Prof. zw. dr hab. Piotr Cap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. zw. dr hab. Piotr Cap"

Transkrypt

1 Prof. zw. dr hab. Piotr Cap Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej, bud. H, pokój H6 Adres 1. Wykształcenie: studia w latach na kierunku filologia angielska Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone uzyskaniem tytułu magistra filologii angielskiej 2. Stopnie i tytuły naukowe: doktor (12/1996), doktor habilitowany (09/2003), profesor (12/2007) (nauki humanistyczne językoznawstwo) 3. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo 4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: Prezes Central European Consortium in the Humanities, Prezes Polskiego Towarzystwa Pragmatyki Językowej, członek International Pragmatics Association, Societas Linguistica Europaea, Societas Scientarium Lodziensis, PASE 5. Pełnione funkcje: obecnie Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ, kierownik Katedry Pragmatyki Językowej UŁ, w latach Prorektor Ds. Nauki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 6. Kształcenie kadry naukowej: ok. 100 wypromowanych magistrów, 2 wypromowanych doktorów, 5 recenzji prac dr, 1 recenzja w przewodzie hab., 2 recenzje wniosków o tytuł profesora 7. Tematyka naukowo-badawcza: pragmatyka językowa, analiza dyskursu politycznego, retoryka, komunikacja społeczna 8. Realizowane projekty: COST IS0703 (European Research Network on Learning to Write Effectively), Socrates/Minerva QuADEM project (Quality Assessment of Digital Educational Materials)

2 9. Dorobek naukowy (spis publikacji: Książki: Cap, P. (2008) Legitimisation in Political Discourse: A Cross-Disciplinary Perspective on the Modern US War Rhetoric, 2 nd Edition. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (2006). Legitimisation in Political Discourse: A Cross-Disciplinary Perspective on the Modern US War Rhetoric. Newcastle: Cambridge Scholars Press. Cap, P. (2003). Analytic Determinism of the Study of Persuasive Discourse: Inductive and Deductive Processes. Cap, P. (2002). Explorations in Political Discourse. Methodological and Critical Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Okulska, U. & P. Cap (eds) (2010) Perspectives in Politics and Discourse. Amsterdam: John Benjamins. Ramallo, F., A. M. Lorenzo-Suarez, X. P. Rodriguez-Yanez & P. Cap (eds) (2009) New Approaches to Discourse and Business Communication. Basingstoke: Palgrave. Cap, P. & Joanna Nijakowska (eds) (2007) Current Trends in Pragmatics. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (ed.) (2005). Pragmatics Today. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Dylewski, R. & P. Cap (eds) (2004). History and Present-day Pragmatics of the English Language. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. & P. Stalmaszczyk (eds) (2004). Research in Language II (2004). Developments in Pragmatics. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Cap, P. & M. Kozanecka (eds) (2002). Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. et al. (2002). Poland in the Press. Part I: TIME Magazine. Łódź: Wydawnictwo Piątek Trzynastego. Artykuły i ważniejsze artykuły recenzyjne (in print) Cap, P. (2010) Micro- and Macropragmatics. In W. Bublitz & N. Norrick eds. Handbook of Pragmatics Vol. I: Foundations of Pragmatics. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. (in print) Cap, P. (2010) O wartości poznawczej pojęcia makro-aktu mowy. In Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. (in print) Cap, P. (2010) Axiological Proximization. In C. Hart ed. Critical Discourse Studies in Context and Cognition. Amsterdam: John Benjamins. Okulska, U. & P. Cap (2010) Analysis of Political Discourse. Landmarks, Challenges and Prospects. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: Amsterdam: John Benjamins. Okulska, U. & P. Cap (2010) Exploring political communication(s). Contexts, Procedures and Outlook. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: Amsterdam: John Benjamins. Cap, P. (2010) Proximizing Objects, Proximizing Values: Towards an Axiological Contribution to the Discourse of Legitimization. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: Amsterdam: John Benjamins. Cap, P. (2010) Axiological Proximization. In I. Witczak-Plisiecka ed. Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics. Vol II: Pragmatics of Semantically-Restricted Domains: Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (2010) How to Do Things with Values: Axiological Rhetoric in the Service of Legitimization. In A. Duszak, J. House & Ł. Kumięga eds. Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective: Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Cap, P. (2010) Mit aktu mowy jako kategorii organizacji analizy pragmatycznej. In J. Nijakowska ed. Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym: Kraków: Tertium. Cap, P. (2010) Axiological Aspects of Proximization. In Journal of Pragmatics 42: Oxford: Elsevier. Cap, P. (2009) Implicatures in Discourse Space or Grice s Rationality Reconsidered. In Topics in

3 Linguistics 4 (Interface between Pragmatics and Other Linguistic Disciplines): Nitra: UKF Nitra Press. Cap, P. (2009) On Axiological Proximization. In O. Dontcheva-Navratilova & R. Povolna eds. Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse: Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (2009) Axiological Proximization in the Iraq War Rhetoric. In M. Brdar, M. Omazić, B. Belaj & B. Kuna eds. Lingvistika Javne Komunikacije: Osijek: J.J. Strossmayer University Press. Cap, P. (2009) Discourse and Business Communication: An Introduction. In F. Ramallo, A. M. Lorenzo-Suarez, X. P. Rodriguez-Yanez & P. Cap eds. New Approaches to Discourse and Business Communication: Basingstoke: Palgrave. Cap, P. (2009) A Discourse-Analytic Construal of the Function of Message in Language of the Law. In F. Ramallo, A. M. Lorenzo-Suarez, X. P. Rodriguez-Yanez & P. Cap eds. New Approaches to Discourse and Business Communication: Basingstoke: Palgrave. Cap, P. (2009) Where Lexicon Meets Cognition: Can Crisis Construction and Legitimization of Policies Be Studied through Lemma Patterns?. In M. Dynel ed. Advances in Discourse Approaches: Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (2009) Legitimization of the War-on-Terror within the Proximization Model. In W. Oleksy & P. Stalmaszczyk eds. Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Studies in Honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Cap, P. (2009) In Defense of the Cooperative Principle. In M. Silva, C. Moreno & L. Miyares eds. Actas de XI Simposio Internacional de Comunicacion Social: Santiago de Cuba: Centro de Linguistica Aplicada. Cap, P. (2009) Cognitive-Pragmatic Aspects of Legitimization of the War-on-Terror. In J. Fisiak & P. Chruszczewski eds. Studies in American Language, Culture and Literature: Kraków: Tertium. Cap, P. (2008) Justifying the War-on-Terror: A Discourse Theoretical Approach. In Zeszyty Naukowe PWSZ 1/2008: Konin: Wydawnictwo PWSZ. Cap, P. (2008) Legitymizacja w dyskursie politycznym: retoryka wojny w Iraku w kontekście pojęcia proksymizacji. In A. Duszak & N. Fairclough eds. Krytyczna Analiza Dyskursu: Kraków: Universitas. Cap, P. (2008) Towards the Proximization Model of the Analysis of Legitimization in Political Discourse. In Journal of Pragmatics 40: Oxford: Elsevier. Cap, P. (2008) Zamachy z 11 września a język wojny w Iraku. In Wiadomości Uczelniane PWSZ 13-14: Włocławek: Wydawnictwo PWSZ. Cap, P. (2007) Proximization: A Methodological Account of Legitimization Strategies in the Post-9/11 US Political Discourse. In Topics in Linguistics 1 (Politeness and Interaction): Nitra: UKF Nitra Press. Cap, P. (2007) On the Implementation of Pragmatic Awareness in Teaching English as a Foreign Language. In M. Pawlak ed. Exploring Focus on Form in Language Teaching (Special Issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts): Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Cap, P. (2007) Approaching Cross-Cultural Research in Natural Discourse: Some Observations on the Mechanisms of Political Discourse Analysis. In A. Medina-Rivera & Diana Orendi eds. Crossing Over: Redefining the Scope of Border Studies: Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (2006) Legitimization in Political Discourse: A Pragmatic-Cognitive Perspective on the Iraq War Rhetoric. In A. Thorat ed. Pragmatics: Pune: IASE Press. Cap, P. (2006) Prolegomena to Discourse Determination Theory. In Lodz Papers in Pragmatics 2. Cap, P. (2006) A Few Remarks on the Relevance of Linguistic Pragmatics to the ELT Process. In Pedagogika 5: Płock: Wydawnictwo PWSZ. Cap, P. (2006). Extending the Boundaries of (Persuasive) Discourse Analysis: A Cognitive Grammar Contribution. In A. Duszak & U. Okulska eds. Bridges and Barriers in Metalinguistic Discourse: Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Cap, P. (2005). Discourse Analysis and Determination in the Light of Subjectification Theory. In Jezikoslovlje 5: Osijek: J.J. Strossmayer University Press. Cap, P. (2005). Language and Legitimization: Developments in the Proximization Model of Political Discourse Analysis. In Lodz Papers in Pragmatics 1: Cap, P. (2005) Discourse Determinism and Subjectification: Language of Advertising. In K. Turewicz ed. Cognitive Linguistics -- a User Friendly Approach: Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

4 Cap, P. (2005). Towards the Theory of (Persuasive) Discourse Determination. In P. Cap ed. Pragmatics Today: Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Cap, P. (2005). The Cooperative Principle Revisited: Evidence from the CL Approach. In Relevance Studies in Poland II: Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Cap, P. (2004). Remarks on the Analysis of Language of the Law. In R. Dylewski & P. Cap eds. History and Present-day Pragmatics of the English Language: Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. (2004). Functional and Psycholinguistic Constituents of the Discourse of Persuasion. With Some Implications for Translation. In Filologicni Studii 1(25): Lutsk: Volyn Institute for Economics and Management. Cap, P. (2004). The Pragmatic Construal of Scientific Discourse: The Case of Medical Persuasion. In P. Cap & P. Stalmaszczyk eds. Research in Language II (2004). Developments in Pragmatics: Cap, P. (2003). Hypothesis and Deduction in the Studies of the Discourse of Advertising. In Jezikoslovlje 1: Osijek: J.J. Strossmayer University Press. Cap, P. (2002). Cognitive Psychology and Linguistic Politeness: An Interactional Model of Political Rhetoric Analysis. In B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Turewicz eds. Cognitive Linguistics Today: Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Cap, P. (2002). Analysis of a Complex Sentence. In P. Cap & M. Kozanecka eds. Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology: Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. (2002). The Pragmatics of Interpersonal Communication. In P. Cap & M. Kozanecka eds. Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology: Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. (2002). Pragmatic Aspects of Persuasion. In K. Michalewski ed. Tekst w Mediach: Cap, P. (2002). A Psychological-Pragmatic Consensus in Political Language Studies: Role of Politeness Category. In Zeszyty Naukowe WSHE 4/2002: Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. (2002). Persuasion Strategies in the NATO Discourse. In Zeszyty Naukowe WSHE 4/2002: Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. (2002). Analysis of Political Discourse: Methodological Constraints. In Kalbu Studijos 2/Studies About Languages 2: Kaunas: Kaunas University of Technology Press. Cap, P. (1999). Language and Responsibility: Perceptions of NATO Expansion. In B. Bergen, M. Plauche & A. Bailey eds. Berkeley Linguistic Society 24: Ann Arbor, MI: Braun-Brumfield, Inc. Cap, P. (1999). Enactment of Power and Responsibility in the NATO Discourse. In M. Brody, M. Liebscher & H. Ogren eds. Texas Linguistic Forum 42: Austin, TX: University of Texas Press. Cap, P. (1998). Presidential Persuasion: Sociopsychological Awareness. In P. Stalmaszczyk ed. Folia Linguistica Anglica 1: Cap, P. (1997). On the Pragmatic Organization of JFK s Inaugural Speech. In B. Lewandowska- Tomaszczyk ed. Folia Linguistica 36: Cap, P. (1997). Metaphor and Manipulation. In B. Lewandowska-Tomaszczyk ed. Folia Linguistica 36: Explorations in the Semantics/Pragmatics Interface. Ed. Maj-Britt Mosegaard H a n s e n and Ken T u r n e r. Copenhagen: C. A. Reitzels Forlag, 2006, 268 pp., pb. (Acta Linguistica Hafniensia 38). A book review by P. Cap (2008) for Journal of Pragmatics 40/2: Oxford: Elsevier. Specialized Discourse: Linguistic Features and Changing Conventions, by Maurizio G o t t i. Bern: Peter Lang, 2003, 354 pp., pb. (Linguistic Insights/Studies in Language and Communication Series 8). A book review by P. Cap (2006) for Journal of Pragmatics 38/1: Oxford: Elsevier. Metaphor and Political Discourse: Analogical Reasoning in Debates about Europe, by Andreas M u s o l f f. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004, viii pp., hb. A book review by P. Cap (2006) for Journal of Pragmatics 38/3: Oxford: Elsevier. Linguistics: A Very Short Introduction, by P.H. M a t t h e w s. Oxford: Oxford University Press, 2003, xiii pp., pb. (Very Short Introductions Series). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/1: Tuebingen: Niemeyer. Language Matters. A Guide to Everyday Questions about Language, by Donna Jo N a p o l i. Oxford: Oxford University Press, 2003, vii pp, pb. A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/1: Tuebingen: Niemeyer. Diminutives in English, by Klaus P. S c h n e i d e r. Tuebingen: Niemeyer, 2003, xii pp., euro

5 72.00 pb. (Linguistische Arbeiten Series 479). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/3: Tuebingen: Niemeyer. Analysing Political Discourse. Theory and Practice, by P a u l C h i l t o n. London and New York: Routledge, 2004, xiv pp. A book review by P. Cap (2004) for Journal of Sociolinguistics 8: Oxford: Blackwell. Conflict and Negotiation in Specialized Texts. Selected Papers of the 2 nd CERLIS Conference. Ed. Maurizio G o t t i, Dorothee H e l l e r and Marina D o s s e n a. Bern: Peter Lang, 2002, 470 pp., euro pb. (Linguistic Insights/Studies in Language and Communication Series 3). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/4: Tuebingen: Niemeyer. 10. Zajęcia dydaktyczne: retoryka i propaganda w mediach; semantyka, pragmatyka i analiza dyskursu, język biznesu (wykłady); seminarium dyplomowe z językoznawstwa pragmatyki językowej

Prof. zw. dr hab. Piotr Cap

Prof. zw. dr hab. Piotr Cap Prof. zw. dr hab. Piotr Cap Wydział Studiów Stosowanych Katedra Lingwistyki Stosowanej Pracownia Językoznawstwa Ogólnego Budynek H Adres email: piotr.cap@gmail.com 1. Wykształcenie: studia w latach 1988-94

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji i konferencji

Wykaz publikacji i konferencji Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji i konferencji I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for Business Purposes. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. Artykuły i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filologii Angielskiej dr Ewa Konieczna - Kierownik Zakładu Językoznawstwa Teoretycznego i Historii Języka adiunkt e-mail: eakon@poczta.onet.pl Stopień magistra uzyskała na Uniwersytecie im. Adama

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS

Course name (in English) - unofficial translation Year Semester ECTS No Course name (in ) 1 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 2 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 3 Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie 4 Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees:

CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees: e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl CONFERENCE PAPERS AND PUBLICATIONS Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English, Poznań, MA thesis written under the supervision of prof. Krystyna Droździał-Szelest:

Bardziej szczegółowo

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH 1. Needs Analysis in the ESP context XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce (IATEFL Poland), Politechnika Poznańska,

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych

Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych Dr Paweł Sobkowiak Wykaz publikacji, opracowań metodycznych, ukończonych kursów oraz udział w konferencjach naukowych I. Publikacje Książki 1. Issues in ESP: designing a model for teaching English for

Bardziej szczegółowo

ARTUR ŚWIĄTEK. Prof. zw. dr hab. Janusz Arabski Prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. dr hab. Leszek Berezowski ROK OBRONY 2011

ARTUR ŚWIĄTEK. Prof. zw. dr hab. Janusz Arabski Prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. dr hab. Leszek Berezowski ROK OBRONY 2011 ARTUR ŚWIĄTEK STOPIEŃ NAUKOWY STANOWISKO KATEDRA dr adiunkt Katedra Językoznawstwa Angielskiego ROZPRAWA DOKTORSKA TEMAT ROZPRAWY Językoznawstwo The order of the acquisition of the English article system

Bardziej szczegółowo

Działalność akademicka w r. 2015/2016

Działalność akademicka w r. 2015/2016 Działalność akademicka w r. 2015/2016 Prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Filologiczny Katedra Literaturoznawstwa i Translatologii E-mail:

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Curriculum Vitae. Filip Kawczyński DANE OSOBOWE. żona, dwóch synów WYKSZTAŁCENIE. Warszawskiego) ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH Curriculum Vitae Filip Kawczyński DANE OSOBOWE ADRES SŁUŻBOWY E-MAIL Instytut Filozofii UW, Zakład Semiotyki Logicznej ul. Krakowskie Przedmieście 3 00-047 Warszawa f.kawczynski@uw.edu.pl DATA URODZENIA

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - konwersatorium studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II)

I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - konwersatorium studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - konwersatorium studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II) CEL PRZEDMIOTU C Nabycie podstawowej wiedzy związanej z historią

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

W: Irena Borowik, Maria Libiszowska-Żółtkowska (red.) (2008), Oblicza religii i religijności. Kraków: Nomos, s

W: Irena Borowik, Maria Libiszowska-Żółtkowska (red.) (2008), Oblicza religii i religijności. Kraków: Nomos, s W: Irena Borowik, Maria Libiszowska-Żółtkowska (red.) (2008), Oblicza religii i religijności. Kraków: Nomos, s. 48-60. Literatura (w książce włączona do całej reszty cytowanych pozycji): Allport

Bardziej szczegółowo

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA: GLOTTODYDAKTYKA

STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA: GLOTTODYDAKTYKA IMIĘ I NAZWISKO: Małgorzata Marzec-Stawiarska E-MAIL: m.marzec.stawiarska@gmail.com STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA SPECJALIZACJA NAUKOWA:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filologii Angielskiej dr Edyta Więcławska - adiunkt w Zakładzie Teorii Tłumaczenia e-mail: edytawieclawska@poczta.fm WYKSZTAŁCENIE: - studia magisterskie na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication MAREK KRAWIEC /PhD/ AFFILIATIONS Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych (PWSZ Wałbrzych) senior lecturer Complex of Secondary Schools No. 1 in Krotoszyn (ZSP nr 1 Krotoszyn) teacher

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Sokół Budzynska, Katarzyna,..., Sokół, Małgorzata, i in. The Polish School of Argumentation: A Manifesto. Argumentation 28(3): 267-282.

dr Małgorzata Sokół Budzynska, Katarzyna,..., Sokół, Małgorzata, i in. The Polish School of Argumentation: A Manifesto. Argumentation 28(3): 267-282. dr Małgorzata Sokół Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Kontakt: malgorzata.sokol (at) univ.szczecin.pl Zainteresowania naukowe: Analiza dyskursu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filologii Angielskiej dr Beata Kopecka adiunkt e-mail: bkopec@ur.edu.pl Uzyskanie tytułu doktora : Uniwersytet Rzeszowski - 2009r. Stopień magistra: Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE W INSTYTUCIE: KIEROWNIK KATEDRY JĘZYKOZNAWSTWA GERMAŃSKIEGO

FUNKCJE W INSTYTUCIE: KIEROWNIK KATEDRY JĘZYKOZNAWSTWA GERMAŃSKIEGO IMIĘ I NAZWISKO: PIOTR RUSZKIEWICZ E-MAIL: piotr-ruszkiewicz@wp.pl STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: MAGISTER FILOLOGII ANGIELSKIEJ 1970, UNIWERSYTET WARSZWSKI DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

2012/2013. Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH. Ilość godzin 30 ECTS 3. Semestr: zimowy. Typ zajęć: do wyboru

2012/2013. Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH. Ilość godzin 30 ECTS 3. Semestr: zimowy. Typ zajęć: do wyboru Nazwa przedmiotu: ROZWÓJ I PRZENIKANIE SIĘ JĘZYKÓW EUROPEJSKICH Kod przedmiotu: Rok: II 2012/2013 Semestr: zimowy Ilość godzin 30 Typ zajęć: do wyboru ECTS 3 Forma zajęć: seminarium Język: polski i angielski

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa. Wydawnictwo. Lp. Ilość Cena netto. Cena. 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2

Formularz cenowy. Cena jednostkowa. Wydawnictwo. Lp. Ilość Cena netto. Cena. 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2 DA/MB/-232 232-40/14 Załącznik nr 3 Formularz cenowy Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo Cena jednostkowa Ilość Cena netto 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2 C. Elder 2. J. Holmes, The

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

AUTOREFERAT. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej dr Iwona Witczak-Plisiecka Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytet Łódzki AL. Kosciuszki 65, 90-514, Łódź tel/fax: (42) 6655220 e-mail: wipiw@uni.lodz.pl ; iw.plisiecka@gmail.com

Bardziej szczegółowo

oceny moralne dylematy moralne teoria podstaw moralno ci diadyczna teoria moralno ci potocznej

oceny moralne dylematy moralne teoria podstaw moralno ci diadyczna teoria moralno ci potocznej Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 4 (39) strony 388 398 Katedra Psychologii Spo ecznej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospo eczny, Wydzia Zamiejscowy w Sopocie oceny moralne dylematy moralne teoria podstaw

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA-S Pozycja planu: A5

Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA-S Pozycja planu: A5 Kod przedmiotu: IHFIL-L-4o5-2013FA- Pozycja planu: A5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane eminarium dyplomowe wraz z przygotowaniem do 1 Nazwa przedmiotu egzaminu dyplomowego 1 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Anna Mystkowska-Wiertelak, PhD

Anna Mystkowska-Wiertelak, PhD Anna Mystkowska-Wiertelak, PhD Senior lecturer (Starszy wykładowca) mystkows@amu.edu.pl Degrees: 1990 MA in American literature, School of English, Poznań, MA thesis written under the supervision of prof.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo)

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe (literaturoznawstwo/kulturoznawstwo) 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja

zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja Psychologia Spo eczna 2016 tom 11 3 (38) 310 320 Instytut Psychologii, Uniwersytet Wroc awski zaanga owanie spo eczne zaufanie poczucie w asnej skuteczno ci alienacja social involvement civic involvement

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies

ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014. Practical English: Gr. 3 Teacher. Grammar. Teacher AB Gr. 2. Language acquisition studies ENGLISH PHILOLOGY BA YEAR 1 WINTER SEMESTER 2013/2014 8.00 9.30 Language acquisition AB 3.12 Mgr Anna Milanowska Mgr Krzysztof British literature Dr hab. Anna Branach Kallas (45 min.) 8.30 9.15 British

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIEGŁYCH

STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIEGŁYCH STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIEGŁYCH Dr hab. Marek Kuźniak 1. Specjalności naukowe: Językoznawstwo angielskie (ze szczególnym uwzględnieniem problemów leksykologicznych oraz translatoryki tekstów specjalistycznych)

Bardziej szczegółowo

Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja Filologia angielska II stacjonarne nauczycielska językoznawcza

Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja Filologia angielska II stacjonarne nauczycielska językoznawcza Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny /Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Kod ECTS Studia kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Anglistyki PASJA ZNA TYLKO STRONĘ CZYNNĄ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Tradycje poznańskiej szkoły anglistycznej sięgają

Bardziej szczegółowo

Alicja Witalisz. kontakt: telefon służbowy: +48 12 6626961 adres e-mail: alicjawitalisz@gmail.com adres: Kraków, ul Karmelicka 41, pokój 202

Alicja Witalisz. kontakt: telefon służbowy: +48 12 6626961 adres e-mail: alicjawitalisz@gmail.com adres: Kraków, ul Karmelicka 41, pokój 202 Alicja Witalisz Rozprawa doktorska Temat rozprawy: Anglosemantyzmy w języku polskim [English semantic loans in Polish] Promotor: prof. dr hab. Renata Przybylska Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Dunaj,

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

dr Alicja Witalisz Katedra Językoznawstwa Angielskiego Instytut Neofilologii - Filologia Angielska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Alicja Witalisz Katedra Językoznawstwa Angielskiego Instytut Neofilologii - Filologia Angielska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie dr Alicja Witalisz Katedra Językoznawstwa Angielskiego Instytut Neofilologii - Filologia Angielska Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Rozprawa doktorska Temat rozprawy: Anglosemantyzmy w języku polskim

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16

UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 UMCS, English Institute, BA Courses 2015-16 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Wykaz. publikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych

Wykaz. publikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych Wykaz publikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych Imię i nazwisko, data urodzenia: Wojciech Majka, 04.11.1973 1. Rozprawa doktorska: Avatars of the Libido in Trans-literary Discourse 2.

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Izydor Fisiak

Prof. dr hab. Jacek Izydor Fisiak Prof. dr hab. Jacek Izydor Fisiak Fisiak Jacek Izydor (ur. 10 maja 1936 r. w Konstantynowie Łódzkim) anglista, językoznawca, emerytowany profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, profesor zwyczajny Państwowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - ćwiczenia studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II)

I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - ćwiczenia studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU Historia Języka Angielskiego - ćwiczenia studia stacjonarne I, rok III (semestr I i II) CEL PRZEDMIOTU C1 Nabycie podstawowej wiedzy związanej z historią WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS

OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS OPIS PRZEDMIOT - SYLABUS Nazwa przedmiotu Język w kontekście społecznym Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej UR Kod przedmiotu ---------------------------

Bardziej szczegółowo

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu Redakcja Jacek Pleci ski Maciej P awski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2009 SPIS TRE CI Wst p... 9 Cz 1

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika: ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika: ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika: ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: The order of the acquisition of English article system by Polish learners in different proficiency

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SWPS. Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. 1. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

UMCS, Department of English, BA Courses

UMCS, Department of English, BA Courses UMCS, Department of English, BA Courses 2016-17 Course title in English Course title in Polish Year of studies Grammar Grammar Vocabulary Practice and Text Analysis Vocabulary Practice and Text Analysis

Bardziej szczegółowo

Professor Mirosław Pawlak

Professor Mirosław Pawlak Professor Mirosław Pawlak Acting Dean for English Philology in Kalisz Head of the Department of English Studies e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English,

Bardziej szczegółowo

LISTA PODRĘCZNIKÓW - KOLEGIUM EUROPEJSKIE LIST OF BOOKS EUROPEAN COLLEGE 2015/2016. AUTOR (AUTHOR) M.Chmiel E.Kostrzewa

LISTA PODRĘCZNIKÓW - KOLEGIUM EUROPEJSKIE LIST OF BOOKS EUROPEAN COLLEGE 2015/2016. AUTOR (AUTHOR) M.Chmiel E.Kostrzewa LISTA PODRĘCZNIKÓW - KOLEGIUM EUROPEJSKIE LIST OF BOOKS EUROPEAN COLLEGE 2015/2016 KLASA I LO PRE-IB PRZEDMIOT JĘZYK NIEMIECKI (GERMAN) JĘZYK FRANCUSKI (FRENCH) M.Chmiel E.Kostrzewa Regine Boutegege, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu Redakcja Maciej P awski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2012 SPIS TRE CI Wst p... 7 Cz 1 Artyku y i rozprawy

Bardziej szczegółowo

Program IDEAS czyli POMYSŁY

Program IDEAS czyli POMYSŁY Collegium Civitas Warszawa, 21.04.2013 Program IDEAS czyli POMYSŁY Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Marek Derenowski, PhD

Marek Derenowski, PhD Marek Derenowski, PhD Adjunct dereno@amu.edu.pl Degrees: 1998 MA in English methodology, University of Warsaw MA thesis written under the supervision of prof. Maria Dakowska: Learning strategies in vocabulary

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego na studia w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym na rok akademicki 2017/2018 wprowadzonych Uchwałą Nr 1/2017 Uczelnianej Komisji

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923

STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923 STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923 THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies L.p. The John Paul II Catholic University of Lublin Europeistyka I stopnia w języku angielski Bachelor of Arts in European studies Program studiów na rok akad. 2013/2014 Rok I Wykłady obowiązkowe Critical

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland Language Schools and Other Institutions where you can learn Polish as a foreign language in Poland City Name of Institution Contact Biała Podlaska PRIME Centrum Języków Obcych biuro@prime-bp.pl Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: The order of the acquisition of English article system by Polish learners in different proficiency

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika : ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: The order of the acquisition of English article system by Polish learners in different proficiency

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Voice-over in multilingual fiction movies in Poland

Voice-over in multilingual fiction movies in Poland Universitat Autònoma de Barcelona Departament de Traducció i d Interpretació i d Estudis de l Àsia Oriental Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals Voice-over in multilingual fiction movies in Poland

Bardziej szczegółowo

PL-CALL conference Programme 5-6 June 2014

PL-CALL conference Programme 5-6 June 2014 PL-CALL conference 8.00 9.30 9.45 THURSDAY, 5 JUNE 2014 Registration (conference venue, Łucka 11, Warszawa/) Opening speech: prof. zw. dr hab. Jacek Fisiak Plenary lecture / wykład plenarny Elżbieta Gajek:

Bardziej szczegółowo

Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale

Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale Psychologia Spoeczna 2016 tom 11 3 (38) 339 355 Skala motywacji zewntrznej i wewntrznej do pracy Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale Instytut Psychologii, Uniwersytet lski w Katowicach Work Extrinsic

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Plan wizyty studyjnej w Turynie

Plan wizyty studyjnej w Turynie 9-14.09.2013 r. - wykłady gościnne ze specjalistami z Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania) Przeniesione na październik Niedziela, 29 września 2013 Plan wizyty studyjnej w Turynie 11.00 wyjazd busem do Warszawy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko pracownika: ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków

Imię i nazwisko pracownika: ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Imię i nazwisko pracownika: ARTUR ŚWIĄTEK, Instytut Neofilologii, UP Kraków Rozprawa doktorska Temat rozprawy: The order of the acquisition of the English article system by Polish learners in different

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Włocławek 2007 1. Imię i nazwisko (oraz tytuł naukowy, stopnie naukowe, tytuły zawodowe) rektora oraz innych

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

DOROBEK NAUKOWY Monografie: (2013). A History of The Chambers Dictionary. Lexicographica Series Maior 143. Berlin/Boston: Walter De Gruyter.

DOROBEK NAUKOWY Monografie: (2013). A History of The Chambers Dictionary. Lexicographica Series Maior 143. Berlin/Boston: Walter De Gruyter. Mariusz Kamiński doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2009) ZAINTERESOWANIA NAUKOWE leksykografia komparatywna i historyczna językoznawstwo

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION

MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION The programme focuses on theoretical and practical aspects of communication and explores its institutionalized, mediatized, and intercultural dimension. The thematic areas

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. seminariu m Wymiar zajęć 15. laboratoriu m. dr Stanisław Modrzewski

Profil kształcenia: PRAKTYCZNY. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. seminariu m Wymiar zajęć 15. laboratoriu m. dr Stanisław Modrzewski Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM I PRACA DYPLOMOWA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

Bardziej szczegółowo

Kamilla BisKupsKa Tomasz BogołęBsKi paweł CiołKiewiCz

Kamilla BisKupsKa Tomasz BogołęBsKi paweł CiołKiewiCz Noty o Autorach NOTY O AUTORACH 423 Kamilla Biskupska doktor, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego. Główne zainteresowania naukowe: socjologia wizualna, socjologia designu, analiza

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KROŚNIE

BIBLIOTEKA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KROŚNIE BIBLIOTEKA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KROŚNIE Nowości biblioteczne - kwiecień 2011 Academic physical education : health, lifestyle and motor abilities / ed. Emilian Zadarko, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo