYSTEMÓW Poszczególne edycje systemu Windows zawierają ściśle określoną liczbę aplikacji. Zupełnie inaczej jest w przypadku Linuksa, gdzie o dołączonym oprogramowaniu decyduje dystrybutor. Wraz ze standardową dystrybucją Linuksa otrzymujemy bogaty pakiet oprogramowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu uŝytkownik nie musi męczyć się z instalacją wielu programów. Tylko programy specjalistyczne trzeba pobierać do instalacji z innych źródeł. 1 MoŜemy tutaj powiedzieć, Ŝe z jednej strony mamy do dyspozycji praktycznie wszystkie aplikacje napisane do środowiska Linux, z drugiej zaś tylko programy mieszczące się na jednej płycie instalacyjnej systemu Windows. Wydaje się, Ŝe przy takim stanie rzeczy produkt Microsoftu nie ma szans konkurować z Linuksem. 2 W ciągu kilku ostatnich lat Microsoft sukcesywnie rozbudował środowisko Windows o aplikacje, które nie mają nic wspólnego z systemem operacyjnym. Dlatego postanowiliśmy dokonać porównania systemów. 1.1 Instalowanie systemów Instalowanie systemów operacyjnych odbywa się zawsze według podobnego wzorca. NaleŜy włoŝyć krąŝek instalacyjny do napędu, uruchomić z niego system, podzielić dysk na partycje i sformatować je a następnie poczekać aŝ system zakończy instalację. RóŜnice w tej kwestii między Windows i Linuksem są nieznaczne. a) Wymagania Bezproblemowy przebieg instalacji zaleŝy przede wszystkim od tego jak są wiekowe podzespoły komputera. Najnowsze urządzenia mogą być przyczyną wielu kłopotów przy instalacji Windows XP, nie nadaje się on zainstalować w konwencjonalny sposób, np. przez magistralę SATA. Jeśli mamy w komputerze stację dysków, program instalacyjny odczyta wymagane sterowniki z dyskietki. Jednak w wersji bez Service Pack 1 ma problemy z poprawnym wykrywaniem twardych dysków o pojemności przekraczającej 127 GB. Takie niedogodności prawdopodobnie znikną dopiero w momencie, gdy na rynku pojawi się nowsza wersja Windows. Pomimo tych ograniczeń Windows XP działa w kaŝdym komputerze 128 MB pamięci RAM i z 32-bitowym procesorem o częstotliwości, conajmniej 300 MHz. 3 Trzeba równieŝ dodać, Ŝe Windows 2000/XP wymaga tak częstych przeglądów jak kaŝdy samochód. Konserwując system i łatając luki, trzeba odwiedzać internetowy serwis Microsoftu, który wymienia zepsute elementy. Zawsze po zainstalowaniu systemu musimy jeszcze raz wszystko naprawiać i ponownie kontaktować się z serwisem Microsoftu, aby zoptymalizować działanie systemu. 4 Producenci Linuksa wydają zazwyczaj, co kilka miesięcy nową edycję systemu, za którą dystrybutorzy pobierają znikome opłaty /wersje CD/DVD/, a która dla uŝytkowników dysponujących stałym łączem internetowym jest bezpłatna. Po przeprowadzeniu testów na to, który z systemów operacyjnych jest szybszy okazało się, Ŝe 64-bitowa platforma w środowisku, linuksowym zapewnia przewagę wydajności we wszystkich testowanych 1 P. Czarny. Kurs Linux. Helion. Gliwice s T. Eggeling. A. Kroschel. K. Daszkiewicz. Widows kontra Linukx [w] PC Word Komputer. Nr 11/2004 s TamŜe. 4 Ch. Löbering A. Kroschel. K. Daszkiewicz. Magazyn części zamiennych [w] PC Word Komputer. Nr 3/2005 s. 70.

5 5 kategoriach. Taki wynik jest imponujący na korzyść Linuksa. 5 Istnieje kilka opcji instalacyjnych systemu Linux. MoŜna zainstalować go na przykład lokalnie na konkretnym komputerze, z uruchomionej na nim instalacyjnej płyty CD-ROM, moŝemy równieŝ przeprowadzić instalację zdalną, pobierając składniki z serwera w sieci wewnętrznej lub Internetu. 6 Jest on szybkim systemem, ale zawsze moŝna go jeszcze zoptymalizować wystarczy pobrać pliki z Internetu. 7 Kolejne wersje systemu są wzbogacane o obsługę najnowszych podzespołów sprzętowych, np. SUSE Linux 9.1 zawiera sterowniki do większości kontrolerów SATA. Nie ma tu pojemności dysku, a jedynie wymagania sprzętowe to procesor taktowany z częstotliwością, co najmniej 300 MHz i 128 MB pamięci roboczej. Są równieŝ wersje linuksa /np. SUSE Professional/ zoptymalizowane do 64-bitowych procesorów, takich jak AMD Athlon 64 czy Intel EMT64, tymczasem 64-bitowy Windows kaŝe jeszcze na siebie czekać. Zatem pod względem obsługi nowego sprzętu przewaga naleŝy do Linuksa. 8 b) Konfiguracja sprzętu Sprzęt, który nie był podłączony lub zamontowany podczas instalowania systemu, zostanie rozpoznany przez Windows najpóźniej podczas kolejnego restartu. Jeśli system nie dysponuje odpowiednim sterownikiem, powiadomi by włoŝyć płytę CD dostarczoną przez producenta danego urządzenia. Powinna zawierać program, który pomoŝe w zainstalowaniu i skonfigurowaniu nowego sprzętu. 9 RównieŜ Linux wykrywa nowe podzespoły automatycznie. Udaje się je uruchomić tylko w wypadku, gdy system zawiera stosowny sterownik. Producenci urządzeń sporadycznie dołączają sterowniki do Linuksa, a jeszcze rzadziej do wszystkich dystrybucji. Chwalebny wyjątek stanowi tutaj NVIDIA oferując linuksowe sterowniki do niemal wszystkich procesorów graficznych wraz z wygodnym programem instalacyjnym. 10 Jeśli edycja Linuksa nie obsługuje określonego sprzętu, pozostają mozolne poszukiwania sterowników w Internecie. Ich instalowanie jest zazwyczaj trudne i wymaga doświadczenia. Zawsze przed nabyciem nowego sprzętu trzeba ustalić, czy będzie działać w systemie Linukx. c) Instalacja dwóch systemów na jednym komputerze Instalowanie dwóch systemów na jednym pececie jest moŝliwe. Jednak naleŝy zwrócić uwagę na wiele róŝnych czynników podczas instalacji. Konfigurację komputera z przystosowaniem dla dwóch systemów Windows XP i Linux naleŝy powierzyć profesjonalistom. UŜytkownicy mogą równieŝ skorzystać z porad fachowców zamieszczonych w czasopiśmie PC Word Komputer Nr. 4/ M. Hartman. Ch. Vilsbeck. J. Donauer. K. Daszkiewicz. 64 bity-starcie platform [w] PC Word Komputer Nr. 7/2005 s.70 6 Ł. Sosna. Linux komendy i polecenia. Gliwice s.7. 7 Komputer Świat Ekspert. Nr.3/2004 s T. Eggeling. A. Kroschel. K. Daszkiewicz. Windows kontra Linux [w] PC Word Komputer. Nr 11/2004 s TamŜe. s T. Eggeling. A. Kroschel. K. Daszkiewicz. Windows plus Linux [w] PC Word Komputer. Nr 4/2005 s

6 6 1.2 Aplikacje biurowe Dokumenty tabele, prezentacje w wielu pecetach jako aplikacje biurowe stanowią trzon oprogramowania. Niektórzy uŝytkownicy piszą od czasu do czasu krótki list, a inni nie obejdą się bez profesjonalnego arkusza kalkulacyjnego wyposaŝonego w rozbudowaną obsługę makr. Zatem czy aplikacje do obu systemów zaspokajają wymagania uŝytkowników? Po instalacji Windows mamy postawiony goły system. Z aplikacji biurowych mamy jedynie prosty edytorek Wordpad i jeszcze prostszy Notepad oraz kilka drobnych aplikacji a po instalacji Linuksa wszystkie potrzebne standardowe aplikacje biurowe mamy juŝ zainstalowane i moŝemy od razu przystąpić do pracy. 12 Najpopularniejszym pakietem biurowym do Windows jest bez wątpienia Microsoft Office. W środowisku Linux zaszczyt ten przypada OpenOffice jest on bezpłatny i nie trzeba go pobierać oddzielnie stał się składnikiem wielu dystrybucji Linuksa. 13 Obsługa tego programu jest intuicyjna i nie przysparza problemów tym, którzy pracowali juŝ wcześniej z programami biurowymi. 14 W bezpośrednim porównaniu z Microsoft Office`em linuksowy produkt radzi sobie równie dobrze we wszystkich zastosowaniach biurowych. 15 Pakiet OppenOffice potrafi eksportować dokumenty do microsoftowych formatów takich jak DOC czy RTF jest moŝliwa wymiana danych pomiędzy tymi dwoma platformami. Ogromnym atutem OpenOffice`a jest moŝliwość bezpośredniego tworzenia plików PDF. W konkurencyjnym Microsoft Office potrzebne są do tego dodatkowe narzędzia. a) Makra W segmencie makr OpenOfice zostaje w tyle za produktami Microsoftu. Wprawdzie bezpłatny pakiet oferuje równieŝ obsługę makr ze składnią podobną do VBA, jednak na tym polu jest to jedyna zbieŝność. OpenOfice wykrywa makra w plikach Microsoft Office`a i wyświetla je w postaci komentarza. Bez pracochłonnych przeróbek nie uda się ich uruchomić. Dodatkowo, pojawia się luka w zabezpieczeniach. OpenOfice otwiera zablokowany kod makr w dokumentach Worda, nie prosząc uŝytkownika o wpisanie hasła. 16 b) Moduły sprawdzania pisowni Oba pakiety dysponują modułami sprawdzania pisowni, które pomagają unikać błędów ortograficznych. W obu przypadkach moŝna je uzupełniać o pojedyncze hasła lub o całe słowniki. Brakuje natomiast moŝliwości przenoszenia słowników uŝytkownika z Worda do OpenOffice`a. Słowniki wyrazów pokrewnych w pakiecie Microsoftu są znacznie obszerniejsze i oferują bardziej trafne wyniki niŝ porównywalna funkcja OpenOffice`a. 17 d) Integracja na pulpicie Przeciąganie jest to metoda, która pozwala szybko przemieszczać obrazki czy fragmenty tekstu pomiędzy róŝnymi aplikacjami w środowisku Windows. Natomiast w Linuksie ta metoda działa dobrze tylko w obrębie programów pakietu Office. Problemy występują w czasie wymiany danych z innymi aplikacjami. W tym przypadku zawsze trzeba korzystać z pomocy schowka lub zapisać tymczasowo Ŝądany element, aby wczytać go potem 12 jakilinukx.org/jaki-linukx/windows-vs-linukx/ 13 P. Czarny. Kurs Linux. Helion. Gliwice s T. Eggeling. A. Kroschel. K. Daszkiewicz. Windows kontra Linukx [w] PC Word Komputer. Nr 11/2004 s Komputer Świat. Nr.2/2004 s T. Eggeling. A. Kroschel. K. Daszkiewicz. Windows kontra Linukx s TamŜe.

7 7 w programie docelowym. Zasadniczo w tym przypadku swymi rozwiązaniami przewaŝa Windows Zagadnienia bezpieczeństwa Chcąc omówić zagadnienia bezpieczeństwa w Windows i Linukx naleŝy na początku zauwaŝyć, Ŝe porównania systemów w tej dziedzinie moŝna dokonać jedynie w przypadku edycji Windows 2000 i XP bo tylko te wersje dysponują systemem plików NTFS. a) Bezpieczeństwo w (XP) Windows zaraz po instalacji jest bardzo niebezpiecznym narzędziem. Przed pierwszym połączeniem do Internetu naleŝy wykonać kilka istotnych operacji, aby system nie został automatycznie zainfekowany juŝ na samym starcie przez groźne wirusy. Do podstawowych czynności naleŝy: Instalacja firewalla (lub aktywacja systemowej zapory); Instalacja programu antywirusowego; Instalacja programu antyspyware; Instalacja najnowszych łatek ze strony Windows Update ( ściągniętych i zapisanych na CD jeszcze przed instalacją); Usunięcie programów Internet Explorer i Outlook Express i zastąpienie ich bezpiecznymi odpowiednikami, np. Mozilla Firefox/Opera i Mozilla Thunderbird/The Bat; Odebranie wszystkim uŝytkownikom logującym się do systemu praw administratora. 19 Po tych operacjach Windows będzie wprawdzie pracował nieco wolniej ( działający w tle firewall i antywirus zuŝywają zasoby), jednak jest to niezbędne, aby system funkcjonował sensownie przez dłuŝej niŝ kilka tygodni. Oczywiście nadal nie jesteśmy stuprocentowo bezpieczni, ale uzyskujemy w ten sposób podobny poziom bezpieczeństwa, jaki uŝytkownicy systemu Linux mają zaraz po instalacji. 20 b) bezpieczeństwo w Linux Linux nie potrzebuje programu antywirusowego, poniewaŝ nie istnieją praktycznie wirusy dedykowane dla tego systemu. Przyda się firewall, który jednak instalowany jest automatycznie z systemem (zarządzać nim moŝemy np. poprzez program KMyFirewall, lub inne nakładki). Firewall linuksowy (iptables) pracuje na niŝszym poziomie niŝ odpowiednik Windows i jest lepiej zintegrowany z systemem, tak, więc nie zauwaŝamy zupełnie spadku wydajności systemu, gdy jest on włączony. Oczywiście równieŝ w systemie Linux warto aktualizować na bieŝąco oprogramowanie. Jest to o tyle prostsze, Ŝe do aktualizacji wszystkich programów w systemie słuŝy jedno narzędzie /menadŝer pakietów/. 21 c) Wirusy, robaki, luki RównieŜ systemy linuksowe są teoretycznie zagroŝone zawirusowaniem. Jednak cyfrowe szkodniki znajdują w nich tak trudne warunki, Ŝe szansę na przeŝycie mają praktycznie jedynie w laboratorium. Załączniki pocztowe nie dochodzą w Linuksie jako pliki wykonywalne. Linukx nie dzieli plików na kategorie według ich rozszerzeń, lecz za 18 TamŜe. 19 jakilinukx.org/jaki-linukx/windows-vs-linukx/ 20 TamŜe. 21 TamŜe.

8 8 pośrednictwem praw dostępu. W ten sposób wyklucza się moŝliwość nieopatrznego uruchomienia zaraŝonego załącznika. Dzięki oddzieleniu przeglądarki internetowej od systemu operacyjnego dotychczas nie odkryto innych sposobów, np. zaraŝenia bez interakcji uŝytkownika za pośrednictwem zmanipulowanej wiadomości pocztowej w formacie HTML T. Eggeling. A. Kroschel. K. Daszkiewicz. Windows kontra Linux s. 142.

9 9 2. ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW Prezentowane i porównywane w tej pracy systemy operacyjne znajdują zastosowanie w róŝnych zadaniach realizowanych przez uŝytkownika podczas pracy z komputerem. Są one róŝnorodne i nie sposób jest je wszystkie scharakteryzować. W celu porównania systemów wybrane zostały: Zastosowania multimedialne, obsługa gier, sieci i Internet oraz systemy plików i wiersz poleceń. 2.1 Zastosowania multimedialne Odtwarzanie muzyki i filmów zalicza się obecnie do standardowych zadań, które powinien oferować kaŝdy system operacyjny. Do tego dochodzą proste funkcje z zakresu fotoedycji. Cennym dodatkiem dla uŝytkownika jest równieŝ narzędzie do montaŝu wideo. a) Audio i wideo Centralnym modułem do odtwarzania plików audio i wideo w Windows jest program Windows Media Player. Przyjmuje on równieŝ funkcję zarządzania plikami multimedialnymi. Obsługuje liczne formaty, lecz bardzo źle radzi sobie z popularnymi standardami MPEG 2 i DivX i odmawia odtwarzania krąŝków SVCD i DVD. By usprawnić działanie tego programu naleŝy zdobyć samemu stosowne kodeki i programy odtwarzające. 23 Odpowiednikiem Windows Media Player w dystrybucji SUSE Linux 9.1 jest Kaffeine. Oprócz niego jest odtwarzacz plików audio Xmms, który do złudzenia przypomina popularny Winami. Z pomocą tego programu moŝna oglądać materiał zapisany na płytach VCD, SVCD i krąŝkach DVD niezabezpieczonych przed kopiowaniem. W innych dystrybucjach są do dyspozycji popularne odtwarzacze Sine i Player. Dotychczas nie powstał w Linuksie legalny odtwarzacz DVD do zabezpieczonych płyt DVD. Wszyscy, którzy chcą oglądać filmy w formacie DivX muszą szukać dodatkowego oprogramowania. 24 b) Wideoedycja Aby wykonać czynności związane z montaŝem wideo w Windows XP naleŝy skorzystać z narzędzia wbudowanego do systemu jest nim Windows Mowie Maker. Przygotowany materiał moŝna zapisać w wyłącznie w formacie WMV, co stanowi ogromną niedogodność. Wszyscy, którzy chcą zajmować się profesjonalną obróbką filmów muszą sięgać po jeden z licznych komercyjnych lub bezpłatnych wideoedytorów. 25 JeŜeli chodzi o montaŝ wideo w Linuksie to z przykrością naleŝy stwierdzić, Ŝe w tej dziedzinie wyposaŝenie tego systemu jest znacznie skromniejsze. Dystrybucja SUSE LInux zawiera wersję demonstracyjną komercyjnej aplikacji Main Actor 5.2. Pełna wersja kosztuje niespełna 200 Euro. (zarówno do Linuksa jak i Windows). Wersja demonstracyjna pozwala jedynie zapoznać się z działaniem tej aplikacji. Dodatkowym narzędziem do edycji video, które moŝna znaleźć w SUSE jest program Kino. Ten program potrafi współpracować z kamerami cyfrowymi i edytować filmy. Materiał video moŝna eksportować do formatu MPEG 1, MPEG 2 DivX. Zasadniczo moŝemy powiedzieć, Ŝe w wideoedycji większą przewagę posiada Windows TamŜe. s TamŜe. s TamŜe. 26 TamŜe.

10 10 c) Fotoedycja Windows XP zadania fotoedycyjne realizuje za pomocą aplikacji Paint. Nadaje się on do tworzenia prostych obrazków i przycinania zdjęć. Bardziej profesjonalne programy do wykonywania zdań fotoedycyjnych są dodawane bezpłatnie do skanerów i aparatów cyfrowych. Natomiast profesjonaliści muszą zakupić programy komercyjne np.: Adobe Photoshop 27 W środowisku Linux odpowiednikiem Painta jest aplikacja Kpaint i oferuje podobne moŝliwości. Do przeprowadzania powaŝniejszej fotoedycji naleŝy zastosować program GMP (bezpłatna wersja tego programu jest dostępna równieŝ do Windows). Program ten moŝna znaleźć we wszystkich wersjach Linuksa. Pod względem moŝliwości jest on podobny do Addobe Photoshop, lecz brakuje mu m. In. Obsługi modelu CMYK i bardziej zaawansowanego zarządzania kolorami. W razie potrzeby moŝna równieŝ zainstalować Paint Shop Pro 6 lub Photoshop 5.5 za pomocą emulatora Wine. Większą wygodę pracy zapewnia Crossover Office komercyjny program jest to wariant emulatora Wine. Korzystając z programu instalacyjnego, moŝna zainstalować w nim Photoshop 7, Paint Shop Pro 8 i wiele innych aplikacji Zastosowanie systemów w grach Komputer często słuŝy nie tylko jako narzędzie pracy, lecz równieŝ jako źródło rozrywki. Spektrum uŝytkowników sięga od prostych gier karcianych i łamigłówek z grafiką 2D do bardzo zaawansowanych graficznie symulacji, gier strategicznych i strzelanek FPP. a) Gry dla kaŝdego Miniaturowe gry, w które wyposaŝony jest system operacyjny Windows stanowią przyjemny dodatek dla kaŝdego uŝytkownika komputera. Mamy tutaj na myśli niezbyt wyrafinowane gry takie jak: /Frecel, Kierki, Pasjans i Saper/ ten zbiór z pewnością pozwoli na to by dobrze się odpręŝyć w czasie pracy z komputerem. 29 Linux natomiast ma w zanadrzu znacznie większy wybór gier i prawie kaŝda dystrybucja zawiera ponad dwa tuziny programów tego typu. Są to w większości gry logiczne i zręcznościowe, jak np. /Piegus klon słynnego Lemingus, Frozeon Buble czy Enigma. Oprócz nich znaleźć moŝna kilka bardziej zaawansowanych gier, np. dwie implementacje szachów Kinghts i Gnuchess, a takŝe Freeciv, klon strategicznej gry Civilization. W przypadku drobnych gier dodanych do systemów operacyjnych zdecydowanie większą ofertę dla uŝytkownika przedstawia Linukx. 30 b) Gry dla wyrafinowanych graczy W przypadku środowiska Windows oferta gier jest ogromna. Na rynku dostępne są bardzo róŝne wersje. UŜytkownik moŝe wybierać gry według swego upodobania i zainteresowania oraz bezboleśnie instalować je na swoim pececie. Zdecydowanie moŝemy w tym miejscu powiedzieć, Ŝe w tej dziedzinie zwycięzcą jest platforma Microsoft. 31 Producenci gier komputerowych ignorują Linuksa i nie tworzą swych produktów dla niego. Wyjątek stanowią serwery gier (np. Quake`a czy Half-Life ), które w 27 TamŜe. 28 TamŜe. 29 TamŜe. 30 TamŜe. 31

11 11 przewaŝającej części są oparte na Linuksie. Po bankructwie firmy Loki, która przenosiła na platformę Linux kilka znanych gier nie naleŝy dziś spodziewać się rychłej poprawy sytuacji Sieci i Internet KaŜdy dzisiejszy komputer jest wyposaŝony w łącze do Internetu albo innych sieci. W tej rozgrywce Windows i Linuks muszą wykazać jak prosto przebiega konfiguracja dostępu do Internetu, a takŝe jak bezpiecznie i stabilnie działają programy przy połączeniu internetowym sieciowym a) Przeglądarki internetowe Przeglądarki moŝemy zaliczyć do stosunkowo prostych aplikacji które nie wymagają zbyt wielu ustawień. Domyślna przeglądarka Internet Explorer (w Windows) i Konqueror (w Linuksie) wyświetla prawidłowo witryny internetowe po wpisaniu adresu URL. 33 W przeglądarce Microsoftu brakuje jednak kilku przydatnych funkcji. We wszystkich wersjach sprzed aktualizacji Sernice Pack 2 moŝna na próŝno szukać blokady okien popup. Nie ma równieŝ moŝliwości wyświetlania kilku stron internetowych w jednym oknie. Na niekorzyść Internet Explorera przemawiają jeszcze niedociągnięcia w zakresie zabezpieczeń. Znacznie lepsze moŝliwości dają uŝytkownikom inne przeglądarki np. Mozilla, Firefokx czy Opera, ten, kto skorzystał ze zmiany przeglądarki w swoim komputerze z pewnością jest zadowolony. KaŜda z nich jest dostępna z niemal identycznym interfejsem i obsługą Linuksa. 34 b) Konfiguracja sieci Podłączenie komputera do sieci nie jest trudne ani w Linuksie, ani w Windows. Oba systemy wykrywają automatycznie większość kart sieciowych. Konfigurowanie odbywa się podobnie. UŜytkownicy korzystający z połączeń dial-up zakończą wymagane czynności zaledwie kilkoma kliknięciami myszy. Linuks dorównuje systemowi Windows, jeśli trafi w komputerze na popularny sprzęt, np. konwencjonalny modem szeregowy czy kartę PCI. Jeśli urządzenie odpowiadające za łączenie się z Internetem wymaga specjalnych sterowników lub operator przewiduje własne oprogramowanie, nawiązywanie połączeń w najgorszym wypadku okazuje się niemoŝliwe, w najlepszym zaś zmusza do lektury obszernych instrukcji. 35 Trzeba zauwaŝyć, Ŝe systemy operacyjne oparte na Linuksie zyskują coraz większe grono zwolenników. Wraz z rosnącą liczbą uŝytkowników, wzrastają takŝe oczekiwania, co do uŝyteczności oprogramowania. Wymogiem jest obecnie obsługa stałego dostępu do Internetu, na przykład za pośrednictwem Neostrady pod dwiema popularnymi dystrybucjami Linuksa Mandrake oraz Fedora moŝe być bezproblemowa. Ciekawym jest to, Ŝe po testach przeprowadzonych przez Komputer Świat Ekspert dotyczących połączenia z Internetem przez Neostradę zdecydowanie wynika, Ŝe w większości testowych przypadków Neostrada pod Linuksem działa szybciej T. Eggeling. A. Kroschel. K. Daszkiewicz. Windows kontra Linukx s A.J. Kennedy. Internet. Pascal. Bielsko Biała s T. Eggeling. A. Kroschel. K. Daszkiewicz. Windows kontra Linukx s TamŜe. 36 Komputer Świat Ekspert. Nr. 5/2004 [12] s

12 12 c) Windows i Linuks razem w sieci Sieci peer-to-peer są coraz bardziej powszechne wśród uŝytkowników Internetu. Ten rodzaj wymiany danych zdobył swą popularność dzięki metodzie, na jakiej jest oparte bezpośrednie połączenie między internautami. Wymieniać moŝna się róŝnymi rodzajami danych, jakie tylko istnieją, od plików tekstowych poprzez obrazki, zdjęcia aŝ do nagrań multimedialnych. Dla systemów unikowych powstało oraz powstaje bardzo duŝo aplikacji umoŝliwiających taką wymianę danych wygodą nie ustępują aplikacjom napisanym, dla Windows. Z racji tego, iŝ systemy uniksowe mają o wiele lepszą implementację protokołu TCP/IP, wszystkie operacje sieciowe odbywają się szybciej i lepiej, zatem warto zainteresować się i uŝywać oprogramowania p2p np. pod Linuksem. 37 Jednym z najbardziej popularnych protokołów wymiany danych w sieciach p2p jest edonkey. Świadczy o tym zarówno liczba uŝytkowników, jak i bogactwo oprogramowania, które umoŝliwia pracę w sieciach zgodnych z protokołem edonkey. Jak się moŝna spodziewać istnieje wiele Open Source`owych wersji klientów pod Linuksa. Jednym z najbardziej popularnych jest amule. Ten program pracuje w trybie graficznym, ma przyjazny sposób obsługi oraz, jak większość aplikacji tego typu, jest wciąŝ rozwijany. Pakiety oraz biblioteki potrzebne do instalacji tego programu znajdują się na stronie internetowej Komputer Świat Ekspert i moŝna je z niego pobrać darmowo Organizacja danych i wiersz poleceń Sposoby organizowania danych w Windows i w Linuksie to dwa diametralnie róŝne światy. Podczas gdy Linux stanowi klon platformy Unix i ściśle trzyma się struktur swego wzorca, Windows z miejsca zdradza swoją przeszłość i bliskie powiązania ze środowiskiem DOS. JeŜeli chodzi o wiersz poleceń to Microsoft stara się coraz bardziej przyzwyczajać uŝytkownika do korzystania z menu Start, aby zatrzeć w jego pamięci istnienie wiersza poleceń, a jednocześnie coraz bardziej rozbudowuje zakres moŝliwości konsoli CMD.EXE. Z biegiem czasu stała się bardzo przydatnym narzędziem pracy. W Linuksie funkcję wiersza poleceń pełni program Bash jeden z najbardziej funkcjonalnych interpreterów niezaleŝnie od systemu operacyjnego. a) Podstawa organizacji danych Podstawę organizacji danych w Windows stanowią napędy. Nie moŝna podać pełnej lokalizacji Ŝadnego pliku, nie wymieniając litery napędu. Identyfikatory literowe są przydzielane według twardych dysków zainstalowanych w komputerze i utworzonych na nich partycji i dysków logicznych. Są one zaleŝne od uwarunkowań fizycznych. JeŜeli system zostanie zainstalowany na dysku D: zamiast na C:, muszą uwzględniać to wszystkie ścieŝki wyspecjalizowane w Rejestrze i inne ustawienia konfiguracyjne. W Windows 2000 i późniejszych edycjach systemu moŝna zrezygnować z identyfikatorów literowych (z wyjątkiem partycji systemowej) i podłączyć napędy pod dowolnymi nazwami do pustych katalogów. Dzięki takiemu rozwiązaniu po przepełnieniu partycji moŝna zawsze zainstalować dodatkowy dysk, przenieść na niego przeciąŝony katalog i podłączyć go tak, aby jego zawartość pojawiła się w pierwotnym miejscu. Windows zawsze gromadzi w rejestrze poszczególne punkty podwiązania dysków, które nie są widoczne dla uŝytkownika. JeŜeli 37 TamŜe. s TamŜe.

13 13 nastąpi pomyłka przy podłączaniu dysków i nie będzie moŝna uruchomić systemu, nie uzyskamy dostępu do modułu zarządzania dyskami i naprawa będzie czasochłonna. 39 Zupełnie inna sytuacja jest w środowisku Linuksa. Tutaj nie przydziela się dyskom ani partycjom identyfikatorów. Zamiast tego są bez wyjątku podwiązywane do katalogów. Zatem katalog główny w Linuksie to/ - bez litery napędu. PołoŜenie programów i plików definiuje się w całości, podając ich katalog docelowy. System nie przykłada wagi do tego, na jakich dyskach czy partycjach są one fizycznie zapisane. Jedynym warunkiem poprawnego funkcjonowania takiej struktury jest plik tekstowy /etc/fstab. Zawiera on przyporządkowania nośników danych (dysków) do katalogów, czyli punktów podwiązania. Tylko tu fizyczny układ dysków odgrywa jakąkolwiek rolę. JeŜeli uda się dokonać nieprawidłowego podwiązania zawsze moŝna łatwo przywrócić pierwotną zawartość wspomnianego pliku tekstowego. 40 b) Systemy plików Windows obsługuje odczyt i zapis na partycjach FAT, a takŝe NTFS ( tu równieŝ zarządza prawami dostępu). Linukx współpracuje ze wszystkimi znanymi systemami plików. Gdy mamy jakiś stary dysk i nie pamiętamy, na jakiej platformie był uŝywany a chcemy sprawdzić jego działanie naleŝy go podłączyć do Linuksa, powinien działać bez zastrzeŝeń. Jest tylko jedno powaŝne ograniczenie z partycji NTFS naleŝy korzystać wyłącznie w trybie odczytu. Jeśli zostanie włączony eksperymentalny tryb zapisu, partycja stanie się przypuszczalnie bezuŝyteczna. JeŜeli w komputerze zostały zainstalowane dwa systemy to trzeba utworzyć dodatkową partycję FAT na wymianę danych. Alternatywnie moŝna zainstalować sterownik Captive NTFS, który czyta i zapisuje partycje NTFS przy uŝyciu oryginalnego sterownika Microsoftu. Kłopot ten jest podyktowany zatajeniem specyfikacji NTFS przez producenta. 41 d) Wiersz poleceń KaŜdy, kto nie posiada wieloletniego doświadczenia w pisaniu skryptów i tylko od czasu do czasu tworzy drobne narzędzia pomagające w codziennych zadaniach, CMD.EXE i Bash dobrze zaspokajają potrzeby uŝytkownika. Oba dopuszczają projektowanie nawet bardzo rozbudowanych skryptów. Zatem w obu środowiskach entuzjaści skryptowego majsterkowania mają spore pole do popisu i zaleŝnie od swej wiedzy mogą zastępować cudze oprogramowanie własnymi projektami. W Linuksie skrypty mogą przejmować sterowanie nawet podstawowych czynności systemowych, takich jak wykrywanie sprzętu lub włączanie usług podczas uruchamiania systemu. 42 JeŜeli nie programujemy wiersza poleceń, lecz intensywnie z niego korzystamy, lepszym wyborem okazuje się Bash. Wprawdzie CMD.EXE oferuje funkcję uzupełniania nazw, która dopasuje pełną ścieŝkę i nazwę pliku po naciśnięciu klawisza Tab, jednak w Boshu działa to w połączeniu ze wszystkimi programami objętymi domyślną ścieŝką wyszukiwania. Wiersz poleceń w Linuksie przejmuje na Ŝyczenie uŝytkownika kontrolę nad aktywnymi procesami. System zachowuje wielozadaniowość nawet wtedy, gdy graficzny interfejs uŝytkownika nie jest aktywny. W porównaniu do leciwego COMMAND.COM interpreter nadrabia sporo zaległości. Jednak przy dogłębnym zbadaniu widać, Ŝe producent dość późno rozpoczął rozbudowę. W konfrontacji z powłoką, której ewolucja sięga ponad T. Eggeling. A. Kroschel. K. Daszkiewicz. Windows kontra Linukx s TamŜe. 41 TamŜe. 42 TamŜe. s. 152

14 14 lat musi uznać wyŝszość przeciwniczki. Zdecydowanie w tym pojedynku wygrywa Microsoft TamŜe.

15 15 ZAKOŃCZENIE Celem niniejszej pracy jak zostało zaznaczone we wstępie było porównanie dwóch systemów operacyjnych Windows i Linuks. Dokonanie tego dzieła nie było zbyt łatwe ze względu na wielość róŝnych zagadnień, które naleŝałoby poruszyć by całościowo i dogłębnie przedstawić zagadnienie. Ze względu na ten czynnik zwróciłem uwagę na zagadnienia, które wydawały się być najistotniejsze. Zatem zbierając wszystkie aspekty poruszone w tej pracy w jedną całość ostatecznie moŝemy powiedzieć, Ŝe: pod względem instalacji Windows i Linuks dorównują sobie wzajemnie. Oba systemy zapewniają instalator sterowany za pomocą menu, który ułatwia zadanie niedoświadczonym uŝytkownikom. Popularny sprzęt jest obsługiwany w obu środowiskach równie dobrze. Do niektórych podzespołów brakuje sterowników w Linuksie, który za to dobrze radzi sobie ze stosunkowo nowymi technologiami SATA. Odnośnie, co do aplikacji biurowych działających w systemach stwierdzić moŝna, Ŝe obecne wersje bezpłatnych pakietów Office nie osiągają tak wielkiej funkcjonalności, jaką szczyci się produkt Microsoftu przede wszystkim w specjalistycznych zadaniach. Jednak uŝytkownik, który i tak nie korzysta z wyrafinowanych funkcji, znajdzie w Openoffice dopracowany i bezpłatny pakiet biurowy. Z kolei osobom, które korzystają z Microsoft Office`a do fachowych celów i utworzyły pokaźną kolekcję makr, zapewne trudno będzie się przestawić na linuksową alternatywę. JeŜeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa moŝemy wysnuć następujące spostrzeŝenia: Linuks nie jest stuprocentowo bezpiecznym systemem operacyjnym podobnie jak kaŝdy inny system podłączony do sieci. Mimo to wyraźnie przewaŝa w tym zagadnieniu popularnego Windowsa, bo nie promuje i nie usiłuje wprowadzać jako standardu tak ryzykownych aplikacji jak Internet Explorer czy Outlook Expres. W Linuksie nikt nie musi być zalogowany jako administrator, aby korzystać z istotnych funkcji systemu. Tymczasem w środowisku Windows i jego aplikacjach wiele operacji wymaga uprawnień administratora. Błędy w konfiguracji usług sieciowych mogą być przyczyną duŝych luk w zabezpieczeniach zarówno w Windows, jak i w Linuksie. NajwaŜniejszym jednak argumentem przewaŝającym na stronę wyŝszości Linuksa w tej dziedzinie jest fakt, Ŝe wirusy są przewaŝnie pisane dla środowiska Windows a nie Linux i zagroŝenia z ich strony są o wiele mniejsze. Windows ma znacznie większą ofertę oprogramowania w segmencie multimediów. Wprawdzie Linux jest doskonale wyposaŝony do wykonywania prostych zadań foto i wideoedycji, jednak fachowiec nie znajdzie w nim pełnowartościowego odpowiednika tak profesjonalnego oprogramowania, jak Addobe Premiere czy Photoshop. Linux sukcesywnie nadrabia zaległości, ale na razie zwycięŝa Windows. Kwestia gier komputerowych. Z technicznego punktu widzenia Linux moŝe sprostać wymaganiom nawet najbardziej zaawansowanych gier, jednak brakuje oferty rynkowej. Ci, których zadowala rozrywka o skąpej szacie graficznej, znajdą w Linuksie sporo ciekawych pozycji. Jednak w najbliŝszym czasie bieŝące tytuły będą dostępne tylko do Windows. Dlatego zwycięstwo w tej kwestii przypada zdecydowanie właśnie platformie, Microsoftu. Sieci i Internet to następna dyscyplina, w której staraliśmy się dokonać porównania systemów. W środowisku Linux internauci mają do dyspozycji nowocześniejsze i wydatniejsze oprogramowanie niŝ w systemie Windows. KaŜdy, kto stawia na bezpieczeństwo, powinien rozwaŝyć zainstalowanie na swoim komputerze Linuksa jako powaŝną alternatywę dla dotychczasowej platformy. Jest tu ścisłe rozgraniczenie między systemem operacyjnym i aplikacjami internetowymi. Niedogodności występują jedynie podczas konfiguracji dostępu do Internetu, gdy komputer jest wyposaŝony w stary sprzęt sieciowy. I w tej dyscyplinie zdaje się przewaŝać Linuks.

16 16 Ostatecznie podsumowując naszą próbę porównania systemów Windows i Linuks moŝemy powiedzieć, Ŝe: Windows XP - to system, który po zainstalowaniu działa róŝnie, czasem się wlecze, czasem się wiesza, gdy jest niezabezpieczony, łatwo się do niego włamać i go zawirusować. Łatwo go uŝytkować. Łatwo zainstalować w nim nowe programy np. gry. Większość aplikacji działa z Windows bez problemu jest on systemem dla przeciętnego uŝytkownika. Gdy jest dobrze zainstalowany, załatany i zabezpieczony moŝe być i często jest uŝyteczny. Komputer z Windows, zainstalowany i uŝywany przez osobę niekompetentną moŝe stać się w krótkim czasie bardzo niebezpiecznym narzędziem, rozsyłającym po Internecie spam, wirusy i robaki, wykorzystywanym w róŝnych, często kryminalnych celach, bez zgody i wiedzy właściciela. Windows to czasami jedyny wybór, gdy np. uŝytkownikowi zaleŝy na działaniu specyficznego, dedykowanego programu (np., aplikacja finansowa, program rachunkowy, etc). Windows to system prosty w obsłudze. Bardzo wiele operacji jest w stanie wykonać osoba niemająca zielonego pojęcia o komputerach, systemach operacyjnych czy oprogramowaniu. Oczywiście na takiego nieświadomego uŝytkownika zastawionych jest mnóstwo pułapek, dlatego zdecydowanie polecaną metodą jest instalacja i wstępna konfiguracja systemu (zabezpieczenie) przez osobę świadomą i kompetentną. Przy odpowiednim ustawieniu uprawnień i zabezpieczeń, Windows moŝe być systemem równie bezpiecznym, co Linux. Zasadnicza wada to, Ŝe jest drogi. Linukx to system, który po zainstalowaniu raczej działa. Jeśli działa, to działa dobrze i szybko. Jest bezpieczny. Proste operacje wykonuje się równie prosto jak w środowisku Windows. Instalacja standardowego oprogramowania jest prosta, (choć nie identyczna jak w systemie Windows). Niestandardowe operacje mogą być jednak dla przeciętnego uŝytkownika poza zasięgiem. Linux to idealny system, gdy chcemy mieć kontrolę nad komputerem, dostosować swoje środowisko pracy pod swoje potrzeby, wiedzieć jak działa system operacyjny i co zrobić, jeśli nagle działać przestanie. Linux jest równieŝ idealny jako system dla uŝytkowników, którzy chcą wykonywać na swoim komputerze kilka podstawowych operacji (np. sprawdzać pocztę, przeglądać Internet i edytować dokumenty). UŜywając Linuksa ( oczywiście zainstalowanego przez osobę kompetentną), uŝytkownik będzie mógł bardzo długo cieszyć się niezawodnym i funkcjonalnym systemem. Linux to system, dla przeciętnego uŝytkownika wyraźnie trudniejszy w obsłudze niŝ Windows i aby z niego wydajnie korzystać potrzebny jest na początku chociaŝby minimalny wysiłek. Z drugiej strony, po zapoznaniu się ze specyficznymi dla Linuksa narzędziami ( jak np. menadŝer pakietów) wiele operacji (jak np. instalacja oprogramowania) moŝe wydać się prostszymi i mniej pracochłonnymi niŝ u konkurencji. Zasadnicza zaleta to, to, Ŝe ten system jest całkowicie darmowy.

17 17 BIBLIOPGRAFIA 1. Bering Ch. Kroschel. A. Daszkiewicz K. Magazyn części zamiennych [w] PC Word Komputer. Nr 3/2005 s Czarny. P. Kurs Linux. Helion. Gliwice s Eggeling. T. Kroschel A. Daszkiewicz K. Widows kontra Linukx [w] PC Word Komputer. Nr 11/2004 s Eggeling. T. Kroschel A. Daszkiewicz K. Windows plus Linux [w] PC Word Komputer. Nr 4/2005 s jakilinukx.org/jaki-linukx/windows-vs-linukx/ 6. Hartman. M. Vilsbeck Ch. Donauer J.Daszkiewicz K. 64 bity-starcie platform [w] PC Word Komputer Nr. 7/2005 s Kennedy A. J. Internet. Pascal. Bielsko Biała s Komputer Świat. Nr.2/2004 s Komputer Świat Ekspert. Nr.3/2004 s Komputer Świat Ekspert. Nr. 5/2004 [12] s Sosna. Ł. Linux komendy i polecenia. Gliwice s

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalowanie systemu 11

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalowanie systemu 11 Wstęp 5 Rozdział 1. Instalowanie systemu 11 1.1. Instalacja domyślna 11 1.2. Szybka pomoc 19 1.3. Autokonfiguracja stacji roboczych 33 1.4. Naprawa systemu 34 1.5. Darmowe porady 36 Rozdział 2. Pulpit

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF?

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? Podczas przygotowywania wersji elektronicznej pracy dyplomowej (lub innego dokumentu, który ma być rozpowszechniany w wersji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Wstęp Serwer FireBird jest nowszą wersją serwera InterBase. Na komputerach wyposaŝonych w procesory z technologią HT serwer InterBase

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

A. Instalacja serwera www

A. Instalacja serwera www Instalacja usług sieciowych WWW/FTP z wykorzystaniem IIS w Windows Serwer 2003 1/16 A. Instalacja serwera www 1. Korzystamy z aplikacji zarządzającej serwerem, a w zasadzie jego rolami: 2. Wybieramy dodanie

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Automatyczna instalacja oprogramowania.

Automatyczna instalacja oprogramowania. 1 (Pobrane z slow7.pl) Samo zainstalowanie systemu nie nastręcza wielu problemów i z reguły cały proces przebiega szybko i sprawnie. Dłużej czasu zajmuje Nam odszukanie aktualnych sterowników do posiadanych

Bardziej szczegółowo

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku.

-Próba otworzenia pliku bezpośrednio z płyty CD także kończy się niepowodzeniem, pojawia się komunikat System Windows nie może otworzyć tego pliku. 1.Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek na komputerze klienta. 2.Założenia: -Użytkownik komputera korzystając z własnego konta księgowa nie może skopiować do folderu Moje dokumenty pliku podatki.tar z

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Bartosz Kurzajczyk 4i 94120700454 1. Tytuł - Diagnoza, naprawa i usunięcie usterek oraz zapobiegnięcie ich w przyszłości. 2. Założenia - Komputer na

Bartosz Kurzajczyk 4i 94120700454 1. Tytuł - Diagnoza, naprawa i usunięcie usterek oraz zapobiegnięcie ich w przyszłości. 2. Założenia - Komputer na 1. Tytuł - Diagnoza, naprawa i usunięcie usterek oraz zapobiegnięcie ich w przyszłości. 2. Założenia - Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. - W chwili naprawy komputer jest

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA g

G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA g G-170S Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA 802.11g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 2 3/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL G-170S informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ O autorze 9 O recenzentach 10 Przedmowa 13 Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ Dlaczego Linux? 18 Czym jest dystrybucja? 19 Czy Linux jest trudny do opanowania? 21 Cechy wyróżniające dystrybucję Mint 22 Wersje

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep

Policealne Studium Zawodowe w Grudziądzu. Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE. Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Technik Informatyk SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE Windows XP klonowanie instalacji z wykorzystaniem sysprep Grudziądz, 2011 Wojciech Boruciński Pojęcia: SID Przygotowanie systemu do klonowania Wykonanie obrazu

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa

sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa 65 sprawdzonych porad z bezpieczeństwa O niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy

Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Instrukcja krok po kroku Centrum akcji program antywirusowy. Strona 1 z 9 Temat: Windows 7 Centrum akcji program antywirusowy Logowanie do konta lokalnego Administrator Start Panel sterowania Widok według:

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej.

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej. Wymagania do wersji DEMO: Microsoft Windows 7 32/64 bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate lub Home

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY PRÓBNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE MARZEC 2008 Informacje dla zdającego:

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY PRÓBNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE MARZEC 2008 Informacje dla zdającego: Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY PRÓBNEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE MARZEC

Bardziej szczegółowo

1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i od sieci lokalnej.

1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i od sieci lokalnej. Dawid Lisiński Pesel: 94071801316 Tytuł: Lokalizacja i usunięcie usterek systemu komputerowego. Założenia: 1.Komputer na co dzień jest wykorzystywany w księgowości małej firmy. 2.W chwili naprawy komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

z 9 2007-06-30 18:14

z 9 2007-06-30 18:14 http://www.playstationworld.pl :: Tworzenie kopii zapasowych gier na CD/DVD oraz nagrywanie ich Artykuł dodany przez: KoDa (2006-06-18 18:50:44) Na początku pobieramy z naszego działu Download program

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Mateusz Ponikowski Czwartek, 01 Listopad 2012 11:37 - Zmieniony Czwartek, 01 Listopad 2012 14:42

Wpisany przez Mateusz Ponikowski Czwartek, 01 Listopad 2012 11:37 - Zmieniony Czwartek, 01 Listopad 2012 14:42 Jeżeli posiadasz komputer z oryginalnym systemem Windows może za niewielkie pieniądze cieszyć się najnowszą edycją "okienek". Microsoft przygotował preferencyjne warunki dla użytkownicy którzy chcąc przesiąść

Bardziej szczegółowo

Patryk Szewczyk kl. IV i 94052100054. 1.Temat: Lokalizacja i usunięcie usterki z systemu komputerowego

Patryk Szewczyk kl. IV i 94052100054. 1.Temat: Lokalizacja i usunięcie usterki z systemu komputerowego 1.Temat: Lokalizacja i usunięcie usterki z systemu komputerowego 2.Założenia komputer na co dzień wykorzystywany jest w księgowości małej firmy w chwili naprawy komputer jest odłączony od Internetu i sieci

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Aktualizowanie systemów operacyjnych

Aktualizowanie systemów operacyjnych Aktualizowanie systemów operacyjnych Na czym polega aktualizowanie systemów operacyjnych? Aktualizowanie systemów operacyjnych to jedna w czynności poinstalacyjnych, której zadaniem jest naprawa tzw. luk

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Najlepsze programy do optymalizacji Windows

Najlepsze programy do optymalizacji Windows Najlepsze programy do optymalizacji Windows Najlepsze programy do optymalizacji Windows Najlepsze programy do optymalizacji Windows System operacyjny to mózg komputera, zarządzający pracą jego podzespołów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Spis treści 1 POBRANIE APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA APLIKACJI... 4 3 URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI... 5 4 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Systemy operacyjne NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. 2. Lp Dział programu Funkcje systemu operacyjnego Przygotowanie komputera osobistego do zainstalowania systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI

INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI INSTRUKCJA I WSKAZÓWKI korzystania z maszyny wirtualnej Oracle VirtualBox 4 Michał Karbowańczyk, wrzesień 2011 Spis treści 1 Informacje wstępne...4 1.1 Nazewnictwo...4 1.2 Legalność...4 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS

INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 14 INSTALACJA I KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo