Modele biznesowe oparte na pozytywnym wizerunku firmy i produktu na przykładzie SuperMemo World

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele biznesowe oparte na pozytywnym wizerunku firmy i produktu na przykładzie SuperMemo World"

Transkrypt

1 Agata Szofer Modele biznesowe oparte na pozytywnym wizerunku firmy i produktu na przykładzie SuperMemo World Praca dyplomowa napisana na Studium Podyplomowym Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem dra Krzysztofa Gołaty Poznań, 2011

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 4 ROZDZIAŁ 1. MODELE BIZNESOWE A KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU FIRMY POZYTYWNY WIZERUNEK FIRMY I PRODUKTU CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WIZERUNEK MODEL BIZNESOWY JAKO NIEZBĘDNY INSTRUMENT W STRATEGII FIRMY Komponenty modelu biznesowego Rodzaje modeli biznesowych ROZDZIAŁ 2. SUPERMEMO WORLD JAKO FIRMA CZERPIĄCA Z RÓŻNYCH MODELI BIZNESOWYCH ANALIZA DZIAŁALNOŚCI FIRMY SUPERMEMO WORLD POD WZGLĘDEM MODELI BIZNESOWYCH OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE OER Komponenty OER OER a funkcjonowanie SuperMemo World SuperMemo World a projekty edukacyjne ROZDZIAŁ 3. ANALIZA KAMPANII WIZERUNKOWEJ I SPRZEDAŻOWEJ FIRMY SUPERMEMO WORLD I POPULARNOŚCI UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ NIĄ ZASOBÓW ANALIZA KAMPANII SUPERMEMO WORLD PT. DNI OTWARTE

3 3.2. Reklama produktów Elementy wizerunkowe w kampanii MODEL BIZNESOWY SMW W CZASIE KAMPANII KANAŁY INFORMACYJNE A GRUPA DOCELOWA ANALIZA I WYNIKI KAMPANII ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA Załącznik SPIS RYSUNKÓW SPIS TABEL

4 Wstęp Co sprawia, że niektóre firmy odnoszą sukcesy, a pozostałe nie potrafią tego osiągnąć lub pochłania im to wiele czasu, starań i pieniędzy? Jest to nieustanne pytanie wielu przedsiębiorców, menedżerów, piarowców i wielu innych ludzi funkcjonujących w ekonomicznym świecie. Jednym z warunków osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo, firmę czy tez kampanię jest właściwie opracowany model biznesowy. W literaturze dotyczącej PR nie jest on szeroko omówiony i dlatego pracę tą poświęcam zbadaniu występowania różnych modeli biznesowych w strategiach firm i kampanii. Niniejsza praca poświęcona jest analizie modeli biznesowych, które są oparte na kreowaniu pozytywnego firmy, w tym przypadku na podstawie firmy SuperMemo World. W pierwszym rozdziale, definiuję pojęcie wizerunku firmy, omawiam zasady jego formułowania oraz badam czynniki wpływające na pozytywny wizerunek firmy. Następnie, skupiam się na zbadaniu pojęcia modelu biznesowego i wyjaśnieniu jego miejsca i znaczenia w strategii firm. Po zdefiniowaniu pojęcia modelu, analizuję jego komponenty i omawiam najważniejsze rodzaje modeli biznesowych. W rozdziale drugim, badam strategię firmy SuperMemo World pod względem jej funkcjonowania na granicy różnych modeli biznesowych. Po tym, skupiam się na omówieniu pojęcia i komponentów Open Educational Resources (OER otwartych zasobów edukacyjnych), które jest międzynarodowym projektem, mającym na celu udostępnienie źródeł 4

5 edukacyjnych społeczeństwu. Następnie, badam funkcjonowanie firmy SuperMemo World, jej misje i rozwój, a także obserwuję jej drogę ku OER. W rozdziale trzecim, badam czy istnieją zależności między kampanią wizerunkową firmy SuperMemo World podczas projektu Dni Otwarte, a ilością użytkowników zarejestrowanych na stronie supermemo.net oraz ilością zapisanych kursantów na kursy, a także ilością zainteresowanych tym projektem. W rozdziale tym analizuję kanały informacyjne firmy, a także grupę docelową kampanii i przedstawiam rezultaty inicjatywy wizerunkowej. 5

6 Rozdział 1. Modele biznesowe a kreowanie pozytywnego wizerunku firmy 1 Pozytywny wizerunek firmy i produktu Wizerunek firmy zawsze odgrywał ważną rolę w jej sukcesie rynkowym, jednak nie zawsze przykładano do jego kreowania wystarczająco wiele starań. Obecnie sytuacja się znacznie zmieniła i często to właśnie dzięki świadomie wykreowanemu wizerunkowi firma jest postrzegana pozytywnie. Obecnie także coraz większą wagę przywiązuje się nie tylko do wizerunku firm, ale także instytucji czy osób publicznych. To jak dana instytucja czy osoba się prezentują, co sobą i swoimi działaniami chcą przekazać i jak wypracowują swój obraz w świadomości otoczenia jest nieodłączną częścią ich funkcjonowania i niezbędnym czynnikiem osiągnięcia przez nie sukcesu. Jako podstawową i jednocześnie nieco uproszczoną definicję wizerunku firmy można przyjąć, iż jest to opinia otoczenia na temat tej firmy. Według Rozwadowskiej wizerunek tworzy osobowość produktów, marek, firm 1. Jak pisze autorka, wizerunek organizacji nie jest czymś jednolitym i może być różny w zależności od grupy otoczenia i kontekstu 2. Właściwe zrozumienie roli wizerunku w Polsce jest trudne, z powodu, jak pisze Adamus- Matuszyńska, braku jednoznacznego zdefiniowania tego terminu w polskiej literaturze, a także braku precyzyjnego określenia zakresu tego pojęcia 3. Pojęcie wizerunku często było mylone, zwłaszcza w latach 90-tych, kiedy 1 B. Rozwadowska, Public Relations, teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2009, s Tamże, s Cyt. za: D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Public Relations w teorii i praktyce, Rzeszów 2006, s

7 większość tych pojęć była nowościami w teorii i praktyce public relations, z pojęciami takimi jak tożsamość (indentity), system identyfikacji wizualnej (corporate design) czy osobowość firmy (corporate personality) 4. Z powodu nieporządku terminologicznego w polskiej literaturze, istnieje potrzeba wyjaśnienia i odróżniania tych pojęć. Może się to wydawać trudnym zadaniem do spełnienia mając na uwadze ciągły proces zmian i rozwoju public relations, marketingu i sztuki autoprezencji. Dla niektórych wizerunek jest obrazem przedsiębiorstwa lub instytucji w świadomości otoczenia. Dla innych stanowi on intelektualną interpretacje firmy, uwarunkowaną m. in. aktywnymi działaniami marketingowymi czy public relations. W swojej pracy Adamus-Matuszyńska przedstawia kilka definicji wizerunku, które wciąż albo nie uwzględniają wszystkich cech i właściwości pojęcia wizerunek, lub też są mylone z innymi pojęciami. Adamus- Matuszyńska zauważa, że łączenie dwóch pojęć, tj. tożsamości i wizerunku, nie jest właściwe, a mimo to łączenie ich zaczęło być częstym zjawiskiem w teorii i praktyce. Osobą, która jednoznacznie rozróżniła oba pojęcia był Altkorn, który zaznaczył, że tożsamość to samoświadomość organizacji, a wizerunek jej obraz i konsekwencja 5. Inaczej mówiąc, wizerunek jest tym co otoczenie myśli i mówi o instytucji, natomiast tożsamość jest zbiorem elementów, czy znaków za pomocą których otoczenie identyfikuje instytucję. Rozwadowska podziela tę opinię i zauważa, że mimo pewnych podobieństw wizerunku nie należy jednak mylić z tożsamością organizacji 6. Jak pisze, na tożsamość składają się różne elementy identyfikacyjne, np. znaki, barwy itp., natomiast wizerunek odzwierciedla opinie o firmie i oznacza sposób odczytywania tych (i innych) elementów 7. Według Adamus-Matuszyńskiej wizerunek to instrument w rękach zarządzających, wykorzystywany w świadomym procesie zdobywania 4 Cyt. za: D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Public Relations w teorii i praktyce, Rzeszów 2006, s J. Altkorn, Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza 2004, s B. Rozwadowska, Public Relations, teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2009, s Tamże. 7

8 przewagi konkurencyjnej 8. Zwraca ona uwagę na fakt, że czynniki determinujące sposób postrzegania danej firmy przez opinię publiczną wynikają ze świadomych działań samej organizacji, takich jak budowanie polityki firmy i kultury organizacji, kreowanie systemu komunikowania z otoczeniem oraz działań marketingowych 9. Jak później zauważa, przez problemy w zdefiniowaniu pojęcia wizerunek nie spełnia ono swojej fundamentalnej roli, czyli budowania wartości ekonomicznej firm. Jest wiele różnych elementów wizerunku firmy lub instytucji. Według Gołaty, w grupę elementów wizerunkowych firmy wchodzi: historia firmy, filozofia firmy, kultura organizacyjna, misja, strategia, styl kierowania, a także zachowanie się pracowników 10. Należy przyznać, że bogata historia firmy czy choćby data założenia w logo lub godle firmy dodaje firmie prestiżu. Podobnie dobry biznes plan i styl kierowania firmą sprawiają, że firma jest pozytywnie postrzegana. Warto zwrócić uwagę na różne rodzaje wizerunku. Jak wylicza Rozwadowska, istnieje kilka rodzajów wizerunku: wizerunek zwykły, lustrzany, pożądany i optymalny 11. Wizerunek zwykły to potoczne opinie na temat danej organizacji. Natomiast wizerunek lustrzany polega na ocenianiu instytucji przez swój zarząd, pracowników. Wizerunek pożądany jest pewnym celem firmy do którego dąży, najczęściej jest on tworzony na podstawie misji organizacji. Istnieje także wizerunek optymalny, którego można uważać za pośredni cel na drodze rozwoju organizacji i jest źródłem motywacji do dalszych starań 12. Podstawowe typy wizerunków przedstawia poniższa tabela 13. Tabela 1 Podstawowe typy wizerunków (Rozwadowska 2009: 56) Typ wizerunku Zwykły Lustrzany Pożądany Optymalny Co wyraża Postrzeganie organizacji na zewnątrz Postrzeganie organizacji przez samą siebie Jak organizacja chciałaby być postrzegana Kompromis możliwy do osiągnięcia 8 Cyt. za: D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Public Relations w teorii i praktyce, Rzeszów 2006, s Tamże. 10 K. Gołata, Prezentacja pt. Public Relations, Poznań 2010, s B. Rozwadowska, Public Relations, teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2009, s Tamże, s Tamże. 8

9 W celu dokładnego omówienia pojęcia wizerunku, należy również zwrócić uwagę na zasady jego formułowania, o których pisze Wojcik. Do grupy zasad formułowania wizerunku należą: a) realność należy udowodnić to, co wizerunek obiecuje, gdyż on zawiera obietnicę i korzyści dla otoczenia, b) konkretność, precyzja, jednoznaczność, c) działanie przez dłuższy okres czasu 14. Oprócz zasad formułowania wizerunku, można wyróżnić kilka etapów jego tworzenia. Jak pisze Gołata, najpierw należy poznać i zanalizować swój dotychczasowy wizerunek, a następnie określić swój wizerunek docelowy. Trzecim etapem kreowania wizerunku jest wyznaczenie obszaru zmian i wprowadzenie długo i krótkoterminowych zmian. Końcowym etapem jest okresowa kontrola tych zmian i wyciąganie wniosków na przyszłość 15. Dzięki znajomości zasad i etapów kreowania wizerunku, można wypracować pozytywny odbiór firmy przez otoczenie i zyskać lojalność i zaufanie ludzi. Z tym zgadza się Rozwadowska, która pisze, że posiadanie pozytywnego wizerunku, niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści. Firmy mogą pozwolić sobie na odważną politykę cenową, w mniejszym stopniu odczuwają także wahania popytu, gdyż ich klienci są bardziej lojalni Czynniki wpływające na wizerunek Wizerunek stale podlega modyfikacjom w zależności od przyjętych założeń i poglądów. Jest wiele czynników, które oddziałują na wizerunek firmy czy przedsiębiorstwa. Mogą to być rodzaje kontaktów firmy z otoczeniem, strategia firmy, kontakty z mediami czy public affairs. Może to także być system identyfikacji jaki firma zbudowała. Rozwadowska mówi o takich czynnikach jak: etyczna postawa firmy, liderzy opinii publicznej czy organizacji 14 K. Wojcik, Public relations od A do Z. T. 2, (Wprowadzanie programów PR, kontrola procesów PR), Warszawa 1997, s K. Gołata, Prezentacja pt. Public Relations, Poznań 2010, s B. Rozwadowska, Public Relations, teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2009, s

10 społecznej, a także pogłoski, obsługa lub nawet lokalizacja czy architektura 17. Adamus-Matuszyńska wylicza kilka czynników, mających wpływ na wizerunek osoby. Parafrazując, można wiele z tych czynników przenieść na wizerunek firmy czy instytucji. Między innymi są to takie czynniki jak: - przekonania, opinie, doświadczenia i umiejętności które akumulują i przejawiają pracownicy firmy; - system społeczno-kulturowy, w którym firma funkcjonuje; - świadome działania komunikacyjne podejmowane przez firmę i jej pracowników w celu kreowania wizerunku; - nieświadome działania firmy i jej pracowników, wynikające z funkcjonowania w przestrzeni społecznej 18. Jak zauważa Adamus-Matuszyńska, kreowanie wizerunku jest skomplikowanym i złożonym procesem. Elementów wpływających na postrzeganie firmy, można wymienić znaczenie więcej, ale zazwyczaj wybiera się najistotniejsze w danym momencie, dlatego też wizerunek jest subiektywny. W celu zyskania sobie rzeczy klientów, każda firma powinna zwrócić szczególną uwagę na sposób w jaki kreuje swój wizerunek i jak jest odbierana przez otoczenie. Jednym z sposobów zapewnienia sobie pozytywnego wizerunku jest przyjęcie odpowiedniego modelu biznesowego, który bezpośrednio poprzez opinię otoczenia o racjonalnie przyjętym przez firmę modelu biznesowego jak i pośrednio poprzez wyniki finansowe wynikające z realizacji takiego modelu przyczyniają się do pozytywnego wizerunku firmy. Analiza modeli biznesowych oraz ich związek z wizerunkiem firmy będą przedmiotem następnego rozdziału Model biznesowy jako niezbędny instrument w strategii firmy Jednym z kluczowych czynników mającym wpływ na sukces firmy jest model biznesowy. Nie każdy jednak model biznesowy w równym stopniu zależy od pozytywnego wizerunku firmy i nie każdy w tym samym sensie. Model 17 Tamże, s Cyt. za: D. Tworzydło, T. Soliński (red.), Public Relations w teorii i praktyce, Rzeszów 2006, s

11 biznesowy jawi się jako niezbędny instrument w strategii wielu firm. Obecnie, w środowisku biznesmenów, menedżerów i przedsiębiorców już nie wystarczy solidnie skomponować i rozpracować biznes plan, lecz także należy zwrócić uwagę na pewne powtarzające się zjawiska i formy modeli organizacyjnych. Jak zauważają Tavlaki i Loukis the concept of business model is not a theoretical tool but a prerequisite for success 19. Pojęcie modelu biznesowego jest pojęciem i złożonym. Wśród teoretyków i praktyków można zauważyć rozbieżności w określaniu tego pojęcia. Według Petrovic a i in., model biznesowy to the logic of a business system for creating value that lies behind the actual processes 20. Natomiast Stewart i Zhao określają model biznesowy jako a statement of how a firm will make money and sustain its profit stream over time 21. Przytoczonej definicji Stewart a i Zhao a nie można jednak uznać za pełną i wystarczająca, gdyż pokrywa się np. z pojęciem strategii firmy. Zakaria pisze o modelu biznesowym jak o mechanizmie mającym na celu ukazać różne aspekty biznesu firmy, m.in.: cele, propozycje, strategie, infrastrukturę, strukturę organizacyjna, praktyki handlowe oraz procesy i politykę operacyjną. Później dodaje, że projekt modelu biznesowego jest ważną częścią strategii biznesowej 22. W tym przypadku nie powinno się łączyć pojęć strategia i model biznesowy, gdyż są to różne pojęcia. Tę opinię podziela również Magretta, która zauważa, że pojęcie modelu biznesowego nie powinno być stosowane, a tym bardziej mylone, z pojęciem strategii firmy E. Tavlaki, E. Loukis, Business Model: a prerequisite for success in the network economy, 18th Bled Conference Integration in Action, Bled, Slovenia, June , p. 1. ( koncept modelu biznesowego nie jest teoretycznym narzędziem, ale jest warunkiem sukcesu tłum. moje AS). 20 Cited after E. Tavlaki, E. Loukis, Business Model: a prerequisite for success in the network economy, 18th Bled Conference Integration in Action, Bled, Slovenia, June , p. 2. ( zasadza się w logice systemu biznesowego do tworzenia wartości, która znajduje się za jej właściwym funkcjonowaniem tłum. moje, AS). 21 Cited after E. Tavlaki, E. Loukis, Business Model: a prerequisite for success in the network economy, 18th Bled Conference Integration in Action, Bled, Slovenia, June , p. 2. ( jak firma będzie zarabiać i jak będzie podtrzymywać swoją płynność finansową tłum. moje, AS). 22 Sharifan Ajmam Syed Zakaria,, Business Model, 2010, p Cited after E. Tavlaki, E. Loukis, Business Model: a prerequisite for success in the network economy, 18th Bled Conference Integration in Action, Bled, Slovenia, June , p.3. 11

12 Po przedstawieniu kilku definicji, można odnaleźć ich cechy w definicji Tavlaki i Loukis, którzy określają model biznesowy jako a blueprint, or a story, of how an interrelated set of enterprise variables, in the areas of strategy, operations architecture and economics are addressed and fit as a working system. In this sense business model represents the framework for conceptualizing a value-based innovative idea 24. Działania firmy można wpisać w pewien model, bądź strukturę, która obejmuje wiele komponentów Komponenty modelu biznesowego W celu lepszego zrozumienie specyfiki modeli biznesowych, należy zwrócić uwagę na ich główne komponenty. Pionier w dziedzinie modeli biznesowych Horowitz wylicza pięć głównych komponentów modelu biznesowego, którymi są: cena, produkt, dystrybucja, charakterystyka organizacyjna (organizational characteristics) oraz technika 25. Niektórzy uczeni, jak np. Staehler, zmniejszają liczbę komponentów modelu do trzech, to jest: the value proposition, the value architecture and the revenue model 26. Ostatecznie, Tavlaki i Loukis przedstawili takie komponenty modelu biznesowego jak: the value proposition to the customer, the sources of revenues and the cost structure, the value production architecture (value chain and actors) 27. Według autorów, są to komponenty, które łączą w sobie wszystkie najważniejsze cechy modelu biznesowego i same najważniejsze czynniki mające wpływ na jego sukces. Jak widać nie ma jednoznacznej 24 E. Tavlaki, E. Loukis, Business Model: a prerequisite for success in the network economy, 18th Bled Conference Integration in Action, Bled, Slovenia, June , p.3. ( projekt lub opowieść o tym jak są adresowane i jak współgrają ze sobą w systemie pracy zestawy powiązanych ze sobą zmiennych przedsiębiorczych, w dziedzinie strategii, architektury operacyjnej i ekonomii. W tym sensie model biznesowy reprezentuje oprawę dla formuowanych wartościowych i nowatorskich pomysłów tłum. moje, AS). 25 Cited after E. Tavlaki, E. Loukis, Business Model: a prerequisite for success in the network economy, 18th Bled Conference Integration in Action, Bled, Slovenia, June , p Tamże. ( wartość propozycji, architektury i model dochodów tłum. moje, AS). 27 E. Tavlaki, E. Loukis, Business Model: a prerequisite for success in the network economy, 18th Bled Conference Integration in Action, Bled, Slovenia, June , p. 4. ( wartość propozycji dla klienta, źródło dochodów i kosztorys, architektura wartości produkcji (system wartości i aktorzy) tłum. moje, AS) 12

13 odpowiedzi, dotyczącej ilości komponentów modelu biznesowego, gdyż zależy ona od przyjętej wcześniej definicji i rodzajów modeli Rodzaje modeli biznesowych Kiedy juz znamy definicje modelu biznesowego i wyróżniliśmy jego główne komponenty, należy zwrócić szczególną uwagę na jego rodzaje. Wśród uczonych nie ma jednoznacznego podziału modeli biznesowych i funkcjonuje przekonanie, że im więcej istnieje definicji modeli biznesowych, tym więcej jest ich rodzajów. Podział zaprezentowany przez Lai, Weill i Malone oparty jest na dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar stanowi grupę, do której zaliczamy zalety, tj. produkty i usługi mające swoje przeznaczenie. W ten sposób wyróżnia cztery rodzaje tych zalet: finansowe, fizyczne, nienamacalne i ludzkie. Natomiast do drugiego wymiaru należą rodzaje sprzedanych praw, tj. jak wartość jest przekazana. W ten sposób można wyróżnić cztery rodzaje: Twórca, Dystrybutor, Właściciel i Pośrednik 28. Ostatecznie podziały doprowadziły do zestawienia liczącego szesnaście rodzajów modeli biznesowych, które zostały zebrane przez autorów i przedstawione za pomocą poniższej tabeli 29. Tabela 2 Rodzaje modeli biznesowych (Lai 2006: 28) Twórca Finasowy Fizyczny Nienamacalne Ludzkie Przedsiębiorca (Kleiner Perkins) Wytwórca (GM) Wynalazca Nie stosowany (Lucent Bell Labs) Dystrybutor Właściciel Pośrednik Inwestor finansowy Hurtownik/SprzedaHandlarz IP (Merrill Lynch) wca (Wal*Mart) (NTL Inc.) Właściciel Właściciel fizyczny Właściciel IP finansowy (Citigroup) (Hertz) (Microsoft) Pośrednik Pośrednik fizyczny Pośrednik IP finansowy (ebay) (Valassis) (Charles Schwab) Nie stosowany Zleceniobiorca (Accenture) Pośrednik HR (EDS) 28 R. Lai, P. Weill, T. Malone, Do Business Models Matter?, MIT Working paper Series 2006, p Tamże, s

14 W tabeli zostały przedstawione nazwy poszczególnych modeli wraz z przykładami firm (w nawiasach), reprezentujących dany model. Dwa pola nie stosowany są nielegalne w większości krajach i nie zostały opisane 30. Jak piszą dalej autorzy tego typologicznego podziału, to jest tylko krótkie streszczenie rodzajów modeli biznesowych. Jednak, według nich, to właśnie to zestawienie najbardziej odpowiada takim kryteriom jak zasada prostoty, wzajemne wykluczanie się z pojęciami pokrewnymi przy równocześnie wyczerpującym opisie zjawiska oraz zgodności z intuicją badacza 31. Powyższa tabela została zaprezentowana by zwrócić uwagę na fakt, że wyróżnia się wiele rodzajów modeli, w zależności od przyjętej definicji modelu. Inną klasyfikację rodzajów modeli biznesowych przedstawił Zakaria, którego definicję modelu biznesowego, jako mechanizmu mającego na celu przedstawienie aspektów biznesu firmy, przytoczono wcześniej w sekcji 1.3. Wyróżnia on jedenaście rodzajów modeli biznesowych 32 : i. Model abonamentowy (subscription business model), ii. Model powiązanych produktów (razor and the blades business model), iii. Model freemium/freebie, iv. Model sieciowy (network model), v. Model bez pośredników (disintermediation model), vi. Model bricks and clicks model, vii. Model lojalnościowy (loyalty business model), viii. Model serwisowy (service model), ix. Model low cost carrier model, x. The online and offline model (online and offline model), xi. Profesjonalny model open source (professional open source model). Następnie uczony po kolei opisuje główne cechy i właściwości każdego modelu, zarówno podając przykłady firm działających według danych modeli biznesowych, tj.: 30 Więcej na ten temat można przeczytać w: R. Lai, P. Weill, T. Malone, Do Business Models Matter?, MIT Working paper Series 2006, p Więcej na ten temat można przeczytać w: P. Weill, T. W. Malone, V. T. D'Urso, G. Herman, S. Woerner, Do Some Business Models Perform Better than Others? A Study of the 1000 Largest US Firms, 2004.MIT SeeIt Project: Cambridge, MA.. 32 Sharifan Ajmam Syed Zakaria, Business Model, 2010, pp

15 I. Model abonamentowy (subscription business model), według Zakaria (2010: 16), jest modelem gdzie klient płaci pewną sumę pieniędzy za dostęp do danego produktu czy usługi. Jednak zamiast udostępniania produktów/usług pojedynczo, są one udostępniane na określony czas (miesiąc, rok lub sezon). Na początku model ten był wykorzystywany przez magazyny i gazety, jednak obecnie, jak pisze Zakaria, jest on stosowany przez wiele firm i stron internetowych. W przypadku stron internetowych, to ich działania opierają się na udostępnianiu pewnych treści za darmo, a dostęp do dodatkowych informacji lub jakichś specjalnych treści czy artykułów, programów jest ograniczony. Za przykładem mogą tu służyć liczne gazety i magazyny. II. Model powiązanych produktów (razor and blades business model), wprowadzony przez Gillette, polega na dostarczaniu za bardzo niską opłatą pewnych produktów/usług, w celu stworzenia ciągłego popytu na dany produkt i oparty na dokupowaniu do niego części, bądź elementów. Przykładem może być firma Global Gillette. III. W obrębie albo obok modelu powiązanych produktów, Pujol wyróżnia także model biznesowy freemium/freebie. Model ten oparty jest na połączeniu dwóch produktów/usług w ten sposób, iż one item is provided at no charge while a complementary item is sold at a positive price 33. IV. Model sieciowy (network model) znakomicie przedstawia przykład telefonów. Im więcej osób je posiada, tym ważniejsze są one dla każdego użytkownika 34. Model opiera swoje działania na tworzeniu sieci użytkowników, którzy korzystają z danego produktu. Im więcej osób go posiada, tym jest on cenniejszy i bardziej pożądany. Kolejnym dobrym przykładem są programy komputerowe wykorzystujące do zapisywania i wymiany danych określonych formatów. Im więcej osób korzysta z Microsoft Office tym większa szansa, że dokument napisany w pakiecie Office na naszym komputerze zostanie odczytany przez innych. Dla większości użytkowników, najgorszy pakiet biurowy umożliwiający wymianę danych jest lepszy od najlepszego pakietu nieumożliwiającego taką wymianę. 33 N. Pujol, Freemium: attributes of an emerging business model, 2010 Kirkland WA, p Sharifan Ajmam Syed Zakaria, Business Model, 2010, p

16 V. Model bez pośredników (disintermediation model) polega na usunięciu pośredników z procesu zaopatrzeniowego. Oznacza to, że zamiast tradycyjnej dystrybucji produktów i usług, wykorzystującej dystrybutorów, hurtowników, brokerów i agentów, firmy mogą samodzielnie i bezpośrednio dotrzeć do klienta, na przykład poprzez Internet. Wiąże się to zwykle z obniżeniem kosztów dystrybucji, ale zwiększeniem kosztów promocji. W ramach tego modelu coraz częściej funkcjonują agencje turystyczne, księgarnie, firmy komputerowe (Dell), a ostatnio i samochodowe (BMW na e-bay u). VI. Model bricks and clicks model cechuje się działaniem online i offline, to znaczy klient może zamówić produkt/usługę przez Internet, ale odbiór zamówienia jest w lokalnym punkcie sprzedaży i na odwrót. Model ten jest często wykorzystywany przez sprzedawców, mających rozbudowaną logistykę i sieć zaopatrzeniową. Model ten jest zwłaszcza popularny dla początkujących przedsiębiorców. VII. Model lojalnościowy (loyalty business model) zasoby i środki firmy są wykorzystywane do zwiększenia lojalności klientów. Przykładem tego modelu jest schemat: jakość produktu/usługi prowadzi do satysfakcji klienta, a co za tym idzie to jego lojalności i ostatecznie zysków firmy. Przykładem tutaj może być firma Intel czy Nokia. VIII. Model serwisowy (service model) odnosi się do znaczącej roli usługi/serwisu. Wyższą cenę płaci się za wykonanie danej usługi niż za sam produkt. W management literature nazwane to zostało the servitization of products. Zamiast jednorazowej opłaty za produkt, firmy przekształcają to w stały dochód. Z modelu tego korzystają w dużej mierze firmy wytwarzające produkty złożone i podatne na zużycie podzespołów jak auta czy komputery. Jednak firmy produkujące prostsze i trwalsze mechanizmy także potrafią z tego modelu korzystać np. izraelska firma Evva ze swoimi zamkami dostarcza 3 klucze zakładając, że w większości domostw będzie w którymś momencie potrzebny i czwarty, a jednocześnie licencyjnie ograniczając ilość punktów w których klucze te można dorobić. IX. The online and offline model w szczególności odnosi się do technologii komputerowej. Jest to tworzenie kont użytkowników czy różnych aplikacji, które funkcjonują online i offline. Zakaria opisuje funkcjonowanie tego modelu 16

17 następująco: in the offline state, users can perform offline browsing, where pages can be browsed using local copies of those pages that have previously been downloaded whilst in the on-line state. This can be useful when the computer is offline and connection to the Internet is impossible or undesirable 35 (IE do oglądania stron, Microsoft Outlook do czytania poczty). X. Model low-cost carrier (również low-cost airline) odnosi się zwłaszcza do lini lotniczych, które oferują niskie opłaty za przejazd, tym samym ograniczając pewne usługi. Model ten także można odnieść do innych firm wykorzystujących niskie ceny biletów wraz z limitowanymi usługami. Przykładem tutaj mogą być azjatyckie linie lotnicze AirAsia. XI. Profesjonalny model open source (professional open source model) jest połączeniem modelu powiązanych produktów oraz modelu serwisowego. Część produktu jest udostępniana za darmo w zamian za płatną dodatkową serwis. Model ten stał się popularny zwłaszcza w latach 90-tych podczas wejścia na rynek Linuxa. Firmy działające na tym modelu starają się udostępniać open-source software z darmową licencją, jednocześnie pobierając opłaty za pomoc w obsłudze technicznej (np. dystrybucja linuxa Red Hat). Podsumowując, zarówno modele biznesowe, jak i wizerunek firmy maja znaczny wpływ na funkcjonowanie w ekonomicznej rzeczywistości. Wizerunek firmy, jak ona działa i siebie reprezentuje stanowi ważną wizytówkę firmy. Etapy jego kreowania stanowią nieodłączną część strategii firmy i jak pisze Rozwadowska, gdy wizerunek jest pozytywny, działanie na rynku staje się znacznie łatwiejsze i odwrotnie, gdy firma odnotowuje dobre wyniki finansowe, łatwiej jest zyskać uznanie w otoczeniu 36. Natomiast przyjęty przez firmę model biznesowy również może mieć znaczący wpływ na jej sukcesy w przyszłości. Dzięki tym dwóm i innym czynnikom, dana firma może się rozwijać, podejmować różne inicjatywy i organizować przedsięwzięcia, a także sama tworzyć wartościowe zasoby, np. OER, których dotyczy następny 35 Sharifan Ajmam Syed Zakaria, Business Model, 2010, pp ( W stanie offline, użytkownicy mogą przeglądać strony bez połączenia z Internetem za pomocą lokalnych kopii tych stron, poprzez ich pobranie na komputer kiedy byli w stanie online. To może być użyteczne zwłaszcza kiedy komputer nie jest podłączony do Internetu, a także kiedy połączenie jest niemożliwe lub niepożądane tłum. moje, AS). 36 B. Rozwadowska, Public Relations, teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2009, s

18 rozdział. Omówię w nim także jakie elementy powyższych modeli biznesowych można zaobserwować w modelu firmy SuperMemo World. 18

19 Rozdział 2. SuperMemo World jako firma czerpiąca z różnych modeli biznesowych 2.1. Analiza działalności firmy SuperMemo World pod względem modeli biznesowych Jak firma SuperMemo World deklaruje na swoich stronach, opiera ona swoją działalność na ryku o model długoterminowej współpracy ustanawiając z klientami partnerskie stosunki 37. Ta ogólna relacja z klientem w przypadku SMW przybiera cechy kilku modeli biznesowych omówionych w poprzednim rozdziale, w szczególności zaś cechy modelu powiązanych produktów (w tym freemium), modelu sieciowego, modelu bez pośredników, modelu online/offline, a także choć w mniejszym stopniu modeli lojalnościowego, abonamentowego oraz serwisowego. Tych kilka modeli biznesowych w kontekście firmy SueprMemo World można by przedstawić następująco. Modelem, którego cechy wyraźnie możemy odnaleźć w strategii firmy SMW jest model powiązanych produktów. Model ten polega na udostępnianiu, za małą opłatą, jakiegoś produktu lub usługi, w celu stworzenia ciągłego popytu na jego składowe części. SMW udostępnia kursy, podzielone na różne części w zależności od stopnia zaawansowania. Kursant, który kupi pierwszą część swojego kursu, często zdecyduje się na kontynuowanie swojej nauki i być może dokupi drugą i trzecią część kursu, która jest za tą samą lub większą cenę. Dzięki temu firma zachęca i zatrzymuje użytkownika na długi czas i przywiązuje go do marki i produktu

20 W obrębie modelu powiązanych produktów SMW szczególnie skutecznie wykorzystuje model freemium. W przypadku tego modelu, jeden produkt jest dostępny za darmo, kiedy drugi, tzw. produkt uzupełniający jest przedmiotem sprzedaży. Darmowym od 2009 roku produktem udostępnianym przez SMW jest lokalna aplikacja SuperMemo dla komputerów osobistych w wersji UX. Płatny dotychczas program został udostępniony za darmo do indywidualnego użytku, ale także z wprowadzeniem odpłatnych, profesjonalnie przygotowanych baz dla SM UX zawierających kursy językowe dla głównych języków europejskich we wszystkich stopniach zaawansowania. Jeśli chodzi o wersję Internetową (a nie lokalną jak SM UX) SMW wykorzystuje model w mniejszym stopniu. W celach promocyjnych i wizerunkowych firma udostępnia: płatne produkty desktopowe z darmowymi internetowymi poprzez dodawanie do zestawów kursów książkowych z płytą zawierającą aplikację desktopową ograniczonych czasowo kodów dostępu do kursów internetowych (np. Rosyjski. Нет проблем! 1 dostępny w wersji książkowej wraz z kodem na użytkowanie kursu online przez miesiąc); darmowe wersje kursów online z ograniczeniami; w materiałach udostępnianych przez SMW jako darmowe wersje kursów online z ograniczeniami (freemium) możemy dostrzec trzy typy ograniczeń pod względem 38 : o ilości (udostępniona część kursu z pełną funkcjonalnością), o cech (cały kurs, ale bez funkcjonalności optymalizacji powtórek), o dystrybucji (kreator kursów supermemo.net dla celów edukacyjnych dostępny jest za darmo, ale dla celów komercyjnych dostępny jest po uiszczeniu opłaty). Modelem, którego elementy można dostrzec w działalności firmy jest także model sieciowy. Opiera on się na stworzeniu i wspieraniu sieci użytkowników. Jeżeli wzrasta liczba użytkowników kursów lub kreatorów kursów, wówczas nie tylko wzrasta zainteresowanie tymi kursami pośród osób niekorzystających z programu i wzrasta popularność tych kursów, ale także jakość i ilość treści dostępnych online. Kiedy rośnie liczba kursantów zwiększa 38 N. Pujol, Freemium: attributes of an emerging business model, 2010 Kirkland WA, p

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager v Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych Paweł Czerwony Global New Business Manager Funmedia Nasza historia Rynki i produkty Liczba użytkowników Kursy online Fakty Dot.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Program szkolenia Informacje o szkoleniu. Reklamowe możliwości Facebooka uznawane są za jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie. W łatwy sposób można

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Każdy ma prawo do rabatu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Najbardziej rozwojowe rabaty Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik. Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik Korzyści, Wymagania, Obowiązki Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Behaviordriven

Wprowadzenie do Behaviordriven Wprowadzenie do Behaviordriven development Jakub Kosiński Email: ja@ghandal.net Czym jest BDD? praktyka, powstała na podstawie TDD, wykorzystywana w zwinnych metodykach stworzona przez Dana Northa w 2003

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad Prawo autorskie Prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich polegają na powiązaniu nazwiska twórcy z jego dziełem. Nie wygasają, są niezbywalne, nieprzenoszalne i nie można się ich

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy.

Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Phocus.pl - oferta O firmie Phocus.pl to polsko-japońska firma składająca się z grupy kreatywnych profesjonalistów, którzy współpracując razem tworzą porządne rzeczy. Naszym celem jest dostarczenie Państwu

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług:

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU UTYLITARNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Internet- platforma komunikacji między Salonem, a Klientem Gwałtowny rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Coś czego jeszcze nie ma, ale wkrótce zostanie stworzone to wiarygodna cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding)

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA (communication design, public relations, branding) FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: Communication Design (Projektowanie ) POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński

Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński Współpraca nauki z przemysłem ICT na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Koncepcja WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo