Prof. zw. dr hab. Piotr Cap

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. zw. dr hab. Piotr Cap"

Transkrypt

1 Prof. zw. dr hab. Piotr Cap Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej, bud. H, pokój H6 Adres 1. Wykształcenie: studia w latach na kierunku filologia angielska Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone uzyskaniem tytułu magistra filologii angielskiej 2. Stopnie i tytuły naukowe: doktor (12/1996), doktor habilitowany (09/2003), profesor (12/2007) (nauki humanistyczne językoznawstwo) 3. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo 4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: Prezes Central European Consortium in the Humanities, Prezes Polskiego Towarzystwa Pragmatyki Językowej, członek International Pragmatics Association, Societas Linguistica Europaea, Societas Scientarium Lodziensis, PASE 5. Pełnione funkcje: obecnie Prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ, kierownik Katedry Pragmatyki Językowej UŁ, w latach Prorektor Ds. Nauki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 6. Kształcenie kadry naukowej: ok. 100 wypromowanych magistrów, 2 wypromowanych doktorów, 5 recenzji prac dr, 1 recenzja w przewodzie hab., 2 recenzje wniosków o tytuł profesora 7. Tematyka naukowo-badawcza: pragmatyka językowa, analiza dyskursu politycznego, retoryka, komunikacja społeczna 8. Realizowane projekty: COST IS0703 (European Research Network on Learning to Write Effectively), Socrates/Minerva QuADEM project (Quality Assessment of Digital Educational Materials)

2 9. Dorobek naukowy (spis publikacji: Książki: Cap, P. (2008) Legitimisation in Political Discourse: A Cross-Disciplinary Perspective on the Modern US War Rhetoric, 2 nd Edition. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (2006). Legitimisation in Political Discourse: A Cross-Disciplinary Perspective on the Modern US War Rhetoric. Newcastle: Cambridge Scholars Press. Cap, P. (2003). Analytic Determinism of the Study of Persuasive Discourse: Inductive and Deductive Processes. Cap, P. (2002). Explorations in Political Discourse. Methodological and Critical Perspectives. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Okulska, U. & P. Cap (eds) (2010) Perspectives in Politics and Discourse. Amsterdam: John Benjamins. Ramallo, F., A. M. Lorenzo-Suarez, X. P. Rodriguez-Yanez & P. Cap (eds) (2009) New Approaches to Discourse and Business Communication. Basingstoke: Palgrave. Cap, P. & Joanna Nijakowska (eds) (2007) Current Trends in Pragmatics. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (ed.) (2005). Pragmatics Today. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Dylewski, R. & P. Cap (eds) (2004). History and Present-day Pragmatics of the English Language. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. & P. Stalmaszczyk (eds) (2004). Research in Language II (2004). Developments in Pragmatics. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Cap, P. & M. Kozanecka (eds) (2002). Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology. Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. et al. (2002). Poland in the Press. Part I: TIME Magazine. Łódź: Wydawnictwo Piątek Trzynastego. Artykuły i ważniejsze artykuły recenzyjne (in print) Cap, P. (2010) Micro- and Macropragmatics. In W. Bublitz & N. Norrick eds. Handbook of Pragmatics Vol. I: Foundations of Pragmatics. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. (in print) Cap, P. (2010) O wartości poznawczej pojęcia makro-aktu mowy. In Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. (in print) Cap, P. (2010) Axiological Proximization. In C. Hart ed. Critical Discourse Studies in Context and Cognition. Amsterdam: John Benjamins. Okulska, U. & P. Cap (2010) Analysis of Political Discourse. Landmarks, Challenges and Prospects. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: Amsterdam: John Benjamins. Okulska, U. & P. Cap (2010) Exploring political communication(s). Contexts, Procedures and Outlook. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: Amsterdam: John Benjamins. Cap, P. (2010) Proximizing Objects, Proximizing Values: Towards an Axiological Contribution to the Discourse of Legitimization. In U. Okulska & P. Cap eds. Perspectives in Politics and Discourse: Amsterdam: John Benjamins. Cap, P. (2010) Axiological Proximization. In I. Witczak-Plisiecka ed. Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics. Vol II: Pragmatics of Semantically-Restricted Domains: Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (2010) How to Do Things with Values: Axiological Rhetoric in the Service of Legitimization. In A. Duszak, J. House & Ł. Kumięga eds. Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective: Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Cap, P. (2010) Mit aktu mowy jako kategorii organizacji analizy pragmatycznej. In J. Nijakowska ed. Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym: Kraków: Tertium. Cap, P. (2010) Axiological Aspects of Proximization. In Journal of Pragmatics 42: Oxford: Elsevier. Cap, P. (2009) Implicatures in Discourse Space or Grice s Rationality Reconsidered. In Topics in

3 Linguistics 4 (Interface between Pragmatics and Other Linguistic Disciplines): Nitra: UKF Nitra Press. Cap, P. (2009) On Axiological Proximization. In O. Dontcheva-Navratilova & R. Povolna eds. Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse: Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (2009) Axiological Proximization in the Iraq War Rhetoric. In M. Brdar, M. Omazić, B. Belaj & B. Kuna eds. Lingvistika Javne Komunikacije: Osijek: J.J. Strossmayer University Press. Cap, P. (2009) Discourse and Business Communication: An Introduction. In F. Ramallo, A. M. Lorenzo-Suarez, X. P. Rodriguez-Yanez & P. Cap eds. New Approaches to Discourse and Business Communication: Basingstoke: Palgrave. Cap, P. (2009) A Discourse-Analytic Construal of the Function of Message in Language of the Law. In F. Ramallo, A. M. Lorenzo-Suarez, X. P. Rodriguez-Yanez & P. Cap eds. New Approaches to Discourse and Business Communication: Basingstoke: Palgrave. Cap, P. (2009) Where Lexicon Meets Cognition: Can Crisis Construction and Legitimization of Policies Be Studied through Lemma Patterns?. In M. Dynel ed. Advances in Discourse Approaches: Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (2009) Legitimization of the War-on-Terror within the Proximization Model. In W. Oleksy & P. Stalmaszczyk eds. Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Studies in Honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk: Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Cap, P. (2009) In Defense of the Cooperative Principle. In M. Silva, C. Moreno & L. Miyares eds. Actas de XI Simposio Internacional de Comunicacion Social: Santiago de Cuba: Centro de Linguistica Aplicada. Cap, P. (2009) Cognitive-Pragmatic Aspects of Legitimization of the War-on-Terror. In J. Fisiak & P. Chruszczewski eds. Studies in American Language, Culture and Literature: Kraków: Tertium. Cap, P. (2008) Justifying the War-on-Terror: A Discourse Theoretical Approach. In Zeszyty Naukowe PWSZ 1/2008: Konin: Wydawnictwo PWSZ. Cap, P. (2008) Legitymizacja w dyskursie politycznym: retoryka wojny w Iraku w kontekście pojęcia proksymizacji. In A. Duszak & N. Fairclough eds. Krytyczna Analiza Dyskursu: Kraków: Universitas. Cap, P. (2008) Towards the Proximization Model of the Analysis of Legitimization in Political Discourse. In Journal of Pragmatics 40: Oxford: Elsevier. Cap, P. (2008) Zamachy z 11 września a język wojny w Iraku. In Wiadomości Uczelniane PWSZ 13-14: Włocławek: Wydawnictwo PWSZ. Cap, P. (2007) Proximization: A Methodological Account of Legitimization Strategies in the Post-9/11 US Political Discourse. In Topics in Linguistics 1 (Politeness and Interaction): Nitra: UKF Nitra Press. Cap, P. (2007) On the Implementation of Pragmatic Awareness in Teaching English as a Foreign Language. In M. Pawlak ed. Exploring Focus on Form in Language Teaching (Special Issue of Studies in Pedagogy and Fine Arts): Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Cap, P. (2007) Approaching Cross-Cultural Research in Natural Discourse: Some Observations on the Mechanisms of Political Discourse Analysis. In A. Medina-Rivera & Diana Orendi eds. Crossing Over: Redefining the Scope of Border Studies: Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. Cap, P. (2006) Legitimization in Political Discourse: A Pragmatic-Cognitive Perspective on the Iraq War Rhetoric. In A. Thorat ed. Pragmatics: Pune: IASE Press. Cap, P. (2006) Prolegomena to Discourse Determination Theory. In Lodz Papers in Pragmatics 2. Cap, P. (2006) A Few Remarks on the Relevance of Linguistic Pragmatics to the ELT Process. In Pedagogika 5: Płock: Wydawnictwo PWSZ. Cap, P. (2006). Extending the Boundaries of (Persuasive) Discourse Analysis: A Cognitive Grammar Contribution. In A. Duszak & U. Okulska eds. Bridges and Barriers in Metalinguistic Discourse: Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Cap, P. (2005). Discourse Analysis and Determination in the Light of Subjectification Theory. In Jezikoslovlje 5: Osijek: J.J. Strossmayer University Press. Cap, P. (2005). Language and Legitimization: Developments in the Proximization Model of Political Discourse Analysis. In Lodz Papers in Pragmatics 1: Cap, P. (2005) Discourse Determinism and Subjectification: Language of Advertising. In K. Turewicz ed. Cognitive Linguistics -- a User Friendly Approach: Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

4 Cap, P. (2005). Towards the Theory of (Persuasive) Discourse Determination. In P. Cap ed. Pragmatics Today: Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Cap, P. (2005). The Cooperative Principle Revisited: Evidence from the CL Approach. In Relevance Studies in Poland II: Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Cap, P. (2004). Remarks on the Analysis of Language of the Law. In R. Dylewski & P. Cap eds. History and Present-day Pragmatics of the English Language: Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. (2004). Functional and Psycholinguistic Constituents of the Discourse of Persuasion. With Some Implications for Translation. In Filologicni Studii 1(25): Lutsk: Volyn Institute for Economics and Management. Cap, P. (2004). The Pragmatic Construal of Scientific Discourse: The Case of Medical Persuasion. In P. Cap & P. Stalmaszczyk eds. Research in Language II (2004). Developments in Pragmatics: Cap, P. (2003). Hypothesis and Deduction in the Studies of the Discourse of Advertising. In Jezikoslovlje 1: Osijek: J.J. Strossmayer University Press. Cap, P. (2002). Cognitive Psychology and Linguistic Politeness: An Interactional Model of Political Rhetoric Analysis. In B. Lewandowska-Tomaszczyk & K. Turewicz eds. Cognitive Linguistics Today: Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. Cap, P. (2002). Analysis of a Complex Sentence. In P. Cap & M. Kozanecka eds. Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology: Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. (2002). The Pragmatics of Interpersonal Communication. In P. Cap & M. Kozanecka eds. Studies in Language and Linguistics. Selected Readings for Students of English Philology: Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. (2002). Pragmatic Aspects of Persuasion. In K. Michalewski ed. Tekst w Mediach: Cap, P. (2002). A Psychological-Pragmatic Consensus in Political Language Studies: Role of Politeness Category. In Zeszyty Naukowe WSHE 4/2002: Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. (2002). Persuasion Strategies in the NATO Discourse. In Zeszyty Naukowe WSHE 4/2002: Łódź: The Academy of Humanities and Economics Press. Cap, P. (2002). Analysis of Political Discourse: Methodological Constraints. In Kalbu Studijos 2/Studies About Languages 2: Kaunas: Kaunas University of Technology Press. Cap, P. (1999). Language and Responsibility: Perceptions of NATO Expansion. In B. Bergen, M. Plauche & A. Bailey eds. Berkeley Linguistic Society 24: Ann Arbor, MI: Braun-Brumfield, Inc. Cap, P. (1999). Enactment of Power and Responsibility in the NATO Discourse. In M. Brody, M. Liebscher & H. Ogren eds. Texas Linguistic Forum 42: Austin, TX: University of Texas Press. Cap, P. (1998). Presidential Persuasion: Sociopsychological Awareness. In P. Stalmaszczyk ed. Folia Linguistica Anglica 1: Cap, P. (1997). On the Pragmatic Organization of JFK s Inaugural Speech. In B. Lewandowska- Tomaszczyk ed. Folia Linguistica 36: Cap, P. (1997). Metaphor and Manipulation. In B. Lewandowska-Tomaszczyk ed. Folia Linguistica 36: Explorations in the Semantics/Pragmatics Interface. Ed. Maj-Britt Mosegaard H a n s e n and Ken T u r n e r. Copenhagen: C. A. Reitzels Forlag, 2006, 268 pp., pb. (Acta Linguistica Hafniensia 38). A book review by P. Cap (2008) for Journal of Pragmatics 40/2: Oxford: Elsevier. Specialized Discourse: Linguistic Features and Changing Conventions, by Maurizio G o t t i. Bern: Peter Lang, 2003, 354 pp., pb. (Linguistic Insights/Studies in Language and Communication Series 8). A book review by P. Cap (2006) for Journal of Pragmatics 38/1: Oxford: Elsevier. Metaphor and Political Discourse: Analogical Reasoning in Debates about Europe, by Andreas M u s o l f f. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004, viii pp., hb. A book review by P. Cap (2006) for Journal of Pragmatics 38/3: Oxford: Elsevier. Linguistics: A Very Short Introduction, by P.H. M a t t h e w s. Oxford: Oxford University Press, 2003, xiii pp., pb. (Very Short Introductions Series). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/1: Tuebingen: Niemeyer. Language Matters. A Guide to Everyday Questions about Language, by Donna Jo N a p o l i. Oxford: Oxford University Press, 2003, vii pp, pb. A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/1: Tuebingen: Niemeyer. Diminutives in English, by Klaus P. S c h n e i d e r. Tuebingen: Niemeyer, 2003, xii pp., euro

5 72.00 pb. (Linguistische Arbeiten Series 479). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/3: Tuebingen: Niemeyer. Analysing Political Discourse. Theory and Practice, by P a u l C h i l t o n. London and New York: Routledge, 2004, xiv pp. A book review by P. Cap (2004) for Journal of Sociolinguistics 8: Oxford: Blackwell. Conflict and Negotiation in Specialized Texts. Selected Papers of the 2 nd CERLIS Conference. Ed. Maurizio G o t t i, Dorothee H e l l e r and Marina D o s s e n a. Bern: Peter Lang, 2002, 470 pp., euro pb. (Linguistic Insights/Studies in Language and Communication Series 3). A book review by P. Cap (2004) for Anglia 122/4: Tuebingen: Niemeyer. 10. Zajęcia dydaktyczne: retoryka i propaganda w mediach; semantyka, pragmatyka i analiza dyskursu, język biznesu (wykłady); seminarium dyplomowe z językoznawstwa pragmatyki językowej

Professor Mirosław Pawlak

Professor Mirosław Pawlak Professor Mirosław Pawlak Acting Dean for English Philology in Kalisz Head of the Department of English Studies e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English,

Bardziej szczegółowo

MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION

MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION The programme focuses on theoretical and practical aspects of communication and explores its institutionalized, mediatized, and intercultural dimension. The thematic areas

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowa w latach 1980-2014.

Działalność naukowa w latach 1980-2014. Tadeusz Piotrowski Działalność 1980-2014 str z 19 Tadeusz Piotrowski Działalność naukowa w latach 1980-2014 Spis treści Działalność publikacyjna PUBLIKACJE WYDRUKOWANE ORYGINALNE I PUBLIKACJE ZWARTE 1

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego Rozprawa doktorska: 2004 Temat rozprawy: Developing speaking skills in the teaching of English at the advanced level. Design, implementation and evaluation of a task-based syllabus for trainees of pre-service

Bardziej szczegółowo

Instytut Neofilologii

Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii 1. Kadra dydaktyczna We wrześniu 2012 r. Instytut Neofilologii (IN) został połączony ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i od początku roku akademickiego 2012/2013 prowadzi

Bardziej szczegółowo

SPIS PUBLIKACJI 1. PRACE OPUBLIKOWANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA (PRZED 09.2002)

SPIS PUBLIKACJI 1. PRACE OPUBLIKOWANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA (PRZED 09.2002) 1 DR HAB. JAROSŁAW KRAJKA Zakład Lingwistyki Stosowanej, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie SPIS PUBLIKACJI 1. PRACE OPUBLIKOWANE PRZED UZYSKANIEM

Bardziej szczegółowo

Marek Derenowski, PhD

Marek Derenowski, PhD Marek Derenowski, PhD Adjunct dereno@amu.edu.pl Degrees: 1998 MA in English methodology, University of Warsaw MA thesis written under the supervision of prof. Maria Dakowska: Learning strategies in vocabulary

Bardziej szczegółowo

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication MAREK KRAWIEC /PhD/ AFFILIATIONS Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych (PWSZ Wałbrzych) senior lecturer Complex of Secondary Schools No. 1 in Krotoszyn (ZSP nr 1 Krotoszyn) teacher

Bardziej szczegółowo

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA A handbook of lexicography : the theory and practice of dictionary-making / Bo Svensén. - New York : Cambridge University Press, 2009. Formulaic language and the lexicon / Alison

Bardziej szczegółowo

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES No. 34, October 2013 N E W S L E T T E R Contents Department of American Literature, Adam Mickiewicz University 1 Department of Modern Languages, Faculty of Philology,

Bardziej szczegółowo

Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication

Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication Interdisciplinary Perspectives in CrossCultural Communication Edited by Adam Bednarek LINCOM ACADEMIC PUBLISHERS 2 PREFACE Dear Reader, thank you for taking interest in this publication. Today to an even

Bardziej szczegółowo

Philological School of Higher Education

Philological School of Higher Education Academic Journal of Modern Philology Polish Academy of Sciences Wroclaw Branch Philological School of Higher Education in Wroclaw Academic Journal of Modern Philology e-issn 2353-3218 ISSN 2299-7164 Vol.

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES

CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES CURRICULUM VITAE and RESEARCH ACTIVITIES WACLAW M. OSADNIK Department of Modern Languages and Cultural Studies, 437B Arts University of Alberta, Edmonton, T6G 2E6; e-mail: wosadnik@ualberta.ca EDUCATION

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave 1 2014 March Curriculum Vitae Katarzyna Leszczyńska AGH University of Science and Technology The Faculty of Humanities Department of Sociology and Social Anthropology e-mail: kaleszcz@agh.edu.pl leszczynska.katarzyna@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kalaga CURRICULUM VITAE. Personal details. Degrees. Posts held/employment

Wojciech Kalaga CURRICULUM VITAE. Personal details. Degrees. Posts held/employment Wojciech Kalaga [October 2009] CURRICULUM VITAE Personal details Surname: Given names: KALAGA Wojciech Henryk Date of birth: 27 July 1949 Place of birth: Marital status: Position Office Addess: Krakow

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 9 http://piz.san.edu.pl Zarządzanie zasobami ludzkimi Redakcja Łukasz Sułkowski Jarosław Sokołowski Łódź 2013 Całkowity koszt wydania Zeszytu 9 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz

Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz Spis publikacji akademickich / List of academic publications dr hab. Krzysztof Klincewicz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Faculty of Management, University of Warsaw List updated: September

Bardziej szczegółowo

13. Dr Maria Grala: Active participles in Polish and English: a contrastive study. Promotor doc. dr Kazimierz Polański (językoznawstwo) 14.

13. Dr Maria Grala: Active participles in Polish and English: a contrastive study. Promotor doc. dr Kazimierz Polański (językoznawstwo) 14. Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM i WA UAM Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM... 1 Rozprawy doktorskie obronione na WA UAM... 18 Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM 1. Dr Henryk Zbierski:

Bardziej szczegółowo

1(27) 2013 WARSZAWA 2013

1(27) 2013 WARSZAWA 2013 WARSZAWA 2013 1(27) 2013 1(27) 2013 EUROPEAN REVIEW Research Methods for Public Procurement Study of IR Crossing Regional Boundaries? Legitimization of the EU and EMU WARSAW 2013 1(27) 2013 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Towards Effective ESP Instruction: The Impact of Teacher Cognition on Course Design and Classroom Practice

Towards Effective ESP Instruction: The Impact of Teacher Cognition on Course Design and Classroom Practice University of Warsaw Institute of English Studies Bożena Górska-Poręcka Towards Effective ESP Instruction: The Impact of Teacher Cognition on Course Design and Classroom Practice PhD dissertation Written

Bardziej szczegółowo

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl

AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl 1 Language, Literacy, and Media Theory 2 AVANT Volume IV, Number 2/2013 www.avant.edu.pl T R E N D S I N I N T E R D I S C I P L I N A R Y S T U D I E S

Bardziej szczegółowo

Polisemia w języku i tłumaczeniu. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 12-13 maja 2014 KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

Polisemia w języku i tłumaczeniu. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 12-13 maja 2014 KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW Polisemia w języku i tłumaczeniu Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 12-13 maja 2014 KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW Polysemy in Language and Translation 12-13 May 2014 BOOK OF ABSTRACTS WYKŁADY PLENARNE

Bardziej szczegółowo

język komunikacja informacja

język komunikacja informacja język komunikacja informacja 1 2 Language Communication information Edited by Ilona Koutny piotr Nowak 3 8 język komunikacja informacja Pod redakcją Ilony Koutny piotra Nowaka Poznań 2013 4 zespół redakcyjny

Bardziej szczegółowo

DR JOANNA DYBIEC-GAJER

DR JOANNA DYBIEC-GAJER DR JOANNA DYBIEC-GAJER E-MAIL: dybiec@ap.krakow.pl STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (literatura amerykańska) RODZAJ ZATRUDNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Cultural Competence And Intercultural Communication In The Didactics Of Foreign Languages

Cultural Competence And Intercultural Communication In The Didactics Of Foreign Languages Introduction Cultural Competence And Intercultural Communication In The Didactics Of Foreign Languages Magdalena Lewicka Nicolas Copernicus University in Torun, Arabic Language and Culture Center, Poland

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Łucja Biel 2. Rozwój naukowy: posiadane dyplomy i stopnie naukowe 2004 Uniwersytet Gdański Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem), Filologiczne

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze dr hab. Zofia Chłopek Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 326 tel.: +48 71 3752 454 e-mail: zofia.chlopek@uwr.edu.pl Biogram naukowy 1984-1989: studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja studiów wyższych. Redakcja Waldemar Martyniuk

Internacjonalizacja studiów wyższych. Redakcja Waldemar Martyniuk Internacjonalizacja studiów wyższych Redakcja Waldemar Martyniuk Internacjonalizacja studiów wyższych Redakcja Waldemar Martyniuk Internacjonalizacja studiów wyższych Redakcja Waldemar Martyniuk Fundacja

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw.

Curriculum Vitae. Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw. Curriculum Vitae 1. Employment history and current academic position: Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw. 2. Fields of interest: Philosophy of language,

Bardziej szczegółowo