Przewodnik po dostępnych międzynarodowych zasobach za danymi pozwalającymi na porównania międzynarodowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po dostępnych międzynarodowych zasobach za danymi pozwalającymi na porównania międzynarodowe."

Transkrypt

1 Przewodnik po dostępnych międzynarodowych zasobach za danymi pozwalającymi na porównania międzynarodowe. Poniższe opracowanie skierowane jest do osób zajmujących się analizą makroekonomiczną, badaniami nad gospodarką światową i prowadzących badania empiryczne. Przedstawione najważniejsze bazy ze statystykami międzynarodowymi nie zawierają tylko danych ekonomicznych. W analizie sytuacji ekonomicznej często należy odnieść się do pozaekonomicznych czynników jak korupcja, wydatki na edukację czy śmiertelność. Dlatego proponowana analiza zasobów danych obejmuje bardzo szerokie spektrum międzynarodowych ogólno dostępnych baz. Aktualnie prowadzenie badań empirycznych i ocena sytuacji gospodarczej państw jest zdecydowanie łatwiejsza. W ciągu ostatniej dekady całkowicie zniknął problem jakim jest dostęp do danych ekonomicznych jak i ich przetwarzania. Coraz więcej organizacji udostępnia za darmo swoje dane jednocześnie starając się o odpowiednie oprogramowanie, które pozwala na ich łatwy eksport do popularnych programów jak Microsoft Excel. Zdobycie i przygotowanie do analizy danych pierwotnych potrzebnych do prowadzenia badań nie jest już wyzwaniem. Badania naukowe w zakresie stosunków międzynarodowych można prowadzić bez żadnych kosztów (poza kosztem dostępu do Internetu, nauki języka angielskiego, zakupu komputera) korzystając z aktualnych danych wysokiej jakości. Jedyną przeszkodą jest ich odnalezienie w globalnej sieci oraz weryfikacja ich wiarygodności. Poniższe opracowanie ma za zadanie być przewodnikiem po dostępnych i wiarygodnych zasobach internetowych. Najlepiej funkcjonujący podręcznik użytkownika internetowych zasobów i międzynarodowych baz został już opracowany i opublikowany na stronie Jest to wciąż udoskonalany serwis dla naukowców i studentów poszukujących danych wysokiej jakości do prowadzenia badan ekonomicznych i społecznych. 1

2 Bank Światowy 1. World Development Indicators (WDI). Najpopularniejszą bazą jest bada danych World Development Indicators (WDI), dostępna od kwietnia 2010 za darmo. WDI jest główną bazą danych Banku Światowego a zawarte dane pochodzą z oficjalnie uznanych międzynarodowych źródeł. Zapewnia ona szeroki wybór ekonomicznych, społecznych i ekologicznych wskaźników, w oparciu o dane z Banku Światowego i ponad 30 partnerów. Baza danych obejmuje ponad 1176 wskaźników dla 228 gospodarek od roku Nowy WDI 2010 koncentruje swoją uwagę na postępie w świecie w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju (MCR, Millennium Development GoalsMDGs). Milenijne cele rozwoju są ramami dla monitorowania postępu określonymi przez Narody Zjednoczone i przyjętymi przez 189 państw. WDI monitoruje postęp w kierunku osiągnięcia tych celów, w tym zwalczanie ubóstwa, zmniejszenie śmiertelności dzieci, zapewnienie ochrony środowiska naturalnego oraz rozwój globalnego partnerstwa. Jest to bardzo logicznie ustrukturyzowana baza danych z przystępnym formularzem do wyciągania danych na podstawie zadanych parametrów. Umożliwia wyciąganie danych dla krajów ale też grupuje kraje pod kątem poziomu rozwoju czy położenia geograficznego. Każdy ze wskaźników jest dokładnie wyjaśniony. Zarówno opisy jak i same dane można eksportować do Excela. 2. Gender Statistics dostarcza danych na temat kluczowych zagadnień związanych z badaniem płci. Tematy zawarte to: demografia, edukacja, zdrowie, siła robocza i uczestnictwo w życiu politycznym. 3. Education Statistics - dostarcza danych na temat edukacji z krajowych sprawozdań statystycznych 4. Health Nutrition and Population (HNP) - statystyki wokół zdrowia i żywienia ludności. Zbierane są z różnych źródeł międzynarodowych. 5. Africa Development Indicators (ADI) baza z najbardziej szczegółowymi danymi zbieranymi na rzecz rozwoju Afryki 2

3 6. The World Bank's Global Economic Monitor (GEM) - zbiór danych ( w tym wskaźniki finansowe) uzupełniany w czasie rzeczywistym. Dane podzielone są na dzienne, miesięczne, kwartalne i roczne a dostępne są dla krajów rozwijających się, rozwiniętych, zagregowane według dochodów i regionów. GEM dysponuje danymi dotyczącymi produkcji przemysłowej, cen konsumpcyjnych, handlu towarami, kursów walutowych i rynku akcji. Można znaleźć zestawienia międzynarodowych cen surowców dla energetyki, rolnictwa, transportu i cen metali i minerałów. GEM również najnowsze aktualnych i prognozowanych danych dotyczących głównych światowych cen towarów i wskaźników makroekonomicznych (krajów i agregatów). Dane są aktualizowane każdego dnia roboczego w miarę ich udostępniania. Zakres danych jest zależny od kraju. 7. Millennium Development Goals - bazy danych z oficjalnymi wskaźnikami do monitorowania postępu w kierunku realizacji Milenijnych Celów Rozwoju 8. The World Bank Governance and anti-corruption (http://web.worldbank.org/wbsite/external/wbi/extwbigovantcor/0,,content MDK: ~menuPK: ~pagePK: ~piPK: ~theSitePK: ,00.html ) serwis służący rozpowszechnianiu publikacji i danych dot. rządów, administracji państwowej na świecie. Przede wszystkim dostępna jest baza Interactive Web Access to Worldwide Governance Research Indicators Dataset (http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp ). Zawiera ona wskaźniki tworzone przez pracowników naukowych Banku Światowego liczone dla około 200 krajów. World Business Environment Survey - baza ze wskaźnikami, które pozwalają na oceną środowisk biznesowych oraz klimatu inwestycyjnego. Wskaźniki powstają na podstawie badania wzajemnych relacji pomiędzy przeszło 10,000 firmami a państwem w 80 krajach. Interactive Inventory of Governance Datasets - wykaz danych dot. zarządzania, porównawcze pomiary jakości rządów, klimatu inwestycyjnego i środowiska zmuszającego do rywalizacji 3

4 OECD Baza zawiera dane państw OECD i wybranych krajów nie należących do OECD. Baza zawiera dane takie jak: podstawowe wskaźniki ekonomiczne, dane dot. zdrowia, cen, transportu, globalizacji, finansów, inwestycji bezpośrednich, handlu, środowiska, demografii, siły roboczej itd. Bardzo przystępna baza, łatwa obsługa. UNCTAD Baza UNCTAD dostarcza dane dot. cen produktów, inwestycji bezpośrednich, ceł (baza TAINS). Najciekawsze to Handbook of Statistics (http://stats.unctad.org/handbook/reportfolders/reportfolders.aspx) oraz baza FDIStat (http://stats.unctad.org/fdi/reportfolders/reportfolders.aspx). Obsługa baz jest przystępna i szybka. Szczególnie należy zwrócić uwagę na Handbook dane zawarte dotyczą zarówno głównych makroekonomicznych wskaźników, handlu dobrami (dane zdezagregowane co umożliwia przeprowadzenia analizy struktury geograficznej jak i rzeczowej), handlu usługami jak i wskaźników finansowych. Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes) - Statystyczna brama z wieloma swobodnie dostępne dane. Dane podzielone na działy: gospodarka i finanse, ludność i warunki socjalne, rolnictwo i rybołówstwo, handel zagraniczny, środowisko i energia, nauka i technologia. Dane przede wszystkim dla państw Unii Europejskiej. Dużo tabel, ale wybrakowane. Atrakcyjny graficznie i przydatny do szybkiej analizy krajów UE serwis Country Profiles n Penn World Table (http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.php ) - Penn Tabela podaje dane liczone według parytetu siły nabywczej konwertowane na międzynarodowe ceny 189 krajach na niektóre lub wszystkie z lat CIA World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/) - mapy często uaktualnione i podstawowe informacje do porównań międzynarodowych, w 4

5 tym informacje o geografii, demografii, gospodarce, komunikacji, transporcie, obronie, rządach. Główne Globalne Wskaźniki PIG przedstawia dane dla grupy 20 (G-20) w celu ułatwienia monitorowania danych gospodarczych i finansowych dla gospodarek o znaczeniu systemowym. Wynika z akcji podjętych w odpowiedzi na trwający kryzys finansowy i gospodarczy. Prowadzone jest przez MFW i jest wspólnym przedsięwzięciem IMF, BIS, EBC ), Eurostat, OECD, ONZ i WB. The Financial Soundness Indicators (FSIs) czyli wskaźniki stabilności finansowej (http://fsi.imf.org/) zostały opracowane przez MFW, wraz ze społecznością międzynarodową w celu wspierania makro analizy i oceny mocnych i słabych stron systemów finansowych. Światowa Organizacja Zdrowia baza danych WHO Global Health Observatory (http://apps.who.int/ghodata/) jest repozytorium WHO. Zawiera takie dane jak śmiertelność, ciężkie choroby, choroby zakaźne, czynniki ryzyka i wydatki na ochronę zdrowia. United Nations Economic Commission for Europe UNECE Statistical Division Database Dane gospodarcze Dane dot. płci Overview+by+Indicator%2C+Country+and+Year&path=../DATABASE/Stat/10- CountryOverviews/01-Figures/&lang=1 Dane dot. transportu FAOSTAT (http://faostat.fao.org/) wraz z OECD 5

6 uruchomiono serwis z dostępem do danych dot. produkcji rolnej, żywienia, leśnictwa, rolnictwa. Instytut UNESCO globalne i porównywalne dane statystyczne dotyczące edukacji, nauki, kultury i komunikacji Nationmaster.com (http://www.nationmaster.com/statistics ) serwis korzystający z takich źródeł jak CIA World Factbook, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Zdrowia, Bank Światowy, World Resources Institute, UNESCO, UNICEF i OECD. Służy kompilowaniu danych i przedstawianiu ich w formie gotowych tabelek, wykresów, map. 6

SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI

SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA Katarzyna Maria Łogwiniuk SEKTOR USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH A ROZWÓJ GOSPODARCZY POLSKI Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Dr hab. Niny Siemieniuk,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ŹRÓDŁA INFORMACJI BANK ŚWIATOWY

WSPÓŁCZESNE ŹRÓDŁA INFORMACJI BANK ŚWIATOWY ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH Tom LXXIV 2014 WSPÓŁCZESNE ŹRÓDŁA INFORMACJI BANK ŚWIATOWY Za jedną z największych organizacji gospodarczych o zasięgu globalnym uznawany jest Bank Światowy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar.

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Dr Mariusz-Jan Radło Warszawa, 2008 --- 1 --- Opracowanie przygotowane na użytek programu badawczego "Zmiana znaczenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej

Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej Zeszyt 49 anna golejewska Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej Human capital, innovation and institutions versus the competitiveness of regions

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2015 SOLIDARNOŚĆ DEMOKRACJA ROZWÓJ

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2015 SOLIDARNOŚĆ DEMOKRACJA ROZWÓJ WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2015 SOLIDARNOŚĆ DEMOKRACJA ROZWÓJ Spis treści Wstęp...2 1. Cele współpracy rozwojowej... 3 2. Zasady realizacji polskiej współpracy rozwojowej...

Bardziej szczegółowo

Maryan Manko. Analiza oddziaływania ryzyka kraju na ryzyko systemowe w UGW

Maryan Manko. Analiza oddziaływania ryzyka kraju na ryzyko systemowe w UGW UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Maryan Manko Analiza oddziaływania ryzyka kraju na ryzyko systemowe w UGW Praca pisana

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej «Podręcznik Frascati Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej 2002 Pomiar działalności naukowo-badawczej Proponowane procedury standardowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA 4.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKI W ŚWIETLE ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKI W ŚWIETLE ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIV zeszyt 3 2002 ELŻBIETA JANTOŃ-DROZDOWSKA, MARIA MAJEWSKA, JOLANTA GRALA ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKI W ŚWIETLE ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy, mapy, GIS WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Regionalnych i Środowiska Zespół

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY POLITYKI NA RZECZ INWESTYCJI

PODSTAWY POLITYKI NA RZECZ INWESTYCJI PODSTAWY POLITYKI NA RZECZ INWESTYCJI ( POLICY FRAMEWORK FOR INVESTMENT ) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Przemysłu CSO, Industry Division Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency kierujący

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo