ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH NOWYCH MEGATRENDÓW WYKŁADY i 2 październik 2013r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH NOWYCH MEGATRENDÓW WYKŁADY 1 2. 1 i 2 październik 2013r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W WARUNKACH NOWYCH MEGATRENDÓW WYKŁADY i 2 październik 2013r. Dr Andrzej Szablewski Instytut Zarządzania Wartością, Kierownik Podyplomowego Studium (od 1999, XXIII, ponad 1000 Absolwentów rocznych edycji): Zarządzanie Wartością Firmy, Szkoła Główna Handlowa,

2 Tematyka wykładów 1. MIGRACJA WARTOŚCI I KAPITAŁU W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ. 2. HIPOTEZA PRZEMIENNOŚCI RYNKÓW. 3. EKONOMICZNA WARTOŚĆ PRZEDSIEBIORSTWA I JEJ RODZAJE. 4. KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA AKCJONARIUSZY I INTERESARIUSZY. 5. WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA METODĄ DCF I PORÓWNAWCZĄ. 6. MIERNIKI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. FINANSOWE STRATEGIE WZROSTU WARTOŚCI. 7. WYKORZYSTANIE BALANCE SCORECARD DO BUDOWY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.

3 TEMATYKA WYKŁADÓW 8. ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA. 9. NADZÓR KORPORACYJNY. 10. RYZYKO A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA. 11. FUZJE I PRZEJĘCIA A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA. 12. STRATEGIE ZWROTU GOTÓWKI DO WŁAŚCICIELI: POLITYKA DYWIDENDY. 13. WYKUP AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA. 14. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA. 15. PRAWIDŁOWOŚCI BUDOWY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA EGZAMIN ZEROWY.

4 INFORMACJE DODATKOWE 1. LITERATURA OBOWIĄZKOWA: VALUE BASED MANAGEMENT, koncepcje, narzędzia, przykłady; [2008],A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (red.), Poltext, Deloitte, Warszawa, s , s Konsultacje: środy, g. 16:00-17:00, Instytut Zarządzania Wartością, ul. Madalińskiego 31/33, DS. Grosik, p Egzamin w formie do wyboru: a/ esej z zakresu strategii budowania wartości przedsiębiorstwa, XYZ indywidualnie (15-20 str.) lub w zespołach dwuosobowych (30-35 str.), b/ pisemny egzamin.

5 WYKŁAD 1 i 2 Wstęp. 1. Czas przewartościowań i nowych trendów w gospodarce światowej. 2. Hipoteza przemienności rynków i co z tego może wynikać?

6 Wstęp zrozumieć zachodzące 1. Równoczesne zachodzenie: procesy i trendy. a/ zmiany megatrendu cywilizacyjnego; b/ określonej fazy cyklu koniunkturalnego; c/ konsekwencji kryzysu finansowego; d/ głębokiej zmienności na rynkach kapitałowych, surowcowych i pieniężnych w krótkim okresie 6-12 miesięcy; e/ poszukiwanie nowych paradygmatów naukowych. UTRUDNIA TO TRAFNĄ PERCEPCJĘ ZACHODZĄCYCH ZMIAN! 2. Świat staje się wielobiegunowy; wyrastają nowe potęgo gospodarcze: Chiny, Indie, Rosja, Brazylia, kraje Bliskiego Wschodu; na horyzoncie wyłania się kolejne państw liderów regionalnych. POSTĘPUJE POLARYZACJA SPADKU I WZROSTU PKB W ŚWIECIE! dr Andrzej Szablewski, Katedra Zarządzania Wartością, SGH

7 Wstęp zrozumieć zachodzące procesy i trendy. 3. Występuje co najmniej 5 modeli gospodarki rynkowej: 1/ wolnorynkowy kapitalizm anglo - amerykański; 2/ kontynentalny europejski; 3/ nordycki; 4/ państwowy rozwinięty kapitalizm; 5/ dualne gospodarki rynkowe z dominacją autokratycznego państwa. TE OSTATNIE ODNOSZĄ OBECNIE SUKCESY, ZAŚ PYTANIE O TRWAŁOŚĆ RENESANSU PAŃSTWA W WOLNOWYNKOWYM KAPITALIŹMIE POZOSTAJE OTWARTE! dr Andrzej Szablewski, Katedra Zarządzania Wartością, SGH

8 Jak rozumieć,megatrendy?.j.naisbitt w książce Megatrends z 1982 zapoczątkował dyskusję 10 nowych megatrendów w przyszłości; od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego - zwrot; od technologii siłowej do ultratechnologii / ultrastyku ; od gospodarki narodowej do gospodarki globalnej ; od myślenia krótkofalowego do myślenia długofalowego ; od centralizacji do decentralizacji ; od pomocy zinstytucjonalizowanej do samopomocy ; od demokracji przedstawicielskiej do demokracji uczestniczącej ; od hierarchii do sieci ; z Północy na Południ ; od schematu albo albo do wielokrotnego wyboru.

9 Tinnila [2011] wyróżnia sześć głównych megatrendów Zmiany w strukturze wieku ludności; Zwrot społeczeństw w kierunku całodobowego dostępu do usług i konsumpcji; Wszechogarniające wykorzystanie ICT; Ekspansja siły konsumentów spowodowana dostępnością informacji w sieciach; E-handel, e-zakupy, oraz ekspansja mobilnych usług; Globalizacja biznesu, będąca skutkiem strukturalnych zmian spowodowanych konkurencją, w tym w usługach biznesowch.

10 Wg raportu Narodowej Rady Wywiadu USA Globalne trendy, [2012]- cztery główne trendy Koniec globalnej dominacji USA w perspektywie do 2030 Wzrost znaczenia osób indywidualnych w miejsce państw oraz małych podmiotów gospodarczych; Ekspansja klasy średniej Swoisty węzeł gordyjski w postaci niedostatku wody, żywności i energii w wielu regionach świata

11

12 TEZA : kryzys lat przyspieszył przesuwanie się aktywności gospodarczej świata z Zachodu na Daleki i Bliski Wschód. 1. Wyraźna polaryzacja procesów spadku i wzrostu PKB w różnych regionach świata i krajach: rezultaty oraz prognozy krótko i długoterminowe ( + zmiana struktury przychodów globalnych korporacji, przykład Intel). 2. Pogłębiający się deficyt budżetów oraz rosnący dług publiczny w najbardziej rozwiniętych gospodarkach jakie konsekwencje? 3. Najwięksi kredytodawcy netto świata: a/ kraje Bliskiego Wschodu; b/ Japonia; c/ Wielkie Chiny (ChRL, Hong Kong, Tajwan). 4. Skokowy wzrost zasobów kapitałowych państwowych funduszy inwestycyjnych (Sovereign Wealth Funds). 5. Rynkowa kapitalizacja banków chińskich od 2009 jest wyższa od amerykańskich; podobnie kanadyjskich od brytyjskich. dr Andrzej Szablewski, Katedra Zarządzania Wartością, SGH

13 Zmiana struktury geograficznej sprzedaży korporacji Intel w latach przy stabilizacji poziomu sprzedaży (30-33 mld USD) Ameryka 43% 20% Europa 27% 15% Azja i Pacyfik 23% 55% Japonia 7% 10% Źr.:

14 Czas przewartościowań! Lata i lata następne to czas przewartościowań teoretycznych (relacja sił rynku i regulacyjna funkcja państwa) oraz powrót do wartości, na których zbudowana została nowoczesna gospodarka rynkowa: ciężka praca i oszczędzanie; akumulacja i wzrost dobrobytu, w następstwie realnych procesów, a nie spekulacji; konsumpcja na poziomie uzyskiwanych dochodów, a nie zaciąganego długu.

15 Poszukiwanie nowych paradygmatów naukowych. G. Soros: nowy paradygmat rynków finansowych oparty na teorii zwrotności. G. Kołodko: koincydencja teorii rozwoju: interdyscyplinarne myślenie, zorientowane ku przyszłości; pragmatyzm wolny od wszelkiego dogmatyzmu. K. Mahbubani: partnerstwo i pragmatyzm; świat nie może być dalej westernizowany.

16 Normalność kontra nowa normalność w gospodarce Element Norma dotychczasowa Nowa normalność Cykle gospodarcze Przewidywalne Brak Wzrosty i zwyżki Określone (średnio co 7 lat) Nieregularne, nieprzewidywalne Spadki i recesje Określone ( średnio co 10 miesięcy) Nieregularne, nieprzewidywalne Potencjalny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa Niski Wysoki Ogólna charakterystyka sposobu inwestowania Ekspansywne, wielokierunkowe Ostrożne, ukierunkowane Tolerancja ryzyka rynkowego Akceptowanie Unikanie Postawa konsumencka Pewność siebie Niepewność Preferencje konsumenckie Stabilne, ewoluujące Pełne lęku i walki o bezpieczeństwo źr.:kotler P.; Caslione J.A.: CHAOS. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji,mt Biznes Sp. z o.o. 2009, s.

17 Ludność w mln osób Brazylia Chiny Indie Rosja Kanada Francja Niemcy Włochy Japonia W.Brytania USA

18 POLARYZACJA WZROSTU PKB. Prognoza GS w:brics and BEYOND, Nov.2007, s PKB, w bln USD: 1. China: 25,6. 2. USA: 22,8. 3. India: 6,7. 4. Japan: 5,8. 5. Russia: 4,2. 6. Germany: 3,7. 7. Brasil: 3,7. 8. UK: 3,6. 9. France: 3,3. 10.Italy: 2,4. 18

19

20 Czas Azji Teza znajdujemy się w rozwiniętej fazie zmiany megatrendu cywilizacyjnego; Asia Realiziling the Asian Century, Powrót tego kontynentu do dominującej pozycji na świecie do 2050 r podobnie jak 300 lat temu; Do wieku XVIII kraje Azji wytwarzały około 58% globalnego produktu brutto świata.

21

22 Chiński model rozwoju

23

24

25

26 CHINY coś się wydarzyło w roku! Rezultat przemyślanej wieloletniej strategii! 1. Pierwszy eksporter świata: 1,202 bln USD. Niemcy:1,121 bln USD. 2. Największy rynek motoryzacyjny! Wyższy od USA! 3. Nadwyżka handlowa wyższa niż Niemiec i Japonii łącznie! 4. Wycena banków chińskich przez rynek kapitałowy wyższa niż banków USA! 5. Pierwszy nabywca amerykańskich obligacji rządowych (przed Japonią). 6. Pierwszy importer ropy naftowej (przed USA). 7. Pierwszy producent złota na świecie (przed Australią i USA). 8. W II kw PKB Chin przewyższył PKB Japonii. Chiny stały się drugą gospodarką świata, po USA. 9. W marcu 2011 kapitalizacja giełd chińskich przewyższyła kapitalizację giełd japońskich, osiągnęła 3,96 bln USD i stała się drugą kapitalizacją giełd po USA, 16 bln USD (przy PKB ok.14 bln USD). dr Andrzej Szablewski, Katedra Zarządzania Wartością, SGH

27 W ciągu ostatnich 10-ciu lat Chiny wyprzedziły wszystkie rozwinięte gospodarki Europy i Japonii pod względem wielkości PKB Źródło: World Bank, CIA World Factbook 27

28 Obecnie spekuluje się kiedy Chiny prześcigną USA Interactive/China_US_GDP_Dec18/main.swf Źródło: Economist 28

29 Jednak z punktu widzenia PKB per capita, Chiny znajdują się na odległym, 127. miejscu, za Albanią i Turkmenistanem Źródło: World Bank, CIA World Factbook 29

30 Stosunek PKB per capita w krajach BRICs do PKB per capita świat. Kraje Brazylia 70,67% 79,13% 95,68% 83,91% 70,39% Rosja 88,16% 134,45% 134,07% 98,01% 135,49% Indie 97,17% 29,29% 25,46% 33,04% 60,00% Chiny 106,01% 21,20% 36,39% 74,36% 133,43% źr. Opracowanie własne w oparciu o :www.ggdc.net/maddison

31 World Economic Outlook, Sept. 2011; WZROST / SPADEK PKB wg cen rynkowych, w % * Świat 2,8-0,7 5,1 4,0 4,0 4,9 USA -0,3-3,2 3,0 1,5 1,8 3,4 Japonia -1,2-6,3 4,0-0,5 2,3 1,3 Niemcy 0,8-5,1 3,6 2,7 1,3 1,3 Francja -0,2-2,6 1,4 1,7 1,4 2,1 W. Brytania - 0,1-4,9 1,4 1,1 1,6 2,7 Brazylia 5,2-0,6 7,5 3,8 3,6 4,2 Indie 6,2 6,8 10,1 7,8 7,5 8,1 Chiny 9,6 9,2 10,3 9,5 9,0 9,5 Rosja 5,2-7,8 4,0 4,3 4,1 3,8 Polska 5,1 1,6 3,8 3,8 3,0 3,6

32 Deficyt finansów publicznych, w % PKB USA -6,5-11,2-10,9-9,4 Japonia -2,7-7,4-8,2-9,4 Niemcy 0,0-3,2-5,3-4,6 Francja -3,4-8,2-8,6-8,0 W. Brytania -5,3-12,6-13,3-12,5 Brazylia -2,0-3,5-1,7-1,8 Rosja 4,1-6,0-4,4-2,0 Indie -8,8-10,1-9,0-8,1 Chiny 1,1-1,8-0,9-0,3 Polska -3,7-6,4-7,8-6,8

33 NORWEGIA; PKB, w % 3,1 2,1-1,4 1,3 3,2 Stopa bezrobocia, w % 2,5 2,6 3,3 3,7 3,5 Deficyt finansów Publicznych, w % PKB 17,7 18,8 9,6 9,9 10,8 Bilans handlu z w % PKB 15,9 19,4 17,4 18,6 18,1

34

35 Nowy dawca kapitału SWFs. Niezwykłą dynamikę gromadzenia kapitału i podejmowanych inwestycji wykazały w kończącym się dziesięcioleciu państwowe fundusze inwestycyjne (Sovereign Wealth Funds, SWFs). Zarządzają one obecnie aktywami na poziomie powyżej 3,6 bln USD, tj. znacznie powyżej łącznych aktywów funduszy hedgingowych (ok. 1,5 bln USD) oraz funduszy private equity (ok. 1,5 bln USD). Największe zasoby kapitałowe funduszy SWfs pochodzą z krajów Bliskiego Wschodu (46% całości SWFs), następnie krajów Azji (35%), Europy (13%). Źródłem kapitałów państwowych funduszy inwestycyjnych jest eksport ropy naftowej i gazu (64%), zaś nadwyżki handlowe jedynie 36%. To co jest nowe, to kierunek przepływu kapitału: a/ z rozwijających się gospodarek do dojrzałych oraz b/ kapitału państwowego do prywatnych korporacji!

36 Nowy dawca kapitału SWFs. Państwowe fundusze inwestycyjne stanowią zróżnicowaną grupę funduszy o różnych celach. Z punktu widzenia głównych celów Autorzy raportu IMF wyróżniają pięć rodzajów SWFs: a/ fundusze stabilizacyjne - celem wyodrębnienia z budżetu dochodów (głównie z ropy i gazu), na wypadek skoków cen; b/ fundusze oszczędnościowe dla przyszłych pokoleń; c/ fundusze inwestujące w przedsiębiorstwa, traktowane jako inwestycje w aktywa rezerwowe; d/ fundusze rozwojowe, typowe dla promocji polityki przemysłowej kraju; e/ fundusze (ewentualnej) rezerwy emerytalnej, do pokrycia przyszłych zobowiązań budżetu państwa.

37 Nowy dawca kapitału SWFs. Strategie inwestowania SWFs cechuje: a/ dłuższy horyzont inwestowania, w porównaniu z funduszami private equity i hedgingowymi. Ma to ogromne znaczenie, zmniejsza bowiem presję w zakresie maksymalizacji krótkoterminowych zysków korporacji na rzecz budowania zdrowych fundamentów przedsiębiorstwa i koncentracji uwagi na maksymalizacji długoterminowego wzrostu wartości.; b/ pasywny charakter jako inwestora. Jeśli w przyszłości przejdą do bardziej aktywnej postawy, także poprzez chęć posiadania swoich reprezentantów w radach nadzorczych, to wskazuje się na prawdopodobne tego korzyści dla korporacji poprzez, m.in.: - udział bardzo doświadczonych osób, znających globalne rynki finansowe i ryzyko; - globalne spojrzenie na biznes i jego perspektywy, sprzyjające zwłaszcza przekształcaniu korporacji w globalną; - pozyskiwanie w przyszłości nowego stabilnego kapitału, niezbędnego dla wzrostu korporacji.; c/ umacnianie długoterminowej stabilnej bazy akcjonariuszy, co sprzyja koncentrowaniu uwagi zarządów na wzroście wartości korporacji.

38 20 największych funduszy zarządzających państwowymi aktywami (stan na sierpień 2009, w mld USD). Kraj Nazwa funduszu Aktywa ZEA AbuDhabi Investment Authority 627 A. Saudyjska SANA Foreign Holdings 431 Norwegia Government Pensions Fund-Global 396,6 Chiny SAFE Investment Company 347,1 Chiny China Investment Corporation 288,1 Government of Singapore Investment Corporation 247,5 Singapur Kuwejt Kuwait Investment Authority 202,8 China-Hongkong Hongkong Monetary Investment Portfolio 193,4 Rosja National Welfare Fund 178,5 Singapur Temasek Holdings 122 Chiny National Social Security Funds 82,4 ZEA Investment Corporation of Dubai 82 Libia Libyan Investment Security 65 Katar Qatar Investment Security 65 Australia Austrialian Future Fund 49,3 Algeria Revenue Regulation Fund 47 Kazachstan Kazakhstan National Fund 38 Brunei Brunei Investment Agency 30 Francja Strategic Investment Fund 28 Płd. Korea Korea Investment Corporation 27 Ogółem SWFs 3805,3 Źródło: ropa naftowa i gaz 2259,5 Źródło:pozostałe 1545,8 Źr.:www.swfinstitute.org/funds.php

39 Wybrane inwestycje kapitałowe w banki przez SWFs Beneficjenci Inwestorzy Łączna inwestycja w mld USD Udział % Citigroup Abu Dhabi Investment Authority Government of Singapore-GIC Kuwait Investment Authority UBS Middle East(unidentified) Government of Singapore-GIC Merrill Lynch Singapore Temasek Mizuho (Japan) Korea Investment Corp Kuwait Investment Authority Davis Advisers Barclays Bank China Development Bank Singapore Temasek Morgan Stanley China Investment Corp Canada Imperial Li Ka-Shing;Manulife Finnanc Blackstone Group Citic Investment Corp.(China) Bear Stearns Citic Securities Co.(China) HSBC Dubai International Capital N.A. N.A. TOTAL 62-65

40 Nowy dawca kapitału SWFs. 1. Państwowe fundusze inwestycyjne SWFs odgrywają stabilizującą rolę, w okresie turbulencji i kryzysu na światowych rynkach finansowych, dostarczając kapitał do zachodnich instytucji finansowych i pomagając w przezwyciężaniu kryzysu finansowego. 2. Łączne inwestycje państwowych funduszy wyniosły w okresie (do lipca) około 185,5 mld USD, z tego w ok. 80 mld USD. 3. Głównymi beneficjentami zastrzyku kapitału były wiodące instytucje finansowe najbardziej rozwiniętych gospodarek: a/ banki (m.in.: Citigroup, UBS, Barclays Bank, Merrill Lynch, UniCredit), b/ giełdy (m.in.: London Stock Exchange, Nasdaq, OMX, Euronext), c/ fundusze inwestycyjne (m.in.: Apollo Management, AP Alternative Asset LP).

41 Polecana literatura 1. Asian Realizing the Asian Century[2011], adb, 2. Attali J.(2010), Zachód. 10 lat przed totalnym bankructwem, EMKA, Warszawa 3. BRICs and BEYOND. Goldman Sachs Global Economics Group, Nov China 2030,27 February 2012, 5. Credit Ratings for 50 Countries and Regions by Dagong [2011, July 11], 6. Kołodko G.[2012]: Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Prószyński i S-ka Warszawa. 7. Maddison A.[2003], The World Economy. A Millennian Perspective. Development Centre of the OECD, Paris. 8. Mahbubani K.:[2008], The New Asian Hemisphere, Public Affairs New York. 9. Orłowski, W.[2011], Świat do przeróbki. Spekulanci, giganci, i ich rywale. Agora Warszawa. 10. Roxburgh Ch., Lund S., Piotrowski J.[2011], Mapping global capital markets 2011, McKinsey Global Institute, San Francisco. 11. World Economic Outlook. Slowing Growth, Rising Risks [2011, Sept.11] IMF, 12. Zakaria F.: The Post-American World, W.W.Norton & Co., New York Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw[2010], A. Szablewski (red.), Poltext Warszawa.

42 WYKŁAD 2. HIPOTEZA PRZEMIENNOŚCI RYNKÓW I CO Z TEGO MOŻE WYNIKAĆ?

43 HIPOTEZA PRZEMIENNOŚCI RYNKÓW Doświadczenia związane z migracją kapitału między rynkami, regionami i krajami świata, sektorami oraz przedsiębiorstwami w poszukiwaniu najbardziej atrakcyjnych, ponadprzeciętnych stóp zwrotu wskazują na potrzebę weryfikacji hipotezy przemienności rynków. Hipoteza przemienności rynków sugeruje gwałtowne zmiany w układzie sił popytu i podaży, a zatem i cen na globalnych rynkach: kapitałowym towarowym - i pieniężnym.

44 Ekspansja rynku kapitałowego : Lata 90-te XX wieku znamionowały ekspansję rynku kapitałowego i rozkwit giełd papierów wartościowych. Sprzyjały temu rozprzestrzenienie się procesów liberalizacji i prywatyzacji gospodarek narodowych oraz pogłębianie otwartego charakteru gospodarki globalnej. Najlepszą ilustracją tych zmian był wzrost indeksu DJIA z w styczniu 1991 roku do w grudniu 2000 roku wzrost + 394%. Podobnie wzrastały indeksu na innych rozwiniętych rynkach.

45 SKOKOWY WZROST CEN PODSTAWOWYCH SUROWCÓW: Obecne dziesięciolecie to skokowy wzrost cen na rynkach surowców. Od grudnia 2000 r. ceny ropy naftowej wzrosły z ok. 17 USD/b do ok. 96USD w grudniu 2007 r. i 147,27 USD/b w lipcu 2008, następnie spadek do ok. 40USD/b w grudniu 2008; podobnie wzrosły - a potem spadły - ceny gazu i miedzi. Wzrost cen surowców nie spowodował wzrostu inflacji, ani nie zahamował wysokiego wzrostu gospodarczego. Kapitał popłynął szerokim strumieniem do sektora surowcowego, co znalazło wyraz w wielkich zyskach przedsiębiorstw z tego obszaru i bardzo wysokiej ich wycenie przez rynek kapitałowy.

46

47 Głębokie (i gwałtowne?) zmiany na światowym rynku pieniężnym : lata Analiza popytu i podaży na główne rodzaje walut, w połączeniu z dynamiką wzrostu gospodarczego, saldem wymiany handlowej, a także stanem i perspektywami rezerw dewizowych poszczególnych regionów i krajów świata wskazuje na następujące prawdopodobne obecnie już wyraźnie zachodzące - tendencje zmian: a/ wzrost znaczenia i siły EURO; b/ osłabianie się dolara amerykańskiego; c/ wzrost znaczenia Yuana (RMB) Czy zmierzamy do trójwalutowego systemu pieniężnego w przyszłości: DOLAR - EURO I RMB JUAN CHIŃSKI

48 Nowa superbańka na horyzoncie wysoka podaż obligacji USA i nieuchronna deprecjacja dolara Dług publiczny przekracza 14,0 bln USD (sierpień 2011), przy PKB ok. 14 bln USD; Nowe łączne zobowiązania finansowe rządu USA szacowane na ok. 8,5 bln USD; Deficyt budżetu w ,42 bln USD ( 10% PKB), w ,1 bln USD, w ,9 bln USD = 3,42 bln USD w latach ; Kiedy dojdzie do przyspieszenia procesu rolowania wyemitowanych papierów wartościowych przez rząd USA? Jaka nastąpi inflacja w USA, która przeniesie się vią dolar na świat? Kiedy może nastąpić ucieczka inwestorów od dolara, w euro i inne waluty, złoto, główne surowce, akcje spółek Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej?

49 OCENY AGENCJI RATINGOWYCH Moodys Standard Fitch Interpretacja oceny & Poors Aaa AAA AAA Obligacje o najwyższej jakości Aa AA AA Obligacje o wysokiej jakości A A A Obligacje o dużym stopniu wiarygodności Baa BBB BBB Obligacje średniej jakości Ba BB BB Obligacje mają charakter spekulacyjny B B B Obligacje mają charakter spekulacyjny B CCC CCC Obligacje spekulacyjne o dużej niepewności Caa CC CC Obligacje o wysokim poziomie ryzyka Ca C C Obligacje o wyjątkowo wysokim poziomie C DDD DDD Znaczne ryzyko niewypłacalności DD DD Obligacje zagrożone zaprzestaniem płatności odsetek lub wykupu D D Obligacje, dla których zaprzestano płatności odsetek lub wykupu Źr.:http://www.wsecatalyst.eu/ratingi( )

50 DAGONG GLOBAL CREDIT RATING; AAA: Norwegia, Dania,Szwajcaria,Singapur, Australia, N.Zelandia; AA+: Chiny, Niemcy, Holandia, Kanada; AA : USA; AA-: W. Brytania, Francja; A: Polska; A-: Belgia, Hiszpania, Włochy, Malezja. Papiery dłużne krajów BRIC zostały wycenione wyżej przez Dagong, niż przez Moodys, S&P, Fitch. Powodem światowego kryzysu finansowego i kryzysu kredytowego w Europie jest to, że międzynarodowy system ratingowy, nie potrafi skutecznie wykazać, czy oceniany podmiot jest wypłacalny, czy nie Guan Iianzhong, prezes Dagong.

51 Euro vs dolar 1. Warto przypomnieć sceptycyzm co do perspektyw euro, określanych mianem euro fantasy, przed i w momencie powstania wspólnej waluty w jedenastu krajach Europy 1 stycznia 1999 roku. 2. Dwa lata później za jedno euro płacono już tylko 0,8455 USD (w momencie uruchomienia wspólnej waluty: 1,1789 USD). Jednak stopniowo euro zaczęło umacniać się wobec dolara do szczytu w lipcu 2008, gdy kurs wymiany wyniósł 1,5775, a następnie osłabł na koniec 2008 roku do 1,3917 USD/euro. 3. Czy zgodnie z prognozą S. Dębowskiego opartą na teorii fal Elliotta czeka nas umocnienie dolara względem euro do poziomów 1,2330 (1,10?) do połowy 2010 roku, a następnie kilkuletnie osłabienie do poziomu powyżej 1,70 w latach ? Czas pokaże jednak nie jest to nieprawdopodobne!! 4. Aprecjacja euro względem dolara będzie mieć w najbliższych latach swe źródła w: a/ przyczynach wewnętrznych ( niższy deficyt obrotów handlowych, niższy deficyt budżetów państw strefy euro oraz przystąpienie nowych państw UE do strefy euro) oraz b/ zewnętrznych (konieczność dywersyfikacji rezerw walutowych krajów je posiadających, w celu ochrony przed obniżaniem realnej ich wartości).

52 Euro vs dolar W 2008 wartość nominałów euro na rynku pieniężnym przekroczyła wartość USD w obiegu. Od 2006 większość emitowanych na rynku międzynarodowym obligacji określana jest w euro. Udział euro w rezerwach banków centralnych świata wzrósł z 18,3% w 2000r. do 27% w pierwszym półroczu 2008; udział USD obniżył się z 71,2% do 62,4%. Wiarygodność EBC, niezależność i skuteczność jego polityki rośnie, w przeciwieństwie do FED USA. Euro stało się ważnym czynnikiem integracyjnym społeczeństw europejskich. G. Soros: Stwierdzam, że kończy się długa era stabilności dolara jako waluty dominującej na świecie i jednocześnie waluty rezerw międzynarodowych.

53

54 Rosnące ambicje renminbi Premier Wen Jiabao w marcu 2009 dobitnie podkreślił: Udzieliliśmy Stanom Zjednoczonym kredytów na olbrzymie sumy jest sprawą oczywistą, że obawiamy się o bezpieczeństwo naszych kapitałów Chciałbym zaapelować do USA by dotrzymały obietnic, pozostały wiarygodnym krajem oraz zapewniły bezpieczeństwo chińskich kapitałów. Prezes banku centralnego Chin zaproponował stworzenie waluty rezerwowej świata z wykorzystaniem tzw. specjalnych praw ciągnienia (special driving rights - SDR). Zhou Xiaochuan sugerował stworzenie otwartego funduszu denominowanego w SDR w MFW, na którym salda dolarowe byłyby wymieniane na SDR. Obawy Chin co do kondycji dolara wiążą się nie tylko z już poniesionymi stratami na inwestycjach w amerykańskie papiery wartościowe (akcje i obligacje straty powyżej 80 mld USD), ale z koniecznymi do poniesienia stratami w przyszłości w warunkach deprecjacji dolara i rentowności obligacji rządu USA poniżej inflacji, zatem realnie ujemnej.

55 Rosnące aspiracje renminbi Tymczasem Chiny podjęły dwa kierunki działań: a/ pilotażowy program przechodzenia do rozliczeń handlowych z najbliższymi sąsiadami (Hongkong, Makao i 10-cioma krajami Azji Płd. Wschodniej) w renminbi oraz podpisanie umów z Argentyną, Brazylią i Kolumbią, tzw. currency swap deal, dzięki której będzie ona mogła rozliczać się w wymianie handlowej z Chinami w juanach. Bez wątpienia stanowi to pierwszy krok w długim procesie przekształcenia rmb juana chińskiego w międzynarodową walutę; b/ wzrost wydobycia złota w Chinach (stały się pierwszym producentem na świecie, wyprzedzając RPA) oraz podwojenie rezerw w złocie w tym dziesięcioleciu. Chiny związane obecnie trwałą wspólnotą interesów z USA, zmuszone zostaną do uniezależnienia się od dolara i budowy siły własnej waluty. Proces ten się rozpoczął. Ulegnie przyspieszeniu w warunkach wieloletniej stagnacji gospodarki USA, znaczącej inflacji.

56 Rosnące aspiracje renminbi Zmusi to Chiny do przyspieszonego przejścia w rozliczeniach transakcji handlowych z wieloma krajami Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej na rmb i budowy tym samym niezależnego, rynkowego systemu finansowego Wielkich Chin: ChRL, Hong Kongu i Tajwanu opartego na renminbi juanie chińskim. Oznaczać to będzie istotne przesunięcie centrum finansowego świata z Nowego Jorku i Londynu do opartego na partnerstwie i ścisłej współpracy Szanghaju i Hongkongu, tj. Szanghongu. Kilka wskazówek jest istotnych dla realizacji tego celu: a/ chińskie banki mają nadmiar gotówki i wysoką kapitalizację; b/ szybko rośnie klasa średnia z ogromnymi oszczędnościami i zapotrzebowaniem na usługi finansowe; c/ prostszy system regulacji rynków finansowych Chin okazuje się zaletą, w porównaniu z wyrafinowanym w USA i W. Brytanii (który okazał się jednym ze źródeł kryzysu w tych gospodarek); d/ rząd Chin oficjalnie planuje uczynić Szanghaj globalnym centrum finansowym do 2020 roku; e/ systematycznie narasta coraz bliższa współpraca giełd i rynków finansowych Hong Kongu z Szanghajem.

57 Euro w Polsce czy bliżej 2020? 3 pytania: 1/ po jakim kursie wymiana złotego na euro? 2/ kiedy w ? 3/ czy będzie wspólna decyzja polityczna: a/ Rządu, Prezydenta i Prezesa NBP w przedmiocie wejścia do ERM II - kiedy? b/ koalicji i opozycji w przedmiocie zmian konstytucji RP?

58 Raport NBP: ; Korzyści przystąpienia do strefy euro: 1/ redukcja ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych; 2/ wzrost stabilności i wiarygodności makroekonomicznej; 3/ spadek stóp procentowych; 4/ intensyfikacja wymiany handlowej; 5/ wzrost inwestycji; 6/ integracja rynków finansowych; 7/ wzrost PKB i dobrobytu: w długim okresie łączny wzrost PKB z tytułu zmiany złotego na euro może sięgać 7,5%, tzn. że w ciągu pierwszych 10-ciu lat tempo wzrostu PKB może być o ok. 0,7% pkt. wyższe, niż w przypadku pozostawania poza strefą euro.

59 Raport NBP: Koszty i zagrożenia przyjęcia euro: 1/ utrata niezależnej polityki pieniężnej; 2/ utrata niezależności kursowej; 3/ nieoptymalny kurs konwersji; 4/ ryzyko pogorszenia konkurencyjności; 5/ różnice inflacyjne; 6/ ryzyko wzrostu cen aktywów; 7/ koszty wprowadzenia euro do obiegu.

60 Raport NBP :www.nbp.pl 17 państw członkami strefy euro: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy. 2 państwa: Dania i W. Brytania posiadają klauzulę opt out, dającą prawo wyboru w przyszłości waluty euro. 8 państw UE: Bułgaria, Czechy, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry posiadają status państw członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej z derogacją zobowiązane są spełnić wszystkie kryteria konwergencji i przyjęcia euro w przyszłości.

61 Kryteria konwergencji Raport NBP:www.nbp.pl Kryterium stabilności cen:..państwo Członkowskie ma trwały poziom stabilności cen, a średnia stopa inflacji, odnotowana w tym państwie w ciągu jednego roku poprzedzającego badanie, nie przekracza o więcej niż 1,5 punkta procentowego inflacji trzech Państw Członkowskich o najbardziej stabilnych cenach. Fiskalne kryterium konwergencji: - planowany lub rzeczywisty deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nie przekracza 3% PKB; - dług sektora instytucji rządowych i samorządowych nie przekracza 60% PKB.

62 Kryteria konwergencji- Raport NBP:www.nbp.pl Kryterium kursu walutowego wymaga uczestnictwa w systemie ERM II. Mechanizm ERM II jest wielostronnym systemem stałych, ale dostosowywalnych kursów walutowych (..), z ustalonym kursem centralnym i standardowym pasmem wahań +/- 15%... (s.46). Kryterium stóp procentowych: w ciągu jednego roku przed badaniem Państwo Członkowskie posiadało średnią nominalną długoterminową stopę procentową nieprzekraczającą więcej niż o dwa punkty procentowe stopy procentowej trzech Państw Członkowskich o najbardziej stabilnych cenach. (s.47). Kryterium konwergencji prawnej zgodność ustawodawstwa krajowego ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) i EBC

63 Procedura wejścia do ERM II:www.nbp.pl Minister finansów i prezes banku centralnego państwa z derogacją wspólnie wysyłają, w trybie poufnym, wniosek do Przewodniczącego Rady Ecofin o przystąpienie do ERM II. Wniosek ten powinien zawierać proponowany kurs centralny oraz dopuszczalny zakres odchyleń kursu rynkowego od parytetu centralnego. (s.49). Oznacza to uruchomienie procedury i jej początek.

64 Prognozy Ministerstwa Finansów z Średni kurs złoty/euro 3,88 3,75 3,65 3,55 Średni kurs złoty/usd 2,93 2,88 2,80 2,73 Główna stopa procentowa 3,5 4,1 4,7 4,9 NBP

65 Prognozy ING z 16 kwietnia najlepsi się mylą!!! Prognozy ING dla Polski: inflacja średnio roczna 2,7 1,9 1,8 - deficyt budżetu (% PKB) -3,4-3,0-2,5 - zadłużenie publiczne (%PKB) długoterminowe stopy proc. 5,0 4,5 4,2 Wejście od lipca 2009 do ERM-2 przy kursie z przedziału 4,0-4,3 zł/euro; prognoza ING: 4,1 zł/euro Lipiec 2011 kurs 3,7-3,8 zł/euro lub wg PPP 3,4-3,5 zł/euro; Prognoza ING: zamiana złoty / euro od ,6zł/euro!;

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce

Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce Wstęp Część I Zmienność rynków w warunkach kryzysu światowej gospodarki Rozdział 1 Głęboka zmienność jako nowa normalność w światowej gospodarce (Andrzej Szablewski) 1.1. Wymiary zmienności 1.2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Po co komu Unia Europejska i euro? Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta; www.kawecka.eu) Poprzedniczka strefy euro Łacińska

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 11 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 11 Wstęp do ekonomii międzynarodowej Gabriela Grotkowska. Agenda Kartkówka Czym gospodarka otwarta różni się od zamkniętej? Pomiar otwarcia gospodarki Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Walutowa wieża Babel dr Monika Pettersen-Sobczyk Uniwersytet Szczeciński 3 grudnia 2015 r. Temat: Walutowa Wieża Babel 1) Czy potrzebujemy własnej waluty? 2) Czy ma sens

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Przepływy kapitału krótkoterminowego

Przepływy kapitału krótkoterminowego Wykład 6 Przepływy kapitału krótkoterminowego Plan wykładu 1. Fakty 2. Determinanty przepływów 3. Reakcja na duży napływ kapitału 1 1. Fakty 1/5 Napływ kapitału do gospodarek wschodzących (mld USD) 1.

Bardziej szczegółowo

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, sektor rządowy (Skarb Państwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z.o.z., państwowe szkoły wyższe) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne z.o.z., samorządowe

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 11 / 01 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 00 9 0 fax (+ ) 9 1 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro Spis treści Wstęp Dariusz Rosati.............................................. 11 Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati........................................

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6

Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6 Tonnes % of reserves 1 United States 8 133,5 74,2% 2 Germany 3 377,9 68,1% 3 IMF 2 814,0 4 Italy 2 451,8 67,2% 5 France 2 435,8 63,9% 6 China 1 842,6 2,2% 7 Russia 1 615,2 15,6% 8 Switzerland 1 040,0 5,8%

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska

Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie. Joanna Siwińska Deficyt budżetowy i dług publiczny w dłuższym okresie Joanna Siwińska Dług publiczny, jako % PKB Dług publiczny kraje rozwinięte 1880 1886 1892 1898 1904 1910 1916 1922 1928 1934 1940 1946 1952 1958 1964

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku

Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku 26 listopada 2009 Inwestorzy instytucjonalni na rynku ETF w 2008 roku Według raportu Annual review of institutional users of ETFs in 2008 opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami Spis treści Wstęp O Autorach CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do zarządzania finansami ROZDZIAŁ 1. Pierwsze spojrzenie na zarządzanie finansami Znaleźć właściwą równowagę 1.1. Czym są finanse? 1.2. Praca w finansach

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro?

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Juliusz Jabłecki jjablecki@wne.uw.edu.pl Ewa Stawasz ewa.stawasz@gmail.com Plan prezentacji 1. Cel i pytania badawcze 2. Polityka zabezpieczeń EBC 3.

Bardziej szczegółowo

Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank BANKOWOŚĆ CENTRALNA 1668 - Sveriges Riksbank W 1694 r. powstaje Bank of England, prawie wiek później Banco de Espana (1782), Bank of the United States (1791) czy Banque de France (1800). W XIX wieku powstały

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rola państwa w gospodarce

Rola państwa w gospodarce Rola państwa w gospodarce Wykład 7 WNE UW Jerzy Wilkin Pojęcie państwa w ekonomii Państwo jako podmiot gospodarczy; Państwo i rynek jako komplementarne i substytucyjne regulatory gospodarki; Państwo minimalne,

Bardziej szczegółowo

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Warszawa, 31 stycznia 2007 r. RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM 1. W bilansach banków centralnych, z racji pełnionych przez nie funkcji, po stronie aktywów dominują

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego

Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego dr Grzegorz Tchorek Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, Narodowy Bank Polski Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania Poglądy wyrażone przez autora nie stanowią

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja waluty Chin jako wyzwanie dla międzynarodowej roli euro

Internacjonalizacja waluty Chin jako wyzwanie dla międzynarodowej roli euro Internacjonalizacja waluty Chin jako wyzwanie dla międzynarodowej roli euro dr Dominik Skopiec Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Determinanty międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej Akademia Finansów Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej dr Konrad Prandecki kprand@interia.pl Plan wystąpienia Znaczenie energii we

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO, FINALIZACJA INTEGRACJI Warszawa, 8 Maja 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 R. 1Q 2008 1Q 2007 Zmiana Zysk netto (PLN mln) 1 138

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Czy warto mieć polską walutę?

Czy warto mieć polską walutę? Czy warto mieć polską walutę? dr hab. Eryk Łon Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ważne linki: Raport dla NBP: Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro, 2007: http://analizy-rynkowe.pl/raport/

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow)

Istota metody DCF. (Discounted Cash Flow) Istota metody DCF (Discounted Cash Flow) Metoda DCF to: Sposób wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych oparty o zdyskontowane przepływy pieniężne. Wolne przepływy pieniężne (Free Cash Flows)

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Transformacja systemowa polskiej gospodarki

Transformacja systemowa polskiej gospodarki Transformacja systemowa polskiej gospodarki Wykład 12 WNE UW Jerzy Wilkin Główne cele transformacji Przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej Przejście od autorytarnego socjalizmu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo